PRZEWODNIK HAPPY DAYS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK HAPPY DAYS"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK HAPPY DAYS Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 1

2 Spis treści: Wstęp i kontekst Co można zyskać zostając szkołą Happy Days?... 5 Kto tworzy szkołę Happy Days?... 7 Misja szkoły Happy Days Szkolna Drużyna Happy Days Jak używać pakietu Happy Days? Ochrona praw dziecka Poufność Wsparcie dla uczniów Wsparcie dla nauczycieli.. 13 Auto-ewaluacja Przechowywanie danych Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Day Pomoc i wsparcie Załącznik

3 Wstęp i kontekst Kwestia zdrowia psychicznego u młodzieży jest problemem globalnym. Promowanie dobrego samopoczucia i pozytywnego zdrowia psychicznego jest nie tylko zadaniem służb medycznych, ale także szerzej zakrojonym wyzwaniem dla społeczności, miast i krajów na całym świecie. Z ilościowego punktu widzenia szacuje się, że problemy zdrowia psychicznego przyczyniają się do utraty 3-4% Produktu Krajowego Brutto w całej Europie każdego roku. Szacuje się także, że około połowa więźniów w europejskich więzieniach cierpi na jakąś formę problemów ze zdrowiem psychicznym podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Z punktu widzenia jakościowego powszechnie przyjmuje się, że zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów witalności, zdrowia, przyczynia się do osiągnięć i pozytywnej adaptacji, które pomagają ludziom w radzeniu sobie, rozwijaniu się i doświadczaniu dobrego samopoczucia oraz byciu zdrową jednostką społeczną. Poprawa zdrowia psychicznego przynosi znaczące korzyści dla zdrowia i jakości życia, dla poszczególnych osób i wspólnot: korzyści te są nie tylko wynikiem braku problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, ale są związane z wielorakimi aspektami pozytywnego stanu zdrowia mentalnego. Wagę obowiązku społeczeństwa w ramach oddziaływania na zdrowie psychiczne młodzieży odczuwa się najbardziej w szkołach miejscach, w których młodzi ludzie razem rosną, uczą się, przystosowują się do zasad społecznego współżycia. W świecie, którym informacje przepływają tak łatwo, gdzie technologia pozwala na anonimowe i szybkie wyrażanie opinii, coraz bardziej istotne staje się to, aby wspierać i prowadzić młodzież, z którą stykamy się na codzień, w ich drodze przez, często niespokojne, lata dojrzewania. Powszechnie uważa się, że najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie problemów zdrowia psychicznego młodzieży jest nie tylko świadczenie usług zdrowotnych, mających na celu leczenie konkretnych chorób związanych ze zdrowiem psychicznym, ale zapewnienie młodzieży informacji oraz rozwój środowiska i polityki wsparcia, w których potencjał 3

4 pojawienia się problemów zdrowia psychicznego jest znacznie zmniejszony. Głównym celem projektu Happy Days jest pomoc szkołom w stworzeniu takich warunków. Mając to na uwadze, Co Meath VEC z Irlandii wyszedł z propozycją projektu Happy Days, należącego do programu Comenius i finansowanego przez Unię Europejską, w celu opracowania kompleksowej strategii dla szkół europejskich, w którym tworzone będzie możliwie najlepsze środowisko, mające na celu zapobieganie powstawaniu problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego. Projekt powstał we współpracy z szkołami średnimi, centrami edukacji, osobami opracowującymi programy edukacyjne oraz pracownikami służby zdrowia. Owoce projektu Happy Days zostały zaprojektowane do bycia narzędziami, dzięki którym europejskie szkoły średnie będą mogły stworzyć kulturę, w której promowane, wspierane i monitorowane jest pozytywne zdrowie psychiczne i gdzie niepokojące objawy będą mogły być zidentyfikowane przez samą młodą osobę lub przez innego członka społeczności szkolnej. Projekt skierowany jest głównie do grup, które składają się na społeczność szkolną, to jest do uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W celu przeprowadzenia prac związanych z tym projektem, Co Meath VEC utworzyło konsorcjum z organizacjami z różnych krajów europejskich. Organizacje zostały wybrane pod kątem ich wiedzy, specjalizacji i umiejętności, by móc przyczynić się do opracowania jak najlepszej jakości Przewodnika dla dyrektorów i nauczycieli, do zastosowania w szkołach średnich, w kontekście ogólnoeuropejskim. Partnerzy wybrani do projektu to: Vytautas Magnus University z Litwy, IP Beja z Portugalii, KCZIA z Polski, 1. Epal Magnesia z Grecji i Timesnap z Irlandii. 4

5 Co można zyskać zostając szkołą Happy Days? Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem. " - Lao Tzu Korzyści z bycia szkołą Happy Days: Poprawa atmosfery w szkole i kultury wzajemnej troski i szacunku. Zwiększona świadomość emocjonalna, zarówno siebie, jak i innych. Dostępność zasobów dotyczących kluczowych obszarów związanych z problemami zdrowia psychicznego młodzieży. Nawiązanie bliższej współpracy z grupami interesariuszy zaangażowanymi w projekt. Większy udział w szkolnych i społecznych wydarzeniach. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia wprowadzające dla rodziców uczniów. Oznaczenie jako szkoła Happy Days będzie sygnałem dla środowiska zewnątrz- i wenątrzszkolnego, że szkoła jest miejscem, w którym aktywnie dba się i wspiera zdrowie psychiczne uczniów. Projekt Happy Days proponuje opracowanie strategicznego podejścia do zaprojektowania, stworzenia i wdrożenia polityki dla całej szkoły, która będzie zachęcać do promowania pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia wśród uczniów w szkole. Będzie się to odbywać poprzez kompleksową współpracę z zainteresowanymi stronami, które przyczyniają się do tworzenia unikalnej kultury szkoły: z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i osobami odpowiedzialnymi za tworzenie programów edukacyjnych. To strategiczne podejście zawiera w sobie Przewodnik Happy Days, trening, m.in. dla nauczycieli, zasoby przydatne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, plany interwencji oraz strategię przydatną do zastosowania przy pracy z młodzieżą szczególnie narażoną na wystąpienie problemów zdrowia psychicznego. Idea ta jest wspierana przez stronę internetową, która również służy do promowania koncepcji i marki Happy Days. Zakłada się, że szkoły, które otrzymają status szkoły Happy Days, odbiorą odznaczenia, które będą 5

6 świadczyć o ich zobowiązaniu do realizacji strategii oraz promocji pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów w szkole. Szkoły Happy Days będą działać na wielu poziomach. Będą między innymi: 1. Zapewniać pozytywne, szczęśliwe środowisko dla uczniów zarówno wewnątrz jak i poza klasą. 2. Statuować politykę promującą zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. 3. Udostępniać zasoby, które pomagają promować pozytywną atmosferę w szkole i ogólne dobre samopoczucie uczniów i szkolnego personelu. Pakiet Happy Days zapewnia nauczycielom wytyczne, zasoby i arkusze zajęć. Ma włączyć model Happy Days do szkolnego programu, jako jego zintegrowaną część. Zapewnia formalne metody rozwoju umiejętności osobistych, zostawia rónież miejsce na mniej formalne dostosowywanie lekcji, według potrzeb uznanych za istotne przez dyrektorów i nauczycieli. Szkoła Happy Days przyjęła za swój cel: 1. Tworzyć, rozwijać i prowadzić kulturę zachowań pozytywnych, opiekuńczych i opartych na wzajemnym szacunku. 2. Dzięki współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej, dążyć do uczynienia szkoły radosnym miejscem, gdzie uczniów zachęca się do pozytywnego podejścia do życia. 3. Umożliwić uczniom korzystanie z Pakietu Happy Days, który informuje uczniów o różnych możliwych wyborach w ich życiu, ewentualnych skutkach tych wyborów i o tym, gdzie mogą znaleźć wsparcie na różnych etapach ich życia. 4. Słuchać. Każda grupa ma swoją szkolną reprezentację Szkolną Drużyną Happy Days, która ma możliwość wpływania na kulturę szkoły. Słuchanie i współpraca są niezbędne do kształtowania kultury szkoły, która jest przyjazna i daje poczucie komfortu wszystkim członkom społeczności szkolnej. 6

7 5. Wziąć odpowiedzialność. Obok prawa każdego człowieka do działania na rzecz własnych korzyści, istnieje też obowiązek działania dla dobra wspólnego społeczności szkolnej. Kto tworzy szkołę Happy Days? Każdy w szkolnej społeczności ponosi odpowiedzialność za tworzenie i utrzymanie dobrej atmosfery szkoły Happy Days. W ten sposób dyrektorzy szkoły, nauczyciele, inni pracownicy, uczniowie, rodzice i lokalna społeczność razem podejmują się realizacji tej inicjatywy. Grupy te powinny współpracować w celu osiągnięcia takiego szkolnego środowiska, w którym istnieje wzajemny szacunek i wzajemna troska o ogólny dobrobyt i dobrostan każdego. Dyrektorzy szkoły: Na początek ważnym zadaniem dla kierownictwa szkoły będzie przedstawienie koncepcji szkoły Happy Days wśród zespołu pracowników, uczniów i rodziców. Dobrze będzie, jeśli wyjaśnią oni, że koncepcja szkoły Happy Days nie jest narzucana lub wprowadzana siłą przez dyrekcję szkoły, ale jest raczej przyjęta jako swego rodzaju schemat działania, w którym wszyscy członkowie powinni czuć nacisk zwłaszcza na: kreowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej szkoły, to, że jest to dodatkowy, elastyczny program nauczania, tworzenie dobrej atmosfery w szkole, zdrowie psychiczne młodzieży, uprzejmość i odpowiedzialność, kreatywność i zabawę, zachęcanie do osobistych wyborów i wspieranie w nich uczniów, wspólne dobro i demokrację, uczniów, jako cenny głos i zwolenników zmian na lepsze. 7

8 Jak w przypadku wszystkich rodzajów polityk i inicjatyw szkolnych, ważne jest, aby Przewodnik ten pomagał w utrzymaniu wyraźnej koncepcji Happy Days w czasie jej realizacji w szkole i ułatwił ocenę jej skuteczności. Nauczyciele: Nauczyciele są jednym z najważniejszych podmiotów szkoły Happy Days. Aby koncepcja Happy Days mogła przetrwać w szkole, musi najpierw zakorzenić się w klasie. Każda klasa powinna być postrzegana jako mikro-szkoła Happy Days, promująca te same zasady, które są inicjowane w całej szkole. Nauczanie jest powszechnie postrzegane jako profesja bardzo stresująca, jako że nauczyciele poświęcają wiele czasu i wysiłku na stworzenie szczęśliwego i pełnego wzajemnego szacunku środowiska dla wychowanków. To zadanie jest tym trudniejsze w dzisiejszych czasach recesji Europy, kiedy to dobra wola nauczycieli i ich wysiłek wydaje się być w bardzo niewielkim stopniu doceniany przez rząd i społeczeństwo. Mimo tych trudnych dla nauczycieli warunków, środowisko szkolne nigdy nie było większym wyzwaniem dla młodzieży. Coraz bardziej powszechne jest emocjonalne znęcanie się nad innymi, presja rówieśników, etykietowanie, segregacja społeczna i brak wrażliwości na nadużycia słowne i fizyczne. Wszystko to oznacza, że występowanie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym staje coraz bardziej powszechne oraz aktualne, ale i lekceważone. W świetle rosnącej częstotliwości aktów zastraszania (w tym cyberprzemocy), samookaleczeń, samobójstw i problemów ze zdrowiem psychicznym, nigdy nie było tak ważne, aby mieć świadomość kultury, jaka jest promowana w szkole. Szkoły często bywają dobrą wylęgarnią dla tego typu problemów, więc w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, nauczyciele powinni podjąć spójną współpracę, by w codziennych sytuacjach być najlepszym przykładem dla uczniów tego, w jaki sposób odnosić się do siebie i jak dbać o siebie nawzajem. Różne problemy dyscyplinarne zawsze będą częścią życia szkolnego, ale poprzez inicjatywę Happy Days szkolny personel może ułatwić młodym ludziom wyciąganie odpowiednich wniosków z zaistniałych sytuacji oraz minimalizować ich negatywny wpływ i częstotliwość. 8

9 Uczniowie: Jednym z kluczowych elementów inicjatywy Happy Days jest to, że studenci pełnią znaczącą rolę w realizacji tego przedsięwzięcia. Uczniowie aktywną postawą przyczyniają się do formułowania i wdrażania koncepcji Happy Days w szkole. Poprzez Szkolną Drużynę Happy Days, uczniowie mogą głośno wyrazić swoje potrzeby, zostać wysłuchani. W ten sposób mają też możliwość wywierania wpływu na część decyzji związanych ze szkolną kulturą oraz promowaniem szczęśliwego środowiska w szkole. Aby inicjatywa Happy Days mogła zmienić szkolną atmosferę, uczniowie mają obowiązek wspierania i przestrzegania podstawowych założeń i celów tego przesięwzięcia. Wśród uczniów musi panować powszechna zgoda, że zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są ważne oraz że środowisko szkolne może stać się jeszcze bardziej przyjemnym oraz rozwijającym miejscem dla wszystkich. Będzie się tak dziać poprzez indywidualny i wspólny wysiłek, ponieważ to uczniowie stanowią największą grupę tej inicjatywy,. Rodzice: Relacje na linii rodzice szkoła są bardzo zróżnicowane. Tak jak szkoły różnią się, podobnie i każda rodzina jest inna. Jednocześnie nie znaczy to, że współpraca jest spisana na straty. Inicjatywa Happy Days obejmuje wstępne szkolenia dla rodziców. Szkolenie to będzie informować rodziców, na czym polega program Happy Days i jak ma w zamierzeniu wyglądać jego funkcjonowanie w ramach szkoły, a także o niektórych czynnikach przyczyniających się do złego stanu zdrowia psychicznego. Obecność rodziców w Szkolnej Drużynie Happy Days umożliwia dodatkowy i ważny wymiar komunikacji i procesu podejmowania decyzji i zachęca rodziców do dzielenia się swoim wsparciem oraz do brania udziału w szkolnych inicjatywach. Rodzice mogą komunikować się ze sobą nawzajem poprzez wiele narzędzi, takich jak blog, forum stworzone na stronie internetowej szkoły lub po prostu przez grupowe e. Szczegóły powinny być omówione przez szkołę i przedstawicieli rodziców w zależności od tego, co najlepiej odpowiada obu stronom. Szkolni psychologowie: 9

10 Szkolni psychologowie i doradcy są już z racji wykonywanego zawodu nastawieni na dbanie o ogólne dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne poszczególnych uczniów szkół, w których pracują lub współpracują. Ich obecność w ramach szkolnej sieci wsparcia umożliwia skierowanie młodych ludzi doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym do odpowiedniej opieki. Ich obecność w Szkolnej Drużynie Happy Days jest bardzo korzystna z punktu widzenia identyfikacji różnych zachowań szkolnych i kultur, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Misja szkoły Happy Days Ta szkoła jest szkołą Happy Days. Tu szanujemy prawo każdej osoby do tego, by czuć się szczęśliwą i zadowoloną. W naszych działaniach chcemy respektować prawa innych oraz nasze własne, tworząc w ten sposób środowisko najlepsze z możliwych dla wszystkich. Szkolna Drużyna Happy Days Szkolna Drużyna Happy Days powinna działać jako grupa, która ma świadomość tego, jak kształtuje się atmosfera i kultura szkolna. Rola jej członków to: Przedstawianie i bronienie głosu i opinii grupy, którą reprezentują. Przekazywanie informacji zwrotnej do grupy, którą reprezentują. Tu ważną rolę odgrywają zarządzający szkołą, którzy powinni starać się pomóc i ułatwiać Drużynie działanie w tym zakresie. Omawianie i planowanie aspektów związanych ze szkolną kulturą oraz ważnych, aktualnych zagadnień. Współpracowanie i kontaktowanie się na bieżąco z innymi członkami Szkolnej Drużyny Happy Days. Drużyna ta będzie się spotykać dwa razy w każdym półroczu, optymalnie na początku i na końcu semestru. Aby praca przebiegała jak najbardziej efektywnie, skład zespołu powinien być następujący: Dyrektorzy szkoły. 10

11 Nauczyciele (minimum dwóch, choć najlepiej, gdyby była to liczba odpowiadająca jedną dziesiątej pracowników dydaktycznych). Przedstawiciele personelu pomocniczego (Pielęgniarka, kucharz, woźny, administrator itp.). Psychologowie lub doradcy. Uczniowie (jedna dziewczyna i jeden chłopak jako reprezentanci każdego rocznika). Rodzice (co najmniej dwóch). Porządek obrad będzie opierać się na ogólnej agendzie (patrz załącznik). Posiedzenia powinny być protokołowane, a protokół rozpowszechniany przez przedstawicieli do grup, które reprezentują, zgodnie z praktyką szkolną, np. poprzez biuletyny, spotkania pracowników, stronę internetową szkoły, listy, formalne grupy kontaktu itp. Jak używać Pakietu Happy Days? Będąc częścią Szkolnej Drużyny Happy Days, szkoły zostają wyposażone w Pakiet Happy Days, który ma na celu ułatwienie dyskusji i rozwijania kluczowych obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym. Obszary te zostały zidentyfikowane w trakcie fazy badawczej projektu Happy Days przez nauczycieli i uczniów w całej Europie, jako istotne i jako te, które mogą powodować konsternację oraz stres psychiczny wśród młodzieży. Poniżej znajduje się lista obszarów i zasobów, które tworzą Pakiet Happy Days: Zastraszanie i antyspołeczne zachowanie Zastraszanie w celu zdobycia popularności zastraszanie pod presją rówieśników Umiejętność radzenia sobie i odpowiedzialność społeczna Smutek i depresja, zapobieganie samobójstwom Umiejętności radzenia sobie Tolerancja i odpowiedzialność społeczna Problemy z pieniędzmi Nadużywanie alkoholu i narkotyków Różnorodność i rodzina 11

12 Nie ma jak rodzina Tworzenie pozytywnego środowiska szkolnego Zaburzenia nawyków jedzeniowych. W zdrowym ciele zdrowy duch. Szkolni oprawcy na drodze do pozytywnego społecznego zachowania Cyberprzemoc Nie podawaj dalej Rozpoznawanie i radzenie sobie z przemocą on-line w szkole Zrób coś Jak nie pozostać obojętnym na cyberprzemoc Szkoły zwykle mają wiele programowych i ponadprogramowych zadań. Pakiet Happy Days został zaprojektowany tak, aby dopasować się do różnych aspektów programu nauczania w taki sposób, aby lekcje z Pakietu, związane z kluczowymi tematami zdrowia psychicznego, mogły być płynnie włączone do już istniejącego programu. Nie ma konieczności ani potrzeby sztywnego wykorzystywania Pakietu Happy Days, należy traktować go jako materiał dydaktyczny, który może być stosowany w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby lub przerobiony jako materiał prewencyjny. Optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie go jako część adekwatnych ku temu przedmiotów lekcyjnych. Takie rozwiązanie sprzyjałoby nauce poprzez przedstwienie pasującego do sytuacji, prywatnego lub społecznego kontekstu, a także pomogłoby wpoić odpowiednie postawy na przyszłość. Na przykład, lekcja Problemy z pieniędzmi, mogłaby zostać przeprowadzona jako część lekcji matematyki, lekcja o cyberprzemocy na zajęciach informatyki. Ochrona Praw Dziecka Każdy kraj europejski posiada odrębne przepisy odnośnie ochrony praw dzieci. Przepisy te powinny być przestrzegane zawsze, także w czasie wdrażania Projektu Happy Days do szkoły. Partnerzy projektu Happy Days nie odpowiadają za żadne działania, które by naruszały te przepisy. 12

13 Poufność Ochrona danych i poufność są niezmiernie ważne dla szkoły. Projekt Happy Days dni nie wymaga ani nie popiera żadnych zmian w polityce szkoły czy też w krajowych przepisach prawa. W związku z tym szkoły muszą przestrzegać odpowiednich wytycznych krajowych oraz przepisów dotyczących ochrony danych, poufności czy ochrony dzieci. Spotkania Szkolnej Drużyny Happy Days powinny odbywać się bez naruszenia tych wytycznych i przepisów prawa, a wszyscy uczestnicy tych spotkań powinni być uświadomieni co do ochrony danych i ochrony praw dziecka przez kierownictwo szkoły, przed rozpoczęciem posiedzenia. Na spotkaniach poszczególni uczniowie czy też pracownicy nie powinni być traktowani stereotypowo czy nazywani w sposób prześmiewczy. Wsparcie dla uczniów Projekt Happy Days nie dostarcza żadnych konkretnych struktur wsparcia czy pomocy dla poszczególnych uczniów. Projekt Happy Days jest zasadniczo inicjatywą, która wspiera rozwój pozytywnej, pełnej tolerancji kultury promującej odpowiedzialność w omawianych obszarach, związanych ze zdrowiem psychicznym dorastającej młodzieży. Odbywa się to poprzez Pakiet Happy Days, tenże Przewodnik i zasoby on-line. Struktury wsparcia dla studentów, które szkoła obecnie stosuje, powinny pozostać niezależne od inicjatywy Happy Days. Wsparcie dla nauczycieli Wybrane szkoły będą mieć szansę kontynuowania szkolenia zawodowego rozwoju dla nauczycieli. To szkolenie skupia się na realizacji inicjatywy Happy Days w szkołach. Struktury wsparcia, pomocy i nadzoru nauczycieli, które szkoła obecnie stosuje, powinny pozostać niezależne od inicjatywy Happy Days. Autoewaluacja. Szkoła oraz Drużyna Szkolna Happy Days może oceniać projekt Happy Days oraz proces jego wdrażania, korzystając z formularzy oceny i ewaluacji. 13

14 Przechowywanie danych Wyniki pracy oraz ewidencja spotkań Szkolnej Drużyny Happy Days powinny być protokołowane i przechowywane w pliku za pomocą używanego w szkole systemu przechowywania danych. Dokumenty, które należy przechowywać, powinny składać się m.in. z dokumentu: "Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Days" i innych tematycznie związanych dokumentów. 14

15 Kryteria dla szkół kandydujących do programu Happy Days Mam świadomość, że: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Włączenie się szkoły w schemat zaproponowany w Przewodniku Happy Days było przedyskutowane na zebraniu grona pedagogicznego i dostosowanie go do programu działania szkoły zostało odpowiednio zaplanowane. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o inicjatywie Happy Days, przestrzeganiu zasad, które ona proponuje oraz o tym, dlaczego szkoła zechciała podjąć decyzję o włączeniu się w program Happy Days. 15

16 Decyzja szkoły o włączeniu się w inicjatywę Happy Days została zakomunikowana środowisku zewnętrznym szkoły poprzez stronę internetową, e lub inne środki używane przez szkołę. Wszyscy rodzice oraz zarząd szkoły zostali poinformowani o inicjatywie Happy Days. Misja szkoły Happy Days została zintegrowana z misją szkoły. Istnieje link na stronie szkoły przekierowujący na stronę Happy Days. 16

17 Szkolna Drużyna Happy Days: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Uczniowie zainteresowani zaangażowaniem się jako przedstawiciele swoich rówieśników zostali wybrani demokratycznie. Każdy rocznik jest reprezentowany przez jedną dziewczynę i jednego chłopca. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem uczniów. Szkolny personel z własnej woli zaoferował się, by reprezentować swoich kolegów. Co najmniej jedna dziesiąta personelu (nauczyciele, personel pomocniczy) jest reprezentowana. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem personelu szkolnego. Szkolny psycholog lub pedagog są reprezentowani. 17

18 Rodzice są reprezentowani przez co najmniej dwie osoby. Zapewniono im narzędzie, którym mogą się komunikować się z szerszym gronem rodziców. Każdy członek Drużyny zobowiązał się uczęszczać na spotkania dwa razy na semestr, a data i godzina następnego spotkania została wyznaczona. Wsparcie promocji zdrowia psychicznego: Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Szkoła używa przykładów uprzejmości, pracy zespołowej, programów zdrowego trybu życia i pokrewnych materiałów do promowania pozytywnego zdrowia 18

19 psychicznego. Szkoła posiada strategię na zidentyfikowanie wczesnych objawów problemów ze zdrowiem psychicznym. Szkoła ma jasny system kierowania do odpowiednich służb, gdy zaistnieje potrzeba pomocy uczniom doświadczającym problemy ze zdrowiem psychicznym. Szkoła ma jasną politykę w zakresie zdrowia psychicznego i co do personelu, który jest kompetentny w tej dziedzinie. Ma formalny dokument komunikacji pomiędzy tymi osobami, szkolnym personelem, dyrektorem, rodzicami i uczniami. 19

20 Szkoła posiada politykę poufności dotyczącą zdrowia psychicznego. Szkoła korzysta z Pakietu Happy Days. Kultura szkoły i szkolna atmosfera. Kryteria Proszę zaznaczyć Dowód Personel codziennie wita się z uczniami zarówno w klasie, jak i poza nią. Personel wspiera uczniów. Można podać przykłady wartościowej pracy i współpracy. Odwiedzający szkołę są w niej uprzejmie witani i goszczeni. 20

21 Jeśli to możliwe, klasy i pomieszczenia nie są zawsze zamknięte, lecz są udostępniane uczniom. Istnieje jasny sposób komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Uczniowie są zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami z procesu nauczania (z lekcji, zajęć pozalekcyjnych, indywidualnej nauki). Jęśli to możliwe, zamiast uruchamiania procedur dyscyplinarnych, złe zachowanie powinno być przedyskutowane i stać się szansą do wyciągnięcia wniosków. Istnieje regularny, pozytywny kontakt z rodzicami w czasie trwania roku szkolnego. Istnieje całoroczny kalendarz szkolnych imprez, który zawiera przynajmniej po jednej aktywności z poniższych kategorii. Każdy student jest zaangażowany w co najmniej jedną, choćby drobną aktywność: Sport Muzyka Pisanie i poezja (gazetka szkolna, klub) Teatr i taniec Sztuka Czytelnictwo Gry i hobby Projekty dotyczące komunikacji Jedzenie, gotowanie i zdrowe odżywianie 21

22 Projekty dotyczące społecznych zagadanień na poziomie narodowym lub międzynarodowym Szkolna Dryżyna reprezentuje szkołę w inicjatywach odpowiadających programowi Happy Days na zewnątrz szkoły co najmniej dwa razy w roku. 22

23 Pomoc i wsparcie Pomoc i wsparcie od zespołu projektowego w zakresie spraw związanych z inicjatywą Happy Days, jest zawsze dostępne. W zakładce "Kontakt" na naszej stronie internetowej znajdują się adresy osób z każdej organizacji spośród krajów uczestniczących w projekcie. Odpowiemy na wszystkie maile. Na stronie Happy Days mogą Państwo również znaleźć adres każdej z organizacji. Istnieje profil projektu Happy Days na Facebook u, który można polubić. Użytkownicy Facebook'a mogą kontaktować się z ludźmi, którzy także zaangażowani są w szkolną inicjatywę Happy Days. Można również znaleźć stronę Vimeo projektu Happy Days. Zawiera szereg zasobów multimedialnych stworzonych w trakcie rozwoju projektu Happy Days. Zasoby te są związane z Pakietem Happy Days i i mogą być używane zarówno przez nauczycieli, aby promować świadomość i przeprowadzać lekcje związane z tematyką zdrowia psychicznego, lub mogą być po prostu lekturą edukacyjną, przedstawiającą koncepcję Happy Days, która została opracowana na bazie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich w całej Europie. 23

24 Załącznik. Przykładowa agenda spotkania Drużyny Happy Days. Informacja zwrotna. Wyznaczone osoby (reprezentanci grup) powinni dostarczać informację zwrotną co do ogólnej atmosfery w szkole. Czy zaistniały jakieś problemy społeczne lub niepokojące trnedy i jaki jest ich wpływ na uczniów? Czy są przykłady dobrego zachowania lub zdrowych interakcji i jak można je wspierać i nagradzać? Zaplanowana odpowiedź. Zaplanowanie odpowiedzi na zaistniałe problemy lub dobre wzorce zachowań tak, aby uwzględnić w działaniach: Podnoszenie świadomości szkolnej społeczności jak, kto, gdzie. Uczenie się zarówno problemy jak i dobre wzorce są okazją do nauki jak, kto, gdzie. Uwzględnienie odpowiedzi szklolnej społeczności jak, kto, gdzie. Kalendarz wydarzeń. Zaplanowanie i ewidencja aktywności w poniżej zaproponowanych obszarach: Sport Muzyka Pisanie i poezja (gazetka szkolna, klub) Teatr i taniec Sztuka Czytelnictwo Gry i hobby Projekty dotyczące komunikacji Jedzenie, gotowanie i zdrowe odżywianie Projekty dotyczące społecznych zagadanień na poziomie narodowym lub międzynarodowym Monitorowanie przebiegu planu i aktywności szkolnych z planem wyznaczonym przez Kryteria Szkoły Happy Days. Zaplanowanie następnego spotkania Szkolnej Drużyny Happy Days. 24

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo