CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU"

Transkrypt

1 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

2 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. DLA DOBRA dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / M. Sowisło. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s : Współpraca z rodzicami Sygn.: EFEKTYWNA współpraca nauczycieli i rodziców / praca zbiorowa pod red. G. Koźmińskiego. Złotów : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2002 Sygn.: ETYCZNE wymiary współpracy rodziny i szkoły / D. Zając [W:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. A.W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s Sygn.: JAK być dobrym rodzicem trudnego ucznia / E. Royer. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009 Sygn.: JAK modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / P. Dix. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s : Dbanie o wsparcie ze strony rodziców, mentorów i szerszej społeczności Sygn.: JAK sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / E. K. MacEwan. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 Sygn.: JAK włączyć rodziców do nauki dzieci? / M. Halley i Zespół Pen Greek Centre. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008 Sygn.: JAK współpracować z rodzicami trudnych uczniów? / M. Babiuch. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002 Sygn.: JAK współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / B. Pawlak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003 Sygn.: NAUCZYCIEL, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / J.M. Łukasik, K. Jagielska, R. Solecki. Kielce : Wydawnictwo Jedność, s : Skuteczna współpraca z rodzicami Sygn.:

3 11. NAUCZYCIEL z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością : koncepcje partnerstwa edukacyjnego / M. Mendel [W:] Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s Sygn.: NAUCZYCIELE rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / I. Fechner-Sędzicka, E. Lachowska-Żarska. Toruń : Bea-Bleja, 2002 Sygn.: NAUCZYCIELE - rodzicom. Cz. 2 : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / I. Fechner-Sędzicka, E. Lachowska-Żarska. Toruń : Bea-Bleja, 2003 Sygn.: 41283, PARTNERSTWO rodziny i szkoły fikcja czy rzeczywistość? / R. Bibik [W:] Rodzina we współczesności / pod red. A. Ładyżyńskiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s Sygn.: PRAWA człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / M. Osuch, L. Bojarska. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008 Sygn.: PRZYGOTOWANIE nauczycieli do współpracy z rodziną ucznia - potrzeby i uwarunkowania / E. Piotrowiak [W:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. A.W. Janke. Toruń : Akapit, s Sygn.: RADA Rodziców sposoby skutecznego działania w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / I. Dzierzgowska, A. Rękawek. 2. wyd. rozszerz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008 Sygn.: RODZICE i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / M. Mendel. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007 Sygn.: RODZICE i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? / M. Mendel. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000 Sygn.: RODZICE partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co? / S. Bobula [W:] Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. G. Mazurkiewicza. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s Sygn.:

4 21. RODZICE w zreformowanej szkole. Mity czy rzeczywistość? / A. Kozubska [W:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. A.W. Janke. Toruń : Akapit, s Sygn.: ROLA rodziców w polskiej szkole w kontekście strategii oświatowych wybranych państw europejskich / K. Błaszczyk [W:] Codzienność szkoły : uczeń / pod red. E. Bochnio, I Nowosad, M.J. Szymańskiego. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: ROZMOWY z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / A. Jankowska. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012 SYGN.: STOSUNKI rodziny i szkoły. Integracja i syntonia / A.W. Janke, S. Kawula [W:] Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke. Wyd. 2 popr. i uzup. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s Sygn.: TYPY psychologiczne rodziców, czyli kilka słów do nauczycieli o tym, jak mówić do rodziców, żeby chcieli współdziałać / M. Kotarba-Kańczugowska [W:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. M. Karwowskiej-Struczyk, D. Sobierańskiej, M. Szpotowicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, s Sygn.: W TROSCE o wychowanie w szkole / M. Łobocki. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s : Współpraca nauczycieli i rodziców w wychowaniu uczniów Sygn.: 43612, WSPIERANIE rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną / J. Andrzejewska [W:] Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. S. Guz, J. Andrzejewskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s Sygn.: WSPÓŁPRACA rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty / M. Winiarski [W:] Pedagogika społeczna : dokonania aktualność perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. S. Kawula. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s Sygn.: [czytelnia] 29. WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami ucznia / M. Miotk-Mrozowska [W:] Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. S. Kowalik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s Sygn.:

5 30. WSPÓŁPRACA szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców / E. Kozioł [W:] Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. M. Kowalski, A. Olczak. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: WSPÓŁPRACA szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym działania stosowane i postulowane / D. Smykowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008 Sygn.: WSPÓŁPRACA z rodzicami / J. Hrouda [W:] Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / red. merytor. M. Kazimierczak. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, s Sygn.: WSPÓŁPRACA z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej raport z badań / M. Sendyk [W:] Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. J.M. Łukasik, I Nowosad, M.J. Szymańskiego. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: ZACHOWANIA komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów / A. Konieczna [W:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T.2 / pod red. B. Muchackiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s Sygn.: ARTYKUŁY Z CZASOPISM 35. AKTYWNI rodzice - nie tylko na wywiadówce / A. Poraj // Życie Szkoły. 2012, nr 5, s DOTRZYMAĆ kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów / K. Pietraszko // Wychowawca. 2010, nr 1, s DYREKTOR szkoły - partner rady rodziców / W. Starzyński // Dyrektor Szkoły. 2013, nr 9, s FORMY pracy nauczyciela klas 1-3 z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej / S. Cudak // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s GADU-GADU z rodzicami / A. Poraj // Życie Szkoły. 2012, nr 3, s INDYWIDUALNE spotkania nauczycieli z rodzicami - szansa czy zagrożenie? / M. Chojak // Nauczanie Początkowe. 2008/2009, nr 3, s INTEGROWANIE wpływów wychowawczych - przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym / M. Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 8, s

6 42. INTERNET - pomoc w komunikacji szkoły z rodzicami? / R. Szymczak // Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, s JAK DOBRZE zacząć współpracę z rodzicami? / M. Tarka // Dyrektor Szkoły. 2013, nr 9, s JAK ORGANIZOWAĆ spotkania z rodzicami? : scenariusz szkoleniowego spotkania Komisji Wychowawców Klasowych / M. Kowalkowska // Wychowawca. 2010, nr 1, s JAK PROWADZIĆ spotkania z rodzicami? / K. Kwiatkowski // Nowa Szkoła. 2010, nr 6, s JAKIM jestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami / T. Słowikowska // Wychowawca. 2010, nr 1, s KONFLIKTY szkoła rodzice / D. Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. 2010, nr 10, s MĘCZENNIK, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie / M. Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły. 2011, nr 1, s MĘCZENNIK, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie cz.2 / M. Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły. 2011, nr 2, s MITY o współpracy szkoły z rodziną (część 1) / B. Śliwerski // Dyrektor Szkoły. 2014, nr 2, s MITY o współpracy szkoły z rodziną (część 2) / B. Śliwerski // Dyrektor Szkoły. 2014, nr 3, s NAUCZYCIEL a Rodzic, czy Nauczyciel i Rodzic? / H. Micińska // Dyrektor Szkoły. 2009, nr 6, s NOWE technologie w komunikacji społecznej : wychowawca rodzic: scenariusz zajęć / I. Kocot // Nauczyciel i Szkoła. 2010, nr 1/2, wkładka nr 3, s PARTNERSTWO i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami / M. Kamińska- Juckiewicz // Nowa Szkoła. 2009, nr 5, s PEDAGOGIZACJA rodziców jako ważny element wspomagania procesu wychowania / B. Krajewska // Wychowanie na co dzień. 2011, nr 7-8, s "POKÓJ rodzicielski" w szkole / P. Kowalczuk// Wychowawca. 2010, nr 1, s POPRAWNE działania z rodzicami / A. Poraj // Życie Szkoły. 2013, nr 1, s POSTAWY rodziców i nauczycieli a jakość współpracy / M.A. Banasiak // Wychowawca. 2013, nr 12, s

7 59. POTRZEBA współpracy nauczycieli z rodzicami / B. Mitkiewicz.// Katecheta , nr 1, s POTRZEBA współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły - raport z badań własnych / Z. Zbróg // Nauczanie Początkowe. 2008/2009, nr 3, POTRZEBY rodziców w świetle motywów wyboru szkoły dla dziecka / Z. Zbróg // Nowa Szkoła. 2010, nr 4, s PRAWA rodziców / B. Śliwerski // Psychologia w Szkole. 2012, nr 1, s PRAWO rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? / J. Flanz // Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s PROCEDURA szkolnej interwencji profilaktycznej dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami / M. Wardyńska-Ziołek // Problemy Narkomani. 2009, nr 3, s RADA rodziców w systemie oświaty / K. Lewandowski // Dyrektor Szkoły. 2012, nr 10, s RODZIC ważny partner i cenne źródło informacji / T. Grabowska // Życie Szkoły. 2013, nr 2, s RODZIC w szkole strategia rozmowy / J.M. Łukasik // Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s RODZICE aktywni uczestnicy procesu edukacji / B. Jankowski // Dyrektor Szkoły. 2014, nr 5, s RODZICE i nauczyciele - razem czy osobno? / M. Jurewicz // Nowa Szkoła. 2010, nr 1, s RODZICE i nauczyciele sprzymierzeńcy czy wrogowie"? / S. Chrost // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s RODZICE w szkole / B. Jankowski // Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s RODZICE w szkole / E. Gałązka // Wychowawca. 2010, nr 1, s RODZICE w szkole wspólna sprawa, wspólny cel / A. Poraj // Życie Szkoły. 2012, nr 1, s ROLA rodziców w zarządzaniu szkołą na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii / M. Pękowska // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s ROLA rodziny i szkoły w edukacji jutra. Spotkanie na płaszczyźnie aksjologicznej / E. Czaja, H. Różyńska // Wychowanie na co dzień. 2011, nr 7-8, s

8 76. ROZMOWY trudne, lecz niezbędne / K. Skarbek // Psychologia w Szkole. 2012, nr 3, s SKUTECZNA praca z rodzicami / A. Ratajczyk // Psychologia w Szkole. 2014, nr 2, s SKUTECZNY dialog z rodzicami / A. Poraj // Życie Szkoły. 2014, nr 4, s SPOTKANIA pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 3 / K. Słupek // Edukacja i Dialog. 2009, nr 1, s SPRZYMIERZEŃCY w wychowaniu / M. Mendel // Wychowawca. 2010, nr 1, s SZCZEGÓLNI partnerzy szkoły / K. Starczewska // Psychologia w Szkole. 2012, nr 1, s SZTAMA z rodzicami / M. Kochan-Wójcik // Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s TRADYCYJNE i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami / E. Zyzik // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s TRUDNE rozmowy o trudnych uczniach / M. Stańczyk // Życie Szkoły. 2014, nr 1, s TRUDNY uczeń i trudni rodzice / P. Dubiel // Wszystko dla Szkoły. 2012, nr 4, s UDZIAŁ rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 / J. Marek // Nowa Szkoła. 2010, nr 1, s UDZIAŁ rodziców w życiu szkoły. Cz. 2 / J. Marek // Nowa Szkoła. 2010, nr 2, s WARTOŚCI dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą / Z. Zbróg // Nauczanie Początkowe. 2008/2009, nr 3, s WARUNKI i sposoby współtworzenia z rodzicami klimatu społecznego placówki: scenariusz zajęć / D. Luber // Nauczyciel i Szkoła. 2010, nr 1/2, wkładka nr 3, s WSPÓŁDZIAŁANIE rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / K. Potaczała // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s WSPÓŁPRACA nauczycieli z rodzicami wybór czy konieczność? / E. Kozak // Edukacja i Dialog. 2010, nr 5/6, s

9 92. WSPÓŁPRACA nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / A. Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 1, s WSPÓŁPRACA rodziców i nauczycieli trudne, ważne i konieczne zadanie / M. Chojak // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s WSPÓŁPRACA rodziny i szkoły w opinii nauczycieli / M. Trzcińska-Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 8, s WSPÓŁPRACA rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / H. Synowiec // Język Polski w Szkole /2009, nr 3, s WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami / A. Oleksiak // Dyrektor Szkoły. 2012, nr 12, s WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej / A. Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 9, s WSPÓŁPRACA szkoły z rodziną dysfunkcyjną / M. Wolska-Długosz, P. Forma // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s WSPÓŁPRACA z rodzicami / A. Dziubek // Wychowawca. 2010, nr 1, s WSPÓŁPRACA z rodzicami jako niezbędny element oceniania kształtującego / A. Foremski // Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s WZAJEMNIE potrzebni / U. Kłusek // Wychowawca. 2010, nr 1, s. 13 8

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Rodzice a szkoła. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rodzice a szkoła. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Rodzice a szkoła Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE : 1. Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? / Alicja Kargulowa ; współaut. Agnieszka Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie i jej filii. Za lata

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI (wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata )

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI (wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata ) WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI (wybór książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2005-2013) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Analiza struktury interakcji w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rodzice są partnerami szkoły (literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży)

Rodzice są partnerami szkoły (literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży) Łomża, 2015 r. Rodzice są partnerami szkoły (literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży) Książki 1. Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania Rodzice są partnerami szkoły

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (z uzupełnieniem)

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (z uzupełnieniem) BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OPRAC. ANETA GNYP WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2016

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PRAWA DZIECI. materiały pomocnicze dla nauczycieli PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016 I. Druki zwarte: 1. Animacja współpracy środowiskowej na wsi / red. Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU LOGOPEDIA. ZABURZENIA MOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek,

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TECHNIKI RELAKSACYJNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Filia w Turku. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Filia w Turku. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Zestawienie bibliograficzne Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2017 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE W SZKOLNICTWIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WSPÓŁDZIAŁANIE W SZKOLNICTWIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 1 WSPÓŁDZIAŁANIE W SZKOLNICTWIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 15.07.2016 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie w szkolnictwie

Współdziałanie w szkolnictwie PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacji i Informatyzacji Współdziałanie w szkolnictwie (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU MOTYWACJA DO NAUKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU MOTYWACJA DO NAUKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU MOTYWACJA DO NAUKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się

Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013. Sygn. 44702 Praca składa się z dwóch części: teoretycznej

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE

ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. FILIA W TURKU 62-700 Turek Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EUROSIEROCTWO Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2014 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zaburzenia

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Adnotowana bibliografia w wyborze na temat: Współpraca z rodzicami jako fundament pracy wychowawczej szkoły.

Adnotowana bibliografia w wyborze na temat: Współpraca z rodzicami jako fundament pracy wychowawczej szkoły. Adnotowana bibliografia w wyborze na temat: Współpraca z rodzicami jako fundament pracy wychowawczej szkoły. Książki: McEwan Elaine K.: Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Współpraca szkoły z rodzicami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Współpraca szkoły z rodzicami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. (materiały dostępne w PBW Filia Staszów)

Godziny wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. (materiały dostępne w PBW Filia Staszów) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Godziny wychowawcze zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w PBW Filia Staszów) Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Iwona Bukowska CDN PBP w Pile Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Współpraca szkoły z rodzicami (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Iwona Bukowska CDN PBP w Pile Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Współpraca szkoły z rodzicami (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Iwona Bukowska CDN PBP w Pile Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Piła październik 2016 KSIĄŻKI: 1. Gdy rodzic staje się roszczeniowy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2017 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami w szkole i przedszkolu

Współpraca z rodzicami w szkole i przedszkolu Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Współpraca z rodzicami w szkole i przedszkolu zestawienie bibliograficzne w wyborze SPOTKANIA Z RODZICAMI, ZAJĘCIA

Bardziej szczegółowo

"Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły" Bibliografia w wyborze:

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły Bibliografia w wyborze: "Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły" Bibliografia w wyborze: I. Pozycje zwarte: 1. Agresja w szkole :diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żołtkowska, Krystyna Ostrowska -- Warszawa : "Difin",

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (z uzupełnieniem)

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (z uzupełnieniem) BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OPRAC. ANETA GNYP WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2016

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2015 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Skuteczna współpraca z rodzicami uczniów

Skuteczna współpraca z rodzicami uczniów POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIU BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Al. Kombatantów 2 59-800 Lubao tel. 75 64 55 347 www.pceluban.pl ; email: luban@dbp.wroc.pl Skuteczna współpraca z rodzicami uczniów Wybór

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Data: 18.10.2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Książki Samorząd uczniowski nie bibelot

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Rodzice i szkoła jako środowiska wychowawcze.

Rodzice i szkoła jako środowiska wychowawcze. Zestawienie bibliograficzne/bibliography EETP 34(2014)4, ISSN 1896-2327 Anna Płusa PBP RODN WOM w Częstochowie Rodzice i szkoła jako środowiska wychowawcze. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej Specjalne potrzeby edukacyjne Publikacje w wyborze za lata 2001-2013, dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Baranowska W., Nauczyciel a uczeń z ADHD, Kraków : Impuls, 2010 (syg. 44

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) MEDIACJE I NEGOCJACJE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE. Edukacja włączająca

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE. Edukacja włączająca CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja włączająca Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło 2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze

PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Druki zwarte 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Red. S. Mihilewicz. Kraków,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU DYSLEKSJA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014 Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) " Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C

C Y B E R P R Z E M O C C Y B E R P R Z E M O C Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2014 (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) KSIĄŻKI, FRAGMENTY KSIĄŻEK 1. Agresja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Rodzina rozbita Wydawnictwa zwarte: Dąbrowska Justyna: Zrozumieć dziecko. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. ISBN 83-89566-06-0, Kłótnie między rodzicami

Bardziej szczegółowo

Trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki

Trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 1. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Psychologia z elementami psychologii sportu, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014 Książki, rozdziały w książkach 1. Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WARTOŚCI W EDUKACJI I WYCHOWANIU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WARTOŚCI W EDUKACJI I WYCHOWANIU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU WARTOŚCI W EDUKACJI I WYCHOWANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2017

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA I EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA ZADANIEM WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

EDUKACJA OBYWATELSKA I EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA ZADANIEM WSZYSTKICH NAUCZYCIELI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE EDUKACJA OBYWATELSKA I EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA ZADANIEM WSZYSTKICH NAUCZYCIELI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne nr 1088/14

Zestawienie bibliograficzne nr 1088/14 Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej - Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wydawnictwa zwarte 1. BABIUCH Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów / Małgorzata Babiuch. - Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu 1 CELE OGÓLNE: 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH Konferencja zorganizowana przez: Akademię Mistrzów Sportu Mistrzów Życia Ministerstwo Sportu i Turystyki Starostwo Powiatowe w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Jak współpracować z rodzicami?

Jak współpracować z rodzicami? Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a, tel./fax (32) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl Jak

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo