Miasto postindustrialne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto postindustrialne"

Transkrypt

1

2 Miasto postindustrialne Problemy społeczne, perspektywy rozwoju The postindustrial city Social problems, prospects for development

3

4 Miasto postindustrialne Problemy społeczne, perspektywy rozwoju Zapis konferencji z dnia 14 marca 2011 roku Redakcja: Szymon Szewrański Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a Wrocław 2011

5 Projekt okładki / Cover design AGNIESZKA JAKÓBIAK Opracowanie redakcyjne i techniczne / Design and editing RYSZARD CHYTROWSKI ISBN Broszura wydana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg This brochure has been published owing to the financial support from the Rosa Luxemburg Foundation Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a

6 Wstęp Żyjemy w wieku miasta napisał Onookome Okome 1 w artykule poświęconym nigeryjskiemu Lagos. Trudno nie przyznać racji afrykańskiemu autorowi. Szacuje się, że w 2030 roku dwie trzecie ludności naszego globu będzie żyło na obszarach zurbanizowanych. W 1950 roku było 86 ponadmilionowych miast. W roku 2015 będzie ich już około 550. Wzrostowi liczby ludności miejskiej towarzyszą przemiany współczesnego kapitalizmu. W erze postindustrialnej coraz więcej ludzi przestaje pracować w sektorze przemysłowym i przechodzi do sektora usług, zwłaszcza usług rynkowych. Dwadzieścia lat temu w Berlinie 384 tys. jego mieszkańców pracowało w przemyśle, natomiast w roku 1997 pozostało ich już tylko 167 tys. Podobne zjawisko występuje w Paryżu, gdzie liczba zatrudnionych w przemyśle spadła z ponad 0,5 mln do 134 tysięcy, a więc blisko o 80%. Procesy dezindustrializacji zachodzą też w Polsce. W Warszawie połowa zatrudnionych pracuje już w sektorze usług rynkowych. W Poznaniu jest to 43%, we Wrocławiu niemalże 42%. Ta zmiana struktury zatrudnienia wpływa oczywiście na kształt miasta, na jego rozwój i jakość życia, ponieważ sektor usług charakteryzuje się w dobie neoliberalnej globalizacji elastycznymi warunkami zatrudnienia i naciskiem na mobilność pracowników. Komercjalizacja przestrzeni publicznej, gettoizacja biedy, gentryfikacja, ekspansja korporacji, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zadłużenie, deficyty lokalnej demokracji i obywatelskiej partycypacji to współczesne problemy miast. W reakcji na nie powstają oddolne ruchy społeczne, które próbują przeciwstawiać się niekorzystnym zmianom oraz próbują formułować własne, alternatywne postulaty dotyczące rozwoju metropolii. To w miastach toczy się dziś gra o kształt gospodarki, społeczeństwa i demokracji. Dlatego Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle a podejmuje starania na rzecz ożywienia publicznej debaty o roli i kształcie metropolii we współczesnym świecie. W sierpniu 2010 roku zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją im. R. Luksemburg konferencję Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej, podczas której zostały zaprezentowane nie tylko krytyczne analizy obecnej sytuacji, ale także możliwe kierunki progresywnej polityki komunalnej. Z dorobkiem tej inicjatywy można zapoznać się za pośrednictwem witryny internetowej W listopadzie ubiegłego roku, w ramach cyklu spotkań dyskusyjnych Obywatelska przestrzeń w europejskim Wrocławiu. Ćwiczenia z przyszłości miasta organizowanego przez portal Hipermiasto.pl, wykład pt. Zintegrowane 1 Cyt. za: Mike Davis, Planeta slumsów, Warszawa, 2009, s

7 zarządzanie środowiskiem miejskim wygłosił dr hab. Szymon Szewrański, wicedyrektor OMS im. F. Lassalle a. Konferencję Miasto postindustrialne problemy społeczne i perspektywy rozwoju, która odbyła się w stolicy Dolnego Śląska 14 marca 2011 r., należy więc traktować jako kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej pracy analityczno-programowej prowadzonej przez Ośrodek. Niniejsze wydawnictwo zawiera pełny zapis dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci obywatelskich ruchów miejskich. Naszą intencją było połączenie teoretycznej refleksji i globalnej perspektywy w patrzeniu na problem współczesnych miast z diagnozą aktualnej sytuacji polskich metropolii. Mam nadzieję, że publikacja ta okaże się dla Państwa źródłem cennych informacji oraz inspiracją do refleksji na temat kierunków rozwoju współczesnego świata. Michał Syska Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle a

8 Joanna Erbel fotografka, socjolożka, publicystka. Członkini zespołu Krytyki Politycznej, współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis. Bada przemiany w przestrzeni miast postsocjalistycznych. Edwin Bendyk dziennikarz, publicysta, członek redakcji tygodnika Polityka. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas w Warszawie. Wydał m.in. Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009). Dr Krzysztof Nawratek architekt, urbanista, publicysta. Doktor nauk technicznych. Wykłada w School of Architecture and Design w Plymouth (Wielka Brytania). Autor alternatywnego planu zagospodarowania przestrzennego Rygi. Wydał m.in. Miasto jako idea polityczna (2008). Lech Mergler inżynier elektronik, publicysta, działacz społeczny. Współpracownik magazynu literackiego Książki. W latach dyrektor Biura Demokracji Uczestniczącej w Poznaniu. Wiceprezes Stowarzyszenia MyPoznaniacy. Autor raportu Poznań konfliktów (2008). Przemysław Filar współzałożyciel i prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, administrator Forum Polskich Wieżowców. Organizator i uczestnik debat o planowaniu przestrzennym, transporcie, aglomeracji. Magdalena Błędowska polonistka, redaktorka, dziennikarka polityczna, publicystka. Członkini zespołu Krytyki Politycznej. Współautorka książki Szwecja. Przewodnik nieturystyczny. Zajmuje się m.in. problematyką feministyczną, kwestiami społecznymi oraz analizą debaty publicznej w Polsce. Michał Syska prawnik, publicysta, działacz społeczny. Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a. Członek zespołu Krytyki Politycznej. 7

9 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju MICHAŁ SYSKA: Chciałem bardzo serdecznie przywitać państwa na spotkaniu dyskusyjnym pt. Miasto Postindustrialne Problemy Społeczne, Perspektywy Rozwoju. Dzisiejsza konferencja zorganizowana została przez Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a przy wsparciu i współpracy Fundacji Róży Luksemburg. To już druga konferencja naszego wspólnego projektu poświęconemu rozwojowi miast. W sierpniu ubiegłego roku odbyliśmy we Wrocławiu spotkanie na temat zielonych koncepcji polityki miejskiej. Dzisiejsza konferencja jest niejako kontynuacją czy też rozwinięciem podjętych wtedy wątków. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać prelegentów, dziękując im za to, że zgodzili się przyjechać do Wrocławia i wziąć udział w naszym spotkaniu. Witam panią Joannę Erbel, członkini zespołu Krytyki Polityczej, socjolożkę, badaczkę miast post-socjalistycznych, osobę, która w swojej działalności publicystycznej i społecznej odnosi się do kwestii miast i kultury. Jesteśmy bardzo ciekawi perspektyw, które będzie pani miała możliwość przedstawić podczas dzisiejszego spotkania. Jest nam niezmiernie miło, że chęć udziału w naszej konferencji wyraził pan Krzysztof Nawratek. Tym, którzy interesują się kwestiami miejskimi, jest to osoba zapewne doskonale znana architekt, urbanista, autor wielu publikacji, między innymi książki Miasto jako idea polityczna. Można powiedzieć, że pan Nawratek zabiera głos we wszystkich najważniejszych, odbywających się w Polsce debatach na temat rozwoju miast. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że, choć wykłada pan na co dzień w Wielkiej Brytanii, zdecydował się pan przyjechać do Wrocławia by spotkać się z nami i podzielić się swoimi opiniami. Witam także pana Lecha Merglera, który reprezentuje Stowarzyszenie My-Poznaniacy. My-Poznaniacy stanowi jeden ze społecznych fenomenów ostatnich lat w Polsce. Jest to bodajże jedna z nielicznych autentycznie obywatelskich i oddolnych inicjatyw na poziomie miasta. Warto odnotować, że komitet wyborczy My-Poznaniacy uzyskał w ostatnich wyborach samorządowych prawie 10% poparcia, będąc komitetem całkowicie oddolnym, utworzonym przez działaczy różnych oddolnych inicjatyw miejskich. Niestety, ze względu na mało demokratyczną ordynację wyborczą, My-Poznaniacy nie są reprezentowani w radzie miejskiej Poznania, w samym mieście należą jednak do najaktywniejszych grup oceniających na bieżąco politykę władz Poznania, prezentując przy tym własne postulaty. Wreszcie chciałbym przywitać przedstawiciela środowiska wrocławskiego, Przemka Filara z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Wszyscy ci z państwa, którzy śledzicie dyskusję toczącą się w mediach na temat rozwoju Wrocławia, na pewno znacie Przemysława, gdyż zarówno on, jak i jego organizacja, są niezwykle aktywni na polu wrocławskim odnośnie budowy 8

10 Wrocław, pewnej wizji rozwoju Wrocławia, a także bieżących ocen. Miał być z nami redaktor Edwin Bendyk z tygodnika Polityka. Niestety, dwa dni temu okazało się, że Edwin Bendyk musi wyjechać za granicę w sprawach służbowych i niestety nie może być dzisiaj z nami osobiście. Pomimo tego, postaraliśmy się, przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki, zadbać o to, aby jego głos był dzisiaj obecny. Wczoraj przygotowaliśmy zarejestrowaną filmowo rozmowę z Edwinem Bendykiem. Większość z państwa otrzymała jej zapis. Edwin Bendyk przemówi więc dziś do państwa i zaprezentuje swoje opinie. Przewidujemy następujący przebieg naszego spotkania: najpierw zapoznamy się z opiniami prelegentów, potem będziemy szczęśliwi jeśli państwo również poczujecie się pełnoprawnymi uczestnikami spotkania i będziecie skłonni zaprezentować własne perspektywy i opinie. Kwestia miejska w Polsce w ostatnich miesiącach staje się kwestią coraz bardziej istotną, kwestią, która angażuje coraz więcej środowisk. Mam wrażenie, że chwilowo najbardziej aktywne są właśnie oddolne inicjatywy obywatelskie. Nowe miejskie ruchy społeczne próbują formułować wizje rozwoju alternatywne do tych, które prezentowane są przez władze polskich miast. Tak jak mówiłem, tytuł naszego spotkania to Miasto Postindustrialne. Transformacja współczesnych miast która dokonuje się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach jest punktem wyjścia do naszego spotkania. Chcielibyśmy spróbować zanalizować przebieg zmian współczesnego miasta i odkryć jakie problemy społeczne towarzyszą tym przemianom. W dalszej części dyskusji będziemy starali się nawiązać do tego, co dzieje się w Polsce, do sytuacji w polskich miastach. Dlatego jako pierwszemu chciałem oddać głos Krzysztofowi Nawrotkowi, z prośbą o próbę nakreślenia tego, czym jest miasto postindustrialne, jak ono w tej chwili wygląda i jakie problemy towarzyszą transformacji współczesnych miast. Czy one faktycznie są już postindustrialne czy może jeszcze nie? KRZYSZTOF NAWRATEK: Dobry wieczór państwu. Bardzo miło po raz kolejny być we Wrocławiu. Mam nadzieję, że tak naprawdę nie jest tak, że biorę udział we wszystkich dyskusjach na temat miasta w Polsce. Na sali jest przynajmniej dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Ponieważ dwa tygodnie temu sam zostałem przyjęty w poczet My-Poznaniacy, można powiedzieć, że jestem poznaniakiem typu plug-in. Co do kwestii pytania, które zostało zadane, zacząłbym od tego, czym jest miasto przemysłowe. Bardzo przepraszam za straszną skrótowość i zbanalizowanie problemu. Okres przemysłowy to był w zasadzie najmocniejszy moment w historii miast, złoty wiek miast, gdy miasto rzeczywiście się rozwijało. Oczywiście koszty społeczne 9

11 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju tego rozwoju były olbrzymie, wszyscy pamiętamy to mniej więcej z historii. Był to też moment w którym przemysł kierował rozwojem, nadawał sens miastu. Co jest istotne, przemysł był lokalny. Miasta przemysłowe były miastami opartymi o pewien lokalny kapitał zarówno kapitał wiedzy, kapitał finansowy czy kapitał ludzki. To była cecha konstytuująca to miasto. Można powiedzieć, że fabryki czy szerzej rozumiany przemysł był zasobem, na którym rozwijało się miasto. Miasto poprzemysłowe temu zaprzecza. Przede wszystkim miasto poprzemysłowe traci lokalny silnik rozwoju. To oczywiście powoduje olbrzymie zmiany, dezintegrację społeczną i przestrzenną. Nagle pojawiają się olbrzymie fragmenty miast, z którymi nie wiadomo co zrobić. Miasto przemysłowe, ze względu na określony typ produkcji, miało określoną formę. Były potrzebne drogi, kolej, olbrzymie tereny składowe itd. Pojawiały się osiedla robotnicze. Nagle przy upadku miasta przemysłowego powstaje miasto poprzemysłowe, które określmy jako rodzaj miasta w kryzysie. Tak jak wspomniałem, jest to miasto, w którym pojawiają się fragmenty, z którymi nie wiadomo co zrobić. Pojawiają się ludzie, którzy stracili swoją pracę, środki do życia. Miasto przestaje być bytem zorientowanym i konstytuowanym lokalnie. Nie ma już w zasadzie niczego, co konstytuowałoby to miasto od wewnątrz. Tak jak przemysł był zasobem dla miasta przemysłowego, w tym następnym etapie miasto jako takie staje się zasobem dla nie chcę powiedzieć globalnych korporacji, bo to straszne uproszczenie globalnych rynków. Pojawiają się przedsiębiorstwa, firmy, które korzystają z zasobów miasta spekulując, korzystając z ludzi, którzy tu mieszkają, i wykonując pracę. Wszystko, co się dzieje jest zorientowane raczej na zewnątrz niż do wewnątrz. Szczególnie dobrze widać to w przypadku Polski. Spójrzmy na przykład Łodzi. Łódź to miasto, które powstało na zasadzie lokalnej akumulacji kapitału. Miasta poprzemysłowe po 1989 roku w Polsce nie akumulowały kapitału. To miasta, o których ciężko do końca mówić, że są kapitalistyczne, ponieważ nie mają podstawowego atrybutu miasta kapitalistycznego nie akumulują kapitału. To był kapitał, który przychodził z zewnątrz i który bardzo często jest transferowany na zewnątrz. To oczywiście prowadzi do kryzysu finansowego, o którym prawdopodobnie będziemy dzisiaj jeszcze mówić, i o którym mówi Edwin Bendyk. Kryzys łączy się między innymi z Euro2012, które go wzmocni. Pytanie: skoro miasto poprzemysłowe jest miastem w kryzysie, to co nastąpi po nim? To, o czym w tej chwili dyskutujemy, było analizowane i poddawane próbom w miastach zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Co nastąpi po mieście poprzemysłowym? To jest o tyle interesujące, że za trzy tygodnie 10

12 Wrocław, biorę udział w konferencji na temat końca miasta kreatywnego w Polsce. Dopiero niedawno została przetłumaczona na polski książka Richarda Floridy. Nawet prezydent Dutkiewicz napisał w Rzeczpospolitej artykuł na temat recepcji idei klasy kreatywnej. Od paru lat istnieje przekonanie, że idea klasy kreatywnej wyznacza kierunek, w którym będą rozwijały się miasta, co wzmocni i nada napęd miastu poprzemysłowemu. Próbuje się więc mówić o mieście kreatywnym, o klasie kreatywnej. Nie mówię tu tylko o Floridzie. Klasa kreatywna i miasta kreatywne to nie do końca to samo. Mówi się o turystyce, o wielkich inwestycjach w kulturę, o muzeach. Przywołuje się bardzo często efekt Bilbao, mówi się o usługach. To są alternatywy które buduje się po mieście poprzemysłowym. Jak państwo zapewne zdają sobie sprawę, te alternatywy również zakładają miasto w roli zasobu. To jest miasto, które nie ma podmiotowości, do którego przyjeżdżają przedstawiciele klasy kreatywnej albo turyści. Zależność globalna takiego miasta jest fundamentalna, istnieje ono jako część sieci. Problem z tymi drogami czy alternatywami rozwoju polega na tym, że one po prostu nie działają. To wszystko, o czym od pewnego czasu mówi się w Polsce, zostało przetestowane w Europie i w Stanach z marnym skutkiem. W Stanach Zjednoczonych mówi się o ponad stu miastach, które są bankrutami. W Europie jest ich mniej, ale są wśród nich miasta sztandarowe: Berlin, Florencja, Barcelona miasta piękne, bogate, interesujące, które znajdują się na krawędzi bankructwa. To pokazuje, że ten model, który usiłuje się w Polsce przedstawiać jako szansę na rozwój, po prostu nie działa. Nie wiem czy warto powtarzać błędy, które przyniosły klęskę innym. Nie jest natomiast tak, że nie ma wobec tego modelu alternatyw. Pytanie na ile mogą one być zastosowane w Polsce. Przykładem do pewnego stopnia pozytywnym jest Londyn. Bardzo mocny węzeł sieci globalnej i finansowej wymiany powoduje, że Londyn istnieje, liczy się, że jest miastem bardzo silnym. Jest częścią globalnej sieci, ale jego węzłowość jest tutaj istotna. Prawdopodobnie trudno sobie wyobrazić, żeby Wrocław czy Warszawa zastąpiły Londyn czy zaczęły z nim konkurować. Możemy też mówić o rozwiązaniach w miejscach, gdzie silny jest region. Mamy przykład Monachium czy Bawarii, gdzie miasto jest silne dlatego, że silny jest region. Związek między miastem a regionem jest bardzo wyraźny. Możemy mówić o Singapurze, który jest przykładem zupełnie innym, bo to miasto-państwo. Podmiotowość, o której wspomniałem wcześniej, jest jakby zagwarantowana z samej definicji. Możemy w końcu mówić o miastach chińskich, do których czasami wracam, i o których mówię z pewnym zainteresowaniem. Co ważne, 11

13 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju nie mam na myśli tego, że powinniśmy je naśladować istnieje przeciwko temu milion różnych przyczyn. Zdecydowanie jednak warto obserwować to, co się tam dzieje. Miasta chińskie są o tyle specyficzne, że są zarówno miastami feudalnymi bo są oparte na nieprawdopodobnym wyzysku ale też miastami przemysłowymi. 17% globalnej produkcji jest wytwarzane w Chinach. Przemysł nadaje chińskim miastom siłę. Są to również miasta kreatywne czy innowacyjne, oparte na wiedzy. Jeszcze dziesięć czy piętnaście lat temu wielu ludzi na Zachodzie miało nadzieję, że wyeksportujemy brudny przemysł i w koszulach z białymi kołnierzykami zawiadywać będziemy niedouczonymi Chińczykami czy Hindusami. Okazało się to bzdurą. W tej chwili koleje dużych prędkości są rozwijane przede wszystkim w Chinach i w Japonii. Administracja Obamy wysyła ludzi do Chin, żeby się uczyli lub ewentualnie kupowali tę technologię. Przepływ wiedzy i innowacji nie wychodzi od cywilizowanego Zachodu do krajów nierozwiniętych czy rozwijających się. Zaczyna się to odwracać. Eksportując przemysł wyeksportowaliśmy również mechanizmy tworzące wiedzę. Powyższe przykłady to alternatywne drogi czy modele miast, które usiłują wyjść z europejskiej pułapki zachodniego miasta poprzemysłowego. Co z tego wynika dla nas, dla miast polskich, które zaczynają przerabiać problem kryzysu fiskalnego? W Wielkiej Brytanii pod koniec lat 70. a na początku lat 80., odpowiedzią rządzącej prawicy było sprzedawanie mieszkań socjalnych, transportu publicznego, gruntów itd. Dokładnie ten sam mechanizm funkcjonuje w Polsce. Kiedy byłem młody, pod koniec lat 80., zdążyłem załapać się na antykomunistyczne, nielegalne organizacje. Zawsze opowiadaliśmy, ze prawica to ta, która buduje, a lewica to ta, która rozdaje to, co zbudowała prawica. Przykład Wielkiej Brytanii falsyfikuje ten pogląd, bo Torysi sprzedają to, co zostało zbudowane przez partie labourzystowską. Musimy zadać sobie pytanie jak wyjść z tej pułapki, jak wyjść z problemu, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma pomysłu na miasto ani na jego rozwój? Prawdopodobnie musielibyśmy wrócić do pytań fundamentalnych, do pytania o to, czym jest miasto jako takie. Co miasto robi? Nie czym ono jest, tylko co ono robi, co wytwarza? Czy może jeszcze oprzeć się na przemyśle? Może da się wrócić, próbować reindustrializować nasze miasta? Taka dyskusja toczy się już od paru lat w Wielkiej Brytanii, z bardzo mizernymi skutkami, bo to, co zostało wyeksportowane, ciężko odzyskać. W Polsce być może ma to sens. Usiłowałem znaleźć dane na temat tego, jaki dochód do budżetu Wrocławia pochodzi z bardzo szeroko rozumianego przemysłu, ludzi którzy pracują w przemyśle i płacą podatki. Nie udało mi się tego znaleźć, więc nie wiem. Mogę jedynie podejrzewać, że tego nadal jest bardzo dużo. Udało mi się znaleźć tego 12

14 Wrocław, typu dane dla Gdańska 67%. Olbrzymia suma. Nagle okazuje się, że Gdańsk praktycznie rzecz biorąc jest miastem przemysłowym. Podejrzewam, że podobny procent byłby również we Wrocławiu. To jest tak, jak zostało powiedziane na samym początku być może teraz jest bardzo dogodny moment na dyskusję o mieście poprzemysłowym. Być może nie jesteśmy jeszcze w momencie miast poprzemysłowych, może to jeszcze jest miasto przemysłowe i jeszcze jest szansa, żeby wymyślić taką drogę, która ominie pułapki, w które wpadły miasta na Zachodzie Europy. MICHAŁ SYSKA: Dziękuję. Był wspomniany artykuł Rafała Dutkiewicza, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita. Rafał Dutkiewicz powoływał się na koncepcje Richarda Floridy. Chciałem zapytać Joannę Erbel o kwestię miasta postindustrialnego, czy miasta w Polsce, w stosunku do kwestii kultury. Na dzisiejszym spotkaniu jest także pan profesor Adam Chmielewski, który reprezentuje instytucję kultury Wrocław Europejska Stolica Kultury Wrocław jest miejscem, które szczyci się goszczeniem wielu imprez kulturalnych. Na ile kultura jest tu rozwiązaniem, czy panaceum na problemy miasta postindustrialnego a tak przedstawiane jest to przez władze wielu polskich miast a na ile jest to po prostu pewne narzędzie promocyjne, które nijak ma się do, na przykład, poprawy jakości życia mieszkańców? Czy te wszystkie inicjatywy kulturalne mają jakiś potencjał sprzyjający, na przykład, spójności społecznej czy poprawie jakości życia mieszkańców, czy tylko są to gadżety dla wyższej klasy średniej tych miast? JOANNA ERBEL: Na pewno nie będę głosić tezy, że kultura jest bardzo szkodliwa, i że inwestycja w kulturę to zły pomysł. Nie tylko dlatego, że, jak podejrzewam, połowa osób na sali pracuje w kulturze, ani dlatego, że jesteśmy odbiorcami kultury. Uważam, że kultura jest ważna i potrzebna. Jednak, niedobrze się dzieje, kiedy polityka miejska koncentruje się tylko na kulturze. Ostatnio, dziesięć lat po angielskiej edycji, wyszło polskie tłumaczenie książki Richarda Floridy (Narodziny klasy kreatywnej) i jest to jedna z niewielu pozycji, których wejście w intelektualny obieg się obawiałam. Niedługo po publikacji okazało się, że pojęcie klasy kreatywnej, niczym wirus weszło do dyskursu o miastach i zdominowało dyskusję, spychając na dalszy plan inne pojęcia. Dobrym skutkiem wydania tłumaczenia Floridy, jest to, że pojawiła się książka, która powoływała się na to, o co walczyliśmy przez ostatnie parę lat, pragnąc pokazać, że kultura to nie jest coś, co powoduje jedynie straty, lecz coś, co generuje dla miasta realny zysk. To były starania związane z Kongresem Kultury, którego jednym z celów było pokazanie, że kultura nie tylko liczy się 13

15 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju w kontekście ekonomicznym ale też tworzy coś w rodzaju ducha miast i stymuluje rozwój. Nieszczęśliwie stało się, że pojęcie kreatywności zostało wprowadzone akurat przez Floridę a nie w kontekście jakiejś innej filozofii społecznej, na przykład Josepha Beuysa, który jest dużo bardziej społeczny i dużo mniej indywidualistyczny. Problem z Floridą jest bowiem taki, że on mówi o kreatywnej jednostce, która, jak każdy self-made man, może rozwijać swoją kreatywność naprzeciw wszystkiemu; pojawia się w jakimś środowisku i przetwarza to środowisko. Zupełnie nie ma tu miejsca na to, o co pytał Michał, czyli społeczną spójność. Kreatywna jednostka pojawia się w danej dzielnicy, gentryfikuje i ma się z tym doskonale. To że warzywniak zostaje zastąpiony fajną knajpą z fajną caffe latte, nie ma znaczenia, bo i tak stać na nią kreatywną jednostkę. Jeśli jej nie stać, to ta kreatywna jednostka, jako fryzjer czy biedniejszy przedstawiciele sektora usługowego, o którym również pisze Florida, albo się wynoszą albo awansują, stając się stylistami, i nie przeszkadza im już wzrost cen. Mówienie o kulturze jest o tyle problematyczne, że to bardzo trudne dla osób, które zajmują się miastem i są odpowiedzialne za przemianę w myśleniu o mieście, która zaszła przez ostatnie kilka lat. Trzy lata temu nagle nie wiadomo skąd pojawia się moda na zajmowanie się miastem. Osoby które wcześniej były w różnych innych ruchach społecznych nagle zaczęły spotykać się przy wspólnym mianowniku jakim stała się jakość przestrzeni publicznej i tkanki miejskiej. Miasto stało się wygodnym sloganem. Jednak jest to poruszenie dość elitarne, bowiem gdyby przyjrzeć się wszystkim tym, którzy animują ruch miejski to jest to przede wszystkim młoda klasa średnia, z czego bardzo dużo tych osób wyjechało dzięki różnym wymianom za granicę. Tu duży ukłon dla bardzo złego programu stypendialnego Erasmus-Sokrates, którego głównym sukcesem jest pewna wartość kulturowa, której do tej pory nie doceniałam, a którą teraz powoli zaczynam doceniać, bo oto nagle okazało się, że część nas spędza semestr lub dwa podróżując czy poznając osoby z innych krajów. Dzięki temu nauczyliśmy się jeździć po mieście na rowerze lub przekonaliśmy się, że jedzenie ekologiczne smakuje inaczej, i że może dobrze byłoby mieć takie ekologiczne jedzenie pod naszym domem. Problem polega na tym, że nie do końca wiemy co zrobić, żebyśmy nie zostali z naszymi pomysłami sami. Propozycja inwestycji w kulturę w sytuacji, w której coraz więcej samów jest przekształcanych w centra kultury albo w alternatywne księgarnie, albo jest oddawane NGO-som, nie do końca zabiega temu, że, na przykład, likwiduje się lokalne warzywniaki. W centrum Warszawy, usuwa się budki z kapustą i kalafiorem, bo są brzydkie, a lokalny sklep zamienia się na Carrefour Express. Nie mamy narzędzi, które pozwalałyby walczyć o 14

16 Wrocław, kulturę rozumianą dużo szerzej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Powstaje coraz więcej takich inicjatyw. W Krakowie powstaje projekt Sól, który realizuje projekt miejski z siecią partnerów, i ma na celu otoczenie specjalną ochroną drobnych przedsiębiorców i małe sklepiki, które istnieją w Krakowie od czasów transformacji. Nagle dzieje się coś, czego Florida się nie spodziewał. Klasa kreatywna zaczyna się budzić i zauważa że istnieją działania które są twórcze, niekoniecznie kreatywne, a bardzo ważne. Takie działania mogą być na przykład związane z rzemiosłem albo ze zwykłą sprzedażą przedmiotów. To nie do końca jest tak, że tylko to wszystko, co możemy załatwić w sektorze kreatywnym, tworzy tkankę miejską. Jest bardzo dużo rzeczy które wymykają się kulturze. Trzeba jakoś wyjść z tego impasu. Nie wiem jak to jest we Wrocławiu, ale w Warszawie panuje obecnie wielki środowiskowy szał. Źródłem zachwytu jest to, że powstają kooperatywy spożywcze, weekendowe targi ze zdrową żywnością, albo to, że można na stronie internetowej zamówić sobie u rolnika kosz, który zostanie dowieziony do domu. Jednakże każdy taki kosz dowieziony do domu sprawia, że zagrożony jest jakiś mały sklep. Ten kolejny ruch, który powinien nastąpić i który powinien towarzyszyć wszystkim światłym inicjatywom kulturalnym jest formą samo-opodatkowania się. Jeżeli chcemy mieć pod domem małe sklepy nie powinniśmy jeździć do Tesco, bo tam jest taniej. Jeżeli pod domem jest fajna kawiarnia, to tam chodzimy, nawet jeśli nie jest tak estetyczna jak na przykład inna, do której lubimy chodzić. Czas na rozejrzenie się i poszukanie kultury życia codziennego, która nie do końca jest związana z tworzeniem nowej estetyki, czyli tworzeniem modnych obiektów, do czego dąży Florida i do czego pchają nas wszystkie konkursy, takie jak Europejska Stolica Kultury, które nastawione są na to, aby tworzyć tożsamość, która się sprzeda, a nie taką, która jest wygodna do życia. MICHAŁ SYSKA: Bardzo dziękuję. Nawiążę do kwestii koncepcji Floridy i władz Wrocławia. Na zeszłorocznej sierpniowej konferencji, o której wspomniałem na rozpoczęciu naszego spotkania, podjęliśmy temat polityki edukacyjnej we Wrocławiu. Na przykładzie dokumentów władz Wrocławia dotyczących systemu edukacji najlepiej widać, że koncepcje Floridy są we Wrocławiu bardzo popularne. Kładzie się tam bardzo duży nacisk na szlifowanie talentów, jedno z trzech t na które powołuje się Dutkiewicz za Floridą. Widać tam najlepiej elitarną politykę edukacyjną. Edukacja nie ma służyć wyrównywaniu szans czy niwelowaniu różnic społecznych, a raczej na selekcji i segregacji uczniów według talentu. Tych z państwa, którzy nie byli na konferencji, a chcieliby zapoznać się z tekstem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, 15

17 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju która przeanalizowała pod tym kątem dokumenty władz Wrocławia, odsyłam na stronę www innywroclaw.pl, gdzie można go znaleźć. JOANNA ERBEL: Chciałam dodać, że to nie jest tylko kwestia Wrocławia, ale też bardzo wielu małych miejscowości. Przez ostatnie lata realizowany był projekt służący zmianie profilu domów kultury. Od wielu badaczy którzy zajmowali się domami kultury słyszałam, że największy problem z domami kultury polega na tym, że mają one aspiracje żeby być małymi domami wielkiej kultury; żeby kształcić nie wszystkie dzieci, tylko, tak jak mówi Michał, dwie, trzy jednostki. Nie jest to tylko fenomen wielkomiejski, związany z pojęciem klasy kreatywnej i miastem talentu, ale też niezdrowy wyścig szczurów, który teraz dzieje się też, niestety, pod płaszczykiem kultury. MICHAŁ SYSKA: Bardzo dziękuję. Oddamy teraz głos Edwinowi Bendykowi. Wydaje mi się, że to, co za chwilę powie, pobudzi nas do gorącej dyskusji. [PROJEKCJA ZAPISU WIDEO] MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Czy według pana władze polskich miast mają jakąś wizję rozwoju, czy jest to jedynie domena zarządzania czy wręcz administrowania? EDWIN BENDYK: Problem polskich miast, jak zresztą całego kraju, polega na tym, że nie mają one czegoś, co nazywam zdolnością strategiczną. Pojawia się już tzw. orientacja strategiczna, czyli świadomość konieczności myślenia w dłuższej perspektywie czasowej, planowania rozwoju w dłuższych horyzontach niż tylko najbliższy budżet, co jednak nie oznacza zdolności strategicznej czyli samodzielnego wyznaczania celów, które byłyby optymalne dla lokalnej czy ogólnokrajowej społeczności, i ich realizowanie. Dla mnie najlepszym przykładem takiej niezdolności jest całe napięcie wokół Euro Kiedy wsłuchamy się w argumenty za zaangażowaniem Polski w to przedsięwzięcie, kiedy posłuchamy przedstawicieli rządu, Ministra Infrastruktury czy Ministra Sportu, to okaże się, że główny argument za polega na tym, że dzięki Euro 2012 szybciej zaczęliśmy realizować inwestycje, które i tak powinniśmy byli zrobić. Wynika więc z tego, że bez takiego impulsu jak Euro 2012 nie wybudowalibyśmy np. pewnych odcinków autostrad. Stąd pytanie: jak spowodować, by w Polsce powstały drogi, które powinny połączyć miasta nie uczestniczące w Euro 2012? Podobnie jest na poziomie samych miast 16

18 Wrocław, argumentacja jest zbliżona. Rozmawiając z prezydentami miast zaangażowanych w rozgrywki spotkałem się z argumentacją, że budują stadiony bo zaspokajają w ten sposób naturalne pragnienie mieszkańców, realizują potrzebę nadganiania, pogoni za pewnym ideałem, który widzieliśmy w czasach kiedy jeździliśmy dorabiać się za granicę. Zobaczyliśmy jak wygląda miasto zachodnie, miasto dobrobytu. Takie miasto ma parki, puby czy stadion i my chcemy tego samego u nas. Nie zastanawiamy się dlaczego akurat w Bawarii są stadiony może dlatego, że jest tam piłka nożna. Są tam stadiony, więc chcemy je mieć. Z jednej strony pokazuje to stosunkowo niewielką sprawczość systemu zarządzania w Polsce, z drugiej zaś imitacyjność modeli rozwoju, co razem powoduje, że przyszłość naszych miast jeżeli ta sytuacja się nie zmieni nie wygląda według mnie najlepiej. MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Dlaczego według pana inwestycje i miraże zysków i atrakcji związane z całą infrastrukturą budowaną na Euro 2012 są chybione? EDWIN BENDYK: Wielokrotnie uczestniczyłem już w dyskusjach na temat Euro 2012, między innymi we Wrocławiu, i kończyły się one zawsze w ten sposób. Ja sam, jak również inni uczestnicy sceptyczni wobec tej idei, przytaczaliśmy wszystkie chyba możliwe argumenty racjonalne wynikające choćby z doświadczeń podobnych imprez z ostatnich trzydziestu lat, z olimpiad, mistrzostw Euro i mundiali, które pokazują, że nikt nigdy na tym nie zarobił może nigdy to za duże słowo, ale nigdy nie było tak, żeby była to bez wątpienia słuszna, dobra inwestycja i że generalnie wnioski z tzw. ekonomiki sportu pokazują, że nie powinno się angażować pieniędzy publicznych w tego typu infrastrukturę, gdyż nie przynosi ona bezpośrednich efektów, a jednocześnie powoduje tzw. opportunity costs, a więc koszty utraconych możliwości te pieniądze, które poszły na stadion można byłoby wydać na coś innego, bardziej prorozwojowego. Ponieważ tak się nie dzieje tracą wszyscy. W momencie kiedy pojawiły się już wszystkie te argumenty, padała odpowiedź czysta i emocjonalna sport to nie rozwój. Sport i polityka to sfera emocji lud tego chce, dlatego to robimy. Lecz takie założenie potwierdza jedynie wcześniejszy argument odnośnie kwestii przyszłości polskich miast. Jeżeli przyznajemy, że polityka i sport, czy raczej polityka dyktowana poprzez emocje związane ze sportem, mają determinować przyszłość miast i kraju, to przyszłość tę widzę czarno. 17

19 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Jeśli patrzymy na budżety miast w 2011 roku to, co jest planowane, to jakie tam są założenia? Czy w ogóle je widać? Czy można z nich wysnuć jakiś wniosek? W co samorządy inwestują, a w co nie? EDWIN BENDYK: Nasze miasta mają świadomość tego, że dochodzą już do progu możliwości finansowych tak przynajmniej myślę, bo pod względem zarządzania finansami są one dość, a nawet bardzo, racjonalne. Niektóre miasta już ten próg osiągnęły. Budżet Wrocławia z 2011 roku jest budżetem oszczędności związanych z tym, że możliwości zadłużania miasta doszły do granicy i nie można dalej iść w tym kierunku. Inne miasta są blisko tej świadomości lub nabierają świadomości związanej z tym, że po pierwszej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej skończy się napływ dużych pieniędzy europejskich i jako że patrzyłem na wieloletnie plany finansowe naszych miast widać, że w roku strumień pieniędzy na inwestycje gwałtownie zmaleje. Trudno to sobie w tej chwili wyobrazić widzimy nasze miasta rozkopane, gdzie nagle z miliarda złotych na inwestycje rocznie w dużym mieście poziom ten spadnie do stu milionów, co de facto oznacza remont ulic i wymianę żarówek, niewiele więcej. To jest problem z którym na pewno już trzeba się zmierzyć. Natomiast inną kwestią jest to, jak to będzie rozwiązywane. Obawiam się, że będziemy stosować naszą zwyczajną metodę: gdy pojawią się inne potrzeby, zasoby komunalne będą prywatyzowane. To jest najprostszy sposób na uzyskiwanie dodatkowych środków. Oczywiście będą też gorączkowe próby uruchamiania czegoś co nazywa się partnerstwem prywatno-publicznym, czyli de facto półprywatyzację przestrzeni publicznej. Jednakże doświadczenia międzynarodowe pokazują, że to nie działa najlepiej w interesie publicznym. Zazwyczaj kończy się albo faktyczną prywatyzacją, gdzie miasto nie traci kontroli nad zasobami lecz skutek społeczny jest taki, jak gdyby tę przestrzeń sprywatyzowano jest ona de facto skomercjalizowana. Znowu tak czy inaczej miasta tracą zdolność strategiczną, bo muszą na bieżąco zarządzać kryzysem, który je czeka. Pogarszają się również perspektywy wpływów, chociażby finansowych, między innymi ze względów demograficznych, zarówno czysto biologicznych, czyli tendencji związanych z rozrodczością, jak i tendencji urbanizacyjnych, tzn. migracji ludności do przedmieść, które powodują że maleje miejska baza podatkowa. Razem tworzy to dosyć groźną wizję, która rzeczywiście wymaga rozwiązań strategicznych albo zarządzania bieżącego, które z kolei rodzi niebezpieczne konsekwencje, bo kiedy zarządza się w 18

20 Wrocław, warunkach kryzysowych to podejmuje się decyzje, które podjąć najłatwiej, czyli np. ogranicza się nakłady na kulturę i wszystkie inne miękkie czynniki, które akurat mają największe znaczenie strategiczne. MAGDALENA BŁĘDOWSKA: W co w takim układzie powinny według pana inwestować metropolie? Czym powinna być i jakie funkcje powinna spełniać współczesna metropolia, żeby być miastem wszystkich mieszkańców? Czy istnieje na to jeden wzór, czy też każde miasto w każdym regionie powinno opracować swoje własne wzory działania? Rafał Dutkiewicz napisał dla Rzeczpospolitej artykuł, w którym powołuje się na koncepcje Richarda Floridy. Czy ten kierunek w myśleniu jest według pana kierunkiem słusznym? EDWIN BENDYK: Szukając odpowiedzi na pomysł na miasto trzeba zadać najpierw pytanie: czym jest miasto? W przeszłości miasto nowoczesne związane było z przemysłem, z tym, że źródłem jego siły była zdolność produkcyjna, wytwarzania towarów, których dostarczały fabryki w samym mieście albo w jego otoczeniu. Samo miasto było maszyną do życia, której zadaniem była reprodukcja społeczeństwa do tego, by mogło spełniać funkcje ekonomiczne. Ten model miasta odszedł w przeszłość. Dzisiaj mamy do czynienia z miastem poprzemysłowym, postindustrialnym, którego specyfika polega na tym, że ono całe jest fabryką -. jednostką produkcyjną. Zadanie polega na uświadomieniu sobie, w którym miejscu w globalnym systemie wytwarzania wartości znajduje się ta fabryka, gdzie polskie miasta każde z osobna, gdyż nie ma tu jednej matrycy znajdują się w światowym łańcuchu kreowania wartości: bliżej czy dalej centrum. Niestety, wszystko wskazuje na to, że znajdują się one zdecydowanie dalej od centrum, procesy zaś, które centrum kreuje, związane z modelami wytwarzania wartości, stylów życia itd. są nam narzucane w większym stopniu niż my sami chcielibyśmy je kreować. Nasza zdolność kreacji stylu życia jest niewielka, naszą pasją jest naśladowanie, odzyskiwanie tego, co udało się na Zachodzie, a nie wymyślanie własnych wzorów. To powoduje, że w efekcie netto stajemy się odbiorcami. Przy braku zdolności strategicznej powoduje to, że przestrzeń miejska jest dzisiaj rekonfigurowana tak, żeby optymalnie służyć produkcyjnej zdolności całego miasta jako elementu globalnego systemu gospodarczego. Przytoczę kilka konkretnych przykładów. Kiedy patrzymy na to, jak dzisiaj funkcjonują instytucje kultury czy instytucje sportu które były i powinny być instytucjami publicznymi, należącymi do sfery publicznej to okaże się, że służą one akumulacji kapitału ludzkiego. Nie mówimy dzisiaj o rozwoju osobowym czy jednostkowym, tylko o rozwoju kapitału ludzkiego. 19

21 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju Rzeczywiście tak się dzieje. Jeżeli pójdziemy do dowolnego domu kultury, okaże się, że większość dostępnych tam zajęć jest płatna. Infrastruktura jest publiczna, natomiast zajęcia są płatne, bo taka jest logika inwestycji. To się opłaca, mieszkańcy to przyjmują, bo zgadza się to z logiką inwestycji w siebie. Dzisiaj środkiem produkcji jest ciało i umysł, w związku z czym wszyscy podskórnie, nierefleksyjnie to akceptują. Podobnie jest z infrastrukturą sportową. Znakomicie poprawiła się jakość infrastruktury sportowej w miastach, chociażby dlatego, bo przy szkołach powstały za unijne pieniądze nowe obiekty. Są one jednakże znacznie trudniej dostępne niż stare brudne hale czy sale gimnastyczne. Ze względu na koszt utrzymania tej infrastruktury są one najczęściej udostępniane za pieniądze, albo służą na zajęcia realizowane w reżimie dyscyplinarnym (np. sport wyczynowy). W polskim mieście coraz mniej jest takich przestrzeni, w których można by spotkać się bezproduktywnie, dla samego spotkania, bez udziału pieniądza. Dzieci nie mają takiego miejsca. Mogą iść do domu kultury by się czegoś uczyć, czyli inwestować w kapitał ludzki. Mogą iść do klubu sportowego, ale po to, żeby być najlepszymi sportowcami na świecie, nie po to, żeby pograć w piłkę. Natomiast boiska do gry w piłkę dla samej gry w piłkę już nie ma. Zamiast tego jest parking, a sala gimnastyczna w szkole jest niedostępna bo wynajmuje się ją za pieniądze dla tych, którzy poprawiają swoją formę itd. Nagle miasto stało się machiną do generowania kapitału ludzkiego, natomiast przestrzeni do czasu wolnego, czy czasu bezproduktywnego, do spotkania dla spotkania, jest coraz mniej. Zresztą mam tu pewne osobiste doświadczenie. Jako ojciec dzieci w wieku od gimnazjalnego do licealnego spotkałem się z tym, że dzieciaki w gimnazjum w dużej dzielnicy warszawskiej nie mają gdzie się spotykać. Jest mnóstwo miejsc do tego, żeby spotykać się we wspomnianym już reżimie produktywistycznym. Oferta dotycząca akumulacji kapitału jest duża można uczęszczać na płatne zajęcia z angielskiego, grać za pieniądze w tenisa lub grać za pieniądze na gitarze. Natomiast jeśli dzieci chcą się spotkać dla siebie, to okazuje się, że jedynym w miarę bezpiecznym miejscem publicznym jest znajdujący się na osiedlu cmentarz. Tam się spotykają, to jest jedyne miejsce gdzie nie ma regulaminu, nie ma zadań do wykonania. Pokazuje to do jakiego doszliśmy absurdu. Na inny aspekt tego absurdu wskazują nieopublikowane jeszcze badania, przygotowane przez jedną z dużych korporacji, które miały zbadać stan Polaków to, o czym marzą i jakie jest ich myślenie o stylach życia. O ile więc w przestrzeni miejskiej panuje kult produktywizmu, a miasto stało się machiną ekonomiczną od samego początku, od samej fasady, gdzie pierwszą 20

22 Wrocław, ideą o mieście jest idea marki, a cały rozkład aktywności miasta jest zorganizowany wokół działań produktywnych, służących rozwojowi różnych kapitałów to ukryte marzenia mieszkańców są zupełnie inne. Polacy marzą o jednym wyspać się, mieć czas dla siebie, przestać wreszcie ganiać od jednego zajęcia do drugiego, gdzie poprawia się swoją formę, swoje intelektualne i fizyczne parametry. Po prostu być sobą, zmarnować trochę czasu. To jest to ukryte marzenie. MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Czy istnieją przełamywania tej produktywistycznej logiki? na świecie przykłady EDWIN BENDYK: Można powiedzieć, że jest to obiektywna prawidłowość historii miasta przemysłowe poszły w kierunku miast poprzemysłowych i teraz możemy znaleźć odpowiednie teorie które te zmiany tłumaczą. Możemy np. sięgnąć po niedawno wydaną po polsku książkę Richarda Floridy The rise of the creative class. Florida stał się nagle guru zarówno wśród władców miast polskich, jak i na poziomie rządowym. W Polsce 2030 znajdujemy odwołanie do jego książki. Jego teoria jest już dosyć stara, bo dziesięcioletnia, i krytykowana z wielu stron. Coś zdecydowanie zmieniło się po 2008 roku, po wielkim kryzysie sam Florida napisał bardzo ciekawą książkę Great reset. Pojawiła się krytyka koncepcji miasta jako korporacji, jako fabryki, koncepcji która w jakimś sensie obiektywna opisuje obiektywną tendencję, bo miasto rzeczywiście jest dzisiaj fabryką, ze względu na postindustrialną zmianę charakteru gospodarki. Ale pojawiła się też krytyka pewnego sposobu zarządzania, zdeterminowanego przez rynek. Istnieją różne projekty. Dla przykładu projekt Glasgow Brytyjski Demos postanowił zbadać mieszkańców Glasgow odpowiednika polskiej Gdyni czy Gdańska miasta poprzemysłowego, którego władze szukały nowego pomysłu i stwierdziły, że oprą się na koncepcjach Richarda Floridy. W miejscu zanikającego przemysłu miał powstać sektor przemysłów kreatywnych, miasto miało stać się atrakcyjne dla tzw. klasy kreatywnej. Podobna strategia powstała w swoim czasie w Łodzi. Demos wpadł na pomysł, żeby zapytać samych mieszkańców o to, jakie są ich potrzeby, czego chcą. Okazało się, że myślą o czymś zupełnie innym. W ogóle nie widzą swojej przyszłości w przemysłach kreatywnych, bo większość mieszkańców to zredukowani, bezrobotni czy zdegradowani pracownicy dawnych fabryk. Nie mają oni żadnego związku z ewentualnymi przemysłami kreatywnymi. Myślą o zupełnie innych rzeczach. Chcieliby żeby miasto wyglądało inaczej. 21

23 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju Ciekawym przykładem są miasta latynoamerykańskie. W ogóle w Ameryce Południowej trwa wielka rewolucja społeczna. Jej elementem jest próba odzyskania przestrzeni miejskiej, zainspirowana pytaniem o to, czyje jest miasto. Czy miasto jest terytorium, którym rządzić powinna aktywna politycznie tzn. posiadająca wysoki kapitał kulturowy i przez to zdolna do gromadzenia zasobów klasa średnia, która wtedy tak zarządza przestrzenią miejską, że spełnia ona jej oczekiwania? Czy też miasto powinno służyć wszystkim obywatelom, aktywnie pełniąc np. funkcje redystrybucyjne, które polegałyby na włączaniu ludzi z obszarów wykluczonych? Przykłady Kurytyby, Porto Allegro czy Medelin pokazują, że możliwa jest ta druga odpowiedź, że można tak przekonfigurować politykę, że nie będzie ona tylko wynikiem bezpośredniej gry interesów, w której wygrywają ci, którzy są bardziej kompetentnymi graczami politycznymi i mają większy kapitał kulturowy. Co ciekawsze, na takiej polityce mogą zyskać wszyscy. Nie byłoby tak, że bogatsi byliby stratni. Można tak zmienić racjonalność zarządzania, aby polityka włączania biednych i likwidacja regionów wykluczenia sprzyjała całej korporacji jaką jest miasto. Przykłady Bogoty, Medelin czy Kurytyby pokazują, że to możliwe. W Polsce jeszcze do tego nie dojrzeliśmy, ciągle jest tak, że władze uważają, że skoro mają legitymację demokratyczną w wyniku tego, że już po raz trzeci wielu prezydentów wygrało i to w pierwszej turze, to oznacza to, że powinny spełniać oczekiwania swojego elektoratu. Jeżeli jednak spojrzymy na strukturę tego elektoratu, na to kto zapewnił to zwycięstwo, kto jest aktywny, to okaże się, że realizuje się takie inwestycje, które rzeczywiście podtrzymują i reprodukują ten elektorat, a nie całą tkankę miejską. Rozwija się więc miasta w koncepcji Richarda Floridy, która jest koncepcją bardzo klasową i związaną tylko z fragmentem rzeczywistości społecznej. Sam Florida nigdy nie ukrywał, że skutkiem jego koncepcji jest z jednej strony rozwój pewnych warstw społecznych, a z drugiej degradacja innych sfer miasta, ponieważ koncepcja klasy kreatywnej oznacza, że klasa kreatywna, żeby funkcjonować, musi mieć wokół siebie bardzo zdegradowane otoczenie, pełne tanich usług różnego typu. Widzimy to w polskich miastach ludzi, którzy żyją w warunkach śmieciowych pensji i obsługi np. niań, które obsługują pracowników klas średniej itd. MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Dlaczego tej funkcji angażującej, integrującej ludzi nie mogą spełniać wielkie projekty jakie np. przeprowadza we Wrocławiu Dutkiewicz, czyli Europejski Kongres Kultury czy festiwale kulturalne i filmowe? Wrocław rzeczywiście w to inwestuje i są to chyba jedyne 22

24 Wrocław, wydatki, których Dutkiewicz nie chce redukować w przyszłorocznym budżecie. W swoim artykule wrzuca pan te przedsięwzięcia do kategorii promocji miasta. Dlaczego tego rodzaju wielkie inwestycje i przedsięwzięcia kulturalne nie mogą pełnić funkcji integrującej, angażującej mieszkańców z różnych warstw społecznych? EDWIN BENDYK: Patrzymy na te miasta i one się rozwijają pokazują to obiektywne wskaźniki, chociażby wzrost miejskiego PKB. Wrocław jest klasycznym przykładem dynamicznie rozwijającego się gospodarczo miasta. Skąd więc te pretensje? Trudno zaprzeczyć, że mnóstwo dzieje się w przestrzeni kultury. Gutek przywiózł swoje filmy, jest festiwal teatralny, mnóstwo imprez. Wrocław Global Forum, teraz Europejski Kongres Kultury. Kwestia dotyczy jednakże celowości tych działań. Czy one służą do tego żeby wzmacniać funkcje metropolitarne, czyli takie, które powodują, że to miasto, jako korporacja, ze swoją marką, funkcjonuje w pewnym obiegu światowym? A jeśli tak, to po co? Jeżeli celem polityki ma być wyrównywanie szans, likwidacja wykluczenia itd., to można realizować te same cele, organizować Europejski Kongres, inwestować w tego typu przedsięwzięcia, tylko trzeba mieć świadomość końcowego celu jak przełożyć ten wynik, efekt wzmocnienia marki miasta, na to, by zmniejszyć sferę wykluczenia. W sytuacji odwrotnej wszystko to służy tylko integracji z jednej strony wizerunku miasta, z drugiej strony obozu władzy, elektoratu. Zaspokaja się tylko potrzeby kulturalne elektoratu, bowiem festiwale teatralne służą wizerunkowi ale ich odbiorcą jest tylko niewielki fragment, na ogół bezpośrednio związany z elektoratem. Podobne działania mogą prowadzić do różnych celów. MAGDALENA BŁĘDOWSKA: Jeśli chodzi o rozwój metropolii, o pewną wizję tego, jak mają wyglądać polskie miasta i w jaką stronę mają się rozwijać, to jak opisałby pan relację między władzą centralną a samorządami? Ostatnio pojawił się spór wokół rozporządzenia ministra Rostowskiego. Ministerstwo chce ograniczyć możliwości zaciągania kredytów i pożyczek przez samorządy. Państwo też ma jakąś wizję rozwoju tych miast. Na ile ono pomaga czy współpracuje z samorządami, a na ile są to wizje rozbieżne? Może też władze miast zwyczajnie robią to, co chcą czy też to, co wydaje im się dobrym rozwiązaniem? EDWIN BENDYK: Metropolie zawsze były dziwnym tworem. Miasta, które stają się metropoliami, które zaczynają funkcjonować we własnym obiegu, są po prostu samodzielnymi bytami, przedmiotem zainteresowania sił, nie tylko 23

25 Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju politycznych, lokalnych czy krajowych, ale również globalnego kapitału. Nagle władze miasta zaczynają być silnymi aktorami i to z punktu widzenia logiki władzy państwowej zaczyna być niebezpieczne. Państwo zaczyna więc zachowywać się ambiwalentnie. Z jednej strony państwo odpowiedzialne za rozwój całości wie, że biegunami rozwoju kraju są miasta. W Polsce świadomość tę ujawnia doktryna rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego opisana w Polsce Z drugiej jednak strony widać nieufność centrali i realne działania polegające na tym, by miasta pilnować, by nie dać im podskoczyć, w obawie, że lokalni politycy mogą stać się nagle zbyt silnym źródłem władzy. Klasycznym przykładem był konflikt związany z prezydentem Wrocławia, który ujawnił w pewnym momencie ambicje gry na scenie krajowej. Został on dość szybko zdyscyplinowany. Tak będzie zawsze, nie ma tu nic nienaturalnego. Być może, paradoksalnie, szczęściem polskich miast jest to, że ze względu na niedorozwój infrastruktury która umożliwiłaby ściślejszy związek z Warszawą bo po prostu fizycznie nie sposób się do stolicy dostać muszą one szukać innych strategii, myśleć w kategoriach funkcjonowania jako autonomiczne podmioty. Dla mnie dobrym przykładem tej ucieczki do przodu, ponad te bariery infrastrukturalne i lokalne, jest Rzeszów, który nie wpadł w różne pułapki typu Euro 2012, bo był za mały, a z kolei jego kompetencja lokalna, pewne umiejętności, tradycyjne walory, energia lokalnych elit były na tyle duże, że umożliwiły mu przeskok ponad Warszawą do światowego obiegu gospodarczego, co stało się podstawą lokalnej polityki rozwojowej. To ciekawy projekt, gdyż próbuje zawrzeć pewien aktywny element polityki społecznej często w konflikcie z neoliberalną filozofią, która panuje obecnie w Unii Europejskiej, bo chociażby jeden z pierwszych konfliktów w Rzeszowie, o ile dobrze pamiętam, dotyczył bezpłatnej infrastruktury dostępu do Internetu. Władze miasta jako jedne z pierwszych jeżeli nie pierwsze w Polsce zbudowały bezpłatną sieć dostępową do Internetu, co, jak się okazało, było niezgodne z wytycznymi unijnymi. Stanowi to przykład tego, że faktyczna odległość od Warszawy może pomóc, bo służy mobilizacji wewnętrznej. Tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że miasta będą podmiotami w rozwoju jako megakorporacje. Pytanie tylko jak będą zarządzane czy będą korporacjami nastawionymi na zysk, czy raczej spółdzielniami wszystkich mieszkańców służącymi do tego, żeby optymalnie organizować swoją przestrzeń. [KONIEC PROJEKCJI] 24

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian.

STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian. STRATEGIE DLA POLSKI Dodatek poświęcony V Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Kraków, 25 26 maja 2012 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Zapis konferencji z dnia 5 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska

Bardziej szczegółowo

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Początek konferencji i panel dyskusyjny Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania

Początek konferencji i panel dyskusyjny Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania 1 Początek konferencji i panel dyskusyjny Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania Łukasz Szelecki, MNiSW: Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło powitać państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA POJĘCIA i PRZEPISY 136 CZĘŚĆ I 4.1. ZROZUMIEĆ MIASTO 12

NARZĘDZIA POJĘCIA i PRZEPISY 136 CZĘŚĆ I 4.1. ZROZUMIEĆ MIASTO 12 WSTĘP 4 4 NARZĘDZIA POJĘCIA i PRZEPISY 136 CZĘŚĆ I 1 2 ZROZUMIEĆ MIASTO 12 DEMOKRACJA MIEJSKA 16 Kulturowe bezmieście 20 Ruchy miejskie 22 Globalna demokracja 26 Obywatelstwo miejskie 29 Prawo do miasta

Bardziej szczegółowo

spis treści MIEJSKIE STRATEGIE MIASTO DO ŻYCIA POSŁOWIE WSTĘP... 5 POWRÓT DO MIAST XIX-WIECZNYCH... 8 SÃO PAULO MIASTO BEZ REKLAM...

spis treści MIEJSKIE STRATEGIE MIASTO DO ŻYCIA POSŁOWIE WSTĘP... 5 POWRÓT DO MIAST XIX-WIECZNYCH... 8 SÃO PAULO MIASTO BEZ REKLAM... spis treści WSTĘP... 5 Copyright by Instytut Obywatelski Warszawa 2014 Publikacja dostępna na stronie: www.instytutobywatelski.pl Redakcja i korekta: Magdalena Jankowska Projekt graficzny, skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010

II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010 II Transgraniczna Konferencja Nasze Pogranicze między wizją a praktyką. Materiały pokonferencyjne Szczecin 2010 1 Powitanie... 4 Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin... 4 Dr Völker Böhning, Starosta

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył Jestem optymistą! Polscy ekonomiści i analitycy rynku malują najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Wskaźniki spadają, więc spadają także nastroje, a przedsiębiorcy i inwestorzy tracą zimną krew. Takie

Bardziej szczegółowo

KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym

KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym 1 SPIS TREŚCI WSTĘP Kreatywne Meropolie. Partner dla przemysłu kreatywnego w Warszawie Franz Thun 3 raport Sektor kreatywny

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Aktywność i partnerstwo lokalne

Aktywność i partnerstwo lokalne Aktywność i partnerstwo lokalne Pod redakcją: Jerzego Boczonia Autorzy: Jerzy Boczoń, Kamil Kabasiński, Beata Matyjaszczyk, Maria Mendel, Alicja Zwierzchowska 1 Spis treści Wstęp Jerzy Boczoń Jaki model

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY. GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne

GŁOS BIZNESU #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY. GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne GŁOS BIZNESU ISSN 2353-4117 GB #4 (30) 2014 MAGAZYN GOSPODARCZY DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM Tadeusz Czajka, wójt gminy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie wielu

Bardziej szczegółowo

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba

60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł 60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna

Bardziej szczegółowo