PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12 ROK SZKOLNY 2011/2012 1

2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć Tony Stockwell Przyjazna szkoła pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się względem siebie jak przyjaciele. Dwa hasła, które będą przyświecały pracy wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz rodziców, maja sprawić, że nasza szkoła będzie postrzegana jako miejsce, do którego chętnie się przychodzi, wraca, wspomina. Wiemy, jak wiele zależy od życzliwej i przyjaznej atmosfery stworzonej w szkole. Pożądane efekty przynosi świadome rozwijanie zaangażowania wszystkich pracowników w życie szkoły. Należy wspierać i inspirować do twórczej pracy nie tylko uczniów, ale również tych którzy motywują ich do działań. Aby osiągać pożądane efekty będziemy: Wspierać rozwój uczniów przez dodatkowe działania, Stwarzać warunki do rozwoju każdego młodego człowieka, aby umożliwić mu potencjalny sukces, Pracować efektywnie, Promować swoje działania poprzez media lokalne, Tworzyć właściwy wizerunek w środowisku. Szczegółowe działania ujęte zostały w planie pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012 2

3 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2011 r. 3. Ferie zimowe lutego 2012 r. 4. Wiosenna przerwa świąteczna 5 10 kwietnia 2012 r. 5. Sprawdzian klas VI 3 kwietnia 2012 r. 6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych (święta państwowe i kościelne) 1 listopada 2011 r. 11 listopada 2011 r. 6 stycznia 2012 r. 1 i 3 maja 2012 r. 7 czerwca 2012 r. 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 17 października 2011 r. Konferencja i warsztaty dla nauczycieli i rodziców zorganizowane przez PPP 3 kwietnia 2012 r. (sprawdzian) 2 maja 2012 r. 8 czerwca 2012 r. 8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 czerwca 2012 r. 9. Ferie letnie 30 czerwca 31 sierpnia 2012 r. 3

4 Wrzesień KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W PRZYJMIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Termin realizacji Lp. Rodzaj imprezy, uroczystości Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 dyrektor zrealizowane opiekun SU r. 2 Sprzątanie świata pod hasłem Lasy to życie chrońmy je klas r. Święto Pieczonego Ziemniaka 3 Konkurs plastyczny: Rozpoczęcie projektu ekologicznego kl. I III Śmieciu precz E. Wendt IX X 2011 r. 4 Konkurs plastyczny: E. Wendt IX X 2011 r. Owocowy zawrót głowy 5 Dyskoteka M. Ziemniczak - SU r. 4

5 Listopad Październik 1 Próbna ewakuacja szkoły M. Wendt r. M. Ziemniczak 2 Dzień Edukacji Narodowej. A. Nowak r. SU M. Ziemniczak 3 Moje dziecko idzie do szkoły realizacja programu edukacyjnego M. Lewandowska X-XII 2011 r. dla uczniów i rodziców klasy 0. 4 Radosny uśmiech radosna przyszłość program profilaktyki E. Wendt X-XII 2011 r. stomatologicznej do realizacji w klasie II. 5 Akcja charytatywna Góra Grosza 2010 r. SU M. Ziemniczak X-XII 2011 r. klas 6 Spotkanie z pracownikami PPP dyrektor r. warsztaty dla rodziców i nauczycieli 7 Konkurs na najstraszniejszy lampion halloween owy M. Nożewska X 2011 r. 1 Uroczyste poświęcenie Tablicy pamiątkowej ku czci Patronki Dyrektor, r. wszyscy nauczyciela 2 Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości. K. Kulczak r. 3 Dyskoteka kl. VI S. Orchowska r. 4 Andrzejki dla najmłodszych A. Podemska r. Bal Straszydeł Sabat czarownic i czarodziejów A. Borowska, E. Wendt, M. Lewandowska 5 Wyjazd na basen, do kina, teatru, muzeum klas wg. potrzeb 5

6 Luty Styczeń Grudzień 1 Wyjazd do Fabryki Bombek w Gnieźnie E. Wendt XII 2011 r. 2 Mikołajki. SU M. Ziemniczak r. 3 Spotkanie wigilijne Jasełka M. Ziemniczak r. S. Orchowska 4 Klasowe spotkania wigilijne Zakończenie projektu szkolnego.. klas XII 2011 r. 1 Choinka zabawa karnawałowa. dyrektor r. Rada Rodziców 2 Dzień Babci i Dziadka w zerówce i przedszkolu. M. Lewandowska r. I. Ziemniczak 1 Spotkanie z rodzicami wywiadówka semestralna. dyrektor r. klas 2 Pasowanie na czytelnika ucznia kl. I A.Podemska II 2012 r. 3 Walentynki M. Ziemniczak SU r. 4 Spotkanie z policjantem Bezpieczne ferie zimowe. Policjant z Komendy z r. Konina 5 Konkurs biblijny. M. Ziemniczak r. 6

7 Maj Kwiecień Marzec 1 Konkurs plastyczny: Portret Kobiety E. Wendt r. 2 Dzień Kobiet - apel A. Nowak, r. M.Nożewska 3 Wyjazd do muzeum, kina lub teatru klas wg. potrzeb 4 Powitanie wiosny Wychowawcy kl. I - III r. 5 Dzień Samorządności. SU M. Ziemniczak r. 1 Promocja zdrowego stylu życia posumowanie realizacji r. programów zdrowotnych 0 III (7 kwiecień Światowy Dzień klas I-III Zdrowia) 2 Rocznica śmierci Jana Pawła II M. Ziemniczak r. 3 Ogólnoszkolny festyn - Dzień Ziemi. Przedstawienie teatralne. I Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczny dla kl. I III i IV VI Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maj 1 S. Orchowska r. E. Wendt A. Nowak A. Borowska K. Kulczak r. 2 Dzień Matki i Ojca w zerówce i przedszkolu M. Lewandowska I. Ziemniczak 26 V 2012 r. 7

8 Czerwiec 1 Dzień Dziecka dyrektor, r. Rada Rodziców. klas 2 Wycieczka jednodniowa kl. I-III kl. 0 - III r. E. Wendt 3 Wycieczka kl. IV-VI S. Orchowska r. kl. IV-VI 4 Dzień Sportu ostatni tydzień czerwca 5 Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego. policjant, r. klas 6 Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. SU M. Ziemniczak r. 7 Pożegnanie absolwentów klasy VI. S. Orchowska r. 8 Piknik - kl. 0 M. Lewandowska Wprowadzenie maluchów w życie szkoły ślubowanie kl. 0. M. Lewandowska r. 10 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 dyrektor opiekun SU r. 8

9 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Lp. Termin Tematyka sierpnia 2011 r. Przydział obowiązków, omówienie planu pracy szkoły września 2011 r. Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego, zatwierdzenie planu Kalendarza Wydarzeń i Uroczystości Szkolnych oraz Planu Pracy i Planu Rozwoju Szkoły na dany rok szkolny października 2011 r. Rada szkoleniowa zadania zespołów do spraw ewaluacji listopada 2011 r. Rada szkoleniowa dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w roku szkolnym 2011/ grudnia 2011 r. Bieżące sprawy szkoły. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania stycznia 2012 r. Klasyfikacja śródroczna 7. 9 luty 2012 r. Podsumowanie I półrocza analityczna 8. marzec 2012 r. w czasie rekolekcji Rada szkoleniowa na temat diagnozy sprawdzianów zewnętrznych (Zespół nauczycieli ds. ewaluacji) kwietnia 2012 r. Omówienie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 dyrektor maja 2012 r. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania. Analiza koncepcji szkoły. Ewaluacja czerwca 2012 r. Klasyfikacja roczna czerwca 2012 r. Podsumowanie roku szkolnego - analityczna 9

10 SPOTKANIA Z RODZICAMI Lp. Terminy Treść r. Spotkanie klasowe z wychowawcą m. in. Wybór Rady Rodziców, zapoznanie z WSO, planem pracy r. Przedstawienie informacji o uczniach r. Klasyfikacja śródroczna r. Konsultacje r. Spotkanie z rodzicami r. Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocena naganną lub nieodpowiednią z zachowania - konsultacje 7. czerwiec 2012 r. Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców podsumowanie działalności Rady Rodziców. 10

11 DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Rozwijanie 1. Rozwijanie ruchu polonistycznego na rzecz kultury języka umiejętności polskiego: samokształcenia i a. redagowanie szkolnych gazetek nauczyciel j. polskiego 2 razy w roku uczenia się przez całe b. zorganizowanie ogólnoszkolnego dyktanda nauczyciel j. polskiego II semestr życie. c. przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego nauczyciel j. polskiego 1 raz w roku d. zorganizowanie konkursu czytelniczego bibliotekarz II semestr e. zorganizowanie konkursu recytatorskiego nauczyciel j. polskiego 1 raz w roku f. systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych nauczyciel j. polskiego g. zorganizowanie konkursu na kartkę świąteczną E. Wendt XII Rozwijanie zdolności matematycznych: a. udział w konkursie przyrodniczo-matematycznym nauczyciel matematyki 1 raz w roku b. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z matematyki nauczyciel matematyki i w ramach godziny w kl. IV-VI przyrody karcianej 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym (język angielski): a. udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego nauczyciel j. angielskiego 1 raz w roku b. przygotowanie inscenizacji w języku obcym nauczyciel j. angielski 1 raz w roku 4. Badanie wyników nauczania z języka polskiego i matematyki przedmiotów październik, styczeń, maj 11

12 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI II. Praca z uczniem 1. Indywidualizacja pracy na zajęciach. przedmiotu zdolnym 2. Zorganizowanie konsultacji dla uczniów zdolnych, wszyscy wg potrzeb rozwiązywanie dodatkowych zadań. 3. Przygotowanie do konkursów interdyscyplinarnych z języka przedmiotów wg terminów konkursów polskiego, matematyki i przyrody. w kl. IV-VI ogólnopolskich 4. Promocja najlepszych uczniów: a. prezentacja nazwisk na gazetce Serwis informacyjny styczeń, czerwiec 2012 dyrektora szkoły b. wyróżnienie dyplomami, pochwałami na apelach i szkolny uroczystościach szkoły c. wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców czerwiec 2012 d. publikacja w prasie lokalnej i na stronie internetowej administrator strony szkolny informacji o sukcesach uczniów internetowej e. nagradzanie książkami na zakończenie roku szkolnego czerwiec Typowanie do składu pocztu sztandarowego: chorąży opiekun SU kwiecień 2012 sztandarowy i asysta 12

13 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI III. Praca z uczniem z 1. Kierowanie na badania do PPP celem zdiagnozowania i wychowawca, pedagog IX-XI 2011 dysfunkcjami uzyskania wskazań do dalszej pracy. szkolny w miarę potrzeb 2. Przekazywanie nauczycielom informacji zawartych w opiniach i, pedagog po otrzymaniu opinii orzeczeniach przygotowanych przez PPP. 3. zorganizowanie odpowiedniej formy nauczania zalecanej w,pedagog po otrzymaniu orzeczenia orzeczeniach PPP. 4. Wnikliwe zapoznanie się z [problemami dzieci z dysfunkcjami;].,pedagog 5. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia zgodnie z po otrzymaniu opinii zaleceniami w opiniach. 6. opracowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów VIII-IX 2011 z orzeczeniami. 7. Wsparcie rozwoju ucznia poprzez zajęcia dydaktyczno- nauczyciel oligofrenolog wg podziału wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne. godzin 8. Zorganizowanie pomocy w odrabianiu zadań w świetlicy szkolnej.. wg harm. pracy św 9. Dodatkowe zajęcia wyjaśniające i umożliwiające poprawę oceny wg harm.konsult w ramach konsultacji. np:zaj.wyrówn Częsty kontakt z rodzicami, udział w zajęciach, zapisy w wszyscy wg harm. konsult.; zaj. dziennikach o kontaktach z rodzicami. wyrów. 11. Eliminowanie z procesu dydaktyczno-wychowawczego sytuacji stresowych, rytmiczne i obiektywne ocenianie, dostosowywanie do możliwości ucznia. 13

14 IV. Zainteresowanie 1. Poznawanie historii szkoły i ludzi zaangażowanych w jej rozwój. I semestr historią szkoły, jej 2. Znajomość organów szkoły i ich kompetencji. nauczyciel historii, I semestr tradycją oraz 3. Znajomość głównych dokumentów: Statut, Szkolny Program I semestr dniem dzisiejszym Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Kronika Szkoły (cykl lekcji wychowawczych poświęconych dokumentom szkoły) 4. Znajomość głównych regulaminów i procedur. I semestr 5. Kształtowanie poczucia tożsamości jako postawy zaangażowania opiekunowie organizacji się na rzecz klasy i szkoły a. 6. Organizowanie uroczystości szkoły tworzących jej tradycje, tzn: a. Dzień Edukacji Narodowej b. Wigilia w szkole wg wg harmonogramu c. Choinka Noworoczna harmonogramu uroczystości i imprez d. Święto Patrona szkolnych na rok szkolny e. Zakończenie nauki przez kl. VI; bal kl. VI 2011/2012 f. Przekazanie sztandaru i ślubowanie na sztandar uczniów kl. I 14

15 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI V. Podnoszenie 1. Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych. D. Jankowska,A.Nowak kultury języka 2. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych na lekcji. A. Nowak,D. Jankowska polskiego praca Wykorzystanie pracowni komputerowej z zastosowaniem technik nad poprawą multimedialnych ortografii, estetyki 3. Zorganizowanie konkursu na kartkę świąteczną zwrócenie E. Wendt XII 2011 pisania, techniki uwagi na ortografię, poprawne adresowanie. czytania 4. Zwrócenie uwagi na poprawna ortografię, poprawną technikę A.Nowak, D. Jankowska czytania. 5. Wymaganie pełnych, poprawnych wypowiedzi zorganizowanie konkursów krasomówczych na terenie klasy. poszczególnych przedmiotów, j. polskiego VI. Kształtowanie 1. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów na czytelnika. bibliotekarz I 2012 nawyków 2. Uzupełnienie księgozbioru nowymi książkami. dyrektor II semestr czytelniczych 3. Lekcje biblioteczne dla poszczególnych klas. bibliotekarz klasy I III raz w tygodniu klasy IV VI 1 raz w semestrze 15

16 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI VII. Rozwój postawy 1. Udział w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. nauczyciel plastyki i wg term. konkursów proekologicznej Włączenie oddziałów przedszkolnych 3-4, 5-6 latków oddziałów przedszkolnych 2. Zorganizowanie akcji Sprzątanie świata r. opiekun SU wrzesień Zorganizowanie akcji pod hasłem: Zamieniamy nieużyteczny dyrektor, nauczyciel wrzesień/październik teren zielony w mini park ze ścieżką zdrowia i ścieżką przyrody 2011, marzec/kwiecień dendrologiczną ciąg dalszy Opieka nad ptakami w okresie zimy kl. 0 III kl. I III okres zimy 5. Zorganizowanie I Gminnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej., IV 2012 Dzień Ziemi 6. Realizacja ścieżki ekologicznej w ramach przedmiotów oraz w nauczyciel przyrody formie apeli. 7. Wykorzystanie programów multimedialnych poszerzających nauczyciel przyrody, wiedzę z zakresu ekologii. 8. Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole. opiekun SU, nauczyciel IV 2012 przyrody 16

17 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI VIII. Promocja 1. Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji: zdrowego stylu a. rzetelne prowadzenie każdej lekcji wychowania fizycznego nauczyciel w-f życia b. prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej kl. I III /wg planu zajęć c. prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w ramach nauczyciel w-f 1 raz w tygodniu godziny karcianej d. spędzanie przerw na świeżym powietrzu na boisku dyżurujący IX-X 2011 szkolnym; organizowanie gier i zabaw zespołowych wg harmonogramu IV-VI 2012 e. organizowanie imprez dla uczniów, rodziców i środowiska: w-f, dyrektor wg kalendarza imprez Dzień Sportu, Spartakiada Integracyjna V-VI 2012 f. wyjazdy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne wiosna 2012 g. wyjazdy na rajdy rowerowe opiekun SU wiosna 2012 h. spacery ścieżkami przyrodniczymi Przyjmy kl. I III lekcje wychowawcze 2. Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania: a. prowadzenie akcji Pijmy mleko b. prowadzenie zajęć dydaktycznych pod wspólnym tytułem II semestr owocowy zawrót głowy codziennie c. pogadanki na temat racjonalnej diety dla dzieci i dorosłych pielęgniarka szkolna, 1 raz w miesiącu d. spożywanie mleka i drugich śniadań w szkole X 2011 e. prowadzenie fluoryzacji zębów pielęgniarka 3. Realizacja profilaktyki stomatologicznej radosny uśmiech, pielęgniarka X 2011 radosna przyszłość kl. II E. Wendt 4. Realizacja programu edukacyjnego dla uczniów i rodziców kl. 0 M. Lewandowska wg terminów lekcji Moje dziecko idzie do szkoły wg potrzeb 5. Przestrzeganie higieny osobistej, a wiek dojrzewania (WDŻ) D. Jankowska 17

18 6. Zaopatrzenie apteczki szkolnej 7. Badania lekarskie, kontrolowanie czystości. dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa pielęgniarka wg. ptrzeb 18

19 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI IX. Wychowanie i 1. Ewaluacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, pedagog wrzesień 2011 profilaktyka 2. Spotkania z policjantem pedagog 2 razy w roku 3. Udział w programie Szkoła bez przemocy pedagog, wych. klas 4. Udział w programie stypendialnym Solidarni wspierającym pedagog uzdolnionych uczniów. 5. Stały kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dyrektor, pedagog 2 3 razy w roku organizowanie spotkań, szkoleń dla nauczycieli i rodziców 19

20 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1 Propagowanie idei współodpowiedzialności za prawidłowe X. Rozwój samorządnej działalności uczniów funkcjonowanie szkoły a. demokratyczne wybory SU b. wykonanie prac społecznie użytecznych dla szkoły i środowiska w ramach akcji Sprzątanie Świata c. nadzorowanie porządku w szatni d. organizowanie akcji charytatywnych 2. Koordynowanie działalności kulturalnej a. organizacja dyskotek z okazji Andrzejek, Walentynek, Dnia Dziecka b. nadzorowanie przygotowań samorządów klasowych do uroczystości szkolnych 3. Promowanie edukacji rówieśniczej: a. założenie skrzynki pytań b. lansowanie postawy wzorowego ucznia c. oglądanie filmów na DVD na tematy zagrożeń i organizowanie dyskusji d. reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów sportowych, dbałość o dobre imię i renomę e. reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas uroczystości i konkursów opiekun SU, dyrektor opiekun SU opiekun SU opiekun SU opiekun SU nauczyciel w-f opiekun SU, czerwiec 2012 wrzesień 2011 kwiecień 2012 wg kalendarza imprez wg kalendarza impez 2 razy w roku wg kalendarza zawodów f. działalność charytatywna Góra Grosza, inne akcje np. opiekun SU wg kalendarza Zbieranie żywności przed świętami 4. Włączenie uczniów do czynnego udziału w uroczystościach szkolnych wg kalendarza imprez. dyrektor, opiekun SU, 20

21 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI XI. Kształtowanie 1. Poznawanie kultury i języka krajów anglojęzycznych (lekcje, nauczyciel j. angielskiego postawy piosenki, inscenizacje). otwartości na inne 2. Co wiem o Unii Europejskiej? lekcja wychowawcza, nauczyciel historii, II semestr (maj 2012) społeczności i prezentacja multimedialna klas IV - VI kultury XII. Przygotowanie do 1. Wyjazd do kina, teatru. klas wg kalendarza aktywnego 2. Rozwijanie talentów aktorskich w ramach koła teatralnego opiekun koła teatralnego uczestnictwa w 3. Aktywne uczestnictwo w Przeglądzie Teatrów Szkolnych w opiekunowie koła V-VI 2012 Kulturze Kawnicach w tym popis talentów artystycznych. teatralnego 4. Udział w plenerze Ołówkiem i węglem nasza wieś. nauczyciel plastyki IV V 2012 Zorganizowanie wystawy prac. 5. Opracowania ciekawych nowatorskich scenariuszy imprez wg kalendarza imprez szkolnych. 6. Wdrażanie do świadomego i kulturalnego korzystania z nauczyciel-bibliotekarz wypożyczalni i czytelni szkolnej 7. Organizowanie imprez kultywujących ludowe zwyczaje i obrzędy I III wg kalendarza imprez andrzejki, mikołajki, topienie Marzanny. 8. Udział w imprezach szkolnych z zachowaniem podstawowych wg kalendarza imprez i zasad kultury. uroczystości 9. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez organizowanie nauczyciel plastyki wg pór roku wystaw tematycznych na korytarzu szkoły. 21

22 XIII. Poszerzenie 1. Zebrania, wyłonienie Rady Rodziców, dyrektor wrzesień 2011/wg współdziałania ze harmonogramu zebrań z środowiskiem i rodzicami rodzicami 2. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły., dyrektor 3. Włączenie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych., dyrektor (Dzień Nauczyciela, Choinka, Dzień Dziecka itp.) 4. Udział rodziców w imprezach szkolnych i klasowych. dyrektor, pedagog wg kalendarza imprez 5. Pedagogizacja rodziców. dyrektor, pedagog, podczas spotkań z pracownicy PPP rodzicami 6. Współpraca z Radą Rodziców w organizowaniu imprez bal dyrektor wg planu imprez Rady andrzejkowy, bal karnawałowy, Rodziców 7. Promocja szkoły w środowisku obecność mediów podczas zespół ds. promocji szkoły uroczystości szkolnych XIV. Kształtowanie 1. Organizowanie imprez klasowych: umiejętności a. wprowadzenie kl. 0 w życie szkoły M. Lewandowska czerwiec 2012 współżycia w b. Andrzejki w szkole Bal straszydeł klas, SU listopad 2011 zespołach c. Mikołajki klas, SU grudzień 2011 klasowych, d. Wigilia klasowa klas, SU grudzień 2011 grupach e. Dzień Babci i Dziadka w 0 M. Lewandowska, rodzice styczeń 2012 rówieśniczych f. Dzień Mamy i Taty w przedszkolu, klasy I - VI M. Lewandowska, rodzice maj 2012 g. Wycieczka na zakończenie roku i pożegnanie kl. VI S. Orchowska, rodzice, maj/czerwiec 2012 h. Bal kl. VI, zakończenie roku szkolnego S. Orchowska, rodzice czerwiec

23 XV. Bezpieczeństwo 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. klas wrzesień kwiecień na drogach 2. Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki wrzesień kwiecień 3. Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. wych. klas, policjant 4. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. wych. klas, policjant 5. Spotkanie z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa. wych. klas, policjant 2 razy w roku XV. Nadzór pedagogiczny 1. Plan nadzoru pedagogicznego. dyrektor do 15 września 2011 dyrektora jako jeden z 2. Wspomaganie pracy i rozwoju zawodowego nauczycieli. dyrektor wg planu doskonal. zawod. elementów 3. Ocenianie pracy nauczycieli na podstawie zgromadzonych dyrektor wg planu nadzoru podniesienia jakości informacji. pracy szkoły 4. Hospitacje realizowanie podstawy programowej. dyrektor wg planu hospitacji 23

24 PROBLEMY OPIEKUŃCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Dokonanie 1. Informowanie rodziców o możliwościach skorzystania z różnych klas wnikliwej analizy form pomocy w gminie potrzeb bytowych 2. Sporządzenie listy dzieci z poszczególnych klas potrzebujących klas wrzesień 2011 pomocy.(w teczkach ) 3. Wyprawka dla najmłodszych. klas wrzesień Stypendium socjalne. klas 2 razy w semestrze 1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych: II. Opieka a. zajęcia świetlicy szkolnej wg planu psychologiczno b. zajęcia w bibliotece wych. świetlicy wg podziału godzin pedagogiczna nad 2. Zapewnienie wsparcia uczniom mającym trudności w uczeniu nauczyciel bibliotekarz wg godzin biblioteki dziećmi i się: młodzieżą a. kierowanie uczniów do PPP na specjalistyczne badania b. dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, pedagog wg potrzeb zgodnie z zaleceniami w opinii PPP na bieżąco c. zorganizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli, wg planu lekcji d. wprowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych zgodnie z Rozp. Men. z dn. dyrektor, pedagog, 17 listopada 2010 r. oddziałów e. eliminowanie z procesu dydaktyczno-wychowawczego przedszkolnych sytuacji stresowych, rytmiczne i obiektywne ocenianie wszyscy zgodne z WSO. 24

25 III. Współpraca z 1. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły: rodzicami i a. prowadzenie spotkań z rodzicami w nowy, bardziej klas, wg harmonogramu środowiskiem angażujący rodziców sposób, tworzenie jednorodnego wywiadówek środowiska wychowawczego b. zorganizowanie stałych konsultacji dla rodziców wg harmonog. konsultacji c. imprezy integracyjne Rodzice-Nauczyciele, np. Wigilia klas szkolna, rajd rowerowy, wycieczka szkolna. 2. Współpraca z Radą Rodziców a. kwartalne spotkania Rady Rodziców wg planu pracy Rady Rodz b. udział przedstawicieli Rady Rodziców w uroczystościach wg harmonogramu szkolnych c. organizacja Balu Choinkowego klas, Rada styczeń 2012 d. organizacja Dnia Dziecka Rodziców styczeń 2012 e. organizacja balu kl. VI wych. klas, Rada czerwiec 2012 Rodziców 1. Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole dyrektor, wych., nauczyc. IV. Bezpieczeństwo 2. Określenie regulaminu i zasad zachowania się na przerwach, dyrektor, wg regulaminu szkoły, uczniów w szkole podczas wycieczek, imprez oraz procedur dotyczących planu wycieczek i imprez bezpieczeństwa na terenie szkoły. dyrektor, 3. Wdrażanie programu Bezpieczna szkoła dyrektor, pedagog i wg. programu 4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, PPP, Sądem Rodzinnym. wg potrzeb 25

26 ZADANIA ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Sprawy kadrowe 1. Dbanie o dostateczną liczbę nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego 2. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 3. Umożliwienie nauczycielom kontynuowania studiów zaocznych, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących 4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez WDN 5. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli poprzez hospitacje, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizę dokumentacji pedagogicznej. 6. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli 7. Przydzielenie dodatku motywacyjnego, opiekuna stażu, wychowawstwa. 8. Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. 9. Aktualizowanie umów o pracę. 10. Zlecanie doraźnych zastępstw innym nauczycielom tej samej, bądź pokrewnej specjalności, mając na uwadze rytmiczną realizację programu nauczania. 11. Nagradzanie nauczycieli szczególnie wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbających o osiągnięcia edukacyjne uczniów, doskonalących swój warsztat pracy. na bieżąco sierpień 2011 wg planu doskonalenia wg planu WDN wg planu nadzoru wg planu nadzoru wrzesień 2011, styczeń 2012 na bieżąco na bieżąco na bieżąco wg potrzeb październik 2011, dodatek motywacyjny co pół roku 26

27 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI II. Dyscyplina pracy i 1. Kontrola realizacji zarządzeń w szczególności dotyczących po wydaniu zarządzenia odpowiedzialność bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zajęć służbowa organizowanych przez szkołę, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oświaty zdrowotnej w placówce, dokumentacji wymaganej od każdego nauczyciela 2. Systematyczna kontrola wszystkich nauczycieli realizujących na bieżąco, zgodnie z Roz. awans, zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego i ich MEN dot. awansu całoroczny monitoring, hospitacja zajęć, przydział opiekuna zawodowego 3. Systematyczna kontrola wszystkich nauczycieli zgodnie z planem wg planu nadzoru nadzoru pedagogicznego. 4. Systematyczne pełnienie opieki nad uczniami w czasie przerw na bieżąco międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 5. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć na bieżąco 6. Kontrola aktualności pracowniczych książeczek zdrowia i badań sekretarz szkoły na bieżąco okresowych 7. Dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia, personel 8. Dbałość o powierzone opiece pomoce naukowe, uczestniczenie w inwentaryzacji 9. Racjonalne gospodarowanie zapasami materiałowymi personel obsł. i pedagog. 10. Racjonalne zużywanie środków czystości personel obsługowy 11. Kontrola pracy personelu obsługowego szkoły 27

28 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI III. Sprawy socjalno- 1. Dalsza poprawa warunków pracy: personel obsługowy na bieżąco bytowe a. dbałość o czystość sanitariatów, ręczniki papierowe, pojemniki na ręczniki, usprawnianie prawidłowej wentylacji b. dbałość o prawidłowy mikroklimat we wszystkich pomieszczeniach, prawidłowe ogrzewanie i wietrzenie. 2. Informowanie pracowników o akcjach i imprezach socjalno- na bieżąco bytowych organizowanych przez ZNP i ośrodki kultury w Golinie i Koninie 3. Podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z komisja na bieżąco Regulaminem i postulatami uprawnionych pracowników. 4. Spotkania zarządu ds. Funduszu Socjalnego dotyczącego zarząd ds. funduszu socj. wg potrzeb, posiedzeń pożyczek na remont lub budowę domu (mieszkania) i innych. zarządu FS 5. Wymiana mebli w sali nr 19 wiosna Wymiana mebli w bibliotece szkolnej II semestr 7. Doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. II semestr 8. Zagospodarowanie terenu zielonego przed szkołą (mini park ze w/g możliwości ścieżką dendrologiczną, boisko trawiaste 9. Założenie rolet w salach lekcyjnych wg możliwości 10. Zakupienie komputerów do pokoju nauczycielskiego i II semestr sekretariatu 11. Zakupienie pralki automatycznej II semestr 12. Malowanie klatki schodowej II semestr 13. Wymiana drzwi frontowych II semestr 28

29 ZAŁĄCZNIKI 1. Tygodniowy podział godzin obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 2. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli 3. Harmonogram zajęć świetlicy, biblioteki. 4. Harmonogram zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego 5. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych kółka zainteresowań, dodatkowej godziny z art. 42 ust 2 pkt. 2 ust. KN 6. Harmonogram konsultacji nauczycieli 7. Kalendarz roku szkolnego 8. Plan pracy wychowawczej klas I VI 9. Plan pracy samorządu szkolnego 10. Plan pracy zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych 11. Plan pracy biblioteki. 12. Harmonogram rozgrywek sportowych na bieżący rok szkolny 13. Plan Pracy Pedagoga Szkolnego 14. Plan odwozów uczniów Plan pracy szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 15 września 2011 r. 29

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 I Priorytety pracy szkoły 1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 01.09.2016 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2016 / 2017 01.09. 2016r.- 27.01.2017r. Okres I 23.12. 2016r.- 31.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Wrzesień 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Glince. 2. Przydział godzin i czynności, wybór zespołów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. H. Grabowskiej Zety w Chlinie

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. H. Grabowskiej Zety w Chlinie Plan pracy Szkoły Podstawowej im. H. Grabowskiej Zety w Chlinie na rok szkolny 2016/17 I. Wnioski pracy szkoły w roku 2016/17 w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego 1. Motywowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r.

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r. 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Żabi Róg wrzesień 2012 r. 2 DYDAKTYKA - WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania: a) doskonalenie umiejętności z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014

Roczny plan pracy. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie na rok 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na rok szkolny 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczepanowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczepanowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczepanowie w roku szkolnym 2014/2015 Szczepanowo, sierpień 2014 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3 WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/20 Wychowawcy poinformują uczniów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w szkole. Złożenie planów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły - właściwe pełnienie dyżurów - utrzymywanie porządku w szkole - naprawianie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach w roku szkolnym 2013/2014

Plan Pracy Szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach w roku szkolnym 2013/2014 Plan Pracy Szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Małocicach w roku m 2013/2014 1. Zadania dydaktyczne a) Osiąganie wyższych wyników nauczania. b) Rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów. c) Kontrola

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2013/2014 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 1 I. ZADANIA DYDAKTYCZNE Cel: Szkoła zapewnia optymalne warunki do zdobycia wykształcenia odpowiedniego do

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dbałość o zdrowie i higienę uczniów. - dyscyplinowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi rok szkolny 2014/2015 Zebrania i konsultacje z Rodzicami Oddział Dzienny dla Dzieci 9/13.IX.2013 Zebrania dla rodziców - przedstawienie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO LP. DATA WYDARZENIE 1. 1.09.2015r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2. 14.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi na rok szkolny 2012/2013 I. Priorytety pracy szkoły 1. Integrowanie zespołów klasowych oraz uczniów całej szkoły (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Rozwijanie i upowszechnianie kompetencji czytelniczych - dobór odpowiednich lektur - doposażenie biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda rok szkolny 2015/2016 CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Bardziej szczegółowo

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego : 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1. z dnia: 27 sierpnia 2010r.

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie Strona 1. z dnia: 27 sierpnia 2010r. z dnia: 27 sierpnia 2010r. załącznik do Uchwały 133/2015 Rady Pedagogicznej z dnia: 28 sierpnia 2015r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IIM.. JANA PAWŁA IIII W DOBRYNIINIIE na rok szkollny 2015//2016 Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 HASŁO PROGRAMOWE: Nasze przedszkole promuje zdrowie OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017 SP Chełmno Plan dydaktyczno wychowawczy 2016/2017 Strona 1 z 6 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CHEŁMNIE rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. godz.10.00 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31grudnia 2016 r. 3. Ferie zimowe 23 stycznia - 5 lutego 2017 r. 4. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Dyblinie 2012/2013 2 Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 l.p. DATA ZADANIE ODPOWIEDZIALNI r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2015/2016 godz.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 l.p. DATA ZADANIE ODPOWIEDZIALNI r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2015/2016 godz. 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 l.p. DATA ZADANIE ODPOWIEDZIALNI 31.08.2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2015/2016 godz. 9:00 godz. 11.00 (+ nowi ) 2. 01.09.2016 r. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016

Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016 Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin ZWIĘKSZANIE INTEGRACJI W ZESPOŁACH KLASOWYCH Zajęcia integracyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach ROK SZKOLNY 2013/2014 Roczny Plan Pracy Szkoły: daje możliwość skutecznej realizacji przyjętej Koncepcji

Bardziej szczegółowo