Załącznik: dane do Systemu Informacji Pracodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik: dane do Systemu Informacji Pracodawcy"

Transkrypt

1 Załącznik: dane do Systemu Informacji Pracodawcy W dniu r. w siedzibie WSHE w Sieradzu odbyło się trzecie spotkanie panelowe w ramach projektu Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tegorocznego spotkania, zatytułowanego Lokalny rynek pracy szanse i wyzwania, była odpowiedź na pytania: jakie możliwości zatrudnienia oferuje lokalny rynek pracy, jak skutecznie znaleźć pracę oraz jakich pracowników poszukują lokalni pracodawcy. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Realizatora Projektu - władze Uczelni: Rektor WSHE w Sieradzu dr Joanna Swędrak, Kanclerz WSHE w Sieradzu dr Konrad Hennig, Prorektor WSHE w Sieradzu mgr Paulina Kulińska - zespół projektowy: Kierownik Projektu Anna Szałek, Specjalista ds. finansowych projektu Sylwia Głogowska, Specjalista ds. obsługi studenta Aleksandra Kiełbasa - zaproszeni dydaktycy: dr Jacek Cheda, dr Marek Pytel przedstawiciele Partnera Projektu - Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik studenci WSHE w Sieradzu przedstawiciele pracodawców - instytucji oraz przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku - Krzysztof Bejmert, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - Grzegorz Gajda, Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, - Dariusz Śmigiera, Z-ca Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, - Karolina Kulesza i Bogusława Grzelaczyk, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, - Ewa Marciniak Kulka, Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, - Edward Kopytek, Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu, - Paweł Chojnowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu,

2 - Radosław Jadwiszczak, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, - Mariusz Pączek, Zakład Karny w Sieradzu, - Zbigniew Gawron, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, - Małgorzata Frąk i Danuta Wójcicka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu, - Elżbieta Kowalska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, - Katarzyna Pietrych, Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, - Anna Koper, Terplast Sp. z o.o., - Joanna Lisiecka, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Zgromadzonych w auli gości powitali Pani Anna Szałek Kierownik Projektu oraz Władze Uczelni dr Konrad Hennig - Kanclerz WSHE w Sieradzu i dr Joanna Swędrak - Rektor WSHE w Sieradzu. Przedstawione zostały cele i zakres realizowanego projektu oraz podejmowane w jego ramach inicjatywy. W roli prelegentów wystąpili: dr Leszek Kuras z Grupy Edukacyjnej AHE oraz Justyna Buda z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu. Głos zabrali również obecni na sali goście Paweł Chojnowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu oraz Krzysztof Bejmert, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dr Leszek Kuras przedstawił prezentację na temat Rynek pracy województwa łódzkiego - oczekiwania pracodawców oraz tendencje rozwojowe, podczas której omówił m.in. aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, oczekiwania pracodawców, branże kluczowe dla regionu, zawody przyszłości oraz platformę OLZA. Jak wynika z badań, pracownicy są najczęściej poszukiwani w takich branżach, jak: 1. Sprzedaż 2. Finanse, ekonomia 3. Obsługa klienta, call center 4. Informatyka programowanie 5. Inżynieria, konstrukcja, technologia 6. Kadra zarządzająca 7. Informatyka administrowanie 8. Projektowanie, wdrażanie

3 Z kolei od potencjalnych pracowników pracownicy wymagają przede wszystkim: 1. Doświadczenia zawodowego 2. Wykształcenia wyższego 3. Obsługi komputera w zakresie pakietu Office 4. Znajomości języków obcych 5. Wiedzy kierunkowej 6. Umiejętności organizacyjnych 7. Wykształcenia średniego 8. Dokładności, rzetelności 9. Znajomości branży 10. Umiejętności analitycznych Wśród innych kluczowych oczekiwań pracodawców w zakresie cech, umiejętności i kwalifikacji warto wymienić także: 1. Zaangażowanie i inicjatywę 2. Umiejętności negocjacyjne 3. Umiejętności rozwiązywania problemów 4. Umiejętności budowania relacji z klientami 5. Umiejętności planowania 6. Otwartość na zmiany 7. Przedsiębiorczość Coraz istotniejsze są także zdolności związane z postępem technicznym i technologicznym oraz globalizacją. Jako najważniejsze można wymienić zdolność rozumienia ukrytych sensów i głębszych znaczeń, inteligencję społeczną, myślenie narracyjne i zdolność do adaptacji, kompetencje multikulturowe oraz myślenie analityczne. Jako największe braki u potencjalnych pracowników, pracodawcy wskazują m.in. brak doświadczenia zawodowego, brak uprawnień do wykonywania zawodu, zbyt słabą znajomość języków obcych, brak umiejętności praktycznych. Pracodawcy podkreślają również, że kandydaci do pracy często są niesystematyczni, niepunktualni, zbyt mało samodzielni a także nie potrafią działać w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

4 Kolejną część badań stanowiły zawody przyszłości oraz kluczowe branże regionu łódzkiego. Do rozwojowych branż w województwie łódzkim należą m.in.: 1. Nowoczesne technologie (IT, AGD) 2. BPO (Business Process Outsourcing) 3. Turystyka i hotelarstwo 4. Budownictwo 5. Energetyka 6. Przemysł mody 7. Sektor rolno - spożywczy Jak wynika z badań, do zawodów przyszłości należą, m.in.: 1. Menedżerowie projektów i kadra zarządzająca 2. Analitycy finansów 3. Trenerzy umiejętności interpersonalnych i coachowie 4. Negocjatorzy 5. Pracownicy usług społecznych i osobistych 6. Specjaliści ds. organizacji czasu wolnego 7. Specjaliści e-marketingu 8. Inżynierowie, informatycy oraz mechatronicy. 9. Specjaliści ds. wizerunku. Drugim prelegentem była pani Justyna Buda przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, Lider Klubu Pracy. Jej wystąpienie dotyczyło Lokalnego rynku pracy oraz form wsparcia osób bezrobotnych. Na początek zostały zaprezentowane szczegółowe statystyki dotyczące bezrobocia na terenie powiatu sieradzkiego, wśród wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 25 roku życia oraz po 50 roku życia, a także osoby bez kwalifikacji zawodowych. Następnie omówione zostały różne formy aktywności zawodowej, tj. praca u kogoś, samozatrudnienie, staże, szkolenia zawodowe oraz wolontariat. Dokładnie przedstawione zostały również formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, tj. m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

5 Bardzo cenne okazały się wyniki badania Diagnoza lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców w lutym i marcu 2014 r. Ich wyniki potwierdzają bardziej ogólne dane przedstawione przez dr Leszka Kurasa. Najczęściej zatrudniani są pracownicy w następujących obszarach: handel, budownictwo, transport i logistyka, usługi, produkcja. Pracodawcy poszukują przede wszystkim osób z umiejętnością obsługi komputera, znających języki obce, posiadających doświadczenie zawodowe. Cechą charakterystyczną dla lokalnego rynku pracy jest wysoka atrakcyjność pracowników z wykształceniem zawodowym i średnim. Jako najważniejsze cechy rozpatrywane podczas wybierania pracownika wskazano motywację do pracy, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz dyspozycyjność. Omówione zostały także zmiany zachodzące w Urzędzie Pracy, a mające na celu wzrost efektywności działań. Do najważniejszych należy profilowanie osób bezrobotnych, tworzenie nowych instrumentów wsparcia dla grup priorytetowych, ścisła współpraca z instytucjami pomocy społecznej w zakresie integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Pomoc osobom bezrobotnym będzie świadczona w ramach trzech profili profilu opartym na aktywności, profilu skoncentrowanym na wsparciu oraz profilu eliminującym oddalenie. Założeniem jest oferowanie usług i instrumentów zgodnie z profilem. Do nowych instrumentów należą grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, bon szkoleniowy/stażowy/zatrudnieniowy/na zasiedlenie, pożyczka na start biznesu, pożyczka na zatrudnienie nowego pracownika, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, zwolnienie ze składek na FP i FGŚP. W wyniku zmian powstanie również funkcja doradcy klienta, który będzie łączył role pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy oraz doradcy EURES. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa, podczas której uczestnicy spotkania omówili i uszczegółowili kwestie przedstawione podczas prezentacji. Szczególnie ważny okazał się temat kluczowych kompetencji i kwalifikacji pracowników w kontekście oczekiwań

6

7

8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2013/2014. maj, 2015 r. www.pup.poznan.

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2013/2014. maj, 2015 r. www.pup.poznan. Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny opracował

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo