Wydarzenia dotyczące spraw międzynarodowych planowane w regionie w 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydarzenia dotyczące spraw międzynarodowych planowane w regionie w 2014 r."

Transkrypt

1 Wydarzenia dotyczące spraw międzynarodowych planowane w regionie w 2014 r. L.p. 1 Data wydarzenia Organizator ze strony polskiej 34, , tel Organizator ze strony krajowej lub zagranicznej - jeśli dotyczy Miejscowość, w której odbędzie się działanie Rodzaj działania Tytuł działania Dziedzina Szczegółowy opis działania Partnerzy działania Profil odbiorców Stan realizacji: Introduction of Regional Energy Concepts ochrona środowiska Generalnym celem projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii i wykorzystywanie ich jako czynnika zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt zakłada stworzenie Regionalnej Koncepcji Energetycznej służącej wdrażaniu wzorców zrównoważone "Centrum Energii i Środowiska Naturalnego Regionu Allgäu (Niemcy), Ministerstwo Rozwoju Narodowego (Węgry), Węgierski Fundusz Światowy, Centrum Energii Lipizzanerheimat Sp. z o.o. (Austria), Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Güssing Sp. z o.o. (Austria), Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Czechy), Agencja Energii Regionu Zlín (Czechy), Centralna Dyrekcja ds. Finansów Autonomicznego Regionu Friuli-Wenecja Julijska (Włochy), Włosko-Słowacka Izba Przemysłu, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Region Samorządowy Trnava (Słowacja), Agencja Restrukturyzacji Energii (Słowenia) naukowi, instytucji publicznych, przedsiębiorcy Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, , tel , Urząd Miasta Tata, Plac Kossutha 1, 2890 Tata, tel , Tata (Węgry) "The World Can Change with US! Let s Make a Difference! edukacja i wychowanie Głównym celem projektu jest pomoc młodym ludziom w wieku od 16 do 18 lat w przygotowaniu się do bycia odpowiedzialnym obywatelem swojej społeczności. W ramach projektu młodzi ludzie poznają w teorii i praktyce zagadnienia z zakresu aktywnej demokracji VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Kalwińskie Liceum Ogólnokształcące w Tata, Urząd Miasta Sovata (Rumunia), Szovátai Ifjúsági Szervezet - Organizacja Szkolna (Węgry) instytucji publicznych, placówek óswiatowych, uczniowe szkół średnich , , tel Towards Sustainable Zero Carbon Transport through Innovation Procurement (TRANS- FORM) ochrona środowiska W ramach projektu realizowane są międzynarodowe i regionalne warsztaty na temat innowacyjnych zamówień publicznych w transporcie dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych przedsiębiorstw. Projekt przewiduje również udział w przygotowaniu innowacyjnego, pilotażowego zamówienia publicznego w transporcie we współpracy z partnerami zagranicznymi. Wypracowane rezultaty będą szeroko rozpowszechniane poprzez publikacje studiów przypadków oraz istniejące sieci ds. zamówień publicznych Ministerstwo Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji (Holandia), Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Wielka Brytania), Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania), Rada Miejska Birmingham (Wielka Brytania), Rada Strategii Technologicznej (Wielka Brytania naukowi, instytucji publicznych, przedsiębiorcy w trakcie , , tel SABER (Satelitarny Szerokopasmowy Internet dla Europejskich Regionów) badania naukowe Projekt opiera się na sieci tematycznej stworzonej przez kilkunastu partnerów zagranicznych, której celem jest zbadanie jak szerokopasmowa technologia satelitarna może przyczynić się do zmniejszenia przepaści cyfrowej w Europie CSI Piemonte (Włochy), CNR-IREA (Włochy), Fundacja Rozwoju Nauki i Technologii (Hiszpania), Zachodnionorweski Instytut Badawczy, New Economy Manchester (Wielka Brytania), Rada Hrabstwa Devon (Wielka Brytania), Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", RD Hori instytucji publicznych

2 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, , tel , Enterprise Europe Network (III Etap) wsparcie instytucji i Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w obszarze nawiązywania współpracy międzynarodowej. Enterprise Europe Network działający przy Staropolskiej Izbie Centrum Transferu Technologii Politechniki Przemysłowo-Handlowej oferuje przedsiębiorcom Krakowskiej, Innowacji szereg bezpłatnych usług doradczych z zakresu i Transferu Technologii, Izba Przemysłowoprawa europejskiego, prowadzenia działalności Handlowa w Krakowie, Rzeszowska Agencja gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie finansowania, kojarzenia partnerów zagranicznych, Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego czy finansowania działalności gospodarczej ze środków unijnych. Ośrodek organizuje także liczne konferencje, szkolenia, seminaria infromacyjne oraz misje gospodarcze przedsiębiorcy , , tel Enterprise Europe Network (III Etap) wsparcie instytucji i Projekt ma za zadanie wspierać przedsiębiorców i pracowników instytucji naukowych w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki międzynarodowych transferów technologii. Enterprise Krakowskiej, Staropolska Izba Przemysłowo- Europe Network działający przy Świętokrzyskim Handlowa, Izba Przemysłowo-Handlowa w Centrum Technologii świadczy Krakowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju usługi w obszarze transferu technologii w celu Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Grupy wzomcnienia potencjału innowacyjnego Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina świętokrzyskich przedsiębiorstw. Ośrodek skupia się Lotnicza", głównie na poczukiwaniu nowych technologii, ich promocji oraz przeprowadzaniu audytów technologicznych naukowi , , tel PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce ochrona środowiska Głównym celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej i podniesienie oferty kształcenia z zakresu tematycznego Odnawialnych Źródeł Energii w 5 szkołach zawodowych wojwództwa świętokrzyskiego, poprzez przeszkolenie nauczycieli i uczniów Fundacja Cetrum Europy Lokalnej w Kielcach, Europäische Zentrum für erneuerbare Energie (Austria) naukowi, instytucji nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych w trakcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żelazna 22, , tel , Proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego - 25 lat przemian w Polsce inne (współpraca międzynarodowa) Projekt realizowany jest w ramach Wsparcia Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej Polityki Zagranicznej Działania obejmują organziację: - konkursy plastycznego pt. Moje logo na obchody 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce - konkursu dla studentów uczelni wyższych na najlepszy esej nt. sukcesów polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, w tym członkostwa Polski w NATO i UE - debatę publiczną pt. Bilans korzyści i kosztów polskiej transformacji ustrojowej z perspektywy samorządów, przedsiębiorstw i - debatę publiczną pt. Przystąpienie do NATO i do UE zwieńczeniem polskich wysiłków na rzecz transformacji ustrojowej - konferencję międzynarodową pt. Doświadczenia transformacyjne a polityka zagraniczna Polski" - publikację materiałów pokonferencyjnych w języku polskim i angielskim naukowi, nauczyciele, uczniowe szkół średnich, studenci, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, , tel , debata Wielka Debata Ukraińska prawo, prawa człowieka/sprawiedliwość Do udziału w debacie w roli ekspertów zaproszeni zostali europosłowie i posłowie z województwa świętokrzyskiego. Celem spotkania było przedstawienie stanowiska głównych partii politycznych na sprawę konfliktu ukraińskiego. Dyskusję moderował prof. dr hab. Kazimierz Kik Studenckie Koło Naukowe Homo Politicus naukowi, studenci,

3 Regionalne Centrum Wolontariatu, ul. Zdrojowa /1A, , tel , Święta Katarzyna warsztaty Erasmus plus i projekty z młodymi ludźmi Warsztaty miały na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów do programu Erasmus + Młodzież, w tym: - założeń programu "Erasmus Plus", - rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu; - zasad przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu, - wypełniania wniosków; - realizacji projektów; - zasad ich rozliczania. Warsztaty prowadzone były w formie interaktywnej przez trenera z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem nauczyciele, placówek oświatowych, wolontariusze, uczniowe szkół średnich oraz studenci Regionalne Centrum Wolontariatu, ul. Zdrojowa 19/1A, , tel , warsztaty Erasmus plus i projekty z młodymi ludźmi Warsztaty mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów do programu Erasmus + Młodzież, w tym: - założeń programu "Erasmus Plus", - rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu; - zasad przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu, - wypełniania wniosków; - realizacji projektów; - zasad ich rozliczania. Warsztaty prowadzone będą w formie interaktywnej przez trenera z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nauczyciele, placówek oświatowych, wolontariusze, uczniowe szkół średnich oraz studenci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żelazna 22, , tel , debata Korzyści i koszt polskiej transformacji ustrojowej z perspektywy samorządów, przedsiębiorców i Debata miała miejsce w Studiu GRAM Polskiego naukowi, Radia i była transmitowana na żywo na antenie radia. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali eksperci reprezentujący trzy środowiska: Polskie Radio SA oraz Studenckie Koło samorząd lokalny, przedsiębiorstwa oraz organizacje Naukowe Homo Politicus pozarządowe. Głównym celem debaty było oszacowanie korzyści i kosztów polskiej transformacji nauczyciele, uczniowe ustrojowej w kontekście województwa szkół średnich, studenci, świętokrzyskiego Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, , tel , Meeting within CentraLab Wizyta studyjna w Kieleckim Parku Technologicznym składała się z grupy praktykantów z Włoch, którzy aktualnie odbywają dwumiesięczne praktyki w firmach, urzędach i innych instytucjach w Kielcach oraz Starachowicach. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, wizytę włoskich gości uświetnił wykład konsultanta ds. europejskich Rafała Zajęckiego na temat działalności Ośrodka oraz potencjału społeczno-ekonomicznego województwa świętokrzyskiego Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" SA oraz Międzynarodowej w Kielcach studenci, instytucji otoczenia biznesu , , tel seminarium III Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej W trakcie spotkania prezentowana była działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz plany na przyszłość, a także główne założenia Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej. W dalszej części Forum odbyło się spotkanie animacyjne na temat projektów międzynarodowych oraz informacyjne o programie ERASMUS plus i Horyzont Całość dopełniła prezentacja przedstawiająca innowacyjne narzędzie zamówień publicznych: Smart PCP Platform, którą wygłosili goście ze Słowacji, reprezentujący Politechnikę w Koszycach Świętokrzyskiego oraz Kielecki Park Technologiczny naukowi, instytucji

4 , , tel debata Podsumowanie 10 lat Polski w Unii Europejskiej Tematem przewodnim debaty jest podsumowanie dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej w kontekście regionalnym, zaś ekspertami będą świętokrzyskiego świata samorządu, i nauki. Dyskusja będzie prowadzona przez moderatora przy współudziale publiczności zgromadzonej w Studiu GRAM Polskie Radio SA oraz Studenckie Koło Naukowe Homo Politicus naukowi, nauczyciele, uczniowe szkół średnich, studenci, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli, ul. Edukacji, Kultury, Sportu i Chałubińskiego 8, Turystyki, ul. Paderewskiego Warszawa, tel. 34A, , tel , , Wizyta studyjna belgijskich dziennikarzy prasy turystycznej sport, turystyka, rekreacja Wizyta studyjna składała się z pięciu dziennikarzy prasy turystycznej. W trakcie pobytu w województwie świętokrzyskim mieli możliwość zapoznać się z kilkoma spośród wielu atrakcji regionu przygotowanych dla miłośników agroturystyki i turystyki aktywnej. Uczestnicy wizyty zgodnie podkreślili, że największe wrażenie zrobiła na nich świętokrzyska gościnność i życzliwość oraz pasja z jaką mieszkańcy kultywują tradycje i historię swojego regionu Regionalna Organizacja Turystyczna Świętokrzyskiego media lokalne oraz regionalne Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, , tel , Aston University, Aston Triangle, Birmingham, B4 7ET, tel (0) , warsztaty Wizyta profesor Christin Schäffner (Aston Univeristy w Wielkiej Brytanii) w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przekładoznawstwo Profesor Christina Schäffner to wybitna specjalistka w zakresie przekładoznawstwa. W trakcie swojego pobytu w Centrum Języków Obcych wygłosiła 2 wykłady i poprowadziła 2 warsztaty w obszarze teorii translacji naukowi oraz studenci , tel , Wizyta Staffana Herrströma - Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce Wizyta zakładała spotkania z władzami województwa świętokrzyskiego oraz Kielc. Ważnym elementem pobytu Amabsadora w Kielcach było spotkanie poświęcone prezentacji potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz potencjalnych pól do współpracy gospodarczej z partnerami szwedzkimi, w którym udział wzięły merytoryczne podmioty podległe urzędowi marszałkowskiemu, instytucje otoczenia biznesu oraz centra obsługi inwestora z terenu całęgo regionu Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego naukowi, instytucji otoczenia biznesu Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, Daleszyce, tel , Zespół Szkolno- Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, Daleszyce, tel , Daleszyce Wizyta studyjna samorządowców z portugalskiego Esposende edukacja i wychowanie Wizyta studyjna odbyła się w ramach programu Comenius Regio na lata , z którego finansowany jest projekt "From Blackboard to Interactive Whiteboard czyli Od czarnej tablicy do tablicy interkatywnej. Grupie gości przewodniczył Prezydent Miasta Esposende oraz Przewodniczący Rady Miasta, a także szefowie wydziałów: oświaty, kultury, sportu i turystyki wraz z nauczycielami. Spotkanie portugalskiej delegacji z władzami Daleszyc uświetniła anglojęzyczna prezentacja o walorach historyczno-przyrodniczych ziemi świętokrzyskiej, którą przedstawił konsultant RODM ds. europejskich Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej oraz Międzynarodowej w Kielcach dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, ul. Jagiellońska 109A, , tel , Die Volkshochschule des Landkreises Freyung-Grafenau, Frauenberg 17, Grafenau, / , Wizyta studyjna przedstawicieli uczelni z Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Włoch w ramach projektu TeamCoaching edukacja i wychowanie Spotkanie w ramach projektu miało na celu rozwinięcie opracowanej wstępnie przez niemiecką Volkshochschule Freyung-Grafenau metodologii wspomagania młodych osób poszukujących pracy lub pragnących rozpocząć działalność gospodarczą naukowi oraz studenci

5 , tel , Instytut Polski w Pradze, ul. Malé náměstí 1, Praga 1, , Praga (Republika Czeska) impreza kulturalna (prezentacja) Prezentacja walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego w Instytucie Polski w Pradze Oficjalne otwarcie prezentacji walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego połączona została z degustacją potraw regionalnych, wystawą krzemienia pasiastego pn. Świętokrzyski diament oraz pokazem tanecznym w wykonaniu tancerek z Kieleckiego Teatru Tańca. Prezentacja ma na celu zachęcić czeskich turystów do odwiedziń województwa świętorkzyskiego. Prezentację będzie można podziwiać do 5 września br , , tel Urząd Miasta, Referat Kultury, ul Strycharska 6, , tel , Urząd Miasta, Referat Kultury, ul Strycharska 6, , tel , tel ,, tel , Internationl Europeade Committee, Potterstraat 167/6 BE 9170 Sint-Pauwels, Blegique, tel (0) , Winnica (Ukraina) Sandomierz seminarium impreza kulturalna (festiwal) impreza kulturalna (festiwal) konferencja IV Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej 41. Międzynarodowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 51. Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej Europeada 2014 Wizyta przedstawicieli województwa świętokrzyskiego w ramach II Forum Inwestycyjnym Winniczyzna biznes w centrum Ukrainy" Międzynarodowa Konferencja Sadownicza kultura i sztuka kultura i sztuka W trakcie spotkania odbyły się równolegle dwa warsztaty. Pierwszy z nich dotyczył metodologii tworzenia porjektów międzynarodowych oraz monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań. Natomiast drugi odnosił się do źródeł finansowania innowacji i szans rozwoju firm w oparciu o program Horyzont Oba warsztaty poprowadzone zostały przez wybitnych specjalistów w tematyce pozyskiwania zewnętrznych źródeł na realizację projektów o charakterze międzynarodowym Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej od 41 lat skupia młodych ludzi z Polski i zagranicy, którzy reprezentują drużyny harcerskie, szkoły, czy inne placówki kultury. Są to najcześciej wokaliści oraz zespoły taneczne i folklorystyczne. Uczestnicy w trakcie trwania imprezy nie tylko prezentują zdobyte umiejętności, ale pracują przede wszystkim nad zdobywaniem tych nowych. Wydarzenie każdorazowo kończy się koncertem galowym, podczas którego wręczone zostają złote, srebrne i brązowe Jodły Świętokrzyskiego oraz Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej na Region Wschodni Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego naukowi, instytucji Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej Europeada 2014 to wielki folkowy festiwal, który ma już 50 lat historii i co roku organizowany jest w innym państwie. W ramach Europeady do Kielc przyjechało Targi SA, Korona Galeria, Galeria ok zespołów i artystów ludowych Echo występujących z ponad 20 państw Europy, którzy zapełnili ulice miasta barwnym i głośnym korowodem. Europeada stanowiła niesamowitą okazję do poznania różnych kultur śpiewu, tańca, czy strojów regionalnych Udział w II Forum Inwestycyjnym "Winniczyzna - biznes w centrum Ukrainy" składało się głównie z wizyt w wybranych zakładach przemysłowych. Członkowie delegacji odwiedzili m.in. Winnickie Zakłady Oleju i Tłuszczu oraz Zakład Cukierniczy Roshen. Kolejnym punktem wizyty był udział w uroczystych obchodach 23. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy. Przedstawiciele województwa świętokrzyskiego spotkali się także z władzami Obwodu Winnickiego Międzynarodowa Konferencja Sadownicza ma na celu promocję potencjału produkcyjnego ziemi sandomierskiej. Jej celem jest również nawiązanie jak największej ilości kontaktów handlowych sandomierskich grup producenckich z partnerami z zagranicy, ponieważ rynek wschodni dla miejscowych sadowników od lat był bardzo atrakcyjny. W wydarzeniu wzięło udział 60 gości z zagranicy, głównie handlowcy z Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Kazachstanu, a także radcowie handlowi z krajów członkowskich UE władz Samorządu Świętokrzyskiego grupy producenckie, właściciele sadów owocowych, eksporterzy, radcowie handlowi

6 Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żelazna 22, , tel , debata Przystąpienie do NATO i do UE zwieńczeniem polskich wysiłków na rzecz transformacji ustrojowej Debata zorganizowana została w ramach XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2014 w Kielcach i znalazła się w jego oficjalnym programie. Tematyka dyskusji nawiązywała do zagadnień związanych z Polskie Radio SA oraz Targi SA bezpieczeństwem narodowym Polski, a także polityką obronności NATO i UE. Do udziału w debacie zostali zaproszeni prelegenci reprezentujący świat samorządu, biznesu oraz nauki samorzadowi, naukowi, Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, tel , The European regions Network for Health Research and Innovation (REGHealth-RI) ochrona zdrowia Komisja Europejska zakwalifikowała do realizacji projekt pn. The European regions Network for Health Research and Innovation (REGHealth-RI) w ramach Programu Horyzont Idea ma na celu 24-miesięczną współpracę regionów w zakresie innowacji i badań dotyczących tematyki zdrowotnej, wymianę doświadczeń na bazie bezpośrednich spotkań i utworzonej platformy kontaktowej. Jednym z głównych zadań projektu będzie diagnoza różnic w obszarze lokalnej polityki zdrowotnej i zaproponowanie wspólnych działań wyrównujących owe dysproporcje, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej Konsorcjum Innovatec (Niemcy), Stowarzyszenie Euregha (Belgia) oraz uniwersytet w Triescie (Włochy) naukowi, służby zdrowia w trakcie , tel , Velika Gorica (Chorwacja) Wizyta studyjna władz województwa świętokrzyskiego w Chorwacji edukacja i wychowanie Gównym celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania edukacją na poziomie lokalnym i regionalnym z perspektywy samorządów oraz jednostek oświatowych i kulturalnych, jak również zapoznanie się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich wśród kadry zarządzającej oświatą, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Ponadto, wizyta była okazją do rozwinięcia praktycznych umiejętności planowania długoterminowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz budowania sieci współpracy ukierunkowanych na podejmowanie partnerskich inicjatyw na rzecz środowiska edukacyjnego Urząd Miasta Velika Gorica dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, , tel , Rada Regionu Centralnej Finalndii, ul. Sepänkatu 4, FI Jyväskylä, tel. (0) , Region Centralnej Finlandii (Finlandia) spotkanie Obchody dziesięciolecia nawiązania współpracy partnerskiej Regionu Centralnej Finalndii z Województwem Świętokrzyskim współpraca międzynarodowa Obchody obejmowały m.in. uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Centralnej Finlandii, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy oraz omówiono ogólne kierunki działań na najbliższe lata. Program wizyty obejmował również spotkania z fińskimi agencjami rozwoju regionalnego w Jyväskylä i Äänekoski poświęcone współpracy biznesowej pomiędzy województwem świętokrzyskim a Regionem Centralnej Finlandii, oraz spotkanie z przedstawicielami fińskiego biura podróży Unnkkimatkat dotyczące współpracy w dziedzinie turystyki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żelazna 22, , tel , konferencja Doświadczenia transformacyjne a polityka zagraniczna Polski współpraca międzynarodowa Konferencja będzie wydarzeniem międzynarodowym, które będzie integrować władze publiczne, środowiska pozarządowe i naukowe wokół przekazywania polskich doświadczeń transformacyjnych państwom, które obecnie przechodzą porces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka poruszana w trakcie konferencji pozwoli na wielowymiarowe podsumowanie samorządowego i obywatelskiego wymiaru rodzimej polityki zagranicznej. Do udziału w konferencji zostali zaproszenie m.in. specjaliści z wybranych państw Partnerstwa Wschodniego Biuro Krajowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz naukowi

7 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, tel , Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, ul. Bagatela, Warszawa, tel , Ostrowiec Świętokrzyski umowa o współpracy Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PAIiIZ i Ostrowcem Świętokrzyskim Porozumienie o współpracy PAIiIZ z Ostrowcem Świętokrzyskim podpisali wiceprezes PAIiIZ Anna Polak Kocińska oraz prezydent Jarosław Wilczyński podpisali. W wydarzeniu uczestniczył również Arkadiusz Bąk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. W ramach porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie miasta do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. PAIiIZ będzie szkolił przedstawicieli Ostrowa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczącymi gospodarki miasta władz lokalnych oraz Biuro Krajowe Banku Światowego, ul. Emilii Plater 53, Warszawa, tel , Skarżysko Kammienna, Ostrowiec Świętokrzyski wymiana informacji / know how "Innowacyjność, rozój, ekspansja - stawiamy na przedsiębiorców" Cykl spotkań realizowany jest przez Bank Światowy w ramach pilotażowego projektu badania potrzeb i oceny potencjału firm pod kątem nowej perspektywy finansowej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w czterech wybranych województwach,w tym w województwie świętokrzyskim, Przedsiębiorstwa, które uczestniczą w projekcie, otrzymują wsparcie międzynarodowych ekspertów w postaci doradztwa gospodarczego oraz proste narzędzie informatyczne służące do strategicznego zarządzania firmą Świętokrzyskiego przedsiębiorcy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Szkolna 36A, , tel , ww.eprd.pl Ambasada Republiki Finlandii, ul. Chopina 4/8, Warszawa, tel , 2. spotkanie Otwarcie Honorowego Konsulatu Republiki Finlandii 6. Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Kielcach jest dziewiątą tego typu placówką w Polsce. Konsulat Honorowy mieści się przy ul. Szkolnej 36A w Kielcach w siedzibie EPRD Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD sp. z o.o. Konsul honorowy, Prezes EPRD, będzie pełnił głównie rolę informacyjno-doradczą dla obywateli Finlandii i innych obcokrajowców rezydujących na stałe w Republice Finlandii a przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również będzie wspierał rozwój relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy Finlandią a Polską naukowi, instytucji , , tel Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, , tel , 3. seminarium V Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej 6. W trakcie spotkania miały miejsce dwie prelekcje na temat zasad i procedur aplikowania o środki finansowe na realizację projektów w ramach Programu Kreatywna Europa oraz "Europa dla Obywateli" na lata Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat międzykulturowego wymiaru partnerstw międzynarodowych. Uczestnicy Forum wzięli również udział w wykładzie dotyczącym kwalifikowalności wydatków, tworzenia budżetu oraz sprawozdawczości merytorycznej i finansowej w projektach międzynarodowych naukowi, instytucji

8 , , tel Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio " SA, ul. Radiowa 4, , tel , 22. inne (debata) Debata radiowa podsumowująca 600- lecie polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych 2. kultura i sztuka Debata poświęcona była obchodom rocznicy 600- lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Ekspertami w debacie byli: - Robert Drobniuch - Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - Olga Darewicz-Uberman - Uniwersytet Jana Kochanowskiego - dr Adam Szymański - Uniwersytet Warszawski - Bernarda Galus-Strąk - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. W debacie brała również udział publiczność, w tym tureccy studenci przebywający obecnie na wymianie studenckiej w Staropolskiej Szkole Wyższej Kielcach w ramach Programu Erasmus+. Moderatorem debaty był dr Bartłomiej Zapała reprezentujący Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Polskie Radio. Całość debaty transmitowana była na żywo na antenie Polskiego Radia Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach naukowi, instytucji Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, , tel , Międzynarodowa Organizacja ds.. Migracji - Biuro w Warszawie, ul. Mariensztat 8, Warszawa, tel , 2. spotkanie Spotkanie z porzedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds.. Migracji 8. prawo, prawa człowieka/sprawiedliwość Spotkanie przeznaczone było dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Poruszana tematyka dotyczyła kwestii formalno-prawnych w zakresie podejmowania przez studentów obcokrajowców pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej, ubiegania się o legalizację pobytu, także po zakończeniu studiów. Poruszana była też kwestia ubezpieczeń, wiz, kart pobytu, zagrożeń i możliwości jakie daje cudzoziemcom pobyt w Polsce imigranci i obcokrajowcy przebywający w regionie , tel , 22, , tel Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, , tel , tel , Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, ul. Św. Leonarda 1, , tel , Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, , tel , Technologii, al. Solidarności 34, , tel , Dom Polski Wschodniej, Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela, tel , Malaga (Hiszpania) Bruksela (Belgia) 2. spotkanie 2. spotkanie Spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z funduszami" Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi Wizyta studyjna dla członków Świętokrzyskiej Rady Innowacji Nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii na lata wsparcie instytucji, ochrona środowiska Bezpłatne spotkanie informacyjne, którego głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji przez instytucje pozarządowe w ramach nowej perspektywy finansowej Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z funkcjonowaniem sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Polsce oraz z działalnością Ośrodka w Kielcach. Najliczniejszą grupę zawodową wśród uczestników wizyty stanowili nauczyciele stąd największym zainteresowaniem cieszyła się oferta edukacyjna RODM. W trakcie spotkania rozmawiano także o perspektywach współpracy ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi oraz możliwościach wsparcia działań Związku Polaków na Białorusi m.in. w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą, realizowanej przez MSZ RP Wizyta studyjna ma na celu zapoznać członków Świętokrzyskiej Rady Innowacji działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Świętokrzyskiego z parkami technologicznymi i ośrodkami naukowymi funkcjonującymi w Hiszpanii W trakcie wizyty poruszano takie kwestie jak m.in. zmiany w nowym okresie finansowania w stosunku do okresu w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz z jakich źródeł finansowania będą mogły skorzystać podmioty zainteresowane inwestycjami w tym obszarze, nowa polityka KE w zakresie energetyki oraz plany co do kształtu udziału gospodarki niskoemisyjnej w Europie do roku 2020 i Na zakończenie wizyty przedstawiono założenia Pakietu Klimatycznego 2030 oraz szczegóły dotyczące Unii Energetycznej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na poziomie europejskim, ale przede wszystkim dla poszczególnych miast i regionów Unii Europejskiej Związku Polaków na Białorusi - nauczyciele naukowi, instytucji otoczenia biznesu samorządów z Polski Wschodniej, polskich biur regionalnych w Brukseli oraz uczelni wyższych

9 , tel , 7. Wizyta studyjna z Ukrainy i Macedonii 6. Wizyta studyjna ma na celu zapoznać pracowników samorządowych z Macedonii i Ukrainy z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce, na przykładzie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzą również szereg instytucji w regionie, m.in. Kielecki Park Technologiczny, Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Międzynarodowej, a także zapoznają się ze specyfiką ich funkcjonowania Kielecki Park Technologiczny, Urząd Miasta oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej naukowi, , , tel Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, , tel , 5. spotkanie Spotkanie z przedstawicielami Euroregionu "Dniestr" 10. wsparcie instytucji i W spotkaniu udział wzięło 28 osób - przedstawicieli biznesu, administracji i z Ukrainy i Mołdawii. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z priorytetami polskiej polityki zagranicznej na lata , priorytetami komunikacyjnymi MSZ RP na rok 2015, działalnością sieci RODM oraz możliwościami nawiązania współpracy ze świętokrzyskimi samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi naukowi, , tel , 5. warsztaty Przygotowanie wniosków projektowych do SME Instrument w Programie Horyzont Warsztaty prowadzone były przez ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. W trakcie spotkania omówiono strukturę Programu Horyzont 2020 i zasady uczestnictwa MŚP w Programie Horyzont 2020, a także pracowano nad wnioskiem projektowym do konkursu SME Instrument naukowi, , tel , Podzamcze Chęcińskie 5. warsztaty Elementy dobrego wniosku w Horyzont konkursy Projekty badawczoinnowacyjne i innowacyjne, sektor zdrowia 6. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. W trakcie spotkania gruntownie zanalizowano dokumentację konkursową w ramach Programu Horyzont 2020, rodzaje wniosków oraz obowiazujące tryby konkursowe naukowi,

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli rok 2013 Wykaz skrótów AEM AER BAC BRWS CSR EFG EIO EKES ERRIN KE KR ITRE PE PO POT ROK RIG Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015 High ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 55 kwiecień-czerwiec 2015 Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska Spis treści Tak się zaczęło...2 Główne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok

Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2007 rok Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo