PRZEWODNIK HAPPY DAYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK HAPPY DAYS"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK HAPPY DAYS Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 1

2 Spis treści: Wstęp i kontekst Co można zyskać zostając szkołą Happy Days?... 5 Kto tworzy szkołę Happy Days?... 7 Misja szkoły Happy Days Szkolna Drużyna Happy Days Jak używać pakietu Happy Days? Ochrona praw dziecka Poufność Wsparcie dla uczniów Wsparcie dla nauczycieli.. 13 Auto-ewaluacja Przechowywanie danych Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Day Pomoc i wsparcie Załącznik

3 Wstęp i kontekst Kwestia zdrowia psychicznego u młodzieży jest problemem globalnym. Promowanie dobrego samopoczucia i pozytywnego zdrowia psychicznego jest nie tylko zadaniem służb medycznych, ale także szerzej zakrojonym wyzwaniem dla społeczności, miast i krajów na całym świecie. Z ilościowego punktu widzenia szacuje się, że problemy zdrowia psychicznego przyczyniają się do utraty 3-4% Produktu Krajowego Brutto w całej Europie każdego roku. Szacuje się także, że około połowa więźniów w europejskich więzieniach cierpi na jakąś formę problemów ze zdrowiem psychicznym podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Z punktu widzenia jakościowego powszechnie przyjmuje się, że zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów witalności, zdrowia, przyczynia się do osiągnięć i pozytywnej adaptacji, które pomagają ludziom w radzeniu sobie, rozwijaniu się i doświadczaniu dobrego samopoczucia oraz byciu zdrową jednostką społeczną. Poprawa zdrowia psychicznego przynosi znaczące korzyści dla zdrowia i jakości życia, dla poszczególnych osób i wspólnot: korzyści te są nie tylko wynikiem braku problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, ale są związane z wielorakimi aspektami pozytywnego stanu zdrowia mentalnego. Wagę obowiązku społeczeństwa w ramach oddziaływania na zdrowie psychiczne młodzieży odczuwa się najbardziej w szkołach miejscach, w których młodzi ludzie razem rosną, uczą się, przystosowują się do zasad społecznego współżycia. W świecie, którym informacje przepływają tak łatwo, gdzie technologia pozwala na anonimowe i szybkie wyrażanie opinii, coraz bardziej istotne staje się to, aby wspierać i prowadzić młodzież, z którą stykamy się na codzień, w ich drodze przez, często niespokojne, lata dojrzewania. Powszechnie uważa się, że najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie problemów zdrowia psychicznego młodzieży jest nie tylko świadczenie usług zdrowotnych, mających na celu leczenie konkretnych chorób związanych ze zdrowiem psychicznym, ale zapewnienie młodzieży informacji oraz rozwój środowiska i polityki wsparcia, w których potencjał 3

4 pojawienia się problemów zdrowia psychicznego jest znacznie zmniejszony. Głównym celem projektu Happy Days jest pomoc szkołom w stworzeniu takich warunków. Mając to na uwadze, Co Meath VEC z Irlandii wyszedł z propozycją projektu Happy Days, należącego do programu Comenius i finansowanego przez Unię Europejską, w celu opracowania kompleksowej strategii dla szkół europejskich, w którym tworzone będzie możliwie najlepsze środowisko, mające na celu zapobieganie powstawaniu problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego. Projekt powstał we współpracy z szkołami średnimi, centrami edukacji, osobami opracowującymi programy edukacyjne oraz pracownikami służby zdrowia. Owoce projektu Happy Days zostały zaprojektowane do bycia narzędziami, dzięki którym europejskie szkoły średnie będą mogły stworzyć kulturę, w której promowane, wspierane i monitorowane jest pozytywne zdrowie psychiczne i gdzie niepokojące objawy będą mogły być zidentyfikowane przez samą młodą osobę lub przez innego członka społeczności szkolnej. Projekt skierowany jest głównie do grup, które składają się na społeczność szkolną, to jest do uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W celu przeprowadzenia prac związanych z tym projektem, Co Meath VEC utworzyło konsorcjum z organizacjami z różnych krajów europejskich. Organizacje zostały wybrane pod kątem ich wiedzy, specjalizacji i umiejętności, by móc przyczynić się do opracowania jak najlepszej jakości Przewodnika dla dyrektorów i nauczycieli, do zastosowania w szkołach średnich, w kontekście ogólnoeuropejskim. Partnerzy wybrani do projektu to: Vytautas Magnus University z Litwy, IP Beja z Portugalii, KCZIA z Polski, 1. Epal Magnesia z Grecji i Timesnap z Irlandii. 4

5 Co można zyskać zostając szkołą Happy Days? Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem. " - Lao Tzu Korzyści z bycia szkołą Happy Days: Poprawa atmosfery w szkole i kultury wzajemnej troski i szacunku. Zwiększona świadomość emocjonalna, zarówno siebie, jak i innych. Dostępność zasobów dotyczących kluczowych obszarów związanych z problemami zdrowia psychicznego młodzieży. Nawiązanie bliższej współpracy z grupami interesariuszy zaangażowanymi w projekt. Większy udział w szkolnych i społecznych wydarzeniach. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia wprowadzające dla rodziców uczniów. Oznaczenie jako szkoła Happy Days będzie sygnałem dla środowiska zewnątrz- i wenątrzszkolnego, że szkoła jest miejscem, w którym aktywnie dba się i wspiera zdrowie psychiczne uczniów. Projekt Happy Days proponuje opracowanie strategicznego podejścia do zaprojektowania, stworzenia i wdrożenia polityki dla całej szkoły, która będzie zachęcać do promowania pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia wśród uczniów w szkole. Będzie się to odbywać poprzez kompleksową współpracę z zainteresowanymi stronami, które przyczyniają się do tworzenia unikalnej kultury szkoły: z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i osobami odpowiedzialnymi za tworzenie programów edukacyjnych. To strategiczne podejście zawiera w sobie Przewodnik Happy Days, trening, m.in. dla nauczycieli, zasoby przydatne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, plany interwencji oraz strategię przydatną do zastosowania przy pracy z młodzieżą szczególnie narażoną na wystąpienie problemów zdrowia psychicznego. Idea ta jest wspierana przez stronę internetową, która również służy do promowania koncepcji i marki Happy Days. Zakłada się, że szkoły, które otrzymają status szkoły Happy Days, odbiorą odznaczenia, które będą 5

6 świadczyć o ich zobowiązaniu do realizacji strategii oraz promocji pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów w szkole. Szkoły Happy Days będą działać na wielu poziomach. Będą między innymi: 1. Zapewniać pozytywne, szczęśliwe środowisko dla uczniów zarówno wewnątrz jak i poza klasą. 2. Statuować politykę promującą zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. 3. Udostępniać zasoby, które pomagają promować pozytywną atmosferę w szkole i ogólne dobre samopoczucie uczniów i szkolnego personelu. Pakiet Happy Days zapewnia nauczycielom wytyczne, zasoby i arkusze zajęć. Ma włączyć model Happy Days do szkolnego programu, jako jego zintegrowaną część. Zapewnia formalne metody rozwoju umiejętności osobistych, zostawia rónież miejsce na mniej formalne dostosowywanie lekcji, według potrzeb uznanych za istotne przez dyrektorów i nauczycieli. Szkoła Happy Days przyjęła za swój cel: 1. Tworzyć, rozwijać i prowadzić kulturę zachowań pozytywnych, opiekuńczych i opartych na wzajemnym szacunku. 2. Dzięki współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej, dążyć do uczynienia szkoły radosnym miejscem, gdzie uczniów zachęca się do pozytywnego podejścia do życia. 3. Umożliwić uczniom korzystanie z Pakietu Happy Days, który informuje uczniów o różnych możliwych wyborach w ich życiu, ewentualnych skutkach tych wyborów i o tym, gdzie mogą znaleźć wsparcie na różnych etapach ich życia. 4. Słuchać. Każda grupa ma swoją szkolną reprezentację Szkolną Drużyną Happy Days, która ma możliwość wpływania na kulturę szkoły. Słuchanie i współpraca są niezbędne do kształtowania kultury szkoły, która jest przyjazna i daje poczucie komfortu wszystkim członkom społeczności szkolnej. 6

7 5. Wziąć odpowiedzialność. Obok prawa każdego człowieka do działania na rzecz własnych korzyści, istnieje też obowiązek działania dla dobra wspólnego społeczności szkolnej. Kto tworzy szkołę Happy Days? Każdy w szkolnej społeczności ponosi odpowiedzialność za tworzenie i utrzymanie dobrej atmosfery szkoły Happy Days. W ten sposób dyrektorzy szkoły, nauczyciele, inni pracownicy, uczniowie, rodzice i lokalna społeczność razem podejmują się realizacji tej inicjatywy. Grupy te powinny współpracować w celu osiągnięcia takiego szkolnego środowiska, w którym istnieje wzajemny szacunek i wzajemna troska o ogólny dobrobyt i dobrostan każdego. Dyrektorzy szkoły: Na początek ważnym zadaniem dla kierownictwa szkoły będzie przedstawienie koncepcji szkoły Happy Days wśród zespołu pracowników, uczniów i rodziców. Dobrze będzie, jeśli wyjaśnią oni, że koncepcja szkoły Happy Days nie jest narzucana lub wprowadzana siłą przez dyrekcję szkoły, ale jest raczej przyjęta jako swego rodzaju schemat działania, w którym wszyscy członkowie powinni czuć nacisk zwłaszcza na: kreowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej szkoły, to, że jest to dodatkowy, elastyczny program nauczania, tworzenie dobrej atmosfery w szkole, zdrowie psychiczne młodzieży, uprzejmość i odpowiedzialność, kreatywność i zabawę, zachęcanie do osobistych wyborów i wspieranie w nich uczniów, wspólne dobro i demokrację, uczniów, jako cenny głos i zwolenników zmian na lepsze. 7

8 Jak w przypadku wszystkich rodzajów polityk i inicjatyw szkolnych, ważne jest, aby Przewodnik ten pomagał w utrzymaniu wyraźnej koncepcji Happy Days w czasie jej realizacji w szkole i ułatwił ocenę jej skuteczności. Nauczyciele: Nauczyciele są jednym z najważniejszych podmiotów szkoły Happy Days. Aby koncepcja Happy Days mogła przetrwać w szkole, musi najpierw zakorzenić się w klasie. Każda klasa powinna być postrzegana jako mikro-szkoła Happy Days, promująca te same zasady, które są inicjowane w całej szkole. Nauczanie jest powszechnie postrzegane jako profesja bardzo stresująca, jako że nauczyciele poświęcają wiele czasu i wysiłku na stworzenie szczęśliwego i pełnego wzajemnego szacunku środowiska dla wychowanków. To zadanie jest tym trudniejsze w dzisiejszych czasach recesji Europy, kiedy to dobra wola nauczycieli i ich wysiłek wydaje się być w bardzo niewielkim stopniu doceniany przez rząd i społeczeństwo. Mimo tych trudnych dla nauczycieli warunków, środowisko szkolne nigdy nie było większym wyzwaniem dla młodzieży. Coraz bardziej powszechne jest emocjonalne znęcanie się nad innymi, presja rówieśników, etykietowanie, segregacja społeczna i brak wrażliwości na nadużycia słowne i fizyczne. Wszystko to oznacza, że występowanie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym staje coraz bardziej powszechne oraz aktualne, ale i lekceważone. W świetle rosnącej częstotliwości aktów zastraszania (w tym cyberprzemocy), samookaleczeń, samobójstw i problemów ze zdrowiem psychicznym, nigdy nie było tak ważne, aby mieć świadomość kultury, jaka jest promowana w szkole. Szkoły często bywają dobrą wylęgarnią dla tego typu problemów, więc w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, nauczyciele powinni podjąć spójną współpracę, by w codziennych sytuacjach być najlepszym przykładem dla uczniów tego, w jaki sposób odnosić się do siebie i jak dbać o siebie nawzajem. Różne problemy dyscyplinarne zawsze będą częścią życia szkolnego, ale poprzez inicjatywę Happy Days szkolny personel może ułatwić młodym ludziom wyciąganie odpowiednich wniosków z zaistniałych sytuacji oraz minimalizować ich negatywny wpływ i częstotliwość. 8

9 Uczniowie: Jednym z kluczowych elementów inicjatywy Happy Days jest to, że studenci pełnią znaczącą rolę w realizacji tego przedsięwzięcia. Uczniowie aktywną postawą przyczyniają się do formułowania i wdrażania koncepcji Happy Days w szkole. Poprzez Szkolną Drużynę Happy Days, uczniowie mogą głośno wyrazić swoje potrzeby, zostać wysłuchani. W ten sposób mają też możliwość wywierania wpływu na część decyzji związanych ze szkolną kulturą oraz promowaniem szczęśliwego środowiska w szkole. Aby inicjatywa Happy Days mogła zmienić szkolną atmosferę, uczniowie mają obowiązek wspierania i przestrzegania podstawowych założeń i celów tego przesięwzięcia. Wśród uczniów musi panować powszechna zgoda, że zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są ważne oraz że środowisko szkolne może stać się jeszcze bardziej przyjemnym oraz rozwijającym miejscem dla wszystkich. Będzie się tak dziać poprzez indywidualny i wspólny wysiłek, ponieważ to uczniowie stanowią największą grupę tej inicjatywy,. Rodzice: Relacje na linii rodzice szkoła są bardzo zróżnicowane. Tak jak szkoły różnią się, podobnie i każda rodzina jest inna. Jednocześnie nie znaczy to, że współpraca jest spisana na straty. Inicjatywa Happy Days obejmuje wstępne szkolenia dla rodziców. Szkolenie to będzie informować rodziców, na czym polega program Happy Days i jak ma w zamierzeniu wyglądać jego funkcjonowanie w ramach szkoły, a także o niektórych czynnikach przyczyniających się do złego stanu zdrowia psychicznego. Obecność rodziców w Szkolnej Drużynie Happy Days umożliwia dodatkowy i ważny wymiar komunikacji i procesu podejmowania decyzji i zachęca rodziców do dzielenia się swoim wsparciem oraz do brania udziału w szkolnych inicjatywach. Rodzice mogą komunikować się ze sobą nawzajem poprzez wiele narzędzi, takich jak blog, forum stworzone na stronie internetowej szkoły lub po prostu przez grupowe e. Szczegóły powinny być omówione przez szkołę i przedstawicieli rodziców w zależności od tego, co najlepiej odpowiada obu stronom. Szkolni psychologowie: 9

10 Szkolni psychologowie i doradcy są już z racji wykonywanego zawodu nastawieni na dbanie o ogólne dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne poszczególnych uczniów szkół, w których pracują lub współpracują. Ich obecność w ramach szkolnej sieci wsparcia umożliwia skierowanie młodych ludzi doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym do odpowiedniej opieki. Ich obecność w Szkolnej Drużynie Happy Days jest bardzo korzystna z punktu widzenia identyfikacji różnych zachowań szkolnych i kultur, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Misja szkoły Happy Days Ta szkoła jest szkołą Happy Days. Tu szanujemy prawo każdej osoby do tego, by czuć się szczęśliwą i zadowoloną. W naszych działaniach chcemy respektować prawa innych oraz nasze własne, tworząc w ten sposób środowisko najlepsze z możliwych dla wszystkich. Szkolna Drużyna Happy Days Szkolna Drużyna Happy Days powinna działać jako grupa, która ma świadomość tego, jak kształtuje się atmosfera i kultura szkolna. Rola jej członków to: Przedstawianie i bronienie głosu i opinii grupy, którą reprezentują. Przekazywanie informacji zwrotnej do grupy, którą reprezentują. Tu ważną rolę odgrywają zarządzający szkołą, którzy powinni starać się pomóc i ułatwiać Drużynie działanie w tym zakresie. Omawianie i planowanie aspektów związanych ze szkolną kulturą oraz ważnych, aktualnych zagadnień. Współpracowanie i kontaktowanie się na bieżąco z innymi członkami Szkolnej Drużyny Happy Days. Drużyna ta będzie się spotykać dwa razy w każdym półroczu, optymalnie na początku i na końcu semestru. Aby praca przebiegała jak najbardziej efektywnie, skład zespołu powinien być następujący: Dyrektorzy szkoły. 10

11 Nauczyciele (minimum dwóch, choć najlepiej, gdyby była to liczba odpowiadająca jedną dziesiątej pracowników dydaktycznych). Przedstawiciele personelu pomocniczego (Pielęgniarka, kucharz, woźny, administrator itp.). Psychologowie lub doradcy. Uczniowie (jedna dziewczyna i jeden chłopak jako reprezentanci każdego rocznika). Rodzice (co najmniej dwóch). Porządek obrad będzie opierać się na ogólnej agendzie (patrz załącznik). Posiedzenia powinny być protokołowane, a protokół rozpowszechniany przez przedstawicieli do grup, które reprezentują, zgodnie z praktyką szkolną, np. poprzez biuletyny, spotkania pracowników, stronę internetową szkoły, listy, formalne grupy kontaktu itp. Jak używać Pakietu Happy Days? Będąc częścią Szkolnej Drużyny Happy Days, szkoły zostają wyposażone w Pakiet Happy Days, który ma na celu ułatwienie dyskusji i rozwijania kluczowych obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym. Obszary te zostały zidentyfikowane w trakcie fazy badawczej projektu Happy Days przez nauczycieli i uczniów w całej Europie, jako istotne i jako te, które mogą powodować konsternację oraz stres psychiczny wśród młodzieży. Poniżej znajduje się lista obszarów i zasobów, które tworzą Pakiet Happy Days: Zastraszanie i antyspołeczne zachowanie Zastraszanie w celu zdobycia popularności zastraszanie pod presją rówieśników Umiejętność radzenia sobie i odpowiedzialność społeczna Smutek i depresja, zapobieganie samobójstwom Umiejętności radzenia sobie Tolerancja i odpowiedzialność społeczna Problemy z pieniędzmi Nadużywanie alkoholu i narkotyków Różnorodność i rodzina 11

12 Nie ma jak rodzina Tworzenie pozytywnego środowiska szkolnego Zaburzenia nawyków jedzeniowych. W zdrowym ciele zdrowy duch. Szkolni oprawcy na drodze do pozytywnego społecznego zachowania Cyberprzemoc Nie podawaj dalej Rozpoznawanie i radzenie sobie z przemocą on-line w szkole Zrób coś Jak nie pozostać obojętnym na cyberprzemoc Szkoły zwykle mają wiele programowych i ponadprogramowych zadań. Pakiet Happy Days został zaprojektowany tak, aby dopasować się do różnych aspektów programu nauczania w taki sposób, aby lekcje z Pakietu, związane z kluczowymi tematami zdrowia psychicznego, mogły być płynnie włączone do już istniejącego programu. Nie ma konieczności ani potrzeby sztywnego wykorzystywania Pakietu Happy Days, należy traktować go jako materiał dydaktyczny, który może być stosowany w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby lub przerobiony jako materiał prewencyjny. Optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie go jako część adekwatnych ku temu przedmiotów lekcyjnych. Takie rozwiązanie sprzyjałoby nauce poprzez przedstwienie pasującego do sytuacji, prywatnego lub społecznego kontekstu, a także pomogłoby wpoić odpowiednie postawy na przyszłość. Na przykład, lekcja Problemy z pieniędzmi, mogłaby zostać przeprowadzona jako część lekcji matematyki, lekcja o cyberprzemocy na zajęciach informatyki. Ochrona Praw Dziecka Każdy kraj europejski posiada odrębne przepisy odnośnie ochrony praw dzieci. Przepisy te powinny być przestrzegane zawsze, także w czasie wdrażania Projektu Happy Days do szkoły. Partnerzy projektu Happy Days nie odpowiadają za żadne działania, które by naruszały te przepisy. 12

13 Poufność Ochrona danych i poufność są niezmiernie ważne dla szkoły. Projekt Happy Days dni nie wymaga ani nie popiera żadnych zmian w polityce szkoły czy też w krajowych przepisach prawa. W związku z tym szkoły muszą przestrzegać odpowiednich wytycznych krajowych oraz przepisów dotyczących ochrony danych, poufności czy ochrony dzieci. Spotkania Szkolnej Drużyny Happy Days powinny odbywać się bez naruszenia tych wytycznych i przepisów prawa, a wszyscy uczestnicy tych spotkań powinni być uświadomieni co do ochrony danych i ochrony praw dziecka przez kierownictwo szkoły, przed rozpoczęciem posiedzenia. Na spotkaniach poszczególni uczniowie czy też pracownicy nie powinni być traktowani stereotypowo czy nazywani w sposób prześmiewczy. Wsparcie dla uczniów Projekt Happy Days nie dostarcza żadnych konkretnych struktur wsparcia czy pomocy dla poszczególnych uczniów. Projekt Happy Days jest zasadniczo inicjatywą, która wspiera rozwój pozytywnej, pełnej tolerancji kultury promującej odpowiedzialność w omawianych obszarach, związanych ze zdrowiem psychicznym dorastającej młodzieży. Odbywa się to poprzez Pakiet Happy Days, tenże Przewodnik i zasoby on-line. Struktury wsparcia dla studentów, które szkoła obecnie stosuje, powinny pozostać niezależne od inicjatywy Happy Days. Wsparcie dla nauczycieli Wybrane szkoły będą mieć szansę kontynuowania szkolenia zawodowego rozwoju dla nauczycieli. To szkolenie skupia się na realizacji inicjatywy Happy Days w szkołach. Struktury wsparcia, pomocy i nadzoru nauczycieli, które szkoła obecnie stosuje, powinny pozostać niezależne od inicjatywy Happy Days. Autoewaluacja. Szkoła oraz Drużyna Szkolna Happy Days może oceniać projekt Happy Days oraz proces jego wdrażania, korzystając z formularzy oceny i ewaluacji. 13

14 Przechowywanie danych Wyniki pracy oraz ewidencja spotkań Szkolnej Drużyny Happy Days powinny być protokołowane i przechowywane w pliku za pomocą używanego w szkole systemu przechowywania danych. Dokumenty, które należy przechowywać, powinny składać się m.in. z dokumentu: "Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Days" i innych tematycznie związanych dokumentów. 14

15 Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Days Mam świadomość, że: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Włączenie się szkoły w schemat zaproponowany w Przewodniku Happy Days było przedyskutowane na zebraniu grona pedagogicznego i dostosowanie go do programu działania szkoły zostało odpowiednio zaplanowane. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o inicjatywie Happy Days, przestrzeganiu zasad, które ona proponuje oraz o tym, dlaczego szkoła zechciała podjąć decyzję o włączeniu się w program Happy Days. 15

16 Decyzja szkoły o włączeniu się w inicjatywę Happy Days została zakomunikowana środowisku zewnętrznym szkoły poprzez stronę internetową, e lub inne środki używane przez szkołę. Wszyscy rodzice oraz zarząd szkoły zostali poinformowani o inicjatywie Happy Days. Misja szkoły Happy Days została zintegrowana z misją szkoły. Istnieje link na stronie szkoły przekierowujący na stronę Happy Days. 16

17 Szkolna Drużyna Happy Days: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Uczniowie zainteresowani zaangażowaniem się jako przedstawiciele swoich rówieśników zostali wybrani demokratycznie. Każdy rocznik jest reprezentowany przez jedną dziewczynę i jednego chłopca. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem uczniów. Szkolny personel z własnej woli zaoferował się, by reprezentować swoich kolegów. Co najmniej jedna dziesiąta personelu (nauczyciele, personel pomocniczy) jest reprezentowana. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem personelu szkolnego. Szkolny psycholog lub pedagog są reprezentowani. 17

18 Rodzice są reprezentowani przez co najmniej dwie osoby. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem rodziców. Każdy członek Drużyny zobowiązał się uczęszczać na spotkania dwa razy na semestr, a data i godzina następnego spotkania została wyznaczona. Wsparcie promocji zdrowia psychicznego: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Szkoła używa przykładów uprzejmości, pracy zespołowej, programów zdrowego trybu życia i pokrewnych materiałów do promowania pozytywnego zdrowia 18

19 psychicznego. Szkoła posiada strategię na zidentyfikowanie wczesnych objawów problemów ze zdrowiem psychicznym. Szkoła ma jasny system kierowania do odpowiednich służb, gdy zaistnieje potrzeba pomocy uczniom doświadczającym problemy ze zdrowiem psychicznym. Szkoła ma jasną politykę w zakresie zdrowia psychicznego i co do personelu, który jest kompetentny w tej dziedzinie. Ma formalny dokument komunikacji pomiędzy tymi osobami, szkolnym personelem, dyrektorem, rodzicami i uczniami. 19

20 Szkoła posiada politykę poufności dotyczącą zdrowia psychicznego. Szkoła korzysta z Pakietu Happy Days. Kultura szkoły i szkolna atmosfera. Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Personel codziennie wita się z uczniami zarówno w klasie, jak i poza nią. Personel wspiera uczniów. Można podać przykłady wartościowej pracy i współpracy. Odwiedzający szkołę są w niej uprzejmie witani i goszczeni. 20

21 Jeśli to możliwe, klasy i pomieszczenia nie są zawsze zamknięte, lecz są udostępniane uczniom. Istnieje jasny sposób komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Uczniowie są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami z procesu nauczania (z lekcji, zajęć pozalekcyjnych, indywidualnej nauki). Jęśli to możliwe, zamiast uruchamiania procedur dyscyplinarnych, złe zachowanie powinno być przedyskutowane i stać się szansą do wyciągnięcia wniosków. Istnieje regularny, pozytywny kontakt z rodzicami w czasie trwania roku szkolnego. Istnieje całoroczny kalendarz szkolnych imprez, który zawiera przynajmniej po jednej aktywności z poniższych kategorii. Każdy student jest zaangażowany w co najmniej jedną, choćby drobną aktywność: Sport Muzyka Pisanie i poezja (gazetka szkolna, klub) Teatr i taniec Sztuka Czytelnictwo Gry i hobby Projekty dotyczące komunikacji Jedzenie, gotowanie i zdrowe odżywianie 21

22 Projekty dotyczące społecznych zagadanień na poziomie narodowym lub międzynarodowym Szkolna Dryżyna reprezentuje szkołę w inicjatywach odpowiadających programowi Happy Days na zewnątrz szkoły co najmniej dwa razy w roku. 22

23 Pomoc i wsparcie Pomoc i wsparcie od zespołu projektowego w zakresie spraw związanych z inicjatywą Happy Days, jest zawsze dostępne. W zakładce "Kontakt" na naszej stronie internetowej znajdują się adresy osób z każdej organizacji spośród krajów uczestniczących w projekcie. Odpowiemy na wszystkie maile. Na stronie Happy Days mogą Państwo również znaleźć adres każdej z organizacji. Istnieje profil projektu Happy Days na Facebook u, który można polubić. Użytkownicy Facebook'a mogą kontaktować się z ludźmi, którzy także zaangażowani są w szkolną inicjatywę Happy Days. Można również znaleźć stronę Vimeo projektu Happy Days. Zawiera szereg zasobów multimedialnych stworzonych w trakcie rozwoju projektu Happy Days. Zasoby te są związane z Pakietem Happy Days i i mogą być używane zarówno przez nauczycieli, aby promować świadomość i przeprowadzać lekcje związane z tematyką zdrowia psychicznego, lub mogą być po prostu lekturą edukacyjną, przedstawiającą koncepcję Happy Days, która została opracowana na bazie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich w całej Europie. 23

24 Załącznik. Przykładowa agenda spotkania Drużyny Happy Days. Informacja zwrotna. Wyznaczone osoby (reprezentanci grup) powinni dostarczać informację zwrotną co do ogólnej atmosfery w szkole. Czy zaistniały jakieś problemy społeczne lub niepokojące trnedy i jaki jest ich wpływ na uczniów? Czy są przykłady dobrego zachowania lub zdrowych interakcji i jak można je wspierać i nagradzać? Zaplanowana odpowiedź. Zaplanowanie odpowiedzi na zaistniałe problemy lub dobre wzorce zachowań tak, aby uwzględnić w działaniach: Podnoszenie świadomości szkolnej społeczności jak, kto, gdzie. Uczenie się zarówno problemy jak i dobre wzorce są okazją do nauki jak, kto, gdzie. Uwzględnienie odpowiedzi szklolnej społeczności jak, kto, gdzie. Kalendarz wydarzeń. Zaplanowanie i ewidencja aktywności w poniżej zaproponowanych obszarach: Sport Muzyka Pisanie i poezja (gazetka szkolna, klub) Teatr i taniec Sztuka Czytelnictwo Gry i hobby Projekty dotyczące komunikacji Jedzenie, gotowanie i zdrowe odżywianie Projekty dotyczące społecznych zagadanień na poziomie narodowym lub międzynarodowym Monitorowanie przebiegu planu i aktywności szkolnych z planem wyznaczonym przez Kryteria Szkoły Happy Days. Zaplanowanie następnego spotkania Szkolnej Drużyny Happy Days. 24

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Wstęp Zmieniając szkołę uczniowie spotykają się po raz z nowymi kolegami i nauczycielami, często znajdują się w dotąd nieznanym miejscu. Każda z klas jest

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II Badana grupa liczba zbadanych osób Uczniowie liczba: 66 Nauczyciele liczba: 20 Pracownicy niepedagogiczni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 im. Jana Pawła II W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na pojawiające się w otaczającym nas świecie niepokojące

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TROCHĘ Z HISTORII Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, która

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka.

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Analiza ankiety dla rodziców Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Ankieta została stworzona na potrzeby działań szkoły w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Jej celem było zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Z historii SPZ Konferencja międzynarodowa SPZ wiodąca rola Anglików początek projektu SPZ w Polsce.

Z historii SPZ Konferencja międzynarodowa SPZ wiodąca rola Anglików początek projektu SPZ w Polsce. Z historii SPZ 1986 Konferencja międzynarodowa SPZ wiodąca rola Anglików. 1991 początek projektu SPZ w Polsce. 1992 utworzenie przez Komisję Europejską, Radę Europy i ŚOZ Europejskiej Sieci SPZ obecnie

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011/2013 W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień Plan pracy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na rok szkolny 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Odpowiedzialni 1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW

PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW PROGRAM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW KLASY 1 MC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Autor: mgr Józef Czerwiec Założenia programu Pedagogizacja rodziców jest nieodłącznym elementem pracy wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program Bezpieczna Szkoła Szkolny program Bezpieczna Szkoła 2014-2017 Plan pracy został napisany w oparciu o statut, program profilaktyczny i wychowawczy szkoły, plany wychowawcze klas oraz w wyniku konsultacji nauczycieli z koordynatorem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Zarażający zdrowiem Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Prezentacja wyników autoewaluacji standardów szkoły promującej zdrowie dla programu ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM realizowanego w latach w latach 2010 2015 w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18 Zał.nr 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/14-2017/18 rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów, Nasza szkoła jest miejscem gdzie: dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Warszawa 2014 W dniach 7 9 października 2013 r. w Odense w Danii odbyła się Czwarta Europejska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu

Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Stanowi

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE PROGRAM NAPRAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW Podstawy konstruowania programu 1. Wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Zarządzanie szkołą lub placówką w obszarze. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Zarządzanie szkołą lub placówką w obszarze. Funkcjonuje współpraca w zespołach. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Zarządzanie szkołą lub placówką w obszarze Funkcjonuje współpraca w zespołach. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

,,Moje zdrowie w moich rękach

,,Moje zdrowie w moich rękach ,,Moje zdrowie w moich rękach Program realizowany w ramach projektu Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie 2015-2020 Zespół Szkół nr 1 w Czerwionce- Leszczynach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo