KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH"

Transkrypt

1 Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH

2 Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy Szczecin Opracowanie: Zamek Książąt Pomorskich Dział Edukacji Artystycznej ul. Korsarzy Szczecin tel. (91) Współpraca: Urząd Marszałkowski Wydział Kultury, Edukacji i Sportu pl. Orła Białego Szczecin tel. (91) , fax: (91) Wydawca nie odpowiada za treść zgłoszeń nadesłanych przez organizatorów imprez Zdjęcia: 4D Foto Druk i skład: TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka jawna al. Powstańców Wielkopolskich 33A Szczecin ISBN: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2

3 Z ogromną przyjemnością, kolejny raz oddajemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór ważniejszych, odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim imprez, zrealizowaną w oparciu o informacje przekazane prze ich organizatorów. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2011 przedstawia kolejno wydarzenia kulturalne i artystyczne zaproponowane przez wojewódzkie instytucje kultury wraz z informacjami na temat samych instytucji. Następnie zamieszczono imprezy i wydarzenia odbywające się w wybranych miastach i gminach województwa (alfabetycznie wg nazw miast i gmin). Odrębną część poświęcono przeglądom Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Na końcu kalendarza znajdują się dane adresowe pozostałych organizatorów imprez oraz terminarz na rok Mamy nadzieję, że wydawnictwo nasze będzie dobrym przewodnikiem po zachodniopomorskich wydarzeniach roku bieżącego. Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zachęcamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym województwa zachodniopomorskiego. SPIS TREŚCI Informacje o wojewódzkich instytucjach kultury... 5 Program miast i gmin...11 Wojewódzkie Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego...47 Adresy organizatorów...51 Adresy jednostek samorządu terytorialnego

4 4

5 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY 5 Fot. 4D Foto

6 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY BIURO DOKUMENTACJI ZABYTKÓW ul. Korsarzy Szczecin tel./fax: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, jako samodzielna samorządowa wojewódzka instytucja kultury, zostało powołane do życia r. W sensie merytorycznym - a po części i kadrowym - kontynuuje ono pracę, istniejącego od 1973 r., Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Terenem działania Biura jest obszar województwa zachodniopomorskiego (do 1999 r. woj. szczecińskiego). Podstawowymi zadaniami Biura są: dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa, prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków, kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu, promowanie walorów kulturowych regionu, współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa pogranicza do 2003 r. Biuro udzielało dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków. Obecnie tematem wiodącym, tak z racji potrzeb jak i z uwagi na przygotowanie merytoryczne pracowników zespołu, jest budownictwo ludowe i małomiasteczkowe. Prowadzone są prace ewidencyjne i dokumentacyjne zabytków architektury i elementów ich historycznego wystroju i wyposażenia - wykonywane są opracowania w postaci gminnych ewidencji zabytków, kart ewidencyjnych, studiów krajobrazu kulturowego, inwentaryzacji konserwatorskich. Efektem tych działań jest przebogaty, kilkutysięczny zbiór naukowych opracowań historyczno-konserwatorskich, zgromadzony we wspólnym archiwum BDZ i ZWKZ, udostępniany pracownikom naukowym, projektantom i studentom oraz innym osobom zainteresowanym zagadnieniami dziedzictwa kulturowego regionu. Biuro prowadzi również działalność popularyzującą idee ochrony zabytków i promującą walory kulturowe Pomorza Zachodniego m. in. poprzez organizowanie wystaw tematycznych i prelekcji np. Kościoły ryglowe Pomorza Zachodniego, Zabudowa ryglowa w krajobrazie wsi środkowopomorskiej czy Piękno zaklęte w detalu. Pracownicy biura opracowywali bloki edukacyjne dla młodzieży szkół, odnoszące się do walorów zabytkowych województwa. Popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego służą także Europejskie Dni Dziedzictwa corocznie organizowane w naszym województwie przez Biuro Dokumentacji Zabytków i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Kolejne edycje tej cyklicznej, wrześniowej imprezy przybliżają szerokim kręgom mieszkańców wybrane zagadnienia np. piękno architektury ceglanej w 2004 r., detal architektoniczny i zabytki transportu w 2005 r. czy zieleń zabytkową w 2006 r. Pracownicy Biura uczestniczą w sympozjach naukowych i konferencjach, prezentując i publikując swój dorobek z zakresu ochrony zabytków i doświadczenia metodologiczne. Biuro aktywnie współpracuje z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonuje na jego rzecz ekspertyzy naukowo-konserwatorskie, odnoszące się do krajobrazu kulturowego i zabytków architektury. Sporządzane są również wnioski o wpis obiektów do rejestru zabytków. Współpraca prowadzona jest również z innymi instytucjami, placówkami kulturalnymi i naukowymi (m. in. z ośrodkami akademickimi i IPN-em), a także z naszymi partnerami zagranicznymi (m. in. w sprawach badawczych i przy okazji organizowania sesji naukowych i wystaw). KSIĄŻNICA POMORSKA im. Stanisława Staszica ul. Podgórna 15/16, Szczecin tel. ( ) (centrala), tel. (+48 91) (sekretariat) fax (+48 91) Istniejąca od 1905 roku (od 1994 pod obecną nazwą) Książnica Pomorska jest główną biblioteką województwa zachodniopomorskiego, obecnie posiada ponad 700 tys. woluminów. Charakter i kierunki gromadzenia zbiorów zależne są przede wszystkim od specyfiki regionu i potrzeb szczecińskiego środowiska akademickiego. Bi- 6

7 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY blioteka gromadzi materiały związane z historią i współczesnym życiem Pomorza (oprócz oddziału zbiorów poniemieckich z dawnej Biblioteki Miejskiej w Szczecinie, zgromadzonych w Buku Kamieńskim, istnieje również Czytelnia Pomorzoznawcza, w której dostępnych jest ok. 5 tys książek). Posiada także różnorodne zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, zbiory ikonograficzne, muzyczne i kartograficzne. Prowadzi również dwa wyjątkowe w skali regionu, a nawet Polski ośrodki: istniejący od 1993 roku Ośrodek Informacji Gospodarczej, wspomagający rozwój biznesu w tej części Polski, oraz założoną w 2000 r. Czytelnię Oddziału Studiów Buddyjskich i Kultur Dalekiego Wschodu. Czytelnia stanowi element międzynarodowego projektu The Buddhist Book Project Poland pod patronatem Dalajlamy. W czytelni dostępnych jest około 4000 książek, zarówno opracowań jak i oryginalnych tekstów w językach orientalnych (m.in. sutry otrzymane w darze od Dalajlamy), ośrodek prowadzi także działalność popularyzatorską i wydawniczą. Zbiory specjalne biblioteki liczą około 150 tys. jednostek. Książnica posiada ponad starodruków, w tym 4000 pomeraników, z których najcenniejsze, jak np. Mszał kamieński z 1506 r., pochodzą z Kamienia Pomorskiego. Inne cenne druki to OPUSCULA św. Bonawentury i tom kazań Mikołaja z Błonia z końca XV w. W zbiorze rękopisów, liczącym około 3 tys. Jednostek, znajdują się m.in. kodeksy późnośredniowieczne z kancelarii książąt pomorskich. Cenne są również zbiory współczesne i związane z regionem: spuścizna Zbigniewa Herberta (biblioteka otrzymała również jego księgozbiór), listy Stanisława I. Witkiewicza, archiwa grupy literackiej Kwadryga (w tym m.in. Konstantego Ignacego Gałczyńskiego), archiwa pisarzy szczecińskich i szczecińskich rodzin. Zbiory ikonograficzne liczą około różnego rodzaju jednostek (albumy, plakaty, rzeźby, obrazy, przezrocza, ekslibrisy). Są wśród nich m.in. rysunki węglem Xawerego Dunikowskiego, pocztówki i fotografie z Pomorza z przełomu wieków. Biblioteka posiada także bogate zbiory kartograficzne: zbiór atlasów i map od wieku XVI do czasów współczesnych, książki z dziedziny teorii i historii kartografii, geografii, turystyki i ochrony środowiska. Interesujące są m.in. atlasy siedemnastowieczne pochodzące z Amsterdamu i Norymbergi oraz osiemnastowieczny francuski ATLAS DZIECINNY, pierwszy wydany po polsku atlas specjalnie do celów dydaktycznych, a także plany Szczecina ukazujące rozwój miasta od XVI wieku do współczesności. Wśród muzykaliów znajdują się zarówno druki, jak i nagrania (w tym zabytkowe szybkoobrotowe płyty analogowe). Do najcenniejszych należą rzadkie wydania lub pierwodruki osiemnasto- i dziewiętnastowieczne m.in. F. Chopina, W.A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta, R. Schumanna, F.Liszta. Biblioteka prowadzi również oddział zbiorów wideo oraz Dokumentów Życia Społecznego. MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE ul. Staromłyńska 27, Szczecin tel. (+48 91) , fax (+48 91) Otwarte: poniedziałek - nieczynne; wtorek, środa, piątek 11-18, czwartek, sobota, niedziela Na strukturę Muzeum składają się: Oddział M. Historii Szczecina, Muzeum Morskie, Oddział Galeria Sztuki, Dział Sztuki Dawnej, Dział Archeologii, Dział Numizmatyki, Dział Kultur Pozaeuropejskich, Dział Etnografii Pomorza, Dział Administracji, Dział Edukacji. Muzeum rozpoczęło działalność w 1945 r., jako Muzeum Miejskie; w 1949 r. zmieniło nazwę na Muzeum Pomorza Zachodniego; w 1970 r. uzyskało rangę Muzeum Narodowego. Zbiory muzeum tworzą zabytki zachowane z przedwojennych, poniemieckich kolekcji, wyratowane ze zrujnowanych obiektów, magazynów i składnic - m.in. eksponaty z zakresu sztuki zachodniopomorskiej - średniowiecznej i nowożytnej, dzieła plastyki kamiennej i snycerki od XIII do XVI w. w tym najcenniejsze to m.in. zdobione motywem roślinnym i figuralnym wapienne kolumny z klasztoru Cystersów w Kołbaczu, chrzcielnice z Lubiany i Wrzosowa, reprezentujące charakterystyczne dla kręgu 7

8 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY nadbałtyckiego we wczesnym średniowieczu prace lapicydów gotlandzkich; z analogicznego okresu dwie figurki drewniane Marii z Dzieciątkiem z Gardna z XIII w. oraz dębowy krucyfiks z katedry w Kamieniu Pomorskim o wybitnym ogólnoeuropejskim znaczeniu dla zagadnień rozwoju rzeźby drewnianej z 1. poł. XIV w. Sztuka cechowa XIV-XVI w. - zachowane w całości lub we fragmentach ołtarze szafiaste, figury tryptykowe i pasyjne. Zabytki związane z mecenatem książęcym - kolekcja portretów rodu Gryfitów od legendarnego Swantibora po ostatnich panujących w 1. poł. XVII w. a także kolekcja klejnotów i strojów książąt pomorskich z ok r. wydobytych z sarkofagów na zamku w Szczecinie, wśród nich złota biżuteria księcia Franciszka I ( ). Zespół metali - trybularze z XIII i XIV w., dzwony i moździerze z okresu od XIII do XVIII w., m.in. bogata kolekcja płyt żeliwnych zdobionych scenami o tematyce biblijnej i alegorycznej z XVI i XVII wieku; wyroby konwisarskie to m.in. dzbany cynowe z XIV w. i inne dzieła rzemieślników pomorskich z XVI-XVIII wieku. Gabinet Grafiki Dawnej - rysunki od XVIII do XX w. głównie artystów niemieckich czynnych w Berlinie, Dreźnie i na Pomorzu - najcenniejszym jest 36 szkiców włoskich weneckiego malarza Giambattisty Tiepolo ( ) i jego syna Giandomenica Tiepolo ( ). Muzeum posiada także bogaty zbiór zabytków archeologicznych z epoki kamienia, brązu i żelaza. Ekspozycje stałe: Mecenat artystyczny książąt Pomorza Zachodniego, Pomorska sztuka sakralna XVI-XVII w., Rzemiosło artystyczne XVIII-XIX w., Sztuka romańska na Pomorzu XIII-XIV w., Sztuka gotycka XIV-XVI w., Stare srebra. Wystawy stałe i czasowe prezentowane są w 4 gmachach. Ponadto muzeum prowadzi zajęcia dydaktyczne w postaci lekcji i warsztatów dla dzieci, a także konkursów. Opera na Zamku w Szczecinie ul. Korsarzy 34, Szczecin tel. (+48 91) , fax (+48 91) secretariat tel Opera na Zamku powstała w 1956 roku w pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego. W latach dyrektorem był Jacek Nieżychowski, dyrygentem M. Lewandowski i Edmund Borowski, chórmistrzem Zygmunt Rychter, reżyserem Edmund Wayda, choreografem M. Nikandrow. Działalność jej została zainaugurowana 25 stycznia 1957 roku premierą KRAINY UŚMIECHU F. Lehara, w sali teatralnej Klubu ZBM. Gościnnie występowali soliści Operetki Gliwickiej: Irena Brodzińska, H. Hoffmanówna, E. Krasiejko, W. Polańska, Edmund Wayda, artyści szczecińscy: K. Buczyński, P. Leoniec, E Newada, W Paderewska oraz Filharmonia Szczecińska. Pierwszą siedzibą opery była sala gimnastyczna KW MO przy ul. Potulickiej. W 1958 roku Operetkę upaństwowiono i zmieniono nazwę na Teatr Muzyczny, po dziesięciu latach przeniesiono do Zamku Książąt Pomorskich. Kolejnymi dyrektorami byli: Mieczysław Krzyński ( ), Edmund Wayda ( ), Janusz Marzec ( ), Tadeusz Bursztynowicz ( ), Andrzej Kisielewski ( ), Urszula Trawińska-Moroz ( ), Jacek Kraszewski ( ), Warcisław Kunc ( ), Marek Sztark ( ) i od czerwca 2007 ponownie Warcisław Kunc. Teatr posiada obecnie 130-osobowy zespół artystyczny z własną orkiestrą, chórem i baletem. Zrealizowała dotąd ponad 150 oper, baletów, operetek i musicali. Utrzymuje stale w repertuarze kilkanaście spektakli w wersji językowej oryginalnej, niemieckiej i polskiej. Od 1993 roku Opera organizuje na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich LETNIE SEZONY OPEROWE, wykorzystując architekturę Zamku do inscenizacji plenerowych, widowisk muzycznych, co przyciąga wielu turystów, miłośników muzyki i teatru. Przedstawienia Opery na Zamku cieszą się dużym powodzeniem publiczności całego regionu. Rokrocznie zespół występuje poza granicami kraju, najczęściej w Niemczech i Szwajcarii. Od 1998 roku zespół współpracuje z MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALEM MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO. W lipcu 2000 roku Opera i Operetka przyjęła nową nazwę Opera na Zamku. 8

9 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY Teatr Polski Szczecin ul. Swarożyca Szczecin telefon: (centr.), (sekr.), (BOW i kasa) strona www: Teatr Polski jest instytucją finansowaną przez Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego. Teatr dysponuje szerokim repertuarem od współczesnych utworów dramatycznych, poprzez lekkie komediowe widowiska teatralne, po produkcje kabaretowe, które wystawiane są na dużej i małej scenie oraz scenie kabaretowej nazwanej Czarny Kot Rudy. Teatr świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń scenicznych oraz wyrobu konfekcji jednostkowych. Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, Szczecin Sekretariat - tel , fax: , Dział Imprez Artystycznych - tel , Dział Edukacji Artystycznej - tel Dział Wystaw Artystycznych tel , Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej - tel Kino Zamek - tel , Biblioteka - tel , Dział Administracji - tel Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki - tel Zamek Książąt Pomorskich jest instytucją kultury wpisaną do rejestru Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jej celem jest wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej w Szczecinie i województwie. W Zamku odbywają się koncerty kameralne, muzyki klasycznej i dawnej, chóralne, w tym Międzynarodowy Festiwal Chóralny, coniedzielne Koncerty Południowe, Koncerty Kameralne przy Świecach, w sezonie letnim Koncerty Promenadowe na małym dziedzińcu i Koncerty Estradowe na dużym. Wśród wykonawców nierzadko znajdziemy zespoły i solistów z całego świata (Goran Bregovič, Vadim Brodsky, Jose Careras, Jean-Marc Fessard, Barbara Hendricks, Konstanty Andrzej Kulka, Chuck Mangione, Valerij Oistrach, Pat Metheny, Al di Meola, Tomasz Stańko, Justyna Steczkowska, Michał Urbaniak..). Zamek Książąt Pomorskich jest też organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych odbywających się w innych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, m. in. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Katedrze w Kołobrzegu, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego i innych. Przy Zamku działa m. in. Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova, Szczeciński Chór Kameralny. Swoje sceny mają Teatr Krypta i Piwnica Przy Krypcie, działa kameralne Kino Zamek, odbywają się seminaria i spotkania naukowe, imprezy promocyjne, itp. W skrzydłach północnym i południowym znajdują się galerie wystaw artystycznych, w których każdego roku prezentowanych jest około 40 wystaw, w tym wystawy fotograficzne, historyczne, plastyczne. Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi galeriami sztuki, muzeami, archiwami czy środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy, to nierzadko okazje do zobaczenie prac najlepszych twórców lub wyjątkowych kolekcji. Wśród wielu innych dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy Ryszarda Horowitza, Wojciecha Siudmaka, Zdzisława Beksińskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Güntera Grassa, Salvadora Dalego, Pablo Picasso czy polskiego malarstwa pozostającego w zbiorach muzeów na Ukrainie. W ramach działalności edukacji artystycznej instytucja prowadzi autorskie programy edukacyjne, audycje muzyczne, warsztaty artystyczne (muzyczne, teatralne, plastyczno-rzeźbiarskie, literackie) oraz stale rozwija funkcjonowanie wielu sekcji zainteresowań. Zamek Książąt Pomorskich prowadzi także działania w zakresie badań i dokumentowania oraz upowszechniania dziejów i historii zamku, Szczecina oraz Pomorza. Znajdują się tu pracownie: konserwacji dzieł sztuki, dziedzictwa kulturowego, działa Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, prowadzona jest też działalność wydawnicza. 9

10 10

11 PROGRAM MIAST I GMIN 11 Fot. 4D Foto

12 SPIS MIEJSCOWOŚCI Barlinek Będzino Boleszkowice Borne Sulinowo Chojna Choszczno Czaplinek Człopa Darłowo Dębno Drawno Dygowo Goleniów Gryfice Kalisz Pomorski Karlino Karsko Kołobrzeg Koszalin Łobez Mielno Międzyzdroje Moryń Myślibórz Nowogard Pełczyce Płoty Police Polanów Połczyn Zdrój Postomino Resko Rewal Sławno Stargard Szczeciński Stepnica Szczecin Świdwin Świnoujście Trzebiatów Tychowo Ustronie Morskie Wierzchowo Wolin Złocieniec

13 BARLINEK, BĘDZINO, BOLESZKOWICE, BORNE SULINOWO BARLINEK XV-lecie Zespołu Tanecznego Uśmiechy 04 marca Miejsce: Barlinecki Ośrodek Kultury Organizator: Zespół Taneczny Uśmiechy Koncert jubileuszowy zespołu tanecznego Uśmiechy podsumowujący działalność zespołu. Międzynarodowy Dzień Teatru 25 marca Muzeum Regionalne w Barlinku Miejsce: Barlinecki Ośrodek Kultury Organizator: Teatr Poezji WIATRAK Międzynarodowy Dzień Teatru w Barlinku świętowany jest od 27 lat. Z okazji tego teatralnego święta oprócz spektakli premierowych organizowane są również różnego rodzaju wystawy. Noc Muzeów 14 maja Muzeum Regionalne w Barlinku Barlineckie Świętojanki - koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej czerwca Organizator: Urząd Miejski w Barlinku Miejsce: miasto Barlinek, plaża miejska w Barlinku Barlineckie Lato Teatralne sierpnia Organizator: Teatr Poezji WIATRAK Miejsce: Barlinecki Ośrodek Kultury, Rynek Miejski BĘDZINO Ludowe Warsztaty Muzyczno-Taneczne luty Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, Starostwo Powiatowe Koszalin, Wójt Gminy Będzino, Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie Watra sierpień Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w 13 Będzinie, Stowarzyszenie Potok, Ochotnicza Straż Pożarna Mścice, Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie, Starostwo Powiatowe Koszalin, Wójt Gminy Będzino. Miejsce: Podamirowo - teren przystani żeglarskiej IV Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej Szum listopad Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, Starostwo Powiatowe Koszalin, Wójt Gminy Będzino, Prezydent Miasta Koszalina Miejsce: Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach Promocja piosenki turystycznej i żeglarskiej, promocja regionu, integracja dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych. BOLESZKOWICE XI Powiatowy Przegląd Folkloru Folklor Bez Granic 18 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach Propagowanie folkloru zarówno rodzimego jak i niemieckiego poprzez muzykę. Turniej Rycerski w Chwarszczanach sierpień 2011 Miejsce: Chwarszczany - plac przy Kaplicy Templariuszy Organizator: Stowarzyszenie Komandoria Chwarszczany Wydarzenie jest jedną z cyklu imprez edukacyjno-turystycznych organizowanych od kilku lat na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany. BORNE SULINOWO VII Ogólnopolski Plener Malarsko- -Rzeźbiarski/interdyscyplinarny czerwiec/lipiec Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

14 CHOJNA Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek 11 stycznia Centrum Kultury w Chojnie Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej 10 kwietnia Centrum Kultury w Chojnie Ogólnopolski Przegląd Zespołów Dj-skich 08 lipca Centrum Kultury w Chojnie Dni Integracji Europejskiej sierpnia Centrum Kultury w Chojnie Wojewódzki Przegląd Gitarowy 16 września Centrum Kultury w Chojnie Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych 04 listopada Centrum Kultury w Chojnie CHOSZCZNO Wiosenny Salon Artystyczny 25 marca Choszczeński Dom Kultury IV edycja salonu, która ma na celu prezentację twórczości plastyków nieprofesjonalnych. Festiwal Piosenki O zdrowiu 07 kwietnia - eliminacje powiatowe Organizatorzy: Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: sala widowiskowa Choszczeńskiego Domu Kultury XIV Przegląd Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Scena bez barier 25 maja - przegląd ogólnopolski Organizatorzy: Klub Kiwanis, Kobieta 2000 Choszczno, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: sala widowiskowa Choszczeńskiego Domu Kultury CHOJNA, CHOSZCZNO, CZAPLINEK, CZŁOPA Impreza adresowana do osób niepełnosprawnych, okazja do prezentacji dorobku artystycznego i integracji twórczej tego środowiska. Dni Choszczna czerwiec - impreza plenerowa Organizator: Urząd Miejski Miejsce: Plac Witosa Podczas Dni Choszczna prezentują się artyści zawodowi z całego kraju, a także twórcy lokalni. CZAPLINEK Międzynarodowy Plener Malarski Czaplinek w oczach artysty czerwiec Organizator: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce: Ośrodek Sportów Wodnych Turniej Rycerski czerwiec - trzecia dekada Organizator: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce: Rynek Staromiejski w Czaplinku Impreza plenerowa Dni Czaplinka lipca Organizator: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Cykl imprez, koncertów, zawodów sportowych, jarmark. CZŁOPA Dni Człopy lipca Organizator: Dom Kultury w Człopie Miejsce: stadion miejski w Człopie Coroczna, 2-dniowa impreza organizowana dla mieszkańców miasta i okolic, jak również dla turystów, traktowana jako święto Człopy. W trakcie imprezy przewidziane koncerty, występy zespołów miejscowych, zabawy i konkursy sportowe. 14

15 DARŁOWO, DĘBNO DARŁOWO Odkrywamy Talenty - finał konkursu 09 stycznia Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Miejsce: kino Bajka w Darłowie Prezentacje laureatów, konkurs, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Noc Świętojańska 25 czerwca Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Koncert folkowy na dachu Karczmy Rzymskiej, inscenizacje obrzędów świętojańskich - Most na ul. Powstańców Warszawskich w Darłowie VII Darłowskie Spotkania z Historia i Tradycją 26 czerwca Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Miejsce: Wyspa Łososiowa w Darłowie Warsztaty historyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazy walk wojów, koncerty folkowe. XI Festiwal Filmów Skandynawskich lipca Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Miejsce: kino Bajka w Darłowie Przegląd kina skandynawskiego. III festiwal muzyczny Reggaenwalde lipca Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Miejsce: Darłówko Zach. (Hydrobudowa) Koncerty, pokazy fireshow, happeningi, warsztaty. 45. Międzynarodowy Festiwal Organowy lipiec-sierpień Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury Miejsce: Kościół Św. Gertrudy DĘBNO Mistrzostwa Polski Tańca Nowoczesnego DEDE ART. 26 marca Organizator: Dębnowski Ośrodek Kultury/ Szkoła Tańca PAA ze Szczecina Miejsce: Dębnowski Ośrodek Kultury Mistrzostwa Tańca Nowoczesnego DEDE ART to impreza, która odbędzie się w Dębnie po raz czwarty. W trzech poprzednich edycjach gośćmi byli tancerze ze Szczecina, Gryfina, Międzyzdrojów, Świnoujścia i Koszalina. V Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Liść Dębu 10 lutego - edycja II 28 kwietnia - Grand Prix Dębnowski Ośrodek Kultury Turniej Sztuki Recytatorskiej Liść Dębu ma charakter warsztatów dla instruktorów i recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego marzec Organizator: Dębnowski Ośrodek Kultury/ Szkoła Tańca Towarzyskiego Rapsodia z Gorzowa Wlkp. Miejsce: Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie Parkomania - lato z jazzem lipiec Dębnowski Ośrodek Kultury To impreza składająca się z koncertów jazzowych wybitnych polskich wykonawców, w parku miejskim w Dębnie. XV Międzynarodowa Triada Teatralna 8-10 lipca Dębnowski Ośrodek Kultury Dębnowska Triada teatralna to festiwal, w którym splatają się drogi amatorów i profesjonalistów. Festiwal Kolęd i Pastorałek grudzień - eliminacje powiatowe Dębnowski Ośrodek Kultury Festiwal kolęd i pastorałek odbędzie się w Dębnie już po raz jedenasty. Będą to eliminacje re- 15

16 gionalne do XVI edycji Festiwalu w Będzinie. Dni Dębna sierpnia Dębnowski Ośrodek Kultury Miejsce: boisko sportowe przy ul. Daszyńskiego w Dębnie DYGOWO X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieje wsi pomorskiej maj Organizator: Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie Miejsce: pałac w Kłopotowie - gmina Dygowo Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Tematyka obejmuje historię, geografię, etnografię, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. DĘBNO, DYGOWO, DRAWNO, GOLENIÓW, GRYFICE Bye bye wakacje sierpnia Organizatorzy: Drawieński Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Drawnie Miejsce: centrum miasta Celem tego przedsięwzięcia jest podsumowanie i zakończenie letniego sezonu turystycznego w Drawnie. GOLENIÓW Spotkania z Kulturą Ukraińską kwiecień Goleniowski Dom Kultury Powiatowe prezentacje zespołów ludowych Raz na ludowo 14 maja Goleniowski Dom Kultury Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Komitetu do Spraw Unesco maja Organizator: Goleniowski Dom Kultury Miejsce: Wystawa - Galeria Przy Scenie Międzynarodowy festiwal plastyczny dla dzieci. DRAWNO Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej 30 kwietnia Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury Miejsce: sala widowiskowo-kinowa Drawieńskiego Ośrodka Kultury W przeglądzie udział biorą zespoły wokalne i wokalno-muzyczne, zachowując tradycyjne wartości folkloru. Festiwal Krasnali pierwszy lub ostatni weekend lipca Organizator: Drawieński Ośrodek Kultury Miejsce: centrum miasta, stadion miejski Podczas festiwalu swoje wyroby prezentują producenci figur ogrodowych i dekoracyjnych oraz prowadzone są otwarte warsztaty. Dzień Dziecka oraz Malowanie Świata 28 maja Organizator: Goleniowski Dom Kultury Miejsce: Planty Od kilku lat w ramach Festiwalu zbierają się dzieci które chcą pokazać wizję swojego świata. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Nad Iną 30 czerwca - 07 lipca Organizator: Goleniowski Dom Kultury Miejsce: Planty Spotkania folklorystyczne to święto kultury ludowej. Rok Czesława Miłosza Organizator: Goleniowski Dom Kultury Działania artystyczne poświęcone obchodom Roku Czesława Milosza (koncerty, plenery plastyczne, wystawy). GRYFICE Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 04 czerwca Organizatorzy: Wojewódzki Zarząd OSP w Szczecinie, Gryficki Dom Kultury Miejsce: Plac Zwycięstwa w Gryficach Festyn Ziemi Gryfickiej lipca Organizator: Gryficki Dom Kultury 16

17 GRYFICE, KALISZ POMORSKI, KARLINO Miejsce: Gryfice, Błonie w Parku Miejskim Impreza plenerowa, występy czołowych zespołów estrady polskiej, pokaz sztucznych ogni, wystawy. Artystyczne Spotkania Przyjaciół 2011 czerwiec Organizator: Gryficki Dom Kultury Miejsce: Gryfice, Rybokarty Plener malarski, plener fotograficzny, warsztaty fotograficzne impreza o zasięgu międzynarodowym. KALISZ POMORSKI Festiwal Piosenki Przyrodniczej 13 maja Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Piknik Majowy 14 maja Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Miejsce: ogród sztuki przy Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim Noc Świętojańska 25 czerwca Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Miejsce: plaża miejska w Kaliszu Pomorskim Impreza cykliczna, odbywająca się na plaży miejskiej nad Jeziorem Bobrowo Wielkie. III Festiwal Ognia i Bębnów Pegasus 1-3 lipca Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Miejsce: Kalisz Pomorski Festiwal o zasięgu ogólnopolskim. Integracja młodzieży podczas warsztatów kuglarskich, teatralnych, bębniarskich. VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Barwy Lasu wrzesień - ogłoszenie konkursu I poł. grudnia - finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Celem konkursu jest pokazanie wyobraźni 17 i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody. Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym lipca Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Miejsce: Stadion Miejski w Kaliszu Pomorskim (nad Jez. Młyńskim potocznie zwanym ogórkowym ) Cykliczna impreza plenerowa pełna koncertów i atrakcji, podczas której głównym punktem programu jest Ceremonia Zatapiania i Wyławiania Beczek zogórkami. Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym został jednym z laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiegop na Wydarzenie Turystyczne Promujące Region. KARLINO Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pn. Takie jest życie taki jest świat styczeń-czerwiec Karliński Ośrodek Kultury Piąta edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim, którego podsumowaniem jest zorganizowana wystawa pokonkursowa. Noc Świętojańska 25 czerwca Organizator: Urząd Miejski w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury Miejsce: przystań kajakowa Wodnik Karlino Organizowana jest po raz szósty z udziałem gości z Niemiec. Wydarzeniom towarzyszyć będą występy zespołów muzycznych. Międzynarodowe Dni Karlina lipca Organizatorzy: Urząd Miejski w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury. Miejsce: amfiteatr miejski, stadion sportowy Jest to kontynuacja poprzedniej edycji. Odbędzie się Noc Muzyki Elektronicznej, Kabareton, oraz występy znanych zespołów muzycznych. Europejski Festiwal Twórczości Młodych sierpnia

18 Organizatorzy: Urząd Miejski w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury. Miejsce: amfiteatr w Karlinie Organizowany festiwal jest działaniem z zakresu wymiany kulturalnej młodzieży, nawiązaniem i podtrzymywaniem dialogu oraz współpracy między najbliższymi sąsiadami oraz z całej Polski. KARSKO Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych OSP RP Floriańskie obertasy sierpień Organizatorzy: Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku oraz Zespół Giżynianki X Powiatowy Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną 14 kwietnia Organizator: Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim Miejsce: Nowogródek Pomorski KOŁOBRZEG Ludzie i pasje Kpt ż.w. Józef Gawłowicz - Historia Nawigacji 20 stycznia Muzeum Oręża Polskiego Roman Koperski - Syberyjska Odyseja 10 lutego Muzeum Oręża Polskiego Dr Michał Bogacki - Odkrywanie ducha historii - współczesne odtwórstwo historyczne 07 kwietnia Muzeum Oręża Polskiego Europejska Noc Muzeów 14 maja Muzeum Oręża Polskiego Coroczna impreza o zasięgu ogólnopolskim, towarzyszyć jej będzie otwarcie wystawy stałej Zbiory Metrologiczne. KARLINO, KARSKO, KOŁOBRZEG Europejskie Dni Dziedzictwa wrzesień Muzeum Oręża Polskiego Jest to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze lipiec-sierpień Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Cykl letnich koncertów w bazylice konkatedralnej. Spotkania z muzyką klasyczną i najlepszymi jej wykonawcami. XX Międzynarodowe Spotkania w Folklorem Interfolk sierpnia Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Na kilka dni miasto zamienia się w stolicę światowego folkloru. VI Festiwal Między słowami lipiec Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Festiwal to gratka dla amatorów literatury, teatru ulicznego, sztuki i muzyki. Dni Kołobrzegu maja Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Impreza związana z rocznicą nadania Kołobrzegowi praw miejskich. W programie: festyn historyczny, pokazy tradycji średniowiecznych, Targ, koncerty i kiermasze. Ogólnopolski Festiwal Muzyczna Fala lipiec Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Konkurs młodych zespołów. Kołobrzeski Terminal Artystyczny - Teatr Sezonowy lipiec-sierpień Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu 18

19 KOŁOBRZEG, KOSZALIN Spektakle, wykłady i panele dyskusyjne z twórcami, teoretykami, dziennikarzami, instytucjami, szkołami artystycznymi. Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr lipiec Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Bałtyckie impresje sztuki sierpnia Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Warsztaty, kiermasz, prezentacje artystyczne. RCK PROjazz Festiwal cykl koncertów jazzowych 1,8,15,22 i 29 lipca oraz 5-7 sierpnia Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Festiwal prezentuje najciekawsze jazzowe zjawiska i trendy oraz pokazuje różne odcienie muzyki jazzowej. KOSZALIN XIV Międzynarodowy Plener Malarski - Osieki 2011 Czas i miejsce dla sztuki lipca Organizator: Związek Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Koszalin-Słupsk Miejsce: Dworek Osiecki w Osiekach/k. Koszalina Udział 20 artystów z kraju i zagranicy, krytyków i historyków sztuki. Jubileusz 100-lecia ZPAP terminy wystaw: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad Organizator: Związek Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Koszalin-Słupsk Miejsce: Galeria Ratusz - Urząd Miejski w Koszalinie Wystawy artystów koszalińskich: rysunek, grafika, malarstwo, tkanina, rzeźba, fotografia. Postawy Roku - Letnie Prezentacje stycznia Organizator: Związek Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Koszalin-Słupsk Interdyscyplinarna wystawa członków ZPAP Okręgu Koszalińskiego, towarzysząca Jubileuszowi 100-lecia ZPAP. X Konkurs Piosenki Ekologicznej Śpiewajmy o przyrodzie marzec Pałac Młodzieży w Koszalinie Konkurs o zasięgu wojewódzkim. II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskiej i Hiszpańskojęzycznej LAVIDA LOCA kwiecień Pałac Młodzieży w Koszalinie Konkurs o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest popularyzacja kultury i języka hiszpańskiego. III Ogólnopolski Konkurs na Świąteczną Kartkę Wielkanocną kwiecień Pałac Młodzieży w Koszalinie Impreza o zasięgu ogólnopolskim. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką. IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Muzyką Malowane maj Pałac Młodzieży w Koszalinie Konkurs, którego celem jest rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży inspirowanej pięknem muzyki i dziełami sztuki. X Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży Człowiek, Świat, Przyroda 10 czerwca Pałac Młodzieży w Koszalinie Konkurs, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do patrzenia na świat poprzez obiektyw aparatu fotograficznego. VII Ogólnopolski Turniej Tańca Break-Dance Koszalińska wizja breaka październik Organizatorzy: Pałac Młodzieży i Centrum Kultury 105 w Koszalinie 19

20 Impreza o zasięgu ogólnopolskim, która ma na celu promocję tańca wśród młodzieży. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR listopad Organizatorzy: Pałac Młodzieży w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Pałac Młodzieży w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Festiwal o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej o zabarwieniu teatralnym. XI Muzealne Spotkania z Fotografią 03 stycznia 22 września Muzeum w Koszalinie Konkurs dla dzieci i młodzieży, którego celem jest prezentacja regionalnego dziedzictwa kulturowego. XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stycznia Organizatorzy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - sztab w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: plac przed Politechniką Koszalińską.Powiatowy Konkurs Plastyczny Plastyczne Rekreacje Mikołajka 10 stycznia Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Konkurs poświęcony cyklowi książek o Mikołajku Wystawa poplenerowa artystów z Polski i Białorusi. Malarstwo, rysunek, instalacje 13 stycznia 28 lutego Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Bałtycka Galeria Sztuki Borne Sulinowo - wczoraj i dziś. Międzynarodowa wystawa poplenerowa pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektora Politechniki Koszalińskiej. 2 Koncerty Karnawałowe 14 stycznia 21 stycznia Organizator: Filharmonia Koszalińska Miejsce: sala kina Kryterium Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim stycznia Organizatorzy: Muzeum im. Włodzimierza Wysockiego, Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Domek Kata w Koszalinie, kino Kryterium w Koszalinie Zainteresowani uczestniczą w dyskusjach panelowych i spotkaniach z ekspertami - wysockologami. StageClub Amfiteatr styczeń - czerwiec październik-grudzień Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Miejsce: amfiteatr w Koszalinie Cykl koncertów rockowych. 2 Koncerty Karnawałowe 04 lutego Organizator: Filharmonia Koszalińska Miejsce: sala kina Kryterium KOSZALIN Wystawa czasowa: Polska Sztuka Współczesna lutego - 25 kwietnia Muzeum w Koszalinie 2 Koncerty Karnawałowe Zakończenie Karnawału 11 lutego Organizator: Filharmonia Koszalińska Miejsce: sala kina Kryterium Wystawa: Wacław Wantach Akt marca Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Bałtycka Galeria Sztuki Koszalinie 20

21 KOSZALIN Wystawa skomponowana z wybranych prac z nowego albumu Akty. Festiwal Francuskojęzycznych Teatrów Szkół Średnich marca Organizatorzy: Ambasada Francji, I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Domek Kata w Koszalinie Impreza ogólnopolska, w której udział biorą uczniowie szkół średnich, realizujący poszerzony program języka francuskiego. Międzynarodowy Tydzień Teatru-musical Romeo i Julia 26 marca Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Tradycją jest, że Międzynarodowy Dzień Teatru świętowany jest w Koszalinie uroczystą premierą. W tym roku będzie to musical Romeo i Julia W. Szekspira. III Gala Koszalińskiej Kultury marzec Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Miejsce: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Uroczystość wręczania nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - VIII Powiatowa Sesja Naukowa Mikołajek i inne chłopaki 06 kwietnia Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Sesja kulturalno-edukacyjna przygotowana przez dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci. Fotografia Dzikiej Przyrody kwiecień Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Bałtycka Galeria Sztuki w Centrum Kultury 105 w Koszalinie Wystawę stworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego w Wildlife Photographer of the Year Majówka maja Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Plac Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie W ramach imprezy odbędą się występy chórów, koncerty, pokazy sprzętu Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej. Tydzień Bibliotek maja Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Noc Muzeów 14 maja Muzeum w Koszalinie Targ Młyński 14 maja 12 czerwca Organizator: Muzeum w Koszalinie Miejsce: dziedziniec Muzeum w Koszalinie Impreza z dziedziny plastyki, muzyki, folkloru i tańca Dni Koszalina 23 maja - 01 czerwca Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Urząd Miejski w Koszalinie Miejsce: Koszalin, m.in. Góra Chełmska, Park Książąt Pomorskich, Amfiteatr, Centrum Handlowe Forum, plac przed Amfiteatrem, Park Różany w Koszalinie. Odbywają się m.in. rajdy rowerowe konkursy, krajoznawcze, wystawy plenerowe, warsztaty sportowe, pokazy specjalistycznych sprzętów, pokazy walk, nauka tańca, występy dzieci, koncerty, konkursy ekologiczne, zajęcia plastyczne dla dzieci i warsztaty designu. 21

22 XIII Międzynarodowy Przegląd Fotografii Złota Muszla Koszalin maja Organizatorzy: Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne i Bałtycka Szkoła Fotografii Miejsce: Koszalin - siedziba Bałtyckiej Szkoły Fotografii Konkurs organizowany cyklicznie, którego uczestnikami są zainteresowani fotografowie z każdego zakątka świata: zarówno amatorzy jak i zawodowcy. Wojewódzki Konkurs Literacki Start - impreza finałowa 27 maja Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Konkurs organizowany od 30 lat, adresowany jest do debiutujących, głównie młodych poetów i prozaików. Festiwal Pieśni Religijnej maja Organizatorzy: Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kuria Biskupia, Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium w Koszalinie Impreza muzyczna obejmująca swym zasięgiem diecezję koszalińsko-kołobrzeską. Festiwal Tańca Taniec Kontra Taniec maj Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Studiom Tańca Fota Step Miejsce: kino Kryterium w Koszalinie VI edycja festiwalu tanecznego o zasięgu ogólnopolskim. 43 Regionalny Turniej Recytatorski Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 03 czerwca Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Turniej recytatorski organizowany od ponad 40 lat dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dawnego województwa koszalińskiego. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 4-6 czerwca Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie XXXVI Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych 30 czerwca Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Festiwal mniejszości ukraińskiej w Polsce z dziedziny muzyki i tańca lecie Filharmonii Koszalińskiej - opera Halka 02 lipca Organizator: Filharmonia Koszalińska Koncert muzyczny. Ulica smaków 09 lipca Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: ulica Kaszubska w Koszalinie 5.edycja festiwalu pn. Ulica smaków o charakterze kulinarnym i rozrywkowym. Polonijne Lato - Koszalin lipca Organizator: Koszaliński Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska Miejsce: Centrum Kultury 105 w Koszalinie i Kościół pw. Św.Ducha Jest to impreza artystyczna z dziedziny chóralistyki mająca na celu podnoszenie poziomu umiejętności chórów polonijnych z kilku państw. Międzynarodowy Festiwal Organowy 9 koncertów lipiec-sierpień Organizator: Filharmonia Koszalińska Miejsce: Katedra NMP w Koszalinie i kościoły: (Darłowo, Białogard, Sarbinowo, Wejherowo, Kołobrzeg) Festiwal Rockowy Generacja sierpnia Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie KOSZALIN 22

23 KOSZALIN Miejsce: amfiteatr w Koszalinie 31.edycja Festiwalu Generacja. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja 6-10 września Organizatorzy: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna Poświęcona jest problemom osób niepełnosprawnych w kinematografii i upowszechnianiu ich dorobku artystycznego - przyświeca jej szeroko rozumiana idea integracji. 30.Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film września Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, PISF, Urząd Miejski w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium, kino Alternatywa Filmy prezentowane będą w dwóch konkursach: Pełnometrażowych Polskich Debiutów Fabularnych i krótkometrażowych Polskich Debiutów Filmowych. XI Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej 29 września-02 października Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium w Koszalinie Festiwal nie posiada charakteru konkursu. Dni Miłosza października Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejsce: sala konferencyjna Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Cykl imprez z okazji Roku Milosza adresowany do starszej młodzieży i dorosłych z terenu miasta i powiatu, podczas którego odbywać się będą wystawy i konkurs literacki. Koszalińska Wizja Breaka vol. VII październik Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Pałac Młodzieży w Koszalinie, Piotr Madera Miejsce: sala kina Kryterium Ogólnopolski turniej b-boyowy. Są to konfrontacje 3 osobowych zespołów. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę pieniężną. VII Hanza Jazz Festiwal listopada Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, puby w Koszalinie W ramach festiwalu przez cztery dni prowadzone będą warsztaty, stwarzające możliwość doskonalenia umiejętności oraz poznawania dorobku kulturalnego muzyków z Niemiec. Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej listopada Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Domek Kata w Koszalinie Impreza z dziedziny recytacji i muzyki o zasięgu regionalnym. VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR listopad Pałac Młodzieży w Koszalinie Festiwal ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej - rozumianej jako dowolny utwór - lecz o zabarwieniu teatralnym. XI Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych Złota Jesień 03 grudnia Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium w Koszalinie Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego osób starszych. Dzień Zwycięstwa, Dzień Unii Europejskiej, XXXIII Tydzień Kultury Studenckiej 23

24 maj Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: amfiteatr w Koszalinie Koncert z okazji Dnia Zwycięstwa. Spacer z Księciem Bogusławem po Koszalinie lipiec-sierpień Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: Miasto Koszalin Lech Fabiańczyk oraz Maciej Lubaś przedstawią dzieciom opowieści historyczne i barwne historie o Koszalinie połączone z prezentacją zdjęć i zabawami. Święto Wody - impreza rekreacyjna sierpień Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Urząd Miasta Koszalina Miejsce: plac przed Ratuszem w Koszalinie Impreza rekreacyjna, której główną atrakcją są występy zespołów szantowych oraz wiele innych atrakcji związanych ze sportami wodnymi oraz wodą. W starym kinie styczeń 2011 Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium Cykl filmów, perełek kina z lat Zasięg powiatowy. Tydzień filmów o kobietach marzec Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie Miejsce: kino Kryterium Cykl filmów, których tematem przewodnim jest kobieta. Zasięg powiatowy. Galeria Jednego Obrazu do 27 stycznia Organizator: Muzeum w Koszalinie Miejsce: pomieszczenia kamienicy Gellerta i przylegającego do niej młyna oraz zabytkowej zagrodzie rybackiej i zrekonstruowanej stodole. Cykliczna prezentacja obrazów wybitnych malarzy polskich przełomu XIX/XX wieku. Jacek Malczewski, Moja dusza. Autoportret z dwiema siedzącymi kobietami, Mielno- tradycja a współczesność września Organizator: Muzeum w Koszalinie Miejsce: Mielno Międzynarodowy plener fotograficzny dla laureatów konkursu oraz ich nauczycieli Muzealne Spotkania z Fotografią. Jarmark Jamneński 05 czerwca 03 lipca 21 sierpnia 11 grudnia Muzeum w Koszalinie Impreza o zasięgu regionalnym z dziedziny plastyki, muzyki, folkloru i tańca. Prezentacja współczesnej sztuki ludowej, rękodzieła oraz folkloru muzycznego. Giełda Kolekcjonerska 08 stycznia 12 lutego 12 marca 09 kwietnia 14 maja 11 czerwca 09 lipca 13 sierpnia Muzeum w Koszalinie Impreza cykliczna z dziedziny kolekcjonerstwa o zasięgu regionalnym. ŁOBEZ KOSZALIN, ŁOBEZ Łobeska Baba Wielkanocna 17 kwietnia Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łobzie, nadzór merytoryczny oraz oprawa sceniczna i prowadzenie imprezy: Łobeski Dom Kultury Miejsce: Łobeski Dom Kultury 24

25 ŁOBEZ, MIELNO, MIĘDZYZDROJE Impreza folklorystyczna połączona z prezentacją wypieków ciast świątecznych, wyrobów masarskich, wyrobów piekarniczych oraz potraw kuchni regionalnej. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Big-Bandów Łobez czerwca Organizator: Łobeski Dom Kultury oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Dni Łobza lipca Organizator: Łobeski Dom Kultury X Jubileuszowy Festiwal Kapel Podwórkowych 10 lipca Organizator: Łobeski Dom Kultury Miejsce: Estrada (stare boisko) Dożynki Powiatowe w Resku 18 września Organizator: Łobeski Dom Kultury Miejsce: Resko Powiatowe Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną 09 listopada Organizator: Łobeski Dom Kultury Miejsce: Gimnazjum w Resku MIELNO Przegląd Teatrów Ulicznych sierpień Organizator: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejsce: Mielno i Sarbinowo W ciągu dnia na deptaku prezentowane są spektakle dla młodszych widzów, natomiast wieczorem odbywają się występy będące połączeniem muzyki, pantomimy oraz pirotechniki. Mieleńska Noc Kabaretowa lipiec Organizator: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejsce: deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie Leszek Malinowski tworzący Kabaret Koń Polski zaprasza na mieleński deptak najbardziej znane i lubiane polskie kabarety. MIĘDZYZDROJE XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 09 stycznia Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Miejsce: teren gminy Międzyzdroje i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Eurofestiwal - impreza kulturalno-rekreacyjna 30 kwietnia - 03 maja Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Miejsce: amfiteatr oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Z okazji 7. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w Międzyzdrojach każdego dnia prezentowana będzie kultura wybranego państwa z UE. IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Amber Baltic w Międzyzdrojach maja Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Festiwalowe Amber Baltic w Międzyzdrojach oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Miejsce: Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach oraz Hotel Amber Baltic w Międzyzdrojach. Międzynarodowy festiwal muzyki klasycznej i romantycznej. Zróżnicowany program z udziałem solistów i zespołów z Polski, Austrii, Japonii, Czech, Szwecji, Rosji i Niemiec. 46. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach - impreza kulturalna czerwca Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej z siedzibą w Szczecinie i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Miejsce: Sala Teatralna im. prof. Jana Szyroc- 25

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013 1 S t r o n a URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23 Spis treści Wstęp...4 Gmina Boguchwała...5 Chór Gaudium z Mogielnicy...6 Biblioteka - więcej niż myślisz...6 Zespół Śpiewaczy Jubilatki ze Zgłobnia...8 Zespół Ludowy Kalina z Lutoryża...8 Zespół Śpiewaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Barbara Mucha - Brodzińska

Barbara Mucha - Brodzińska Nasze prezentacje Barbara Mucha - Brodzińska Dzięcioł czytaj na str. 23 maj 09 Wałbrzyski Informator Kulturalny Witam Państwa w przepięknym maju, miesiącu tak chętnie opiewanym w różnych formach przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Czerwiec to miesiąc, na który z utęsknieniem czeka młodsza część społeczeństwa. Powodem jest oczywiście Międzynarodowy Dzień Dziecka, który przypada pierwszego dnia miesiąca. tym roku czerwiec zapowiada

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Różnorodne też będą propozycje radomskich placówek kultury. Trochę muzyki, trochę plastyki, a wszystko to przewidziane w kwietniu.

Szanowni Państwo. Różnorodne też będą propozycje radomskich placówek kultury. Trochę muzyki, trochę plastyki, a wszystko to przewidziane w kwietniu. Szanowni Państwo Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata - jak mówi stare polskie przysłowie. Cóż, i my w tym miesiącu możemy spodziewać się wielu zmian, zarówno w pogodzie, jak i w nastroju.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych

Bardziej szczegółowo

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego P R E M I E R A 9 lutego - godz. 18 WOK Piaskowa Góra Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego premierowy pokaz filmu otwarcie wystawy fotograficznej Otwarcie spotkanie Wystawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia raz z wiosennym przebudzeniem, instytucje kultury przygotowały dla Państwa szereg wystaw, spotkań, spektakli, koncertów i imprez warsztatowych zachęcając do skorzystania z wachlarza ofert kulturalnych.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzyski Informator Kulturalny 6\OZHVWHU QD

Wałbrzyski Informator Kulturalny 6\OZHVWHU QD Wałbrzyski Informator Kulturalny ISSN 1426-8663 nr wrzesień - grudzień (173) 9-12 2012 6\OZHVWHU QD ZD EU]\VNLP 5\QNX JUXGQLD RG JRG] ĪHJQDQLH VWDUHJR L ZLWDQLH QRZHJR URNX ZLWDQLH JURG]NRĞFL ]QDNRPLWD

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Nadchodzi maj, najpiękniejszy miesiąc roku. szystko dokoła budzi się do życia, zieleni się trawa i zakwitają kwiaty. Człowiek także nabiera ochoty do życia. Zaczynają się wyjazdy na łono natury tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014 KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014 9 Repertuar DWÓR ARTUSA KLUBY SGALERIE wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00 piątek, godz. 10.00-20.00 sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00 CENTRUM KULTURY DWÓR

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY. Rozwój i kształtowanie przestrzeni turystycznej nowego międzyregionalnego. szlaku wodnego: Wielkie. Mazurskie Kanał Augustowski

BIULETYNINFORMACYJNY. Rozwój i kształtowanie przestrzeni turystycznej nowego międzyregionalnego. szlaku wodnego: Wielkie. Mazurskie Kanał Augustowski NR 1/2013 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Podlaskie Targi Turystyczne str. 3 Obchody 50 lecie IT str. 4 500 lat Województwa

Bardziej szczegółowo

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10.

czasopismo bezpłatne 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. czasopismo bezpłatne 13 3/2014 Chełmska Biblioteka Publiczna w nowej szacie - czytaj na stronie 10. 2 Wydarzenie Uroczystości poświęcone księciu Danielowi Romanowiczowi 21 września 2014 roku Prezydent

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Katarzyna Jagodzińska Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż w poszczególnych branżach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015 9 KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015 Repertuar DWÓR ARTUSA CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39 www.artus.torun.pl Filmowe poniedziałki 7.09. (poniedziałek), godz.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Miłośnicy Kultury

Drodzy Miłośnicy Kultury Drodzy Miłośnicy Kultury Koncerty, festiwale, opery ta jesień będzie wyjątkowo muzyczna. Obok radomskich wykonawców wystąpią w naszym mieście muzycy światowej sławy. Czekają nas mistrzowskie wykonania

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Gmina Łopiennik Górny

Gmina Łopiennik Górny Gmina Łopiennik Górny Łopiennik 2014 Okładka: Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Łopienniku Nadrzecznym Dolina rzeki Wieprz Borowica Skwer gminny Moje boisko Orlik Redakcja: Urząd Gminy Łopiennik

Bardziej szczegółowo

Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012

Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012 Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012 Anna Kościuczuk Danuta Maria Kelch z domu Hepke Renata

Bardziej szczegółowo