REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 REJESTR UCHWAŁ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODDNIOPOMORSKIEGO Uchwała Nr I/1/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr I/2/2003 w sprawie powołania komisji mandatowej Uchwała Nr I/3/2003 w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej Uchwała Nr I/4/2003 w sprawie wyboru Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr I/5/2003 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr I/6/2003 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Uchwała Nr I/7/2003 w sprawie przyjęcia Powiatu Świdwińskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr II/8/2003 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr II/9/2003 w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej Uchwała Nr II/10/2003 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku na rok 2003 Uchwała Nr II/11/2003 w sprawie ustalenia planu finansowego Związku na rok 2003 Uchwała Nr II/12/2003 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego biura Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr III/13/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Uchwała Nr III/14/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr III/15/2004 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2004 Uchwała Nr III/16/2004 w sprawie zobowiązania Zarządu Związku do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku Uchwała Nr IV/17/2004

2 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2003 rok Uchwała Nr V/18/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr V/19/2004 zajęcia stanowiska w sprawie ewidencji gruntów i budynków Uchwała Nr V/20/2004 zajęcia stanowiska w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Uchwała Nr VI/21/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2004 rok Uchwała Nr VI/22/2005 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2005 Uchwała Nr VI/23/2005 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr VI/24/2005 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2005 Uchwała Nr VI/25/2005 zajęcia stanowiska w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Uchwała Nr VII/26/2005 w sprawie zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2005 Uchwała Nr VIII/27/2005 w sprawie zakresu informacji z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za I półrocze Uchwała Nr VIII/28/2005 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2006 Uchwała Nr VIII/29/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2006 Uchwała Nr VIII/30/2005 w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Uchwała Nr X/31/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2005 rok Uchwała Nr X/32/2006 w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2006

3 Uchwała Nr I/1/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 14 statutu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera: 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Henryk Pacjan Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

4 Uchwała Nr I/2/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji mandatowej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Włodzimierz Fil 2. Jerzy Goclik 3. Maria Urbańska Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

5 Uchwała Nr I/3/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Krzysztof Ciach 2. Włodzimierz Fil 3. Jerzy Goclik Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

6 Uchwała Nr I/4/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie 15 ust.5 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Powołać Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa w składzie: 1. Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Jerzy Kozłowski 3. Krzysztof Kunce 4. Stanisław Szymaszek 5. Maria Urbańska 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

7 Uchwała Nr I/5/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Na podstawie 15 ust.6 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Powołać Komisję Rewizyjną w składzie: 1. Tomasz Bobin 2. Andrzej Olszak 3. Janusz Winiarczyk 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

8 Uchwała Nr I/6/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Na podstawie 15 ust. 8 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Ustalić składkę członkowską na rok 2003 w wysokości 5 groszy od mieszkańca wg danych GUS na dzień r. 2 Składki wnoszone przez Powiaty członków Związku wnoszone będą w następujących terminach do dnia: 1. Rok kwietnia, 1 lipca, 1 października. 2. Rok 2004 i lata następne 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr I/7/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Powiatu Świdwińskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie 34 ust.1-3 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie Związku postanawia: 1 Przyjąć do Związku Powiat Świdwiński. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

10 Uchwała Nr II/8/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 14 statutu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera: 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Stanisław Jerzy Fijałkowski 2. Na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia ZCPWZ Krzysztof Kunce Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

11 Uchwała Nr II/9/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji wyborczo - skrutacyjnej 1 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa wybiera komisję mandatową w składzie: 1. Krzysztof Ciach Przewodniczący 2. Włodzmierz Fil członek 3. Jerzy Goclik - członek Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

12 Uchwała Nr II/10/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań Związku na rok Na podstawie 15 ust 1 i ust 9 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

13 Uchwała Nr II/11/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Związku na rok Na podstawie 15 ust 2 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza plan finansowy Związku w wysokości: Dochody: zł Wydatki: zł strukturę wydatków i dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2003 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 27 czerwca 2003 r. Budżet ZCPWZ na rok 2003 projekt (oparty na dochodach ze składek) Wyszczególnienie Kwota w zł Dochody Wydatki Wynagrodzenie pracowników biura Pochodne od wynagrodzeń Wynajem pomieszczenia Koszty eksploatacyjne Wyposażenie biura (meble, komputer, sprzęt) Materiały biurowe Delegacje i diety Opinie, ekspertyzy Umowa zlecenia Rezerwa zestawił: SJF

15 Uchwała Nr II/12/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego biura Związku Celowego Powiatów Województwa 1 Na podstawie 15 ust 13 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie zatwierdza regulamin organizacyjny biura Związku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr III/13/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Na podstawie 15 ust. 8 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 6/2003 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wprowadza się następującą zmianę: 1 po słowie dzień skreślić i dopisać Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

17 3 Uchwała wchodzi z dniem r. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr III/14/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688), art. 109 ust. 1, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611), 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa (zał. nr 1) w wysokości: ,00 zł z tego: dochody ze składek ,00 zł

18 2 Ustala się wydatki budżetu ZCPWZ (zał. nr 2) w wysokości: ,00 zł. 3 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 869,00 zł (zał. nr 2). 4 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty: zł 5 Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu według zał. nr 3. 6 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZCPWZ. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCPWZ. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Zał. nr 1 do Uchwały Nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2004 roku w zł Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 710 działalność usługowa 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu Kwota ,00

19 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

20 Zał. nr 2 do Uchwały nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r WYDATKI BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2004 roku w zł z tego Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa Pozostała działalność Różne rozliczenia Rezerwy ogólne Plan wydatków Wydatki bieżące Wydatki ogółem Ogółem Wynagrodzen Dotacje Wydatki majątkow ia i pochodne na obsługę e od długu wynagrodzeń , , , ,00 869,

21 Zał. nr 3 do Uchwały nr III/14/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa w 2004 roku Lp. Wyszczególnienie KWOTA KWOTA 1. Dochody budżetu na 2004 rok x Wydatki budżetu na 2004 rok x Nadwyżka z lat ubiegłych SUMY BILANSOWE

22 Uchwała Nr III/15/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2004 Na podstawie 15 ust. 1 i 9 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

23 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Program realizacji zadań na rok 2004: 1. Ustalenie harmonogramu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego: 1) powołanie pełnomocnika, 2) opracowanie szczegółowego planu postępowania wdrożenia systemu poprzez ustalenie odpowiedzialnych osób, terminów i miejsc spotkań oraz szkoleń 2. Sporządzenie planu finansowego Związku 3. Opracowanie układu wykonawczego budżetu na rok Przygotowywanie, realizacja uchwał przez Zarząd podjętych przez Zgromadzenie Związku. 5. Ustalanie terminów, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przygotowanie i zorganizowanie szkoleń w zakresie gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz innych szkoleń dla geodetów powiatowych oraz skarbników prowadzonych przez przedstawicieli GUGiK, Ministerstwa Finansów i RIO.

24 Uchwała Nr III/16/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Związku do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku Na podstawie art. 4 ust. 1 9, art w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz 15 ust. 1 i 9 statutu Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zobowiązać Zarząd ZCPWZ do podjęcia działań w kierunku wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem baz danych w powiatach członkach Związku pod nazwą MATRA II w porozumieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartograficznej. Zobowiązać Zarząd do złożenia informacji o podjętych działaniach w miesiącu czerwcu. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

25 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr IV/17/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806); art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177); 15 ust. 7 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2003 roku, Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2003 rok w kwotach: 1.dochody -plan ,- -wykonanie ,- 2.wydatki -plan ,- -wykonanie ,- 3.wynik finansowy zysk w kwocie ,- 2

26 Udzielić Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2003 ROK według rozdziałów i paragrafów Lp. Nazwa dochodu rozdz. paragraf 1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących rozdz par Plan po zmianach Wykonanie % Należności na ,

27

28 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2003 ROK Rozdział Nazwa Rozdziału Wykonanie wydatków ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) Plan po zmiana Wykona % ch nie W tym: w złotych Wydatki inwestycyjne Dotacje dla jednostek Pozostałe wydatki Plan po zmiana Wykona % Plan po zmiana Wykona % Plan po zmiana Wykona % ch nie ch nie ch nie Pozostała działalność , OGÓŁEM ,

29 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYKONANIE BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % w złotych I. DOCHODY BUDŻETU ZCPWZ OGÓŁEM: ,2 W tym: Dochody własne ogółem: ,2 II. WYDATKI BUDŻETU ZCPWZ OGÓŁEM: w tym: Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki , ,2 43,1 48,0

30 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa ZA 2003 ROK Budżet Związku Celowego Powiatów Województwa (ZCPWZ) na rok 2003 uchwalony został przez Zgromadzenie ZCPWZ Uchwałą Nr 11/2003 z dnia roku. Uchwalono budżet na podstawie dochodów ze składek powiatów członków Związku. Źródłami finansowania budżetu były następujące składniki: Dochody budżetu ,- - Wydatki budżetu ,- Suma bilansowa , ,- Stan zaległości na r. z tytułu dochodów ze składek wynosił zł. Wydatki pozapłacowe ZCPWZ to przede wszystkim zakup wyposażenia biura zł, w tym: meble, komputer, 2 drukarki, skaner, aparat telefoniczny z faksem. Wynajem pomieszczeń to czynsz w wysokości 488 zł wraz z mediami i stałym dostępem do internetu. Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości zł. Związek Celowy Powiatów Województwa w ustawowym terminie przedkładał sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do których należały: sprawozdania o dochodach, wydatkach, o stanie należności, o stanie zobowiązań, o nadwyżce/deficycie oraz bilans budżetu ZCPWZ.

31 Uchwała Nr V/18/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688), art. 109 ust. 1, art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611), 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa (zał. nr 1) w wysokości: ,00 zł z tego: dochody ze składek ,00 zł 2 Ustala się wydatki budżetu ZCPWZ (zał. nr 2) w wysokości: ,00 zł. 3 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 760,00 zł (zał. nr 2). 4 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty: zł. 5 Upoważnia się Zarząd ZCPWZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych. 6

32 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZCPWZ. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCPWZ. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Zał. nr 1 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2005 roku w zł Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji Kwota budżetowej 710 działalność usługowa 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz ,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

33

34 Zał. nr 2 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. WYDATKI BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa (ogółem) w 2005 roku w zł z tego Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa Pozostała działalność Różne rozliczenia Rezerwy ogólne Plan wydatków Wydatki bieżące Wydatki ogółem Ogółem Wynagrodzen Dotacje Wydatki majątkow ia i pochodne na obsługę e od długu wynagrodzeń , , , ,00 760,

35 Zał. nr 3 do Uchwały Nr V/18/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM BUDŻETU Związku Celowego Powiatów Województwa w 2005 roku Lp. Wyszczególnienie KWOTA KWOTA 1. Dochody budżetu na 2005 rok x Wydatki budżetu na 2005 rok x Nadwyżka z lat ubiegłych SUMY BILANSOWE

36 Uchwała Nr V/19/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku zajęcia stanowiska w sprawie ewidencji gruntów i budynków Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania w/w stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

37 STANOWISKO V ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie ewidencji gruntów i budynków Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Związek Celowy Powiatów Województwa oczekuje, że administracja rządowa odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii podejmie zdecydowane działania zmierzające do uporządkowania i wdrożenia nowoczesnego informatycznego systemu ewidencji gruntów i budynków. Działania w celu realizacji tego zamierzenia naszym zdaniem winny zmierzać do: 1. Wprowadzenia jednolitego systemu ewidencji gruntów i budynków jako rejestru centralnego spełniającego wymogi ustawowe i rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podobne rejestry centralne zostały wprowadzone np. w zakresie ewidencji pojazdów, czy też ksiąg wieczystych. Takie rozwiązanie wprowadzenia jednolitego systemu w całym kraju, przyczyni się do szybszego zafunkcjonowania systemu w ramach tworzonej informatycznej platformy elektronicznej, która ma być powszechnie dostępna dla zainteresowanych podmiotów. 2. Określenia standardów i zasad finansowania prowadzenia rejestrów ewidencji gruntów i budynków. W obecnej sytuacji brak jest klarownych, jasnych zasad finansowania realizacji zadań z zakresu ewidencji, oraz modernizacji oprogramowań systemu i wykorzystania na ten cel środków FGZGiK. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jako zadanie rządowe powinno być w całości realizowane w oparciu o dotacje (łącznie z wynagrodzeniem pracowników) i nie może obciążać jak ma to miejsce dotychczas budżetu powiatu. Stosowane powszechnie zwolnienia w zakresie udostępniania danych powodują, że podmioty zwolnione wzmożyły zapotrzebowanie na ich udostępnienie nie ponosząc z tego tytułu żadnych obciążeń na utrzymanie systemu. Uważamy, ze każdy podmiot korzystający z udostępnienia danych w aktualnym systemie finansowania rejestrów powinien ponosić stosowne opłaty. Podmioty zwolnione z opłat za udostępnianie danych winny otrzymywać stosowne środki finansowe z budżetu a nie być finansowane przez organy prowadzące rejestry (starostów). 3. Wskazanie poprzez wydanie stosownych certyfikatów i homologacji, które obecnie dostępne oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków spełniają wymogi ustawowe, rozporządzenia oraz zabezpieczenia informatycznego przekazu (poufności i dostępności danych). Wydanie homologacji i certyfikatów naszym zdaniem przyczyni się do wyeliminowania oprogramowań nie spełniających wymagań rozporządzenia w zakresie

38 ewidencji, zasad stosowania dowolności oprogramowań, a także spowoduje właściwy rozwój systemu ewidencji i jego zabezpieczeń. Brak podjęcia działań w tym zakresie spowoduje nie tylko opóźnienia procesu udostępniania danych poprzez stosowanie nowoczesnych technik informatycznych dla zainteresowanych podmiotów, ale również w perspektywie utrudnień w jego funkcjonowaniu, a także rozwoju. Przewodniczący ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr V/20/2004 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 19 listopada 2004 roku zajęcia stanowiska w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie rządowego projektu o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania ww. stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski

39 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/20/2004 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. STANOWISKO V ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Związek Celowy Powiatów Województwa jest zaniepokojony przedłużającymi się pracami nad zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Dotychczasowe prace podkomisji sejmowej nie rokują szybkiego wdrożenia koniecznych zmian w/w ustawie. Zmiana ustawy jest oczekiwana zarówno przez środowisko samorządowe wykonujące zadania ustawowo im zlecone jak również przez środowisko geodetów. Mając na uwadze dostosowanie prawa geodezyjnego do nowych uwarunkowań, dalsze opóźnienie prac nad uchwaleniem nowelizacji ustawy może spowodować: zahamowanie prac nad wdrożeniem informatycznej platformy elektronicznej i możliwości skorzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej. w sposób zdecydowany opóźnienie powszechnej dostępności obywateli i podmiotów gospodarczych do informacji w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości. Naszym zdaniem zmiany te winny w sposób jednoznaczny określić: 1. Uporządkowanie zasad funkcjonowania Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zapewniając władcze oddziaływanie przez samorząd powiatowy tym funduszem. Niezrozumiałym jest dla nas przekazanie tych kompetencji do organów administracji rządowej, a tym samym pozbawienie organu uchwałodawczego samorządu możliwości faktycznego gospodarowania funduszem.

40 2. Ustalenie formy organizacyjnej funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiatach. 3. Opracowanie standardów finansowania i algorytmów zadań rządowych realizowanych przez samorząd terytorialny w zakresie geodezji kartografii. Nakładanie zadań musi być adekwatne do przekazywanych środków finansowych. Nowelizowana ustawa pomimo rozbudowanych zadań obciążających samorząd powiatowy, stosowanych bezpłatnych udostępnień danych nie pokazuje źródeł ich finansowania. Brak wypracowania jasnych, wyraźnych, przejrzystych źródeł zasilania finansowego na ich realizację spowoduje, że w aktualnej sytuacji finansowej samorządu powiatowego większość zaproponowanych zapisów zostanie zapisami martwymi niemożliwymi do ich wdrożenia. Ponadto, zdaniem Związku ustawa o pracownikach samorządowych w sposób rozstrzygający określiła odpowiedzialność pracowników samorządowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zapobiegania tzw. zjawisku korupcji, dlatego też nie widzimy potrzeby odrębnej jej regulacji w nowelizowanej ustawie. Przewodniczący ZCPWZ inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski Uchwała Nr VI/21/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2004 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759); art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135); 15 ust. 7 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium z tytułu wykonania

41 budżetu w 2004 roku, Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok w kwotach: 1. dochody -plan ,- zł -wykonanie ,- zł 2. wydatki -plan ,- zł -wykonanie ,- zł 3. wynik finansowy ujemny w kwocie ,- zł Udzielić Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa absolutorium za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa za 2004 rok Budżet Związku Celowego Powiatów Województwa (ZCPWZ) na rok 2004 uchwalony został przez Zgromadzenie ZCPWZ Uchwałą Nr III/14/2004 z dnia roku. Po stronie: dochodów na kwotę ,- zł wydatków na kwotę ,- zł Zadania realizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa w roku 2004 finansowane były ze składek powiatów członków Związku.

42 Pod koniec roku 2004 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu przeprowadzonego szkolenia w kwocie zł. Nie zanotowano zaległości w opłacaniu składek członkowskich za 2004 rok. Wykonanie wydatków w stosunku do planu przebiegało prawidłowo, w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wydatki pozapłacowe ZCPWZ to przede wszystkim zakup dyktafonu w kwocie zł i aparatu cyfrowego w kwocie zł. Wydatki na spotkania związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwocie zł. Koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem w kwocie zł. Wynajem pomieszczeń to czynsz w wysokości 488 zł miesięcznie wraz z mediami i stałym dostępem do internetu. Na usługi telefoniczne wydatkowano kwotę zł. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł była nadwyżka budżetowa z 2003 roku. Dochody, w stosunku do planu uległy zwiększeniu o zł i wyniosły zł, natomiast wydatki w stosunku do planu uległy zmniejszeniu o kwotę zł i wyniosły zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2004 r. wynosił zł. Związek Celowy Powiatów Województwa w ustawowym terminie przedkładał sprawozdania statystyczne do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do których należały: sprawozdania o dochodach, wydatkach, o stanie należności, o stanie zobowiązań, o nadwyżce/deficycie oraz bilans budżetu ZCPWZ.

43 Uchwała Nr VI/22/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie kierunków i programu działania oraz realizacji zadań na rok 2005 Na podstawie 15 ust. 1 i 9 Statutu Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Zgromadzenie zatwierdza kierunki i program działania Związku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

44 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/22/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Program realizacji zadań na rok 2005: 1. Kontynuacja działań do zapewnienia finansowania wdrożenia zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 2. Zapewnienie finansowania wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 3. Sporządzenie planu finansowego Związku. 4. Opracowanie układu wykonawczego budżetu na rok Przygotowywanie, realizacja uchwał przez Zarząd podjętych przez Zgromadzenie Związku. 6. Ustalanie terminów, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przygotowanie i zorganizowanie szkoleń w zakresie gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz innych szkoleń dla geodetów powiatowych oraz skarbników prowadzonych przez przedstawicieli GUGiK, Ministerstwa Finansów i RIO.

45 UZASADNIENIE Zgodnie ze statutem ZCPWZ ustalenie programów realizacji zadań oraz zatwierdzenie kierunków działania Związku należy do kompetencji Zgromadzenia Związku należy je podjąć w drodze uchwały.

46 Uchwała Nr VI/23/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: 1 Uchwała określa: 1. obowiązki jednostki w toku prac nad projektem budżetu Związku, 2. wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, 3. wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Związku powinien przedstawić Zgromadzeniu Związku wraz z projektem uchwały budżetowej, 4. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Związku. 2 Księgowy Związku opracowuje informację w sprawie podstawowych parametrów do projektu budżetu i wraz z odpowiednimi formularzami przekazuje Kierownikowi Związku. Treść informacji oraz rodzaje formularzy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 3 Księgowy Związku na podstawie prognozy kwot dochodów własnych sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu w terminie do 25 października. 4 Zarząd Związku opracowuje: 1. projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów sporządzonych przez Księgowego Związku, 2. informację o stanie mienia komunalnego.

47 5 Uchwałę budżetową sporządza się z uwzględnieniem elementów i szczegółowości określonych w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 6 Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Związku dołącza: 1. objaśnienia do projektu budżetu, 2. informację o stanie mienia komunalnego. 7 Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać: 1. informację dotyczącą kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalenia i podstawy prawnej, 2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem zasad ich kalkulowania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, 3. informację o źródłach przychodów oraz kierunków wydatków, 4. w przypadku deficytu budżetowego omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu, względnie w przypadku powstałej nadwyżki budżetowej kierunki rozdysponowania tej nadwyżki. 8 Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać następujące dane: 1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawach własności, 2. innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 3. zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4. dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności, 5. zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 9 Projekt uchwały, informuje o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniem. Zarząd Związku przekłada w terminie nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 2. Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa. 10 Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Związku określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 11 Porządek sesji budżetowej winien obejmować: 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

48 3. dyskusję nad projektem budżetu i nad poprawkami, 4. głosowanie nad przyjęciem poszczególnych poprawek, 5. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w... Rodzaje mienia GRUNTY BUDYNKI BUDOWLE ŚRODKI TRANSP. URZĄDŹ. (gr.8) POZOSTAŁ E OGÓŁEM: Wartość (księgowa) brutto Sposób zagospodarowania Osiągane dochody Zarząd Użytk. Inne Przewid. wyk.za rok... Plan na rok.....

49 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. DOCHODY Projekt planu finansowego na... rok Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie... Projekt na...

50 Ogółem:

51 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonania za... rok Wynagrodzenie za miesiąc grudzień...r. Projekt ogółem...r. Liczba etatów Wynagrodzenie ogółem: W tym: - zasadnicze - staż pracy - nagrody jubileuszowe - premie - inne (podać jakie)

52 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/23/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU Okres L.p. realizacji do dnia września Gromadzenie wniosków i sugestii do projektu budżetu z: Działania Wykonawca Koordynujący Efekty Księgowy Związku Kierownik Biura Stanowiska: - uzasadnienia, źródła pokrycia września Gromadzenie wniosków Zainteresowani Księgowy Związku, Kierownik Biura września Przygotowanie podstawowych parametrów do projektu budżetu wraz z formularzami. Stanowiska w zakresie zgodności z przepisami; w zakresie możliwości ujęcia zadań w budżecie Księgowy Związku Zarząd Związku Przekazanie formularzy do projektu budżetu września Przygotowanie wytycznych do projektu informacji o stanie mienia komunalnego Kierownik Biura Zarząd Związku Przekazanie wytycznych października Złożenie -materiałów planistycznych wraz z opisem, Kierownik Biura, Księgowy Związku Propozycje do jednostkowych planów finansowych października Powiązanie wstępnego projektu budżetu Związku Księgowy Związku Zarząd Związku Włączenie prognozowanych dochodów własnych listopada Projekt budżetu po uwzględnieniu wszystkich danych planistycznych. Projekt informacji o stanie mienia komunalnego Księgowy Związku Zarząd Związku Projekt Uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacja o stanie mienia komunalnego

53 8. 15 listopada Przekazanie projektu uchwały budżetowej do: Zgromadzenia ZCPWZ Regionalnej Izby Obrachunkowej Zarząd Związku Zarząd Związku Przekazanie niezbędnych dokumentów w zakresie planu budżetu listopada Przekazanie projektów planów finansowych Księgowy Związku Zarząd Związku Dostosowanie projektów planów finansowych z kwotami wynikającymi z Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu grudnia Opiniowanie projektu budżetu przez Komisje merytoryczne ZCPWZ. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej, w której zakresie jest zgłoszenie ewentualnych poprawek do projektu budżetu Komisje Związku Komisja opiniująca projekt budżetu Przewodniczący ZCPWZ Pisemna opinia Komisji. Przekazanie Zarządowi Związku ewentualnych poprawek do projektu budżetu grudnia Uchwalenie budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zgromadzenie ZCPWZ Przewodniczący ZCPWZ Przekazanie tekstu Uchwały budżetowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opublikowanie tekstu Uchwały budżetowej na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa

54 Uchwała Nr VI/24/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2005 Na podstawie 15 ust. 8 statutu ZCPWZ Zgromadzenie Związku postanawia, co następuje: Ustalić składkę członkowską na rok 2005 w wysokości 5 groszy od mieszkańca. Wysokość składek członkowskich dla poszczególnych powiatów przedstawiono w załączniku Składki wnoszone przez Powiaty członków Związku wnoszone będą w następujących terminach do dnia: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku. 5 Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

55 Załącznik nr1 do Uchwały Nr VI/24/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Wysokość składek członkowskich dla poszczególnych powiatów członków ZCPWZ Lp. Powiat Liczba ludności wg stanu na r Wysokość składki rocznej w zł 1 białogardzki ,00 2 choszczeński ,00 3 drawski ,00 4 goleniowski ,00 5 gryficki ,00 6 gryfiński ,00 7 kamieński ,00 8 kołobrzeski ,00 9 koszaliński ,00 10 łobeski ,00 11 myśliborski ,00 12 policki ,00 13 pyrzycki ,00 14 sławieński ,00 15 stargardzki ,00 16 szczecinecki ,00 17 świdwiński ,00 18 wałecki ,00 razem ,00

56 Uchwała Nr VI/25/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 14 kwietnia 2005 roku zajęcia stanowiska w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Na podstawie 15 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa (Dz. Urz. Woj. z 2003 r. Nr 1 poz. 29) Zgromadzenie postanawia, co następuje: 1 Zatwierdzić stanowisko w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do przesłania w/w stanowiska Komisjom Sejmowym, Głównemu Geodecie Kraju, Parlamentarzystom z Województwa. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce

57 Zał. nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia r. Stanowisko VI Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa w sprawie regulacji stanów prawnych działek ewidencyjnych pod wodami płynącymi i drogami w ramach środków FOGR Wieloletnie zaniedbania w zakresie regulowania stanów prawnych działek ewidencyjnych pod drogami publicznymi i wodami płynącymi wymagają podjęcia zdecydowanych działań w celu uporządkowania tej sytuacji. Zbyt skromne środki finansowe będące w dyspozycji jednostek zarządzających tymi nieruchomościami nie pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych robót geodezyjnych. Natomiast środki finansowe, którymi dysponują starostowie nie wystarczają nawet na realizację bieżących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zadań, które winni realizować w świetle obowiązującego prawa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Związek Celowy Powiatów Województwa widzi możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych prac w szczególności na obszarach Lasów Państwowych w celu określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogami i wodami płynącymi i wyłączenia tych działek z terenów administrowanych przez administrację Lasów Państwowych. Prace te za zgodą władz województwa zachodniopomorskiego mogą być sfinansowane ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów

58 Rolnych. Zwracamy się z apelem i prośbę do władz wojewódzkich o przeznaczenie środków FOGRG na ten cel w roku Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Uchwała Nr VII/26/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa na rok 2005 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055); art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2131, Nr 273, poz. 2703) Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet Związku Celowego Powiatów Województwa zamyka się: 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: ,00 zł

59 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: ,00 zł 3. Deficyt budżetu Związku wynosi ,00 zł, a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych (nadwyżka budżetowa). 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Związku Celowego Powiatów Województwa i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok. Przewodniczący Zgromadzenia ZCPWZ mgr inż. Krzysztof Kunce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 9 czerwca 2005 r. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 OGÓŁEM: ,00

60 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/26/2005 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 9 czerwca 2005 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE Związku Celowego Powiatów Województwa na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 OGÓŁEM: ,00

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 007. 7.2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r.

UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r. UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. Uchwała Nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST 1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST Opracowanie budżetu JST Podstawa opracowania budżetu JST: materiały planistyczne,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Druk Nr 13/26 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC. z dnia

PROJEKT. UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC. z dnia PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 20 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR z dnia 20 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12 / 2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 12 / 2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr 12 / 2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Pilski Region Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia... 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo