Plan pracy oraz terminarz i harmonogram zadań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile na rok szkolny 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy oraz terminarz i harmonogram zadań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile na rok szkolny 2010/2011"

Transkrypt

1 Plan pracy oraz terminarz i harmonogram zadań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile na rok szkolny 2010/2011

2 I. Harmonogram i terminarz szkolny 1. Organizacja roku szkolnego 2. Organizacja egzaminów zewnętrznych 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 4. Spotkania z Rodzicami 5. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych. II. Plan pracy podmiotów szkoły, zespołów przedmiotowych, zespołów 1. Rozwój zainteresowań uczniowskich 2. Przygotowanie do pracy i obowiązków służbowych 3. Przygotowanie do udziału w życiu społeczno politycznym 4. Promocja zdrowia i ekologia 5. Sport i turystyka 6. Samorządność młodzieży 7. Zadania opiekuńczo wychowawcze. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu 8. Współpraca z rodzicami 9. Współpraca międzynarodowa 10. Promocja szkoły III. Praktyki i szkolenie zawodowe 1. Harmonogram praktyk i zajęć praktycznych 2. Program praktyk zawodowych 3. Harmonogram hospitacji zaj. prakt. i praktyk zawodowych IV. Przydział czynności i wychowawstw 1. Wychowawstwa 2. Opieka sal dydaktycznych 3. Czynności dodatkowe V. Konkursy i imprezy

3 I. Harmonogram i terminarz szkolny

4 I. Harmonogram i terminarz szkolny 1. Organizacja roku szkolnego kalendarz na rok szkolny 2010/2011 L. p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2010 r. 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2010 r. 3. Zakończenie I semestru - klasy IV 22 grudnia 2010 r. 4. Rozpoczęcie II semestru klasy IV 03 stycznia 2011 r. 5. Zakończenie I semestru - klasy I - III 28 stycznia 2011 r. 6. Rozpoczęcie II semestru klasy I - III 14 lutego 2011 r. 7. Ferie zimowe 31 stycznia 13 lutego 2011 r. 8. Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2011 r. 9. Zakończenie zajęć w klasach IV technikum 29 kwietnia 2011 r. 10. Zakończenie zajęć w klasie 3G 10 czerwca 2011 r. 11. Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna 4-28 maja 2011 r. 12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny: 13 czerwca 2011 r. etap praktyczny: od czerwca 2010 r. technikum od 21 czerwca 5 sierpnia zsz Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2, 4, 5 i 6 maja 2011 r., 13 czerwca 2011 r. 22 czerwca 2011 r. 15. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2010 r.

5 I. Harmonogram i terminarz szkolny 2. Organizacja egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2011 Godzina 9.00 Godzina środa język polski poziom podstawowy język polski poziom rozszerzony 5 czwartek matematyka poziom podstawowy matematyka poziom rozszerzony 6 piątek język angielski poziom podstawowy język angielski poziom rozszerzony 9 poniedziałek wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 10 wtorek biologia poziom podstawowy biologia poziom rozszerzony 11 środa język niemiecki poziom podstawowy język niemiecki poziom rozszerzony 12 czwartek fizyka i astronomia poziom podstawowy fizyka i astronomia poziom rozszerzony 13 piątek geografia poziom podstawowy geografia poziom rozszerzony 16 poniedziałek język rosyjski poziom podstawowy 17 wtorek informatyka poziom podstawowy informatyka poziom rozszerzony 18 środa historia poziom podstawowy historia poziom rozszerzony język rosyjski poziom rozszerzony rozszerzony chemia poziom podstawowy chemia poziom rozszerzony Od 4 do 27 maja 2011 r. Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

6 I. Harmonogram i terminarz szkolny Terminy dodatkowe egzaminu maturalnego w 2011 r. (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie ) Część pisemna egzaminu maturalnego* Czerwiec 2011 Godzina 9.00 Godzina poniedziałek język polski poziom podstawowy język polski poziom rozszerzony 7 wtorek matematyka poziom podstawowy matematyka poziom 8 środa język angielski poziom podstawowy 9 czwartek geografia poziom podstawowy geografia poziom rozszerzony rozszerzony język angielski poziom rozszerzony informatyka poziom podstawowy informatyka poziom rozszerzony 10 piątek język niemiecki poziom podstawowy język niemiecki poziom rozszerzony 13 poniedziałek biologia poziom podstawowy biologia poziom rozszerzony historia poziom podstawowy historia poziom rozszerzony 14 wtorek wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy chemia poziom podstawowy chemia poziom rozszerzony wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 15 środa fizyka poziom podstawowy fizyka poziom rozszerzony 17 piątek język rosyjski poziom podstawowy język rosyjski poziom rozszerzony Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2011 r. Część ustna egzaminu maturalnego Od 6 do 17 czerwca 2011 r. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół 30 czerwca 2011 r. Egzamin maturalny w 2011 r. w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej* 1. Część pisemna 23 sierpnia 2011 r. (wtorek), godz. 9.00* 2. Część ustna sierpnia 2011 r.* * Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 r. Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości do szkół 13 września 2011 r.

7 I. Harmonogram i terminarz szkolny Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2011 r. Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu: 1. Etap pisemny 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 2. Etap praktyczny od 14 do 17 czerwca 2011 r. dla absolwentów techników (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół 26 sierpnia 2011 r.

8 I. Harmonogram i terminarz szkolny 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Data Godzina Tematyka spotkań RP r. 9:00 Rada inauguracyjna r. 17:15 Zatwierdzenie rocznego planu pracy, plan nadzoru pedagogicznego r. 10:30 Rada szkoleniowa r. 17:15 Zatwierdzenie zmian w Statucie r. 17: r. 17:15 Klasyfikacja klas maturalnych; sprawy bieżące. Klasyfikacja klas: I-III; sprawy bieżące r. 17:15 Rada analityczna - I sem r. 17:15 Rada szkoleniowa r. 17:15 Klasyfikacja klas maturalnych; sprawy bieżące. 10. Czerwiec 2011 Klasyfikacja klasy 3G r. 17:15 Klasyfikacja pozostałych klas r. 9:00 Rada analityczna - roczna.

9 I. Harmonogram i terminarz szkolny 4. Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2010/2011 Data Tematyka spotkań Klasa Godzina r r r r. - egzamin maturalny, - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, - sprawy organizacyjne. - sprawy organizacyjne. - spotkanie z dyrekcją szkoły, - sprawy organizacyjne. - propozycje ocen semestralnych dla maturzystów, - wyniki nauczania, frekwencja i sprawy różne dla pozostałych klas. - wyniki nauczania w I sem. - klasy IV, - propozycje ocen semestralnych dla klas pozostałych. klasy maturalne + 3G ZSZ klasy drugie i trzecie klasy pierwsze wszystkie klasy wszystkie klasy godz.17:15 godz.17:15 godz.17:15 godz.17: r. - wyniki klasyfikacji I semestru. klasy I - III godz.17: r r. - propozycje ocen końcowych dla klas maturalnych. - oceny śródsemestralne, zachowanie, frekwencja klasy I - III r. - propozycje ocen końcowych w klasie 3G r. - propozycje ocen końcowych w klasach I - III klasy maturalne klasy I - III godz.17:15 godz.17:15 klasa 3 G ZSZ godz.17:15 klasy I - III godz.17:15

10 I. Harmonogram i terminarz szkolny 5. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2010/2011 L.p. Miesiąc Okres rozliczeniowy Liczba tygodni 1 wrzesień 2 październik 3 listopad 4 grudzień 5 styczeń 6 luty 7 marzec 8 kwiecień 9 maj 10 czerwiec

11

12 Dział I ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIOWSKICH JĘZYK POLSKI 1. Dział Humanistyczny l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Test diagnostyczny 1. (progowy) dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej 2. Lektury dla uczniów klas I Omówienie struktury i formy egzaminu maturalnego z języka polskiego standardów wymagań egzaminacyjnych i zasad oceniania. Szczegółowy opis ustnej części egzaminu omówienie kolejnych etapów przygotowania do egzaminu ustnego. 5. Szukanie literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień, korzystanie ze słowników, leksykonów, sporządzenie opisu bibliograficznego książki i artykułu, bibliografii wybranego tematu na prezentację ustną. Przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie jednakowego testu progowego w klasach I Podanie wykazu lektur dla uczniów technikum na rok szkolny 2009/2010 (rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2008r.) Uzupełnione o zapisy z Informatora maturalnego od 2008 roku Korzystanie z Informatora maturalnego oraz informacji ze strony OKE. Przekazanie uczniom szkolnej listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego (bank tematów). Omówienie przykładowej prezentacji ustnej (np. na podstawie wystąpienia wybranego ucznia). Zorganizowanie wyjścia do Biblioteki Pedagogicznej dla klas maturalnych. Zespół polonistów Zespół polonistów (nauczyciele klas I) Zespół polonistów Nauczyciele klas maturalnych Nauczyciele klas maturalnych Termin realizacji Do 18 września 2009 Pierwszy tydzień września Pierwszy tydzień września Pierwszy tydzień września Wrzesień/ Październik Uwagi 5. Struktura pisemnego egzaminu maturalnego Analiza arkuszy z Informatora, samodzielne wykonanie II poł. września

13 oraz budowa arkuszy egzaminacyjnych. 6. Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych. 7. Kursy, szkolenia, spotkania metodyczne. 8. Zebrania zespołu przedmiotowego planowanie pracy; wykonane zadania. umieszczonych w nich zadań. Praca z arkuszami skopiowanym z zasobów OKE. Udział w szkoleniach Opracowywanie programów naprawczych oraz komentarzy do nich (w razie potrzeby). 9. Konkursy Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w różnych konkursach literackich i przedstawieniach. Zespół polonistów Zespół polonistów Zespół polonistów raz w miesiącu na bieżąco, zgodnie z potrzebami po klasyfikacji na bieżąco i zgodnie z potrzebami

14 2. Matematyka l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni I II III 1. Diagnozy wstępne z matematyki dla uczniów klas I 2. Matury po klasach I, II, III z matematyki 3. Matura próbna z matematyki Analiza egzaminów maturalnych z matematyki przeprowadzonych w sesji wiosennej 2010 Różne formy doskonalenia zawodowego Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników testu absolwenta gimnazjum Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników matury z matematyki po klasie I, II, III Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wyników matury próbnej z matematyki Analiza wyników indywidualnych uczniów, wnioski do dalszej pracy 1. Udział w GRANTACH Edukacja matematyczna nauczanie umiejętności podstawowych i złożonych na poszczególnych etapach kształcenia 2. Udział w konferencjach metodycznych nauczyciele matematyki uczący w klasach I nauczyciele matematyki nauczyciele matematyki uczący w klasach maturalnych Zespół Przedmiotowy Or, Kn, Li, Cz nauczyciele matematyki Termin realizacji do na lekcjach matematyki wrzesień 2010 dla klas I i II z 2009/2010 czerwiec 2011 dla klas I, II, III 2010/2011 wg harmonogra mu OKE wrzesień 2010 październik 2010 wg harmonogra mu Uwagi Opracow ane wyniki zostaną przekazan e do dyrekcji szkoły Diagnozy zaplanow ane na rok poprzedni Opracow ane wyniki zostaną przekazan e do dyrekcji szkoły a wnioski przedstaw ione na RP

15 l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni IV Konkursy i olimpiady 3. Spotkania w Zespole Przedmiotowym Nauczycieli Matematyki 1. Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych- etap szkolny 2. Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych cały zespół Kn Cz Termin realizacji konferencji wg potrzeb/ na bieżąco wg terminu konkursu wg terminu konkursu Uwagi V Kółko matematyczne 3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 4. Olimpiada Matematyczna 2010/2011 Li Li wg terminu konkursu wg terminu konkursu

16 3. Informatyka l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1 promocja szkoły, podnoszenie kwalifikacji zawodowyc h uczniów ZSP nr 1 im. H. Cegielskiego, promocja uczniów naszej szkoły, organizacja uroczystości rozdania certyfikatów uczniom z Technikum Informatycznego, zaproszenie gości oraz prasy udział w Drzwiach Otwartych szkoły udział w Targach Szkół Jan Polcyn Zespół Nauczycieli Informatyki Zespół Nauczycieli Informatyki w trakcie roku szkolnego 2010/2011 marzec 2011 marzec podnoszenie kwalifikacji Zespołu Nauczycieli Przedmiotó w Informatycz nych, uzyskanie uprawnień egzaminatorów w zawodzie technik informatyk Zespół Nauczycieli Informatyki w trakcie roku szkolnego 2010/ udzielanie pomocy innym nauczycielo m, drukowanie kartek na wywiadówki oraz świadectw na koniec roku szkolnego, pomoc podczas pracy z dziennikiem elektronicznym Zespół Nauczycieli Informatyki w trakcie roku szkolnego 2010/ przygotowa nie uczniów do egzaminu zawodowego, 3. przygotowa nie uczniów przeprowadzenie minimum dwóch próbnych egzaminów zawodowych oraz ocena prac uczniów a także wykonanie sprawozdania z próbnych egzaminów zawodowych, Zespół Nauczycieli Informatyki w trakcie roku szkolnego 2010/2011

17 do matury z informatyki, 4. dbanie o dobro ucznia, przeprowadzenie próbnej matury z informatyki oraz ocena prac uczniów, prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego oraz matury z informatyki rozwijanie e-learningu, 6. wsparcie procesu nauczania, 7. dbanie o dobro ucznia, 8. propagowan ie wśród uczniów chęci do udziału w konkursach informatycz nych, 9. administrow anie pracowniam i komputero wymi 10. administrow anie dziennikiem elektroniczn ym rozwijanie e-learningu poprzez zamieszczanie materiałów dydaktycznych do zajęć na platformie Moodle, opracowywanie testów, zadań, quizów udział uczniów w konkursach informatycznych przygotowanie pracowni komputerowych do pracy w nowym roku szkolnym instalacja i konfiguracja oprogramowania bieżąca instalacja i konfiguracja oprogramowania w trakcie roku szkolnego, aktualizacja oprogramowania, naprawa sprzętu, przygotowanie pracowni do próbnych egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk, przygotowanie pracowni do egzaminu zawodowego Zespół Nauczycieli Informatyki Zespół Nauczycieli Informatyki Zespół Nauczycieli Informatyki w trakcie roku szkolnego 2010/2011 w trakcie roku szkolnego 2010/2011 sierpień 2010 w trakcie roku szkolnego 2009/2010 Czerwiec 2011

18 w zawodzie technik informatyk, przygotowanie pracowni do matury z informatyki zgodnie z wymaganiami OKE przygotowanie dziennika elektronicznego do pracy w nowym roku szkolnym Maj 2011 Sierpień administrac ja systemami i sprzętem informatycz nym, Opieka nad: dziennikiem lekcyjnym, stroną WWW szkoły, platformą Moodle, siecią komputerową, Renata Nagiewicz Katarzyna Pazdej Lidia Popielarz- Kozłowska Jan Polcyn Rafał Balcer w trakcie roku szkolnego 2010/ Biblioteka Zadanie Sfera organizacyjna Sposób realizacji Odpowie - dzialni Termin wykonania Uwagi I. Poprawienie estetyki i funkcjonalności wypożyczalni i pracowni multimedialnej. 1. Dbałość o prawidłowy rozwój szkolnego centrum informacji poprzez bieżące monitorowanie funkcjonowania sprzętu komputerowego w bibliotece i pracowni multimedialnej. Dyrekcja Szkoły (ewentualny sponsor) Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka (kolejne lata) (kolejne lata) (kolejne lata)

19 Strefa dydaktycznoorganizacyjna II. Wzbogacanie warsztatu informacyjnodydaktycznego biblioteki szkolnej 1.Bieżąca aktualizacja komputerowego programu obsługi biblioteki szkolnej Biblioteka Szkolna MOL OPTIVUM 2.Bieżąca aktualizacja witryny internetowej biblioteki szkolnej 3. Przeprowadzenie giełdy podręczników szkolnych W zależności od możliwości finansowych szkoły: 1.Zakupienie stosownie do możliwości finansowych pakietów multimedialnych o tematyce przydatnej do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. 2.Aktualizacja multimedialnego zasobu lektur szkolnych na płytach CD i DVD 3.Zakupienie multimedialnych pozycji edukacyjnych programów komputerowych (m.in. do nauczania języków obcych) w celu wykorzystywania ich na zajęciach przedmiotowych. 4.Bieżąca aktualizacja księgozbioru biblioteki poprzez zakupienie m.in. słowników językowych i rzeczowych, lektur szkolnych i wybranych pozycji z innych dziedzin wiedzy 5.Aktualizacja czasopism prenumerowanych w bibliotece (prenumerata nowych w zależności od potrzeb) Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Edyta Reselska Lidia Popielarz- Kozłowska Edyta Reselska Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka (kolejne lata) Wrzesień 2010

20 Strefa dydaktycznowychowawcza I. Kształtowanie podstaw kultury czytelniczej i literackiej. II. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów poprzez kontakt z książką, czasopismem i elektroniczną formą przekazu informacji. Przygotowanie i przeprowadzenie jednej formy konkursu na temat twórczości literackiej lub z zakresu nauki o języku. - zorganizowanie Całorocznego Konkursu Czytelniczego - wystawy zbiorów bibliotecznych: prezentacja nabytków - gazetki tematyczne i okolicznościowe - ewentualne przeprowadzenie konkursu czytelniczego (w zależności od zainteresowania uczniów) - zorganizowanie wyjścia do Biblioteki Publicznej, np. na ciekawe spotkanie autorskie - zorganizowanie (zależnie od możliwości) spotkania autorskiego w bibliotece - kontynuowanie działalności Koła Przyjaciół Biblioteki (w zależności od zainteresowania uczniów) - poprawienie aktywności czytelniczej wśród uczniów (gazetki informujące o nowościach, wykaz nowych nabytków na stronie www biblioteki) - gromadzenie materiałów informacyjnych o UE -ewentualne umieszczenie w pracowni multimedialnej regału z popularnymi książkami do czytania i nowościami, - ekspozycje ciekawych książek, rozmowy indywidualne etc.) - bieżące zachęcanie młodzieży do akcji uwalniania książek Nauczyciele języka polskiego Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Wychowawcy III. Promowanie własnej twórczości. - w ramach promowania własnej

21 IV. Uczestnictwo w kulturze. twórczości i dzielenia się zainteresowaniami pozyskiwanie i publikowanie na stronie www biblioteki ( link Nasze prace ) materiałów dostarczonych przez uczniów (zdjęcia, utwory literackie etc.) - wyjścia do kina, teatru, muzeum, biblioteki we współpracy z nauczycielem WOK-u Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Lidia Popielarz- Kozłowska -w zależności od potrzeb i możliwości zorganizowanie wycieczki rekreacyjnej lub dydaktycznej (we współpracy z wychowawcami klas) Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Danuta Rosa -w zależności od zainteresowania uczniów organizowanie w bibliotece szkolnej imprez okolicznościowych (andrzejki, walentynki etc), kiermaszy (dystrybucja kartek świątecznych i świec w ramach SK Caritas - dochód ze sprzedaży przeznaczony dla najbiedniejszych i DD) etc. Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Wychowawcy Nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka Realizacja stałych zadań nauczycieli-bibliotekarzy 1. Bieżące tradycyjne (kartkowe) i komputerowe opracowywanie księgozbioru. 2. Bieżąca aktualizacja witryny internetowej biblioteki szkolnej - prezentacja zbiorów biblioteki na stronie szkoły. 3. Opracowanie wykazu podręczników do poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas w ZSP nr 1 i zamieszczenie go na stronie internetowej biblioteki. Coroczne opracowywanie wykazu podręczników dla klas 1 wszystkich typów szkół.

22 5. Uczestnictwo w kulturze Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzial ni I. Kształcenie poloniści podstaw kultury czytelniczej i literackiej II. Kształtowanie nawyków systematyczneg o udziału w spektaklach teatralnych III. Zaznajomienie z dorobkiem kulturalnym regionu - przeprowadzenie jednej formy konkursu na temat twórczości literackiej lub z zakresu nauki o języku, - wystawy zbiorów bibliotecznych: prezentacja nabytków, - odbywanie lekcji w pracowni multimedialnej szkoły ( szczególnie lekcji wychowawczych, lekcji związanych z kulturą innych narodów ) - organizowanie klasowych wyjść do teatru w PDK: - udział w przedstawieniach organizowanych na terenie szkoły, -wyjazdy do teatrów w innych miastach ( Poznań, Bydgoszcz), -oglądanie występów tanecznych, - oglądanie widowisk muzycznych - wycieczki do muzeów Piły okolic (skansen w Osieku itp.), - zwiedzanie wystaw okolicznościowych w instytucjach kulturalnych Piły, - wycieczki do różnych miejsc związanych z kulturą Wielkopolski, - uczestnictwo klas w występach ludowych zespołów na ulicach nauczycielebibliotekarze: Edyta Reselska Anna Izbicka, Danuta Rosa, wychowawcy Danuta Rosa wychowawcy nauczycielebibliotekarze: Anna Izbicka Edyta Reselska, nauczyciele Danuta Rosa, Wychowawcy, nauczycielebibliotekarze: Anna Izbicka Edyta Reselska, nauczyciele Termin wykonania cały rok cały rok cały rok cały rok cały rok wiosna 2011 cały rok cały rok cały rok Uwagi o realizacji

23 miasta (Bukowińskie spotkania itp., - spotkania z ludźmi kultury cały rok IV. Poznanie sztuki filmowej i malarstwa V. Poznanie kultury i sztuki innych narodów lub państw należących do UE; poznawanie kultur egzotycznych VI. Uczenie zasad Kulturalnego współżycia z ludźmi, poznanie zasad savoir- vivre u - wyjścia do galerii np. BWA, galerie w PDK i MDK; kin: Helios i Koral: -klasowe wyjścia do kina, szczególnie na filmy będące adaptacją dzieł literackich oraz podejmujące aktualną problematykę młodzieżową i społeczną, przybliżające kulturę innych narodów, - udział klas w spotkaniach z ciekawymi ludźmi: dziennikarzami, artystami plastykami, aktorami, politykami, pisarzami twórcami literatury regionalnej - uczestnictwo klas w Dniach Kultury Niemieckiej, Francuskiej, Afrykańskiej organizowanych corocznie w PDK (wystawy, filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady w Sali Kameralnej PDK) - udział klas w odczytach, wykładach na tematy związane z kulturą życia w zbiorowościach, - ewentualne uczestnictwo młodzieży w warsztatach poświęconych m.in. właściwemu zachowaniu się np. w stołówce przy stole, w kawiarni, pubie Danuta Rosa, wychowawcy, nauczycielebibliotekarze: Anna Izbicka Edyta Reselska, nauczyciele Danuta Rosa germaniści, angliści, wychowawcy, nauczycielebibliotekarze: Anna Izbicka Edyta Reselska, nauczyciele Danuta Rosa, wychowawcy nauczycielebibliotekarze: Anna Izbicka Edyta Reselska, nauczyciele cały rok cały rok cały rok cały rok

24 Dział II PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH Lp Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni I II Konkurs rysunku technicznego dla kl. I i starszych Poszerzenie wiedzy o obowiązkach zawodowych 1. Eliminacje 2. Finał 1. Organizacja wycieczek dydaktycznych do zakładów pracy. K. Michałek K. Juszkiewicz Nauczyciele przedmiotów zawodowych Termin realizacji XII. 10 I.11 IV. 11 Zgodnie z programem Uwagi 2. Zapoznanie uczniów klas J. Wysokińska Marzec kwiecień 11 kończących z rynkiem pracy przez organizowanie spotkań z przedstawicielami: - Urzędu Pracy, - zakładów Nauczyciele przedmiotów zawodowych Zgodnie z kalendarzem imprez - doradcą zawodowym 3. Przygotowanie i udział młodzieży w olimpiadach, turniejach konkursach technicznych i informatycznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych J. Wysokińska Szkolny szkolny 4. Przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz do egzaminu czeladniczego III Realizacja praktycznej nauki zawodu 5. Doradztwo zawodowe Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne/specjalizujące Wg planu Kierownika szkolenia praktycznego IV Rozwój zainteresowań Organizowanie wycieczek na targi techniczne i motoryzacyjne Organizowanie wycieczek Nauczyciele przedmiotów szkolny

25 dydaktycznych do zakładów pracy, Bieżące informowanie młodzieży o możliwościach dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego zawodowych i doradca zawodowy

26 Dział III Przygotowanie do udziału w życiu społeczno politycznym Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni 1.Wychowanie ucznia jako obywatela i człowieka aktywnego, otwartego, biorącego odpowiedzialność za własne czyny i aktywnie uczestniczącego w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. - celebrowanie Ceremoniału Szkolnego z udziałem Szkolnego Pocztu Sztandarowego, Pocztu Flagowego i uczniów: - ślubowanie uczniów klas I, - aktywne uczestnictwo Szkolnego Pocztu Sztandarowego w wybranych apelach szkolnych; - nauka hymnu narodowego oraz eksponowanie symboli narodowych na uroczystości szkolnych; - prezentowanie odpowiedniej zachowań podczas uroczystości państwowych, regionalnych i lokalnych; - uświadomienie obowiązków wobec Ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałość o jej dobre imię; -ukazanie wzorca państwa prawa, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych; - obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, wpisanie ich do tradycji szkoły: Organizacja Szkolnego Apelu Inauguracyjnego nowy rok szkolny z uwzględnieniem Rocznic Wrześniowych (1. i 17. IX) Organizacja Szkolnych Obchodów Święta Niepodległości 11 XI 1918 r.: - zorganizowanie lekcji okolicznościowej o temacie: Wszystko co Nasze Polsce oddamy w 100 rocznice ZHP; - zorganizowanie Szkolnego Konkursu pt. Mam serce biało-czerwone ; Dzień Patrona; - reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich; - znajomość prawa i obowiązków E. Szul E.Szul M.Orzechowski E.Szul wychowawcy M.Orzechowski E.Szul E.Szul M.Orzechowski E.Szul M.Orzechowski E.Szul Termin wykonania Zgodnie z kalendarzem Uwagi o realizacji

27 obywatelskich, Konstytucji RP, Deklaracji Praw Człowieka, Praw Dziecka; - popularyzacja wiedzy najnowszej wg rozpoczętego cyklu Pamięci ojców naszych: Sesja popularno-naukowa na temat : Operacja Wisła konieczność czy zbrodnia? - systematyczne zdobywanie i uzupełnianie wiadomości na temat patrona szkoły Hipolita Cegielskiego; - nawiązywanie na lekcjach historii, lekcjach wychowawczych do tematów związanych z działalnością Hipolita Cegielskiego z uwzględnieniem szczególnym klas pierwszych; - wyłonienie reprezentantów w wewnątrzszkolnym konkursie i udział w konkursie międzyszkolnym nt. Patrona; M.Orzechowski E.Szul Samorząd M.Orzechowski E.Szul Samorząd Szkolny Samorząd Szkolny M.Orzechowski E.Szul Wychowawcy klas nauczyciele jęz. polskiego i wiedzy o kulturze E. Szul M.Orzechowski Zgodnie z kalendarzem II 2010 rok 2. Propagowanie wiedzy o Pile i regionie w poczuciu przynależności do społeczności międzynarodowej - rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią kultury narodu w formie plakatów i gazetek tematycznych; - udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych; M.Orzechowski E.Szul -zawieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym regionu, - organizowanie wycieczek do miejsc historycznych miasta i regionu; E Szul M.Orzechowski Samorząd Szkolny E. Szul 4. Rozwijanie -działanie pozalekcyjnych kół

28 zainteresowań. zainteresowań: - Kółko europejskie Młody Europejczyk ; - Szkolne Koło Caritas; -współpraca ze środowiskiem żołnierzy AK, Sybiraków; M.Orzechowski W. Krajewski E. Szul

29 Dział IV Promocja zdrowia i ekologia l.p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1. Sprzątanie Świata 2. Zapobieganie chorobom nowotworowym Profilaktyka raka piersi 3. Ograniczanie Zdrowotnych następstw palenia tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia 4. Obchody Światowego Dnia AIDS wystawa ścienna, udział wybranych klas w akcji sprzątania świata Lekcje biologii i wychowawcze nt. raka piersi i chorób nowotworowych, Lekcje wychowawcze, WDŻ, i biologii nt. szkodliwości palenia tytoniu. Happening, dyżury młodzieży, wystawa ścienna Olimpiada, etap szkolny, temat HIV/AIDS Lekcje wychowawcze, WDŻ, biologii nt. HIV/AIDS oraz narkomanii. Wystawa ścienna W. Szumańska W. Szumańska, wyznaczeni nauczyciele wychowawcy klas, W. Szumańska, pedagog szkolny wychowawcy klas W. Szumańska W. Szumańska, pedagog szkolny młodzież ZSP1 W. Szumańska, pedagog szkolny W. Szumańska wychowawcy klas W. Szumańska wrzesień.2010/ maj 2011 Wrzesień/listopad 2010 listopad 2010 listopad 2010 wrzesień/listopad Obchody Światowego Dnia Zdrowia Konkurs zdrowej żywności, Wystawa ścienna Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec GMOwystawa ścienna W. Szumańska, pedagog szkolny, młodzież ZSP1 W. Szumańska W. Szumańska kwiecień Tydzień dla serca Lekcje wychowawcze i biologii nt. chorób wychowawcy klas, W. Szumańska, pielęgniarka szkolna Maj/czerwiec 2011

30 układu krążenia 7. Dzień Ziemi Gazetka ścienna W. Szumańska Promowanie wiedzy ekologicznej Olimpiada Wiedzy Ekologicznej-etap szkolny W. Szumańska Październik/ listopad 2010

31 Dział V Sport i turystyka L.p. Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez NSZS. Udział w imprezach sportowych organizowanych przez zrzeszenie szkół im. H. Cegielskiego Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce chłopców Mistrzostwa w przełajowych sztafetowych biegach przełajowych chłopców Drużynowe mistrzostwa w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt Drużynowe mistrzostwa w pływaniu chłopców Mistrzostwa w halowej piłce nożnej chłopców Indywidualne Mistrzostwa w szachach chłopców i dziewcząt Drużynowe Mistrzostwa w szachach Indywidualne Mistrzostwa w biegach przełajowych chłopców Drużynowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce chłopców Mistrzostwa w piłce koszykowej chłopców Mistrzostwa w piłce siatkowej chłopców Mistrzostwa w piłce nożnej chłopców Mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców Mistrzostwa w siatkowej piłce plażowej dziewcząt i chłopców Mistrzostwa Polski Szkół im. H. Cegielskiego w tenisie stołowym Mistrzostwa Polski Szkół im. H. Cegielskiego w trójboju sportowo obronnym Mistrzostwa Polski Szkół im. H. Cegielskiego w piłce siatkowej K. Kuczmyło K. Kondeja M. Bobrowski J. Sikorski Z. Zieliński A. Skrzypczak Z. Zieliński J. Sikorski K. Kuczmyło K. Kondeja A. Skrzypczak M. Bobrowski Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2010/ Udział w Mistrzostwach Powiatu w udzielaniu I pomocy przedmedycznej organizowanej przez Pilskie koło PCK 4. Zajęcia sportowe w ramach integracji młodzieży w szkole Mistrzostwa Powiatu w udzielaniu I pomocy przedmedycznej organizowanej przez koło PCK. Organizacja Turnieju Wiosna pod siatką w ramach Drzwi Otwartych Szkoły Organizacja Szkolnego Dnia Sportu zawody lekkoatletyczne, III bieg memoriałowy im. L. Sikorskiego SKS piłka siatkowa, koszykowa, tenis stołowy, sporty walki Międzyklasowe rozgrywki sportowe M. Bobrowski Kwiecień 2011 K. Kuczmyło K. Kondeja M. Bobrowski J. Sikorski Z. Zieliński A. Skrzypczak Rok szkolny 2010/2011

32 5. Udział w różnych imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta Piły przez inne organizacje i stowarzyszenia Mistrzostwa Szkół PG w halowej piłce nożnej w ramach Festiwalu Nauki organizowanej przez PWSZ Trzeci Bieg Niepodległościowy organizowany przez starostwo powiatowe Imprezy organizowane przez kluby sportowe i TKKF Z. Zieliński Z. Zieliński G. Kondeja Z. ZIeliński Rok szkolny 2010/ K. Kuczmyło Turystyka i Rekreacja Turniej pracowników szkoły pracowników piłce siatkowej. Turniej pracowników szkoły w piłce nożnej i strzelectwie. K. Kondeja M. Bobrowski J. Sikorski Z. Zieliński A. Skrzypczak Rok szkolny 2010/2011

33 I Dział VI Samorządność młodzieży l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji II Kształtowanie umiejętności organizacyjnych, czynny udział młodzieży w uroczystościach szkolnych i innych Gazetki tematyczne - pasowanie na ucznia - Dzień Edukacji Narodowej, przedstawienie - (akcja Powstanie Wielkopolskie) - Niebiesko Białe Mikołajki - Mikołajki - Jasełka Wigilijne - poczta walentynkowa - Dzień Kobiet - przedstawienie - pożegnanie klas maturalnych - Dzień Sportu - Dzień Chłopca - Dzień Edukacji Narodowej - Wszystkich Świętych - Święta Bożego Narodzenia - Walentynki - Dzień Kobiet - Dzień Samorządności - Wielkanoc - Dzień Ziemi - Dzień Matki - Zakończenie Roku Szkolnego - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/ kl. 3I, p. M. Reinke - kl. 2K, p. H. Ciesielska - kl. 3P - kl. 3P - kl. 3D, p. K. Michałek - SKC, ks. K. Karwasz, p. W. Krajewski - kl. 3T, p. B. Śpiewek -kl. 2I, p. M. Orzechowski - kl. 3K, p. E. Pietrusza -kl. 3T, nauczyciele w- fu - kl. 4K, p. R. Nagiewicz - kl. 2K, p. H. Ciesielska -kl. 1I, p. L. Popielarz - kl. 2E, p. A. Izbicka -kl. 2M, p. K. Szmiłyk -kl. 2I, p. M. Orzechowski -kl. 1M, p. D. Rosa -kl. 3G, p. M. Bobrowski -kl. 1G, p. S. Olechnowicz -kl. 1K, p. A. Szóstakowska -kl. 2P, p. E. Szul -kl. 1G, p. S. Olechnowicz

34 III Samorządność młodzieży - Losowanie Numerków Szczęścia - Zdjęcia klasowe - Dzień Samorządności akcja sprzedawania cegiełek zwalniających z odpowiedzi -Łukasz Staniszewski kl. 2P - SU - 31, SU -cały rok szkolny IV Kształtowanie postaw humanitarnych wśród młodzieży, wyczulenie na potrzeby chorych, poszkodowanych przez los - akcja sprzedaży kalendarzyków na pomoc osobom niewidomym - zbiórka plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego dziecka - rozprowadzanie świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - Jałmużna Wielkopostna i sprzedaż Paschalików Wielkopostnych - zbiórki żywności - akcje oddawania krwi - SKC - SKC - SKC - SKC - SKC - Klub Honorowych Dawców Krwi Adwent Wielki Post w miarę potrzeb V Udział w akcjach ogólnopolskich i ogólnoświatowyc h - Forum Samorządów Uczniowskich - udział w czuwaniu młodzieży w Skrzatuszu - akcja Pola Nadziei - udział w warsztatach formacyjnych "Wyobraźnia miłosierdzia" w Kołobrzegu Podczelu -udział w rekolekcjach adwentowych dla członków SKC w Ostrowcu k. Wałcza -udział w rekolekcjach wielkopostnych dla członków SKC w Ostrowcu -udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia dla członków SKC w Kołobrzegu - udział w III Diecezjalnej Pielgrzymce SKC do Skrzatusza - SU - SKC - SKC -SKC -SKC - SKC - SKC SKC

35 Dział VII Zadania opiekuńczo wychowawcze. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu. l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni 1 Wczesne rozpoznanie sytuacji wychowawczej oraz uczniów z grup ryzyka a) pozyskanie informacji dotyczących zachowań ryzykownych uczniów poprzez: - analizę dokumentacji osobowej uczniów - badanie ankietowe skierowane do uczniów i rodziców kl. I - informacje od wychowawców internatów - indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami b) sprecyzowanie zachowań ryzykownych i określenie stopnia ich nasilenia c) wyłanianie osób o destrukcyjnych zachowaniach po badaniach struktury społ. pedagog Pedagog Termin realizacji IX Uwagi 2 Profilaktyka wychowawczoopiekuńcza i przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu a)obserwacja zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godz. wych. b) spotkania z pedagogiem: informacyjne i edukacyj. na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych i zagrożeń c) zaj. edukacyjne wychowawców wprowadzające uczniów w świat wartości d) współudział w organizowanych przez szkołę działaniach profilaktycznych: - zaj. na temat zagrożeń HIV/AIDS (Bez Ryzyka) - działania prozdrowotne w miesiącu zdrowia i w Dniu Rzucania Palenia - zorganizowanie spotkania uczniów nieletnich z przedstawicielem policji - zajęcia profilaktyczne Bezpieczne Wychowawcy klas Pedagog, wychowawcy Pedagog Wychowawcy Pedagog, PPP i wychowawcy Opiekun wych. zdrowotnego Komenda Policji OPiRPA IX XII IV i XI X i XI

36 dorastanie bez narkotyków - zajęcia dla klas III ułatwiające poznanie mechanizmów motywacyjnych Schwytać umykające cele e) systematyczne prowadzenie interwencji profilaktycznej w celu przeciwdziałania patologiom (na podstawie opracowanego programu) Pedagog przy współpracy z PPP Pedagog pedagog Wg. Potrzeb 3 Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce a) diagnozowanie trudności b) dla uczniów mających trudności w nauce warsztat umiejętności na temat metod efektywnego uczenia się c) okresowe analizy wyników w nauce d) organizowanie pomocy koleżeńskiej e) udzielanie pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych f) zapoznanie się z opiniami PPP w/s dostosowania wymagań eduk. do możliwości uczniów i przekazanie wskazówek nauczycielom Pedagog Pedagog wraz z PPP Pedagog pedagog W zależnoś ci od potrzeb W I sem i II j. w. 4 Współpraca z rodzicami a) indywidualne porady dla rodziców b) organizowanie pomocy finansowej w trudnej syt. materialnej c) pomoc interwencyjna w rozwiązywaniu problemów wych. d) pedagogizacja rodziców podczas spotkań organizowanych cyklicznie Pedagog Specjaliści z dziedziny psychologii 5 Współpraca z instytucjami wsparcia dla rodzin a) kontakty ws. interwencji (MOPS, policja, poradnie, PCPR) b) udział w szkoleniach organizowanych przez współpracujące instytucje c) konsultacja metod pracy i specjalistycznej diagnozy z Poradnią Psych-Ped. d) warsztaty dla klasy 3T w Centrum Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogożnie Pedagog Pracownicy PPP Marzec 2011

37 Dział VIII Współpraca z rodzicami 1 l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Współpraca z rodzicami na rzecz klasy - pomoc rodziców przy organizowaniu wycieczek i biwaków - zachęcanie rodziców do nieodpłatnego wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły - zachęcanie do sponsorowania upominków przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców olimpiad -wychowawcy - samorząd szkolny -wychowawcy Termin realizacji cały rok cały rok cały rok Uwagi 2 Współpraca z Radą Rodziców na rzecz pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej - zwalnianie lub stosowanie ulg w opłatach na Rzecz Rady Rodziców - pomoc pieniężna dla uczniów potrzebujących wsparcia -wychowawcy - pedagog szkol. wrzesień cały rok 3 4 Współdziałanie wychowawców klas z rodzicami w zakresie informacji o postępach w nauce i frekwencji Poznanie środowiska domowego ucznia - indywidualne kontakty wychowawców z rodzicami - organizowanie zebrań informacyjnych śródokresowych - wywiadówki okresowe - obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na miesiąc przed wystawieniem ocen - wyjaśnianie przyczyn trudności w nauce i innych niepowodzeń w indywidualnych rozmowach z rodzicami wychowawcy wychowawcy wychowawcy wychowawcy pedagog cały rok zgodnie z planem spotkań z rodzica mi w miarę potrzeb 5 Współdziałanie z rodzicami przy redagowaniu programu profilaktyki i programu - zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły - wysłuchanie i uwzględnianie propozycji zmian w regulaminie wysuniętych przez rodziców wychowawcy dyrekcja pierwsze zebrania rodzicó w

38 wychowawczego 6 7 Zainteresowanie rodziców problemami szkoły Współpraca kierownika szkolenia praktyk z rodzicami uczniów odbywa-jących praktyczną naukę zawodu. - zorganizowanie ogólnego spotkania z rodzicami uczniów klas I i klas maturalnych - przedstawianie ważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły na zebraniach Rady Rodziców, - udział rodziców w pracach Powiatowej RR - spotkanie informacyjne dla rodziców klas pierwszych - rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pracowników młodo-cianych i ich rodziców, - organizowanie w miarę potrzeb spotkań rodzic pracodawca wychowawca dyrekcja łącznik z Radą Rodziców dyrekcja K.Sz.P. dyrekcja K.Sz.P. wychowawcy kier. szkol.prakt. wrzesień cały rok wrzesień cały rok cały rok

39 Dział IX Współpraca międzynarodowa Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin wykonania 2. Przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy o kraju partnera Realizacja projektu Comenius 1. Konkursy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. 1. Partnerstwo i współpraca trójstronna polsko-niemieckoczeska M.Rejewska- Skiera A.Michałek Nauczyciele języków obcych (kolejne lata) Uwagi o realizacji 2. Dzień Języków Obcych (Dzień Języka Angielskiego/Niemieckiego) Nauczyciele j. obcych Grudzień Sprawdzanie umiejętności językowych. 1. Przeprowadzanie testów diagnostycznych 2. Przeprowadzanie matur próbnych Nauczyciele j. obcych 3. Spotkania z maturzystami 4. Konsultacje dla uczniów pozostałych klas. 5. Konkursy 4. Inne 1. Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych Nauczyciele j. obcych

40 Dział X Promocja szkoły l/p Zadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1 Przyjęcie strategii naboru na rok szkolny 2011/12 - ustalenie na radzie kierownicznej kierunków kształcenia na rok szkolny 2010/11, Dyrekcja szkoły Listopad Medialna obecność szkoły w regionie pilskim - współpraca z medialnymi wydawcami pilskimi (prasa i telewizja) Renata Nagiewicz szkolny 3 Promocja szkoły wśród uczniów gimnazjów z powiatu pilskiego - organizacja wystawy i udział w IV edycji Pilskich Maciej Reinke Targów edukacyjnych, z zespołem - Drzwi Otwarte Szkoły promocji szkoły - udział w spotkaniach (w składzie: rodzicielskich i z uczniami J. Sikorski, L. szkół gimnazjalnych Popielarz, A. z powiatu pilskiego. Skrzypczak, - prowadzenie lekcji R. Nagiewicz, otwartych w dniach S. Olechnowicz) wolnych od nauki (przerwy - nauczyciele świąteczne i ferie) dla przedmiotowi młodzieży z gimnazjów. I-IV 2011 IV 2011 I-IV 2011

41 III. Praktyki i szkolenie zawodowe

42 III. Praktyki i szkolenie zawodowe 1. Harmonogram praktyk i zajęć praktycznych w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Klasa Zawód Specjalizacja Miejsce praktyki Termin 1. 3M TECHNIK MECHATRONIK zakłady/ przedsiębiorstwa mechatroniczne CEZ r. 2. 3D TECHNIK MECHANIK obsługa i naprawa pojazdów samochodowych PCE/Rzemiosło r. 3. 3T TECHNIK ELEKTRONIK PCE/zakłady elektroniczne r. 4. 3I TECHNIK INFORMATYK zakłady/firmy informatyczne r. 5. 3K TECHNIK INFORMATYK zakłady/firmy informatyczne r. 2. Program praktyk zawodowych w roku szkolnym 2010/2011- strona internetowa szkoły: 3. Harmonogram hospitacji zaj. prakt. i praktyk zawodowych w roku szkolnym 2010/2011

43 IV. Przydział czynności i wychowawstw Przydział czynności i wychowawstw

44 IV. Przydział czynności i wychowawstw 1. Wychowawstwa - przydział w roku szkolnym 2010/2011 L.p Klasa Wychowawca 1 1D Agnieszka Michałek 2 1M Danuta Rosa 3 1I Lidia Popielarz-Kozłowska 4 1K Anna Szóstakowska 5 1G Stanisław Olechnowicz 6 2P Elżbieta Szul 7 2E Anna Izbicka 8 2M Katarzyna Szmiłyk 9 2I Marcin Orzechowski 10 2K Hanna Ciesielska 11 2G Bogdan Bliźniak 12 3D Krzysztof Michałek 13 3I Maciej Reinke 14 3K Ewa Pietrusza 15 3M Karolina Żeglińska 16 3T Barbara Śpiewek 17 3G Michał Bobrowski 18 4D Maciej Reinke 19 4M Krzysztof Kuczmyło 20 4N Grzegorz Kondeja 21 4I Jan Polcyn 22 4K Renata Nagiewicz 23 4P Marcin Orzechowski

45 IV. Przydział czynności i wychowawstw 2. Opieka sal dydaktycznych L.p Nr sali Opiekun 1 9 Katarzyna Szmiłyk 2 10 Jagna Wysokińska 3 15 Stanisław Olechnowicz 4 16 Joanna Markiewicz 5 19 Jan Wichrzyński 6 46 Elżbieta Szul 7 47 Krzysztof Juszkiewicz 8 49 Krzysztof Michałek 9 50 Anna Izbicka Wojciech Mikołajczyk Donata Orzełek Wioletta Szumańska Barbara Śpiewek Jan Polcyn Lidia Popielarz-Kozłowska Danuta Rosa Rafał Balcer Ewa Wesołowska-Pietrusza Hanna Ciesielska Grażyna Janik Karolina Żeglińska/Katarzyna Pazdej Monika Rejewska-Skiera Krzysztof Adamski 24 MCI Edyta Reselska 25 szatnia 27 Grzegorz Kondeja 26 szatnia 28 Krzysztof Kuczmyło 27 szatnia 13 Anna Skrzypczak

46 IV. Przydział czynności i wychowawstw 3. Czynności dodatkowe 1. Rafał Balcer - administrator infrastruktury sieciowej (okablowanie + sprzęt) - opiekun pracowni Hanna Ciesielska - protokołowanie posiedzeń RP - redagowanie pism okolicznościowych - opieka nad pracownią Mariola Giergielewicz - przygotowanie programów profilaktycznych 4. Anna Izbicka - prowadzenie kroniki szkolnej - organizacja pracy zespołu medialnego - opieka nad pracownią Grażyna Janik - przygotowanie młodzieży do powiatowego konkursu wiedzy o przedsiębiorczości. - opieka nad pracownią Krzysztof Juszkiewicz - przewodniczenie i organizacja planu pracy Komisji Przedmiotów Zawodowych - organizacja olimpiady WT - opieka nad pracownią 47 - opieka nad pracownią 24 (PCE) 7. Grzegorz Kondeja - współpraca z Radą Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej szkoły - opieka nad reprezentacją szkoły w piłce siatkowej chłopców i LA - opieka nad szatnią Krzysztof Kuczmyło - brakowanie sprzętu szkolnego - opieka nad reprezentacją szkoły w piłce koszykowej dziewcząt i LA - opieka nad szatnią Joanna Markiewicz - zastępca opiekuna samorządu uczniowskiego - opieka nad pracownią Wojciech Mikołajczyk - opracowanie planu sprzątania terenów szkolnych i nadzór nad ich realizacją - opieka nad pracownią Marcin Orzechowski - odpowiedzialny za integrację europejską młodzieży - organizacja Dnia Patrona i konkursu Wiedzy o Patronie 12. Ewa Pietrusza - protokołowanie posiedzeń RP - liderowanie zespołowi przedmiotów humanistycznych - opieka nad pracownią Lidia Popielarz - Kozłowska - administrowanie szkolnym serwisem internetowym - opieka nad pracownią Monika Rejewska Skiera - organizacja współpracy z zagranicą - opieka nad pracownią Danuta Rosa

47 IV. Przydział czynności i wychowawstw - organizacja życia kulturalnego szkoły - opieka nad pracownią Edyta Reselska - współorganizacja działań związanych z promocją szkoły - organizacja giełdy podręczników szkolnych - opieka nad pomieszczeniami biblioteki szkolnej 17. Anna Skrzypczak - opieka nad reprezentacją szkoły w piłce siatkowej dziewcząt - prowadzenie nauki układu poloneza dla maturzystów - opieka nad szatnią Katarzyna Szmiłyk - przygotowanie młodzieży do konkursów językowych - opieka nad pracownią Elżbieta Szul - promowanie wiedzy historycznej - opieka nad pocztem sztandarowym i jego udziałem w uroczystościach - opieka nad pracownią Wioletta Szumańska - organizacja Promocji Zdrowia w szkole - opieka nad pracownią Barbara Śpiewek - przygotowanie młodzieży do konkursów z zakresu promocji zdrowia - opieka nad pracownią Bogdan Bliźniak - opieka nad pracownią Karolina Żeglińska - opracowanie planu korzystania z szatni szkolnych - opieka nad zapleczem w pracowni 71 (chemia) 24. Jan Polcyn - administrator sieci (serwery sieciowe) - opiekun szkolnego koła Honorowych Dawców Krwi - opiekun pracowni Stanisław Olechnowicz - organizacja apeli szkolnych - opracowanie planów obrony cywilnej szkoły i prowadzenie szkoleń - opieka nad pracownią 15 i pomieszczeniami ze sprzętem dydaktycznym 27. Bobrowski Michał - przygotowanie zespołu na konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - opieka nad magazynkiem PO 28. Anna Szóstakowska - opieka nad Samorządem Uczniowskim 29. Iwona Ksycka - współpraca w organizacji Dnia Języka Niemieckiego 30. Zieliński Zbigniew - opieka nad szatnią 21 - opieka nad reprezentacją szkoły w piłce nożnej chłopców i kołem sztuk walki 31. Renata Nagiewicz - administrowanie dziennikiem lekcyjnym - opieka nad pracownią Krzysztof Adamski - serwisowanie sprzętu komputerowego - magazynowanie sprzętu - opieka nad pracownią 76

48 IV. Przydział czynności i wychowawstw 33. Maciej Reinke - koordynacja działań związanych z promocją szkoły 34. Marcin Molak - projektowanie graficzne i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby szkoły 35. Alina Dolna - współorganizowanie konkursów polonistycznych - gazetka szkolna 36. Weronika Kończewska - organizacja konkursów matematycznych 37. Katarzyna Pazdej - pomoc w administrowaniu dziennikiem lekcyjnym - opieka nad salą 71 (sprzęt komputerowy) 38. Krzysztof Michałek - opieka nad salą 49 - organizacja konkursu z rysunku technicznego - społeczny inspektor pracy 39. Agnieszka Michałek - współopieka nad Samorządem Uczniowskim - organizacja współpracy z zagranicą (program Comenius) 40. Magdalena Pelowska - współorganizacja Dnia Języków i konkursów językowych. 41. Małgorzata Pieczora - nadzór nad certyfikatami ECDL

49 V. Konkursy i imprezy V. Kalendarz wydarzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile na rok szkolny 2010/2011

50 V. Konkursy i imprezy Kalendarz wydarzeń l/p Opis - nazwa termin 1 Inauguracja roku szkolnego ślubowanie klas pierwszych, obchody rocznicy 1 i 17 września IX Sprzątanie Świata IX Giełda podręczników szkolnych IX Całoroczny Konkurs Czytelniczy rok szkolny 5 Kotowanie klas pierwszych X Szkolny Konkurs Plastyczny profilaktyka raka piersi X Olimpiada Wiedzy Ekologicznej etap szkolny X-XI Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym X Dzień Edukacji Narodowej inscenizacja dla nauczycieli i emerytów X Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy X Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji X Światowy Dzień Rzucania Palenia wystawa, happening, dyżury antynikotynowe XI Olimpiada wiedzy Technicznej według kalendarza 14 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości - według kalendarza 15 Wszystkich Świętych odwiedziny i prace porządkowe na cmentarzu XI Światowy Dzień HIV/AIDS Olimpiada, wystawa ścienna XI Lekcja okolicznościowa Wszystko co nasze Polsce oddamy 100 rocznica ZHP. XI Obchody Święta Niepodległości: apel, wystawy ścienne, konkurs prac uczniowskich, obchody powiatowe XI Z cyklu: Pamięci ojców naszych Operacja <<Wisła>> konieczność czy zbrodnia? 20 Dni Patrona konkurs dla uczniów klas pierwszych XI-XII Obchody rocznicowe wprowadzenia stanu wojennego. XII Obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego XII Dyktando ortograficzne o Pióro Dyrektora XI/XII Mikołajki XII Świąteczne zbiórki żywności Szkolne Koło Caritas XII i IV Dzień Języków Obcych XII Szkolne etapy konkursów językowych według kalendarza rok szkolny 28 Jasełka Wigilijne XII Mistrzostwa Polski Szkół im. H. Cegielskiego w pływaniu I Etap szkolny konkursu Mam talent I Obchody rocznicowe wyzwolenie Piły II III Konkurs Rysunku Technicznego 2 etapy I i IV Wręczenie certyfikatów informatycznych 2 edycje imprezy styczeń/kwiecień 34 Mistrzostwa szkoły w grach zespołowych III Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów SPG etap szkolny II Walentynki - poczta II Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur III Etap szkolny konkursu Wiedzy o sporcie III Dzień Kobiet - inscenizacja III Dzień Samorządności III Akcja zbierania nakrętek na wózek dla dziecka rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/16

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/16 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Termin Zadanie Osoba odpowiedzialna 1 września 2015 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 15 września Rada pedagogiczna: Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2015/2016 2. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Uroczysty apel Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 01.09.2015 r. Podział roku szkolnego na semestry: I semestr:

Bardziej szczegółowo

w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU WRZESIEŃ

w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU DATA 1.09.2015r. wtorek g. 8.45 WRZESIEŃ WYDARZENIA/ZADANIA ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY OKRES KLASY OD DO I OKRES II OKRES I-IV TECHNIKUM I-III TECHNIKUM IV TECHNIKUM 1.09. 2016 22.12.2016 02.01.2017 23.06.2017 02.01.2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz. 10 00 Pn. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2015/2016.

KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz. 10 00 Pn. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2015/2016. KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz. 10 00 Pn. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2015/2016. 1 września Wt. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (hala sportowa): kl. IV VI godz.

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 2.IX.2013 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, M. Mikrut

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA OKRESY OKRES KLASY OD DO I OKRES II OKRES I-IV TECHNIKUM I-III TECHNIKUM IV TECHNIKUM 1.09. 2015 22.12.2015 4.01.2016 24.06.2016 4.01.2016 29.04.2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKONEGO ZADANIA 1. Inauguracja roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego klasy I-VI SP, I - II gimnazjum klasy III gimnazjum TERMINY 3 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.t.kościuszki w Łasku PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Czas pracy szkoły: Zajęcia lekcyjne: 8.00 15.10 Sekretariat: 7.00 15.00 Biblioteka szkolna: 7.30 13.30 Dyżur

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2014 31 grudnia 2014 Ferie zimowe 16 luty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 Organizacja roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. koniec zajęć dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom Lp Działanie Termin 1 Popularyzacja ekologii udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2 Spotkanie edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 11/12 1 Inauguracja roku szkolnego 11/12 2 6 Test na wejście język niemiecki. 8 Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. 9 Integracja klasa 1c. 12 Integracja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz Śr. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2016/2017.

KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz Śr. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2016/2017. KALENDARZ I SEMESTR 31 sierpnia, godz. 10 00 Śr. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2016/2017. 1 września Cz. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (hala sportowa): kl. IV VI godz.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 11.09.2014 13:52 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE I półrocze II półrocze Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami

I SEMESTR. 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami I SEMESTR Termin Zadanie 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami 17 września 2014 r. 73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę 19-20 września 2014 r. Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 WRZESIEŃ 2 września (poniedziałek) godz. 10.00. rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 5 września (czwartek) - Rada Pedagogiczna część II, godz. 15.00 Zebranie

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Wydarzenie Termin Godzina Osoby odpowiedzialne I. Organizacja roku szkolnego 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Uroczystość z okazji

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 01.09.2016 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2016 / 2017 01.09. 2016r.- 27.01.2017r. Okres I 23.12. 2016r.- 31.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 I Priorytety pracy szkoły 1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny 2015/2016

Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Download (PDF, 252KB) Kalendarz szkolny 2015/2016 Termin Działanie Odpowiedzialni 01.09.2015r. godz.10.30 Inauguracja roku szkolnego B. Mosorzewska,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów,

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów, ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 03.09.2012 2. 120 Rocznica urodzin i 73 rocznica

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2016r.(poniedziałek) godz.10.00 2. Rok szkolny 2016/2017 1 września 2016r.(czwartek) 31 sierpnia 2017r.(czwartek)

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2015 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 18-31.08.2016r. Wychowawcy klas, nauczyciele 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

lp Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi

lp Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO lp Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem roku szkolnego 18-29.08.2015r., nauczyciele 2. Maturalne egzaminy poprawkowe 24-25.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Lp. UROCZYSTOŚĆ DATA Osoby odpowiedzialne /uczestniczące 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r. godz. 9.00 Wszystkie klasy 2 Akcja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I SEMESTR 1 września, godz Pt. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2017/2018.

KALENDARZ I SEMESTR 1 września, godz Pt. Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2017/2018. KALENDARZ I SEMESTR 1 września, godz. 10 00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej organizacja roku szkolnego 2017/2018. 4 września Pn. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (hala sportowa): kl. IV VII godz. 9

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKONEGO ZADANIA TERMINY 1. Inauguracja roku szkolnego. 1 września 2011r. (czwartek) godz. 8.30 i 10.00-kl. I SP Zakończenie roku szkolnego klasy I-VI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dzień Miesiąc Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WSO 1 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00 3 i 4 wrzesień Kiermasz podręczników Dla klas I, II, III i IV

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 OLSZTYNEK 2012 Wrzesień Rocznica wybuchu II wojny światowej- wyjazd na Sudwę J.Śliżewska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016 Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną 14 września 2015 r. 1 1. Organizacja egzaminów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.15 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.15 złożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 Organizacja roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Włodarczyk-Jarzębska Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH W OŚWIĘCIMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 DATA TEMATYKA ODPOWIEDZIALNY 01.09.2009 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: udział w młodzieży z klas I gimnazjalnych (godz. 8.30) i licealnych, (10.00) po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie. Plan pracy szkoły.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie. Plan pracy szkoły. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 Władysławowo 2013 Spis treści I. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE.

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE. ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2014 2. 75 rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2016 2. 76. rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2016 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: Statut

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 Organizacja roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Data Wydarzenie I PÓŁROCZE: 1 września 22 grudnia 2017 WRZESIEŃ 2 września 2017 Narodowe czytanie Wesela

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2015 1 września 2 września 3 września 4 września

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3 WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/20 Wychowawcy poinformują uczniów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w szkole. Złożenie planów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015r. godz.10.00 2. Rok szkolny 2015/2016 1 września 2015r.-31 sierpnia 2016r. 3. Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 LP ZADANIA 1. Zapoznanie podstawową dokumentacją szkoły regulującą zachowanie w różnych sytuacjach. TERMIN

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2015 2. 76. rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Roczny Plan Pracy Szkoły: PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 daje możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły wpływa na organizację pracy umożliwia rozłożenie ciężaru zadań i zaangażowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 2012/2013:

Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 2012/2013: Lp. Gimnazjum nr w Barcinie Nazwisko i imię nauczyciela: Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 0/03: Rodzaj zajęć: Termin (dzień, godzina):. Kowal Lidia Praca z uczniem zdolnym Piątek-7 lekcja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Wydarzenie Termin Godzina I. Organizacja roku szkolnego Osoby odpowiedzialne 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2013 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

do deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 8. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca Samorząd uczniowski (śr.) 9.

do deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 8. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca Samorząd uczniowski (śr.) 9. Rada Pedagogiczna,wrzesień 2015r. Układali kalendarz: Iwona Smoliniec, Włodzimierz Hałan Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Wydarzenie Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Ć GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.16 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.16 złożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo