Galeria Korona Kielce. Galeria Goplana. Galeria Warmińska. Architektura. Oświetlenie. Cuprum Arena. Kwartalnik Maj Aktywny pierwszy rok - str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Galeria Korona Kielce. Galeria Goplana. Galeria Warmińska. Architektura. Oświetlenie. Cuprum Arena. Kwartalnik Maj 2010. Aktywny pierwszy rok - str."

Transkrypt

1 Kwartalnik Maj 2010 Galeria Goplana Leszno Galeria Korona Kielce Kielce Galeria Warmińska Olsztyn Architektura Zainspirowana tradycją i naturą - str. 6 Cuprum Arena Aktywny pierwszy rok - str. 8 Oświetlenie Sklep jak teatr str. - 18

2 Leszno - miasto o bogatych tradycjach handlowych, Olsztyn - stolica województwa warmińsko-mazurskiego, leżące w województwie wielkopolskim, pomiędzy dwoma znaczącymi miastami: Poznaniem i Wrocławiem. Zamieszkuje je ponad mieszkańców. Światowy ośrodek sportów lotniczych i żużlowych. Dumą miasta jest jedno z największych lotnisk szybowcowych w Europie. nazywanego Zielonymi Płucami Polski. Znaczący ośrodek turystyczny, miasto zabytków, jezior oraz rozległych terenów zielonych, zamieszkałe przez blisko mieszkańców. Jego dużym atutem jest również silny potencjał naukowy oraz niskie w skali kraju bezrobocie. Leszno - a city with long tradition of trade and commerce situated Olsztyn - the capital of Warmia-Masuria Voivodeship, the region known in Wielkopolska Voivodeship between two major cities: Poznań and as Green Lungs of Poland. A major tourism centre, a city of history, Wrocław. It is populated by people. The city lakes and greenery, with a population of residents. is a world centre for aerial sports and speedway. Its strengths include also big academic potential and One of the biggest European glider airfields is relatively low unemployment rate. the city s pride. Projekty przyszłości tworzymy z pasją Projects of the future Creating with passion SZCZECIN GDAŃSK POZNAŃ OLSZTYN WARSZAWA LESZNO LUBIN KIELCE Lubin - nowoczesne i szybko rozwijające się miasto położone w samym środku Zagłębia Miedziowego. Znajduje się tu siedziba firmy KGHM Polska Miedź SA, czołowego producenta oraz przetwórcy miedzi i srebra na świecie, największego nierozproszonego pracodawcy w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców Lubina jest najwyższym w Polsce. Kielce - stolica województwa świętokrzyskiego, ponad KRAKÓW mieszkańców, gospodarcze, turystyczne i kulturalne centrum regionu. Wizytówkę miasta stanowią m.in. Międzynarodowe Targi Kielce, wicelider na polskim rynku targowym oraz jeden z najnowocześniejszych w Polsce stadionów piłkarskich. Kulturalną chlubą miasta jest Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion. Kielce - the capital of Świętokrzyskie Voivodeship with a population of over residents, Lubin - a modern, fast-developing city located in the middle of Zagłębie an economical, tourist, and cultural centre of the region. Kielce International Trade Fair, vice Miedziowe (Copper Basin). The seat of KGHM Polska Miedź SA (Polish leader in Polish trade fair market, is the city s economic showcase. The city is proud of its Copper), a world-leading producer of copper and silver, the biggest football stadium, one of most modern in Poland, while Off Fashion Contest for Designers and concentrated employer in Poland. Lubin s average monthly gross sal- Fashion Enthusiasts taking place twice a year is the city s cultural showcase. ary is the highest in Poland.

3 Ladies and Gentlemen, Szanowni Państwo, Miło mi powitać Państwa w pierwszym numerze magazynu Centrum-Projekty z pasją, który powstał w wyniku mojego prawie dziesięcioletniego doświadczenia na rynku nowoczesnego handlu detalicznego. Rynek ten zmienia się na naszych oczach i staje się nie lada wyzwaniem nie tylko dla deweloperów, inwestorów, architektów, ale także dla zarządców i najemców. Najważniejsze dla sukcesu centrum handlowego czynniki to: doskonała lokalizacja, ciekawa architektura oraz koncept, odpowiadający na potrzeby docelowej grupy klientów. Lokalizacyjnie najciekawsze wydają mi się centra miast średniej wielkości, które stały się inspiracją dla powstania trzech niezwykłych galerii w Kielcach, Olsztynie i Lesznie. Ich zarys znajdą Państwo wewnątrz numeru. Mam nadzieję, że na stałe wpiszą się one w otoczenie unikatową, a zarazem spójną z tkanką miejską architekturą, charakteryzującą się rozwiązaniami przyjaznymi dla klienta. Nie mniej ważny w przypadku obiektu jest koncept, dopasowany do potrzeb konsumentów. Najlepsze na świecie centra handlowe tworzone są tak, aby nie tylko zakupy, ale i spędzanie w nich czasu było prawdziwą przyjemnością. Takie właśnie projekty stały się dla mnie marzeniem i inspiracją. Pasja, z którą zaangażowałem się w działalność na rynku deweloperskim, wynika z obserwacji nowych możliwości i trendów w zakresie projektów handlowych. Życzę Państwu przyjemnej lektury i mam nadzieję, że wspólna pasja połączy nas na kolejnych etapach działalności. Dariusz Miłek It is my pleasure to present you with the first edition of Centrum-Projekty z Pasją (Projects with passion) magazine that was created on the basis of my 10-year experience on the modern retail business. The market is changing before our eyes and is becoming a considerable challenge for developers, investors, architects, but also for centres managers and tenants. The most important factors determining a centre s success include favourable location, interesting architecture and concept adjusted to the determined target group needs. I think that centres of mid-size cities are most interesting and it inspired me to open three unique Galleries - in Kielce, Olsztyn, and Leszno. An outline of each you will find within the magazine. I hope they will all make their mark with distinguishing architecture, customer-friendly solutions and the way they are incorporated into the surrounding urban tissue. The concept of the building and the way it answers to customer needs is as important. World s best centres are built with one thought in mind: they are not places only for shopping, but also somewhere to spend time with pleasure. Projects of that kind are my dream and inspiration. Passion with which I engaged in activities on the development market results from watching new opportunities and trends in the commercial development area. I wish you enjoyable reading and hope that a common passion will unite us in our future endeavours. Dariusz Miłek Spis treści: KALEJDOSKOP RYNKOWY 4 Rynek centrów handlowych w Polsce 4 TRENDY 6 Architektura zainspirowana tradycją i naturą 6 Z ZYCIA CENTRUM 8 Cuprum Arena, aktywny pierwszy rok 8 PROJEKT W MIESCIE 10 Galeria Korona Kielce - rozświetlona Galeria 10 Galeria Warmińska - struktura i zieleń 12 Galeria Goplana - wkomponowana w tkankę miejską 14 RETAIL DESIGN&BUSINESS 16 Kilka pytań do Multikino - ekspansja w mniejszych miastach 17 Sklep jak teatr 18 OTOCZENIE BIZNESU 20 Sport i pasja 20 KALENDARZ WYDARZEN 22 Wieści z sieci 22 Zapowiedzi 23 Wydawca: Agencja Mediadem Communication, ul. Kołobrzeska 34, Warszawa, tel /17, Contents: Redakcja: Redaktor naczelna: Monika Lewczuk Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. MARKET KALEIDOSCOPE 4 Shopping Centre Market in Poland 4 TRENDS 6 Architecture Inspired by Tradition and Nature 6 CENTRE S LIFE 8 Cuprum Arena, Active First Year 8 PROJECT IN CITY 10 Galeria Korona Kielce - Illuminated Gallery 10 Galeria Warmińska - Structure and Greenery 12 Galeria Goplana - Incorporated into Urban Tissue 14 RETAIL DESIGN&BUSINESS 16 A Few Questions to Multikino - Expansion into Smaller Cities 17 Shop like a Theatre 18 BUSINESS ENVIRONMENT 20 Sport and Passion 20 CALLENDAR OF EVENTS 22 We Were There Announcements 23 3

4 Rynek centrów handlowych w Polsce w 2010 roku Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2009 roku wynosiła prawie 700 milionów euro wynika z ostatnich danych firmy Cushman & Wakefield. Eksperci prognozują, że w roku obecnym kwota ta może przekroczyć 2 mld euro, zatem znacznie się powiększy. { PwC: Konsument oszczędny i wybredny Aż 64 procent szefów firm zajmujących się handlem detalicznym i 55 procent produkujących dobra konsumpcyjne uważa, że odchodzący kryzys pozostawi trwałe zmiany w nawykach zakupowych konsumentów wynika z badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) International w ponad 50 krajach świata. Handlowcy spodziewają się ograniczenia przez konsumentów wydatków na zakupy, ale nie wszystkie prognozują, że konsumenci będą zwracali większą uwagę na społeczną lub ekologiczną odpowiedzialność i preferowali przy zakupach produkty z dobrą reputacją w tej dziedzinie. Polska branża handlowa też obserwuje wzrost wymagań klientów podaje Puls Biznesu. Klient szuka produktów oferujących największą wartość w relacji do ceny. { Colliers: widać poprawę nastrojów Rynek powierzchni handlowych zanotował dynamiczny wzrost nowej podaży w 2009 roku, ale ukończone projekty to inwestycje, które rozpoczęły się w czasach dobrej koniunktury. W minionym roku liczba inwestycji handlowych wchodzących w fazę budowy znacznie spadła z powodu restrykcyjnej polityki finansowej banków. Druga połowa roku przyniosła poprawę nastrojów wynika z raportu firmy Colliers International. Wiadomości o wstrzymywaniu kolejnych projektów zostały zastąpione informacjami o nowych otwarciach, które w znacznej części przypadły na czwarty kwartał, i sygnałami dotyczącymi polepszenia sytuacji na rynku powierzchni komercyjnych. Szczególnie było to widać w rosnącej liczbie transakcji sprzedaży, których przedmiotem były obiek- Shopping Centre Market in Poland in 2010 Total worth of transactions on the commercial real-estate market in Poland in 2009 amounted to almost EUR 700 million shows Cushman & Wakefield recent data. Experts predict this year the figure can increase dramatically to over EUR 2 billion. { PwC: Thrifty and Choosy Consumer Bosses of 64% of retail companies and 55% of consumer goods producers think that the passing economic slow-down has left a permanent mark and changed consumers buying habits shows a survey conducted by PricewaterhouseCoopers (PwC) International in over 50 countries around the world. Retailers expect consumers to limit money they spend shopping, but not in all areas they estimate that consumers will pay more attention to social or ecological responsibilities and will also prefer products with good reputation in those aspects. Polish retail market observes an increase in customers expectations reports Puls Biznesu. The Client is in search of products with a good value-for-money ratio. { Colliers: Improvement in Sentiments Visible Retail space market has enjoyed a dynamic growth in new supply in 2009 but the completed projects were those that had been started in times of good economic situation. Due to restrictive banking policies, the number of projects entering the construction stage fell noticeably last year. Second half of the year brought on improvement in sentiments reports Colliers International. News about yet another project on hold was replaced by information about new grand openings, most of which took place in the fourth quarter, and signals indicating improvement in the commercial space market situation. A rise in the number of transactions involving retail premises was a visible sign of the improvement. A few investors managed to acquire necessary finances for their projects and were able to present timeframes and details regarding their investments. 4

5 ty handlowe. Kilku inwestorów otrzymało również finansowanie na swoje projekty i mogło przedstawić nowe harmonogramy i szczegóły dotyczące inwestycji. { King Sturge: Zwiększa się poziom sprzedaży detalicznej Wskaźnik ufności konsumenckiej stopniowo zwiększył się, porównując z niskim poziomem zanotowanym w lutym 2009 roku, ale nadal pozostaje poniżej poziomu z 2007 i 2008 roku. Według danych GUS sprzedaż detaliczna ogółem w cenach stałych według wstępnego szacunku rosła w 2009 r. wolniej niż przed rokiem Dynamika sprzedaży detalicznej towarów ceny stałe, rok poprzedni = 100 The dynamics of retail sales at fixed prices, previous year = ,9 112,0 109,9 102, i zwiększyła się o 1,3% (wobec 5,0% w 2008 r.). W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% (przed rokiem o 9,9%). Jak poinformowali analitycy King Sturge a, Polska była jedynym krajem w Europie, który uniknął recesji w 2009 roku, a wstępne dane pokazują wzrost ekonomiczny na poziomie 1,7 proc. BMI prognozuje, że polskie PKB wzrośnie o 3,4 proc. i 3,8 proc. odpowiednio w 2010 i 2011 roku. Odporność Polski na kryzys ekonomiczny można tłumaczyć niewielkim udziałem eksportu w PKB, pozytywnym wzrostem konsumpcji prywatnej i korzystnymi warunkami kredytów. Popyt wewnętrzny i stosunkowo silny sektor bankowy to spodziewane czynniki sprzyjające dalszemu wzrostowi. KALEJDOSKOP RYNKOWY MARKET KALEIDOSCOPE Badania Barometru Nastrojów Konsumenckich*, przeprowadzane co miesiąc przez firmę GfK Polonia, pokazały w lutym poprawę nastrojów Polaków. Największy wzrost odnotowała ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju była ona wyższa niż miesiąc wcześniej, w styczniu oraz w całym roku Powodem tak optymistycznej oceny były m.in. pojawiające się pozytywne komunikaty o stanie polskiej gospodarki na tle innych państw europejskich mówi Magda Zimna z GfK Polonia. Wzrosła również ocena możliwych zmian na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz ocena możliwości oszczędzania. Oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do styczniowych wskaźników. * Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym według niezmienionej formuły od roku Obecnie indeks obejmuje wszystkie 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską, a dane dla Unii Europejskiej z Komisji Europejskiej. { King Sturge: Retail Sales on the Rise Consumer confidence index has increased gradually as comparing to February 2009 lows but it still remains below its 2007 and 2008 levels. According to data supplied by GUS, preliminary estimates show that retail sales at fixed prices grew in 2009 slower than the year beforeand increased by 1.3% (aganst 5.0% in 2008). In companies employing more over 9 persons, retail sales grew by 2.7% (previous year by 9.9%). King Sturge s analysts inform that Poland was the only country in Europe to avoid recession in 2009, and preliminary data shows economic growth at 1.7%. BMI projects Polish GDP to grow at 3.4 and 3.8 percent in 2010 and 2011 respectively. Poland s immunity to the economic crisis can partly be attributed to export being a small part of total GDP, increase in private consumption, and favourable credit conditions. Internal demand and relatively strong banking sector are among the factors influencing and facilitating further growth. Consumer Sentiment Indicator* survey, in Poland conducted monthly by GfK Polonia, show improvement in sentiment in February. The biggest rise was noted in the assessment of future domestic economic outlook it was higher than in January or in any given month of Reasons for such an optimistic response were, among others, positive information about Polish economy as compared to other European countries says Magda Zimna of GfK Polonia. Assessment of the job market outlook for the coming 12 months and saving opportunities assessment rose as well. Household economic outlook assessment remained unchanged as compared to the indicator s January levels. * Consumer Sentiment Indicator (Barometr Nastrojów Konsumenckich) GfK is an aggregate index prepared for and ordered by the European Commission calculated according to a formula unchanged since Presently the index covers all 27 member states. Data from Poland comes from GfK and the survey is financed by the EC, data from other countries comes from the EC directly. 5

6 Architektura zainspirowana tradycją i naturą Coraz więcej myśli się o tym, aby powierzchnia handlowa była przyjazna. Jak Pan ocenia współczesne projekty centrów handlowych? Prof. Stefan Kuryłowicz: Architektura większości Polskich obiektów handlowych nie zachwyca. Zwykle galerie handlowe mają trafiać w jak najszersze gusta, projektanci często jednak nie doceniają końcowych użytkowników i proponują proste, wielokolorowe formy pełne niepotrzebnych fajerwerków. W ostatnich latach powstało kilka obiektów wyłamujących się z tego schematu, a myślenie o tym, czym powinna być przyjazna powierzchnia handlowa, zmienia się na lepsze. Ostatnio w Azji powstała galeria handlowa zaprojektowana w taki sposób, że wtapia się w otoczenie. Jej poziomy i granice płynnie wchodzą w otaczającą tkankę miejską, a pomiędzy sklepami rozmieszczono przestrzenie, w których zwiedzający mogą uprawiać sport, odwiedzić galerię czy poleżeć na trawie. Architecture Inspired by Tradition and Nature Thinking about retail establishment as a customer-friendly place is more and more common. How do you rate present-day shopping centre projects? Prof. Stefan Kuryłowicz: Architecture of most Polish retail establishments does not impress. Usually shopping centres are meant to appeal to as wide as possible a range of tastes, but architects seldom appreciate end-users and propose simple, multi-coloured forms filled with unnecessary, flashy elements. In the last few years some of the projects broke the pattern, and thinking about retail establishment as a customer-friendly place is more and more common. Recently a shopping centre was built in Asia in such a way that it blends with its surroundings. Its levels and boundaries smoothly merge with the urban tissue, and shops are separated by free space that visitors can use for sports visit an art-gallery or just lie down on the grass. Our design of Czy Galeria Warmińska została zaprojektowana zgodnie z tymi trendami? SK: Nasz projekt Galerii Warmińskiej wpisuje się w ten nowy trend projektowania obiektów handlowych o charakterze wielofunkcyjnym. Ogólnodostępny amfiteatr, czy przestronne hole wejściowe pozwolą na organizowanie wielu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Olsztyna. Galeria Warmińska ma więc szansę stać się miejscem spotkań i aktywności, niekoniecznie związanych z zakupami. Chcemy aby architektura Galerii Warmińskiej była wyjątkowa na tle innych obiektów tego typu budowanych w Europie. Inwestor ma podobne spojrzenie, dlatego też udało nam się wspólnie wypracować dość nietypową dla handlu koncepcję. Surowe betonowe elewacje i spektakularna frontowa fasada powinny uczynić z Galerii Warmińskiej jedną z ważniejszych olsztyńskich realizacji ostatnich lat. Is Galeria Warmińska designed according to those trends? Galeria Warmińska follows that trend of designing retail centres while keeping their multi-functional character in mind. General-access amphitheatre and spacious entrance halls will allow many cultural events to be organised for Olsztyn residents. Galeria Warmińska has a shot at becoming a place where people get together and other activities take place, not necessarily connected to shopping. We want Galeria Warmińska to be a special as compared to other buildings of this type built in Europe. The investor shares the view, and that is why we managed together to come up with a quite unusual concept as retail industry standards are concerned. Raw concrete elevations and a spectacular front facade will make Galeria Warmińska one of the most important investments in Olsztyn in the last few years. Prof. Stefan Kuryłowicz 6

7 TRENDY TRENDS Inspiracje Źródłem inspiracji dla prof. Stefana Kuryłowicza przy tworzeniu projektu charakterystycznych elementów występujących na fasadzie i wewnątrz Galerii Warmińskiej był m.in. mur pruski oraz kamienny często spotykany na Warmii i Mazurach A - tradycyjny olsztyński mur kamienny występujący często na Warmii i Mazurach; B - zbliżenie na układ spoin muru, które były inspiracją do projektu frontowej elewacji Galerii Warmińskiej; C - schemat zewnętrznej struktury betonowej elewacji Galerii Warmińskiej; D - struktura konstrukcji wewnątrz galerii Inspirations While designing the characteristic elements of Galeria Warmińska facade and interior professor Stefan Kuryłowicz was inspired by timber framing and stone walls, so common in Warmia and Masuria. A - traditional Olsztyn stone wall common in Warmia and Masuria; B - close-up of the stone wall pattern, inspiration for Galeria Warmińska s front elevation; C - schematic outline of Galeria Warmińska s outside concrete elevation; D - the structure inside the gallery C D Stefan Kuryłowicz - Prof. nzw. dr hab. architekt SARP, szef i główny projektant Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, kierownik Pracowni Projektowania Przemysłowego i Wieloprzestrzennego, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor wielu prac naukowych, zdobywca licznych nagród i wyróżnień, również państwowych. Ma na swoim koncie szereg referatów, wystąpień na konferencjach oraz seminariach zawodowych, krajowych i międzynarodowych. W styczniu 2010 roku prof. Stefan Kuryłowicz decyzją Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych został zaproszony, jako reprezentant Europy, do udziału w pięcioosobowym Komitecie Doradczym ds. przebudowy siedziby ONZ w Nowym Yorku. B A Stefan Kuryłowicz - Professor, PhD extraordinary, architect SARP, head and major contributor of Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates, director of Pracownia Projektowania Przemysłowego i Wieloprzestrzennego, absolvent of Warsaw Polytechnics Architecture Department; author of many scientific papers, winner of numerous prizes and distinctions including state; has given lectures on numerous professional seminars and conferences, both domestically and internationally. In January 2010 professor Stefan Kuryłowicz was appointed by the Secretary General of the United Nations to represent Europe in the five people Advisory Committee for UN New York Headquarters Reconstruction.

8 Aktywny pierwszy rok LUBIN Pierwszy zrealizowany projekt Dariusza Miłka jako dewelopera powstał w jego rodzinnym mieście, Lubinie. Niezwykła architektura i unikalny kształt wyróżniają Cuprum Arenę nie tylko na polskim, ale również na międzynarodowym rynku centrów handlowych. Otwarta w maju 2009 roku galeria Cuprum Arena powstała na terenie dawnych wyrobisk górniczych. Budowa tak dużego, wielokondygnacyjnego obiektu w miejscu narażonym na tąpnięcia była dużym wyzwaniem dla architektów. Wewnątrz galerii funkcjonuje m.in. kino, klub fitness, a także centrum biurowe. Nowoczesna architektura Cuprum Areny w pełni odpowiada najnowszym trendom na świecie. To jedyna w Polsce i trzecia na świecie galeria zbudowana na planie koła. Materiały, których użyto do jej wykończenia, to najwyższej jakości granit, szkło, stal, drewno, a także płyty z aluminium w kolorze miedzi symbolizujące znaczenie tego surowca dla regionu i rozwoju nowoczesnego przemysłu. Sześciokondygnacyjny obiekt zwieńczony jest olbrzymią kopułą o 30-metrowej średnicy a nad jednym z wejść znajduje się największa w Polsce tafla szkła podwieszona na konstrukcji linowej. Ważną część projektu stanowi przestrzeń publiczna wokół centrum, na którą składają się tereny zielone, ławki przed centrum, a także amfiteatr, który jest integralną częścią projektu. 6 kondygnacji 130 lokali m² powierzchni handlowej 900 miejsc parkingowych 6 stories 130 retail-service units GLA of sq m 900 parking spaces Active First Year Dariusz Miłek s first development project was built in his hometown, Lubin. Unique architecture and shape help Cuprum Arena stands out, not only on Polish, but also International shopping mall market. Opened in May 2009, Cuprum Arena shopping gallery was constructed on a site of a former excavation. Constructing such a big, multi-storey building in a place exposed to rock bursts was a considerable challenge for architects. The gallery incorporates a cinema, a fitness centre, and also an office centre. Cuprum Arena s modern architecture fully conforms to World s newest 8

9 Z ŻYCIA CENTRUM CENTRE S LIFE Działania marketingowe maj-grudzień eventy i wydarzenia 220 ogłoszeń prasowych 1100 wyemitowanych spotów radiowych 65 tablic reklamowych wysłanych i, zapowiadających eventy Marketing Activities May-December events 220 press releases 1100 radio commercials aired 65 billboards s publicising events sent trends. The centre is the first in Poland, and only the third in the world, that has been designed as a circular centre. Materials used for the construction and decoration include highest quality granite, glass, steel, wood, and aluminium plates, coloured as if they were made of copper - to symbolise the importance of the resource for the region and for the development of modern industry. Działania marketingowe w 2010 roku są kontynuacją działań z roku poprzedniego. Łącznie zaplanowano około 40 eventów, wśród nich m.in. pokazy mody, nocne zakupy, targi ślubne i motoryzacyjne, mistrzostwa świata w piłce nożnej, castingi do wyborów Miss Polonii, mistrzostwa świata we wspinaczce, wystawę Ferrari oraz kilkutygodniowy program świąteczny w grudniu. Ponadto, 15 maja, z okazji pierwszych urodzin Cuprum Arena na dachu galerii odbędzie się koncert popularnego polskiego zespołu Golec u Orkiestra, a dzień później koncert młodej polskiej artystki Ewy Farnej. Marketing activities in 2010 are the continuation of last year s action plan. 40 events have been planned in total, including fashion shows, night shopping, wedding fair, automotive fair, FIFA World Cup screenings, casting for Miss Polonia, world championships in in-door climbing, Ferrari show, and a couple weeks long Christmas program in December. Moreover, on May, 15th, Cuprum Arena s first birthday, a concert of a popular The six-stories building is crowned with a dome Polish band, Golec u Orkiestra, will be held on the roof of the 30 metre in diameter, and over one of the gallery, and a day later, a concert of a young Polish artist, entrances there is the biggest in Poland single sheet Ewa Farna. of glass suspended on steel lines. Public space surrounding the centre is an important part of the project: green spaces, benches, and an amphitheatre as an integral part of the project. 9

10 Rozświetlona Galeria KIELCE Niezwykła architektura, odmienna w wydaniu dziennym i nocnym, wyróżnia projekt Galerii Korona Kielce stworzony przez renomowaną pracownię Bose International Planning & Architecture. Galeria Korona Kielce powstanie w samym centrum Kielc. Budynek pokrywać będą perforowane panele, które stworzą wrażenie delikatnej koronkowej powłoki, która zapewni fasadzie wizualną przestrzenność. Dzięki różnokolorowemu podświetleniu fasady, po zmroku można będzie podziwiać efektowną iluminację Galerii. Dominującymi elementami wnętrza będą dwie przeszklone, wielopoziomowe wyspy z lokalami handlowymi. Pomiędzy nimi znajdzie się Plac Centralny z charakterystyczną ażurową wieżą, wewnątrz której umiejscowiona zostanie winda panoramiczna. Duża ilość górnego, dziennego światła i detale architektoniczne stworzą miejski charakter Galerii, tworząc wrażenie zadaszonej, wielopoziomowej ulicy handlowej. Przed wejściem powstanie Plac Wejściowy, który wraz z fontanną, współczesną rzeźbą, nastrojową kawiarnią, kamiennymi siedziskami i architekturą zieleni ukształtuje nową przestrzeń miejską, harmonizując jednocześnie z pejzażem samego centrum Kielc. Delikatna, nienarzucająca się ornamentyka metalowej, perforowanej, miękko kształtowanej fasady jest echem kształtu królewskiej korony, występującej m.in. w herbie miasta Kielce. Ciepła, lekko beżowa kolorystyka w odcieniu kości słoniowej będzie odbijać światło słoneczne, pochłaniając je w otworach perforacji. Efekt kontrastu światłocieniowego będzie szczególnie czytelny w czasie intensywnego nasłonecznienia. Nocą obraz fasady stanie się negatywem dziennej ekspresji. Po zmroku niezliczone otwory perforacji jarzyć się będą wielokolorowym dywanem świateł niczym klejnoty w królewskiej koronie powiedział Marek Tryzybowicz z Bose international Planning & Architecture. Illuminated Gallery Unique architecture, different in the daylight and different by night, distinguishes Galeria Korona Kielce project, made by the renowned Bose International Planning & Architecture. 3 stories 170 retail-service units GLA of sq m parking spaces Galeria Korona Kielce will be constructed in the very centre of Kielce. The building s main body will be covered with perforated panels creating a delicate, lacy look and increasing the perception of the size of the form. Additionally, thanks to special lightning system, the visitors will be able to enjoy colourful illumination of the facade. Two glass multi-level islands with commercial units inside will dominate the interior. The Central Plaza with a characteristic semi-transparent tower will be situated between the two islands. A panoramic elevator inside the tower will be an excellent viewing platform. Thanks to a lot of natural light and high quality materials used for the interior, Galeria Korona Kielce will gain a modern city character letting the visitors feel as if they were in an indoor multi-storey commercial street. The main entrance will be preceded by the Entrance Plaza where a fountain with a modern sculpture, a romantic cafe with an outdoor terrace, stone benches, surrounding greenery, and the graphic design on the ground will together form the new urban space and tissue around the Gallery at the same time harmonising with the existing landscape of Kielce s centre. Delicate, inoffensive soft-formed perforated metal facade ornamentation hints at the shape of the royal crown, present in Kielce s crest. Warm beige and ivory colours will reflect sunlight while perforations will absorb it. The resulting light and shade effect will be best observed in strong sunlight. At night the facade will become the negative of its daytime image. After dusk the uncountable perforations will illuminate will a blanket of colours, as if filling the crown with jewels. said Marek Tryzybowicz Bose international Planning & Architecture. 10

11 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 3 kondygnacje galerii handlowej 170 lokali m² powierzchni handlowej miejsc parkingowych Planowane otwarcie: Planned opening: 2011

12 Struktura i zieleń OLSZTYN Zainspirowała mnie przyroda i tradycyjna architektura ziemi olsztyńskiej mówi o swoim projekcie jeden z najwybitniejszych polskich architektów, profesor Stefan Kuryłowicz. Wizytówką Galerii Warmińskiej będzie jej frontowa elewacja. Jej struktury nawiązują do tradycji budowlanej Olsztyna muru pruskiego oraz kamiennego. Inspiracją dla architekta przy ich tworzeniu był m.in. układ spoin charakterystycznych konstrukcji wykonanych z głazów narzutowych, często spotykanych na Warmii i Mazurach. Galeria będzie wkomponowana w naturalne wzgórze, a różnica poziomów zostanie wykorzystana m.in. przy budowie amfiteatru. Wyróżnikiem Galerii będzie nie tylko architektura, ale również bogata oferta rekreacyjna, sportowa i rozrywkowa. Wielosalowe kino, klub fitness, kręgielnia, amfiteatr, wielofunkcyjne boiska, trzy place zabaw dla dzieci, sezonowe lodowisko, alejki spacerowe i ścieżki rowerowe czynią ten projekt wielofunkcyjnym. Galeria Warmińska powstanie na osi rozwoju miasta, w bliskim otoczeniu największych olsztyńskich osiedli, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, skupiającego około studentów. W pobliżu inwestycji planowana jest budowa linii tramwajowej, co znacznie ułatwi dojazd do Galerii. Zarówno rozwiązania funkcjonalne, jak i forma architektoniczna Galerii Warmińskiej, wynikają z kilku założeń, które wypracowaliśmy z inwestorem na początku procesu projektowego. Zamierzeniem była realizacja obiektu wykraczającego poza standardowe zbiorowisko sklepów. Ma to być miejsce, w którym mieszkańcy Olsztyna będą z przyjemnością spędzać czas i gdzie będzie im dane korzystać z wielu atrakcji, innych niż tylko robienie zakupów. Obecność kina czy amfiteatru pomoże w organizacji różnorakich imprez czy wydarzeń kulturalnych, a duża ilość zieleni uczyni kompleks bardziej przyjaznym i podkreśli związek Olsztyna z naturą i ekologią - mówi prof. Stefan Kuryłowicz. Structure and greenery I was inspired by nature and traditional architecture of the land of Olsztyn. says about his project one of the most distinguished Polish architects, professor Stefan Kuryłowicz. 2 stories 180 retail-service units GLA of sq m parking spaces The front elevation is the Gallery s showcase. Elements that form it are structures relating to Olsztyn s traditional building style timber framing and stone walls. The architect was inspired by the binder pattern on walls made of fi eld stones, so common in Warmia and Masuria. The Gallery will be incorporated into a natural hill, and the elevation difference will be utilised, among others, to construct an amphitheatre. What distinguishes the Gallery from other commercial centres is not only the architecture, but also the sports and recreation offer. Multi-screen cinema, a fi tness club, multi-functional sport fi elds, three playgrounds for children of different age groups, and a seasonal skating rink, walking alleys and bicycle paths will make it a truly multi-functional project. Galeria Warmińska is going to be constructed on the city s development axis, in close proximity of the biggest of Olsztyn s residential estates, and the Warmia-Masuria University s campus with around students. A new tram-way line adjacent to the investment is being planned which will further facilitate access to the Gallery. Both the functional solutions and the architectural form of Galeria Warmińska are the result of a few guidelines that we, together with the investor, were able to come up with at the beginning of the designing process. Our aim was to create a centre that goes beyond being just another standard gathering of shops. It is supposed to be a place where Olsztyn s residents will gladly spend their time and will be presented with various attractions, not only shopping. The presence of a cinema and the amphitheatre will allow organisation of various cultural events, and the abundant greenery will make the complex more friendly and will stress the bond between Olsztyn and Nature and Ecology, says professor Stefan Kuryłowicz. 12

13 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 2 kondygnacje galerii handlowej 180 lokali m² powierzchni handlowej miejsc parkingowych Planowane otwarcie: Planned opening: 2012

14 Wkomponowana w tkankę miejską Śródmiejska lokalizacja w mieście o bogatych tradycjach handlowych LESZNO Galeria Goplana powstanie w Lesznie na terenach po historycznych zakładach Metaplast i Goplana. Śródmiejską lokalizację Galerii potwierdza sądziedztwo Starego Miasta oraz położenie przy głównym ciągu pieszym łączącym dworzec kolejowy, Rynek i osiedla mieszkaniowe. Fabryczny styl elewacji Galerii Goplana nawiązuje do dawnej fabryki czekolady Goplana. Do Galerii prowadzić będą łącznie cztery wejścia, przed jednym z nich powstanie atrakcyjny plac, który stanie się znakomitym miejscem spotkań. Obok placu znajdzie się atrium kulturalne i rozrywkowe centrum Galerii, w którym odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i promocyjne. Koncepcja architektoniczna tego obiektu zakłada zachowanie istniejącego na tym obszarze ciągu pieszego, który będzie miał swoją kontynuację wewnątrz galerii. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie unikalne zjawisko wchłonięcia ulicy do wnętrza galerii handlowej. W Galerii oprócz różnorodnej oferty zakupowej znajdzie się również wielosalowe kino, klub fitness i kręgielnia. Korzystne położenie Galerii Goplana przekłada się na jej dostępność: w odległości 15-minutowego spaceru od Galerii mieszka ponad połowa populacji Leszna, a dojazd z dowolnego punktu miasta zajmuje nie więcej niż 20 minut. Integrated into Urban Tissue Downtown location in a city with long tradition as a trading post Galeria Goplana is going to be constructed on the historic premises of Goplana and Metalplast factories. The neighbouring Old Town and location on the pedestrian passage that connects the railway station and residential estates best describe the Gallery s central location. The architectural concept of the Gallery envisions keeping the existing pedestrian passage that runs there and letting it continue inside the Gallery. Such a solution will create a world-unique effect of a street being absorbed by a shopping gallery. Industrial style of the Galeria Goplana facade refers to the former Goplana chocolate factory. Four entrances will lead into the Gallery, and in front of the main entrance there will be an attractive plaza - a perfect meeting spot. Next to the plaza an atrium will be constructed to serve as the Gallery s cultural and entertainment centre, where various artistic and promotional activities will take place. Besides a wide shopping offer the Gallery will also host a multi-screen cinema, a fitness club, and a bowling alley. The favourable location of the investment is the reason for its accessibility: half of Leszno s population lives within 15 minutes from the Gallery, while it does not take longer than 20 minutes to get there from any given point in the city. 3 stories 120 retail-service units GLA of sq m 760 parking spaces 14

15 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 3 kondygnacje galerii handlowej 120 lokali m² powierzchni handlowej 760 miejsc parkingowych 2012 Planowane otwarcie: Planned opening:

16 Kilka pytań do działu komercjalizacji Na pytania, jaki tenant mix gwarantuje sukces, odpowiada zespół ds. komercjalizacji Libra Project Iwona Pękalska Mariusz Kowalczyk Tomasz Jopkiewicz Jak najprościej zdefiniować pojęcie tenant mix centrum handlowego? Tenant mix centrum handlowego to szeroko pojęty dobór najemców, zarówno w kategorii jakościowej, jak i ilościowej, który opiera się w głównej mierze na odpowiednim dopasowaniu oferty do profilu i pozycjonowania obiektu. Kolejnym aspektem jest rozmieszczenie najemców na terenie danego obiektu może być ono dwojakie: według podziału branżowego lub poziomu cenowego. Od czego należy zacząć tworząc tenant mix? Pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć przed rozpoczęciem tworzenia tenant miksu centrum handlowego, to: kto będzie ostatecznym odbiorcą danego obiektu handlowego, czyli jacy klienci, jaka grupa społeczna, jaka jest struktura jej wydatków i jaka będzie w przyszłości. Jeśli odpowiemy sobie na te pytania, pojawią się kolejne: w jaki sposób klienci do nas dotrą, jaka ich część przyjdzie piechotą lub korzystając z komunikacji A Few Questions to... the Leasing Department The Libra Project leasing team is answering questions about what makes up a successful tenant mix In simple terms, how would you define shopping centre tenant mix? Shopping centre tenant mix is a wide selection of tenants, in both qualitative and quantitative categories, that is mainly based on appropriate harmonisation between their offers and the profile and positioning of the centre. Choosing location for tenants within the actual premises is another aspect of the process - it can be done either on the basis of business sectors or price range. What are the first steps when you start preparing a tenant mix? First question you need to answer before preparing a shopping centre tenant mix is: who will be the final customer of the particular centre, what type of clients, social group and spending structure will be represented, and what changes the future might influence. Having answered those questions we will be presented with more: how will the customers get miejskiej, a ilu z nich przyjedzie samochodami. Analiza ta determinuje wielkość parkingów i przepływ klientów w całym obiekcie. Jednocześnie wykaże słabe miejsca, które należy wzmocnić handlowo poprzez dobór właściwych najemców. A co z ofertą konkurencji? Oczywiście należy się również zastanowić, ile miejsca pozostawiły istniejące już w mieście centra handlowe, czy mamy z nimi konkurować bezpośrednio (i w jaki sposób), czy też stworzyć nową jakość, korzystając ze wzrastających aspiracji mieszkańców i ze zwiększającej się siły nabywczej. Czy nasz produkt ma zaspokajać tzw. mass market, czy też staramy się stworzyć projekt w założeniu bardziej life-stylowy, który połączy funkcje handlowe z rozrywkowymi, tworząc miejsce w którym się bywa. there, how many will walk, use public transport, or drive. The analysis determines the size of parking lots and the pedestrian traffic within the centre. At the same time weak points are determined, and an appropriate brand and tenant choice is applied to strengthen its commercial value. What about the competitors offer? Of course the existing centres have to be taken into consideration, the retail space they occupy, are we to compete against them directly (and how), or are we to create a new quality altogether, utilising the residents growing aspirations and their increasing purchasing power. Is our product supposed to appeal to the so-called mass market, or are we going to create a lifestyle centre that combines commercial and entertainment functions and becomes a place to be and be seen. What should the tenant mix look like? Diversified - it is the basis for every shopping centre s success. It Jaki powinien być tenant mix? Zróżnicowany - to podstawa sukcesu centrum handlowego. Odnosi się to zarówno do struktury branżowej najemców w centrum, jak i procentowego podziału powierzchni w odniesieniu do branż i kategorii najemców. Obecnie przy tworzeniu tenant miksu ważna jest nie tylko funkcja handlowa, ale również szereg funkcji dodatkowych, które podniosą jakość i wydłużą czas pobytu klientów w centrum handlowym. Od jakich najemców należy rozpocząć komercjalizację? Oczywiście najważniejsi w procesie komercjalizacji i tworzeniu tenant miksu są najemcy strategiczni, czyli anchorzy. To od nich zaczyna się cały proces wynajmu powierzchni. Jakiego typu najemców nie może zabraknąć? W galerii powinny znaleźć się zarówno wszystkie najpopularniejsze marki obecne w danym regionie, jak i sklepy dotąd nieobecne na lokalnym rynku. Wśród nich dobrze mieć również ekskluzywne butiki i lokalnych przedsiębiorców, reprezentujących znane brandy na zasadzie franczyzy, jak i sprzedających tzw. marki no-name. applies both to the business sector structure of the centre s tenants and to the percentage of the centre s GLA assigned to specific sectors and categories of tenants. At present, when determining a tenant mix we consider not only the commercial functions, but also an array of additional functions that will elevate the quality and the amount of time spent by the customers in the centre. What type of tenants should a leasing process be started from? Of course strategic tenants, so-called anchors, are most important in leasing and tenant mix preparation processes. They are at the beginning of the leasing campaign. What kind of tenants is indispensable? Every gallery should host all popular brands present in the region, as well as brands not yet present on the local market. It is good to include exclusive boutiques and local entrepreneurs as franchisees representing famous brands, and those selling no-name brands. 16

17 RETAIL DESIGN & BUSINESS RETAIL DESIGN&BUSINESS Ekspansja w mniejszych miastach Jeden z największych operatorów kinowych w Polsce, Multikino, otworzy swoje kolejne kina w Kielcach i Olsztynie. O tym, czego mogą spodziewać się mieszkańcy tych miast, mówi Piotr Zygo, Prezes Zarządu Multikino SA. Do tej pory kina sieci Multikino obecne były w największych miastach Polski czy wejście do średnich miast, takich jak Kielce i Olsztyn, jest częścią nowej strategii sieci? Tak. Jest to nasza świadoma decyzja, aby otwierać kina w mniejszych miastach. Chcielibyśmy, aby Multikina stały się centrami nowoczesnej rozrywki w tych miastach. Jaki czynnik zadecydował o wyborze Galerii Korona Kielce i Galerii Warmińskiej? Staramy się budować kina nowoczesne, dające maksymalny komfort oraz świetną jakość obrazu i dźwięku. Zależy nam również, aby miejsca, w których powstają Multikina były nowoczesne i przyjazne. Właśnie dlatego wybraliśmy Galerię Korona Kielce i Galerię Warmińską. Czego w ofercie nowych kin mogą spodziewać się mieszkańcy Kielc i Olsztyna? Multikino znane jest z organizacji ciekawych imprez, jak np. maratony filmowe czy Noc Reklamożerców. Multikino rzeczywiście organizuje dużo akcji specjalnych, poza bieżącym repertuarem staramy się zaspokajać pasje naszych widzów. Organizujemy tematyczne maratony, koncerty, pokazujemy opery oraz wydarzenia sportowe. Oczywiście kina w Kielcach i Olsztynie będą realizowały nasza strategie w równym stopniu, jak pozostałe kina sieci. Czy Multikino przewiduje również specjalne seanse np. dla rodziców z małymi dziećmi, kobiet, singli itd.? Tak, oczywiście. Cykl Poranków, Multikino Baby czyli kino dla matek z małymi dziećmi oraz Kino na Obcasach to cykliczne eventy obecne na stałe w naszej ofercie. Kielce to miasto mody, dwa razy do roku odbywa się tu konkurs dla młodych projektantów Off Fashion. Być może część tej imprezy mogłaby się przenieść do Multikina? Współczesne kina, to takie centra kulturalno-biznesowe w mieście. W naszych kinach odbywa się bardzo dużo konferencji, imprez biznesowych i kulturalnych, jesteśmy przygotowani do organizacji eventów i jesteśmy otwarci na współpracę również w Kielcach. Jaką strategię cenową przewidujecie Państwo dla kin zlokalizowanych w mniejszych miastach? W naszej sieci każde miasto ma swoją specyfikę, a co za tym idzie, własny cennik. Pracując nad cennikiem dopasowujemy się do lokalnych oczekiwań. Oferujemy specjalne ulgi dla dzieci, studentów, grup zorganizowanych oraz osób starszych. Expansion in Smaller Cities One of the biggest cinema operators in Poland, Multikino, will open their cinemas in Olsztyn and Kielce. Piotr Zygo, Multikino SA President of the Board will tell us what the residents of both cities can expect. Up until now Multikino cinema chain were present only in Poland s biggest cities - is entering medium-size cities, such as Kielce and Olsztyn, a part of the chain s new strategy? Yes, it is our conscious decision. We would like Multikinos to become centres of modern entertainment in those cities. What factors influenced your decision to choose Galeria Korona Kielce and Galeria Warmińska? We are striving to build modern cinemas that offer maximum of comfort and excellent vision and sound quality. But we also care about choosing modern and friendly locations for our Multikinos. That is why we chose Galeria Korona Kielce and Galeria Warmińska? What kind of offer can Kielce and Olsztyn s residents expect? Multikino is famous for interesting event, such as all-night marathons or Noc Reklamożerców ( The Night of Adevaters ). It is true that Multikino organises a lot of specials. Beside the current repertoire we are trying to answer our audience s needs. We offer themed marathons, concerts, operas, and sport events. Kielce and Olsztyn s cinemas will implement our strategy as diligently as any other Multikino. Is Multikino thinking of special screenings e.g. for parents with small children, women, singles? Yes, of course. Sunday morning screenings, Multikino Baby, cinema for mums and toddlers, and High Heeled Cinema, are cyclical events always present in our offer. Kielce is a city of fashion, twice a year Off Fashion, a contest for young designers, takes place there. Maybe a part of that event could move to your Multikino? Modern cinemas are for cities an equivalent of cultural and business centres. Our cinemas host many conferences, business and cultural events. We are ready to organise events and open for co-operation in Kielce. What pricing strategy do you have for cinemas in smaller cities? In our chain each city is treated separately and hence a specific price list exist for each city. When preparing a pricing strategy we have to adjust to local expectations. We offer special discounts for children, students, organised groups, as well as for the elderly. 17

18 Oświetlenie powierzchni handlowych Sklep jak teatr Oświetlenie buduje klimat, podkreśla produkty, zaprasza do wnętrza sklepu. W showroomie Gosi Baczyńskiej kreacje występują jako soliści Wejście do sklepu to zaproszenie do zapoznania się z ekspozycją. Kupujących nie powinny kusić wyłącznie podświetlone, wyróżnione miejsca, takie jak np. nowy produkt powinni oni również czuć się swobodnie wchodząc do środka, aby zapoznać się z ofertą sklepu. Powinni rozumieć układ sklepu i być w stanie zlokalizować interesujący ich obszar. Oświetlenie jest w stanie nadać każdej strefie jej własny charakter, a jednocześnie zapewnić spójność z otoczeniem podkreślając tożsamość marki. A shop s entrance is an invitation to come and get acquainted with the exposition. Buyers should be attracted not only by well-lit and exposed spots such as new product displays - they should feel relaxed and eager to see what is on offer. They should understand the shops layout and be able to locate areas of interest for them. Lightning can give each area its own character and simultaneously is a good way to ensure cohesion with the surrounding areas and to strengthen the brand identity. In Gosia Baczyńska s showroom dresses are solo artists Tytuł po angielsku Zdjęcie z Archiwum Philips Lighting Poland Lessitiorero berrum, vel et doluptam, quiscipsae dolorit ratem ducąęść quas expliqui światła może być dostosowany do pór roku, czy duci odistio rą am que explias ex endesto ritatisitis solorionem laut enihil invelit quia Sklep dzieli się na kilka stref: okno wystawowe, welcome! wejście, ladę sklepową, obszar sprzedaży, regały, Lab in plibus, tet unt harumque nonsequation et dolo półki i ekspozycje, elementy architektoniczne venima deliaerrum quod quia eossusant doluptasit et wnętrza oraz przymierzalnie. Oświetlenie pomaga plignim idunt, unt quoditi urest, id quiam quaerum w realizacji funkcji każdej z nich. ernatibust harissit dolest, officiis alique nobis essequa teseniatus et aped quidebi tatentius ex est et, verum Pierwsze, na co zwracają uwagę klienci, to witryna. Światło enitistium można et od que skierować explibus dokładnie sentior ibusti w te ilignim porestis molo conem. Fugitat omnit estibeat eostiunt blaturi punkty, aligenihicto które chcemy dolut dus wyeksponować, as eos es ex eum czyli que np. nient na incte manekiny. dolum Zastosowanie nat.ovitam etur aut oświetlenia quam endae o większym pel idis di natężeniu ulpa veliqui i uniknięcie ducimin ulparciae ciemnego volorem tła el pozwoli magnimusa doluptaquo zapobiec zamianie inciendae eos okna vit ut wystawowego que nem que nobis w lustro. peribusandic Dynamiczne tem evel światło, mi, inctata zmieniające poreceatus solo natężenie, ex expliquam kolory ut officit i odcienie, etur?volupta mogą nis zatrzymać aut eos quibea klientów, volendam zaciekawić quunt et earum i wreszcie reperectur zachęcić am, do ommo wejścia qui ut do elitaquos sklepu. eatem Rodzaj expe nowych kolekcji. Wiosną mogą to być świeże expedis inctis aut qui aligenimus eos sum nis esseque odcienie koloru żółtego i zielonego, latem kolor molenis excepel iquisitat quunt exerum hillatquia quiata pomarańczowy i czerwony, bardziej nasycone doluptae volupta volupta tiundaestio. Oditia sinvent min czerwienie jesienią i w przeważającej mierze nihiliquam is eos qui nissumquate nonsectias dignimporiam remolorem quo omnim soluptates aut et quidusc im- odcienie bieli zimą. aximusam sim eaqui dolupta verro expera vendunt.riore conem Przy aranżacji es eaquaep oświetlenia uditatem quiaectia lady sklepowej volorum quidello powinno et pos consequae. pamiętać Et się auta o tym, dolo że temporeprem klienci zazwyczaj simint nie quatiost lubią volupta czekać qui w odissiti kolejce beatqui do kasy. bereicim Pomysłowe sin cusanda wykorzystanie nimolor erfero estiusae. dynamicznego Ceaquia nobis oświetlenia explaccusdae może pa odwracać sitius exped uwagę quo escimol i skracać oreiciducil czas imusape czekania. resequam Do tego regały aut officiet rozmieszczone eture suntis dolupis z rozwagą exerum doświetlone auditatur, simi, dla przyciągnięcia et reperit, sitatur uwagi rae dolo ipsam, mogą naturepro zachęcić iditatam do robienia dodatkowych, ad quaesto rrovitemo spontanicznych que pro entiaeperum zakupów. dunti sin Lee Wrangler, Galeria Malta, Poznań, zdjęcie z archiwum Philips Lighting Poland Kreatywne oświetlenie architektury sklepu (nietypowa struktura ścian, odkryta belka, czy et facim reped que dollacea sum simillaute consenimo kolumna) to jeden z elementów, na który warto mi, oditatenim et as non peliquunt apiende rferumendit zwrócić uwagę przy aranżacji oświetlenia sklepu. volupta pra ped quas di qui consent alitium voluptibus quia doluptiorio. Nam faccus excerae rem qui con con re I ostatnia strefa, która powinna być odpowiednio nus a simi, sed quaeste moloribus dolores saecupt atibus oświetlona przymierzalnie. To tu klienci wnikliwie essit przyglądają arcias ut et autasim się i oceniają qui tem. produkt, Nos perferf dlatego erestor tak mod maximaximus et magnimus aut ipsum conem et ważne eiciati volessimus, jest, aby dostrzegli inciendit omnia jego veligenim walory. Światło aliquis por o minimalnej molore am con ilość nulla cienia voluptati i odpowiedniej rem aspis et apel temperaturze imenis barwowej rem fuga. Ad sprawi, molupta że quiassitio. klient będzie Et volest, wyglądał quo int, korzystnie dignisquibus w dolores mierzonym iunt laborro ubraniu. quas estrund escilic totatem doluptatur a aut faci quo quiae. Itatis aliat pa Tomasz Waszkiewicz est, Segment tem. Marketing Ita alicitius. Manager Retail - Philips Tatisti stius, cus ulla quisita turibus animagn imuscipide 18

19 Atelier Gosi Baczyńskiej, Warszawa, zdjęcie z archiwum Philips Lighting Poland jeans present themselves as rock bands Shopping Area Lightning Shop like a Theatre Lab in plibus, tet unt harumque nonsequation et dolo venima Lightning deliaerrum quod creates quia eossusant atmosphere, doluptasit et plignim accentuates idunt, unt quoditi products urest, id quiam and quaerum ernatibust invites harissit into dolest, the officiis shop. alique nobis essequa teseniatus et aped quidebi tatentius ex est et, verum A ilignim shop porestis is divided molo in certain conem. zones: Fugitat storefront omnit estibeat windows, entrance, eostiunt enitistium counter, sales et od area, que explibus shelves, hangers, sentior ibusti and stands, blaturi aligenihicto interior design dolut elements, dus as eos and es fitting ex eum rooms. que Lightning nient incte helps dolum strengthen nat.ovitam all etur the functions. aut et quam endae pel idis di ulpa veliqui ducimin ulparciae volorem el magnimusa doluptaquo The first thing inciendae clients pay eos vit attention ut que nem to is que the nobis storefront. peribusandic The light tem can evel be mi, directed inctata at poreceatus exactly the solo points ex expliquam we want ut to officit highlight etur?volupta e.g. mannequins. nis aut Using eos quibea strong volendam light and quunt avoiding et earum dark background reperectur will am, eliminate ommo qui the ut treat elitaquos of the eatem window expe becoming a mirror. Dynamic lightning with changing Sprzedaż jeansów jak występ zespołu rockowego strength, colours and shades can stop passing clients, draw their attention, and finally invite to enter the shop. expedis inctis aut qui aligenimus eos sum nis esseque Lights can be adjusted to seasons or new collections: in molenis excepel iquisitat quunt exerum hillatquia quiata the Spring fresh shades of yellow and green, in the Summer orange and red, more saturated reds in the Autumn doluptae volupta volupta tiundaestio. Oditia sinvent min nihiliquam is eos qui nissumquate nonsectias dignimporiam remolorem quo omnim soluptates aut et quidusc im- and mostly different shades of white in Winter. The counter lightning arrangement should stress the fact aximusam sim eaqui dolupta verro expera vendunt.riore that clients do not like standing in lines. Imaginative conem es eaquaep uditatem quiaectia volorum quidello utilisation of dynamic lightning can distract clients and et pos consequae. Et auta dolo temporeprem simint shorten the waiting time. Additionally thoughtfully quatiost volupta qui odissiti beatqui bereicim sin cusanda placed shelves - with good light to draw attention - can nimolor erfero estiusae. Ceaquia nobis explaccusdae pa cause spontaneous impulse purchases. sitius exped quo escimol oreiciducil imusape resequam Creative lightning of the shop s interior architecture aut officiet eture suntis dolupis exerum auditatur, simi, (unusual wall structure, open logging or column) is one of et reperit, sitatur rae dolo ipsam, naturepro iditatam the elements one should also consider. ad quaesto rrovitemo que pro entiaeperum dunti sin Last but not least, the fitting rooms, another zone that RETAIL DESIGN & BUSINESS RETAIL DESIGN&BUSINESS Obszar sprzedaży to tu właśnie powstaje marka. Obszar sprzedaży można dowolnie modelować światłem, tak aby zmieniał wygląd w ciągu dnia, pory roku lub kontrastował z warunkami pogodowymi. Oświetlenie powinno być na tyle intensywne, aby klienci bez problemu odnaleźli drogę do poszukiwanych lub specjalnie eksponowanych produktów. Przemyślane zastosowanie oświetlenia pionowego na ścianach może sprawić, iż sklep wyda się większy. Można też zastosować większy kontrast za pomocą wąskich strumieni świetlnych i stworzyć wrażenie intymności Sales area - that is where the brand is built. The area can be freely modelled with light, so it can change its appearance during the day, according to seasons, or contrasting with weather conditions. Light should be intensive enough for the clients to be able to easily navigate towards products they search for or the ones on display. Thoughtful utilisation of vertical lightning on the walls can visually enlarge the shop. A bigger contrast can be achieved with narrow rays of light, which will create an intimate atmosphere. Regały, półki i ekspozycje. Sklep można porównać do sceny, a wyeksponowane w nim produkty do aktorów. Tak jak w teatrze, nasze oczy podążają za światłem, więc dobrze dobrana ilość akcentów i kontrastu może skutecznie przyciągnąć uwagę klientów. Regały i półki mogą zostać oświetlone przez systemy zainstalowane w suficie lub bezpośrednio na półkach. Ważne jest, aby były skierowane w taki sposób, by nie świeciły bezpośrednio w oczy klientów. Warto zastosować odpowiednie temperatury barwowe, np. ciepłe światło dla produktów skórzanych, czy chłodne odcienie dla dżinsów lub garniturów. Shelves, hangers, and stands. A shop can be likened to a stage, and products on display - to actors. Same as in the theatre, our eyes follow the lights, so appropriate amount of accents and contrast can successfully draw clients attention. Shelves and stands should be lit by ceiling lights or inner shelf lights. It is important to remember that lights cannot blind clients. It is also important to use adequate colour warmth sets, e.g. warm light for leather products, or cold light for jeans and suits. needs proper lightning. Here the clients scrutinise and evaluate the product so it is important to let them see all the strengths. Light with minimum shadow and with appropriate hue and density will make sure clients look good in products they are trying on. Tomasz Waszkiewicz Segment Marketing Manager Retail - Philips 19

20 Sport i pasja Maja Włoszczowska - uśmiechnięta i pełna energii. Swoją pasję do kolarstwa górskiego odkryła już w dzieciństwie. Zdobywczyni srebrnego medalu na olimpiadzie w Pekinie. Od zeszłego roku jest sponsorowana przez Dariusza Miłka i jeździ w barwach CCC. Jakie jest Pani największe marzenie? Przez całe życie robić to, co lubię i co daje mi satysfakcję. Założyć szczęśliwą rodzinę. Jakie sukcesy sportowe ma Pani na swoim koncie? Srebrny medal olimpijski, 15 medali Mistrzostw Świata i Europy w kolarstwie górskim i szosowym, 23 tytuły Mistrzyni Polski w kolarstwie górskim i szosowym. Co jeszcze chciałaby Pani osiągnąć? Oczywiście to, czego mi brakuje w dorobku. Złoto Mistrzostw Świata, złoto Igrzysk Olimpijskich oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed nami kolejny sezon, jakie są Pani plany na najbliższe miesiące? 13 marca rozpoczęłam sezon startowy i do połowy października ścigać się będę niemal w każdy weekend. Moje imprezy docelowe to Mistrzostwa Europy (9 lipca - Izrael) oraz Mistrzostwa Świata ( Kanada). Po drodze Puchary Świata, mój wyścig w Jeleniej Górze (9 maja), Mistrzostwa Polski, Grand Prix Czesława Langa i wiele innych. We wrześniu zamienię się na chwilę w kibica podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, których jestem ambasadorem. Wielu sportowców doskonale sprawdza się nie tylko w sporcie, ale również w biznesie. Czy widzi tam Pani miejsce także dla siebie, np. po zakończeniu kariery sportowej? Być może. Z wykształcenia Sport and Passion Maja Włoszczowska - smiling, full of energy. She was a child when she discovered her love for MTB. Beijing Olympics silver medallist. Since last year sponsored by Dariusz Miłek and wearing CCC colours. What is your biggest dream? To be able to do what I like and what gives me satisfaction. Build a happy family. What are the biggest achievements of your career so far? Olympic silver medal, 15 World Championship and European Championship medals in both MTB and cycling, 23 Polish Championship medals in both MTB and cycling. What else would you like to achieve? Of course the achievements I still don t have: World and Olympic gold medals and winning the World-Cup general classification. With the new season ahead, what are your plans for the coming months? 13th May we are starting the season and until mid-october I will race almost every weekend. The events I focus on include European Championship (9th July - Israel) and World Championship (31st August - 5th September - Canada). World-Cup in between, my race in Jelenia Góra (9th May), Polish Championship, Czesław Lang Grand Prix, and many more. In September for a while I will turn into a supporter - during European Special Olympics, where I am to be an ambassador. Maja Włoszczowska 20

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. RUMIA: bezpośrednie sąsiedztwo Gdyni;

LOKALIZACJA. RUMIA: bezpośrednie sąsiedztwo Gdyni; 2012 RUMIA: bezpośrednie sąsiedztwo Gdyni; LOKALIZACJA część aglomeracji Trójmiejskiej, o populacji wynoszącej ogółem ponad 850 tysięcy osób; miasto wchodzące w skład tzw. Małego Trójmiasta (Rumia Reda

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Property Forum Łódź 2013. Nowa jakość w Łodzi

Property Forum Łódź 2013. Nowa jakość w Łodzi Property Forum Łódź 2013 Nowa jakość w Łodzi Centrum Sukcesja Sukcesja to Centrum HandlowoRozrywkowe, które stworzy nową jakość w Łodzi. Będzie miejscem spędzania wolnego czasu, przyjaznym dla klientów,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo