Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 7 b. Szkoły podstawowe... 9 c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) /35

4 Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2013/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa WARS i SAWA grają w szachy WARS i SAWA Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem, co jem ; Akademia zdrowego ucznia i inne Programy ekologiczne Lato i zima w mieście Zima w mieście 2014 (rok szk. 2013/2014) Lato w mieście 2014 (rok szk. 2013/2014) Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Dzielnicowe Centrum ds. Integracji dla Dzielnicy Rembertów Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Inne Muzyka poważna w interpretacji przedszkolaków Od grosika do złotówki Życie, działalność oraz twórczość Józefa Piłsudskiego Wolontariat /35

5 1. Wprowadzenie Dzielnica Rembertów jest jedną z najmniejszych dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Zajmuje obszar 19,3 km² co stanowi 3,7 % całej powierzchni miasta. Główną osią podziału Dzielnicy jest linia kolejowa oraz droga powiatowa stanowiąca część drogi wojewódzkiej nr 631- co jest głównym czynnikiem mającym wpływ na lokalizacje placówek oświatowych. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, liczba dzieci zameldowanych w obwodach szkół na terenie Dzielnicy w najbliższych kilku latach w niewielkim stopniu wzrośnie, lecz nie będzie to jednak miało wpływu na zasadniczą zmianę siatki szkół. Samorząd Dzielnicy podejmuje na bieżąco działania mające na celu dopasowania liczby miejsc w placówkach do potrzeb demograficznych. W roku szkolnym 2013/2014 utworzono w jednym z przedszkoli dodatkowy oddział dla dzieci 3 letnich. Priorytetowym jest również rozwój bazy edukacyjnej, dlatego też władze Dzielnicy przeznaczają środki finansowe na poprawę i zakup nowego wyposażenia do przedszkoli i szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zostały podjęte działania zmierzające do uruchomienia od września 2015 r. nowego, 4- oddziałowego przedszkola w celu zapewnienia realizacji nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzającej od 1 września 2015 r. prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4- letniego, a od 1 września 2017 r. dla każdego dziecka 3- letniego. Rada Dzielnicy skierowała też pod obrady Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi, co wpłynie znacząco na poprawę warunków organizacyjnych pracy szkoły, zapewni najmłodszym uczniom bezpieczne i przyjazne warunki nauki, wychowania i opieki szkolnej oraz skróci drogę małego dziecka do szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 władze Dzielnicy wspierały wszelkie działania przedszkoli i szkół mające na celu podniesienie efektywności nauczania i wychowania, udzielając pomocy organizacyjnej i finansowej. Były to przedsięwzięcia adresowane do uczniów i nauczycieli naszej Dzielnicy jak również m.st. Warszawy, na przykład: seminarium dla nauczycieli warszawskich szkół nt. Uczeń zdolny w środowisku szkolnym, XI edycja Warszawskiego Konkursu Ortograficznego, a także projekt realizowany w przedszkolach Muzyka poważna w interpretacji przedszkolaków. Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za priorytetowe uznaje działania zmierzające do podnoszenia poziomu nauczania w rembertowskich placówkach oświatowych. W kwietniu 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Dzielnicy powołano Zespół ds. jakości w oświacie i Zespół do spraw analizy ekonomicznej placówek oświatowych, których zadaniem było wypracowanie programów i działań mających na celu poprawę jakości nauczania i wychowania w dzielnicowych przedszkolach i szkołach. Efektem prac Zespołów było uznanie roku szkolnego 2013/2014 Rokiem Matematyki i zapewnienie środków finansowych na realizację we wszystkich klasach IV- tych szkół podstawowych, klasach I- szych gimnazjum i klasach I-szych liceum- jednej dodatkowej godziny matematyki, zorganizowanie szkolnych i dzielnicowych konkursów matematycznych, lekcji otwartych, Święta liczby π, powstanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy. Rok szkolny 2013/2014 był rokiem udanym, zaangażowanie dyrektorów placówek, nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów skutkowało wieloma sukcesami. 5/35

6 6/35

7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie W Dzielnicy Rembertów funkcjonują następujące jednostki systemu oświaty, dla których m. st. Warszawa jest organem prowadzącym: cztery przedszkola dwa zespoły szkół: Zespół Szkół Nr 74 szkoła podstawowa, gimnazjum i ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia oraz Zespół Szkół Nr 76 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi i gimnazjum z oddziałami integracyjnym jedna szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi jedno gimnazjum z oddziałami integracyjnymi jedno liceum ogólnokształcące 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Rembertów funkcjonują cztery przedszkola publiczne samorządowe, sześć przedszkoli niepublicznych oraz w dwóch szkołach podstawowych oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Mimo prawnych możliwości funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego, w naszej Dzielnicy takie formy do tej pory nie pojawiły się. Do przedszkoli publicznych w r. szk. 2013/2014 uczęszczało 629 dzieci w 24 oddziałach (w tym dwa integracyjne). Do oddziałów przedszkolnych w dwóch rembertowskich szkołach podstawowych uczęszczało 148 dzieci w 6 oddziałach. W r. szk. 2013/14 w Dzielnicy zameldowanych w było 1132 dzieci w wieku 3-6 lat. Największe skupisko dzieci w wieku przedszkolnym zlokalizowane jest na osiedlu Stary Rembertów, gdzie w budownictwie mieszkaniowym znaczący udział mają budynki wielorodzinne. Trudno przewidzieć dalszy rozwój budownictwa wielorodzinnego na terenie ww. osiedla, gdyż część jego terenu to grunty pozostające w gestii Agencji Mienia Wojskowego. Ze względu na wymuszony układem przede wszystkim komunikacyjnym (tory kolejowe i ruchliwe trasy przelotowe) podział terenu Dzielnicy na cztery części, w każdej z nich usytuowane jest jedno przedszkole. Na terenie Starego Rembertowa działa jedno czterooddziałowe przedszkole. Drugie przedszkole w tej części Dzielnicy (d. wojskowe) zlokalizowane jest na obrzeżach Rembertowa - nieopodal innego, dość dużego osiedla domów wielorodzinnych. Pozostałe dwa przedszkola mają swoje siedziby na terenie osiedli gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Na terenie Dzielnicy działa również sześć dotowanych przez m.st. Warszawa przedszkoli niepublicznych. Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Admiralskiej 17 jest przedszkolem przekazanym samorządowi ówczesnej gminie Rembertów - przez wojsko. Pod koniec roku 2010 nieruchomość została przekazana przez Agencję Mienia Wojskowego miastu stołecznemu Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu po przeprowadzonym remoncie obejmującym m.in. modernizację dachu, sale zajęć dla dzieci wraz z przyległymi do nich sanitariatami, remonty klatek schodowych, holu wejściowego oraz korytarzy został otwarty 10 oddział. Należy zaznaczyć, iż Przedszkole Nr 376 jest jedynym przedszkolem w Dzielnicy, w którym funkcjonują oddziały integracyjne. W r. szk. 2013/14 do Urzędu Dzielnicy Rembertów ani do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie wpłynęła żadna skarga na funkcjonowanie przedszkoli. 7/35

8 Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca między dyrektorami przedszkoli, która owocuje wspólnie przygotowywanymi dzielnicowymi przedsięwzięciami m.in. wspólnie przeprowadzanymi szkoleniami. Rysunek 1: Przedszkola w dzielnicy Rembertów 8/35

9 Tabela 1: Przedszkola samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Przedszkole Nr 158 ul. Dwóch Mieczy 30/ Warszawa Tel. (22) Przedszkole Nr 160 ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Przedszkole Nr 243 ul. Kordiana 7/ Warszawa Tel (22) Przedszkole Nr 376 ul. Admiralska Warszawa Tel. (22) b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Rembertów funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz jedna publiczna szkoła podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dwie spośród wymienionych wyżej szkół prowadzą oddziały integracyjne. Do rembertowskich publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/14 do 60 oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych uczęszczało 1422 uczniów, w tym 150 do oddziałów przedszkolnych. Wszystkie szkoły podstawowe funkcjonują w odremontowanych budynkach. W ciągu kolejnych lat, począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wymieniono instalacje (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze), budynki zostały ocieplone, wymieniono okna, przeprowadzono remonty i modernizację wewnątrz budynków. Wyposażenie szkół można ocenić jako wystarczająco nowoczesne, wymaga ono jednak systematycznego uzupełniania bądź wymiany Podobnie jak w przypadku przedszkoli, lokalizacja szkół uwzględnia wymuszony układem komunikacyjnym podział na poszczególne osiedla. I tak na terenie Starego Rembertowa osiedla o największej dynamice rozwoju, usytuowana jest samodzielna, duża, licząca 35 oddziałów Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi. Dysponuje ona nowoczesną bazą- w 2010 roku została ukończona inwestycja polegająca na dobudowie pomieszczeń dla świetlicy przeznaczonej dla dzieci najmłodszych a w roku 2013 zostało zmodernizowane wejście główne do placówki. Uczniowie mogą korzystać z bardzo dobrze wyposażonego obiektu sportowego i urządzeń, m. in. boisk, skoczni i bieżni pokrytych tartanem, dużej i trzech małych sal gimnastycznych. W szkole są m. in. przygotowane dwie pracownie informatyczne, przyrodnicze, jedna pracownia laboratoryjna do nauki języków obcych, pracownia logopedyczna, gabinet integracji sensorycznej. Do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 74, w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia jest oddana do użytku w 2010 r. sala koncertowa, w której odbywają się wszystkie uroczystości szkolne. Odbywają się tam również uroczystości dzielnicowe. Do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 76, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 pozostaje nowoczesna, kilka lat temu zmodernizowana hala sportowa, umożliwiająca równoległe prowadzenie zajęć z trzech dyscyplin sportowych. Hala posiada widownię, nowoczesną tablicę wyników, możliwy jest dowolny podział przestrzeni. Odbywają się tam również sportowe imprezy dzielnicowe. 9/35

10 Szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów szkół, są szkołami niewielkimi, dysponują wystarczającą bazą lokalową zaspokajającą potrzeby edukacyjne środowiska. Rysunek 2: Szkoły podstawowe w dzielnicy Rembertów 10/35

11 Tabela 2: Szkoły podstawowe samorządowe, klasy I-VI Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w Zespole Szkół Nr 76) Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie Szkoła Podstawowa Nr 254 im. Gen. Franciszka Żymierskiego (w Zespole Szkół Nr 74) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (w Zespole Szkół Nr 74) ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) ul. Paderewskiego Warszawa Tel. (22) ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Tabela 3: Szkoły podstawowe samorządowe prowadzące oddziały przedszkolne Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w Zespole Szkół Nr 76 Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) ul. Paderewskiego Warszawa Tel. (22) c. Gimnazja Gimnazja w naszej Dzielnicy, analogicznie do szkół podstawowych i przedszkoli, rozmieszczone są na terenie trzech, rozdzielonych szlakami komunikacyjnymi osiedlach. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 501 uczniów w 21 oddziałach. Tylko jedno gimnazjum jest samodzielną jednostką, pozostałe dwa funkcjonują w zespołach szkół. Szkoły gimnazjalne są dobrze wyposażone, baza lokalowa, jaką dysponują, jest wystarczająca. Dwa gimnazja zapewniają uczniom o specjalnych potrzebach edukację w oddziałach integracyjnych. Gimnazja w Dzielnicy Rembertów pracują w dobrych warunkach lokalowych. Niewątpliwie w komfortowych warunkach funkcjonuje Gimnazjum Nr 126 budynek, tak jak i pozostałe siedziby gimnazjów jest po termomodernizacji, wszystkie instalacje wymienione, dwie sale gimnastyczne, bardzo dobrze zagospodarowany teren sportowy. Pozostałe dwa gimnazja są gimnazjami wchodzącymi w skład Zespołów Szkół wraz ze szkołami podstawowymi. Pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane, są w bardzo dobrym stanie, jednak Gimnazjum nr 128 nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły. Drugie zaś gimnazjum nr 127 dysponuje własnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku pod koniec kwietnia 2011 r. 11/35

12 Rysunek 3: gimnazja w dzielnicy Rembertów Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 12/35

13 Tabela 4: Gimnazja samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte Gimnazjum Nr 127 (w Zespole Szkół Nr 74) Gimnazjum Nr 128 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół Nr 76) Ul. gen. K. Ziemskiego Warszawa Tel. (22) Ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) d. Licea ogólnokształcące Na terenie Dzielnicy usytuowane jest jedno liceum ogólnoksztalcące. W roku szkolnym 2013/14 uczęszczalo do niego 340 uczniów w 12 oddziałach. Liceum dysponuje wystarczającą bazą lokalową, jest dobrze wyposażone, systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, posiada bogaty księgozbiór i nowocześnie wyposażoną czytelnię multimedialną. Jedynie baza sportowa wymaga w najbliższej przyszłości nakładów, gdyż zarówno niewielka sala gimnastyczna jak i istniejące boisko nie zapewniają właściwych warunków realizacji programu naczania wychowania fizycznego Tabela 5: Licea ogólnokształcące samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Ul. Kadrowa Warszawa Tel. (22) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola rembertowskie realizują wiele własnych programów. Są to m. in.: Bezpieczny przedszkolak, Od przedszkolaka do pierwszaka, Razem w przedszkolu, Bezpieczny świat dziecka, Wesołe przedszkole trzylatka, Wesołe przedszkole czterolatka, Klucz do uczenia się, Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka Nasze przedszkole Mac, Mamo, tato pij wodę, i wiele innych. W Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi dodatkowo tworzone są dla dzieci Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, programy indywidualnej terapii logopedycznej i programy wspomagające płynność mowy dziecka z planami terapii. b. Szkoły podstawowe W szkołach podstawowych realizowane są własne programy nauczania np. w kl. V i VI w 19- godzinnym cyklu z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, Bajkoterapia- z zakresu edukacji społecznej i polonistycznej dla klas I-III, Logorytmika- edukacja muzyczna, polonistyczna i ruchowa dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Ciekawym przedsięwzięciem realizowanym od 2006 roku jest program edukacji zespołowej. W chwili obecnej big band Mała Volta składa się z 16 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i jej absolwentów kontynuujących edukacje w Gimnazjum nr 127 w Dzielnicy 13/35

14 Rembertów. Zespół gra muzykę swingową, jazz, taneczno-turniejową, filmową, popularną. W roku szkolnym 2013/2014 program realizowano 4 godziny tygodniowo. W tegorocznym II Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Rozrywkowych Szkół Muzycznych wszystkich stopnia School Jazz Festiwal, Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie Mała Volta zdobyła jedno z czterech nagrodzonych miejsc, c. Gimnazja Dostosowując się do istniejących gimnazjach potrzeb, nauczyciele stworzyli własne programy nauczania m. in: Indywidualny program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, obejmujący wszystkie nauczane treści zgodnie z podstawą programową dla szkół specjalnych. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2013/14 w LI Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest własny program nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie Mazowszanin, Polak, Europejczyk, realizowany w klasach I-III europejskich o rozszerzonych przedmiotach: geografia, WOS, podstawy przedsiębiorczości. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W każdym z rembertowskich przedszkoli zgodnie z zapisami Ustawy oświatowej realizowane były zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki. Zajęcia te realizowane są w godzinach popołudniowych. b. Szkoły podstawowe W szkołach podstawowych oferta zajęć dodatkowych jest niezwykle bogata, można podzielić ją na kilka grup rodzajowych: 1. koła przedmiotowe polonistyczne, matematyczne (Doskonały matematyk), historyczne, przyrodnicze, geograficzne (Obieżyświat, Rozmowy o Rosji ) informatyczne, językowe, i inne. 2. koła zainteresowań - zajęcia hafciarskie, teatralne (teatr szkolny, kabaret), ceramiczne, muzyczne (chór, zespół muzyczny, zespół bębniarzy, nauka gry na gitarze itp.), plastyczne (papieroplastyka i origami), języka polskiego (Przygoda z kaligrafią), religijne (Ognisko misyjne, Grupa biblijnodyskusyjna), Działają również kluby przyjaciół zwierząt, koło redakcyjne gazetki Kleks, Kawiarenka Naukowa. 3. zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój zajęcia wyrównawcze z poszczegółnych przedmiotów, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, program Umiem-Potrafię, mediacje rówieśnicze Rozwiń skrzydła, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne i relaksacyjne. We wszystkich szkołach podstawowych odbywają się zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów klas 6 do sprawdzianu po klasie szóstej, a także zajęcia mające na celu wzmacnianie koncentracji uwagi. Dla uczniów 6- letnich odbywają się zajęcia wspierające oraz harmonizujące rozwój. Należy zwrócić uwagę na odbywające się zajęcia skierowane do uczniów zdolnych - rozwijające umiejętności oraz poszerzające wiedzę. 4. zajęcia sportowo rekreacyjne gry i zabawy ruchowe, gimnastyka z elementami akrobatyki, koło szachowe, tenis stołowy, a także kurs przygotowujący do zdania egzaminu na kartę rowerową. Kolejny rok szkolny realizowany jest projekt Od zabawy do sportu mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Dodatkowe zajęcia realizowane są jako nadobowiązkowe lekcje wychowana fizycznego w formie cyklicznego uczestnictwa w rozgrywkach rekreacyjno sportowych opartych o zabawy i gry ruchowe. Udział w tego typu zawodach zwiększa motywację dzieci do uczestnictwa w zajęciach. Program był realizowany we wszystkich rembertowskich szkołach podstawowych w klasach I-III i programem objęto 600 uczniów. c. Gimnazja Uczniowie gimnazjów, podobnie jak w szkołach podstawowych, korzystają z bogatej i różnorodnej oferty zajęć dodatkowych, które związane były przede wszystkim z poszczególnymi przedmiotami nauczania, zajęciami wyrównawczymi dla uczniów klas pierwszych, zajęciami przygotowującymi do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich. 14/35

15 Łącznie w trzech szkołach podstawowych, jednej szkole muzycznej I stopnia i 3 gimnazjach realizowano tygodniowo ponad 340 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło przeciętnie ponad 3200 uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że w Dzielnicy Rembertów dzieci w wieku szkolnym mają ograniczone możliwości spędzania w sposób zorganiowany wolnego czasu poza szkołą, oferta szkolna jest niezwykle pożądaną oraz docenianą przez uczniów i ich rodziców formą. d. Licea ogólnokształcące W liceum ogólnokształcącym zgodnie z Zasadami organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę punkt III.2 podpunkt 12 realizowane były zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matematyki po 1 godzinie tygodniowo dla każdej z klas III. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W wychowaniu przedszkolnym głównym osiągnięciem jest wdrażanie i wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Przedszkolaki z naszej Dzielnicy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach przedszkolnych, na szczeblu Dzielnicy, a także w działaniach o szerszym zasięgu. W minionym roku szkolnym dzieci brały udział m. in. w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji Pola nadziei, w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowia dla przedszkolaków Akademia Zdrowia, w dzielnicowym przeglądzie Muzyka poważna w interpretacji dzieci, w konkursie piosenki Wesołe Nutki, w projekcie Eko - przedszkolak. Dzieci zdobyły wiele nagród i wyróżnień, jednak najistotniejszą wartością w przypadku najmłodszych jest chęć uczestnictwa i zaangażowanie. b. Szkoły podstawowe Uczniowie rembertowskich szkół podstawowych mają możliwość uczestniczenia w wielu konkursach różnego szczebla - od międzynarodowych do dzielnicowych i osiągają w nich liczne sukcesy. Możemy pochwalić się osiągnięciami w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, konkursach j. angielskiego FOX, ALBUS oraz Olimpus, konkursach Alfik humanistyczny oraz matematyczny, a także brali udział w ogólnopolskim teście j. angielskiego Multitest, konkursie czytelniczym, teście ortograficznym. Szkoła podstawowa nr 189 posiada tytuł Szkoły odkrywców talentów przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto posiada honorowe wyróżnienie Szkoła z pomysłem Prezydenta m.st. Warszawy. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała od Prezydenta m.st. Warszawy wyróżnienie za aktywność w realizacji projektów europejskich. Na szczególną uwagę zasługuje udział uczniów OSM I stopnia w licznych konkursach, festiwalach oraz przeglądach muzycznych. Są to: II Ogólnopolski Konkurs Zespołów Rozrywkowych Szkół Muzycznych wszystkich stopni School Jazz Festiwal, Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie (jedno z czterech nagrodzonych miejsc). Regionalny Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Mława, IX Regionalny Konkurs Perkusyjny Mały Werblista, VI Konkurs Instrumentów Dętych im. S. Moniuszki (I i II miejsce), VII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Chełmie, Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Alla Polacca im. F. Chopina, III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowo-kontrabasowy Szkół Muzycznych w Malborku, XI Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych Duettino (nagroda I-stopnia i III-stopnia). c. Gimnazja Wśród uczniów z gimnazjów jest wielu finalistów oraz laureatów konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Sukcesy rembertowskich gimnazjalistów to: X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Poetyckie zauroczenia twórczością Juliana Tuwima 2 miejsce, trzy pierwsze miejsca w XII Międzyszkolnym Konkursie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Gimnazjum nr 128 posiada tytuł Szkoły odkrywców talentów przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto posiada honorowe wyróżnienie Szkoła z pomysłem Prezydenta m.st. Warszawy. 15/35

16 d. Licea ogólnokształcące Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych W tym roku szkolnym młodzież liceum wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego OPERATION 2014 organizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Niewątpliwym sukcesem jest zajęcie 1 miejsca w XLVII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej w piłce nożnej chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych, (patronat prezydenta m.st. Warszawy). Na szczególną uwagę zasługuje udział młodzieży w Szkolnej Lidze Siatkówki chłopców i zajęcie 2 miejsca w Warszawie. 5. Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Przedszkolach nie były realizowane projekty unijne oraz współpraca międzynarodowa. b. Szkoły podstawowe Projekt Dobry start realizowany w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Rembertów. Uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi. Projektem objęto 222 uczniów. Informatyka autoryzowane szkolenie w ramach certyfikacji ECCC - 90 godz. (Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja modułów, Multimedia, Technologie informacyjnokomunikacyjne, Technologie mobilne, Grafika) Język angielski kurs dostosowany do poziomu grupy -60 godz. Zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas szóstych, podejmujących decyzję dotyczącą kierunku dalszego kształcenia (analiza zainteresowań, talentów, słabych i mocnych stron, planowanie kariery). Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi wzięła udział w pilotażowym Projekcie CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowanym przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). c. Gimnazja W Gimnazjach nie były realizowane projekty unijne oraz współpraca międzynarodowa. d. Licea ogólnokształcące Uczniowie LI LO wzięli udział w Programie EuroWeek Szkoła Liderów obejmującym 4 bloki tematyczne: Praca w grupie, Kierowanie, Praca i Europa. Do 50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Rumunii, Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy, Łotwy, Indonezji, Chin, Hiszpanii, Gruzji, Serbii, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii i Turcji. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich. 100 uczniów LI LO wzięło udział we współpracy za szkołami z Izraela w ramach projektu ORE- Historia obojga narodów. 90 uczniów LILO uczestniczyło w programie GLOBE, którego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Program GLOBE znakomicie wpisuje się w idee rządowego 16/35

17 programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła". 60 uczniów LI LO w czerwcu 2014 przystąpiło do dużego projektu Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej. To dwuletnia inicjatywa realizowana w konsorcjum czterech organizacji/instytucji: Fundacji Partners Polska, Institute of Education, University of London w Wielkiej Brytanii, estońskiej Eesti People to People oraz bułgarskiej Global Initiative on Psychiatry, finansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu EuropeAid. W ramach projektu przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić ciekawe lekcje języka angielskiego, WOS-u, geografii z wykorzystaniem fragmentów serialu kenijsko- brytyjskiego w następnym roku szkolnym. 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wychowankowie przedszkoli nie są uprawnieni do pobierania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. b. Szkoły podstawowe Tabela 6: Stypendia i zasiłki szkolne w szkołach podstawowych Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł c. Gimnazja Tabela 7: Stypendia i zasiłki szkolne w gimnazjach Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł d. Licea ogólnokształcące Tabela 8: Stypendia i zasiłki szkolne w liceach ogólnokształcących Źródło: Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł /35

18 7. Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Ze względu na wymuszony układem przede wszystkim komunikacyjnym (tory kolejowe i ruchliwe trasy przelotowe) nastąpił naturalny podział terenu Dzielnicy na cztery części, w każdej z nich usytuowane jest przedszkole, trzy z nich leżą na działkach należących do miasta st. Warszawy a jedno do skarbu państwa. Przedszkole nr 158 Rok budowy obiektu 1994, pow. działki 4493 m², pow. użytkowa budynku 1389,90 m², plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią gumową, 6 oddziałów; Przedszkole nr 160 rok budowy obiektu 2010, pow. działki 1436 m², pow. użytkowa budynku 869,15 m², plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią gumową, monitoring zewnętrzny, 4 oddziały; Przedszkole nr 243 rok budowy obiektu 1960, pow. działki 4719 m², pow. użytkowa budynku 960 m², 2 place zabaw z nawierzchnią trawiastą, amfiteatr ze sceną i ławkami na osób, 4 oddziały; Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi (Stary Rembertów-Poligon), rok budowy obiektu 1989, pow. działki 2974 m², otoczenie budynku objęte ochroną konserwatorską, pow. użytkowa budynku 2120 m², plac zabaw z nawierzchnią trawiastą, 10 oddziałów. b. Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe funkcjonują w odremontowanych budynkach. W ciągu kolejnych lat, począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wymienione zostały wszystkie instalacje (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze), budynki zostały ocieplone, wymieniono okna, przeprowadzono remonty i modernizację wewnątrz budynków. W szkołach dzięki rządowemu programowi Radosna Szkoła zostały wyodrębnione i wyposażone sale zabaw dla najmłodszych. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 1422 uczniów w 60 oddziałach. Szkoły usytuowane są na nieruchomościach należących do miasta st. Warszawy. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi Rok budowy obiektu 1960, dobudowa skrzydła 2005 rok, dobudowa świetlicy 2010 rok, pow. działki m², pow. użytkowa budynku 4982,69 m², 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 86,67 m², 24 sale lekcyjne, sala integracji sensorycznej, 2 świetlice, 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie przyrodnicze, 1 pracownia językowa, 1 duża sala gimnastyczna, 1 mała sala gimnastyczna, 2 specjalistyczne sale gimnastyczne, kompleks boisk ( częściowo nawierzchnia tartanowa) i plac zabaw dla najmłodszych dzieci, monitoring zewnętrzny, 35 oddziałów. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 (w Zespole Szkół nr 76) Rok budowy obiektu 1934, dobudowa pierwszego skrzydła 1995 rok, dobudowa drugiego skrzydła 1998 rok, pow. działki 5198 m², pow. użytkowa budynku 4562,10 m², sala integracji sensorycznej, 3 świetlice, 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia chemiczna, 1 pracownia językowa, wielkogabarytowa sala gimnastyczno-widowiskowa, plac zabaw dla 6-latków, monitoring zewnętrzny, 13 oddziałów. Szkoła Podstawowa nr 254 i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (w Zespole Szkół nr 74) Rok budowy obiektu 1966, rozbudowa 2010 rok, pow. działki 7688 m², pow. użytkowa budynku 2849,60 m², 2 pracownie komputerowe, biblioteka multimedialna z czytelnią, świetlica, sale do kształcenia muzycznego, sala koncertowo-widowiskowa na 160 miejsc, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, zagospodarowany teren sportowy (oddany do użytku w kwietniu 2011 roku), plac zabaw dla dzieci z kl. I-III (2013 r.), 12 oddziałów. 18/35

19 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gimnazja w Dzielnicy, analogicznie do szkół podstawowych i przedszkoli, rozmieszczone są na terenie trzech, rozdzielonych szlakami komunikacyjnymi, osiedlach. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 501 uczniów w 21 oddziałach. Tylko jedno gimnazjum jest samodzielną jednostką, pozostałe dwa funkcjonują w zespołach szkół. Szkoły gimnazjalne są dobrze wyposażone, baza lokalowa, jaką dysponują, jest wystarczająca. Dwa gimnazja zapewniają uczniom o specjalnych potrzebach edukację w oddziałach integracyjnych. Pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane są w bardzo dobrym stanie. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 Rok budowy obiektu 1965, rozbudowa segmentu sportowego w 2007 roku, pow. działki m², pow. użytkowa budynku 4859,80 m², 1 lokal mieszkalny o pow. 34,30 m² w oddzielnym budynku, 9 pracowni przedmiotowych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka i czytelnia multimedialna, 2 sale gimnastyczne, siłownia, kompleks boisk szkolnych, monitoring zewnętrzny, 11 oddziałów; Gimnazjum nr 127 (w Zespole Szkół nr 74) Rok budowy obiektu 1966, rozbudowa 2010 rok, pow. działki 7688m 2, pow. użytkowa budynku 2849,60 m², 2 pracownie komputerowe, biblioteka multimedialna z czytelnią, świetlica, sala koncertowo-widowiskowa na 160 miejsc, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, zagospodarowane tereny sportowe (oddane do użytku w kwietniu 2011 roku), 4 oddziały; Gimnazjum nr 128 z oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół nr 76) Rok budowy obiektu 1934, dobudowa pierwszego skrzydła 1995 rok, dobudowa drugiego skrzydła 1998 rok, pow. działki 5198 m², pow. użytkowa budynku 4562,10 m², sala integracji sensorycznej, 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia chemiczna z digestorium, 1 pracownia językowa, wielkogabarytowa sala gimnastyczno-widowiskowa, nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły, monitoring zewnętrzny, 6 oddziałów. d. Licea ogólnokształcące LI Liceum Ogólnokształcące Jest nieruchomością należącą do miasta st. Warszawy, rok budowy obiektu 1968, pow. działki 9748 m², pow. użytkowa budynku 3186 m², 1 lokal mieszkalny o pow. 48 m² w oddzielnym budynku, 1 pracownia komputerowa, 6 tablic interaktywnych, 4 przenośne projektory multimedialne, Internetowe centrum informacji multimedialnej, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, niewykorzystany teren sportowy wokół budynku szkoły, monitoring zewnętrzny, Do szkoły w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 340 uczniów w 12 oddziałach. 8. Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Stan techniczny budynków przedszkolnych jest dobry po remontach (jedno przedszkole w nowym budynku od roku 2010), termomodernizacji, z urządzonymi placami zabaw i zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi blokami kuchennymi. Przy trzech przedszkolach (z czterech) są nowocześnie i bogato wyposażone place zabaw, w jednym z nich wybudowany jest niewielki amfiteatr, umożliwiający w sezonie wiosenno letnim atrakcyjne zabawy. Przedszkola w Dzielnicy Rembertów są wystarczająco wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. We wszystkich przedszkolach są dobrze wyposażone gabinety logopedyczne, zaś w przedszkolu, w którym są oddziały integracyjne odpowiednio wyposażony pokój do zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnego wsparcia (Sala doświadczania świata), w tym do zajęć SI. b. Szkoły podstawowe Wyposażenie szkół można ocenić jako wystarczające, wymaga jednak systematycznego uzupełniania bądź wymiany. Dzięki zapobiegliwości dyrektorów i wykorzystywaniu wszelkich dostępnych programów doposażenia szkół, dobrze wyposażone są pracownie komputerowe oraz biblioteki multimedialne. W dwóch szkołach funkcjonują bardzo dobrze wyposażone gabinety integracji sensorycznej, które stanowią znakomitą pomoc w realizacji zaleceń formułowanych przez poradnie 19/35

20 psychologiczno pedagogiczne. Dzięki udziałowi szkół w rządowym programie Radosna Szkoła we wszystkich szkołach zostały wyodrębnione i wyposażone sale zabaw dla dzieci najmłodszych. Wszelkie konieczne naprawy i drobne remonty prowadzone są na bieżąco. c. Gimnazja Gimnazja w Dzielnicy Rembertów pracują w wystarczająco dobrych warunkach lokalowych. Niewątpliwie w komfortowych warunkach funkcjonuje Gimnazjum Nr 126 budynek, tak jak i pozostałe siedziby gimnazjów, po termomodernizacji, wszystkie instalacje wymienione, dwie sale gimnastyczne, bardzo dobrze zagospodarowany teren sportowy. Pozostałe dwa gimnazja (w zespołach), mimo że pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane, są w bardzo dobrym stanie, to jednak jedno z nich nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły. Wyposażenie gimnazjów ocenić można jako dobre, choć sprzęt, w jaki wyposażone są pracownie informatyczne w ciągu najbliższych lat powinien zostać wymieniony. Doświadczenia jednego z gimnazjów w pracy dydaktycznej przy pomocy tablic interaktywnych, wskazują, że wyposażenie szkół w takie tablice jest szansą na podniesienie wyników nauczania. We wrześniu 2010 r. zakończono rozbudowę budynku ZS 74 w skład, którego wchodzi Gimnazjum 127, Szkoła Podstawowa 254 oraz Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia. Zespół Szkół zyskał dodatkowo 5 sal ćwiczeniowych w nowej części budynku oraz 4 sale lekcyjne w starej części budynku (dzięki wyprowadzeniu z obiektu Przedszkola Nr 160) a także salę widowiskowo koncertową. d. Licea ogólnokształcące Obiekt po wszelkich remontach, ocieplony, nowoczesna, ekologiczna kotłownia na paliwo odnawialne PELET, wymienione instalacje (elektryczna, wodociągowa, centralnego ogrzewania). Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami informatycznymi, bogatym księgozbiorem, bardzo nowoczesną, wzorowo zorganizowaną biblioteką multimedialną i siłownią dla uczniów. 20/35

21 3. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych, jedna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Dzielnicy Rembertów funkcjonuje sześć przedszkoli niepublicznych. Wszystkie przedszkola zlokalizowane są na terenie Starego Rembertowa w okolicach dużych osiedli. Uzupełniają one ofertę placówek publicznych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich ok. 436 dzieci. b. Szkoły podstawowe Na terenie Dzielnicy Rembertów działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uczęszczało do niej w roku 2013/ uczniów. c. Gimnazja Na terenie Dzielnicy Rembertów działa jedno Publiczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uczęszczało do niego w roku 2013/ uczniów 21/35

22 4. Finanse Tabela 9: Wydatki dzielnicy Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Lp. Wyszczególnienie rozdziały: i Wydatki dzielnicy w 2013 r. według sprawozdania Rb- 28S (kol. 4 + kol. 5) w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 2013 r. w tym: w okresie 1 września - 31 grudnia 2013 r. Wydatki dzielnicy w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 2014 r. według sprawozdania Rb-28S Wydatki dzielnicy w roku szkolnym 2013/2014 (kol.5 + kol.6) Wydatki ogółem ,38 zł ,89 zł ,49 zł ,23 zł ,72 zł 2 Inwestycje - zł - zł - zł - zł - zł 3 Wydatki bieżące, z tego ,38 zł ,89 zł ,49 zł ,23 zł ,72 zł 4 Wynagrodzenia i pochodne ,76 zł ,25 zł ,51 zł ,79 zł ,30 zł 5 Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,06 zł ,40 zł ,66 zł ,51 zł ,17 zł 6 Pozostałe dotacje - zł - zł - zł - zł - zł 7 Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,15 zł ,88 zł ,27 zł ,75 zł ,02 zł 8 Remonty ,41 zł ,36 zł ,05 zł ,18 zł ,23 zł 9 Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach m.st. Warszawy Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach nie prowadzonych przez m.st. Warszawę Wydatki na 1 ucznia w jednostkach m.st. Warszawy ((z kol. 7 wiersz 2 + wiersz 4 + wiersz 7 + wiersz 8) / z kol. 3 wiersz 9) Wydatki bieżące na 1 ucznia w jednostkach m.st. Warszawy ((z kol. 7 wiersz 4 + wiersz 7 + wiersz 8) / z kol. 3 wiersz 9) Wydatki na 1 ucznia dotyczące jednostek nie prowadzonych przez m.st. Warszawę (z kol. 7 wiersz 5 / z kol. 3 wiersz 10) 9 485,83 zł 9 485,83 zł 7 588,10 zł /35

23 1. Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 r. wyglądała następująco: a) w rozbiciu na typy jednostek Tabela 10: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jednostek Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rozdział Typ jednostki Kwota w zł r i Przedszkola i inne formy wych. przedszkolnego ,92 zł r Szkoły podstawowe ,47 zł r Gimnazja ,37 zł r Licea ogólnokształcące ,85 zł r Szkoły zawodowe - zł r Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zł r Placówki wychowania pozaszkolnego - zł Pozostałe wydatki Wydatki ogółem ,11 zł ,72 zł Wykres 1: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jednostek Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Poradnie psychologicznopedagogiczne - zł 0,0% Szkoły zaw odow e - zł 0,0% Placów ki w ychow ania pozaszkolnego - zł 0,0% Pozostałe w ydatki ,11 zł 16,7% Przedszkola i inne formy w ych. przedszkolnego ,92 zł 28,2% Licea ogólnokształcące ,85 zł 8,9% Gimnazja ,37 zł 15,8% Szkoły podstaw ow e ,47 zł 30,4% 23/35

24 b) w rozbiciu na rodzaje wydatków Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Tabela 11: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Lp. Wyszczególnienie rozdziały: i Wydatki dzielnicy w 2013 r. według sprawozdania Rb-28S (kol. 4 + kol. 5) Wydatki dzielnicy w roku szkolnym 2013/2014 (kol.5 + kol.6) Wydatki ogółem ,72 zł 2 Inwestycje - zł 3 Wydatki bieżące, z tego ,72 zł 4 Wynagrodzenia i pochodne ,30 zł 5 Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,17 zł 6 Pozostałe dotacje - zł 7 Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,02 zł 8 Remonty ,23 zł Wykres 2: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,30 zł 72,6% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,17 zł 15,2% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Inwestycje - zł Remonty 0,0% ,23 zł 0,8% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,02 zł 11,4% Największą grupę wydatków w kosztach funkcjonowania oświaty stanowią wynagrodzenia i pochodne. Równocześnie w porównaniu z poprzednimi latami wzrastają kwoty przeznaczone na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Wydatki związane z finansowaniem przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014, zarówno samorządowych, jaki też prowadzonych przez inne podmioty, wyniosły 24/35

25 ogółem , 92 zł, w tym na wydatki bieżące , 92 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. Wykres 3: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,39 zł 34,3% Wynagrodzenia i pochodne ,98 zł 54,1% Inwestycje Remonty - zł ,61 zł 0,0% 1,1% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,94 zł 10,6% Tabela 12: Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące Liczba uczniów 778 Kwota w zł 7735,71 zł 7735,71 zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,07 zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Dotacje dla placówek niepublicznych pozostają na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Zaniepokojenie budzi stale niski poziom kwot na wydatki rzeczowe i remonty, co w sytuacji konieczności zapewnienia środków na zakup energii i mediów (przy stale rosnących cenach) powoduje również niskie środki na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. 25/35

26 3. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 47 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. Wykres 4: Struktura wydatków dotyczących szkół podstawowych Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,89 zł 77,7% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,78 zł 9,7% Remonty ,12 zł 0,9% Inwestycje - zł 0,0% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,68 zł 11,7% Tabela 13: Szkoły podstawowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące Liczba uczniów Kwota w zł 6950,16 zł 6950,16 zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,86 zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Procentowy udział wydatków przeznaczonych na Dotacje dla placówek nieprowadzonych przez m.st. Warszawę utrzymują się na tym samym poziomie. Gimnazja (rozdział 80110) Wydatki związane z finansowaniem gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 37 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. 26/35

27 Wykres 5: Struktura wydatków dotyczących gimnazjów Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,16 zł 72,4% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,00 zł 16,1% Inwestycje Remonty - zł ,67 zł 0,0% 0,5% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,54 zł 10,9% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Tabela 14: Gimnazja wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Liczba uczniów Kwota w zł Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) ,58zł Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 8552,58zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,00zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Dotacje dla placówek nieprowadzonych przez m.st. Warszawę wzrosły z uwagi na wzrost jednostkowej stawki dotacji na jednego ucznia. Zauważyć należy, iż placówka prowadzona przez STO otrzymała więcej na jednego ucznia niż wyniósł koszt kształcenia ucznia w placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. 4. Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Wydatki związane z finansowaniem liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 85 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. 27/35

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2011/2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 6 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 6 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

e. Szkoły zawodowe... 14

e. Szkoły zawodowe... 14 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

e. Szkoły zawodowe... 12 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

e. Szkoły zawodowe... 12 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

CLV Liceum Ogólnokształcącego

CLV Liceum Ogólnokształcącego Rekrutacja do CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2017/2018 CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi NOWA TWARDA powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Punktem wyjścia do planowania realizacji 19 była diagnoza potrzeb uczniów oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65

Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Jesteśmy szkołą integracyjną, w której każdy czuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych pomysłów.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagane dokumenty 1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU G4/406-1/2011 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU na lata 2011-2016 MIELEC, 2011r. WSTĘP Koncepcja pracy szkoły jest narzędziem zarządzania, doskonaleniem pracy szkoły i wprowadzaniem innowacji.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014

Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kryteria i zasady rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie na rok szkolny 2013/2014 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces Raport końcowy projektu Kierunek sukces Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz (Tomasz Edison) 1 Projekt Kierunek sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. płk pil. St. Skarżyńskiego Szkoła pod dobrymi skrzydłami Ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków www.gimnazjum11.krakow.pl tel. (12) 417 78 21 Troszkę historii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie Historia Szkoła powstała w 1999 roku. Sztandar Zespołu Szkół nr 51 Współpracuje z Towarzystwem Szkół Twórczych. Struktura

Bardziej szczegółowo

(Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425)

(Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony) Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych oraz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo