KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2014/2015"

Transkrypt

1 KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2014/2015 TERMIN PLAN ODPOWIEDZIALNI 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Zapoznanie uczniów ze standardami wymagań do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, strukturą i formą egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych. Zapoznanie uczniów ze standardami wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zapoznanie uczniów z WSO i PSO oraz Statutem Szkoły. M. Grzywacz, P. Gospodarczyk. Wicedyrektor Kierownik szkolenia praktycznego. wychowawcy. Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów. Pedagog szkolny. Diagnoza umiejętności uczniów klas pierwszych w zakresie j. polskiego, matematyki, j. angielskiego. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych sylwetce Patrona Szkoły Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 18. Spotkanie informacyjne z rodzicami IX-X IX Sprzątanie Świata. Zjazd szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Komańczy. Pokaz fryzjerski. Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych. Dzień chłopaka. X.2014 Próbny egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie- technik informatyk 4TI X 2014 Warsztaty baristyczne Nauczyciele biologii chemii, pedagog. ks. Kuliński, ks. Majecki B. Kozioł, E. Kwiatkowska, E. Siudak Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. M. Boryka, M. Woźniak- Paul X 2014 Warsztaty z carvingu dekoracje owoców i warzyw A. Domagała 14.X.2014 Dzień Edukacji Narodowej. A. Zwierzyk- Karłowska, M. Gierak X.2014 Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych. Samorząd Uczniowski. X.2014 Recytatorski poezji obcojęzycznej pt. Języki naszą pasją. X- Albo być, albo mieć konkurs poezji związany B. Rodzeń, A. Kasiarz, z dniem patrona. X 2014 Moja mapa polityczna konkurs międzyklasowy. I. Gurdak, X 2014 Olimpiada logistyczna I. Gurdak, X- Prelekcja nt. narkomanii, palenia tytoniu, picia Pedagog szkolny, alkoholu. pracownicy KMP. X 2014 Internetowa Giełda Papierów Wartościowych. M. Grzywacz 31 X 2014 jako dzień przypadający przed dniem ustawowo wolnym od pracy.

2 1 Wszystkich Świętych dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Badanie wyników nauczania z przedmiotów zawodowych w zawodach technik informatyk, technik logistyk w kl. 3TI, 3TL technik usług fryzjerskich 4 TF, technik organizacji reklamy 4 TR Wychowawcy Otrzęsiny Rocznica Odzyskania Niepodległości - Akademia I. Stępak, W. Stępak. 11 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 13 Spotkanie informacyjne z rodzicami. Konkurs matematyczny klas I technikum. Wychowawcy. E. Domoradzka, E. Gródek, K. Jurkowska B. Rodzeń, A. Kasiarz, Konkurs Ortograficzny - nt. twórczości wybranego twórcy. Zawody strzeleckie. Waldemar Stępak. Pokaz z pierwszej pomocy przedmedycznej. Waldemar Stępak. Zawody sportowe wg. kalendarza imprez. Nauczyciele w-f. Konkurs z wiedzy o Janie Słomce. I. Kołodziej, A. Kasiarz. OWE Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. M. Grzywacz XI-XII 2014 XII 2014 Konkurs- Młodość bez nałogów. Próbne egzaminy maturalne we wszystkich klasach IV technikum. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie: technik ekonomista - 4 TE 5 XII 2014 Mikołajki Szkolne. Nauczyciele biologii, chemii, pedagog. A. Wójcikowska - Trela, 19 XII 2014 o przewidywanych ocenach ndst. i nieklasyfikowaniu. 11 XII 2014 Konsultacje z rodzicami XII 2014 Konkurs Fryzur B. Kozioł, E. Kwiatkowska, E. Siudak XII 2014 Konkursy realioznawczy. XII 2014 Jasełka ks. Kuliński, ks. Majecki 19 XII 2014 Spotkania opłatkowe w klasach XII 2014 Zimowa przerwa świąteczna 2 I I 2015 I 2015 I 2015 jako dzień przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy. jako dzień przypadający przed dniem ustawowo wolnym od pracy. technik organizacji reklamy 4 TR, technik informatyk 4 TI Konkurs Grafiki komputerowej.. M. Gierak, Ł. Potyrański, R. Grzywacz, S. Kaptur

3 I 2015 Najlepszy projekt w zawodzie technik handlowiec E. Język, G. Miłkowska. 23 I 2015 Ostatni termin wystawiania ocen.. 26 I 2015 Konferencja klasyfikacyjna.. 29 I 2015 Spotkanie informacyjne z rodzicami. Wychowawcy,. I- Bal Studniówkowy. Rada Rodziców, Wychowawcy kl. IV 2 II- 15 Ferie zimowe. zawodowe, w zawodzie: technik organizacji usług gastronomicznych 4 TG, technik informatyk 4 TI Badanie wyników nauczania uczniów klas pierwszych Wychowawcy klas w zakresie j. polskiego, matematyki, j. angielskiego pierwszych. ( porównanie wyników) Organizacja zajęć sportowych w czasie ferii zimowych 14 Walentynki Szkolne. Konkurs Recytatorski poezji współczesnej. Szkolny Konkurs Wiedzy o ratownictwie przedmedycznym Warsztaty baristyczne B. Rodzeń, A. Kasiarz, Waldemar Stępak. M. Boryka, M. Woźniak- Paul Krok w przyszłość M. Grzywacz I Próbne egzaminy maturalne we wszystkich klasach IV technikum. I technik usług fryzjerskich 4 TF, technik ekonomista - 4 TE, technik organizacji reklamy 4 TR I w zawodzie: technik informatyk 2 TI, 3 TI, technik logistyk 3 TL, technik handlowiec - 3 TH, technik żywienia i usług gastronomicznych 3 TG, technik obsługi turystycznej 2 TT, w zawodzie kucharz 3 w 1 I Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych I. Stępak, W. Stępak III Konkurs regionalny Język + zawód= przyszłość III.2015 Międzyszkolny konkurs matematyczny kl. II E. Domoradzka, (ZSP1,ZSP2,ZSP3) E. Gródek, K.Jurkowska III.2015 Konkurs Kreatywny Kucharz i Magiczny Stół A. Domagała, M. Stefaniak I Bo od chemii wszystko się zaczyna - Konkurs A. Zwierzyk- Karłowska I Najlepszy projekt w zawodzie technik informatyk M. Gierak, Ł. Potyrański, ( kl. III i IV technikum) R. Grzywacz, S. Kaptur 12 I Konsultacje z rodzicami 16 I klas IV o przewidywanych ocenach ndst. i nieklasyfikowaniu

4 19 I Spotkanie informacyjne z rodzicami - klasy IV Wszyscy technikum nauczyciele I Dzień Wiosny na sportowo 2-7 Wiosenna przerwa świąteczna zawodowe, w zawodzie: technik organizacji usług gastronomicznych 4 TG Badanie wyników nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w klasach III technikum. Dzień Otwarty Szkoły.. Dzień Otwarty Szkoły- Wesołe muffinki M.Woźniak Paul, S. Wańczyk Dzień Otwarty Szkoły turniej piłki siatkowej Warsztaty z carvingu dekoracje owoców i warzyw A. Domagała 18 Dzień przedsiębiorczości. M. Grzywacz Konkurs Na najlepszy projekt L. Szlichta Miejski konkurs Wiedzy o pożarnictwie Waldemar Stępak. Konkurs ortograficzno-językowy. Konkurs matematyczny klas II i III technikum Pokaz z pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu pracowników Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegupokaz dla uczniów. E. Domoradzka, E. Gródek, K. Jurkowska Waldemar Stępak. 17 Ostatni termin wystawiania ocen w kl. IV 20 Konferencja klasyfikacyjna dla klas IV 23 Spotkanie informacyjne z rodzicami klasy I III technikum i ZSZ 24 Pożegnanie absolwentów technikum. B. Rodzeń, A.Kasiarz 1 V 2015 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych. V 2015 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja I. Stępak, W. Stępak, M. Materkowska, 4,5.V 2015 Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów ZSZ - jako dni, w których przeprowadzany jest pisemny egzamin maturalny. 4, 5,6. V 2015 V 2015 Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów klas technikum - jako dni, w których przeprowadzany jest pisemny egzamin maturalny. w zawodzie: technik informatyk 2 TI, 3 TI, technik logistyk 3 TL, technik handlowiec - 3 TH, technik żywienia i usług gastronomicznych 3 TG, technik obsługi turystycznej 2 TT, w zawodzie kucharz 3 w V 2015 Najlepszy przedstawiciel handlowy E. Język, G. Miłkowska, L. Mach 14 V 2015 Konsultacje z rodzicami

5 V 2015 Tydzień patrona Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego I. Stępak, (wystawa). M. Materkowska. V 2015 Dwa symbole miasta I. Stępak, W. Stępak 20 V 2015 klas I, II, III o przewidywanych ocenach ndst. i nieklasyfikowaniu. 1 VI 2015 Dzień Dziecka turniej piłki nożnej S.Gielarek, VI 2015 Pojezierze tarnobrzeskie konkurs szkolny I. Gurdak, 5 VI VI VI 2015 jako dzień przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy. Etap pisemny- Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- klasy IV Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów klas technikum - jako dzień, w którym odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Etap praktyczny - Egzamin potwierdzający VI 2015 kwalifikacje zawodowe klasy IV 19 VI 2015 Ostatni termin wystawiania ocen. 22 VI VI 2015 Część pisemna- Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -klasy III TGI, III THL, II TI, II TT, III w. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów klas technikum - jako dzień, w którym odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 22 VI 2015 Konferencja klasyfikacyjna. Wszyscy nauczyciel 26 VI 2015 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 E. Gródek,K. Jurkowska J. Czuba VI- VI Konferencja plenarna. 1 IX 2015 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. S. Kaptur, E. Gurdak

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Wydarzenie Termin Godzina I. Organizacja roku szkolnego Osoby odpowiedzialne 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2013 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ L.p. Zadania Data Odpowiedzialni Uwagi 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rocznica wybuchu II wojny światowej. 02.09.2013 -dyrektor -samorząd szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 8 67 00 2, 8 67 0 33 fax 8 67 8 3 www.zskop.eu info@zskop.internetdsl.pl PLAN PRACY SZKOŁY na rok

Bardziej szczegółowo

T E R M I N A R Z. najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015

T E R M I N A R Z. najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 T E R M I N A R Z najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym Nazwa i rodzaj zebrania Lp. /imprezy, uroczystości/ Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY/KOORDYNATOR rozpoczęcie roku szkolnego ślubowanie klas I 1 września M. Nietz, W. Mączyński, B. Krzyształowska SU Dzień Pierwszoklasisty

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Paweł Muszyński DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTOR WICEDYREKTOR KIEROWNIK PRACOWNI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH I OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW.

Paweł Muszyński DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTOR WICEDYREKTOR KIEROWNIK PRACOWNI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH I OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W OSTRÓDZIE IM. WINCENTEGO WITOSA KADRA KIEROWNICZA DYREKTOR SZKOŁY Andrzej Matusiak SEKRETARIAT SZKÓŁ ZAOCZNYCH Hanna Arciszewska WICEDYREKTOR Paweł Muszyński WICEDYREKTOR Sylwia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 A. CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY: I. KSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie

Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie Plan pracy Szkoły Podstawowej W Trzebielinie 1 I. DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ L.p. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej STAŁE: 1. Klasyfikacja za I półrocze 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2013/2014 To,co mogę uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE Podstawa prawna: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm. - Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007 r. (Dz. U. z dnia 27.02.2007 r.) Znowelizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 Zimowa przerwa świąteczna 22

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie ul. Krasnołęcka 3 2012-2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY 2012/2013

KALENDARZ SZKOLNY 2012/2013 KALENDARZ SZKOLNY 2012/2013 3 IX 2012 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 IX 2012 Święto szkoły 23 31 XII 2012 Zimowa przerwa świąteczna 14 27 I 2013 Ferie zimowe 28 III 2 IV 2013 Wiosenna przerwa

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem O 2 5 7 I

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ. w roku szkolnym 2014/2015 APELE

KALENDARZ IMPREZ. w roku szkolnym 2014/2015 APELE 01.09.2014r. poniedziałek KALENDARZ IMPREZ w roku szkolnym 2014/2015 APELE Rozpoczęcie roku szkolnego ul. Budowlanych 2 do 19.09.2014 r.. Wrzesień Światowym miesiącem bez konfliktu - 74 rocznica wybuchu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 w roku szkolnym 2014/2015 I SEMESTR

Ramowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 w roku szkolnym 2014/2015 I SEMESTR Ramowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 w roku szkolnym 2014/2015 I SEMESTR Lp. Miesiąc Zadania i formy realizacji Odpowiedzialni Termin data/dzień Uwagi 1. Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014 Rawa Mazowiecka, październik 2014 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2013/2014 Jakość kształcenia stanowi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014 Funkcja szkoły Cele szczegółowe Formy realizacji Realizatorzy Termin 1.Kształcąca 1.Dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo