KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014"

Transkrypt

1 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Zarząd Główny SZS Szczecin wrzesień 2014

2 Zespół redakcyjny: Marcin Kuduk Eugeniusz Kuduk Wydawca: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Szczecin, ul. Garncarska 5 tel/fax e mail: Druk: Z.U.P. I W. Jacek Plewnia, Maria Plewnia s.c. ul. Tama Pomorzańska 14 E Szczecin tel. (91)

3 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty zatwierdzają do realizacji program i kalendarz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maria Borecka Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz Szczecin sierpień 2014r.

4 Do Młodzieży Szkolnej i nauczycieli w-f, Dyrekcji Szkół i Rodziców, Organizatorów Sportu Szkolnego Do Władz Samorządowych Szanowni Państwo!!! Przedstawiamy Państwu Wojewódzki Kalendarz wraz z regulaminem szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015. Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Gimnazjada i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Licealiada. Pilotażowo ZG SZS wprowadził system rejestracji szkół: srs.szs.pl który ma pomóc i usprawnić działania naszego systemu zawodów dla szkół. Szkolny Związek Sportowy w swojej wieloletniej działalności wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Przedstawiony w Kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianów realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej. Działalność nasza jest możliwa dzięki zaangażowaniu (wsparciu finansowemu) jednostek samorządu terytorialnego, które wspierają program kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania kierujemy do Sejmiku i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki za finansowanie sportu szkolnego na szczeblu województwa. Państwa wsparcie jest nieocenione. Szanowni dyrektorzy szkół, nauczyciele i wszyscy Ci, którym na sercu leży dobro dzieci i młodzieży szkolnej; Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i poświecenie w pracy w minionym roku i życzę Państwu sukcesów wychowawczo - szkoleniowych w nowym roku szkolnym. Zróbmy wspólnie wszystko, aby życie sportowe naszych szkół było aktywne, a każda szkolna sala gimnastyczna i boisko sportowe zapełnione były przez rzeszę uczniów uprawiających sport, uczestniczących w zajęciach rekreacyjno sportowych. Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Szczecin r.

5 I GŁÓWNE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE I INNE WAŻNE INFORMACJE. A. GŁÓWNE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE i ZMIANY: 1. UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wyłączone z tego obowiązku są szkoły biorące udział w: - Indywidualnych Biegach Przełajowych (IMS i Gimnazjada), - Indywidualny Trójbój LA (IMS), - Indywidualne Zawody w LA (Gimnazjada), - Biegi Rozstawne czyli sztafety 4 x 100m i sztafety szwedzkie (IMS, Gimnazjada i Licealiada). 2. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie informuje, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki od września roku szkolnego 2014/2015 w imprezach organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady obowiązuje zakaz udziału w rozgrywkach gier sportowych (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna i piłka nożna) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie. 3. Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym startuje więcej niż 4 drużyny i w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów. 4. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 5. W zespołowych grach sportowych w turniejach półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkiej Gimnazjady oraz finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkiej Gimnazjady i Wojewódzkiej Licelaiady w przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. 6. W związku z dużą ilością startujących szkół na wysokim poziomie sportowym dopuszcza się II zespół z miasta Koszalin do rozgrywek regionu D w następujących dyscyplinach: - mini piłka ręczna dziewcząt (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), - mini koszykówka chłopców (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), - piłka ręczna dziewcząt (Gimnazjada), - koszykówka chłopców (Gimnajzada).

6 7. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.VII Dz. U nr 139 poz zał. na str Kalendarza wraz z interpretacją oraz na lub - w dziale komunikaty). 8. Propozycje ZMIAN W REGULAMINIE ZAWODÓW można zgłaszać wyłącznie pisemnie do Wojewódzkiego SZS do 15 czerwca 2015 roku. Autorem tych wniosków mogą być członkowie Zarządu WSZS, powiatowe (równorzędne) jednostki sportu szkolnego, do których swoje propozycje mogą zgłaszać gminne jednostki sportu szkolnego oraz dyrekcje szkół lub nauczyciele WF (organizatorzy lub opiekunowie startujących). 9. Przypominamy organizatorom zawodów gminnych i powiatowych o obowiązku podawania WSZYSTKICH informacji zawartych w komunikatach zgłoszeniach patrz zał. nr 3, 3 A, 4, 5, 6, 7 w dalszym ciągu organizatorzy z niektórych powiatów o tym nie pamiętają. 10. Wojewódzki SZS jako organizator programu sportowego zobowiązuje UCZESTNIKÓW imprez do sprawdzania informacji o terminach i miejscach zawodów na stronie internetowej wojewódzkiego SZS lub u organizatora tych zawodów a nie biernego oczekiwania na komunikat. Po awansie zespołu do zawodów regionalnych, półfinałów lub finałów wojewódzkich obowiązkiem opiekuna zespołu jest informowanie organizatora o udziale w wysokiej rangi zawodach mistrzowskich lub innych poważnych powodach wykluczających udział w zawodach organizowanych przez SZS, a nie wnioskowanie o zmianę terminu dopiero po otrzymaniu komunikatu. Taka sytuacja może spowodować w przyszłości nieuwzględnianie wniosków w tej sprawie. 11. Organizatorzy zawodów powinni, a finałów obowiązkowo informować o zawodach dziennikarzy prasy, radia i telewizji. 12. Obowiązkiem gospodarzy zawodów każdego szczebla jest staranne przygotowanie imprezy z zachowaniem zasad gościnności, obiektywizmu sędziowania, dbałości o bezpieczeństwo uczestników, a do obowiązków uczestników i opiekunów zasady fair play oraz wysokiego poziomu kultury w czasie zawodów i po ich zakończeniu. 13. W regulaminach zawodów zastosowano drobne zmiany w postaci: - w Mini Koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach IMS, dodano do nazwy rozgrywek ENERGA BASKET CUP, - wprowadzić Finał Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki żeby wyniki osiągane na zawodach mogły być klasyfikowane (klasy sportowe) i zaliczane przez PZLA, - w sytuacji kiedy mistrz powiatu rezygnuje z udziału (z różnych powodów) w zawodach regionalnych drugi zespół z powiatu może zastąpić mistrza powiatu i wystartować w regionie (decyduje powiatowy organizator sportu szkolnego powiadamiając jednocześnie o takim fakcie WSZS w Szczecinie).

7 14. Tabele punktowe do Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w ramach Gimanzjady i w ramach Licealiady oraz tabele punktowe do Czwórboju Lekkoatletycznego i Trójboju Lekkoatletycznego znajdują się na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: II. TERMINARZ ZAWODÓW 2014/2015 A. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Gminne Powiatowe Regionalne Półf. Woj. Finały Woj. 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r. do r do r. 2/3. Drużynowy Czwórbój LA do r. do r dz r. ch r. 4. Indywidualny Trójbój LA. do r. do r do r. 5. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r. do r do r. 6. Szachy drużynowe. Zgłoszenia do r. bezpośrednio do WSZS Szczecin. do r. 7. Ind. Biegi Przełajowe do r. do r do r. 8/9. Mini Koszykówka. do r. do r. do r. do r. do r. 10/11. Mini Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. do r. do r. 12/13. Mini Piłka Ręczna. do r. do r. do r. do r. do r. 14/15. Mini Piłka Nożna. do r. do r. do r. do r. do r. 16/17. Unihokej do r. do r. do r do r. 18. Biegi rozstawne sztafety do r do r. B. GIMNAZJADA SZKOŁY GIMNAZJALNE. Lp. Powiatowe Regionalne Półfinały Woj. Finały Woj. 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r do r. 2. Szkolna Liga LA. do r do r. 3. LA Indywidualna. do r do r. 4. Szachy drużynowe. Zgłoszenia do r. bezpośrednio do WSZS Szczecin. do r. 5. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r do r. 6. Indywidualne Biegi Przełajowe. do r do r. 7/8. Koszykówka. do r. do r. do r. do r. 9/10. Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. do r. 11/12. Piłka Ręczna. do r. do r. do r. do r. 13/14. Piłka Nożna. do r. do r. do r. do r. 15/16. Unihokej do r. do r do r. 17. Biegi rozstawne sztafety. do r do r.

8 C. LICEALIADA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Lp. Powiatowe Regionalne Finały Wojewódzkie 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r do r. 2. Szkolna Liga LA I i II rzut. do r do r. 3/4. Koszykówka. do r. do r. do r. 5/6. Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. 7/8. Piłka Ręczna. do r. do r. do r. 9/10. Piłka Nożna. do r. do r. do r. 11. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r. do r. Zgłoszenia do r. bezpośrednio 12. Szachy - drużynowe do r. do WSZS Szczecin. Zgłoszenia do r. bezpośrednio luty lub marzec 13. Unihokej do WSZS w Szczecinie 2015** 14. Biegi rozstawne sztafety. do r do r. * komunikaty z zawodów poszczególnych etapów oraz zgłoszenia do etapów wyższego szczebla należy przesłać terminowo do WSZS w Szczecinie oraz organizatora kolejnego etapu zawodów wg załączników nr 3, 3 A, 4, 5, 6 i 7. ** - sposób i terminarz rozgrywek będzie ustalony po ilości zgłoszonych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców Przerwy w nauce: Przerwa świąteczna r r. Ferie zimowe r r. Przerwa świąteczna r r. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki

9 rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 1. Cel celem IMS jest upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży oraz ocena aktywności sportowej szkół i powiatów. 2. Organizator organizatorem systemów imprez jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz terenowe jednostki SZS i współdziałające instytucje. 3. Uczestnicy uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych rocznik 2002 i młodsi, a w trójboju lekkoatletycznym 2003 i młodsi. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 4. Etapy IMS 4.1. Szkolne Igrzyska Sportowe prowadzone w dowolnych dyscyplinach zgodnie z tradycjami i warunkami szkoły jako system całorocznej działalności, który kończy co roku Święto Sportu Szkolnego w ostatnim tygodniu maja Gminne IMS jako system zawodów międzyszkolnych o mistrzostwo gminy (miasta), także prawo reprezentowania swojego środowiska w zawodach powiatowych. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa jest przesłanie komunikatu / zgłoszenia patrz zał. 3. W zawodach może uczestniczyć dowolna ilość zespołów w każdej dyscyplinie sportu Powiatowe IMS jako system zawodów ponad gminnych dających prawo reprezentowania powiatu w imprezach wyższej rangi. W miastach będących jednocześnie powiatami grodzkimi tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście imprezy miejskie oznaczają jednocześnie etap gminny i powiatowy. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie komunikatu z zawodów gminnych. W zawodach uczestniczą w sportach drużynowych mistrzowie gmin, a w sportach indywidualnych patrz regulaminy IMS Regionalne IMS: Koszalin, Goleniów, Szczecin, Stargard prowadzone są dla zespołowych gier sportowych i tenisa stołowego o prawo udziału w zawodach wojewódzkich. Organizator zawodów regionalnych w zespołowych grach sportowych ma obowiązek przyjąć zgłoszenia zespołów wyłącznie mistrzów powiatów. Turnieje regionalne przeprowadza się jednostopniowo lub dwustopniowo (półfinały i finały regionu) w zależności od ilości uczestniczących drużyn. Z każdego (4) regionu do półfinałów wojewódzkich w grach zespołowych awansują po dwie najlepsze drużyny. W tenisie stołowym awansują po dwa zespoły bezpośrednio do finałów wojewódzkich. Miasto Szczecin ma prawo zgłosić do turniejów regionalnych w grach zespołowych 2 zespoły oraz miasto Koszalin w mini piłce ręcznej dziewcząt i mini koszykówce chłopców również 2 zespoły.

10 4.5.Półfinały wojewódzkie w grach zespołowych turnieje systemem pucharowym "na krzyż", z których zespoły I i II awansują do finału wojewódzkiego (nie dotyczy unihokeja). W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. I A II B II A I B - prowadzący Okręgowy SZS Koszalin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce oraz I C II D II C I D - prowadzący Wojewódzki SZS Szczecin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce 4.6. Finały IMS a) zespołowe gry sportowe po 2 zespoły z półfinałów systemem pucharowym Na krzyż. W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. Kolejność gier: 1) I AB II CD 2) II AB I CD 3) o III miejsce 4) o I miejsce b) tenis stołowy po 2 zespoły z każdego regionu, łącznie po 8 drużyn dziewcząt i chłopców system gier do dwóch przegranych, c) sztafetowe biegi przełajowe awans do finału tylko mistrzów powiatów. d) czwórbój LA drużynowy udział w finale wyłącznie mistrzów powiatu, e) udział w finałach wojewódzkich w indywidualnym trójboju LA oraz indywidualnych biegach przełajowych określony został w regulaminach tych imprez. 5. Zawody drużynowe w szachach przeprowadzone zostaną zgodnie z komunikatem Wojewódzkiego SZS w Szczecinie po otrzymaniu pisemnych zgłoszeń przez szkoły bezpośrednio na adres: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax , Termin zgłoszeń upływa dnia r.

11 6. Zawody unihokeja prowadzone są osobno dla dziewcząt i chłopców patrz regulamin tej dyscypliny. W finale udział I i II zespołu z zawodów regionalnych w dwóch grupach systemem każdy z każdym z rozstawieniem mistrzów regionów (losujemy po 2 mistrzów regionu do grupy i następnie dolosowujemy kolejne zespoły). Następnie I m z pierwszej grupy gra z II m z drugiej grupy i na odwrót II m z pierwszej grupy z I m z drugiej grupy. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o I m, a przegrani o IIII m. 7. Po każdym etapie zawodów organizator przesyła pisemny komunikat zgłaszając jednocześnie propozycję gospodarza imprezy wyższego etapu pod warunkiem zapewnienia dobrego obiektu, sędziów itp. Wniosek o przyznanie organizacji finału wojewódzkiego może złożyć powiatowy koordynator sportu szkolnego lub dyrekcja szkoły, która zamierza być gospodarzem imprezy. Komunikaty wysłane po terminie nie będą uwzględniane (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ). 8. We wszystkich dyscyplinach drużyny składają się z uczniów jednej szkoły, a funkcję opiekunów uczestników pełnią wyłącznie nauczyciele startującej placówki oświatowej. 9. W każdej dyscyplinie zespołowej można zgłosić tylko jeden zespół - reprezentację szkoły do zawodów powiatowych i ponadpowiatowych. W zawodach gminnych startować może dowolna ilość zespołów, o czym decyduje organizator tych zawodów. W sytuacji kiedy mistrz powiatu rezygnuje z udziału (z różnych powodów) w zawodach regionalnych drugi zespół z powiatu może zastąpić mistrza powiatu i wystartować w regionie (decyduje powiatowy organizator sportu szkolnego powiadamiając jednocześnie o takim fakcie WSZS w Szczecinie). 10. Sposób przeprowadzania zawody przeprowadzane będą zgodnie z terminami i regulaminami określonymi przez WSZS Szczecin oraz obowiązujących przepisami polskich związków sportowych. 11. Dokumentacja na każdym etapie zawodów obowiązują: - lista imienna z rocznikami potwierdzona przez dyrekcję szkoły, - legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badania lekarskie. Weryfikacji dokonuje organizator zawodów wyłącznie przed rozpoczęciem zawodów na wniosek przynajmniej jednego opiekuna ze startujących drużyn. Wzór oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych patrz zał. nr Nagrody we wszystkich dyscyplinach drużynowych za miejsce I III szkoły otrzymują puchary i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy w grach drużynowych i zawodach indywidualnych za miejsce I III medale IMS. W zawodach regionalnych i półfinałach puchary, dyplomy czy inne nagrody powinien zapewnić gospodarz tych zawodów.

12 13. Zasady finansowania koszty obsługi sędziowskiej zawodów regionalnych, półfinałów i finałów wojewódzkich pokrywa WSZS w Szczecinie Koszty organizacji zawodów gminnych pokrywają organizatorzy gminne jednostki sportu szkolnego ze środków finansowych wydzielonych na kulturę fizyczną w budżetach gmin Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywają organizatorzy ze środków finansowych budżetów powiatowych wydzielonych na kulturę fizyczną lub inne instytucje np. Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Koszty uczestnictwa (transport, przejazdy) we wszystkich zawodach ponoszą uczestniczące szkoły ze środków budżetów gmin lub powiatów oraz innych instytucji Niektóre koszty zawodów ponadpowiatowych powinien ponosić gospodarz imprezy co będzie uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu funkcji gospodarza zawodów szczebla regionalnego lub wojewódzkiego np.: dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla uczestników i opiekunów, napoje chłodzące, posiłek, opieka medyczna, spiker i obsługa techniczna zawodów. Dodatkowe niespodzianki mile widziane W finałach wojewódzkich puchary(i III), medale (I III) i dyplomy (I IV) zapewnia WSZS Szczecin. W zawodach regionalnych i półfinałach wojewódzkich puchary, dyplomy czy inne wyróżnienia powinien zapewnić gospodarz tych zawodów. 14. Współzawodnictwo: WSZS będzie prowadził systemy sportowego współzawodnictwa szkół i powiatów w/g załączonej poniżej punktacji zawodów. Zachęcamy również do opracowania i prowadzenia systemów współzawodnictwa w powiatach w oparciu o własne regulaminy. 15. Punktacja sportowego współzawodnictwa: szkół / powiatów I. Gry mini: koszykówka, p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna. MIEJSCE III IV V i dalsze udział III Pół. IV Pół. w regionie w regionie w pow. i gmin. PKT II. Sztafetowe biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny drużynowy. MIEJSCE udział w pow. gm. PKT III. Tenis stołowy drużynowy. MIEJSCE III IV udział udział w regionie w regionie w regionie w pow. i gmin. PKT

13 IV. Indywidualne biegi przełajowe, Trójbój LA klas V w finale wojewódzkim. MIEJSCE i dalsze PKT V. Szachy. MIEJSCE udział w elim. PKT VI. Unihokej. MIEJSCE udział udział III w reg. IV reg. w regionie w pow. i gmin. PKT VII. Biegi rozstawne. MIEJSCE udział w pow. i gm. PKT Wszystkich uczestników na każdym etapie obowiązuje przestrzeganie regulaminów, a organizatorów terminów zawodów. Nie będą uwzględniane zgłoszenia do zawodów regionalnych i wojewódzkich przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ). 17. Szkolny Związek Sportowy ubezpiecza uczestników zawodów międzyszkolnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). 18. Ostateczne decyzje dotyczące interpretacji regulaminów podejmuje Wojewódzki SZS w Szczecinie lub powołana Komisja Odwoławcza ds. Skarg i Wniosków. 19. Schemat etapów zawodów regionalnych i wojewódzkich: mini piłka ręczna, mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, mini koszykówka, unihokej, tenis stołowy.

14 Finały Wojewódzkie Półfinały (dla gier) organizator OSZS Koszalin Półfinały (dla gier) organizator WSZS Szczecin A Regionalne org. Koszalin pow. Białogard pow. Koszalin pow. Sławno pow. Szczecinek pow. Świdwin m. Koszalin B Regionalne org. Goleniów pow. Goleniów pow. Gryfice pow. Kamień Pom. pow. Kołobrzeg m. Świnoujście Szczecin - II C Regionalne org. Szczecin pow. Gryfino pow. Police pow. Pyrzyce pow. Myślibórz m. Szczecin - I D Regionalne org. Szczecin pow. Choszczno pow. Drawsko Pom. pow. Łobez pow. Wałcz pow. Stargard Szcz. m. Koszalin* powiatowe powiatowe powiatowe powiatowe gminne gminne gminne gminne *- dotyczy tylko II zespołu z Koszalina w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt i Mini Koszykówce chłopców Półfinały (dla gier) dotyczą: mini piłki ręcznej, mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej i mini koszykówki, a regionalne dla wszystkich dyscyplin sportowych w pkt. 19. IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym. 2. Program zawodów: sztafetowy bieg dziewcząt: 10 x 800 m. sztafetowy bieg chłopców: 10 x 800 m. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmiany wynosi 20 m. 4. Do finału awansują tylko mistrzowie powiatów. Obowiązują numery startowe patrz. zał. nr 2.

15 2. CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. 2. Program zawodów: - bieg 60 m, - rzut piłką palantową (do 150 g), - bieg: dla dziewcząt 600m, dla chłopców 1000 m, - skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja. Bieg 60 m Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach. Skok w dal Strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skoku w dal. Skok wzwyż Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm, dla chłopców do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm. Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczyć jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za nieważny. Rzut piłką palantową

16 Rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką z miejsca lub rozbiegu. Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. Bieg 600 m i 1000 m Biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 4. Punktacja: wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika. Medale otrzymają dodatkowo uczestnicy finału za miejsca I III indywidualnie za czwórbój oraz za każdą konkurencję. 5. Mistrz województwa awansuje do Finału Krajowego w Czwórboju LA. 6. Uwaga od marca 2012 roku obowiązuje nowa punktacja Czwórboju tabele dostępne na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 7. O dodatkowych medalach dla czwórboistów w przypadku: - jednakowej ilości punktów w czwórboju decyduje wynik (punkty) z biegu na 60m., a następnie w skoku. - jednakowej ilości punktów w konkurencji decyduje wynik punktowy z całego czwórboju, a następnie najlepszy wynik punktowy z pozostałych konkurencji. 3. INDYWIDUALNY TRÓJBÓJ LA. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2003r. i młodsi ze szkół podstawowych. 2. Program zawodów: bieg 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: - jak czwórbój LA drużynowy. W zawodach gminnych i powiatowych startuje dowolna ilość uczestników określona przez organizatorów tych zawodów. Do finału wojewódzkiego awansują po 3 dziewczynki i 3 chłopców z zawodów powiatowych. 4. Warunkiem zakwalifikowania zawodniczek i zawodników jest przesłanie pisemnego komunikatu (w ciągu 2 dni) z zawodów powiatowych podając po 3 najlepsze wyniki patrz zał. nr 7.

17 5. Dodatkowo w każdej konkurencji zawodniczki i zawodnicy będą wyróżniani medalami za zajęcie miejsc od I do III. W przypadku jednakowego wyniku w konkurencji o miejscu decyduje lokata (punkty) z całego trójboju. 4.TENIS STOŁOWY drużynowy. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców. Do gry podwójnej można zgłosić dodatkowo jedną osobę, która w następnym meczu może być zawodnikiem podstawowym. 2. Sposób przeprowadzenia zawodów: kolejność gier jest następująca: I RZUT II RZUT III RZUT A X Gra podwójna A Y B Y B X Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów. 3. Finały: do finału wojewódzkiego awansują po dwa najlepsze zespoły z zawodów regionalnych. W finale obowiązuje system gier - Do dwóch przegranych z prawej I i II z lewej III i pozostałe miejsca. W zawodach gminnych, powiatowych i regionalnych system gier zależy od organizatora: pucharowy, każdy z każdym lub do dwóch przegranych. 4. Na każdym poszczególnych etapach zawodów rozstawianie mistrzów gmin (na zawodach powiatowych), w regionie jeśli system pucharowy to losowanie, a w Finałach Wojewódzkich rozstawianie mistrzów regionów i do nich dolosowywanie pozostałych zespołów. 5. MINI KOSZYKÓWKA ENERGA BASKET CUP. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy zawodników. 2. Przepisy gry: czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry) w finale. W eliminacjach dopuszcza się czas ryczałtem po uzgodnieniu z opiekunami drużyn i sędziami. W przypadku remisu obowiązują 3 - minutowe dogrywki.

18 Piłka: numer 5. W przypadku gdy zespół liczy 10 zawodników zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku gdy zespół liczy osób, zawodnicy: 11 i 12 muszą być wprowadzeni w III lub IV kwarcie (może to być zmiana powrotna). W przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi zawodnik 11 lub 12. Gdy zespół składa się z 10 zawodników kończy w takim przypadku grać kwartę w składzie 3 4 osobowym. Obowiązuje krycie każdy swego, przepis połowy, przepis 3 sekund, przepis 5 sekund i przepis 24 sekund. W każdej kwarcie można wziąć tylko jeden czas dla trenera. W przypadku nieprzestrzegania krycia każdy swego po zwróceniu uwagi kapitanowi i trenerowi dyktowany jest techniczny dla trenera 2 rzuty i piłka z boku. O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia. Za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu. Jeżeli istnieje możliwość kosze powinny być zawieszone na wysokości 260 cm od podłoża, a w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach wojewódzkich obowiązkowo. Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. Nie wyznacza się linii rzutów za 3 punkty. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje: - większa liczba zdobytych punktów, - większa liczba punktów między zainteresowanymi drużynami, - przy jednakowej ilości punktów lepszy stosunek koszy między zainteresowanymi zespołami, - lepszy stosunek koszy z całego turnieju, - większa ilość koszy zdobytych w całym turnieju. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 6. MINI PIŁKA SIATKOWA CZWÓRKI. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2000 i młodsi. - w skład zespołu wchodzi 10 zawodników (w całym turnieju) 2. Przepisy gry - wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki) - wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 230 cm chłopcy

19 - obowiązuje normalny rozmiar piłki. - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów. - w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy. - w drugim secie pozostałych 5 zawodników. - w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki. - kolejność CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej. - każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie. - obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, - zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony; zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki - rozsądna tolerancja czystości odbić, - w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana), - w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika zagrywającego). UWAGA!!! Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym startuje więcej niż 4 drużyny i w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów. 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: - lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami., - wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 7. MINI PIŁKA RĘCZNA UWAGA!!!

20 Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 14 zawodników. 2. Przepisy gry: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP z ułatwieniami : - na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników, - można grać na boisku o zmniejszonych wymiarach zachowując odpowiednie proporcje : 32 x 16, 34 x 17, 36 x 18, - piłka : obwód cm, waga gram. Proponuje się stosowanie piłek damskich do piłki ręcznej. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. Czas gry: 2 x 12 minut + 5 minut przerwy. W meczu obowiązkowo krycie każdy swego w I połowie natomiast w II połowie strefą 3 x 3. Nie wolno dokonywać zmian zawodników w obronie. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje: - większa liczba zdobytych punktów, - większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - lepsza różnica bramek miedzy zainteresowanymi zespołami, - lepsza różnica bramek w rozgrywkach, - większa liczba zdobytych bramek. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 8. MINI PIŁKA NOŻNA UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 12 zawodników. 2. Przepisy gry: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: - zespół składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz, - boisko trawiaste lub boisko o sztucznej nawierzchni np. typu ORLIK : 50 do 60 m długości i 30 do 35 m szerokości. - bramki: 2 m x 5 m, - czas gry: 2 x 15 minut + 3 minuty przerwy (powyżej 3 spotkań 2 x 10 min.), - obuwie: korkotrampki, trampki, - piłka: numer 4,

21 - pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15, - bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym, - gra bez spalonego, auty wyznaczane są jak w piłce nożnej dorosłej, - zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny za złą zmianę bramkarza), - rzut karny z 9 m. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrane 0 punktów. W grze systemem pucharowym po remisie karne w wykonaniu po 5 osób, a następnie po jednej do uzyskania przewagi jednej bramki. O kolejności miejsc decyduje (system ligi lub każdy z każdym ): - większa liczba zdobytych punktów, - wynik bezpośredniego spotkania, (jeżeli 2 zespoły mają tyle samo punktów), - lepsza różnica bramek dotyczy zespołów z jednakową ilością punktów powyżej 2 zespołów, - większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, - rzuty karne, jeżeli brak rozstrzygnięcia. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 9. SZACHY- drużynowe UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują uczniowie jednej szkoły (2 dziewczynki i 2 chłopców lub 1 dziewczynka i 3 chłopców lub 3 dziewczynki i 1 chłopiec). Drużyna musi obowiązkowo liczyć 4 osoby. 2. Program zawodów: zawody przeprowadzane są w formie indywidualnej systemem szwajcarskim w siedmiu rundach. Tempo gry 15 minut na partię zawodnikowi. 3. Punktacja: o miejscu drużyny decyduje w kolejności: - suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana 1, remis 0,5, przegrana 0), - punkty duże (meczowe: 2, 1, 0), - wynik bezpośredniego spotkania, - wynik lepszy na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach, - dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów. 4. Zgłoszenia szkół przyjmuje do dnia r. WSZS w Szczecinie, ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax czy

22 10. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. Uczestnictwo: startują uczniowie szkół podstawowych. 2. Dystanse: dziewczęta ok. 800 m. chłopcy ok m. 3. Etapy zawodów: - gminne startuje dowolna ilość uczestników wg regulaminu organizatora zawodów. Do zawodów powiatowych awansuje maksymalnie 8 osób w jednym dystansie, - powiatowe startują najlepsi zawodnicy z terenu gminy, nie więcej jak 8 osób w jednym dystansie. Do finału wojewódzkiego awansuje 4 najlepszych. - finał wojewódzki startują reprezentanci wszystkich powiatów w max ilości 8 osób (po 4 w każdym dystansie). 4. Zgłoszenia: obowiązuje komunikat zgłoszenie wg wzoru patrz zał. nr Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać numer startowy patrz. zał. nr 2 A. Warunkiem startu w finale jest udział w zawodach powiatowych lub gminnych (jeżeli w uzasadnionych przypadkach nie organizowano zawodów powiatowych). 11. UNIHOKEJ. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Zawody osobno dla dziewcząt i chłopców do zawodów regionalnych awansują wyłącznie drużyny mistrzów powiatów, a do finału awans I i II z regionu. 2. Zespół liczy 12 zawodników 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6 rezerwowych. Obowiązuje ubiór ochronny bramkarza. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja. 3. Wymiar boiska: 18-20m na m. 4. Czas gry: 2 x 10 min + 2 min przerwy (jeżeli więcej niż 2 mecze w turnieju czas - krótszy wg uzgodnienia organizatora danego turnieju z uczestnikami). W ostatniej minucie meczu czas zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego. 5. Pole bramkowe: szer. 5 m. dług. 4 m., pole przed bramkowe szer. 2,5 m. dług. 1 m. Linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska. 6. Bramki: 160 x 115 cm. UWAGA!!! W/w przepisy obowiązują na zawodach regionalnych i finałowych. W zawodach powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) dopuszcza się gry na mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza. 7. Punktacja: za wygrane spotkanie 2 pkt., za remis 1 pkt., a za przegrane 0. O kolejności decydują: 1) większa liczba zdobytych punktów, 2) jeżeli 2 lub więcej drużyn uzyskała tę samą liczbę punktów:

23 - większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - większa różnica między zdobytymi, a utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, - lepsza różnica bramek w całym turnieju, - rzuty karne (5 osób) pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W finale udział I i II zespołu z zawodów regionalnych. Turniej odbywa się w dwóch grupach systemem każdy z każdym z rozstawieniem mistrzów regionów (losujemy po 2 mistrzów regionu do grupy i następnie dolosowujemy kolejne zespoły). Następnie I m z pierwszej grupy z II m z drugiej grupy i na odwrót II m z pierwszej grupy z I m z drugiej grupy. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o I m, a przegrani o III m. 12. BIEGI ROZSTAWNE 4 x 100 m i SZTAFETA SZWEDZKA. 1.Uczestnictwo: W zawodach startują uczniowie jednej szkoły podstawowej. W skład sztafety wchodzą 4 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 4 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik może startować tylko w jednej sztafecie. 2. Program zawodów: Pierwszym etapem są mistrzostwa powiatu tu startuje dowolna ilość sztafet po zaakceptowaniu przez organizatora zawodów powiatowych. Mistrz powiatu awansuje do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim 4 x 100 m dla dziewcząt i chłopców oraz sztafeta szwedzka 100 x 200 x 300 x 400 m dla dziewcząt i chłopców. 3. Przepisy: obowiązują przepisy PZLA. 4. Wyniki z zawodów powiatowych przesyłają koordynatorzy sportu szkolnego w powiatach do dnia r. patrz zał. nr 3. W dniu zawodów opiekunowie dostarczają skład sztafety reprezentującą daną szkołę imię i nazwisko oraz rocznik każdego uczestnika. Termin i miejsce zwodów finałowych będzie podany w odrębnym komunikacie i na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady znajdują

24 się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 1. Cel celem Gimnazjady jest upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży oraz ocena aktywności sportowej szkół i powiatów. 2. Organizator organizatorem systemów imprez jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz terenowe jednostki SZS i współdziałające instytucje. 3. Uczestnicy uczestnikami są uczniowie klas I - III gimnazjów rocznik 1999 i młodsi (bez względu na nazwę szkoły do której uczęszczają), a opiekunem uczestników jest wyłącznie nauczyciel ze startującej szkoły. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 4. Etapy Gimnazjady 4.1. Szkolna Gimnazjada prowadzona w dowolnych dyscyplinach zgodnie z tradycjami i warunkami szkoły jako system całorocznej działalności, który kończy co roku Święto Sportu Szkolnego w ostatnim tygodniu maja Powiatowa Gimnazjada jako system zawodów ponad gminnych dających prawo reprezentowania powiatu w imprezach wyższej rangi. W miastach będących jednocześnie powiatami grodzkimi tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście imprezy miejskie oznaczają jednocześnie etap powiatowy Regionalna Gimnazjada: Koszalin, Goleniów, Szczecin, Stargard prowadzone są dla zespołowych gier sportowych i tenisa stołowego o prawo udziału w zawodach wojewódzkich. Organizator zawodów regionalnych w grach sportowych ma obowiązek przyjąć do tych zawodów zgłoszonych mistrzów powiatów określonych w schemacie oraz wicemistrza miasta Szczecina (wszystkie dyscypliny sportu) oraz mistrza i wicemistrza Koszalina w piłce ręcznej dziewcząt i koszykówce chłopców. Turnieje regionalne przeprowadza się jednostopniowo lub

25 dwustopniowo (półfinały i finały regionu) w zależności od ilości uczestniczących drużyn. Z każdego (4) regionu do półfinałów wojewódzkich w grach zespołowych awansują po dwie najlepsze drużyny patrz zał. nr 3 A. Do finałów wojewódzkich w tenisie stołowym i unihokeju awansują po 2 zespoły z mistrzostw regionu. 4.4.Półfinały wojewódzkie w grach zespołowych. Turnieje systemem pucharowym "na krzyż", z których zespoły I i II awansują do finału wojewódzkiego (nie dotyczy unihokeja awans do finału I i II z regionu). W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. I A II B II A I B - prowadzący Okręgowy SZS Koszalin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce oraz I C II D II C I D - prowadzący Wojewódzki SZS Szczecin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce 4.5. Finały Gimnazjady a) zespołowe gry sportowe po 2 zespoły z półfinałów, systemem pucharowym Na krzyż. W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. Kolejność gier: 1) I AB II CD 2) II AB I CD 3) o III miejsce 4) o I miejsce b) tenis stołowy po 2 zespoły z każdego regionu, łącznie po 8 drużyn dziewcząt i chłopców, c) lekka atletyka patrz regulamin tej imprezy, d) sztafetowe biegi przełajowe awans do finałów bezpośrednio z zawodów powiatowych tylko mistrzów powiatu, e) szkolna liga LA dla mistrzów powiatu, f) pozostałe w/g komunikatów WSZS Szczecinie. g) unihokej patrz regulamin tej dyscypliny do finału awans I i II z regionu.

26 5. Prowadzone będą zawody drużynowe w szachach system tych zawodów określi WSZS po otrzymaniu zgłoszeń szkół do dnia r., które należy przesłać bezpośrednio na adres: Woj. Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax czy 6. Po każdym etapie zawodów organizator przesyła pisemny komunikat zgłaszając jednocześnie propozycję gospodarza imprezy wyższego etapu pod warunkiem zapewnienia dobrego obiektu, sędziów itp. Prawo wystąpienia o organizację finału wojewódzkiego przysługuje powiatowej jednostce sportu szkolnego lub dyrekcji szkoły, która zamierza być gospodarzem imprezy. Brak komunikatu w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ) wyklucza zespoły z zawodów wyższej rangi. 7.We wszystkich dyscyplinach drużyny składają się z uczniów jednej szkoły. 8. Do zawodów powiatowych i ponad powiatowych można zgłosić w każdej dyscyplinie tylko jeden zespół reprezentację szkoły. 9. Sposób przeprowadzania zawody przeprowadzane będą zgodnie z terminami i regulaminami określonymi przez WSZS Szczecin. 10. Dokumentacja na każdym etapie zawodów obowiązują: lista imienna z rocznikami potwierdzona przez dyrekcję szkoły, legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badanie lekarskie. Weryfikację przeprowadza organizator zawodów na wniosek opiekuna (opiekunów) startujących drużyn przed rozpoczęciem zawodów. Wzór oświadczenia patrz zał. nr Nagrody we wszystkich dyscyplinach drużynowych za miejsce I III szkoły otrzymują puchary i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy w grach drużynowych i zawodach indywidualnych za miejsce I III medale. 12. Zasady finansowania koszty obsługi sędziowskiej zawodów regionalnych, półfinałów i finałów wojewódzkich pokrywa WSZS w Szczecinie Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywają organizatorzy ze środków finansowych budżetów powiatowych wydzielonych na kulturę fizyczną lub inne instytucje np. Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Koszty uczestnictwa (transport, przejazdy) w zawodach powiatowych ponoszą uczestniczące szkoły ze środków budżetów gmin lub innych instytucji, natomiast koszty uczestnictwa w zawodach ponad powiatowych ponoszą szkoły lub jednostki organizacyjne sportu szkolnego ze środków finansowych budżetów gminnych lub powiatowych na kulturę fizyczną.

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek

Bardziej szczegółowo

IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS

IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2012/2013

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2012/2013 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2012/2013 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS

IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 06/7 organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 0/6 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2010/2011

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2010/2011 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2010/2011 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2009/2010

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2009/2010 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2009/2010 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2013 oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2013 1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2015 oraz Projektu ZZPS IV Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2015

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2015 oraz Projektu ZZPS IV Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2015 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport -2015 oraz Projektu ZZPS IV Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2015 1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2012

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2012 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki Kinder + Sport 2012 oraz projektu Zachodniopomorskie Mini Volley Cup 2012 1. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej 2. Koordynatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2008/2009

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2008/2009 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2008/2009 Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Szkolny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2015/2016

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2015/2016 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2015/2016 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2011/2012

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2011/2012 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2011/2012 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2008/2009 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2007/2008

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2008/2009 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2007/2008 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2008/2009 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2007/2008 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych i niniejszymi regulaminami.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych i niniejszymi regulaminami. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych i niniejszymi regulaminami. 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - w zawodach startuje zespół

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 1.Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum rocznik 2000 i młodsi. Zespół składa się z 10 dziewcząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011

REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 I. ORGANIZATOR REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW ŁÓDZKIE 2011 Pomysłodawcą i głównym organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011, zwaną dalej Ligą, jest Województwo Łódzkie, na jego zlecenie organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu Szkoły Podstawowe:

Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu Szkoły Podstawowe: Zmiany we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego Dokonane podczas Spotkania Zarządu PW SZS w dniu 29.07.2014 Szkoły Podstawowe: lp Przedmiot zmiany Treść dotychczasowa Treść po zmianie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. TERMIN I MIEJSCE: 28.09.2016r., godz. 10.30 park miejski przy os. Armii Krajowej 2. UCZESTNICY: prawo startu mają uczniowie z roczników: 2001, 2002, 2003 i mł. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH GMINY WERBKOWICE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH GMINY WERBKOWICE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 HALA SPORTOWA w WERBKOWICACH GMINA WERBKOWICE KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH GMINY WERBKOWICE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Gminy Werbkowice Werbkowice,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja szkoły składa się z min 10 i max 12 dziewcząt lub chłopców.

Reprezentacja szkoły składa się z min 10 i max 12 dziewcząt lub chłopców. Poprawiony piątek, 1 stycznia 017 17:19 Informacje 1. Organizator: Poznański SZS. Termin i miejsce zawodów: - I etap: do 0.11.016, - II etap: do 11.1.016, - III etap: do 11.0.017, - Finał: do 5.0.017.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2005/2006

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2005/2006 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2005/2006 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice & 1 ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH BPH S.A. O/KIELCE 16 1240 4416 1111 0000 4960 5635 REGON 29572303 NIP 959 08 29 915 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. / fax (0-41) 34 16 440 adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KALENDARZ I REGULAMIN ROK SZKOLNY 2015/2016 DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) MARCA 2015

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) MARCA 2015 LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOŁY PODSTAWOWE (13 lat i młodsi) Dyscyplina Rejon Półfinał Finał wojewódzki Uwaga!! Mini koszykówka Mini siatkówka

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku w sprawie Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO CZAPLINEK 30 kwietnia 2 maja 2013 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 0 REGULAMIN TURNIEJU. Uczestnicy: w turnieju uczestniczą zespoły piłkarskie z Lublina oraz miast partnerskich, każdy z zespołów składa się z 0 zawodników oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 1.ROZWÓJ I KATOWICE 1.ROZWÓJ II KATOWICE 2.GÓRNIK ZABRZE 2.SPARTA ZABRZE 3.GKS GIEKSA KATOWICE 3.APN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ Załącznik nr 1 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2016/2017

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2016/2017 LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2016/2017 MAŁOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SZS W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B CHŁOPCY GRUPA A 03.12.15/9.00 GRUPA B - 03.12.15/11.45 GRUPA C 12.01.16/9.00 GRUPA D - 12.01.16/11.45 ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B ZSME B ZSTZ ZSEG V LO I LO ZST B IV LO ZSME A ZSEO III LO ZSN VII LO DZIEWCZĘTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014. o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Regulamin Turnieju GRYFIK CUP 2014 o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego I. O TURNIEJU 1. Organizatorem GRYFIK CUP jest Województwo Zachodniopomorskie. 2. Współorganizatorem rozgrywek jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych URZĄD MIASTA GDAŃSKA GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych w roku szkolnym 2016/2017 80-314 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 244, E-mail: sport@gokf.gda.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 CELE Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku, Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, Zapewnienie czynnego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Samorządów, SZANOWNI PAŃSTWO!

Przewodniczący Samorządów, SZANOWNI PAŃSTWO! Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice, Działacze i Uczniowie SZANOWNI PAŃSTWO! Szkolny Związek Sportowy

Bardziej szczegółowo

BASKET GIM - kosz funduszy europejskich

BASKET GIM - kosz funduszy europejskich REGULAMIN Wojewódzkiego Turnieju Koszykówki DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KATEGORII WIEKOWEJ 14 16 LAT W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW BASKET GIM - kosz funduszy europejskich 1 I. ZAŁOŻENIA,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007

REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 1. ORGANIZATOR REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. Patronem rozgrywek jest Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

http://gminnyszs-zblewo.prv.pl./regulamin_1.html

http://gminnyszs-zblewo.prv.pl./regulamin_1.html Page 1 of 10 Publikacja: wrzesień 2007 MINISTERSTWO SPORTU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2007/2008 XXXVI IGRZYSKA IX GIMNAZJADA VIII LICELIADA MŁODZIEśY

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2004 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Organizator: Poznański SZS. 2. Termin i miejsce zawodów: Dziewczęta:

Informacje. 1. Organizator: Poznański SZS. 2. Termin i miejsce zawodów: Dziewczęta: Informacje 1. Organizator: Poznański SZS 2. Termin i miejsce zawodów: Dziewczęta: - I etap: do 18.11.2016, - II etap: do 9.12.2016, - Finał: do 27.02.2017. Chłopcy: - I etap: do 18.11.2016, - II etap:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W KATEGORII WIEKOWEJ LAT DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W KATEGORII WIEKOWEJ LAT DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 1 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO I. ZAŁOŻENIA, CELE Celem organizacji turnieju jest: W KATEGORII WIEKOWEJ 14 16 LAT DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży imprezach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2017/2018 LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2017/2018 LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2017/2018 LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZIEMIA LUBUSKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W KATEGORII WIEKOWEJ LAT W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO W KATEGORII WIEKOWEJ LAT W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 1 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO I. ZAŁOŻENIA, CELE. W KATEGORII WIEKOWEJ 14 16 LAT W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Celem organizacji turnieju jest: - aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży imprezach

Bardziej szczegółowo

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 Organizator : Regionalna Fundacja Rozwoju Serce KKS Kolbuszowianka Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Mateusz Cetnarski - Reprezentant Polski i zawodnik

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku Zawody rozgrywane na terenie województw - harmonogram Nazwa Organizator Rodzaj Kalendarz Ilość imprez 1. Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

DNI BOLESŁAWCA NA SPORTOWO R E G U L A M I N

DNI BOLESŁAWCA NA SPORTOWO R E G U L A M I N R E G U L A M I N Bolesławieckie Mini Mistrzostwa e piłce nożnej dla dzieci z rocznika 2007 i młodszych 1. Cel: 1.Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez piłkę nożną oraz wdrażanie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci.

zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci. Regulamin eliminacji regionalnych NESTLE CUP 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Kraków- 28.05.2017 Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki

Bardziej szczegółowo

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy :

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy : K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno NIP 632-010-14-67, tel., fax. (032) 615 60 95 Bank Spółdzielczy 46 8445 0007 0000 0000 1414 0002 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIKOŁAJ 2012 Rocznik

Bardziej szczegółowo

Licealiada MłodzieŜy

Licealiada MłodzieŜy Licealiada MłodzieŜy Regulaminy szczegółowe zawodów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - rocznik 1990 i młodsi uwaga: w zawodach Licealiady nie mogą startować słuchacze pomaturalnych szkół dla pracujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017

Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017 Regulamin rozgrywek Mini Siatkówki ENEA CUP 2017 I. CEL TURNIEJU 1. wyłonienie zwycięzców wśród dziewcząt i chłopców w kategoriach: U-10 dwójki U-11 trójki U-12 czwórki 2. promowanie mini piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW 1. Uczestnictwo: Drużynę stanowią uczniowie jednej, zgłoszonej do rozgrywek szkoły podstawowej urodzeni w 2004 roku i młodsze. Zespół liczy 12 zawodników.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy szczegółowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Regulaminy szczegółowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej Regulaminy szczegółowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej MINIKOSZYKÓWKA drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2000 i młodsi, zespół liczy 12 zawodników/czek (w całym turnieju). 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny 2014/2015"

Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : 076 8780877, fax: 76 8780873 : gimnazjum@zlotoryja.pl & www.gimnazjum.zlotoryja.pl Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny 2014/2015"

Bardziej szczegółowo

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. na sezon 2016/2017 1 C1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Finału Nestlé Cup września 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów

Regulamin Finału Nestlé Cup września 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów Regulamin Finału Nestlé Cup 13-14 września 2017 w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów I. Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK!

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 2008 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE III.2017 Wyniki na żywo na stronie:

ROCZNIK 2008 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE III.2017 Wyniki na żywo na stronie: Wyniki na żywo na stronie: www.pilka.gdansk.pl w zakładce R008 -> WYNIKI 0-0.III.07 ROCZNIK 008 TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE 0-0.III.07 PROGRAM TURNIEJU Sponsorzy turnieju: Organizatorzy: Jaguar Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 2008 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE III.2017 Wyniki na żywo na stronie:

ROCZNIK 2008 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE III.2017 Wyniki na żywo na stronie: Wyniki na żywo na stronie: www.pilka.gdansk.pl w zakładce R008 -> WYNIKI 0-0.III.07 ROCZNIK 008 TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE 0-0.III.07 PROGRAM TURNIEJU Sponsorzy turnieju: Organizatorzy: Jaguar Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS Białystok,15.09.2011 REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. Cel i zadania: 1. Aktywne uczestnictwo młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA 1. O turnieju. 1. Celem organizacji V Turnieju Sołeckiego w piłkę nożną i piłkę siatkową plażową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Regulaminy szczegółowe rocznik 1997 i młodsi KOSZYKÓWKA W grze uczestniczy skład 5-osobowy, zespół liczy 12 zawodników z jednego gimnazjum (jeżeli zespół liczy poniżej 8 zawodników

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 I. Cel rozgrywek 1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju Grześkowiak Oaza CUP U11. 2. Promocja piłki nożnej wśród najmłodszych, wychowanie poprzez sport oraz możliwość rywalizacji chłopców

Bardziej szczegółowo