Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín"

Transkrypt

1

2 ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, BANSKÁ BYSTRICA Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín Al beta CVACHOVÁ, Pavol CHROMÝ, Ema GOJDIÈOVÁ, Anna LESKOVJANSKÁ, Eva PIETOROVÁ, Andrea ŠIMKOVÁ, Marica ZALIBEROVÁ BANSKÁ BYSTRICA

3 Obsah 1. Úvod Botanická charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín Rod: Astra (Aster L.)... 4 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.), astra malokvetá (Aster tradescantii L.), astra vŕbovitá (Aster x salignus Willd.), astra novobelgická (Aster novi-belgii L.), astra hladká (Aster laevis L.) a astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) E. Pietorová, E.Uherčíková 3.1. Rod: Boľševník (Heracleum L.) Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier), boľševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi Manden.) a boľševník borščový (Heracleum sphondylium L.) A. Cvachová 4.1. Rod: Dvojzub (Bidens L.) Dvojzub listnatý (Bidens frondosa L.) a dvojzub trojdielny (Bidens tripartita L.) A. Cvachová, M. Zaliberová 5.1. Rod: Hviezdnik (Stenactis Cass.) Hviezdnik ročný (Stenactis annua (L.) Ness), hviezdnik ročný pravý (Stenactis annua (L.) Nees subsp. annua), hviezdnik ročný severný (Stenactis annua subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Á. Löve et D. Löve) a hviezdnik ročný ostrozubý (Stenactis annua subsp. strigosa (Mühl. ex Willd.) Soó) A. Šimková 6.1. Rod: Pohánkovec (Fallopia Adans.) Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.), pohánkovec sachalínsky (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.) a pohánkovec český (Fallopia x bohemica Chrtek et Chrtková) E. Gojdičová 7.1. Rod: Rudbekia (Rudbeckia L.) Rudbekia srstnatá (Rudbeckia hirta L.) a rudbekia strapatá (Rudbeckia laciniata L.) A. Leskovjanská 8.1. Rod: Slnečnica (Helianthus L.) Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.) a slnečnica málokvetá (Helianthus decapetalus auct. non L.) A. Cvachová 2

4 9.1. Rod: Zlatobyľ (Solidago L.) Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea Aiton) P. Chromý 3. Zoznam použitej literatúry Poznámky 3

5 1. Úvod V našej krajine sa v poslednom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, kde vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy. Vzhľadom k tomu, že nie všetky pracoviská ochrany prírody a jej pracovníci sa systematicky venujú problematike cudzokrajných (nepôvodných), najmä invázne sa správajúcich druhov rastlín a tiež dostupnosť vhodnej odbornej literatúry je rozdielna, rozhodli sme sa vydaním tejto príručky pomôcť jednoznačnej správnej determinácii týchto druhov v teréne. Keďže ani pre bežnejšie a častejšie sa vyskytujúce druhy týchto rastlín nebol doteraz spracovaný sumárny opisný materiál (údaje s presnejšími, diakritickými znakmi sú roztratené v rôznych publikáciách, rozhodla sa Gestorská skupina pre invázne druhy rastlín pri Štátnej ochrane prírody SR, Centra ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici spracovať pre interné potreby odborných organizácií ochrany prírody predkladanú botanickú príručku. Sú v nej prezentované problematické, najfrekventovanejšie (ťažšie určiteľné alebo ľahko zameniteľné) nepôvodné invázne, ale i pôvodné domáce (autochtónne) druhy rastlín, s ktorými sa najčastejšie pri mapovaní vo voľnej (osobitne nechránenej), ale i chránenej prírode (maloplošné chránené územia) stretávajú pracovníci, zabezpečujúci evidenciu týchto druhov. V tejto etape bolo gestorskou skupinou vybraných 8 rodov (Aster, Bidens, Fallopia, Helianthus, Heracleum, Rudbeckia, Solidago a Stenactis) s 19 druhmi a 3 poddruhmi. Ku každému z druhov je v príručke uvedená základná morfologická charakteristika, pričom pozornosť je zameraná na hlavné určovacie a rozlišovacie diakritické znaky, ktoré sú znázornené aj na obrázkoch. Perové kresby spracoval pán Štefan Gura podľa grafických predlôh z kľúčov na určovanie rastlín (JÁVORKA, CSAPODY, 1975; ROTHMALLER, 1987; DOSTÁL, 1989; DOSTÁL, ČERVENKA, ; HEJNÝ, SLAVÍK 1990; SLAVÍK, 1997) a zo samostatných príspevkov niektorých autorov (MANDÁK, PYŠEK 1997). Pre rod Stenactis podklady obrázkov nakreslila členka gestorskej skupiny Andrea Šimková. Slovenské a latinské mená taxónov sú upravené podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (MARHOLD, HINDÁK, 1998). 2. Botanická charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín 2.1. Rod: Astra (Aster L.) Èe¾aï: astrovité (Asteraceae) Veľká skupina pôvodom severoamerických druhov rodu Aster L. sa od domácich druhov (Aster alpinus L., A. amelloides Besser) líši najmä bohatšími súkvetiami s menšími úbormi. Domáce druhy astier majú pomerne veľké úbory (jednotlivé alebo v chudobnej metline), zákrovné listene 1,5-2 mm široké a sú ochlpené. 4

6 Pre potreby príručného kľúča bola vybratá skupina šiestich najviac rozšírených druhov a ich krížencov: Aster lanceolatus Willd., A. tradescantii L., A. novi-belgii L., A. laevis L., A. x salignus Willd., A. x versicolor Willd. K spoločným znakom, ktorými sa vybraná skupina šiestich druhov a krížencov líši od domácich druhov a od ďalších štyroch nepôvodných severoamerických druhov (Aster divaricatus L., A. cordifolius L., A. novae-angliae L. a A. patulus Lam.) patria: - úbory menšie alebo stredne veľké, v bohatších súkvetiach, zákrov viacradový, zákrovné listene 1,5-2 mm široké - rastliny nežľaznaté, holé alebo jemne páperisté, - stonkové listy podlhovasté až vajcovito kopijovité (nie srdcovité), sediace alebo objímavé, celistvookrajové, alebo oddialene zubaté (nie ostropílkovité). HOFFMANN (1996) túto skupinu tzv. kritických taxónov spolu s ich krížencami považuje za agregátne druhy a vyčleňuje ich do troch skupín. Toto členenie je vhodné aj z hľadiska prehľadnosti ich vzájomného rozlíšenia. 1) Aster lanceolatus agg. (A. lanceolatus, A. tradescantii) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, ale neobjímavými (ojedinele poloobjímavými), úbory menšie ( mm, resp. ± 15 mm) 2) Aster novi-belgii agg. (A. novi-belgii, A. x salignus = A. novi-belgii x A. lanceolatus) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, objímavými, príp. poloobjímavými, uškatými, úbory väčšie ( mm), vonkajšie zákrovné listene odstávajúce, zákrov zelený, neškvrnitý. 3) Aster laevis agg. (A. laevis, A. x versicolor = A. laevis x A. novi-belgii ) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, objímavými, úbory väčšie ( mm), zákrovné listene pritlačené, zákrov bielo-zeleno škvrnitý. Stanovištia: Uprednostňujú pôdy vlhšie, bohaté na dusík, ako sú brehy tokov, lužné lesy, tiež okraje ciest, ruderálne stanovištia. Uvedené druhy obsadzujú podobné stanovištia, iba pre A. laevis HOFFMANN (1996) uvádza, že ide o viac kontinentálny typ, uprednostňujúci skôr čerstvé až suchšie stanovištia, hlavne otvorené biotopy lúky, redšie lesy, okraje ciest a železničné priekopy. Ako okrasné trvalky sa často pestujú A. laevis a A. novi-belgii s. str. 5

7 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.) 6

8 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.) syn.: Aster salicifolius Lamk. non Scholler, A. frutetorum Wimm., A. lamarckianus Aschers. et Graeb., non Nees, A. simplex Willd. Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s dlhými plazivými podzemkami. Stonka vzpriamená, prevažne holá, v dolnej časti môžu byť zbiehajúce rady jemných chlpov, v hornej časti rozkonárená. Bazálne listy zreteľne stopkaté, široko elipsovité, počas kvetu odumreté. Stonkové listy podlhovasto až vajcovito obrátene kopijovité, 3 15 cm dlhé, 0,5 2 cm široké, holé až riedko chlpaté, s celistvookrajovým až oddialene plytko pílkovitým okrajom; na báze zúžené, sediace, bez ušiek. Listy konárikov podobné stonkovým ale menšie, celistvookrajové, s ± uškatou bázou. Súkvetie metlina, zložené z ± jednostranných strapcov. Metlina až z 1000 úborov, ktoré nie sú nakopené na konci konárikov. Úbory pomerne malé, ± 15 mm široké (10 20 mm, max. 25 mm). Zákrov viacradový, zákrovné listene zelené, s úzkym bieloblanitým lemom, strechovite sa prekrývajú, vnútorné 2 3 x dlhšie ako vonkajšie, pritlačené. Terčové kvety žlté, lúčové biele alebo modrofialové. Kvitne v septembri až novembri. Plod nažka, 1,5 2 mm dlhá, oválna, chocholec 3,2 6,4 mm dlhý z 25 až 40 štetín. Do blízkeho okolia sa šíri najmä plazivými výbežkatými, husto rozkonárenými podzemkami a ich úlomkami (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Domovom astry kopijovitolistej je východná časť Sev. Ameriky. Do Európy sa rozšírila v 19. storočí, kedy sa pestovala ako okrasná rastlina (KUBEČKOVÁ et al. 1964). Stanovištia Sú bohaté na dusík, tienené až výslnné. Rastie na rumoviskách, skládkach, okrajoch ciest, odkiaľ sa šíri najmä do sprievodnej vegetácie tokov (v spoločenstvách zväzov Salicion albae, Senecionion fluviatilis ako epekofyt aj v ďalších spoločenstvách triedy Galio-Urticetea). Na narušených stanovištiach, ale i na poloprirodzených a prirodzených stanovištiach, kde je najnebezpečnejší (napr. na okrajoch lesov, v podrastoch rozvolnených lesných porastov (napr. pri Morave a Dunaji)), môže vytvárať rozsiahle zárasty Astra malokvetá (Aster tradescantii auct non L.) syn.: Aster parviflorus Nees Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, podzemok dlhý, plazivý. Stonka priama, mäkko páperistá. Stonkové listy úzke, obrátene kopijovité, zúženou bázou sediace, neobjímavé, bez ušiek, celistvookrajové, na okraji drsné, končisté. Listy konárikov 7

9 Astra malokvetá (Aster tradescantii auct non L.) 8

10 podobné, ale menšie. Spodná strana listov na celej ploche chlpatá. Úbory malé, v 12 l5 mm, na konci konárikov strapcovito nakopené, súkvetie metlina, v obryse užšia. Zákrov len 4 mm dlhý, neškvrnitý, listene celé zelené. Vnútorné listene 3 4x dlhšie ako vonkajšie, špičkou odstávajúce. Terčové kvety žlté, lúčové biele alebo bledofialové, pri odkvitaní červenkasté. Kvitne skôr ako iné astry (v auguste až októbri), ale väčšinou je sterilná (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Podobne ako u ostatných nepôvodných druhov astier, aj astra malokvetá pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ sa k nám dostala ako okrasná trvalka. Stanovištia Ako u A. lanceolatus, rastie v spoločestvách zväzov Salicion albae, Senecionion fluviatilis, ako aj v ďalších spoločenstvách triedy Galio-Urticetea. U nás väčšinou rastie v pobrežných krovinách Astra novobelgická (Aster novi-belgii L.) Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s dlhým plazivým rozkonáreným podzemkom. Stonka priama, na báze holá, pod listami so zbiehajúcimi radmi chlpov, zriedka len pod úbormi chlpatá. Bazálne listy vajcovito kopijovité, holé, okraj listu drsný, oddialene pílkovitý. Stonkové listy podlhovasto kopijovité až vajcovito kopijovité, s okrajom oddialene pílkovitým až celistvookrajové, s bázou vykrojenou (siaha do ½ obvodu stonky), na okraji drsné, 4 17 cm dlhé, 0,4 2,5 cm široké. Listy konárikov menšie, končisté. Súkvetie metlina alebo chochlíková metlina obrátene kužeľovitého tvaru. Úbory stredne veľké až veľké mm, najčastejšie s ± 30 mm. Zákrov viacradový, listene ± rovnako dlhé, mierne odstávajúce, zriedkavo vonkajšie siahajú len do ½ vnútorných, zelené, neškvrnité. Terčové kvety žlté, lúčové modrofialové, svetlofialové až biele. Plody - nažky cca 2 mm dlhé, riedko chlpaté. Je to veľmi variabilný druh. Kvitne od augusta do októbra (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Domovom astry novobelgickej je Severná Amerika východná časť USA, pobrežie Atlantiku (od južného Neufundlandu cez južný Quebec po Georgiu) a Kanada. Stanovištia Na stanovištia nie je náročná, najlepšie jej vyhovuje piesčitá až hlinito-piesčitá vlhká pôda, ale rastie aj na suchších stanovištiach. Ťažisko rozšírenia má v nížinnom až pahorkatinnom stupni, ojedinele vystupuje aj do podhorských oblastí. 9

11 Astra novobelgická (Aster novi-belgii L.) 10

12 Astra vŕbovitá (Aster x salignus Willd.) 11

13 Veľmi rýchlo sa šíri najmä pozdĺž vodných tokov, kde vytvára široké lemy v polozatienených až na výslnných miestach. Často rastie aj na zdevastovaných odlesnených stanovištiach v alúviách riek v spoločenstvách zväzu Senecionion fluviatilis, Arction lappae a triedy Galio-Urticetea. Je silne konkurenčným druhom (JAROLÍMEK, ZALIBEROVÁ, 2001). Pri pestovaní sa rozmnožuje delením a odrezkami. Ako okrasná trvalka je často pestovaná v záhradách a parkoch (KUBEČKOVÁ et al. 1964) Astra vàbovitá (Aster x salignus Willd.) = A. novi-belgii x A. lanceolatus syn.: Aster salicifolius Scholler non Lamk., A. hungaricus Poir. Kríženec astry kopijovitolistovej a novobelgickej, variabilita znakov je veľká. Od astry kopijovitolistovej sa odlišuje dolnými krátkostopkatými, ostro zubatými listami, báza stonkových listov je len slabo uškatá, väčšie úbory s mm. Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s rozkonáreným plazivým podzemkom a priamymi, dolu holými stonkami, niekedy so zbiehajúcimi radmi chlpov. Stonkové listy podlhovasto kopijovité (užšie ako má A. novi-belgii), celistvookrajové až ostro oddialene pílkovité, zúženou bázou sediace, neobjímavé, dolné listy môžu byť krátko stopkaté. Listy konárikov menšie. Súkvetie vytvára metlinu v obryse strapcovitú (užšiu ako pri rodičovských druhoch). Úbory pomerne veľké, v mm, kompaktné. Zákrovné listene ± rovnako dlhé, voľne priliehajúce, len slabo sa prekrývajú, neškvrnité. Terčové kvety žlté, lúčové belavé, neskôr fialovkasté, rovné. Plod je nažka, v Európe (aj u nás) dozrieva len zriedkavo. Ustálený záhradný kríženec, väčšina rastlín má klonálny pôvod, často splanieva (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Záhradný kríženec. Stanovištia Pestovaná ako okrasná trvalka. Rastie najmä v pobrežnej vegetácii tokov a vo vlhkých krovinách. Časti rastlín rozširované vodou sa dobre uchytávajú na narušovaných stanovištiach Astra hladká (Aster laevis L.) Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, sivozelená, často červenkastá, na báze drevnate- 12

14 Astra hladká (Aster laevis L.) 13

15 júca, s plazivým výhonkatým podzemkom. Stonky priame, ± hladké, dolu holé, niekedy pod listami so zbiehajúcimi radmi chlpov od listovej bázy. Listy sivozelené, veľmi variabilné, trochu zhrubnuté. Bazálne listy obrátene vajcovito kopijovité, do dlhšej stopky náhle zúžené. Stonkové listy podlhovasto kopijovité až oválne, 8 15 cm dlhé, 1,5 4 cm široké, celistvookrajové až s okrajom plytko oddialene pílkovitým, drsné, objímavé, čepeľ nad bázou zúžená. Listy konárikov veľmi drobné, 3 6 mm dlhé (náhle sa zmenšujú), na báze najširšie, s podobným pripojením ako stonkové. Bazálne a stonkové listy vytrvávajú do doby kvitnutia. Súkvetie úzka metlina, niekedy na vrchole v priereze uťatá. Úbory stredne veľké mm, najčastejšie ± 25 mm. Zákrovné listene v 4 6 radoch, končisté, sa škridlicovito kryjú, vnútorné až 6 mm dlhé, vonkajšie krátke. Vonkajšie belavo suchoblanité, stredné pole je v špici výrazne sýto zelené, listene sa zreteľne prekrývajú a sú pritisnuté, preto je zákrov bielo zeleno škvrnitý. Terčové kvety žlté, lúčové modrofialové až belavé. Plod nažka 2 3 mm dlhá, lysá až riedko chlpatá. Kvitne v septembri až novembri (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Pôvodom severoamerická astra s výskytom v južnom Yukone, Colorade, Texase, na pobreží Atlantiku, v Quebecu a Georgii. Stanovištia Vo svojom prirodzenom areáli osídľuje suchšie až čerstvé stanovištia, hlavne otvorené, ako sú lúky, riedke lesy, brehy vôd, jazier, ale aj lemy ciest a železničné priekopy. Na horách vystupuje až do výšky 2700 m n.m. Oproti iným taxónom rodu obsadzuje kontinentálnejší typ areálu. U nás sa okrem záhrad, kde sa pestuje, najčastejšie vyskytuje pozdĺž vodných tokov Astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) = A. laevis x A. novibelgii Charakteristika Trváca rastlina s priamymi cm vysokými stonkami, plazivým podzemkom. Listy trávovozelené. Bazálne listy stopkaté, stonkové obrátene vajcovito kopijovité, 2 5 x dlhšie ako široké, celistvookrajové alebo s okrajom oddialene plytko pílkovitým, objímavo sediace až uškato objímavé, pričom báza listu a ochlpenie sú variabilné. Listy konárikov menšie, ale nie také drobné ako u A. laevis. Súkvetie je užšia metlina. Úbory dlho stopkaté, pomerne veľké, v až 30 mm. Zákrov viacradý, zákrovné listene pritisnuté, prekrývajúce sa, suchoblanité, na širšom vrchole zelené, preto je zákrov bielo - zeleno škvrnitý. Terčové kvety žlté, lúčové modré až modrofialové. Kvitne v septembri až novembri (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). 14

16 Astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) 15

17 Hlavné rozlišovacie znaky Aster lanceolatus agg. Aster novi-belgii agg. Aster laevis agg. Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor Výška cm cm cm cm cm cm rastliny Stonka prevažne holá, mäkko na báze holá, na báze holá, ± hladká, ako u A. laevis so zbiehajúcimi páperistá pod listami so niekedy na báze holá, radmi jemných zbiehavými so zbiehajúcimi sivozelená často chlpov v dolnej radmi chlpov, radmi chlpov, červenkastá, časti chlpatá so zbiehajúcimi (zriedkavo) radmi chlpov len pod úbormi od bázy listov Listy - zreteľne ako u vajcovito listy obrátene ako u A. laevis bazálne stopkaté, široko A. lanceolatus obrátene kopijovité, vajcovito elipsovité až kopijovité, holé, krátko- kopijovité, náhle okrúhle, počas okraj drsný, stopkaté, zúžené do dlhšej kvetu odumreté oddialene ostro zúbkaté stopky pílkovitý na báze klinovite zúžené do krátkej stopky Listy - podlhovasto až úzke obrátene podlhovasto podlhovasto podlhovasto obrátene stonkové vajcovito kopijovité, na kopijovité až kopijovité, kopijovité až vajcovito obrátene okraji drsné, vajcovito užšie ako má oválne, kopijovité 16

18 Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor kopijovité, končisté kopijovité, okraj A. novi-belgii objímavé, nad celistvookrakončisté, spodná strana plytko oddialene celistvo- bázou zúžené jové až celistvookrajové listu po celej pílkovitý, až okrajové až celistvookrajové oddialene až oddialene ploche chlpatá, celistvookrajový, ostro oddialene až s okrajom plytko pílkovité, zúženou bázou drsný zúbkaté, plytko oddialene pílkovité, na báze zúžené, sediace, báza uťatá, báza pílkatým, drsné, na báze sediace, báza nikdy nie objímavá zúžená, sediaca mierne zhrubnuté objímavo ojedinele uškatá alebo siahajúca do ½ neobjímavá sediace až poloobjímavé poloobjímavá obvodu stonky uškato bez ušiek objímavé, báza variabilná Listy - ako stonkové, ako stonkové, menšie ako menšie ako veľmi drobné len o málo konári - menšie, ale menšie stonkové, stonkové 3-6 mm menšie ako horné kov celistvookrajové končisté (náhle sa stonkové listy, s ± uškatou zmenšujú), na ale nie až také bázou báze najširšie drobné ako má A. laevis Súkvetie metlinovité, metlina, metlina alebo strapcovitá úzka chocholíková zložené z ± v obryse užšia chocholíková metlina, chocholíková metlina, obrátene jednostranných metlina, obrátene v obryse metlina, obrátene kužeľovitého strapcov kužeľovitého užšia kužeľovitého tvaru tvaru tvaru, niekedy na vrchole v priereze ± sploštená 17

19 Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor Úbory malé malé stredne veľké až pomerne stredne veľké pomerne veľké v ± 15 mm v ± veľké veľké v ± 25 mm v 30 mm, (10-20 mm, mm v ± 30 mm v ± (15-25 mm) dlho stopkaté max. 25 mm) (25-40 mm) mm, na konci na konci kompaktné konárikov nie konárikov sú sú nakopené husto nakopené Zákrov viacradový, len 4 mm dlhý, viacradový, listene ± listene končisté viacradový, strechovite sa vnútorné vonkajšie ± rovnako dlhé, v 4-6 radoch, listene prekrývajúci, listene 3-4x rovnako dlhé voľne vnútorné pritisnuté, vnútorné listene dlhšie ako ako vnútorné, priliehajúce, až 6 mm prekrývajúce sú 2-3x dlhšie vonkajšie, voľne len slabo sa dlhé, vonkajšie sa, suchoblanité, ako vonkajšie, špičkou priliehajúce prekrývajúce, krátke, pritisnuté, dlhšie ako pri pritlačené, odstávajúce, alebo špičkou listene bielo-zeleno A. laevis, listene zelené listene celé von mierne zelené, škvrnitý na širšom s úzkym zelené, vyhnuté, listene neškvrnité vrchole zelené, bieloblanitým neškvrnité celé zelené, zákrov bielolemom neškvrnité zeleno škvrnitý Kvety biele až biele až modrofialové, belavé, neskôr modrofialové až modré až lúča modrofialové bledofialové, svetlofialové fialovkasté belavé modrofialové po odkvitnutí až biele červenkasté 18

20 Pôvod Záhradný kríženec. Stanovištia Ojedinele splanieva v pobrežných krovinách, ale aj v spoločenstvách zväzov Senecionion fluviatilis a Arction lappae Rod: Bo¾ševník (Heracleum L.) Èe¾aï: mrkvovité (Apiaceae) HLAVÁČEK, JASIČOVÁ, ZÁHRADNÍKOVÁ (1984) uvádzajú z územia Slovenska dva druhy rodu Heracleum. Pôvodným druhom je boľševník borščový (Heracleum sphondylium), ktorý má 4 poddruhy (subsp. sphondylium, trachycarpum, flavescens a chlorathum) odlišujúce sa farbou a morfológiou kvetov. Nepôvodným, zavlečeným druhom je boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum). Hoci sa oba druhy od seba podstatne líšia celkovým vzhľadom, či veľkosťou a tvarom listov, tiež veľkosťou súkvetia, dochádza v niektorých prípadoch k nejasnostiam a problémom pri ich rozlišovaní. Prispieva k tomu tiež značná premenlivosť v tvare a veľkosti listov, farbe kvetov a chlpatosti semenníkov u druhu H. sphondylium. Z týchto dôvodov zaraďujeme do príručky okrem opisu nepôvodného druhu H. mantegazzianum aj pôvodný druh H. sphondylium. Populácie vyskytujúce sa najmä v centrálnej časti Poľska a v prihraničnej oblasti s Východnými Karpatmi sú považované v Poľsku za druh Heracleum sosnowskyi (in verb TERRAY; KRZEMKOWSKI, 2001). Tento druh bližšie popisuje Mandenova (MANDE- NOVA, 1951) vo Flóre SSSR. Jeho výskyt udáva z oblasti západného a východného Zakaukazska, z Gruzie a popísaný bol z okolia Tbilisi. Preto niektorým populáciam s nižšie uvedenými znakmi na území Slovenska hlavne v oblasti Východných Karpát, Pienin, prípadne Oravy a Kysúc, kde môže prenikať z Poľska, je potrebné venovať pozornosť. Môže sa jednať práve o boľševník Sosnowského. Na území Maďarska patrí k druhom v začiatočnom štádiu osídľovania (TERPÖ, 1997). Zastúpenie tohto druhu na ďalších lokalitách Slovenska si vyžaduje podrobnejšie preverenie. 19

21 Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) 20

22 Bo¾ševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) syn.: Heracleum giganteum Hornem., H. speciosum Weinm., H. caucasicum Steven Charakteristika Boľševník obrovský je dvojročná až trváca bylina s výškou 2 5 m (veľkosť rastlín je ovplyvňovaná charakterom stanovišťa). Stonka je dolu hrubá, v až 10 cm, červeno škvrnitá, štetinatá. Listy sú veľké, dlhé až 3 m, perovito zložené, najčastejšie dvojjarmové, na vrchole končisté, na lícnej strane holé, na rube krátko páperisté. Byle sú duté, žľaznaté a chlpaté. Súkvetie zložený okolík tvorený okolíčkami (šírka okolíka cm). Kvety lúčovité, biele alebo ružové. Korunné lupienky 12 mm, kališné zuby zreteľné, silicové kanáliky siahajú až k spodnému okraju plodu. Plody ploché dvojnažky, 9 11 mm dlhé, 6 8 mm široké, holé alebo vlnaté, hrubo rebernaté, elipsovité. Boľševník kvitne od mája do augusta (v prípade regenerácie po mechanickom poškodení môže kvitnúť až do prvých mrazov). Pôvod Boľševník obrovský pochádza z Ázie, presnejšie zo západného Kaukazu. Do Európy sa dostal ako okrasná rastlina v 19. storočí. Stanovištia V našich podmienkach osídľuje rôzne antropogénne stanovištia, lúky, pasienky, okraje lesných porastov a krovín, vyskytuje sa tiež v bylinných spoločenstvách na brehoch vôd, ale najmä na stanovištiach so zvýšeným obsahom živín a dusíkatých látok. Uprednostňuje pôdy piesčitohlinité, vlhké (cf. JAROLÍMEK et al., 1997). Hlavným faktorom podporujúcim jeho rozširovanie je narušenie povrchu pôdy a zmena prirodzených vlastností spoločenstva (CVACHOVÁ, GOJDIČOVÁ, KUDERAVÁ, 1998). Na Slovensku sa udáva jeho výskyt najmä zo severnej, severozápadnej a strednej časti a ojedinele sa vyskytuje v južnej, resp. juhozápadnej a východnej časti Slovenska. ELIÁŠ (1997) uvádza zo Slovenska lokalít. Už v roku 1998 a v roku 2000 Cvachová (CVACHOVÁ, 1998; 2000) poukazuje na takmer 100% nárast v rámci 13 fytogeografických okresov, kde bol výskyt zaznamenaný. Podľa výsledkov mapovania ročne pribudnú do evidencie 1-3 nové lokality Bo¾ševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi Manden.) syn.: Heracleum pubescens (Hoffm.) Marsch.- Bieb., H. speciosum (?) Veinm. Charakteristika Podľa Mandenovej (MANDENOVA, 1951) je boľševník Sosnowského dvojročná ale- 21

23 Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) 22

24 bo trváca bylina, s výškou od 1 1,5 m. KRZEMKOWSKI (2001) udáva, že populácie rastúce v nížinách dorastajú až do výšky 2 3 m, časom dosiahnu výšku aj 4,5 m. Boľševník má hrubý silný koreň, v hornej časti rozvetvený. Hlavný koreň siaha do hĺbky 30 cm, jednotlivé vedľajšie korene až do hĺbky 2 m. Stonka je oblá, výrazne ryhovaná, riedko chlpatá, na báze dosahuje hrúbku 8 12 cm.v hornej časti sa rozvetvuje. Prízemné a spodné stonkové listy trojpočetné, zriedkavejšie nepárno perovito zložené, dvojjarmové; lístky prvého jarma krátko stopkaté, lístky druhého sediace. Jarmové lístky široko vajcovité alebo takmer okrúhle, asymetrické, trojlaločnaté, zriedka päťlaločnaté, laloky široko vajcovité. Koncový lístok okrúhly, ± trojdielny, diely široko vajcovité, plytko laločnaté. Horné listy menšie, s rozšírenou pošvou, jednoduché, trojlaločnaté. Listy na vrchnej strane holé, na rube odstávajúco chlpaté. Dĺžka spodných listov môže na stanovištiach s vyšším obsahom živín dosahovať 2 a viac metrov. Zložené okolíky sú veľké (v cm), s okolíčkami, mnohoramenné, stopky okolíkov i okolíčkov drsné. Terminálny okolík dosahuje cm. Listene obalu a listence obalčekov na báze rozšírené, čiarkovito šidlovité, kvety biele, semenník odstávajúco chlpatý, kališné zuby zreteľné, trojuholníkovité, zelené, kvety lúčovité. Plody obrátene vajcovité, podlhovasto alebo široko elipsoidné, mm dlhé, 6 8 mm široké, na chrbtovej strane s riedkymi dlhými chlpmi, na báze a okraji plodov riedko štetinaté. Kanáliky na chrbtovej strane siahajú do ¾ dĺžky plodu, na šve široké, siahajúce do polovice jeho dĺžky. Stylopódium polguľovité, vráskovaté, čnelka 2 3 krát dlhšia ako stylopódium. Boľševník Sosnowského kvitne v júni až júli. Semená sa rozširujú prevažne vetrom. Nakoľko má tento druh podobné vlastnosti a osídľuje i takmer rovnaké stanovištia ako príbuzný boľševník obrovský, môže sa ľahko s ním zamieňať (MANDENOVA, 1951; KRZEMKOWSKI, 2001). Pôvod Kaukaz západné Zakaukazsko (Adžaria) a východné Zakaukazsko, Dagestan. Endemit. Opísaný z Gruzínska, presnejšie Meschetia - Adigenský okres na ceste k pastvinám Lelovani. Holotyp sa nachádza v Tbilisi (MANDENOVA, 1951). Stanovištia V strednom až hornom pásme lesa, na okrajoch lesa, lesných čistinách, poľanách a inde (MANDENOVA, 1951) Bo¾ševník boršèový (Heracleum sphondylium L.) syn.: Heracleum proteiforme Crantz Charakteristika Boľševník borščový je tiež dvojročná až trváca bylina, ale s výškou len 0,5 1,5 m. Stonka dutá, hranato ryhovaná s naspäť ohnutými štetinami alebo vzácne holá. 23

25 Boľševník borščový (Heracleum sphondylium L.) 24

26 Listy sú mnohotvárne, jednoduché, perovito laločnaté až perovito zložené, 3 5 početné, resp. dlaňovito laločnaté alebo dlaňovito strihané. Okraj listu resp. lístkov vrúbkovaný alebo pílkovitý. Prízemné listy dlhostopkaté (nikdy nedosahujú dĺžku listov boľševníka obrovského), stopky sú žliabkaté, horné listy na veľkých nafúknutých pošvách sediace. Súkvetie zložený okolík z okolíčkov, stopky okolíčkov hranaté, na vnútorných stranách chlpaté. Kvety biele, žltkasté, zelenkasté alebo ružovkasté. Kališné zuby sú nezreteľné, silicové kanáliky nedosahujú spodný okraj plodu. Plody sú 10 mm dlhé, s 0,5 1 mm širokými krídlami na bokoch, na chrbte s 3 rebrami. Kvitne od júla do septembra. Pôvod Pôvodom domáci druh s rozšírením v karpatskej oblasti. Stanovištia Osídľuje stanovištia s vysokým obsahom živín a dusíka. Rastie v listnatých lesoch, najmä v bučinách a dubohrabinách, na ich okrajoch, vlhkých cestách, ale i na lúkach (HLAVÁČEK, JASIČOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, 1984). Veľmi často sa vyskytuje aj v mezofilných synantropných spoločenstvách triedy Galio-Urticetea. Hlavné rozlišovacie znaky Heracleum Heracleum Heracleum mantegazzianum sosnowskyi sphondylium Výška cm cm cm rastliny ( cm) Stonka dolu červeno okrúhla, hranato hranato ryhovaná, škvrnitá, výrazne ryhovaná, s ohnutými štetinami, štetinatá s naspäť ohnutými vzácne holá, zelená štetinami, vzácne holá Listy prízemné, prízemné, 200 a viac prízemné, cm cm dlhé cm dlhé dlhé Čepeľ zložená, perovito prízemné a spodné mnohotvárna, laločnatá, na líci stonkové listy jednoduchá, holá, na rube krátko 3-početné, až perovito zložená páperistá zriedkavejšie 3- až 5-početná, perovito zložené, resp. laločnatá na líci holé, až strihaná, na líci na rubovej strane holá, krátko štetinatá 25

27 drobno odstávajúco chlpaté, horné listy celistvookrajové alebo chlpatá, na rube na hlavných žilkách štetinatá, na ploche jemne chlpatá alebo holá lístky na okraji okraj lístkov okraj listu, resp. pílkovité vrúbkovaný lístkov vrúbkovaný alebo pílkovitý Súkvetie cm veľké, cm veľké, cm veľké, zložený okolík zložený okolík zložený okolík s (150) s s 8-30 (45) okolíčkami okolíčkami okolíčkami Kvety biele alebo ružové, biele biele, žltkasté, kališné zuby zreteľné kališné zuby zreteľne zelenkasté alebo trojuholníkové, ružovkasté, zelené kališné zuby nezreteľné Plody 9-11 mm dlhé, mm dlhé, mm dlhé, mm široké, hrubo mm široké, s riedkymi s 3 rebrami na chrbte, rebernaté, holé alebo dlhými chlpmi na bokoch s krídlami riedko chlpaté 0,5-1 mm širokými 4.1. Rod: Dvojzub (Bidens L.) Èe¾aï: astrovité (Asteraceae) K nepôvodným druhom rodu Bidens patria Bidens connata, B. frondosa a B. pilosa. Z nich sa na Slovensku vyskytuje len Bidens frondosa (LHOTSKÁ, 1968; DOSTÁL, ČERVENKA, 1992). Ďalšie dva nepôvodné druhy sa zatiaľ na Slovensku nevyskytujú. Bidens connata sa ojedinele vyskytuje napr. v Čechách, na Morave a v Poľsku (LHOT- SKÁ, 1968; ZAJAC, A., ZAJAC, M., 2001). B. tripartita patrí na Slovensku k pôvodným druhom. Vzhľadom na jeho expanzívny charakter šírenia a s cieľom uľahčiť mapujúcim správnu determináciu dvoch najčastejšie zamieňaných druhov B. tripartita a B. frondosa v teréne, uvádzame pre porovnanie a následné rozlíšenie charakteristiku oboch. Obidva druhy patria k charakteristickým druhom občasne zaplavovaných stanovíšť. Stretávame sa s nimi najčastejšie na obnažených brehoch riek, potokov, mŕtvych ramien, dnách rybníkov, v terénnych zníženinách s periodickými jarnými záplavovými vodami, v priekopách a na iných ruderálnych vlhkých stanovištiach. 26

Orava bola v minulosti prevažne lesná krajina. Akými zmenami v čase les

Orava bola v minulosti prevažne lesná krajina. Akými zmenami v čase les PREMENY LESA Názov projektu: Prírodnými zákutiami Oravy, Číslo projektu: PLSK/ZA/IPP/III/083 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej

Bardziej szczegółowo

Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem

Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte. Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w ), a więc w 100% przyjazne środowisku. Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w ) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ZAMAGURZU SPISKIM TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ TOURIST GUIDEBOOK TO ZAMAGURIE REISEFÜHRER IN DER REGION ZAMAGURIE

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ZAMAGURZU SPISKIM TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ TOURIST GUIDEBOOK TO ZAMAGURIE REISEFÜHRER IN DER REGION ZAMAGURIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Wzorzec rasy. Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać.

Wzorzec rasy. Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać. Wzorzec rasy Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać. Odznaczają się niskim wzrostem. Ich wymiary to: wysokość w kłębie

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze miejsca i obiekty powiatu Čadca, Kysucké Nové Mesto i Gminy Strumień

Najciekawsze miejsca i obiekty powiatu Čadca, Kysucké Nové Mesto i Gminy Strumień Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 2013 oraz z

Bardziej szczegółowo

1. PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH

1. PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH . PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH Anna Bomanowska, Izabella Kirpluk, Wojciech Adamowski, Jowita Palus, Anna Otręba WPROWADZENIE Jednym ze skutków działalności człowieka

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 V 4 2008 Kč/Sk 40 CENA ROČNÍK 5. 4. ČÍSLO SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Ohliadnutie cez písmená 15

Bardziej szczegółowo

Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego Wiesław Siarzewski Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego W Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej zbierane oraz opracowywane są fotografie i pocztówki o tematyce tatrzańskiej i przyrodniczej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

12 VYBRANÉ TEXTY K CVIČENIAM

12 VYBRANÉ TEXTY K CVIČENIAM 12.1 SLOVENSKÉ TEXTY TEXT 1 Slovensko Slovensko je malá krajina v srdci Európy. Na severe hraničí s Poľskom, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom a Rakúskom, na západe s Českom. Hlavným mestom Slovenska

Bardziej szczegółowo

Tom 2. Nowy Sącz 2007

Tom 2. Nowy Sącz 2007 Tom 2. Nowy Sącz 2007 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego Ľubovnianske múzeum Kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja Tom 2 Nowy Sącz 2007 Sandecko-spišské

Bardziej szczegółowo

Polsko-Słowackie Lato

Polsko-Słowackie Lato Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita

Bardziej szczegółowo

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

Strana 1 z 21. VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ. Dunajec je pltnícky chlebový krajec

Strana 1 z 21. VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ. Dunajec je pltnícky chlebový krajec Strana 1 z 21 VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ Dunajec je pltnícky chlebový krajec Ak by som nebol zašiel do Červeného Kláštora, sotva by som vedel, že na zemeguli rastie vyše tristo osemdesiat

Bardziej szczegółowo

IKONOGRAFIA TATR THE TATRAS ICONOGRAPHY

IKONOGRAFIA TATR THE TATRAS ICONOGRAPHY IKONOGRAFIA TATIER Zborník prednášok z konferencie IKONOGRAFIA TATR Tom referatów z konferencji THE TATRAS ICONOGRAPHY A year-book comprising the conference lestures Zborník prednášok z konferencie pod

Bardziej szczegółowo

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. 15. október 2008 Zostavil Marek Syrný MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO

Bardziej szczegółowo

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w Polityce Spójności Unii Europejskiej znajduje się dziś w szczególnym momencie, zarówno z uwagi na fakt, że widzimy już efekty realizacji Programów EWT w obecnej

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry. Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG 2013

Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry. Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG 2013 Pogranicze polsko-słowackie rocznik euroregionu tatry Pohraničie pol sko-slovenské ročenka euroregiónu tatry 2010 2012 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov BROWNFIELDS v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve Rzeszow Prešov RegioPartner PL-SK/PO/IPP/WP/III/02 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2008 Warszawa 2008 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 2(5)/2010 marzec-kwiecień Karpatský Hospodársky Prehľad ISSN 2081-2183 Czasopismo bezpłatne Piąty numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tradycje dobrego smaku. Kulinarne przysmaki z Karpia Zatorskiego i inne słowiańskie potrawy

Tradycje dobrego smaku. Kulinarne przysmaki z Karpia Zatorskiego i inne słowiańskie potrawy Tradycje dobrego smaku Kulinarne przysmaki z Karpia Zatorskiego i inne słowiańskie potrawy Tradycje dobrego smaku Kulinarne przysmaki z Karpia Zatorskiego i inne słowiańskie potrawy Kulinarnie na wiosnę

Bardziej szczegółowo

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA»

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA» Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš Katedra spoločenských vied a jazykov organizovala pod záštitou rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika brig. gen. doc. Ing.

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE 5 ELEMENT NIE Element nie je viacfunkčný. Môže byť samostatnou lexikálnou jednotkou vo funkcii častice alebo spojky alebo morfémou. Ak je nositeľom významu syntakticko-lexikálnej kategórie negácie, hodnotíme

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Publikácia vyšla s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rizikové súvislosti chudoby

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 3(3)/2009 listopad-grudzień Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Trzeci numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave Akadémia Policajného zboru v Bratislave Katedra verejnej správy a krízového manažmentu KRÍZOVÝ MANAŽMENT CRISIS MANAGEMENT ZBORNÍK ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV Z konferencie

Bardziej szczegółowo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo koło koleso siodełko sedlo wspornik siodełka sedlovka zawór ventil przerzutka tylna prehadzovač mostek predstavec pedał pedál przerzutka przednia presmykovač kierownica riaditka stery hlavové zloženie

Bardziej szczegółowo

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY / VALNÍKOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY SKRZYNIOWE SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY / SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY WYWROTKOWE

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY / VALNÍKOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY SKRZYNIOWE SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY / SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY WYWROTKOWE 2007/11/22 VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY / VALNÍKOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY SKRZYNIOWE SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY / SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY / ZABUDOWY WYWROTKOWE PLACHTOVÉ KONSTRUKCE / PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE / KONSTRUKCJE PLANDEKOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OBSAH 1 ROWEREM W GÓRY! NA BICYKLI DO HÔR! 2 2 TRASY ROWEROWE CYKLISTICKÉ TRASY 4

SPIS TREŚCI OBSAH 1 ROWEREM W GÓRY! NA BICYKLI DO HÔR! 2 2 TRASY ROWEROWE CYKLISTICKÉ TRASY 4 1 ROWEREM W GÓRY! 1 fot. M. Tokarczyk 1 ROWEREM W GÓRY! N BICYLI DO HÔR! 2 fot. D. Bokowy PI TREŚCI OBH 2 TRY ROWEROWE CYLITICÉ TRY 4 zlak rowerowy asina Wielka Lubomir asina Wielka Cyklotrasa asina Wielka

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Dušan Húska, PhD doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 3 grudnia 2010 r.

Prof. Ing. Dušan Húska, PhD doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 3 grudnia 2010 r. Prof. Ing. Dušan Húska, PhD doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 3 grudnia 2010 r. Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. dr h.c. Janusz Żmija nadaje tytuł

Bardziej szczegółowo

NAGRODA PUBLICZNOŚCI w kategorii MEBEL SKRZYNIOWY na Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie w 2013 r.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI w kategorii MEBEL SKRZYNIOWY na Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie w 2013 r. www.pacyga.pl biuro@pacyga.pl KATALOG MEBLI bukowych i DĘBOWYCH KATALóG BUKOVéHO A dubového NáBYTKU NAGRODA PUBLICZNOŚCI w kategorii MEBEL SKRZYNIOWY na Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie w

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie

Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských

Bardziej szczegółowo

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA, š.p.

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA, š.p. VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA, š.p. ISSN 1364/95 zabezpečujú komplexné služby investorsko-inžinierskych činností a realizáciu stavebných prác od zadania stavby až k odovzdaniu hotového stavebného diela do

Bardziej szczegółowo

Otwarcie kładki na Dunajcu, łączącej Sromowce NiŜne z Czerwonym Klasztorem na Słowacji Patronat medialny TVP 3 Kraków

Otwarcie kładki na Dunajcu, łączącej Sromowce NiŜne z Czerwonym Klasztorem na Słowacji Patronat medialny TVP 3 Kraków Slovensko-poľský most cez Dunajec naplnil túžby generácií ČERVENÝ KLÁŠTOR 12. augusta (WEBNOVINY) - Presne 92 rokov trvalo, než sa naplnili túžby a želania obyvateľov poľskej obce Śromowce Niźne a slovenského

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 2(2)/2009 wrzesień-październik Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Drugi numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 5/2014 Sieradz 2014 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 5/2014 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE Zborník z vedeckej

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo, kultura, moralność Spoločnosť, kultúra, morálka

Społeczeństwo, kultura, moralność Spoločnosť, kultúra, morálka Człowiek w społeczeństwie - Človek v spoločnosti Tom I Społeczeństwo, kultura, moralność Spoločnosť, kultúra, morálka Redakcja naukowa: Zlatica Plašienková i Marek Rembierz Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UdraŜnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych

UdraŜnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych UdraŜnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych Wojciech Mróz, Agata Uliszak, Katarzyna Staszyńska Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Ecological restoration

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

Rakúsko 1938 1947. Rakúsko 1938 1947

Rakúsko 1938 1947. Rakúsko 1938 1947 Rakúsko 1938 1947 Rakúsko 1938 1947 46 V marci 1938 sa mnohým rakúskym Nemcom splnil ich sen z konca 1. svetovej vojny. Na uliciach rakúskych miest nadšene vítali vodcu Veľkonemeckej ríše Adolfa Hitlera,

Bardziej szczegółowo

KATALóG BOROVICOVéHO NáBYTKU

KATALóG BOROVICOVéHO NáBYTKU KATALOG MEBLI SOSNOWYCH 2015 KATALóG BOROVICOVéHO NáBYTKU www.pacyga.pl e-mail: biuro@pacyga.pl SOSNA / BOROVICA Łóżka wykonywane są z litego drewna sosnowego. Postele sú vyrobené z borovicového masívu.

Bardziej szczegółowo

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2009 1 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2009 2 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ

Bardziej szczegółowo

Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007

Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 Miletičova 19, 826 19 Bratislava Oddelenie dopravných prieskumov a analýz ZAŤAŽENIE CESTNÝCH HRANIČNÝCH PRIECHODOV SR V ROKU 2007 BRATISLAVA 2008 Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Bardziej szczegółowo

ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE

ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE V SLOVENSKOM JAZYKU OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015 Tłumaczenie Informatora na język słowacki: Biuro Tłumaczeń Linguaforum INFORMÁTOR O

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT

ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT ZESZYTY NAUKOWE nr 1/2005 LOGISTYKA I TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław 2005 2 Współdziałanie komunikacji drogowej i szynowej w obsłudze regionów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Konzultačná konferencia

Bardziej szczegółowo

1 WAKACJE W SIODLE 1

1 WAKACJE W SIODLE 1 1 WKCJE W SIODLE 1 fot. P. Tokarczyk 1 WKCJE W SIODLE PRÁZDNINY V SEDLE 2 fot. M. Sułkowski SPIS TREŚCI OBSH 2 REGIONY PRTNERSKIE TURYSTYK KONN PRTNERSKÉ REGIÓNY KONSKÁ TURISTIK 4 Mapa Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Aktywność podmiotów edukacji

Aktywność podmiotów edukacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Aktywność podmiotów edukacji pod redakcją Zdzisławy Zacłony Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Drogi Turysto! Witamy Cię w Zachodniej Małopolsce, regionie bogatym w atrakcje turystyczne, słynącym z gościnności i swoistego folkloru.

Drogi Turysto! Witamy Cię w Zachodniej Małopolsce, regionie bogatym w atrakcje turystyczne, słynącym z gościnności i swoistego folkloru. WSTĘP VSTÚP 1 Drogi Turysto! Witamy Cię w Zachodniej Małopolsce, regionie bogatym w atrakcje turystyczne, słynącym z gościnności i swoistego folkloru. Drahý turista! Vítame ťa v Západnom Malopoľsku, v

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo

VARIA VII. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. 5. 12. 1997) Zostavila Mira Nábělková

VARIA VII. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. 5. 12. 1997) Zostavila Mira Nábělková VARIA VII Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. 5. 12. 1997) Zostavila Mira Nábělková Bratislava Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998 VARIA VII Bratislava Slovenská

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004

ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004 POGRANICZE POLSKO SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2003 2004 POHRANIČIE POĽSKO SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2003 2004 Publikacja współfinansowana z Funduszu Phare Unii Europejskiej Publikácia

Bardziej szczegółowo

Autobingo 81378_manual.indd 1 18-02-15 13:31

Autobingo 81378_manual.indd 1 18-02-15 13:31 1378_manual.indd 1 Kto jako pierwszy dostrzeże wszystkie 10 obiektów ze swojej planszy? Zawartość: 2 plastikowe kierownice 6 dwustronnych plansz Zasady gry W samochodowe bingo można grać podczas dowolnej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657

Twoja instrukcja użytkownika ASUS CM6870 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4350657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

TemplárI. www.templarskykraj.sk

TemplárI. www.templarskykraj.sk TemplárI v žilinskom kraji Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do vašej budúcnosti Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Pre

Bardziej szczegółowo

Studia Aloisiana ročník 2 rok 2011 číslo 1 teologická fakulta trnavská univerzita v trnave

Studia Aloisiana ročník 2 rok 2011 číslo 1 teologická fakulta trnavská univerzita v trnave Studia Aloisiana ročník 2 rok 2011 číslo 1 teologická fakulta trnavská univerzita v trnave vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy o vedeckých podujatiach kresťanská filozofia, náuka o rodine,

Bardziej szczegółowo

Vážené Dámy, Vážení Páni

Vážené Dámy, Vážení Páni Vážené Dámy, Vážení Páni EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Idea vytvorenia Siete Miest Karpatského Euroregiónu má niekoľkoročnú tradíciu. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko realizuje od roku 2009 aktivity

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ą ó ó Ż Ż ć Ę Ó ó Ą ą ćó Ń Ó Ż Ó Ł ą ą Ę Ę Ę ą ą ż ż ą ć ó Ć Ó Ż Ź ó ó ó ó ć ń ó ą Ó Ó ó Ó ó Ż Ż ó Ó ĘĘ Ż ć ó ą ó ć Ę Ę Ą ń Ę ć ń ż ó ó ć ó ó Ź ó ć Ź Ś Ź Ś ą ż ż ą ą Ć Ż Ż ć Ź Ą ó ż ą Ć Ó ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

MIASTO I OKOLICE. siê wiele cennych zabytków. Oprócz Klasztoru. zabytkowe domy w zabudowie miejskiej. Na terenie gminy godnymi polecenia

MIASTO I OKOLICE. siê wiele cennych zabytków. Oprócz Klasztoru. zabytkowe domy w zabudowie miejskiej. Na terenie gminy godnymi polecenia PO O ENIE POLOŽENIE Kalwaria Zebrzydowska jest ma³ym miasteczkiem po³o onym u podnó a góry ar w dolinie pomiêdzy dwoma pasmami górskimi: Beskidem Makowskim i Pogórzem Wielickim. Powierzchnia gminy wynosi

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 2 Obraz, ktorý sa na vás díva 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB 2. ČÍSLO V ČESKEJ REPUBLIKE CENA Izba ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 2/2007 2007 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 7 Literárna

Bardziej szczegółowo

Integracja Regionalna Gmin

Integracja Regionalna Gmin Integracja Regionalna Gmin Pogranicza Polsko-Słowackiego Jodłownik i Vitanová Szanowni Państwo W związku z realizacją mikroprojektu Integracja Regionalna Gmin Pogranicza Polsko-Słowackiego - Jodłownik

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 3 (3) /2009 Warszawa 2009 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry)

Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry) Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry) redakcja monografii: (the monograph edited by:) Paweł Cieśla, Małgorzata Nodzyńska, Iwona Stawoska Badania w dydaktyce chemii (Research

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

Elektronická verzia tlačenej publikácie

Elektronická verzia tlačenej publikácie Elektronická verzia tlačenej publikácie ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník AFPh UP 15/97 Prešov 1999 SOCIÁLNA PRÁCA ĽUDSKÉ PRÁVA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH II. diel

Bardziej szczegółowo

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE red. Dorota Sikora CHEŁM 2011 1 Opiniowali do druku: PaedDr., Ivana Rochovská Katolícka univerzita v Ružomberku Prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 3/2013 Sieradz 2013 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 3/2013 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

MUSIC LINE. Najlepsza inwestycja w światło Najlepší investice v světlo Najlepšia investícia do svetla

MUSIC LINE. Najlepsza inwestycja w światło Najlepší investice v světlo Najlepšia investícia do svetla MUSIC LINE Najlepsza inwestycja w światło Najlepší investice v světlo Najlepšia investícia do svetla MUSIC LINE Cztery rodziny produktów Čtyři skupiny výrobků Štyri skupiny výrobkov RUEDA, RUMBA, SALSA,

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Co wiadomo o roœlinach inwazyjnych po³udniowo-zachodniej Polski dziêki projektowi Polskiego Klubu Ekologicznego?

Co wiadomo o roœlinach inwazyjnych po³udniowo-zachodniej Polski dziêki projektowi Polskiego Klubu Ekologicznego? 27 Co-wiadomo-o-roœlinach-inwazyjnych-po³udniowo-zachodniej-Polski 27 Co wiadomo o roœlinach inwazyjnych po³udniowo-zachodniej Polski dziêki projektowi Polskiego Klubu Ekologicznego? What have we learnt

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Guma chromowa. Konrad Pollesch

Guma chromowa. Konrad Pollesch Guma chromowa Konrad Pollesch Kiedy w latach pięćdziesiątych XIX w. zaczęto intensywnie pracować nad techniką barwnej fotografii, podczas wielu prób z pigmentami, gumą arabską i dwuchromianami potasu i

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej

Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej Barbara Tokarska-Guzik, Katarzyna Bzdęga, Teresa Nowak, Alina

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 1 2015. Redaktorzy Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 1 2015. Redaktorzy Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Údolie smrti. mikroregión. Death Valley Dolina Śmierci mikroregion

Údolie smrti. mikroregión. Death Valley Dolina Śmierci mikroregion Údolie smrti mikroregión Death Valley Dolina Śmierci mikroregion 1 ZDRUŽENIE MIKROREGIÓNU ÚDOLIE SMRTI Kružlová 8 090 02 Kružlová tel: 054/7594286, 0908/665593 www.udoliesmrti.sk udolie.smrti@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo