Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG NC240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG NC240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3377974"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Nadzór i konserwacja Zasady bezpieczestwa INSTALACJA URZDZENIA Zawarto opakowania Instalacja podstawy Monta wspornika naciennego Polczenie z sieci Podlczanie zasilania Podlczanie kolejnego monitora Podlczanie komputera Podlczanie kabla Stereo..

3 Podlczanie USB Podlczanie sluchawek Podlczanie MIC Zabezpieczenie Kensington OBSLUGA URZDZENIA Co to jest platforma,,pc over IP"? Podlczanie monitora do komputera-hosta za pomoc kabla sieci LAN Plug & Play Tabela Standardowe tryby sygnalu Instalowanie sterownika monitora Przyciski urzdzenia Obsluga menu ekranowego..

4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PCoIP Natural Color. 4-2 MagicTune MultiScreen Przed zgloszeniem si do serwisu Najczciej zadawane pytania WICEJ INFORMACJI Dane techniczne Funkcja oszczdzania energii Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE.

5 Wane informacje o bezpieczestwie Zanim rozpoczniesz Ikony uywane w instrukcji IKONA NAZWA Uwaga ZNACZENIE Oznacza sytuacje, w których funkcja moe nie dziala lub ustawienie moe by anulowane Uwaga Oznacza wskazówk dotyczc obslugi funkcji. Sposób korzystania z instrukcji Przed rozpoczciem uywania urzdzenia, upewnij si, e dobrze znasz zasady bezpieczestwa. Jeli wystpi problem, przejd do czci,,rozwizywanie problemów". Informacje o prawach autorskich Zawarto niniejszej instrukcji moe bez powiadomienia ulec zmianie, majcej na celu popraw jej jakoci. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeone. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji nale do firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Zawarto niniejszej instrukcji nie moe by czciowo lub w caloci reprodukowana, dystrybuowana lub uywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Logo SAMSUNG i SyncMaster to zastrzeone znaki towarowe firmy Samsung Electronics, Co., Ltd. Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. VESA, DPM i DDC to zastrzeone znaki towarowe stowarzyszenia Video Electronics Standard Association. ENERGY STAR to zarejestrowany znak towarowy amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe nale do ich odpowiednich wlacicieli. 1-1 Wane informacje o bezpieczestwie 1-2 Nadzór i konserwacja Zewntrzna powierzchnia i konserwacja ekranu Urzdzenie naley czyci mikk, wilgotn szmatk. Nie wolno czyci urzdzenia za pomoc substancji latwopalnej (np. benzenu lub rozpuszczalnika) ani wilgotnej szmatki. Moe to spowodowa problemy z urzdzeniem. Nie wolno rysowa ekranu za pomoc paznokci lub ostrych przedmiotów. Moe to spowodowa porysowanie lub uszkodzenie urzdzenia. Nie wolno czyci urzdzenia przez spryskiwanie go wod. Jeli woda dostanie si do rodka urzdzenia, moe to spowodowa poar, poraenie prdem lub uszkodzenie urzdzenia. Uywanie ultradwikowego nawilacza moe spowodowa powstanie bialej plamy na powierzchu modelu o wysokim polysku. Wynika to z wewntrznej charakterystyki materialu. W zalenoci od modelu mog wystpowa rónice w wygldzie i kolorze urzdzenia. Utrwalone obrazy Dlugie wywietlanie nieruchomego obrazu moe utrwali go na ekranie lub spowodowa powstanie plamy. Przy dluszym nieuywaniu urzdzenia naley wlczy tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu. Z powodu ogranicze technologicznych producenta panela LCD, obrazy wywietlane na nim mog by janiejsze lub ciemniejsze ni normalnie przy ok. 1 pikselu na milion. Liczba subpikseli w panelu LCD wg rozmiaru: Liczba subpikseli = maks. rozdzielczo pozioma x maks. rozdzielczo pionowa x 3 Przyklad: jeli maksymalna rozdzielczo to 1280x1024(1920 x 1080), liczba subpikseli wynosi 1280x1024(1920 x 1080) x 3 = ( ). Wane informacje o bezpieczestwie Zasady bezpieczestwa Ikony dotyczce zasad bezpieczestwa IKONA NAZWA Ostrzeenie ZNACZENIE Niezastosowanie si do ostrzee oznaczonych tym znakiem moe spowodowa powane obraenia lub nawet mier. Niezastosowanie si do ostrzee oznaczonych tym znakiem moe spowodowa obraenia ciala lub uszkodzenia urzdze. Uwaga Znaczenie symboli Nie wykonywa. Naley przestrzega. Nie demontowa. Wtyczka zasilania musi by odlczona od gniazdka. Naley uziemi, aby unikn poraenia prdem. Nie dotyka. Zwizane z zasilaniem Ponisze obrazy slu jako wskazówka i mog si róni w zalenoci od modelu i kraju. Ostrzeenie Nie wolno uywa uszkodzonego przewodu zasilajcego, wtyczki przewodu zasilajcego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Nie wolno podlcza wielu urzdze elektrycznych do jednego gniazdka. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem spowodowanym z przegrzaniem gniazdka. Naley unika podlczania lub odlczania zasilania za pomoc mokrych dloni. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym. Naley solidnie wloy przewód zasilania. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem. Naley sprawdzi, czy uywane do podlczania gniazdo jest uziemione (dot. tylko dla urzdze o pierwszej klasie izolacji). Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Naley unika przesadnego zaginania lub skrcania przewodu zasilajcego oraz umieszczania na nim cikich przedmiotów. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe uszkodzi przewód i spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie wolno trzyma przewodu zasilajcego blisko grzejnika. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Jeli bolce przewodu zasilajcego lub otwory w gniedzie s zakurzone, naley je wytrze such szmatk.

6 Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem. 1-3 Wane informacje o bezpieczestwie Uwaga Nie wolno odlcza zasilania, gdy urzdzenie jest wlczone. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa uszkodzenie produktu przez skok napicia. Wolno uywa tylko przewodu zasilajcego dostarczonego przez firm Samsung. Nie wolno uywa przewodu przeznaczonego do innego urzdzenia elektrycznego. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Podczas odlczania wtyczki od gniazda w cianie, naley cign za wtyczk, a nie za kabel. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Podlcz wtyczk do gniazda, do którego jest latwy dostp. Jeli wystpi problem z urzdzeniem, naley calkowicie wylczy jego zasilanie, odlczajc wtyczk od gniazdka. Nie jest moliwe calkowite wylczenie zasilania za pomoc przycisku na urzdzeniu. Instalacja Ostrzeenie Nie wolno ustawia na urzdzeniu palcych si wieczek, substancji odstraszajcych komary ani kla papierosów. Nie wolno ustawia urzdzenia w pobliu grzejnika. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem. Aby zainstalowa urzdzenie na cianie, popro o pomoc specjalist od montau lub odpowiedni firm. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa obraenia. Naley montowa wylcznie wsporniki cienne wskazane w instrukcji. Nie wolno umieszcza urzdzenia w miejscu o slabej wentylacji, na przyklad na pólce czy w szafce. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem spowodowanym przegrzaniem urzdzenia. Naley zachowa przynajmniej 10 cm odlegloci midzy urzdzeniem i cian, co zapewni jego odpowiedni wentylacj. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem spowodowanym przegrzaniem urzdzenia. Plastikowe torby, uywane do opakowania urzdzenia, naley trzyma z dala od dzieci. Dziecko, które naloy tak torb na glow, moe si udusi. Nie wolno instalowa urzdzenia w miejscu, które nie jest stabilne lub jest naraone na nadmierne drgania, takie jak niestabilna lub pochylona pólka. Urzdzenie moe spa i uszkodzi si lub spowodowa obraenia ciala. Uytkowanie urzdzenia w miejscu naraonym na nadmierne drgania wie si z ryzykiem uszkodzenia urzdzenia lub poaru. Wane informacje o bezpieczestwie 1-3 Nie wolno instalowa urzdzenia w miejscu naraonym na dzialanie kurzu, wilgoci (w saunie), oleju, dymu lub wody (kropel deszczu) i nie wolno go instalowa w pojedzie. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Nie naley umieszcza urzdzenia w miejscu naslonecznionym ani w pobliu ródla ciepla, takiego jak ogie czy grzejnik. Moe to skróci czas eksploatacji urzdzenia lub by przyczyn poaru. Nie wolno instalowa urzdzenia na takiej wysokoci, która bdzie latwo dostpna dla dzieci. Jeli dziecko dotknie urzdzenia, urzdzenie moe spa i spowodowa obraenia ciala. Poniewa przednia cz urzdzenia jest cisza, naley je instalowa na plaskiej i stabilnej powierzchni. Uwaga Podczas przenoszenia urzdzenia nie mona go upuci. Moe to spowodowa problemy z urzdzeniem lub obraenia ciala. Nie wolno stawia urzdzenia ekranem do dolu na podlodze. Moe to spowodowa uszkodzenie ekranu. Podczas instalacji urzdzenia na szafce lub pólce, naley upewni si, czy przednia cz nie wystaje znad szafki lub pólki. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa upadek urzdzenia i by przyczyn awarii lub obrae ciala. Naley uywa szafki lub pólki odpowiedniej do rozmiaru urzdzenia. Podczas stawiania urzdzenia naley zachowa ostrono. Moe to spowodowa problemy z urzdzeniem lub obraenia ciala. Jeli urzdzenie zostalo zainstalowane w miejscu o bardzo zmiennych warunkach otoczenia, moe to spowodowa powane problemy z jakoci. W takim przypadku mona zainstalowa urzdzenie wylcznie po skonsultowaniu si w tej sprawie z pracownikiem naszego serwisu. Miejsca naraone na dzialanie mikroskopijnych czsteczek kurzu, substancji chemicznych, zbyt wysokiej lub niskiej temperatury i wysokiej wilgotnoci,. Pojawienie si iskry grozi wybuchem lub poarem. Nie wolno dotyka przewodu zasilajcego ani kabla antenowego podczas burzy lub wyladowa atmosferycznych. Nie wolno podnosi urzdzenia, trzymajc je tylko za przewód zasilajcy lub kabel antenowy. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa uszkodzenie przewodu i poar, poraenie prdem lub problemy z urzdzeniem. W pobliu urzdzenia nie wolno uywa lub umieszcza latwopalnych aerozoli i przedmiotów. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi wybuchem lub poarem. 1-3 Wane informacje o bezpieczestwie Naley zwróci uwag na to, aby nie zablokowa otworów wentylacyjnych obrusem lub zaslon. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poarem spowodowanym przegrzaniem urzdzenia. Nie wolno wklada do urzdzenia (przez otwory wentylacyjne, porty itd.) metalowych przedmiotów, takich jak paleczki, monety i szpilki do wlosów oraz przedmiotów latwopalnych. Jeli do urzdzenia dostanie si woda lub obcy przedmiot, naley wylczy zasilanie, odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z punktem serwisowym. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poar, poraenie prdem lub problemy z urzdzeniem. Nie wolno umieszcza na urzdzeniu przedmiotów metalowych pojemników z plynem, takich jak dzbanki, wazony, napoje, kosmetyki lub lekarstwa. Jeli do urzdzenia dostanie si woda lub obcy przedmiot, naley wylczy zasilanie, odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z punktem serwisowym. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poar, poraenie prdem lub problemy z urzdzeniem. Uwaga Dlugie wywietlanie nieruchomego obrazu moe utrwali go na ekranie lub spowodowa powstanie plamy. Przy dluszym nieuywaniu urzdzenia naley wlczy tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu w trybie ruchomego obrazu. Jeli urzdzenie nie bdzie dlugo uywane, np. podczas wyjazdów, naley wyj wtyczk zasilania z gniazda. W przeciwnym razie moe doj do nagromadzenia si kurzu i poraenia prdem albo poaru spowodowanego przegrzaniem si urzdzenia lub spiciem. Naley ustawi prawidlow rozdzielczo i czstotliwo odwieania. Moe to spowodowa zmczenie wzroku. Nie wolno stawia urzdzenia gór na dole lub przenosi go, trzymajc jedynie za podstaw. Urzdzenie moe wówczas upa i uszkodzi si lub spowodowa obraenia ciala. Cigle patrzenie na urzdzenie ze zbyt bliskiej odlegloci moe uszkodzi wzrok. W pobliu urzdzenia nie wolno uywa nawilacza lub piekarnika. Niezastosowanie si do tego zalecenia grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Przy dluszym patrzeniu na ekran urzdzenia, naley co jaki czas pozwoli odpocz oczom (przerwa na 5 minut co godzin). Pozwoli to zredukowa zmczenie wzroku. Poniewa po dluszym uywaniu urzdzenia, ekran staje si gorcy, nie wolno dotyka urzdzenia.

7 Wane informacje o bezpieczestwie 1-3 Male czci naley trzyma z dala od dzieci. Podczas dostosowywania kta nachylenia i wysokoci podstawy urzdzenia naley zachowa ostrono. Przytrzanicie rki lub palca moe spowodowa obraenia. Zbytnie przechylenie urzdzenia moe spowodowa jego upadek i obraenia ciala. Nie wolno umieszcza na urzdzeniu cikich przedmiotów. Moe to spowodowa problemy z urzdzeniem lub obraenia ciala. Zachowywanie prawidlowej postawy podczas uywania urzdzenia Podczas uywania urzdzenia naley zachowa prawidlow postaw. Plecy naley trzyma prosto. Odleglo midzy oczami i ekranem powinna wynosi 4550 cm. Ekran naley mie przed sob i nieco poniej poziomu oczu. Podczas uywania urzdzenia naley zachowa prawidlow postaw. Ekranu naley ustawi pod takim ktem, aby nie odbijalo si na nim wiatlo. Lokie powinien by zgity pod ktem prostym. Rami powinno by na tej sam wysokoci, co tyl dloni. Lokie powinien by zgity pod ktem prostym. Stopy naley umieci w plasko na podlodze, a kolana powinny si znajdowa pod ktem 90 stopni lub wikszym. Rk naley ustawi tak, aby byla umieszczona poniej poziomu serca. 1-3 Wane informacje o bezpieczestwie Instalacja urzdzenia Zawarto opakowania Rozpakuj urzdzenie i sprawd, czy s dostpne wszystkie ponisze elementy. Opakowanie naley zachowa na przyszlo, gdyby konieczne bylo przeniesienie urzdzenia. Monitor SPIS TRECI Instrukcja instalacji Gwarancja Instrukcja obslugi Kabel zasilajcy CZCI OPCJONALNE Klawiatura (USB) Mysz (USB) Kabel D-Sub Instalacja urzdzenia Instalacja podstawy Przed montaem urzdzenia, naley poloy go ekranem do dolu na plaskiej, stabilnej powierzchni. Poló mikk szmatk na stole, co pozwoli na zabezpieczenie urzdzenia, i poló na niej urzdzenie, ekranem do dolu. Nie wolno kolka ogranicznika przed instalacj podstawy. Przytrzymaj rk glówn cz urzdzenia, jak to pokazano na rysunku. Zamontuj zlcze podpórki do podpórki zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. Dokr do oporu wkrt znajdujcy si na dole podpórki. 2-2 Instalacja urzdzenia Po instalacji podstawy, postaw monitor jak pokazano na rysunku. Nastpnie mona usun kolek ogranicznika w celu regulacji podstawy. - Uwaga Nie naley podnosi urzdzenia za sam podpórk. Demonta produktu naley wykona odwrotnie do czynnoci montaowych. Instalacja urzdzenia Monta wspornika naciennego Przed instalacj naley zdemontowa produkt, wykonujc nastpujce czynnoci. Lew dloni maksymalnie odchyl podpórk monitora, nastpnie praw dloni zdejmij ozdobn oslon, jak pokazano na rysunku. Odkr dwa wkrty (A). Pocignij rami podstawy w kierunku pokazanym na rysunku. Do urzdzenia jest dolczony wspornik nacienny 100 mm x 100 mm (200 mm x 100 mm), który odpowiada specyfikacji standardu VESA. 100 mm x 100 mm A. Podstawa wspornika naciennego B. Zestaw montau naciennego (opcjonalny) 200 mm x 100 mm 2-3 Instalacja urzdzenia 1. Wylcz urzdzenie i odlcz wtyczk zasilajc z gniazda. 2. Poló na plaskiej powierzchni mikk tkanin lub poduszk, aby ochroni ekran, i umie urzdzenie na tkaninie ekranem do dolu. 3. Odlcz podpórk. 4. Wyrównaj rowki podstawy wspornika naciennego i zestawu do montau naciennego, a nastpnie przymocuj zestaw do montau naciennego, przykrcajc wkrty. Jeli wkrt jest dlusza ni okrelony w specyfikacji, wntrze urzdzenia moe ulec uszkodzeniu. W przypadku mocowa na cian, które nie spelniaj standardowych wymaga VESA, dlugo wkrtów moe si róni. w zalenoci od ich parametrów. Nie wolno uywa wkrtów, które s niezgodne ze standardowymi wymaganiami VESA. Nie wolno uywa zbytniej sily. Urzdzenie moe upa i ulec awarii lub spowodowa obraenia ciala. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za adne uszkodzenia lub obraenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia urzdzenia lub obraenia ciala spowodowane uywaniem podpórki niezgodnej ze specyfikacj lub montaem wykonanym przez osob inn ni autoryzowany inynier montau. Podczas montau urzdzenia za pomoc mocowania na cian naley uywa mocowania, które zapewnia przynajmniej 10 cm odlegloci midzy urzdzeniem i cian. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy spowodowane uywaniem podpórki, która nie odpowiada specyfikacji. Naley uy wspornika naciennego, który jest zgodny z wytycznymi na terenie danego kraju. Instalacja urzdzenia Polczenie z sieci W zalenoci od modelu mog wystpowa rónice w elemencie lczcym. Za pomoc kabla LAN polcz gniazdo [LAN] produktu z gniazdem sieciowym. Dwa gniazda [LAN] zostaly opracowane do pracy jako koncentrator internetowy. Jedno gniazdo moe sluy jako wejcie, a drugi jako wyjcie przy polczeniu produktu z zewntrznym urzdzeniem polczonym z Internetem. Oba porty mog sluy jako wejcie lub wyjcie. 2-4 Instalacja urzdzenia 2-5 Podlczanie zasilania Podlcz jeden koniec kabla zasilajcego z portem POWER w urzdzeniu, a drugi do gniazda z prdem o napiciu 220 V lub 110 V. (Napicie wejciowe zostanie przelczone automatycznie). Instalacja urzdzenia Podlczanie kolejnego monitora Wybierz poprawn metod polczenia dla monitora. Korzystanie z gniazda [RGB OUT] Za pomoc kabla D-Sub polcz gniazdo [RGB OUT] produktu z gniazdem D-Sub monitora. Korzystanie z gniazda [DVI OUT] Za pomoc kabla DVI polcz gniazdo [DVI OUT] produktu z gniazdem DVI monitora. Za pomoc portu [DVI OUT], [RGB OUT] mona wywietla ten sam obraz na innym urzdzeniu, np. projektorze. (do celów prezentacyjnych) 2-6 Instalacja urzdzenia 2-7 Podlczanie komputera Podlcz port [RGB IN] urzdzenia do portu [D-Sub] komputera za pomoc kabla D-Sub. Za pomoc portu [RGB IN] mona podlczy monitor bezporednio do komputera. Instalacja urzdzenia Podlczanie kabla Stereo Polcz gniazdo [AUDIO IN] z tylu monitora z kart dwikow komputera PC. 2-8 Instalacja urzdzenia 2-9 Gniazdo Podlczanie USB USB monitora obsluguje standard High-Speed Certified USB 1,1. Podlcz takie urzdzenia USB, jak mysz, klawiatura i urzdzenia pamici masowej (np. DSC (cyfrowy aparat fotograficzny), MP3, pami zewntrzna itp.). Moliwe jest podlczenie urzdze USB, takich jak mysz, klawiatura, karta pamici lub zewntrzny dysk twardy do gniazda USB monitora bez koniecznoci podlczenia ich do komputera PC. Instalacja urzdzenia Podlczanie sluchawek Podlcz sluchawki do gniazda sluchawkowego. Mona podlczy sluchawki do monitora Instalacja urzdzenia 2-11 Podlczanie MIC Podlcz kabel mikrofonu do gniazda MIC monitora. Istnieje moliwo podlczenia mikrofonu do monitora. Instalacja urzdzenia Zabezpieczenie Kensington Blokada Kensington to urzdzenie chronice przed zlodziejami, które pozwala na zablokowanie urzdzenia w wybranej lokalizacji i jego bezpieczne uywanie w publicznych miejscach.

8 Poniewa ksztalt i sposób uycia blokady róni si w zalenoci od modelu i producenta, wicej informacji znajduje si w Instrukcji obslugi dolczonej dl blokady. Naley kupi dodatkow blokad. Blokowanie urzdzenia 1. Wló element blokujcy urzdzenia blokujcego do otworu w urzdzeniu na blokad Kensington( stron blokowania( ). ) i obró element w 2. Podlcz link zabezpieczajc Kensington. 3. Przymocuj kabel blokujcy Kensington do biurka lub cikiego przedmiotu. Blokada jest do kupienia w sklepach, przez Internet lub w naszym serwisie Instalacja urzdzenia Obsluga urzdzenia Co to jest platforma,,pc over IP"? Monitor moe dekodowa i wywietla ekran serwera PC, którego zawarto jest kodowana i przesylana przez sie (LAN), a take wywietla ekran komputera w postaci standardowego monitora. Monitor charakteryzuje si znacznie wysz wydajnoci ni standardowy pulpit zdalny (RDP), za dziki obsludze rozdzielczoci 1920 x 1080 pikseli umoliwia realizacj wysokiej jakoci prac graficznych. Monitor zapewnia wzmocnion ochron, poniewa uywany jest w polczeniu z serwerem PC oraz umoliwia dostp do Internetu, tworzenie dokumentów i edycj danych liczbowych. Dodatkowo, ten nowatorski monitor umoliwia obslug plików muzycznych, filmów wideo oraz gier, dziki polczeniu poprzez port USB z urzdzeniami zewntrznymi, takimi jak DSC, MP3, pamici zewntrzne itp. Monitor moe by wykorzystywany w wielu sytuacjach, takich jak wideokonferencje oraz wspólpraca zdalna, co jest moliwe dziki wywietlaniu ekranu sieciowego na innym terminalu za porednictwem portu DVI OUT. Obsluga urzdzenia Podlczanie monitora do komputera-hosta za pomoc kabla sieci LAN Komputer Koncentrator Przewód sieciowy Monitor Podlcz kabel zasilajcy do gniazda zasilania z tylu monitora. Podlcz mysz i klawiatur do portów USB. Polcz monitor z koncentratorem przez port LAN z tylu monitora. Polcz koncentrator z komputerem przez port LAN komputera. Komputer musi posiada adres IP. Po ustanowieniu polczenia z sieci LAN i przydzieleniu adresu IP mona wywietla obraz z komputera na monitorze. Do portu USB mona podlczy zewntrzne urzdzenie pamici masowej (np. DSC, MP3, pami zewntrzna itp.). Polczenie z komputerem hostem z wielu urzdze klientów jest moliwe wylcznie w przypadku zainstalowania na komputerze PC rozwizania wirtualizacji, np. vmware. 3-2 Obsluga urzdzenia 3-3 Plug & Play Po wlczeniu nowokupionego urzdzenia na ekranie pojawi si komunikat dotyczcy ustawienia optymalnej rozdzielczoci. Wybierz jzyk i ustaw optymaln rozdzielczo. / : Jzyk mona wybra za pomoc tych przycisków. MENU : Po naciniciu tego przycisku, komunikat zniknie z ekranu. Ustawianie optymalnej rozdzielczoci. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Pulpit i w wywietlonym menu kliknij polecenie Wlaciwoci. Na karcie Ustawienia wybierz optymaln rozdzielczo. Jeli nie zostala ustawiona optymalna rozdzielczo, komunikat ten pojawi si maksymalnie 3 razy. Obsluga urzdzenia Tabela Standardowe tryby sygnalu Ekran LCD ma jedn optymaln rozdzielczo, która zapewnia najwysz jako obrazu w zalenoci od jego rozmiaru. Jest to cecha charakterystyczna panelów LCD, odróniajca je od monitorów kineskopowych. Z tego powodu jako obrazu ulegnie pogorszeniu, jeli nie zostanie ustawiona rozdzielczo optymalna dla danego rozmiaru panelu. Zalecamy ustawienie optymalnej rozdzielczoci urzdzenia. Jeli sygnal z komputera jest przesylany w jednym z nastpujcych standardowych trybów, ekran zostanie automatycznie ustawiony. Jednak jeli sygnal jest przesylany w innym trybie, ekran bdzie pusty lub zawieci si tylko dioda zasilania. Naley wówczas wprowadzi ponisz konfiguracj ekranu, korzystajc z Instrukcji obslugi karty graficznej. NC190 CZSTOTLIWO TAKTOWANIA (MHZ) 25,175 28,322 30,240 57, ,000 25,175 31,500 36,000 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78, ,000 83, , , , ,000 POLARYZACJA SYNCHRONIZACJI (POZIOMA/ PIONOWA) +/-/+ -/-/-/-/-/+/+ +/+ +/+ +/+ -/-/+/+ +/+ -/+ -/+ +/+ +/+ +/+ TRYB WYWIETLANIA CZSTOTLIWO POZIOMA (KHZ) CZSTOTLIWO PIONOWA (HZ) IBM, 640 x 350 IBM, 720 x 400 MAC, 640 x 480 MAC, 832 x 624 MAC, 1152 x 870 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 VESA, 1024 x 768 VESA, 1024 x 768 VESA, 1152 x 864 VESA, 1280 x 800 VESA, 1280 x 800 VESA, 1280 x 960 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1280 x ,469 31,469 35,000 49,726 68,681 31,469 37,500 35,156 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 67,500 49,702 62,795 60,000 63,981 79,976 70,086 70,087 66,667 74,551 75,062 59,940 75,000 56,250 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 75,000 59,810 74,934 60,000 60,020 75,025 NC Obsluga urzdzenia TRYB WYWIETLANIA CZSTOTLIWO POZIOMA (KHZ) CZSTOTLIWO PIONOWA (HZ) CZSTOTLIWO TAKTOWANIA (MHZ) 25,175 28,322 30,240 57, ,000 25,175 31,500 31,500 36,000 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78, ,000 83, , , , , , , , , ,500 POLARYZACJA SYNCHRONIZACJI (POZIOMA/ PIONOWA) +/-/+ -/-/-/-/-/-/+/+ +/+ +/+ +/+ -/-/+/+ +/+ -/+ -/+ +/+ +/+ +/+ -/+ -/+ +/+ -/+ +/+ IBM, 640 x 350 IBM, 720 x 400 MAC, 640 x 480 MAC, 832 x 624 MAC, 1152 x 870 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 VESA, 1024 x 768 VESA, 1024 x 768 VESA, 1152 x 864 VESA, 1280 x 800 VESA, 1280 x 800 VESA, 1280 x 960 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1440 x 900 VESA, 1440 x 900 VESA, 1600 x 1200 VESA, 1680 x 1050 VESA, 1920 x 1080 Czstotliwo pozioma 31,469 31,469 35,000 49,726 68,681 31,469 37,861 37,500 35,156 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 67,500 49,702 62,795 60,000 63,981 79,976 55,935 70,635 75,000 65,290 67,500 70,086 70,087 66,667 74,551 75,062 59,940 72,809 75,000 56,250 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 75,000 59,810 74,934 60,000 60,020 75,025 59,887 74,984 60,000 59,954 60,000 Czas wymagany do przeskanowania jednego wiersza od lewej do prawej strony ekranu nazywa si cyklem poziomym. Odwrotno tej wartoci to czstotliwo pozioma. Czstotliwo pozioma jest podawana w khz. Czstotliwo odwieania pionowego Ekran LCD musi wywietla ten sam obraz dziesitki razy na sekund. Dziki temu uytkownicy ekranu mog zobaczy obraz. Ta czstotliwo jest nazywana czstotliwoci pionow. Czstotliwo pozioma jest podawana w Hz. Obsluga urzdzenia Instalowanie sterownika monitora Po instalacji sterownika urzdzenia mona ustawi jego odpowiedni rozdzielczo i czstotliwo. Sterowniki do urzdzenia znajduj si na dolczonej do niego plycie CD-ROM. Jeli dostarczony plik sterownika jest uszkodzony, prosimy o wizyt w centrum serwisowym lub przejcie na witryn firmy Samsung Electronics (http://www. samsung.com) i pobranie sterownika. 1.

9 Wló plyt CD ze sterownikiem do napdu CD-ROM. 2. Kliknij polecenie,,windows Driver". 3. Wybierz z listy posiadany model urzdzenia. 4. Wykonaj pozostale czynnoci instalacyjne zgodnie z wywietlanymi na ekranie instrukcjami. 5. Sprawd, czy w ustawieniach Panelu sterowania jest wywietlana odpowiednia rozdzielczo i czstotliwo odwieania. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z dokumentacj dotyczc systemu operacyjnego Windows 3-5 Obsluga urzdzenia 3-6 Przyciski urzdzenia Przyciski urzdzenia Przyciski s umieszczone u dolu produktu. IKONA MENU/ OPIS Nacinij ten przycisk, aby wywietli menu ekranowe (OSD). Za pomoc tego przycisku mona wyj z menu ekranowego lub wróci w nim do wyszego poziomu. * Blokada ustawie menu ekranowego Za pomoc tej funkcji mona zablokowa menu ekranowe i zachowa biece ustawienial lub zapobiec ich zmianie przez inn osob. Wl. : Nacinicie i przytrzymanie przycisku MENU przez pi sekund aktywuje funkcj blokady menu ekranowego. Wyl. : Nacinicie i przytrzymanie przycisku MENU przez pi sekund wylcza funkcj blokady menu ekranowego. Nawet jeeli wlczona jest funkcja blokady menu ekranowego OSD, regulacja funkcji <Brightness>, <Contrast> i <MagicBright> jest dostpna. Przycisk pelni rol przycisku zasilania, jeli serwer PC pracuje w trybie klienckim oraz rol przycisków kierunkowych w trybie Analog. Jeli menu OSD nie jest wywietlane na ekranie, nacinij ten przycisk, aby dostosowa glono. Umoliwiaj dostosowanie poszczególnych ustawie w menu. Nacinij ten przycisk, aby wybra funkcj. Nacinij przycisk [ /SOURCE], po czym wybierz sygnal wideo z podlczonego urzdzenia, gdy menu ekranowe jest wylczone. (Nacinicie przycisku [ /SOURCE] w celu zmiany ródla sygnalu wejciowego powoduje wywietlenie w lewej górnej czci ekranu komunikatu informujcego o aktualnym trybie sygnalu wejciowego). W trybie <Analog> ten przycisk uywany jest do automatycznej regulacji. W trybie <Client> ten przycisk sluy do rozlczania z serwerem. Nacinij ten przycisk, aby wlczy lub wylczy urzdzenie. / /SOURCE AUTO / Obsluga urzdzenia Obsluga menu ekranowego Obsluga menu ekranowegostruktura MENU GLÓWNE PICTURE COLOR Brightness Fine MagicColor Color Effect H-Position Contrast Red Gamma V-Position MENU PODRZDNE Sharpness MagicBright Green Image Size Blue Menu H-Position Display Time Coarse Color Tone Menu V-Position SIZE & POSITION SETUP&RESET Reset INFORMATION - Menu Transparency Language PICTURE MENU Brightness Contrast OPIS Kontrola jasnoci ekranu Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicBright> jest ustawiona na tryb <Dynamic Contrast>. Kontrola kontrastu obrazu wywietlanego na ekranie Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicBright> jest ustawiona na tryb <Dynamic Contrast>. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Kontrola iloci szczególów w obrazie wywietlanym na ekranie Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicBright> jest ustawiona na tryb <Dynamic Contrast>. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Dostpne s firmowe ustawienia zoptymalizowane pod ktem rónych warunków pracy, takich jak edycja dokumentu, korzystanie z Internetu, gry, ogldanie filmów lub zawodów sportowych itd. <Custom> Jeli firmowe ustawienia nie s wystarczajce, w trybie tym mona bezporednio skonfigurowa opcje <Brightness> i <Contrast>. <Text> Tryb ustawie odpowiednich dla edycji dokumentu. <Internet> Tryb ustawie odpowiednich dla korzystania z Internetu (tekst i obrazy). <Game> Tryb ustawie odpowiedni dla gier komputerowych, które zawieraj wiele elementów graficznych i wymagaj czstego odwieania ekranu. <Sport> Tryb ustawie odpowiedni dla ogldania zawodów sportowych, w których wystpuje duo ruchu. <Movie> Tryb ustawie oferujcy konfiguracj jasnoci i ostroci odpowiadajc telewizorowi przeznaczonemu do rozrywki (filmy, DVD itd). <Dynamic Contrast> Automatyczna kontrola kontrastu, zapewniajca zbalansowanie jasnych i ciemnych obrazów. Sharpness MagicBright 3-7 Obsluga urzdzenia MENU Coarse OPIS Usunicie pionowych szumów (wzorów linii) z ekranu. Poloenie obrazu moe si zmieni po wprowadzeniu nowych ustawie. Naley wówczas przesun obraz tak, aby byl wywietlany wywietlany na rodku ekranu. Sluy do tego menu <H-Position>. Ta funkcja jest dostpna tylko w trybie analog. Fine Usunicie poziomych szumów (wzorów linii) z ekranu. Jeli nie jest moliwe pelne usunicie szumu za pomoc funkcji <Fine>, naley zmieni ustawienia funkcji <Coarse> a nastpnie ponownie uy funkcji <Fine>. Ta funkcja jest dostpna tylko w trybie analog. COLOR Obsluga urzdzenia 3-7 MENU MagicColor OPIS Zwiksza czytelno naturalnych kolorów bez zmiany jakoci obrazu. Jest to moliwe dziki opracowanej przez firm Samsung wlasnej technologii poprawy jakoci cyfrowego obrazu. <Off> - Wylcza funkcj MagicColor. <Demo> - Mona porówna obrazy przy wlczonej i wylczonej funkcji MagicColor. <Full> - Zapewnia dokladniejszy obraz, wlcznie z obszarami o kolorze odpowiadajcymi ludzkiej skórze. Red Green Blue Color Tone <Intelligent> - Zwiksza chromatyk obrazu, poza obszarami o kolorze odpowiadajcym ludzkiej skórze. Zwiksza, zgodnie z ustawieniami uytkownika, warto czerwonego koloru. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Zwiksza, zgodnie z ustawieniami uytkownika, warto zielonego koloru. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Zwiksza, zgodnie z ustawieniami uytkownika, warto niebieskiego koloru. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Funkcja pozwalajca na wybór temperatury koloru. <Cool> - Ustawienie chlodniejszej temperatury koloru. <Normal> - Ustawienie standardowej temperatury koloru <Warm> - Ustawienie cieplejszej temperatury koloru. <Custom> - Wybierz to menu, aby rcznie ustawi temperatur koloru. Jeli firmowa temperatura nie jest odpowiednia, mona rcznie wybra kolory funkcji <Color Effect>. Color Effect Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. Ogólny klimat mona zmieni poprzez zmian kolorów na ekranie. Menu niedostpne, gdy funkcja <MagicColor> jest ustawiona na tryb <Full> lub <Intelligent>. <Off> - Wylcza funkcj color effect. <Grayscale> - Wywietlanie obrazów na czarno-bialo.

10 <Green> - Wywietlanie obrazów tylko na zielono. <Aqua> - Wywietlanie obrazów tylko w kolorze wody. Gamma <Sepia> - Wywietlanie obrazów tylko w kolorze sepia. wplywa on na inne funkcje komputera. wybra po jakim czasie menu zostanie automatycznie ukryte. Connect zostaje wywietlony po uruchomieniu urzdzenia. Ekran Polczenie zapewnia take dostp do okna Opcje. ladowania Portalu). <Options> menu ekranowego zawiera: <Configuration> <Diagnostics> <Information> <User Settings> <Password> Wybór jednej z opcji powoduje wywietlenie okna ustawie. Rysunek 2-5: Menu OSD <Options> Instalacja oprogramowania 4-1 Okno <Configuration> Okno <Configuration> umoliwia administratorowi dostp do kart okna z ustawieniami definiujcymi dzialanie portalu i interakcj ze rodowiskiem. W oknie <Configuration> dostpne s nastpujce karty: <Network> <Label> <Connection Management> <Discovery> <Session> <RDP> <Language> <OSD> <Zeruj> <VMware View> Kada karta zawiera przyciski <OK>, <Cancel> i <Apply>, które umoliwiaj zatwierdzenie lub anulowanie zmian ustawie dokonanych na karcie. Niektóre urzdzenia PCoIP nie s chronione haslem i nie wymagaj hasla do zalogowania do stron administracyjnych lub dostpu do parametrów menu ekranowego. Ochron haslem mona wlczy na stronie logowania, ochron menu ekranowego mona wlczy poprzez ekran Konsoli zarzdzaniapcoip. Karta <Network> Karta <Network> umoliwia administratorowi ustawienie parametrów sieciowych Portalu. Parametry karty Network mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-6: <Konfiguracja karty <Network> <Enable DHCP> Kiedy wlczona jest funkcja <Enable DHCP>, urzdzenie polczy si z serwerem DHCP, który przypisze mu adres IP, mask podsieci, adres IP bramy i serwery DNS. Gdy funkcja jest wylczona urzdzenie wymaga rcznego ustawienia tych parametrów. <IP Address> Pole Adres IP okrela <IP address> urzdzenia. Jeli funkcja DHCP jest wylczona, wymagane jest wypelnienie tego pola. Jeli funkcja DHCP jest wlczona, pole nie jest edytowalne. W polu naley wprowadzi prawidlowy adres IP. Jeli wprowadzony adres IP jest nieprawidlowy, zostanie wywietlony monit zawierajcy polecenie jego poprawy. <Subnet Mask> Pole <Subnet Mask> okrela mask podsieci urzdzenia. Jeli funkcja DHCP jest wylczona, wymagane jest wypelnienie Instalacja oprogramowania 4-1 tego pola. Jeli funkcja DHCP jest wlczona, pole nie jest edytowalne. W polu naley wprowadzi prawidlow mask podsieci. Jeli wprowadzona maska podsieci jest nieprawidlowa, zostanie wywietlony monit zawierajcy polecenie jej poprawy. <Gateway> Pole <Gateway> okrela adres IP bramy urzdzenia. Jeli funkcja DHCP jest wylczona, wymagane jest wypelnienie tego pola. Jeli funkcja DHCP jest wlczona, pole nie jest edytowalne. <Primary DNS Server> Pole <Primary DNS Server >okrela adres IP podstawowego serwera DNS urzdzenia. Pole to jest opcjonalne. Jeli funkcja DHCP jest wlczona, pole nie jest edytowalne. <Secondary DNS Server> Pole <Secondary DNS Server> okrela adres IP drugiego serwera DNS urzdzenia. Pole to jest opcjonalne. Jeli funkcja DHCP jest wlczona, pole nie jest edytowalne. <Domain Name> Pole <Domain Name> zawiera nazw uywanej domeny np. `domain.local'. Pole to jest opcjonalne. Pole okrela domen, w której znajduje si Host lub Portal. <FQDN> Pole <FQDN> zawiera peln, jednoznaczn nazw domenow (Fully Qualified Domain Name) dla Hosta lub Portalu. Domylna nazwa to pcoip-host-mac lub pcoip-portal-mac, gdzie MAC oznacza fizyczny adres MAC Hosta lub Portalu. W przypadku, gdy uywana jest nazwa domeny, zostanie ona dolczona do pola FQDN, np. pcoip-host-mac.domain.local. Aby skorzysta z funkcji FQDN, wymagany jest serwer DNS z DHCP option 81. <Ethernet Mode> Pole <Ethernet Mode> sluy do konfiguracji trybu Ethernet Portalu. Dostpne opcje to: <Auto> <10 Mbps Full-Duplex> <100 Mbps Full-Duplex> Administratorzy powinni ustawi opcj <Ethernet Mode> w pozycji <Auto>, lub skorzysta z ustawie <10 Mbps FullDuplex> lub <100 Mbps Full-Duplex>, jeeli inne urzdzenia, takie jak switch, s skonfigurowane do pracy w trybie <10 Mbps Full-Duplex> bd <100 Mbps Full-Duplex>. Karta <Label> Karta <Label> umoliwia administratorowi dodanie niestandardowych informacji do Hosta lub Portalu. Parametry karty Portal Label mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-7: <Konfiguracja karty <Label> Instalacja oprogramowania 4-1 <PCoIP Device Name> Pole <PCoIP Device Name> umoliwia nadanie Hostowi lub Portalowi nazwy logicznej. Domylna nazwa to pcoip-hostmac lub pcoip-portal-mac, gdzie MAC oznacza fizyczny adres MAC Hosta lub Portalu. <PCoIP Device Description> Pole <PCoIP Device Description> umoliwia dodanie opisu lub dodatkowych informacji do Hosta lub Portalu, np. lokalizacj punktu kocowego itp. Pole <PCoIP Device Description> nie jest wykorzystywane przez oprogramowanie sprztowe; dostpne jest wylcznie na uytek administratora. <Generic Tag> Pole <Generic Tag> umoliwia administratorowi dodanie ogólnych informacji o znacznikach Hosta lub Portalu. Pole <Generic Tag> nie jest wykorzystywane przez oprogramowanie sprztowe; dostpne jest wylcznie na uytek administratora. Karta <Connection Management> Karta <Connection Management> umoliwia wlczenie lub wylczenie funkcji zarzdzania polczeniami oraz okrelenie adresu IP menedera polcze. Podczas kontrolowanego polczenia zewntrzny serwer <Connection Managerment> komunikuje si z urzdzeniem i moe nim zdalnie sterowa oraz dokonywa jego konfiguracji. Dodatkowo meneder polcze moe zlokalizowa odpowiednie urzdzenie równorzdne, z którym dane urzdzenie moe si polczy oraz zainicjowa polczenie. <Connection management> moe znacznie uproci zarzdzanie duym, zloonym systemem. Parametry karty Connection Management mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-8: <Konfiguracja karty <Connection Management> <Enable Connection Management> Jeli wlczona jest opcja <Enable Connection Management>, urzdzenie moe by konfigurowane i kontrolowane za porednictwem zewntrznego menedera polcze. <Identify Connection Manager By> Pole wyboru <Identify Connection Manager By> umoliwia administratorowi wybór sposobu identyfikacji menedera polcze - przez <IP address> lub przez peln, jednoznaczn nazw domenow (ang.

11 Fully Qualified Domain Name FQDN). Jeli opcja zarzdzania polczeniami jest wylczona, wypelnienie pola nie jest wymagane i nie jest ono edytowalne. Tabela 2-1 pokazuje parametry konfiguracji dostpne po wybraniu którejkolwiek z metod. Jeeli wprowadzony zostal niepoprawny adres IP lub nazwa DNS, menu OSD wywietli komunikat z prob o jego poprawienie. Tabela 2-1: Metody Menedera Polcze 4-1 Instalacja oprogramowania METODA <IP address> <FQDN> Adres IP Menedera Polcze Nazwa DNS Menedera Polcze POLA DANYCH <Enable Event Log Notification> Pole <Enable Event Log Notification> okrela, czy urzdzenia PCoIP Host i Portal maj wysyla zawarto dziennika zdarze na serwer zarzdzajcy polczeniami. <Enable Diagnostic Log> Pole <Enable Diagnostic Log> okrela, czy informacje o bldach podczas zarzdzania polczeniami maj by zapisywane do dziennika zdarze urzdze PCoIP Host i Portal. Karta <Discovery> Karta konfiguracyjna <Discovery umoliwia uycie funkcji ulatwiajcych wykrycie Portali w systemie PCoIP. Parametry karty Discovery mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-9: <Konfiguracja karty <Discovery> <Enable Discovery> Jeeli wlczona jest opcja <Enable Discovery>, urzdzenie dynamicznie wykryje urzdzenia równorzdne za pomoc mechanizmu SLP Discovery, nie wymagajc wczeniejszych informacji na temat ich lokalizacji w sieci. Moe to w znaczny sposób ograniczy prace zwizane z konfiguracj oraz obslug zloonych systemów. Mechanizm lokalizacji SLP wymaga, by router umoliwial transmisj multicast, dlatego te zalecanym mechanizmem poszukiwania jest lokalizowanie poprzez DNS-SRV. <Enable Host Discovery> Funkcja <Enable Host Discovery> umoliwia Portalowi wykrycie hostów, które nie bior udzialu w sesji PCoIP. Gdy funkcja jest wlczona, Portal moe wywietli do 10 dostpnych hostów wg kolejnoci ich wykrycia. Oczekuje si, e funkcja <Enable Host Discovery> bdzie uywana z niewielk liczb hostów. Karta <Session> Karta <Session> umoliwia administratorowi konfiguracj sposobu polczenia urzdzenia z urzdzeniami równorzdnymi. Parametry karty Session mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Instalacja oprogramowania 4-1 Rysunek 2-10: <Konfiguracja karty <Session> <Session Type> Pole <Session Type> umoliwia administratorowi konfiguracj Portalu dla sesji PCoIP lub RDP. <Identify Peer By> Pole wyboru <Identify Peer By> umoliwia administratorowi wybór sposobu identyfikacji urzdzenia równorzdnego przez adres IP i adres MAC lub przez peln, jednoznaczn nazw domenow (ang. Fully Qualified Domain Name FQDN). Tabela 2-2 pokazuje parametry tosamoci równorzdnej dostpne po wybraniu którejkolwiek z metod. Jeeli wprowadzony zostal niepoprawny adres IP lub nazwa DNS, menu OSD wywietli komunikat z prob o jego poprawienie. Tabela 2-2: Metody Identyfikacji równorzdnej METODA IDENTYFIKACJI RÓWNORZDNEJ Adres IP/MAC urzdzenia równorzdnego POLA DANYCH Adres IP urzdzenia równorzdnego Adres MAC urzdzenia równorzdnego KOMENTARZ klient PCoIP lub Portalu RDP PCoIP klient PCoIP lub Portalu RDP FQDN urzdzenia równorzdnego FQDN urzdzenia równorzdnego <Enable Auto-Reconnect> Opcja <Enable Auto-Reconnect> umoliwia Portalowi automatyczne wznowienie polczenia z ostatnim polczonym hostem po przerwaniu sesji. <RDP> Karta <RDP> umoliwia konfiguracj ustawie protokolu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, <RDP>) dla danego urzdzenia. Parametry karty RDP mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. 4-1 Instalacja oprogramowania Rysunek 2-11: <Konfiguracja karty <RDP> <Resolution> Pole <Resolution> okrela rozdzielczo ekranu pulpitu zdalnego <RDP>. Dostpne wartoci to: <Native Resolution> <800x600> <1024x768> <1280x768> <1280x1024> <1440x900> <1600x1200> <1680x1050> <1920x1080> <1920x1200> <Bit Depth> Parametr <Bit Depth> okrela glbi kolorów sesji <RDP>. Dostpne wartoci to: <8 bpp> (bitów na piksel) <16 bpp> <24 bpp> <Terminal Server Port> Pole <Terminal Server Port> sluy do ustawienia numeru portu, z którym lczy si stacja kliencka <RDP>. <Audio Mode> Pole <Audio Mode> umoliwia okrelenie miejsca odtwarzania dwiku podczas sesji <RDP>. Dostpne opcje to: <None> <Play on client> <Play on host> <Enable Wallpaper> Pole <Enable Wallpaper> udostpnia moliwo wykorzystania tapety podczas sesji <RDP>. <Enable Themes> Pole <Enable Themes> udostpnia moliwo wykorzystania tematu pulpitu podczas sesji <RDP>. Karta <Language> Pole <Language> umoliwia konfiguracj jzyka menu ekranowego OSD. Instalacja oprogramowania 4-1 Parametry karty Language mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-12: <Konfiguracja karty <Language> <Language> Pole <Language> umoliwia konfiguracj jzyka menu ekranowego (OSD) oraz komunikatów dziennika zdarze na poziomie uytkownika. <Keyboard Layout> Pole <Keyboard Layout> umoliwia administratorowi zmian ukladu klawiatury. Karta <OSD> Karta <OSD> umoliwia zmian parametrów menu ekranowego (<OSD>). Parametry karty OSD mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-13: <Konfiguracja karty <OSD> 4-1 Instalacja oprogramowania <Screen-Saver Message> Pole <Screen-Saver Message> umoliwia zmian tekstu wygaszacza ekranu OSD. Tekst moe zawiera do 240 znaków. Wygaszacz ekranu jest prostym, czarnym ekranem, na tle którego do przypadkowych miejsc przeskakuje tekst. <Screen-Saver Timeout> Pole <Screen-Saver Timeout> umoliwia konfiguracj limitu czasu wygaszacza ekranu. Limit czasu moe by skonfigurowany w sekundach, do 9999 sekund. Ustawienie 0 sekund powoduje wylczenie wygaszacza ekranu. Karta <Reset> Karta <Reset> umoliwia wyzerowanie wszystkich konfigurowalnych parametrów przechowywanych w pamici flash. Parametry karty Reset mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-14: <Zeruj> <Reset Parameters> Przycisk <Reset> umieszczony w polu <Reset Parameters> usuwa wszystkie ustawienia i uprawnienia oraz przywraca domylne wartoci fabryczne. Po naciniciu tego przycisku zostaje wywietlone okno, w którym naley potwierdzi wybór, co zapobiega przypadkowemu wyzerowaniu ustawie.

12 Karta <VMware View> Karta <VMware View> umoliwia konfiguracj urzdzenia do pracy z programem VMware View Connection Server. Parametry karty VMware View mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Instalacja oprogramowania 4-1 Rysunek 2-15: <Konfiguracja karty <VMware View> <<Enable VMware View> Jeeli opcja <Enable VMware View> jest wlczona, Portale mona skonfigurowa do pracy z programem VMware View Connection Server. Aby wlczy opcj podgldu VMware, pole wyboru <Enable Connection Management> na karcie <Connection Management> nie moe by zaznaczone. <Identify Connection Server by> Pole wyboru <Identify Connection Server by> umoliwia administratorowi wybór sposobu identyfikacji menedera polcze przez adres IP lub przez peln, jednoznaczn nazw domenow (Fully Qualified Domain Name, FQDN). Jeli opcja VMware View jest wylczona, wypelnienie pola nie jest wymagane i nie jest ono edytowalne. <Port> Parametr <Port> umoliwia administratorowi okrelenie portu do komunikacji z programem VMware View Connection Server. <SSL> Parametr <SSL> umoliwia administratorowi okrelenie protokolu <SSL> do komunikacji z programem VMware View Connection Server. <Auto connect> Parametr <Auto connect> umoliwia okrelenie, czy Portal ma si automatycznie lczy z programem VMware View Connection Server po uruchomieniu. Okno <Diagnostics> Okno <Diagnostics> umoliwia administratorowi dostp do kart zawierajcych narzdzia diagnostyczne dla Portalu. W oknie <Diagnostics> dostpne s nastpujce karty: <Event Log> <Session Statistics> <PCoIP Processor> <Ping > Kada karta zawiera przycisk Close, slucy do zamknicia okna. Karta <Event Log> Karta <Event Log> umoliwia przegldanie i usuwanie z Portalu komunikatów dziennika zdarze. 4-1 Instalacja oprogramowania Dziennik <Event Log> (skrócony lub szczególowy) mona take uruchomi poprzez Interfejs sieciowy administratora. Rysunek 2-16: <Event Log> <View event log message> Pole <View event log messages> wywietla komunikaty dziennika wraz z informacj o czasie ich utworzenia. Dostpne s dwa zwizane z polem przyciski. <Refresh> Nacinicie przycisku <Refresh> powoduje odwieenie wywietlonych komunikatów dziennika zdarze. <Clear> Nacinicie przycisku <Clear> powoduje usunicie wszystkich wywietlonych komunikatów dziennika zdarze. Karta <Session Statistics> Karta <Session Statistics> umoliwia administratorowi przegldanie statystyk PCoIP dla ostatniej aktywnej sesji PCoIP dla Portalu. <Dziennik <Session Statistics> (skrócony lub szczególowy) mona take uruchomi poprzez Interfejs sieciowy administratora. Rysunek 2-17: <Session Statistics> Instalacja oprogramowania 4-1 <PCoIP Packets Statistics> <PCoIP Packets Sent> Pole <PCoIP Packets Sent> wywietla calkowit liczb pakietów PCoIP wyslanych z Portalu do Hosta podczas ostatniej aktywnej sesji. <PCoIP Packets Received> Pole <PCoIP Packets Received> wywietla calkowit liczb pakietów PCoIP odebranych z Hosta do Portalu podczas ostatniej aktywnej sesji. <PCoIP Packets Lost> Pole <PCoIP Packets Lost> wywietla calkowit liczb pakietów PCoIP utraconych podczas ostatniej aktywnej sesji. <Bytes Statistics> <Bytes Sent> Pole <Bytes Sent> zawiera calkowit liczb bajtów wyslanych podczas ostatniej aktywnej sesji. <Bytes Received> Pole <Bytes Received> zawiera calkowit liczb bajtów odebranych podczas ostatniej aktywnej sesji. <Round Trip Latency> Pole <Round Trip Latency> przedstawia lczne opónienie systemu PCoIP i sieci w obie strony (tj. od Portalu do Hosta i z powrotem do Portalu), liczone w milisekundach (+/- 1 ms). Karta <PCoIP Processor> Karta <PCoIP Processor> umoliwia przegldanie czasu dzialania procesora Portal PCoIP od ostatniego uruchomienia. Czas dzialania <PCoIP Processor> jest take widoczny w Interfejsie sieciowym administratora. Rysunek 2-18: <PCoIP Processor> Karta <Ping> Karta <Ping umoliwia przeslanie sygnalu ping do urzdzenia w celu sprawdzenia, czy jest ono dostpne poprzez sie IP. Moe by to pomocne przy ustaleniu, czy Host jest osigalny. Karta <Ping> nie posiada odpowiednika w Interfejsie sieciowym administratora opisanym w Czci Instalacja oprogramowania Rysunek 2-19: <Ping > Ustawienia Ping <Destination> Adres IP lub FQDN, na który ma by przeslany sygnal ping <Interval> Odstp czasu midzy pakietami ping <Packet Size> Rozmiar pakietu ping Pakiety <Sent> Liczba wyslanych pakietów ping <Received> Liczba odebranych pakietów ping Okno <Information> Okno <Information> umoliwia administratorowi dostp do karty Version, zawierajcej informacje na temat urzdzenia. Instalacja oprogramowania 4-1 Informacje na karcie Version mona take skonfigurowa za pomoc Interfejsu sieciowego administratora. Rysunek 2-20: <Version> Informacja VPD Vital Product Data (VPD) jest informacj dostarczan przez producenta, umoliwiajc jednoznaczn identyfikacj kadego Portalu lub Hosta. <MAC Address> Unikalny <MAC address> Portalu <Unique Identifier> Unikalny identyfikator Portalu <Serial Number> Unikalny numer seryjny Portalu <Firmware Part Number> Numer czci oprogramowania sprztowego PCoIP <Hardware Version> Numer wersji sprztowej Portalu Informacja o oprogramowaniu sprztowym Okno <Firmware Information> wywietla biece szczególy oprogramowania sprztowego PCoIP. <Firmware Version> Bieca wersja oprogramowania sprztowego PCoIP <Firmware Build ID> Kod wersji aktualnego oprogramowania sprztowego systemu PCoIP <Firmware Build Date> Data wprowadzenia wersji aktualnego oprogramowania sprztowego systemu PCoIP <PCoIP Processor Revision> Pole <PCoIP Processor Revision> wywietla kod wersji PCoIP Processor. Kod TERA1x00 wersja sprztowa A jest oznaczony symbolem 0.0, natomiast TERA1x00 wersja sprztowa B - symbolem 1.0. Informacje o programie rozruchowym (ang. bootloader) Informacje o programie rozruchowym dotycz aktualnego programu rozruchowego systemu PCoIP. <Bootloader Version> Wersja aktualnego programu rozruchowego systemu PCoIP. <Bootloader Build ID> Kod wersji aktualnego programu rozruchowego systemu PCoIP 4-1 Instalacja oprogramowania <Bootloader Build Date> Data wprowadzenia wersji aktualnego programu rozruchowego systemu PCoIP Okno <User Settings> Okno <User Settings> umoliwia dostp uytkowników do kart okna, które okrelaj ustawienia myszy i klawiatury oraz jako obrazu systemu PCoIP.

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG BX2231

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG BX2231 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 400MX. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa Xesar Uruchomienie Karta sieciowa Konfigurowanie komputera W celu skonfigurowania karty sieciowej Xesar można używać dowolnego komputera, może to być także komputer, na którym używane jest oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

LCD Monitor Instrukcja obsługi

LCD Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster B1630N/B1730NW/B1930N/BX1930N/B1930NW/B2030/B2030N/ BX2030N/B2230/B2230N/B2230W/B2330/B2430L LCD Monitor Instrukcja obsługi Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia. Jego specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PS50C6900YW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo