KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014"

Transkrypt

1 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Zarząd Główny SZS Szczecin wrzesień 2014

2 Zespół redakcyjny: Marcin Kuduk Eugeniusz Kuduk Wydawca: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Szczecin, ul. Garncarska 5 tel/fax e mail: Druk: Z.U.P. I W. Jacek Plewnia, Maria Plewnia s.c. ul. Tama Pomorzańska 14 E Szczecin tel. (91)

3 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty zatwierdzają do realizacji program i kalendarz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maria Borecka Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz Szczecin sierpień 2014r.

4 Do Młodzieży Szkolnej i nauczycieli w-f, Dyrekcji Szkół i Rodziców, Organizatorów Sportu Szkolnego Do Władz Samorządowych Szanowni Państwo!!! Przedstawiamy Państwu Wojewódzki Kalendarz wraz z regulaminem szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015. Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Gimnazjada i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Licealiada. Pilotażowo ZG SZS wprowadził system rejestracji szkół: srs.szs.pl który ma pomóc i usprawnić działania naszego systemu zawodów dla szkół. Szkolny Związek Sportowy w swojej wieloletniej działalności wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Przedstawiony w Kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianów realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej. Działalność nasza jest możliwa dzięki zaangażowaniu (wsparciu finansowemu) jednostek samorządu terytorialnego, które wspierają program kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania kierujemy do Sejmiku i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki za finansowanie sportu szkolnego na szczeblu województwa. Państwa wsparcie jest nieocenione. Szanowni dyrektorzy szkół, nauczyciele i wszyscy Ci, którym na sercu leży dobro dzieci i młodzieży szkolnej; Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i poświecenie w pracy w minionym roku i życzę Państwu sukcesów wychowawczo - szkoleniowych w nowym roku szkolnym. Zróbmy wspólnie wszystko, aby życie sportowe naszych szkół było aktywne, a każda szkolna sala gimnastyczna i boisko sportowe zapełnione były przez rzeszę uczniów uprawiających sport, uczestniczących w zajęciach rekreacyjno sportowych. Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Szczecin r.

5 I GŁÓWNE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE I INNE WAŻNE INFORMACJE. A. GŁÓWNE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE i ZMIANY: 1. UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wyłączone z tego obowiązku są szkoły biorące udział w: - Indywidualnych Biegach Przełajowych (IMS i Gimnazjada), - Indywidualny Trójbój LA (IMS), - Indywidualne Zawody w LA (Gimnazjada), - Biegi Rozstawne czyli sztafety 4 x 100m i sztafety szwedzkie (IMS, Gimnazjada i Licealiada). 2. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie informuje, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki od września roku szkolnego 2014/2015 w imprezach organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach Wojewódzkiej Licealiady obowiązuje zakaz udziału w rozgrywkach gier sportowych (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna i piłka nożna) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie. 3. Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym startuje więcej niż 4 drużyny i w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów. 4. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 5. W zespołowych grach sportowych w turniejach półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkiej Gimnazjady oraz finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkiej Gimnazjady i Wojewódzkiej Licelaiady w przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. 6. W związku z dużą ilością startujących szkół na wysokim poziomie sportowym dopuszcza się II zespół z miasta Koszalin do rozgrywek regionu D w następujących dyscyplinach: - mini piłka ręczna dziewcząt (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), - mini koszykówka chłopców (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), - piłka ręczna dziewcząt (Gimnazjada), - koszykówka chłopców (Gimnajzada).

6 7. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.VII Dz. U nr 139 poz zał. na str Kalendarza wraz z interpretacją oraz na lub - w dziale komunikaty). 8. Propozycje ZMIAN W REGULAMINIE ZAWODÓW można zgłaszać wyłącznie pisemnie do Wojewódzkiego SZS do 15 czerwca 2015 roku. Autorem tych wniosków mogą być członkowie Zarządu WSZS, powiatowe (równorzędne) jednostki sportu szkolnego, do których swoje propozycje mogą zgłaszać gminne jednostki sportu szkolnego oraz dyrekcje szkół lub nauczyciele WF (organizatorzy lub opiekunowie startujących). 9. Przypominamy organizatorom zawodów gminnych i powiatowych o obowiązku podawania WSZYSTKICH informacji zawartych w komunikatach zgłoszeniach patrz zał. nr 3, 3 A, 4, 5, 6, 7 w dalszym ciągu organizatorzy z niektórych powiatów o tym nie pamiętają. 10. Wojewódzki SZS jako organizator programu sportowego zobowiązuje UCZESTNIKÓW imprez do sprawdzania informacji o terminach i miejscach zawodów na stronie internetowej wojewódzkiego SZS lub u organizatora tych zawodów a nie biernego oczekiwania na komunikat. Po awansie zespołu do zawodów regionalnych, półfinałów lub finałów wojewódzkich obowiązkiem opiekuna zespołu jest informowanie organizatora o udziale w wysokiej rangi zawodach mistrzowskich lub innych poważnych powodach wykluczających udział w zawodach organizowanych przez SZS, a nie wnioskowanie o zmianę terminu dopiero po otrzymaniu komunikatu. Taka sytuacja może spowodować w przyszłości nieuwzględnianie wniosków w tej sprawie. 11. Organizatorzy zawodów powinni, a finałów obowiązkowo informować o zawodach dziennikarzy prasy, radia i telewizji. 12. Obowiązkiem gospodarzy zawodów każdego szczebla jest staranne przygotowanie imprezy z zachowaniem zasad gościnności, obiektywizmu sędziowania, dbałości o bezpieczeństwo uczestników, a do obowiązków uczestników i opiekunów zasady fair play oraz wysokiego poziomu kultury w czasie zawodów i po ich zakończeniu. 13. W regulaminach zawodów zastosowano drobne zmiany w postaci: - w Mini Koszykówce dziewcząt i chłopców w ramach IMS, dodano do nazwy rozgrywek ENERGA BASKET CUP, - wprowadzić Finał Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki żeby wyniki osiągane na zawodach mogły być klasyfikowane (klasy sportowe) i zaliczane przez PZLA, - w sytuacji kiedy mistrz powiatu rezygnuje z udziału (z różnych powodów) w zawodach regionalnych drugi zespół z powiatu może zastąpić mistrza powiatu i wystartować w regionie (decyduje powiatowy organizator sportu szkolnego powiadamiając jednocześnie o takim fakcie WSZS w Szczecinie).

7 14. Tabele punktowe do Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w ramach Gimanzjady i w ramach Licealiady oraz tabele punktowe do Czwórboju Lekkoatletycznego i Trójboju Lekkoatletycznego znajdują się na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: II. TERMINARZ ZAWODÓW 2014/2015 A. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Gminne Powiatowe Regionalne Półf. Woj. Finały Woj. 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r. do r do r. 2/3. Drużynowy Czwórbój LA do r. do r dz r. ch r. 4. Indywidualny Trójbój LA. do r. do r do r. 5. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r. do r do r. 6. Szachy drużynowe. Zgłoszenia do r. bezpośrednio do WSZS Szczecin. do r. 7. Ind. Biegi Przełajowe do r. do r do r. 8/9. Mini Koszykówka. do r. do r. do r. do r. do r. 10/11. Mini Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. do r. do r. 12/13. Mini Piłka Ręczna. do r. do r. do r. do r. do r. 14/15. Mini Piłka Nożna. do r. do r. do r. do r. do r. 16/17. Unihokej do r. do r. do r do r. 18. Biegi rozstawne sztafety do r do r. B. GIMNAZJADA SZKOŁY GIMNAZJALNE. Lp. Powiatowe Regionalne Półfinały Woj. Finały Woj. 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r do r. 2. Szkolna Liga LA. do r do r. 3. LA Indywidualna. do r do r. 4. Szachy drużynowe. Zgłoszenia do r. bezpośrednio do WSZS Szczecin. do r. 5. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r do r. 6. Indywidualne Biegi Przełajowe. do r do r. 7/8. Koszykówka. do r. do r. do r. do r. 9/10. Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. do r. 11/12. Piłka Ręczna. do r. do r. do r. do r. 13/14. Piłka Nożna. do r. do r. do r. do r. 15/16. Unihokej do r. do r do r. 17. Biegi rozstawne sztafety. do r do r.

8 C. LICEALIADA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Lp. Powiatowe Regionalne Finały Wojewódzkie 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe. do r do r. 2. Szkolna Liga LA I i II rzut. do r do r. 3/4. Koszykówka. do r. do r. do r. 5/6. Piłka Siatkowa. do r. do r. do r. 7/8. Piłka Ręczna. do r. do r. do r. 9/10. Piłka Nożna. do r. do r. do r. 11. Tenis stołowy drużynowy. do r. do r. do r. Zgłoszenia do r. bezpośrednio 12. Szachy - drużynowe do r. do WSZS Szczecin. Zgłoszenia do r. bezpośrednio luty lub marzec 13. Unihokej do WSZS w Szczecinie 2015** 14. Biegi rozstawne sztafety. do r do r. * komunikaty z zawodów poszczególnych etapów oraz zgłoszenia do etapów wyższego szczebla należy przesłać terminowo do WSZS w Szczecinie oraz organizatora kolejnego etapu zawodów wg załączników nr 3, 3 A, 4, 5, 6 i 7. ** - sposób i terminarz rozgrywek będzie ustalony po ilości zgłoszonych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców Przerwy w nauce: Przerwa świąteczna r r. Ferie zimowe r r. Przerwa świąteczna r r. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki

9 rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 1. Cel celem IMS jest upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży oraz ocena aktywności sportowej szkół i powiatów. 2. Organizator organizatorem systemów imprez jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz terenowe jednostki SZS i współdziałające instytucje. 3. Uczestnicy uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych rocznik 2002 i młodsi, a w trójboju lekkoatletycznym 2003 i młodsi. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 4. Etapy IMS 4.1. Szkolne Igrzyska Sportowe prowadzone w dowolnych dyscyplinach zgodnie z tradycjami i warunkami szkoły jako system całorocznej działalności, który kończy co roku Święto Sportu Szkolnego w ostatnim tygodniu maja Gminne IMS jako system zawodów międzyszkolnych o mistrzostwo gminy (miasta), także prawo reprezentowania swojego środowiska w zawodach powiatowych. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa jest przesłanie komunikatu / zgłoszenia patrz zał. 3. W zawodach może uczestniczyć dowolna ilość zespołów w każdej dyscyplinie sportu Powiatowe IMS jako system zawodów ponad gminnych dających prawo reprezentowania powiatu w imprezach wyższej rangi. W miastach będących jednocześnie powiatami grodzkimi tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście imprezy miejskie oznaczają jednocześnie etap gminny i powiatowy. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie komunikatu z zawodów gminnych. W zawodach uczestniczą w sportach drużynowych mistrzowie gmin, a w sportach indywidualnych patrz regulaminy IMS Regionalne IMS: Koszalin, Goleniów, Szczecin, Stargard prowadzone są dla zespołowych gier sportowych i tenisa stołowego o prawo udziału w zawodach wojewódzkich. Organizator zawodów regionalnych w zespołowych grach sportowych ma obowiązek przyjąć zgłoszenia zespołów wyłącznie mistrzów powiatów. Turnieje regionalne przeprowadza się jednostopniowo lub dwustopniowo (półfinały i finały regionu) w zależności od ilości uczestniczących drużyn. Z każdego (4) regionu do półfinałów wojewódzkich w grach zespołowych awansują po dwie najlepsze drużyny. W tenisie stołowym awansują po dwa zespoły bezpośrednio do finałów wojewódzkich. Miasto Szczecin ma prawo zgłosić do turniejów regionalnych w grach zespołowych 2 zespoły oraz miasto Koszalin w mini piłce ręcznej dziewcząt i mini koszykówce chłopców również 2 zespoły.

10 4.5.Półfinały wojewódzkie w grach zespołowych turnieje systemem pucharowym "na krzyż", z których zespoły I i II awansują do finału wojewódzkiego (nie dotyczy unihokeja). W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. I A II B II A I B - prowadzący Okręgowy SZS Koszalin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce oraz I C II D II C I D - prowadzący Wojewódzki SZS Szczecin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce 4.6. Finały IMS a) zespołowe gry sportowe po 2 zespoły z półfinałów systemem pucharowym Na krzyż. W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. Kolejność gier: 1) I AB II CD 2) II AB I CD 3) o III miejsce 4) o I miejsce b) tenis stołowy po 2 zespoły z każdego regionu, łącznie po 8 drużyn dziewcząt i chłopców system gier do dwóch przegranych, c) sztafetowe biegi przełajowe awans do finału tylko mistrzów powiatów. d) czwórbój LA drużynowy udział w finale wyłącznie mistrzów powiatu, e) udział w finałach wojewódzkich w indywidualnym trójboju LA oraz indywidualnych biegach przełajowych określony został w regulaminach tych imprez. 5. Zawody drużynowe w szachach przeprowadzone zostaną zgodnie z komunikatem Wojewódzkiego SZS w Szczecinie po otrzymaniu pisemnych zgłoszeń przez szkoły bezpośrednio na adres: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax , Termin zgłoszeń upływa dnia r.

11 6. Zawody unihokeja prowadzone są osobno dla dziewcząt i chłopców patrz regulamin tej dyscypliny. W finale udział I i II zespołu z zawodów regionalnych w dwóch grupach systemem każdy z każdym z rozstawieniem mistrzów regionów (losujemy po 2 mistrzów regionu do grupy i następnie dolosowujemy kolejne zespoły). Następnie I m z pierwszej grupy gra z II m z drugiej grupy i na odwrót II m z pierwszej grupy z I m z drugiej grupy. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o I m, a przegrani o IIII m. 7. Po każdym etapie zawodów organizator przesyła pisemny komunikat zgłaszając jednocześnie propozycję gospodarza imprezy wyższego etapu pod warunkiem zapewnienia dobrego obiektu, sędziów itp. Wniosek o przyznanie organizacji finału wojewódzkiego może złożyć powiatowy koordynator sportu szkolnego lub dyrekcja szkoły, która zamierza być gospodarzem imprezy. Komunikaty wysłane po terminie nie będą uwzględniane (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ). 8. We wszystkich dyscyplinach drużyny składają się z uczniów jednej szkoły, a funkcję opiekunów uczestników pełnią wyłącznie nauczyciele startującej placówki oświatowej. 9. W każdej dyscyplinie zespołowej można zgłosić tylko jeden zespół - reprezentację szkoły do zawodów powiatowych i ponadpowiatowych. W zawodach gminnych startować może dowolna ilość zespołów, o czym decyduje organizator tych zawodów. W sytuacji kiedy mistrz powiatu rezygnuje z udziału (z różnych powodów) w zawodach regionalnych drugi zespół z powiatu może zastąpić mistrza powiatu i wystartować w regionie (decyduje powiatowy organizator sportu szkolnego powiadamiając jednocześnie o takim fakcie WSZS w Szczecinie). 10. Sposób przeprowadzania zawody przeprowadzane będą zgodnie z terminami i regulaminami określonymi przez WSZS Szczecin oraz obowiązujących przepisami polskich związków sportowych. 11. Dokumentacja na każdym etapie zawodów obowiązują: - lista imienna z rocznikami potwierdzona przez dyrekcję szkoły, - legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badania lekarskie. Weryfikacji dokonuje organizator zawodów wyłącznie przed rozpoczęciem zawodów na wniosek przynajmniej jednego opiekuna ze startujących drużyn. Wzór oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych patrz zał. nr Nagrody we wszystkich dyscyplinach drużynowych za miejsce I III szkoły otrzymują puchary i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy w grach drużynowych i zawodach indywidualnych za miejsce I III medale IMS. W zawodach regionalnych i półfinałach puchary, dyplomy czy inne nagrody powinien zapewnić gospodarz tych zawodów.

12 13. Zasady finansowania koszty obsługi sędziowskiej zawodów regionalnych, półfinałów i finałów wojewódzkich pokrywa WSZS w Szczecinie Koszty organizacji zawodów gminnych pokrywają organizatorzy gminne jednostki sportu szkolnego ze środków finansowych wydzielonych na kulturę fizyczną w budżetach gmin Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywają organizatorzy ze środków finansowych budżetów powiatowych wydzielonych na kulturę fizyczną lub inne instytucje np. Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Koszty uczestnictwa (transport, przejazdy) we wszystkich zawodach ponoszą uczestniczące szkoły ze środków budżetów gmin lub powiatów oraz innych instytucji Niektóre koszty zawodów ponadpowiatowych powinien ponosić gospodarz imprezy co będzie uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu funkcji gospodarza zawodów szczebla regionalnego lub wojewódzkiego np.: dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla uczestników i opiekunów, napoje chłodzące, posiłek, opieka medyczna, spiker i obsługa techniczna zawodów. Dodatkowe niespodzianki mile widziane W finałach wojewódzkich puchary(i III), medale (I III) i dyplomy (I IV) zapewnia WSZS Szczecin. W zawodach regionalnych i półfinałach wojewódzkich puchary, dyplomy czy inne wyróżnienia powinien zapewnić gospodarz tych zawodów. 14. Współzawodnictwo: WSZS będzie prowadził systemy sportowego współzawodnictwa szkół i powiatów w/g załączonej poniżej punktacji zawodów. Zachęcamy również do opracowania i prowadzenia systemów współzawodnictwa w powiatach w oparciu o własne regulaminy. 15. Punktacja sportowego współzawodnictwa: szkół / powiatów I. Gry mini: koszykówka, p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna. MIEJSCE III IV V i dalsze udział III Pół. IV Pół. w regionie w regionie w pow. i gmin. PKT II. Sztafetowe biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny drużynowy. MIEJSCE udział w pow. gm. PKT III. Tenis stołowy drużynowy. MIEJSCE III IV udział udział w regionie w regionie w regionie w pow. i gmin. PKT

13 IV. Indywidualne biegi przełajowe, Trójbój LA klas V w finale wojewódzkim. MIEJSCE i dalsze PKT V. Szachy. MIEJSCE udział w elim. PKT VI. Unihokej. MIEJSCE udział udział III w reg. IV reg. w regionie w pow. i gmin. PKT VII. Biegi rozstawne. MIEJSCE udział w pow. i gm. PKT Wszystkich uczestników na każdym etapie obowiązuje przestrzeganie regulaminów, a organizatorów terminów zawodów. Nie będą uwzględniane zgłoszenia do zawodów regionalnych i wojewódzkich przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ). 17. Szkolny Związek Sportowy ubezpiecza uczestników zawodów międzyszkolnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). 18. Ostateczne decyzje dotyczące interpretacji regulaminów podejmuje Wojewódzki SZS w Szczecinie lub powołana Komisja Odwoławcza ds. Skarg i Wniosków. 19. Schemat etapów zawodów regionalnych i wojewódzkich: mini piłka ręczna, mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, mini koszykówka, unihokej, tenis stołowy.

14 Finały Wojewódzkie Półfinały (dla gier) organizator OSZS Koszalin Półfinały (dla gier) organizator WSZS Szczecin A Regionalne org. Koszalin pow. Białogard pow. Koszalin pow. Sławno pow. Szczecinek pow. Świdwin m. Koszalin B Regionalne org. Goleniów pow. Goleniów pow. Gryfice pow. Kamień Pom. pow. Kołobrzeg m. Świnoujście Szczecin - II C Regionalne org. Szczecin pow. Gryfino pow. Police pow. Pyrzyce pow. Myślibórz m. Szczecin - I D Regionalne org. Szczecin pow. Choszczno pow. Drawsko Pom. pow. Łobez pow. Wałcz pow. Stargard Szcz. m. Koszalin* powiatowe powiatowe powiatowe powiatowe gminne gminne gminne gminne *- dotyczy tylko II zespołu z Koszalina w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt i Mini Koszykówce chłopców Półfinały (dla gier) dotyczą: mini piłki ręcznej, mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej i mini koszykówki, a regionalne dla wszystkich dyscyplin sportowych w pkt. 19. IV. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH IMS 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym. 2. Program zawodów: sztafetowy bieg dziewcząt: 10 x 800 m. sztafetowy bieg chłopców: 10 x 800 m. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmiany wynosi 20 m. 4. Do finału awansują tylko mistrzowie powiatów. Obowiązują numery startowe patrz. zał. nr 2.

15 2. CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. 2. Program zawodów: - bieg 60 m, - rzut piłką palantową (do 150 g), - bieg: dla dziewcząt 600m, dla chłopców 1000 m, - skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja. Bieg 60 m Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach. Skok w dal Strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skoku w dal. Skok wzwyż Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm, dla chłopców do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm. Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczyć jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za nieważny. Rzut piłką palantową

16 Rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką z miejsca lub rozbiegu. Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. Bieg 600 m i 1000 m Biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 4. Punktacja: wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika. Medale otrzymają dodatkowo uczestnicy finału za miejsca I III indywidualnie za czwórbój oraz za każdą konkurencję. 5. Mistrz województwa awansuje do Finału Krajowego w Czwórboju LA. 6. Uwaga od marca 2012 roku obowiązuje nowa punktacja Czwórboju tabele dostępne na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 7. O dodatkowych medalach dla czwórboistów w przypadku: - jednakowej ilości punktów w czwórboju decyduje wynik (punkty) z biegu na 60m., a następnie w skoku. - jednakowej ilości punktów w konkurencji decyduje wynik punktowy z całego czwórboju, a następnie najlepszy wynik punktowy z pozostałych konkurencji. 3. INDYWIDUALNY TRÓJBÓJ LA. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2003r. i młodsi ze szkół podstawowych. 2. Program zawodów: bieg 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. 3. Sposób przeprowadzenia zawodów: - jak czwórbój LA drużynowy. W zawodach gminnych i powiatowych startuje dowolna ilość uczestników określona przez organizatorów tych zawodów. Do finału wojewódzkiego awansują po 3 dziewczynki i 3 chłopców z zawodów powiatowych. 4. Warunkiem zakwalifikowania zawodniczek i zawodników jest przesłanie pisemnego komunikatu (w ciągu 2 dni) z zawodów powiatowych podając po 3 najlepsze wyniki patrz zał. nr 7.

17 5. Dodatkowo w każdej konkurencji zawodniczki i zawodnicy będą wyróżniani medalami za zajęcie miejsc od I do III. W przypadku jednakowego wyniku w konkurencji o miejscu decyduje lokata (punkty) z całego trójboju. 4.TENIS STOŁOWY drużynowy. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców. Do gry podwójnej można zgłosić dodatkowo jedną osobę, która w następnym meczu może być zawodnikiem podstawowym. 2. Sposób przeprowadzenia zawodów: kolejność gier jest następująca: I RZUT II RZUT III RZUT A X Gra podwójna A Y B Y B X Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów. 3. Finały: do finału wojewódzkiego awansują po dwa najlepsze zespoły z zawodów regionalnych. W finale obowiązuje system gier - Do dwóch przegranych z prawej I i II z lewej III i pozostałe miejsca. W zawodach gminnych, powiatowych i regionalnych system gier zależy od organizatora: pucharowy, każdy z każdym lub do dwóch przegranych. 4. Na każdym poszczególnych etapach zawodów rozstawianie mistrzów gmin (na zawodach powiatowych), w regionie jeśli system pucharowy to losowanie, a w Finałach Wojewódzkich rozstawianie mistrzów regionów i do nich dolosowywanie pozostałych zespołów. 5. MINI KOSZYKÓWKA ENERGA BASKET CUP. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy zawodników. 2. Przepisy gry: czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry) w finale. W eliminacjach dopuszcza się czas ryczałtem po uzgodnieniu z opiekunami drużyn i sędziami. W przypadku remisu obowiązują 3 - minutowe dogrywki.

18 Piłka: numer 5. W przypadku gdy zespół liczy 10 zawodników zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku gdy zespół liczy osób, zawodnicy: 11 i 12 muszą być wprowadzeni w III lub IV kwarcie (może to być zmiana powrotna). W przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi zawodnik 11 lub 12. Gdy zespół składa się z 10 zawodników kończy w takim przypadku grać kwartę w składzie 3 4 osobowym. Obowiązuje krycie każdy swego, przepis połowy, przepis 3 sekund, przepis 5 sekund i przepis 24 sekund. W każdej kwarcie można wziąć tylko jeden czas dla trenera. W przypadku nieprzestrzegania krycia każdy swego po zwróceniu uwagi kapitanowi i trenerowi dyktowany jest techniczny dla trenera 2 rzuty i piłka z boku. O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia. Za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu. Jeżeli istnieje możliwość kosze powinny być zawieszone na wysokości 260 cm od podłoża, a w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach wojewódzkich obowiązkowo. Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. Nie wyznacza się linii rzutów za 3 punkty. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje: - większa liczba zdobytych punktów, - większa liczba punktów między zainteresowanymi drużynami, - przy jednakowej ilości punktów lepszy stosunek koszy między zainteresowanymi zespołami, - lepszy stosunek koszy z całego turnieju, - większa ilość koszy zdobytych w całym turnieju. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 6. MINI PIŁKA SIATKOWA CZWÓRKI. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2000 i młodsi. - w skład zespołu wchodzi 10 zawodników (w całym turnieju) 2. Przepisy gry - wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki) - wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 230 cm chłopcy

19 - obowiązuje normalny rozmiar piłki. - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów. - w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy. - w drugim secie pozostałych 5 zawodników. - w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki. - kolejność CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej. - każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie. - obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, - zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony; zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki - rozsądna tolerancja czystości odbić, - w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana), - w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika zagrywającego). UWAGA!!! Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w którym startuje więcej niż 4 drużyny i w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów. 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: - lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami., - wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 7. MINI PIŁKA RĘCZNA UWAGA!!!

20 Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 14 zawodników. 2. Przepisy gry: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP z ułatwieniami : - na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników, - można grać na boisku o zmniejszonych wymiarach zachowując odpowiednie proporcje : 32 x 16, 34 x 17, 36 x 18, - piłka : obwód cm, waga gram. Proponuje się stosowanie piłek damskich do piłki ręcznej. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. Czas gry: 2 x 12 minut + 5 minut przerwy. W meczu obowiązkowo krycie każdy swego w I połowie natomiast w II połowie strefą 3 x 3. Nie wolno dokonywać zmian zawodników w obronie. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje: - większa liczba zdobytych punktów, - większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - lepsza różnica bramek miedzy zainteresowanymi zespołami, - lepsza różnica bramek w rozgrywkach, - większa liczba zdobytych bramek. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 8. MINI PIŁKA NOŻNA UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej. Zespół liczy 12 zawodników. 2. Przepisy gry: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: - zespół składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz, - boisko trawiaste lub boisko o sztucznej nawierzchni np. typu ORLIK : 50 do 60 m długości i 30 do 35 m szerokości. - bramki: 2 m x 5 m, - czas gry: 2 x 15 minut + 3 minuty przerwy (powyżej 3 spotkań 2 x 10 min.), - obuwie: korkotrampki, trampki, - piłka: numer 4,

21 - pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15, - bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym, - gra bez spalonego, auty wyznaczane są jak w piłce nożnej dorosłej, - zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny za złą zmianę bramkarza), - rzut karny z 9 m. 3. Punktacja: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrane 0 punktów. W grze systemem pucharowym po remisie karne w wykonaniu po 5 osób, a następnie po jednej do uzyskania przewagi jednej bramki. O kolejności miejsc decyduje (system ligi lub każdy z każdym ): - większa liczba zdobytych punktów, - wynik bezpośredniego spotkania, (jeżeli 2 zespoły mają tyle samo punktów), - lepsza różnica bramek dotyczy zespołów z jednakową ilością punktów powyżej 2 zespołów, - większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, - rzuty karne, jeżeli brak rozstrzygnięcia. 4. W finale wojewódzkim obowiązuje system pucharowy. 9. SZACHY- drużynowe UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: w zawodach startują uczniowie jednej szkoły (2 dziewczynki i 2 chłopców lub 1 dziewczynka i 3 chłopców lub 3 dziewczynki i 1 chłopiec). Drużyna musi obowiązkowo liczyć 4 osoby. 2. Program zawodów: zawody przeprowadzane są w formie indywidualnej systemem szwajcarskim w siedmiu rundach. Tempo gry 15 minut na partię zawodnikowi. 3. Punktacja: o miejscu drużyny decyduje w kolejności: - suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana 1, remis 0,5, przegrana 0), - punkty duże (meczowe: 2, 1, 0), - wynik bezpośredniego spotkania, - wynik lepszy na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach, - dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów. 4. Zgłoszenia szkół przyjmuje do dnia r. WSZS w Szczecinie, ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax czy

22 10. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. Uczestnictwo: startują uczniowie szkół podstawowych. 2. Dystanse: dziewczęta ok. 800 m. chłopcy ok m. 3. Etapy zawodów: - gminne startuje dowolna ilość uczestników wg regulaminu organizatora zawodów. Do zawodów powiatowych awansuje maksymalnie 8 osób w jednym dystansie, - powiatowe startują najlepsi zawodnicy z terenu gminy, nie więcej jak 8 osób w jednym dystansie. Do finału wojewódzkiego awansuje 4 najlepszych. - finał wojewódzki startują reprezentanci wszystkich powiatów w max ilości 8 osób (po 4 w każdym dystansie). 4. Zgłoszenia: obowiązuje komunikat zgłoszenie wg wzoru patrz zał. nr Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać numer startowy patrz. zał. nr 2 A. Warunkiem startu w finale jest udział w zawodach powiatowych lub gminnych (jeżeli w uzasadnionych przypadkach nie organizowano zawodów powiatowych). 11. UNIHOKEJ. UWAGA!!! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z Kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Zawody osobno dla dziewcząt i chłopców do zawodów regionalnych awansują wyłącznie drużyny mistrzów powiatów, a do finału awans I i II z regionu. 2. Zespół liczy 12 zawodników 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6 rezerwowych. Obowiązuje ubiór ochronny bramkarza. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja. 3. Wymiar boiska: 18-20m na m. 4. Czas gry: 2 x 10 min + 2 min przerwy (jeżeli więcej niż 2 mecze w turnieju czas - krótszy wg uzgodnienia organizatora danego turnieju z uczestnikami). W ostatniej minucie meczu czas zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego. 5. Pole bramkowe: szer. 5 m. dług. 4 m., pole przed bramkowe szer. 2,5 m. dług. 1 m. Linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska. 6. Bramki: 160 x 115 cm. UWAGA!!! W/w przepisy obowiązują na zawodach regionalnych i finałowych. W zawodach powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) dopuszcza się gry na mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza. 7. Punktacja: za wygrane spotkanie 2 pkt., za remis 1 pkt., a za przegrane 0. O kolejności decydują: 1) większa liczba zdobytych punktów, 2) jeżeli 2 lub więcej drużyn uzyskała tę samą liczbę punktów:

23 - większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, - większa różnica między zdobytymi, a utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, - lepsza różnica bramek w całym turnieju, - rzuty karne (5 osób) pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W finale udział I i II zespołu z zawodów regionalnych. Turniej odbywa się w dwóch grupach systemem każdy z każdym z rozstawieniem mistrzów regionów (losujemy po 2 mistrzów regionu do grupy i następnie dolosowujemy kolejne zespoły). Następnie I m z pierwszej grupy z II m z drugiej grupy i na odwrót II m z pierwszej grupy z I m z drugiej grupy. Zwycięzcy tych pojedynków walczą o I m, a przegrani o III m. 12. BIEGI ROZSTAWNE 4 x 100 m i SZTAFETA SZWEDZKA. 1.Uczestnictwo: W zawodach startują uczniowie jednej szkoły podstawowej. W skład sztafety wchodzą 4 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 4 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik może startować tylko w jednej sztafecie. 2. Program zawodów: Pierwszym etapem są mistrzostwa powiatu tu startuje dowolna ilość sztafet po zaakceptowaniu przez organizatora zawodów powiatowych. Mistrz powiatu awansuje do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim 4 x 100 m dla dziewcząt i chłopców oraz sztafeta szwedzka 100 x 200 x 300 x 400 m dla dziewcząt i chłopców. 3. Przepisy: obowiązują przepisy PZLA. 4. Wyniki z zawodów powiatowych przesyłają koordynatorzy sportu szkolnego w powiatach do dnia r. patrz zał. nr 3. W dniu zawodów opiekunowie dostarczają skład sztafety reprezentującą daną szkołę imię i nazwisko oraz rocznik każdego uczestnika. Termin i miejsce zwodów finałowych będzie podany w odrębnym komunikacie i na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół nie później niż do 30 września 2014 roku. Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady znajdują

24 się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: UWAGA!!! Od 1 września 2012 roku komunikaty zawiadamiające o kolejnym etapie rozgrywek są dostępne / zamieszczane tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: W wersji drukowanej Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2014/2015 został wydany w mniejszej ilości dla gminnych i powiatowych jednostek organizujących sport szkolny oraz dla władz samorządowych. Dla nauczycieli WF i innych osób chcących poznawać tajniki rozgrywek szkolnych Kalendarz i Regulaminy dostępny jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej WSZS w Szczecinie: 1. Cel celem Gimnazjady jest upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży oraz ocena aktywności sportowej szkół i powiatów. 2. Organizator organizatorem systemów imprez jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz terenowe jednostki SZS i współdziałające instytucje. 3. Uczestnicy uczestnikami są uczniowie klas I - III gimnazjów rocznik 1999 i młodsi (bez względu na nazwę szkoły do której uczęszczają), a opiekunem uczestników jest wyłącznie nauczyciel ze startującej szkoły. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. W przypadku gdy legitymacja szkolna wystawiona jest po 1 października to należy dodatkowo dostarczyć na weryfikacją przed zawodami zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające datę rozpoczęcia nauki w tej szkole. 4. Etapy Gimnazjady 4.1. Szkolna Gimnazjada prowadzona w dowolnych dyscyplinach zgodnie z tradycjami i warunkami szkoły jako system całorocznej działalności, który kończy co roku Święto Sportu Szkolnego w ostatnim tygodniu maja Powiatowa Gimnazjada jako system zawodów ponad gminnych dających prawo reprezentowania powiatu w imprezach wyższej rangi. W miastach będących jednocześnie powiatami grodzkimi tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście imprezy miejskie oznaczają jednocześnie etap powiatowy Regionalna Gimnazjada: Koszalin, Goleniów, Szczecin, Stargard prowadzone są dla zespołowych gier sportowych i tenisa stołowego o prawo udziału w zawodach wojewódzkich. Organizator zawodów regionalnych w grach sportowych ma obowiązek przyjąć do tych zawodów zgłoszonych mistrzów powiatów określonych w schemacie oraz wicemistrza miasta Szczecina (wszystkie dyscypliny sportu) oraz mistrza i wicemistrza Koszalina w piłce ręcznej dziewcząt i koszykówce chłopców. Turnieje regionalne przeprowadza się jednostopniowo lub

25 dwustopniowo (półfinały i finały regionu) w zależności od ilości uczestniczących drużyn. Z każdego (4) regionu do półfinałów wojewódzkich w grach zespołowych awansują po dwie najlepsze drużyny patrz zał. nr 3 A. Do finałów wojewódzkich w tenisie stołowym i unihokeju awansują po 2 zespoły z mistrzostw regionu. 4.4.Półfinały wojewódzkie w grach zespołowych. Turnieje systemem pucharowym "na krzyż", z których zespoły I i II awansują do finału wojewódzkiego (nie dotyczy unihokeja awans do finału I i II z regionu). W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. I A II B II A I B - prowadzący Okręgowy SZS Koszalin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce oraz I C II D II C I D - prowadzący Wojewódzki SZS Szczecin "pokonani" o III miejsce "zwycięzcy" o I miejsce 4.5. Finały Gimnazjady a) zespołowe gry sportowe po 2 zespoły z półfinałów, systemem pucharowym Na krzyż. W przypadku kiedy na zawody nie stawi się jeden zespół to zamiast systemu pucharowego na krzyż zawody należy rozgrywać systemem każdy z każdym dla trzech zespołów po losowaniu kolejności gier. Kolejność gier: 1) I AB II CD 2) II AB I CD 3) o III miejsce 4) o I miejsce b) tenis stołowy po 2 zespoły z każdego regionu, łącznie po 8 drużyn dziewcząt i chłopców, c) lekka atletyka patrz regulamin tej imprezy, d) sztafetowe biegi przełajowe awans do finałów bezpośrednio z zawodów powiatowych tylko mistrzów powiatu, e) szkolna liga LA dla mistrzów powiatu, f) pozostałe w/g komunikatów WSZS Szczecinie. g) unihokej patrz regulamin tej dyscypliny do finału awans I i II z regionu.

26 5. Prowadzone będą zawody drużynowe w szachach system tych zawodów określi WSZS po otrzymaniu zgłoszeń szkół do dnia r., które należy przesłać bezpośrednio na adres: Woj. Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, ul. Garncarska 5, Szczecin lub fax czy 6. Po każdym etapie zawodów organizator przesyła pisemny komunikat zgłaszając jednocześnie propozycję gospodarza imprezy wyższego etapu pod warunkiem zapewnienia dobrego obiektu, sędziów itp. Prawo wystąpienia o organizację finału wojewódzkiego przysługuje powiatowej jednostce sportu szkolnego lub dyrekcji szkoły, która zamierza być gospodarzem imprezy. Brak komunikatu w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub fax czy ) wyklucza zespoły z zawodów wyższej rangi. 7.We wszystkich dyscyplinach drużyny składają się z uczniów jednej szkoły. 8. Do zawodów powiatowych i ponad powiatowych można zgłosić w każdej dyscyplinie tylko jeden zespół reprezentację szkoły. 9. Sposób przeprowadzania zawody przeprowadzane będą zgodnie z terminami i regulaminami określonymi przez WSZS Szczecin. 10. Dokumentacja na każdym etapie zawodów obowiązują: lista imienna z rocznikami potwierdzona przez dyrekcję szkoły, legitymacja szkolna i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub badanie lekarskie. Weryfikację przeprowadza organizator zawodów na wniosek opiekuna (opiekunów) startujących drużyn przed rozpoczęciem zawodów. Wzór oświadczenia patrz zał. nr Nagrody we wszystkich dyscyplinach drużynowych za miejsce I III szkoły otrzymują puchary i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy w grach drużynowych i zawodach indywidualnych za miejsce I III medale. 12. Zasady finansowania koszty obsługi sędziowskiej zawodów regionalnych, półfinałów i finałów wojewódzkich pokrywa WSZS w Szczecinie Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywają organizatorzy ze środków finansowych budżetów powiatowych wydzielonych na kulturę fizyczną lub inne instytucje np. Międzyszkolne Ośrodki Sportowe Koszty uczestnictwa (transport, przejazdy) w zawodach powiatowych ponoszą uczestniczące szkoły ze środków budżetów gmin lub innych instytucji, natomiast koszty uczestnictwa w zawodach ponad powiatowych ponoszą szkoły lub jednostki organizacyjne sportu szkolnego ze środków finansowych budżetów gminnych lub powiatowych na kulturę fizyczną.

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY Łódzki Szkolny Związek Sportowy Urząd Marszałkowski w Łodzi REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 Łódź, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Samorząd Województwa Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 Warszawa, sierpień 2010 SPIS TREŚCI: strona 1 Do Przewodniczących Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regaty organizowane w roku 2014 muszą być zgodne z Wioślarskim Regulaminem Sportowym. 2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH OGÓLNOPOLSKI 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zasady organizacji zawodów:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Obowiązuje od 01.01.2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1.09.2015 REGULAMIN ROZGRYWEK prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1. Systemy rozgrywek 2. Zgłoszenia do rozgrywek 3. Zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej SEZON 2010/2011 SPIS TREŚCI: Dział I. Postanowienia ogólne 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dział II. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd PZHL w dniu 6 sierpnia 2015 roku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE LZS REGULAMIN

IV POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE LZS REGULAMIN IV POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE LZS REGULAMIN KONSTANTYNÓW - 2015 Regulamin Powiatowych Igrzysk Sportowo Rekreacyjnych LZS Konstantynów 21 czerwca 2015 r. I. CEL popularyzacja sportu, rekreacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy prawne

Rozdział 1 Przepisy prawne REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2013/2014 SPIS TREŚCI: Rozdział 01 - Przepisy prawne - 3 Rozdział 02 - Postanowienia ogólne - 4 Rozdział 03 - Wybór organizatora zawodów - 6

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH

I. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH I. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH 1. RODZAJE ZAWODÓW. 1.1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach: - spławikowej, - spinningowej, - muchowej, - rzutowej, - morskiej, - podlodowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo