Organizacja i struktura straży pożarnej, muzeum pożarnicze oraz zadania jednostek ratowniczych. Struktura zawodniczej i ochotniczej straży pożarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i struktura straży pożarnej, muzeum pożarnicze oraz zadania jednostek ratowniczych. Struktura zawodniczej i ochotniczej straży pożarnej."

Transkrypt

1 1. Straże pożarne w Niemczech a) Feuerwehr Aachen źródło: Organizacja i struktura straży pożarnej Aachen będącej w centrum Europy na granicy trzech państw: Belgii, Holandii i Niemiec. Przedstawiono techniki pożarnicze i akcje ratownicze. Statystyka działań straży od r, kronika wydarzeń. b) Feuerwehr Bielefeld źródło: Organizacja i struktura straży pożarnej, muzeum pożarnicze oraz zadania jednostek ratowniczych. Struktura zawodniczej i ochotniczej straży pożarnej. c) Feuerwehr Cottbus źródło: Historia straży pożarnej Cottbus. Wielkie akcje ratownicze w 2003 r. Ochrona przeciwpożarowa, sporty pożarnicze oraz Krajowa Techniczna Szkoła Pożarnicza w Brandenburgii. Aktualności z działaniami straży. W języku polskim, słowackim i angielskim prezentacja miasta Cottbus d) Feuerwehr und Rettungsdienst Stadt Bochum źródło: Aktualności związane z zadaniem i akcją ratowniczą zawodowej straży pożarnej i OSP. Organizacja straży pożarnej Bochum e) Fuerweh Goettingen źródło:www.feuerwehr.goettingen.de Organizacja i struktura straży, służby i szkoły ratownicze, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa i OSP. Prezentacja RettungsdienstsSchule Berufsfeuerwehr Göttingen. f) Feuerwehr Mainz źródło: Organizacja i struktura straży pożarnej Mainz. Historia jej powstania. Ponadto szkolenia strażaków, akcje ratowniczo-gaśnicze. g) Feuerwehr Langenselbold źródło: Struktura straży pożarnej Langelbold. Przedstawiono technikę pożarniczą, akcje ratowniczogaśnicze oraz szkolenia strażaków. Aktualne informacje dotyczące działań strażaków. h) Freiwillige Feuerwehr Seevetal źródło: Aktualne informacje dotyczące działań Ochotniczej Straży Pożarnej Seevetal. Profil jednostek wchodzących w skład OSP. i) Feuerwehr Solingen źródło:

2 Bardzo szczegółowy opis o organizacji i strukturze straży pożarnej Solingen. Aktualności dotyczące ich działań. j) Berufsfuerwehr Rostock źródło: Historia straży oraz aktualności związane z ich akcjami ratowniczo-gaśniczymi. k) Berufsfeuerwehr Nürnberg źródło: Prezentacja stacji i jednostek ratowniczych z Norymbergi, pojazdów pożarniczych. Galeria zdjęć z akcji ratowniczych. Informacje dotyczące działań pożarniczych. l) Freiwilige Feuerwehr Trier źródło: Organizacja i struktura straży pożarnej w Trier. Przedstawiono przeprowadzane przez nich akcje ratowniczo-gaśnicze, park pojazdów pożarniczych oraz młodzieżową straż pożarną. m) Feuerwehr Salzgitter źródło: Struktura straży pożarnej- zawodowej i ochotniczej. Prezentacja pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz aktualności związane z działaniami niniejszej straży. n) Freiwilige Feuerwehr Herrstein. źródło: Organizacja OSP Herrstein. Galeria zdjęć z akcji ratowniczo-gaśniczych. Prezentacja pojazdów pożarniczych. Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz struktura młodzieżowej straży pożarnej. o) Feuerwehr Land źródło: Internetowa informacja o strukturach, organizacji i działaniach niemieckiej straży pożarnej. Przedstawiono akcje ratowniczo-gaśnicze, galerie zdjęć dotyczące działań strażaków, aukcje sprzętu pożarniczego. p) Freiwilige Feyerwehr Seehausen/Altmark źródło: Działania, struktura oraz prezentacja pojazdów pożarniczych OSP Seehausen/Altmark. q) Deutscher Feuerwehr Verband źródło: Organizacja i struktura niemieckich związków straży pożarnej. Przedstawiono historie straży w Niemczech, jej zadania i jej udział w akcjach ratowniczych oraz publikacje. 2. Web Members źródło:

3 Nowoczesny program komputerowy dla służb pożarniczych. Posiada moduły z zakresu ćwiczeń, organizacji, akcji ratowniczych, materiałów niebezpiecznych, dokumentacji. Wersja Demo. 3. Emergency Disaster Management źródło: Informacje dotyczące ogólnych zdarzeń na świecie. m.in.: - ryzyka i katastrof (naturalne, technologiczne, wypadki w regionach), - terroryzmu (podpalenia, bioterroryzm, bomby, środki chemiczne, epidemie, chronologia terroryzmu - także w wersji niemieckiej). Aktualizacja informacji m.in.: - raport o Tsunami, - Aircraft Rescue Research Project (ARRP), - raport 9/11 (wydarzenia WTC), a także działania mające na celu zminimalizowanie skutków i wpływów katastrof. Szkolenie, edukacja i ćwiczenia z w/w zagadnień. 4. Local Emergency Planning Committe (LEPC) źródło: Strona internetowa LEPC przedstawiająca szeroki zakres wiadomości z terroryzmu a szczególnie z substancji chemicznych mogących być wykorzystane w terroryzmie. Opis zapobiegania wpływom substancji, sposobu ewakuacji. Strona przygotowana dla młodzieży. Także wersja hiszpańska. 5. Maryland Fire and Rescue Institute (MFRI) źródło: MFRI to dział University of Maryland. Przedstawiono szeroki program szkoleń, seminariów, kursów z zakresu pożarnictwa. Struktura UM, a także informacje z działań uczelni. 6. Chicago Fire Department (CFD) źródło: Historia i struktura CFD. Aktualności i metody działania strażaków w akcjach. Mapa jednostek w Chicago, zasady bezpieczeństwa pożarowego. Organizacje i biura działające na terenie USA. 7. National EVT Training Academy źródło: Szkolenie z zakresu pożarnictwa. Przedstawiono programy szkoleniowe akademii. Pierwsze rozpoczyna się w dniach r w Orlando, Floryda. 8. German FD - network for supregional civil protection źródło: W wersji angielskiej i niemieckiej przedstawiono działania organizacji pomagającej w walce z pożarami masowymi w Europie i na świecie. Współpracuje z innymi jednostkami ratowniczymi na arenie międzynarodowej w walce z pożarami lasów, w katastrofach. Przedstawia program szkoleniowy i przykładowy sprzęt do walki pożarów masowych.

4 9. Vfdb źródło: Naukowo-badawcze czasopismo niemieckie prezentujące najnowsze wyniki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i badań pożarniczych a także technologii pożarniczej. 10. Disaster Recovery źródło: Informacje dotyczące pożarów lasów, busz, suszy, powodzi na terenie Australii. Odtworzenie katastrof. Informacje o tsunami. 11. A.C.T. Emergency Services Authority źródło: Informacje o pożarach w Australii w latach Ponadto tsunami a także bezpieczeństwo pożarowe, sztormy, powodzie, trzęsienia ziemi. 12. SAFer źródło: SAFeR to dokument pozwalający określić strukturę i zadania działań ratowniczych. Jest niezbędny do określenia poszczególnych jednostek ratowniczych, zapewnia elastyczność łącznościową i współpracę. 13. International Journal of Wildland Fire (IJWF) źródło: Prezentacja australijskiego czasopisma International Wildland Fire. Jest to kwartalnik poruszający wszelkie zagadnienia związane z pożarnictwem. Prezentacja abstraktów. 14. FTU - Center for Advanced Technological and Environmental Training źródło: W wersji angielskiej francuskiej i niemieckiej przedstawiono centrum szkoleniowe oferujące szeroki zakres nauczania: - ochrona przed promieniowaniem, - inżynieria jądrowa, - ochrona środowiska i bezpieczeństwo przemysłu, - technologia informacyjna i łącznościowa, - zarządzanie, 15. Haus der Technik źródło:

5 Aktualizowane informacje z wielu dziedzin m.in.: - ochrona przeciwpożarowa, - ochrona przed promieniowaniem, - materiały niebezpieczne, - budownictwo, - chemia i substancje chemiczne, Ponadto terminarz seminariów i kongresów. 16. UK. Resilience źródło: Sieciowy informator ostatnich zmian w Wielkiej Brytanii. Strona dokumentu Civil Contingencies. Ponadto zdarzenia na świecie takie jak: tsunami, powodzie, terroryzm, bezpieczeństwo pożarowe, wypadki kolejowe, lotnicze a także zdarzenia związane z bronią biologiczną, chemiczną, radiologiczną i nuklearną. 17. Fire Kills źródła: Informacja o strukturach i organizacji straży pożarnych w Wielkiej Brytanii. Aktualizowane informacje dotyczące działań strażaków. Ponadto ochrona przeciwpożarowa, przepisy bezpieczeństwa pożarowego (m.in. bezpieczeństwo elektryczne, kuchenne, od podpaleń, świeczek). Oszacowanie ryzyka. 18. Staffordshire Fire and Rescue Service źródło: Organizacja straży pożarnej hrabstwa Staffordshire. Informacja dotycząca działań strażaków. Specjalna strona poświęcona podpaleniom. Bezpieczeństwo pożarowe, plan strategiczny ochrony przeciwpożarowej. Porady i zalecenia po zdarzeniach związanych z powodzią i pożarami. Prezentacja Integrated Risk Management Plan. 19. Travel Montana`s Fire Information Website źródło: Agencja zajmująca się pożarami masowymi lasów w stanie Montana. Przedstawiono działalność aktywną pracowników, warunki drogowe i pogodowe decydujące o kierunku pożaru. Informacje pożarowe ponadto lokalne mapy pożarów lasów. 20. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research źródło: Instytut naukowo-badawczy prowadzący działalność z zakresu ochrony i zarządzania osuwiskami, zarządzania ryzykiem naturalnym. Ponadto ochrona przed lawinami, ochrona lasów. Logistyka. Wersja angielska, niemiecka, francuska i włoska. 21. CENAT - Natural Hazard Competence Centre źródło:

6 Instytucja w Szwajcarii, zajmująca się ryzykiem naturalnym. Przedstawiono publikacje i badania dotyczące w/w zagadnienia oraz liczne konferencje i seminaria. 22. Pacific Marine Environmental Laboratory - Tsunami Research Program. źródło: Wszelkie informacje o tsunami i zdarzeniu jakie miało miejsce 26 grudnia 2004 roku. Mapa zjawisk i zdarzeń związanych z tsunami. Program minimalizujący ryzyko tsunami. 23. MP Feuer + MP Rettung źródło: Program komputerowy MP-Feuer dla służb pożarniczych. Nowoczesne techniki akcji, oceny ryzyka pożarowego oparto na 15-letnim doświadczeniu i współpracy z 800 strażakami z całych Niemiec. źródło: Pakiet programów komputerowych MP-Rettung zawierający ABC dla służb ratowniczych, oparty na 14-letnim doświadczeniu i współpracy z jednostkami ratowniczymi i instytucjami badawczymi. 24. Duryog Nivaran źródło: Sieć Duryog Nivaran została założona w celu umożliwienia przeprowadzania dialogu między poszkodowanymi a organizacjami, rządem czy instytucjami pracującymi w Południowej Azji z innymi regionami które objęła katastrofa. 25. Collaborating Agencies Responding to Disaster (CARD) źródło: CARD powstało po zdarzeniach związanych z trzęsieniem ziemi w Loma Prieta i burzy ogniowej w Oakland Hill. Celem CARD jest przygotowanie się na wypadek katastrof, zminimalizowanie jego skutków i wpływów na zranienia w Alameda County, Kalifornia. 26. Risk and Vulnerability Assessment. źródło: Oszacowanie ryzyka i podatność na zranienia pomogą ludziom, instytucjom na rozpoznanie ryzyka zranień, szkód, czy start wskutek niebezpiecznych zdarzeń. W sieci przedstawiono informacje, narzędzia i metody pozwalające na zmniejszenie wpływów katastrof. 27. Natural and Environmental Disaster Information Exchange Systems (NEDIES) źródło: nedies.jrc.it/index.asp?id=67 NEDIES jest projektem Komisji Europejskiej przeznaczonym do ubezpieczenia, zapobiegania, zminimalizowania oraz zarządzania naturalnym ryzykiem i zdarzeń technologicznych na obszarze Unii Europejskiej. Sieć przedstawia nowe działania NEDIES. 28. National Wildfire Coordinating Group źródło:

7 Strona internetowa dostarcza dla użytkowników informacji o National Wildfire Coordinating Group`s główny program rozwoju pożaru masowych i kierowanie akcją. 29. California`s Old, Grand Prix, Cedar and Paradise Fires źródło: University of Utah w sieci przedstawił w sposób animacyjny rozwój pożaru przestrzennego, ewakuację oraz sytuacje na przykładzie pożarów w rafinerii California`s Old, Grand Prix Cedar and Paradise. 30. Agency for Healthcare Research and Quality źródło: Szpitale muszą być przygotowane na pojawienie się niespodziewanych zdarzeń naturalnych lub wskutek działań ludzkich. W związku z tym Agency for Healthcare Research and Quality przygotowała specjalny program odpowiednie środki pozwalające pomóc szpitalom rozpoznać skutki zastosowania broni biologicznej i ochronę przed nią. 31. The History of Bioterrorism źródło: Program The Emergency Preparedness and Response przy Center for Disease Control and Prevention przygotował serię kaset video zatytułowanych Historia bioterroryzmu. Filmy te są także dostępne w sieci 32. Deutsches Institut für Normung (DIN) źródło: Niemieckie normy DIN i ich tłumaczenia angielskie w zakresie budownictwa, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, inżynierii mechanicznej. Prezentacja instytutu i jego struktura. 33. E-One źródło: Szczegółowa prezentacja i dane techniczne pojazdów pożarniczych, aparatury ratowniczej i sprzętu ratowniczego o najwyższej jakości i nowoczesnej technologii, produkowane przez firmę w Teksasie. Przedstawiono także program kursów dotyczących obsługi pojazdów pożarniczych i aparatury. 34. Airbag&Co źródło: Informacje i publikacje dotyczące poduszek powietrznych i niebezpieczeństwa z ich strony podczas akcji ratowniczych. Mini leksykon pojęć stosowanych podczas akcji. 35. German Committe for Disaster Reduction (Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge) źródło:

8 Strona niemieckiego komitetu do zminimalizowania skutków katastrof. Komitet stanowi centrum krajowego i międzynarodowego ośrodka interwencyjnego. Przedstawiono program i perspektywy dotyczące huraganów i ich skutków w Europie. Informacje o tsunami. Wersja także angielska. 36. CDC Centers for Disease Control and Prevention źródło: Index haseł od A do Z dotyczący szerokiego zakresu tematycznego m.in. środki chemiczne, ubrania ochronne, bezpieczeństwo przed bronią chemiczną, demilitaryzacja broni chemicznej, bioterroryzm (czynniki, katastrofy), dane statystyczne, zarządzanie katastrofami, bezpieczeństwo elektryczne, wypadki strażaków i inne. 37. Train Crash in UK źródło: Informacje dotyczące katastrof kolejowych w Wielkiej Brytanii. Przedstawiono program bezpieczeństwa kolei, działania zapobiegawcze katastrofom kolejowym i metra. 38. Japanese Train Crash źródło: news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/ stm news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/ stm Informacje dotyczące najgorszej od 40 lat w historii Japonii katastrofy kolejowej w Amagasaki (obok Osaki). Przedstawiono przyczyny i przebieg zdarzeń. Zdarzenie miało miejsce r. 39. Sri Lanka Rail Crash źródło: r wydarzyła się katastrofa kolejowa w płn-wsch. Colombo, Sri Lanka. Śmierć poniosło 37 ludzi zaś 32 zostało rannych. Przyczyną było zderzenie się kolei z autobusem. Przedstawiono przebieg zdarzeń. 40. FSA Fire Science Academy źródło: Z siedzibą w University of Nevada w Reno. Przedstawiono strukturę i organizację FSA oraz przeprowadzane w nim szkolenia, specjalizację i badania naukowe. 41. National Transportation Safety Board (NTSB) źródło: Informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego, morskiego, kolejowego, na autostradzie i transportu materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono historię, organizację i zadania NTSB oraz konferencje i seminaria dotyczące bezpieczeństwa transportu. 42. Landcashire Fire and Rescue Service źródło:

9 Międzynarodowe Centrum Rozwoju i Szkolenia Pożarniczego przedstawia szeroki program kursów i szkoleń oraz nowe certyfikaty związane z pożarnictwem. 43. Maryland Fire and Rescue Institute źródło: Przedstawiono program treningów, szkoleń i edukacyjny z zakresu ratownictwa i pożarnictwa 44. Emergency Response Training Center źródło: Przedstawiono centrum szkoleniowe z nowymi kierunkami m.in.: technologia transportu, dział wybuchu (Bureau of Explosives) i inne związane z pożarnictwem i działaniami ratowniczymi. Przedstawiono programy szkoleniowe. 45. JOIFF The Organisation for Emergency Services Management in High Risk Industry źródło: Organizacja, struktura JOIFF. Jej zadaniem jest przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie materiałów wysokiego ryzyka. Posiada specjalnie powołany do tych zadań personel zwany Hazard Management Team/Occupational Firefighters/Emergency Responders. JOIFF oferuje forum dyskusyjne, szkolenia akredytacyjne, techniczną grupę doradczą jeśli chodzi o materiały niebezpieczne bądź wysokiego ryzyka. Przedstawiono programy szkoleniowe. 46. Cambridge University Centre for Risk in the Built Enivironment Floods at Curbe źródło: Bardzo szczegółowy opis dotyczący powodzi i sztormu we wschodnim wybrzeżu Anglii. Przedstawiono projekty zapobiegawcze, skutki powodzi, modelowanie powodzi, podatność otoczenia i ludzi na powódź. Publikacje o powodzi a także o tsunami. 47. Kongresy, kursy, spotkania, sympozja a) UC Davis Extension źródło: Zaprezentowano kursy m.in. z zarządzania materiałami niebezpiecznymi, ochrony przeciwpożarowej, technologii sieciowej. b) National Fire & Emergency Service Dinner źródło: Spotkanie dotyczące amerykańskiego ratownictwa i pożarnictwa odbędzie się w dniu r w Waszyngtonie. Przedstawiono program spotkania. c) 3 International Emergency and Rescue Congress. źródło: Kongres odbędzie się w dniach r w Hamburgu. Przedstawiono program kongresu, zaś tematyka będzie związana z terroryzmem. d) Fire Rescue Med

10 źródło: Spotkanie z zakresu ratownictwa medycznego odbędzie się w dniach w Las Vegas. Przedstawiono program. e) Fachforum für Arbeitschutzs und Umweltrecht źródło: Przedstawiono program dwóch spotkań: - pierwsze odbędzie się w dniach r w Wiesbaden, - drugie r w Hadze. Ponadto terminarz forum z innych dziedzin m.in. ochrona przeciwpożarowa, materiały niebezpieczne, substancje niebezpieczne, ochrona środowiska. f) 2 Schweizerischer Feuerwehrkongress źródło: Kongres odbędzie się w dniach r w Aesch ( kanton Bazylea), Szwajcaria. Przedstawiono program kongresu i sponsorów. g) XVII th World Congress on Safety and Health at Work źródło: Kongres odbędzie się w dniach r w Orlando, Floryda. W tym samym czasie w dniach r w Orlando odbędzie się także wystawa Expo. Przedstawiono program kongresu i wystawy. Wersja angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska. h) IV International Symposium on Environmental Hydrology and IV Regional Conference źródło: Sympozjum i konferencja odbędą się w dniach r w Kairze, Egipt. Przedstawiono program konferencji i sympozjum. i) 10th Canadian Masonry Symposium źródło: Sympozjum odbyło się w dniach r w Banff, w prowincji Alberta, Kanada. Gospodarzem Sympozjum był Department of Civil Engineering, University Calgary. Przedstawiono program sympozjum j) Meeti Minerals and Energy Education and Training Institute. źródło: Kurs dotyczący analizy bezpieczeństwa i zarządzania sektorem przemysłowym Kurs odbywa się w południowej Afryce i działa we współpracy z rządem Holandii. Przedstawiono pełny program kursu i terminy spotkań m.in. z zakresu przemysłu energetycznego i mineralnego, przemysłu paliwowego, środowiska, program rafinerii (planowanie i działania ekonomiczne), zmiana klimatu. 48. Konferencje a) Southwest Emergency Vehicle Technical Conference źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Fort Worth, Teksas. Przedstawiono program konferencji b) IAFF Legislative Conference

11 źródło: Konferencja odbędzie się w dniach w Waszyngtonie. Przedstawiono program konferencji. c) Industrial Fire World Conference and Expo. źródło: Konferencja i wystawa odbędą się w dniach r w Corpus Christi, Teksas. Przedstawiono program konferencji i wystawy. d) EMS Today źródło: Konferencja dotycząca ratownictwa medycznego odbędzie się w dniach r w Filadelfii. Przedstawiono program. e) International Conference on Computing in Civil Engineering. źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Cancun, Meksyk. Sponsorowane przez ASCE (American Society of Civil Engineers). Przedstawiono program konferencji. f) ASCE Pipelines Conference źródło: Konferencja odbędzie się w dniach w Houston, Teksas, USA. Przedstawiono program konferencji i wystawy. g) 1st International Conference on Construction Engineering and Management źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Seulu, Korea. Przedstawiono program konferencji sponsorowany przez ASCE. h) International Conference Computing and Control in the Water Industry źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Essex, Wielka Brytania. Przedstawiono program konferencji. i) II International Fire & Arson Investigate Conference. źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Middlesbrough, Nort East of England. Konferencja jest sponsorowana przez University of Teeside, Cleveland Fire Brigade. Przedstawiono program konferencji. j) High-Rise Life Safety Conference źródło: Konferencja odbędzie się w dniach r w Navy Pier, Chicago, Illinois. Przedstawiono program konferencji i wystawy. 49. Targi,wystawy

12 a) Targi w Düsseldorfie źródło: Terminarz targów i spotkań na świecie. Nowoczesne technologie zaprezentowane na targach w Düsseldorfie. b) Fire India 2006 źródło: Wystawa i konferencja odbędą się w dniach r w Grand Hyatt Exhibition w Mumbai, India. Przedstawiono program wystawy pożarniczej i konferencji. c) 21 th International Exctrication Competition & IRECA EMS and Rescue Challenges & Fire Rescue Expo źródło: Spotkanie, wystawa i zawody odbędą się w dniach r w Fort Lauderdale, South Florida. Przedstawiono program. Strony www wyszukała w Internecie: J.N.Szczepańska Opracowanie i redakcja wykazu adresów: M.M.Pieńkowska

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2003 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2003 Opracowanie dokumentacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2001 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH by Wydawnictwo CNBOP-PIB BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 75-86 Dr.-Ing. Sylvia PRATZLER-WANCZURA 1 UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 Treść strona Podstawy prawne 3 I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 2. Współpraca międzynarodowa 30 3. Rozwój i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Nr 29/1/13 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH. CELL BROADCAST FOR PUBLIC WARNING

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH. CELL BROADCAST FOR PUBLIC WARNING mgr Anna KOŁODZIEJ-SARAMAK Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i Automatyki Pożarniczej CNBOP PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH. CELL BROADCAST FOR PUBLIC

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży drzewno-meblarskiej w województwie Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 10 (77) PAŹDZIERNIK MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Podwójne opodatkowanie Hydroizolacja balkonów i tarasów

PL ISSN 1732-3428 NR 10 (77) PAŹDZIERNIK MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Podwójne opodatkowanie Hydroizolacja balkonów i tarasów 10 2010 NR 10 (77) PAŹDZIERNIK PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ODBIORY ROBÓT Podwójne opodatkowanie Hydroizolacja balkonów i tarasów SPIS TREŚCI 2 INŻYNIER BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Projekt RIVER SHIELD realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym ze środków EFRR w ramach Programu Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES Raport przygotowany w okresie od lipca 2007 r. do marca

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza BiTP Vol. 30 Issue 2, 2013 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB Quarterly of the CNBOP-PIB Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Wyższy Urząd Górniczy Katowice 2008 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2008

Bardziej szczegółowo

Piszę, aby wyrazić najszczersze wyrazy współczucia dla Pana, Izby Architektów i wszystkich osób dotkniętych tym strasznym wypadkiem.

Piszę, aby wyrazić najszczersze wyrazy współczucia dla Pana, Izby Architektów i wszystkich osób dotkniętych tym strasznym wypadkiem. Sławomir śak Prezes Krajowa Izba Architektów (IARP) ul. Foksal 2 00-366 Warszawa Polska Bruksela, 14 kwietnia 2010 r. L.dz.: 169/10/AJ/dd Temat: Tragiczna katastrofa lotnicza w Rosji Szanowny Panie Prezesie,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo