Na Piaskowcu. Nr 1/2013 BIULETYN. Lokalnej Grupy Działania. » Przeszkoleni z przedsiębiorczości. » LGD Na Piaskowcu na Międzynarodowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na Piaskowcu. Nr 1/2013 BIULETYN. Lokalnej Grupy Działania. » Przeszkoleni z przedsiębiorczości. » LGD Na Piaskowcu na Międzynarodowych."

Transkrypt

1 BIULETYN Nr 1/2013 Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu W numerze: Nowy Prezes Nowa Siedziba» Zagraliśmy razem w Mirowie»» Przeszkoleni z przedsiębiorczości» LGD Na Piaskowcu na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce 2013 Niezwykły przewodnik Przepisy FUNDUSZE UNIJNE GRA WARTA ŚWIECZKI Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania Działamy w gminach: Borkowice Chlewiska Jastrząb Mirów Orońsko Szydłowiec 1

2 Z radością przekazujemy Państwu nowy numer Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu, w którym przedstawiamy m.in. fotoreportaże ze szkolenia, które LGD Na Piaskowcu zorganizowała w marcu tego roku oraz z Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013, a także informacje z bieżącej działalności Stowarzyszenia. Pragniemy także podziękować Burmistrzowi Szydłowca Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu za nieodpłatne udostępnienie lokalu na Biuro Lokalne Grupy Działania Na Piaskowcu. Dzięki decyzji Pana Burmistrza jesteśmy bliżej naszych beneficjentów i możemy jeszcze aktywniej włączać się w działania inicjowane na obszarze LGD. Dziękujemy także Pracownikom Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego z miłe przyjęcie i okazaną życzliwość. Z poważaniem Zarząd Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu Zarząd Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu informuje, iż w dniu 15 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego przyjęta została w formie uchwały rezygnacja Pana Kazimierza Nędzka z funkcji Prezesa i Członka Zarządu. W związku z tym przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu, którym został Pan Wojciech Winiarski. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu pragnie podziękować Panu Nędzka za dotychczasową współpracę w Zarządzie i Stowarzyszeniu oraz życzyć nowemu Prezesowi sukcesów i owocnej pracy. Obecnie skład Zarządu LGD Na Piaskowcu przedstawia się następująco: Prezes Zarządu Wojciech Winiarski, Wiceprezes Zarządu Artur Siwiorek, Skarbnik Zarządu Piotr Kowalski, Sekretarz Zarządu Marian Kosno, Członek Zarządu Aleksy Sasin, Członek Zarządu Cezary Wanat. Ponadto Zarząd przedstawił Członkom Stowarzyszenia obecnym na Walnym Zebraniu sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przedstawiła także Komisja Rewizyjna. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Na Piaskowcu udzieliło Zarządowi absolutorium za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 roku. Wstęp Nowy Prezes Nowa Siedziba Zarząd LGD przekazał także informacje o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania: wniosek Pani Anity Gołosz o reprezentowanie podczas imprez zewnętrznych LGD Na Piaskowcu przez przedstawicieli Gmin obszaru LGD. Zarząd przychylił się do tego wniosku, w związku z tym już podczas Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AgroTravel Lokalną Grupę Działania Na Piaskowcu reprezentował zespół Mirowianki. wniosek Pani Anity Gołosz o podwyższenie kwoty wydatkowanej na imprezy kulturowe do 2800 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności i zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski zestawieniem rzeczowo-finansowym Zarząd odrzucił ten wniosek. wniosek Pani Marioli Zgody o przeprowadzenie weryfikacji osób, które nie uczestniczą w Walnych Zebraniach i nie uiszczają składek członkowskich. Zarząd przychylił się do tego wniosku i podjął uchwałę o weryfikacji członków, którzy nie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia i nie uiszczają składek. Weryfikacji będą poddawani członkowie ze stażem powyżej 18 miesięcy. wniosek Pana Józefa Jarosińskiego o stworzenie możliwości wpłacanie składek członkowskich w Biurze LGD. Zarząd przychylił się do wniosku. Składki obowiązują wszystkich Członków Stowarzyszenia i można wpłacać je na konto lub w Biurze LGD. 2 Zarząd pragnie także poinformować, iż zmieniła się siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania dzięki decyzji Burmistrza Szydłowca Pana Andrzeja Jarzyńskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nowego biura przy ulicy Kolejowej 9b w budynku Centrum Biblioteczno-Multimedialnego w Szydłowcu. Biuro jest czynne: poniedziałek, czwartek i piątek: wtorek, środa:

3 Przeszkoleni z przedsiębiorczości 23 marca bieżącego roku zakończył się Weekendowy kurs specjalistyczny z przedsiębiorczości dla społeczności LGD, organizowany przez Lokalną Grupę Działania Na Piaskowcu. Kurs odbywał się w dniach 2-3, i marca jego uczestnicy zostali zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi m.in. rejestracją firmy, formami opodatkowania, rodzajami dokumentów księgowych, dochodu w firmie, prawa pracy i rodzajów umów o pracę. Uczestnicy kursu mieli również okazję zapoznać się z zasadami obsługi programów Płatnik i Rachmistrz. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się z jakich źródeł oraz w jaki sposób mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc ukończyło je 20 osób. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty. W zakończeniu szkolenia uczestniczyli Członkowie Zarządu Pan Marian Kosno i Artur Siwiorek, którzy przybliżyli uczestnikom cele LGD. Zagraliśmy razem w Mirowie 2 czerwca na kompleksie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym odbył się festyn Grajmy razem połączony z turniejem sportowym, zorganizowanym z okazji światowych obchodów Dnia Dziecka. Podczas festynu funkcjonowało oznakowane stoisko LGD, gdzie można było zasięgnąć informacji o działaniu LGD i możliwościach uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych, czy otrzymać materiały promujące nasz region LGD. Zarówno publikacje informujące o jego działalności jak i gadżety promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszych i starszych uczestników imprezy. Podczas festynu został rozegrany turniej w piłkę nożną, w którym udział brały drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjum z obszaru Gminy Mirów. Atrakcje zostały zapewnione również innym dzieciom, którym czas umilali dwaj animatorzy w kostiumach postaci Disneya, ponadto obecni milusińscy mieli możliwość zabawy na trampolinie czy zjeżdżalni dmuchanym zamku. Nie zabrakło również rywalizacji w różnego rodzaju konkursach, w których dzieci były nagradzane drobnymi upominkami. 3

4 LGD Na Piaskowcu na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce 2013 Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, w których uczestniczy Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu. Tegoroczna edycja Targów była już czwartą podczas której mieliśmy możliwość zaprezentowania dziedzictwa kulturowego, turystykę oraz inne lokalne zasoby naszego regionu, jak choćby potrawy przygotowane przez członków zespołu folklorystycznego Mirowianki. Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Wyjątkowo w tym roku nasze Stowarzyszenie dzieliło stoisko z Lokalnymi Grupami Działania Południowego Mazowsza. Stoisko dzieliliśmy z LGD Razem dla Radomki, Wspólny Trakt, Dziedzictwo i Rozwój, Zapilicze, Wszyscy Razem oraz zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich. 4

5 Targi AGROTRAVEL, gromadząc co roku blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 20-tysięczną publiczność, umożliwiają niepowtarzalną okazję do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie elity turystyki wiejskiej, do nawiązywania cennych bezpośrednich partnerskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Na stoisku zorganizowanym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i materiały promujące naszą Małą Ojczyznę m.in. biuletyn i broszurę informacyjną LGD, informator turystyczny i gadżety. W ramach prezentacji naszego regionu zabraliśmy ze sobą zespół folklorystyczny Mirowianki z gminy Mirów, który oprócz zaprezentowania swoich tradycyjnych potraw, przygrywał przy naszym stoisku, a także wystąpił na estradzie. Należy podkreślić, że stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego mieliśmy możliwość zaprezentować nasze dokonania, należało do najbardziej barwnych i najczęściej odwiedzanych. Fakt ten został zauważony przez organizatorów Targów, co doprowadziło do przyznania specjalnego wyróżnienia w konkursie na najciekawszy pawilon. Targi stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania szerokiemu gremium naszych dokonań, zasobów turystycznych i kulturowych. Ponadto tworzą możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu całego kraju a nawet organizacjami turystycznymi z obszaru Europy. natomiast dla zwiedzających to doskonała okazji do zapoznania się z polską ofertą turystyczną ale również do bliższego obcowania z lokalnym folklorem i rękodziełem. Na targowej imprezie Lokalną Grupę Działania Na Piaskowcu reprezentowali: Wiceprezes Zarządu Artur Siwiorek, Skarbnik Zarządu Piotr Kowalski, Sekretarz Zarządu Marian Kosno, Członkowie Zarządu: Aleksy Sasin, Cezary Wanat i Wojciech Winiarski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Rutkowski oraz przedstawicielka biura Monika Szcześniak. 5

6 6 Niezwykły przewodnik Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. Dziedzictwo kulinarne wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania. Celem projektu jest zachowanie w pamięci, upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat kulinarnych zwyczajów lokalnych społeczności. Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu także postanowiła pochwalić się regionalnymi przepisami, tradycyjnymi zwyczajami i obyczajami pielęgnowanymi przez liczne zespoły i koła gospodyń wiejskich. (zdj. Ostałki, Pawłowianki) Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu to bowiem obszar, na którym instytucje publiczne i społeczne jak również mieszkańcy kładą duży nacisk na podtrzymywanie i kultywowanie tradycji, które we współczesnych realiach schodzą na dalszy plan. Dzięki staraniom prężnie działających zespołów folklorystycznych oraz kół gospodyń wiejskich mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu mogą dowiedzieć się jak kiedyś wyglądały codzienne obrzędy takie jak darcie pierza czy kiszenie kapusty. Zespoły te prezentują tradycyjne obrzędy i pieśni ludowe podczas cyklicznych imprez organizowanych na obszarze LGD Na Piaskowcu, m.in. podczas Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy w Zaborowiu, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety czy Wojewódzki Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich. Na wszystkich tego typu imprezach zespoły folklorystyczne mogą także zaprezentować przygotowane przez siebie potrawy regionalne, np. pazibrodę, kapustę z grochem, pierogi, barabany skłobskie, racuchy, boczek pieczony według receptury chlewiszczanek oraz różnego rodzaju ciasta. Ponadto nasze zespoły folklorystyczne są laureatami wielu ogólnopolskich przeglądów, na których prezentują cieszące się uznaniem inscenizacje zwyczajów, obrzędów i rękodzieła jak choćby: chrzest, wianowanie, darcie pierza, czesanie lnu, kiszenie kapusty, pieczenie chleba, obrzędy związane z Wigilią i Nocą Świętojańską. (zdj. czesanie lnu, kiszenie kapusty, oczepiny 2) Tradycję stają się także takie imprezy jak Dzień Jagody organizowany co roku w Sadku, podczas którego organizowany jest konkurs na najsmaczniejsze danie jagodowe. Obszar działania naszego LGD to również miejsce licznych dziewiczych zakątków, rezerwatów i pomników przyrody. Przepisy Pazibroda (Przepis Zespołu Śpiewaczego Mirowianki ) Składniki: 2 średnie główki kapusty 1,5 kg ziemniaków 1 kg podgardla lub boczku 0,5 kg marchewki 2 główki cebuli Sposób przyrządzenia: Kapustę kroimy na drobno i gotujemy do miękkości. Do gotującej się kapusty wkładamy ziemniaki, marchewkę startą na grubych oczkach. Całość gotujemy razem. Podgardle kroimy w grubą kostkę, następnie dusimy dodając cebulę. Po usmażeniu przepuszczamy przez maszynkę. Po ugotowaniu na miękko, odcedzamy wodę z kapusty dodając smażone podgardle, pieprz, sól do smaku i ubijamy tłuczkiem w jednolitą masę. Racuchy (Przepis Zespołu Śpiewaczego Mirowianki ) Składniki: 1 kg mąki pszennej 8 dag drożdży 8 żółtek 4 łyżki cukru 2cukry waniliowe 3 szklanki wody odrobina soli Sposób przyrządzenia: Do ciepłej wody dodajemy drożdże, żółtka, 2 łyżki cukru, sól i roztrzepujemy trzepaczką. Wsypujemy mąkę, wyrabiamy łyżką stołową lub drewnianą aby ciasto było luźne. Odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie pieczemy na oliwie. Obieramy jabłka, wydrążmy, kroimy grubsze talarki i kładziemy na wierzch na pieczące się racuchy. Z tym jabłkiem odwracamy na drugą stronę, po upieczeniu wykładamy do wyrośnięcia. Mieszamy resztę cukru z cukrem waniliowym i posypujemy upieczone racuchy. Barabany Skłobskie (Przepis Zespołu Śpiewaczego Załawianki ) Składniki: 0,5 kg cebuli 10 kg ziemniaków 3 kg ziemniaków gotowanych 1,5 kg mięsa wieprzowego (łopatka, boczek) 1 kg kapusty kiszonej 10 dag grzybów suszonych 30 dag mąki ziemniaczanej Przyprawy ( sól, pieprz, wegeta, magii) 0,5 kg słoniny do pokraszenia Sposób przyrządzenia: 3 kg ziemniaków ugotować przecisnąć przez praskę, 10 kg ziemniaków zetrzeć na tarce. Ziemniaki gotowane wymieszać z tartymi, dodać krochmal i mąkę ziemniaczaną. Farsz: Grzyby zalać zimną wodą, namoczyć. Mięso udusić, kapustę ugotować z grzybami. Odcisnąć, przekręcić przez maszynkę, dodać przyprawy. Formować 2 placuszki, nakładać farsz i zlepiać, formować w kształt jaja. Gotować około minut w osolonej wodzie. Podajemy ze skwarkami z boczku. Do barabana możemy dodać sos grzybowy bądź inny. Wybornie smakuje z kiszonym ogórkiem bądź ogórkiem małosolnym.

7 FUNDUSZE UNIJNE GRA WARTA ŚWIECZKI Projekty zrealizowane w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu od roku 2009 w ramach swojego funkcjonowania przeprowadzała każdego roku nabory wniosków w ramach czterech działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Osi IV Leader. W ramach przeprowadzonych naborów wniosków do końca 2012 roku do biura LGD wpłynęło łącznie z wszystkich czterech działań 109 wniosków z czego do finansowania zostało wybranych 93 wnioski. W ramach zrealizowanych projektów zostało uruchomionych pięć przedsiębiorstw dla, których zostały zakupione nowoczesne urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności, jak pilarka taśmowa, dwa ciągniki, agregat uprawowo siewny, siewnik zbożowy, ładowacz z wyposażeniem. Dodatkowo w ramach tych działań beneficjenci skorzystali z pomocy na dostosowanie budynków do prowadzonej działalności oraz zagospodarowali teren wokół miejsca realizacji operacji. Dodatkowo wybudowano boiska w miejscowościach Zdziechów, Orońsko, Zbijów Duży, Pawłów, Radestów i Wałsnów. Poprzez wybudowanie boisk i zagospodarowanie przestrzeni wokół nich poprzez wybudowanie placów zabaw przy boiskach w Radestowie i Mirowie pozytywnie wpłynęło na poprawę życia mieszkańców wsi, przyczyniło się także do integracji społecznej, jak również umożliwiło zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Ponadto udało się wyremontować i wyposażyć świetlice w miejscowościach Wysoka, Chlewiska, Łaziska, Rogów, Zaława, Huta, Gąsawy Rządowe, Zbijów Duży. Dzięki tym projektom w małych miejscowościach powstały miejsca, w których lokalna społeczność może się spotykać i wspólne inicjatywy. Należy również zaznaczyć iż dużym zainteresowaniem cieszyły się wnioski składane w ramach Małych Projektów dotyczące możliwości organizacji imprez. Dzięki temu na naszym terenie mogły odbyć się takie wydarzenia kulturalne jak Liga Piątek Piłkarskich, X Zygmunty Szydłowieckie, Festyn Rodzinny w Orońsku, Festyn Moja Mała Ojczyzna Ojcowizna, rocznice utworzenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Świętojanki i Dni Jastrzębia organizowane cyklicznie już od 2010 roku. Imprezy te pozytywnie wpłynęły na wizerunek naszego regionu, dodatkowo zapewniły ciekawą rozrywkę i możliwość zagospodarowania wolnego czasu. 7

8 Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania W pierwszym półroczu 2013 roku przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Na Piaskowcu uczestniczyli w szeregu szkoleń, których celem było podniesienie kwalifikacji i wiedzy na temat obecnego stanu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz projektu LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dodatkowo uczestnicy tych spotkań mieli możliwość zapoznania się z planami funkcjonowania tego programu w następnym okresie programowania mianowicie w latach Wśród najważniejszych spotkań w tym okresie wymienić można szkolenie w Serocku, Podgórze oraz w Płońsku. Podczas szkolenia w Serocku jego uczestnikom została przybliżona tematyka z zakresu zmian w przepisach dot. działania Małe Projekty z uwzględnieniem zasad konkurencyjności, zwiększenia efektywności i wartości dodanej projektów. Uczestnicy tego szkolenia mieli możliwość zapoznania się z obecnym stanem wdrażania Projektów Współpracy na Mazowszu, planami dotyczącymi przyszłości podejścia LEADER, zasadami archiwizacji i prowadzenia księgowości przez LGD z uwzględnieniem weryfikacji limitów środków przysługujących na realizację strategii. Dodatkowo zostały przedstawione szczegółowe warunki działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz zasady rozliczania projektów z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. W trakcie konferencji zorganizowanej w Podgórze pn. Dziedzictwo i rozwój realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowano dotychczasową działalność Lokalnej Grupy Działania Dziedzictwo i Rozwój. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwa i Rozwój, członkowie Rady, reprezentanci poszczególnych samorządów zrzeszonych w LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, beneficjenci działań osi 4 Leader, a także pracownicy biura LGD. Przedstawiciele Gmin wchodzących w skład LGD Dziedzictwo i Rozwój mówili o dobrych praktykach, sukcesach, jak również problemach związanych z wdrażaniem LSR i realizacją poszczególnych działań osi 4 PROW. Podczas czerwcowego spotkania prezesów LGD z terenu Mazowsza w Płońsku z udziałem Radosława Rybickiego, Piotra Łukasika oraz Renaty Zielińskiej został zaprezentowany stan wdrażania Podejścia LEADER w województwie mazowieckiem z uwzględnieniem poziomu wykorzystania środków finansowych i realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju. Poruszono także temat zakończenia obecnego okresu programowania, ewaluacji i kontroli LSR oraz przyszłości podejścia LEADER. BIURO STOWARZYSZENIA: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA PIASKOWCU UL. KOLEJOWA 9B SZYDŁOWIEC TEL SIEDZIBA: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI JASTRZĄB STRONY INTERNETOWE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie Projekt pn.: Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Miliony płyną nad Odrę Koncert na Odrze. Imprezy w Łęgach. Centrum Edukacji Regionalnej Rozrywka. Tematyczny nabór

Miliony płyną nad Odrę Koncert na Odrze. Imprezy w Łęgach. Centrum Edukacji Regionalnej Rozrywka. Tematyczny nabór 1 (9) 2013 Egzemplarz bezpłatny ISSN 2299-6303 Centrum Edukacji Regionalnej Rozrywka Tematyczny nabór Miliony płyną nad Odrę Koncert na Odrze Imprezy w Łęgach Dobroczyńca roku Ważne pytania dla Partnerstwa:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach.

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach. XVI R W Z H K - Historia wystaw w Klikowej doczekała się kolejnego rozdziału. Po 4. latach przerwy ta największa w naszym regionie impreza hodowlana powróciła w roku bieżącym na teren byłego Stada Ogierów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA WSPÓLNY TRAKT Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Kraina Łęgów Odrzańskich

Kraina Łęgów Odrzańskich Kraina Łęgów Odrzańskich 2(3)/2011 Egzemplarz bezpłatny W biuletynie: Partycypacja społeczna, Konferencja Odrzańska, Rada rozstrzygnęła, Bliżej Natury 2000, Imprezy w ekomuzeach i Łęgach Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata 2006 2008) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Następni wśród przyjaznych. Ile tortu w torcie? Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ISSN 2081-0695

Następni wśród przyjaznych. Ile tortu w torcie? Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ISSN 2081-0695 ISSN 2081-0695 Nr4 2013 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego Następni wśród przyjaznych Ile tortu w torcie? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia EWALUACJA WŁASNA

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia EWALUACJA WŁASNA Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki EWALUACJA WŁASNA Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia za rok 2011 i 2012 Zespół ewaluacyjny w składzie: 1. Wojciech Bałys 2. Marian Momot 3.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 1 Drodzy Państwo W styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Bardziej szczegółowo

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012 Dożynki, Pan Karp, Święto Runa Leśnego Relacje z imprez plenerowych w Gminie Rytwiany w 2012 r. 11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości Mamy Orlika W Sichowie Dużym oddano do użytu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011

Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 1 2 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 3 Autor: Michał Ogrzewalski Tytuł: Tory donikąd 4 5 Urząd Gminy Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 GOSTYCYN tel. 52/ 33 67 310, fax 52/ 33 67 311 www.gostycyn.pl http://big.gostycyn.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz

Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz 1 Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego gospodarka Biuletyn nr 14 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego www.warmia.mazury.pl Biuletyn KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego Spis treści Przegląd zrealizowanych działań

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo