REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO Uchwała Nr I/1/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr I/2/2003 w sprawie powołania komisji mandatowej Uchwała Nr I/3/2003 w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej Uchwała Nr I/4/2003 w sprawie wyboru Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr I/5/2003 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr I/6/2003 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Uchwała Nr I/7/2003 w sprawie przyjęcia Powiatu Świdwińskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr II/8/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr II/9/2003 w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej Uchwała Nr II/10/2003 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku na rok 2003 Uchwała Nr II/11/2003 w sprawie ustalenia planu finansowego Związku na rok 2003 Uchwała Nr II/12/2003 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego biura Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr III/13/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Uchwała Nr III/14/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr III/15/2004 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2004 Uchwała Nr III/16/2004 w sprawie zobowiązania Zarządu Związku do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku Uchwała Nr IV/17/2004

2 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2003 rok Uchwała Nr V/18/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr V/19/2004 zajęcia stanowiska w sprawie ewidencji gruntów i budynków Uchwała Nr V/20/2004 zajęcia stanowiska w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Uchwała Nr VI/21/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2004 rok Uchwała Nr VI/22/2005 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2005 Uchwała Nr VI/23/2005 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr VI/24/2005 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2005 Uchwała Nr VI/25/2005 zajęcia stanowiska w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Uchwała Nr VII/26/2005 w sprawie zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2005 Uchwała Nr VIII/27/2005 w sprawie zakresu informacji z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za I półrocze Uchwała Nr VIII/28/2005 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2006 Uchwała Nr VIII/29/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2006 Uchwała Nr VIII/30/2005 w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr X/31/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2005 rok Uchwała Nr X/32/2006 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2006

3 Uchwała Nr I/1/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 14 statutu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera: 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Henryk Pacjan Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

4 Uchwała Nr I/2/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji mandatowej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Włodzimierz Fil 2. Jerzy Goclik 3. Maria Urbańska Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

5 Uchwała Nr I/3/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Krzysztof Ciach 2. Włodzimierz Fil 3. Jerzy Goclik Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

6 Uchwała Nr I/4/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie 15 ust.5 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Powołać Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa w składzie: 1. Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Jerzy Kozłowski 3. Krzysztof Kunce 4. Stanisław Szymaszek 5. Maria Urbańska 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

7 Uchwała Nr I/5/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Na podstawie 15 ust.6 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Powołać Komisję Rewizyjną w składzie: 1. Tomasz Bobin 2. Andrzej Olszak 3. Janusz Winiarczyk 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

8 Uchwała Nr I/6/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Na podstawie 15 ust. 8 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Ustalić składkę członkowską na rok 2003 w wysokości 5 groszy od mieszkańca wg danych GUS na dzień r. 2 Składki wnoszone przez Powiaty członków Związku wnoszone będą w następujących terminach do dnia: 1. Rok kwietnia, 1 lipca, 1 października. 2. Rok 2004 i lata następne 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr I/7/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Powiatu Świdwińskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie 34 ust.1-3 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Przyjąć do Związku Powiat Świdwiński. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

10 Uchwała Nr II/8/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 14 statutu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera: 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Krzysztof Kunce Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

11 Uchwała Nr II/9/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Krzysztof Ciach Przewodniczący 2. Włodzmierz Fil członek 3. Jerzy Goclik - członek Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

12 Uchwała Nr II/10/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku na rok Na podstawie 15 ust 1 i ust 9 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

13 Uchwała Nr II/11/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Związku na rok Na podstawie 15 ust 2 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza plan finansowy Związku w wysokości: Dochody: zł Wydatki: zł strukturę wydatków i dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2003 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 27 czerwca 2003 r. Budżet ZCPWZ na rok 2003 projekt (oparty na dochodach ze składek) Wyszczególnienie Kwota w zł Dochody Wydatki Wynagrodzenie pracowników biura Pochodne od wynagrodzeń Wynajem pomieszczenia Koszty eksploatacyjne Wyposażenie biura (meble, komputer, sprzęt) Materiały biurowe Delegacje i diety Opinie, ekspertyzy Umowa zlecenia Rezerwa zestawił: SJF

15 Uchwała Nr II/12/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego biura Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 15 ust 13 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza regulamin organizacyjny biura Związku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr III/13/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Na podstawie 15 ust. 8 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 6/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wprowadza się następującą zmianę: 1 po słowie dzień skreślić i dopisać Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

17 3 Uchwała wchodzi z dniem r. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr III/14/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688), art. 109 ust. 1, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611), 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa (zał. nr 1) w wysokości: ,00 zł z tego: dochody ze składek ,00 zł

18 2 Ustala się wydatki budżetu ZCPWZ (zał. nr 2) w wysokości: ,00 zł. 3 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 869,00 zł (zał. nr 2). 4 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty: zł 5 Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu według zał. nr 3. 6 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZCPWZ. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCPWZ. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Zał. nr 1 do Uchwały Nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2004 roku w zł Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 710 działalność usługowa 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu Kwota ,00

19 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

20 Zał. nr 2 do Uchwały nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r WYDATKI BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2004 roku w zł z tego Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa Pozostała działalność Różne rozliczenia Rezerwy ogólne Plan wydatków Wydatki bieżące Wydatki ogółem Ogółem Wynagrodzen Dotacje Wydatki majątkow ia i pochodne na obsługę e od długu wynagrodzeń , , , ,00 869,

21 Zał. nr 3 do Uchwały nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa w 2004 roku Lp. Wyszczególnienie KWOTA KWOTA 1. Dochody budżetu na 2004 rok x Wydatki budżetu na 2004 rok x Nadwyżka z lat ubiegłych SUMY BILANSOWE

22 Uchwała Nr III/15/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2004 Na podstawie 15 ust. 1 i 9 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

23 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Program realizacji zadań na rok 2004: 1. Ustalenie harmonogramu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego: 1) powołanie pełnomocnika, 2) opracowanie szczegółowego planu postępowania wdrożenia systemu poprzez ustalenie odpowiedzialnych osób, terminów i miejsc spotkań oraz szkoleń 2. Sporządzenie planu finansowego Związku 3. Opracowanie układu wykonawczego budżetu na rok Przygotowywanie, realizacja uchwał przez Zarząd podjętych przez Zgromadzenie Związku. 5. Ustalanie terminów, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przygotowanie i zorganizowanie szkoleń w zakresie gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz innych szkoleń dla geodetów powiatowych oraz skarbników prowadzonych przez przedstawicieli GUGiK, Ministerstwa Finansów i RIO.

24 Uchwała Nr III/16/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Związku do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku Na podstawie art. 4 ust. 1 9, art w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz 15 ust. 1 i 9 statutu Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zobowiązać Zarząd ZCPWZ do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku pod nazwą MATRA II w porozumieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartograficznej. Zobowiązać Zarząd do złożenia informacji o podjętych działaniach w miesiącu czerwcu. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

25 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr IV/17/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806); art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177); 15 ust. 7 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2003 roku, Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok w kwotach: 1.dochody -plan ,- -wykonanie ,- 2.wydatki -plan ,- -wykonanie ,- 3.wynik finansowy zysk w kwocie ,- 2

26 Udzielić Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2003 ROK według rozdziałów i paragrafów Lp. Nazwa dochodu rozdz. paragraf 1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rozdz par Plan po zmianach Wykonanie % Należności na ,

27

28 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2003 ROK Rozdział Nazwa Rozdziału Wykonanie wydatków ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) Plan po zmiana Wykona % ch nie W tym: w złotych Wydatki inwestycyjne Dotacje dla jednostek Pozostałe wydatki Plan po zmiana Wykona % Plan po zmiana Wykona % Plan po zmiana Wykona % ch nie ch nie ch nie Pozostała działalność , OGÓŁEM ,

29 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % w złotych I. DOCHODY BUDŻETU ZCPWZ OGÓŁEM: ,2 W tym: Dochody własne ogółem: ,2 II. WYDATKI BUDŻETU ZCPWZ OGÓŁEM: w tym: Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki , ,2 43,1 48,0

30 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa ZA 2003 ROK Budżet Związku Celowego Powiatów Województwa (ZCPWZ) na rok 2003 uchwalony został przez Zgromadzenie ZCPWZ Uchwałą Nr 11/2003 z dnia roku. Uchwalono budżet na podstawie dochodów ze składek powiatów członków Związku. Źródłami finansowania budżetu były następujące składniki: Dochody budżetu ,- - Wydatki budżetu ,- Suma bilansowa , ,- Stan zaległości na r. z tytułu dochodów ze składek wynosił zł. Wydatki pozapłacowe ZCPWZ to przede wszystkim zakup wyposażenia biura zł, w tym: meble, komputer, 2 drukarki, skaner, aparat telefoniczny z faksem. Wynajem pomieszczeń to czynsz w wysokości 488 zł wraz z mediami i stałym dostępem do internetu. Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości zł. Związek Celowy Powiatów Województwa w ustawowym terminie przedkładał sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do których należały: sprawozdania o dochodach, wydatkach, o stanie należności, o stanie zobowiązań, o nadwyżce/deficycie oraz bilans budżetu ZCPWZ.

31 Uchwała Nr V/18/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688), art. 109 ust. 1, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611), 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa (zał. nr 1) w wysokości: ,00 zł z tego: dochody ze składek ,00 zł 2 Ustala się wydatki budżetu ZCPWZ (zał. nr 2) w wysokości: ,00 zł. 3 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 760,00 zł (zał. nr 2). 4 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty: zł. 5 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych. 6

32 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZCPWZ. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCPWZ. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Zał. nr 1 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2005 roku w zł Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji Kwota budżetowej 710 działalność usługowa 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz ,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

33

34 Zał. nr 2 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYDATKI BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2005 roku w zł z tego Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa Pozostała działalność Różne rozliczenia Rezerwy ogólne Plan wydatków Wydatki bieżące Wydatki ogółem Ogółem Wynagrodzen Dotacje Wydatki majątkow ia i pochodne na obsługę e od długu wynagrodzeń , , , ,00 760,

35 Zał. nr 3 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa w 2005 roku Lp. Wyszczególnienie KWOTA KWOTA 1. Dochody budżetu na 2005 rok x Wydatki budżetu na 2005 rok x Nadwyżka z lat ubiegłych SUMY BILANSOWE

36 Uchwała Nr V/19/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku zajęcia stanowiska w sprawie ewidencji gruntów i budynków Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania w/w stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

37 STANOWISKO V ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie ewidencji gruntów i budynków Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Związek Celowy Powiatów Województwa oczekuje, że administracja rządowa odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii podejmie zdecydowane działania zmierzające do uporządkowania i wdrożenia nowoczesnego informatycznego systemu ewidencji gruntów i budynków. Działania w celu realizacji tego zamierzenia naszym zdaniem winny zmierzać do: 1. Wprowadzenia jednolitego systemu ewidencji gruntów i budynków jako rejestru centralnego spełniającego wymogi ustawowe i rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podobne rejestry centralne zostały wprowadzone np. w zakresie ewidencji pojazdów, czy też ksiąg wieczystych. Takie rozwiązanie wprowadzenia jednolitego systemu w całym kraju, przyczyni się do szybszego zafunkcjonowania systemu w ramach tworzonej informatycznej platformy elektronicznej, która ma być powszechnie dostępna dla zainteresowanych podmiotów. 2. Określenia standardów i zasad finansowania prowadzenia rejestrów ewidencji gruntów i budynków. W obecnej sytuacji brak jest klarownych, jasnych zasad finansowania realizacji zadań z zakresu ewidencji, oraz modernizacji oprogramowań systemu i wykorzystania na ten cel środków FGZGiK. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jako zadanie rządowe powinno być w całości realizowane w oparciu o dotacje (łącznie z wynagrodzeniem pracowników) i nie może obciążać jak ma to miejsce dotychczas budżetu powiatu. Stosowane powszechnie zwolnienia w zakresie udostępniania danych powodują, że podmioty zwolnione wzmożyły zapotrzebowanie na ich udostępnienie nie ponosząc z tego tytułu żadnych obciążeń na utrzymanie systemu. Uważamy, ze każdy podmiot korzystający z udostępnienia danych w aktualnym systemie finansowania rejestrów powinien ponosić stosowne opłaty. Podmioty zwolnione z opłat za udostępnianie danych winny otrzymywać stosowne środki finansowe z budżetu a nie być finansowane przez organy prowadzące rejestry (starostów). 3. Wskazanie poprzez wydanie stosownych certyfikatów i homologacji, które obecnie dostępne oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków spełniają wymogi ustawowe, rozporządzenia oraz zabezpieczenia informatycznego przekazu (poufności i dostępności danych). Wydanie homologacji i certyfikatów naszym zdaniem przyczyni się do wyeliminowania oprogramowań nie spełniających wymagań rozporządzenia w zakresie

38 ewidencji, zasad stosowania dowolności oprogramowań, a także spowoduje właściwy rozwój systemu ewidencji i jego zabezpieczeń. Brak podjęcia działań w tym zakresie spowoduje nie tylko opóźnienia procesu udostępniania danych poprzez stosowanie nowoczesnych technik informatycznych dla zainteresowanych podmiotów, ale również w perspektywie utrudnień w jego funkcjonowaniu, a także rozwoju. Przewodniczący ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr V/20/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku zajęcia stanowiska w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania ww. stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

39 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/20/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. STANOWISKO V ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Związek Celowy Powiatów Województwa jest zaniepokojony przedłużającymi się pracami nad zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotychczasowe prace podkomisji sejmowej nie rokują szybkiego wdrożenia koniecznych zmian w/w ustawie. Zmiana ustawy jest oczekiwana zarówno przez środowisko samorządowe wykonujące zadania ustawowo im zlecone jak również przez środowisko geodetów. Mając na uwadze dostosowanie prawa geodezyjnego do nowych uwarunkowań, dalsze opóźnienie prac nad uchwaleniem nowelizacji ustawy może spowodować: zahamowanie prac nad wdrożeniem informatycznej platformy elektronicznej i możliwości skorzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej. w sposób zdecydowany opóźnienie powszechnej dostępności obywateli i podmiotów gospodarczych do informacji w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości. Naszym zdaniem zmiany te winny w sposób jednoznaczny określić: 1. Uporządkowanie zasad funkcjonowania Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zapewniając władcze oddziaływanie przez samorząd powiatowy tym funduszem. Niezrozumiałym jest dla nas przekazanie tych kompetencji do organów administracji rządowej, a tym samym pozbawienie organu uchwałodawczego samorządu możliwości faktycznego gospodarowania funduszem.

40 2. Ustalenie formy organizacyjnej funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiatach. 3. Opracowanie standardów finansowania i algorytmów zadań rządowych realizowanych przez samorząd terytorialny w zakresie geodezji kartografii. Nakładanie zadań musi być adekwatne do przekazywanych środków finansowych. Nowelizowana ustawa pomimo rozbudowanych zadań obciążających samorząd powiatowy, stosowanych bezpłatnych udostępnień danych nie pokazuje źródeł ich finansowania. Brak wypracowania jasnych, wyraźnych, przejrzystych źródeł zasilania finansowego na ich realizację spowoduje, że w aktualnej sytuacji finansowej samorządu powiatowego większość zaproponowanych zapisów zostanie zapisami martwymi niemożliwymi do ich wdrożenia. Ponadto, zdaniem Związku ustawa o pracownikach samorządowych w sposób rozstrzygający określiła odpowiedzialność pracowników samorządowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zapobiegania tzw. zjawisku korupcji, dlatego też nie widzimy potrzeby odrębnej jej regulacji w nowelizowanej ustawie. Przewodniczący ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr VI/21/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2004 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759); art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135); 15 ust. 7 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium z tytułu wykonania

41 budżetu w 2004 roku, Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok w kwotach: 1. dochody -plan ,- zł -wykonanie ,- zł 2. wydatki -plan ,- zł -wykonanie ,- zł 3. wynik finansowy ujemny w kwocie ,- zł Udzielić Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok Budżet Związku Celowego Powiatów Województwa (ZCPWZ) na rok 2004 uchwalony został przez Zgromadzenie ZCPWZ Uchwałą Nr III/14/2004 z dnia roku. Po stronie: dochodów na kwotę ,- zł wydatków na kwotę ,- zł Zadania realizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa w roku 2004 finansowane były ze składek powiatów członków Związku.

42 Pod koniec roku 2004 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu przeprowadzonego szkolenia w kwocie zł. Nie zanotowano zaległości w opłacaniu składek członkowskich za 2004 rok. Wykonanie wydatków w stosunku do planu przebiegało prawidłowo, w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wydatki pozapłacowe ZCPWZ to przede wszystkim zakup dyktafonu w kwocie zł i aparatu cyfrowego w kwocie zł. Wydatki na spotkania związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwocie zł. Koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem w kwocie zł. Wynajem pomieszczeń to czynsz w wysokości 488 zł miesięcznie wraz z mediami i stałym dostępem do internetu. Na usługi telefoniczne wydatkowano kwotę zł. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł była nadwyżka budżetowa z 2003 roku. Dochody, w stosunku do planu uległy zwiększeniu o zł i wyniosły zł, natomiast wydatki w stosunku do planu uległy zmniejszeniu o kwotę zł i wyniosły zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2004 r. wynosił zł. Związek Celowy Powiatów Województwa w ustawowym terminie przedkładał sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do których należały: sprawozdania o dochodach, wydatkach, o stanie należności, o stanie zobowiązań, o nadwyżce/deficycie oraz bilans budżetu ZCPWZ.

43 Uchwała Nr VI/22/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2005 Na podstawie 15 ust. 1 i 9 Statutu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

44 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/22/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Program realizacji zadań na rok 2005: 1. Kontynuacja działań do zapewnienia finansowania wdrożenia zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 2. Zapewnienie finansowania wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 3. Sporządzenie planu finansowego Związku. 4. Opracowanie układu wykonawczego budżetu na rok Przygotowywanie, realizacja uchwał przez Zarząd podjętych przez Zgromadzenie Związku. 6. Ustalanie terminów, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przygotowanie i zorganizowanie szkoleń w zakresie gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz innych szkoleń dla geodetów powiatowych oraz skarbników prowadzonych przez przedstawicieli GUGiK, Ministerstwa Finansów i RIO.

45 UZASADNIENIE Zgodnie ze statutem ZCPWZ ustalenie programów realizacji zadań oraz zatwierdzenie kierunków działania Związku należy do kompetencji Zgromadzenia Związku należy je podjąć w drodze uchwały.

46 Uchwała Nr VI/23/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Uchwała określa: 1. obowiązki jednostki w toku prac nad projektem budżetu Związku, 2. wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, 3. wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Związku powinien przedstawić Zgromadzeniu Związku wraz z projektem uchwały budżetowej, 4. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Związku. 2 Księgowy Związku opracowuje informację w sprawie podstawowych parametrów do projektu budżetu i wraz z odpowiednimi formularzami przekazuje Kierownikowi Związku. Treść informacji oraz rodzaje formularzy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 3 Księgowy Związku na podstawie prognozy kwot dochodów własnych sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu w terminie do 25 października. 4 Zarząd Związku opracowuje: 1. projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów sporządzonych przez Księgowego Związku, 2. informację o stanie mienia komunalnego.

47 5 Uchwałę budżetową sporządza się z uwzględnieniem elementów i szczegółowości określonych w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 6 Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Związku dołącza: 1. objaśnienia do projektu budżetu, 2. informację o stanie mienia komunalnego. 7 Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać: 1. informację dotyczącą kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalenia i podstawy prawnej, 2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem zasad ich kalkulowania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, 3. informację o źródłach przychodów oraz kierunków wydatków, 4. w przypadku deficytu budżetowego omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu, względnie w przypadku powstałej nadwyżki budżetowej kierunki rozdysponowania tej nadwyżki. 8 Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać następujące dane: 1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawach własności, 2. innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 3. zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4. dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności, 5. zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 9 Projekt uchwały, informuje o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniem. Zarząd Związku przekłada w terminie nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 2. Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa. 10 Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Związku określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 11 Porządek sesji budżetowej winien obejmować: 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

48 3. dyskusję nad projektem budżetu i nad poprawkami, 4. głosowanie nad przyjęciem poszczególnych poprawek, 5. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w... Rodzaje mienia GRUNTY BUDYNKI BUDOWLE ŚRODKI TRANSP. URZĄDŹ. (gr.8) POZOSTAŁ E OGÓŁEM: Wartość (księgowa) brutto Sposób zagospodarowania Osiągane dochody Zarząd Użytk. Inne Przewid. wyk.za rok... Plan na rok.....

49 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY Projekt planu finansowego na... rok Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie... Projekt na...

50 Ogółem:

51 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonania za... rok Wynagrodzenie za miesiąc grudzień...r. Projekt ogółem...r. Liczba etatów Wynagrodzenie ogółem: W tym: - zasadnicze - staż pracy - nagrody jubileuszowe - premie - inne (podać jakie)

52 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU Okres L.p. realizacji do dnia września Gromadzenie wniosków i sugestii do projektu budżetu z: Działania Wykonawca Koordynujący Efekty Księgowy Związku Kierownik Biura Stanowiska: - uzasadnienia, źródła pokrycia września Gromadzenie wniosków Zainteresowani Księgowy Związku, Kierownik Biura września Przygotowanie podstawowych parametrów do projektu budżetu wraz z formularzami. Stanowiska w zakresie zgodności z przepisami; w zakresie możliwości ujęcia zadań w budżecie Księgowy Związku Zarząd Związku Przekazanie formularzy do projektu budżetu września Przygotowanie wytycznych do projektu informacji o stanie mienia komunalnego Kierownik Biura Zarząd Związku Przekazanie wytycznych października Złożenie -materiałów planistycznych wraz z opisem, Kierownik Biura, Księgowy Związku Propozycje do jednostkowych planów finansowych października Powiązanie wstępnego projektu budżetu Związku Księgowy Związku Zarząd Związku Włączenie prognozowanych dochodów własnych listopada Projekt budżetu po uwzględnieniu wszystkich danych planistycznych. Projekt informacji o stanie mienia komunalnego Księgowy Związku Zarząd Związku Projekt Uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacja o stanie mienia komunalnego

53 8. 15 listopada Przekazanie projektu uchwały budżetowej do: Zgromadzenia ZCPWZ Regionalnej Izby Obrachunkowej Zarząd Związku Zarząd Związku Przekazanie niezbędnych dokumentów w zakresie planu budżetu listopada Przekazanie projektów planów finansowych Księgowy Związku Zarząd Związku Dostosowanie projektów planów finansowych z kwotami wynikającymi z Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu grudnia Opiniowanie projektu budżetu przez Komisje merytoryczne ZCPWZ. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej, w której zakresie jest zgłoszenie ewentualnych poprawek do projektu budżetu Komisje Związku Komisja opiniująca projekt budżetu Przewodniczący ZCPWZ Pisemna opinia Komisji. Przekazanie Zarządowi Związku ewentualnych poprawek do projektu budżetu grudnia Uchwalenie budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie ZCPWZ Przewodniczący ZCPWZ Przekazanie tekstu Uchwały budżetowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opublikowanie tekstu Uchwały budżetowej na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa

54 Uchwała Nr VI/24/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2005 Na podstawie 15 ust. 8 statutu ZCPWZ Zgromadzenie Związku postanawia, co następuje: Ustalić składkę członkowską na rok 2005 w wysokości 5 groszy od mieszkańca. Wysokość składek członkowskich dla poszczególnych powiatów przedstawiono w załączniku Składki wnoszone przez Powiaty członków Związku wnoszone będą w następujących terminach do dnia: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku. 5 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

55 Załącznik nr1 do Uchwały Nr VI/24/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Wysokość składek członkowskich dla poszczególnych powiatów członków ZCPWZ Lp. Powiat Liczba ludności wg stanu na r Wysokość składki rocznej w zł 1 białogardzki ,00 2 choszczeński ,00 3 drawski ,00 4 goleniowski ,00 5 gryficki ,00 6 gryfiński ,00 7 kamieński ,00 8 kołobrzeski ,00 9 koszaliński ,00 10 łobeski ,00 11 myśliborski ,00 12 policki ,00 13 pyrzycki ,00 14 sławieński ,00 15 stargardzki ,00 16 szczecinecki ,00 17 świdwiński ,00 18 wałecki ,00 razem ,00

56 Uchwała Nr VI/25/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku zajęcia stanowiska w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) Zgromadzenie postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania w/w stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

57 Zał. nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Stanowisko VI Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Wieloletnie zaniedbania w zakresie regulowania stanów prawnych działek ewidencyjnych pod drogami publicznymi i wodami płynącymi wymagają podjęcia zdecydowanych działań w celu uporządkowania tej sytuacji. Zbyt skromne środki finansowe będące w dyspozycji jednostek zarządzających tymi nieruchomościami nie pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych robót geodezyjnych. Natomiast środki finansowe, którymi dysponują starostowie nie wystarczają nawet na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zadań, które winni realizować w świetle obowiązującego prawa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Związek Celowy Powiatów Województwa widzi możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych prac w szczególności na obszarach Lasów Państwowych w celu określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogami i wodami płynącymi i wyłączenia tych działek z terenów administrowanych przez administrację Lasów Państwowych. Prace te za zgodą władz województwa zachodniopomorskiego mogą być sfinansowane ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów

58 Rolnych. Zwracamy się z apelem i prośbę do władz wojewódzkich o przeznaczenie środków FOGRG na ten cel w roku Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Uchwała Nr VII/26/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2005 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055); art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2131, Nr 273, poz. 2703) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet Związku Celowego Powiatów Województwa zamyka się: 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: ,00 zł

59 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: ,00 zł 3. Deficyt budżetu Związku wynosi ,00 zł, a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych (nadwyżka budżetowa). 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 9 czerwca 2005 r. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 OGÓŁEM: ,00

60 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/26/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 9 czerwca 2005 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 OGÓŁEM: ,00

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 7/32/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych.

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych. Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r. 2019 ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT)

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT) MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 zł (w tym 5% VAT) plus PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 7/2014 Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy www.inforrb.pl NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO 1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, wrzesień 2006 r. 2 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych Dzień Babci i Dziadka w TOK-u Wycieczka do Zielonej Góry Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo