Nr 12 (88) grudzień 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 12 (88) grudzień 2011 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 12 (88) grudzień 2011 ISSN

2 Okładka: fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak -Branicka. tel Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Polska Prezydencja z efektami Wraz z końcem 2011 roku dobiega końca polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Te minione pół roku, kiedy nasz kraj sprawował prezydencję, było okazją, by pokazać się na forum całej wspólnoty z jak najlepszej strony. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że Polska Prezydencja przypadła na czas bardzo trudny dla Unii Europejskiej. Kiedy 1 lipca przejmowaliśmy ster od Węgrów zagrożona była tylko stabilność finansowa Grecji. Po sześciu miesiącach już wiadomo, że jej los mogą podzielić także inne państwa. I bez radykalnych reform, a przede wszystkim restrykcji finansowych się nie obędzie. Dla Opolan i naszego regionu Polska Prezydencja była czasem szczególnym. Okazją do zaprezentowania na scenie politycznej Europy naszej kultury, tradycji, dziedzictwa. W ostatniej dekadzie września przed głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego stanęło Miasteczko Opolskie, w którym prezentowaliśmy region i jego walory turystyczne, gospodarcze, kulturalne i kulinarne. Odwiedzający miasteczko mogli zaopatrzyć się w materiały promocyjne przygotowane przez opolskie gminy i powiaty. Gościem Miasteczka był europoseł Jacek Saryusz Wolski, który gratulował sukcesu promocyjnego i pomysłu. Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej podsumowywaliśmy na wielu konferencjach i spotkaniach zorganizowanych z okazji naszej prezydencji. Polska jest przecież największym beneficjentem wsparcia unijnego w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Co piąte euro z europejskiego budżetu, przeznaczonego na jej realizację trafia do naszego kraju. I to dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy europejskich polska gospodarka uniknęła kryzysu przełomu lat 2008/2009. Na Opolszczyźnie pieniądze pochodzące z RPO wydawane głównie były na rozwój przedsiębiorczości, a tym samym na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu. Na ten cel przeznaczyliśmy 37 proc. z otrzymanych 427 mln euro. Dzięki funduszom unijnym, na Opolszczyźnie 20 tysięcy mieszkańców zyskało dostęp do sieci kanalizacyjnej, rozbudowano 54 placówki medyczne. Niedawno oddane zostały dwa duże obiekty dydaktyczno-naukowe Uniwersytetu Opolskiego wydział chemii i biotechnologii oraz nowoczesne Studenckie Centrum Kultury. Rozbudowywany jest II kampus Politechniki Opolskiej. Lada dzień oddajemy zbiornik retencyjny w Kluczborku. Powstało wiele centrów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowywane są tereny wzdłuż Odry w Opolu. Dzięki opolskim projektom wpisanym do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmodernizowany będzie zbiornik w Nysie oraz zrealizowane projekty, które ochronią przed zanieczyszczeniami największy zbiornik wód podziemnych. Powstaje też szansa skanalizowania całego dorzecza Małej Panwi i rewitalizacji jezior turawskich. Sprawne wykorzystanie funduszy unijnych przekłada się więc na podniesienie jakości życia mieszkańców naszego regionu. A on sam staje się coraz bardziej miejscem atrakcyjnym do życia, inwestowania, pracy i zamieszkania. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że Opolanie są największymi euroentuzjastami. Sprawne wykorzystanie funduszy unijnych, to zasługa marszałka Józefa Sebesty i zarządu, którym kieruje oraz szerokiej grupy pracowników UMWO. Składam im za to podziękowania. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Szanowni Państwo Wszystkim Czytelnikom Opolskich Wiadomości Regionalnych składamy serdeczne życzenia pogodnych, radosnych i pełnych ciepła rodzinnego świąt Bożego Narodzenia. Na Nowy Rok życzymy spełnienia najskrytszych marzeń i wielu sukcesów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego 3

4 Świąteczne pożegnanie prezydencji Wielkim świętem rodzinnym i muzycznym na opolskim rynku 11 grudnia pożegnano w regionie kończącą się polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Na imprezę Święta z prezydencją zaprosili Opolan marszałek województwa opolskiego i prezydent Opola. Podczas imprezy atrakcji nie brakowało. Rozpoczęło się od hymnu Unii Europejskiej w wykonaniu zespołu Musica Vena, w programie znalazło się także m.in. symboliczne przekazanie prezydencji delegacji duńskiej młodym karatekom, którzy z rąk marszałka Józefa Sebesty i prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego odebrali koło sterowe. Pół roku temu podobne koło sterowe podarowali nam Węgrzy, od których Polska przejmowała prezydencję w Unii. Dziś my przekazujemy je Duńczykom z życzeniami, by nadawało dobry kierunek duńskiemu przewodnictwu w europejskiej wspólnocie mówił marszałek. Impreza była także okazją do złożenia oficjalnych podziękowań kędzierzyńskim morsom z klubu Morsy Dębowa, którzy pokonali wpław Odrę od jej źródeł w Czechach aż do Szczecina. To przedsięwzięcie miało na celu promocję walorów Odry, a wyprawie towarzyszyło hasło Odra rzeką integracji europejskiej. Spływ, który swoim patronatem objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, był także wpisany w kalendarz wydarzeń polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Na scenie prezentowali się laureaci warsztatów plastycznych dla młodzieży (warsztaty dofinansowano z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego) dzieci przygotowały prace prezentujące inwestycje powstałe w regionie z funduszy unijnych oraz wspaniałe ozdoby choinkowe w kolorach strzałek z logo polskiej prezydencji podczas Ubieranie choinek w logo polskiej prezydecji. festynu ubierano w nie przygotowane wcześniej choinki. Towarzyszyły im w tym żywe strzałki czyli dziewczęta w strojach symbolizujących logo. Momentem, który rozgrzał część publiczności, była licytacja ozdób choinkowych przygotowanych tydzień wcześniej w Galerii Sztuki Współczesnej przez artystów i opolskie VIP-y. Dochód ze sprzedaży bombek zasilił konto fundacji Dr Clown, pomagającej chorym dzieciom w szpitalach. Gwiazdą tego wieczoru był zespół Zakopower, który swoim największymi przebojami rozgrzał Opolan, tłumnie zgromadzonych przed sceną i śpiewających wraz z artystami swoje ulubione przeboje. Wokół sceny przez cały dzień odbywał się także jarmark świąteczny stragany ze świątecznymi smakołykami i ozdobami przygotowali beneficjenci projektów unijnych, zaś Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna zapraszała do degustacji opolskiego karpia. VR Przekazanie koła sterowego młodym duńskim karatekom. 4

5 Polacy tę wojnę wygrali Zokazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego marszałek województwa opolskiego zaprosił kilkudziesięciu działaczy ówczesnej opozycji solidarnościowej na spotkanie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Stało się ono okazją do przypomnienia wydarzeń z grudnia 1981 roku, spotkania dawnych opozycjonistów, opowiedzenia o dniach poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego oraz losach tych, którzy ukrywali się, byli internowani, organizowali pomoc potrzebującym. - Stan wojenny był złem i nieprawością, był pogwałceniem godności ludzkiej i elementarnych praw człowieka, był niegodziwością i dramatycznym obnażeniem patologii ówczesnego systemu. Mówimy dziś o tym głośno i dobitnie, tak długo, jak będzie to potrzebne stwierdził marszałek województwa opolskiego. Józef Sebesta. - To był czas dramatyczny, ale Polacy tę wojnę wygrali. Dzięki odwadze i bohaterstwu tysięcy często bezimiennych ludzi, którzy wówczas, ryzykując życiem, zdrowiem i utratą wolności, nie poddali się rozpaczy i beznadziei, dzisiaj żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Tym ludziom winniśmy nie tylko szacunek i pamięć, ale także wdzięczność i sprawiedliwość. Prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński, przypomniał, iż ceną, którą naród zapłacił za wprowadzenie stanu wojennego były rządy ciemniaków, emigracja miliona ludzi, cierpienia osobiste. Minęło 30 lat. Bohaterowie są zmęczeni. Młode pokolenie staje się coraz bardziej bezideowe. Tym bardziej więc należy dbać o demokrację, uczyć patriotyzmu, bo nic nie jest dane raz na zawsze zauważył. Ksiądz kanclerz Alojzy Sitek zmówił z zebranymi wspólną modlitwę za tych, którzy odeszli. Pamięć na zawsze nieobecnych uczczono chwilą ciszy. O wydarzeniach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, pomocy organizowanej rodzinom internowanych Od lewej: Alojzy Drewniak, Czesław Dumkiewicz, Stanisław Jałowiecki oraz procesie sądowym za nielegalną działalność opozycyjną opowiadał Jan Całka, jeden z założycieli ruchu Solidarność na Śląsku Opolskim. Zakończył słowami: - Dziękujmy sobie, że byliśmy, że wytrwaliśmy. Dla mnie Solidarność, to święte słowo. Moje drugie życie. Marszałek województwa opolskiego w porozumieniu z kolegium odznaki, przyznał odznaczenie honorowe Odznakę Za Zasługi dla Województwa Opolskiego Irenie Batorskiej, która o okresie stanu wojennego prowadziła działalność kolportażową, Halinie Skrzydlewskiej nauczycielce z Kędzierzyna-Koźla, członkini NSZZ Solidarność od 1980 roku, która prowadziła w stanie wojennym tajną bibliotekę oraz Markowi Stelmachowi, pracownikowi Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu, który po ogłoszeniu stanu wojennego organizował pomoc represjonowanym. W trakcie uroczystości pokazano film zrealizowany przez Radosława Święsa, który mówi o dramatach lat osiemdziesiątych poprzez pryzmat trzech osób związanych z opolską opozycją solidarnościową Lucyny Kusyk, Jana Całki oraz Romana Kirsteina. Spotkanie zakończyło chóralne wykonanie pieśni Żeby Polska była Polską. 5 Odznaczeni przez marszałka Józefa Sebestę Irena Batorska, Halina Skrzydlewska i Marek Stelmach. Pierwsza z prawej: wicemarszałek Barbara Kamińska.

6 Krzywdzący podział rezerwy NFZ 6 Listopadowa sesja sejmiku rozpoczęła się od uroczystości wręczenia odznaki honorowej Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Otrzymał ją pośmiertnie Jan Cichewicz, założyciel i prezes Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie na Kresach Wschodnich. Jan Cichewicz od 1990 roku najpierw indywidualnie, a potem w ramach Stowarzyszenia starał się pozyskać fundusze na remont kościoła, w którym w czasach powojennych zorganizowano magazyn zbożowy. Obecnie kościół ma nową elewację i wyposażenie. Przeprowadzana jest konserwacja malowideł ściennych Stanisława Stroińskiego, w tym roku rozpoczął się remont dzwonnicy. Inicjator odbudowy zmarł w roku Jego dzieło jest kontynuowane. W imieniu Jana Cichewicza odznakę odebrała jego żona Zofia. Przewodniczący Bogusław Wierdak i marszałek Józef Sebesta wręczyli Zofii Cichewicz odznakę Za Zasługi dla Województwa Opolskiego dedykowaną jej zmarłemu mężowi Janowi. Na wniosek wojewody opolskiego (z inicjatywy marszałka województwa opolskiego) prezydent RP, Bronisław Komorowski przyznał złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Złote medale otrzymali: Jolanta Paszkiewicz, Ireneusz Sołek, Stanisław Piwowarczyk, Henryk Ździebko. Srebrne: Kornelia Chudy, Jacek Górny, Adam Kułakowski i Janusz Wójcik, natomiast brązowe: Maja Brydak i Karina Bedrunka. Radni wystosowali apel m.in. do prezydenta RP oraz premiera i ministra zdrowia w sprawie krzywdzącej decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który rezerwę (w kwocie 594,2 mln zł) będącą w dyspozycji NFZ, podzielił pomiędzy trzy województwa mazowieckie (537,7 mln zł), pomorskie oraz śląskie. Sejmik zwraca uwagę, iż tego rodzaju decyzje burzą wypracowany algorytm podziału funduszy, zaprzeczają zasadom solidaryzmu obowiązującym w NFZ, sprawiają, że znacząco różnią się koszty świadczeń zdrowotnych przeznaczone na jednego ubezpieczonego w kraju i województwie mazowieckim. W województwie opolskim utrzy- Rozmawiają w przerwie Kryspin Nowak i wicemarszałek Roman Kolek. manie tego rodzaju dysproporcji w finansowaniu świadczeń zdrowotnych może skutkować stopniowym ograniczeniem działalności jednostek ochrony zdrowia, stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa opolskiego. W dalszej części sesji radni sejmiku wyrazili zgodę na złożenie wniosku do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu do Politechniki Opolskiej (dyskusja na ten temat odbyła się w trakcie poprzedniej sesji). Powołano także rady społeczne szpitali: Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (przewodniczący Józef Sebesta), Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu (przewodnicząca: Renata Jażdż-Zaleska) oraz ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu (przewodniczący: Tadeusz Troszyński). W związku z wchodzącą w życie od nowego roku ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej marszałkowie zobowiązani zostali w ramach zadań zleconych - do utworzenia ośrodków adopcyjnych. Oznacza to, iż dotychczasowy publiczny ośrodek adopcyjno-opiekunczy w Opolu, który prowadzi w województwie opolskim Wojewódzki Bank Danych ulegnie od 1 stycznia 2012 roku likwidacji, a jego pracownicy staną się pracownikami nowo powołanego ośrodka adopcyjnego usytuowanego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Radni wyrazi zgodę na zmianę zapisów statutu ROPS. Sejmik przyjął na listopadowej sesji informację o projektach edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano fundusze (poza inwestycyjnymi) na kwotę blisko 10 mln zł, udział w projektach bierze ponad 19 tys. uczestników. Kolejne cztery projekty o łącznej wartości blisko 16 mln złotych będą wkrótce realizowane. Radni zapoznali się z pierwszą częścią raportu (dotyczy ona stanu zdrowia psychicznego i zachowań problemowych, kolejne powstaną) na temat stanu zdrowia młodzieży szkolnej w województwie opolskim. Jego współautorka dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zwracała uwagę, na skalę największą w kraju tzw. eurosieroctwa opolskiej młodzieży. Co czwarty uczeń ma pracujących rodziców za granicą. Co mocno niepokojące: 20 proc. dzieci po wyjeździe opiekunów zostaje w domu samych.

7 72 kilometry do partnera Powiaty prudnicki i nyski, to opolscy liderzy w wykorzystaniu funduszy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata Z 219 mln euro przeznaczonych na realizację programu (bierze w nim udział dolnośląskie, śląskie i opolskie) z naszego regionu zaakceptowano 252 projekty na łączną kwotę dofinansowania 25,24 mln euro (tj. 109,88 mln złotych). W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego beneficjenci opowiadali o najciekawszych projektach. 75 proc. z nich realizowały samorządy terytorialne, nawiązano 497 partnerstw, a średnia odległość pomiędzy partnerami programu wyniosła 72 kilometry. Opolskie ZOO na przykład nawiązało współpracę z podobnym ogrodem w Ołomuńcu. Dzięki funduszom unijnym powstaje żyrafiarnia w Opolu i hodowla lemurów w Ołomuńców. Opolskie wejściówki do ogrodu zachowują ważność w Ołomuńcu i odwrotnie. Pracownicy ogrodów służą sobie pomocą i wymianą informacji. Powstało 500 tabliczek informacyjnych w języku czeskim i polskim z nazwami zwierząt, ulotki i film promocyjny. Radosław Roszkowski, starosta prudnicki, ponad kwadrans wymieniał najważniejsze projekty zrealizowane z Czechami związane z ratownictwem technicznym i medycznym, turystyczne, edukacyjne, kulturalne. Wśród nich była prezentacja kuchni polsko-czeskiej, warsztaty, w trakcie których nawiązywano do zapomnianych zawodów takich jak sztukator, wykonawca gzymsów i portali. Powstał katalog zawodów poszukiwanych na pograniczu oraz zajęcia terapii ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych. Ojciec gwardianin Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głogówku, Krzysztof Hura, opowiadał o projekcie Śląsk bez granic. W pobliżu czeskiego Mesta Albrechtice, na wysokości 541 metrów, wykorzystano dwie nieczynne wieże telekomunikacyjne na potrzeby widokowe. Połączyła je pozioma kładka i schody. W Białej dawna wieża wodna z1606 roku adoptowana została na widokową, na parterze powstała galeria wystawiennicza. A przy klasztorze w Głogówku tzw. lisi ganek, który łączył klasztor z zamkiem adop- Spotkanie realizatorów najciekawszych projektów. towano na obserwatorium astronomiczne. Od kilkunastu dni funkcjonuje w nim 14 calowy teleskop, którego pamięć mieści 40 tysięcy obiektów astralnych. Projekt kosztował 183 tysiące euro. Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał klasztorowi w ramach wkładu własnego prawie 92 tys. złotych. Niezależnie od rzeczowych efektów programu ważne są te niewymierne. Ludzie z obu krajów lepiej się poznają, chcą u siebie bywać, lepiej poznać kulturę, zwyczaje i tradycję sąsiadów. A te inicjatywy nie mają ceny. Radni w Nadrenii Palatynacie Sprawy ochrony zdrowia zdominowały wizytę Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego w Nadrenii Palatynacie, która miała miejsce na początku grudnia. Radnym towarzyszyli wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny za opiekę medyczną oraz przedstawiciele szpitali z naszego regionu. Opolscy radni I ich niemieccy gospodarze w trakcie wizyty w Nadrenii- Palatynacie. Jednak oficjalna część wizyty rozpoczęła się od spotkania z prezydentem Landtagu Joachimem Mertesem i wspólnego posiedzenia z Komisją ds. Europy i Jednego Świata, na którym dyskutowano o kolejnych wspólnych projektach partnerskich. Obecna na posiedzeniu komisji wiceprezydent Landtagu, Hannelore Klamm, podkreśliła dużą wagę współpracy między regionami, osiągane sukcesy oraz zaproponowała zinstytucjonalizowanie wymiany parlamentarzystów i stałej współpracy obu regionów. Radni mogli spotkać się także z przedstawicielem naszego regionu w Nadrenii Przemysławem Łebzuchem, który mówił o najbliższych planach Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. W Ministerstwie Gospodarki, Ochrony Klimatu, Energii i Planowania Przestrzennego. Claudia Brillmann, sekretarz stanu ministerstwa przedstawiła działania dotyczące 7

8 promocji i wspierania gospodarki landu za granicą oraz współpracy z przedsiębiorcami przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. O sprawach ochrony zdrowia dyskutowano m.in. w Klinice Uniwersyteckiej w Moguncji tam odbyły się rozmowy o nawiązaniu współpracy międzyregionalnej w dziedzinie ortopedii. Dlatego też w skład opolskiej delegacji weszli m.in. dyrektor Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Wojciech Machelski oraz jego zastępca ds. medycznych Marek Czerner. Temat ten kontynuowano na spotkaniu w Izbie Lekarskiej, mówiono też o możliwościach współpracy izb lekarskich obydwu regionów opolską izbę reprezentował Rafał Pędich, członek zarządu. Opolanie zwiedzili także.ambulatoryjne Centrum Rehabilitacji. Wszystkie spotkania i przeprowadzone rozmowy na temat poszerzenia współpracy obydwu regionów o kolejne dziedziny zapewne zaowocują ściślejszymi kontaktami i wymiernymi efektami prowadzonej od wielu już lat współpracy partnerskiej. Święto ludzi kultury JM BS Już ponad trzysta osób w regionie uhonorowano Nagrodami Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury. 11 grudnia tego roku uroczystość wyróżnienia osób, które tworzą i działają dla rozwoju życia kulturalnego w regionie odbyła się po raz trzynasty tym razem miejscem gali było Muzeum Śląska Opolskiego. Statuetki Opoliensi Arte Laureato otrzymało sześć osób. - Kultura tworzy naszą tożsamość, a w naszym wielokulturowym regionie to wyjątkowa wartość mówił marszałek Józef Statuetki Opoliensi Arte Laureato Sebesta, witając gości. - Dlatego dzisiejsi laureaci zasługują na szczególne podziękowania, bo to dzięki ich pasji może się rozwijać kultura w wielu środowiskach naszego regionu, promując go także za granicami kraju. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się zarówno twórcy i animatorzy, działający społecznie, jak też pracownicy samorządowych instytucji kultury, wojska i uczelni. Ich sylwetki przedstawił podczas uroczystości Janusz Wójcik, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. Statuetki odebrali: Józef Rosiński z Pogorzeli, jeden z pomysłodawców Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i założyciel zespołu Białe Orły, Zenon Widłak artysta malarz i właściciel niezwykłej galerii autorskiej W polu, animator życia kulturalnego na wsi, Zbigniew Janowski dyrektor reaktywowanego po 20 latach Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, który mimo braku swojej siedziby prowadzi ożywioną dzia- 8 Laureaci nagrody marszałka

9 Wyróżnieni przez marszałka. łalność w wielu dziedzinach, harcmistrz Ryszard Kańtoch, komendant Hufca ZHP w Głubczycach, wieloletni wychowawca młodzieży i animator wielu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, także o zasięgu krajowym oraz płk Andrzej Kućmierz, szef Sztabu Wojskowego w Opolu, od kilku lat współorganizujący wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń o charakterze patriotyczno-społecznym. Wśród nagrodzonych znalazła się także nieobecna na uroczystości Aleksandra Janik, plastyczka zajmująca się projektowaniem graficznym, książką artystyczną i fotografią. Marszałek przyznał też kilka wyróżnień, które otrzymali: Jolanta Belko, nauczycielka z Długomiłowic, nauczyciel muzyki Klaudiusz Lisoń, Jadwiga Breguła z Żędowic, założycielka zespołu Żędowianie, artysta plastyk Zbigniew Natkaniec, dyrektor opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej Anna Potocka, malarka, poetka i dziennikarka Ludmiła Małgorzata Sobolewska, prezes Nyskiej Grupy Artystycznej Jolanta Tacakiewicz-Lipińska oraz prof. dr hab. Teresa Smolińska z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki. Na zakończenie gratulacje tegorocznym laureatom złożyła członkini Zarządu Województwa Barbara Kamińska. Oprawę artystyczną gali zapewnili młodzi muzycy z zespołu Bardians, prezentujący w swojej twórczości znane covery we własnej, ciekawej aranżacji. VR 9 Goście uroczystości.

10 Piękno, które procentuje W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 25 listopada laureaci konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2010 odebrali nagrody. Zwyciężyło o czym informowaliśmy Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice w gminie Popielów. Nagrodę pamiątkowy grawerton odbierał wójt gminy, Dionizy Duszyński a także autorka projektu budowlanego i wykonawczego arch. Halina Gierczak, autor projektu szaty roślinnej arch. Michał Budny z Wrocławia oraz wykonawcy firma DDtherm z Rozmierki. Jury podkreślało, że zwycięski projekt zagospodarowania wpisuje się w tradycję i historię miejscowości w sposób przemyślany i konsekwentny, a całe przedsięwzięcie wykonane zostało z dużą kulturą, z użyciem subtelnych środków wyrazu zarówno w małej architekturze, jaki zieleni. Wójt Dionizy Duszyński tuż po odebraniu nagrody mówił, iż jest wzruszony, że zauważono, iż na małej wsi można zrobić także coś oryginalnego i ciekawego. To jest nagroda za docenienie pomysłu mieszkańców. To była ich inicjatywa powiedział. Architekt Zbigniew Bomersbach, który był jednym z jurorów konkursu, nie krył, iż z dużym rozrzewnieniem patrzył na zaułki w Starych Siołkowicach. Sąsiad odpowiada sąsiadowi pięknym ogrodem. Zagospodarowanie wsi wykonane zostało z dużą wrażliwością. To piękno i estetyka promieniują z centrum wsi na całą miejscowość mówił. Jury przyznało oprócz nagrody głównej także cztery wyróżnienia. Otrzymały je samorządy: leśnicki za Zagospodarowanie Palcu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy ; branicki za Parkowe miejsce spotkań w Gródczanach ; brzeski za Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu przebudowa boisk z zapleczem ; oleski za Kompleks rekreacyjno-sportowy kryta pływalnia i Orlik w Oleśnie. Rozstrzygnięty także został konkurs internautów. Zwyciężyła realizacja pod nazwą Rewaloryzacja zabytkowego Par- ku Miejskiego w Prudniku, na którą internauci oddali 25 proc. wszystkich nadesłanych głosów. Nagrody otrzymali również zwycięscy ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku W piętnastej jego edycji na 822 zgłoszone obiekty 28 pochodziło z województwa opolskiego. Jury w kategorii obiekty drogowe i mostowe przyznało wyróżnienie dla przedsięwzięcia Modernizacja wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetonowego w ciągu ulicy Reymonta w Opolu. Jego inwestorem był Miejski Zarząd Dróg w Opolu, wykonawcą Spółka Himmel i Papesch z Czarnowąsów, a autorem projektu spółka Promost Wisła z Wisły. W kategorii obiekty zdrowia i opieki społecznej nagrodę pisma Wspólnota otrzymała Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Habryki 11 w Strzelcach Opolskich. Gratulując laureatom marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, zapowiedział kontynuację konkursu, bo promuje on ciekawe realizacje, które doceniają wartość przestrzeni, poprawiają naszą jakość życia. To piękno będzie procentować mówił. Nagroda internautów - park w Prudniku. 10 Leśnica: Plac Narutowicza i Plac Marka

11 Siołkowice Stare centrum wsi (zwycięski projekt) Olesno: kompleks sportowo-rekreacyjny Gródczany: miejsce spotkań Brzeg: centrum sportowo-rekracyjne 11

12 Kapitalni w Opolskiem 12 WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozstrzygnięto 2 grudnia drugą edycję konkursu Kapitalni w Opolskiem. W kategorii Najbardziej nowatorski projekt laureatem została Politechnika Opolska i zgłoszony przez nią projekt Kreator młodych talentów. Pod hasłem tym kryje się Dziecięca Politechnika Opolska, na której zajęcia uczęszczało w roku 2010 i w pierwszej połowie 2011 roku uczestników w wieku od 9 do 12 lat. Młodzi słuchacze mieli okazję, by zainteresować się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, poznać od kuchni techniki informatyczne, uczestniczyć w eksperymentach i doświadczeniach laboratoryjnych, poznać tajniki przedsiębiorczości i podstawy języka chińskiego. W kategorii Najbardziej przyjazny człowiekowi projekt zwyciężył Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku i realizowany przez tę placówkę projekt Nowe kompetencje nowe życie, adresowany do osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork. W kategorii Projekt na kłopoty lokalne laureatem zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach za projekt Dla mnie i mojej wsi. Natomiast w kategorii Jeden +jeden to więcej niż dwa Powiatowy Urząd Pracy i powiat w Kędzierzynie-Koźlu za projekt Przepustka na rynek pracy, adresowany do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Objęto nim 85 osób (w tym 47 kobiet), które odbyły warsztaty z coachem oraz szkolenia na pracownika ochrony, kierowcę wózka jezdniowego, sprzedawcę w handlu hurtowym i detalicznym, uczyły się obsługi komputera. Projekt zakładał, iż po jego zakończeniu zatrudnienie znajdzie co najmniej 15 proc. uczestników zajęć, tymczasem na koniec września tego roku okazało się, iż 30 proc. uczestników Przepustki podjęło pracę. W konkursie internautów oddano 2406 sms-ów zwyciężył Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie za projekt Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie. Oddano na niego 715 sms-ów. Wyróżnienia specjalne tytułem Kapitalny beneficjent przyznano: Spółdzielni Socjalnej U.H.P. w Byczynie, Stowarzyszeniu PRO PAROCHIA na rzecz odnowy i rozwoju rzymskokatolickiej parafii pw. Ś. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stare Koźle. W II edycji konkursu Kapitalni w Opolskiem rywalizowały 72 projekty. Rozstrzygnięcie rywalizacji odbyło się w trakcie konferencji podsumowującej Program Operacyjny Kapitał ludzki, której współorganizatorem był Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. Marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, przypomniał, iż nasz region otrzymał w ramach PO KL 174 mln euro oraz dodatkowe 52 mln euro za zajęcie trzeciego miejsca w realizacji programu. Pieniądze pozwalają wspierać przedsięwzięcia związane z edukacją, nowymi realiami ekonomicznymi i zmianami na rynku pracy. W trakcie panelu Laureaci w kategorii Najbardziej nowatorski projekt. dyskusyjnego marszałek województwa- Józef Sebesta, Milena Piechnik (wicedyrektor WUP, Krystyna Czaja (rektor UO), Krystian Heffner (PO), Kazimierz Szczygielski (Instytut Śląski) oraz Magdalena Obrocka (dyrektor OCDL) odpowiadali na pytania związane z przyszłą perspektywą finansową, ale też dotyczące doświadczeń w realizacji RPO m. in. jak wydawać efektywnie i na co unijne pieniądze, co się powinno znaleźć w nowej strategii rozwoju województwa. Nowoczesna sześćdziesięciolatka Jubileusz 60-lecia działalności obchodziła 7 grudnia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Na uroczystości stawiło się licznie środowisko bibliotekarzy oraz pedagogów. Gościem specjalnym jubileuszu byli językoznawca, prof. Jan Miodek oraz poeta Bogusław Żurakowski. Dyrektor biblioteki Jan Feusette otrzymał odznakę Za Zasługi dla Województwa Opolskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka to dziś drugi pod względem ilości po Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego księgozbiór na Opolszczyźnie. Składa się nań 650 tys. woluminów oraz 450 tytułów prasowych, bogata kolekcja starodruków. 31 proc. zbiorów stanowi literatura pedagogiczna. Trzon biblioteki, to także jedenaście filii w terenie jedna

13 z najbardziej gęstych sieci w kraju. W roku 2005 PBW przeszła gruntowny remont, sukcesywnie modernizowane są także jej filie m.in. dwa lata temu zakończył się generalny remont budynku przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Rocznie PBW notuje ok. 380 tysięcy odwiedzin bezpośrednich. Słowa uznania jubilatom złożył marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, który podkreślił zarówno osiągnięcia placówki w pozyskiwaniu nowoczesnej bazy materialnej, jak i pracę na rzecz środowiska oświatowego. Marszałek wręczył Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego Janowi Feusettowi, dyrektorowi PBW. Uczestnicy spotkania minutą cieszy uczcili pamięć niedawno zmarłego prof. Piotra Kowalskiego, pracownika naukowego uniwersytetów w Opolu, Wrocławiu i Krakowie. O swoich związkach z PBW mówił Bogusław Żurakowski, a prof. Jan Miodek wystąpił z wykładem na temat przeobrażeń językowych zachodzących we współczesnej polszczyźnie po roku Cały rok o powstaniach śląskich Dawno nie było w naszym regionie tak dobrej i dużej kampanii edukacyjnej o powstaniach śląskich i plebiscycie. Takie opinie towarzyszyły podsumowaniu mijającego właśnie Roku Pamięci Powstań Śląskich w województwie opolskim. Marszałek województwa Józef Sebesta zaprosił do urzędu marszałkowskiego przedstawicieli wielu instytucji, zaangażowanych w organizację imprez i przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem powstań. Podczas uroczystego spotkania podsumowano bogaty program obchodów, była też okazja do złożenia podziękowań inicjatorom i organizatorom odbywających się przez cały rok przedsięwzięć. - Główne obchody 90 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego organizowaliśmy wspólnie z samorządem województwa śląskiego. Ustaliliśmy, że co roku będziemy wspólnie obchodzić tę rocznicę, bo przecież historia powstań dotyczy mieszkańców obydwu naszych regionów mówił marszałek. W przyszłym roku zatem spotkamy się w Katowicach. Przypomniano wspólną sesję obydwu sejmików województw z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, która odbyła się 6 maja w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, a przede wszystkim główne uroczystości rocznicowe z 21 maja na Górze Świętej Anny, z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i ambasadora Niemiec w Polsce Rudigera von Fritscha. Podczas całego roku odbywało się wiele konferencji, wystaw, konkursów, angażujących wielu, zwłaszcza młodych ludzi z całego regionu. Jednym z ostatnich znaczących akcentów obchodów tego roku był wielki test z historii powstań śląskich i plebiscytu, w którym wzięło udział niemal dwieście osób. Marszałek Józef Sebesta wraz z marszałek Barbarą Kamińską, która kierowała pracą zespołu przygotowującego główne uroczystości rocznicowe na Górze Świętej Anny, wręczył podczas spotkania podziękowania przedstawicielom samorządów, instytucji kultury i edukacji, harcerzy, policji oraz wojska dziękowano im za zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięć w ramach Roku Pamięci Powstań Śląskich. Spotkanie podsumowujące obchody Roku Pamięci stało się okazją do osobistych refleksji na temat Góry Świętej Anny Jana Goczoła, opolskiego literata, który dzieciństwo i młodość przeżył w cieniu tego miejsca. Historyczne prelekcje wygłosili natomiast ks. dr hab. Andrzej Hanich o księżach, ofiarach mordów politycznych w czasie powstań oraz dr Adriana Dawid o pamięci historycznej pokazującej, że w regionie o tak złożonych i trudnych losach nie ma jedynie słusznej historii. Konferencji towarzyszyła wystawa fotogramów z centralnych obchodów 90 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, autorstwa Andrzeja Nowaka. VR Wystawa zdjęć z obchodów III powstania śląskiego na Górze św. Anny. 13

14 Audyt w e-szkole WStudenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację projektu e-szkoła. Uczestniczą w nim dwa przedszkola, dwadzieścia szkół podstawowych, sześćdziesiąt jeden gimnazjów i dwadzieścia osiem szkół ponadgimnazjalnych czyli uczniów i 4500 nauczycieli. Liczbę uczestników projektu szacuje się na 55 tysięcy, bo przecież dołączą do niego rodzice oraz pracownicy administracyjni szkół (program to także szansa na elektroniczne zarządzanie instytucją). Całkowita wartość projektu to ponad 55,4 mln złotych, z których 47 mln złotych pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a wkład własny uczestników wyniósł 8,3 mln złotych. Projekt Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości jest pierwszym podejmowanym na tak dużą skalę przedsięwzięciem na obszarze województwa opolskiego, a także kraju. jektu wrocławska spółka Vulcan, która należy do największych w kraju producentów specjalistycznych rozwiązań dla oświaty oprogramowania komputerowego, usług wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych oraz Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W najbliższym czasie jak zapowiedział Lesław Tomczak, dyrektor WODiP odbędą się szkolenia 30 liderów projektu, a potem szkolenia liderów szkolnych. Jeszcze w grudniu projekt będzie poddany audytowi po to, by na bieżąco korygować jego niedociągnięcia (np. ewentualne zakłócenia na łączach). Użytkownicy otrzymali sprzęt z najwyższej półki technologicznej. Bo jak mówili wykonawcy projektu idzie o to, by wzbudzić zaufanie użytkowników i żeby np. nauczyciel nie musiał się martwić, że przygotowane przez niego lekcje zostaną zniweczone. Sieć jest w pełni bezpieczna, odseparowana od innych sieci. Zaś sprzęt objęty najdłuższą, bo 60 miesięczną gwarancją (z wyjątkiem laptopów, na które zwyczajowo udzielana jest 36 miesięczna gwarancja). W trakcie konferencji, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół objętych projektem, a także starostowie, burmistrzowie i wójtowie, beneficjentom projektu wręczono pamiątkowe tabliczki. Produkty tradycyjne w Kluczborku WKluczborku otwarto sklep, w którym można kupić niektóre produkty z sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie jego właścicielem jest Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski B.T.H. Korzekwa. Otwarcie sklepu było jed- Specjalna wielka tablica z informacją o projekcie dla Lesława Tomczaka, dyrektora WODIP. 14 Jego adresatami są zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice. Pozwoli zbudować zasoby edukacyjne, z których korzystać będą nauczyciele i młodzież, zwiększy dostęp do informacji i wiedzy, ułatwi kontakt, wymianę danych i informacji. Projekt prowadzi Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu (w jego siedzibie mieścić się też będzie regionalna serwerownia). Właśnie dobiega końca jego część wykonawcza. Opolska e-szkoła mogła powstać dzięki sieci zbudowanej przez Telekomunikację Polską SA., zaś kwestie związane z oprogramowaniem i edukacją komputerową opracowywały na potrzeby pro- Nowy sklep z produktami tradycyjnymi w Kluczborku.

15 nym z punktów dwudniowej konferencji na temat regionalnego dziedzictwa kulinarnego i sprzedaży bezpośredniej. W spotkaniu, które rozpoczęło się w pałacu w Pawłowicach, uczestniczyli lokalni producenci i przetwórcy żywności zrzeszeni w sieci Dziedzictwa Kulinarnego Opolskiego oraz przedstawiciele instytucji wspierających rozwój rynku produktów lokalnych. Dyskutowano m.in. o nowych możliwościach i wyzwaniach związanych ze wspieraniem produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz rozwoju rynku takich produktów. Członek Zarządu Województwa, Antonii Konopka, który prowadził to spotkanie, podkreślał wielkie znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych dla rozwoju rolnictwa w regionie i dla jego promocji. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Butra mówił o tym, jak kolejne polskie produkty regionalne rejestrowane są w unijnym systemie oznaczeń żywności wysokiej jakości. W dyskusji brali udział także przedstawiciele inspekcji, z którymi producenci żywności muszą współpracować, by zdobyć konieczne atesty i certyfikaty. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję sprawdzić, jak w praktyce wygląda produkcja i sprzedaż żywności tradycyjnej i regionalnej byli m.in. w PPUH Gładyszagro w Bobrowej, sklepie z produktami regionalnymi i tradycyjnym Cukierek-Opolskie Specjały w Opolu, a także w karczmie U Karola Malajki w Opolu-Bierkowicach, gdzie mogli spróbować dań nagrodzonych prestiżową nagrodą PERŁĄ 2011 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów AS Krupniok do rejestracji! Wstęp do rozwiązania Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Dinopark omawiali na ostatnim posiedzeniu procedurę związaną z rozwiązaniem stowarzyszenia. Ustalono, iż jego zarząd zwróci się do rad gmin Kolonowskie i Ozimek oraz do samorządu województwa (członków Stowarzyszenia) z prośbą o podjęcie uchwał o woli rozwiązania. Następnie stosowną uchwałę podejmie w tej sprawie walne zgromadzenie Stowarzyszenia. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do sądu. Procedury jak sygnalizują prawnicy mogą trwać od dwóch miesięcy do roku. Będący własnością Stowarzyszenia Dinopark pawilon wystawienniczy oraz oddany w tym roku domek dla studentów prowadzących prace wykopaliskowe, stanie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - własnością Uniwersytetu Opolskiego (opiekuna naukowego przedsięwzięcia), zaś majątek ruchomy (sprzęt multimedialny, komputery) wróci do ofiarodawców i to oni zadecydują o ich przeznaczeniu. Tomasz Kostuś, przewodniczący Stowarzyszenia Dinopark a zarazem wicemarszałek województwa, wyjaśniał, iż Stowarzyszenie, które tworzyły trzy samorządy, ulega rozwiązaniu, ponieważ wyczerpało swoje cele statutowe. Na terenie krasiejowskiego JuraParku działalność turystyczną prowadzi spółka Delta, a działalność naukową i dydaktyczną Uniwersytet Opolski. Producenci krupnioka śląskiego z województw opolskiego i śląskiego chcą razem starać się o rejestrację tego produktu w Unii Europejskiej. Spotkali się zatem w opolskim urzędzie marszałkowskim, by przygotować się do opracowania wspólnej receptury krupnioka. Krupniok śląski ma być po kołoczu śląskim kolejnym produktem regionalnym z Opolszczyzny zarejestrowanym w unijnym systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Producentów krupnioka z województwa śląskiego reprezentowali przedstawiciele Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. Obecnie gromadzone są materiały, które mają potwierdzić wyjątkowość produktu, jego specyfikę oraz informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii wytwarzania produktu w regionie. Niezwykle ważne jest również uzgodnienie obszaru geograficznego, na którym odbywała się i nadal jest prowadzona zgodnie z tradycją produkcja krupnioka. Zapisany we wniosku o rejestrację obszar jednoznacznie wskaże, którzy producenci z województwa opolskiego i śląskiego będą mogli w przyszłości wytwarzać i sprzedawać produkt o nazwie krupniok śląski. MW-DRW Camerimage za promocję funduszy Wśród laureatów zakończonego festiwalu Plus Camerimage 2011 znalazł się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego spot reklamowy zdobył główną nagrodę w kategorii reklamującej Europejskie fundusze w kadrze. Autorem spotu Opolskie. Tu się żyje zmianami była Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. Był on elementem kampanii promocyjnej, przygotowanej przez agencję w tym roku. Do konkursu zgłoszono 23 produkcje, a wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymały Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15

16 Najbezpieczniej w Opolskiem Jesteśmy najbezpieczniejszym województwem w kraju wynika z tzw. Opolskiego Gambitu czyli programu, który został przyjęty w 2005 roku, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jacek Zamorowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przypomniał założenia programu. Otóż według jego wytycznych w 2013 roku liczba zabitych w wypadkach drogowych nie powinna przekroczyć 80 osób (za 10 miesięcy tego roku jest 79), a liczba rannych 1200 osób. Założenia związane z rannymi udało się osiągnąć już w ubiegłym roku było ich 1028, a do końca października tego roku ranne zostały 834 osoby. Natomiast założenia związane z obniżeniem liczby zabitych są według policji realne do osiągnięcia. Jacek Zamorowski mówił o wzmożonym wysiłku opolskiej drogówki. W roku 2010 ujawniono przypadków przekroczenia prędkości oraz osób prowadzących auto w stanie nietrzeźwym. Naczelnik drogówki opowiadał o systematycznych kontrolach np. dyskoteki w Pietnej, w czasie których nie ujawniono ani jednego przypadku nietrzeźwości wśród powracających z zabawy, za to na parkingu przed dyskoteką zostawało kilkadziesiąt pustych aut. Ich kierowcy w obawie przed policją woleli wrócić do domu jakimś innym środkiem lokomocji. Bolesław Pustelnik, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Bogdan Poliwoda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, podkreślali, że poprawa bezpieczeństwa na opolskich drogach była możliwa dzięki inwestycjom na drogach. GDDP zmodernizowała i przebu- dowała na Opolszczyźnie od 2005 roku łącznie 193 km dróg, powstało pięć obwodnic, 50 km chodników. Z kolei ZDW przeprowadził w tym czasie 60 inwestycji drogowych, wybudowano 100 km dróg i 45 km chodników, powstały ronda m. in. w Gogolinie, Lewinie Brzeskim, Nysie, przebudowano pięć niebezpiecznych punktów. Efekty przyniosła tzw. segregacja ruchu pieszego i zmotoryzowanego (chodniki, ścieżki rowerowe, zatoczki autobusowe). Tym zakrojonym na szeroką skalę inwestycjom towarzyszyły działania edukacyjne prowadzone w opolskich szkołach przez Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wicemarszałek Tomasz Kostuś, który przewodniczy Radzie, na jej posiedzenie zaprosił burmistrza Grodkowa, Marka Antoniewicza. To w związku z sygnałami radnych województwa o niebezpiecznych wypadkach, do jakich dochodzi na nowo oddanej obwodnicy tego miasta. - Nie skarżymy się zapewniał burmistrz Grodkowa. Obwodnica była niezwykle potrzebna, pozbyliśmy się z miasta ruchu tranzytowego. Ale faktem jest, że dochodzi na niej do kolizji i groźnych wypadków. W ostatnim zginęły dwie osoby. Być może mieszkańcy gminy jeżdżą na pamięć? Bo moim zdaniem oznakowanie jest odpowiednie. Dyrektor Poliwoda potwierdzał, że obwodnica krzyżuje się z trzema drogami. Na jednym jest rondo, pozostałe drogi na krzyżówce do Strzelina i Ziębic miały status podporządkowanych ze znakami ustąp pierwszeństwa przejazdu, które ostatnio zamieniono na znaki stop. Także pozioma linia nakazuje bezwzględne zatrzymanie się. Do 15 grudnia dodatkowo zostaną nieco dalej przesunięte tzw. zielone znaki (informacyjne), by nie zasłaniały stopu, ponadto przy dojeździe będzie zainstalowany mrugający znak ostrzegawczy oraz tzw. poziome tarki. Policja, która twierdzi, że od otwarcia obwodnicy ma specjalny nadzór nad tą drogą, chce zainstalować bramownice, które odczytają numer rejestracyjny auta i obliczą z jaką prędkością przejechało określony odcinek drogi. Gdyby z bramownicami nie wyszło, zainstalowany zostanie fotoradar. 16 Członkowie WRBRD oceniali efekty Opolskiego Gambitu.

17 Z orłem na piersiach Czterdziesty Orlik na Opolszczyźnie Tradycją stały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego coroczne spotkania z najlepszymi opolskimi sportowcami zdobywcami medali na zawodach rangi światowej, europejskiej i krajowej. Na tegoroczne spotkanie marszałek województwa opolskiego zaprosił kilkudziesięciu medalistów XIII Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a także zawodników, trenerów i działaczy dziesięciu najlepszych sekcji sportowych województwa opolskiego w roku W gronie zawodników i ich trenerów znaleźli się m.in. Tomasz Moździerski, który w tym roku zdobył dwa drugie Pamiątkowe zdjęcie opolskich medalistów. Fot: Leszek Budyłowski. miejsca na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie (trener Krzysztof Bil). Obecny był także trener Andrzej Sałacki z zakrzowskiej Lewady i zdobywczyni I miejsca w jeździectwie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Katarzyna Bryś. Nie zabrakło Natalii Pawlaczek, zdobywczyni kilku medali (w tym złota) na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (trener Jacek Urantówka). Młodzi sportowcy wyposażeni zostali w torby podróżne oraz ręczniki z napisem Opolskie. Obecna na spotkaniu Barbara Kamińska, członkini Zarządu Województwa, żartowała, że torby podróżne specjalnie mają wiele kieszonek, by można było w nie chować zdobyte medale. Na spotkanie przybyli przedstawiciele najwyżej w tym roku sklasyfikowanych sekcji sportowych. I tak najwyżej uplasowały się: Opolski Klub Teakwondo (166 punkty), Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne (158,3), LKS Orzeł Namysłów (157), AZS KU PO sekcja short track (143,8). Kolejne miejsca zajęli: MKS Zryw Opole, LUKS Podium Kup, LOK Vetrim Opole, AZS KU PO lekka atletyka, KS Obuwnik Prudnik i LMGKK Ziemia Brzeska. Barbara Kamińska podziękowała młodym ludziom i ich trenerom za medale i dotychczasowe wyniki sportowe. Życzyła im, by jak najczęściej mieli okazje występować w koszulkach z orłem na piersiach i by za ich sprawą można było wysłuchać polskiego hymnu państwowego. Choć jak dodała nie zawsze najważniejszy jest medal. Liczy się przede wszystkim radość z uprawianego sportu i duch sportowej rywalizacji. Inauguracyjny mecz rozegrano przy sztucznym świetle. Fot: Jacek Światły Wgminie Olszanka otwarto pierwszy z planowanych na ten rok i zarazem czterdziesty w regionie kompleks sportowy Orlik Zlokalizowano go na działkach miejscowości Pogorzela, na styku dwóch wsi Olszanka i Pogorzela, przy Publicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym. Kosztował tysięcy złotych. Na tę kwotę złożyły się dotacje ministerstwa sportu i samorządu województwa (obie po 333 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę gmina pozyskała w ramach funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (to pierwszy w województwie Orlik współfinansowany z funduszy unijnych). Wójt gminy, Aneta Rabczewska, mówi, że zainteresowanie Orlikiem jest duże. Oprócz uczniów obu miejscowości okoliczne LZS-y chciałyby na boiskach trenować i rozgrywać swoje mecze. Orlik jest drugim w gminie kompleksem boisk wielofunkcyjnych (po Przylesiu), ale pierwszym ze sztuczną nawierzchnią. Obecny na otwarciu wicemarszałek Antoni Konopka życzył młodzieży sukcesów sportowych, przekazał też komplet piłek. Na inaugurację Orlika przyjechała do Olszanki była mieszkanka i wychowanka tutejszej szkoły Danuta Bułakowska, uczestniczka Olimpiady w Moskwie w 1980 roku. Jej skok wzwyż (1,97 m) z 1984 roku dotąd jest rekordem Polski. Do końca roku planowane jest oddanie w województwie jeszcze siedmiu Orlików. Sześć z nich otrzymało pełne dofinansowanie samorządu województwa (po 333 tys. złotych), urząd w Gorzowie Śląskim zgodził się na dotację w wysokości 50 tys. złotych, a gmina Kędzierzyn-Koźle buduje kompleks z własnych funduszy. 17

18 Morsy wyszły na brzeg baza mógł przepłynąć w miarę swobodnie przy swoim niespełna metrowym zanurzeniu. Przypomnijmy, że razem z Odrą płynęli: Adam Giet, Marian Hampel, Teresa Koczubik, Teresa Jaworska, Sebastian Szewczyk, Janusz Tyka. Asekurował ich instruktor WOPR Stanisław Wołkiewicz. Oprac. UMWZ Do Odry weszli 16 listopada w czeskiej Ostrawie. Na stały ląd wyszli 3 grudnia. Zmęczeni, ale zadowoleni zameldowali się na mecie na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Grupa 7 morsów z Klubu Morsy Dębowa z Kędzierzyna-Koźla przepłynęła rzeką Odrą dystans 741 km. To oryginalne przedsięwzięcie miało na celu medialną ekspozycję walorów księżnej polskich rzek Odry. Wyprawie morsów patronuje hasło Przywrócić żeglugę na Odrze, ukazać walory turystyczno-krajoznawcze Odry, Odra rzeką World Press Photo w Opolu Już po raz jedenasty w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej można było obejrzeć wystawę najlepszych fotografii prasowych z całego świata. To zdjęcia nagrodzone przez międzynarodowe jury 54. edycji konkursu World Press Photo. Wystawa gości co roku w 45 krajach, odwiedza ją zwykle ponad dwa miliony ludzi. W Polsce fotografie prezentowane były tylko w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Opolu (do 18 grudnia). Jury przyznało w tym roku nagrody w dziewięciu kategoriach konkursowych 54 fotografom pochodzącym z 23 krajów. Wyróżnionych zostało również dwóch Polaków. Drugą Kędzierzyńskie morsy na mecie w Szczecinie. 18 integracji europejskiej. Projekt, który jest wpisany w kalendarz wydarzeń polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, objęli patronatem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. - Podziwiając hart ducha, żelazne zdrowie i wytrwałość uczestników spływu, można śmiało potwierdzić słuszność starego porzekadła zimna woda zdrowia doda. Dla samorządu naszego województwa państwa wyczyn postrzegamy nie tyle w kategoriach sportowych, ale przede wszystkim jest to niesłychana promocja Odry mówił Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, który witał morsów w Szczecinie. Morsy płynęły razem z Odrą w systemie sztafetowym. Ze względu na przepisy prawne w wodzie przebywały od godziny 6 rano do 22 wieczorem. Wyprawę zabezpieczał statek baza m/s Sucharski. Jak mówił Janusz Tyka, szczególnie trudne były do pokonania górne odcinki rzeki, niebezpieczne były na przykład przeprawy przez śluzy, których było aż 23 na całej trasie. Doskwierały także niskie temperatury, ale na szczęście te minusowe były sporadyczne, choć pod Wrocławiem musieli sobie torować drogę pośród kry. Kłopot także sprawiały niskie stany wody, w Brzegu musieli sięgnąć po sztuczną falę, aby ich statek Najlepsze fotografie w Opolu. nagrodę za fotoreportaż sportowy zdobył Tomasz Gudzowaty za cykl zdjęć dla Yours Galery, poświęcony wyścigom samochodowym w Meksyku, trzecią nagrodę za fotoreportaż w kategorii Ludzie i wydarzenia zdobył Filip Ćwik za fotografie przedstawiające żałobę w Polsce po katastrofie pod Smoleńskiem w kwietniu ubiegłego roku. W tym roku do konkursu została zgłoszona rekordowa ilość zdjęć ( ). Swój udział zgłosiło fotografów reprezentujących 125 różnych narodowości. VR

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (51) listopad 2008

Nr 11 (51) listopad 2008 Nr 11 (51) listopad 2008 ISSN 1733-1811 W numerze: Kadencja na półmetku str. 4 Są pieniądze dla przedsiębiorców str. 7 Miarka dla mecenasów kultury str. 8 Opolski dom musi ożyć str. 9 Jak Opolanie obchodzili

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Okładka: bulwary nad Młynówką w Opolu Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul.

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (39) listopad 2007

Nr 11 (39) listopad 2007 Nr 11 (39) listopad 2007 ISSN 1733-1811 W tym miesiącu: Nowi parlamentarzyści str 4 Jest wędka. Trzeba z niej skorzystać str 5 Zbiornik we Włodzieninie już gotowy str 8 Nagrody dla animatorów kultury str

Bardziej szczegółowo

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Okładka: Pierwsze oznaki wiosny - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy 02 (30) 2007 LUTY issn 1733-1811 Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na

Bardziej szczegółowo

Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811

Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811 Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811 Okładka: Nareszcie wiosna - krzyż przydrożny w okolicach Dobrodzienia - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie W Regionalne M r województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urz du M kowskiego), pokój 187, tel: 77

Bardziej szczegółowo

Premier z dobrą nowiną

Premier z dobrą nowiną Premier z dobrą nowiną NR 23 CZERWIEC 2014 ISSN 2299-14-17 150 milionów zł na rewitalizację Wałbrzycha i odblokowanie budowy trasy S3 do Czech. To zapowiedział premier Donald Tusk podczas wizyty w wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pokaż firmę na Targach Rolnych

Pokaż firmę na Targach Rolnych Pokaż firmę na Targach Rolnych Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości na trwałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych na Mazowszu. W tym roku 26 kwietnia odbędzie się 16. edycja imprezy,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

TCZEW NA GIEŁDZIE PO WYBORACH

TCZEW NA GIEŁDZIE PO WYBORACH www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 10/237 Listopad NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 PO WYBORACH TCZEW NA GIEŁDZIE 21 listopada w Tczewie głosowało 19 005 osób spośród 47

Bardziej szczegółowo

Starostwo pomaga straży

Starostwo pomaga straży Starostwo pomaga straży 10 listopada br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie otrzymała długo oczekiwany samochód - podnośnik SHD25. Pojazd ten został dostarczony do sochaczewskiej

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Zakrzów kuźnią olimpijczyków

Zakrzów kuźnią olimpijczyków SPORT W TYM NUMERZE Zakrzów kuźnią olimpijczyków Ludowy Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie otrzymał status Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego. W niewielkiej miejscowości w byłych budynkach PGR-u powstał nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku?

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? maj 2013 nr 5 (144) rok XIII ISSN 1642-0918 Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? Pomysły z energią Inteligentny dom zrobi babci EKG, skontroluje na bieżąco, czy nic się

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010 11 listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY Nr 17 grudzień 2013 ISSN 2299-14-17 Protest w obronie S3 W połowie listopada odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem pikieta w obronie odcinka drogi S3 Legnica - Lubawka.

Bardziej szczegółowo