Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín"

Transkrypt

1

2 ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, BANSKÁ BYSTRICA Príruèka na urèovanie vybraných inváznych druhov rastlín Al beta CVACHOVÁ, Pavol CHROMÝ, Ema GOJDIÈOVÁ, Anna LESKOVJANSKÁ, Eva PIETOROVÁ, Andrea ŠIMKOVÁ, Marica ZALIBEROVÁ BANSKÁ BYSTRICA

3 Obsah 1. Úvod Botanická charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín Rod: Astra (Aster L.)... 4 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.), astra malokvetá (Aster tradescantii L.), astra vŕbovitá (Aster x salignus Willd.), astra novobelgická (Aster novi-belgii L.), astra hladká (Aster laevis L.) a astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) E. Pietorová, E.Uherčíková 3.1. Rod: Boľševník (Heracleum L.) Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier), boľševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi Manden.) a boľševník borščový (Heracleum sphondylium L.) A. Cvachová 4.1. Rod: Dvojzub (Bidens L.) Dvojzub listnatý (Bidens frondosa L.) a dvojzub trojdielny (Bidens tripartita L.) A. Cvachová, M. Zaliberová 5.1. Rod: Hviezdnik (Stenactis Cass.) Hviezdnik ročný (Stenactis annua (L.) Ness), hviezdnik ročný pravý (Stenactis annua (L.) Nees subsp. annua), hviezdnik ročný severný (Stenactis annua subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Á. Löve et D. Löve) a hviezdnik ročný ostrozubý (Stenactis annua subsp. strigosa (Mühl. ex Willd.) Soó) A. Šimková 6.1. Rod: Pohánkovec (Fallopia Adans.) Pohánkovec japonský (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.), pohánkovec sachalínsky (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.) a pohánkovec český (Fallopia x bohemica Chrtek et Chrtková) E. Gojdičová 7.1. Rod: Rudbekia (Rudbeckia L.) Rudbekia srstnatá (Rudbeckia hirta L.) a rudbekia strapatá (Rudbeckia laciniata L.) A. Leskovjanská 8.1. Rod: Slnečnica (Helianthus L.) Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.) a slnečnica málokvetá (Helianthus decapetalus auct. non L.) A. Cvachová 2

4 9.1. Rod: Zlatobyľ (Solidago L.) Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea Aiton) P. Chromý 3. Zoznam použitej literatúry Poznámky 3

5 1. Úvod V našej krajine sa v poslednom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, kde vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy. Vzhľadom k tomu, že nie všetky pracoviská ochrany prírody a jej pracovníci sa systematicky venujú problematike cudzokrajných (nepôvodných), najmä invázne sa správajúcich druhov rastlín a tiež dostupnosť vhodnej odbornej literatúry je rozdielna, rozhodli sme sa vydaním tejto príručky pomôcť jednoznačnej správnej determinácii týchto druhov v teréne. Keďže ani pre bežnejšie a častejšie sa vyskytujúce druhy týchto rastlín nebol doteraz spracovaný sumárny opisný materiál (údaje s presnejšími, diakritickými znakmi sú roztratené v rôznych publikáciách, rozhodla sa Gestorská skupina pre invázne druhy rastlín pri Štátnej ochrane prírody SR, Centra ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici spracovať pre interné potreby odborných organizácií ochrany prírody predkladanú botanickú príručku. Sú v nej prezentované problematické, najfrekventovanejšie (ťažšie určiteľné alebo ľahko zameniteľné) nepôvodné invázne, ale i pôvodné domáce (autochtónne) druhy rastlín, s ktorými sa najčastejšie pri mapovaní vo voľnej (osobitne nechránenej), ale i chránenej prírode (maloplošné chránené územia) stretávajú pracovníci, zabezpečujúci evidenciu týchto druhov. V tejto etape bolo gestorskou skupinou vybraných 8 rodov (Aster, Bidens, Fallopia, Helianthus, Heracleum, Rudbeckia, Solidago a Stenactis) s 19 druhmi a 3 poddruhmi. Ku každému z druhov je v príručke uvedená základná morfologická charakteristika, pričom pozornosť je zameraná na hlavné určovacie a rozlišovacie diakritické znaky, ktoré sú znázornené aj na obrázkoch. Perové kresby spracoval pán Štefan Gura podľa grafických predlôh z kľúčov na určovanie rastlín (JÁVORKA, CSAPODY, 1975; ROTHMALLER, 1987; DOSTÁL, 1989; DOSTÁL, ČERVENKA, ; HEJNÝ, SLAVÍK 1990; SLAVÍK, 1997) a zo samostatných príspevkov niektorých autorov (MANDÁK, PYŠEK 1997). Pre rod Stenactis podklady obrázkov nakreslila členka gestorskej skupiny Andrea Šimková. Slovenské a latinské mená taxónov sú upravené podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (MARHOLD, HINDÁK, 1998). 2. Botanická charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín 2.1. Rod: Astra (Aster L.) Èe¾aï: astrovité (Asteraceae) Veľká skupina pôvodom severoamerických druhov rodu Aster L. sa od domácich druhov (Aster alpinus L., A. amelloides Besser) líši najmä bohatšími súkvetiami s menšími úbormi. Domáce druhy astier majú pomerne veľké úbory (jednotlivé alebo v chudobnej metline), zákrovné listene 1,5-2 mm široké a sú ochlpené. 4

6 Pre potreby príručného kľúča bola vybratá skupina šiestich najviac rozšírených druhov a ich krížencov: Aster lanceolatus Willd., A. tradescantii L., A. novi-belgii L., A. laevis L., A. x salignus Willd., A. x versicolor Willd. K spoločným znakom, ktorými sa vybraná skupina šiestich druhov a krížencov líši od domácich druhov a od ďalších štyroch nepôvodných severoamerických druhov (Aster divaricatus L., A. cordifolius L., A. novae-angliae L. a A. patulus Lam.) patria: - úbory menšie alebo stredne veľké, v bohatších súkvetiach, zákrov viacradový, zákrovné listene 1,5-2 mm široké - rastliny nežľaznaté, holé alebo jemne páperisté, - stonkové listy podlhovasté až vajcovito kopijovité (nie srdcovité), sediace alebo objímavé, celistvookrajové, alebo oddialene zubaté (nie ostropílkovité). HOFFMANN (1996) túto skupinu tzv. kritických taxónov spolu s ich krížencami považuje za agregátne druhy a vyčleňuje ich do troch skupín. Toto členenie je vhodné aj z hľadiska prehľadnosti ich vzájomného rozlíšenia. 1) Aster lanceolatus agg. (A. lanceolatus, A. tradescantii) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, ale neobjímavými (ojedinele poloobjímavými), úbory menšie ( mm, resp. ± 15 mm) 2) Aster novi-belgii agg. (A. novi-belgii, A. x salignus = A. novi-belgii x A. lanceolatus) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, objímavými, príp. poloobjímavými, uškatými, úbory väčšie ( mm), vonkajšie zákrovné listene odstávajúce, zákrov zelený, neškvrnitý. 3) Aster laevis agg. (A. laevis, A. x versicolor = A. laevis x A. novi-belgii ) Spoločné znaky: Rastliny so stonkovými listami sediacimi, objímavými, úbory väčšie ( mm), zákrovné listene pritlačené, zákrov bielo-zeleno škvrnitý. Stanovištia: Uprednostňujú pôdy vlhšie, bohaté na dusík, ako sú brehy tokov, lužné lesy, tiež okraje ciest, ruderálne stanovištia. Uvedené druhy obsadzujú podobné stanovištia, iba pre A. laevis HOFFMANN (1996) uvádza, že ide o viac kontinentálny typ, uprednostňujúci skôr čerstvé až suchšie stanovištia, hlavne otvorené biotopy lúky, redšie lesy, okraje ciest a železničné priekopy. Ako okrasné trvalky sa často pestujú A. laevis a A. novi-belgii s. str. 5

7 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.) 6

8 Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd.) syn.: Aster salicifolius Lamk. non Scholler, A. frutetorum Wimm., A. lamarckianus Aschers. et Graeb., non Nees, A. simplex Willd. Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s dlhými plazivými podzemkami. Stonka vzpriamená, prevažne holá, v dolnej časti môžu byť zbiehajúce rady jemných chlpov, v hornej časti rozkonárená. Bazálne listy zreteľne stopkaté, široko elipsovité, počas kvetu odumreté. Stonkové listy podlhovasto až vajcovito obrátene kopijovité, 3 15 cm dlhé, 0,5 2 cm široké, holé až riedko chlpaté, s celistvookrajovým až oddialene plytko pílkovitým okrajom; na báze zúžené, sediace, bez ušiek. Listy konárikov podobné stonkovým ale menšie, celistvookrajové, s ± uškatou bázou. Súkvetie metlina, zložené z ± jednostranných strapcov. Metlina až z 1000 úborov, ktoré nie sú nakopené na konci konárikov. Úbory pomerne malé, ± 15 mm široké (10 20 mm, max. 25 mm). Zákrov viacradový, zákrovné listene zelené, s úzkym bieloblanitým lemom, strechovite sa prekrývajú, vnútorné 2 3 x dlhšie ako vonkajšie, pritlačené. Terčové kvety žlté, lúčové biele alebo modrofialové. Kvitne v septembri až novembri. Plod nažka, 1,5 2 mm dlhá, oválna, chocholec 3,2 6,4 mm dlhý z 25 až 40 štetín. Do blízkeho okolia sa šíri najmä plazivými výbežkatými, husto rozkonárenými podzemkami a ich úlomkami (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Domovom astry kopijovitolistej je východná časť Sev. Ameriky. Do Európy sa rozšírila v 19. storočí, kedy sa pestovala ako okrasná rastlina (KUBEČKOVÁ et al. 1964). Stanovištia Sú bohaté na dusík, tienené až výslnné. Rastie na rumoviskách, skládkach, okrajoch ciest, odkiaľ sa šíri najmä do sprievodnej vegetácie tokov (v spoločenstvách zväzov Salicion albae, Senecionion fluviatilis ako epekofyt aj v ďalších spoločenstvách triedy Galio-Urticetea). Na narušených stanovištiach, ale i na poloprirodzených a prirodzených stanovištiach, kde je najnebezpečnejší (napr. na okrajoch lesov, v podrastoch rozvolnených lesných porastov (napr. pri Morave a Dunaji)), môže vytvárať rozsiahle zárasty Astra malokvetá (Aster tradescantii auct non L.) syn.: Aster parviflorus Nees Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, podzemok dlhý, plazivý. Stonka priama, mäkko páperistá. Stonkové listy úzke, obrátene kopijovité, zúženou bázou sediace, neobjímavé, bez ušiek, celistvookrajové, na okraji drsné, končisté. Listy konárikov 7

9 Astra malokvetá (Aster tradescantii auct non L.) 8

10 podobné, ale menšie. Spodná strana listov na celej ploche chlpatá. Úbory malé, v 12 l5 mm, na konci konárikov strapcovito nakopené, súkvetie metlina, v obryse užšia. Zákrov len 4 mm dlhý, neškvrnitý, listene celé zelené. Vnútorné listene 3 4x dlhšie ako vonkajšie, špičkou odstávajúce. Terčové kvety žlté, lúčové biele alebo bledofialové, pri odkvitaní červenkasté. Kvitne skôr ako iné astry (v auguste až októbri), ale väčšinou je sterilná (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Podobne ako u ostatných nepôvodných druhov astier, aj astra malokvetá pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ sa k nám dostala ako okrasná trvalka. Stanovištia Ako u A. lanceolatus, rastie v spoločestvách zväzov Salicion albae, Senecionion fluviatilis, ako aj v ďalších spoločenstvách triedy Galio-Urticetea. U nás väčšinou rastie v pobrežných krovinách Astra novobelgická (Aster novi-belgii L.) Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s dlhým plazivým rozkonáreným podzemkom. Stonka priama, na báze holá, pod listami so zbiehajúcimi radmi chlpov, zriedka len pod úbormi chlpatá. Bazálne listy vajcovito kopijovité, holé, okraj listu drsný, oddialene pílkovitý. Stonkové listy podlhovasto kopijovité až vajcovito kopijovité, s okrajom oddialene pílkovitým až celistvookrajové, s bázou vykrojenou (siaha do ½ obvodu stonky), na okraji drsné, 4 17 cm dlhé, 0,4 2,5 cm široké. Listy konárikov menšie, končisté. Súkvetie metlina alebo chochlíková metlina obrátene kužeľovitého tvaru. Úbory stredne veľké až veľké mm, najčastejšie s ± 30 mm. Zákrov viacradový, listene ± rovnako dlhé, mierne odstávajúce, zriedkavo vonkajšie siahajú len do ½ vnútorných, zelené, neškvrnité. Terčové kvety žlté, lúčové modrofialové, svetlofialové až biele. Plody - nažky cca 2 mm dlhé, riedko chlpaté. Je to veľmi variabilný druh. Kvitne od augusta do októbra (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Domovom astry novobelgickej je Severná Amerika východná časť USA, pobrežie Atlantiku (od južného Neufundlandu cez južný Quebec po Georgiu) a Kanada. Stanovištia Na stanovištia nie je náročná, najlepšie jej vyhovuje piesčitá až hlinito-piesčitá vlhká pôda, ale rastie aj na suchších stanovištiach. Ťažisko rozšírenia má v nížinnom až pahorkatinnom stupni, ojedinele vystupuje aj do podhorských oblastí. 9

11 Astra novobelgická (Aster novi-belgii L.) 10

12 Astra vŕbovitá (Aster x salignus Willd.) 11

13 Veľmi rýchlo sa šíri najmä pozdĺž vodných tokov, kde vytvára široké lemy v polozatienených až na výslnných miestach. Často rastie aj na zdevastovaných odlesnených stanovištiach v alúviách riek v spoločenstvách zväzu Senecionion fluviatilis, Arction lappae a triedy Galio-Urticetea. Je silne konkurenčným druhom (JAROLÍMEK, ZALIBEROVÁ, 2001). Pri pestovaní sa rozmnožuje delením a odrezkami. Ako okrasná trvalka je často pestovaná v záhradách a parkoch (KUBEČKOVÁ et al. 1964) Astra vàbovitá (Aster x salignus Willd.) = A. novi-belgii x A. lanceolatus syn.: Aster salicifolius Scholler non Lamk., A. hungaricus Poir. Kríženec astry kopijovitolistovej a novobelgickej, variabilita znakov je veľká. Od astry kopijovitolistovej sa odlišuje dolnými krátkostopkatými, ostro zubatými listami, báza stonkových listov je len slabo uškatá, väčšie úbory s mm. Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, s rozkonáreným plazivým podzemkom a priamymi, dolu holými stonkami, niekedy so zbiehajúcimi radmi chlpov. Stonkové listy podlhovasto kopijovité (užšie ako má A. novi-belgii), celistvookrajové až ostro oddialene pílkovité, zúženou bázou sediace, neobjímavé, dolné listy môžu byť krátko stopkaté. Listy konárikov menšie. Súkvetie vytvára metlinu v obryse strapcovitú (užšiu ako pri rodičovských druhoch). Úbory pomerne veľké, v mm, kompaktné. Zákrovné listene ± rovnako dlhé, voľne priliehajúce, len slabo sa prekrývajú, neškvrnité. Terčové kvety žlté, lúčové belavé, neskôr fialovkasté, rovné. Plod je nažka, v Európe (aj u nás) dozrieva len zriedkavo. Ustálený záhradný kríženec, väčšina rastlín má klonálny pôvod, často splanieva (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Záhradný kríženec. Stanovištia Pestovaná ako okrasná trvalka. Rastie najmä v pobrežnej vegetácii tokov a vo vlhkých krovinách. Časti rastlín rozširované vodou sa dobre uchytávajú na narušovaných stanovištiach Astra hladká (Aster laevis L.) Charakteristika Trváca cm vysoká bylina, sivozelená, často červenkastá, na báze drevnate- 12

14 Astra hladká (Aster laevis L.) 13

15 júca, s plazivým výhonkatým podzemkom. Stonky priame, ± hladké, dolu holé, niekedy pod listami so zbiehajúcimi radmi chlpov od listovej bázy. Listy sivozelené, veľmi variabilné, trochu zhrubnuté. Bazálne listy obrátene vajcovito kopijovité, do dlhšej stopky náhle zúžené. Stonkové listy podlhovasto kopijovité až oválne, 8 15 cm dlhé, 1,5 4 cm široké, celistvookrajové až s okrajom plytko oddialene pílkovitým, drsné, objímavé, čepeľ nad bázou zúžená. Listy konárikov veľmi drobné, 3 6 mm dlhé (náhle sa zmenšujú), na báze najširšie, s podobným pripojením ako stonkové. Bazálne a stonkové listy vytrvávajú do doby kvitnutia. Súkvetie úzka metlina, niekedy na vrchole v priereze uťatá. Úbory stredne veľké mm, najčastejšie ± 25 mm. Zákrovné listene v 4 6 radoch, končisté, sa škridlicovito kryjú, vnútorné až 6 mm dlhé, vonkajšie krátke. Vonkajšie belavo suchoblanité, stredné pole je v špici výrazne sýto zelené, listene sa zreteľne prekrývajú a sú pritisnuté, preto je zákrov bielo zeleno škvrnitý. Terčové kvety žlté, lúčové modrofialové až belavé. Plod nažka 2 3 mm dlhá, lysá až riedko chlpatá. Kvitne v septembri až novembri (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). Pôvod Pôvodom severoamerická astra s výskytom v južnom Yukone, Colorade, Texase, na pobreží Atlantiku, v Quebecu a Georgii. Stanovištia Vo svojom prirodzenom areáli osídľuje suchšie až čerstvé stanovištia, hlavne otvorené, ako sú lúky, riedke lesy, brehy vôd, jazier, ale aj lemy ciest a železničné priekopy. Na horách vystupuje až do výšky 2700 m n.m. Oproti iným taxónom rodu obsadzuje kontinentálnejší typ areálu. U nás sa okrem záhrad, kde sa pestuje, najčastejšie vyskytuje pozdĺž vodných tokov Astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) = A. laevis x A. novibelgii Charakteristika Trváca rastlina s priamymi cm vysokými stonkami, plazivým podzemkom. Listy trávovozelené. Bazálne listy stopkaté, stonkové obrátene vajcovito kopijovité, 2 5 x dlhšie ako široké, celistvookrajové alebo s okrajom oddialene plytko pílkovitým, objímavo sediace až uškato objímavé, pričom báza listu a ochlpenie sú variabilné. Listy konárikov menšie, ale nie také drobné ako u A. laevis. Súkvetie je užšia metlina. Úbory dlho stopkaté, pomerne veľké, v až 30 mm. Zákrov viacradý, zákrovné listene pritisnuté, prekrývajúce sa, suchoblanité, na širšom vrchole zelené, preto je zákrov bielo - zeleno škvrnitý. Terčové kvety žlté, lúčové modré až modrofialové. Kvitne v septembri až novembri (DOSTÁL, ČERVENKA, 1992; HOFFMANN, 1996). 14

16 Astra rôznofarebná (Aster x versicolor Willd.) 15

17 Hlavné rozlišovacie znaky Aster lanceolatus agg. Aster novi-belgii agg. Aster laevis agg. Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor Výška cm cm cm cm cm cm rastliny Stonka prevažne holá, mäkko na báze holá, na báze holá, ± hladká, ako u A. laevis so zbiehajúcimi páperistá pod listami so niekedy na báze holá, radmi jemných zbiehavými so zbiehajúcimi sivozelená často chlpov v dolnej radmi chlpov, radmi chlpov, červenkastá, časti chlpatá so zbiehajúcimi (zriedkavo) radmi chlpov len pod úbormi od bázy listov Listy - zreteľne ako u vajcovito listy obrátene ako u A. laevis bazálne stopkaté, široko A. lanceolatus obrátene kopijovité, vajcovito elipsovité až kopijovité, holé, krátko- kopijovité, náhle okrúhle, počas okraj drsný, stopkaté, zúžené do dlhšej kvetu odumreté oddialene ostro zúbkaté stopky pílkovitý na báze klinovite zúžené do krátkej stopky Listy - podlhovasto až úzke obrátene podlhovasto podlhovasto podlhovasto obrátene stonkové vajcovito kopijovité, na kopijovité až kopijovité, kopijovité až vajcovito obrátene okraji drsné, vajcovito užšie ako má oválne, kopijovité 16

18 Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor kopijovité, končisté kopijovité, okraj A. novi-belgii objímavé, nad celistvookrakončisté, spodná strana plytko oddialene celistvo- bázou zúžené jové až celistvookrajové listu po celej pílkovitý, až okrajové až celistvookrajové oddialene až oddialene ploche chlpatá, celistvookrajový, ostro oddialene až s okrajom plytko pílkovité, zúženou bázou drsný zúbkaté, plytko oddialene pílkovité, na báze zúžené, sediace, báza uťatá, báza pílkatým, drsné, na báze sediace, báza nikdy nie objímavá zúžená, sediaca mierne zhrubnuté objímavo ojedinele uškatá alebo siahajúca do ½ neobjímavá sediace až poloobjímavé poloobjímavá obvodu stonky uškato bez ušiek objímavé, báza variabilná Listy - ako stonkové, ako stonkové, menšie ako menšie ako veľmi drobné len o málo konári - menšie, ale menšie stonkové, stonkové 3-6 mm menšie ako horné kov celistvookrajové končisté (náhle sa stonkové listy, s ± uškatou zmenšujú), na ale nie až také bázou báze najširšie drobné ako má A. laevis Súkvetie metlinovité, metlina, metlina alebo strapcovitá úzka chocholíková zložené z ± v obryse užšia chocholíková metlina, chocholíková metlina, obrátene jednostranných metlina, obrátene v obryse metlina, obrátene kužeľovitého strapcov kužeľovitého užšia kužeľovitého tvaru tvaru tvaru, niekedy na vrchole v priereze ± sploštená 17

19 Aster Aster Aster Aster Aster Aster lanceolatus tradescantii novi-belgii x salignus laevis x versicolor Úbory malé malé stredne veľké až pomerne stredne veľké pomerne veľké v ± 15 mm v ± veľké veľké v ± 25 mm v 30 mm, (10-20 mm, mm v ± 30 mm v ± (15-25 mm) dlho stopkaté max. 25 mm) (25-40 mm) mm, na konci na konci kompaktné konárikov nie konárikov sú sú nakopené husto nakopené Zákrov viacradový, len 4 mm dlhý, viacradový, listene ± listene končisté viacradový, strechovite sa vnútorné vonkajšie ± rovnako dlhé, v 4-6 radoch, listene prekrývajúci, listene 3-4x rovnako dlhé voľne vnútorné pritisnuté, vnútorné listene dlhšie ako ako vnútorné, priliehajúce, až 6 mm prekrývajúce sú 2-3x dlhšie vonkajšie, voľne len slabo sa dlhé, vonkajšie sa, suchoblanité, ako vonkajšie, špičkou priliehajúce prekrývajúce, krátke, pritisnuté, dlhšie ako pri pritlačené, odstávajúce, alebo špičkou listene bielo-zeleno A. laevis, listene zelené listene celé von mierne zelené, škvrnitý na širšom s úzkym zelené, vyhnuté, listene neškvrnité vrchole zelené, bieloblanitým neškvrnité celé zelené, zákrov bielolemom neškvrnité zeleno škvrnitý Kvety biele až biele až modrofialové, belavé, neskôr modrofialové až modré až lúča modrofialové bledofialové, svetlofialové fialovkasté belavé modrofialové po odkvitnutí až biele červenkasté 18

20 Pôvod Záhradný kríženec. Stanovištia Ojedinele splanieva v pobrežných krovinách, ale aj v spoločenstvách zväzov Senecionion fluviatilis a Arction lappae Rod: Bo¾ševník (Heracleum L.) Èe¾aï: mrkvovité (Apiaceae) HLAVÁČEK, JASIČOVÁ, ZÁHRADNÍKOVÁ (1984) uvádzajú z územia Slovenska dva druhy rodu Heracleum. Pôvodným druhom je boľševník borščový (Heracleum sphondylium), ktorý má 4 poddruhy (subsp. sphondylium, trachycarpum, flavescens a chlorathum) odlišujúce sa farbou a morfológiou kvetov. Nepôvodným, zavlečeným druhom je boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum). Hoci sa oba druhy od seba podstatne líšia celkovým vzhľadom, či veľkosťou a tvarom listov, tiež veľkosťou súkvetia, dochádza v niektorých prípadoch k nejasnostiam a problémom pri ich rozlišovaní. Prispieva k tomu tiež značná premenlivosť v tvare a veľkosti listov, farbe kvetov a chlpatosti semenníkov u druhu H. sphondylium. Z týchto dôvodov zaraďujeme do príručky okrem opisu nepôvodného druhu H. mantegazzianum aj pôvodný druh H. sphondylium. Populácie vyskytujúce sa najmä v centrálnej časti Poľska a v prihraničnej oblasti s Východnými Karpatmi sú považované v Poľsku za druh Heracleum sosnowskyi (in verb TERRAY; KRZEMKOWSKI, 2001). Tento druh bližšie popisuje Mandenova (MANDE- NOVA, 1951) vo Flóre SSSR. Jeho výskyt udáva z oblasti západného a východného Zakaukazska, z Gruzie a popísaný bol z okolia Tbilisi. Preto niektorým populáciam s nižšie uvedenými znakmi na území Slovenska hlavne v oblasti Východných Karpát, Pienin, prípadne Oravy a Kysúc, kde môže prenikať z Poľska, je potrebné venovať pozornosť. Môže sa jednať práve o boľševník Sosnowského. Na území Maďarska patrí k druhom v začiatočnom štádiu osídľovania (TERPÖ, 1997). Zastúpenie tohto druhu na ďalších lokalitách Slovenska si vyžaduje podrobnejšie preverenie. 19

21 Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) 20

22 Bo¾ševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) syn.: Heracleum giganteum Hornem., H. speciosum Weinm., H. caucasicum Steven Charakteristika Boľševník obrovský je dvojročná až trváca bylina s výškou 2 5 m (veľkosť rastlín je ovplyvňovaná charakterom stanovišťa). Stonka je dolu hrubá, v až 10 cm, červeno škvrnitá, štetinatá. Listy sú veľké, dlhé až 3 m, perovito zložené, najčastejšie dvojjarmové, na vrchole končisté, na lícnej strane holé, na rube krátko páperisté. Byle sú duté, žľaznaté a chlpaté. Súkvetie zložený okolík tvorený okolíčkami (šírka okolíka cm). Kvety lúčovité, biele alebo ružové. Korunné lupienky 12 mm, kališné zuby zreteľné, silicové kanáliky siahajú až k spodnému okraju plodu. Plody ploché dvojnažky, 9 11 mm dlhé, 6 8 mm široké, holé alebo vlnaté, hrubo rebernaté, elipsovité. Boľševník kvitne od mája do augusta (v prípade regenerácie po mechanickom poškodení môže kvitnúť až do prvých mrazov). Pôvod Boľševník obrovský pochádza z Ázie, presnejšie zo západného Kaukazu. Do Európy sa dostal ako okrasná rastlina v 19. storočí. Stanovištia V našich podmienkach osídľuje rôzne antropogénne stanovištia, lúky, pasienky, okraje lesných porastov a krovín, vyskytuje sa tiež v bylinných spoločenstvách na brehoch vôd, ale najmä na stanovištiach so zvýšeným obsahom živín a dusíkatých látok. Uprednostňuje pôdy piesčitohlinité, vlhké (cf. JAROLÍMEK et al., 1997). Hlavným faktorom podporujúcim jeho rozširovanie je narušenie povrchu pôdy a zmena prirodzených vlastností spoločenstva (CVACHOVÁ, GOJDIČOVÁ, KUDERAVÁ, 1998). Na Slovensku sa udáva jeho výskyt najmä zo severnej, severozápadnej a strednej časti a ojedinele sa vyskytuje v južnej, resp. juhozápadnej a východnej časti Slovenska. ELIÁŠ (1997) uvádza zo Slovenska lokalít. Už v roku 1998 a v roku 2000 Cvachová (CVACHOVÁ, 1998; 2000) poukazuje na takmer 100% nárast v rámci 13 fytogeografických okresov, kde bol výskyt zaznamenaný. Podľa výsledkov mapovania ročne pribudnú do evidencie 1-3 nové lokality Bo¾ševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi Manden.) syn.: Heracleum pubescens (Hoffm.) Marsch.- Bieb., H. speciosum (?) Veinm. Charakteristika Podľa Mandenovej (MANDENOVA, 1951) je boľševník Sosnowského dvojročná ale- 21

23 Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) 22

24 bo trváca bylina, s výškou od 1 1,5 m. KRZEMKOWSKI (2001) udáva, že populácie rastúce v nížinách dorastajú až do výšky 2 3 m, časom dosiahnu výšku aj 4,5 m. Boľševník má hrubý silný koreň, v hornej časti rozvetvený. Hlavný koreň siaha do hĺbky 30 cm, jednotlivé vedľajšie korene až do hĺbky 2 m. Stonka je oblá, výrazne ryhovaná, riedko chlpatá, na báze dosahuje hrúbku 8 12 cm.v hornej časti sa rozvetvuje. Prízemné a spodné stonkové listy trojpočetné, zriedkavejšie nepárno perovito zložené, dvojjarmové; lístky prvého jarma krátko stopkaté, lístky druhého sediace. Jarmové lístky široko vajcovité alebo takmer okrúhle, asymetrické, trojlaločnaté, zriedka päťlaločnaté, laloky široko vajcovité. Koncový lístok okrúhly, ± trojdielny, diely široko vajcovité, plytko laločnaté. Horné listy menšie, s rozšírenou pošvou, jednoduché, trojlaločnaté. Listy na vrchnej strane holé, na rube odstávajúco chlpaté. Dĺžka spodných listov môže na stanovištiach s vyšším obsahom živín dosahovať 2 a viac metrov. Zložené okolíky sú veľké (v cm), s okolíčkami, mnohoramenné, stopky okolíkov i okolíčkov drsné. Terminálny okolík dosahuje cm. Listene obalu a listence obalčekov na báze rozšírené, čiarkovito šidlovité, kvety biele, semenník odstávajúco chlpatý, kališné zuby zreteľné, trojuholníkovité, zelené, kvety lúčovité. Plody obrátene vajcovité, podlhovasto alebo široko elipsoidné, mm dlhé, 6 8 mm široké, na chrbtovej strane s riedkymi dlhými chlpmi, na báze a okraji plodov riedko štetinaté. Kanáliky na chrbtovej strane siahajú do ¾ dĺžky plodu, na šve široké, siahajúce do polovice jeho dĺžky. Stylopódium polguľovité, vráskovaté, čnelka 2 3 krát dlhšia ako stylopódium. Boľševník Sosnowského kvitne v júni až júli. Semená sa rozširujú prevažne vetrom. Nakoľko má tento druh podobné vlastnosti a osídľuje i takmer rovnaké stanovištia ako príbuzný boľševník obrovský, môže sa ľahko s ním zamieňať (MANDENOVA, 1951; KRZEMKOWSKI, 2001). Pôvod Kaukaz západné Zakaukazsko (Adžaria) a východné Zakaukazsko, Dagestan. Endemit. Opísaný z Gruzínska, presnejšie Meschetia - Adigenský okres na ceste k pastvinám Lelovani. Holotyp sa nachádza v Tbilisi (MANDENOVA, 1951). Stanovištia V strednom až hornom pásme lesa, na okrajoch lesa, lesných čistinách, poľanách a inde (MANDENOVA, 1951) Bo¾ševník boršèový (Heracleum sphondylium L.) syn.: Heracleum proteiforme Crantz Charakteristika Boľševník borščový je tiež dvojročná až trváca bylina, ale s výškou len 0,5 1,5 m. Stonka dutá, hranato ryhovaná s naspäť ohnutými štetinami alebo vzácne holá. 23

25 Boľševník borščový (Heracleum sphondylium L.) 24

26 Listy sú mnohotvárne, jednoduché, perovito laločnaté až perovito zložené, 3 5 početné, resp. dlaňovito laločnaté alebo dlaňovito strihané. Okraj listu resp. lístkov vrúbkovaný alebo pílkovitý. Prízemné listy dlhostopkaté (nikdy nedosahujú dĺžku listov boľševníka obrovského), stopky sú žliabkaté, horné listy na veľkých nafúknutých pošvách sediace. Súkvetie zložený okolík z okolíčkov, stopky okolíčkov hranaté, na vnútorných stranách chlpaté. Kvety biele, žltkasté, zelenkasté alebo ružovkasté. Kališné zuby sú nezreteľné, silicové kanáliky nedosahujú spodný okraj plodu. Plody sú 10 mm dlhé, s 0,5 1 mm širokými krídlami na bokoch, na chrbte s 3 rebrami. Kvitne od júla do septembra. Pôvod Pôvodom domáci druh s rozšírením v karpatskej oblasti. Stanovištia Osídľuje stanovištia s vysokým obsahom živín a dusíka. Rastie v listnatých lesoch, najmä v bučinách a dubohrabinách, na ich okrajoch, vlhkých cestách, ale i na lúkach (HLAVÁČEK, JASIČOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, 1984). Veľmi často sa vyskytuje aj v mezofilných synantropných spoločenstvách triedy Galio-Urticetea. Hlavné rozlišovacie znaky Heracleum Heracleum Heracleum mantegazzianum sosnowskyi sphondylium Výška cm cm cm rastliny ( cm) Stonka dolu červeno okrúhla, hranato hranato ryhovaná, škvrnitá, výrazne ryhovaná, s ohnutými štetinami, štetinatá s naspäť ohnutými vzácne holá, zelená štetinami, vzácne holá Listy prízemné, prízemné, 200 a viac prízemné, cm cm dlhé cm dlhé dlhé Čepeľ zložená, perovito prízemné a spodné mnohotvárna, laločnatá, na líci stonkové listy jednoduchá, holá, na rube krátko 3-početné, až perovito zložená páperistá zriedkavejšie 3- až 5-početná, perovito zložené, resp. laločnatá na líci holé, až strihaná, na líci na rubovej strane holá, krátko štetinatá 25

27 drobno odstávajúco chlpaté, horné listy celistvookrajové alebo chlpatá, na rube na hlavných žilkách štetinatá, na ploche jemne chlpatá alebo holá lístky na okraji okraj lístkov okraj listu, resp. pílkovité vrúbkovaný lístkov vrúbkovaný alebo pílkovitý Súkvetie cm veľké, cm veľké, cm veľké, zložený okolík zložený okolík zložený okolík s (150) s s 8-30 (45) okolíčkami okolíčkami okolíčkami Kvety biele alebo ružové, biele biele, žltkasté, kališné zuby zreteľné kališné zuby zreteľne zelenkasté alebo trojuholníkové, ružovkasté, zelené kališné zuby nezreteľné Plody 9-11 mm dlhé, mm dlhé, mm dlhé, mm široké, hrubo mm široké, s riedkymi s 3 rebrami na chrbte, rebernaté, holé alebo dlhými chlpmi na bokoch s krídlami riedko chlpaté 0,5-1 mm širokými 4.1. Rod: Dvojzub (Bidens L.) Èe¾aï: astrovité (Asteraceae) K nepôvodným druhom rodu Bidens patria Bidens connata, B. frondosa a B. pilosa. Z nich sa na Slovensku vyskytuje len Bidens frondosa (LHOTSKÁ, 1968; DOSTÁL, ČERVENKA, 1992). Ďalšie dva nepôvodné druhy sa zatiaľ na Slovensku nevyskytujú. Bidens connata sa ojedinele vyskytuje napr. v Čechách, na Morave a v Poľsku (LHOT- SKÁ, 1968; ZAJAC, A., ZAJAC, M., 2001). B. tripartita patrí na Slovensku k pôvodným druhom. Vzhľadom na jeho expanzívny charakter šírenia a s cieľom uľahčiť mapujúcim správnu determináciu dvoch najčastejšie zamieňaných druhov B. tripartita a B. frondosa v teréne, uvádzame pre porovnanie a následné rozlíšenie charakteristiku oboch. Obidva druhy patria k charakteristickým druhom občasne zaplavovaných stanovíšť. Stretávame sa s nimi najčastejšie na obnažených brehoch riek, potokov, mŕtvych ramien, dnách rybníkov, v terénnych zníženinách s periodickými jarnými záplavovými vodami, v priekopách a na iných ruderálnych vlhkých stanovištiach. 26

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Orava bola v minulosti prevažne lesná krajina. Akými zmenami v čase les

Orava bola v minulosti prevažne lesná krajina. Akými zmenami v čase les PREMENY LESA Názov projektu: Prírodnými zákutiami Oravy, Číslo projektu: PLSK/ZA/IPP/III/083 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej

Bardziej szczegółowo

Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem

Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte.

Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego. Možnosť výberu kovovej alebo plastowej rukoväte. Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w ), a więc w 100% przyjazne środowisku. Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w ) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné

Bardziej szczegółowo

AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!!

AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!! AKO SA ROBÍ ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV???!!! 1. 2. 3. 4. Vnútorná strana budovy Pôsobenie vlhkosti a vody z vonkajšej strany budovy základ Odvod vlhkosti drenážou 1. Siplast Primer Speed SBS od vonkajšej

Bardziej szczegółowo

ročná spr áva 2014/2015

ročná spr áva 2014/2015 ročná spr áva 2014/2015 Ročná správa a jej dcérskych spoločností k 31.10.2015 2 Komentár CEO 5 Súhrn obchodnej činnosti 6 Obsah Vybrané konsolidované finančné údaje 8 Naša história 10 Profil Spoločnosti

Bardziej szczegółowo

ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV

ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV ICOPAL BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁKLADOV www.zaklady.icopal.sk www.zaruky.icopal.sk Zabezpeč svoj dom! Staraj sa o zdravie a budúcnosť svojej rodiny Siplast Glue Speed SBS 1 PREČO ICOPAL? ICOPAL GROUP Svetový expert

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ZAMAGURZU SPISKIM TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ TOURIST GUIDEBOOK TO ZAMAGURIE REISEFÜHRER IN DER REGION ZAMAGURIE

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ZAMAGURZU SPISKIM TURISTICKÝ SPRIEVODCA PO ZAMAGURÍ TOURIST GUIDEBOOK TO ZAMAGURIE REISEFÜHRER IN DER REGION ZAMAGURIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 330 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 4/2013 Sieradz 2013 1 ISSN 2299-2928 Studia Sieradzana 4/2013 Redaktor naczelny: dr Joanna Swędrak, Z-ca Redaktora:

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Stelaż do łóżka jest elementem sprzedawanym oddzielnie. Rošt do postele je tovar predávaný samostatne.

Stelaż do łóżka jest elementem sprzedawanym oddzielnie. Rošt do postele je tovar predávaný samostatne. KOLORY DREWNA / FARBY DREVA Meble wykonywane są z litego drewna sosnowego. Nábytok je vyrobený z borovicového masívu. SOSNA / BOROVICA * Możliwość wybarwienia na kolor olcha, dąb, orzech oraz gray - przy

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER

SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER Przewodnik Sprievodca Czarny Dunajec 2015 SZLAK WOKÓŁ TATR CESTA OKOLO TATIER Przewodnik Sprievodca Copyright by Gmina Czarny Dunajec Opracowanie i tekst / Spracovanie

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Holandsko Nagroda : 1 210 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj: Holandsko Data rozpoczęcia pracy:

Bardziej szczegółowo

BARON MONACO MARSYLIA. Intenso-doors sp. z o.o Wadowice, ul. Wenecja 3 tel ,

BARON MONACO MARSYLIA. Intenso-doors sp. z o.o Wadowice, ul. Wenecja 3 tel , BARON W-1 BARON W-2 BARON W-3 BARON W-4 BARON W-5 BARON W-6 BARON W-7 BARON cena: 339,00 s DPH / 282,50 bez DPH MONACO W-1 MONACO W-2 MONACO W-3 MONACO W-4 MONACO W-5 3D MONACO cena: 254,00 s DPH / 211,67

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 V 4 2008 Kč/Sk 40 CENA ROČNÍK 5. 4. ČÍSLO SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 4/2008 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Ohliadnutie cez písmená 15

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze miejsca i obiekty powiatu Čadca, Kysucké Nové Mesto i Gminy Strumień

Najciekawsze miejsca i obiekty powiatu Čadca, Kysucké Nové Mesto i Gminy Strumień Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 2013 oraz z

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

1. PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH

1. PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH . PROBLEM INWAZJI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH Anna Bomanowska, Izabella Kirpluk, Wojciech Adamowski, Jowita Palus, Anna Otręba WPROWADZENIE Jednym ze skutków działalności człowieka

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky

Trasa podľa služby HIKEPLANNER Výsledky vyhľadávania. Tu je priestor pre tvoje poznámky: Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky TuristickaMapa.sk turistická mapa Slovenska tlačiť zavrieť Tip: pod mapou je priestor pre tvoje poznámky MAPOVÝ PORTÁL HIKING.SK + Topografický podklad SHOCart Značky a rázcestia HIKING.SK KM 0 1 2 2200

Bardziej szczegółowo

GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W LATACH 2009-2011

GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W LATACH 2009-2011 GATUNKI OBCE I INWAZYJNE W MONITORINGU SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W LATACH 2009-2011 W czasie badań terenowych, prowadzonych na ponad 2400 stanowiskach siedlisk przyrodniczych, odnotowano występowanie 84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK KATALÓG DREVENÝCH POSTELÍ. drewniane łóżka na lata. www.pacyga.pl

KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK KATALÓG DREVENÝCH POSTELÍ. drewniane łóżka na lata. www.pacyga.pl KATALOG DREWNIANYCH ŁÓŻEK 2015 KATALÓG DREVENÝCH POSTELÍ PRODUCENT V Ý R O B C A drewniane łóżka na lata www.pacyga.pl Łóżka wykonywane są z litego drewna dębowego. * Możliwość wybarwienia na kolor dąb

Bardziej szczegółowo

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

Dip. Zdr. sestra - Anglicko Agencja personalna Dip. Zdr. sestra - Anglicko Nagroda : 2 800 za mesiac w tym liczony podatek Podopieczny/Podopieczna: nie podano Wymagana kwalifikacja: Dip. Zdr. sestra Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj:

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

Dip. Zdr. sestra - Anglicko Agencja personalna Dip. Zdr. sestra - Anglicko Nagroda : 2 580 za mesiac w tym liczony podatek Podopieczny/Podopieczna: nie podano Wymagana kwalifikacja: Dip. Zdr. sestra Num osoby: 0 wolne miejsca: Kraj:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja koloru naturalnego dla mebli dębowych Kody zaczynające się na drewno dębowe Ukážka prírodnej farby pre dubový nábytok

Prezentacja koloru naturalnego dla mebli dębowych Kody zaczynające się na drewno dębowe Ukážka prírodnej farby pre dubový nábytok 3 Prezentacja koloru naturalnego dla mebli bukowych Kody zaczynające się na 400 - Ukážka prírodnej farby pre bukový nábytok Kódy začínajúce od 400 - bukové drevo Prezentacja koloru naturalnego dla mebli

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 2 (2) /2008 Warszawa 2008 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: J.E.

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku

Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Tom 2. Nowy Sącz 2007

Tom 2. Nowy Sącz 2007 Tom 2. Nowy Sącz 2007 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego Ľubovnianske múzeum Kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja Tom 2 Nowy Sącz 2007 Sandecko-spišské

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2008 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Rakúsko

Opatrovateľ / ka - Rakúsko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Rakúsko Nagroda : 1 120 za turnus w tym liczony podatek Mężczyzna Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Rakúsko Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego Wiesław Siarzewski Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego W Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej zbierane oraz opracowywane są fotografie i pocztówki o tematyce tatrzańskiej i przyrodniczej.

Bardziej szczegółowo

Wzorzec rasy. Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać.

Wzorzec rasy. Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać. Wzorzec rasy Koniki polskie to wyjątkowe i charakterystyczne zwierzęta. Wyróżniają się na tle innych ras, bardzo łatwo jest je rozpoznać. Odznaczają się niskim wzrostem. Ich wymiary to: wysokość w kłębie

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja roślinnych gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia w zlewni badawczej Roztocze

Inwentaryzacja roślinnych gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia w zlewni badawczej Roztocze mgr inż. Bogusław Radliński, dr inż. Przemysław Stachyra, mgr Anna Rawiak, dr inż. Zbigniew Maciejewski Roztoczański Park Narodowy - Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze,

Bardziej szczegółowo

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Chronimy i pokazujemy bogactwo przyrodnicze i kulturowe polsko-słowackiego pogranicza Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w Polityce Spójności Unii Europejskiej znajduje się dziś w szczególnym momencie, zarówno z uwagi na fakt, że widzimy już efekty realizacji Programów EWT w obecnej

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości

Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości red. P. Mazur, E. Miterka Chełm 2011 Recenzenci: Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek

Bardziej szczegółowo

12 VYBRANÉ TEXTY K CVIČENIAM

12 VYBRANÉ TEXTY K CVIČENIAM 12.1 SLOVENSKÉ TEXTY TEXT 1 Slovensko Slovensko je malá krajina v srdci Európy. Na severe hraničí s Poľskom, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom a Rakúskom, na západe s Českom. Hlavným mestom Slovenska

Bardziej szczegółowo

Kvalitatívne parametre ČIERNE UHLIE

Kvalitatívne parametre ČIERNE UHLIE ČIERNE UHLIE Ponúkame sortiment čierneho uhlia z produkcie KW S.A. (Kompania Weglowa S.A.), KHW S.A.(Katowicki Holding Weglowy S.A.) a z Poludniowego Koncernu Wegloweho o nasledujúcich parametroch: KUSOVÝ

Bardziej szczegółowo

Katalóg. vymývaná DLAŽBA

Katalóg. vymývaná DLAŽBA Katalóg vymývaná DLAŽBA Projekty na mieru vytvorené podľa vášho želania Špeciálne pre Vás poskytujeme poradenstvo pri výbere dlažby a vytvárame individuálne projekty šité na mieru. Projekty vykonávame

Bardziej szczegółowo

biely pórobeton jarná akcia AKCIA TRVÁ

biely pórobeton jarná akcia AKCIA TRVÁ Záhradné platne Zámková dlažba Drobná architektúra Dekoratívny kameň biely pórobeton jarná akcia AKCIA TRVÁ od 15.03.2016 do 31.05.2016 KONTUR HYD INNOWACY 12,99 /m2 hrúbka 6 cm brąz kasztanowy wapień

Bardziej szczegółowo

ZAPUSTENÉ MADLÁ SGE01, SGE02, SGE03 sú vyhotovené výlučne plošne lícujúco SG13, SG16, SG17, SG18 sú odsadené s možnosťou plošného zalícovania

ZAPUSTENÉ MADLÁ SGE01, SGE02, SGE03 sú vyhotovené výlučne plošne lícujúco SG13, SG16, SG17, SG18 sú odsadené s možnosťou plošného zalícovania KOLEKCIA HLINÍK Kľučky TYČOVÉ MADLÁ ZAPUSTENÉ MADLÁ SGE01, SGE02, SGE03 sú vyhotovené výlučne plošne lícujúco SG13, SG16, SG17, SG18 sú odsadené s možnosťou plošného zalícovania Pre každú sériu dverí existuje

Bardziej szczegółowo

IKONOGRAFIA TATR THE TATRAS ICONOGRAPHY

IKONOGRAFIA TATR THE TATRAS ICONOGRAPHY IKONOGRAFIA TATIER Zborník prednášok z konferencie IKONOGRAFIA TATR Tom referatów z konferencji THE TATRAS ICONOGRAPHY A year-book comprising the conference lestures Zborník prednášok z konferencie pod

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

Strana 1 z 21. VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ. Dunajec je pltnícky chlebový krajec

Strana 1 z 21. VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ. Dunajec je pltnícky chlebový krajec Strana 1 z 21 VEREJNÁ SPRÁVA č.14/2007 LETOPISY MIEST A OBCÍ Dunajec je pltnícky chlebový krajec Ak by som nebol zašiel do Červeného Kláštora, sotva by som vedel, že na zemeguli rastie vyše tristo osemdesiat

Bardziej szczegółowo

1 ORTOEPICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY

1 ORTOEPICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY 1 ORTOEICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY Grafika a výslovnosť v slovenčine a poľštine Grafémy Hlásky Jazyky ríklady v slovenčine ríklady v poľštine a [a] krátke a auto, ulicami, muža auto, ulicami, męża á [a:]

Bardziej szczegółowo

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Redakcja naukowa Dr Jarosław Reszczyński, prof. WSA Recenzenci Prof. dr hab. Janusz Józef Węc Doc. Ing. Stanislav Štofko Materiały z konferencji Przeszłość.

Bardziej szczegółowo

Agent a špión Vatikánu

Agent a špión Vatikánu Daniel Atanáz Mandzák Agent a špión Vatikánu Redemptorista Ján Ivan Mastiliak slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA BRATISLAVA 2008 Daniel Atanáz Mandzák

Bardziej szczegółowo

Polsko-Słowackie Lato

Polsko-Słowackie Lato Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

RLD209V. Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého PRÍPRAVA SUBSTRÁTU POPIS PRODUKTU

RLD209V. Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého PRÍPRAVA SUBSTRÁTU POPIS PRODUKTU Deltron D8077 a D8078 2K Plniče HS mokrý do mokrého 2007-09-14 PRODUKT D8077 D8078 D8237 D8238 D8239 D8427 D807 D808 D812 D866 D814 POPIS Deltron 2K Plnič HS mokrý do mokrého, biely Deltron 2K Plnič HS

Bardziej szczegółowo

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-5-1 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 04 Hudba, hra na organe Mgr. Aleš Solárik Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 2 hodiny - záverečné hodnotenie : komisionálna skúška

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T.

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 3:2007 Warszawa 2007 Parerga MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Rada Naukowa

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2008 Warszawa 2008 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad

Karpacki Przegląd Gospodarczy Karpatský Hospodársky Prehľad Nr 1(1)/2009 lipiec-sierpień Karpatský Hospodársky Prehľad ISBN 978-83-61577-00-3 Czasopismo bezpłatne Pierwszy numer czasopisma współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski

Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski Barbara Tokarska-Guzik, Barbara Fojcik, Katarzyna Bzdęga, Alina Urbisz, Teresa Nowak, Andrzej Pasierbiński, Zygmunt Dajdok Katowice 2015 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY

VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY VARŠAVSKÉ POVSTANIE A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE PARALELY A ROZDIELY Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. 15. október 2008 Zostavil Marek Syrný MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Reynoutria bohemica (Polygonaceae) nowy takson we florze Polski

Reynoutria bohemica (Polygonaceae) nowy takson we florze Polski Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7: 63 71, 2000 Reynoutria bohemica (Polygonaceae) nowy takson we florze Polski BARBARA FOJCIK i BARBARA TOKARSKA-GUZIK FOJCIK, B. AND TOKARSKA-GUZIK, B. 2000. Reynoutria bohemica

Bardziej szczegółowo

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE POIPLIE

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE POIPLIE Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE POIPLIE 2016-2045 November 2015 0 1. Základné údaje 1.1. Kód územia: SKCHVU021 1.2 Príslušnosť

Bardziej szczegółowo

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009

POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE ROCZNIK EUROREGIONU TATRY 2008-2009 POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ ROČENKA EUROREGIÓNU TATRY 2008-2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nauč sa moju reč Naucz się mojego języka. Nauč sa moju reč Naucz się mojego języka

Nauč sa moju reč Naucz się mojego języka. Nauč sa moju reč Naucz się mojego języka EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Nauč sa moju reč Naucz się mojego języka Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

Historické rekonštrukčné skupiny 1 Daniel Haník

Historické rekonštrukčné skupiny 1 Daniel Haník Historické rekonštrukčné skupiny 1 Daniel Haník Akékoľvek mechanické, fotografické alebo elektronické reprodukovanie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu autora. Mnoho z nás si neuvedomuje,

Bardziej szczegółowo

Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. Agáta Karčová

Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. Agáta Karčová GRZEGORCZYKOWA, Renata PUZYNINA, Jadwiga: Problemy ogólne słowotwórstwa. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. t. 2. Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa: PWN 1998,

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA»

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA» Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš Katedra spoločenských vied a jazykov organizovala pod záštitou rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika brig. gen. doc. Ing.

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov

BROWNFIELDS. v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve. Rzeszow. Prešov BROWNFIELDS v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve Rzeszow Prešov RegioPartner PL-SK/PO/IPP/WP/III/02 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát

Projekt Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007-2013 Projekt Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát Slovenská ornitologická spoločnosť/birdlife Slovensko Małopolskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Agencja personalna Opatrovateľ / ka - Nemecko Nagroda : 1 900 za turnus w tym liczony podatek Wymagana kwalifikacja: Opatrovateľ / ka Num osoby: 2 wolne miejsca: Kraj: Nemecko Data rozpoczęcia pracy: 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo