grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy"

Transkrypt

1 grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy

2

3 PP oo ww i i aa t t Dobry rok dla powiatu Rok 2011 zbliża się do końca. Dla polskich samorządów był to czas trudny, przede wszystkim ze względu na spore ograniczenia finansowe. Jak na tym tle wypada Będziński? Obserwując realizację inwestycji w bieżącym roku, z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że radzimy sobie całkiem nieźle. Warto w tym miejscu odwołać się chociażby do przykładów związanych z infrastrukturą drogową i oświatową. Kilka dni temu uroczyście otwieraliśmy wyremontowany (a w zasadzie wybudowany praktycznie od podstaw), nowy most w Sławkowie. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln zł. Nowy most jest znacznie szerszy i zdecydowanie solidniejszy, bowiem aż dwudziestokrotnie zwiększona została jego wytrzymałość. A to przecież zaledwie jeden, najświeższy przykład wykonanych w tym roku inwestycji drogowych. O innych, jak zakończenie III etapu remontu ulicy Małobądzkiej w Będzinie, ul. Polnej w Bobrownikach, przebudowie przepustu na potoku Sitna w Siewierzu czy remoncie ciągu pieszego w Sarnowie pisaliśmy już w poprzednich miesiącach. W 2011 roku inwestowaliśmy również w bazę oświatową. Wykonana termomodernizacja owego Młodzieżowego Domu Kultury, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, remont siedziby ośrodka zamiejscowego Politechniki Częstochowskiej to tylko wybrane przykłady prac, jakie udało się już zakończyć. Te i szereg innych działań byłoby trudno zrealizować, gdyby nie umiejętność łączenia środków, tak ważna w czasach ograniczeń finansów samorządowych. Z sukcesem staramy się zachęcać władze poszczególnych gmin do partycypacji w kosztach części inwestycji drogowych. Z drugiej strony, poszukuje- my innych, zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki temu o wiele łatwiej przeprowadzać poszczególne prace. W kontekście zbliżającego się, nowego roku pozostaje mieć nadzieję, że w zakresie inwestycyjnym będzie on przynajmniej tak samo udany, jak ten właśnie mijający. Krzysztof Malczewski Starosta Będziński Będziński Samorządowym Liderem Edukacji Podczas uroczystej gali w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Będziński otrzymał tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Wręczenie certyfikatu było zwieńczeniem I edycji ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. Certyfikat odebrał Starosta Krzysztof Malczewski. Uzyskanie certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji oznacza, że samorządy nim uhonorowane wyróżniają się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w oświatę i działalności na rzecz jej rozwoju, realizują wartościowe projekty edukacyjne lub naukowe adresowane do młodzieży, studentów i nauczycieli, posiadają szczególne osiągnięcia w zakresie wpierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży oraz dbają o rozwój na poziomie lokalnym gospodarki opartej na wiedzy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Będziński był jedynym samorządem z terenu Zagłębia, uhonorowanym tym prestiżowym wyróżnieniem. Znalazł się w gronie między innymi takich samorządów, jak Szczecin, Kraków czy Wrocław. Grono ekspertów, dokonując oceny działań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju edukacji na poziomie powiatów zwracało szczególną uwagę na ponadlokalny charakter podejmowanych działań. Podkreślono między innymi wzorcowe przykłady realizowanych przez Będziński projektów integrujących młodzież. - Tytuł Lidera Edukacji to dowód uznania wysiłków zmierzających do tworzenia dobrych warunków startu dla naszej młodzieży w dorosłe życie mówi Starosta Będziński Krzysztof Malczewski Cieszę, się, że zostało to docenione w wymiarze ogólnokrajowym, bo taki przecież zasięg miał ten plebiscyt dodaje. Krzysztof Kozieł 3 Starosta Krzysztof Malczewski odbiera certyfikat. N r12 /57 g r u d z i eń 2011

4 owy Urząd Pracy zmienia siedzibę Rozmowa z Januszem Gątkiewiczem, dyrektorem PUP w Będzinie Wydarzenia Ziemia Będzińska: Już wkrótce owy Urząd Pracy zmieni swoją siedzibę. Skąd taka decyzja? Janusz Gątkiewicz: Wynika to z wielu powodów. Najważniejsze z nich to brak miejsca. Obecna siedziba PUP w Będzinie, zlokalizowana przy ul. 1-go Maja 2 zajmuje bowiem jedynie 707 m 2, z których to piwnice, hall i pomieszczenia sanitarne. W ramach w/w. powierzchni jedynie 193,30 m 2 przeznaczonych jest na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dysponując taką powierzchnią niezwykle trudne jest prowadzenie usług rynku pracy w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapewniających poufność prowadzonych rozmów i ochronę danych. Kluczowym argumentem przemawiającym za przeniesieniem siedziby PUP w Będzinie do obiektu przy ul. Krasickiego 17 jest konieczność zmiany pomieszczeń przeznaczonych na lokal archiwum zakładowego, które w obecnej siedzibie Urzędu zajmuje powierzchnię jedynie 85 m 2 a przechowywanych jest w nim ponad akt osobowych bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców oraz innej dokumentacji. ZB: Czy nowa siedziba PUP będzie lepsza od obecnej? JG: Zdecydowanie. Dotychczas nie dysponowaliśmy żadnym pomieszczeniem, które mogłoby zostać przeznaczone na organizowanie giełd i targów pracy, spotkań pracodawców z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, owy Urząd Pracy w Będzinie zlokalizowany będzie w bliskim sąsiedztwie innych instytucji wykonujących zadania powiązane ze statutową działalnością Urzędu (Starostwo owe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, owe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Medyczne Inter-Med), co skróci czas potrzebny do zaatwienia spraw wymagających kontaktu z kilkoma instytucjami (np. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, pomoc osobom niepełnosprawnym i beneficjentom pomocy społecznej). Najważniejsze jest jednak to, że w nowym obiekcie znajdzie się doskonałe miejsce na Centrum Aktywizacji Zawodowej. ZB: Czy to aż takie ważne? JG: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydzielenie powierzchni CAZ powinno doprowadzić do wyraźnego oddzielenia tej części Urzędu od innych i trwałego jej oznaczenia jako miejsca, gdzie realizowane są zadania w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, które to usługi muszą być świadczone w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz w warunkach zapewniających poufność prowadzonych rozmów, co nie było możliwe w ramach obecnej siedziby Urzędu. ZB: A jak wygląda sprawa finansowania tego przedsięwzięcia? JG: Specjalnie na ten cel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskaliśmy zł z przeznaczeniem na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń, w ramach przystosowania nowego obiektu pod potrzeby CAZ, a także złotych na finansowanie innych fakultatywnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wprowadzenia systemu teleinformatycznego w nowym budynku. Tak więc remont nie będzie dużym obciążeniem dla naszego budżetu. Istotnym pozostaje fakt, iż wydatkowanie środków może odbywać się jedynie do 31 grudnia 2011 roku. Jest to termin ostateczny wynikający z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozmawiał Artur Pycela Uczestnicy konferencji pracowali w międzynarodowych zespołach. LO w Siewierzu na seminarium W dniach listopada odbyło się w Amiens seminarium kontaktowe, którego głównym celem było zainicjowanie współpracy pomiędzy europejskimi placówkami oświatowymi oraz przygotowanie nowych projektów w ramach programu Comenius. Przewodnim tematem odbywanych debat oraz wypracowanych przez partnerów koncepcji przyszłej współpracy stało się przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczania systemu edukacyjnego przez młode osoby zagrożone z tego powodu później bezrobociem oraz marginalizacją społeczną. Obecni na seminarium nauczyciele z ponad pięćdziesięciu szkół z całej Europy w niewielkich międzynarodowych zespołach przygotowywali w kolejnych dniach pobytu wstępne wersje aplikacji o granty. Spotkanie stworzyło również doskonałą okazję do budowania dobrych relacji pomiędzy partnerami przyszłej współpracy. Dzięki wyjazdowi do Francji w całości sfinansowanemu przez polską Agencję Narodową siewierskie liceum zdobyło szansę na realizację projektu koncentrującego się na włączaniu rodziców w życie szkoły z placówkami edukacyjnymi reprezentującymi: Bułgarię, Cypr, Hiszpanię, Portugalię, Turcję oraz Włochy. Niewątpliwie wiele cennych wskazówek oraz refleksji przydatnych przy planowaniu projektu dostarczyła odbyta w Amiens w dniu 17 listopada konferencja z udziałem przedstawicieli francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wysokich urzędników odpowiedzialnych za politykę oświatową Unii Europejskiej przybyłych specjalnie na międzynarodową debatę z Brukseli. W czasie oficjalnych rozmów nie zabrakło również polskich akcentów dzięki obecności Pani Emilii Wojdyli z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Liliany Budkowskiej z Agencji Narodowej programu LLP. Dariusz Markiewicz Wzajemna wymiana młodzieży w ramach programów realizowanych z funduszy europejskich to piękny sposób na poszerzanie horyzontów poznawczych uczniów z terenu naszego powiatu. To również doskonała okazja do zaprezentowania naszych osiągnięć gościom z zagranicy. Bardzo cieszy aktywność na tym polu zarówno naszej m łodzież y, jak i nauczycieli. Adam Lazar, Wicestarosta Będziński N r 12/57 grudzień

5 Niezdrowa polityka NFZ Służba zdrowia to jeden z najwrażliwszych tematów publicznych dyskusji i sporów politycznych. Z całą pewnością to dziedzina pełna kontrastów. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłym rozwojem medycyny. Najnowocześniejsza aparatura i procedury diagnostyczno-lecznicze są nadzieją dla wielu chorych, którym jeszcze do niedawna lekarze pomóc nie mogli. Z drugiej strony media wciąż pokazują nam zdjęcia gabinetów i sal operacyjnych, w których przechowywany jest ten najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Pustych gabinetów, niestety. Bo nikogo już chyba dziś nie trzeba przekonywać, że polski system ochrony zdrowia to system... chory. Kontrakty od dawna nie zaspokajają nawet części potrzeb pacjentów. W rezultacie szpitale wpadają w coraz większe kłopoty finansowe. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia stało się zajęciem podobnym do żonglerki, a przed dyrektorami coraz częściej pojawia się dylemat, na co w pierwszej kolejności przeznaczyć otrzymywane, głodowe środki. Jaskrawym przykładem ostatnich dni jest sytuacja tyskiego szpitala wojewódzkiego. Pół biedy, gdy te środki są. Gorzej, gdy na szpitalnym koncie rękę kładzie komornik. Taka jest niestety aktualna rzeczywistość polskiej służby zdrowia. Nic więc dziwnego, że dziś bój toczy się o każdą złotówkę. Tym większe oburzenie budzi polityka Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do tzw. funduszu zapasowego NFZ. Skandalicznie niesprawiedliwie zostało w tym zakresie potraktowane województwo śląskie. Na mocy decyzji prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza z wynoszącej ok. 600 mln zł rezerwy otrzymaliśmy zaledwie 15 mln zł. Z tej samej puli województwo pomorskie może liczyć na 41 mln, a mazowieckie na prawie 538 mln! Nic to, że jesteśmy powszechnie znani i cenieni za poziom opieki zdrowotnej, a nasze szpitale, mimo tragicznej sytuacji krajowej służby zdrowia, zyskały uznanie w całej Polsce. Warto również przypomnieć, że województwo śląskie pod względem liczby ludności jest na drugim miejscu. Niezdrowa polityka NFZ oznacza dla ponad 4,5 mln pacjentów wydłużenie czasu oczekiwania ma świadczenia medyczne. Dyskryminacja, której jesteśmy świadkami, pcha nasze szpitale w coraz większe zadłużenie. Trudną sytuację potęguje fakt nieuregulowania przez NFZ zaległości za rok 2009 wynoszącej 61 mln zł. Są to pieniądze, które należą się szpitalom z naszego województwa za leczenie pacjentów spoza regionu. Na tę chorą politykę funduszu zwróciłem niedawno uwagę Premierowi Donaldowi Tuskowi. Wierzę, że mój głos zostanie wysłuchany, a rząd PO-PSL wreszcie zrozumie, że dotychczas prowadzone, pozorowane działania w zakresie polityki zdrowotnej nie przyniosą pacjentom niczego dobrego. Witold Klepacz Poseł na Sejm RP Pamiętaj, wszystko zależy od Ciebie 1 grudnia b.r. już po raz 26 w Polsce organizowane były obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Uroczystości te kolejny raz zorganizowaliśmy również w naszym Powiecie. Nasze działania zrealizowaliśmy w kooperacji z Państwową ową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Widząc potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w środowisku młodzieży, zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu u Będzińskiego do udziału w spotkaniu edukacyjnym. Jego tematem była profilaktyka HIV/AIDS oraz edukacja dotycząca stosowania środków odurzających, pod wpływem których niejednokrotnie dochodzi do lekkomyślnych i ryzykownych zachowań, skutkujących negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i życiowymi. W trakcie spotkania, które odbyło się 7 grudnia w III L.O. im. C.K. Norwida w Będzinie młodzież mogła wysłuchać prelekcji osoby dotkniętej problemem i żyjącej z wirusem HIV oraz obejrzeć tematyczny spektakl profilaktyczny. Przedstawienie pt. ZOMBI wystawione zostało przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Mam nadzieję, że zaproponowana forma przekazu tak trudnego tematu trafiła w oczekiwania młodzieży i w sposób jasny i wyczerpujący przedstawiła zagrożenia i konsekwencje nieprzemyślanych zachowań. Mariusz Kozłowski Członek Zarządu u Będzińskiego Spektakl profilaktyczny pt. Zombi sprawił ogromne wrażenie na widzach. Uroczyste pasowanie na czytelnika Powitanie uczestników spotkania. 5 N r 12/57 grudzień 2011

6 owy Inspektorat Weterynarii Rozmowa z szefem Inspekcji, lek. wet. Grażyną Matusz, owym Lekarzem Weterynarii - Czym zajmuje się owa Inspekcja Weterynaryjna? - owa Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt i ich monitorowaniem. Zajmujemy się zwalczaniem zarówno od dawna znanych chorób zwierząt, takich jak na przykład bruceloza, gruźlica, białaczka czy salmonelloza, głównie u drobiu. W zakresie naszych zadań znajduje się monitorowanie stanu zdrowia wszystkich zwierząt, tak towarzyszących człowiekowi na co dzień, jak i zwierząt gospodarskich, w tym na przykład pszczół czy ryb w stawach hodowlanych. Prowadzimy nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz stały jej monitoring. Poprzez nasze systematyczne działania podnosimy bezpieczeństwo zdrowia ludzi i zwierząt. - Komu podlega owa Inspekcja Weterynaryjna i jaki obszar działania obejmuje? - Jesteśmy częścią korpusu służby cywilnej, w zakresie wykonywanych zadań podlegamy Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, a ta z kolei Głównej Inspekcji Weterynaryjnej. Warto zauważyć, że zakres działania naszej inspekcji wykracza daleko poza teren powiatu będzińskiego i obejmuje również Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. To bardzo rozległy teren. - Bezpieczeństwo ludzi to jednak nie tylko sprawy związane z nadzorem nad zwierzętami gospodarskimi. A co na przykład z przypadkami pogryzień ludzi przez psy? - To równie ważny zakres naszych działań. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której zgłaszane są nam takie przypadki. Tylko w ubiegłym roku wydałam ponad 200 decyzji nakazujących obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny. - No właśnie, jak zachować się, gdy pokąsa nas pies? - Przede wszystkim należy uczynić wszystko, by do takiej sytuacji nie doszło. Naszą czujność wzbudzić musi każde podejrzane zachowanie zwierzęcia, czyli takie, które nie jest dla niego naturalne. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Trzeba też ustalić, kto jest właścicielem zwierzęcia. Zgłosić się na policję, straż miejską lub bezpośrednio do nas. Tutaj ściśle współpracujemy z Sanepidem. W każdym przypadku pokąsania przez bezpańskie lub podejrzanie zachowujące się zwierzę trzeba przedsięwziąć takie działania. Pamiętajmy, że wścieklizna to dla ludzi choroba o przebiegu śmiertelnym. Prawidłowo przeprowadzona obserwacja zwierzęcia wyklucza konieczność podania surowicy przeciwko wściekliźnie. - A jak zachować się w przypadku, kiedy znajdujemy na drodze zwierzę ranne, na przykład w wyniku potrącenia przez samochód? Czy mamy takie zwierzę zawozić do weterynarza? - To niezwykle trudna sytuacja. Pamiętajmy, że takie zwierzę może być chore, między innymi na wściekliznę, o której mówiłam wcześniej. Gdy podejmuje się próbę podniesienia go, może z bólu pokąsać. W przypadku zwierząt łownych sprawę należy zgłosić policji, straży miejskiej czy właściwemu leśniczemu. Zwierzęta domowe to nieco inna sprawa. Tutaj wiele do powiedzenia mają gminy, które określają stosowne procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia z udziałem zwierzęcia domowego. Gminy powinny mieć podpisane stosowne umowy z lekarzem weterynarii, który podejmuje w takich przypadkach odpowiednie czynności. Pamiętajmy, że ratując ranne zwierzę nie wolno nam zapominać o własnym bezpieczeństwie! Rozmawiał Krzysztof Kozieł owa Inspekcja Weterynaryjna w Będzinie ul. Świerczewskiego Będzin tel godziny urzędowania: poniedziałek piątek, Pełna miska dla schroniska Wielkimi krokami zbliża się zima uciążliwa pora roku dla wszystkich zwierząt, a w szczególności bezdomnych czy przebywających w schroniskach. Nie zapominają o nich uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie. Organizowana od wielu lat akcja pn. Pełna miska dla schroniska ma na celu zbiórkę żywności dla zwierząt bezdomnych i mieszkających w schronisku. Organizatorem akcji charytatywnej jest Dorota Sioła opiekun Koła Ekologicznego klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie. Przedsięwzięcie posiada już kilkuletnią tradycję. Tegoroczna edycja akcji skupia się na zbiórce pokarmu dla schroniska w Sosnowcu-Milowicach i potrwa do połowy stycznia 2012 roku. Do akcji włączyło się wiele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów oraz klubów sportowych nie tylko z regionu Zagłębia Dąbrowskiego, ale także Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Wśród partnerów akcji z naszego regionu są: Starostwo owe w Będzinie oraz Urząd Miasta Będzina. W akcję bardzo mocno zaangażowany jest Ireneusz Kwiatek, ojciec jednej z uczennic MZS nr 2, który pomaga szkole w pozyskiwaniu sponsorów oraz partnerów finansowych akcji. Dzieci angażujące się w akcję zostaną obdarowane drobnymi nagrodami i upominkami przekazanymi przez sponsorów. Wszyscy, którzy zechcą przekazać na ten szczytny cel wszelakiego rodzaju upominki, przedmioty i pokarm mogą kontaktować się z Ireneuszem Kwiatkiem. Pokarm dla zwierząt można przekazać również do wytypowanych punktów na terenie Będzina. Więcej informacji można uzyskać pod adresem owym: lub telefonicznie pod numerem Marek Czekajski N r 12/57 grudzień

7 Nowe perspektywy Andrzejki w Bractwie rycerskim! Jednym z przedsięwzięć aktualnie realizowanych przez owy Urząd Pracy w Będzinie pozostaje Program Specjalny pn. NOWE PERSPEKTYWY. Na realizację powyższego programu tut. Urząd pozyskał dodatkowe środki w wysokości ,00 złotych. Beneficjentami programu specjalnego są osoby młode, do 30 roku życia, oraz osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, zarejestrowane w PUP w Będzinie. Głównym założeniem programu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej tych osób owy Urząd Pracy w Będzinie nawiązał współpracę z Firmą Motor Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. W ramach programu specjalnego na początku października bieżącego roku dyrektor owego Urzędu Pracy w Będzinie podpisał umowę z prezesem Motor Energy Sp. z o.o. celem refundacji kosztów 40 stanowisk pracy dla skierowanych przez Urząd osób bezrobotnych. Firma otrzymała również wsparcie w postaci zakupu odzieży roboczej - w kwocie 500 złotych - dla każdej osoby bezrobotnej, podejmującej zatrudnienie w ramach doposażonego stanowiska pracy. Wsparcie finansowe środkami Funduszu Pracy umożliwiło Motor Energy Sp. z o. o. zakup maszyn i urządzeń oraz odpowiedniego wyposażenia technologicznego w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast osobom bezrobotnym stworzono odpowiednie warunki do powrotu na aktywny rynek pracy. Należy podkreślić, iż refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powszechnie jest postrzegana jako najskuteczniejsza metoda ograniczania bezrobocia. (red) Z nietypowej imprezy najbardziej zadowolene były dzieci r. w Karczmie Zamkowej na Zamku Królewskim w Będzinie odbyła się impreza andrzejkowa zorganizowana przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, w której wzięło udział bractwo. Mali goście przybyli wspaniale przebrani za postacie z bajek, wróżki, czarodziejów, rycerzy i inne. Pokrzepiwszy się ciepłą strawą dzieci wzięły udział w konkursie na najlepsze przebranie. W efekcie nagrodzono aż czworo dzieci m.in. za kostiumy mnicha, Królewny Śnieżki, aniołka i Zorro. Potem nastąpiły tradycyjne andrzejkowe wróżby lanie wosku przez klucz i odczytywanie przyszłych losów z cienia rzucanego na ścianie przez woskowe odlewy. Kolejne wróżby polegały na odkrywaniu przedmiotów ukrytych pod glinianymi i drewnianymi miseczkami, przy których było mnóstwo śmiechu, gdyż znajdowały się pod nimi rozmaite, częstokroć zabawne przedmioty. Panny oczywiście najbardziej ciekawe były, której z nich jako pierwszy mąż pisany, zdjęły więc raźno lewe buty i tą, której but pierwszy przekroczył próg drzwi zamkowej karczmy niechybnie jako pierwszą czeka zamążpójście. A śmiechu przy tym było co niemiara. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnych na zamku zabaw rycerskich, gdzie mali goście strzelali z łuku, rzucali włócznią i próbowali umiejętności władania mieczem. Tym razem zmierzyli się z ziemniakami, które należało owym mieczem pociąć w najdrobniejsze plasterki. Najlepsi otrzymali cenne nagrody, zaś wszyscy przeżyli wspaniałą przygodę i opuścili zamek w wyśmienitych humorach. Była to kolejna impreza zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, Karczmę Zamkową i Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin. (red) Czwarta władza Czwartek. Budynek gimnazjum Psarach. W jednej z sal grupa uczniów pracowicie rozkłada statywy, zawiesza oświetlenie studyjne, mocuje kamerę. Na biurku pojawia się profesjonalny sprzęt montażowy. Ktoś kto zajrzałby tu przypadkiem, mógłby odnieść wrażenie, że gimnazjaliści w rozmowie posługują się szyfrem. Stand up, off, render, voice over, news. Czy to lekcja języka angielskiego z zastosowaniem tajemniczej metody dydaktycznej? Nie. To cotygodniowe warsztaty dziennikarskie dla uczniów II i III klas gimnazjalnych. W tym czasie gdy adepci sztuki operatorskiej, montażu i grafiki zagłębiają się coraz bardziej w jej arkana, inna grupa młodych ludzi poznaje blaski i cienie zawodu dziennikarza. Jak przygotować serwis informacyjny, jak zaprezentować prognozę pogody czy wiadomości sportowe? Na te pytania nie ma prostej odpowiedzi. Kilka osób buduje zaimprowizowane studio wraz z jego pełną obsługą. Co tydzień staje tu przed kamerą, w blasku lamp studyjnych kolejnych kilka osób. Wcielają się w rolę reporterów, prezenterów serwisów informacyjnych, sportowych, prognozy pogody. Prowadzą wywiady, a poza kamerą poznają pracę wydawcy i kierownika produkcji. Nagrania realizują ich koledzy, którzy dbają o to, by wszystko było widać i słychać, a całość przypominała namiastkę serwisu informacyjnego, wywiadu czy prognozy pogody. Występy przed kamerą poprzedzają ćwiczenia logopedyczne, których zdan i e m j e s t r o z r u s z a n i e a p a r a t u m o w y. Łatwo nie jest, ale po kilku minutach takich ćwiczeń każdy dziennikarz mówi wyraźniej trzy cytrzystki i Czechów trzech. Jak zachęcić do kupna Gimnazjaliści z Psar poznają kulisy dziennikarstwa. zupełnie niepotrzebnej rzeczy a jak zniechęcić do wyjątkowej okazji, to ćwiczenia ze sztuki argumentacji. W trakcie zajęć wszyscy poznają techniki autoprezentacji, uczą się publicznych wystąpień i nabierają niezbędnej w takich sytuacjach pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Gimnazjalna redakcja zajmuje się relacjonowaniem wydarzeń z życia szkoły. Warsztaty to również okazja do zapoznania się z mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej. Projekt IV Władza finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu IV Władza 7 N r 12/57 grudzień 2011

8 Polsko-ukraińska umowa podpisana Wydarzenia Starostowie, Krzysztof Malczewski (z lewej) i Igor Kos podczas podpisnia umowy. To pierwsze w historii u Będzińskiego takie wydarzenie. W niedzielę 4 grudnia 2011 roku Starostowie Krzysztof Malczewski i Igor Kos podpisali umowę o współpracy i partnerstwie pomiędzy em Będzińskim a Rejonem Żydaczowskim na Ukrainie. Podpisanie umowy poprzedzone było kilkudniową wizytą w Polsce pięcioosobowej delegacji ukraińskiej, w składzie której, poza Starostą Igorem Kosem znaleźli się również: Oryslava Snigura, Vira Yanklevych, Zinoviy Kit, Bogdan Boichuk. Podczas pobytu w Polsce goście z Ukrainy zwiedzili lotnisko w Pyrzowicach... Ukraińscy goście mieli okazję zwiedzić nie tylko powiat, ale też złożyć wizytę w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, gdzie jej kanclerz Maria Grzechynka opowiedziała o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a samorządem w Polsce. Podpisana umowa przewiduje zacieśnienie relacji pomiędzy powiatami głównie w zakresie wymiany kulturalnej i transferu nowoczesnych technologii. Jest to szczególnie ważne w kontekście aspiracji Ukrainy do uczestniczenia w strukturach europejskich. Nasi goście byli bardzo zainteresowani możliwościami, jakie dają fundusze europejskie - mówi Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Przedstawiciele Rejonu Żydaczowskiego mieli możliwość, by obejrzeć niektóre inwestycje, zrealizowane dzięki pozyskaniu przez samorząd zewnętrznych źródeł finansowania. Co ciekawe, olbrzymie zainteresowanie wśród ukraińskich gości wzbudził SEKAP, czyli System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, funkcjonujący w Starostwie owym w Będzinie i łączący urzędy województwa śląskiego w jedną całość....siewierski zamek... W trakcie spotkań ustalono też, że obie strony szczególny nacisk we wzajemnych relacjach położą na tworzenie dobrych warunków dla rozwoju kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów. Krzysztof Kozieł...i zabytkowy dworek w Dobieszowicach. Na jednej z ostatnich sesji Rady u Będzińskiego podjęliśmy uchwałę o nawiązaniu partnerskiej współpracy pomiędzy em Będzińskim a Rejonem Żydaczowskim. Jestem przekonany, że przyniesie ona wiele korzyści obu stronom. Wizyta delegacji ukraińskiej pozwoliła na stworzenie dobrych ram dla wymiany kulturalnej i gospodarczej. To ważne, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę europejskie aspiracje Ukrainy. Emil Bystrowski Przewodniczący Rady u Będzińskiego N r 12/57 grudzień

9 Wydarzenia Sukcesy siewierskiej książnicy Ogromny sukces odniosła siewierska biblioteka, która została doceniona w ogólnokrajowym plebiscycie organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Gmina Siewierz wraz z biblioteką znalazły się na drugim miejscu w Rankingu Bibliotek. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce podczas Targów Gmina w Poznaniu. Uroczystości towarzyszyła bardzo interesująca debata pt. Biblioteka gminna - mądra inwestycja w kulturę, z udziałem Grzegorza Gaudena (Instytut Książki), Jacka Wojnarowskiego (Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności) oraz przedstawicieli redakcji dziennika Rzeczpospolita. III miejsce (pierwszego nie przyznano, a drugie zdobyły ex aequo biblioteki w Łazach i Gierałtowicach) książnica zajęła w konkursie ogłoszonym przez Bibliotekę Śląską Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Placówka otrzymała nagrodę rzeczową o wartości zł. Podczas pięknej uroczystości Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki wręczył dyrektorom bibliotek, które znalazły się w pierwszej dwudziestce w rankingu Rzeczpospolitej (w tym Czechowice Dziedzice, Siewierz i Mierzęcice) pamiątkowe medale oraz dyplomy gratulacyjne. Dyrektor Biblioteki Śląskiej serdecznie pogratulował laureatom i powiedział, że takie wyróżnienie to powód do dumy nie tylko dla miasta i biblioteki, ale także dla całej społeczności bibliotekarskiej naszego województwa. Listy gratulacyjne otrzymali także burmistrzowie i wójtowie gmin, w których działają nagrodzone biblioteki. Ogromnym wyróżnieniem było wysokie miejsce pracownika Filii Bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach. Paulina Peterek znalazła się na ogólnopolskiej liście 20 nagrodzonych bibliotekarzy za pracę przygotowaną w ramach 1. Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej przez Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału - Wrocław Nagrodą był udział w bezpłatnej trzydniowej Konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w dniach listopada. Celem konferencji i warsztatów było poszerzenie wiedzy bibliotekarzy o historii powieści kryminalnej i o jej obecnym stanie, wymiana doświadczeń, a także spotkania ze znanymi poetami, dziennikarzami, pisarzami (również rodem z Niemiec, Hiszpanii czy Szwecji). Magdalena Szlachta Magdalena Szlachta (w środku) i Grażyna Czapla (z prawej) odbierają nagrody. foto. z archiwum Biblioteki Śląskiej IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu festiwal piosenki obcojęzycznej na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń artystycznych powiatu. Tegoroczna edycja, śladem lat poprzednich obrodziła talentami, które w zgodnej opinii jury mają sporą szansę na prawdziwą, estradową karierę. Swoje umiejętności na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu zaprezentowali uczniowie gimnazjów i szkół średnich z naszego powiatu. Co ciekawe, w tegorocznej edycji festiwalu mocniej niż w poprzednich latach dało się wyczuć powrót do klasyki muzyki rozrywkowej. I chociaż nie zabrakło też świeżych przebojów, to właśnie evergreeny najskuteczniej rozbujały zgromadzoną na widowni publiczność. Starosta Krzysztof Malczewski,który dokonał otwarcia tegorocznego festiwalu, podkreślił duże znaczenie tradycji tej imprezy dla popularyzowania wśród młodzieży nauki języków obcych. Tegoroczna edycja została absolutnie zdominowana przez język angielski. Wyjątkowo długo trwały też obrady jury festiwalu, w składzie którego znaleźli się: Bernard Sołtysik jako przewodniczący, Irena Kmiecik, Kazimiera Banaś, Jerzy Szumski i Grzegorz Węglarz. Na laureatów czekały cenne nagrody. Grand Prix IX owego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej przyznano Edycie Cymer z II LO im. Wyspiańskiego w Będzinie. W kategorii gimnazjum I miejsce przypadło Karolinie Syrek, uczennicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajęli: Angela Wawrzyk (II LO im. Wyspiańskiego w Będzinie) i Zespół Fire Fighters (LO Wojkowice). Krzysztof Kozieł 9 N r 12/57 grudzień 2011 Uczestnicy Festiwalu w trakcie występów.

10 ENERGETYCZNY DUET Wydarzenia Sylwia Grzeszczak i Liber stanowią wulkan twórczej energii, a co za tym idzie jeden z najgorętszych duetów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Utwory takie jak: Co z nami będzie, Mijamy się, czy Nowe -Szanse przez długi czas triumfowały w rankingach największych stacji radiowych. I te właśnie dźwięki, ku wielkiej radości odbiorców, rozbrzmiały w sali MOK. Reakcja publiczności świadczy o wciąż niesłabnącej popularności i wielkiej sympatii do duetu. Przedział wiekowy dowodzi ponadto, iż proponowana muzyka znosi wszelkie bariery pokoleniowe. Artyści dali wspaniały koncert w wojkowickim ośrodku kultury. Fenomen muzycznego eklektyzmu, efektowne operowanie nastrojem, a nade wszystko dobrą zabawę zapamiętają uczestnicy koncertu, który miał miejsce 5 listopada w Wojkowicach. Wystąpili tam Sylwia Grzeszczak i Liber. Muzyczne wydarzenie okazało się najbardziej wyczekiwanym punktem listopadowego rozkładu jazdy MOK. Było warto! przekonują uczestnicy. O sympatii oraz sile oddziaływania muzyki świadczy, jak zawsze, żywa reakcja publiczności. Jednakże w tym przypadku o fakcie, iż w Wojkowicach mieszka rzesza zagorzałych fanów Sylwii i Marcina, można było przekonać się dużo wcześniej. Bilety bowiem rozeszły się w imponująco krótkim czasie. Wśród uczestników nie zabrakło także członków fan clubu muzyków. Wydarzeniu muzycznemu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, za sprawą spontanicznej, żywiołowej interakcji z publicznością. Zastrzyk energii, charyzma, ale też subtelność i liryczna barwa to niepowtarzalne atuty muzycznej pary. To za ich sprawą koncert utworzył swoistą, zamkniętą całość, niczym spektakl wizualno- -werbalny, przenosząc odbiorców w świat eterycznej ballady o trudnej miłości. Rok 2011 to ostatni, gdy duet gra wspólne koncerty. Wokaliści pracują bowiem nad własnymi projektami. Tym bardziej cieszy fakt, iż mieszkańcy Wojkowic mieli okazję, by posłuchać na żywo wyjątkowej pary. Wspomnienia z koncertu z pewnością długo pozostaną żywe! Dagmara Szastak-Zięba Konkurs ortograficzny Integracyjne warsztaty ekologiczne Tegoroczny konkurs stał na wysokim poziomie. W bieżącym roku szkolnym odbył się XI owy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 2011/2012 roku. Konkurs objął honorowym patronatem Starosta u Będzińskiego Krzysztof Malczewski. Ortograficzny turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap odbywał się w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast drugi etap skupiał uczestników skierowanych przez szkolne komisje do eliminacji międzyszkolnych, w których najwyższą stawką było uzyskanie zaszczytnego tytułu Mistrza Ortografii 2011/2012 roku. Eliminacje międzyszkolne odbyły się 25 listopada br. w III Liceum Ogólnokształcącym C. K. Norwida w Będzinie. Uczestnikami tegorocznej edycji konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych u Będzińskiego jak również, gościnnie, uczniowie gimnazjów z terenu powiatu. W ten sposób idea kształtowania wrażliwości na piękno ojczystej mowy zbliżyła młodzież z różnych szkół. Do II etapu konkursu przystąpiło łącznie 36 uczestników, w tym 16 przedstawicieli gimnazjów. Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie tytułu Mistrza Ortografii 2011/2012 roku, zwycięzców 1, 2, 3 miejsca, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 5. grudnia 2011 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Będzinie. Małgorzata Piotrowiak Jest złota polska jesień. Uczniowie z Ośrodków w Będzinie i Gołuchowicach oraz Zespołu Szkół z Czeladzi postanowili skorzystać z tak pięknej pogody i udali się w malownicze okolice Sławkowa na dwudniowe warsztaty ekologiczne. Młodzież pod kierunkiem przewodnika poznała różnorodne ciekawostki przyrodnicze znajdujące się w okolicznych lasach, a także przemaszerowała przez Pustynię Błędowską. Wieczorem w Schronisku Młodzieżowym czekało na nich wiele atrakcji. Śpiewali piosenki przy ognisku, bawili się na dyskotece. Uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach, za które na koniec otrzymali nagrody. Młodzież miała niepowtarzalną okazję wspólnego poznania się. Wszyscy świetnie się bawili, a warsztaty były przygotowane profesjonalnie. (red) Wyrazy podziękowania składamy Dyrektorowi i pracownikom Schroniska w Sławkowie za wspaniałe przyjęcie oraz przedstawicielom Starostwa owego za sfinansowanie warsztatów. Uczestnicy warsztatów Zajęcia w terenie bardzo podobały się uczestnikom. N r 12/57 grudzień

11 Wydarzenia Kolejni ratownicy w Powiecie Do grona ratowników dołączyli kolejni strażacy z Psar i Sławkowa. Prezentujemy Państwu po raz kolejny informacje na temat realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczących szkoleń Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). W listopadzie br. dobiegła końca kolejna edycja projektów Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w gminie Psary i Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w gminie Sławków. Celem kształcenia strażaków było ich przygotowanie do udzielania pomocy w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Szczegółowym celem kształcenia było; 1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, 4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Po 66 godzinach kursu strażacy przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. 48 strażaków (tj. po 24 strażaków z OSP Psary i OSP Sławków), którzy zostali zakwalifikowani do projektów - odbyli kurs i złożyli egzamin z pozytywnym wynikiem - otrzymali oni zaświadczenia wydane przez firmę szkolącą RAT - MED. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat. (red) Miękki, puchaty i taki z łatką W krainie gejzerów 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu PLUSZOWY MIŚ. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny MIŚ. Co roku gminne placówki biblioteczne organizują dla najmłodszych obchody misiowych urodzin. W programie zajęć są opowieści o prawdziwych i bajkowych niedźwiadkach, zabawy ruchowe tematycznie związane z zachowaniem i zwyczajami naszych bohaterów, zagadki i konkursy oraz plastyczne popisy. Tego roku na przedszkolne i biblioteczne MISIE czekała jednak jeszcze dodatkowa niespodzianka. Zbliżającą się zimę nasze pluszaki miały po raz pierwszy spędzić w misiowych tekturowych chatkach. Kolorowe dachy, okna i drzwi oraz rozmiar pozwalający na wchodzenie do środka cieszyły najbardziej. Należało jedynie pokolorować ściany, za co z ochotą zabrali się nasi milusińscy. W ruch poszły pędzle i kredki, spod których wyłoniły się kwiatki, drzewka, ptaszki i barwne szlaczki. W nagrodę, mali budowniczowie, mogli zabrać domki do swoich przedszkoli. Czy zamieszkają w nich misie - nie wiemy - ale z całą pewnością będą przypominać dzieciom, że to przy okazji obchodów ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA zagościły w ich wnętrzach. (red) Uczestnicy konferencji podczas przerwy. Współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji była głównym tematem odbywającego się w pierwszych dniach listopada w Reykjaviku na Islandii seminarium kontaktowego dla programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Głównymi uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów lokalnych z prawie wszystkich krajów Europy. Reprezentantami polskiej delegacji był Mariusz Dyduch, przedstawiciel u Będzińskiego, Paweł Choczaj kierownik Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa owego w Złotoryi oraz Agnieszka Fijałkowska, która z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, polskiej Agencji Narodowej pełni rolę ogólnopolskiego koordynatora działań w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Podczas kilkudniowych obrad debatowano przede wszystkim o zadaniach edukacyjnych jakie spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego w różnych krajach Europy oraz sposobach ich realizacji. Głównym celem seminarium kontaktowego była jednak promocja ponadnarodowej wartości integracji, dialogu międzykulturowego oraz trwałego partnerstwa polegającego na wspólnie realizowanych działaniach w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Regio. W toku prowadzonych rozmów i negocjacji Będziński nawiązał współpracę z przedstawicielką lokalnych władz oświatowych autonomii Galicja z północno-zachodniej Hiszpanii, Marią Luz Ares Fandino. W ubiegłym roku podobne seminarium kontaktowe odbyło się w Toledo w Hiszpanii. Dzięki nawiązanej współpracy i budowie partnerstwa u z przedstawicielami Turcji w tym roku rozpoczęła się realizacja aż dwóch projektów, Polsko turecka współpraca dla tworzenia bardziej społeczno wychowawczych szkół jako działanie programu Comenius Partnerskie Projekty Regio oraz Heyday, Again for Health w ramach programu Grundtvig. Artur Pycela 11 N r 12/57 grudzień 2011

12 Józef Skrzek był gwiazdą koncertu. Koncert integracyjny zaczarowny muzyką... Kultura Jak co roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w ramach Górnośląskiego Programu Integracji Społecznej Przez Sztukę odbył się Koncert Integracyjny dla dzieci i rodziców będących podopiecznymi między innymi owej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie. Patronami imprezy byli JM Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Tomasz Miczka oraz Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Koncerty integracyjne muzyki poważnej dla rodzin z dziećmi specjalnej troski organizowane są od 1986 roku. Pomysłodawczynią i wieloletnią organizatorką tej imprezy była mgr Maria Józefina Stelmach. Impreza co roku gromadzi dużą widownię, bo gratka to niebywała uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. W tym roku gościem specjalnym był wspaniały muzyk Józef Skrzek - wieloletni przyjaciel organizatorów imprezy, który mimo swojego napiętego grafiku zajęć i wczesnej pory z radością przywitał zgromadzoną publiczność i dał wspaniały koncert. Zaraz po nim sceną zawładnęli studenci Akademii Muzycznej. Był poczęstunek dla dzieciaków, możliwość wyrażenia swoich przeżyć i emocji w wesołej twórczości plastycznej, gry i zabawy integracyjne. W czasie gdy dzieci bawiły się z rówieśnikami, rodzice uczestniczyli w drugiej części koncertu. Koncert integracyjny jest formą terapii również dla rodziców, dla których codzienne problemy i trudności związane z wychowywaniem dzieci umykają w salach Akademii Muzycznej, co prawda na chwilę, ale to bardzo cenna dla nich chwila. - Ładujemy tutaj swoje rodzicielskie akumulatory mówią z uśmiechem rodzice. Dziękujemy i do zobaczenia za rok. Organizatorzy koncertu: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Oddział Śląski i owa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie serdecznie dziękują za okazaną pomoc: Akademii Muzycznej im K. Szymanowskiego w Katowicach, Starostwu owemu w Będzinie, Artyście Muzykowi Józefowi Skrzekowi, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Jesteśmy z Wami z Sosnowca, Firmie Hydromechanika i Bankowi BPH z Sosnowca, oraz Dyrektorowi i Pracownikom owego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie. Mirosława Toll- Wnentrzak Widzowie zostali ciepło przyjęci przez organizatorów. Szczere wyrazy współczucia Panu Andrzejowi Olesiowi wraz z Małżonką z powodu śmierci córki Patrycji składają Krzysztof Malczewski, Starosta Będziński wraz z Zarządem u oraz Emil Bystrowski Przewodniczący Rady u Będzińskiego wraz z Radnymi. Skradziona tablica kiem powiatowego konserwatora zabytków Przy ulicy Sączewskiego w Będzinie, naprzeciwko obecnej siedziby Starostwa owego, znajduje się budynek, w którym w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się wspomniana instytucja. Przypomnijmy w tym miejscu, że powiat będziński powołano do życia w 1866 r. Pierwszym naczelnikiem powiatu (wówczas tak nazywał się ten urząd) został mjr Mikołaj von Gieince. Natomiast ostatnim starostą będzińskim w II RP był Józef Boxa, który swój urząd sprawował od 1928 r. Obecnie w budynku tym znajduje się filia jednego z banków. W 1987 r. odsłonięto w tym miejscu tablicę poświęconą mieszkańcom Będzina, rozstrzelanym 9 września 1939 r. na dziedzińcu ówczesnego starostwa przez Niemców. Przed pierwszą wojną światową Zagłębie Dąbrowskie znajdowało się w zaborze rosyjskim, w guberni piotrkowskiej. Zanim nadszedł sierpień 1914 r. policja rosyjska w Będzinie postanowiła upamiętnić swoich kolegów zabitych w latach przez członków Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W tym celu zlecono wykonanie tablicy, na której umieszczone byłyby ich nazwiska. Aby nadać przyszłemu miejscu pamięci odpowiednią rangę postanowiono zorganizować uroczyste odsłonięcie tablicy, która miała zostać umieszczona w gmachu starostwa. Do wydarzenia tego jednak nie doszło. Tablica została skradziona a uroczystość musiała zostać odwołana. Kto odważył się na taki krok? Wiele wskazuje, iż dokonali tego członkowie PPS-u. Na szczęście do naszych czasów przetrwało zdjęcie tablicy. Artur Rok N r 12/57 grudzień

13 - Już po raz VII gonili lisa To już tradycja, że na przełomie października i listopada do Sławkowa przyjeżdżają miłośnicy koni, aby wziąć udział w Hubertusie - dorocznym święcie myśliwych, jeźdźców i leśników. Głównym punktem święta jest gonitwa za lisem, a dokładnie za lisią kitą przyczepioną do lewego ramienia jeźdźca zwycięzcy Hubertusa z poprzedniego roku. Tradycyjna gonitwa za lisem wymaga dużych umiejętności jeździeckich. - Dziś już nie gonimy prawdziwego lisa, choć w dalszym ciągu robią to Anglicy. Jednemu z jeźdźców zostanie doczepiony ogon do ramienia i to on ucieka przed pozostałymi uczestnikami gonitwy. W tym roku jest to zwyciężczyni ubiegłorocznej gonitwy, czyli lisica Inez Dylewska - mówi Witold Rosa właściciel Rancza Pan De Rosa w Sławkowie, który wspólnie ze Sportowym Klubem Jeździeckim Jokar z Mysłowic zorganizował tegorocznego Hubertusa. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Sławkowa Bronisław Goraj, który ufundował specjalny puchar dla zwycięzcy I gonitwy w galopie. - To dla nas bardzo ważne, że sławkowski Hubertus, którego wspólnie z Karolem Molędą i Witoldem Rosą zorganizowaliśmy po raz pierwszy w 2005 r. cieszy się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczestników, ale również naszych mieszkańców, których tak wielu, jak w tym roku na gonitwach jeszcze nie było mówił Bronisław Goraj. W sobotę prawie trzydziestu jeźdźców goniło lisa dwukrotnie, najpierw we wspomnianej gonitwie w galopie, a później w II gonitwie w kłusie. Za pierwszym razem po blisko półgodzinnej jeździe lisią kitę zerwał Kamil Gdesz na koniu Amaretto z klubu Tabun ze Sławkowa, a w II gonitwie w kłusie najlepiej spisała się Karolina Skotniczna na koniu Orawa ze Sportowego Klubu Jeździeckiego Jokar. Zanim na łąkach przy ulicy Walcownia rozpoczęły się gonitwy, jeźdźcy zgodnie z tradycją sławkowskich Hubertusów przejechali ulicami miasta, aby punktualnie o godz spotkać się na Rynku z władzami Sławkowa oraz mieszkańcami. (red) Bezpieczniej na imprezach masowych Znamy już finalistów Mistrzostw Europy, które rozegrane będą w przyszłym roku na stadionach Polski i Ukrainy. Z myślą o tej wielkiej imprezie 12 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, której byłem sprawozdawcą w Senacie. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas EURO Tak więc 13 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego i pomogą organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. Nowe przepisy to m.in.: zastrzeżenie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych tylko do miejsc specjalnie wyznaczonych i przez podmioty posiadające koncesję. Na imprezie masowej (z wyjątkiem imprezy podwyższonego ryzyka) dozwolona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,0 proc. alkoholu. W nowelizacji przepisów rozszerzono zakres obowiązywania zakazu klubowego będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych. Od 13 stycznia 2012 r. zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo w przypadku niewykonania polecenia porządkowego grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama sankcja grozi też miedzy innymi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywać będzie w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuści tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie podlegać będzie również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu. Zbigniew Meres Senator RP /W felietonie wykorzystano materiały MSWiA/ 13 N r 12/57 11/56 listopad grudzień 2011

14 Bieg Niepodległości w Psarach Sport Już po raz drugi Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Psary wraz z Parafią pw. św. Piotra i Pawła w Psarach był organizatorem Biegu Niepodległości w gminie Psary. Na stadionie LKS Iskra najmłodsi mieszkańcy gminy w ten niecodzienny, sportowy sposób uczcili rocznicę odzyskania niepodległości, dając świadectwo współczesnego patriotyzmu. Zwycięzcom biegów w poszczególnych kategoriach gratulował Wójt Gminy Tomasz Sadłoń wraz z Proboszczem Parafii w Psarach ks. Janem Piekarskim. Warto przy okazji wspomnieć, iż UKS wraz z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest organizatorem tak wyjątkowych wydarzeń sportowych jak Mistrzostwa Kolarskie czy też Zawody Pływackie dla uczniów z terenu Gminy Psary. (red) Nawet najmłodsi uczestnicy biegu rywalizowali zacięcie o zwycięstwo. I Piłkarski Turniej Niepodległości w Sławkowie W dniu 19 listopada 2011 roku, po raz pierwszy w Sławkowie odbył się Piłkarski Turniej Niepodległości. Organizatorem całej imprezy sportowej była Rada Rycerzy Kolumba im. Bł. Sł. Świętosława ze Sławkowa, a pomysłodawcami Ksiądz Marek Sarlej i Wielki Rycerz Maksym Pięta. Zawodników zagrzewał kulturalny doping. Powitanie uczestników turnieju. Drużyna OSP ze Sławkowa. Do uczestnictwa w Turnieju zostały zaproszone organizacje społeczne, samorządowe i kościelne z terenu miasta. Wystarczyły cztery dni, aby listy z powodu braku miejsc zostały zamknięte. Zainteresowanie imprezą przerosło wszelkie oczekiwania - do udziału w rozgrywkach zgłosiło się aż 13 drużyn, z których każda liczyła po siedmiu zawodników. Swoje reprezentacje wystawili - Ochotnicza Straż Pożarna Sławków, Komenda owa Policji z Będzina, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Miejski Klub Sportowy Sławków, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sławków, Samorządowcy i Radni, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Ministranci i Lektorzy, Chór Cantamus Domino i oczywiście Rycerze Kolumba. Rozgrywki rozpoczęły się punktualnie o godzinie 13:00 Hymnem Państwowym i powitaniem wszystkich zawodników i kibiców, którzy bardzo licznie zgromadzili się w tym dniu na trybunach hali sportowej - przybyło kilkaset osób, które wypełniły halę po brzegi! Z uwagi na dużą liczbę drużyn rozgrywki zostały podzielone na dwie grupy pucharowe, w których każda drużyna grała do dwóch przegranych meczów. W grupie A zdobywcami pierwszego miejsca zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławkowie, którzy w mistrzowski sposób pokonali w finale drużynę nauczycieli, również ze Szkoły Podstawowej! W grupie B bezapelacyjnie zwyciężyła drużyna Policji, która pokonała w finale nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, a trzecie miejsce przypadło drużynie TKKF. Każda zwycięska drużyna otrzymała piękne puchary, ufundowane przez Księdza Wojciecha Kowalskiego, proboszcza ze Sławkowa, kapelana Rycerzy Kolumba. W Turnieju przyznano także trzy inne puchary. Puchar dla najlepszego piłkarza otrzymał Bartłomiej Korczek - uczeń Szkoły Podstawowej w Sławkowie. Również specjalny Puchar za Waleczność, ufundowany przez Rafała Adamczyka, radnego powiatowego, trafił do drużyny uczniów Szkoły Podstawowej. Puchar dla najlepszego bramkarza, decyzją zdecydowanej większości kibiców, zdobył Piotr Paduszyński z OSP Sławków. Jednak żaden z uczestników nie odszedł z pustymi rękami każdy zawodnik otrzymał nagrody niespodzianki, a najlepsi sprzęt komputerowy. Także spośród kibiców rozlosowano ponad 50 nagród niespodzianek (m. in. sprzęt sportowy, odzież sportową, sprzęt komputerowy, książki i albumy), a dla najlepiej dopingującej swych zawodników grupie kibiców (uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej) przyznano słodkie upominki. Na zakończenie Wielki Rycerz podziękował wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w tym wspaniałym wydarzeniu, a także wyraził nadzieję, że podobne imprezy będą organizowane także w przyszłych latach. Maksym Pięta Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba im. Bł. Sł. Świętosława ze Sławkowa Wydawca: Starostwo owe w Będzinie Siedziba redakcji: Starostwo owe w Będzinie, Będzin, ul.sączewskiego 6, tel Red. naczelny: Dariusz Margiel, Red. prowadzący: Artur Pycela, Opracowanie graficzne i skład: Leszek Szymczyk Korekta: Krzysztof Kozieł Druk: Top Druk Łomża, Nakład: 3000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. N r 12/57 grudzień

15 Sport Mikołajkowy Turniej o Puchar Starosty W ostatnią niedzielę listopada br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi, odbył się Mikołajkowy owy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Będzińskiego Czeladź 2011r. Wśród drużyn biorących udział w imprezie znalazły się: UKS MOS z Będzina, KS Górnik Piaski i MCKS z Czeladzi oraz Przemsza Siewierz. Mariusz Kozłowski i Dariusz Tokarski wręczają puchar. W pierwszej części turnieju swoje umiejętności zaprezentowali trampkarze z rocznika W finałowym meczu spotkały się zespoły UKS MOS z Będzina oraz KS Górnika Piaski z Czeladzi. Rywalizacja toczyła się w takt wspaniałego dopingu kibiców. Z zażartego pojedynku zwycięsko wyszła drużyna z Będzina, tym samym zdobywając upragnione trofeum. Puchary za zwycięstwo i osiągnięcia indywidualne wręczali m.in. Członek Zarządu u Mariusz Kozłowski oraz Sekretarz u Dariusz Tokarski. Druga część zawodów była równie emocjonująca. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy z rocznika Pomimo młodego wieku, piłkarze prezentowali dobrą umiejętność czytania gry przeciwnika oraz ponadprzeciętne wyszkolenie techniczne. Do finału rozgrywek dotarły: drużyna UKS MOS z Będzina oraz MCKS z Czeladzi. Po ostatnim gwizdku sędziego, ponownie ze zwycięstwa cieszyli się zawodnicy będzińskiej Sarmacji. Po rozdaniu nagród wszyscy uczestnicy turnieju stanęli do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie specjalne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju otrzymali: Kazimierz Adamus - prezes klubu Górnik Piaski, Paweł Mysłek - prezes ds. sportowych, Stanisław Dudek - kierownik grup młodzieżowych oraz trenerzy Jacek Marzec i Robert Szopa. Organizatorami turnieju byli: KS Górnik Piaski oraz Starostwo owe w Będzinie. Radosław Ścipniak Tabela końcowa rocznik : 1. UKS MOS Będzin 2. KS Górnik Piaski 3. MCKS Czeladź 4. Przemsza Siewierz Tabela końcowa rocznik : 1. UKS MOS Będzin 2. MCKS Czeladź 3. KS Górnik Piaski 4. Przemsza Siewierz Nagrodę specjalną dla jedynej uczestniczki turnieju rocznik , otrzymała Dominika Kozłowska z MCKS Czeladź. REAL Czeladź CUP rozstrzygnięty APN Czeladź także została pokonana przez Sarmację Będzin (prowadzącą rozgrywki w okręgowej lidze juniorów młodszych), która dzięki zwycięstwu zajęła III miejsce w mistrzostwach. Gospodarze przegrali dwa ważne mecze w rzutach karnych plasując się na IV miejscu w środku tabeli, podczas gdy Norbert Mendak z Akademii wygrał organizowany konkurs rzutów karnych. Maciej Migas z APN Czeladź zawstydził starszych o dwa lata kolegów i jako nieliczny zawodnik rocznika 99 w tym turnieju wygrał konkurs na celność strzału. Skuteczność gospodarzy w konkursach była 100%, a nagrody zwycięzcom wręczyła Burmistrz Miasta Czeladź Teresa Kosmala. Pamiątkowe zdjęcie z turnieju. W sobotę 26. listopada, w czeladzkiej hali MOSiR, odbył się turniej trampkarzy starszych pod honorowym patronatem Starosty u Będzińskiego Krzysztofa Malczewskiego, Członka Zarządu u Mariusza Kozłowskiego oraz Burmistrza Miasta Czeladź Teresy Kosmali. W turnieju rywalizowało 8 drużyn z całego Zagłębia Dąbrowskiego. Impreza została zorganizowana przez Akademię Piłki Nożnej Czeladź, przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czeladzi. Rywalizacja między drużynami dostarczała wszystkim obecnym dużo emocji. Było także wiele niespodzianek. I miejsce zajęła Unia Dąbrowa Górnicza, wygrywając w meczu finałowym z Zagłębiem Sosnowiec, które w roczniku 97 prowadzi rozgrywki w Śląskiej Lidze Trampkarzy. Gospodarz APN Czeladź (lider podokręgu sosnowiec) miał także duże szanse grać w meczu finałowym, jednak w półfinałach po nierozstrzygniętym meczu uległ Zagłębiu Sosnowiec (II miejsce) w rzutach karnych. Tytuł i nagrodę Króla Strzelców zdobył Filip Paryż z Niwki Sosnowiec strzelając najwięcej bramek podczas zawodów. Najlepszym zawodnikiem podczas głosowania trenerów został Mateusz Mulczyk z Unii Dąbrowa Górnicza, natomiast najlepszym bramkarzem w głosowaniu trenerów okazał się Kamil Mosek z APN Czeladź który dobrze bronił, ale także jako jedyny bramkarz strzelił gola w turnieju. Starosta u Będzińskiego Krzysztof Malczewski ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika turnieju, którą wręczył Mariusz Kozłowski urodzonemu w grudniu 1999 Aleksandrowi Głowie z APN Czeladź. Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu Marketu REAL w Czeladzi, a także dzięki pomocy: salon TO- YOTA Konsek w Sosnowcu, Hotel i Restauracja RY- CERSKI w Czeladzi, studio urody Mateus, Restauracja Sushi SETO w M1 Czeladź i AP Sport w Dąbrowie Górniczej. (red) 15 N r 12/57 grudzień 2011

16 W Przeczycach odkrywa się talenty Szkoła Podstawowa w Przeczycach znalazła się na ministerialnej mapie Szkół Odkrywców Talentów. Uzyskała ten tytuł jako czwarta placówka powiatu będzińskiego. To zaszczytne miano szkoła uzyskała dzięki sukcesom i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. Na terenie woj. śląskiego tytuł Szkoły Odkrywców Talentów zdobyły 132 placówki. W powiecie będzińskim są to: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie, czeladzki Zespół Szkół Specjalnych i właśnie SP w Przeczycach. W Przeczycach od dłuższego czasu realizowany jest bogaty program zajęć pozalekcyjnych. W ostatnim czasie były to zajęcia: wokalno taneczne, plastyczne, recytatorskie i szachowe. Ich efektem był udział najmłodszych z przeczyckiej SP w wielu konkursach na szczeblu: gminy, powiatu, województwa i kraju. Z sukcesami - tylko w minionym roku szkolnym były to m.in. wyróżnienie dla Marty Góry w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, wyróżnienie dla zespołu tanecznego Red - grey girls w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym Róża 2011 czy pierwsze miejsce Wiktorii Jaruszewskiej w owym Konkursie Plastycznym Ptaki. Uczniowie z Przeczyc odnieśli także sukces w Rejonowym Turnieju Szachowym (trzecie miejsce). Tu szkołę reprezentowały dziewczęta, które na szczeblu gminnym i powiatowym zajęły pierwsze miejsce. W skład drużyny wchodziły: Aleksandra Balińska oraz Wiktoria Jaruszewska. Szkolnym talentem okazała się również Julia Badiura. Opiekunami najmłodszych byli m.in.: Lidia Bańka, Ewa Jaruszewska, Małgorzata Drzewiecka, Justyna Szlufik, Małgorzata Hyla, Sławomir Gębica i Tomasz Bratek. -Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który uzyskała Szkoła Podstawowa w Przeczycach świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie takich szkół przyczyni się do promocji przeczyckiej SP na forum regionu i społeczności lokalnych. Pozwoli Szkołę w Przeczycach odwiedził wójt Grzegorz Podlejski. też na wymianę dobrych praktyk z innymi ośrodkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom przy odnoszonych przez nich sukcesach napisała Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej. W czwartek 20 października tego roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej uroczyście odsłonięto tablicę informującą, że placówka jest Szkołą Odkrywców Talentów. Odsłonięcia tablicy dokonali Grzegorz Podlejski, Wójt gminy Mierzęcice i Małgorzata Drzewiecka, dyrektor placówki. W uroczystości uczestniczyli także m.in. radni gminy Mierzęcice: Anna Jaskólska i Adam Kieras, oraz sołtys Przeczyc Irena Jakóbczyk. Uroczystość obserwowali uczniowie z rodzicami, nauczyciele i mieszkańcy gminy Mierzęcice. (red) Wojciech Gąssowski w Grodźcu Opowiedział o Gruzji Znany piosenkarz i kompozytor Wojciech Gąssowski wystąpił na scenie grodzieckiej filii Ośrodka Kultury. Przypomniał swoje znane przeboje, m. in.: Gdzie się podziały tamte prywatki. Nie zabrakło również jego utworów z najnowszej płyty. Koncert odbył się w sali widowiskowej filii Ośrodka Kultury w Grodźcu. Artysta zaśpiewał swoje najbardziej znane przeboje: Gdzie się podziały tamte prywatki, Zielone wzgórza nad Soliną, Pożegnaj mnie, dziewczyno, Do tańca nie daj prosić się, M jak miłość. Nie zabrakło również utworów z najnowszej płyty piosenkarza. Bisom i wspólnemu śpiewaniu nie było końca. Licznie zgromadzona publiczność nagradzała artystę brawami. Widownia pożegnała Wojciecha Gąssowskiego owacją na stojąco. Organizatorami koncertu były: Urząd Miejski w Będzinie i będziński Ośrodek Kultury. Galeria fotograficzna z koncertu na stronie: Urszula Witkowska Spotkania z Grzegorzem Kuśpielem cieszą się dużym zainteresowaniem. Magiczne spotkanie z krajem kontrastów już za nami. Będziński Ośrodek Kultury gościł w czwartek kustosza muzeum etnograficzno-podróżniczego Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, podróżnika i grotołaza Grzegorza Kuśpiela. Wyprawa na Kaukaz i do Gruzji samochodami z napędem na cztery koła stała się marzeniem większości osób, które wysłuchały opowieści z podróży zaproszonego globtrotera. Niesamowite górskie widoki zapierały dech w piersiach nawet na fotografiach. Gruzińskie potrawy takie jak: pierożki chinkali lub placki chaczapuri z pewnością znajdą się w menu niejednego z uczestników multimedialnego spotkania. - Polacy dzięki wsparciu przez Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku tzw. rewolucji róż w Tbilisi są narodem szczególnie poważanym przez Gruzinów stwierdził prelegent. W każdym domu znajdzie się poczęstunek i tradycyjna czacza, którymi uraczą niespodziewanych gości. Tamada mężczyzna odpowiedzialny za wznoszenie toastów czuwa nad tym, aby uczta nie przerodziła się w pijaństwo. Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Gruzji sprzyja legendom na temat powstania tego kraju. Jedna z nich głosi, że Bóg wzruszony niesamowitą gościnnością i sercem Gruzinów odstąpił im krainę, w której sam chciał zamieszkać. Spotkanie pod tytułem Magiczne Zakaukazie Gruzja odbyło się w ramach stałego cyklu: Będzińskie czwartki z podróżami, przygodą i kulturami świata. Na następne Ośrodek Kultury zaprasza już teraz. Więcej informacji wkrótce na stronie: N r Urszula 12/57 grudzień Witkowska

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XI Konkurs Piosenki Poetyckiej. Mimozami jesień się zaczyna

REGULAMIN. XI Konkurs Piosenki Poetyckiej. Mimozami jesień się zaczyna REGULAMIN XI Konkurs Piosenki Poetyckiej Mimozami jesień się zaczyna Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy Studio Trójki Patroni: arte Artur Janicki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Impreza na 102 czyli VI Powiatowe Targi Edukacyjne

Impreza na 102 czyli VI Powiatowe Targi Edukacyjne mpreza na 102 czyli V Powiatowe Targi Edukacyjne Znamienici goście, dynamiczne prezentacje, a przede wszystkim nasza wspaniała, utalentowana młodzież tak w skrócie można podsumować V Powiatowe Targi Edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-11-10 09:01:03 Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2008/2009 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2008/2009 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 11.12.2008 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor:

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor: Tytuł: Autor: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji? Edukacja dzieci zdolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie Urszula Skrzypczak Talenty językowe Umiejętności kluczowe edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy 26 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami Targów byli: Starosta Sierpecki, Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne. rok szkolny 2013/2014

Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne. rok szkolny 2013/2014 Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne rok szkolny 2013/2014 Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. /T. Gadacz/ Kalendarz

Bardziej szczegółowo

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

W DNIU OJCA MUNDUROWI RYWALIZOWALI W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144941,w-dniu-ojca-mundurowi-rywalizowali-w-turnieju-pilki-noznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 17:08 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, rozgrywanych na kręgielniach Centrum U7 w Gdańsku i Gdyni. W ostatniej edycji Mistrzostw udział wzięło 1035

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 r.) Art. 5b. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2015 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO W NIEGOWICI ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici nauczyciele języków obcych. KOORDYNATOR:

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIEGA w Siewierzu

POLSKA BIEGA w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-05-14 11:13:05 POLSKA BIEGA w Siewierzu Już po raz drugi odbyła się ogólnopolska akcja POLSKA BIEGA nazwana BIEGIEM

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego. Od lutego 2009 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO

KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-05-28 15:01:02 KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POD HASŁEM ZAWSZE KOCHAM CIĘ, MAMO KONCERT GALOWY IV WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY

SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124514,xiv-mistrzostwa-polski-policjantow-maraton-debno-2016.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 03:25 Strona znajduje się w archiwum. XIV

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE Grudzień to zawsze miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu. My rozpoczęliśmy go od intensywnych przygotowań

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo