European Studies Centre, St Antony s College. 17 May 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European Studies Centre, St Antony s College. 17 May 2006"

Transkrypt

1 European Studies Centre, St Antony s College 17 May 2006 Bronisław Geremek Britain and Poland: the neglected friendship? W polityce zagranicznej każdego państwa odnaleźć można szczególnego rodzaju skrzyżowanie aktualnych interesów narodowych, doświadczeń przeszłości i poszukiwania empatii ze strony innych partnerów gry międzynarodowej. Były to zawsze tworzywa o różnym ciężarze gatunkowym, które krzyżowały się w różnych proporcjach. Rolę decydującą odgrywały najczęściej interesy, ale te przecież ulegały zmianie i podlegały procesom ustawicznej reartykulacji. W połowie XIX wieku Palmerston w Izbie Gmin mówił: We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual. To sławne zdanie przytacza się często w analizach politycznych wskazujących z podziwem na czynnik kontynuacji w losach historycznych Wielkiej Brytanii w przeciwieństwie do krajów kontynentu europejskiego, których dzieje znamionowała raczej dyskontynuacja, ustawiczna zmienność ustrojów, instytucji, granic geograficznych. Po 1989 r., w pierwszych latach po ponownym odzyskaniu wolności, kiedy Polska ogłosiła, że stosunki polsko-niemieckie mają być oparte na poczuciu wspólnoty interesów, to było to manifestem zmiany historycznego trendu, który w ciągu drugiego tysiąclecia stale konfrontował Niemców i Polaków. Było to przeciwstawieniem się historycznemu doświadczeniu, było też wyrazem poszukiwania empatii ze strony sąsiedniego narodu, ale było także znakiem nowego zdefiniowania interesów narodowych: trwała więź z Europą - czy też z Zachodem miała wydobyć Polskę z osamotnienia politycznego i usunąć, lub też osłabić, multisekularne zagrożenia geopolityczne. W formułowaniu polityki zagranicznej Polski wolnej i niepodległej realizm szedł w parze z idealizmem. Ameryka była daleko, ale to od niej Polacy oczekiwali gwarancji dla swojego bezpieczeństwa, w niej widzieli promotora 1

2 fundamentalnych wartości Zachodu wolności, demokracji, praw człowieka. Europa była blisko, a czterdziestoletni proces budowy wspólnoty gospodarczej bilansował się niewątpliwym sukcesem, ale w 1989 r. Wspólnota Europejska zdawała się być zaskoczona końcem zimnej wojny i szybkim marszem ku wolności krajów, które dotąd pozostawały pod dominacją radziecką. Polska miała poczucie, że odzyskana wolność jest krucha i potrzebowała nade wszystko poczucia nieodwracalności przemiany 1989 r. Wspólnota Europejska w swoim ówczesnym stanie nie była w stanie określić wizji strategicznej dalszego rozwoju. Trzeba było zatem zwracać się ku państwom europejskim, a nie ku Europie. Wśród tych państw Niemcy były w oczywisty sposób koniecznym, ale trudnym partnerem. Wymagało to przekroczenia doświadczenia przeszłości. Polska polityka dokonać tego chciała odnawiając więź z Francją, mocno już wykształconą w epoce nowożytnej. W momencie negocjacji o zjednoczeniu Niemiec naprzeciw polskim niepokojom o to, czy jednoczące się Niemcy nie wysuną roszczeń terytorialnych wobec Polski wyszła Francja. W późniejszym okresie wytworzyła się formuła współpracy między Polską, Niemcami i Francją określona mianem trójkąta weimarskiego. Stała się ona użytecznym instrumentem skutecznie wspierającym aspiracje Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Pytanie dlaczego nie wytworzył się układ współpracy między Wielką Brytanią a Polską jest zasadne, bo przecież w przełamaniu polskich obaw o trwałość dobrych intencji Niemiec właśnie ze strony Wielkiej Brytanii można było się spodziewać połączenia roli mediatora oraz gwaranta układu. Przyczyn tego, że tak się nie stało szukać trzeba zarówno w przeszłości, jak i w układzie teraźniejszym interesów Polski i Brytanii. W przeszłości, aż po I wojnę światową, Polaków i narody Zjednoczonego Królestwa łączyło mało, przynajmniej w tym sensie, że nie było w ich wzajemnych relacjach momentów wielkich emocji. W obu wypadkach można mówić o wzroście wzajemnej wiedzy o sobie, o mniej lub bardziej rozwiniętych stosunkach wymiany handlowej; w Polsce zdarzały się okresy mody na angielski styl życia i kultury, Anglia adaptowała niekiedy znakomitych Polaków do potrzeb własnej kultury czy nauki. W stosunkach z Francją Polska miała momenty wielkich emocji i kulturalnej wymiany. To nad Sekwanę zmierzali Polscy studenci od średniowiecza poczynając, to z Francji płynęły do Polski mody i wzorce kulturowe, Polacy byli obecni we francuskich porywach rewolucyjnych, a 2

3 Napoleon Bonaparte mógł wołać: Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Przez długi XIX w., kiedy Polska nie istniała jako niepodległe państwo, to właśnie w stronę Francji płynęły fale emigracyjnych uciekinierów spod władzy trzech zaborców, tam też siedziby szukały reprezentacje niepodległej władzy i myśli politycznej Polaków, to nad Sekwaną pojawiał się Francuz, który nie sięgał wprawdzie do pistoletu, ale śmiał zawołać przed obliczem goszczącego tam cara Rosji: Vive la Pologne, Monsieur! W przypadku Anglii nie znajdziemy ani cienia takich propolskich emocji czy sentymentów. Ale też Anglicy wojen na polskiej ziemi nie prowadzili, z Polską w konflikty zbrojne nigdy nie wstępowali, w losy imperium brytyjskiego Polacy nie byli wciągnięci, nic złego ze strony Anglii nie zagrażało Polsce. Nie da się tego tłumaczyć tylko tym, że Wielka Brytania mogła sobie pozwolić na ignorowanie losów kraju na peryferiach polityki światowej. Przecież monarchia Jagiellonów w okresie swojego rozkwitu była jednym z głównych podmiotów politycznych na scenie europejskiej, wyróżniała się tolerancją religijną, miała też od późnego średniowiecza swoje znaczenie w polityce bałtyckiej, a więc w strefie, której Anglia nie mogła ignorować. Jednocześnie jednak te dwie wielkie monarchie owoczesnej Europy wykazywały zasadnicze odmienności swoich trendów rozwojowych, a ponad to historia ani nie zbliżała, ani nie konfliktowała ich. Po prostu: między Polską a Anglią nic ciekawego się nie działo. Niekiedy można spotkać ślady większego zainteresowania: w piśmiennictwie angielskim pojawiały się nieraz odwołania do sytuacji ustrojowej Polski, ale obraz to raczej oparty na poczuciu zdziwienia wobec odmienności stosunków politycznych i tendencji do anarchii panujących w Polsce. Upadek Polski w końcu XVIII w., który burzył zasady nowożytnego ładu politycznego, wzbudził zainteresowanie, ale tonem przeważającym było przekonanie, że to Polacy sami do tego doprowadzili i nie zasługują ani na poparcie, ani na sympatię. Na Kongresie Wiedeńskim 1815 r. Castlereagh wnosił sprawę przywrócenia Polski, ale czynić to zdawał się bez większego przekonania. W ciągu XIX w. polskie powstania narodowe wzbudziły wyraźną sympatię do Polski w społeczeństwie angielskim, tak, jakby było już ono skłonne do wybaczenia Polakom ich związku z Francją i udziału w kampaniach napoleońskich. Tej ocenie Polski jako poplecznika Francji można zapewne przypisać pewną rezerwę ze strony brytyjskiej w momencie odbudowy niepodległości 3

4 polskiej po I wojnie światowej i także już po Konferencji wersalskiej krytyczną postawę wobec polskich roszczeń terytorialnych zarówno na wschodniej, jak i na zachodniej granicy. Polska nie mogła liczyć na jakąkolwiek sympatię czy życzliwość ze strony Davida Lloyda George a: to przecież właśnie on wysunął ideę uczynienia Gdańska wolnym portem, podobnie, jak opierał się włączeniu Górnego Śląska do Polski. W wojnie polsko-bolszewickiej Wielka Brytania udzieliła Polsce pewnej pomocy, ale w społeczeństwie brytyjskim znaczne poparcie uzyskały działania związków zawodowych na rzecz Rosji radzieckiej, a przeciwko Polsce. Nie udało się też Piłsudskiemu przekonać rządu brytyjskiego do idei wspólnej polityki polsko-angielskiej na Bałtyku. I tu można zapewne zawołać, że mogło być inaczej i że powinno było się narodzić poczucie potrzeby wzajemnej współpracy i przyjaźni: skonstatować jednak należy, że po prostu taka potrzeba się nie pojawiła. Zasadnicza zmiana nastąpiła w kontekście wojny 1939 r. Przed wybuchem wojny, dosyć niespodziewanie, Neville Chamberlain zadeklarował 31 marca 1939 r. udzielenie gwarancji Polsce w wypadku ataku Niemiec (powtórzył to jeszcze 10 czerwca). Traktat o pomocy wzajemnej podpisany w Londynie 25 sierpnia 1939 r. przez lorda Halifaxa i polskiego ambasadora Edwarda Raczyńskiego był podstawą polsko-brytyjskiego braterstwa broni w czasie II wojny światowej. Konsekwencją tego było wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię 3 września 1939, w dwa dni po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski. Kartę szczególną zapisali lotnicy polskich dywizjonów w Bitwie o Anglię. To o nich powiedział Winston Churchill sławne słowa, że nigdy tak niewielu nie zrobiło tak dużo dla tak wielu. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie działały potem pod dowództwem brytyjskim od Narwiku aż po Tobruk, w całej serii wielkich kampanii i liczyły w sumie ok żołnierzy. Informacje wywiadowcze, jakie przekazywane były Anglikom przez struktury polskiego państwa podziemnego miały ogromne znaczenie dla działań alianckich, podobnie jak złamanie przez polskich matematyków kodu niemieckiej Enigmy. Miało to oczywiste znaczenie dla zbliżenia obu narodów, chociaż te wojenne losy gromadziły niekiedy gorzkie doświadczenia. Polacy mieli często poczucie, że ich rola w alianckim czynie zbrojnym nie była przez Brytyjczyków doceniana tak, jak na to zasługiwała, że byli traktowani instrumentalnie. Słowa Churchilla, że niewiele jest zalet, których Polacy nie mieliby i niewiele jest wad, 4

5 których umieliby się ustrzec świadczą o tym, że po brytyjskiej stronie pojawiała się niekiedy irytacja wobec swoich polskich sojuszników. Decyzje jałtańskie i powojenne losy Polski, które budziły w polskim społeczeństwie gorycz i poczucie osamotnienia politycznego, kładły się cieniem i na kartę wojennej współpracy. Pozostaje jednak w polskiej a sadzę, że również w brytyjskiej świadomości społecznej pamięć o czasie wojny jako momencie zbliżenia między Polską a Brytanią. Takim momentem zbliżenia był też czas Solidarności r. Nigdy nie powiemy wystarczająco wiele jakie znaczenie w tym czasie miało wsparcie polskich dążeń do wolności, ze strony może nie rządów Zachodu, ale społeczeństw obywatelskich Europy i Ameryki, a więc związków zawodowych, organizacji nierządowych, fundacji, a w pierwszym rzędzie mediów. Wystarczy, że wspomnę artykuły i książki Timothy Gartona Asha, czy też Neala Aschersona o polskiej Solidarności i, szerzej, także pracę dziennikarzy brytyjskich, którzy udzielili poparcia polskiemu ruchowi roznosząc na cały świat prawdę o polskich wydarzeniach. Dodać tu trzeba także znaczenie tak znakomitych intelektualnych przyjaciół Polski jak Norman Davies w dziedzinie historii czy Lord Dahrendorf w politycznych analizach polskich przemian. W ubiegłym roku, z okazji obchodów 25-lecia Sierpnia 1980 mówiliśmy o tym wiele. To zaangażowanie brytyjskie znalazło swój wyraz w postawie społeczeństwa brytyjskiego wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i także w postawie władz Zjednoczonego Królestwa. Wizyty w Polsce Malcolma Rifkinda a nastepnie Geoffrey Howe a w 1984 i 1985 r., w trakcie których obaj politycy złożyli kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki, były dowodem, że Zachód nie zapomina o wydarzeniach polskich i wspiera demokratyczną opozycję. Wizyta premier Margaret Thatcher w 1988 r. była tego wymownym świadectwem. Brytyjska premier odwiedziła Polskę jeszcze za czasów rządów PRL, ale uwarunkowała ją możliwością wizyty w Gdańsku i spotkania z Lechem Wałęsą. Z gdańskich rozmów wyniosła wprawdzie przekonanie, że kierownictwo Solidarności nie rozumie gospodarki, ale jej poparcie dla polskiej opozycji było jednoznaczne; miałem okazję przekonać się o tym także po wyborach czerwca 1989, w trakcie długiej rozmowy w Londynie. W latach polskiej transformacji ekonomicznej filozofia polityki gospodarczej żelaznej damy niewątpliwie 5

6 wywierała przemożny wpływ na formowanie się ówczesnych liberalnych koncepcji gospodarczych, jak i na realną politykę w Polsce. Pomoc brytyjska dla Polski była racjonalnie zamyślona i charakteryzowała się pragmatyzmem. Już w latach 80-tych, przed historycznym przełomem w Polsce, było to widoczne w dziedzinie edukacji. Działania inicjujące podjęte przez Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu, przy pomocy Georga Sorosa, pozwoliły nie tylko na pobyty polskich uczonych w Oxfordzie, ale także na wsparcie podziemnej struktury edukacyjnej Solidarności. Po 1989 r. rząd brytyjski utworzył fundusz Know how, który miał wspierać proces transformacji polskiej gospodarki, jak też administracji publicznej. Bilans tych działań był znaczący. Współpraca wojenna, wsparcie moralne dla polskiej Solidarności i dla wolności myśli, pomoc dla procesów demokratycznej i rynkowej transformacji to trzy historyczne rozdziały polsko-brytyjskiego zbliżenia. Można je uznać za ważną zmianę w historii stosunków polsko-brytyjskich, a nawet za czasów Margaret Thatcher za czas skutecznego uformowania standardu przyjaźni politycznej między oboma krajami. Jednakże ani wówczas, ani później nie wytworzyło się poczucie wspólnoty interesów. Można tłumaczyć to realną niewspółmiernością znaczenia i potencjału politycznego i gospodarczego Brytanii i Polski, ale także brakiem przekonania, że oba kraje nawzajem siebie potrzebują. Napływ w ciągu ostatnich dwóch lat pracowników z Polski do Zjednoczonego Królestwa, który zapewne przekracza liczbę 300 tysięcy ludzi, może teraz przekonanie takie wytwarzać, bowiem imigracja ta pożyteczna jest dla obu stron. Trudno jednak nie dostrzec, że także odmienności w dziedzinie psychologii zbiorowej odgrywają swoją rolę we wzajemnych relacjach. George Orwell w swoim eseju o Anglikach jako cechy charakterystyczne wymienia łagodność, rezerwę wobec innych połączoną jednak z życzliwością, zdyscyplinowanie, poszukiwanie spokoju i stabilizacji, niechęć do zachowań radykalnych czy też awanturniczych, kierujących się emocjami i sentymentami. Odwaga i patriotyzm znamionują pewnie jednych i drugich, ale u Anglików zdaje się on być trwałym elementem codzienności, zaś u Polaków występuje w momentach szczególnych. Idąc śladem przyjętych clichés można by jeszcze zestawić angielskie starsze panie w płaszczach burberry z polskimi starszymi 6

7 paniami w beretach moherowych w obu wypadkach znamionować to ma także pewne szczególne (peculiar) rysy psychologiczne Na te stereotypy literackie i historyczne nałożyć można obraz socjologicznego przeglądu wzajemnych opinii o sobie, jaki został przeprowadzony przed kilku laty w Zjednoczonym Królestwie i Polsce. Zdaje on sprawę przede wszystkim z tego, że Polacy i Brytyjczycy mało wiedzą o sobie. Brytyjczycy ankietowani w tym sondażu niewiele wiedzieli o roli Polaków w II wojnie światowej. Polacy więcej wiedzą o Wielkiej Brytanii niż Brytyjczycy o Polsce, wizerunek wyspiarskiego kraju w Polsce jest lepszy, niż Polski wśród Anglików. W odpowiedzi na pytanie, co się im kojarzy z Wielką Brytanią Polacy wymieniają na pierwszym miejscu królową (36%), a na drugim dobrobyt (15%), wskazują też na dobrą organizację pracy i dobrą jakość produktów brytyjskich. Polacy wyraźnie darzą sympatią Brytyjczyków taka opinię wypowiada 42% ankietowanych, a tylko 4% wyraża niechęć. W wypadku Brytyjczyków sympatię do Polaków wyraża 38%, a niechęć 12%, co stawia Polaków na drugim miejscu po Szwedach, a przed Francuzami, Niemcami, Czechami, Rosjanami i Węgrami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Brytyjczycy swoje mocne poparcie dla wejścia Polski do Unii Europejskiej motywują zarówno perspektywą rozszerzenia wymiany handlowej jak i zasługi naszego kraju w walce z komunizmem oraz wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego. W tym obrazie historii stosunków polsko-brytyjskich, ich psychologicznych uwarunkowań i wzajemnych postaw wobec siebie są zarówno fakty, jak i stereotypy, wiedza sąsiaduje z różnego rodzaju clichés. W żadnym momencie nie były to stosunki, które możnaby nazwać uprzywilejowanymi. Mało tez w nich było sentymentów, ale też pewnie właśnie dlatego nie było w nich momentów swojego rodzaju zawodu miłosnego, jak to miało miejsce w stosunkach polsko-francuskich. Zbliżenie między Polakami i Brytyjczykami nastąpiło podczas II wojny światowej, potem w czasach Solidarności i wreszcie w latach polskiej transformacji ekonomicznej i politycznej, w rezultacie której Polska została przyjęta przy jednoznacznym poparciu brytyjskim do Rady Europy, do NATO i do Unii Europejskiej. Niezależnie od poczucia, że owe dawne jak też bliższe naszym 7

8 czasom stosunki cechowała raczej przeciętność niż wspólne pasje i wspólnota interesów, to przecież nagromadziły one pewien kapitał założycielski i potencjał bliższej współpracy. Dodać tu możnaby jeszcze czwarty moment partnerstwa polsko-brytyjskiego, a mianowicie działanie premiera Tony Blaira, którego dwa świetne przemówienia w Warszawie, w gmachu giełdy czyli dawnej siedziby komitetu centralnego partii komunistycznej w roku 2000 oraz na Zamku Królewskim w roku 2004 stanowią fundamentalny punkt wyjścia dla przyszłych stosunków polsko-brytyjskich. To już jednak należy do zasadniczego pytania czy zaniedbana przyjaźń może się przerodzić we wspólnotę celów zamierzonych. Jako historyk z zawodu i z upodobania uważam, że należy odwoływać się do historii, bo ignorowanie doświadczeń przeszłości nie wychodzi narodom na dobre. Jestem wprawdzie sceptyczny wobec modnej obecnie w Polsce polityki historycznej, bo wydaje mi się ona zbyt często wykorzystywaniem historii do celów politycznych, ale jestem przekonany, że potrzebne jest odwołanie do historii, bo pozwala ono lepiej zrozumieć wyzwania świata współczesnego, wpisywać wydarzenia chwili w dłuższy wymiar czasowy, nadawać sens działaniom indywidualnym i zbiorowym. Przede wszystkim jednak potrzebne jest formułowanie celów przyszłościowych, które łączą ludzi w działaniach wspólnot małych i dużych, a wśród tych ostatnich zarówno narodowych jak i ponadnarodowych. Rozważając stosunki polsko-brytyjskie w tej perspektywie warto się zastanowić czy są takie dziedziny, w których przyszłościowe interesy obu krajów mogłyby się przyjaźnie splatać, wykraczając poza rutynę dyplomacji bilateralnej. W stosunkach dwustronnych na pewno wiele można ulepszyć w dziedzinie gospodarczej, zwiększając wymianę handlową czy współpracę rynków finansowych. Można również oczekiwać, że rozwinie się dalej współpraca kulturalna i edukacyjna i że na szerszą skalę prowadzone będą wspólne badania naukowe. Polacy i Brytyjczycy podjęli także współpracę w badaniach nad ważnymi problemami stosunków polsko-brytyjskich w okresie II wojny światowej. Można spodziewać się zintensyfikowania współpracy bilateralnej, ale nie należy mieć złudzeń, że mogą tu nastąpić zmiany przełomowe czy spektakularne. Rozbieżność stanu obecnego między obu 8

9 krajami jest zbyt wielka, potencjał gospodarczy czy też naukowy i edukacyjny, jest na tyle niewspółmierny, że trudno liczyć na partnerstwo, którym Zjednoczone Królestwo mogłoby być żywotnie zainteresowane. Czyż można liczyć na partnerstwo między krajem należącym do klubu siedmiu najbogatszych krajów świata a krajem o połowę biedniejszym (porównując PKB na głowę mieszkańca) i które nie sąsiadują ze sobą, a więc bieda jednego nie zagraża bogactwu drugiego? Możnaby z poważniejszym uzasadnieniem oczekiwać, że wspólnota interesów występuje między Polską a Wielką Brytanią w dziedzinie bezpieczeństwa i strategii międzynarodowej, a zwłaszcza stosunków euroatlantyckich. Tradycyjne przywiązanie Brytyjczyków do więzi Englishspeaking peoples jak też historyczna konstatacja, że Zjednoczone Królestwo powinno podtrzymywać uprzywilejowane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi znajduje po stronie Polski silny związek emocyjny z państwem, w którym żyje ponad 10 mln ludzi o polskich korzeniach i które odegrało fundamentalną rolę w konfrontacji z komunizmem. Wejście Polski do NATO 11 marca 1999 r. było dla Polski niezapomnianym dniem, w którym jej niepodległość, tylekroć wystawiana na burze historii, uzyskała gwarancje solidarności potężnego sojuszu, a jednocześnie odnalazła się wśród tradycyjnych sojuszników. Angażując się w operacji wojennej o Irak, Polska miała podobne motywy co Wielka Brytania, a więc wystąpienia przeciwko groźnej dla świata dyktaturze i wsparcia działań USA, chociaż w przypadku brytyjskim było to istotne uczestnictwo w przedsięwzięciu wojennym, a w przypadku polskim, przynajmniej formalnie, tylko w przedsięwzięciu stabilizacyjnym. Nie było to jednak działanie uzgodnione czy też konsultowane między dwoma krajami, lecz negocjowane niezależnie od siebie ze Stanami Zjednoczonymi. Konsultacja miała istotnie miejsce tylko w sprawie tzw. listu ośmiu, który nawiązywał do solidarności euroatlantyckiej; inicjatywa ta może była uzasadniona co do samej swojej treści, ale raczej kontrowersyjna, bo skoro tylko osiem państw europejskich w niej uczestniczyło, to miała skutek przeciwny do zamierzonego, bo wprowadzała wewnętrzny podział. Można wskazać na wiele pozytywnych przykładów współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, zarówno w ramach NATO i 9

10 OBWE, jak i w ramach ONZ. Potwierdzić to mógłbym również osobistym wspomnieniem bardzo bliskiej współpracy z nieodżałowanym Robinem Cookiem. Stanowiło to również przedmiot działań bilateralnych, czemu sprzyjało wspólne zaangażowanie obu krajów w zachowanie mocnej więzi euroatlantyckiej i w łagodzenie rozbieżności stanowisk między Europą i Ameryką. Wydaje się jednak, że i w tej dziedzinie ograniczone jest prawdopodobieństwo wyjścia poza lojalną współpracę sojuszniczą i wytworzenia relacji uprzywilejowanych. I w tym wypadku na pewno występuje asymetria między obu krajami. Potencjał polityczny i militarny Polski jest nieporównywalny z brytyjskim. Zjednoczone Królestwo jest nie tylko jednym z mocarstw układów historycznych XX stulecia, ale także jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, a na skalę kontynentu europejskiego jest nieporównywalną potęgą militarną na lądzie, morzu i w powietrzu. Czyż może w tym kontekście być tu mowa o partnerstwie z Polską? Owszem, mogłaby i to zarówno w dziedzinie polityczno-militarnej jak i gospodarczej, jeżeliby Wielka Brytania tego chciała chcieć. Mogłoby to być rzeczywistością, gdyby Wielka Brytania miała ambicje przywódcze, bo wówczas odczuwałaby potrzebę grupowania wokół siebie sprzymierzeńców lub też politycznej klienteli. Zjednoczone Królestwo zdaje się jednak pozostawać w traumatycznym wspomnieniu swojej potęgi imperialnej, odczuwając satysfakcję z tego co jest brytyjskim sukcesem ostatniego 30- lecia, a mianowicie modernizacja gospodarki i wysoki poziom prosperity materialnej. Poczucie stabilizacji obok USA i wewnątrz Unii Europejskiej może nie stwarza komfortu splendid isolation, ale pozwala na poczucie pewnego dystansu wobec spraw świata, w tym także Europy. Dawne imperium jawi się nadal, by użyć słów G.M. Trevelyana jako strange island, anchored off the continent. Właśnie jednak w związku UK z kontynentem postrzegam możliwości właściwego ugruntowania przyjaźni polsko-brytyjskiej. Droga Zjednoczonego Królestwa do aktywnego uczestnictwa w procesie integracji europejskiej była długa i złożona, a opór gen. de Gaulle a wobec brytyjskiej akcesji do Wspólnoty Europejskiej był mniej trudną przeszkodą niż niechęć samych Brytyjczyków do włączenia się w ten związek 10

11 kontynentalny. Kiedy Winston Churchill w swoich przemówieniach w Zurychu w 1946 r. i na Kongresie Europejskim w Hadze w 1948 r. kreślił natchnioną wizję przyszłych Stanów Zjednoczonych Europy (co sto lat wcześniej zapowiadał w Paryżu Victor Hugo), to było rzeczą oczywistą i naturalną, że Wielka Brytania miała być partnerem nowego związku, ale nie jego członkiem. Sukces wspólnego rynku europejskiego a Anglicy wszak zawsze byli zafascynowani wolnością handlu w zestawieniu ze słabą sytuacją gospodarki brytyjskiej, skłonił jednak królestwo do podjęcia w latach 60-tych serii negocjacji akcesyjnych uwieńczonych po wielu perypetiach wewnątrz Wielkiej Brytanii, czy też spowodowanych przez francuskie veto, jej wejściem do Wspólnoty Europejskiej. W 1971 r. konsekwentny zwolennik integracji europejskiej Edward Herth mógł już powiedzieć: we are approaching the point where the European Economic Community will become just as much our Community as their Community. Nawet już po wejściu do wspólnoty wszczęte zostały renegocjacje ustaleń akcesyjnych, powstała kontrowersja wokół brytyjskiego wkładu do budżetu europejskiego (słynne słowa Margaret Thatcher I want my money back i następnie decyzja o rabacie brytyjskim ), kontrowersje dotyczyły następnie Europejskiej Karty Socjalnej czy też protokołów społecznych do traktatu z Maastricht, wreszcie UK nie przyjęło ostatecznie wspólnego pieniądza europejskiego. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że w kluczowych problemach integracji europejskiej Wielka Brytania niekiedy ku zaskoczeniu swoich partnerów uczestniczyła w sposób skuteczny. Tak było w kluczowym dla przyszłości Unii momencie podejmowania decyzji o jednolitym rynku europejskim (single market) czy też inicjatywy określanej mianem Saint-Malo o stworzeniu europejskich struktur obronnych. Premier Tony Blair w swoich wystąpieniach określał się jako passionate European (w Parlamencie Europejskim w grudniu 2005 r.) i wykazywał to potem w programach promowania nowoczesnych badań czy technologii, czy też modernizacji struktur Unii. Gorzej było, gdy trzeba było te programy wesprzeć decyzjami budżetowymi i podjąć decyzję o dezaktualizacji rabatu brytyjskiego. Pojawiały się w rządzie brytyjskim niekiedy opinie, że przez integrację europejską w kontekście wyzwań globalizacji Zjednoczone Królestwo nie ma już nic do zyskania, ale głos szefa rządu pozostał jednoznacznie europejski. 11

12 Jednakże społeczeństwo brytyjskie pozostawało raczej sceptyczne wobec Unii Europejskiej, nawet jeżeli wykazywało wyrozumiałość wobec europejskiego zaangażowania swego rządu. Na pytanie o korzyści z członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii dostrzega je 37%, a 47% ich nie dostrzega. Zaufanie do Parlamentu Europejskiego wyraża 27%, a brak zaufania - 55%. Natomiast większość Brytyjczyków popiera zarówno wspólną politykę bezpieczeństwa (59%), jak i wspólną politykę zagraniczną (50%). Nie oznacza to jednak poparcia dla koncepcji rozwoju integracji europejskiej w kierunku unii politycznej, bo w tym wypadku jest tylko 30% odpowiedzi pozytywnych, co jest najniższym wskaźnikiem w całej Unii Europejskiej. Oczywiście inna była droga Polski do Unii Europejskiej. W odróżnieniu od UK nie miała Polska możliwości uczestnictwa w aktach założycielskich, ale wejście do Unii stało się podstawowym celem politycznym kolejnych rządów po 1989 r. Przykład polityki europejskiej Wielkiej Brytanii był bliski polskim elitom politycznym niekiedy z powodu liberalnej krytyki unijnej legislacji socjalnej, a niekiedy z powodu tendencji eurosceptycznej. W Polsce wytworzył się jednak układ bardzo szczególny. Proces akcesyjny spotkał się z szerokim aplauzem społecznym, co znalazło wyraz w jednoznacznie pozytywnym wyniku referendum w tej sprawie. Określiło to także pozytywne stanowisko wobec Unii w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego. Oto jak Polacy odpowiadali na analogiczne pytania jakie postawiono Brytyjczykom w przeglądzie Eurobarometru. Korzyści z członkostwa w UE dostrzega 63%, a 24% nie widzi ich. Zaufanie do Parlamentu Europejskiego wyraża 49%, a 24% przeciwnie; podobnie do Komisji Europejskiej żywi zaufanie 46%, a przeciwnie 22%. Wspólną politykę bezpieczeństwa poparło 84% Polaków przeciwko 8%, a wspólną politykę zagraniczną 75% przeciwko 13%. Polacy udzielali także poparcia rozwojowi Europy w kierunku unii politycznej (56% za, a 22% przeciw). Temu jednoznacznie pozytywnemu obrazowi polskich nastrojów społecznych wobec integracji europejskiej przeciwstawić można stanowisko eurosceptyczne większości polskich partii politycznych, które chciały bronić zasad traktatu nicejskiego (od 2003 r. głoszono hasło Nicea albo śmierć zarówno na lewicy jak i na prawicy). Ku swojemu zdziwieniu politycy polscy 12

13 nie znaleźli zrozumienia i poparcia ani u rządzących laburzystów, ani u opozycyjnych konserwatystów. Stanowisko nowego prezydenta polskiego nie zostało jeszcze jasno sformułowane, a zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych nie pozwala z jasnością odpowiedzieć na pytanie o stanowisko rządu w sprawie polityki europejskiej. Mówić mi zatem wypada w kategoriach istniejących możliwości, a nie określonych już zamiarów politycznych. W moim przekonaniu przyszłość zarówno Zjednoczonego Królestwa jak i Polski niezależnie od różnic potencjału ekonomicznego czy politycznego obu krajów zależy od rozwoju Unii Europejskiej. Polska potrzebuje silnej i solidarnej wspólnoty, która potrafi ją wesprzeć w modernizacji. Poparcie UK na tej drodze mogłoby nosić znaczenie decydujące. W drodze Polski do Unii bardzo pomocnym instrumentom politycznym okazał się układ o współpracy między Polską, Niemcami i Francją. Ze strony wybitnych polityków niemieckich wysuwane były projekty, aby do tego trójkąta dołączyć Wielką Brytanię jako czwartego partnera, zaś jeden z francuskich polityków dorzucić jeszcze chciał Włochy i Hiszpanię do tej konstrukcji, którą chciałby on uznać za swego rodzaju dyrektoriat polityczny Unii. Nie wierzę w skuteczność takich propozycji, bo wpisane są one w rozumowanie w kategoriach hegemoni. Unia Europejska jest organizacją demokratycznie zorganizowaną, w oparciu o złożoną grę między zasadą równości każdego państwa członkowskiego i rachunkiem ich potencjału demograficznego. W procesie decyzyjnym Unii Europejskiej tworzą się różne układy koalicyjne o zmiennym składzie, w zależności od rozpatrywanej sprawy. W takim układzie wzajemne potencjały polityczne Zjednoczonego Królestwa i Polski już są porównywalne, a zatem powstaje przestrzeń dla układu partnerskiego, w którym realizują się interesy obu stron. Wymagałoby to jednak, aby obie strony takiego partnerskiego układu miały jasność w sprawie tego jakiej Unii chcą, jaką politykę chcą realizować w ramach Unii i jakie są ich zamierzenia na czas krótki i na czas długi. Takiej jasności jeszcze w chwili obecnej nie ma, ani w wypadku Wielkiej Brytanii, ani w wypadku Polski. Są jednak pewne założenia, które są wspólne dla obu państw. Sądzę, że do tych wspólnych założeń należy pojmowanie Unii jako federacji państw narodowych używając formuły Jacques Delors a. W obecnym 13

14 stanie procesu jednoczenia się Europy i w obecnym stanie debaty o przyszłości możemy tylko stwierdzić, że nie wiemy dokładnie ku czemu prowadzić nas będzie proces integracji europejskiej. Takie poczucie, iż wiemy, iż nic nie wiemy nie jest tylko refleksją filozoficzną i wyrazem intelektualnej pokory wobec rzeczywistości, ale także ważną konstatacją o istotnych politycznych konsekwencjach. Wynika bowiem z tego, że musimy liczyć się z różnymi możliwymi scenariuszami rozwojowymi Unii Europejskiej i że trzeba pogodzić się z koniecznością postępowania szlakiem prób i błędów. Jest możliwe, że rację maja ci, którzy kładą nacisk na pojęcie federacji we wspomnianej formule Delorsa i widzą w Unii Europejskiej ponadnarodową wspólnotę polityczną opartą na wspólnocie kultury. Możliwe też jest, że mają rację ci, którzy nacisk kładą na państwa czy narody i widzą w Unii ich porozumienie i współpracę wokół wolności człowieka i wolności rynku. Przyszłość ten spór rozstrzygnie. Teraz, gdy dotychczasowy kształt idei europejskiej już nie tłumaczy dlaczego Europejczycy mają żyć razem, warto czynić to, co pozwoli nie zmarnować półwiecza europejskiej integracji. Za wspólne Brytyjczykom i Polakom można uznać, że nie chcą, aby Europa stała się superpaństwem. Premier Tony Blair mówił w swoim przemówieniu warszawskim z 2000 r. o Unii, że jest to Europe of free, independent sovereign nations who choose to pool that sovereignty in pursuite of their own interests and the common good, achieving more together than we can achieve alone. ( ) Such a Europe can, in its economic and political strength, be a superpower; a superpower, but not a superstate. To słowa ważne. Jeżeli ze strony polskiej padłyby podobne słowa proeuropejskiego zaangażowania to Polacy i Brytyjczycy zamiast ścigać się w eurosceptycyzmie mogliby odnaleźć sens wzajemnego partnerstwa w promowaniu i realizowaniu nowego kształtu idei europejskiej. Powinna ona być zogniskowana wokół wspólnego uczestnictwa Europy w realizowaniu szans globalizacji, w odbudowie europejskiej kreatywności i nowatorstwa w technologii, nauce i edukacji, w realizowaniu nowoczesnej zasady solidarności wewnątrz Unii i we wspieraniu zrównoważonego rozwoju w świecie, we wspieraniu społeczeństwa otwartego i świata wolnego od przemocy. Francuski filozof polityki, Pierre Manent, krytycznie oceniając stan współczesnej Europy, konstatował z żalem, że przegrywa obecnie promowana 14

15 przez europejskich federalistów idea Europy jako wspólnoty kulturowej, a wygrywa Europa angielska : pragmatyczna perspektywa połączenia narodów wokół zasady wolnego handlu i programu pokojowego współistnienia państw europejskich. Dodawał jednak, że pod wpływem zmian na politycznej i gospodarczej mapie świata, narody Europy mogą podjąć próbę jednoczenia się wokół obu swoich możliwych wymiarów kulturalnego i politycznego. Z tego rozumowania podejmuję przede wszystkim przekonanie o nadal decydującej roli narodów w dalszym rozwoju integracji europejskiej. W znakomitym sukcesie, jakim zwieńczone jest półwiecze integracji europejskiej, postęp był realizowany przez metodę wspólnotową i przez instytucje wspólnotowe, ale decyzje pozostawały w gestii rządów narodowych. Legitymizm Unii Europejskiej pozostawał zakorzeniony w rzeczywistości narodowej, a może nawet do niej był zredukowany. Wspólną Europę tworzyć trzeba przy pomocy tego, co mamy, czyli narodów z ich dziedzictwem kulturowym i państw z ich strukturami decyzyjnymi, instytucjami demokracji i modelem legitymizmu. Opowiadam się za traktatem konstytucyjnym, bo służy on popchnięciu Unii we właściwym kierunku, ale namawiam do porzucenia złudzenia, że jest on w stanie stworzyć europejski demos i zastąpić wspólnym interesem europejskim dotychczasowe agregowanie interesów narodowych. Brytyjczycy i Polacy, niezależnie od różnic kulturowych i odmiennych tradycji, mogą frustracje zaniedbanej przyjaźni zastąpić partnerstwem na rzecz budowy wspólnej Europy. Można zarzucić tym wywodom, ze jest to myślenie życzeniowe. Jestem skłonny zarzut ten akceptować, ale przecież myślenie jest zawsze lepsze niż jego brak, to po pierwsze, zaś ponad to, i to po drugie, jeżeli się nie formułuje życzeń, to nie można się dziwić, iż się nie spełniają. Opowiadam się za tym, aby Brytania i Polska rozumnie i jasno określiły swoje proeuropejskie stanowisko i potem wspólnie działały na rzecz budowy więzi wspólnoty. 15

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy?

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Piotr Buras Współpraca: Bartłomiej Nowak oraz Anna Dzieszkowska i Jędrzej Trojanowski Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy Warszawa 2013 Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA WE WSPÓLNOTACH EUROPEJSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ

WIELKA BRYTANIA WE WSPÓLNOTACH EUROPEJSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH Tom 4(40), numer 2 2012 GRZEGORZ RONEK WIELKA BRYTANIA WE WSPÓLNOTACH EUROPEJSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ Członkostwo Wielkiej Brytanii we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Prezydentury

Trzy lata Prezydentury Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Będę wspierał modernizację kraju dokonywaną

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY Projekt finansowany przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Konrad Niklewicz. Unia po polsku: prezydencja 2011

Konrad Niklewicz. Unia po polsku: prezydencja 2011 Konrad Niklewicz Unia po polsku: prezydencja 2011 i Konrad Niklewicz w latach 1997-2010 dziennikarz i redaktor Gazety Wyborczej. Był korespondentem Gazety w Brukseli i w Paryżu. Niemal od początku pracy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ Uwarunkowania polityki zagranicznej państw można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe), a w ramach tych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Obywatel i Prawo Konferencja pt. Przyszłość polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian.

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian. STRATEGIE DLA POLSKI Dodatek poświęcony V Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Kraków, 25 26 maja 2012 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów

Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów Prof. Władysław Bartoszewski Polska - Niemcy. Wspólnota wartości i interesów I Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych Piechowice, 26-27 listopada 2007 roku Spis treści strony Wprowadzenie prof.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI RAPORT TERMIN SESJI: 28 września 2012, godz. 9:00 10:30 TEMAT SESJI: Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie MODERATOR: Małgorzata Bonikowska,

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie wielu

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Wojna o pokój trwa. pod redakcją naukową Dominika Smyrgały. Zeszyty Naukowe

Wojna o pokój trwa. pod redakcją naukową Dominika Smyrgały. Zeszyty Naukowe Wojna o pokój trwa pod redakcją naukową Dominika Smyrgały Zeszyty Naukowe 23 COLLEGIUM CIVITAS Wojna o pokój trwa pod redakcją naukową Dominika Smyrgały W a r s z a w a 2 0 1 4 C O L L E G I U M C I V

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 10 8 (2010) (2012) Zeszyt 32 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rada Naukowa Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NOWOCZESNA SOLIDARNA BEZPIECZNA POLSKA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI KRAKÓW 2009 Wydawca: Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa SPIS TREŚCI I WSTĘP..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

GAZETA SYMPOZJALNA - - PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY? -

GAZETA SYMPOZJALNA - - PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY? - XXXVI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Zawiercie, 18 20 stycznia 2013 r. GAZETA SYMPOZJALNA PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY?? O rga nizato r zy Sp ons o r G łów ny S p o

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo