(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 14/05 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. B42D / (06.01) G02B 5/23 (06.01) G02B 5/ (06.01) G02F 1/00 (06.01) (54) Tytuł wynalazku: Nośnik danych w kształcie karty () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/38 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/07 (73) Uprawniony z patentu: Giesecke & Devrient GmbH, München, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 GÜNTER ENDRES, München, DE TOBIAS SALZER, Unterhaching, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marek Łazewski LDS ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY SP. K. ul. Okopowa 58/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Z EP B1 5 Nośnik danych w kształcie karty Opis [0001] Wynalazek dotyczy wielowarstwowych nośników danych w kształcie karty, zwłaszcza nośników danych w kształcie karty zindywidualizowanych pisakiem laserowym. Wynalazek dotyczy również sposobu wprowadzania ukrytego oznakowania do takiego nośnika danych. [0002] Karty identyfikacyjne, takie jak karty kredytowe, albo dowody osobiste, od dawna są personifikowane grawerowaniem laserowym i przy tym są zaopatrzone na przykład w zdjęcie paszportowe, albo w inne dane osobowe. Celem personifikacji karty identyfikacyjnej grawerowaniem laserowym, z reguły własności optyczne materiału podłoża karty, zostają nieodwracalnie zmienione do postaci pożądanego oznakowania, zwłaszcza zostają poczernione dzięki odpowiedniemu prowadzeniu wiązki laserowej. [0003] Z dokumentu DE A1 znane jest zaopatrzenie nośnika danych w kształcie karty za pomocą pisaka laserowego w zindywidualizowaną informację, która nie jest widoczna gołym okiem, ale która może zostać odczytana maszynowo za pomocą urządzenia kontrolnego działającego na zasadzie promieniowania podczerwonego. Zindywidualizowana informacja zostaje w tym celu wpisana poprzez, czarną w świetle widzialnym, ale przepuszczalną dla promieniowania podczerwonego, warstwę kamuflującą w umieszczoną pod nią warstwę. Odczytanie ukrytych informacji wymaga przy tym w zasadzie odpowiedniego czytnika, gdyż kamuflująca warstwa czarna jest przepuszczalna tylko dla promieniowania podczerwonego. [0004] Dokument DE ujawnia nośnik danych o cechach według nieznamiennej części zastrzeżenia 1. [0005] Bazując na powyższym, zadaniem niniejszego wynalazku jest opracowanie takiego nośnika danych wymienionego rodzaju, który unika niedogodności znanych ze stanu techniki, który zwłaszcza pozwala na kontrolę ukrytego oznakowania laserowego bez użycia dodatkowego czytnika. [0006] To zadanie zostało rozwiązane dzięki wielowarstwowemu nośnikowi danych w kształcie karty, o cechach według zastrzeżenia głównego. Sposób wprowadzania ukrytego oznakowania do nośnika danych w kształcie karty jest omówiony w dalszym zastrzeżeniu niezależnym. Kolejne rozwiązania wynalazku są przedmiotem zastrzeżeń zależnych.

3 2 [0007] Zgodnie z wynalazkiem, wymienionego rodzaju nośnik danych w kształcie karty posiada warstwę identyfikacyjną, zawierającą ukryte oznakowanie, oraz co najmniej w obszarze ukrytego oznakowania termochromową warstwę wierzchnią umieszczoną nad warstwą identyfikacyjną: Termochromowa warstwa w temperaturze poniżej temperatury przemiany jest nieprzezroczysta i ukrywa oznakowanie, natomiast w temperaturze powyżej temperatury przemiany jest półprzezroczysta, albo przezroczysta i uwidocznia oznakowanie. Zgodnie z wynalazkiem termochromowa warstwa wierzchnia jest przepuszczalna dla promieniowania poza światłem widzialnym, a warstwa z oznakowaniem pochłania energię promieniowania poza światłem widzialnym tak, że ukryte oznakowanie za pomocą promieniowania laserowego o długości fali poza światłem widzialnym, poprzez termochromową warstwę wierzchnią może zostać wprowadzone do warstwy identyfikacyjnej. [0008] Wynalazek łączy możliwość prostej interaktywnej kontroli nośnika danych przez wystawienie go na działanie temperatury, z możliwością dalszego indywidualizowania przez oznakowanie laserowe wewnętrznej warstwy nośnika danych. [0009] W korzystnych przykładach wykonania termochromowa warstwa wierzchnia jest utworzona przez termochromową warstwę druku, albo przez termochromowy element folii. Korzystnie, termochromowa warstwa wierzchnia posiada temperaturę przemiany w zakresie C do 60 C, szczególnie korzystnie w zakresie C do 40 C. [00] Nad termochromową warstwą wierzchnią dla dalszego zabezpieczania autentyczności i/lub dalszego wizualnego dowartościowania mogą być umieszczone dalsze warstwy, na przykład optycznie zmienna warstwa farby, zwłaszcza na bazie pigmentów ciekłokrystalicznych. Również może być brana pod uwagę przezroczysta folia o strukturze dyfrakcyjnej, zwłaszcza hologram, albo inna podobna do hologramu struktura dyfrakcyjna. Kolejna warstwa musi być przepuszczalna tylko w obszarze wprowadzonego ukrytego oznakowania dla promieniowania zastosowanego pisaka laserowego, a jest to warunek, który jest spełniony w obszarze promieniowania podczerwonego dla wielu zmiennych optycznie pigmentów i dla przezroczystych folii hologramowych z powłokami dielektrycznymi. [0011] W korzystnym przykładzie wykonania, termochromowa warstwa wierzchnia jest reliefowa. Relief może być wytwarzany, na przykład, przy użyciu płyt do laminowania, albo podobnych. Aby ustabilizować powierzchnię relief może być zaopatrzony w lakier. [0012] W dalszym wykonaniu relief jest wytwarzany techniką drukowania. Można w tym celu, przy użyciu jednej, albo większej ilości operacji drukarskich, nałożyć warstwy barwne zawierające pigmenty termochromowe. Zadrukowane obszary tworzą wzniesienia i wraz z niezadrukowanymi obszarami tworzą pożądany relief.

4 3 [0013] Zgodnie z dalszym wariantem wynalazku termochromowa warstwa wierzchnia jest utworzona, co najmniej częściowo, w kształcie wzorów, znaków, albo kodu. [0014] Zgodnie z dalszym wykonaniem według wynalazku termochromowa warstwa wierzchnia zawiera dwie lub więcej nałożone na siebie częściowe warstwy termochromowe tak, że istnieją co najmniej pierwsza i druga nałożone na siebie warstwy termochromowe. Ze względu na różne własności, względnie konfiguracje częściowych warstw termochromowych, możliwe są atrakcyjne warianty wizualnego obrazu, albo dodatkowego zabezpieczenia autentyczności nośnika danych. [00] W szczególnie korzystnym wariancie wynalazku, pierwsza warstwa termochromowa jest płaska, a druga warstwa termochromową jest reliefowa. W takiej konfiguracji relief staje się szczególnie plastyczny. [0016] Alternatywnie, albo dodatkowo, pierwsza i druga częściowe warstwy termochromowe w temperaturze poniżej ich temperatury przemiany mogą posiadać różne barwy i/lub mogą posiadać różne temperatury przemiany. Co najmniej jedna z częściowych warstw termochromowych może być również utworzona w postaci wzorów, znaków albo kodu. [0017] Przykładowo pierwsza cało-powierzchniowa częściowa warstwa termochromowa o pierwszej barwie i o pierwszej niższej temperaturze przemiany może być nałożona na drugą, ustrukturowaną częściową warstwę termochromową o drugiej barwie i o wyższej temperaturze przemiany. Druga częściowa warstwa termochromową posiada przy tym strukturę w postać motywu, na przykład graficznego wzoru, albo ciągu znaków. [0018] W temperaturze poniżej pierwszej temperatury przemiany można zobaczyć tylko cało-płaszczyznową pierwszą częściową warstwę o pierwszej barwie, ewentualnie razem z umieszczoną jeszcze nad nią warstwą optycznie zmienną. W temperaturze między pierwszą i drugą temperaturą przemiany, pierwsza częściowa warstwa jest przezroczysta, natomiast druga ustrukturowana częściowa warstwa jest nieprzezroczysta tak, że teraz jest widoczny motyw drugiej częściowej warstwy. W zależności od ustawienia i kształtu motywu ukryte oznakowanie może być całkowicie, albo częściowo widoczne. W temperaturze powyżej drugiej temperatury przemiany obydwie częściowe warstwy są przezroczyste, a obserwator może teraz zobaczyć całe wcześniej ukryte oznakowanie. W ten sposób przez zastosowanie zmiany temperatury mogą zostać uzyskane kolejno różne efekty optyczne. [0019] Pierwsza i druga częściowa warstwa termochromowa mogą być umieszczone w pewnej odległości od siebie, zwłaszcza mogą być oddzielone przez element folii, albo mogą być umieszczone bezpośrednio nad sobą.

5 4 [00] Wynalazek dotyczy również sposobu wprowadzania ukrytego oznakowania do nośnika danych w kształcie karty, posiadającego warstwę identyfikacyjną, która pochłania energię promieniowania poza światłem widzialnym, a ponad którą w obszarze dla oznakowania jest umieszczona termochromowa warstwa wierzchnia, która jest przepuszczalna dla promieniowania poza światłem widzialnym. Zgodnie ze sposobem według wynalazku ukryte oznakowanie może zostać wprowadzone, poprzez termochromową warstwę wierzchnią, działaniem promieniowania laserowego o długości fali poza światłem widzialnym, do warstwy identyfikacyjnej. [0021] W korzystnym wariancie sposobu, do wprowadzania oznakowania stosuje się promieniowanie laserowe w zakresie promieniowania podczerwonego. [0022] Inne przykłady wykonania i korzyści z wynalazku zostaną poniżej opisane w nawiązaniu do rysunków. Aby poprawić przejrzystość, na rysunkach zrezygnowano z widoków w skali i z proporcjonalności. [0023] N rysunkach przedstawiono: fig. 1 przekrój poprzeczny przez nośnik danych w kształcie karty, w obszarze ukrytego oznakowania, fig. 2 widok z góry nośnika danych z fig. 1, w temperaturze (a) poniżej i (b) powyżej temperatury przemiany termochromowej warstwy wierzchniej, a fig. 3 przekrój poprzeczny przez nośnik danych w kształcie karty, zgodnie z dalszym przykładem wykonania według wynalazku. [0024] Wynalazek zostanie teraz objaśniony za pomocą przykładu karty identyfikacyjnej. Fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny przez kartę identyfikacyjną, taką jak na przykład dowód osobisty, karta bankomatowa, karta kredytowa, albo prawo jazdy. Ze struktury karty są pokazane tylko ważne dla wynalazku warstwy. Jest zrozumiałe, że poza tym karta identyfikacyjna, w zależności od zamierzonego jej zastosowania, może zawierać zwykłe znane fachowcowi warstwy. Fig. 2 pokazuje dwa widoki z góry karty identyfikacyjnej z fig. 1, jeden w normalnej temperaturze pokojowej wynoszącej około C (fig. 2(a)) i jeden w podwyższonej temperaturze dla wykonania weryfikacji autentyczności karty w temperaturze około 40 C (fig. 2(b)). [00] Nawiązując do fig. 1, karta identyfikacyjna zawiera korpus 12, który zależnie od zastosowania karty składa się z wielu laminowanych folii, a także z warstwy identyfikacyjnej 14 i z termochromowej warstwy wierzchniej 16 o temperaturze przemiany wynoszącej C. W temperaturze poniżej temperatury przemiany, a więc również w normalnej temperaturze otoczenia, termochromowa warstwa wierzchnia jest nieprzezroczysta, na przykład jest czarna, natomiast powyżej temperatury przemiany jest przezroczysta, albo jest półprzezroczysta i umożliwia wgląd do leżących poniżej

6 5 warstw. Nad termochromową warstwą wierzchnią 16 znajdują się ewentualnie dodatkowe warstwy, takie jak ustrukturowana, optycznie zmienna warstwa ciekłokrystaliczna 18. [0026] W pierwszym obszarze karta identyfikacyjna posiada widoczne oznakowanie, na przykład portret posiadacza karty, taki jak pokazany na fig. 2(a) i (b). To widoczne oznakowanie jest widoczne zawsze, niezależnie od temperatury otoczenia. Może być ono umieszczone w korpusie karty, w warstwie identyfikacyjnej, albo w innej warstwie, nie pokazanej w przekroju na fig. 1. [0027] W drugim obszarze karty identyfikacyjnej warstwa identyfikacyjna 14 zawiera dodatkowo ukryte oznakowanie 22, na przykład w porównaniu z oznakowaniem zmniejszony portret posiadacza karty, jak to pokazano na fig. 2(b). To ukryte oznakowanie 22 zostaje w tym przypadku wprowadzone na warstwę identyfikacyjną 14, po właściwym wytworzeniu karty przez wytwórcę karty, działaniem promieniowania lasera promieniowania podczerwonego, poprzez termochromową warstwę wierzchnią 16, jak to zostanie opisane bardziej szczegółowo poniżej. [0028] Jak zilustrowano na fig. 2(a), ukryte oznakowanie 22 nie jest widoczne w normalnej temperaturze otoczenia (T< C), ponieważ w tym zakresie temperatury leżąca nad ukrytym oznakowaniem 22 termochromowa warstwa wierzchnia 16 jest nieprzezroczysta i ukrywa oznakowanie 22. W normalnej temperaturze otoczenia widoczny jest drugi obszar karty identyfikacyjnej podczas obserwacji z optycznie zmiennym efektem ustrukturowanej warstwy ciekłokrystalicznej 18, który jest dobrze widoczny przed czarnym tłem termochromowej warstwy wierzchniej 16. [0029] Jeżeli temperatura karty identyfikacyjnej zostanie podwyższona powyżej temperatury przemiany C (strzałka 24), na przykład do temperatury 40 C, to termochromowa warstwa wierzchnia 16 staje się przezroczysta i uwidocznia ukryte wcześniej oznakowanie 22, jak to przedstawiono na fig. 2(b). Jednocześnie występuje optycznie zmienny efekt warstwy ciekłokrystalicznej 18, ze względu na brak ciemnego tła. Podczas chłodzenia (strzałka 26) pojawia się odwracalnie w krótkim czasie znowu pierwotny efekt wizualny z fig. 2(a). [00] Ukryte oznakowanie 22 pozwala prostymi środkami uwierzytelnić kartę identyfikacyjną. Korzystnie, widoczne oznakowanie i ukryte oznakowanie 22 są związane ze sobą, na przykład obydwa portrety z fig. 2(b) tak, że użytkownik łatwo może ocenić autentyczność karty na podstawie dopasowania, albo niedopasowania oznakowań, 22 w wyniku zmiany temperatury karty. [0031] W dodatku do prostej interaktywnej sprawdzalności jest ponadto szczególną zaletą struktury według wynalazku to, że ukryte oznakowanie 22 zostaje wprowadzone po rzeczywistym wytworzeniu karty identyfikacyjnej przez producenta karty, za

7 6 pomocą pisaka z wiązką laserową, do wnętrza struktury warstwowej, co może zostać wykorzystane do późniejszej zdecentralizowanej personalizacji karty. [0032] Termochromowa warstwa wierzchnia 16 może być utworzona zwłaszcza jako element druku, albo jako element folii. Dodatkowe zabezpieczenie można wykonać stosując ewentualnie dodatkową warstwę 18, którą może być na przykład ustrukturowana, optycznie zmienna warstwa ciekłokrystaliczna 18 (fig. 1 i 2). Kolejna warstwa 18 musi być przepuszczalna dla promieniowania zastosowanego pisaka laserowego tylko w obszarze wprowadzonego oznakowania,. [0033] Termochromowa warstwa wierzchnia może również składać się z wielu nakładających się częściowych warstw. Częściowe warstwy mogą być utworzone, na przykład, jako częściowe warstwy termochromowe o różnych temperaturach przemiany i/lub o różnych barwach. W ten sposób podczas zmieniania temperatury przemiany może być uzyskiwana kaskada różnych wrażeń wizualnych. Częściowe warstwy mogą jednak również posiadać tę samą temperaturę przemiany i/lub tę samą barwę. [0034] W nawiązaniu do przekroju przez kartę identyfikacyjną z fig. 3, według wynalazku, w szczególnie korzystnym wykonaniu termochromowa warstwa wierzchnia 16 zawiera pierwszą termochromową częściową warstwę 32 i drugą termochromową częściową warstwę 34, przy czym pierwsza termochromowa częściowa warstwa 32 jest płaska, natomiast druga termochromowa częściowa warstwa 34 jest reliefowa. Druga termochromowa częściowa warstwa 34 może być reliefowana zwłaszcza za pomocą płyt do laminowania, albo również techniką drukowania. W przykładowym wykonaniu obydwie termochromowe częściowe warstwy 32, 34 posiadają temperaturę przemiany C. Obydwie częściowe warstwy, jak to pokazano na fig. 3, mogą być oddzielone przez element foliowy 36, w innych wariantach obydwie częściowe warstwy 32, 34 mogą również bezpośrednio przylegać do siebie. Wykonanie co najmniej z dwoma częściowymi warstwami, z których co najmniej jedna częściowa warstwa jest zaopatrzona w relief, daje efekt trójwymiarowy, którym relief wyróżnia się z otoczenia. [00] Nad reliefową częściową warstwą 34 jest umieszczona optycznie zmienna ciekłokrystaliczna warstwa 18 o grubości do µm, która w przykładzie wykonania jest nałożona metodą sitodruku na drugą częściową warstwę 34. To uwarstwienie wynika z zastosowania dwóch częściowych warstw 18 i 34 na elemencie foliowym 36. Oczywiście podczas nakładania częściowych warstw 18 i 34 na element foliowy 38 warstwy mogą być umieszczone odwrotnie. [0036] Ukryte oznakowanie 22 również w tym przykładzie wykonania zostaje umieszczone w warstwie identyfikacyjnej 14 działaniem lasera promieniowania podczerwonego poprzez obydwie przepuszczalne dla promieniowania podczerwonego

8 7 termochromowe częściowe warstwy 32, 34 i poprzez przepuszczającą promieniowanie podczerwone warstwę ciekłokrystaliczną 18. [0037] W normalnej temperaturze otoczenia, a więc poniżej temperatury przemiany termochromowych częściowych warstw 32, 34 są one nieprzezroczyste tak, że wrażenie wizualne karty indentyfikacyjnej w obszarze ukrytego oznakowania zostaje uzyskane dzięki reliefowi częściowej warstwy 34, ze współdziałaniem z optycznie zmienną warstwą ciekłokrystaliczną 18. Powyżej temperatury przemiany, na przykład w temperaturze 40 C, obydwie częściowe termochromowe warstwy 32, 34 są przezroczyste i uwidoczniają uprzednio ukryte oznakowanie 22. [0038] We wszystkich rozwiązaniach termochromowa warstwa wierzchnia 16 i ewentualnie dodatkowa warstwa są przepuszczalne dla promieniowania poza światłem widzialnym, zwłaszcza dla promieniowania podczerwonego, natomiast warstwa identyfikacyjna 14 pochłania energię promieniowania, poza światłem widzialnym, zwłaszcza promieniowanie podczerwone. Ukryte oznakowanie 22 może zostać zapisane w ten sposób w warstwie identyfikacyjnej 14 za pomocą promieniowania laserowego o długości fali poza światłem widzialnym, na przykład o długości fali 1,064 µm (Nd: YAGLaser), poprzez termochromową warstwę wierzchnią 16 oraz kolejną warstwę 18. Ta indywidualizacja może następować zwłaszcza dopiero po faktycznym wytworzeniu nośnika danych w kształcie karty, na przykład gdy dane osobowe identyfikujące uprawnionego użytkownika nośnika danych, mają być następnie wprowadzone lokalnie do wewnątrz struktury warstwowej. [0039] Warstwa identyfikacyjna 14 jest uwrażliwiona na promieniowanie zastosowanego pisaka laserowego tak, że pochłanianie energii promieniowania prowadzi do optycznie wykrywalnych zmian, na przykład zmian zabarwienia, wybielenia, albo zaczernienia. Warstwa identyfikacyjna 14 może zostać w tym celu uczulona przez pigmenty sadzy, pochłaniacze podczerwieni na bazie antymonu/cyny, albo również przez pigmenty magnetyczne, na przykład na bazie tlenków żelaza, w zakresie promieniowania laserowego bliskiego podczerwieni. Giesecke & Devrient GmbH, Niemcy Pełnomocnik:

9 8 Z EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Wielowarstwowy, nośnik danych w kształcie karty - z warstwą identyfikacyjną zawierającą ukryte oznakowanie, oraz - z co najmniej w obszarze ukrytego oznakowania umieszczoną nad warstwą identyfikacyjną termochromową warstwą wierzchnią, która w temperaturze poniżej jej temperatury przemiany jest nieprzezroczysta i ukrywa oznakowanie, a w temperaturze powyżej jej temperatury przemiany jest prześwitująca, albo przezroczysta i uwidocznia oznakowanie, znamienny tym, że - termochromowa warstwa wierzchnia jest przepuszczalna dla promieniowania poza światem widzialnym, a warstwa identyfikacyjna pochłania energię promieniowania poza światłem widzialnym tak, że ukryte oznakowanie może być wprowadzone w warstwę identyfikacyjną, poprzez termochromową warstwę wierzchnią, za pomocą promieniowania laserowego o długości fali poza światłem widzialnym. 2. Nośnik danych według zastrz. 1, znamienny tym, że termochromowa warstwa wierzchnia jest utworzona przez termochromową warstwę druku. 3. Nośnik danych według zastrz.1, znamienny tym, że warstwa termochromowa jest utworzona przez termochromowy element folii. 4. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 1 do 3, znamienny tym, że termochromowa warstwa wierzchnia posiada temperaturę przemiany w zakresie C do 60 C, korzystnie w zakresie C do 40 C. 5. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że nad termochromową warstwą wierzchnią jest umieszczona optycznie zmienna warstwa barwna, zwłaszcza na bazie pigmentów ciekłokrystalicznych. 6. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że nad termochromową warstwą wierzchnią jest umieszczona przezroczysta folia ze strukturą dyfrakcyjną, zwłaszcza z hologramem, albo z inną podobną hologramowi strukturą dyfrakcyjną. 7. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 1 do 6, znamienny tym, że termochromowa warstwa wierzchnia jest utworzona jako reliefowa.

10 9 8. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 1 do 7, znamienny tym, że termochromowa warstwa wierzchnia zawiera co najmniej pierwszą i drugą nałożone na siebie częściowe warstwy termochromowe. 9. Nośnik danych według zastrz. 8, znamienny tym, że pierwsza termochromowa częściowa warstwa jest utworzona jako płaska, a druga termochromowa częściowa warstwa jako reliefowa.. Nośnik danych według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że pierwsza i druga termochromowe częściowe warstwy posiadają barwy, które różnią się od siebie w temperaturze niższej od ich temperatury przemiany. 11. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 8 do, znamienny tym, że pierwsza i druga termochromowe częściowe warstwy posiadają różne temperatury przemiany. 12. Nośnik danych według co najmniej jednego z zastrz. 8 do 11, znamienny tym, że pierwsza i druga częściowe warstwy termochromowe są umieszczone jako oddzielone od siebie, zwłaszcza elementem folii. 13. Sposób wprowadzania ukrytego oznakowania do nośnika danych w kształcie karty z warstwą identyfikacyjną, która pochłania energię promieniowania poza światłem widzialnym, oraz nad którą, w obszarze dla oznakowania jest umieszczona termochromowa warstwa wierzchnia, która jest przepuszczalna dla promieniowania poza światłem widzialnym, znamienny tym, że ukryte oznakowanie jest wprowadzone do warstwy identyfikacyjnej poprzez termochromową warstwę wierzchnią działaniem promieniowania laserowego o długości fali poza światłem widzialnym,. 14. Sposób według zastrz. 13, znamienny tym, że do wprowadzenia oznakowania zostaje zastosowane promieniowanie laserowe w zakresie promieniowania podczerwonego, zwłaszcza o długości fali około 1,06 µm. Giesecke & Devrient GmbH, Niemcy Pełnomocnik:

11 Z EP B1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16894 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.08.04 06009464.6 (1) Int. Cl. H04H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A61N 1/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.07 071828.1 (13) (1) T3 Int.Cl. H0K 7/ (06.01) F28D 19/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.6

Bardziej szczegółowo