PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 3/11/12 ROK SZKOLNY 2011/2012 1

2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć Tony Stockwell Przyjazna szkoła pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się względem siebie jak przyjaciele. Dwa hasła, które będą przyświecały pracy wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz rodziców, maja sprawić, że nasza szkoła będzie postrzegana jako miejsce, do którego chętnie się przychodzi, wraca, wspomina. Wiemy, jak wiele zależy od życzliwej i przyjaznej atmosfery stworzonej w szkole. Pożądane efekty przynosi świadome rozwijanie zaangażowania wszystkich pracowników w życie szkoły. Należy wspierać i inspirować do twórczej pracy nie tylko uczniów, ale również tych którzy motywują ich do działań. Aby osiągać pożądane efekty będziemy: Wspierać rozwój uczniów przez dodatkowe działania, Stwarzać warunki do rozwoju każdego młodego człowieka, aby umożliwić mu potencjalny sukces, Pracować efektywnie, Promować swoje działania poprzez media lokalne, Tworzyć właściwy wizerunek w środowisku. Szczegółowe działania ujęte zostały w planie pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012 2

3 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2011 r. 3. Ferie zimowe lutego 2012 r. 4. Wiosenna przerwa świąteczna 5 10 kwietnia 2012 r. 5. Sprawdzian klas VI 3 kwietnia 2012 r. 6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych (święta państwowe i kościelne) 1 listopada 2011 r. 11 listopada 2011 r. 6 stycznia 2012 r. 1 i 3 maja 2012 r. 7 czerwca 2012 r. 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 17 października 2011 r. Konferencja i warsztaty dla nauczycieli i rodziców zorganizowane przez PPP 3 kwietnia 2012 r. (sprawdzian) 2 maja 2012 r. 8 czerwca 2012 r. 8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 czerwca 2012 r. 9. Ferie letnie 30 czerwca 31 sierpnia 2012 r. 3

4 Wrzesień KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W PRZYJMIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Termin realizacji Lp. Rodzaj imprezy, uroczystości Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 dyrektor zrealizowane opiekun SU r. 2 Sprzątanie świata pod hasłem Lasy to życie chrońmy je klas r. Święto Pieczonego Ziemniaka 3 Konkurs plastyczny: Rozpoczęcie projektu ekologicznego kl. I III Śmieciu precz E. Wendt IX X 2011 r. 4 Konkurs plastyczny: E. Wendt IX X 2011 r. Owocowy zawrót głowy 5 Dyskoteka M. Ziemniczak - SU r. 4

5 Listopad Październik 1 Próbna ewakuacja szkoły M. Wendt r. M. Ziemniczak 2 Dzień Edukacji Narodowej. A. Nowak r. SU M. Ziemniczak 3 Moje dziecko idzie do szkoły realizacja programu edukacyjnego M. Lewandowska X-XII 2011 r. dla uczniów i rodziców klasy 0. 4 Radosny uśmiech radosna przyszłość program profilaktyki E. Wendt X-XII 2011 r. stomatologicznej do realizacji w klasie II. 5 Akcja charytatywna Góra Grosza 2010 r. SU M. Ziemniczak X-XII 2011 r. klas 6 Spotkanie z pracownikami PPP dyrektor r. warsztaty dla rodziców i nauczycieli 7 Konkurs na najstraszniejszy lampion halloween owy M. Nożewska X 2011 r. 1 Uroczyste poświęcenie Tablicy pamiątkowej ku czci Patronki Dyrektor, r. wszyscy nauczyciela 2 Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości. K. Kulczak r. 3 Dyskoteka kl. VI S. Orchowska r. 4 Andrzejki dla najmłodszych A. Podemska r. Bal Straszydeł Sabat czarownic i czarodziejów A. Borowska, E. Wendt, M. Lewandowska 5 Wyjazd na basen, do kina, teatru, muzeum klas wg. potrzeb 5

6 Luty Styczeń Grudzień 1 Wyjazd do Fabryki Bombek w Gnieźnie E. Wendt XII 2011 r. 2 Mikołajki. SU M. Ziemniczak r. 3 Spotkanie wigilijne Jasełka M. Ziemniczak r. S. Orchowska 4 Klasowe spotkania wigilijne Zakończenie projektu szkolnego.. klas XII 2011 r. 1 Choinka zabawa karnawałowa. dyrektor r. Rada Rodziców 2 Dzień Babci i Dziadka w zerówce i przedszkolu. M. Lewandowska r. I. Ziemniczak 1 Spotkanie z rodzicami wywiadówka semestralna. dyrektor r. klas 2 Pasowanie na czytelnika ucznia kl. I A.Podemska II 2012 r. 3 Walentynki M. Ziemniczak SU r. 4 Spotkanie z policjantem Bezpieczne ferie zimowe. Policjant z Komendy z r. Konina 5 Konkurs biblijny. M. Ziemniczak r. 6

7 Maj Kwiecień Marzec 1 Konkurs plastyczny: Portret Kobiety E. Wendt r. 2 Dzień Kobiet - apel A. Nowak, r. M.Nożewska 3 Wyjazd do muzeum, kina lub teatru klas wg. potrzeb 4 Powitanie wiosny Wychowawcy kl. I - III r. 5 Dzień Samorządności. SU M. Ziemniczak r. 1 Promocja zdrowego stylu życia posumowanie realizacji r. programów zdrowotnych 0 III (7 kwiecień Światowy Dzień klas I-III Zdrowia) 2 Rocznica śmierci Jana Pawła II M. Ziemniczak r. 3 Ogólnoszkolny festyn - Dzień Ziemi. Przedstawienie teatralne. I Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczny dla kl. I III i IV VI Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maj 1 S. Orchowska r. E. Wendt A. Nowak A. Borowska K. Kulczak r. 2 Dzień Matki i Ojca w zerówce i przedszkolu M. Lewandowska I. Ziemniczak 26 V 2012 r. 7

8 Czerwiec 1 Dzień Dziecka dyrektor, r. Rada Rodziców. klas 2 Wycieczka jednodniowa kl. I-III kl. 0 - III r. E. Wendt 3 Wycieczka kl. IV-VI S. Orchowska r. kl. IV-VI 4 Dzień Sportu ostatni tydzień czerwca 5 Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego. policjant, r. klas 6 Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. SU M. Ziemniczak r. 7 Pożegnanie absolwentów klasy VI. S. Orchowska r. 8 Piknik - kl. 0 M. Lewandowska Wprowadzenie maluchów w życie szkoły ślubowanie kl. 0. M. Lewandowska r. 10 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 dyrektor opiekun SU r. 8

9 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Lp. Termin Tematyka sierpnia 2011 r. Przydział obowiązków, omówienie planu pracy szkoły września 2011 r. Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego, zatwierdzenie planu Kalendarza Wydarzeń i Uroczystości Szkolnych oraz Planu Pracy i Planu Rozwoju Szkoły na dany rok szkolny października 2011 r. Rada szkoleniowa zadania zespołów do spraw ewaluacji listopada 2011 r. Rada szkoleniowa dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w roku szkolnym 2011/ grudnia 2011 r. Bieżące sprawy szkoły. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania stycznia 2012 r. Klasyfikacja śródroczna 7. 9 luty 2012 r. Podsumowanie I półrocza analityczna 8. marzec 2012 r. w czasie rekolekcji Rada szkoleniowa na temat diagnozy sprawdzianów zewnętrznych (Zespół nauczycieli ds. ewaluacji) kwietnia 2012 r. Omówienie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 dyrektor maja 2012 r. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania. Analiza koncepcji szkoły. Ewaluacja czerwca 2012 r. Klasyfikacja roczna czerwca 2012 r. Podsumowanie roku szkolnego - analityczna 9

10 SPOTKANIA Z RODZICAMI Lp. Terminy Treść r. Spotkanie klasowe z wychowawcą m. in. Wybór Rady Rodziców, zapoznanie z WSO, planem pracy r. Przedstawienie informacji o uczniach r. Klasyfikacja śródroczna r. Konsultacje r. Spotkanie z rodzicami r. Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocena naganną lub nieodpowiednią z zachowania - konsultacje 7. czerwiec 2012 r. Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców podsumowanie działalności Rady Rodziców. 10

11 DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Rozwijanie 1. Rozwijanie ruchu polonistycznego na rzecz kultury języka umiejętności polskiego: samokształcenia i a. redagowanie szkolnych gazetek nauczyciel j. polskiego 2 razy w roku uczenia się przez całe b. zorganizowanie ogólnoszkolnego dyktanda nauczyciel j. polskiego II semestr życie. c. przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego nauczyciel j. polskiego 1 raz w roku d. zorganizowanie konkursu czytelniczego bibliotekarz II semestr e. zorganizowanie konkursu recytatorskiego nauczyciel j. polskiego 1 raz w roku f. systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych nauczyciel j. polskiego g. zorganizowanie konkursu na kartkę świąteczną E. Wendt XII Rozwijanie zdolności matematycznych: a. udział w konkursie przyrodniczo-matematycznym nauczyciel matematyki 1 raz w roku b. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z matematyki nauczyciel matematyki i w ramach godziny w kl. IV-VI przyrody karcianej 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym (język angielski): a. udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego nauczyciel j. angielskiego 1 raz w roku b. przygotowanie inscenizacji w języku obcym nauczyciel j. angielski 1 raz w roku 4. Badanie wyników nauczania z języka polskiego i matematyki przedmiotów październik, styczeń, maj 11

12 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI II. Praca z uczniem 1. Indywidualizacja pracy na zajęciach. przedmiotu zdolnym 2. Zorganizowanie konsultacji dla uczniów zdolnych, wszyscy wg potrzeb rozwiązywanie dodatkowych zadań. 3. Przygotowanie do konkursów interdyscyplinarnych z języka przedmiotów wg terminów konkursów polskiego, matematyki i przyrody. w kl. IV-VI ogólnopolskich 4. Promocja najlepszych uczniów: a. prezentacja nazwisk na gazetce Serwis informacyjny styczeń, czerwiec 2012 dyrektora szkoły b. wyróżnienie dyplomami, pochwałami na apelach i szkolny uroczystościach szkoły c. wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców czerwiec 2012 d. publikacja w prasie lokalnej i na stronie internetowej administrator strony szkolny informacji o sukcesach uczniów internetowej e. nagradzanie książkami na zakończenie roku szkolnego czerwiec Typowanie do składu pocztu sztandarowego: chorąży opiekun SU kwiecień 2012 sztandarowy i asysta 12

13 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI III. Praca z uczniem z 1. Kierowanie na badania do PPP celem zdiagnozowania i wychowawca, pedagog IX-XI 2011 dysfunkcjami uzyskania wskazań do dalszej pracy. szkolny w miarę potrzeb 2. Przekazywanie nauczycielom informacji zawartych w opiniach i, pedagog po otrzymaniu opinii orzeczeniach przygotowanych przez PPP. 3. zorganizowanie odpowiedniej formy nauczania zalecanej w,pedagog po otrzymaniu orzeczenia orzeczeniach PPP. 4. Wnikliwe zapoznanie się z [problemami dzieci z dysfunkcjami;].,pedagog 5. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia zgodnie z po otrzymaniu opinii zaleceniami w opiniach. 6. opracowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów VIII-IX 2011 z orzeczeniami. 7. Wsparcie rozwoju ucznia poprzez zajęcia dydaktyczno- nauczyciel oligofrenolog wg podziału wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne. godzin 8. Zorganizowanie pomocy w odrabianiu zadań w świetlicy szkolnej.. wg harm. pracy św 9. Dodatkowe zajęcia wyjaśniające i umożliwiające poprawę oceny wg harm.konsult w ramach konsultacji. np:zaj.wyrówn Częsty kontakt z rodzicami, udział w zajęciach, zapisy w wszyscy wg harm. konsult.; zaj. dziennikach o kontaktach z rodzicami. wyrów. 11. Eliminowanie z procesu dydaktyczno-wychowawczego sytuacji stresowych, rytmiczne i obiektywne ocenianie, dostosowywanie do możliwości ucznia. 13

14 IV. Zainteresowanie 1. Poznawanie historii szkoły i ludzi zaangażowanych w jej rozwój. I semestr historią szkoły, jej 2. Znajomość organów szkoły i ich kompetencji. nauczyciel historii, I semestr tradycją oraz 3. Znajomość głównych dokumentów: Statut, Szkolny Program I semestr dniem dzisiejszym Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Kronika Szkoły (cykl lekcji wychowawczych poświęconych dokumentom szkoły) 4. Znajomość głównych regulaminów i procedur. I semestr 5. Kształtowanie poczucia tożsamości jako postawy zaangażowania opiekunowie organizacji się na rzecz klasy i szkoły a. 6. Organizowanie uroczystości szkoły tworzących jej tradycje, tzn: a. Dzień Edukacji Narodowej b. Wigilia w szkole wg wg harmonogramu c. Choinka Noworoczna harmonogramu uroczystości i imprez d. Święto Patrona szkolnych na rok szkolny e. Zakończenie nauki przez kl. VI; bal kl. VI 2011/2012 f. Przekazanie sztandaru i ślubowanie na sztandar uczniów kl. I 14

15 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI V. Podnoszenie 1. Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych. D. Jankowska,A.Nowak kultury języka 2. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych na lekcji. A. Nowak,D. Jankowska polskiego praca Wykorzystanie pracowni komputerowej z zastosowaniem technik nad poprawą multimedialnych ortografii, estetyki 3. Zorganizowanie konkursu na kartkę świąteczną zwrócenie E. Wendt XII 2011 pisania, techniki uwagi na ortografię, poprawne adresowanie. czytania 4. Zwrócenie uwagi na poprawna ortografię, poprawną technikę A.Nowak, D. Jankowska czytania. 5. Wymaganie pełnych, poprawnych wypowiedzi zorganizowanie konkursów krasomówczych na terenie klasy. poszczególnych przedmiotów, j. polskiego VI. Kształtowanie 1. Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów na czytelnika. bibliotekarz I 2012 nawyków 2. Uzupełnienie księgozbioru nowymi książkami. dyrektor II semestr czytelniczych 3. Lekcje biblioteczne dla poszczególnych klas. bibliotekarz klasy I III raz w tygodniu klasy IV VI 1 raz w semestrze 15

16 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI VII. Rozwój postawy 1. Udział w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. nauczyciel plastyki i wg term. konkursów proekologicznej Włączenie oddziałów przedszkolnych 3-4, 5-6 latków oddziałów przedszkolnych 2. Zorganizowanie akcji Sprzątanie świata r. opiekun SU wrzesień Zorganizowanie akcji pod hasłem: Zamieniamy nieużyteczny dyrektor, nauczyciel wrzesień/październik teren zielony w mini park ze ścieżką zdrowia i ścieżką przyrody 2011, marzec/kwiecień dendrologiczną ciąg dalszy Opieka nad ptakami w okresie zimy kl. 0 III kl. I III okres zimy 5. Zorganizowanie I Gminnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej., IV 2012 Dzień Ziemi 6. Realizacja ścieżki ekologicznej w ramach przedmiotów oraz w nauczyciel przyrody formie apeli. 7. Wykorzystanie programów multimedialnych poszerzających nauczyciel przyrody, wiedzę z zakresu ekologii. 8. Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole. opiekun SU, nauczyciel IV 2012 przyrody 16

17 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI VIII. Promocja 1. Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji: zdrowego stylu a. rzetelne prowadzenie każdej lekcji wychowania fizycznego nauczyciel w-f życia b. prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej kl. I III /wg planu zajęć c. prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w ramach nauczyciel w-f 1 raz w tygodniu godziny karcianej d. spędzanie przerw na świeżym powietrzu na boisku dyżurujący IX-X 2011 szkolnym; organizowanie gier i zabaw zespołowych wg harmonogramu IV-VI 2012 e. organizowanie imprez dla uczniów, rodziców i środowiska: w-f, dyrektor wg kalendarza imprez Dzień Sportu, Spartakiada Integracyjna V-VI 2012 f. wyjazdy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne wiosna 2012 g. wyjazdy na rajdy rowerowe opiekun SU wiosna 2012 h. spacery ścieżkami przyrodniczymi Przyjmy kl. I III lekcje wychowawcze 2. Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania: a. prowadzenie akcji Pijmy mleko b. prowadzenie zajęć dydaktycznych pod wspólnym tytułem II semestr owocowy zawrót głowy codziennie c. pogadanki na temat racjonalnej diety dla dzieci i dorosłych pielęgniarka szkolna, 1 raz w miesiącu d. spożywanie mleka i drugich śniadań w szkole X 2011 e. prowadzenie fluoryzacji zębów pielęgniarka 3. Realizacja profilaktyki stomatologicznej radosny uśmiech, pielęgniarka X 2011 radosna przyszłość kl. II E. Wendt 4. Realizacja programu edukacyjnego dla uczniów i rodziców kl. 0 M. Lewandowska wg terminów lekcji Moje dziecko idzie do szkoły wg potrzeb 5. Przestrzeganie higieny osobistej, a wiek dojrzewania (WDŻ) D. Jankowska 17

18 6. Zaopatrzenie apteczki szkolnej 7. Badania lekarskie, kontrolowanie czystości. dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa pielęgniarka wg. ptrzeb 18

19 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI IX. Wychowanie i 1. Ewaluacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, pedagog wrzesień 2011 profilaktyka 2. Spotkania z policjantem pedagog 2 razy w roku 3. Udział w programie Szkoła bez przemocy pedagog, wych. klas 4. Udział w programie stypendialnym Solidarni wspierającym pedagog uzdolnionych uczniów. 5. Stały kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dyrektor, pedagog 2 3 razy w roku organizowanie spotkań, szkoleń dla nauczycieli i rodziców 19

20 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1 Propagowanie idei współodpowiedzialności za prawidłowe X. Rozwój samorządnej działalności uczniów funkcjonowanie szkoły a. demokratyczne wybory SU b. wykonanie prac społecznie użytecznych dla szkoły i środowiska w ramach akcji Sprzątanie Świata c. nadzorowanie porządku w szatni d. organizowanie akcji charytatywnych 2. Koordynowanie działalności kulturalnej a. organizacja dyskotek z okazji Andrzejek, Walentynek, Dnia Dziecka b. nadzorowanie przygotowań samorządów klasowych do uroczystości szkolnych 3. Promowanie edukacji rówieśniczej: a. założenie skrzynki pytań b. lansowanie postawy wzorowego ucznia c. oglądanie filmów na DVD na tematy zagrożeń i organizowanie dyskusji d. reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas zawodów sportowych, dbałość o dobre imię i renomę e. reprezentowanie szkoły na zewnątrz podczas uroczystości i konkursów opiekun SU, dyrektor opiekun SU opiekun SU opiekun SU opiekun SU nauczyciel w-f opiekun SU, czerwiec 2012 wrzesień 2011 kwiecień 2012 wg kalendarza imprez wg kalendarza impez 2 razy w roku wg kalendarza zawodów f. działalność charytatywna Góra Grosza, inne akcje np. opiekun SU wg kalendarza Zbieranie żywności przed świętami 4. Włączenie uczniów do czynnego udziału w uroczystościach szkolnych wg kalendarza imprez. dyrektor, opiekun SU, 20

21 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI XI. Kształtowanie 1. Poznawanie kultury i języka krajów anglojęzycznych (lekcje, nauczyciel j. angielskiego postawy piosenki, inscenizacje). otwartości na inne 2. Co wiem o Unii Europejskiej? lekcja wychowawcza, nauczyciel historii, II semestr (maj 2012) społeczności i prezentacja multimedialna klas IV - VI kultury XII. Przygotowanie do 1. Wyjazd do kina, teatru. klas wg kalendarza aktywnego 2. Rozwijanie talentów aktorskich w ramach koła teatralnego opiekun koła teatralnego uczestnictwa w 3. Aktywne uczestnictwo w Przeglądzie Teatrów Szkolnych w opiekunowie koła V-VI 2012 Kulturze Kawnicach w tym popis talentów artystycznych. teatralnego 4. Udział w plenerze Ołówkiem i węglem nasza wieś. nauczyciel plastyki IV V 2012 Zorganizowanie wystawy prac. 5. Opracowania ciekawych nowatorskich scenariuszy imprez wg kalendarza imprez szkolnych. 6. Wdrażanie do świadomego i kulturalnego korzystania z nauczyciel-bibliotekarz wypożyczalni i czytelni szkolnej 7. Organizowanie imprez kultywujących ludowe zwyczaje i obrzędy I III wg kalendarza imprez andrzejki, mikołajki, topienie Marzanny. 8. Udział w imprezach szkolnych z zachowaniem podstawowych wg kalendarza imprez i zasad kultury. uroczystości 9. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez organizowanie nauczyciel plastyki wg pór roku wystaw tematycznych na korytarzu szkoły. 21

22 XIII. Poszerzenie 1. Zebrania, wyłonienie Rady Rodziców, dyrektor wrzesień 2011/wg współdziałania ze harmonogramu zebrań z środowiskiem i rodzicami rodzicami 2. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły., dyrektor 3. Włączenie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych., dyrektor (Dzień Nauczyciela, Choinka, Dzień Dziecka itp.) 4. Udział rodziców w imprezach szkolnych i klasowych. dyrektor, pedagog wg kalendarza imprez 5. Pedagogizacja rodziców. dyrektor, pedagog, podczas spotkań z pracownicy PPP rodzicami 6. Współpraca z Radą Rodziców w organizowaniu imprez bal dyrektor wg planu imprez Rady andrzejkowy, bal karnawałowy, Rodziców 7. Promocja szkoły w środowisku obecność mediów podczas zespół ds. promocji szkoły uroczystości szkolnych XIV. Kształtowanie 1. Organizowanie imprez klasowych: umiejętności a. wprowadzenie kl. 0 w życie szkoły M. Lewandowska czerwiec 2012 współżycia w b. Andrzejki w szkole Bal straszydeł klas, SU listopad 2011 zespołach c. Mikołajki klas, SU grudzień 2011 klasowych, d. Wigilia klasowa klas, SU grudzień 2011 grupach e. Dzień Babci i Dziadka w 0 M. Lewandowska, rodzice styczeń 2012 rówieśniczych f. Dzień Mamy i Taty w przedszkolu, klasy I - VI M. Lewandowska, rodzice maj 2012 g. Wycieczka na zakończenie roku i pożegnanie kl. VI S. Orchowska, rodzice, maj/czerwiec 2012 h. Bal kl. VI, zakończenie roku szkolnego S. Orchowska, rodzice czerwiec

23 XV. Bezpieczeństwo 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. klas wrzesień kwiecień na drogach 2. Przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki wrzesień kwiecień 3. Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. wych. klas, policjant 4. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. wych. klas, policjant 5. Spotkanie z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa. wych. klas, policjant 2 razy w roku XV. Nadzór pedagogiczny 1. Plan nadzoru pedagogicznego. dyrektor do 15 września 2011 dyrektora jako jeden z 2. Wspomaganie pracy i rozwoju zawodowego nauczycieli. dyrektor wg planu doskonal. zawod. elementów 3. Ocenianie pracy nauczycieli na podstawie zgromadzonych dyrektor wg planu nadzoru podniesienia jakości informacji. pracy szkoły 4. Hospitacje realizowanie podstawy programowej. dyrektor wg planu hospitacji 23

24 PROBLEMY OPIEKUŃCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Dokonanie 1. Informowanie rodziców o możliwościach skorzystania z różnych klas wnikliwej analizy form pomocy w gminie potrzeb bytowych 2. Sporządzenie listy dzieci z poszczególnych klas potrzebujących klas wrzesień 2011 pomocy.(w teczkach ) 3. Wyprawka dla najmłodszych. klas wrzesień Stypendium socjalne. klas 2 razy w semestrze 1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych: II. Opieka a. zajęcia świetlicy szkolnej wg planu psychologiczno b. zajęcia w bibliotece wych. świetlicy wg podziału godzin pedagogiczna nad 2. Zapewnienie wsparcia uczniom mającym trudności w uczeniu nauczyciel bibliotekarz wg godzin biblioteki dziećmi i się: młodzieżą a. kierowanie uczniów do PPP na specjalistyczne badania b. dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów, pedagog wg potrzeb zgodnie z zaleceniami w opinii PPP na bieżąco c. zorganizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli, wg planu lekcji d. wprowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych zgodnie z Rozp. Men. z dn. dyrektor, pedagog, 17 listopada 2010 r. oddziałów e. eliminowanie z procesu dydaktyczno-wychowawczego przedszkolnych sytuacji stresowych, rytmiczne i obiektywne ocenianie wszyscy zgodne z WSO. 24

25 III. Współpraca z 1. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły: rodzicami i a. prowadzenie spotkań z rodzicami w nowy, bardziej klas, wg harmonogramu środowiskiem angażujący rodziców sposób, tworzenie jednorodnego wywiadówek środowiska wychowawczego b. zorganizowanie stałych konsultacji dla rodziców wg harmonog. konsultacji c. imprezy integracyjne Rodzice-Nauczyciele, np. Wigilia klas szkolna, rajd rowerowy, wycieczka szkolna. 2. Współpraca z Radą Rodziców a. kwartalne spotkania Rady Rodziców wg planu pracy Rady Rodz b. udział przedstawicieli Rady Rodziców w uroczystościach wg harmonogramu szkolnych c. organizacja Balu Choinkowego klas, Rada styczeń 2012 d. organizacja Dnia Dziecka Rodziców styczeń 2012 e. organizacja balu kl. VI wych. klas, Rada czerwiec 2012 Rodziców 1. Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole dyrektor, wych., nauczyc. IV. Bezpieczeństwo 2. Określenie regulaminu i zasad zachowania się na przerwach, dyrektor, wg regulaminu szkoły, uczniów w szkole podczas wycieczek, imprez oraz procedur dotyczących planu wycieczek i imprez bezpieczeństwa na terenie szkoły. dyrektor, 3. Wdrażanie programu Bezpieczna szkoła dyrektor, pedagog i wg. programu 4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, PPP, Sądem Rodzinnym. wg potrzeb 25

26 ZADANIA ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI I. Sprawy kadrowe 1. Dbanie o dostateczną liczbę nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego 2. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 3. Umożliwienie nauczycielom kontynuowania studiów zaocznych, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących 4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez WDN 5. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli poprzez hospitacje, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizę dokumentacji pedagogicznej. 6. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli 7. Przydzielenie dodatku motywacyjnego, opiekuna stażu, wychowawstwa. 8. Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. 9. Aktualizowanie umów o pracę. 10. Zlecanie doraźnych zastępstw innym nauczycielom tej samej, bądź pokrewnej specjalności, mając na uwadze rytmiczną realizację programu nauczania. 11. Nagradzanie nauczycieli szczególnie wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbających o osiągnięcia edukacyjne uczniów, doskonalących swój warsztat pracy. na bieżąco sierpień 2011 wg planu doskonalenia wg planu WDN wg planu nadzoru wg planu nadzoru wrzesień 2011, styczeń 2012 na bieżąco na bieżąco na bieżąco wg potrzeb październik 2011, dodatek motywacyjny co pół roku 26

27 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI II. Dyscyplina pracy i 1. Kontrola realizacji zarządzeń w szczególności dotyczących po wydaniu zarządzenia odpowiedzialność bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zajęć służbowa organizowanych przez szkołę, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oświaty zdrowotnej w placówce, dokumentacji wymaganej od każdego nauczyciela 2. Systematyczna kontrola wszystkich nauczycieli realizujących na bieżąco, zgodnie z Roz. awans, zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego i ich MEN dot. awansu całoroczny monitoring, hospitacja zajęć, przydział opiekuna zawodowego 3. Systematyczna kontrola wszystkich nauczycieli zgodnie z planem wg planu nadzoru nadzoru pedagogicznego. 4. Systematyczne pełnienie opieki nad uczniami w czasie przerw na bieżąco międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów 5. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć na bieżąco 6. Kontrola aktualności pracowniczych książeczek zdrowia i badań sekretarz szkoły na bieżąco okresowych 7. Dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia, personel 8. Dbałość o powierzone opiece pomoce naukowe, uczestniczenie w inwentaryzacji 9. Racjonalne gospodarowanie zapasami materiałowymi personel obsł. i pedagog. 10. Racjonalne zużywanie środków czystości personel obsługowy 11. Kontrola pracy personelu obsługowego szkoły 27

28 ZADANIA GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI III. Sprawy socjalno- 1. Dalsza poprawa warunków pracy: personel obsługowy na bieżąco bytowe a. dbałość o czystość sanitariatów, ręczniki papierowe, pojemniki na ręczniki, usprawnianie prawidłowej wentylacji b. dbałość o prawidłowy mikroklimat we wszystkich pomieszczeniach, prawidłowe ogrzewanie i wietrzenie. 2. Informowanie pracowników o akcjach i imprezach socjalno- na bieżąco bytowych organizowanych przez ZNP i ośrodki kultury w Golinie i Koninie 3. Podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z komisja na bieżąco Regulaminem i postulatami uprawnionych pracowników. 4. Spotkania zarządu ds. Funduszu Socjalnego dotyczącego zarząd ds. funduszu socj. wg potrzeb, posiedzeń pożyczek na remont lub budowę domu (mieszkania) i innych. zarządu FS 5. Wymiana mebli w sali nr 19 wiosna Wymiana mebli w bibliotece szkolnej II semestr 7. Doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. II semestr 8. Zagospodarowanie terenu zielonego przed szkołą (mini park ze w/g możliwości ścieżką dendrologiczną, boisko trawiaste 9. Założenie rolet w salach lekcyjnych wg możliwości 10. Zakupienie komputerów do pokoju nauczycielskiego i II semestr sekretariatu 11. Zakupienie pralki automatycznej II semestr 12. Malowanie klatki schodowej II semestr 13. Wymiana drzwi frontowych II semestr 28

29 ZAŁĄCZNIKI 1. Tygodniowy podział godzin obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 2. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli 3. Harmonogram zajęć świetlicy, biblioteki. 4. Harmonogram zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego 5. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych kółka zainteresowań, dodatkowej godziny z art. 42 ust 2 pkt. 2 ust. KN 6. Harmonogram konsultacji nauczycieli 7. Kalendarz roku szkolnego 8. Plan pracy wychowawczej klas I VI 9. Plan pracy samorządu szkolnego 10. Plan pracy zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych 11. Plan pracy biblioteki. 12. Harmonogram rozgrywek sportowych na bieżący rok szkolny 13. Plan Pracy Pedagoga Szkolnego 14. Plan odwozów uczniów Plan pracy szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 15 września 2011 r. 29

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie 1 I. DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej STAŁE: 1. Klasyfikacja za I półrocze 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA PRAŁATA JÓZEFA WALĄGA W KOŹLINACH Opracował zespół w składzie: Monika Grot-Sigłowa Magda Malinowska Angelika

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo