Galeria Korona Kielce. Galeria Goplana. Galeria Warmińska. Architektura. Oświetlenie. Cuprum Arena. Kwartalnik Maj Aktywny pierwszy rok - str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Galeria Korona Kielce. Galeria Goplana. Galeria Warmińska. Architektura. Oświetlenie. Cuprum Arena. Kwartalnik Maj 2010. Aktywny pierwszy rok - str."

Transkrypt

1 Kwartalnik Maj 2010 Galeria Goplana Leszno Galeria Korona Kielce Kielce Galeria Warmińska Olsztyn Architektura Zainspirowana tradycją i naturą - str. 6 Cuprum Arena Aktywny pierwszy rok - str. 8 Oświetlenie Sklep jak teatr str. - 18

2 Leszno - miasto o bogatych tradycjach handlowych, Olsztyn - stolica województwa warmińsko-mazurskiego, leżące w województwie wielkopolskim, pomiędzy dwoma znaczącymi miastami: Poznaniem i Wrocławiem. Zamieszkuje je ponad mieszkańców. Światowy ośrodek sportów lotniczych i żużlowych. Dumą miasta jest jedno z największych lotnisk szybowcowych w Europie. nazywanego Zielonymi Płucami Polski. Znaczący ośrodek turystyczny, miasto zabytków, jezior oraz rozległych terenów zielonych, zamieszkałe przez blisko mieszkańców. Jego dużym atutem jest również silny potencjał naukowy oraz niskie w skali kraju bezrobocie. Leszno - a city with long tradition of trade and commerce situated Olsztyn - the capital of Warmia-Masuria Voivodeship, the region known in Wielkopolska Voivodeship between two major cities: Poznań and as Green Lungs of Poland. A major tourism centre, a city of history, Wrocław. It is populated by people. The city lakes and greenery, with a population of residents. is a world centre for aerial sports and speedway. Its strengths include also big academic potential and One of the biggest European glider airfields is relatively low unemployment rate. the city s pride. Projekty przyszłości tworzymy z pasją Projects of the future Creating with passion SZCZECIN GDAŃSK POZNAŃ OLSZTYN WARSZAWA LESZNO LUBIN KIELCE Lubin - nowoczesne i szybko rozwijające się miasto położone w samym środku Zagłębia Miedziowego. Znajduje się tu siedziba firmy KGHM Polska Miedź SA, czołowego producenta oraz przetwórcy miedzi i srebra na świecie, największego nierozproszonego pracodawcy w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców Lubina jest najwyższym w Polsce. Kielce - stolica województwa świętokrzyskiego, ponad KRAKÓW mieszkańców, gospodarcze, turystyczne i kulturalne centrum regionu. Wizytówkę miasta stanowią m.in. Międzynarodowe Targi Kielce, wicelider na polskim rynku targowym oraz jeden z najnowocześniejszych w Polsce stadionów piłkarskich. Kulturalną chlubą miasta jest Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion. Kielce - the capital of Świętokrzyskie Voivodeship with a population of over residents, Lubin - a modern, fast-developing city located in the middle of Zagłębie an economical, tourist, and cultural centre of the region. Kielce International Trade Fair, vice Miedziowe (Copper Basin). The seat of KGHM Polska Miedź SA (Polish leader in Polish trade fair market, is the city s economic showcase. The city is proud of its Copper), a world-leading producer of copper and silver, the biggest football stadium, one of most modern in Poland, while Off Fashion Contest for Designers and concentrated employer in Poland. Lubin s average monthly gross sal- Fashion Enthusiasts taking place twice a year is the city s cultural showcase. ary is the highest in Poland.

3 Ladies and Gentlemen, Szanowni Państwo, Miło mi powitać Państwa w pierwszym numerze magazynu Centrum-Projekty z pasją, który powstał w wyniku mojego prawie dziesięcioletniego doświadczenia na rynku nowoczesnego handlu detalicznego. Rynek ten zmienia się na naszych oczach i staje się nie lada wyzwaniem nie tylko dla deweloperów, inwestorów, architektów, ale także dla zarządców i najemców. Najważniejsze dla sukcesu centrum handlowego czynniki to: doskonała lokalizacja, ciekawa architektura oraz koncept, odpowiadający na potrzeby docelowej grupy klientów. Lokalizacyjnie najciekawsze wydają mi się centra miast średniej wielkości, które stały się inspiracją dla powstania trzech niezwykłych galerii w Kielcach, Olsztynie i Lesznie. Ich zarys znajdą Państwo wewnątrz numeru. Mam nadzieję, że na stałe wpiszą się one w otoczenie unikatową, a zarazem spójną z tkanką miejską architekturą, charakteryzującą się rozwiązaniami przyjaznymi dla klienta. Nie mniej ważny w przypadku obiektu jest koncept, dopasowany do potrzeb konsumentów. Najlepsze na świecie centra handlowe tworzone są tak, aby nie tylko zakupy, ale i spędzanie w nich czasu było prawdziwą przyjemnością. Takie właśnie projekty stały się dla mnie marzeniem i inspiracją. Pasja, z którą zaangażowałem się w działalność na rynku deweloperskim, wynika z obserwacji nowych możliwości i trendów w zakresie projektów handlowych. Życzę Państwu przyjemnej lektury i mam nadzieję, że wspólna pasja połączy nas na kolejnych etapach działalności. Dariusz Miłek It is my pleasure to present you with the first edition of Centrum-Projekty z Pasją (Projects with passion) magazine that was created on the basis of my 10-year experience on the modern retail business. The market is changing before our eyes and is becoming a considerable challenge for developers, investors, architects, but also for centres managers and tenants. The most important factors determining a centre s success include favourable location, interesting architecture and concept adjusted to the determined target group needs. I think that centres of mid-size cities are most interesting and it inspired me to open three unique Galleries - in Kielce, Olsztyn, and Leszno. An outline of each you will find within the magazine. I hope they will all make their mark with distinguishing architecture, customer-friendly solutions and the way they are incorporated into the surrounding urban tissue. The concept of the building and the way it answers to customer needs is as important. World s best centres are built with one thought in mind: they are not places only for shopping, but also somewhere to spend time with pleasure. Projects of that kind are my dream and inspiration. Passion with which I engaged in activities on the development market results from watching new opportunities and trends in the commercial development area. I wish you enjoyable reading and hope that a common passion will unite us in our future endeavours. Dariusz Miłek Spis treści: KALEJDOSKOP RYNKOWY 4 Rynek centrów handlowych w Polsce 4 TRENDY 6 Architektura zainspirowana tradycją i naturą 6 Z ZYCIA CENTRUM 8 Cuprum Arena, aktywny pierwszy rok 8 PROJEKT W MIESCIE 10 Galeria Korona Kielce - rozświetlona Galeria 10 Galeria Warmińska - struktura i zieleń 12 Galeria Goplana - wkomponowana w tkankę miejską 14 RETAIL DESIGN&BUSINESS 16 Kilka pytań do Multikino - ekspansja w mniejszych miastach 17 Sklep jak teatr 18 OTOCZENIE BIZNESU 20 Sport i pasja 20 KALENDARZ WYDARZEN 22 Wieści z sieci 22 Zapowiedzi 23 Wydawca: Agencja Mediadem Communication, ul. Kołobrzeska 34, Warszawa, tel /17, Contents: Redakcja: Redaktor naczelna: Monika Lewczuk Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. MARKET KALEIDOSCOPE 4 Shopping Centre Market in Poland 4 TRENDS 6 Architecture Inspired by Tradition and Nature 6 CENTRE S LIFE 8 Cuprum Arena, Active First Year 8 PROJECT IN CITY 10 Galeria Korona Kielce - Illuminated Gallery 10 Galeria Warmińska - Structure and Greenery 12 Galeria Goplana - Incorporated into Urban Tissue 14 RETAIL DESIGN&BUSINESS 16 A Few Questions to Multikino - Expansion into Smaller Cities 17 Shop like a Theatre 18 BUSINESS ENVIRONMENT 20 Sport and Passion 20 CALLENDAR OF EVENTS 22 We Were There Announcements 23 3

4 Rynek centrów handlowych w Polsce w 2010 roku Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2009 roku wynosiła prawie 700 milionów euro wynika z ostatnich danych firmy Cushman & Wakefield. Eksperci prognozują, że w roku obecnym kwota ta może przekroczyć 2 mld euro, zatem znacznie się powiększy. { PwC: Konsument oszczędny i wybredny Aż 64 procent szefów firm zajmujących się handlem detalicznym i 55 procent produkujących dobra konsumpcyjne uważa, że odchodzący kryzys pozostawi trwałe zmiany w nawykach zakupowych konsumentów wynika z badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) International w ponad 50 krajach świata. Handlowcy spodziewają się ograniczenia przez konsumentów wydatków na zakupy, ale nie wszystkie prognozują, że konsumenci będą zwracali większą uwagę na społeczną lub ekologiczną odpowiedzialność i preferowali przy zakupach produkty z dobrą reputacją w tej dziedzinie. Polska branża handlowa też obserwuje wzrost wymagań klientów podaje Puls Biznesu. Klient szuka produktów oferujących największą wartość w relacji do ceny. { Colliers: widać poprawę nastrojów Rynek powierzchni handlowych zanotował dynamiczny wzrost nowej podaży w 2009 roku, ale ukończone projekty to inwestycje, które rozpoczęły się w czasach dobrej koniunktury. W minionym roku liczba inwestycji handlowych wchodzących w fazę budowy znacznie spadła z powodu restrykcyjnej polityki finansowej banków. Druga połowa roku przyniosła poprawę nastrojów wynika z raportu firmy Colliers International. Wiadomości o wstrzymywaniu kolejnych projektów zostały zastąpione informacjami o nowych otwarciach, które w znacznej części przypadły na czwarty kwartał, i sygnałami dotyczącymi polepszenia sytuacji na rynku powierzchni komercyjnych. Szczególnie było to widać w rosnącej liczbie transakcji sprzedaży, których przedmiotem były obiek- Shopping Centre Market in Poland in 2010 Total worth of transactions on the commercial real-estate market in Poland in 2009 amounted to almost EUR 700 million shows Cushman & Wakefield recent data. Experts predict this year the figure can increase dramatically to over EUR 2 billion. { PwC: Thrifty and Choosy Consumer Bosses of 64% of retail companies and 55% of consumer goods producers think that the passing economic slow-down has left a permanent mark and changed consumers buying habits shows a survey conducted by PricewaterhouseCoopers (PwC) International in over 50 countries around the world. Retailers expect consumers to limit money they spend shopping, but not in all areas they estimate that consumers will pay more attention to social or ecological responsibilities and will also prefer products with good reputation in those aspects. Polish retail market observes an increase in customers expectations reports Puls Biznesu. The Client is in search of products with a good value-for-money ratio. { Colliers: Improvement in Sentiments Visible Retail space market has enjoyed a dynamic growth in new supply in 2009 but the completed projects were those that had been started in times of good economic situation. Due to restrictive banking policies, the number of projects entering the construction stage fell noticeably last year. Second half of the year brought on improvement in sentiments reports Colliers International. News about yet another project on hold was replaced by information about new grand openings, most of which took place in the fourth quarter, and signals indicating improvement in the commercial space market situation. A rise in the number of transactions involving retail premises was a visible sign of the improvement. A few investors managed to acquire necessary finances for their projects and were able to present timeframes and details regarding their investments. 4

5 ty handlowe. Kilku inwestorów otrzymało również finansowanie na swoje projekty i mogło przedstawić nowe harmonogramy i szczegóły dotyczące inwestycji. { King Sturge: Zwiększa się poziom sprzedaży detalicznej Wskaźnik ufności konsumenckiej stopniowo zwiększył się, porównując z niskim poziomem zanotowanym w lutym 2009 roku, ale nadal pozostaje poniżej poziomu z 2007 i 2008 roku. Według danych GUS sprzedaż detaliczna ogółem w cenach stałych według wstępnego szacunku rosła w 2009 r. wolniej niż przed rokiem Dynamika sprzedaży detalicznej towarów ceny stałe, rok poprzedni = 100 The dynamics of retail sales at fixed prices, previous year = ,9 112,0 109,9 102, i zwiększyła się o 1,3% (wobec 5,0% w 2008 r.). W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% (przed rokiem o 9,9%). Jak poinformowali analitycy King Sturge a, Polska była jedynym krajem w Europie, który uniknął recesji w 2009 roku, a wstępne dane pokazują wzrost ekonomiczny na poziomie 1,7 proc. BMI prognozuje, że polskie PKB wzrośnie o 3,4 proc. i 3,8 proc. odpowiednio w 2010 i 2011 roku. Odporność Polski na kryzys ekonomiczny można tłumaczyć niewielkim udziałem eksportu w PKB, pozytywnym wzrostem konsumpcji prywatnej i korzystnymi warunkami kredytów. Popyt wewnętrzny i stosunkowo silny sektor bankowy to spodziewane czynniki sprzyjające dalszemu wzrostowi. KALEJDOSKOP RYNKOWY MARKET KALEIDOSCOPE Badania Barometru Nastrojów Konsumenckich*, przeprowadzane co miesiąc przez firmę GfK Polonia, pokazały w lutym poprawę nastrojów Polaków. Największy wzrost odnotowała ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju była ona wyższa niż miesiąc wcześniej, w styczniu oraz w całym roku Powodem tak optymistycznej oceny były m.in. pojawiające się pozytywne komunikaty o stanie polskiej gospodarki na tle innych państw europejskich mówi Magda Zimna z GfK Polonia. Wzrosła również ocena możliwych zmian na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz ocena możliwości oszczędzania. Oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do styczniowych wskaźników. * Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym według niezmienionej formuły od roku Obecnie indeks obejmuje wszystkie 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską, a dane dla Unii Europejskiej z Komisji Europejskiej. { King Sturge: Retail Sales on the Rise Consumer confidence index has increased gradually as comparing to February 2009 lows but it still remains below its 2007 and 2008 levels. According to data supplied by GUS, preliminary estimates show that retail sales at fixed prices grew in 2009 slower than the year beforeand increased by 1.3% (aganst 5.0% in 2008). In companies employing more over 9 persons, retail sales grew by 2.7% (previous year by 9.9%). King Sturge s analysts inform that Poland was the only country in Europe to avoid recession in 2009, and preliminary data shows economic growth at 1.7%. BMI projects Polish GDP to grow at 3.4 and 3.8 percent in 2010 and 2011 respectively. Poland s immunity to the economic crisis can partly be attributed to export being a small part of total GDP, increase in private consumption, and favourable credit conditions. Internal demand and relatively strong banking sector are among the factors influencing and facilitating further growth. Consumer Sentiment Indicator* survey, in Poland conducted monthly by GfK Polonia, show improvement in sentiment in February. The biggest rise was noted in the assessment of future domestic economic outlook it was higher than in January or in any given month of Reasons for such an optimistic response were, among others, positive information about Polish economy as compared to other European countries says Magda Zimna of GfK Polonia. Assessment of the job market outlook for the coming 12 months and saving opportunities assessment rose as well. Household economic outlook assessment remained unchanged as compared to the indicator s January levels. * Consumer Sentiment Indicator (Barometr Nastrojów Konsumenckich) GfK is an aggregate index prepared for and ordered by the European Commission calculated according to a formula unchanged since Presently the index covers all 27 member states. Data from Poland comes from GfK and the survey is financed by the EC, data from other countries comes from the EC directly. 5

6 Architektura zainspirowana tradycją i naturą Coraz więcej myśli się o tym, aby powierzchnia handlowa była przyjazna. Jak Pan ocenia współczesne projekty centrów handlowych? Prof. Stefan Kuryłowicz: Architektura większości Polskich obiektów handlowych nie zachwyca. Zwykle galerie handlowe mają trafiać w jak najszersze gusta, projektanci często jednak nie doceniają końcowych użytkowników i proponują proste, wielokolorowe formy pełne niepotrzebnych fajerwerków. W ostatnich latach powstało kilka obiektów wyłamujących się z tego schematu, a myślenie o tym, czym powinna być przyjazna powierzchnia handlowa, zmienia się na lepsze. Ostatnio w Azji powstała galeria handlowa zaprojektowana w taki sposób, że wtapia się w otoczenie. Jej poziomy i granice płynnie wchodzą w otaczającą tkankę miejską, a pomiędzy sklepami rozmieszczono przestrzenie, w których zwiedzający mogą uprawiać sport, odwiedzić galerię czy poleżeć na trawie. Architecture Inspired by Tradition and Nature Thinking about retail establishment as a customer-friendly place is more and more common. How do you rate present-day shopping centre projects? Prof. Stefan Kuryłowicz: Architecture of most Polish retail establishments does not impress. Usually shopping centres are meant to appeal to as wide as possible a range of tastes, but architects seldom appreciate end-users and propose simple, multi-coloured forms filled with unnecessary, flashy elements. In the last few years some of the projects broke the pattern, and thinking about retail establishment as a customer-friendly place is more and more common. Recently a shopping centre was built in Asia in such a way that it blends with its surroundings. Its levels and boundaries smoothly merge with the urban tissue, and shops are separated by free space that visitors can use for sports visit an art-gallery or just lie down on the grass. Our design of Czy Galeria Warmińska została zaprojektowana zgodnie z tymi trendami? SK: Nasz projekt Galerii Warmińskiej wpisuje się w ten nowy trend projektowania obiektów handlowych o charakterze wielofunkcyjnym. Ogólnodostępny amfiteatr, czy przestronne hole wejściowe pozwolą na organizowanie wielu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Olsztyna. Galeria Warmińska ma więc szansę stać się miejscem spotkań i aktywności, niekoniecznie związanych z zakupami. Chcemy aby architektura Galerii Warmińskiej była wyjątkowa na tle innych obiektów tego typu budowanych w Europie. Inwestor ma podobne spojrzenie, dlatego też udało nam się wspólnie wypracować dość nietypową dla handlu koncepcję. Surowe betonowe elewacje i spektakularna frontowa fasada powinny uczynić z Galerii Warmińskiej jedną z ważniejszych olsztyńskich realizacji ostatnich lat. Is Galeria Warmińska designed according to those trends? Galeria Warmińska follows that trend of designing retail centres while keeping their multi-functional character in mind. General-access amphitheatre and spacious entrance halls will allow many cultural events to be organised for Olsztyn residents. Galeria Warmińska has a shot at becoming a place where people get together and other activities take place, not necessarily connected to shopping. We want Galeria Warmińska to be a special as compared to other buildings of this type built in Europe. The investor shares the view, and that is why we managed together to come up with a quite unusual concept as retail industry standards are concerned. Raw concrete elevations and a spectacular front facade will make Galeria Warmińska one of the most important investments in Olsztyn in the last few years. Prof. Stefan Kuryłowicz 6

7 TRENDY TRENDS Inspiracje Źródłem inspiracji dla prof. Stefana Kuryłowicza przy tworzeniu projektu charakterystycznych elementów występujących na fasadzie i wewnątrz Galerii Warmińskiej był m.in. mur pruski oraz kamienny często spotykany na Warmii i Mazurach A - tradycyjny olsztyński mur kamienny występujący często na Warmii i Mazurach; B - zbliżenie na układ spoin muru, które były inspiracją do projektu frontowej elewacji Galerii Warmińskiej; C - schemat zewnętrznej struktury betonowej elewacji Galerii Warmińskiej; D - struktura konstrukcji wewnątrz galerii Inspirations While designing the characteristic elements of Galeria Warmińska facade and interior professor Stefan Kuryłowicz was inspired by timber framing and stone walls, so common in Warmia and Masuria. A - traditional Olsztyn stone wall common in Warmia and Masuria; B - close-up of the stone wall pattern, inspiration for Galeria Warmińska s front elevation; C - schematic outline of Galeria Warmińska s outside concrete elevation; D - the structure inside the gallery C D Stefan Kuryłowicz - Prof. nzw. dr hab. architekt SARP, szef i główny projektant Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, kierownik Pracowni Projektowania Przemysłowego i Wieloprzestrzennego, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor wielu prac naukowych, zdobywca licznych nagród i wyróżnień, również państwowych. Ma na swoim koncie szereg referatów, wystąpień na konferencjach oraz seminariach zawodowych, krajowych i międzynarodowych. W styczniu 2010 roku prof. Stefan Kuryłowicz decyzją Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych został zaproszony, jako reprezentant Europy, do udziału w pięcioosobowym Komitecie Doradczym ds. przebudowy siedziby ONZ w Nowym Yorku. B A Stefan Kuryłowicz - Professor, PhD extraordinary, architect SARP, head and major contributor of Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates, director of Pracownia Projektowania Przemysłowego i Wieloprzestrzennego, absolvent of Warsaw Polytechnics Architecture Department; author of many scientific papers, winner of numerous prizes and distinctions including state; has given lectures on numerous professional seminars and conferences, both domestically and internationally. In January 2010 professor Stefan Kuryłowicz was appointed by the Secretary General of the United Nations to represent Europe in the five people Advisory Committee for UN New York Headquarters Reconstruction.

8 Aktywny pierwszy rok LUBIN Pierwszy zrealizowany projekt Dariusza Miłka jako dewelopera powstał w jego rodzinnym mieście, Lubinie. Niezwykła architektura i unikalny kształt wyróżniają Cuprum Arenę nie tylko na polskim, ale również na międzynarodowym rynku centrów handlowych. Otwarta w maju 2009 roku galeria Cuprum Arena powstała na terenie dawnych wyrobisk górniczych. Budowa tak dużego, wielokondygnacyjnego obiektu w miejscu narażonym na tąpnięcia była dużym wyzwaniem dla architektów. Wewnątrz galerii funkcjonuje m.in. kino, klub fitness, a także centrum biurowe. Nowoczesna architektura Cuprum Areny w pełni odpowiada najnowszym trendom na świecie. To jedyna w Polsce i trzecia na świecie galeria zbudowana na planie koła. Materiały, których użyto do jej wykończenia, to najwyższej jakości granit, szkło, stal, drewno, a także płyty z aluminium w kolorze miedzi symbolizujące znaczenie tego surowca dla regionu i rozwoju nowoczesnego przemysłu. Sześciokondygnacyjny obiekt zwieńczony jest olbrzymią kopułą o 30-metrowej średnicy a nad jednym z wejść znajduje się największa w Polsce tafla szkła podwieszona na konstrukcji linowej. Ważną część projektu stanowi przestrzeń publiczna wokół centrum, na którą składają się tereny zielone, ławki przed centrum, a także amfiteatr, który jest integralną częścią projektu. 6 kondygnacji 130 lokali m² powierzchni handlowej 900 miejsc parkingowych 6 stories 130 retail-service units GLA of sq m 900 parking spaces Active First Year Dariusz Miłek s first development project was built in his hometown, Lubin. Unique architecture and shape help Cuprum Arena stands out, not only on Polish, but also International shopping mall market. Opened in May 2009, Cuprum Arena shopping gallery was constructed on a site of a former excavation. Constructing such a big, multi-storey building in a place exposed to rock bursts was a considerable challenge for architects. The gallery incorporates a cinema, a fitness centre, and also an office centre. Cuprum Arena s modern architecture fully conforms to World s newest 8

9 Z ŻYCIA CENTRUM CENTRE S LIFE Działania marketingowe maj-grudzień eventy i wydarzenia 220 ogłoszeń prasowych 1100 wyemitowanych spotów radiowych 65 tablic reklamowych wysłanych i, zapowiadających eventy Marketing Activities May-December events 220 press releases 1100 radio commercials aired 65 billboards s publicising events sent trends. The centre is the first in Poland, and only the third in the world, that has been designed as a circular centre. Materials used for the construction and decoration include highest quality granite, glass, steel, wood, and aluminium plates, coloured as if they were made of copper - to symbolise the importance of the resource for the region and for the development of modern industry. Działania marketingowe w 2010 roku są kontynuacją działań z roku poprzedniego. Łącznie zaplanowano około 40 eventów, wśród nich m.in. pokazy mody, nocne zakupy, targi ślubne i motoryzacyjne, mistrzostwa świata w piłce nożnej, castingi do wyborów Miss Polonii, mistrzostwa świata we wspinaczce, wystawę Ferrari oraz kilkutygodniowy program świąteczny w grudniu. Ponadto, 15 maja, z okazji pierwszych urodzin Cuprum Arena na dachu galerii odbędzie się koncert popularnego polskiego zespołu Golec u Orkiestra, a dzień później koncert młodej polskiej artystki Ewy Farnej. Marketing activities in 2010 are the continuation of last year s action plan. 40 events have been planned in total, including fashion shows, night shopping, wedding fair, automotive fair, FIFA World Cup screenings, casting for Miss Polonia, world championships in in-door climbing, Ferrari show, and a couple weeks long Christmas program in December. Moreover, on May, 15th, Cuprum Arena s first birthday, a concert of a popular The six-stories building is crowned with a dome Polish band, Golec u Orkiestra, will be held on the roof of the 30 metre in diameter, and over one of the gallery, and a day later, a concert of a young Polish artist, entrances there is the biggest in Poland single sheet Ewa Farna. of glass suspended on steel lines. Public space surrounding the centre is an important part of the project: green spaces, benches, and an amphitheatre as an integral part of the project. 9

10 Rozświetlona Galeria KIELCE Niezwykła architektura, odmienna w wydaniu dziennym i nocnym, wyróżnia projekt Galerii Korona Kielce stworzony przez renomowaną pracownię Bose International Planning & Architecture. Galeria Korona Kielce powstanie w samym centrum Kielc. Budynek pokrywać będą perforowane panele, które stworzą wrażenie delikatnej koronkowej powłoki, która zapewni fasadzie wizualną przestrzenność. Dzięki różnokolorowemu podświetleniu fasady, po zmroku można będzie podziwiać efektowną iluminację Galerii. Dominującymi elementami wnętrza będą dwie przeszklone, wielopoziomowe wyspy z lokalami handlowymi. Pomiędzy nimi znajdzie się Plac Centralny z charakterystyczną ażurową wieżą, wewnątrz której umiejscowiona zostanie winda panoramiczna. Duża ilość górnego, dziennego światła i detale architektoniczne stworzą miejski charakter Galerii, tworząc wrażenie zadaszonej, wielopoziomowej ulicy handlowej. Przed wejściem powstanie Plac Wejściowy, który wraz z fontanną, współczesną rzeźbą, nastrojową kawiarnią, kamiennymi siedziskami i architekturą zieleni ukształtuje nową przestrzeń miejską, harmonizując jednocześnie z pejzażem samego centrum Kielc. Delikatna, nienarzucająca się ornamentyka metalowej, perforowanej, miękko kształtowanej fasady jest echem kształtu królewskiej korony, występującej m.in. w herbie miasta Kielce. Ciepła, lekko beżowa kolorystyka w odcieniu kości słoniowej będzie odbijać światło słoneczne, pochłaniając je w otworach perforacji. Efekt kontrastu światłocieniowego będzie szczególnie czytelny w czasie intensywnego nasłonecznienia. Nocą obraz fasady stanie się negatywem dziennej ekspresji. Po zmroku niezliczone otwory perforacji jarzyć się będą wielokolorowym dywanem świateł niczym klejnoty w królewskiej koronie powiedział Marek Tryzybowicz z Bose international Planning & Architecture. Illuminated Gallery Unique architecture, different in the daylight and different by night, distinguishes Galeria Korona Kielce project, made by the renowned Bose International Planning & Architecture. 3 stories 170 retail-service units GLA of sq m parking spaces Galeria Korona Kielce will be constructed in the very centre of Kielce. The building s main body will be covered with perforated panels creating a delicate, lacy look and increasing the perception of the size of the form. Additionally, thanks to special lightning system, the visitors will be able to enjoy colourful illumination of the facade. Two glass multi-level islands with commercial units inside will dominate the interior. The Central Plaza with a characteristic semi-transparent tower will be situated between the two islands. A panoramic elevator inside the tower will be an excellent viewing platform. Thanks to a lot of natural light and high quality materials used for the interior, Galeria Korona Kielce will gain a modern city character letting the visitors feel as if they were in an indoor multi-storey commercial street. The main entrance will be preceded by the Entrance Plaza where a fountain with a modern sculpture, a romantic cafe with an outdoor terrace, stone benches, surrounding greenery, and the graphic design on the ground will together form the new urban space and tissue around the Gallery at the same time harmonising with the existing landscape of Kielce s centre. Delicate, inoffensive soft-formed perforated metal facade ornamentation hints at the shape of the royal crown, present in Kielce s crest. Warm beige and ivory colours will reflect sunlight while perforations will absorb it. The resulting light and shade effect will be best observed in strong sunlight. At night the facade will become the negative of its daytime image. After dusk the uncountable perforations will illuminate will a blanket of colours, as if filling the crown with jewels. said Marek Tryzybowicz Bose international Planning & Architecture. 10

11 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 3 kondygnacje galerii handlowej 170 lokali m² powierzchni handlowej miejsc parkingowych Planowane otwarcie: Planned opening: 2011

12 Struktura i zieleń OLSZTYN Zainspirowała mnie przyroda i tradycyjna architektura ziemi olsztyńskiej mówi o swoim projekcie jeden z najwybitniejszych polskich architektów, profesor Stefan Kuryłowicz. Wizytówką Galerii Warmińskiej będzie jej frontowa elewacja. Jej struktury nawiązują do tradycji budowlanej Olsztyna muru pruskiego oraz kamiennego. Inspiracją dla architekta przy ich tworzeniu był m.in. układ spoin charakterystycznych konstrukcji wykonanych z głazów narzutowych, często spotykanych na Warmii i Mazurach. Galeria będzie wkomponowana w naturalne wzgórze, a różnica poziomów zostanie wykorzystana m.in. przy budowie amfiteatru. Wyróżnikiem Galerii będzie nie tylko architektura, ale również bogata oferta rekreacyjna, sportowa i rozrywkowa. Wielosalowe kino, klub fitness, kręgielnia, amfiteatr, wielofunkcyjne boiska, trzy place zabaw dla dzieci, sezonowe lodowisko, alejki spacerowe i ścieżki rowerowe czynią ten projekt wielofunkcyjnym. Galeria Warmińska powstanie na osi rozwoju miasta, w bliskim otoczeniu największych olsztyńskich osiedli, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, skupiającego około studentów. W pobliżu inwestycji planowana jest budowa linii tramwajowej, co znacznie ułatwi dojazd do Galerii. Zarówno rozwiązania funkcjonalne, jak i forma architektoniczna Galerii Warmińskiej, wynikają z kilku założeń, które wypracowaliśmy z inwestorem na początku procesu projektowego. Zamierzeniem była realizacja obiektu wykraczającego poza standardowe zbiorowisko sklepów. Ma to być miejsce, w którym mieszkańcy Olsztyna będą z przyjemnością spędzać czas i gdzie będzie im dane korzystać z wielu atrakcji, innych niż tylko robienie zakupów. Obecność kina czy amfiteatru pomoże w organizacji różnorakich imprez czy wydarzeń kulturalnych, a duża ilość zieleni uczyni kompleks bardziej przyjaznym i podkreśli związek Olsztyna z naturą i ekologią - mówi prof. Stefan Kuryłowicz. Structure and greenery I was inspired by nature and traditional architecture of the land of Olsztyn. says about his project one of the most distinguished Polish architects, professor Stefan Kuryłowicz. 2 stories 180 retail-service units GLA of sq m parking spaces The front elevation is the Gallery s showcase. Elements that form it are structures relating to Olsztyn s traditional building style timber framing and stone walls. The architect was inspired by the binder pattern on walls made of fi eld stones, so common in Warmia and Masuria. The Gallery will be incorporated into a natural hill, and the elevation difference will be utilised, among others, to construct an amphitheatre. What distinguishes the Gallery from other commercial centres is not only the architecture, but also the sports and recreation offer. Multi-screen cinema, a fi tness club, multi-functional sport fi elds, three playgrounds for children of different age groups, and a seasonal skating rink, walking alleys and bicycle paths will make it a truly multi-functional project. Galeria Warmińska is going to be constructed on the city s development axis, in close proximity of the biggest of Olsztyn s residential estates, and the Warmia-Masuria University s campus with around students. A new tram-way line adjacent to the investment is being planned which will further facilitate access to the Gallery. Both the functional solutions and the architectural form of Galeria Warmińska are the result of a few guidelines that we, together with the investor, were able to come up with at the beginning of the designing process. Our aim was to create a centre that goes beyond being just another standard gathering of shops. It is supposed to be a place where Olsztyn s residents will gladly spend their time and will be presented with various attractions, not only shopping. The presence of a cinema and the amphitheatre will allow organisation of various cultural events, and the abundant greenery will make the complex more friendly and will stress the bond between Olsztyn and Nature and Ecology, says professor Stefan Kuryłowicz. 12

13 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 2 kondygnacje galerii handlowej 180 lokali m² powierzchni handlowej miejsc parkingowych Planowane otwarcie: Planned opening: 2012

14 Wkomponowana w tkankę miejską Śródmiejska lokalizacja w mieście o bogatych tradycjach handlowych LESZNO Galeria Goplana powstanie w Lesznie na terenach po historycznych zakładach Metaplast i Goplana. Śródmiejską lokalizację Galerii potwierdza sądziedztwo Starego Miasta oraz położenie przy głównym ciągu pieszym łączącym dworzec kolejowy, Rynek i osiedla mieszkaniowe. Fabryczny styl elewacji Galerii Goplana nawiązuje do dawnej fabryki czekolady Goplana. Do Galerii prowadzić będą łącznie cztery wejścia, przed jednym z nich powstanie atrakcyjny plac, który stanie się znakomitym miejscem spotkań. Obok placu znajdzie się atrium kulturalne i rozrywkowe centrum Galerii, w którym odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i promocyjne. Koncepcja architektoniczna tego obiektu zakłada zachowanie istniejącego na tym obszarze ciągu pieszego, który będzie miał swoją kontynuację wewnątrz galerii. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie unikalne zjawisko wchłonięcia ulicy do wnętrza galerii handlowej. W Galerii oprócz różnorodnej oferty zakupowej znajdzie się również wielosalowe kino, klub fitness i kręgielnia. Korzystne położenie Galerii Goplana przekłada się na jej dostępność: w odległości 15-minutowego spaceru od Galerii mieszka ponad połowa populacji Leszna, a dojazd z dowolnego punktu miasta zajmuje nie więcej niż 20 minut. Integrated into Urban Tissue Downtown location in a city with long tradition as a trading post Galeria Goplana is going to be constructed on the historic premises of Goplana and Metalplast factories. The neighbouring Old Town and location on the pedestrian passage that connects the railway station and residential estates best describe the Gallery s central location. The architectural concept of the Gallery envisions keeping the existing pedestrian passage that runs there and letting it continue inside the Gallery. Such a solution will create a world-unique effect of a street being absorbed by a shopping gallery. Industrial style of the Galeria Goplana facade refers to the former Goplana chocolate factory. Four entrances will lead into the Gallery, and in front of the main entrance there will be an attractive plaza - a perfect meeting spot. Next to the plaza an atrium will be constructed to serve as the Gallery s cultural and entertainment centre, where various artistic and promotional activities will take place. Besides a wide shopping offer the Gallery will also host a multi-screen cinema, a fitness club, and a bowling alley. The favourable location of the investment is the reason for its accessibility: half of Leszno s population lives within 15 minutes from the Gallery, while it does not take longer than 20 minutes to get there from any given point in the city. 3 stories 120 retail-service units GLA of sq m 760 parking spaces 14

15 PROJEKT W MIEŚCIE PROJECT IN CITY 3 kondygnacje galerii handlowej 120 lokali m² powierzchni handlowej 760 miejsc parkingowych 2012 Planowane otwarcie: Planned opening:

16 Kilka pytań do działu komercjalizacji Na pytania, jaki tenant mix gwarantuje sukces, odpowiada zespół ds. komercjalizacji Libra Project Iwona Pękalska Mariusz Kowalczyk Tomasz Jopkiewicz Jak najprościej zdefiniować pojęcie tenant mix centrum handlowego? Tenant mix centrum handlowego to szeroko pojęty dobór najemców, zarówno w kategorii jakościowej, jak i ilościowej, który opiera się w głównej mierze na odpowiednim dopasowaniu oferty do profilu i pozycjonowania obiektu. Kolejnym aspektem jest rozmieszczenie najemców na terenie danego obiektu może być ono dwojakie: według podziału branżowego lub poziomu cenowego. Od czego należy zacząć tworząc tenant mix? Pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć przed rozpoczęciem tworzenia tenant miksu centrum handlowego, to: kto będzie ostatecznym odbiorcą danego obiektu handlowego, czyli jacy klienci, jaka grupa społeczna, jaka jest struktura jej wydatków i jaka będzie w przyszłości. Jeśli odpowiemy sobie na te pytania, pojawią się kolejne: w jaki sposób klienci do nas dotrą, jaka ich część przyjdzie piechotą lub korzystając z komunikacji A Few Questions to... the Leasing Department The Libra Project leasing team is answering questions about what makes up a successful tenant mix In simple terms, how would you define shopping centre tenant mix? Shopping centre tenant mix is a wide selection of tenants, in both qualitative and quantitative categories, that is mainly based on appropriate harmonisation between their offers and the profile and positioning of the centre. Choosing location for tenants within the actual premises is another aspect of the process - it can be done either on the basis of business sectors or price range. What are the first steps when you start preparing a tenant mix? First question you need to answer before preparing a shopping centre tenant mix is: who will be the final customer of the particular centre, what type of clients, social group and spending structure will be represented, and what changes the future might influence. Having answered those questions we will be presented with more: how will the customers get miejskiej, a ilu z nich przyjedzie samochodami. Analiza ta determinuje wielkość parkingów i przepływ klientów w całym obiekcie. Jednocześnie wykaże słabe miejsca, które należy wzmocnić handlowo poprzez dobór właściwych najemców. A co z ofertą konkurencji? Oczywiście należy się również zastanowić, ile miejsca pozostawiły istniejące już w mieście centra handlowe, czy mamy z nimi konkurować bezpośrednio (i w jaki sposób), czy też stworzyć nową jakość, korzystając ze wzrastających aspiracji mieszkańców i ze zwiększającej się siły nabywczej. Czy nasz produkt ma zaspokajać tzw. mass market, czy też staramy się stworzyć projekt w założeniu bardziej life-stylowy, który połączy funkcje handlowe z rozrywkowymi, tworząc miejsce w którym się bywa. there, how many will walk, use public transport, or drive. The analysis determines the size of parking lots and the pedestrian traffic within the centre. At the same time weak points are determined, and an appropriate brand and tenant choice is applied to strengthen its commercial value. What about the competitors offer? Of course the existing centres have to be taken into consideration, the retail space they occupy, are we to compete against them directly (and how), or are we to create a new quality altogether, utilising the residents growing aspirations and their increasing purchasing power. Is our product supposed to appeal to the so-called mass market, or are we going to create a lifestyle centre that combines commercial and entertainment functions and becomes a place to be and be seen. What should the tenant mix look like? Diversified - it is the basis for every shopping centre s success. It Jaki powinien być tenant mix? Zróżnicowany - to podstawa sukcesu centrum handlowego. Odnosi się to zarówno do struktury branżowej najemców w centrum, jak i procentowego podziału powierzchni w odniesieniu do branż i kategorii najemców. Obecnie przy tworzeniu tenant miksu ważna jest nie tylko funkcja handlowa, ale również szereg funkcji dodatkowych, które podniosą jakość i wydłużą czas pobytu klientów w centrum handlowym. Od jakich najemców należy rozpocząć komercjalizację? Oczywiście najważniejsi w procesie komercjalizacji i tworzeniu tenant miksu są najemcy strategiczni, czyli anchorzy. To od nich zaczyna się cały proces wynajmu powierzchni. Jakiego typu najemców nie może zabraknąć? W galerii powinny znaleźć się zarówno wszystkie najpopularniejsze marki obecne w danym regionie, jak i sklepy dotąd nieobecne na lokalnym rynku. Wśród nich dobrze mieć również ekskluzywne butiki i lokalnych przedsiębiorców, reprezentujących znane brandy na zasadzie franczyzy, jak i sprzedających tzw. marki no-name. applies both to the business sector structure of the centre s tenants and to the percentage of the centre s GLA assigned to specific sectors and categories of tenants. At present, when determining a tenant mix we consider not only the commercial functions, but also an array of additional functions that will elevate the quality and the amount of time spent by the customers in the centre. What type of tenants should a leasing process be started from? Of course strategic tenants, so-called anchors, are most important in leasing and tenant mix preparation processes. They are at the beginning of the leasing campaign. What kind of tenants is indispensable? Every gallery should host all popular brands present in the region, as well as brands not yet present on the local market. It is good to include exclusive boutiques and local entrepreneurs as franchisees representing famous brands, and those selling no-name brands. 16

17 RETAIL DESIGN & BUSINESS RETAIL DESIGN&BUSINESS Ekspansja w mniejszych miastach Jeden z największych operatorów kinowych w Polsce, Multikino, otworzy swoje kolejne kina w Kielcach i Olsztynie. O tym, czego mogą spodziewać się mieszkańcy tych miast, mówi Piotr Zygo, Prezes Zarządu Multikino SA. Do tej pory kina sieci Multikino obecne były w największych miastach Polski czy wejście do średnich miast, takich jak Kielce i Olsztyn, jest częścią nowej strategii sieci? Tak. Jest to nasza świadoma decyzja, aby otwierać kina w mniejszych miastach. Chcielibyśmy, aby Multikina stały się centrami nowoczesnej rozrywki w tych miastach. Jaki czynnik zadecydował o wyborze Galerii Korona Kielce i Galerii Warmińskiej? Staramy się budować kina nowoczesne, dające maksymalny komfort oraz świetną jakość obrazu i dźwięku. Zależy nam również, aby miejsca, w których powstają Multikina były nowoczesne i przyjazne. Właśnie dlatego wybraliśmy Galerię Korona Kielce i Galerię Warmińską. Czego w ofercie nowych kin mogą spodziewać się mieszkańcy Kielc i Olsztyna? Multikino znane jest z organizacji ciekawych imprez, jak np. maratony filmowe czy Noc Reklamożerców. Multikino rzeczywiście organizuje dużo akcji specjalnych, poza bieżącym repertuarem staramy się zaspokajać pasje naszych widzów. Organizujemy tematyczne maratony, koncerty, pokazujemy opery oraz wydarzenia sportowe. Oczywiście kina w Kielcach i Olsztynie będą realizowały nasza strategie w równym stopniu, jak pozostałe kina sieci. Czy Multikino przewiduje również specjalne seanse np. dla rodziców z małymi dziećmi, kobiet, singli itd.? Tak, oczywiście. Cykl Poranków, Multikino Baby czyli kino dla matek z małymi dziećmi oraz Kino na Obcasach to cykliczne eventy obecne na stałe w naszej ofercie. Kielce to miasto mody, dwa razy do roku odbywa się tu konkurs dla młodych projektantów Off Fashion. Być może część tej imprezy mogłaby się przenieść do Multikina? Współczesne kina, to takie centra kulturalno-biznesowe w mieście. W naszych kinach odbywa się bardzo dużo konferencji, imprez biznesowych i kulturalnych, jesteśmy przygotowani do organizacji eventów i jesteśmy otwarci na współpracę również w Kielcach. Jaką strategię cenową przewidujecie Państwo dla kin zlokalizowanych w mniejszych miastach? W naszej sieci każde miasto ma swoją specyfikę, a co za tym idzie, własny cennik. Pracując nad cennikiem dopasowujemy się do lokalnych oczekiwań. Oferujemy specjalne ulgi dla dzieci, studentów, grup zorganizowanych oraz osób starszych. Expansion in Smaller Cities One of the biggest cinema operators in Poland, Multikino, will open their cinemas in Olsztyn and Kielce. Piotr Zygo, Multikino SA President of the Board will tell us what the residents of both cities can expect. Up until now Multikino cinema chain were present only in Poland s biggest cities - is entering medium-size cities, such as Kielce and Olsztyn, a part of the chain s new strategy? Yes, it is our conscious decision. We would like Multikinos to become centres of modern entertainment in those cities. What factors influenced your decision to choose Galeria Korona Kielce and Galeria Warmińska? We are striving to build modern cinemas that offer maximum of comfort and excellent vision and sound quality. But we also care about choosing modern and friendly locations for our Multikinos. That is why we chose Galeria Korona Kielce and Galeria Warmińska? What kind of offer can Kielce and Olsztyn s residents expect? Multikino is famous for interesting event, such as all-night marathons or Noc Reklamożerców ( The Night of Adevaters ). It is true that Multikino organises a lot of specials. Beside the current repertoire we are trying to answer our audience s needs. We offer themed marathons, concerts, operas, and sport events. Kielce and Olsztyn s cinemas will implement our strategy as diligently as any other Multikino. Is Multikino thinking of special screenings e.g. for parents with small children, women, singles? Yes, of course. Sunday morning screenings, Multikino Baby, cinema for mums and toddlers, and High Heeled Cinema, are cyclical events always present in our offer. Kielce is a city of fashion, twice a year Off Fashion, a contest for young designers, takes place there. Maybe a part of that event could move to your Multikino? Modern cinemas are for cities an equivalent of cultural and business centres. Our cinemas host many conferences, business and cultural events. We are ready to organise events and open for co-operation in Kielce. What pricing strategy do you have for cinemas in smaller cities? In our chain each city is treated separately and hence a specific price list exist for each city. When preparing a pricing strategy we have to adjust to local expectations. We offer special discounts for children, students, organised groups, as well as for the elderly. 17

18 Oświetlenie powierzchni handlowych Sklep jak teatr Oświetlenie buduje klimat, podkreśla produkty, zaprasza do wnętrza sklepu. W showroomie Gosi Baczyńskiej kreacje występują jako soliści Wejście do sklepu to zaproszenie do zapoznania się z ekspozycją. Kupujących nie powinny kusić wyłącznie podświetlone, wyróżnione miejsca, takie jak np. nowy produkt powinni oni również czuć się swobodnie wchodząc do środka, aby zapoznać się z ofertą sklepu. Powinni rozumieć układ sklepu i być w stanie zlokalizować interesujący ich obszar. Oświetlenie jest w stanie nadać każdej strefie jej własny charakter, a jednocześnie zapewnić spójność z otoczeniem podkreślając tożsamość marki. A shop s entrance is an invitation to come and get acquainted with the exposition. Buyers should be attracted not only by well-lit and exposed spots such as new product displays - they should feel relaxed and eager to see what is on offer. They should understand the shops layout and be able to locate areas of interest for them. Lightning can give each area its own character and simultaneously is a good way to ensure cohesion with the surrounding areas and to strengthen the brand identity. In Gosia Baczyńska s showroom dresses are solo artists Tytuł po angielsku Zdjęcie z Archiwum Philips Lighting Poland Lessitiorero berrum, vel et doluptam, quiscipsae dolorit ratem ducąęść quas expliqui światła może być dostosowany do pór roku, czy duci odistio rą am que explias ex endesto ritatisitis solorionem laut enihil invelit quia Sklep dzieli się na kilka stref: okno wystawowe, welcome! wejście, ladę sklepową, obszar sprzedaży, regały, Lab in plibus, tet unt harumque nonsequation et dolo półki i ekspozycje, elementy architektoniczne venima deliaerrum quod quia eossusant doluptasit et wnętrza oraz przymierzalnie. Oświetlenie pomaga plignim idunt, unt quoditi urest, id quiam quaerum w realizacji funkcji każdej z nich. ernatibust harissit dolest, officiis alique nobis essequa teseniatus et aped quidebi tatentius ex est et, verum Pierwsze, na co zwracają uwagę klienci, to witryna. Światło enitistium można et od que skierować explibus dokładnie sentior ibusti w te ilignim porestis molo conem. Fugitat omnit estibeat eostiunt blaturi punkty, aligenihicto które chcemy dolut dus wyeksponować, as eos es ex eum czyli que np. nient na incte manekiny. dolum Zastosowanie nat.ovitam etur aut oświetlenia quam endae o większym pel idis di natężeniu ulpa veliqui i uniknięcie ducimin ulparciae ciemnego volorem tła el pozwoli magnimusa doluptaquo zapobiec zamianie inciendae eos okna vit ut wystawowego que nem que nobis w lustro. peribusandic Dynamiczne tem evel światło, mi, inctata zmieniające poreceatus solo natężenie, ex expliquam kolory ut officit i odcienie, etur?volupta mogą nis zatrzymać aut eos quibea klientów, volendam zaciekawić quunt et earum i wreszcie reperectur zachęcić am, do ommo wejścia qui ut do elitaquos sklepu. eatem Rodzaj expe nowych kolekcji. Wiosną mogą to być świeże expedis inctis aut qui aligenimus eos sum nis esseque odcienie koloru żółtego i zielonego, latem kolor molenis excepel iquisitat quunt exerum hillatquia quiata pomarańczowy i czerwony, bardziej nasycone doluptae volupta volupta tiundaestio. Oditia sinvent min czerwienie jesienią i w przeważającej mierze nihiliquam is eos qui nissumquate nonsectias dignimporiam remolorem quo omnim soluptates aut et quidusc im- odcienie bieli zimą. aximusam sim eaqui dolupta verro expera vendunt.riore conem Przy aranżacji es eaquaep oświetlenia uditatem quiaectia lady sklepowej volorum quidello powinno et pos consequae. pamiętać Et się auta o tym, dolo że temporeprem klienci zazwyczaj simint nie quatiost lubią volupta czekać qui w odissiti kolejce beatqui do kasy. bereicim Pomysłowe sin cusanda wykorzystanie nimolor erfero estiusae. dynamicznego Ceaquia nobis oświetlenia explaccusdae może pa odwracać sitius exped uwagę quo escimol i skracać oreiciducil czas imusape czekania. resequam Do tego regały aut officiet rozmieszczone eture suntis dolupis z rozwagą exerum doświetlone auditatur, simi, dla przyciągnięcia et reperit, sitatur uwagi rae dolo ipsam, mogą naturepro zachęcić iditatam do robienia dodatkowych, ad quaesto rrovitemo spontanicznych que pro entiaeperum zakupów. dunti sin Lee Wrangler, Galeria Malta, Poznań, zdjęcie z archiwum Philips Lighting Poland Kreatywne oświetlenie architektury sklepu (nietypowa struktura ścian, odkryta belka, czy et facim reped que dollacea sum simillaute consenimo kolumna) to jeden z elementów, na który warto mi, oditatenim et as non peliquunt apiende rferumendit zwrócić uwagę przy aranżacji oświetlenia sklepu. volupta pra ped quas di qui consent alitium voluptibus quia doluptiorio. Nam faccus excerae rem qui con con re I ostatnia strefa, która powinna być odpowiednio nus a simi, sed quaeste moloribus dolores saecupt atibus oświetlona przymierzalnie. To tu klienci wnikliwie essit przyglądają arcias ut et autasim się i oceniają qui tem. produkt, Nos perferf dlatego erestor tak mod maximaximus et magnimus aut ipsum conem et ważne eiciati volessimus, jest, aby dostrzegli inciendit omnia jego veligenim walory. Światło aliquis por o minimalnej molore am con ilość nulla cienia voluptati i odpowiedniej rem aspis et apel temperaturze imenis barwowej rem fuga. Ad sprawi, molupta że quiassitio. klient będzie Et volest, wyglądał quo int, korzystnie dignisquibus w dolores mierzonym iunt laborro ubraniu. quas estrund escilic totatem doluptatur a aut faci quo quiae. Itatis aliat pa Tomasz Waszkiewicz est, Segment tem. Marketing Ita alicitius. Manager Retail - Philips Tatisti stius, cus ulla quisita turibus animagn imuscipide 18

19 Atelier Gosi Baczyńskiej, Warszawa, zdjęcie z archiwum Philips Lighting Poland jeans present themselves as rock bands Shopping Area Lightning Shop like a Theatre Lab in plibus, tet unt harumque nonsequation et dolo venima Lightning deliaerrum quod creates quia eossusant atmosphere, doluptasit et plignim accentuates idunt, unt quoditi products urest, id quiam and quaerum ernatibust invites harissit into dolest, the officiis shop. alique nobis essequa teseniatus et aped quidebi tatentius ex est et, verum A ilignim shop porestis is divided molo in certain conem. zones: Fugitat storefront omnit estibeat windows, entrance, eostiunt enitistium counter, sales et od area, que explibus shelves, hangers, sentior ibusti and stands, blaturi aligenihicto interior design dolut elements, dus as eos and es fitting ex eum rooms. que Lightning nient incte helps dolum strengthen nat.ovitam all etur the functions. aut et quam endae pel idis di ulpa veliqui ducimin ulparciae volorem el magnimusa doluptaquo The first thing inciendae clients pay eos vit attention ut que nem to is que the nobis storefront. peribusandic The light tem can evel be mi, directed inctata at poreceatus exactly the solo points ex expliquam we want ut to officit highlight etur?volupta e.g. mannequins. nis aut Using eos quibea strong volendam light and quunt avoiding et earum dark background reperectur will am, eliminate ommo qui the ut treat elitaquos of the eatem window expe becoming a mirror. Dynamic lightning with changing Sprzedaż jeansów jak występ zespołu rockowego strength, colours and shades can stop passing clients, draw their attention, and finally invite to enter the shop. expedis inctis aut qui aligenimus eos sum nis esseque Lights can be adjusted to seasons or new collections: in molenis excepel iquisitat quunt exerum hillatquia quiata the Spring fresh shades of yellow and green, in the Summer orange and red, more saturated reds in the Autumn doluptae volupta volupta tiundaestio. Oditia sinvent min nihiliquam is eos qui nissumquate nonsectias dignimporiam remolorem quo omnim soluptates aut et quidusc im- and mostly different shades of white in Winter. The counter lightning arrangement should stress the fact aximusam sim eaqui dolupta verro expera vendunt.riore that clients do not like standing in lines. Imaginative conem es eaquaep uditatem quiaectia volorum quidello utilisation of dynamic lightning can distract clients and et pos consequae. Et auta dolo temporeprem simint shorten the waiting time. Additionally thoughtfully quatiost volupta qui odissiti beatqui bereicim sin cusanda placed shelves - with good light to draw attention - can nimolor erfero estiusae. Ceaquia nobis explaccusdae pa cause spontaneous impulse purchases. sitius exped quo escimol oreiciducil imusape resequam Creative lightning of the shop s interior architecture aut officiet eture suntis dolupis exerum auditatur, simi, (unusual wall structure, open logging or column) is one of et reperit, sitatur rae dolo ipsam, naturepro iditatam the elements one should also consider. ad quaesto rrovitemo que pro entiaeperum dunti sin Last but not least, the fitting rooms, another zone that RETAIL DESIGN & BUSINESS RETAIL DESIGN&BUSINESS Obszar sprzedaży to tu właśnie powstaje marka. Obszar sprzedaży można dowolnie modelować światłem, tak aby zmieniał wygląd w ciągu dnia, pory roku lub kontrastował z warunkami pogodowymi. Oświetlenie powinno być na tyle intensywne, aby klienci bez problemu odnaleźli drogę do poszukiwanych lub specjalnie eksponowanych produktów. Przemyślane zastosowanie oświetlenia pionowego na ścianach może sprawić, iż sklep wyda się większy. Można też zastosować większy kontrast za pomocą wąskich strumieni świetlnych i stworzyć wrażenie intymności Sales area - that is where the brand is built. The area can be freely modelled with light, so it can change its appearance during the day, according to seasons, or contrasting with weather conditions. Light should be intensive enough for the clients to be able to easily navigate towards products they search for or the ones on display. Thoughtful utilisation of vertical lightning on the walls can visually enlarge the shop. A bigger contrast can be achieved with narrow rays of light, which will create an intimate atmosphere. Regały, półki i ekspozycje. Sklep można porównać do sceny, a wyeksponowane w nim produkty do aktorów. Tak jak w teatrze, nasze oczy podążają za światłem, więc dobrze dobrana ilość akcentów i kontrastu może skutecznie przyciągnąć uwagę klientów. Regały i półki mogą zostać oświetlone przez systemy zainstalowane w suficie lub bezpośrednio na półkach. Ważne jest, aby były skierowane w taki sposób, by nie świeciły bezpośrednio w oczy klientów. Warto zastosować odpowiednie temperatury barwowe, np. ciepłe światło dla produktów skórzanych, czy chłodne odcienie dla dżinsów lub garniturów. Shelves, hangers, and stands. A shop can be likened to a stage, and products on display - to actors. Same as in the theatre, our eyes follow the lights, so appropriate amount of accents and contrast can successfully draw clients attention. Shelves and stands should be lit by ceiling lights or inner shelf lights. It is important to remember that lights cannot blind clients. It is also important to use adequate colour warmth sets, e.g. warm light for leather products, or cold light for jeans and suits. needs proper lightning. Here the clients scrutinise and evaluate the product so it is important to let them see all the strengths. Light with minimum shadow and with appropriate hue and density will make sure clients look good in products they are trying on. Tomasz Waszkiewicz Segment Marketing Manager Retail - Philips 19

20 Sport i pasja Maja Włoszczowska - uśmiechnięta i pełna energii. Swoją pasję do kolarstwa górskiego odkryła już w dzieciństwie. Zdobywczyni srebrnego medalu na olimpiadzie w Pekinie. Od zeszłego roku jest sponsorowana przez Dariusza Miłka i jeździ w barwach CCC. Jakie jest Pani największe marzenie? Przez całe życie robić to, co lubię i co daje mi satysfakcję. Założyć szczęśliwą rodzinę. Jakie sukcesy sportowe ma Pani na swoim koncie? Srebrny medal olimpijski, 15 medali Mistrzostw Świata i Europy w kolarstwie górskim i szosowym, 23 tytuły Mistrzyni Polski w kolarstwie górskim i szosowym. Co jeszcze chciałaby Pani osiągnąć? Oczywiście to, czego mi brakuje w dorobku. Złoto Mistrzostw Świata, złoto Igrzysk Olimpijskich oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed nami kolejny sezon, jakie są Pani plany na najbliższe miesiące? 13 marca rozpoczęłam sezon startowy i do połowy października ścigać się będę niemal w każdy weekend. Moje imprezy docelowe to Mistrzostwa Europy (9 lipca - Izrael) oraz Mistrzostwa Świata ( Kanada). Po drodze Puchary Świata, mój wyścig w Jeleniej Górze (9 maja), Mistrzostwa Polski, Grand Prix Czesława Langa i wiele innych. We wrześniu zamienię się na chwilę w kibica podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, których jestem ambasadorem. Wielu sportowców doskonale sprawdza się nie tylko w sporcie, ale również w biznesie. Czy widzi tam Pani miejsce także dla siebie, np. po zakończeniu kariery sportowej? Być może. Z wykształcenia Sport and Passion Maja Włoszczowska - smiling, full of energy. She was a child when she discovered her love for MTB. Beijing Olympics silver medallist. Since last year sponsored by Dariusz Miłek and wearing CCC colours. What is your biggest dream? To be able to do what I like and what gives me satisfaction. Build a happy family. What are the biggest achievements of your career so far? Olympic silver medal, 15 World Championship and European Championship medals in both MTB and cycling, 23 Polish Championship medals in both MTB and cycling. What else would you like to achieve? Of course the achievements I still don t have: World and Olympic gold medals and winning the World-Cup general classification. With the new season ahead, what are your plans for the coming months? 13th May we are starting the season and until mid-october I will race almost every weekend. The events I focus on include European Championship (9th July - Israel) and World Championship (31st August - 5th September - Canada). World-Cup in between, my race in Jelenia Góra (9th May), Polish Championship, Czesław Lang Grand Prix, and many more. In September for a while I will turn into a supporter - during European Special Olympics, where I am to be an ambassador. Maja Włoszczowska 20

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ` ` ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 I www.gazetainwestor.pl POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 3 poprzednim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo