Zakup sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowania dla SO w Sieradzu i Sądów Rejonowych okręgu sieradzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowania dla SO w Sieradzu i Sądów Rejonowych okręgu sieradzkiego"

Transkrypt

1 Zakup sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowania dla SO w Sieradzu i Sądów Rejonowych okręgu sieradzkiego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny: parametry techniczne oferowanego urządzenia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli poniżej: 1) MACIERZ DYSKÓW Liczba sztuk: 3 Macierz Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego urządzenia Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 obudowa maksymalnie 2U /wskazać model, symbol, producent urządzenia/ Kontrolery Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active Posiadające minimum dwa porty SAS 6Gbps per kontroler do podłączenia dodatkowych półek. Posiadające minimum dwa porty 10Gb iscsi per kontroler do podłączenia hostów. Posiadające minimum dwa porty 12Gb SAS per kontroler do podłączenia hostów. Minimum 2 porty zarządzania 1 GbE, jeden port miniusb RS-232 Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 50 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych NL_SAS. /wskazać model, symbol, producent urządzenia/

2 Cache Dyski Oprogramowanie 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. Zainstalowanych 15 dysków Hot-Plug SAS o pojemności 900 GB/10krpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. Możliwość instalacji dysków: -2,5 15k RMP 146GB oraz 300GB -2,5 10k RMP 300GB, 600GB, 900Gb, 1.2TB -2,5 SSD 200GB, 400GB, 800GB, 1.6TB Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość utworzenia minimum 128 LUN ów Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 6 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. Wymagane jest aby macierz umożliwiała w przyszłości podpięcie co najmniej 60 hostów. /wskazać model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać model, symbol, producent urządzenia/ Tak/NIE * Wsparcie dla systemów operacyjnych oraz technologii Szyfrowanie danych MS Windows 2003/ 2008, RedHat Enterprise Linux, Microsoft HyperV, SUSE, REDHAT, VMware, XenServer. VMWARE: VAAI, VASA, SRA, Możliwość instalacji dysków samoszyfrujących. Dodatkowe funkcjonalności: Możliwość rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych poprzez sieć. Możliwość rozbudowy macierzy o dyski SSD rozszerzające CACHE macierzy. Bezpieczeństwo Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

3 Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO certyfikaty należy załączyć do oferty TAK/N IE * 2. KONSOLA KVM sztuk 2 Zintegrowana konsola KVM z 19-calowym LCD monitorem: Paramentr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametry techniczne oferowanego urządzenia Połączenia z komputerami bezpośr. 16 maks. 512 (połącz. łańcuchowe).... Wybór portu Menu ekranowe, skrót klawiszowy, przycisk Złącza Porty KVM 16 x Port do połączeń łańcuchowych 1 x

4 Port USB 1 x żeńskie złącze USB typu A Emulacja Klawiatura/mysz PS/2, USB Grafika 1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B Częstotl. skanowania (wybór z menu ekranowego) s Parametry środowiskowe Temperatura pracy 0 50 C TAK?NIE * Wilgotność 0-80% wilg. względn., bez kondens. Pozostałe Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun Emulacja klawiatury i myszy (PS/2 i USB) płynne przełączanie i jednoczesne uruchamianie wielu komputerów, nawet jeśli konsola aktualnie steruje innym komputerem Możliwa obsługa zewnętrznej myszy USB Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika Tak/nie *

5 3. UPS sztuk 2 Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne DOT. UPS 1. Zasilacz awaryjny (UPS): na wyjściu 1. Moc wyjściowa: 1000W / 1500 VA 2. Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 1000W / 1500 VA 3. Napięcie wyjściowe: 230V 4. Zniekształcenia napięcia wyjściowego: Poniżej 5% 5. Topologia: Line Interactive 6. Typ przebiegu: sinusoida 7. Gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 na wejściu 8. Nominalne napięcie wejściowe: 230V 9. Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz 10. Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Parametry techniczne oferowanego urządzenia Tak/nie * Tak/nie * Czas podtrzymania: 11. Dla obciążenia 1000W: min 4,7min 12. Dla obciążenia 600W: min 12min 13. Dla obciążenia 400W: min 22min Komunikacja i zarządzanie 14. Port komunikacyjny: Szeregowy RJ-45, Gniazdo typu SmartSlot, USB 15. Panel przedni: 16. Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD 17. Alarm dźwiękowy: 18. Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia Tak/Nie * Tak/Nie *

6 Ochrona przed przepięciami i filtracja 19. Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 540 Dżule 20. Filtracja: 21. Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: musi spełniać wymogi UL Maksymalna wysokość w szafie rack: 1U 23. Kolor: czarny lub odcienie szarości Parametry środowiskowe 24. Środowisko operacyjne: C 26. Wilgotność względna podczas pracy: % 28. Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia, max dba lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator Tak/Nie * Tak/Nie * 4. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE SYMC BACKUP EXEC 2014 V-RAY EDITION WIN 2 TO 6 CORES PER CPU BNDL STD LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 MONTH szt. 4 W ramach V-RAY występują następujące komponenty: - 1 x licencja BE Media Serwer, - Agent for VMware and Hyper-V (w tym nielimitowana ochrona maszyn wirtualnych w ramach hypervisora, w tym: agent instalowany na system operacyjny Windows/Linux, ponvalaj4cy na granularne odzyskiwanie danych), - Agent for Applications and Databases ( w tym nielimitowana ochrona aplikacji (Active Directory - możliwość odzyskiwania obiektów) i baz danych wspieranych przez BE (Microsoft SQL), na maszynach wirtualnych w ramach jednego hypervisiora objętego licencją), - Deduplication option - możliwość wykorzystania opcji deduplikacji danych blokowo.

7 WARUNKI GWARANCJI DLA W/W SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 1. Wykonawca udziela: - 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone w ramach umowy urządzenia liczonej od dnia podpisania przez jednostkę sądownictwa protokołu odbioru. 2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych: 1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzone oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta; 2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy; 3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad: 1) usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 1) będą świadczone przez producenta urządzeń lub podmiot posiadający autoryzację producenta sprzętu w miejscu użytkowania urządzeń, jeśli jednak naprawa urządzeń w tym miejscu okaże się niemożliwa, naprawę można wykonać w innym miejscu; 2) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8 do 15; 3) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez jednostki sądownictwa, przy czym usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 2) będą świadczone przez Wykonawcę po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa; 4) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8 do 15; 5) zgłoszenia będą dokonywane przez jednostki sądownictwa telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej lub przy pomocy dedykowanego do tego celu systemu Wykonawcy (niezbędne dane zostaną przekazane w tym celu Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 1 dnia od dnia zawarcia umowy); 6) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim;

8 7) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8 do 15) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z osobą wskazaną przez jednostkę sądownictwa, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00 następnego dnia roboczego 8) czas naprawy urządzeń, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8 do 15) od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, wynosić będzie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia. 9) W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń. 5. Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. W przypadku serwerów Wykonawca umożliwi przeniesienie zawartości dysków twardych na sprzęt zastępczy (o ile w wyniku awarii nie nastąpiło nieodwracalne uszkodzenie dysku). 6. W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy. 7. Każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych jednostek sądownictwa dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w jego siedzibie. 8. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą. 9. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od danej jednostki sądownictwa i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy urządzenia, wskazanego w ust. 4 pkt 8, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt do siedziby danej jednostki sądownictwa urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które podlega naprawie, na cały okres naprawy urządzenia. 12. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia awarii urządzenia:

9 1) jednostka sądownictwa może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony jednostki sądownictwa zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Jednostka sądownictwa powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić jednostce sądownictwa w terminie wskazanym przez jednostkę sądownictwa, nie krótszym jednak niż 14 dni kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez jednostkę sądownictwa kosztu wykonania tych prac. 2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, jednostce sądownictwa będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowy, o takim samym lub lepszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach. 13. Jednostka sądownictwa może dokonać rozbudowy lub modyfikacji urządzenia bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady urządzenia oraz bez utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych. 14. Gwarancja nie może ograniczać praw jednostki sądownictwa do: 1) instalowania i wymiany w zakupionym urządzeniu standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel jednostki sądownictwa; 2) powierzania urządzenia osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji; 3) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania urządzenia gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela; 4) przemieszczenie dostarczonego urządzenia w przypadku zmiany siedziby danej jednostki sądownictwa. 15. Uprawnienia jednostek sądownictwa z tytułu rękojmi za wady urządzenia wygasają z upływem jednego roku od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 16. Korzystanie przez jednostki sądownictwa z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień jednostek sądownictwa z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów urządzenia. 17. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca. 18. Prawa kupującego z tytułu rękojmi i gwarancji przysługują jednostce sądownictwa będącej odbiorcą dostarczonych urządzeń.

10 /. Miejscowość / Data.. Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM,

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, szafy RACK 42U z wyposażeniem, zasilacza UPS. Część III obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-04/2015 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo