Wstęp Angielskim do mnie mów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp Angielskim do mnie mów"

Transkrypt

1 Wstęp Angielskim do mnie mów jest złożonym z 50 epizodów kursem języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Poznając młodych ludzi, będziesz się uczyć angielskiego uczestnicząc w ich codziennym życiu: słuchając i czytając prowadzonych przez nich rozmów oraz oglądając ich na ekranie komputera. Bohaterowie kursu mówią po polsku i po angielsku. Powtarzając usłyszane lub przeczytane zdania, nauczysz się mówić po angielsku. Losy ludzi, których tu poznasz możesz także śledzić słuchając nagrań na odtwarzaczu MP3. W każdym kolejnym epizodzie pojawiają się nowe słowa i zwroty. Możesz się ich nauczyć z dołączonych do każdego odcinka, nagranych i zapisanych słowniczków. Znakomici lektorzy: Europejczycy, Brytyjczycy i Amerykanie, nauczą Cię poprawnie wymawiać słowa i zdania. W sumie poznasz prawie 5000 wyrazów i zwrotów. Pozwolą Ci one swobodnie rozumieć i posługiwać się angielskim w codziennych sytuacjach: w sklepie, restauracji, w biurze, u lekarza, w podróży, na ulicy czy w rozmowie z przyjaciółmi.

2 Epizod 1 Nowa współlokatorka Episode 1 A new roommate (Shrewd idzie korytarzem akademika, niesie torbę z rzeczami. Hirsi i Gill są w pokoju 536, uczą się) S: 539,538,537, pokój ,538,537, room 536. Tak, to tutaj. Yes, here it is. Puk, puk. Knock, knock. H: Proszę wejść! Come in! (S wchodzi do pokoju) S: Cześć. Jestem Shrewd. Wasza nowa współlokatorka. Hello. I m Shrewd. Your new roommate. G: Cześć! Świetnie! Ja jestem Gill. Hi! Great! My name is Gill. H: A ja jestem Hirsi. And I m Hirsi. S: Uczycie się? Studying? H: Tak. Do egzaminów. Yes. For the exams. (S widzi fotografię na półce, podchodzi do niej) S: Świetne zdjęcie. Kto to? A great photo. Who is it? G: Scrappy. Mój chłopak. Scrappy. My boyfriend. S: Hm. Bardzo przystojny. Hm. Very handsome. G: Tak. Dzięki. Yes. Thanks. (Dzwoni telefon komórkowy S) S: Przepraszam ? Kto to? Excuse me ? Who is it? 1

3 Epizod 1 Słówka i zwroty Epizode 1 Words and phrases polskie angielskie polskie angielskie słowo a word tutaj here przedimek a (czasem a pukać to knock an) umieszczony przed rzeczownikiem oznacza, że mówimy o jednym, przykładowym obiekcie i że użyliśmy rzeczownika policzalnego, takiego jak word słowo słowa words wyraz to umieszczony to (rzeczowniki policzalne są używane w liczbie pojedynczej i mnogiej) przed czasownikiem oznacza, że jest on bezokolicznikiem, jak to knock - pukać zwrot a phrase przychodzić to come zwroty phrases w (w środku) in cyfra a digit wchodzić to come in, to get in cyfry digits Wejdź! (wejdźcie) Come in! Get in! (tak wydajemy polecenia) dziewięć nine halo, cześć, witaj hallo, hello, hi osiem eight ja I siedem seven ja jestem I am, I m sześć six czy jestem? (gdy am I? pytamy) pięć five nie jestem I am not, I m not cztery four ty, wy you trzy three twój, twoje, wasz, your wasze dwa two nowy new jeden one współlokator, a roommate współlokatorka zero zero, null, nil współlokatorzy, roommates współlokatorki zero (w numerze oh wspaniały, wielki, great telefonu) świetnie pokój a room mój, moje my pokoje rooms imię, nazwisko a name tak yes imiona, nazwiska names to, ono (gdy mówimy it i, a and o jednym obiekcie) jest (gdy mówimy o jednym obiekcie) is studiowanie, uczenie się studying to jest, ono jest it is, it s dla, do for czy to jest? (gdy is it? pytamy) egzamin (an używamy przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski) an exam, an examination to nie jest it is not, it isn t egzaminy exams, examinations 2

4 polskie angielskie polskie angielskie przedimek the the przyjaciel a friend umieszczony przed rzeczownikiem oznacza, że mówimy o konkretnym, ściśle określonym obiekcie lub obiektach konkretne egzaminy the exams bardzo very zdjęcie a photograph, a przystojny handsome photo, a picture zdjęcia photographs, photos, dziękować to thank pictures kto who dziękuję thank you, thanks chłopiec a boy mi, jak w: daj mi me chłopak, przyjaciel, z którym się spotykamy a boyfriend przepraszam, proszę mi wybaczyć excuse me Epizod 1 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Kto jest w pokoju? 2. Nie jestem waszą współlokatorką. 3. Studiowanie jest wspaniałe. 4. Mój chłopak jest bardzo przystojny. 5. Dziękuję za zdjęcia. 6. To nie egzamin. 7. Witaj! Wejdź! 8. Przepraszam, a twoje imię? 9. Czy to twój nowy przyjaciel? 3

5 Epizod 2 Czyj to numer telefonu? Episode 2 Whose phone number is it? (pokój 536. Shrewd rozmawia przez telefon z Wittim) S: Hallo? Hallo? W: Hallo Shrewd! Hallo Shrewd! S: Witty? Ale twój telefon ma numer Witty? But your phone number is W: Już nie. Teraz to Not any more. Now it s S: Dlaczego? Why? W: Zgubiłem swój telefon. I ve lost my phone. S: Znowu? Zawsze gubisz rzeczy! Again? You are always losing things! W: Nie zawsze. Czasami. Not always. Sometimes. S: Okej. Więc teraz twój numer to ? Okay. So now your number is ? W: Nie! To No! It is S: Okej. Żartuję. Słuchaj Witty. Jestem teraz zajęta. Okay. I m joking. Listen Witty. I m busy now. W: OK. Cześć. OK. Bye! S: Do widzenia. Good bye. H: Kim jest Witty? Who is Witty? S: Jest moim bratem. He s my brother. G: Czy jest przystojny? Is he handsome? S: Tak, jest. A może nie? Yes, he is. Or maybe not? 1

6 Epizod 2 Słówka i zwroty Episode 2 Words and phrases polski angielski polski angielski ale but czasami sometimes telefon a telephone, a w porządku OK, okay phone ruchomy mobile więc, zatem so telefon komórkowy a mobile phone, a żartować to joke cell phone komórka, cela a cell żart, kawał a joke numer, liczba a number żartuję I am joking, I m joking numer telefonu a phone number słuchać to listen nie no, not Słuchaj mnie! Listen to me! więcej more zajęty, zapracowany busy już nie not any more do widzenia, cześć good bye, bye teraz now on he dlaczego why on jest he is, he s gubić, tracić to lose czy on jest (w is he? czasownik lose w drugiej i trzeciej formie. Druga forma czasownika to czas przeszły (Past Simple). Trzecia jest stosowana w czasach perfect i stronie biernej. zgubiłem (w czasie Past Simple) (w czasie Present Perfect) gubisz (w czasie Present Continuous) pytaniu) lost on nie jest he is not, he isn t I lost I have lost, I ve lost brat a brother you are losing, jest moim bratem you re losing znów, ponownie again albo, lub or zawsze always może, być może maybe rzecz a thing he is my brother, he s my brother Epizod 2 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Czyje to zdjęcie? 2. To nie jest mój telefon komórkowy. 3. Ale dlaczego on znowu żartuje? 4. Czy twój brat jest zawsze taki zajęty? 2

7 5. Czy to nowy żart? 6. Teraz posłuchajcie mnie! 7. On nie jest już w celi. 8. Więc czasami gubisz rzeczy? 9. Może nie ma go w pokoju? 10. A numer telefonu to: lub Straciłeś przyjaciela. 3

8 (Gill i Hirsi pokazują Shrewd pokój) Epizod 3 Które są moje półki? Episode 3 Which are my shelves? S: Więc które jest moje łóżko? So which is my bed? G: Tutaj. To koło lodówki. Łóżko Hirsi jest obok szafy. A moje łóżko jest pod oknem. Here. This one by the fridge. Hirsi s bed is next to the wardrobe. And my bed is under the window. S: Zgadza się. Trzy łóżka. Pokój dla trzech osób. Right. Three beds. A room for three persons. H: Tak. I trzy małe szafy, sześć półek, jeden stół i cztery krzesła. Yes. And three small wardrobes, six shelves, one table and four chairs. S: A które są moje półki? And which are my shelves? G: Te dwie. Pasuje? These two. Is it OK? S: Doskonale. A która jest moja szafa? Perfect. And which is my wardrobe? G: Ta w środku. Moja szafa jest na prawo. The one in the middle. My wardrobe is on the right. H: A moja jest na lewo. And mine is on the left. (słyszą pukanie do drzwi) G: Kto to? Who is it? (S patrzy na zegarek) S: Jest siódma. To musi być nasza pizza. It s seven o clock. It must be our pizza. H: Nasza pizza? Our pizza? S: Tak. Yes. (S otwiera drzwi, dostawca pizzy trzyma pizze) Man: Pizza, proszę pani! Your pizza ma am. (S wręcza mu pieniądze) S: Świetnie! Dziękuję! Proszę. Great! Thanks. Here you are. Man: Dziękuję pani. Do widzenia. Thank you ma am. Good bye. 1

9 H,G,S: Do widzenia! Bye! G: Fantastycznie! Uwielbiamy pizzę! Fantastic! We love pizza! S: Ja też lubię pizzę. I like pizza, too. 2

10 Epizod 3 Słówka i zwroty Episode 3 Words and phrases polski angielski polski angielski który, które which na on łóżko a bed prawy right obok, przy by, at, next to lewy left lodówka a refrigerator, a na prawo, po prawej on the right fridge stronie należący do osoby o Hirsi s na lewo, po lewej on the left imieniu Hirsi wyraz, który informuje, że mówimy o jednym, konkretnym obiekcie, który znajduje się blisko w przestrzeni lub czasie ten (wskazany przez nas) this this one stronie moja, moje (po mine nie umieszczamy rzeczownika) mine jest siódma godzina it is seven o clock, it s seven o clock szafa a wardrobe musieć must pod, poniżej under być to be okno a window to musi być it must be racja, słusznie, right nasz, nasze our zgadza się osoba a person pizza pizza mały small pani, gdy zwracamy madam, ma am się do kobiety półka a shelf ty jesteś, wy you are, you re jesteście półki shelves czy jesteś, czy are you? jesteście (w pytaniu)? stół a table nie jesteś, nie jesteście krzesło a chair Proszę (gdy komuś coś wręczamy) are są (wyraz, który odnosi się do więcej niż jednego obiektu, także do you ty) fantastyczny, wspaniały you are not, you aren t Here you are fantastic te, ci (wyraz, który these my we informuje, że mówimy o konkretnych obiektach, które znajdują się blisko w przestrzeni lub czasie) doskonały, świetny perfect uwielbiać, kochać to love środek the middle lubić, podobać się to like w środku in the middle również, także (w zdaniu oznajmującym) too ten w środku the one in the middle 3

11 Epizod 3 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Musisz być zajęty. 2. To łóżko na lewo (po lewej stronie) jest moje. 3. Moje półki są na prawo (po prawej stronie). 4. Zgadza się. Uwielbiam pizzę. 5. Czyje krzesło jest pod oknem? 6. Nasza szafa jest obok drzwi. 7. Ta lodówka nie jest mała. 8. Czy jesteś przyjaciółką Hirsi? 9. Jesteś fantastyczną osobą. 10. Nie jesteś doskonały. 11. Jesteśmy teraz w środku (na środku). 12. Nam też podobają się te stoły. 13. Proszę bardzo, proszę pani. (gdy coś wręczamy) 14. Które są nasze pokoje? 15. Przykro mi. O czwartej godzinie jestem zajęty. 16. Ta półka nie jest moja. 4

12 Epizod 4 Jaki jest twój brat? Episode 4 What s your brother like? (S,G, H jedzą pizzę) G: Ta pizza jest pyszna, prawda? This pizza is delicious, isn t it? H: Tak. Yes, it is. S: Cieszę się, że wam smakuje. I m glad you like it. H: Shrewd! Opowiedz nam coś o Wittim. Shrewd! Tell us about Witty. G: Tak. Jaki on jest? Yes. What s he like? S: Mój brat? Och. Jest wysoki i ma jasne włosy. I lubi żartować. Czasami jest bardzo zabawny. My brother? Oh. He s tall with fair hair. And he likes telling jokes. Sometimes he is very funny. H: Czy jest studentem? Is he a student? S: Nie, nie jest. Jest modelem. No, he isn t. He s a model. G: Modelem? To ciekawe. A model? That s interesting. S: Tak. Lubi ubrania. Kolorowe ubrania. Yes. He likes clothes. Colourful clothes. H: Kolorowe? Colourful? S: Tak. Jak: niebieskie koszule, czerwone swetry, czarne spodnie, zielone marynarki. Yes. Like: blue shirts, red sweaters, black trousers, green jackets. H: A jego dziewczyna? And his girlfriend? S: Dziewczyna? Nie ma żadnej dziewczyny. On jest zbyt zajęty. A girlfriend? There isn t a girlfriend. He s too busy. G: Zbyt zajęty? Too busy? S: Tak. Dużo pracuje. Yes. He works a lot. G: Rozumiem. I see. 1

13 Epizod 4 Słówka i zwroty Episode 4 Words and phrases polski angielski polski angielski pyszny, smaczny delicious ciekawy, interesting interesujący czy nie jest (w isn t it? is it not? to jest ciekawe it s interesting, pytaniu) that s interesting zadowolony glad ubrania (rzeczownik clothes używany tylko w liczbie mnogiej) powiedzieć to tell kolor colour nas, nam us kolorowe colourful powiedz nam tell us niebieski blue o, na jakiś temat about koszula a shirt powiedz nam o tell us about czerwony red co what sweter a sweater taki jak, podobny like czarny black jaki? like what? spodnie (rzeczownik trousers używany tylko w liczbie mnogiej) jakie to jest? what is it like? zielony green what s it like? jaki on jest? what s he like? marynarka, kurtka, a jacket żakiet wysoki tall dziewczyna a girl jego his dziewczyna, a girlfriend przyjaciółka włosy hair jest, znajduje się there is, there s jasne, uczciwe fair zbyt, za bardzo too on lubi he likes zbyt zajęty too busy zabawny funny pracować to work student, uczeń a student dużo a lot model, modelka a model on dużo pracuje he works a lot wyraz, który informuje, że mówimy o jednym, konkretnym obiekcie, który znajduje się w pewnej odległości w przestrzeni lub czasie that widzieć to see z with rozumiem, widzę I see Epizod 4 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Jego koszula jest zielona, czyż nie? 2. Czy to nie jest ciekawe? 3. Powiedz mi, co lubisz. 2

14 4. On pracuje z nami. 5. Czerwony jest ładnym (przyjemnym) kolorem, czyż nie? 6. Lubimy kolorowe ubrania. 7. Czy dziewczyna tego studenta jest wysoka? 8. Tamta dziewczynka w niebieskich spodniach jest modelką. 9. Widzę czarną marynarkę w szafie. Czyja ona jest? Jakie są jego włosy? - Jasne. 11. Jest (znajduje się) pyszna pizza na stole. 12. Jestem zbyt zajęta i to nie jest zabawne. 13. Dużo pracujesz. 14. Nie jesteśmy zadowoleni. Ten pokój jest za mały. 15. Powiedz nam o swojej uczelni. 3

15 Epizod 5 Bilety na koncert Episode 5 Tickets for the concert (S,G,H są w pokoju. Drzwi się otwierają. To Daisy, mieszkanka sąsiedniego pokoju) D: Czy mogę wejść? Can I come in? G: Oczywiście! Of course! D: O! Macie gościa! Oh! You have a visitor! H: Właściwie, mamy nową lokatorkę. Actually, we have a new roommate. D: Naprawdę? Jak się nazywasz? Really? What s your name? S: Shrewd. A ty? Shrewd. And you? C: Jestem Daisy. Mieszkam obok. Pokój 537. I m Daisy. I live next door. Room 537. S: Miło cię poznać, Daisy. Nice to meet you, Daisy. D: Mnie też miło cię poznać. Słuchajcie dziewczyny! Mam dwa bilety na koncert. Na Żółto Brązowych. Nice to meet you, too. Listen girls! I have two tickets for a concert. For Yellow and Brown. S: Kim są Żółto Brązowi? Who are Yellow and Brown? D: Są lokalnym zespołem. Są bardzo popularni na naszym uniwersytecie. They re a local band. They re very popular in our university. H: Tak. Yes, they are. D: Więc? Czy możecie iść na koncert? So? Can you go to the concert? G: Kiedy jest ten koncert? When is the concert? D: Dzisiaj. Today. G: Przykro mi. Nie mogę iść. Sorry, I can t go. H: Ani ja. Neither can I. G: Nie możemy iść. Mamy te egzaminy. We can t go. We have these exams. S: Ale ja mogę iść. Tak, mogę iść z tobą na koncert. But I can go. Yes, I can go to the concert with you. D: Możesz? Fantastycznie! Can you? That s fantastic! S: O której jest ten koncert? What time is the concert? D: O 9 wieczorem. At 9 p.m. 1

16 Epizod 5 Słówka i zwroty Episode 5 Words and phrases polski angielski polski angielski móc, potrafić can oni (wyraz, który they odnosi się do więcej niż jednego obiektu) czy mogę? can I? oni są they are, they re czy możesz? can you? czy oni są? (w pytaniach) are they? nie móc, nie cannot, can t oni nie są they are not, they aren t potrafić oczywiście of course lokalny, miejscowy local mieć, posiadać to have, have got zespół, kapela a band gość a visitor popularny popular właściwie, actually uniwersytet, wyższa a university faktycznie uczelnia prawdziwy, realny real iść, udawać się to go naprawdę really do (dokądś) to mądry, bystry shrewd iść na koncert to go to the concert stokrotka a daisy kiedy when żyć, mieszkać to live dzisiaj today drzwi a door przykro mi, I m sorry, sorry przepraszam następny, kolejny next, the next żaden z dwóch neither (neither zawiera w sobie przeczenie, dlatego nie zaprzeczamy innych wyrazów w zdaniu; używamy go na przykład w krótkich odpowiedziach do zdań przeczących) mieszkam obok I live next door ja też nie mogę neither can I miły, ładny, dobry nice z tobą with you poznać, spotkać to meet czas (time jest time rzeczownikiem niepoliczalnym. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie umieszczamy a lub an i traktujemy je jak pojedyncze obiekty w liczbie pojedynczej) miło cię poznać nice to meet you O której godzinie? What time? bilet a ticket o dziewiątej at nine koncert a concert godziny p.m. popołudniowe żółty yellow godziny przed a.m. południem brązowy brown 2

17 Epizod 5 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Właściwie, mamy gościa. 2. Poznaj moją przyjaciółkę (dziewczynę). 3. Czy możesz iść dzisiaj na koncert? 4. Kto mieszka obok? 5. Ten miejscowy zespół jest bardzo popularny. 6. Oni są teraz zajęci. 7. Czy oni są naprawdę tacy przystojni? 8. Oni nie są na naszej uczelni (uniwersytecie). 9. Czy możesz powiedzieć nam o jego dziewczynie? 10. Mam 4 bilety na Brązowo-Żółtych. 11. Jaki jest następny numer? 12. Nie mogę ci tego powiedzieć. 13. On może się z tobą spotkać o 10 rano. 14. Jakie są wasze prawdziwe imiona? 15. Te stokrotki są kolorowe. 16. Mogą przyjść o 8 po południu. 17. Kiedy oni mogą pracować? 18. O której godzinie jest ten egzamin? 19. Oczywiście, jestem z tobą. 20. Jesteście bardzo mili. 3

18 Epizod 6 To będzie w sobotę Episode 6 It ll be on Saturday (S,H,G są w pokoju) G: Szczęściara z ciebie, Shrewd. You are lucky, Shrewd. S: Tak. Koncert pierwszego dnia. Yes, I am. A concert on my first day here. H: My mamy pecha. Musimy zostać w domu wieczorem i uczyć się. We re unlucky. We must stay in tonight and study. S: Kiedy macie następny egzamin? When is your next exam? G: W piątek. On Friday. S: Aha! Dzisiaj jest wtorek. Macie jeszcze dwa dni nauki. I see! Today is Tuesday. You have two more days to study. H: Tylko dwa dni. Only two days. G: I dużo pracy. And a lot of work. H: Ale później jest sobota. But then it s Saturday. G: I mamy prywatkę! And we re having a party! S: Prywatkę? Z jakiej okazji? A party? What s the occasion? H: Urodziny Daisy. It s Daisy s birthday. S: Czy ja mogę przyjść na tę prywatkę? Can I come to the party? G: Oczywiście, że możesz. Of course, you can. H: A potem jest niedziela. Tylko odpoczywamy i zapominamy o egzaminach. And then it s Sunday. We ll just relax and forget about the exams. G: Tak. Zaczynamy się znowu uczyć w poniedziałek. Yes. We start studying again on Monday. H: Niestety, dzisiaj jest wtorek i nauka. Unluckily, today is Tuesday and studying. G: Hirsi, masz mój skrypt? Hirsi, have you got my script? H: Twój skrypt? Nie, nie mam. Daisy ma twój skrypt. Your script? No, I haven t. Daisy has got your script. G: Racja. Muszę pójść po niego. Mam nadzieję, że Daisy jest w swoim pokoju. Right. I must go and get it. I hope Daisy is in her room. 1

19 Epizod 6 Słówka i zwroty Episode 6 Words and phrases polski angielski polski angielski szczęśliwy, fortunny lucky potem, wtedy then masz szczęście you are lucky prywatka, przyjęcie a party pierwszy the first, first mamy (w czasie we are having, Present Continious) we re having dzień a day mamy prywatkę we re having a party pierwszego dnia on the first day okazja an occasion pechowy, unlucky narodziny birth nieszczęśliwy niestety, pechowo unluckily urodziny, dzień birthday urodzin mamy pecha we are unlucky, po prostu, właśnie just we re unlucky pozostać, zostać to stay relaksować się, to relax odpoczywać pozostać w domu to stay in zapomnieć to forget noc a night zaczynać to start dzisiejszy wieczór, tonight uczenie się learning, studying dzisiejsza noc uczyć się, studiować to study zacząć się uczyć to start learning, to start to learn, to start studying, to start to study tydzień a week skrypt a script dni tygodnia the days of the week czy masz? (w pytaniu) have you got?, have you? do you have? poniedziałek Monday nie mam I haven t got, I have not, I haven t, I don t have wtorek Tuesday ona she środa Wednesday ona jest she is, she s czwartek Thursday czy one jest? (w pytaniu) is she? piątek Friday ona nie jest she is not, she isn t sobota Saturday jej her niedziela Sunday ona ma she has got, she s got, she has w piątek on Friday czy ona ma? (w pytaniu) uczyć się, dowiedzieć się has she got? has she? does she have? to learn, to study ona nie ma she hasn t got, she has not, she hasn t, she doesn t have tylko only dostać, przynieść, to get zdobyć praca work mieć nadzieję to hope dużo pracy a lot of work nadzieja hope 2

20 Epizod 6 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Kiedy macie prywatkę? 2. Jej urodziny są w czwartek. 3. Czy ona ma dużo pracy w poniedziałek? 4. On musi się uczyć dziś wieczorem. 5. Zostań tutaj i zrelaksuj się. Zapomnij o pracy. 6. Ona nie ma twojego skryptu. 7. Ona ma zawsze pecha we wtorki. 8. Niestety, musimy się zacząć uczyć w sobotę. 9. Na szczęście, on nie jest zajęty w środę. 10. Tylko ty masz czas w piątek i w niedzielę. 11. Czy ona zawsze ma tyle szczęścia? 12. Przynieś mi tamten sweter. 13. Mam nadzieję, że nie żartujesz. 14. Najpierw ucz się, potem odpoczywaj. 15. Po prostu nie mam dla ciebie czasu. 16. Czy masz bilety na koncert? 3

21 Epizod 7 Pokaż nam swoje ubrania Episode 7 Show us your clothes (S,D,H są w pokoju) S: Muszę się ubrać na ten koncert. I must get dressed for the concert. G: Zobaczmy, co masz w swojej torbie. Let s see what you have in your bag. H: Tak. Pokaż nam swoje ubrania. Yes. Show us your clothes. G: Ta biała bluzka jest bardzo elegancka. This white blouse is very elegant. H: Mnie bardziej podoba się ta czarna. I like this black one more. G: Och! Ta fioletowa spódnica jest fantastyczna, prawda? Oh! This violet skirt is fantastic, isn t it? S: Właściwie, to jej nie lubię. Actually, I don t like it. G: Nie? Dlaczego? You don t? Why? S: Bo jest za krótka. Because it s too short. G: Ta kremowa sukienka jest długa. This creamy dress is long. S: Tak. Yes, it is. H: Podobają mi się te ciemno-niebieskie dżinsy. I like these dark blue jeans. S: To moje ulubione. They re my favourite. H: Ubierz te dżinsy, jasno-niebieski podkoszulek i ten różowy żakiet. Put on the jeans, this light blue T-shirt and this pink jacket. G: Będziesz świetnie wyglądać! You ll look great! S: Myślę, że macie rację. Dobry pomysł. I think you re right. It s a good idea. (wchodzi D) D: Jesteś gotowa? Wow! Dobrze ci w tym! Bardzo gustowne ubrania! Are you ready? Wow! You look good! Very smart clothes! S: A ty wyglądasz wspaniale! Idziemy na koncert? And you look wonderful! Shall we go to the concert? D: Tak. Chodźmy! Yes. Let s go! G: Przyjemnej zabawy! Have a good time! H: Tak. Bawcie się dobrze! Yes. Have fun! S: Dzięki. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Thanks. I m sure we ll have a good time. 1

22 Epizod 7 Słówka i zwroty Episode 7 Words and phrases polski angielski polski angielski ubrać się to get dressed dżinsy jeans pozwolić to let podkoszulek a T-shirt pozwól nam, let us, let s ulubiony favourite pozwólcie nam (let s przed czasownikiem oznacza polecenie odnoszące się do nas) Zobaczmy! Let s see! założyć, ubrać to put on Chodźmy! Let s go! patrzeć, wyglądać to look Nie idźmy! Let s not go! wyraz, który informuje, że mówimy o will przyszłości. (W skrócie redukuje się do l jak w you ll) torba a bag będziesz wyglądać you will look, you ll look pokazać to show myśleć, sądzić, to think uważać elegancka elegant mieć rację, to be right słuszność biały white masz rację you are right, you re right czarny black pomysł, idea an idea fioletowy violet dobry good kremowy creamy gotowy ready różowy pink elegancki, mądry smart ciemny dark wspaniały wonderful jasny light wyraz, którego używamy, żeby zaproponować zrobienie czegoś, gdy mówimy o sobie I lub o nas we nie lubię, nie shall, shall I? shall we? I don t like Może pójdziemy? Shall we go? podoba mi się ponieważ because Czy mam to zrobić? Shall I do it? krótki short robić (ogólnie) to do długi long dobra zabawa fun bluzka a blouse Bawcie się dobrze! Dobrej zabawy! spódnica a skirt pewien, przekonany sure sukienka a dress Have a good time! Have fun! 2

23 Epizod 7 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Niech pomyślę (Pozwól mi pomyśleć)! 2. Czy mam założyć tę czarno-różową bluzkę? 3. Czy ta ciemno-fioletowa spódnica nie jest za krótka? 4. Nie podoba mi się ta długa, biała sukienka. 5. Będziesz dobrze wyglądać w tych jasnych dżinsach. 6. Co zrobimy (Co mamy zrobić) z tą kremową torbą? 7. Masz rację. On ma zawsze dużo dobrych pomysłów. 8. Patrz! To jest jego ulubiony podkoszulek. 9. Jestem pewien, że będziemy się dobrze bawić. 10. Zobaczmy ten wspaniały koncert. 11. Oni nie lubią poniedziałków, ponieważ muszą pracować. 12. Ubierzmy się i chodźmy! 13. Pokaż mi tylko eleganckie ubrania. 14. Nie idźmy na ten egzamin! 3

24 (S i D są na ulicy) Epizod 8 Też tam jadę Episode 8 I m going there too S: Więc, gdzie jest ten koncert? So, where s the concert? D: W klubie. In the club. S: W którym klubie? Which club? D: Nazywa się Trendy. Jest bardzo popularny wśród studentów. It s called Trendy. It s very popular with the students. S: Czy to daleko stąd? Is it far from here? D: Niezbyt daleko. Not very far. S: Jak tam możemy dojechać? How can we get there? D: Możemy pojechać autobusem Chodźmy na przystanek. Jest tam. We can take a bus. The 749. Let s walk to the bus stop. It s over there. (obok zatrzymuje się samochód. To Ernie) E: Cześć Daisy! Hi, Daisy! D: Och! Cześć Ernie! Oh! Hi, Ernie! E: Gdzie idziecie? Where are you going? D: Na koncert Żółto-Brązowych. To the Yellow and Brown concert. E: Też tam jadę. Wsiadajcie dziewczyny! I m going there too. Get in girls! D: Możemy? Świetnie! Poznaj moją nową przyjaciółkę, Shrewd. Can we? That s great! Meet my new friend, Shrewd. E: Witaj, Shrewd! Hello, Shrewd! S: Witaj, Ernie! Masz ładny samochód. Podoba mi się kolor. Samochód mojego brata też jest srebrny. Jaka to marka? Hello, Ernie! You ve got a nice car. I like the colour. My brother s car is silver, too. What make is it? E: Ford. Wygodny i szybki. A Ford. It s comfortable and fast. S: Lubisz szybkie samochody? Do you like fast cars? E: Tak. A ty? Yes, I do. Do you? S: Tak. Też lubię. Yes. Me too. E: Jakiego koloru jest twój samochód? What colour is your car? 1

25 S: Właściwie, nie mam samochodu. Actually, I haven t got a car. E: Czy umiesz prowadzić? Can you drive? S: Tak, umiem. To znaczy, mam prawo jazdy. Yes, I can. I mean, I ve got a driving licence. 2

26 Epizod 8 Słówka i zwroty Episode 8 Words and phrases polski angielski polski angielski gdzie where także, również also, too klub a club jak how nazywać, wołać to call wsiadać to get in nazywa się, jest it is called, it s samochód a car nazywany called modny, na czasie trendy srebrny silver popularny wśród popular with Jaka to marka? What make is it? daleko, daleki far wygodny comfortable od, z from szybki fast stąd, odtąd from here wyrazy, których używamy do układania do, does zdań przeczących i pytających (w czasie Present Simple) tam there Nie lubię I do not like, I don t like to get there On nie lubi He does not like, he doesn t like dostać się, dotrzeć tam wziąć to take Ona nie lubi She does not like, she doesn t like autobus a bus Ono, to nie lubi It does not like, it doesn t like iść piechotą, to walk Czy lubisz? Do you like? spacerować spacer a walk Czy on lubi? Does he like? przystanek autobusowy a bus stop Czy ona lubi? Does she like? over there Czy ono (to) lubi? Does it like? tam (gdy wskazujemy jakieś miejsce) idziesz, właśnie się gdzieś udajesz (czas Present Continuous) czy idziesz (idziecie), właśnie idziesz (w pytaniu)? you are going, you re going are you going? Jakiego koloru? prowadzić samochód What colour? to drive gdzie idziesz where are you prowadzenie driving (idziecie)? going? samochodu nie idziesz (nie you are not going, kierowca a driver idziecie) you aren t going idę, właśnie się I am going, I m oznaczać, mieć na to mean udaję going myśli, rozumieć czy idę (w pytaniu)? am I going? licencja a licence nie idę I am not going, I m not going prawo jazdy a driving licence, a driver s licence 3

27 Epizod 8 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Gdzie jest prawo jazdy tego kierowcy? 2. Żeby tam dotrzeć, możemy pojechać autobusem (wziąć autobus) lub iść piechotą. 3. To znaczy, też idę na przystanek autobusowy. 4. Jakiej marki jest jego samochód? 5. Czy ona lubi szybkie i wygodne samochody? 6. Ten klub nazywa się Trendy i nie jest daleki stąd. 7. Jak mu się podoba ta srebrna kurtka? 8. Czy ten zespół jest popularny wśród studentów? 9. Jaki jest twój ulubiony kolor? 10. Prowadzenie samochodu to świetna zabawa (przyjemność). 11. On nie lubi prowadzić. 12. Czy idziesz do swojego pokoju? 13. Nie lubię bardzo długich spacerów. 14. Nie idziesz z nami! 15. Nie idę tam dzisiaj. 16. Popatrz tam! 17. Wsiadajcie! Mogę was tam zabrać! 18. Ona nie lubi tego koloru (Nie podoba jej się ten kolor). 19. Co lubisz? 20. Jestem pewna, że idziesz ze mną. 21. Gdzie idziesz dziś wieczorem? 4

28 Epizod 9 Wiem, jak udzielać pierwszej pomocy Episode 9 I know how to give first aid (E,S,D są w samochodzie. Dzwoni telefon E) E: Przepraszam. To Ricky. Jak się masz?..co?..gdzie teraz jesteś?.. Wszystko w porządku?... Oczywiście. Jadę. Za dziesięć minut. Excuse me. It s Ricky. Hallo Ricky. How are you? What? Where are you now?.. Are you OK? Sure. I m coming. In ten minutes. D: Co się stało? What s wrong? E: Ricky ma kłopoty. Miał wypadek. Ricky s in trouble. He had a car crash. S: Jakiś poważny? A serious one? E: Nie jestem pewien. I m not sure. D: Gdzie on teraz jest? Where is he now? E: W swoim samochodzie. Mówi, że nie może wysiąść. Muszę mu pomóc. In his car. He says he can t get out. I must help him. D: Jadę z tobą. Pamiętasz? Studiuję medycynę. Wiem, jak udzielać pierwszej pomocy. I m going with you! Remember? I study medicine. I know how to give first aid. S: Tak, to jedźmy i pomóżmy Rickiemu. Yes, let s go and help Ricky. E: A koncert? How about the concert? S: Zapomnij o tym. Lepiej się pośpiesz! Forget it. You d better hurry up! D: Gdzie on jest? Where is he? E: Na drodze do Batly. A raczej przy drodze. Uderzył w drzewo. On the road to Batly. Or rather by the road. He hit a tree. D: W tym małym lesie tam? In that small forest there? E: Tak. Yes. S: Widzę samochód! Tam! I can see a car! Over there! (zatrzymują się, podbiegają do samochodu) D: Popatrz na niego! Jego głowa krwawi! Look at him! His head s bleeding! E: I drzwi kierowcy są zablokowane. Musimy użyć łomu. No dziewczyny! Pomóżcie mi! And the driver s door is blocked. We must use a crowbar. Come on girls! Help me! (otwierają drzwi kierowcy) 1

29 E: Ricky! Żyjesz? Ricky! Are you alive? R: Tak. Wyciągnijcie mnie z samochodu! Yes, I am. Get me out of the car! D: Ostrożnie! On może być ranny! Be careful! He may be injured! R: Czuję się dobrze. Nie martwcie się o mnie. Po prostu pomóżcie mi się wydostać. I feel all right. Don t worry about me. Just help me get out. 2

30 Epizod 9 Słówka i zwroty Episode 9 Words and phrases polski angielski polski angielski Jak się masz? How are you? pomoc help, aid jadę, przybywam I m coming czasownik help w helped drugiej i trzeciej formie za, w ciągu jakiegoś in czasownik aid w aided czasu minuta a minute jemu, mu him dziesięć ten pomóc mu to help him za dziesięć minut in ten minutes pamiętać to remember niewłaściwy, błędny wrong czasownik remembered remember w drugiej i trzeciej formie co jest nie tak? what is wrong? what s medycyna medicine wrong? kłopot, problem trouble, problem wiedzieć, znać to know być w kłopocie, mieć to be in trouble, have czasownik know w knew problem a problem drugiej formie czasownik have mieć w drugiej (czas przeszły Past Simple) i trzeciej formie had czasownik know w trzeciej formie known on miał (Past Simple, Present Perfect) he had, he has had, he s had dawać to give rozbić, zmiażdżyć to crash czasownik give w gave drugiej formie kraksa samochodowa a car crash czasownik give w given trzeciej formie poważny serious pierwsza pomoc first aid powiedzieć, mówić coś to say A co z? How about? What about? mówię I say A co z koncertem? A koncert? How about the concert? What about the concert? on mówi he says lepiej, lepiej by had better ona mówi she says Lepiej chodźmy! We had better go, we d better go! ono mówi it says spieszyć się to hurry czasownik say w on powiedział (Past Simple, Present Perfect) said he said, he has said, he s said czasownik hurry w pośpiech hurried hurry wyjść, wydostać się na to get out pośpieszyć się to hurry up zewnątrz na zewnątrz out Lepiej się pośpieszmy We d better hurry up wysiąść z samochodu to get out of the car droga a road czasownik get w got na drodze do on the road to pomóc to help, to aid raczej rather 3

31 polski angielski polski angielski uderzyć to hit no, dalej come on hit czasownik come w came czasownik hit w drugiej i trzeciej formie drugiej formie on uderzył he hit, he has hit, czasownik come w come he s hit trzeciej formie uderzenie a hit żywy alive drzewo a tree ostrożny careful las a forest Bądź ostrożny, Be careful ostrożnie widzę (w tej chwili) I can see móc, gdy mówimy o możliwości lub zezwoleniu may patrzeć na to look at on może być he may be Patrz na niego! Look at him! on nie może być he may not be głowa a head czy on może być? may he be? krwawić to bleed kontuzjowany, injured ranny bled czuć to feel czasownik bleed w zablokować to block czasownik feel w czasownik block w felt blocked cały, wszystko all używać, stosować to use w porządku, wszystko w porządku czasownik use w łom, zakrzywiony pręt all right used martwić się to worry a crowbar czasownik worry w zwrot, przy pomocy którego zabraniamy czegoś Nie martw się o to Nie idź tam worried Do not, Don t Don t worry about it Don t go there Epizod 9 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Uderzył w drzewo, ale na szczęście jest żywy. 2. Martwiliśmy się o ciebie. 3. Nie patrz na niego. 4. Nie używaj łomu. 5. Poczułem uderzenie w głowę. 4

32 6. Lepiej pomóżmy mu się wydostać! 7. On mówi, że musi się pośpieszyć. 8. Ona mówi, że nas pamięta. 9. Będę (przybędę) za dziesięć minut. 10. Ona miała poważny problem. 11. Nie blokuj drogi. 12. Kto zablokował drzwi? 13. Pomogli studentowi, który miał wypadek samochodowy. 14. Ona powiedziała, że znała tego chłopaka. 15. Dałeś mi niewłaściwy numer. 16. Oni mówią, że znają ten las. 17. Pamiętaj, żeby być ostrożnym. 18. Ona wyszła z pokoju. 19. Czy wiesz, jak udzielać pierwszej pomocy? 20. Nie śpiesz się. Mamy dużo czasu. 21. Jak się czujesz? 22. On może mieć rację. 23. Czy oni mogą być ranni? 24. Może jej tam nie być. 25. Wszystko jest w porządku. 26. On przyszedł, żeby się z tobą zobaczyć. 27. Widzę autobus, tam! 28. Czasami martwię się o ciebie. 29. Ona użyła jego telefonu komórkowego. 5

33 Epizod 10 To tylko drobne skaleczenie Episode 10 It s only a small cut (S,D,E pomagają R) D: Niech zobaczę twoją głowę. Nie jest tak źle, na szczęście. Tylko małe skaleczenie. Let me see your head. It s not so bad, thank goodness. Only a small cut. S: Musimy to zdezynfekować. Czy mamy wodę utlenioną? We must disinfect it. Have we got oxygenated water? E: Tak. W apteczce. Proszę. (E daje apteczkę) Yes. It s in the first aid kit. Here you are. (D dezynfekuje ranę) R: Aucz! Nie podoba mi się to! Ouch! I don t like it! D: No jasne, że nie. Ale to konieczne. I bet you don t. But it s necessary. R: Wiem. I know. D: Gotowe. Teraz przytrzymaj tę papierową chusteczkę przez minutę. Done. Now hold this paper tissue for a minute. R: Dziękuję, że przyjechaliście i wyciągnęliście mnie z tego. Thank you guys for coming and helping me out. E: Nie ma o czym mówić. Zabierzmy twój samochód do warsztatu. Znam jeden niedaleko stąd. Don t mention it. Let s take your car to a garage. I know one near here. D: Potem możemy razem iść na koncert. Then we can go to the concert together. R: Niezły pomysł. Zróbmy tak. Not a bad idea. Let s do it. D: Och, Ricky! To jest Shrewd. Teraz mieszka z Gill i Hirsi. Jest ich nową współlokatorką. Oh, Ricky! This is Shrewd. She s living with Gill and Hirsi now. She s their new roommate. R: Cześć Shrewd. Czym się zajmujesz? Hi, Shrewd. What do you do? S: Niczym szczególnym. Studiuję fizykę. A ty? Nothing special. I study physics. What about you? R: Ja studiuję prawo. Widzisz, chcę być w przyszłości bogaty. I study law. You see, I want to be rich in the future. S: Tak. Wszyscy chcą być bogaci. Yes. Everybody wants to be rich. R: A ty? How about you? S: Ja? Och. Ja chcę robić coś ciekawego. Me? Oh. I want to do something interesting. E: No, Ricky. Przywiąż tę linę do swojego samochodu i jedźmy do warsztatu. Come on, Ricky. Tie this rope to your car and let s go to the garage. D: Racja. Nie mamy dużo czasu. Koncert zaczyna się za pół godziny. Right. We don t have a lot of time. The concert starts in half an hour. 1

34 Epizod 10 Słówka i zwroty Episode 10 Words and phrases polski angielski polski angielski Pozwól, że zobaczę Let me see wspomnieć o czymś, to mention powiedzieć zły bad czasownik mention mentioned w drugiej i trzeciej formie na szczęście fortunately, thank Nie ma o czym Don t mention it goodness mówić, drobiazg szczęśliwy, fortunny fortunate garaż, warsztat a garage samochodowy przecięcie, nacięcie a cut do garażu to the garage przeciąć to cut blisko near czasownik cut w cut blisko stąd near here zdezynfekować to disinfect potem, wtedy then czasownik disinfect disinfected razem together w drugiej i trzeciej formie woda water ich their tlen oxygen ich garaż their garage utleniona oxygenated Czym się zajmujesz? What do you do? komplet, zestaw a kit nic nothing apteczka pierwszej a first aid kit specjalny, szczególny special pomocy zakładać się to bet fizyka physics czasownik bet w bet prawo (jako dziedzina law wiedzy) konieczny, niezbędny necessary chcieć to want robić, zajmować się to do coś something czymś czasownik do w drugiej formie did chcieć coś zrobić to want to do something czasownik do w done czasownik want w wanted trzeciej formie zrobiłem I did, I have done, I ve bogaty rich done trzymać to hold przyszłość future czasownik hold w held w przyszłości in future, in the future papier, papierowy paper każdy, wszyscy everybody, everyone (te wyrazy używamy w zdaniu tak, jak he - on lub she - ona, jak pojedyncze obiekty) tkanka tissue wszyscy chcą everybody wants chusteczka papierowa a paper tissue przywiązać, zawiązać to tie człowiek, osoba (gdy a guy czasownik tie w tied mówimy potocznie) przyjście, przybycie coming lina, sznur a rope wybawić z kłopotu to help out połowa a half wybawienie z kłopotu helping out godzina an hour 2

35 Epizod 10 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Pozwól, że zdezynfekuję to skaleczenie (przecięcie). 2. Na szczęście mamy wodę utlenioną. 3. To, co zrobiłeś, jest złe. 4. Założę się, że nie macie apteczki pierwszej pomocy. 5. Robisz to, co jest konieczne. 6. Czy możesz przeciąć tę papierową chusteczkę? 7. Najpierw przeciął linę, później ją zawiązał. 8. Daj mi pół minuty. 9. Nie wymieniaj ich imion! 10. Jedźmy razem do warsztatu samochodowego. Jest blisko stąd. 11. Chcę studiować fizykę, nie prawo. 12. Ten facet jest szczególny. 13. Wszyscy chcieli jej pomóc (w kłopocie). 14. Przytrzymaj tę linę, a ja ją zawiążę. 15. Ona trzymała ten papier (dokument, w dłoni). 16. Będziesz w przyszłości bogaty. 17. Coś jest nie tak (niedobrze) z nim. 18. Nic nie jest w porządku. 19. Mamy szczęście, bo mamy tlen. 3

36 Epizod 11 Nastolatki są dziwne Episode 11 Teenagers are strange (R,E,D,S są w klubie) S: To miejsce wygląda bardzo oryginalnie. Jest dużo młodych ludzi. Wielu nastolatków. This place looks very original. There re a lot of young people. A lot of teenagers. D: Nastolatki są dziwne. Mam siostrę. Ma trzynaście lat. Zawsze ma jakieś problemy. Teenagers are strange. I ve got a sister. She s thirteen. She always has some problems. R: Masz rację. Ja mam brata. Ma siedemnaście lat. Trudno się z nim porozumieć. You are right. I ve got a brother. He s seventeen. It s difficult to communicate with him. E: Mój kuzyn ma dziewiętnaście lat. Ma bardzo długie włosy i nosi szerokie dżinsy. Nie można z nim porozmawiać. Zawsze ma słuchawki na uszach. My cousin is nineteen. He s got very long hair and wears baggy jeans. You can t talk to him. He always has headphones in his ears. S: I słucha głośnej muzyki? And listens to loud music? E: Napijmy się czegoś. Co chcecie, dziewczyny? Let s have something to drink. What do you want, girls? R: Dzisiaj ja płacę za wszystko. Today I ll pay for everything. S: Świetnie! Dla mnie piwo imbirowe. Great! Ginger-ale for me, please. D: Dla mnie to samo. The same for me, please. E: Wiesz, co lubię. You know what I like. R: Racja. Lubimy to samo piwo. Idę do baru po nasze drinki. Right. We like the same beer. I m going to the bar to get our drinks. (R idzie do baru) S: Ten zespół jest naprawdę dobry. This band is really good. D: Tak. Grają bardzo dobrze. Yes. They play very well. S: Wyglądają tak młodo. Ile oni mają lat? They look so young. How old are they? D: Piosenkarka ma osiemnaście. The singer is eighteen. E: Gitarzysta ma dwadzieścia, a perkusista, myślę że dwadzieścia dwa. The guitarist is twenty and the drummer is twenty two, I think. (R wraca z drinkami) R: Proszę, wasze zamówienie. Cieszmy się naszymi drinkami. Here s your order, guys. Let s enjoy our drinks. D: I tą fantastyczną atmosferą. And this fantastic atmosphere. R,E: Na zdrowie! Cheers! 1

37 Epizod 11 Słówka i zwroty Episode 11 Words and phrases polski angielski polski angielski miejsce a place nosić, na przykład to wear ubranie oryginalny original czasownik wear w drugiej formie wore są, znajdują się there are czasownik wear w trzeciej formie czy są, czy znajdują are there? luźny, obszerny (o ubraniu) there are not, there rozmawiać się? nie ma, nie znajdują się aren t młody young czasownik talk w worn baggy to talk talked ludzie people ktoś somebody, someone naście teen rozmawiać z kimś to talk to somebody, to talk with somebody wiek age słuchawki headphones nastolatek a teenager ucho an ear dziwny strange słuchać czegoś to listen to something jedenaście eleven czasownik listen w listened dwanaście twelve głośny loud trzynaście thirteen muzyka music czternaście fourteen pić to drink piętnaście fifteen czasownik drink w drugiej formie drank szesnaście sixteen czasownik drink w drunk trzeciej formie siedemnaście seventeen napój, drink a drink osiemnaście eighteen płacić to pay dziewiętnaście nineteen czasownik pay w paid dwadzieścia twenty wszystko (ten wyraz traktujemy jak pojedyncze obiekty) everything dwadzieścia jeden twenty one imbir ginger dwadzieścia dwa twenty two piwo imbirowe ginger-ale siostra a sister proszę please problem a problem to samo, takie samo the same trudny, trudno difficult piwo beer porozumiewać się, komunikować się czasownik communicate w to communicate bar a bar communicated grać, bawić się to play kuzyn, kuzynka a cousin czasownik play w dobrze played well 2

38 polski angielski polski angielski stary old perkusista a drummer rok a year czasownik think - thought sądzić w drugiej i trzeciej formie jaki stary how old zamówienie, rozkaz an order Ile masz lat? How old are you? zamówić, rozkazać to order Mam osiemnaście I am eighteen, I m czasownik order w ordered lat eighteen years old Ile ona ma lat? How old is she? cieszyć się, mieć z to enjoy czegoś przyjemność Ona ma trzynaście She is thirteen, czasownik enjoy w enjoyed lat she s thirteen years old Ile oni mają lat? How old are they? piosenka a song piosenkarz, a singer atmosfera an atmosphere piosenkarka gitarzysta a guitarist Za zdrowie! Cheers! Epizod 11 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. Ile lat ma twój kuzyn? 2. Jej siostra jest taka młoda. Ma trzynaście lat. 3. Wielu nastolatków nosi szerokie dżinsy. 4. Muszę z kimś porozmawiać o tym trudnym problemie. 5. Za trzy lata będziesz dobrym gitarzystą. 6. Piosenkarz był ubrany w dziwny podkoszulek. 7. Myśleliśmy, że zamówiłeś to samo piwo. 8. Pili wodę i słuchali głośnej muzyki. 9. Te stare słuchawki są bardzo oryginalne. 10. Myślę, że jest tu piętnaście osób (ludzi). 11. Rozmawiali o tym perkusiście przez jedenaście minut. 12. Czy naprawdę jest dwanaście barów w tym miejscu? 13. Zapłaćmy za nasze napoje. 14. Ktoś zapłacił za wszystko. 3

39 15. Ona chce się napić piwa imbirowego. 16. Cieszyliśmy się tą wspaniałą atmosferą. 17. Zamówmy pizzę. 18. Zespół grał bardzo dobrze. 19. Pobaw się ze mną, proszę. 20. To rozkaz! 21. Jak możemy się porozumiewać? 4

40 Epizod 12 Kto jest starszy? Episode 12 Who is older? (E,R,S,D są przed akademikiem, w samochodzie E) R: Co za dzień! Wypadek i miły wieczór w klubie. What a day! An accident and a nice evening in the club. D: I poznałeś Shrewd. I zapraszam was wszystkich na przyjęcie! And you ve met Shrewd. And I m inviting you all to a party! E: Kiedy? When? D: W sobotę. On Saturday. S: Są jej urodziny. It s her birthday. R: Twoje urodziny? Super! Ile masz lat? Your birthday? Super! So how old are you? D: Będę mieć dwadzieścia trzy. To znaczy, w sobotę. I ll be twenty three. On Saturday, that is. R: Będziesz mieć dwadzieścia trzy? Ja mam dwadzieścia pięć. Jestem dwa lata starszy. A ty, Shrewd? You ll be twenty three? I m twenty five. I m two years older. What about you, Shrewd? S: Ja mam dwadzieścia dwa. Jestem o rok młodsza od Daisy. I m twenty two. I m one year younger than Daisy. R: I jesteś trzy lata młodsza ode mnie. Więc Ernie jest tu najstarszy. On ma dwadzieścia sześć. Zgadza się? And you re three years younger than me. So Ernie is the oldest here. He s twenty six. Is that right? E: Zgadza się. Jestem z nas najstarszy. That s correct. I m the oldest of us all. D: A Shrewd jest z nas najmłodsza. And Shrewd is the youngest of us all. S: Słuchajcie ludzie. Jest późno. Look, guys. It s late. R: Która godzina? Jedenasta, czy później? What time is it? Eleven o clock, or later? D: Później. Jest dwunasta. Północ. Later. It s twelve. It s midnight. S: Czas iść do domu. Time to go home. D: Chodźmy do domu. I dzięki chłopcy za bardzo miły wieczór. Let s go home. And thank you boys for a very nice evening. S: Tak. I do zobaczenia w sobotę. Yes. And see you on Saturday. E: O której mamy przyjść? What time shall we come? D: Przyjdźcie o siódmej wieczorem. Come at seven in the evening. R: OK. Doskonale. Będziemy u ciebie o siódmej po południu. OK. Perfect. We ll be at your place at 7 p.m. 1

41 E: Cześć dziewczyny i dobranoc. Bye girls and good night. S,D: Dobranoc. Jedź ostrożnie! Good night. Drive carefully! E: Oczywiście, będę jechał ostrożnie. Of course I will. 2

42 Epizod 12 Słówka i zwroty Episode 12 Words and phrases polski angielski polski angielski wypadek an accident północ midnight wieczór an evening o północy at midnight wieczorem in the evening dom home czasownik meet poznać w drugiej i trzeciej formie poznałeś, spotkałeś zapraszać na czasownik invite w met iść do domu to go home you met, you have czasownik go w drugiej went met, you ve met formie to invite to, to invite czasownik go w trzeciej gone for formie invited do zobaczenia see you was wszystkich you all czasownik see w drugiej formie jej her czasownik see w trzeciej formie super, świetnie super u ciebie, w twoim saw seen at your place domu starszy older Dobranoc Good night najstarszy the oldest Dobry wieczór Good evening młodszy younger ostrożnie carefully najmłodszy the youngest Jedź ostrożnie! Drive carefully! młodszy od, younger than czasownik drive w młodszy niż drugiej formie właściwy, poprawny correct czasownik drive w trzeciej formie z nas wszystkich of us all późno później late later drove driven Epizod 12 ćwiczenia sprawdzające. Użyj nowych słów i przetłumacz poniższe zdania: 1. O północy poszliśmy do domu. 2. Do zobaczenia wieczorem. 3. Później widziałem wypadek. 4. Poznałeś najstarszego człowieka (faceta) tutaj. 5. Czy on jest od niej młodszy? 6. Kto jest z nas najmłodszy? 7. Jestem pewna, że jechał ostrożnie. 3

43 8. Zaprosili ją do swojego domu. 9. Jak późno teraz jest? 10. Jaki jest dokładny (właściwy) czas? 11. Czy spotkamy się u ciebie? 12. Jesteś ode mnie starszy. 13. Czy jesteś pewien, że on ją zaprosi na prywatkę? 14. Idź do domu i odpocznij. 4

44 (S, G, H są w supermarkecie) Epizod 13 Nie możemy tak dużo wydać Episode 13 We can t spend that much S: Dzisiaj są urodziny Daisy, a ja nie mam dla niej prezentu. It s Daisy s birthday today and I haven t got a present for her. H: Ani ja. Neither have I. G: Ani ja. Me neither. S: Może by zrobić składkę i kupić jedną rzecz? Jeden prezent od całej naszej trójki? Why don t we chip in and buy one thing. One present from the three of us? H: Tak. Rozejrzyjmy się i znajdźmy coś ładnego. Yes. Let s look around and find something nice. G: Może by tak wieczne pióro? Daisy dużo pisze. Tu jest jedno. How about a fountain pen? Daisy writes a lot. Here s one. H: Ile ono kosztuje? How much is it? G: Trzydzieści pięć euro. Jest drogie. Thirty five euros. It s expensive. S: A to kosztuje czterdzieści pięć euro. Obawiam się, że za drogie. And this one is forty five euros. Too expensive, I m afraid. H: Popatrzmy na książki. Ona lubi czytać. Let s look at the books. She likes reading. G: Może ta? Maybe this one? S: O czym ona jest? What s it about? G: O zwierzętach i przyrodzie. Są tu piękne zdjęcia. Animals and nature. There re beautiful pictures here. S: Ile kosztuje? How much does it cost? G: Pięćdziesiąt siedem. Obawiam się, że nie możemy wydać tak dużo. Fifty seven. I m afraid we can t spend that much. H: Nie. Poszukajmy czegoś tańszego. No. Let s look for something cheaper. G: Tyle tu rzeczy. Trudno wybrać. There are so many things here. It s difficult to choose. S: Tak. Kupmy praktyczny prezent. Komplet ładnych szklanek, na przykład. Yes. Let s buy a practical present. A set of nice glasses, for example. G: Ten kosztuje dwadzieścia dziewięć i składa się z sześciu elementów. This one costs twenty nine and has got six. H: Kupmy go. I pamiętacie? Musimy kupić trochę jedzenia. Let s buy it. And do you remember? We ve got to buy some food. G: Racja. Chleb, masło, ser. Right. Bread, butter, cheese. H: Trochę wędliny, herbatę i mleko. Some meat, tea and milk. S: I jakieś owoce: jabłka, pomarańcze, banany. And some fruit: apples, oranges, bananas. 1

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth

9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth 9. Lekcja dziewiąta dziewięć nine. dziewiąty ninth GENITIVE CASE (SINGULAR) GENITIVE FORMS OF NOUNS, ADJECTIVES, AND PERSONAL PRONOUNS. THE LOCATIVE CASE (SUMMARY) EXPRESSING 'AT', 'TO', and 'FROM' MINI-LEKCJA:

Bardziej szczegółowo

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć:

- dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Rozdział I Struktury gramatyczne. I. Present Simple Czas Present Simple jest używany: - dla stałych sytuacji, powtarzających się czynności i codziennych zajęć: Mr Smith works in a factory. I get up at

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

5. Lekcja piąta 5. LEKCJA PIĄTA

5. Lekcja piąta 5. LEKCJA PIĄTA 5. Lekcja piąta pięć five piąty - a - e fifth INSTRUMENTAL CASE OF PRONOUNS DAYS OF THE WEEK, TIME OF DAY MODAL VERBS PAST TENSE OF VERBS (SINGULAR) COMPOUND FUTURE TENSE CLOCK TIME MINI- LEKCJA: PREVIEW

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BGE teaching materials for Polish-speaking learners

BGE teaching materials for Polish-speaking learners 1 BGE teaching materials for Polish-speaking learners Anna Mogiłło 1 Basic Global English dla polskich uczniów 2 Niniejsze materiały mają na celu przedstawienie uczniom najważniejszych elementów języka

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A or HOW TO DEAL WITH ENGLISH The Lord be with You. God Desires All Men to be Saved, and to Come to the Full Knowledge of the Truth 1 Timothy 2:4. Słówko od autora Język angielski

Bardziej szczegółowo

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet? S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D F R I K E R 1 ontents.indd 10/1/08 11:04:38 M S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2.

I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2. I. Przedimek 1. Przedimek nieokreślony a/an 2. Przedimek określony the 3. Bez przedimka II. Rzeczownik 1. Rzeczowniki policzalne/liczba mnoga 2. Rzeczowniki niepoliczalne 3. Forma dzierżawcza rzeczownika

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

8. Lekcja ósma osiem eight ósmy eighth

8. Lekcja ósma osiem eight ósmy eighth 8. Lekcja ósma osiem eight ósmy eighth PLURAL PRONOUNS. PLURAL PRESENT-TENSE. PLURAL PAST-TENSE. USES OF się. VERBS OF EVERYDAY ACTIVITY MINI-LESSON: OVERVIEW OF PARTICIPLES baran ram. Aries. marzec March.

Bardziej szczegółowo

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around.

order for tomorrow. Yes, I can see that running a stall is not going to be as easy as I thought, especially with people like my friend Gary around. THE MARKET LESSONS 1, 2 & 3 GINA Hi..I m Gina..Gina Slater..I live in London..although I wasn t born here..i m from New York. But I like this city... I walk through this street market nearly every day

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyt współpracy z rodzicami. propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Zeszyt współpracy z rodzicami. propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Zeszyt współpracy z rodzicami propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Jak mam pomóc? Przecież nie znam języka. Rodzice nieznający języka, którego ich dziecko

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69.

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69. LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY W lekcji 5 nauczysz się zwrotów i wyrażeń niezbędnych w trakcie robienia zakupów. Przyswoisz sobie także liczne słówka i zwroty służące do opisu odzieży:

Bardziej szczegółowo

The Revision Folder - 1 -

The Revision Folder - 1 - The Revision Folder Zawartość: 1. SINGULAR AND PLURAL NOUNS: cat, cats... 2 2. DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES: a, an and the... 3 3. A/AN, SOME, ANY COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS... 5 4. SOME AND ANY:

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Zdjęcie na okładce: istock.com/kupicoo, istock.com/sborisov

Bardziej szczegółowo