grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy"

Transkrypt

1 grudzień 2011 nr 12/57 POWIAT BĘDZIŃSKI LIDEREM EDUKACJI Polsko-ukraińska umowa podpisana Sukcesy siewierskiej książnicy

2

3 PP oo ww i i aa t t Dobry rok dla powiatu Rok 2011 zbliża się do końca. Dla polskich samorządów był to czas trudny, przede wszystkim ze względu na spore ograniczenia finansowe. Jak na tym tle wypada Będziński? Obserwując realizację inwestycji w bieżącym roku, z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że radzimy sobie całkiem nieźle. Warto w tym miejscu odwołać się chociażby do przykładów związanych z infrastrukturą drogową i oświatową. Kilka dni temu uroczyście otwieraliśmy wyremontowany (a w zasadzie wybudowany praktycznie od podstaw), nowy most w Sławkowie. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln zł. Nowy most jest znacznie szerszy i zdecydowanie solidniejszy, bowiem aż dwudziestokrotnie zwiększona została jego wytrzymałość. A to przecież zaledwie jeden, najświeższy przykład wykonanych w tym roku inwestycji drogowych. O innych, jak zakończenie III etapu remontu ulicy Małobądzkiej w Będzinie, ul. Polnej w Bobrownikach, przebudowie przepustu na potoku Sitna w Siewierzu czy remoncie ciągu pieszego w Sarnowie pisaliśmy już w poprzednich miesiącach. W 2011 roku inwestowaliśmy również w bazę oświatową. Wykonana termomodernizacja owego Młodzieżowego Domu Kultury, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, remont siedziby ośrodka zamiejscowego Politechniki Częstochowskiej to tylko wybrane przykłady prac, jakie udało się już zakończyć. Te i szereg innych działań byłoby trudno zrealizować, gdyby nie umiejętność łączenia środków, tak ważna w czasach ograniczeń finansów samorządowych. Z sukcesem staramy się zachęcać władze poszczególnych gmin do partycypacji w kosztach części inwestycji drogowych. Z drugiej strony, poszukuje- my innych, zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki temu o wiele łatwiej przeprowadzać poszczególne prace. W kontekście zbliżającego się, nowego roku pozostaje mieć nadzieję, że w zakresie inwestycyjnym będzie on przynajmniej tak samo udany, jak ten właśnie mijający. Krzysztof Malczewski Starosta Będziński Będziński Samorządowym Liderem Edukacji Podczas uroczystej gali w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Będziński otrzymał tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. Wręczenie certyfikatu było zwieńczeniem I edycji ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. Certyfikat odebrał Starosta Krzysztof Malczewski. Uzyskanie certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji oznacza, że samorządy nim uhonorowane wyróżniają się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w oświatę i działalności na rzecz jej rozwoju, realizują wartościowe projekty edukacyjne lub naukowe adresowane do młodzieży, studentów i nauczycieli, posiadają szczególne osiągnięcia w zakresie wpierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży oraz dbają o rozwój na poziomie lokalnym gospodarki opartej na wiedzy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Będziński był jedynym samorządem z terenu Zagłębia, uhonorowanym tym prestiżowym wyróżnieniem. Znalazł się w gronie między innymi takich samorządów, jak Szczecin, Kraków czy Wrocław. Grono ekspertów, dokonując oceny działań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju edukacji na poziomie powiatów zwracało szczególną uwagę na ponadlokalny charakter podejmowanych działań. Podkreślono między innymi wzorcowe przykłady realizowanych przez Będziński projektów integrujących młodzież. - Tytuł Lidera Edukacji to dowód uznania wysiłków zmierzających do tworzenia dobrych warunków startu dla naszej młodzieży w dorosłe życie mówi Starosta Będziński Krzysztof Malczewski Cieszę, się, że zostało to docenione w wymiarze ogólnokrajowym, bo taki przecież zasięg miał ten plebiscyt dodaje. Krzysztof Kozieł 3 Starosta Krzysztof Malczewski odbiera certyfikat. N r12 /57 g r u d z i eń 2011

4 owy Urząd Pracy zmienia siedzibę Rozmowa z Januszem Gątkiewiczem, dyrektorem PUP w Będzinie Wydarzenia Ziemia Będzińska: Już wkrótce owy Urząd Pracy zmieni swoją siedzibę. Skąd taka decyzja? Janusz Gątkiewicz: Wynika to z wielu powodów. Najważniejsze z nich to brak miejsca. Obecna siedziba PUP w Będzinie, zlokalizowana przy ul. 1-go Maja 2 zajmuje bowiem jedynie 707 m 2, z których to piwnice, hall i pomieszczenia sanitarne. W ramach w/w. powierzchni jedynie 193,30 m 2 przeznaczonych jest na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dysponując taką powierzchnią niezwykle trudne jest prowadzenie usług rynku pracy w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zapewniających poufność prowadzonych rozmów i ochronę danych. Kluczowym argumentem przemawiającym za przeniesieniem siedziby PUP w Będzinie do obiektu przy ul. Krasickiego 17 jest konieczność zmiany pomieszczeń przeznaczonych na lokal archiwum zakładowego, które w obecnej siedzibie Urzędu zajmuje powierzchnię jedynie 85 m 2 a przechowywanych jest w nim ponad akt osobowych bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców oraz innej dokumentacji. ZB: Czy nowa siedziba PUP będzie lepsza od obecnej? JG: Zdecydowanie. Dotychczas nie dysponowaliśmy żadnym pomieszczeniem, które mogłoby zostać przeznaczone na organizowanie giełd i targów pracy, spotkań pracodawców z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, owy Urząd Pracy w Będzinie zlokalizowany będzie w bliskim sąsiedztwie innych instytucji wykonujących zadania powiązane ze statutową działalnością Urzędu (Starostwo owe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, owe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Medyczne Inter-Med), co skróci czas potrzebny do zaatwienia spraw wymagających kontaktu z kilkoma instytucjami (np. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, pomoc osobom niepełnosprawnym i beneficjentom pomocy społecznej). Najważniejsze jest jednak to, że w nowym obiekcie znajdzie się doskonałe miejsce na Centrum Aktywizacji Zawodowej. ZB: Czy to aż takie ważne? JG: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydzielenie powierzchni CAZ powinno doprowadzić do wyraźnego oddzielenia tej części Urzędu od innych i trwałego jej oznaczenia jako miejsca, gdzie realizowane są zadania w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, które to usługi muszą być świadczone w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz w warunkach zapewniających poufność prowadzonych rozmów, co nie było możliwe w ramach obecnej siedziby Urzędu. ZB: A jak wygląda sprawa finansowania tego przedsięwzięcia? JG: Specjalnie na ten cel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskaliśmy zł z przeznaczeniem na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń, w ramach przystosowania nowego obiektu pod potrzeby CAZ, a także złotych na finansowanie innych fakultatywnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wprowadzenia systemu teleinformatycznego w nowym budynku. Tak więc remont nie będzie dużym obciążeniem dla naszego budżetu. Istotnym pozostaje fakt, iż wydatkowanie środków może odbywać się jedynie do 31 grudnia 2011 roku. Jest to termin ostateczny wynikający z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozmawiał Artur Pycela Uczestnicy konferencji pracowali w międzynarodowych zespołach. LO w Siewierzu na seminarium W dniach listopada odbyło się w Amiens seminarium kontaktowe, którego głównym celem było zainicjowanie współpracy pomiędzy europejskimi placówkami oświatowymi oraz przygotowanie nowych projektów w ramach programu Comenius. Przewodnim tematem odbywanych debat oraz wypracowanych przez partnerów koncepcji przyszłej współpracy stało się przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczania systemu edukacyjnego przez młode osoby zagrożone z tego powodu później bezrobociem oraz marginalizacją społeczną. Obecni na seminarium nauczyciele z ponad pięćdziesięciu szkół z całej Europy w niewielkich międzynarodowych zespołach przygotowywali w kolejnych dniach pobytu wstępne wersje aplikacji o granty. Spotkanie stworzyło również doskonałą okazję do budowania dobrych relacji pomiędzy partnerami przyszłej współpracy. Dzięki wyjazdowi do Francji w całości sfinansowanemu przez polską Agencję Narodową siewierskie liceum zdobyło szansę na realizację projektu koncentrującego się na włączaniu rodziców w życie szkoły z placówkami edukacyjnymi reprezentującymi: Bułgarię, Cypr, Hiszpanię, Portugalię, Turcję oraz Włochy. Niewątpliwie wiele cennych wskazówek oraz refleksji przydatnych przy planowaniu projektu dostarczyła odbyta w Amiens w dniu 17 listopada konferencja z udziałem przedstawicieli francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wysokich urzędników odpowiedzialnych za politykę oświatową Unii Europejskiej przybyłych specjalnie na międzynarodową debatę z Brukseli. W czasie oficjalnych rozmów nie zabrakło również polskich akcentów dzięki obecności Pani Emilii Wojdyli z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Liliany Budkowskiej z Agencji Narodowej programu LLP. Dariusz Markiewicz Wzajemna wymiana młodzieży w ramach programów realizowanych z funduszy europejskich to piękny sposób na poszerzanie horyzontów poznawczych uczniów z terenu naszego powiatu. To również doskonała okazja do zaprezentowania naszych osiągnięć gościom z zagranicy. Bardzo cieszy aktywność na tym polu zarówno naszej m łodzież y, jak i nauczycieli. Adam Lazar, Wicestarosta Będziński N r 12/57 grudzień

5 Niezdrowa polityka NFZ Służba zdrowia to jeden z najwrażliwszych tematów publicznych dyskusji i sporów politycznych. Z całą pewnością to dziedzina pełna kontrastów. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłym rozwojem medycyny. Najnowocześniejsza aparatura i procedury diagnostyczno-lecznicze są nadzieją dla wielu chorych, którym jeszcze do niedawna lekarze pomóc nie mogli. Z drugiej strony media wciąż pokazują nam zdjęcia gabinetów i sal operacyjnych, w których przechowywany jest ten najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Pustych gabinetów, niestety. Bo nikogo już chyba dziś nie trzeba przekonywać, że polski system ochrony zdrowia to system... chory. Kontrakty od dawna nie zaspokajają nawet części potrzeb pacjentów. W rezultacie szpitale wpadają w coraz większe kłopoty finansowe. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia stało się zajęciem podobnym do żonglerki, a przed dyrektorami coraz częściej pojawia się dylemat, na co w pierwszej kolejności przeznaczyć otrzymywane, głodowe środki. Jaskrawym przykładem ostatnich dni jest sytuacja tyskiego szpitala wojewódzkiego. Pół biedy, gdy te środki są. Gorzej, gdy na szpitalnym koncie rękę kładzie komornik. Taka jest niestety aktualna rzeczywistość polskiej służby zdrowia. Nic więc dziwnego, że dziś bój toczy się o każdą złotówkę. Tym większe oburzenie budzi polityka Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do tzw. funduszu zapasowego NFZ. Skandalicznie niesprawiedliwie zostało w tym zakresie potraktowane województwo śląskie. Na mocy decyzji prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza z wynoszącej ok. 600 mln zł rezerwy otrzymaliśmy zaledwie 15 mln zł. Z tej samej puli województwo pomorskie może liczyć na 41 mln, a mazowieckie na prawie 538 mln! Nic to, że jesteśmy powszechnie znani i cenieni za poziom opieki zdrowotnej, a nasze szpitale, mimo tragicznej sytuacji krajowej służby zdrowia, zyskały uznanie w całej Polsce. Warto również przypomnieć, że województwo śląskie pod względem liczby ludności jest na drugim miejscu. Niezdrowa polityka NFZ oznacza dla ponad 4,5 mln pacjentów wydłużenie czasu oczekiwania ma świadczenia medyczne. Dyskryminacja, której jesteśmy świadkami, pcha nasze szpitale w coraz większe zadłużenie. Trudną sytuację potęguje fakt nieuregulowania przez NFZ zaległości za rok 2009 wynoszącej 61 mln zł. Są to pieniądze, które należą się szpitalom z naszego województwa za leczenie pacjentów spoza regionu. Na tę chorą politykę funduszu zwróciłem niedawno uwagę Premierowi Donaldowi Tuskowi. Wierzę, że mój głos zostanie wysłuchany, a rząd PO-PSL wreszcie zrozumie, że dotychczas prowadzone, pozorowane działania w zakresie polityki zdrowotnej nie przyniosą pacjentom niczego dobrego. Witold Klepacz Poseł na Sejm RP Pamiętaj, wszystko zależy od Ciebie 1 grudnia b.r. już po raz 26 w Polsce organizowane były obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. Uroczystości te kolejny raz zorganizowaliśmy również w naszym Powiecie. Nasze działania zrealizowaliśmy w kooperacji z Państwową ową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Widząc potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w środowisku młodzieży, zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu u Będzińskiego do udziału w spotkaniu edukacyjnym. Jego tematem była profilaktyka HIV/AIDS oraz edukacja dotycząca stosowania środków odurzających, pod wpływem których niejednokrotnie dochodzi do lekkomyślnych i ryzykownych zachowań, skutkujących negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi i życiowymi. W trakcie spotkania, które odbyło się 7 grudnia w III L.O. im. C.K. Norwida w Będzinie młodzież mogła wysłuchać prelekcji osoby dotkniętej problemem i żyjącej z wirusem HIV oraz obejrzeć tematyczny spektakl profilaktyczny. Przedstawienie pt. ZOMBI wystawione zostało przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Mam nadzieję, że zaproponowana forma przekazu tak trudnego tematu trafiła w oczekiwania młodzieży i w sposób jasny i wyczerpujący przedstawiła zagrożenia i konsekwencje nieprzemyślanych zachowań. Mariusz Kozłowski Członek Zarządu u Będzińskiego Spektakl profilaktyczny pt. Zombi sprawił ogromne wrażenie na widzach. Uroczyste pasowanie na czytelnika Powitanie uczestników spotkania. 5 N r 12/57 grudzień 2011

6 owy Inspektorat Weterynarii Rozmowa z szefem Inspekcji, lek. wet. Grażyną Matusz, owym Lekarzem Weterynarii - Czym zajmuje się owa Inspekcja Weterynaryjna? - owa Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt i ich monitorowaniem. Zajmujemy się zwalczaniem zarówno od dawna znanych chorób zwierząt, takich jak na przykład bruceloza, gruźlica, białaczka czy salmonelloza, głównie u drobiu. W zakresie naszych zadań znajduje się monitorowanie stanu zdrowia wszystkich zwierząt, tak towarzyszących człowiekowi na co dzień, jak i zwierząt gospodarskich, w tym na przykład pszczół czy ryb w stawach hodowlanych. Prowadzimy nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz stały jej monitoring. Poprzez nasze systematyczne działania podnosimy bezpieczeństwo zdrowia ludzi i zwierząt. - Komu podlega owa Inspekcja Weterynaryjna i jaki obszar działania obejmuje? - Jesteśmy częścią korpusu służby cywilnej, w zakresie wykonywanych zadań podlegamy Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, a ta z kolei Głównej Inspekcji Weterynaryjnej. Warto zauważyć, że zakres działania naszej inspekcji wykracza daleko poza teren powiatu będzińskiego i obejmuje również Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. To bardzo rozległy teren. - Bezpieczeństwo ludzi to jednak nie tylko sprawy związane z nadzorem nad zwierzętami gospodarskimi. A co na przykład z przypadkami pogryzień ludzi przez psy? - To równie ważny zakres naszych działań. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której zgłaszane są nam takie przypadki. Tylko w ubiegłym roku wydałam ponad 200 decyzji nakazujących obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny. - No właśnie, jak zachować się, gdy pokąsa nas pies? - Przede wszystkim należy uczynić wszystko, by do takiej sytuacji nie doszło. Naszą czujność wzbudzić musi każde podejrzane zachowanie zwierzęcia, czyli takie, które nie jest dla niego naturalne. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Trzeba też ustalić, kto jest właścicielem zwierzęcia. Zgłosić się na policję, straż miejską lub bezpośrednio do nas. Tutaj ściśle współpracujemy z Sanepidem. W każdym przypadku pokąsania przez bezpańskie lub podejrzanie zachowujące się zwierzę trzeba przedsięwziąć takie działania. Pamiętajmy, że wścieklizna to dla ludzi choroba o przebiegu śmiertelnym. Prawidłowo przeprowadzona obserwacja zwierzęcia wyklucza konieczność podania surowicy przeciwko wściekliźnie. - A jak zachować się w przypadku, kiedy znajdujemy na drodze zwierzę ranne, na przykład w wyniku potrącenia przez samochód? Czy mamy takie zwierzę zawozić do weterynarza? - To niezwykle trudna sytuacja. Pamiętajmy, że takie zwierzę może być chore, między innymi na wściekliznę, o której mówiłam wcześniej. Gdy podejmuje się próbę podniesienia go, może z bólu pokąsać. W przypadku zwierząt łownych sprawę należy zgłosić policji, straży miejskiej czy właściwemu leśniczemu. Zwierzęta domowe to nieco inna sprawa. Tutaj wiele do powiedzenia mają gminy, które określają stosowne procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia z udziałem zwierzęcia domowego. Gminy powinny mieć podpisane stosowne umowy z lekarzem weterynarii, który podejmuje w takich przypadkach odpowiednie czynności. Pamiętajmy, że ratując ranne zwierzę nie wolno nam zapominać o własnym bezpieczeństwie! Rozmawiał Krzysztof Kozieł owa Inspekcja Weterynaryjna w Będzinie ul. Świerczewskiego Będzin tel godziny urzędowania: poniedziałek piątek, Pełna miska dla schroniska Wielkimi krokami zbliża się zima uciążliwa pora roku dla wszystkich zwierząt, a w szczególności bezdomnych czy przebywających w schroniskach. Nie zapominają o nich uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie. Organizowana od wielu lat akcja pn. Pełna miska dla schroniska ma na celu zbiórkę żywności dla zwierząt bezdomnych i mieszkających w schronisku. Organizatorem akcji charytatywnej jest Dorota Sioła opiekun Koła Ekologicznego klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie. Przedsięwzięcie posiada już kilkuletnią tradycję. Tegoroczna edycja akcji skupia się na zbiórce pokarmu dla schroniska w Sosnowcu-Milowicach i potrwa do połowy stycznia 2012 roku. Do akcji włączyło się wiele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów oraz klubów sportowych nie tylko z regionu Zagłębia Dąbrowskiego, ale także Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Wśród partnerów akcji z naszego regionu są: Starostwo owe w Będzinie oraz Urząd Miasta Będzina. W akcję bardzo mocno zaangażowany jest Ireneusz Kwiatek, ojciec jednej z uczennic MZS nr 2, który pomaga szkole w pozyskiwaniu sponsorów oraz partnerów finansowych akcji. Dzieci angażujące się w akcję zostaną obdarowane drobnymi nagrodami i upominkami przekazanymi przez sponsorów. Wszyscy, którzy zechcą przekazać na ten szczytny cel wszelakiego rodzaju upominki, przedmioty i pokarm mogą kontaktować się z Ireneuszem Kwiatkiem. Pokarm dla zwierząt można przekazać również do wytypowanych punktów na terenie Będzina. Więcej informacji można uzyskać pod adresem owym: lub telefonicznie pod numerem Marek Czekajski N r 12/57 grudzień

7 Nowe perspektywy Andrzejki w Bractwie rycerskim! Jednym z przedsięwzięć aktualnie realizowanych przez owy Urząd Pracy w Będzinie pozostaje Program Specjalny pn. NOWE PERSPEKTYWY. Na realizację powyższego programu tut. Urząd pozyskał dodatkowe środki w wysokości ,00 złotych. Beneficjentami programu specjalnego są osoby młode, do 30 roku życia, oraz osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, zarejestrowane w PUP w Będzinie. Głównym założeniem programu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej tych osób owy Urząd Pracy w Będzinie nawiązał współpracę z Firmą Motor Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. W ramach programu specjalnego na początku października bieżącego roku dyrektor owego Urzędu Pracy w Będzinie podpisał umowę z prezesem Motor Energy Sp. z o.o. celem refundacji kosztów 40 stanowisk pracy dla skierowanych przez Urząd osób bezrobotnych. Firma otrzymała również wsparcie w postaci zakupu odzieży roboczej - w kwocie 500 złotych - dla każdej osoby bezrobotnej, podejmującej zatrudnienie w ramach doposażonego stanowiska pracy. Wsparcie finansowe środkami Funduszu Pracy umożliwiło Motor Energy Sp. z o. o. zakup maszyn i urządzeń oraz odpowiedniego wyposażenia technologicznego w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast osobom bezrobotnym stworzono odpowiednie warunki do powrotu na aktywny rynek pracy. Należy podkreślić, iż refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powszechnie jest postrzegana jako najskuteczniejsza metoda ograniczania bezrobocia. (red) Z nietypowej imprezy najbardziej zadowolene były dzieci r. w Karczmie Zamkowej na Zamku Królewskim w Będzinie odbyła się impreza andrzejkowa zorganizowana przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, w której wzięło udział bractwo. Mali goście przybyli wspaniale przebrani za postacie z bajek, wróżki, czarodziejów, rycerzy i inne. Pokrzepiwszy się ciepłą strawą dzieci wzięły udział w konkursie na najlepsze przebranie. W efekcie nagrodzono aż czworo dzieci m.in. za kostiumy mnicha, Królewny Śnieżki, aniołka i Zorro. Potem nastąpiły tradycyjne andrzejkowe wróżby lanie wosku przez klucz i odczytywanie przyszłych losów z cienia rzucanego na ścianie przez woskowe odlewy. Kolejne wróżby polegały na odkrywaniu przedmiotów ukrytych pod glinianymi i drewnianymi miseczkami, przy których było mnóstwo śmiechu, gdyż znajdowały się pod nimi rozmaite, częstokroć zabawne przedmioty. Panny oczywiście najbardziej ciekawe były, której z nich jako pierwszy mąż pisany, zdjęły więc raźno lewe buty i tą, której but pierwszy przekroczył próg drzwi zamkowej karczmy niechybnie jako pierwszą czeka zamążpójście. A śmiechu przy tym było co niemiara. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnych na zamku zabaw rycerskich, gdzie mali goście strzelali z łuku, rzucali włócznią i próbowali umiejętności władania mieczem. Tym razem zmierzyli się z ziemniakami, które należało owym mieczem pociąć w najdrobniejsze plasterki. Najlepsi otrzymali cenne nagrody, zaś wszyscy przeżyli wspaniałą przygodę i opuścili zamek w wyśmienitych humorach. Była to kolejna impreza zorganizowana wspólnie przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, Karczmę Zamkową i Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin. (red) Czwarta władza Czwartek. Budynek gimnazjum Psarach. W jednej z sal grupa uczniów pracowicie rozkłada statywy, zawiesza oświetlenie studyjne, mocuje kamerę. Na biurku pojawia się profesjonalny sprzęt montażowy. Ktoś kto zajrzałby tu przypadkiem, mógłby odnieść wrażenie, że gimnazjaliści w rozmowie posługują się szyfrem. Stand up, off, render, voice over, news. Czy to lekcja języka angielskiego z zastosowaniem tajemniczej metody dydaktycznej? Nie. To cotygodniowe warsztaty dziennikarskie dla uczniów II i III klas gimnazjalnych. W tym czasie gdy adepci sztuki operatorskiej, montażu i grafiki zagłębiają się coraz bardziej w jej arkana, inna grupa młodych ludzi poznaje blaski i cienie zawodu dziennikarza. Jak przygotować serwis informacyjny, jak zaprezentować prognozę pogody czy wiadomości sportowe? Na te pytania nie ma prostej odpowiedzi. Kilka osób buduje zaimprowizowane studio wraz z jego pełną obsługą. Co tydzień staje tu przed kamerą, w blasku lamp studyjnych kolejnych kilka osób. Wcielają się w rolę reporterów, prezenterów serwisów informacyjnych, sportowych, prognozy pogody. Prowadzą wywiady, a poza kamerą poznają pracę wydawcy i kierownika produkcji. Nagrania realizują ich koledzy, którzy dbają o to, by wszystko było widać i słychać, a całość przypominała namiastkę serwisu informacyjnego, wywiadu czy prognozy pogody. Występy przed kamerą poprzedzają ćwiczenia logopedyczne, których zdan i e m j e s t r o z r u s z a n i e a p a r a t u m o w y. Łatwo nie jest, ale po kilku minutach takich ćwiczeń każdy dziennikarz mówi wyraźniej trzy cytrzystki i Czechów trzech. Jak zachęcić do kupna Gimnazjaliści z Psar poznają kulisy dziennikarstwa. zupełnie niepotrzebnej rzeczy a jak zniechęcić do wyjątkowej okazji, to ćwiczenia ze sztuki argumentacji. W trakcie zajęć wszyscy poznają techniki autoprezentacji, uczą się publicznych wystąpień i nabierają niezbędnej w takich sytuacjach pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Gimnazjalna redakcja zajmuje się relacjonowaniem wydarzeń z życia szkoły. Warsztaty to również okazja do zapoznania się z mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej. Projekt IV Władza finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu IV Władza 7 N r 12/57 grudzień 2011

8 Polsko-ukraińska umowa podpisana Wydarzenia Starostowie, Krzysztof Malczewski (z lewej) i Igor Kos podczas podpisnia umowy. To pierwsze w historii u Będzińskiego takie wydarzenie. W niedzielę 4 grudnia 2011 roku Starostowie Krzysztof Malczewski i Igor Kos podpisali umowę o współpracy i partnerstwie pomiędzy em Będzińskim a Rejonem Żydaczowskim na Ukrainie. Podpisanie umowy poprzedzone było kilkudniową wizytą w Polsce pięcioosobowej delegacji ukraińskiej, w składzie której, poza Starostą Igorem Kosem znaleźli się również: Oryslava Snigura, Vira Yanklevych, Zinoviy Kit, Bogdan Boichuk. Podczas pobytu w Polsce goście z Ukrainy zwiedzili lotnisko w Pyrzowicach... Ukraińscy goście mieli okazję zwiedzić nie tylko powiat, ale też złożyć wizytę w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, gdzie jej kanclerz Maria Grzechynka opowiedziała o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a samorządem w Polsce. Podpisana umowa przewiduje zacieśnienie relacji pomiędzy powiatami głównie w zakresie wymiany kulturalnej i transferu nowoczesnych technologii. Jest to szczególnie ważne w kontekście aspiracji Ukrainy do uczestniczenia w strukturach europejskich. Nasi goście byli bardzo zainteresowani możliwościami, jakie dają fundusze europejskie - mówi Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Przedstawiciele Rejonu Żydaczowskiego mieli możliwość, by obejrzeć niektóre inwestycje, zrealizowane dzięki pozyskaniu przez samorząd zewnętrznych źródeł finansowania. Co ciekawe, olbrzymie zainteresowanie wśród ukraińskich gości wzbudził SEKAP, czyli System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, funkcjonujący w Starostwie owym w Będzinie i łączący urzędy województwa śląskiego w jedną całość....siewierski zamek... W trakcie spotkań ustalono też, że obie strony szczególny nacisk we wzajemnych relacjach położą na tworzenie dobrych warunków dla rozwoju kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów. Krzysztof Kozieł...i zabytkowy dworek w Dobieszowicach. Na jednej z ostatnich sesji Rady u Będzińskiego podjęliśmy uchwałę o nawiązaniu partnerskiej współpracy pomiędzy em Będzińskim a Rejonem Żydaczowskim. Jestem przekonany, że przyniesie ona wiele korzyści obu stronom. Wizyta delegacji ukraińskiej pozwoliła na stworzenie dobrych ram dla wymiany kulturalnej i gospodarczej. To ważne, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę europejskie aspiracje Ukrainy. Emil Bystrowski Przewodniczący Rady u Będzińskiego N r 12/57 grudzień

9 Wydarzenia Sukcesy siewierskiej książnicy Ogromny sukces odniosła siewierska biblioteka, która została doceniona w ogólnokrajowym plebiscycie organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Gmina Siewierz wraz z biblioteką znalazły się na drugim miejscu w Rankingu Bibliotek. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów miało miejsce podczas Targów Gmina w Poznaniu. Uroczystości towarzyszyła bardzo interesująca debata pt. Biblioteka gminna - mądra inwestycja w kulturę, z udziałem Grzegorza Gaudena (Instytut Książki), Jacka Wojnarowskiego (Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności) oraz przedstawicieli redakcji dziennika Rzeczpospolita. III miejsce (pierwszego nie przyznano, a drugie zdobyły ex aequo biblioteki w Łazach i Gierałtowicach) książnica zajęła w konkursie ogłoszonym przez Bibliotekę Śląską Gminne Koalicje na Rzecz Rozwoju Bibliotek zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Placówka otrzymała nagrodę rzeczową o wartości zł. Podczas pięknej uroczystości Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki wręczył dyrektorom bibliotek, które znalazły się w pierwszej dwudziestce w rankingu Rzeczpospolitej (w tym Czechowice Dziedzice, Siewierz i Mierzęcice) pamiątkowe medale oraz dyplomy gratulacyjne. Dyrektor Biblioteki Śląskiej serdecznie pogratulował laureatom i powiedział, że takie wyróżnienie to powód do dumy nie tylko dla miasta i biblioteki, ale także dla całej społeczności bibliotekarskiej naszego województwa. Listy gratulacyjne otrzymali także burmistrzowie i wójtowie gmin, w których działają nagrodzone biblioteki. Ogromnym wyróżnieniem było wysokie miejsce pracownika Filii Bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach. Paulina Peterek znalazła się na ogólnopolskiej liście 20 nagrodzonych bibliotekarzy za pracę przygotowaną w ramach 1. Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej przez Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału - Wrocław Nagrodą był udział w bezpłatnej trzydniowej Konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w dniach listopada. Celem konferencji i warsztatów było poszerzenie wiedzy bibliotekarzy o historii powieści kryminalnej i o jej obecnym stanie, wymiana doświadczeń, a także spotkania ze znanymi poetami, dziennikarzami, pisarzami (również rodem z Niemiec, Hiszpanii czy Szwecji). Magdalena Szlachta Magdalena Szlachta (w środku) i Grażyna Czapla (z prawej) odbierają nagrody. foto. z archiwum Biblioteki Śląskiej IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu festiwal piosenki obcojęzycznej na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń artystycznych powiatu. Tegoroczna edycja, śladem lat poprzednich obrodziła talentami, które w zgodnej opinii jury mają sporą szansę na prawdziwą, estradową karierę. Swoje umiejętności na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu zaprezentowali uczniowie gimnazjów i szkół średnich z naszego powiatu. Co ciekawe, w tegorocznej edycji festiwalu mocniej niż w poprzednich latach dało się wyczuć powrót do klasyki muzyki rozrywkowej. I chociaż nie zabrakło też świeżych przebojów, to właśnie evergreeny najskuteczniej rozbujały zgromadzoną na widowni publiczność. Starosta Krzysztof Malczewski,który dokonał otwarcia tegorocznego festiwalu, podkreślił duże znaczenie tradycji tej imprezy dla popularyzowania wśród młodzieży nauki języków obcych. Tegoroczna edycja została absolutnie zdominowana przez język angielski. Wyjątkowo długo trwały też obrady jury festiwalu, w składzie którego znaleźli się: Bernard Sołtysik jako przewodniczący, Irena Kmiecik, Kazimiera Banaś, Jerzy Szumski i Grzegorz Węglarz. Na laureatów czekały cenne nagrody. Grand Prix IX owego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej przyznano Edycie Cymer z II LO im. Wyspiańskiego w Będzinie. W kategorii gimnazjum I miejsce przypadło Karolinie Syrek, uczennicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajęli: Angela Wawrzyk (II LO im. Wyspiańskiego w Będzinie) i Zespół Fire Fighters (LO Wojkowice). Krzysztof Kozieł 9 N r 12/57 grudzień 2011 Uczestnicy Festiwalu w trakcie występów.

10 ENERGETYCZNY DUET Wydarzenia Sylwia Grzeszczak i Liber stanowią wulkan twórczej energii, a co za tym idzie jeden z najgorętszych duetów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Utwory takie jak: Co z nami będzie, Mijamy się, czy Nowe -Szanse przez długi czas triumfowały w rankingach największych stacji radiowych. I te właśnie dźwięki, ku wielkiej radości odbiorców, rozbrzmiały w sali MOK. Reakcja publiczności świadczy o wciąż niesłabnącej popularności i wielkiej sympatii do duetu. Przedział wiekowy dowodzi ponadto, iż proponowana muzyka znosi wszelkie bariery pokoleniowe. Artyści dali wspaniały koncert w wojkowickim ośrodku kultury. Fenomen muzycznego eklektyzmu, efektowne operowanie nastrojem, a nade wszystko dobrą zabawę zapamiętają uczestnicy koncertu, który miał miejsce 5 listopada w Wojkowicach. Wystąpili tam Sylwia Grzeszczak i Liber. Muzyczne wydarzenie okazało się najbardziej wyczekiwanym punktem listopadowego rozkładu jazdy MOK. Było warto! przekonują uczestnicy. O sympatii oraz sile oddziaływania muzyki świadczy, jak zawsze, żywa reakcja publiczności. Jednakże w tym przypadku o fakcie, iż w Wojkowicach mieszka rzesza zagorzałych fanów Sylwii i Marcina, można było przekonać się dużo wcześniej. Bilety bowiem rozeszły się w imponująco krótkim czasie. Wśród uczestników nie zabrakło także członków fan clubu muzyków. Wydarzeniu muzycznemu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, za sprawą spontanicznej, żywiołowej interakcji z publicznością. Zastrzyk energii, charyzma, ale też subtelność i liryczna barwa to niepowtarzalne atuty muzycznej pary. To za ich sprawą koncert utworzył swoistą, zamkniętą całość, niczym spektakl wizualno- -werbalny, przenosząc odbiorców w świat eterycznej ballady o trudnej miłości. Rok 2011 to ostatni, gdy duet gra wspólne koncerty. Wokaliści pracują bowiem nad własnymi projektami. Tym bardziej cieszy fakt, iż mieszkańcy Wojkowic mieli okazję, by posłuchać na żywo wyjątkowej pary. Wspomnienia z koncertu z pewnością długo pozostaną żywe! Dagmara Szastak-Zięba Konkurs ortograficzny Integracyjne warsztaty ekologiczne Tegoroczny konkurs stał na wysokim poziomie. W bieżącym roku szkolnym odbył się XI owy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 2011/2012 roku. Konkurs objął honorowym patronatem Starosta u Będzińskiego Krzysztof Malczewski. Ortograficzny turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap odbywał się w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast drugi etap skupiał uczestników skierowanych przez szkolne komisje do eliminacji międzyszkolnych, w których najwyższą stawką było uzyskanie zaszczytnego tytułu Mistrza Ortografii 2011/2012 roku. Eliminacje międzyszkolne odbyły się 25 listopada br. w III Liceum Ogólnokształcącym C. K. Norwida w Będzinie. Uczestnikami tegorocznej edycji konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych u Będzińskiego jak również, gościnnie, uczniowie gimnazjów z terenu powiatu. W ten sposób idea kształtowania wrażliwości na piękno ojczystej mowy zbliżyła młodzież z różnych szkół. Do II etapu konkursu przystąpiło łącznie 36 uczestników, w tym 16 przedstawicieli gimnazjów. Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie tytułu Mistrza Ortografii 2011/2012 roku, zwycięzców 1, 2, 3 miejsca, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 5. grudnia 2011 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Będzinie. Małgorzata Piotrowiak Jest złota polska jesień. Uczniowie z Ośrodków w Będzinie i Gołuchowicach oraz Zespołu Szkół z Czeladzi postanowili skorzystać z tak pięknej pogody i udali się w malownicze okolice Sławkowa na dwudniowe warsztaty ekologiczne. Młodzież pod kierunkiem przewodnika poznała różnorodne ciekawostki przyrodnicze znajdujące się w okolicznych lasach, a także przemaszerowała przez Pustynię Błędowską. Wieczorem w Schronisku Młodzieżowym czekało na nich wiele atrakcji. Śpiewali piosenki przy ognisku, bawili się na dyskotece. Uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach, za które na koniec otrzymali nagrody. Młodzież miała niepowtarzalną okazję wspólnego poznania się. Wszyscy świetnie się bawili, a warsztaty były przygotowane profesjonalnie. (red) Wyrazy podziękowania składamy Dyrektorowi i pracownikom Schroniska w Sławkowie za wspaniałe przyjęcie oraz przedstawicielom Starostwa owego za sfinansowanie warsztatów. Uczestnicy warsztatów Zajęcia w terenie bardzo podobały się uczestnikom. N r 12/57 grudzień

11 Wydarzenia Kolejni ratownicy w Powiecie Do grona ratowników dołączyli kolejni strażacy z Psar i Sławkowa. Prezentujemy Państwu po raz kolejny informacje na temat realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczących szkoleń Strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). W listopadzie br. dobiegła końca kolejna edycja projektów Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w gminie Psary i Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w gminie Sławków. Celem kształcenia strażaków było ich przygotowanie do udzielania pomocy w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Szczegółowym celem kształcenia było; 1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, 4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Po 66 godzinach kursu strażacy przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. 48 strażaków (tj. po 24 strażaków z OSP Psary i OSP Sławków), którzy zostali zakwalifikowani do projektów - odbyli kurs i złożyli egzamin z pozytywnym wynikiem - otrzymali oni zaświadczenia wydane przez firmę szkolącą RAT - MED. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat. (red) Miękki, puchaty i taki z łatką W krainie gejzerów 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu PLUSZOWY MIŚ. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny MIŚ. Co roku gminne placówki biblioteczne organizują dla najmłodszych obchody misiowych urodzin. W programie zajęć są opowieści o prawdziwych i bajkowych niedźwiadkach, zabawy ruchowe tematycznie związane z zachowaniem i zwyczajami naszych bohaterów, zagadki i konkursy oraz plastyczne popisy. Tego roku na przedszkolne i biblioteczne MISIE czekała jednak jeszcze dodatkowa niespodzianka. Zbliżającą się zimę nasze pluszaki miały po raz pierwszy spędzić w misiowych tekturowych chatkach. Kolorowe dachy, okna i drzwi oraz rozmiar pozwalający na wchodzenie do środka cieszyły najbardziej. Należało jedynie pokolorować ściany, za co z ochotą zabrali się nasi milusińscy. W ruch poszły pędzle i kredki, spod których wyłoniły się kwiatki, drzewka, ptaszki i barwne szlaczki. W nagrodę, mali budowniczowie, mogli zabrać domki do swoich przedszkoli. Czy zamieszkają w nich misie - nie wiemy - ale z całą pewnością będą przypominać dzieciom, że to przy okazji obchodów ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA zagościły w ich wnętrzach. (red) Uczestnicy konferencji podczas przerwy. Współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji była głównym tematem odbywającego się w pierwszych dniach listopada w Reykjaviku na Islandii seminarium kontaktowego dla programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Głównymi uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów lokalnych z prawie wszystkich krajów Europy. Reprezentantami polskiej delegacji był Mariusz Dyduch, przedstawiciel u Będzińskiego, Paweł Choczaj kierownik Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa owego w Złotoryi oraz Agnieszka Fijałkowska, która z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, polskiej Agencji Narodowej pełni rolę ogólnopolskiego koordynatora działań w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Regio. Podczas kilkudniowych obrad debatowano przede wszystkim o zadaniach edukacyjnych jakie spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego w różnych krajach Europy oraz sposobach ich realizacji. Głównym celem seminarium kontaktowego była jednak promocja ponadnarodowej wartości integracji, dialogu międzykulturowego oraz trwałego partnerstwa polegającego na wspólnie realizowanych działaniach w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Regio. W toku prowadzonych rozmów i negocjacji Będziński nawiązał współpracę z przedstawicielką lokalnych władz oświatowych autonomii Galicja z północno-zachodniej Hiszpanii, Marią Luz Ares Fandino. W ubiegłym roku podobne seminarium kontaktowe odbyło się w Toledo w Hiszpanii. Dzięki nawiązanej współpracy i budowie partnerstwa u z przedstawicielami Turcji w tym roku rozpoczęła się realizacja aż dwóch projektów, Polsko turecka współpraca dla tworzenia bardziej społeczno wychowawczych szkół jako działanie programu Comenius Partnerskie Projekty Regio oraz Heyday, Again for Health w ramach programu Grundtvig. Artur Pycela 11 N r 12/57 grudzień 2011

12 Józef Skrzek był gwiazdą koncertu. Koncert integracyjny zaczarowny muzyką... Kultura Jak co roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w ramach Górnośląskiego Programu Integracji Społecznej Przez Sztukę odbył się Koncert Integracyjny dla dzieci i rodziców będących podopiecznymi między innymi owej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie. Patronami imprezy byli JM Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Tomasz Miczka oraz Starosta Będziński Krzysztof Malczewski. Koncerty integracyjne muzyki poważnej dla rodzin z dziećmi specjalnej troski organizowane są od 1986 roku. Pomysłodawczynią i wieloletnią organizatorką tej imprezy była mgr Maria Józefina Stelmach. Impreza co roku gromadzi dużą widownię, bo gratka to niebywała uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. W tym roku gościem specjalnym był wspaniały muzyk Józef Skrzek - wieloletni przyjaciel organizatorów imprezy, który mimo swojego napiętego grafiku zajęć i wczesnej pory z radością przywitał zgromadzoną publiczność i dał wspaniały koncert. Zaraz po nim sceną zawładnęli studenci Akademii Muzycznej. Był poczęstunek dla dzieciaków, możliwość wyrażenia swoich przeżyć i emocji w wesołej twórczości plastycznej, gry i zabawy integracyjne. W czasie gdy dzieci bawiły się z rówieśnikami, rodzice uczestniczyli w drugiej części koncertu. Koncert integracyjny jest formą terapii również dla rodziców, dla których codzienne problemy i trudności związane z wychowywaniem dzieci umykają w salach Akademii Muzycznej, co prawda na chwilę, ale to bardzo cenna dla nich chwila. - Ładujemy tutaj swoje rodzicielskie akumulatory mówią z uśmiechem rodzice. Dziękujemy i do zobaczenia za rok. Organizatorzy koncertu: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Oddział Śląski i owa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie serdecznie dziękują za okazaną pomoc: Akademii Muzycznej im K. Szymanowskiego w Katowicach, Starostwu owemu w Będzinie, Artyście Muzykowi Józefowi Skrzekowi, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Jesteśmy z Wami z Sosnowca, Firmie Hydromechanika i Bankowi BPH z Sosnowca, oraz Dyrektorowi i Pracownikom owego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie. Mirosława Toll- Wnentrzak Widzowie zostali ciepło przyjęci przez organizatorów. Szczere wyrazy współczucia Panu Andrzejowi Olesiowi wraz z Małżonką z powodu śmierci córki Patrycji składają Krzysztof Malczewski, Starosta Będziński wraz z Zarządem u oraz Emil Bystrowski Przewodniczący Rady u Będzińskiego wraz z Radnymi. Skradziona tablica kiem powiatowego konserwatora zabytków Przy ulicy Sączewskiego w Będzinie, naprzeciwko obecnej siedziby Starostwa owego, znajduje się budynek, w którym w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się wspomniana instytucja. Przypomnijmy w tym miejscu, że powiat będziński powołano do życia w 1866 r. Pierwszym naczelnikiem powiatu (wówczas tak nazywał się ten urząd) został mjr Mikołaj von Gieince. Natomiast ostatnim starostą będzińskim w II RP był Józef Boxa, który swój urząd sprawował od 1928 r. Obecnie w budynku tym znajduje się filia jednego z banków. W 1987 r. odsłonięto w tym miejscu tablicę poświęconą mieszkańcom Będzina, rozstrzelanym 9 września 1939 r. na dziedzińcu ówczesnego starostwa przez Niemców. Przed pierwszą wojną światową Zagłębie Dąbrowskie znajdowało się w zaborze rosyjskim, w guberni piotrkowskiej. Zanim nadszedł sierpień 1914 r. policja rosyjska w Będzinie postanowiła upamiętnić swoich kolegów zabitych w latach przez członków Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W tym celu zlecono wykonanie tablicy, na której umieszczone byłyby ich nazwiska. Aby nadać przyszłemu miejscu pamięci odpowiednią rangę postanowiono zorganizować uroczyste odsłonięcie tablicy, która miała zostać umieszczona w gmachu starostwa. Do wydarzenia tego jednak nie doszło. Tablica została skradziona a uroczystość musiała zostać odwołana. Kto odważył się na taki krok? Wiele wskazuje, iż dokonali tego członkowie PPS-u. Na szczęście do naszych czasów przetrwało zdjęcie tablicy. Artur Rok N r 12/57 grudzień

13 - Już po raz VII gonili lisa To już tradycja, że na przełomie października i listopada do Sławkowa przyjeżdżają miłośnicy koni, aby wziąć udział w Hubertusie - dorocznym święcie myśliwych, jeźdźców i leśników. Głównym punktem święta jest gonitwa za lisem, a dokładnie za lisią kitą przyczepioną do lewego ramienia jeźdźca zwycięzcy Hubertusa z poprzedniego roku. Tradycyjna gonitwa za lisem wymaga dużych umiejętności jeździeckich. - Dziś już nie gonimy prawdziwego lisa, choć w dalszym ciągu robią to Anglicy. Jednemu z jeźdźców zostanie doczepiony ogon do ramienia i to on ucieka przed pozostałymi uczestnikami gonitwy. W tym roku jest to zwyciężczyni ubiegłorocznej gonitwy, czyli lisica Inez Dylewska - mówi Witold Rosa właściciel Rancza Pan De Rosa w Sławkowie, który wspólnie ze Sportowym Klubem Jeździeckim Jokar z Mysłowic zorganizował tegorocznego Hubertusa. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Sławkowa Bronisław Goraj, który ufundował specjalny puchar dla zwycięzcy I gonitwy w galopie. - To dla nas bardzo ważne, że sławkowski Hubertus, którego wspólnie z Karolem Molędą i Witoldem Rosą zorganizowaliśmy po raz pierwszy w 2005 r. cieszy się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczestników, ale również naszych mieszkańców, których tak wielu, jak w tym roku na gonitwach jeszcze nie było mówił Bronisław Goraj. W sobotę prawie trzydziestu jeźdźców goniło lisa dwukrotnie, najpierw we wspomnianej gonitwie w galopie, a później w II gonitwie w kłusie. Za pierwszym razem po blisko półgodzinnej jeździe lisią kitę zerwał Kamil Gdesz na koniu Amaretto z klubu Tabun ze Sławkowa, a w II gonitwie w kłusie najlepiej spisała się Karolina Skotniczna na koniu Orawa ze Sportowego Klubu Jeździeckiego Jokar. Zanim na łąkach przy ulicy Walcownia rozpoczęły się gonitwy, jeźdźcy zgodnie z tradycją sławkowskich Hubertusów przejechali ulicami miasta, aby punktualnie o godz spotkać się na Rynku z władzami Sławkowa oraz mieszkańcami. (red) Bezpieczniej na imprezach masowych Znamy już finalistów Mistrzostw Europy, które rozegrane będą w przyszłym roku na stadionach Polski i Ukrainy. Z myślą o tej wielkiej imprezie 12 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, której byłem sprawozdawcą w Senacie. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas EURO Tak więc 13 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego i pomogą organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. Nowe przepisy to m.in.: zastrzeżenie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych tylko do miejsc specjalnie wyznaczonych i przez podmioty posiadające koncesję. Na imprezie masowej (z wyjątkiem imprezy podwyższonego ryzyka) dozwolona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,0 proc. alkoholu. W nowelizacji przepisów rozszerzono zakres obowiązywania zakazu klubowego będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych. Od 13 stycznia 2012 r. zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo w przypadku niewykonania polecenia porządkowego grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama sankcja grozi też miedzy innymi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywać będzie w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuści tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie podlegać będzie również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu. Zbigniew Meres Senator RP /W felietonie wykorzystano materiały MSWiA/ 13 N r 12/57 11/56 listopad grudzień 2011

14 Bieg Niepodległości w Psarach Sport Już po raz drugi Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Psary wraz z Parafią pw. św. Piotra i Pawła w Psarach był organizatorem Biegu Niepodległości w gminie Psary. Na stadionie LKS Iskra najmłodsi mieszkańcy gminy w ten niecodzienny, sportowy sposób uczcili rocznicę odzyskania niepodległości, dając świadectwo współczesnego patriotyzmu. Zwycięzcom biegów w poszczególnych kategoriach gratulował Wójt Gminy Tomasz Sadłoń wraz z Proboszczem Parafii w Psarach ks. Janem Piekarskim. Warto przy okazji wspomnieć, iż UKS wraz z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest organizatorem tak wyjątkowych wydarzeń sportowych jak Mistrzostwa Kolarskie czy też Zawody Pływackie dla uczniów z terenu Gminy Psary. (red) Nawet najmłodsi uczestnicy biegu rywalizowali zacięcie o zwycięstwo. I Piłkarski Turniej Niepodległości w Sławkowie W dniu 19 listopada 2011 roku, po raz pierwszy w Sławkowie odbył się Piłkarski Turniej Niepodległości. Organizatorem całej imprezy sportowej była Rada Rycerzy Kolumba im. Bł. Sł. Świętosława ze Sławkowa, a pomysłodawcami Ksiądz Marek Sarlej i Wielki Rycerz Maksym Pięta. Zawodników zagrzewał kulturalny doping. Powitanie uczestników turnieju. Drużyna OSP ze Sławkowa. Do uczestnictwa w Turnieju zostały zaproszone organizacje społeczne, samorządowe i kościelne z terenu miasta. Wystarczyły cztery dni, aby listy z powodu braku miejsc zostały zamknięte. Zainteresowanie imprezą przerosło wszelkie oczekiwania - do udziału w rozgrywkach zgłosiło się aż 13 drużyn, z których każda liczyła po siedmiu zawodników. Swoje reprezentacje wystawili - Ochotnicza Straż Pożarna Sławków, Komenda owa Policji z Będzina, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Miejski Klub Sportowy Sławków, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sławków, Samorządowcy i Radni, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Ministranci i Lektorzy, Chór Cantamus Domino i oczywiście Rycerze Kolumba. Rozgrywki rozpoczęły się punktualnie o godzinie 13:00 Hymnem Państwowym i powitaniem wszystkich zawodników i kibiców, którzy bardzo licznie zgromadzili się w tym dniu na trybunach hali sportowej - przybyło kilkaset osób, które wypełniły halę po brzegi! Z uwagi na dużą liczbę drużyn rozgrywki zostały podzielone na dwie grupy pucharowe, w których każda drużyna grała do dwóch przegranych meczów. W grupie A zdobywcami pierwszego miejsca zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławkowie, którzy w mistrzowski sposób pokonali w finale drużynę nauczycieli, również ze Szkoły Podstawowej! W grupie B bezapelacyjnie zwyciężyła drużyna Policji, która pokonała w finale nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, a trzecie miejsce przypadło drużynie TKKF. Każda zwycięska drużyna otrzymała piękne puchary, ufundowane przez Księdza Wojciecha Kowalskiego, proboszcza ze Sławkowa, kapelana Rycerzy Kolumba. W Turnieju przyznano także trzy inne puchary. Puchar dla najlepszego piłkarza otrzymał Bartłomiej Korczek - uczeń Szkoły Podstawowej w Sławkowie. Również specjalny Puchar za Waleczność, ufundowany przez Rafała Adamczyka, radnego powiatowego, trafił do drużyny uczniów Szkoły Podstawowej. Puchar dla najlepszego bramkarza, decyzją zdecydowanej większości kibiców, zdobył Piotr Paduszyński z OSP Sławków. Jednak żaden z uczestników nie odszedł z pustymi rękami każdy zawodnik otrzymał nagrody niespodzianki, a najlepsi sprzęt komputerowy. Także spośród kibiców rozlosowano ponad 50 nagród niespodzianek (m. in. sprzęt sportowy, odzież sportową, sprzęt komputerowy, książki i albumy), a dla najlepiej dopingującej swych zawodników grupie kibiców (uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej) przyznano słodkie upominki. Na zakończenie Wielki Rycerz podziękował wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w tym wspaniałym wydarzeniu, a także wyraził nadzieję, że podobne imprezy będą organizowane także w przyszłych latach. Maksym Pięta Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba im. Bł. Sł. Świętosława ze Sławkowa Wydawca: Starostwo owe w Będzinie Siedziba redakcji: Starostwo owe w Będzinie, Będzin, ul.sączewskiego 6, tel Red. naczelny: Dariusz Margiel, Red. prowadzący: Artur Pycela, Opracowanie graficzne i skład: Leszek Szymczyk Korekta: Krzysztof Kozieł Druk: Top Druk Łomża, Nakład: 3000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. N r 12/57 grudzień

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne

marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne marzec 2014 nr 3/84 NAGRODY STAROSTY Powiatowy Dzień Wiosny Uniwersytet Dziecka Warsztaty Strategiczne N r 3/84 marzec 2014 1 - rozstrzygnięcie konkursu Narodowy Dzień Życia Nauka drogą do sukcesu Serdecznie

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za to, co było

Dziękuję za to, co było NR 3 (3), ROK 1 CZWARTEK, 30.04.2015 ISSN 2449-5379 społeczność informacje 25-lecie Samorządu Terytorialnego str. 4 Daj włos! Brzeg Dolny włącza się do akcji Dziękuję za to, co było str. 14 sport Mistrz

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 2008 Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Projekty w ramach EFS, Informacje

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

XIII Festiwal Kultury Powiatowej

XIII Festiwal Kultury Powiatowej BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Nr 6/2013, 1/2013, czerwiec, styczeń, wydanie bezpłatne www.powiatglubczycki.pl głubczycki.pl Festiwal Kultury Powiatowej już po raz XIII zagościł

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołych Świąt 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć

Bardziej szczegółowo

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20 Ferie na półmetku patrz str. 20 w styczniu 01.01. radośnie i z nadzieją powitaliśmy Nowy Rok 2014. Tradycyjnie, o północy, Burmistrz Piotr Iwanus złożył noworoczne życzenia wszystkim, którzy przyszli na

Bardziej szczegółowo

Zasypane miasto całe...

Zasypane miasto całe... Nakład 10 000 egz. www.zblizenia.pl Nr 1 (122) 17 lutego 2012 Strażacy pozostają Jednostka straży pożarnej w usteckim CSMW nie zostanie zlikwidowana! str. 6 Zasypane miasto całe... Będzie referendum? Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo