Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski"

Transkrypt

1 Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

2 SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE

3 Systemy informatyczne w logistyce Przyczyny rozwoju: wzrost natężenia konkurencji postęp technologiczny obniżenie kosztów w stosunku do kosztów pracy ludzkiej upowszechnienie automatycznej identyfikacji produktów i technologii internetowej

4 Systemy informatyczne w logistyce (c.d.) Istota SI w logistyce firmy Monitorowanie i kontrola Decyzje logistyczne Koordynacja wewnętrzna D Transmisja i przetwarzanie zamówień (EDI) O EDI wymiana standardowo sformatowanych danych między systemami informatycznymi partnerów handlowych Stosowanie EDI wymaga: komputera wraz z modemem konwentera, czyli specjalnego programu, który tłumaczy dokumenty na standardowe komunikaty EDI dostępu do sieci telekomunikacyjnej

5 Podstawowe kierunki zastosowania komputerów w logistyce transmisja i przetwarzanie informacji zawartych w zamówieniach kontrola i planowanie zapasów wybór środka transportu i drogi przewozu rozliczenia finansowe ze spedytorami harmonogramowanie produkcji i przewozów decyzje lokalizacyjne sterowanie pracą zautomatyzowanych magazynów

6 Kierunki ewolucji SI w logistyce firm 1. Integracja 2. Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych 3. Systemy standardowe 4. Systemy eksperckie (wykorzystują oprogramowanie pozwalające na rozwiązywanie problemów w oparciu o rejestrację wiedzy ekspertów z danej dziedziny) 5. Technologia internetowa

7

8

9

10 Procedura wyboru zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania I. Analiza i ocena dotychczasowych procedur i technologii przetwarzania danych II. Określenie założeń systemu: struktura funkcjonalno zadaniowa, struktura techniczna (sprzęt), struktura informatyczna (bazy danych). III. Organizacja zespołu oceniającego IV. Opracowanie zapytania ofertowego i kryteriów oceny:

11 Procedura wyboru ZSIZ(c.d) Zapytanie ofertowe (informacje o zleceniodawcy, stan informatyzacji, założenia systemu, warunki handlowe). Kryteria oceny: a) ocena merytoryczna spełnianie standardów np. APICS, SCOR, etc pokrycie kluczowych obszarów działalności, zgodność definicji, pojęć, haseł, klasyfikacji, oznaczeń, dokumentów, rzetelność danych (metodologia obliczeń, aktualność, dokładność), dyspozycyjność i bezpieczeństwo danych (dostępność, czas reakcji), interfejs użytkownika (spolszczenie ekranów, łatwość użytkowania), precyzyjna i aktualna dokumentacja, otwartość systemu (możliwość integracji z systemami w otoczeniu).

12 Procedura wyboru ZSIZ (c.d.) b) ocena oferenta i warunków handlowych: pozycja rynkowa, doświadczenia oraz opinie klientów i ekspertów, pomoc wdrożeniowa i serwis w okresie użytkowania, terminy, ceny i szacowana efektywność systemu. V. Wstępna ocena i selekcja oferentów. VI. Prezentacje i wizyty referencyjne. VII, Wybór systemu informatycznego: identyfikacja podsatwowych różnic, opracowanie rankingu ofert.

13 TRANSPORT

14 Względna ocena jakościowych właściwości poszczególnych gałęzi transportu w ruchu towarowym Kryterium oceny Gałąź transportu Samochodowy Kolejowy Morski Śródlądowy Lotniczy Przesyłowy P r z e d m i o t Podatność przewozowa Masowość Bezpieczeństwo Dowolna 0 Dowolna 0 Dowolna Produkty masowe o niskiej wartości 0 Produkty o wysokiej wartości Produkty płynne i gazowe O d l e g ł o ś ć Odległości Dostępność Bezpośredniość Krótkie i średnie Średnie i długie 0 0 Długie Długie i średnie Długie Dowolne C z a s Prędkość Niezawodność Częstotliwość Regularność i punktualność Degresja odległościowa kosztów jednostkowych Słaba Średnia Silna Silna Silna Słaba

15 Rodzaje usług wykonywanych przez firmy logistyczne w krajach Unii Europejskiej (Wyniki badań Mercer Management Consulting, listopad 1997) Rodzaj usług % Konsolidacja przesyłek Zarządzanie magazynami Zarządzanie środkami transportu Wybór przewoźnika Oznakowanie i pakowanie Zwroty dostaw Logistyczne systemy informatyczne Montowanie i instalacja produktów Opracowywanie zamówień Negocjacje opłat Transmisja zamówień Obsługa serwisowa Zarządzanie zapasami Testowanie produktów Inne

16 Współdziałanie firm produkcyjnych i logistycznych w krajach Unii Europejskiej (Wyniki badań Mercer Management Consulting, listopad 1997) Efekty współdziałania Negatywny Brak wpływu Pozytywny Bardzo pozytywny Koszty logistyki 4% 13% 77% 7% Podejmowanie decyzji 11% 31% 52% 6% Satysfakcja klientów 2% 34% 50% 14% Innowacyjne usługi 11% 35% 47% 7% Funkcjonowanie systemu 4% 42% 45% 9% Rozwój systemu 9% 43% 42% 6% Morale pracowników 37% 48% 13% 2%

17 Procedura wyboru spedytora I. Rozpoznanie rynku usług spedycyjnych. Wstępna selekcja spedytorów ze względu na: asortyment, przestrzenny zakres działalności, tabor przewozowy i jego strukturę, zaplecze magazynowe (lokalizacja, wyposażenie, itd.), najważniejsze kontrakty i opinie klientów. II. Sprecyzowanie wymagań i zaproszenie do złożenia ofert. Określić: zadania przewozowomateriałowe (tj. średnie tygodniowe wielkości przewozów, rodzaj towarów, stosowane jednostki ładunkowe, średni tonaż i częstotliwość dostaw), wymagania jakościowe (tj. czas realizacji zamówień, itd.), zadania administracyjne i inne usługi towarzyszące (np. konfekcjonowanie, konsolidowanie, dokumentacja celna, transmisja zamówień), proponowane ceny usług i metodyka ustalania ich zmian. III. Analiza ofert i dokonanie wyboru (np. metodą punktową za pomocą wag przypisanych dla każdego czynnika wyboru).

18 Porównanie reguł Incoterms 2000 i 2010 Incoterms Liczba formuł Rodzaj formuł 13 Grupa E (EXW) Grupa F (FCA, FAS, FOB) Grupa C (CIF, CPT, CIP, CFR) Grupa D (, DEQ, DAF, DES, DDU, DDP) 11 Uniwersalne (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) Transport morski (FAS, FOB, CFR, CIF)

19 Reguły INCOTERMS 2010 CIF (opłacony transport i ubezpieczenie) CFR (opłacony transport) FOB FAS DAT Transport morski Zakład produkcyjny dowóz dowóz magazyn kupującego EXW FCA Transport lądowy CPT (opłacony transport) CIP (opłacony transport i ubezpieczenie) DAP DDP

20 Struktura KEIRETSU i idea KAIZEN jako źródła rozwoju koncepcji logistycznych w ramach łańcucha zaopatrzeniowodystrybucyjnego K E I R E T S U TQM JinT K a n b a n Relacje z dostawcami Koła produktywności Systemy sugestii TQM JinT K a n b a n Relacje z dostawcami Koła produktywności Systemy sugestii TQM JinT K a n b a n Relacje z dostawcami Koła produktywności Systemy sugestii TQM JinT K a n b a n Relacje z dostawcami Koła produktywności Systemy sugestii etc. etc. etc. etc. DOSTAWCA PRODUCENT HURTOWNIK DETALISTA K A I Z E N przepływ produktów przepływ informacji

21 Japoński Kaizen na tle zachodniego stylu zarządzania Japoński Kaizen Zachodni styl zarządzania Kierownictwo Naczelne Innowacje Innowacje Kierownictwo Liniowe Kaizen Pozostali pracownicy Przestrzeganie norm Przestrzeganie norm Charakterystyka zmian Kryteria oceny Stopniowe i ciągłe usprawnienia oparte na dotychczasowych rozwiązaniach technicznoorganizacyjnych, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych Orientacja na procesy p r o c e s A B C D W Gwałtowne i jednorazowe zmiany oparte na nowych rozwiązaniach technicznoorganizacyjnych, które zwykle wymagają znacznych nakładów Orientacja na efekty w y n i k W Wspomaganie i stymulowanie Kryteria Kontrola i motywowanie Kryteria

22 Struktura systemów metalogistycznych w przemyśle japońskim KEIRETSU A KEIRETSU B FIRMY NIEZALEŻNE P R O D U K C J A Dostawcy dalszego rzędu Dostawcy pierwszego rzędu PRODUCENT Dostawcy dalszego rzędu Dostawcy pierwszego rzędu PRODUCENT D Y S T R Y B U C J A Hurtownicy Detaliści Hurtownicy Detaliści

23 Cechy wspólne filozofii Justintime szkolenie i współuczestnictwo załogi (autonomizacja, minimalizacja zapasów na każdym stanowisku pracy); ograniczanie (eliminacja) liczby i pojemności magazynów; działania na rzecz poprawy jakości; redukcja liczby dostawców i preferowanie dostawców zlokalizowanych w pobliżu firmy; dostosowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych do realnego popytu na wyroby firmy; zwiększanie elastyczności i standaryzacja produkcji; doskonalenie przepływu informacji; zmiana organizacji ze struktury funkcjonalnej na ukierunkowaną na poszczególne produkty.

24 Istota i efekty koncepcji JIT Badania rynku i kosztów konkurentów Wyjściowa cena sprzedaży Redukcja kosztów Wzrost zysków Eliminacja marnotrawstwa czasu, przestrzeni, pracy i kapitału Ciągłość i elastyczność przepływu w zintegrowanym łańcuchu dostaw Krótkie serie produkcyjne Krótki czas przezbrajania Technologia i organizacja przemieszczania Udział załogi w zarządzaniu (np. autonomizacja) Współpraca z dostawcami Lokalizacja zakładów, maszyn i urządzeń Standaryzacja Reaktywne Kontrola jakości kształtowanie np. koła jakości) Gniazda zapasów produkcyjne (np. Kanban)

25 Zasady techniki KANBAN 1. NIE MA PRZEPŁYWU PRODUKTÓW BEZ KART KANBAN a) nie ma produkcji bez kart produkcji, b) nie ma transportu bez kart transportu. 2. LICZBA PRODUKTÓW REPREZENTOWANYCH PRZEZ JEDNĄ KARTĘ (wielkość pojemnika transportowego) ZALEŻY OD: dziennego zapotrzebowania (odpowiednio niska wielkość w stosunku do dziennego zapotrzebowania), technicznych możliwości systemu logistycznego, kosztów transportu i manipulacji. 3. LICZBĘ KART KANBAN W OBIEGU (n) MOŻNA WSTĘPNIE OBLICZYĆ: n = D L (1 X) C D dzienne zapotrzebowanie (sztuk / dzień) L średni czas przepływu kart Kanban C pojemność jednostki ładunkowej (sztuk) X bufor bezpieczeństwa

26 Przepływy produktów przy wykorzystaniu techniki KANBAN ETAP N1 ETAP N P Kanban Skrzynka P Kanban Punkt T Kanban Punkt P Kanban Produkcja Punkt zdawczy przyjęć zdawczy Skrzynka Skrzynka Skrzynka T Kanban T Kanban T Kanban P Kanban wraz z materiałami T Kanban wraz z materiałami P Kanban bez materiałów T Kanban bez materiałów

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Uwarunkowania funkcjonowania ŁD: powstawanie nowych form

Bardziej szczegółowo

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora

IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora IX. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 1. ELEMENTY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM. System produkcyjny składa się z 5 elementów: wektora wejścia X- wszystkie czynniki produkcji wektora wyjścia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL)

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE FIRMY SPEDPOL) Mgr Joanna Dyczkowska Prof. dr hab. Stanisław Piocha Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW TOWARÓW W CENTRUM LOGISTYCZNYM NA POMORZU ŚRODKOWYM ( NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Pojęcie i zadania logistyki cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e 2 Misją działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest ratowanie życia

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowologistyczne. w logistyce

Zarządzanie marketingowologistyczne. w logistyce Zarządzanie marketingowologistyczne / obsługa klienta w logistyce (studia podyplomowe) semestr zimowy 2011/2012 kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW POMORZA ŚRODKOWEGO LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW POMORZA ŚRODKOWEGO LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Stanisław Piocha Joanna Dyczkowska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW POMORZA ŚRODKOWEGO LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Wprowadzenie Przewaga konkurencyjna wypływa z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Politechnika Wrocławska Roman Pietroń ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Wybrane zagadnienia i materiały wykładu dla 4 roku ZIM Inż.) Roman Pietroń Wrocław 2006 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Pojęcie logistyki, systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna logistyka. Wydanie X

Nowoczesna logistyka. Wydanie X Nowoczesna logistyka. Wydanie X Autorzy: Paul R. Murphy Jr., Donald F.Wood Tłumaczenie: RENTIER-LANG Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-3014-1 Tytuł oryginału: Contemporary Logistics (10th Edition) Format:

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo