Spis treści. AWF PRESS nr 6/64/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. AWF PRESS nr 6/64/2011"

Transkrypt

1

2 AWF PRESS nr 6/64/2011 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel Redaktor prowadząca Mariola Dymarczyk-Kuroczycka zespół redakcyjny: Stanisław Kowalik Krystyna Sobieraj Rajmund Sobkowiak Izabela Wyszowska korekta Iwona Lebiedzińska projekt graficzny okładki Michał Gierwazik Spis treści Miodek na Akademii... 3 Kalendarium Rektora... 3 Przemówienie inauguracyjne JM Rektora AWF... 6 Akademia wobec trudnych wyzwań Zagrożone otyłością Zawody bez studentów Sport akademicki wypowiedzi Be happy be healthy Jak służba wojskowa wpływa na funkcjonowanie żołnierzy Okrutne piętno wojny Zmiany w identyfikacji wizualnej uczelni O zdrowym żywieniu nad Maltą Stypendium w Grecji Działania promocyjne AWF Czardasze i polki nad Maltą Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, przenoszenia ich do kolejnego numeru oraz do zmian tytułów i rezygnacji z artykułów niezgodnych z profilem pisma. Integracje pełne pasji Wizyta prof. Kretchmara Kolejne miejsce na studenckie praktyki Biomechanicy w Porto AWF w olimpijskiej Grecji Tu Polska się zaczęła Wyprawy z Erasmusem Mistrz na fali Wymiatacze z Akademii Biegi przełajowe Mister Król Co wiemy o kibicowaniu Adapciak U progu nowego roku akademickiego czyli savoir-vivre... dla studentów I roku... 35

3 Fot. 2x Grażyna Kosmatka Miodek na Akademii Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 KALENDARIUM REKTORA czerwiec październik 2011 JM Rektor uczestniczył: 13 czerwca w spotkaniu z dyrekcją City Banku Handlowego; 14 czerwca w posiedzeniu Fundacji na rzecz AWF; 15 czerwca w spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach bieżących uczelni; 20 czerwca w Kolegium Rektora w sprawach bieżących uczelni; Po raz 93. zainaugurowano na AWF kolejny rok akademicki Ponad półtora tysiąca studentów I roku 4 października 2011 r. uroczyście rozpoczęło studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a na całej uczelni ok osób. Najlepsi studenci lat starszych otrzymali wyróżnienia a pracownikom wręczono odznaczenia i nagrody. Niezwykle barwny i ciekawy wykład inauguracyjny pt. Język sportowy w moim życiu wygłosił prof. Jan Miodek. Uroczystość uświetnił występ chóru Poznańskie Słowiki z osobistym udziałem profesora Stefana Stuligrosza. Na początku zebranym w auli zaprezentowano kilkunastominutowy film podsumowujący osiągnięcia uczelni w minionym roku akademickim. Widzowie mogli dowiedzieć się o najważniejszych inwestycjach uczelni, rozwoju nauki i dydaktyki oraz sukcesach studentów. JM Rektor prof. Jerzy Smorawiński podczas przemówienia inauguracyjnego wskazał na wyzwania stojące przed uczelnią w najbliższym roku akademickim. Zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, nowe zasady finansowania nauki zmierzają w kierunku większego wyzwalania konkurencyjności i podnoszenia jakości kształcenia, co łączyć się będzie ze zróżnicowaniem 22 czerwca w spotkaniu ze związkami zawodowymi w AWF; 22 czerwca w spotkaniu z wiceprezydentem Jerzym Stępniem w sprawach obiektów uczelni; czerwca w Dublinie w obradach Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie; 27 czerwca w Kolegium Rektora w sprawie przygotowania do posiedzenia Senatu; 28 czerwca w posiedzeniu Senatu AWF; w spotkaniu w Ministerstwie Sportu w sprawach inwestycyjnych; 1 2 lipca w posiedzeniu KRASP w ośrodku PAN w Wierzbie koło Rucianego; 6 lipca w spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania uczelni; 12 lipca w spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawach inwestycji uczelni; Uroczystość uświetnił występ chóru Poznańskie Słowiki z udziałem profesora Stefana Stuligrosza 3

4 cd. KALENDARIUM 16 lipca w absolutorium kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne; Fot. 3x Grażyna Kosmatka 20 lipca w posiedzeniu Rady Przygotowań Olimpijskich nt. kontroli dopingowych przed Igrzyskami XXX Olimpiady w Londynie, które odbyło się w siedzibie PKOl; 7 sierpnia otrzymał wyróżnienie statuetką Godło Orła Białego przyznaną za wybitną działalność społeczną i sportową oraz wkład w zwalczanie dopingu w sporcie przez Fundację Godło Orła Białego; 8 14 sierpnia w Mistrzostwach Europy gr. B kobiet w Hokeju na Trawie, które odbyły się w Poznaniu; 17 sierpnia w spotkaniu w Ministerstwie Nauki w sprawie algorytmu naliczania dotacji stacjonarnej; sierpnia w Kongresie Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie Mönchengladbach; sierpnia w Jarmarku Chmielo-Wikliniarskim i Dożynkach Gminnych w Nowym Tomyślu; 31 sierpnia w spotkaniu w Ministerstwie Sportu oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wykład inauguracyjny pt. Język sportowy w moim życiu wygłosił prof. Jan Miodek dotacji. Dostosowanie budżetu do nowego algorytmu i związane z tym działania oszczędnościowe już teraz wymuszają podejmowanie trudnych decyzji, m. in. przez restrukturyzację zatrudnienia mówił rektor AWF. Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku głos zabrał przewodniczący Samorządu Studentów AWF Marcin Dobrzański. Kolejnym punktem inauguracji była promocja doktorów habilitowanych. Dyplomy doktora habilitowanego uzyskały dwie osoby: Jan Maciaszek i Joanna Karolkiewicz. Dyplomy doktora habilitowanego uzyskały dwie osoby: Joanna Karolkiewicz i Jan Maciaszek Podczas wykładu inauguracyjnego prof. Miodek żywo i barwnie mówił o swoich doświadczeniach związanych z językiem sportu. Od Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku narodziło się we mnie marzenie o dziennikarstwie sportowym i wspominał ulubionych komentatorów sportowych. Przyznał, że w języku obecnych sprawozdawców wydarzeń sportowych dominuje język potoczny. Metaforyka sportowa sprzed 1989 roku była hiperbolicznie zmilitaryzowana. Tak jak traktory zdobywały polską wieś, tak zwycięska drużyna zdobywała gdańską twierdzę czyli Arsenał Gdynię mówił. Sport pobudza wyobraźnię polityków a także wkracza do języka Kościoła. W prawyborach komentator polityczny powiedział, że możemy mówić o grze do jednej bramki. A jeden z księży w kazaniu stwierdził, że Kto nie rozumie istoty ewangelii ten odpada w przedbiegach opowiadał znany językoznawca. Niedawno kardynał Tarcisio Bertone, prywatnie fan piłki nożnej powiedział o obecnym papieżu. Benedykt to Beckenbauer Kościoła, genialny reżyser gry, libero, który dalekimi podaniami z głębi pola potrafi uruchomić boski atak mówił prof. Miodek wzbudzając aplauz słuchaczy. Podczas inauguracji nagrody i wyróżnienia odebrało 21 pracowników uczelni, a ośmiu studentów otrzymało

5 wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce. Najwyższa średnia ocen wyniosła 4,84 a uzyskały ją Paulina i Karolina Woźniak z kierunku Turystyka i rekreacja. Na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji najwyższą średnią ocen 4,82 uzyskał Karol Jędrzejewski. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Medale Złote za długoletnią służbę otrzymali: 1. Grażyna Kamińska, 2. mgr Zdzisław Kopczyński, 3. Grażyna Kucharska, 4. Emilia Zając, 5. Stanisława Zawadzka, 6. mgr Elżbieta Hurnik. Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymała Jolanta Drzewiecka. Minister Sportu i Turystyki rekomendował i wyróżnił za zasługi położone na rzecz rozwoju turystyki Odznaką Honorową Za Zasługi dla Turystyki prof. dra hab. Jerzego Gaja ZWKF w Gorzowie Wlkp. Brązową Odznakę Za Zasługi dla Sportu otrzymały: 1. dr Małgorzata Habiera, 2. Anna Zawodna. Rektor AWF w Poznaniu wyróżnił Medalem im. Eugeniusza Piaseckiego Zasłużony dla AWF w Poznaniu : 1. dr Urszulę Czerniak, 2. dr. Ryszarda Lucjana Kobendzę, 3. dr. Zbigniewa Szafkowskiego. Wyróżnienia Złotym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymali: 1. dr hab., prof. AWF Beata Pluta za pracę habilitacyjną Metody zobiektywizowanego identyfikowania liderów w zespołowych grach sportowych na przykładzie koszykówki, 2. dr hab., prof. AWF Janusz Maciaszek za pracę habilitacyjną Wpływ treningu Tai-Chi na stabilność posturalną i jej uwarunkowania u mężczyzn po 60 roku życia. Wyróżnienia Srebrnym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymali: 1. dr Urszula Czerniak za cykl prac monotematycznych, 2. dr Małgorzata Bronikowska za pracę doktorską Od sobótki do piłki nożnej polskiej... Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego, 3. dr Tomasz Sahaj za pracę naukową Choroba i niepełnosprawność w kontekście aktywności ruchowej i sportu. Szkice społeczne, 4. dr Adrian Lubowiecki-Vikuk za pracę doktorską Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce. Na wniosek pełnomocnika rektora ds. studenckiego ruchu naukowego JM Rektor przyznał dyplom uznania dla: 1. dr Idy Laudańskiej-Krzemińskiej 2. mgr Beaty Kaczor. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka cd. KALENDARIUM 2 września wizytował obóz roku zerowego studentów AWF Adapciak w Chycinie; 3 września w Dożynkach Gminnych w Miedzichowie; 4 września w Dożynkach Gminnych w Dusznikach; 5 września w Kolegium Rektora w sprawie m.in. zmian w strukturze zatrudnienia, rekrutacji i inwestycji w Gorzowie Wlkp.; 16 września w otwarciu Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach 17 września w Pikniku zorganizowanym przez Polski Związek Hokeja na Trawie mającym na celu wspomaganie leczenia chorych na schorzenie Pradera-Williego; 18 września w Konwencji PSL w Zbąszyniu; 19 września w Kolegium Rektora w sprawie m.in. liczebności grup, wysokości pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich; Podczas uroczystości pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe 5

6 cd. KALENDARIUM Przemówienie Rektora AWF 20 września w posiedzeniu Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji; 22 września w otwarciu dwudniowej Międzynarodowej Konferencji pt. Rola organizacji pozarządowych w procesie aktywnego włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne, która odbyła się na AWF; 24 września w konwencji PSL w Grodzisku; 26 września w spotkaniu z poseł Krystyną Łybacką nt. Co wnosi Ustawa o szkolnictwie wyższym do rozpoczynającego się roku akademickiego? oraz spotkaniu pracowników nt. aktualnej sytuacji uczelni; 27 września w posiedzeniu Senatu uczelni podczas którego podjęto uchwały m.in. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2011, ustalenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok 2011/2012, w sprawie wymiany nawierzchni kortów tenisowych; 27 września w spotkaniu Rektorów miasta Poznania w Gułtowach; 27 września 1 października w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie, które odbyło się w Brukseli; 28 września w posiedzeniu Rady ds. Kształcenia przy Ministrze Sportu i posiedzeniu plenarnym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie; Fot. 2x Grażyna Kosmatka Rektor AWF prof. Jerzy Smorawiński Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Goście, Drodzy Studenci, Nauczyciele i Pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego Inauguracja nowego roku akademickiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej uczelni, wydarzenie, które jak zmieniające się pory roku nadaje rytm jej całorocznej działalności. Tym bardziej jest mi miło, że uczestniczy w niej tak liczne grono zebranych. Wśród Tych, których już dziś nie ma pośród nas chciałbym wspomnieć osobę doc. dr. Mariana Tuliszkę, którego z żalem pożegnaliśmy w mijającym roku akademickim, Seniora, wieloletniego dziekana Wydziału WF naszej uczelni. Szanowni Państwo, Rok ten stanowi dla środowiska akademickiego szczególne wyzwanie. Szkolnictwo wyższe w Polsce, w tym naszą Uczelnię, czekają w nadchodzącym roku akademickim nowe i niełatwe zadania. Zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, nowe zasady finansowania nauki zmierzają w kierunku większego wyzwalania konkurencyjności i podnoszenia jakości kształcenia, co łączyć się będzie ze zróżnicowaniem dotacji. Dostosowanie budżetu do nowego algorytmu i związane z tym działania oszczędnościowe już teraz wymuszają podejmowanie trudnych decyzji, m. in. przez restrukturyzację zatrudnienia. Odejście od standardów nauczania i dostosowanie do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych wymagać będzie od uczelni stworzenia atrakcyjnej oferty dydaktycznej oraz nowych, interdyscyplinarnych kierunków. Ograniczenie wieloetatowości, czy zmiany w ocenie nauczycieli akademickich to nowości z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższym czasie. Tylko przy wysiłku i zaangażowaniu wszystkich pracowników w rozwój uczelni możliwe będzie stworzenie placówki o silnym zapleczu kadrowym i stabilnej przyszłości. Pamiętajmy, że tylko silne przekonanie i wiara w możliwość pozytywnych zmian jest w stanie odmienić oblicze społeczeństwa, najbliższej okolicy, nas samych i miejsca, w którym jesteśmy. Już w tym roku odczuliśmy wkraczający w mury także i naszej uczelni niż demograficzny. Mimo tworzenia nowych specjalności, kierunków i akcji promocyjnych tegoroczna rekrutacja była niższa od ubiegłorocznej. Z trudem zapełniliśmy miejsca na Wydziałach w Poznaniu pozyskując o kilka procent mniej studentów na Zamiejscowym Wydziale w Gorzowie. Wyraźnie zmalała ilość chętnych do studiowania na płatnych studiach niestacjonarnych. Dzisiaj widmo pustych sal staje się coraz bardziej realne. Za pięć lat liczba absolwentów szkół średnich będzie o ok. 40 procent niższa niż obecnie. To nie są futurologiczne prognozy, lecz rzeczywistość, która winna zmuszać nas do pewnych refleksji, a może i do pewnego rachunku sumienia. Nie wystarczą dobre chęci, ale zdecydowanie musimy otworzyć się na nowe rynki edukacyjne, w tym studentów z zagranicy, stworzyć im atrakcyjne warunki do kształcenia, także w języku angielskim. Obecnie o wyborze uczelni przez kandydata nie decyduje już tradycja czy marka uczelni. Młodzi ludzie poszukują kierunków, dzięki któ-

7 rym będą mogli się rozwijać, a w przyszłości znaleźć pracę. Porównują koszty studiowania i wybierają spośród olbrzymiej oferty edukacyjnej. Wyznaczona trzy lata temu przez władze uczelni strategia zarządzania to nie tylko działania związane z rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej, to również dbałość o wysoki poziom dydaktyki, to rozwój infrastruktury uczelni, modyfikacja struktury administracji i zarządzania, ciągłe ulepszanie infrastruktury socjalnej i warunków studiowania młodzieży akademickiej. Wprowadzamy unowocześnienie systemu zarządzania oraz programów ułatwiających studiowanie dla studentów. Liczymy, że w tym roku uda się ostatecznie wdrożyć program Wirtualny Dziekanat. Pragnę podkreślić, że gdy mówimy o rozwoju uczelni, to myślimy o tworzeniu warunków i systemu, który będzie prowadził do podnoszenia poziomu nauki i jakości dydaktyki. Należy uczynić wszystko aby zapobiec inflacji dyplomu szkoły wyższej, bo, aby osiągnąć sukces liczy się przede wszystkim jakość. Musimy pamiętać, że we współczesnym świecie o rozwoju decydować będzie już nie przemysł, ale kapitał umysłowy. To, jaką będziemy uczelnią zależy od rozwiązań systemowych, które będą kreować i wspierać innowacyjne postawy osób i jednostek organizacyjnych. Dziś liczy się połączenie nauki i edukacji z akademicką przedsiębiorczością. I właśnie taki model uczelni nowoczesnej i otwartej na zmiany musi zaistnieć w naszej świadomości i podejmowaniu działań, które mogą być dla wielu jedyną alternatywą przyszłej pracy, gdy przyjdzie nam zmierzyć się z pustoszejącymi salami wykładowymi. Szanowni Państwo, W minionym roku akademickim studia ukończyło na dwóch stopniach nauczania 1526 absolwentów, w tym 888 na Wydziale Wychowania Fizycznego, 483 na Wydziale Turystyki i Rekreacji i 255 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Rok akademicki 2011/2012 w Akademii rozpocznie 1600 studentów na czterech kierunkach studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Powodem do dumy są nasi sportowcy. O najwybitniejszych usłyszeliśmy przed chwilą na filmie. Ich sukcesy świadczą o wielkim uporze i talencie, gdyż potrafią godzić naukę z trudnymi treningami. To im wszystkim pragnę podziękować za trud, pasję umiłowania sportu, entuzjazm i za to, że są przykładem, iż możliwe jest łączenie nauki z uprawianiem sportu na najwyższym poziomie. Jako uczelnia w miarę skromnych możliwości staramy się pomagać najzdolniejszym. W minionym roku akademickim 152 najwybitniejszych otrzymało stypendium za wyniki w sporcie. Niestety, miniony rok nie owocował, mimo naszych szerokich planów, w nowe kierunki studiów. Cieszyć może natomiast fakt, że utworzony kierunek fizjoterapii w ZWKF w Gorzowie okazał się przedsięwzięciem udanym. cd. KALENDARIUM 3 października w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na UAM; 4 października w inauguracji na AWF w Poznaniu; 5 października w inauguracji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu; w podpisaniu porozumienia w sprawie staży i szkoleń dla studentów z firmą Poz Bruk właścicielem Centrum Tenisowego Sobota; 6 października w spotkaniu z Prezydentem miasta Poznania oraz członkami Komisji Kultury i Nauki Rady miasta Poznania; 7 października w inauguracji w ZWKF w Gorzowie Wlkp. W imieniu JM Rektora prorektor ds. studiów prof. AWF Dariusz Wieliński uczestniczył: w absolutorium III roku II st. kierunku Turystyki i Rekreacji, które odbyło się 18 czerwca; w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która odbyła się 29 września br. Podczas inauguracji rektor AWF prof. J.Smorawiński dokonał uroczystej immatrykulacji studentów I roku W imieniu JM Rektora dziekan wydziału WF dr hab. prof. AWF Jacek Lewandowski uczestniczył: w rocznicy wybuchu II Wojny światowej wraz z przedstawicielami Kolegium Rektorów miasta Poznania, która odbyła się 1 września br.; wydarzeniu Świętomięs Polski, które odbyło się 11 września br. na Starym Rynku w Poznaniu; inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Muzycznego w Poznaniu 10 października br.; inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 11 października br.; 7

8 cd. KALENDARIUM W imieniu JM Rektora kanclerz Stanisław Kuhnert uczestniczył: w uroczystości Uczczenie ofiar napaści na Polskę wraz z przedstawicielami poznańskich uczelni, która odbyła się 17 września br; W imieniu JM Rektora prorektor ds. nauki prof. Stanisław Kowalik uczestniczył: w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w AWF we Wrocławiu 29 września br.; w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w AWF w Warszawie 3 października br.; w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w AWF w Gdańsku 5 października br.; W imieniu JM Rektora dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr hab. prof. AWF Krzysztof Kasprzak uczestniczył: w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Politechnice Poznańskiej 6 października br. JM Rektor przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym: Turnieju Piłki Nożnej EUROPOKOLENIE 2012, który odbył się w dniach 2 7 sierpnia br.; Mistrzostw Europy gr. B kobiet w hokeju na trawie, które odbyły się w dniach 8 14 sierpnia br.; Turnieju Student EURO 2012, który odbył się w dniach 8 13 września br. wydarzenia Świętomięs Polski, które odbyło się na Starym Rynku w Poznaniu 11 września br. JM Rektor objął Patronat Honorowy nad: piknikiem tlenowym zorganizowanym przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, który odbył się 18 czerwca br.; Interdyscyplinarnym Sympozjum Ogólnolekarskim, które odbyło się października br.; II Krajową Konferencją Naukową Doktorantów AWF, która odbędzie się w dniach 3 4 listopada br. Zweryfikowała go rekrutacja, korzystna dla Wydziału. Powstały natomiast dwie nowe specjalności: na I stopniu Wydziale TiR: technologie informacyjne w turystyce i rekreacji; na II stopniu: gastronomia w turystyce. Kontynuowane były kierunki finansowane z UE sport na Wydz. WF i menedżer turystyki na Wydziale TiR. Zupełnie nową formą podniesienia jakości kształcenia jest Program mobilności studentów AWF-ów tzw. MOST. Dzięki zaangażowaniu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego AWF udało się wspólnie z Komisją Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego przy Parlamencie Studentów RP i Konferencji Rektorów AWF-ów doprowadzić do jego realizacji. Według programu student wybiera uczelnię i kierunek, na którym chciałby realizować część studiów (1 lub 2 semestry) poza macierzystą uczelnią. Po powrocie uzupełnia ewentualne różnice programowe. Nadal cieszą się powodzeniem 4-letnie studia doktoranckie, realizowane na Wydz. WF w ramach III stopnia kształcenia. Chętnych do kontynuowania nauki i rozwijania swoich zainteresowań naukowo-badawczych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej jest więcej niż miejsc. Szanowni Państwo, Jako uczelnia ciągle dążymy do zmiany jakości w podejściu do studenta. Pragniemy dostrzegać jego potrzeby a także, jak wspomniałem, poszerzać ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów. Do tego jednak potrzebna jest przestrzeń dydaktyczna w której realizowane są zajęcia. W związku z czym podejmujemy usilne działania inwestycyjne mające na celu poprawić warunki do studiowania. W minionym roku akademickim udało się sfinalizować zakup terenów nad Wartą pod budowę Centrum Lekkiej Atletyki, gdzie chcielibyśmy aby powstała arena lekkoatletyczna a także budynek naukowo -dydaktyczny. Do innych istotniejszych inwestycji należy: wymiana nawierzchni tartanowej bieżni przy stadionie do hokeja na trawie przy ul. Królowej Jadwigi, remont dachu na zabytkowym budynku w Parku Wilsona, opracowanie projektu budynku hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi położonego tuż za powstającym nowym obiektem Wydziału TiR. Wszelkie działania inwestycyjne wiążą się z wieloma przeszkodami. Wiele obiektów uczelni usytuowane jest na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim a niektóre mają wartość zabytkową, co dodatkowo utrudnia ich rozbudowę lub modernizację. Do tego dochodzi szczególnie trudna, dla wszystkich AWF-ów, kwestia pozyskania środków finansowych oraz wyboista droga od tworzenia koncepcji poprzez liczne uzgodnienia, prace projektowe i postępowania przetargowe. Powodem do dumy są nasi naukowcy, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, prezentują liczne publikacje i osiągają coraz wyższe stopnie naukowe. W minionym roku akademickim kontynuowane były spotkania naukowe, podczas których prezentowano tematy i zainteresowania badawcze gości, a także adiunktów naszej uczelni. Wśród zaproszonych naukowców były tak znane postaci jak: prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk, antropolog prof. Napoleon Wolański czy dr Marek Rezler. Pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki AWF w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu opracowali dokument Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu do 2030 roku. Uczelnia może pochwalić się współpracą międzynarodową, w tym między innymi uczestnictwem w programie edukacyjnym pt. Healthy Children in Sound Communities, którego koordynatorem z ramienia uczelni był dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski. Efektem zakończonego w marcu br projektu są ciekawe wyniki badań, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów a także specjalistów. Jego idea stała się inspiracją do kontynuacji badań w poznańskich szkołach dzięki współpracy z Urzędem miasta Poznania. Studenci mają także możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań na uczelniach partnerskich za granicą. W minionym roku z takiej możliwości skorzystało 99 studentów, a 29 obcokrajowców studiowało na naszej uczelni. Warto wspomnieć o ciekawej inicjatywie Biura Współpracy z Zagranicą AWF, które podjęło się wystawiania

9 wszystkim swoim stypendystom dokumentu w języku angielskim pod nazwą EUROPASS. Nasza Akademia jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, która wystawia taki dokument stypendystom w ramach praktyk, natomiast jedyną, która przygotowuje go dla stypendystów w ramach studiów. Dzięki aktywnej działalności Biura Karier do Uczelni wpłynęło ponad 300 jakie przyszło mi podejmować. Liczę na dalszą współpracę w nadchodzącym roku akademickim. Wszystkim życzę satysfakcji z pracy oraz podjęcia takiego wysiłku, aby nasza Alma Mater mimo upływu lat była miejscem tętniącym życiem, pełnym twórczej aktywności młodej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wizytówką miasta. Fot. Grażyna Kosmatka Studenci I roku składają uroczystą przysięgę ofert pracy dla naszych studentów i absolwentów. Z jego inicjatywy podpisano szereg porozumień o współpracy w ramach staży i praktyk z różnymi organizacjami i firmami m. in. spółką Termy Maltańskie, klubem PBG Basket oraz współpracowało z przedstawicielami UEFA przy organizacji spotkań informacyjnych dla wolontariuszy. W minionym roku Biuro Karier zorganizowało także ciekawe panele dyskusyjne, między innymi Kariera przyszłego trenera. Drodzy pracownicy, Bez Waszego zaangażowania nie możliwy byłby rozwój uczelni. Dziękuję członkom Senatu, Rad Wydziałów, władzom dziekańskim, a także kierownikom Katedr i Zakładów oraz pracownikom administracji za dobrą współpracę i zrozumienie często bardzo trudnych decyzji Drodzy Żacy, Szczególnie ciepło witam studentów I roku. Dziś rozpoczynacie nowy rozdział życia. Wkraczacie w środowisko akademickie, gdzie będziecie mogli poznać nowych kolegów, profesorów i wykładowców. Rozpoczynacie inwestowanie w Wasze dorosłe życie. To, w jaki sposób przejdziecie przez ten wspaniały okres studiów, będzie miało olbrzymie znaczenie dla Waszej przyszłej kariery zawodowej. Cieszcie się młodością i tym najwspanialszym w życiu okresem twórczej pracy. Pamiętajcie, aby w pełni wykorzystać ten piękny okres studiowania. Akademia wita Was nowoczesnymi obiektami sportowymi, bogato wyposażoną biblioteką, a przede wszystkim przyjazną atmosferą. Ale studia to nie tylko nauka, to również okres poszerzania własnych horyzontów, poznawania interesujących ludzi, uczenia się pracy zespołowej, rozwijania swoich talentów. Nasza uczelnia stwarza wiele możliwości w tym zakresie. Na każdym Wydziale działają studenckie koła naukowe a także prężnie działająca Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. Niech Akademia będzie dla Was miejscem kultywowania wiedzy w którym każdy znajdzie inspirację i szansę doskonalenia. Kończąc, pragnę życzyć wszystkim pasji i entuzjazmu w każdym działaniu służącym rozwojowi własnemu i naszej Akademii. Niech na najbliższy rok towarzyszy nam myśl brazylijskiego teologa Heldera Camary: Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostaje to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Drodzy Studenci i Pracownicy, Rok Akademicki 2011/2012 uważam za otwarty. QUOD FELIX, FAUSTUM FOR- TUNATUMQUE SIT! 9

10 Akademia wobec trudnych wyzwań Otwarte zebranie z pracownikami AWF O skutkach zmniejszającej się dotacji budżetowej, zwiększonych minimach programowych oraz narastającej ilości nadgodzin mówił rektor AWF prof. Jerzy Smorawiński podczas spotkania z pracownikami uczelni w dniu 26 września 2011 r. Zbliżający się rok akademicki będzie wyzwaniem dla wielu uczelni w Polsce. Jak poinformował rektor Akademii ze względu na obniżającą się dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto uczelni wpłynie o ponad 1 mln zł mniej. Tymczasem rekrutacja już tym roku okazała się niższa od ubiegłorocznej tłumaczył prof. J. Smorawiński. Najbardziej zauważalna tendencja spadkowa w rekrutacji widoczna jest na studiach niestacjonarnych w Zamiejscowym Wydziale w Gorzowie Wlkp., gdzie w tym roku zgłosiło się mniej kandydatów. Rektor mówił o czynnikach wpływających na trudną sytuację finansową uczelni, w tym zmniejszającej się dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwiększonych minimach programowych na fizjoterapii, narastającej ilości nadgodzin i zmniejszających się dochodach własnych. Do kolejnych istotnych czynników należy konieczność spłaty kredytu zaciągniętego w poprzedniej kadencji na budowę Hali Gier Sportowych. Utrzymanie nadal znacznej ilości godzin z języków obcych na wydziale Turystyki i Rekreacji powoduje wzrost nadgodzin. Dodatkowym kosztem dla uczelni związanym z rozwojem dydaktyki jest otwarcie w ZWKF w Gorzowie kierunku fizjoterapii. Tymczasem dochody własne uczelni ulegają obniżeniu. Mimo większych wpływów z Centrum Rekreacji AWF, obniżyły się dochody z Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia (wpływ przepisów Ministerstwa Sportu). Jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia kosztownych remontów, między innymi na pływalni oraz wypłatą wysokich ekwiwalentów za zaległe urlopy, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, co będzie kosztować uczelnie milion złotych wyjaśniał prof. Smorawiński. Wobec zaistniałej sytuacji niezbędne jest przyjęcie programu naprawczego, w którym istotna jest dalsza restrukturyzacja systemu zarządzania oraz racjonalna ekonomizacja zatrudnienia w tym również dydaktyki. Jednym z takich działań jest przeprowadzenie w strukturze uczelni reorganizacji administracji poprzez podporządkowanie wszystkich jednostek administracyjnych Gorzowa pod kierownictwo w Poznaniu, w tym także przejęcie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi w ramach RPO w Gorzowie Wlkp. W ramach tych działań zmniejszono ilość zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych, administracji i obsługi, ograniczono zatrudnienie w Dziale Wydawnictw, uporządkowano nadzorowanie i serwisowanie systemu informatycznego. Rektor Akademii poinformował, że dalsze obniżenie kosztów będzie możliwe poprzez racjonalną gospodarkę zasobem ludzkim, redukcję nadgodzin, zmiany w programach nauczania i organizacji dydaktyki a także reorganizację nauczania języków obcych. Natomiast zwiększenie przychodów może przynieść wypracowanie koncepcji kształcenia studentów zagranicznych, zwiększenie ilości grantów realizowanych przez jednostki AWF, a także zwiększenie aktywności CDKIS. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka Fot. Grażyna Kosmatka Otwarte zebranie z pracownikami

11 Zagrożone otyłością Zakończenie projektu Healthy children in sound communities Dzieci uczestniczące w projekcie miały zapewnioną aktywność fizyczną pięć razy w tygodniu Tylko 5 7 procent badanych dzieci deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej każdego dnia w czasie wolnym, natomiast aż 25 procent dzieci ogląda TV w każdy dzień tygodnia, a ponad 50 procent w dni weekendowe. Tyle samo deklaruje, że spędza czas na grach komputerowych wynika z podsumowania projektu Healthy children in sound communities, który był realizowany przez pracowników AWF. Tymczasem WHO (World Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca dla tej grupy wiekowej 60 minut aktywności ruchowej dziennie (czas aktywności może być kumulacją kilku krótszych 10-minutowych okresów). Projekt Unii Europejskiej realizowany był równolegle w 5 krajach (Niemcy, Anglia, Holandia, Włochy oraz Polska) i dotyczył aktywizacji dzieci w młodszym wieku szkolnym (7 9 lat). W ramach projektu (którego budżet wynosił 250 tys. euro) dzieci miały zapewnioną aktywność fizyczną 5 razy w tygodniu 3 dni w ramach obligatoryjnych lekcji wychowania fizycznego w szkołach i prowadzonych zgodnie z programem przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, natomiast przez 2 dni zajęcia prowadzili specjaliści (trenerzy grup młodzieżowych) z pobliskich klubów sportowych (w Poznaniu byli to trenerzy klubu sportowego Warta Poznań). Dodatkowo, w ramach programu, przez jeden semestr realizowano jedną lekcję tygodniowo związaną z zasadami zdrowego żywienia. Program był realizowany w Szkole Podstawowej nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa, a realizację programu koordynowali specjaliści z poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego pod kierownictwem prof. AWF dr. hab. Michała Bronikowskiego (z Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego) oraz prof. dr hab. Łucji Pilaczyńskiej-Szcześniak (z Zakładu Higieny). Wstępne porównanie wyników realizacji projektu wskazuje na duże zróżnicowanie efektywności dodatkowych zajęć ogólnosportowych i żywieniowych w poszczególnych krajach. Zaobserwowano, że wśród badanych dzieci w wieku 7 9 lat, najczęściej cechy nadwagi lub otyłości występują u dzieci we Włoszech (26,5 procent), w Holandii (18 procent) i w Niemczech (17,5 procent). Wśród polskich dzieci odsetek ten wynosił 17 procent, natomiast w Anglii zaobserwowano duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi miastami (Manchester 15 procent, Nottingham 22 procent). W przypadku Niemiec i Holandii wpływ na taki wysoki odsetek dzieci otyłych miała obecność licznej grupy dzieci o pochodzeniu tureckim, natomiast w Anglii wynik zaniżały dzieci o pochodzeniu pakistańskim i indyjskim. Każda z tych społeczności różni się w podejściu do zdrowia i tradycji kulinarnych. Dzieci często zwracały uwagę na to, że rodzice nie zawsze wiedzą w co się mają z nimi bawić, jaką formę aktywności zaproponować do wspólnego wykonywania, co staje się powodem do odmowy udziału w zabawach wyjaśnia prof. AWF dr hab. Michał Bronikowski, koordynator projektu. Krótko mówiąc na prośbę dziecka Mamo, Tato pobaw się ze mną dziecko najczęściej słyszało pytanie: Ale w co? Analiza tych odpowiedzi sprowokowała autorów projektu do poszerzenia zakresu oddziaływania. Dlatego też w ramach projektu planowane są w najbliższym czasie wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców. Celem ich będzie przypomnienie rodzicom różnych form aktywności fizycznej, jakie można podejmować z dziećmi w różnym wieku. Efektem tych działań mają być zmiany w programie edukacji zintegrowanej w klasach I III, mianowicie uzupełnienie go o dodatkowe elementy aktywności fizycznej oraz żywieniowej. Kolejnym krokiem w realizacji projektu jest włączanie nowych szkół. Od września 2011 roku (dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z wydziałami zdrowia oraz oświaty) projektem objęta została kolejna szkoła (SP nr 29 na Osiedlu Pod Lipami). Małgorzata Bronikowska Fot. Małgorzata Bronikowska 11

12 Zawody bez studentów Sport Studencki na AWF Od kilku lat studenci i pracownicy naszej uczelni rywalizują ze swoimi kolegami z innych uczelni Wielkopolski w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Mimo zaangażowania pasjonatów z różnych dziedzin sportowych, zajmowane miejsca w zawodach pozostawiają wiele do życzenia. Z roku na rok program zawodów w ramach AMW rozrasta się i dziś jest w nim ponad 60 różnego rodzaju dyscyplin. Najbardziej interesującym dla nas jest miejsce w zawodach, gdyż jest to wymiarem skuteczności naszych działań. Punkty zdobywane przez nas w kolejnych latach wskazują, że w roku akademickim 2009/2010 nastąpiło załamanie rosnącej liczby punktów zarysowanej w poprzednim okresie (Wykres 1). Decydujący wpływ na liczbę zdobytych punktów ma sam udział w zawodach. Za start, w zależności od liczby rywalizujących reprezentacji, można uzyskać nawet 30 punktów (nawet ostatni zespół zdobywa punkty). Gdy nie startujemy to nie otrzymamy ani jednego punktu. Tu powstaje dylemat dla naszych studentów, rywalizować w zawodach i nie wygrać, czy nie startować i zachować twarz? Być studentem AWF brzmi dumnie i nie wypada nam przegrywać. Studenci innych uczelni nie mają takich dylematów, bo każdy start się liczy i daje punkty, które przekładają się na złotówki. Skąd te złotówki? Zarząd Główny AZS przekazuje na rozgrywki studenckie określoną pulę pieniędzy. Klucz podziału, jakiego dokonuje Rada Środowiskowa AZS OŚ Poznań, jest bardzo prosty. Środki idą do klubów uczelnianych, które mają najwięcej punktów w AMW, organizują zawody w ramach AMW oraz rywalizują w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. Gdy spojrzymy na Wykres 2, prezentujący liczbę startów naszych sekcji studenckich na tle możliwej liczby startów, zauważamy podobną sytuację jak w przypadku liczby punktów zdobywanych w kolejnych latach. Dało to mniej punktów i skutkowało niższą dotacją z AZS. Spadające punkty AWF i. miejsca w tabeli System punktowy jest tak skonstruowany, że premiuje zespoły złożone z minimum 3 osób, ponieważ suma punktów wszystkich zawodników stanowi wynik uczelni. W latach nie zajęliśmy niestety miejsca na podium (dwukrotnie zajęliśmy 5 miejsce). Czy to dobre wyniki? W Wielkopolsce rywalizuje 29 szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), dlatego wynik ten nie jest zły. Rok akademicki Punkty Miejsce Rok 2006/ / / / /2011 Wykres 1. Punkty zdobywane przez studentów AWF w kolejnych latach w ramach AMW 2006/ , / / / , / ,5 7 Liczba startów Liczba zawodów Rok 2006/ / / / /2011 Wykres 2. Liczba startów studentów AWF w zawodach studenckich w ramach AMW w kolejnych latach

13 Nie startują, bo się uczą Mimo stałej informacji na stronie internetowej uczelni oraz współpracy z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, nie udało utrzymać się rosnącej liczby startów w AMW. Rok akademicki 2009/2010 charakteryzował się jednak zdecydowanie większą niż do tej pory liczbą startów w AMP. Część tych startów jest dwustopniowa (kwalifikacje strefowe i zawody finałowe), a część odbywa się w trybie bezpośredniego awansu do zawodów finałowych. Start we wszystkich możliwych zawodach może kosztować ponad złotych przy możliwie ograniczonych wydatkach (tańsze wersje noclegów i wyżywienia). W rzeczywistości kwota ta jest nieco mniejsza, gdyż nie udaje nam się zakwalifikować na wszystkie zawody. Analizując przyczyny małej popularności sportu studenckiego można wskazać kilka czynników. Do podstawowych należy struktura organizacyjna naszej uczelni. Studia Wychowania Fizycznego (nie występują u nas) w innych uczelniach mają upowszechniać sport studencki w środowisku. Tam zajęcia wf skierowane są na udział sekcji studenckich w zawodach sportowych. Nasze zajęcia o charakterze sportowym przygotowują nauczycieli, fizjoterapeutów czy specjalistów turystyki i rekreacji do zawodu. Zajęcia sportowe natomiast, realizujemy wieczorami poza programem studiów i pensum godzin. Trenują po nocach Nasi pracownicy to w dużej liczbie trenerzy, instruktorzy czy sympatycy sportu, którzy mogą pomóc zorganizować się studentom w sekcję. Istniejące sekcje reprezentujące nas w środowisku to zazwyczaj te, którymi opiekują się pracownicy AWF. Nie zawsze jednak opieka pracownika przekłada się na udział studentów w zawodach. Niestety nie wystartowały panie w turnieju tenisa na kortach krytych i w ten sposób uciekło nam około 20 punktów. W I semestrze tego roku nie wystartowaliśmy w 14 na 26 rozegranych dyscyplin. Sekcje nie posiadające opieki pracownika AWF są sporadyczne. Przykładem jest sekcja tenisa stołowego ćwicząca w hali Domu Studenckiego AWF po nocach. Jej udział w zawodach jest jednak sporadyczny. Na myśl przychodzi tu stare powiedzenie: Pańskie oko konia tuczy. Dużą zmianę odnotowaliśmy w sekcji pływackiej, która przez ostatnich kilka lat startowała sporadycznie (studenci organizowali się sami). Przy współpracy Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego oraz Samorządu Studenckiego przy pomocy pełnomocnika rektora ds. sportu akademickiego 2 lata temu udało się wskrzesić sekcję, która obecnie regularnie trenuje (3 razy tygodniowo) i reprezentuje uczelnię w AMW i AMP. Innym problemem jest dość duże obłożenie obiektów sportowych zajęciami dydaktycznymi. Tego niestety nie możemy zmienić, a dodatkowo z punktu widzenia dbania o poziom kształcenia nie powinniśmy tego zmieniać. Poza tym wiele dyscyplin odbywa się na obiektach, których nie posiada nasza uczelnia (korty do badmintona i squasha, korty tenisowe kryte czy boiska do siatkówki plażowej, ścianka wspinaczkowa, itp.). Gdy nie prowadzimy sekcji sami posiłkujemy się zawodnikami innych klubów, którzy w wolnych od treningu chwilach reprezentują uczelnię w zawodach studenckich. Wśród takich studentów są reprezentanci Polski, którzy nie zawsze mogą nas reprezentować. Poza tym program AZS-u dotyczący upowszechniania sportu dotyczy bardziej szarego studenta. Z brakiem własnych obiektów radzimy sobie w miarę możliwości, wynajmując obiekty na potrzeby naszych sekcji studenckich (korzystanie z nich jest bezpłatne dla studentów członków AZS AWF). Informacji na ten temat należy szukać na stronie internetowej AWF w zakładce Sport. Zniżki nie kuszą studentów Innym przykładem działań zachęcających do czynnego udziału w sporcie studenckim było wynegocjowanie przeze mnie zniżek w wysokości 50% za korzystanie z siłowni w Cityzen Club (siedziba w HGS AWF). Dodatkowo dla osób, które zajmą miejsca na podium podczas zawodów siłowych (trójbój siłowy, wyciskanie sztangi leżąc) wstęp na siłownię byłby gratisowy w następnym semestrze. Nikt nie skorzystał z tej oferty, a dotąd w zawodach siłowych w ostatnich 4 latach wystartował 1 (słownie: jeden) student. Nie wierzę, że w AWF nie ma silnych studentek i studentów; wystarczy rozejrzeć się na korytarzach uczelni. I tu dochodzimy do kolejnego pytania: jak zaktywizować studentów? Przyglądając się działaniom innych uczelni w tym względzie, zauważam ich pozornie większe zainteresowanie sportem studenckim. Pozornie, bo powiązane jest ono często z reklamą, a sport studencki jest tylko środkiem. Czynią to na tyle skutecznie, że wyprzedzają nas w klasyfikacji. Dotyczy to głównie szkół niepublicznych. W szkołach tych studenci, którzy uzyskali wysokie lokaty w zawodach studenckich, otrzymywali stypendia lub zwalniani byli z opłat za studia. Nowe przepisy stypendialne zmienią zasady ich przyznawania. Być może warto byłoby stworzyć możliwość uzyskania stypendium przez studenta reprezentującego AWF w zawodach studenckich? Takie właśnie działania podejmują inne uczelnie i wielokrotnie nasi studenci podejmują dodatkowo studia w innej uczelni, aby uzyskać takie stypendium w zamian za reprezentowanie tej uczelni w sporcie studenckim. Dodatkową przewagą innych uczelni nad AWF jest liczba studentów, która w naszym przypadku jest wielokrotnie niższa w stosunku do innych czołowych w klasyfikacji generalnej AMW. Zatem w tej stosunkowo nielicznej grupie trudniej znaleźć tych zainteresowanych sportem. Z pewnością wskazane w niniejszym artykule kłopoty z szerszym naszym udziałem w sporcie studenckim nie wyczerpują listy, ale wierzę w to, że są przyczynkiem do dyskusji, na którą liczę. Być może ona pozwoli nam zmobilizować siły i zdobyć ponownie miejsce na pudle, powtarzając najlepszy wynik z lat 2003/04 i 2005/06, gdy zajęliśmy III miejsce w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Jacek Jóźwiak pełnomocnik rektora ds. sportu akademickiego, wiceprezes KU AZS AWF ds. sportu masowego 13

14 Sport akademicki wypowiedzi Marcin Dobrzański, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów AWF Przyczyn spadającego udziału studentów w akademickich rozgrywkach jest kilka. Przede wszystkim studenci nie zawsze są dobrze poinformowani o zawodach lub informacje nie zawsze docierają do właściwych osób, ale wina leży również po ich stronie, bo nie wykazują zainteresowania. Dlatego od nowego roku akademickiego RUSS planuje stworzenie bazy sportowców na uczelni, do których będą wysyłane komunikaty o najważniejszych sportowych wydarzeniach. Druga przyczyna to nastawienie studentów-sportowców na priorytet, jakimi są treningi oraz zawody w klubach sportowych, które często zabraniają występów w innych rozgrywkach, gdy zawodnik nie reprezentuje barw klubowych. Może wygląda to na paradoks, ale na naszej uczelni studenci nie są przygotowywani do zawodów, ale muszą realizować program dydaktyczny przygotowujący ich do zawodu nauczyciela lub fizjoterapeuty. Na innych uczelniach udział w zawodach AMW zwalnia z zajęć wychowania fizycznego lub też daje najwyższą ocenę z tego przedmiotu u nas takiej możliwości nie ma, właśnie z powodu charakteru uczelni. Jarosław Janowski, (fot. poniżej) prezes AZS AWF Na AWF najczęściej chętnych do zawodów akademickich werbują pracownicy związani z daną dyscypliną. Tylko w niektórych dyscyplinach odbywają się rzadkie, ale systematyczne treningi. Często w zawodach akademickich startują nasi studenci, którzy uprawiają sport wyczynowo w AZS AWF czy w innych klubach. Na innych uczelniach student wybiera określoną dyscyplinę i uczestnicząc w zajęciach zalicza wf. Myślę, że należy zadać sobie pytanie: czy nam, pracownikom uczelni, zależy na wysokich miejscach uczelni w rozgrywkach AMW? A może bardziej na sprawności i aktywności naszych studentów? Jeżeli zależy na miejscach, to wydaje mi się, że przy większym zaangażowaniu pracowników i studentów oraz niewielkiemu wzrostowi finansowania, można liczyć na więcej punktów i wyższe miejsca. Czy jednak warto? Moim zdaniem AMW to twór sztuczny, w którym nie chodzi o sport, a raczej o przypadkową rywalizację. Być może, w założeniach, stworzenie systemu rywalizacji miało spowodować wdrożenie studentów do systematycznego ćwiczenia. W praktyce jednak jest inaczej. Wielu studentów z różnych uczelni startuje na zasadach łapanki, aby tylko zaliczyć udział i zainkasować punkty za obecność. Dariusz Wieliński, prorektor ds. studenckich AWF Na obecną sytuację składa się kilka czynników. Na pewno istotny wpływ ma skupienie się najzdolniejszych studentów na sporcie kwalifikowanym, a nie amatorskim. Do tego dochodzą ograniczone możliwości finansowe uczelni. Ponadto zdecydowanie większa, niż przed laty konkurencja. Nie wiem, czy w tym świetle spadek o dwie pozycje w tabeli jest dramatem? Raczej jestem zdania, że mimo trudności udaje nam się zachować dobre miejsce w czołówce. W zawodach, w których startują nasi studenci z reguły zajmują wysokie pozycje. To raczej brak chętnych jest powodem klasyfikowania nas na słabszych miejscach Przykładem niech będą AMW w jeździectwie w ubiegłym roku, gdzie startowało naszych dwóch zawodników (zresztą na prywatnych koniach); oboje zwyciężyli w konkursach a w efekcie zajęliśmy trzecie miejsce drużynowo, gdyż brakowało nam trzeciego zawodnika do kompletu drużynowego, za którego nie doliczono nam punktów. Trudności lokalowe nie są tajemnicą. Ale kto chce, ten ćwiczy. Wystarczy spojrzeć na słynny medialny przykład Anity Włodarczyk, która ćwiczyła pod mostem św. Rocha i wywalczyła mistrzostwo świata w Berlinie, bijąc dwa światowe rekordy. Jak mawiał Kartezjusz kto chce szuka sposobu; kto nie chce szuka powodu Fot. Grażyna Kosmatka 3x

15 BE HAPPY BE HEALTHY Studenci w projekcie HELLP Fot. 2x Iza Krzemińska Dr Ida Laudańska-Krzemińska Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, będący pod opieką Zakładu Podstaw Wychowania Zdrowotnego i dr Idy Laudańskiej-Krzemińskiej, zakończyli swoją trzyletnią przygodę naukową. Wraz ze studentami wychowania fizycznego z Madrytu, Berlina, Poczdamu i Wiednia realizowali międzynarodowy projekt HELLP (HEalth as a Lifelong Learning Process). Projekt miał swój początek w roku 2009 w Berlinie. Berlin, marzec Warsztaty, które odbywały się w salach wykładowych Uniwersytetu Humboldta stanowiły początek, w zakresie współpracy studentów zaangażowanych w realizację projektu. Dwa tygodnie spędzone w stolicy Niemiec to przede wszystkim praca w grupach organizowana i nadzorowana przez studentów liderów odpowiedzialnych za ich przebieg. Mieliśmy okazję by zaprezentować przygotowane wcześniej propozycje seminariów (Competition and Cooperation, Social Prevention, Dance, Communication) oraz przedstawić uczelnię i zareklamować walory naszego miasta. Patrząc z perspektywy czasu, sale wykładowe Uniwersytetu Humboldta były miejscem intensywnej pracy, która stanowiła wartościowy oraz solidny fundament dla kolejnych spotkań w Madrycie i Wiedniu. Jak wiadomo, student nie tylko samą pracą żyje. Po wypełnieniu obowiązków w ciągu dnia nadchodził moment, kiedy w międzynarodowym towarzystwie wymienialiśmy swoje doświadczenia, poza murami Uniwersytetu. To była wyśmienita okazja do zwiedzenia miasta, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i wielu innych, dzięki którym każdy z nas miał doskonałą okazję do zaspokojenia nie tylko swoich naukowych potrzeb. Madryt, marzec Kolejne spotkanie miało miejsce w słonecznej Hiszpanii. Kontynuowaliśmy operacjonalizację wybranych wcześniej seminariów oraz przygotowaliśmy ich wdrożenia na lekcję wychowania fizycznego. Mieliśmy okazję obserwować pracę hiszpańskich nauczycieli wf oraz zrealizować z dziećmi nasze propozycje lekcji. To stanowiło największą atrakcję, a także wyzwanie dla uczestników warsztatów w Madrycie. Pobyt na Półwyspie Iberyjskim pozwolił poznać uczestnikom kulturę, styl życia, obyczaje charakterystyczne dla tego regionu. Mogliśmy skorzystać z bazy sportowej Politechniki Madryckiej. Każdy z nas chciałby mieć podobną do swojej dyspozycji w rejonach ulicy Droga Dębińska. Jednym słowem, życie jak w Madrycie w niektórych jego odsłonach nie jest pustym hasłem. Wiedeń, marzec Warsztaty w mieście Mozarta były podsumowaniem trzyletniej pracy. Podczas pobytu w Wiedniu odwiedziliśmy kilka szkół podstawowych oraz średnich, rozmawialiśmy z pracującymi w nich nauczycielami, ocenialiśmy istniejącą bazę sportową. Odbyliśmy także dwugodzinną podróż po departamencie Sport Science, mieszczącym się w strukturach Uniwersytetu Wiedeńskiego. W drugim tygodniu aktywnie uczestniczyliśmy w międzynarodowym sympozjum naukowym Be Happy Be Healthy. To był dla większości uczestników sprawdzian zarówno przygotowania merytorycznego, jak i umiejętności językowych. Każdy z nas musiał pokonać własną nieśmiałość, i co najważniejsze, odpowiedzieć na liczne pytania uczestników konferencji. Wśród zaproszonych gości sympozjum byli również pracownicy naukowi AWF Poznań w osobach prof. AWF dr. hab. Michała Bronikowskiego, dr Idy Laudańskiej- Krzemińskiej oraz mgr Kornelii Drozdy. Podsumowanie. Projekt HELLP przeszedł już do historii, ale jego owoce powinny się sukcesywnie pojawiać. Z relacji uczestników (jak i kwestionariuszy ewaluacyjnych) wynika, że każdy z nich rozwinął się nie tylko językowo, ale również intelektualnie, naukowo, a przede wszystkim zyskał międzynarodowe doświadczenie oraz przyjaciół w różnych częściach starego lądu. Wartym podkreślenia jest też fakt, że spośród wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu, tylko sześcioro było w nim od samego początku Austriaczka, dwóch Hiszpanów oraz trzech Polaków: Karolina Chlebosz, Agata Jankowska oraz Marcin Salamon. Wynika z tego, że bez kompleksów, znacznie częściej i z większą odwagą powinniśmy angażować się w tego typu przedsięwzięcia. Studenci naszej uczelni po zajęciach, podczas zwiedzania Pałacu Schönbrunn w Wiedniu Ida Laudańska-Krzemińska, Marcin Salamon 15

16 Jak służba wojskowa wpływa na funkcjonowanie żołnierzy Aktywność fizyczna we współczesnej armii Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu to temat VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się na AWF 9 czerwca 2011 r. Patronowali jej szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk mgr Michał Bułkin oraz rektor AWF w Poznaniu, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński. W obradach uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz osoby profesjonalnie związane ze środowiskiem wojskowym z Polski i zagranicy. Takie grono osób zajmujących się problematyką aktywności fizycznej w wojsku zagwarantowało wysoki merytorycznie poziom dyskusji o interdyscyplinarnym charakterze. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie wychowania fizycznego i sportu we współczesnej armii. Na konferencji poruszana była następująca tematyka: Model aktywności fizycznej w siłach zbrojnych RP: wczoraj dziś jutro. Społeczno-kulturowe determinanty zachowań zdrowotnych żołnierzy. Sprawność fizyczna kobiet i mężczyzn w wojsku. Morfologiczna charakterystyka żołnierzy. Sporty ekstremalne jako element treningu militarnego żołnierzy. Nowoczesny system walki w bliskim kontakcie w siłach zbrojnych RP. Psychologiczne, pedagogiczne i fizjologiczne podstawy aktywności fizycznej w środowisku wojskowym. Perspektywy sportu wyczynowego w wojsku. Rozwój rehabilitacji medyczno- -społecznej wśród żołnierzy zawodowych. Wybrane problemy promocji zdrowia i żywienia żołnierzy. Aktywność fizyczna w stylu życia rodzin ze środowiska wojskowego. Turystyka i rekreacja w czasie wolnym w środowisku wojskowym. Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. Sławomir Drozdowski. Podczas obrad plenarnych wygłoszone zostały cztery wykłady: gen. Waldemar Skrzypczak: Wpływ udziału żołnierzy we współczesnych operacjach wojskowych na ich kondycję psychofizyczną, doc. dr hab. Ewa Szarska: Porównanie wybranych wskaźników antropometrycznych i wydolności tlenowej żołnierzy przed i po misji w Afganistanie, dr n. farm. Anna Kłos: Wpływ 8 miesięcy służby w międzynarodowych siłach wsparcia bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie na stan odżywienia białkowo-energetycznego i mineralnego żołnierzy wojska polskiego, dr n. med. Agnieszka Kempińska -Podhorodecka: Ostatnia misja stabilizacyjno-szkoleniowa w Iraku aspekty psychologiczne. Łącznie przedstawiono 42 referaty. Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostały opublikowane w dwóch monografiach naukowych W konferencji uczestniczyły osoby zajmujące się problematyką aktywności fizycznej w wojsku recenzowanych przez prof. dr. hab. Romualda Stupnickiego. Pierwsza, A diagnosis of physical fitness in the contemporary army (red. Marek Sokołowski, s. 400) przedstawia aktualny stan wiedzy z zakresu diagnozy sprawności fizycznej żołnierzy. Druga, Physical activity and health promotion in the military environment (red. Alicja Kaiser, Andrzej Tomczak, s. 274) zawiera interdyscyplinarne ujęcie problematyki aktywności fizycznej i promocji zdrowia w środowisku wojskowym. Kolejna konferencja z cyklu Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu odbędzie się w 2013 roku. Zapraszamy. Marek Sokołowski przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Alicja Kaiser sekretarz Komitetu Organizacyjnego Fot. Jarosław Niewiadomski

Spis treści. AWF PRESS nr 4/62/2011

Spis treści. AWF PRESS nr 4/62/2011 AWF PRESS nr 4/62/2011 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61-835-51-11 redakcja@awf.poznan.pl www.awf.poznan.pl Redaktor prowadząca Mariola Dymarczyk-Kuroczycka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych...

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych... AWF PRESS nr 14/72/2014 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61-835-52-94 redakcja@awf.poznan.pl www.awf.poznan.pl Redaktor prowadząca Mariola Kuroczycka zespół

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE

ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE Spis treści ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE Roztańczony jubileusz...3 Projekty z przyszłością...6 Kampus w centrum miasta...10 Studenci chwalą jakość...12 Zdobywanie doświadczenia...14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 11 / rok akademicki 2009/2010 ISSN 83-86960-31-7 15 lat minęło Wciąż młodzi 26 16 14 6 25 Mistrzyni z ALMAMER Kultury Świata Jest taka uczelnia w Warszawie 1 Solidny

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Ramona Kozłowska Biblioteka PWSZ w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c, Agnieszka Jankowska,

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG 1 Okładka: Projekt wyróżniony I nagrodą w konkursie na koncepcję remontu i

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Sport wyczynowy stan i perspektywy

Sport wyczynowy stan i perspektywy PROBLEMY NAUKI I WYCHOWANIA KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sport wyczynowy stan i perspektywy Redakcja Józef Bergier ANTONI PIECHNICZEK KOMITET NAUKOWY Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo