Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej"

Transkrypt

1 Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej dla Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między Dalinem i Gościbią Opracowanie: Jacek Adamczyk, Kraków, 2010

2 Spis treści. 1. Wstęp 2. Potencjał turystyczny obszaru działania LGD Miedzy Dalinem i Gościbią 2.1. Obszar Sułkowic i Myślenic, między Beskidem Makowskim, a Pogórzem Wielickim 2.2. Sułkowice Pasmo Barnasiówki i Babicy 2.3. Myślenice Pasmo Babicy aż po Pasmo Lubomira i Łysiny 2.4. Myślenice Pasmo Lubomira i Łysiny / Uklejna-Grodzisko- Trupielec/Ostrysz 3. Potencjał turystyczny Małopolski Południowej Od Krakowa po Tatry 4. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki Województwa Małopolskiego 5. Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej, analiza rynku dla obszaru Polski Południowej i wybrane przykłady europejskie Region Podbeskidzia (Bielsko-Biała, Wisła, Szczyrk) 5.2. Region Beskidu Niskiego (Gładyszów, Wysowa, Ropa) 5.3. Słowacja Środkowa poza górami 5.4. Węgry, Region Jeziora Tisza. 6. Miejsce turystyki aktywnej w ofercie turystycznej obszaru działania LGD Miedzy Dalinem i Gościbią. 7. Plan działań na obszarze LGD Miedzy Dalinem i Gościbią na lata Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania na obszarze sub-regionu myślenickiego, wielickiego, wadowickiego, suskiego Powiązanie przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię z przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania na obszarze subregionu myślenickiego, wielickiego, wadowickiego, suskiego. 8. Analiza przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię Propozycje projektów. Źródła finansowania 8.1. Opis, wskaźniki realizacji, możliwości finansowania projektów w ramach przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię 8.2. Podstawowe warunki realizacji przedsięwzięcia Po zdrowie na Dalin i Gościbię 2

3 8.3. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, czyli operacje (projekty) odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, czyli operacje (projekty) odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną, czyli operacje (projekty) odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 PROW Odnowa i rozwój wsi Małe projekty czyli operacje nie odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi Możliwości finansowania projektów Korelacja między projektami wchodzącymi w zakres przedsięwzięcia Przewidywane trudności w realizacji projektu i rekomendowane sposoby ich przezwyciężania Podsumowanie i rekomendacje 9. Znaczenie turystyki aktywnej w rozwoju przemysłu czasu wolnego dla obszaru Myślenic i Sułkowic. 10. Podsumowanie 11. Załącznik: Ankieta dotycząca turystyki aktywnej na terenie LGD 3

4 1. Wstęp Województwo Małopolskie należy do najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych nie tylko w skali Polski, lecz także w Europie Środkowej i na całym kontynencie europejskim. Takie kierunki turystyczne jak historyczny Kraków, Obózmuzeum w Oświęcimiu, kopalnia soli w Wieliczce czy też atrakcje Podhala i Pienin, sprawiają, że od kilku lat ruch turystyczny w naszym regionie oceniany jest na 8-10 milionów odwiedzających rocznie. W skali ogólnopolskiej i międzynarodowej rozwojowi turystyki sprzyja poprawa jakości szlaków komunikacyjnych (komunikacja drogowa, samolotowa), rozbudowa infrastruktury dla obsługi ruchu turystycznego, wymiana i dostępność informacji, wzrost siły nabywczej wśród rodzimych i zewnętrznych klientów przemysłu czasu wolnego. Zainteresowanie branżą turystyczną jako źródłem dochodów i ważnym elementem lokalnej gospodarki dostrzega także konkurencja: oferta turystyczna ze strony naszych południowych sąsiadów Słowacji i Czech, ze strony innych polskich regionów: Podkarpacia, Podbeskidzia (Śląska) i Świętokrzyskiego staje się coraz bardziej interesująca i przekonywująca dla wszystkich planujących wakacje, urlopy, wycieczki i spędzenie czasu poza miejscem zamieszkania. Z tych kilku najbardziej oczywistych powodów turystyka i wszystko co jest z nią związane znajduje swe ważne miejsce w każdym z regionalnych czy lokalnych planów rozwoju, w strategiach i opracowaniach, w projektach i programach działania: począwszy od Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego , gdzie rozwój przemysłów czasu wolnego został uznany za część Gospodarki regionalnej szansy (Obszar II) aż po najbardziej nas interesujący dokument czyli Lokalną Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Między Dalinem i Gościbią (2008), w której temat wykorzystania potencjału tur4ystycznego LGD pojawia się zarówno w ramach przeprowadzonej analizy SWOT jak i w ramach ustalonych celów i planowanych przedsięwzięć. Jednym z tego typu działań ma być przedsięwzięcie nazwane w LSR: Po zdrowie na Dalin i Gościbię infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej wykreowane ze względu zarówno na istniejące na ternach gmin Myślenice i Sułkowice możliwości, ale także ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu ofertę turystyczną, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej. Do podobnych wniosków, uznających działalność turystyczną za jedną z najważniejszych gałęzi ekonomii lokalnej, doszła większość Lokalnych Grup Działania w Małopolsce. Fakt ten pozwala mieć nadzieję na powstanie nowych, wartościowych projektów wzbogacających listę atrakcji turystycznych i sportoworekreacyjnych w naszym regionie. Niniejsze opracowanie traktowane jako studium wykonalności przedsięwzięcia ma stanowić bezpośrednią podstawę dla przygotowania i realizacji inicjatyw w ramach rozwoju turystyki aktywnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią. 4

5 2. Potencjał turystyczny obszaru działania LGD Między Dalinem i Gościbią Oferta turystyczna obszaru, na którym działa LGD Między Dalinem i Gościbią podlega uwarunkowaniami ze strony dwóch czynników: 1) położenia w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej, 2) położenia przy ważnych szlakach komunikacyjnych na ternie Małopolski Obydwa te czynniki wraz z walorami naturalnymi czy kulturowymi odgrywają pierwszoplanową rolę przy postrzeganiu terenów leżących w obszarze gmin Myślenice i Sułkowice jako miejsca kreowania i utrzymywania oferty turystycznej. W ramach oceny znaczenia tych czynników należy zwrócić uwagę na ich specyfikę: 2.a. Aglomeracja krakowska jako główny odbiorca oferty turystyki aktywnej w regionie. Kraków zamieszkuje ok. 800 tys. mieszkańców, dodatkowo corocznie w mieście przebywa ok. 180 tys. studentów krakowskich szkół wyższych, a w okresach najwyższego ruchu turystycznego (maj-wrzesień) miasto odwiedza 5-8 mln przyjezdnych. Największe natężenie przyjazdowego ruchu turystycznego w aglomeracji krakowskiej notuje się w okresach wakacyjnych i świątecznych 2) (także tzw. długie weekendy ). Jednak przyjazdy te to najczęściej pobyty 2-3 dniowe, przeznaczone na: zwiedzanie zabytków miasta lub uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym (Wianki, Festiwal Żydowski, festiwale filmowe), uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-religijnych (pielgrzymki, uroczyste święta religijne, wydarzenia polityczne), uczestnictwo w wydarzeniach sportowych (mecze piłki nożnej, zawody zimowe i transfer do Zakopanego). W grupie turystów korzystających z noclegów w Krakowie przeważają turyści zagraniczni (54,2 % w roku 2008), jednak to także grupa, która podlega największym zmianom, uzależnionym od aktualnych trendów i sytuacji ekonomicznej w skali globalnej. Jednak i tak zaledwie 23% wszystkich odwiedzających Kraków decyduje się na pobyt dłuższy niż jednodniowy. Do charakterystycznych zjawisk należą różnice pomiędzy turystami krajowymi i zagranicznymi w odniesieniu do sezonowości przyjazdów: 1) miesiące najpopularniejsze wśród turystów zagranicznych maj wrzesień 2) miesiące najpopularniejsze wśród turystów krajowych: kwiecień-październik 3) miesiące o największej dominacji turystów krajowych: listopad-luty Jednocześnie mieszkańcy Krakowa (stali, czasowi) czas wolny, także poza wyjazdami wakacyjnymi) starają się spędzać poza miastem poszukując przede 5

6 wszystkim możliwości wypoczynku (rekreacja, rozrywka, sport) na obszarach o atrakcyjnych walorach środowiskowych (góry, woda, lasy). Jest to naturalne zjawisko w przypadku mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, iż wybierając kierunek wyjazdów rekreacyjnych poszukują raczej kontaktu ze środowiskiem naturalnym, a nie przenoszenie się do innego miasta. Ranking miejsc, do których najchętniej wyjeżdżają turyści z Krakowa przedstawia się następująco: Miejsce Turyści krajowi % Turyści zagraniczni % Miejsce w rankingu atrakcyjności Wieliczka 25,6 55,4 1 Oświęcim 16,5 34,3 2 Zakopane 19,1 21,2 3 Wadowice 18,9 9,9 4 Ojcowski Park Narodowy 12,0 5,3 5 Kalwaria Zebrzydowska 11,2 4,3 6 Pieniny 0,8 11,2 7 Tatry 0,3 10,9 8 Niepołomice 4,9 7,5 9 Częstochowa 4,8 4,5 10 Warszawa 0,4 6,9 11 Podhale 4,9 0,9 12 Bochnia 1,5 2,6 13 Wrocław 1,9 2,0 14 Jura Krakowsko- 3,4 0,6 15 Częstochowska Słowacja 2,9 0,7 16 Czerna 1,1 1,2 17 Czechy 0,5 1,4 18 Nowy Wiśnicz 0,5 1,4 18 Ludźmierz 1,0 1,0 19 Tarnów 1,5 0,7 19 Jako najbardziej popularne kierunki wyjazdów z Krakowa wśród turystów krajowych należy uznać: Wieliczkę, Zakopane (miasto), Wadowice, Oświęcim, Ojcowski Park Narodowy, Kalwarię Zebrzydowską i rejon Podhala. Tendencje te nie zmieniają się zasadniczo od wielu lat. Nowy kierunek turystyczny w Małopolsce to na pewno Krynica Górska (turystyka aktywna, turystyka biznesowa) oraz wzrost zainteresowania kierunkami sąsiednimi (Bieszczady, Beskid Śląski, Żywiecki, Cieszyński). Wskazuje to na następujące trendy w podejmowaniu decyzji o wyjazdach z Krakowa przez turystów krajowych (rodzimych): 6

7 zdecydowany wybór miejsc znajdujących się na terenie regionu, przy wyborze miejscowości decyzja związana jest z wydarzeniami na tym terenie (święta religijne, trasy pielgrzymkowe), rzadziej z decyzją o turystyce kulturowej, utrwalony i znaczący udział kierunków o dominującej funkcji turystyki aktywnej w regionach górskich i podgórskich, poszukiwanie atrakcyjnych miejsc wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Jura Krakowsko-Częstochowska, Ojcowski Park Narodowy. WNIOSKI Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują na klienta krajowego jako podstawowy sektor dla oferty terenów rekreacyjnych w bliskiej odległości od centrów miejskich. Dodatkowo na terenie regionu to właśnie stolica generuje główny strumień odwiedzających obszary o naturalnych walorach środowiskowych i dobrze rozwiniętej infrastrukturze obsługi turystycznej. Wyjazdy takie nie zawsze są związane z korzystaniem z miejsc noclegowych, co sugeruje utrzymujący się trend turystyki jednodniowej lub weekendowej, nastawionej na aktywny wypoczynek przy minimalizowaniu kosztów wyjazdu. Szansą na rozwój terenów rekreacyjnych w pobliżu aglomeracji miejskiej jest stworzenie atrakcyjnego produktu (oferty) turystycznej opierającej się na zrównoważonym połączeniu atrakcji naturalnych z ofertą usługową i eksponowaniem atrakcji historycznych czy naturalnych. 2.b. Szlaki komunikacyjne południowej Małopolski Według danych dla Małopolski 1) średnie dobowe natężenie ruchu drogowego na najważniejszych szlakach komunikacyjnych w powiecie myślenickim wynosi: dla trasy Kraków-Myślenice - Lubień (S7) 15 tys. pojazdów/dobę dla trasy Kraków Mogilany Kalwaria Z.(DK52) 7-8 tys. pojazdów/dobę dla trasy Biertowice-Sułkowice-Zembrzyce (956) 4-6 tys. pojazdów/dobę Dostępne opracowania i dane wskazują, iż natężenie ruchu drogowego na odcinku na południe od Krakowa ( Zakopianka ) należy do najwyższych w regionie (podobnie jak w kierunku wschodnim Kraków Tarnów i w kierunku zachodnim Kraków Katowice). Trasa łącząca Kraków z takimi miejscowościami jak Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Kęty (na terenie Małopolski) aż po Bielsko- Białą i przejścia graniczne ze Słowacją (Zwardoń) czy Czechami (Cieszyn) należy także do jednych z najbardziej uczęszczanych. Ten ciąg komunikacyjny funkcjonuje 7

8 w planach rozbudowy i modernizacji sieci drogowej województw małopolskiego i śląskiego jako tzw. Beskidzka Droga Integracyjna (droga ekspresowa), mająca usprawnić komunikację w południowo-zachodniej części Małopolski i stworzyć realną alternatywę dla odcinka autostrady Kraków-Katowice. Odcinek drogi Biertowice Sułkowice Zembrzyce to przede wszystkim szlak komunikacyjny dla: osób zamieszkujących / pracujących na tym obszarze, pojazdów kierujących się z Krakowa do Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Jordanowa, turystów zmierzających w kierunku miejscowości takich jak Zawoja, Zubrzyca i rejon Babiogórskiego Parku Narodowego, alternatywne przejazdy na w kierunku Śląsk Podhale WNIOSKI 1. Strumień komunikacyjny bezpośrednio przylegający do obszaru gmin Myślenice i Sułkowice należy do najbardziej uczęszczanych w Małopolsce i na Południu Polski. 2. Natężenie ruchu samochodowego na drogach dojazdowych do obszaru planowanych przedsięwzięć w ramach rozwoju turystyki aktywnej stanowi: a. zagrożenie, ze względu na uciążliwość dojazdu, duży ruch w okresach natężonego ruchu turystycznego (weekendy, święta, wakacje), zanieczyszczenie środowiska, poczucie braku bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych (gminnych); b. szansę, ze względu na możliwość wykorzystania szlaków komunikacyjnych do promocji i informacji o ofercie obszaru, możliwość przechwytywania klientów dojeżdżających do innych terenów o podobnej funkcji; możliwość zaoferowania wygodnego dojazdu do punktów docelowych w granicach obszaru turystycznego. 2.c Zasobny naturalne obszaru LGD Obszary górzyste i leśne. Powierzchnia opisywanego obszaru to 214 km 2 położonego w centralnej części Małopolski, na południe od Krakowa (ok km). Podział fizyczno-geograficzny umieszcza ten teren w obrębie sub-prowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, w makroregionie Pogórza Zachodniobeskidzkiego oraz w trzech mezoregionach, czyli jednostkach podziału fizyczno-geograficznego obejmujących większy teren o zbliżonych cechach środowiskowych i krajobrazowych. W tym wypadku obejmują one Pogórze Wielickie, Pogórze Wiśnickie i Beskid Makowski. Idąc dalej możliwe jest wyznaczenie podziału na mikro-regiony opisane jako np. Pasmo Barnasiówki (szczyt Barnasiówka 566 m n.p.m, Dalin 506 m n.p.m.), Pasmo Bukowca (Wierzchgóra, 414 m n.p.m.), Pasmo Koskowej Góry 8

9 (Parszywka, 841 m n.p.m.), Pasmo Babicy (728 m n.p.m.) wraz z rezerwatem Las Gościbia (ok. 650 m.n.p.m), Pasmo Lubomira i Łysiny (Łysina, 891 m n.p.m., Lubomir 904 m n.p.m.). Liczne nazwy zwyczajowe dają wiele możliwości dodatkowych podziałów i stosowania specyficznego nazewnictwa. Obszary wodne. Oprócz terenów górzystych obszar LGD dysponuje pewną ilością cieków wodnych o różnym charakterze i znaczeniu. Niewątpliwie do najważniejszych i najbardziej znanych należy obszar związany z rzeką Rabą, a zwłaszcza jej odcinkiem we wschodniej części terenu, w obszarze administracyjnym miasta Myślenice, biegnący wzdłuż trasy Zakopianki. Utworzony na Rabie sztuczny zbiornik wodny, czyli tzw. Jezioro Dobczyckie ma mniejsze znacznie w kontekście rozwoju turystyki, gdyż stanowi zamknięty obszar ze względu na status zbiornika wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej. Jego walory są wyłącznie krajobrazowe i infrastrukturalne. Rzeki, strumienie, jeziorka na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, takie jak potoki Kobyla, Bysinka, Gościbia, Skawinka, Jasieniczanka, Parszywka, Harbutówka, Paleczka nie są wykorzystane dla celów turystycznych, mimo, iż niektóre posiadają wysokie klasy czystości. Większość jednak nie jest ani objęta planami regulacji, oczyszczania czy wykorzystania do celów turystycznych. Potok Gościbia, położony w centralnej części rozpatrywanego obszaru, bierze swój początek (źródło) pod stokiem Babicy (695 m n.p.m.). Na terenie rezerwatu Las Gościbia wpadają do niego liczne dopływy, z największym potokiem od strony wschodniej (wysokość 384 m n.p.m.) Poniżej rezerwatu zbudowano zbiornik zaporowy, źródło wody pitnej dla Sułkowic. Na tym terenie brak innych jeziorek typu osuwiskowego lub innych zbiorników naturalnych. Ochrona przyrody. Według danych z roku 2007 na obszarze LGD obszary przyrodnicze prawnie chronione zajmują ok. 284 ha powierzchni. Są to przede wszystkim rezerwaty przyrody i tzw. użytki ekologiczne, czyli zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż, zgodnie z obowiązującym prawem obszar użytków ekologicznych ustanawia się decyzjami samorządu terytorialnego (Rada Gminy), po uzgodnieniu z Wojewódzkim Wydziałem Ochrony Środowiska. Wynikające z definicji użytku ekologicznego ograniczenia i przywileje, stosunkowa prostota ustanawiania oraz znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego każe zasugerować analizę większego wykorzystania tego typu narzędzia dla podniesienia walorów naturalnych obszaru LGD w gminach Sułkowice i Myślenice. 9

10 Na terenie LGD znajdują się zaledwie dwa zarejestrowane użytki ekologiczne: Mokradło Śródleśne (pow. 0,26 ha) oraz Młaka (pow. 0,12 ha) w okolicy Osieczan (na południe od niebieskiego szlaku turystycznego) i wzniesienia Uklejny. Rezerwaty przyrody to Las Gościbia (pow. 282,5 ha, gmina Sułkowice) oraz Zamczysko (custodia) nad Rabą, opisywany jako rezerwat krajobrazowy, położony na zboczach Uklejny (677 m n.p.m.) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Zarabia. Na terenie gmin znajduje się 46 pomników przyrody, do których należą m.in. dęby i lipy ( Lipka na Plebańskiej Górze, Marysieńka ) na terenie Myślenic, Cisy im. prof. Mariana Raciborskiego (Harbutowice), Diabelski Kamień (Rudnik, szlak dojściowy z grzbietu Dalina), Kozie Skały (Żurawnica), skalne progi w Harbutowicach. Klimat. Warunki klimatyczne obszaru należą do typowych dla obszarów podgórskich. Najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień, najzimniejsze to styczeń i luty. W styczniu notuje się średnio dni, kiedy pokrywa śnieżna osiąga ok. 20 cm grubości. W ciągu roku ilość dni śnieżnych wynosi ok. 70. Według podziału na piętra klimatyczne Karpat Polskich do wysokości 680 m n.p.m. istnieje piętro ciepłe, o średniej temperaturze rocznej +6 do +8 0 C. Powyżej tej granicy znajduje się piętro umiarkowane chłodne z temperaturami +4 do +6 0 C. na tym poziomie znajduje się m.in. kopuła szczytowa Babicy, Pasmo Lubomira i Łysiny, Pasmo Koskowej Góry. Roczna suma opadów w tym obszarze wynosi od 750mm do 1000 mm w rejonach szczytowych. W podgórskich częściach terenu, występują zastoiska zimnego powietrza w okresie zimowym. Na terenach leśnych oddalonych od skupisk ludzkich i szlaków komunikacyjnych występuje zjawisko mikro-klimatu tzw. umiarkowanie bodźcowego. Wnioski. Planowanie inicjatyw w celu rozwoju turystyki aktywnej powinno opierać się na posiadanym potencjale środowiskowym. W szczególności dotyczy to wzniesień górskich o stosunkowo łagodnym profilu oraz dołączenia do tych obszarów terenów leśnych i rzecznych. Ochrona tych zasobów powinna przewidywać objęcie większej ilości terenu statusem użytku ekologicznego jako atrakcji przyrodniczo-turystycznej. Dalsze postępowanie to stopniowe oczyszczanie terenu i zwiększanie jakości ekologicznej np. cieków rzecznych i naturalnych zbiorników wodnych. Zgodnie z zapisami dokumentu Nasza Zielona Małopolska. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Województwa Małopolskiego na lata (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2000) ochrona przyrody musi wiązać się zarówno z ograniczeniami jak również poszukiwaniem nowej formy wykorzystania terenów chronionych: Tereny o największym nasileniu ruchu turystycznego są prawie zawsze terenami o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. [ ] rozwój turystyki i rekreacji musi być postrzegany w relacji do ochrony przyrody i krajobrazu. Zatem dostęp do terenów cennych przyrodniczo będzie odbywał się w sposób selektywny tak, aby te obszary były nie tylko elementami struktury terenów 10

11 chronionych, lecz również miejscami o ściśle zdefiniowanej funkcji turystycznej. [ ] Nie zagospodarowane przestrzenie będą chronione przed nadmiernym zainwestowaniem turystycznym; będą posiadać ograniczenia zabudowy oraz ustalenia o krańcowych możliwościach zagospodarowania terenu. Parki krajobrazowe i inne obszary chronione powinny mieć wyznaczone strefy o różnym stopniu dostępności publicznej. Na terenach o umiarkowanej dostępności powstaną obiekty rekreacyjne i turystyki kwalifikowanej, takie jak: trasy rowerowe, dydaktyczne ścieżki przyrodnicze i historyczne, znakowane szlaki piesze i narciarskie, parkingi leśne i rekreacyjne, punkty widokowe itp. Ich realizacja musi iść w parze z pewnymi ograniczeniami w planowaniu miejscowym niektórych sposobów użytkowania terenu, a także z likwidacją dzikiego zagospodarowania. [ ] Obiekty turystyczno-rekreacyjne a ochrona środowiska. [ ] Nowe obiekty powinny powstawać na trenach selektywnie wybranych, co wiąże się z koniecznością przeglądu planów miejscowych gmin pod kątem lokalizacji obiektów turystycznych. [ ] Przygotowując odpowiednie oferty lokalizacyjne będzie brana pod uwagę generalna zasada: im teren cenniejszy przyrodniczo, tym jego dostępność inwestycyjna mniejsza. W cytowanym dokumencie wyznaczono obszar rozwoju turystycznego tzw. zaplecza rekreacyjnego w pobliżu miast. Obszary te to np. gminy Kraków i Wieliczka nad Wisłą, lewy brzeg Raby na odcinku Gdów Uście Solne Myślenice, Jezioro Rożnowskie. Oznacza to m.in. możliwość wykorzystania wspólnego systemu rozwoju turystyki i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o wyznaczone kierunki rozwoju na poziomie regionalnym. 2 d. Atrakcje kulturowe Myślenic i Sułkowic Identyfikacja atrakcji turystycznych o znaczeniu kulturowym na obszarze gmin Myślenice i Sułkowice, w potocznej świadomości turysty czy przyjezdnego wiąże się przede wszystkim z miastem Myślenice. W tym wypadku najważniejszy element to zespół rynkowy Myślenic odnowiony i będący w kolejnej fazie remontu, w związku z realizacją inwestycji w ramach programu rewitalizacji na terenie Małopolski. Tworzący dobry klimat myślenicki rynek z przełomu XVIII i Xix wieku stanowi centralny punkt na mapie tego typu atrakcji turystycznych. Kolejnym elementem jest obszar wymieniony wcześniej jako rezerwat przyrodniczy czy krajobrazowy Zamczysko nad Rabą (nazywana w literaturze turystycznej obszaru: Basztą) stosunkowo mniej znany i mimo autentycznych walorów turystycznych, mniej uczęszczany i nie posiadający należnego sobie znaczenia jako punkt odwiedzin turystów. Do wykorzystania nadaje się szczególnie kontekst historyczny tego obiektu warownia stojąca na straży ważnego szlaku komunikacyjnego północ-południe, czyli tzw. Via Regia. Popularność tworzenia tego typu tras o znaczeniu nawet europejskim (Szlak Bursztynowy, Szlak Pielgrzymkowy 11

12 Św. Jerzego) powinien sugerować lepsze wykorzystanie tego miejsca i nadanie mu nowej, bardziej prestiżowej roli. Myślenice mogą pochwalić się kilkoma obiektami o charakterze sakralnym, jak gotycki kościół parafialny, kościół drewniany, figury i kaplice oraz o charakterze świeckim, jak dwory, lamus, młyn czy np. tzw. Dom Grecki. Sułkowice dysponują przede wszystkim obiektami historycznymi o znaczeniu religijnym figury (Św. Jan Nepomucen, Św. Florian) na fundamentach kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, kaplice i kościół parafialny w Harbutowicach, kaplice w Biertowicach, Rudniku. Obiekty świeckie to przede wszystkim część zabytkowego zespołu dworskiego w Krzywaczce (działający zajazd), park dworski przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. W sposób szczególny obszar ten wyróżnia się pamiątkami związanymi z bitwami, wojnami i konfliktami zbrojnymi w różnych okresach historii. Pomiędzy Palczą a Harbutowicami znajduje się miejsce bitwy z czasów konfederacji barskiej (1771), na skraju Lasu Gościbia w Harbutowicach pomnik upamiętniający walki partyzanckie AK z czasów II wojny światowej. Podobny charakter ma pomnik w centrum Sułkowic związany z datą pacyfikacji miejscowości w lipcu 1943 roku. Można, więc stwierdzić, że istnieją pewne grupy atrakcji kulturowych, zlokalizowanych w różnych miejscowościach na ternie LGD, których waloryzacja i wykorzystanie jest możliwe przy planowaniu rozwoju turystyki aktywnej nie lekceważącej elementów kulturoznawczych i edukacyjnych. Atrakcje te są także ważnym elementem alternatywnych form wypoczynku, np. w wypadku niedogodnych warunków pogodowych. Oferta ta stanowi uzupełnienie dla turystyki aktywnej, jednak w miarę rozwoju (np. po realizacji programu odnowy wsi i zabytków na terenie LGD) może stać się samodzielną ofertą turystyczna np. na potrzeby tzw. zielonych szkół, organizacji hobbistycznych czy w ramach wydarzeń regionalnych (Dni Dziedzictwa, szlak architektury, szlak renesansu itp.). Dla potrzeb identyfikacji wizualnej i opracowania informacji o dostępnych obiektach wskazane jest podzielenie obiektów na grupy i stworzenie np. szlaków tematycznych. Mogą one stanowić samodzielne trasy turystyczne lub opisowo charakteryzować najważniejsze punkty na mapie turystycznej obszaru. Grupy te można zidentyfikować w następujący sposób: Nazwa szlaku Obszar Opis Dobczyce, Myślenice, Szlak związany z historią Głogoczów, Krzywaczka budowli obronnych w Dobczycach i Myślenicach, Szlak rycerski zabudowań dworskich w Głogoczowie i Krzywaczce, tradycji kowalskich i 12

13 Szlak wojen i bitew Gmina Sułkowice Gmina Myślenice płatnerskich w Sułkowicach Nawiązanie do historii potyczek z czasów najdawniejszych, poprzez Konfederację Barską, do II wojny światowej Szlak świętych Szlak karczmy i kuźni Gmina Sułkowice Gmina Myślenice Myślenice, Głogoczów, Sułkowice, Krzywaczka Obiekty sakralne na terenie obu gmin zarówno o charakterze kościelnym jak i figury, kapliczki, krzyże przydrożne. Połączenie ze świętami kościelnymi, odpustami, tradycjami patronów np. Św. Zofia, Św. Florian. Nawiązanie do kultury szlacheckiej i rzemieślniczej. Oferta gastronomiczna, pamiątkarska, produktu regionalnego. Wnioski. Przy planowaniu działań w ramach rozwoju turystyki na obszarze LGD gmin Myślenice i Sułkowice, a w szczególności przy realizacji zadań wynikających z przedsięwzięć Szlak figur przydrożnych i innych obiektów historycznych, Kultura, sport, centra wsi, miejsca integracji oraz Po zdrowie na Dalin i Gościbię infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej należy uwzględnić możliwość koordynacji zadań tak by wykonywane inwestycje stanowiły część programu i oferty dla turystyki aktywnej. Jest to możliwe przy planowaniu działań jako elementów większych programów tworzenia zintegrowanych szlaków turystycznych, włączania realizacji do infrastruktury turystycznej (atrakcje turystyczne, punkty usługowe, wydarzenia turystyczne). Istniejący potencjał atrakcji turystycznych w obszarze kultury, tradycji, folkloru pozwala na tworzenie samodzielnych projektów turystycznych lub uzupełnianie oferty z zakresu danej specjalizacji turystycznej. Np. szlak rowerowy powinien uwzględniać obiekty zabytkowe lub pomniki przyrody, a wydarzenie o charakterze kulturalnym lub nawiązujące do tradycji powinno jednocześnie promować turystykę aktywną. Każdy nowy (odnowiony) element atrakcji turystycznej może spełniać kilka celów (samodzielna atrakcja, punkt informacyjny, oferta obsługi turystów, element trasy turystycznej) wzbogacając gamę miejsc i wydarzeń na mapie turystycznej obszaru. Należy unikać tworzenia niepotrzebnej konkurencji i dewaluacji zainteresowania przez tworzenie niezależnych, autonomicznych propozycji turystycznych skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców Obszar Sułkowic i Myślenic: między Beskidem Makowskim, a Pogórzem Wielickim 13

14 Obszar, który obejmuje teren dwóch gmin Sułkowice i Myślenice posiada naturalny potencjał nadający się do wykorzystania przy planowaniu przedsięwzięć z zakresu turystyki aktywnej. Nie oznacza to jednak, że jest on w pełni wykorzystany czy dostępny. W świadomości przeciętnego turysty, przede wszystkim pochodzącego z aglomeracji krakowskiej, obszar ten kojarzony jest z rejonem Zarabia (powstały w latach 20-tych ubiegłego stulecia) w Myślenicach, a od kilku lat także w sezonie zimowym z trasą narciarską na górze Chełm. Swoje znaczenie dla turystyki, w tym także konferencyjnej posiada obszar Osieczan jednak brak tam obiektów o odpowiednim standardzie. W sezonie letnim (także późnowiosennym i wczesnojesiennym) to teren jednodniowych wypadów, głównie rodzinnych w rejon Zarabia gdzie oferta skupia się na możliwości spaceru, jazdy na rowerze i korzystaniu z niewielu atrakcji typu mini-golf, jazda na koniu, gra w piłkę oraz dostępność kilku różnej jakości punktów gastronomicznych. Trasa narciarska przyciąga zimą amatorów sportu zimowego, także w dni robocze ze względu na stosunkowo dobre połączenie komunikacyjne z Krakowem. Niestety brak danych o wykorzystaniu innych obiektów infrastruktury turystycznej w tym obszarze pokoi gościnnych, miejsc hotelowych czy pensjonatowych, gastronomii położonej w samym mieście Myślenice. Monitoring ruchu turystycznego na tym obszarze mógłby być zadaniem dla Lokalnej Organizacji Turystycznej, izby turystycznej lub przedmiotem badań w ramach systemu informacji i promocji turystyki. Obiekty leżące wzdłuż Zakopianki, dobrej klasy i o ugruntowanej renomie, nastawione są na turystów tranzytowych i organizację uroczystości dla grup zorganizowanych (wesela, konferencje, posiłki dla grup wycieczkowych). Obszar Zarabia ma historyczne zasługi dla rozwoju turystyki aktywnej przede wszystkim turystyki pieszej, narciarstwa ( w tym narciarstwa biegowego), sportu rowerowego, a także dla wędkarstwa (wędkarstwo muchowe), tenisa czy sportów zespołowych. Niestety za swoiste zagrożenie dla rozwoju obszaru jako harmonijnego terenu zróżnicowanej aktywności rekreacyjnej należy uznać wprowadzenie na tym terenie sportów motorowych motocyklowych, samochodowych, terenowych. Organizacja w roku 2010 (wrzesień) zawodów motocyklowych typu trial może z jednej strony wyraźnie określić charakter obszaru, z drugiej zaś zniechęcić lub wręcz odstraszyć amatorów innych form wypoczynku. Skutki dla warunków przyrodniczych pozostają do oceny przez właściwe służby ochrony przyrody. Rejon sąsiednich Sułkowic pozostaje obszarem praktycznie niewykorzystanym dla turystyki. Interesujące ukształtowanie terenu ze stosunkowo licznymi, choć niezbyt wysokimi wzniesieniami, enklawy przyrodnicze i brak uciążliwego sąsiedztwa ze strony przemysłu, sieci drogowej czy przemysłowych instalacji turystycznych sprawia, że teren ten, przy odpowiednim planowaniu, może stanowić alternatywę dla innych ośrodków. Za wadę należy uznać brak wyraźnych punktów kojarzących się z uprawianiem aktywnej turystyki obiektów noclegowych czy gastronomicznych dostosowanych jakością i architekturą do wymagań turystów, nastawienie lokalnej przedsiębiorczości na działalność handlową, drobną wytwórczość, usługi. Obszar staje się także miejscem lokowania nowych obiektów mieszkalnych i wzrostu osadnictwa, szczególnie jednorodzinnego. Miejscowości położone wzdłuż dróg łączących Myślenice i Sułkowice oraz Sułkowice i Zembrzyce ograniczają się do funkcji tranzytowej, bez wyraźnych atrakcji turystycznych. 14

15 Uznając znaczenie, jakie ma dla turysty punk odniesienia, czyli miejsce najlepiej kojarzone przez przyjezdnych granice tego obszaru należy określić jako leżące między Myślenicami (w pasie od rejonu Głogoczowa do Stróży) a Sułkowicami (w pasie pomiędzy Krzywaczką a Budzowem). Miejsca te wyznaczają ewentualne punkty rozpoczynania i kończenia tras turystycznych jako podstawy dla planowania turystyki aktywnej. Sposób myślenia o tym obszarze nawiązuje w pewnym stopniu do inicjatywy, jaką było stworzenie w Myślenicach Strefy czasu wolnego zintegrowanej formy zagospodarowania turystycznego obszaru (głównie Zarabia). Komercyjny charakter projektu oraz brak determinacji przy utrzymaniu tego typu produktu turystycznego spowodował, iż koncepcja ta nie osiągnęła większego powodzenia. Wymieniony obszar łączący rejon Myślenic i Sułkowic posiada prawdziwe atrakcje turystyczne należące przede wszystkim do gatunku atrakcji naturalnych położonych w rejonie Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego. Wszelkie planowanie rozwoju turystyki aktywnej powinno, więc opierać się na następujących przesłankach: waloryzacja punktów odniesienia obszaru Myślenic i Sułkowic (kierunek rozwoju wschód-zachód) wraz z towarzyszącymi miejscowościami, wykorzystanie ukształtowania terenu i zachowanie walorów naturalnych obszaru, rozwój infrastruktury turystycznej nie kolidujący z walorami obszaru, rozwój infrastruktury towarzyszącej w poszanowaniu walorów przyrodniczych, kultury lokalnej i zasady ograniczonego dostępu, Swoistą szansą dla tego obszaru jest przechwycenie lub przekierowanie strumienia turystycznego kierującego się do takich atrakcji turystycznych jak Beskidy, Gorce, Podhale, Babiogórski Park Narodowy, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim. Nawet kilkuprocentowe zjawisko zwrócenia uwagi na nowy obszar turystyczny przez turystów wybierających wymienione wyżej kierunki może dać znaczący wzrost przyjazdów w rejon miedzy Dalinem i Goscibią. Pytanie, kiedy obszar ten będzie gotowy do przyjęcia turystów? 2.2. Sułkowice: Pasmo Barnasiówki i Babicy Położone na północ od Sułkowic Pasmo Bukowca, oraz na południu i południowym- wschodzie, po drugiej stronie drogi nr 955 pasmo łączące Dalin, Barnasiówkę, Pisaną oraz Las Gościbia możliwe także do określenia według map dla Beskidu Makowskiego Pasma Barnasiówki i Babicy to najważniejszy obszar planowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarze LGD Miedzy Dalinem i Gościbią. Miejscem centralnym stają się Sułkowice a kierunek działania zmierza na wschód w stronę Myślenic. Obszar posiada wyjątkowo dogodne warunki komunikacyjne zarówno od strony Myślenic jak i z kierunku zachodniego od Wadowic i trasy E-52 (Bielsko-Kraków). Wszelkie decyzje lokalizacyjne dla 15

16 infrastruktury turystycznej, począwszy od punktów informacyjnych aż po obiekty noclegowe i gastronomiczne powinny uwzględniać ten kierunek aktywności turystycznej. Na wymienionym obszarze zaznaczone są trasy turystyczne: szlak czerwony, biegnący m.in. od Myślenic w kierunku zachodnim przez grzbiet Pasma Babicy aż po Zambrzyce, szlak żółty biegnący od Myślenic przez Pasmo Barnasiówki do Sułkowic. Niewielki odcinek szlaku zielonego prowadzi od szlaku czerwonego i wzgórza Dział, w kierunku południowym Pasma Koskowej Góry. Wykorzystując istniejące znakowanie należy stworzyć odpowiednie trasy alternatywne lub tematyczne, tak jak zaproponowano to w opracowaniu Projekt Ścieżek dydaktycznych po rezerwacie Las Gościbia i na Szklanej Górze, oprac. P.Sadowski, Sułkowice Charakter terenu oraz mieszczce się tam walory naturalne i kulturowe pozwalają na stworzenie szeregu tras dla turystyki aktywnej (nawet, jeśli mają to być tylko odcinki istniejących szlaków), tras dydaktycznych czy hobbistycznych związanych z fenomenami przyrodniczymi lub historią tego obszaru. Po stworzeniu właściwej inwentaryzacji i mapy zasobów problemem staje się przede wszystkim: infrastruktura usługowa (noclegi, gastronomia), komunikacyjna (parkingi) i sportowo-rekreacyjna, której jakość i ilość powinna zostać dostosowana do charakteru obszaru; informacja turystyczna wszelkiego rodzaju (od strony internetowej po przewodnik kieszonkowy). Jako potencjalny markowy produkt dla obszaru Sułkowic i Myślenic należy uwzględnić możliwość całorocznego uprawiania turystyki aktywnej w niewielkiej odległości od Krakowa w wyjątkowych i atrakcyjnych warunkach. Koncentracja wysiłków i inwestycji w tym zakresie powinna podlegać ścisłej kontroli odnoszącej się do ochrony przyrody, zaangażowania mieszkańców i dążenia do osiągnięcia jak najwyższej jakości produktu, skierowanego do określonej grupy odbiorców Myślenice: Pasmo Babicy aż po Pasmo Lubomira i Łysiny Jednym z najważniejszych faktów związanych z planowaniem rozwoju turystyki aktywnej w obszarze Myślenic i 15 położonych w obrębie gminy sołectw jest uchwalenie w maju 2010 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Myślenice (SUiKZP). Dokument ten definiuje m.in. obszar gminy jako otoczony wzniesieniami Beskidu Makowskiego, pomiędzy zboczami Pasma Lubomira i Łysiny (kierunek północno-zachodni) i Pogórza Wielickiego (kierunek południowy), otoczony wzniesieniami Dalinu, Chełma i Uklejny. 16

17 W ramach opracowania SUiKZP wyznaczono na trenie gminy obszar kompleksu przyrodniczo-ekologicznego i przyrodniczo-użytkowego główne obszary powiązań przyrodniczych i wskazania dotyczące najbardziej pożądanego sposobu zagospodarowania. Obszary te są potencjalnym terenem dla planowania nowych terenów dla potrzeb turystyki aktywnej i charakteryzują się wskazaniami m.in. następującymi wskazaniami i ograniczeniami: a) kompleks przyrodniczo-ekologiczny: zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego, obowiązek utrzymania przyrodniczego i rolniczego charakteru obszaru, inwestycje chroniące zasoby przyrodnicze, realizacja infrastruktury [ ] w sposób zapewniający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych; b) kompleks przyrodniczo-użytkowy: zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą terenów publicznych, rekreacyjnych oraz małej architektury [ ], utrzymanie funkcji przyrodniczej i podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, przyrodnicze i rekreacyjne wykorzystanie terenu. Jako teren wskazany do objęcia kompleksem przyrodniczo-użytkowym wskazuje się tereny w sąsiedztwie doliny rzeki Raba i obszar turystyki narciarskiej na Górze Chełm. Myślenice są najważniejszym punktem wyjścia/dojścia dla obszaru turystyki aktywnej między Dalinem i Gościbią. Ze względu jednak na swój charakter miejski, zwrócony w kierunku rozwoju obszaru Zarabia i Góry Chełm powinny pełnić swoistą funkcję centralną wskazująca na możliwość udania się przez pasma górskie w kierunku zachodnim. Powinna to być istotna funkcja informacyjna zaczynająca się np. na myślenickim rynku (plansza, punkt informacyjny, drogowskazy szlaków turystycznych) lub jeszcze wcześniej na mapach i oznaczeniach umieszczonych w rejonie Zarabia. Do zadań miasta należy także wskazywanie na możliwość korzystania z dostępnej oferty usług turystycznych noclegowych i gastronomicznych, ewentualnie związanych z wymaganiami sprzętowymi (wypożyczalnie, warsztaty naprawcze itp.). Logicznym etapem planowania rozwoju turystyki aktywnej będzie włączenie do organizacji tego obszaru Pasma Lubomira i Łysiny na południowy-wschód od Myślenic naturalnej kontynuacji tras i atrakcji położonych w stronę Sułkowic. Projekt opiera się zarówno o wskazania planistyczne (SUiKZP) jak i o analizę stanu istniejącego: np. trasy turystyczne: szlak zielony (przez Chełm, Wierch Stróży, Działek w kierunku Lubania i Mszany Dolnej lub przez Pasmo Lubomira i Łysiny do Dobczyc, Lubnia, Pcimia), szlak czerwony - zachodni (Plebańska Góra, Babica, Palcza), szlak czerwony wschodni (Uklejna, Kudłacze, Łysina, Luboń) 17

18 szlak żółty północno-zachodni (Barnasiówka, Sułkowice, Lanckorona) szlak niebieski na wschód i południe (przez Trzemeśnię na Ostrzysz i Grodzisko w Poznachowicach), szlaki rowerowe (czerwony, zielony,czarny) w okolicach Chełmu, trasy spacerowe w rejonie Zarabia. Innym z zadań miasta Myślenice jest uzgadnianie z pozostałymi członkami LGD niektórych planów zagospodarowania, inwestycji wpływających na warunki naturalne, wydarzeń związanych z turystyką na tym obszarze, podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia w pasie między Dalinem i Gościbią obszarów chronionych, o ograniczonym dostępie, zarezerwowanych dla potrzeb turystyki kwalifikowanej i ekologicznej. Należy oczekiwać także ze strony miasta wsparcia przy realizacji wydarzeń turystycznych (zaplecze), udziału w targach branżowych i promocji nowego produktu turystycznego. 2.4 Myślenice Pasmo Lubomira i Łysiny / Uklejna-Grodzisko- Trupielec/Ostrysz Obszar turystyczny gminy Myślenice jest silnie zdefiniowany przez dwa rejony: Góry Chełm i Zarabia, które posiadają swoją infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną: wyciąg narciarski, trasy rowerowe (także o dużej trudności downhill), prowizoryczne boiska, basen, tereny spacerowe. Rzeka Raba traktowana jest także jako tradycyjne łowisko wędkarskie. W związku z planowanymi przedsięwzięciami określonymi jako Po zdrowie na Dalin i Gościbię oraz posługiwaniu się w nazewnictwie obszarów występującymi pasmami górskimi można zaproponować rozwój dwóch obszarów dla podobnego typu turystyki aktywnej jak w rejonie Sułkowic (Pasmo Barnasiówki i Pasmo Babicy): 1) Pasmo Lubomira i Łysiny, 2) Trzy Szczyty: Uklejna Grodzisko Trupielec. 1. Pasmo Lubomira i Łysiny Wyznaczony teren dotyczy przede wszystkim przebiegu czerwonego szlaku turystycznego od Zarabia (Rezerwat Zamczysko nad Rabą), przez Śliwnik, Działek (600 m n.p.m) aż po schronisko na Kudłaczach. Trasa może zostać skierowana z Działka (2 godz. od schroniska) szlakiem zielonym w kierunku Poręby i pasma Kamiennika. Pętla zamykałaby się dojściem do Trzemeśni i dalej szlakiem niebieskim przez Grodzisko do Zarabia, omijając tereny leżące poza granicami administracyjnymi gminy Myślenice. Teren obfituje w trakcje przyrodnicze (młaka, Czarne Błota, podwójny szczyt, formacje skalne), krajobrazowe i historyczne (zamczysko, pomniki) oraz wyznaczone trasy piesze i rowerowe. 18

19 Teren powinien być naturalnym przedłużeniem i alternatywa dla obszaru Góry Chełm, przeznaczonym dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej (na wyznaczonych odcinkach) i narciarskiej (narciarstwo klasyczne, rakiety śnieżne). Możliwość wykorzystania infrastruktury usługowej Zarabia (ewentualnie schroniska na Kudłaczach) sprawia, iż rozwój turystyki aktywnej w tym obszarze może dotyczyć następujących działań / projektów: wytyczenie tras turystycznych (tematycznych) dla określonych grup turystów aktywnych, stworzenie nowej mapy turystyki aktywnej między Dalinem-Gościbią- Lubomirem łączącej wschodnie i zachodnie atrakcje turystyczne, organizacja wydarzenia turystyczno-sportowego dla tych tras, promocja nowych tras jako nowego produktu turystycznego realizowanego przez LGD. 2. Trzy Szczyty: Uklejna Grodzisko Trupielec. Teren łączy przede wszystkim miejscowości (sołectwa) położone na wschód od miasta Myślenice i najbardziej uczęszczanych miejsc turystycznych: Osieczany, Droginię, Łęki i Bulinę, Trzemeśnię, Zasań i Porębę. Warto podkreślić olbrzymi potencjał tego terenu związany z obiektami znajdującymi się w spisie obiektów zabytkowych w gminie Myślenice, do których należą m.in.: kapliczki, kościoły i cmentarze (I wojna światowa) Droginia, Trzemeśnia, Poręba domy, zagrody, stajnie, stodoły Łęki, Zasań, Poręba obiekty szlacheckie, zespoły dworskie Trzemeśnia, Osieczany Dodatkowo można wykorzystać przy planowaniu szlaku tematycznego istniejąca infrastrukturę usługową noclegową i gastronomiczną (Osieczany, Trzemeśnia, Poręba). Założeniem jest jednak poprowadzenie tras turystycznych w kierunku wymienionych szczytów: Uklejny (677 m n.p.m.) łącząc z Osieczanami, Buliną, Porebą, Grodziska (529 m n.p.m.) łącząc z Osieczanami, Buliną, Trzemeśnią i Porębą, oraz Góry Trupielca (476 m n.p.m.) łącząc z Droginią, Łękami, Trzemeśnią, Zasaniem i Porębą. By możliwe było włączenie tego obszaru do miejsca turystyki aktywnej konieczne jest skoordynowanie kilku projektów w ramach przedsięwzięć przewidzianych w Lokalnej Strategii Działania: szlak figur przydrożnych i innych obiektów historycznych tak by stały się one elementem atrakcji lub infrastruktury turystycznej, kultura, sport, centra wsi, miejsca integracji jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury, zabezpieczenie ochrony zasobów naturalnych i także jako atrakcja turystyczna, moja mała firma jako podniesienie jakości usług realizowanych na terenie wsi objętych projektem nowych tras. 19

20 Obszar jest predestynowany do tworzenia spójnych ofert dla turystów łączących turystykę aktywną, ekologiczną, kulturową i hobbistyczną (np. zbieractwo). Jednak działania opierają się na waloryzacji struktury istniejących obiektów w miejscowościach oraz przygodzie zdobywania szczytów. Powstanie w tym rejonie interesującej oferty produktu regionalnego, gastronomii i bazy noclegowej może się okazać atrakcja dla licznie przybywających na Górę Chełm turystów weekendowych, grup rodzinnych i młodzieżowych. Z drugiej zaś strony turyści spędzający w tym rejonie wakacje lub urlopy (np. tzw. długi weekend) otrzymują atrakcyjną, sportową formę bezpiecznego wypoczynku. Konieczne działania to podobnie jak w przypadku pasm górskich po stronie Sułkowic i Pasma Lubomira i Łysiny: opracowanie mapy obszaru z informacjami o trasach i infrastrukturze, włączenie map do projektu między Dalinem i Gościbią organizacja wydarzeń także wiążących się z promocją miejscowości w tym rejonie. Wnioski. Opisany teren dysponuje trzema zróżnicowanymi obszarami dla rozwoju turystyki aktywnej: 1) Pasmo Barnasiówki i Pasmo Babicy. 2) Pasmo Lubomira I Łysiny 3) Trzy Szczyty - Uklejna Grodzisko Trupielec. o zróżnicowanym charakterze, infrastrukturze i rozległości, jednak połączonych m.in. odniesieniem do zasobów naturalnych, o dobrej identyfikacji marketingowej (intrygujące, ciekawe, zaskakujące itp.) mogących stanowić razem znaczący potencjał dla zbudowania produktu/oferty turystycznej Po zdrowie na Dalin i Goscibię. Obszary są przeznaczone dla tego samego typu turystyki, korzystają z atutów obszaru LGD (Myślenice, komunikacja, ośrodki w Zarabiu i na Górze Chełm, możliwość współpracy z innymi gminami Dobczyce, Lanckorona, Kasinka Mała). Teren wykorzystuje wchłania projekty przewidziane do realizacji w ramach innych przedsięwzięć Lokalnej Strategii Działania. 20

21 3. Potencjał turystyczny Małopolski Południowej od Krakowa po Tatry. Przemysł turystyczny w Małopolsce należy do najważniejszych elementów gospodarki regionalnej. Uznawany jest nie tylko za dziedzinę regionalnej szansy, lecz stanowi o charakterystyce regionu jako jednej z najważniejszych krajowych i europejskich destynacji turystycznych. Jednym z warunków rozwoju tej gałęzi gospodarki jest nie tylko nagromadzenie atrakcji turystycznych, lecz również odpowiednia infrastruktura ułatwiająca dostęp do tych miejsc oraz unikanie zjawiska dewastacji obszaru jak ma to miejsce np.. w przypadku Tatr, Wieliczki, zamku w Niedzicy, Wzgórza Wawelskiego w Krakowie itp. Coraz pilniejsze staje się, więc wprowadzenie ograniczeń i ochrony zasobów naturalnych i kulturowych regionu. Zadanie to jest tak samo istotne dla odpowiedzialnych za ten stan władz i instytucji jak i dla przedstawicieli przedsiębiorczości, władz samorządowych miejscowości turystycznych, instytucje rozwoju lokalnego i liderów społeczności lokalnych (związki sportowe, kulturalne, placówki edukacyjne, leśnictwa, związki ekologiczne itp.). Dokumenty strategiczne *) tak definiują obszar Małopolski: 21

22 Oceniane zjawisko Małopolska jako kierunek destynacji turystów krajowych i zagranicznych Komentarz / ocena Województwo jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w kraju. Bogate dziedzictwo kulturowe i religijne jest znane i doceniane również przez turystów zagranicznych. Głównym katalizatorem ruchu turystycznego są dziś takie miasta jak: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz a także regiony turystyki aktywnej jak np.: Tatry, coraz częściej również Gorce i Beskidy. W przyszłości ruch turystyczny ma jednak szansę przenieść się na inne nie odkryte dotąd turystycznie obszary województwa, np. Krynica Zdrój, Zalipie, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Cerkwi Łemkowskich. Koncentracja ruchu turystycznego Obecnie ruch turystyczny wykazuje nadmierną koncentrację na terenie: Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau, a także w regionie Podhala. Jednocześnie słabo wykorzystywane są pozostałe części województwa. Słusznym działaniem byłoby uruchomienie środków pomocowych dla regionów turystycznych nieco słabiej rozwiniętych, np. okolice Olkusza, Krynicy Zdrój, Ojcowa. Lokalizacja województwa Małopolska usytuowana jest w południowej części kraju. Jest niezwykle atrakcyjnym regionem, nie tylko dla województw ościennych, ale również dla swoich zagranicznych sąsiadów. Od południa województwo graniczy ze Słowacją czynnie funkcjonuje tutaj ok. 30 przejść granicznych różnego rodzaju. Wiele z nich to przejścia wyłącznie piesze, wykorzystywane przez turystów. Z punktu widzenia turysty zagranicznego to malowniczy region usytuowany w centralnej Europie. Jednocześnie następuje klasyfikacja największych atutów turystycznych województwa: 22

23 Ogromne zróżnicowanie walorów turystycznym umożliwia rozwój wszelkich rodzajów turystyki. W dużych miastach jak: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów dynamicznie rozwija się turystyka biznesowa. Obserwuje się również rozwój oferty dotyczącej turystyki kwalifikowanej z coraz większym akcentem na sporty ekstremalne jak: wspinaczka (Jura Krakowsko Częstochowska, Tatry), paralotniarstwo, paragliding i inne. Ukształtowanie powierzchni regionu ma charakter górski i wyżynny. Stwarza to dobre warunki do takich form turystyki kwalifikowanej jak narciarstwo: alpejskie, biegowe. Popularne w regionie jest również żeglarstwo najbardziej rozpowszechnione na jeziorach: Rożnowskim i Czorsztyńskim. Region jest również celem przyjazdów wypoczynkowych. Tu największe znaczenie odgrywają takie miejscowości jak: Krynica Zdrój, region Podhala, czy Rabka Zdrój. Popularne są również przyjazdy w celach religijnych. Tu decydującą rolę odgrywają sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie Łagiewnikach, dom narodzin Jana Pawła II w Wadowicach. Coraz większą popularność zyskują również edukacyjne i zdrowotne motywy podróży. Większe miasta przyciągają również turystów szukających po prostu dobrej zabawy rozrywki. WNIOSKI Jak można zauważyć kilka z tych elementów jest niezwykle istotnych dla podejmowania inicjatyw w zakresie turystyki aktywnej: rozwój turystyki kwalifikowanej (sport, aktywny wypoczynek itp. dla niewielkich, wyspecjalizowanych grup turystów), wykorzystanie górskiego i wyżynnego ukształtowania powierzchni dla rozwoju turystyki aktywnej (narciarstwo, kolarstwo górskie itp.), 23

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI Lublin, sierpień 2008 DYREKTOR BIURA Henryk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 2 Projekt pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja [10 grudnia 2010] Collect Consulting Sp. z o.o. 40-555 Katowice, ul. Rolna 14 tel.: 032 203 20 53, fax.: 032 203 20

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Turystyki

Program Rozwoju Turystyki Program Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biuro Projektu: SWIG DELTA PARTNER,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Audyt turystyczny Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie Województwa Śląskiego

Audyt turystyczny Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie Województwa Śląskiego AUDYT TURYSTYCZNY WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WARSZAWA LIPIEC 2005 Copyright 2005 by Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Audyt turystyczny

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Strona1 Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa Przygotowana przez Planet PR Kwiecień 2011 Strona2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK Strategia tworzenia i rozwoju klastra w ramach projektu Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska Białej Dokument przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Program ochrony środowiska dla gminy Zielona Góra 1 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 20042011 Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65034 Zielona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo