Prace studentów POLITICKÉ PROCESY 50. LET PŘÍPAD KAREL HORÁČEK A SPOL. Michaela Chrtková Technická univerzita Liberec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace studentów POLITICKÉ PROCESY 50. LET PŘÍPAD KAREL HORÁČEK A SPOL. Michaela Chrtková Technická univerzita Liberec"

Transkrypt

1 strona 1

2 Art. 1 (2-6) Prace studentów POLITICKÉ PROCESY 50. LET PŘÍPAD KAREL HORÁČEK A SPOL. Michaela Chrtková Technická univerzita Liberec strona 2 1. Úvod V únoru roku 1948 došlo v ČSR k převratu, kdy komunistická strana nastolila totalitní režim jedné politické strany. Došlo k zásadní změně politického režimu a k novému uspořádání společnosti. Po převzetí moci komunisté prosazovali svou politiku tvrdými metodami. K těmto metodám patřili i různé formy perzekuce. Jednou z forem perzekuce se staly politické procesy. Politické procesy byly vedeny proti těm, kdo se odmítal podřídit komunistické ideologii. 1 Cílem politických procesů bylo zastrašení odpůrců režimu, stabilizace totalitního systému a vyvolání strachu mezi obyvatelstvem, proto musely být politické procesy přístupné široké veřejnosti prostřednictvím médií. 2 Sdělovací prostředky byly zcela podřízeny komunistickému vedení a staly se poslušným nástrojem komunistické propagandy. Politická perzekuce se zpočátku dotýkala jenom aktivních politických odpůrců. Postupně se politické perzekuce začaly dotýkat bývalé buržoazie, středních vrstev, bývalých důstojníků, funkcionářů různých organizací a potencionálních nepřátel režimu. 3 Pro politické procesy byly různé důvody, které kopírovaly momentální potřebu politického režimu, od donucení rolníka ke vstupu do Jednotného zemědělského družstva po odhalení a odsouzení domácích nebo exilových československých pomocníků světového imperialismu. 4 Státní bezpečnost používala tvrdých výslechových metod. Obvinění byli vyslýchání i několik desítek hodin v kuse. Obvinění byli vyslýcháni i v noci. Často se dostali na pokraj svých sil a pak podepsali, vše co jim Státní bezpečnost předložila. Díky těmto krutým výslechům si Státní bezpečnost vynutila doznání obviněných. Samotný proces probíhal podle předem připraveného scénáře. Při politických procesech byl i dopředu připraven rozsudek. Samotné soudní přelíčení bylo jen divadelním představením pro publikum. V mnohých z politických procesů byli odsouzeni jedinci za trestnou činnost vyprovokovanou, podněcovanou nebo kontrolovanou Státní bezpečností. Pracovníci StB pronikali do ilegálních odbojových skupin, nebo prostřednictvím svých agentů činnost skupin nabádali k aktivitě a některé dokonce organizovali a řídili. 5 Cílem mé práce je rekonstrukce politického procesu, ve kterém byl souzen Karel Horáček a spol. Proces byl veden proti Karlu Horáčkovi a spol. u Státního soudu, jenž zasedal v Liberci na přelomu a ledna a února roku Jedná se o proces s protistátní skupinou Karel Horáček a spol., jenž byl politicky motivovaný. Obvinění byli příslušníci Československé strany národně socialistické. 6 Skupina byla obviněna z převádění jiných osob za státní hranice 7, z pokusů o emigraci a ze špionáže pro západní velmoci. 1 Kaplan Karel - Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001, s Tamtéž, s Tamtéž, s Kaplan Karel, Nebezpečná bezpečnost, Brno 1999, s Kaplan Karel,Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001, s K historii Československé strany národně sociální více např. Kocián Jiří, Československá strana národně socialistická v letech , Brno Více k fungování pohraničích složek a k ochraně státních hranic, Pulec Martin, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

3 Art. 1 (2-6) strona 3 Šlo o proces, který měl poškodit Československou stranu národně socialistickou. Vzhledem k návaznosti na proces s poslancem Weiland a spol. 8 lze zařadit tento politický proces mezi tzv. okrajové procesy, které navazovaly na monstrproces s Miladou Horákovou a spol Případ Karel Horáček a spol. Karel Horáček byl souzen s dalšími čtyřmi muži od 31. ledna do 1. února Skupina byla souzena před senátem Státního soudu, který zasedal v Liberci. 10 Soudu s pětičlennou skupinou, jehož soudci byli Zdeněk Kaláb 11, Ferdinand Blecha 12, František Trakal a Adolf Šír, předsedal Vladimír Siegl 13. Státní prokuraturu zastupoval Pavel Barbaš 14. Karla Horáčka z Roztok 15 a Rudolfa Beitla z Roztok 16 zastupoval Otto Müller, Zdeňka Rajma z Kruhu 17 František Zoulík, Jiřího Řezníčka z Roztok 18 a Ottu Kvasničku z Hejnic 19 Rostislav Zástěra 20. Tito muži byli pravděpodobně vybráni pro svůj sociální původ a členství v Československé straně národně socialistické. Karel Horáček, Zdeněk Rajm i Jiří Řezníček pocházeli z rodin živnostníků. Lze se tedy domnívat, že komunistický režim měl zájem na jejich majetku. Perzekuce byla cíleným prostředkem, který měl zajistit likvidaci živnostníků v celé republice. Karel Horáček, Jiří Řezníček, Otta Kvasnička a Rudolf Beitl byli členy Československé straně národně socialistické, z čehož lze usuzovat na potřebu komunistického režimu zdiskreditovat tuto stranu. Členové ČSNS byli vládnoucí komunistickou stranou perzekuováni záhy po únoru 1948, a to s jasným cílem zlikvidovat vliv této politické strany. Rajm, Řezníček a Beitl se za druhé světové války podíleli na odbojové činnosti. Horáček, Rajm a Kvasnička se v květnu 1945 stali vojáky. Jejich aktivní účast na bojích za světových válek, můžeme potvrdit fakt o perzekuci vojensky aktivních občanů, jenž místo ocenění ze strany státní moci byli po únoru roku 1948 postiženi různými formami perzekuce. Na uvedenou skupinu podalo krajské velitelství Liberec 2. ledna 1952 trestní oznámení státní prokuratuře v Praze, se kterou byl dohodnut veřejný proces v Liberci. K dohodě došlo z několika důvodů. Za prvé Rajm, Horáček, Beitl a Kvasnička byli členy Československé strany národně socialistické. Za druhé se údajně zabývali organizováním ilegálních přechodů státních hranic do západního Německa. Horáček, Rajm, Beitl a Řezníček byli 8 K procesu Weiland a spol. blíže např. Kočová Kateřina, Příběh Růženy Koškové-Krásné, in: Fontes Nissae 5/2004, s K procesu Milada Horáková a spol. blíže např. Kaplan Karel, Největší politický proces. M. Horáková a spol. Brno AMV, Praha, vyšetřovací spis V 561/L, s Zdeněk Kaláb v personálním obsazení Státního soudu od roku 1950 do zrušení Státního soudu k Uvádí se, že Kaláb byl státním soudcem v roce 1950 u Státního soudu Praha. Proces s Karlem Horáčkem a spol. se konal až v únoru 1952, tudíž u Státního soudu musel pracovat i v roce Vorel Jaroslav Šimánková Alena Babka Lukáš, Československá justice v letech v dokumentech. Praha 2004, s Ferdinand Blecha je uveden v personálním obsazení Státního soudu od roku 1950 do zrušení Státního soudu k Vorel Jaroslav - Šimánková Alena Babka Lukáš, Československá justice v letech v dokumentech. Praha 2004, s Vladimír Siegl je uveden v personálním obsazení Státního soudu od roku 1950 do zrušení Státního soudu k Vorel Jaroslav - Šimánková Alena Babka Lukáš, Československá justice v letech v dokumentech. Praha 2004, s Pavel Barbaš byl vedoucí oddělení II. ve Státní prokuratuře oddělení Praha spolu s dr. Ludmilou Brožovou a dr. Jaroslavem Kremlou. Jejich přímou nadřízenou byla náměstkyně státního prokurátora a vedoucí správního oddělení dr. Ludmila Matušínská. Vorel Jaroslav - Šimánková Alena Babka Lukáš, Československá justice v letech v dokumentech. Praha 2004, s Karel Horáček se narodil v Bukovině, okres Nová Paka. 16 Rudolf Beitl se narodil ve Staré Pace, okres Nová Paka. 17 Zdeněk Rajm se narodil v Kruhu, okres Jilemnice. 18 Jiří Řezníček se narodil v Roztokách, okres Jilemnice. 19 Otta Kvasnička se narodil v Lázních Bělohrad, okres Nová Paka. 20 Rostislav Zástěra se již podílel na 2. retribuci, která byla jedním z mocenských nástrojů strany. Kočová Kateřina, Mimořádný lidový soud v Liberci v roce In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální historický sborník V., Liberec 2004, s

4 Art. 1 (2-6) strona 4 v roce 1950 údajně zapojeni do špionážní činnosti a prostřednictvím agentů CIC podávali do zahraničí špionážní zprávy z vojenského, hospodářského a politického oboru. Podle soudních materiálů se k trestné činnosti plně doznali, údajně se vzájemně usvědčili a z toho důvodu nebyli k hlavnímu přelíčení přizváni žádní svědci. K soudu byly jako průkazný materiál předloženy opisy pokynů pro provádění špionážní činnosti na našem území, které jim předal Laurich Příprava procesu Jmenovaní byli obviněni ze zločinu velezrady a vyzvědačství. 22 Karel Horáček byl synem řezníka živnostníka. Sám Karel Horáček se vyučil řezníkem. Po vyučení si založil vlastní řeznickou živnost v Roztokách. V letech byl členem živnostenské mládeže, která byla odnoží agrární strany 23. V roce 1946 vstoupil do Československé strany národně socialistické, ve které byl organizován do února roku Od té doby nebyl politicky organizován. Dne 1. ledna 1950 svoji živnost předal národnímu podniku Masna. Zdeněk Rajm pocházel z rodiny tesařského mistra. Jeho rodina vlastnila pilu, na které pracoval jako technický úředník. Jeho bratrovi Otakaru Rajmovi byla zabrána k 1. lednu 1950 stavitelská firma. Před svým zatčením byl Zdeněk Rajm zaměstnán jako skladní účetní sdružených komunálních podniků v Jilemnice. Pod tento podnik spadala i zabraná stavitelská firma jeho bratra. I Jiří Řezníček pocházel z živnostnické rodiny. Jeho otec byl majitel holičství. Jiří Řezníček se vyučil na úředníka. Před únorem 1948 vstoupil Československé strany národně socialistické. Již po únoru 1948 byl vyšetřován pro trestnou činnost jedné ilegální skupiny. K jeho odsouzení nebylo dostatek důkazů. Otta Kvasnička se vyučil obchodním příručím a strojním zámečníkem. V roce 1946 dostal na starost správu národní firmy Hildefrank, kde zpronevěřil Kčs. Byl odsouzen na tři roky odnětí svobody. Po dvou letech vězení byl v roce 1948 propuštěn na amnestii. V roce 1950 byl odsouzen na 3 měsíce odnětí svobody za prodej svěřeného národního majetku. Od května 1945 do května 1946 byl členem Československé strany národně socialistické v Rozbachu, kde zastával i určité funkce. Rudolf Beitl byl výpravčí vlaku ČSD. Byl členem Československé strany národně socialistické od roku V roce 1932 byl Československou stranou národně socialistickou nominován do poslanecké sněmovny. V květnu 1945 se stal členem revolučního národního výboru v Roztokách. V roce 1946 založil v Roztokách organizaci ČSNS. V roce 1946 byl za tuto stranu jmenován předsedou MNV v Roztokách. Funkce předsedy MNV byla významným postem, jde o jasný důkaz odstranění nekomunistických politiků z veřejného života Obžaloba Státní prokuratura obviněné obžalovala z následujících zločinů: 24 Karel Horáček byl obviněn z organizování ilegálních přechodů, na kterých se podílet spolu s Rajmem a Řezníčkem od roku Dále byl viněn ze spolupráce s agentem CIC Laurichem, na jehož útěku do zahraničí se podílel spolu s Kvasničkou. Podle StB měl Horáček od Lauricha převzít pokyny o tom, jak mají provádět špionáž na území ČSR, jak mu mají získané informace předávat. Horáček předal Laurichovi dvě zprávy přes Rajma. Zprávy se týkaly katolických kněží a lidových milicí. Zdeněk Rajm byl žalován spolu s Horáčkem za zprostředkování ilegálních odchodů do západního Německa, 21 AMV, Praha, vyšetřovací spis, , s AMV, Praha, vyšetřovací spis V561/1, s Velezrada a vyzvědačství 78 a 86 podle zákona č. 86/1950 Sb. 23 Více k agrární straně Dostál Vladimír, Agrární strana: její rozmach a zánik. Brno AMV, Praha, vyšetřovací spis V 561/L, s. 7-8.

5 Art. 1 (2-6) strona 5 které měl provádět od konce roku Dále ho obžaloba vinila ze zapojení do špionážní činnosti v roce Měl se podílet na šifrování zpráv pro agenta Lauricha podle pokynů, jenž mu předal Horáček. Zašifrované zprávy posílal prostřednictvím spojky do zahraničí agentu Laurichovi. Informoval v nich o výskytu vojenské jednotky na Labské boudě. Zároveň měl Rajm údajně zkreslit Horáčkovu zprávu o katolických kněží. Jiří Řezníček byl viněn z napojení na agenta Lauricha v roce 1950, se kterým se znal ze studií. Do spolupráce s agentem Laurichem měl zapojit Horáčka a Rajma. Jejich špionážní činnost spočívala v předávání zpráv vojenského, hospodářského a ekonomického charakteru. Řezníček byl obviněn z předání důležité informace o vojenské jednotce v Mimoni, ve které uvedl, že se tam nachází vojenské letiště pro trysková letadla. Otto Kvasnička byl obžalován z převodů osob do západního Německa v prostoru Hranice (Rosbach), jenž prováděl od roku Osoby vhodné pro převod za hranice mu doporučovali Horáček, Rajm a později i Beitl. Do zahraničí převedl agenta Lauricha, bratra obžalovaného Beitla, kteří se později vrátili na území ČSR jako agenti CIC. Rudolf Beitl byl obviněn ze zprostředkování ilegálního odchodu do zahraničí bratra Otty Beitla majr. ČSA, ke kterému mělo dojít za pomoci Horáčka a Kvasničky. Jeho protistátní činnost spočívala v udržování kontaktů s bratrem, od něhož měl dostávat pokyny pro špionáž na území Československa. Do špionážní činnosti měl zapojit, podle pokynů ze zahraničí, bývalého npr. ČSA Šimka Rozsudek Rozsudek nad skupinou Karel Horáček a spol. byl vynesen 1. února Všichni byli uznáni vinnými ve všech bodech obžaloby. Byli odsouzeni k mnohaletým vězením. Karel Horáček na 18 let, Zdeněk Rajm a Jiří Řezníček na 17 let, Otto Kvasnička na 16 let a Rudolf Beitl na 20 let odnětí svobody. 26 Všem obviněným se do výkonu trestu odnětí svobody započítávala i vazba 27 a jejich majetek propadl ve prospěch státu. 28 Karlovi Horáčkovi byla navíc uložena pokuta ve výši Kčs. V případě, že by ji Horáček nezaplatil, mu měl být uložen náhradní trest dalšího jednoho roku odnětí svobody. Odsouzení byli zbaveni čestných a občanských práv na dobu 10 let, čímž odsouzení ztráceli volební právo, zastávat funkci soudce a soudce z lidu, vědecké a umělecké hodnosti, československá vyznamenání a čestná uznání. 29 Zbraně zabavené Karlu Horáčkovi, Zdeňku Rajmovi a Jiřímu Řezníčkovi propadly ve prospěch státu. 30 Karel Horáček, Zdeněk Rajm, Jiří Řezníček, Otto Kvasnička a Rudolf Beitl se odvolali k Nejvyššímu soudu. Odvolací soud proběhl 3. dubna Rozsudek odvolacího soudu byl v neprospěch odsouzených. Nejvyšší soud odvolání zamítl Závěr Uchopení moci komunistickou stranou v Československu je neoddělitelně spjato s upevňováním moci pomocí politické perzekuce, díky níž se KSČ zbavovala nepohodlných osob. Nepohodlné osoby se rekrutovali ze všech společenských vrstev, politických stran a jakéhokoliv náboženského vyznání. 25 AMV, Praha, vyšetřovací spis V 561/L, s Horáček, Řezníček, Rajm a Beitl podle 86/1950 Sb. Kvasnička podle 78/1950 Sb /1950 Sb. Karlu Horáčkovi od 9. srpna hodin, Zdeňku Rajmovi od 18. července hodin, Jiřímu Řezníčkovi od 18. července hodin, Otto Kvasničkovi od 18. října hodin, Rudolfu Beitlovi od 15. října hodin 28 47/1950 Sb a 44 /1950 Sb. Doba výkonu trestu se do této doby nezapočítávala /1950 Sb. 31 Vyšetřovací spis V 561/L, s. 561.

6 Art. 1 (2-6) strona 6 Jedním z cílů práce je poukázat na regionální politické procesy, jejichž konstrukce, žaloba, soudní přelíčení a výběr osob do procesů patří ke stejným typům procesům, jenž byly vedeny v celorepublikovém významu. Politický proces Karel Horáček a spol. je důkazem politické perzekuce živnostníků, odbojově činných občanů za první i druhé světové války a předúnorových členů nekomunistických stran. Obžalovaní se doznali ke všem činům, jenž jim byly vyšetřovateli předkládány u výslechů a posléze za protokolovány. Výslechové protokoly byly obžalovanými schváleny jejich podpisem. Není však pochyb o tom, že tak činili pod psychickým i fyzickým nátlakem. Obžalování pak byli na základě těchto vynucených doznání odsouzeni k vysokým nepřiměřeným trestům. Klíčovou roli v procesu sehrála osoba Lauricha V dokumentech ze soudního přelíčení se o něm dokonce hovoří jen jako o agentovi L. O agentovi Laurichovi jsem zatím nic dalšího nezjistila. Laurich sám v procesu souzen nebyl. Nabízí se teze, že se i v tomto případě jednalo o agenta StB, který měl za úkol vyprovokovat protistátní činnost nepohodlných osob v obci Roztoky. Pokud se tato teze potvrdí, jednalo by se o další z vykonstruovaných procesů za pomoci použití metody nasazení agenta StB. Tento politický proces provázela propaganda vedená prostřednictvím tisku. V Roztokách proběhla dokonce i veřejná přednáška, která měla za úkol přesvědčit a utvrdit obyvatele Roztok o protistátní činnosti svých spoluobčanů. Z čehož je zřejmé, že jedním z cílů tohoto procesu bylo vyvolání atmosféry strachu mezi obyvatelstvem Roztok. Perzekuce postihla celé rodiny odsouzených, nejen že přišli o své blízké na dlouhá léta, ale také o majetek, o domov, na které byli zvyklí, o možnost studia. Tyto rodiny museli žít s vědomím toho, že právě jejich rodina se stala obětí komunistického násilí. Oběti politických procesů byli rehabilitovány, většina se ji nedožila. Stejně tak se nedočkali ani spravedlnosti, jelikož většina pachatelů komunistického násilí nebyla potrestána. Ve svém dalším studiu bych se chtěla zaměřit na osudy členů odsouzené skupiny. Vedle studia písemných pramenů bych se chtěla pokusit o navázání kontaktů s příbuznými odsouzených. Studium pramenů bych tím doplnila o poznatky získané za pomoci metody orální historie. Literatura Kaplan, K.: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost Brno Kaplan, K.: Největší politický proces. M. Horáková a spol. Brno Kaplan, K. - Paleček, P.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno Kocián, J.: Československá strana národně socialistická v letech Brno Kočová, K.: Příběh Růženy Koškové-Krásné. In: Fontes Nissae, Liberec 5/2004, s Kočová, K.: Mimořádný lidový soud v Liberci v roce In: Fontes Nissae. Liberec 2004, s Pulec, M.: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Praha Vorel, J.; Šimánková, A.; Babka, L.: Československá justice v letech v dokumentech. Praha 2004.

7 Art. 2 (7-11) strona 7 1. Úvod Mimořádný lidový soud Jihlava Jana Cihlářová, Technická univerzita v Liberci Za účelem potrestání hlavních válečných zločinců byl ustanoven soudní tribunál v Norimberku. 1 Podobnou úlohu měl obdobný tribunál v Tokiu, vedený s válečnými zločinci Japonska, který byl ustaven na stejných právních základech. Ve všech ostatních zemích pak vznikla síť soudů, jejichž úkolem bylo vyrovnat se s nacismem a kolaborací. V českých zemích spadal tento úkol do pravomoci mimořádných lidových soudů. Mimořádné lidové soudy (dále jen MLS) byly soudy stanného charakteru a ustaveny byly na základě dekretu prezidenta republiky č. 16 (tzv. velký retribuční dekret). 2 Svou roli plnily pak ve dvou obdobích, v době tzv. první retribuce, to znamená v letech , a v době tzv. druhé retribuce (1948). V době tzv. druhé retribuce se tyto soudy měly stát a z části také staly jedním z nástrojů k udržení a upevnění komunistické totality. 3 Cílem této práce bylo zmapování činnosti Mimořádného lidového soudu 4 v Jihlavě v době první retribuce, tedy v letech Hlavním úkolem bylo charakterizovat trestní spisy a analyzovat vybrané kauzy. Celé činnosti MLS v Jihlavě se mělo též, díky této práci, dostat statistického zpracování. K tomuto účelu bylo využíváno především jednoho pramenu, a to tzv. presidiálních a trestních spisů MLS v Jihlavě, které jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně 5. Pro práci byly ze spisů stěžejní především návrhy veřejného žalobce a rozsudky, které vypovídaly nejvíce o činech obžalovaných. Práce je první, která se komplexně věnuje činnosti MLS v Jihlavě. 2. Činnost Mimořádného lidového soudu v Jihlavě v letech MLS v Jihlavě dříve v Třebíči 6 zahájil svou činnost dne 10. září První hlavní přelíčení proběhlo 2. října Senát odsoudil muže české národnosti Antonína Uhlíře 8 z Třebíče. Uhlíř měl za války udat jistého A. Paxe jihlavskému Gestapu. Za tento čin byl shledán vinným a odsouzen na 5 let. 1 Norimberský proces začal 20. listopadu 1945, žalováno bylo celkem dvacet čtyři osob. Nad dvanácti byl vynesen rozsudek smrti. V rozsudku byly dále vyhlášeny jako zločinecké organizace vedení NSDAP, oddíly SS, SD a gestapo. Zproštěni viny byla říšská vláda, oddíly SA, vrchní velení Wehrmachtu, generální štáb a jezdecké oddíly SS. Podrobněji např. HONZÍK, M.: Povstaňte, soud přichází. Praha Na tomto dekretu se začalo pracovat již v exilu, a to od roku Podrobněji např. KUKLÍK, J.: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Praha Více např. KAPLAN, K.: Pravda o Československu Praha V textu dále jen MLS. 5 Dále jen MZA v Brně 6 Krajský soud byl přeložen z Jihlavy do Třebíče roku Lidový soud byl zřízen vládním nařízením u Krajského soudu. Na podzim roku 1945 došlo k přemístění krajského soudu do Jihlavy a během listopadu byl přestěhován i soud lidový s celou svou agendou. Od prosince 1945 probíhají soudní přelíčení v Jihlavě. 7 V dochovaných presidiálních spisech byla nalezena dvě data související se zahájením činnosti MLS. V opisu zprávy o zahájení činnosti MLS Jihlava informuje předsedající soudce J. Dreuschuch ministerstvo spravedlnosti, že soud zahájil činnost dne 10. září Od tohoto data probíhaly přípravné práce. Ve zprávě o celkové činnosti MLS je uvedeno datum 2. října 1945, kdy u lidového soudu proběhlo první hlavní přelíčení. Srovnej MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 7. Pres 75/46; MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 8. Pres 46/47. 8 MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 9. LSHP 1/45.

8 Art. 2 (7-11) strona 8 Poslední případy byly projednány 2. května Souzeni byli dva muži: Karel Vlček a Tomáš Hedeja 9. Němec Karel Vlček 10 pocházel z Jihlavy a pracoval jako řidič. Byl souzen za členství v NSKK, činovnictví v NSDAP a s tím související propagaci a podporu nacismu. Svědkové před soudem dosvědčili, že obžalovaný byl členem NSKK i NSDAP a to ve funkci Blockleitera 11. Dále pak svědkové před soudem uvedli, že Vlček prováděl náborovou akci mezi Čechy pro přihlášení k německé národnosti. Podle soudu též vymáhal na českých zaměstnancích továrny Kosmos příspěvek na tzv. německou zimní pomoc (Winterhilfe). Obžaloba též tvrdila, že se Vlček podílel na týrání rodiny židovského původu Koblitz. Za výše jmenované činy byl Vlčkovi uložen trest v délce 1 roku. Soud při vynesení rozsudku přihlédl k polehčujícím okolnostem. Za války měl podporovat rodinu židovského původu Waltra Brucka peněžními částkami a ukrývat rodinné šperky. Údajně také intervenoval za obžalovaného H. Průchu, který byl následně propuštěn z věznice Gestapa. Vlček prý předešel zatčení K. Skoumala tím, že při domovní prohlídce odstranil dopis, který by ho usvědčil z poslouchání zahraničního rozhlasu. Dále pak údajně vymohl propuštění J. Webera. Nakonec umožnil podporu vězňů tím, že je posílal na práci do garáží, kde dostávali od majitele Juda více jídla. Čech Tomáš Hedeja 12 z Velkého Meziříčí byl souzen v nepřítomnosti. Podle rozsudku měl udat dvěma dopisy rodiny Nováčkovu a Pazourovu, které měly údajně přechovávat židovský majetek. Znalecký grafologický posudek potvrdil, že Hedeja napsal tyto udavačské dopisy. I přesto MLS osvobodil obžalovaného, neboť shledal, že Hedeja je psychicky labilní a tudíž nevěděl, jaké důsledky jeho konání bude mít. Zde se nabízí srovnání činnosti mimořádných soudů v jednotlivých letech prvního období retribuce. Průběh procesu se v prvním a posledním dni činnosti soudů odlišuje. Jednání byla jiná především co do rychlosti projednání případů a také výší trestu. V posledních měsících byla u většiny MLS snaha rychle dořešit zbytek neprojednaných případů. Většina soudů soudila několik případů denně, téměř každý den v měsíci, čímž došlo k výraznému zrychlení retribuce 13. V tomto se MLS Jihlava od ostatních soudů diferencuje. V průběhu roku 1947 se zabýval pouze 43 případy. V prvních dnech činnosti mimořádných soudů také padaly mnohem tvrdší tresty za stejná či podobná provinění než na konci prvního retribučního období. Oblast působení jihlavského MLS zahrnovala celkem pět politických okresů (Třebíč, Jihlava, Velké Meziříčí, Dačice, Telč), u jejichž národních výborů byly zřízeny vyšetřující komise. MLS nezasedal pouze v sídle krajského soudu v Jihlavě, ale i v sídlech okresních soudů v Třebíči, Velkém Meziříčí, Dačicích a Telči. 14 Veškerá hlavní přelíčení byla veřejná. Přednostou soudu byl jmenován soudní rada v Třebíči Jaroslav Dreuschuch, který nebyl za celé zkoumané období odvolán ze své funkce. Jeho náměstkem se stal soudní rada v Třebíči Antonín Chlebeček. Předsedy jednotlivých senátů MLS byli ustanoveni soudci z povolání Otakar Pavlinec, František Vančura, Robert Pospíšil, František Trötscher, František Kallaba, František Trečar, Josef Novák a Stuha 15. Veřejný žalobce MLS v Jihlavě zahájil činnost dnem 18. srpna 1945 v Třebíči. Z nařízení ministerstva spravedlnosti přesídlil Úřad veřejného žalobce u MLS v Třebíči dne 23. října 1945 do budovy soudu v Jihlavě, a od 1. listopadu se nazýval Veřejný žalobce u MLS v Jihlavě. Do čela úřadu byl jmenován Antonín Mykiska. Veřejnými žalobci byli také jmenováni Josef Doležal a Jan Metlička. 9 O kauze informuje novinový článek Lidový soud v Jihlavě ukončil In: Lidové hlasy 19/ MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 67. LS 42/ Jako důkaz sloužila též osobní korespondence obžalovaného. 12 MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 67. LS 43/ Nejvíce případů projednali soudy v roce Srovnej DRTINA, P.: Na soudu národa, s Srovnej BORÁK, M.: Spravedlnost podle dekretu, s Ve výjimečných případech došlo se souhlasem přednosty MLS ke konání přelíčení mimo soudní budovy. Například v kauze tzv. Třešťského masakru se přelíčení konalo v samotné Třešti v budově národního výboru. 15 Křestní jméno není ve spisech uvedeno. U jednoho uvedeného soudce nelze přečíst jméno a ani v jiných dokumentech nebylo nalezeno.

9 Art. 2 (7-11) strona 9 Se zřízením soudu bylo v roce 1945 jmenováno vládou 30 soudců z lidu. Z vnitřní korespondence soudu a ministerstva spravedlnosti lze zjistit, že během působení soudu docházelo ke jmenování dalších soudců z lidu. Bohužel nelze zatím určit, kolik přesně bylo celkem soudců z lidu v době tzv. první retribuce u MLS v Jihlavě jmenováno. 16 Role soudců z lidu u MLS lze rekonstruovat pouze obtížně. Ve většině případech lze určit jen místo bydliště a povolání. Soudci z lidu pocházeli ze všech politických okresů 17 a vykonávali různá povolání. Někteří obžalovaní byli ve vazbě po celou dobu od svého zatčení do hlavního přelíčení, někteří byli po nějaké době propuštěni a vyšetřováni na svobodě a někteří obžalovaní nebyli ani zatčeni a k hlavnímu přelíčení se dostavili na základě předvolání. Než byli podezřelí obviněni, zůstali ve většině případech drženi v nejrůznějších internačních, vyšetřovacích nebo zajišťovacích zařízeních. V některých případech trvalo i několik měsíců, neobvyklý nebyl ani rok, než došlo k podání stíhacího návrhu. Průběh každého hlavního přelíčení byl zaznamenán zapisovatelem. Písemně byla zaznamenána i porada soudců z lidu a předsedy soudu o výši trestu. Obvinění, postavení před soud, si jen v ojedinělých případech vybírali obhájce sami, většinou jim byl přidělen z moci úřední. Šest poprav bylo vykonáno na dvoře Krajského soudu v Jihlavě, tři popravy byly vykonány v Třešti a jedna se konala na dvoře Okresního soudu ve Velkém Meziříčí. U dvou exekucí nelze z dochovaných materiálů určit, kde byly vykonány. Ze zákona byli všem popravám přítomni také soudní lékaři. 18 Činnost mimořádných lidových soudů byla ukončena ke 4. květnu Již 26. dubna 1947 žádalo ministerstvo spravedlnosti přednosty MLS, vedoucí veřejné žalobce a soudce z povolání o podání úhrnných konečných zpráv o průběhu retribuce. Ve své závěrečné zprávě o činnosti MLS 19 uvedl přednosta soudu Dreuschuch, že tzv. velký retribuční dekret postihl všechna hrubá provinění nacistů a jejich pomahačů, čímž splnil svůj účel. Jako problematické viděl ustanovení 16 odst. 1 retribučního zákona. V odstavci 1 se píše: trest na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější. 20 To ustanovení bylo především soudci z lidu pociťováno jako velmi tvrdé. Nejmenší zákonný trest 5 let, se jevil příliš krutý vzhledem k jednotlivým projednávaným případům. Mnohdy se tedy stalo, že soudci z lidu hlasovali pro osvobození obžalovaného s poukazem, že jde o činnost stíhatelnou dle dekretu č. 138/45 Sb., nebo byla vykonstruována záslužná činnost obžalovaného, tak aby bylo možno použít 16 odst. 2 retribučního zákona. Ten umožňoval soudu snížit trest i pod dolní hranici sazby v případech, kdy obžalovaný ( ) jednal s úmyslem prospěti českému nebo slovenskému národu nebo československé republice ( ). 21 Toto kritizoval i samotný přednosta soudu Dreuschuch. Soudci z lidu se dle jeho názoru osvědčili. Mezi soudci z lidu převažovali soudci, kteří svou funkci vykonávali svědomitě a s porozuměním pro věc. Podle Dreuschucha bylo jen málo soudců, kteří nebyli přístupní žádnému poučení. Jen tito soudci, dle jeho názoru, podléhali při svém rozhodování vlivu médií a rozhodování jiných soudů. Dreuschuch ve své zprávě též poukazuje, že soudci z lidu měli z počátku problémy orientovat se ve výkladu určitých pojmů, jako byly např. Propagace a podpora nacismu a fašismu, činovnictví, velitelství v organizacích SA, SS, dále pak které organizace lze podřadit pod organizace podobné povahy etc. Zvláště po vynesení verdiktu mezinárodního tribunálu v Norimberku, kdy SA nebylo označeno jako zločinecká organizace. Zmiňuje však, že po počátečních pochybnostech se praxe soudu ustálila, takže nedocházelo k podstatnému rozdílnému posuzování viny při stejných skutkových podstatách 22. Přiznává však, že při výměře trestu docházelo 16 V trestních spisech bylo nalezeno dalších 7 soudců z lidu. 17 Nejvíce jich pocházelo z Jihlavy a Třebíče, další zastoupení mělo Velké Meziříčí, Dačice, Telč. 18 Soudní lékaři MLS Jihlava: Mudr. Krupica, Mudr. Havelka, Mudr. Kaboněk. 19 MZA Brno, fond MLS Jihlava, karton č. 8. PRES 46/ Sbírka zákonů a nařízení státu Československého, ročník 1945, částka 9 ze dne 9. července 1945, s Tamtéž. 22 V závěrečné zprávě uvádí též, že pokud by došlo k rozdílnému posouzení případů, lze kauzy znovuotevřít a snadno tak docílit nápravy.

10 Art. 2 (7-11) strona 10 v některých případech k nesrovnalostem. Zpravidla to bylo zaviněno všeobecným veřejným míněním, tlakem tisku, projednáváním trestné věci na místě spáchání činu či jmenování soudců z lidu zainteresovaných do jednotlivých kauz. Také konstatuje, že v počátcích retribučního soudnictví byly ukládány tresty za stejné činy mnohem vyšší než později. Názory na funkci, úroveň a objektivitu soudců z lidu se různily. Většina přednostů MLS se k soudcům z lidu vyjadřovala na konci tzv. první retribuce pozitivně. Svou funkci prý konali ve velké míře svědomitě, vážně a horlivě. Za jeden z hlavních problémů označili nedostatečnou inteligenci soudců z lidu, kteří podle nich nebyli schopni pochopit složitější kauzy. Na tento problém poukazovali i někteří z přednostů MLS, kteří jinak hodnotili práci a úlohu soudců z lidu vesměs pozitivně. Přednostové soudů se shodli také na tom, že soudci z lidu byli ovlivnitelní, a to jak veřejností, tak tiskem, ale i politickými stranami. Dalším problémem byla také častá nedochvilnost soudců z lidu. 23 Zpráva veřejného žalobce se zpravidla shoduje se zprávou přednosty soudu Dreuschucha. Veřejný žalobce podotýká, že počet napadených věcí v zásadě ovlivnil fakt, že MLS působil na území tzv. jihlavského německého jazykového ostrova. Velká většina Němců ve zdejším obvodě byla členy a činovníky různých nacistických organizací jako FS, SA, SS, NSKK aj., což mělo samozřejmě vliv na počet napadlých věcí. Jako další důležitý faktor viděl problematiku odsunu. Kritizoval, že mnoho potencionálních viníků buď uteklo nebo byla dána přednost odsunu před jejich potrestáním. O činnosti MLS v Jihlavě informují regionální média 24. Zájem tisku však s postupujícím časem klesá. V posledních měsících informuje tisk pouze o závažných případech, ve kterých byl udělen trest smrti. V tisku nalezneme především články týkající se projednávání jednotlivých kauz 25. Ostře sledovaný byl proces s aktéry tzv. třešťského masakru 26. Zvláštností je, že kauzy souzené u MLS v Jihlavě nenašly žádnou odezvu v celostátních denících. V těch nenalezneme žádný článek, který by se týkal nějakého případu souzeného v Jihlavě 27. Činnost mimořádných soudů byla obnovena 25. března 1948 podle zákona č. 33/1948 Sb. Bohužel informace o znovuobnovení MLS v Jihlavě jsou velmi torzovité. V archivních materiálech se vůbec nedochovaly presidiální spisy jihlavského soudu, dostupné jsou pouze složky týkající se jednotlivých kauz, které byly u tohoto soudu projednány. 3. Údaje o spisech MLS v Jihlavě v letech Dle dochovaného archivního materiálu bylo před MLS v Jihlavě v letech projednáno 753 případů, z toho 659 mužů a 104 žen. Trest odnětí svobody byl vynesen ve 433 případech, zproštěno viny bylo 23 Více KOČOVÁ, K.: Činnost mimořádných lidových soudů MLS Česká Lípa, Liberec a Litoměřice. Disertační práce FHS UHK, Hradec Králové 2006, s Týdeník Jiskra, týdeník Kladivo a srp, deník Lidové hlasy, měsíčník Naše město. Např. Lidový soud v Jihlavě zahájil, In: Lidové hlasy 13/1945; Lidový soud zasedá In: Lidové hlasy 15/1945; Lidový soud v Jihlavě vyměřil 51let In: Lidové hlasy 4/1946; Správce věznice Gestapa Josel popraven In: Lidové hlasy 12/1947; Poslední rozsudky lidových soudů In: Lidové hlasy 19/1947; Bude Jihlavě odčiněna největší křivda způsobená nacisty? In: týdeník Kladivo a srp 19/1945; Mimořádný lidový soud v práci In: Kladivo a srp 40/1945; 15 roků těžkého žaláře za propagování fašismu In: Kladivo a srp 9/1946; Rozsudky lidového soudu v Třebíči In: týdeník Jiskra 37/ Jihlavský Kreisleiter Raimund Siegl odsouzen k smrti In: týdeník Jiskra 44/1946; Gemeinwieser odsouzen In: týdeník Jiskra 37/1946; Mimořádný lidový soud v Jihlavě. Blockleiteři před soudem In: týdeník Kladivo a srp 42/1945; Správce věznice Gestapa Josel popraven In: Lidové hlasy 12/1947; Nejhorší surovec gestapa před soud In: Lidové hlasy 16/ Nacističtí vrazi v Třešti před soud In: týdeník Kladivo a srp 17/1946; Třešťský K. H. Frank nacista Alois Elster popraven In: týdeník Kladivo a srp 21/1946; Přísně potrestání hlavních viníků a vrahů. In: Lidové hlasy 6/1946. K této kauze podrobněji kapitola 5 Třešťský masakr. 27 NA Praha, fond Ministerstvo zahraničních věcí výstřižkový archiv, Praha výstřižkový archiv II. (MZV VA II.), karton č. 205,

11 Art. 2 (7-11) strona obžalovaných. Před začátkem hlavního přelíčení zemřelo 29 osob, odsunuto před hlavním přelíčením bylo 108 osob, u 19 osob bylo z různých důvodů upuštěno od vykonání trestu. Ze 753 souzených bylo 491 německé národnosti, 244 národnosti české, 5 národnosti jiné a u 13 osob se národnost nepodařilo zjistit. Výše trestů se pohybovala od ojedinělého trestu 5 měsíců až po absolutní trest. Nejčastěji byli obžalovaní odsouzeni k 5 a 10 letům odnětí svobody. Pětiletý trest byl nejčastější, protože šlo o nejnižší možnou trestní sazbu. Pokud byl obžalovaný odsouzen na dobu kratší než-li 5 let, jednalo se v podstatě o výjimečný trest, který musel mít zákonné odůvodnění. Celková doba trvání vynesených trestů odnětí svobody byla 3618 let a pět měsíců. Průměrná délka trestu činila 8 let a tři měsíce. Délka trestů se v průběhu obdobní první retribuce měnila, postupně se u jihlavského MLS zvyšovala. Nejobvyklejším žalobním důvodem byla příslušnost k některé z nacistických organizací. Nejčastější provinění Němců byla příslušnost k NSDAP. Češi se nejvíce provinili zločinem udavačství. Během let odsoudil MLS v Jihlavě 13 osob k trestu smrti. Všichni odsouzení byli německé národnosti. Odsouzeno bylo 12 mužů a jedna žena. K trestu doživotí bylo odsouzeno rovněž 13 osob, v tom 10 osob národnosti německé a 3 osoby národnosti české. Byly odsouzeny dvě ženy, obě národnosti německé. Vykonáno bylo 12 poprav, všechny neveřejně. Nejčastějším proviněním osob odsouzených k trestu smrti či doživotí bylo udavačství způsobující ztrátu svobody osob nebo jejich smrt. 4. Závěr Každý MLS posuzoval stejné trestné činy rozdílně, což se odrazilo ve výši trestů. Výše trestů se postupem doby měnila. Chladly emoce a tresty byly nižší a bylo vynášeno více osvobozujících rozsudků. V případě osob německé národnosti převažovala snaha je odsunout než potrestat. Rozdílné posuzování stejných zločinů se projevilo i v praxi konkrétních soudů. Přesto nutnost vzniku retribučního dekretu a ustavení mimořádných lidových soudů je považováno za nezbytné pro poválečný vývoj. Rozsah zločinů, které byly spáchané během druhé světové války, byl do té doby nepředstavitelný. Dochovaný archivní materiál nabízí možnosti hlubšího zkoumání. Literatura BORÁK, M.: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě ( ). Ostrava HONZÍK, M.: Povstaňte, soud přichází. Praha HRACHOVÁ, I.: Mimořádný lidový soud v Mostě v letech Diplomová práce FP TUL, Liberec KOČOVÁ, K.: Činnost mimořádných lidových soudů MLS Česká Lípa, Liberec a Litoměřice. Disertační práce FHS UHK, Hradec Králové Retribuce a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech Sborník příspěvků. Praha Opava STANĚK, T.: Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha 2005.

12 Art. 3 (12-16) strona 12 ROLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W ZINTEGROWANYM ŁAŃCUCHU DOSTAW Elżbieta Dziedzic Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości Meritum Wprowadzenie Współcześnie podkreśla się rolę jaką pełnią małe przedsiębiorstwa w gospodarce, a mianowicie poprawiają one funkcjonowanie rynku, zwiększają podaż i kapitał inwestycyjny oraz przeciwdziałają bezrobociu. 1 Natomiast dla przedsiębiorców są one szansą rozwoju, możliwością zrealizowania własnych pomysłów. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wzrosła liczba małych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego. W 2005r. zanotowano małych firm, a w 2006 r. już W samym powiecie jeleniogórskim także zanotowano wzrost z 6945 w 2005 r. do 7101 w 2006 r. Powstawały one między innymi w takich dziedzinach jak: budownictwo, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości itd. 2 Oprócz liczby małych przedsiębiorstw zmieniły się także ich relacje z innymi przedsiębiorstwami oraz z klientami (spowodowane zmianą tendencji rynkowych). Coraz częściej tworzone są związki partnerskie między co najmniej dwoma ogniwami łańcucha dostaw i jest to partnerstwo logistyczne np. alianse logistyczne, oraz partnerstwo strategiczne np. umowy kooperacyjne, czy joint venture. Dzieje się tak, gdyż z jednej strony małym przedsiębiorstwom nie jest łatwo utrzymać się na rynku w dłuższym okresie czasu ze względu na zmienne otoczenie, brak środków finansowych na nowe technologie oraz na zastosowanie nowoczesnych form promocji. Współpraca przedsiębiorstw umożliwia wymianę technologiczną, podzielenie się osiągnięciami, wspólne organizowanie promocji, a więc stanowi uzupełnienie braków małych przedsiębiorstw, przyczynia się do ciągłego rozwoju technologicznego każdego z partnerów jak i całego łańcucha. Z drugiej zaś strony małe przedsiębiorstwa mogą wzmocnić łańcuch dostaw poprzez swoją działalność, gdyż są one przeważnie zakładane przez ambitnych przedsiębiorców, specjalistów w danej dziedzinie, którzy nastawiają się na rozwój i osiągnięcia. Mogą więc one stanowić motor działania w całym łańcuchu dostaw. Wszystko zależy od poziomu integracji. Im jest on wyższy, tym mocniejsza współpraca. Celem mojej pracy jest próba oszacowania wpływu małych przedsiębiorstw na rozwój zintegrowanego łańcucha dostaw. Zintegrowany łańcuch dostaw jako miejsce współpracy małych przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami Małe przedsiębiorstwa działając na rynku uczestniczą w wielu łańcuchach dostaw, pełnią w nich ważne role i ze współpracy czerpią korzyści. Cały szereg cech zapewnia nas o ich oryginalności i przydatności w łańcuchu. Na pewno zdają sobie sprawę z faktu, że poprawnie zorganizowany łańcuch dostaw oraz zapewnienie 1 E i OP: Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. W.M. Grudzewski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa, 2006, nr 8; str GUS

13 Art. 3 (12-16) strona 13 właściwego funkcjonowania w rezultacie przyniesie wiele korzyści całemu łańcuchowi, a zarazem każdemu z partnerów. 3 Zintegrowany łańcuch dostaw składa się z kilku przedsiębiorstw, których działania są skoordynowane, oparte na pełnej współpracy i skupione przede wszystkim na procesie tworzenia i dostarczenia produktu ostatecznemu klientowi. Łańcuch dostaw jest więc siecią przepływów. Przedmiotem przepływu w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji są rzeczy (surowce, materiały, wyroby gotowe itd.), informacje i pieniądze. Występują także inne przepływy związane z obsługą klienta, działaniami w sferze badań, rozwoju itd. 4 Uczestnikami łańcucha dostaw są: dostawcy, producenci, hurtownicy, detaliści, klienci, a także firmy logistyczne. Małe przedsiębiorstwa w zintegrowanym łańcuchu dostaw mogą zajmować się np. zaopatrzeniem, dostawą, sprzedażą produktów, a więc będą pełniły rolę m.in. dostawców surowców i półproduktów, pośredników dystrybucyjnych, dostawców sprzętu, technologii, informacji. Mogą to być także firmy usługowe, czy hurtownie 5. To zależy od branży w jakim działa łańcuch dostaw. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw powstaje na bazie strategii logistycznej przedsiębiorstwa, dlatego podejmowane są decyzje strategiczne i przyporządkowane jest ono najbardziej rozwiniętemu partnerstwu tzn. długookresowemu i opierającemu się na pełnej integracji systemów logistycznych firm. 6 W zintegrowanym łańcuchu dostaw wszyscy uczestnicy działają jako integralna całość, jak jedno duże przedsiębiorstwo tzn. uzgadniają oni wspólne cele, wspólnie planują, realizują i kontrolują przepływy produktów oraz pozostałych przedmiotów przepływu wzdłuż całego łańcucha dostaw. Poza tym określają role jakie pełni każde przedsiębiorstwo dla łańcucha, w procesie tworzenia wartości dla klienta. Czynności, które w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw podejmują przedsiębiorstwa skoncentrowane są przede wszystkim na kliencie, gdyż obecnie to on jest głównym ogniwem łańcucha, to od niego zależy wielkość sprzedaży. Dlatego też celem działań zintegrowanego łańcucha dostaw jest przede wszystkim jak najwyższy poziom logistycznej obsługi klienta oraz zdobycie lojalności ostatecznych klientów, a także utrzymanie partnerów w długim okresie czasu. 7 Natomiast efektem tych działań jest pełna współpraca z odbiorcami, wspólne zadowolenie, pełne zaspokojenie potrzeb i rozwój przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa zawsze brały udział w łańcuchach dostaw, ale z biegiem czasu zmieniała się ich rola oraz powiększył się zbiór ich pozytywnych cech, czy wpływów na łańcuch. Tradycyjne role małych przedsiębiorstw w łańcuchu były zazwyczaj ograniczone do prostych czynności tj.: dostarczanie materiałów, części i wyrobów gotowych, dostarczanie dóbr klientom, sprzedawanie małych ilości towarów, usługi transportowe i serwisowe, przemysł dóbr i świadczenie innych usług dla dużych przedsiębiorstw, itp. 8 Z czasem role te nabrały większego znaczenia, a w rezultacie zwiększał się stopień integracji małych przedsiębiorstw z innymi w łańcuchu dostaw. To zostało spowodowane zmianą rynkowych tendencji oraz międzynarodowego transportu. Zmiany ról i zachowań małych przedsiębiorstw polegały m.in. na tym, iż rozwinęły one nowe kompetencje i umiejętności połączone z ulepszaniem przepływów informacyjnych (aby informacje te były jak najbardziej przejrzyste), co ulepsza procesy wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz kontakty zewnętrzne i jest niezbędne do wzrostu wartości dodanej. Stały się one bardziej elastyczne i aktywne w tworzeniu rozwiązań dla łańcucha dostaw. 9 Potrafią naty- 3 Danuta Kisperska-Moroń: Pozycja konkurencyjna małych i średnich firm w łańcuchach dostaw; wyd. AE, Wrocław, 2002, red. J. Witkowski: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, str M. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa, 1999, str E i OP: Partnerskie relacje współpracy, red. W.M. Grudzewski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa, 2006, nr 7 6 J. Witkowski: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 2003, str.35 7 K. Rutkowski: Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa, 2000, str J. Witkowski: The Roles of SMEs In euro pean supply chains research perspectives, Intlog 2006; płyta CD, załącznik do Logistyka, red. J. Nowak, Instytut logistyki I magazynowania, Poznań, 2006, nr.5; 9 J. Witkowski: The Roles of SMEs In euro pean supply chains research perspectives, Intlog 2006; płyta CD, załącznik do Logistyka, red. J. Nowak, Instytut logistyki I magazynowania, Poznań,, 2006, nr.5;

14 Art. 3 (12-16) strona 14 chmiast wykorzystywać pojawiające się innowacje pomocne w lepszym realizowaniu potrzeb rynkowych oraz szybko reagować na zmianę potrzeb, gdyż mają one najczęściej osobisty kontakt z klientami, z rynkiem. Zmiana struktury organizacyjnej, czy tworzenie nowych miejsc pracy nie stanowi dla nich tak dużego problemu jak dla dużych przedsiębiorstw, dlatego łatwiej jest im przystępować do układów kooperacyjnych. Kierownicy zaś są z reguły specjalistami w jakiejś dziedzinie i też małe przedsiębiorstwa stwarzają możliwość lepszej współpracy z innymi pracownikami, im także dają szansę rozwoju. Małym przedsiębiorstwom będzie łatwiej wprowadzać strategię łańcucha dostaw, kontrolować procesy, nawiązywać i ulepszać współpracę poprzez wprowadzanie systemów komputerowych, czy też kontrolować koszty i zapasy, gdyż są elastyczne w działaniu. 10 Są one ważnym elementem łańcucha dostaw, a dla nich łańcuch jest szansą istnienia w długim okresie czasu oraz nieustannego rozwoju. Przez współpracę w łańcuchu stają się one bardziej atrakcyjne, konkurencyjne, rentowne, wyjątkowe. Pozytywne skutki oraz ryzyko współpracy Współpraca jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, opiera się na pełnym zaufaniu, na przekazywaniu informacji, wskazówek, na wspieraniu się, dzieleniu ryzykiem i korzyściami. Ma więc ona znaczenie pozytywne i przynosi wiele pozytywnych skutków: Strategia łańcucha dostaw podnosi zdolność do konkurowania na rynku, daje wiele szans poprzez zmianę podstawowych elementów konkurencji na rynkach towarowych (na cenę, jakość), w sposobach konkurowania oraz ułatwia konkurowanie sposobem dostawy. 11 Natomiast współpraca z małymi przedsiębiorstwami posiadającymi przedsiębiorczych kierowników jeszcze bardziej podwyższa tą zdolność. Łańcuch dostaw może wówczas wykorzystać wspólne siły, a przede wszystkim nastawienie małych przedsiębiorstw na osiąganie przewagi konkurencyjnej, podejmowanie ryzyka, ich kreatywność, innowacyjność i profesjonalizm. Mogą one być ekspertami od określonych działań w łańcuchu dostaw, przez posiadanie odpowiednich kompetencji. Współpraca w łańcuchu dostaw daje nowe możliwości dla przedsiębiorstw na obniżanie kosztów, zmniejszanie zapasów, zwiększanie efektywności działania oraz lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów. Małe przedsiębiorstwa mają duży udział w tych zmianach, gdyż są bardziej elastyczne w działaniu, w organizowaniu produkcji (zwiększaniu i zmniejszaniu) danego wyrobu i często mają bezpośredni kontakt z klientem, więc mogą lepiej określić potrzeby klientów. Do powstawania nowych możliwości przyczynia się także długofalowość działania, stabilność w partnerstwie, podziale osiągnięć i ryzyka, funkcjonalnej integracji, budowanie ściślejszych powiązań w szczególności z klientem. 12 Poprzez integrację zarządzania łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa są w stanie coraz bardziej wzbogacać i różnicować ofertę produktową i usługową przez oferowanie dodatkowych świadczeń. Małym przedsiębiorstwom dzięki swej elastyczności, specjalizacji i profesjonalizmowi w danym zakresie jest łatwiej udoskonalać ofertę, a przez bliski kontakt z klientem na bieżąco odpowiadać na oczekiwania klientów. 13 Pozytywnym skutkiem jest także zwiększanie poziomu integracji w łańcuchu dostaw co oznacza większą dbałość o obsługę klientów, trafniejsze odpowiadanie na ich potrzeby. Powinno to spowodować redukcję kosztów i optymalizację zysków, zwiększanie efektywności łańcucha, zwiększanie poziomu satysfakcji i uzyskanie lojalności nabywców. Integracja z małymi przedsiębiorstwami może przyspieszyć lub wzmocnić te pozytywne 10 D. Kisperska-Moroń:; Pozycja konkurencyjna małych i średnich firm w łańcuchach dostaw, Wyd. AE, Wrocław, 2002, red. J. Witkowski: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, str M. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm; PWN, Warszawa, 1999, str P. Blaik: Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa, 2002, str P. Blaik: Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa, 2002, str. 166

15 Art. 3 (12-16) strona 15 efekty, gdyż potrafią one skuteczniej wpływać na koszty różnego rodzaju, a tym samym zwiększać konkurencyjność firmy. Oprócz wielu pozytywnych efektów współpracy małych przedsiębiorstw z innymi w ramach łańcucha dostaw zawsze będzie istniało ryzyko i tu można przytoczyć pewne przykłady 14 : Małe przedsiębiorstwa przynależne do łańcucha dostaw nie zdają sobie do końca sprawy z faktu, że od wyników całego łańcucha zależy ich sukces, a nie od odrębnego działania. Powinny więc bardziej skupiać się na realizacji celów całego łańcucha i wtedy osiągną największe korzyści. Ryzykiem integracji w łańcuchu dostaw może też być zbyt duże przywiązanie małych przedsiębiorstw do łańcucha, a nawet uzależnienie się od innych firm. Skutki tego postępowania będą widoczne w momencie odejścia partnerów z rynku. Małe przedsiębiorstwa wówczas mogą mieć problem z samodzielną działalnością. Duże firmy mogą także stwarzać ryzyko dla małych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw poprzez np. stosowanie wydłużonych terminów płatności. To może ograniczać, spowalniać działanie małych firm ze względu na brak wystarczających środków. Współpraca w ramach łańcucha dostaw czasami nie zapewnia równego traktowania wszystkich partnerów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji. Poprzez równouprawnienie wszystkich uczestników pobudziłoby do działania szczególnie małe przedsiębiorstwa, które potrafią być innowacyjne i twórcze i to przyniosłoby większą efektywność wspólnego funkcjonowania na rynku. Kształtowanie współpracy małych przedsiębiorstw ze średnim w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na podstawie firmy Matex W kwietniu bieżącego roku przeprowadziłam wywiad na podstawie kwestionariusza wywiadu z firmą Matex. Celem wywiadu było zebranie informacji do opisania stanu współpracy małych przedsiębiorstw ze średnim. Siedziba firmy Matex sp. z o.o. mieści się w Jeleniej Górze i została założona w 1991r. Zatrudnia ona ok. 80 pracowników, obsługuje rynek regionalny w branży technika grzewcza oraz wyposażenie wnętrz łazienek. Charakteryzuje się średnim udziałem w rynku. Firma Matex współpracuje z małymi przedsiębiorstwami w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Sama pełni rolę dostawcy produktów oraz hurtownika, natomiast małe firmy, które z nią współpracują pełnią różne role. Jeśli chodzi o producentów, dostawców i hurtowników firmy Matex, to małe firmy stanowią 20% ich producentów i dostawców oraz tworzą z nimi relacje krótkookresowe o ograniczonej współpracy. Oprócz tego małe firmy stanowią 80% ich hurtowników i wtedy relacje te są długookresowe i o wysokim stopniu integracji. W przypadku komponentów partnerstwa, które są stosowane w zintegrowanym łańcuchu dostaw w stosunku do małych przedsiębiorstw, w dużym stopniu występuje ciągła integracja, w stopniu średnim: wspólne planowanie, zaufanie oraz zaangażowanie, a w stopniu małym występuje podział ryzyka i korzyści, wspólne działania oraz przedsięwzięcia wymagające nakładów finansowych. Firma Matex ocenia, że przepływy surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz przepływ informacji występują w stopniu wysokim, natomiast przepływy zasobów finansowych w stopniu średnim. Przejrzystość informacji zależy natomiast od ich rodzaju. Do pozytywnych efektów partnerstwa z małymi przedsiębiorstwami zalicza się szybszy i pełniejszy wymiar informacji, skrócenie cyklu realizacji zamówień, mniejsze koszty i większe zyski. Stwierdza także, że istnieje ryzyko takiej współpracy i jest nim brak ubezpieczenia małych firm, dlatego są obarczone dużym ryzykiem upadłości. Do barier współpracy zaliczają: brak wiedzy u małych przedsiębiorstw, trudności organizacyjne, różnice 14 Por. D. Kisperska-Moroń: Pozycja konkurencyjna małych i średnich firm w łańcuchach dostaw, wyd. AE, Wrocław, 2002, red. J. Witkowski: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, str. 326.

16 Art. 3 (12-16) strona 16 w sile przetargowej oraz trudności finansowe. Łańcuch dostaw, który tworzy firma Matex kładzie nacisk na jak najlepsze przepływy towarów i maksymalną sprzedaż. Firmy w łańcuchu nie mają takiego samego udziału w podejmowaniu decyzji, gdyż jest zbyt duża konkurencja oraz różny stopień zaangażowania. Zapasy firma Matex planuje we własnym zakresie ze względu na brak dokładnych danych od strony hurtowników. Łańcuch dostaw nie posiada wspólnego transportu. Zakończenie Podsumowując chciałabym podkreślić, że obraz małych przedsiębiorstw w zintegrowanym łańcuchu dostaw nie jest idealny, gdyż borykają się one z wieloma problemami, a mianowicie w praktyce nie potrafią do końca radzić sobie z ryzykiem, brakuje im dostępu do najnowszej wiedzy, mają słabą kondycję finansową, niską pozycję przetargową itp. Na podstawie analizy przypadku firmy Matex zidentyfikowano, iż jedną z ważniejszych przeszkód współpracy jest niski stopień świadomości ubezpieczeniowej, co wiąże się z ryzykiem upadłości. To spowodowane jest tym, że oferta ubezpieczeniowa dla małych firm jest droższa niż dla dużych firm. Mimo problemów wewnętrznych małych przedsiębiorstw są one bardzo potrzebne w łańcuchach dostaw i pełnią w nim ważną role. Od branży, w której działa łańcuch zależy ogniwo jakim będzie mała firma np. małe hurtownie pełnią ważną rolę w łańcuchu firmy Matex. Małe firmy mają wiele specyficznych cech, które często przeważają o tym, że są one bardziej konkurencyjne niż duże firmy. Sama współpraca jest bardzo potrzebna i postrzegana jako czynnik zwiększający wartość przedsiębiorstwa. Powoduje to, że działania są bardziej skuteczne, efektywne, bardziej dopasowane do potrzeb rynku, do klienta. Efektem współpracy są tańsze i bardziej konkurencyjne produkty i usługi oraz lepiej zaspokojone potrzeby klientów. Przynależność do łańcucha wpływa na rozwój unikatowych umiejętności małych firm, powoduje to, że stają się bardziej kreatywne. Literatura Blaik P.: Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa, Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa, E i OP: Partnerskie relacje współpracy; red. W. M. Grudzewski; Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa, 2006 nr 7. E i OP: Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. W. M. Grudzewski; Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa, 2006, nr 8. Kisperska-Moroń D.: Pozycja konkurencyjna małych i średnich w łańcuchach dostaw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2002; red. J. Witkowski: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Łupińska-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, Rutkowski K.: Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne I polskie, SGH, Warszawa, Witkowski J.: The Roles of SMEs In euro pean supply chains research perspectives, Intlog 2006, płyta CD załącznik do: Logistyka, red. J.Nowak, Instytut logistyki i magazynowania, Poznań, 2006, nr 5. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 2003.

17 Art. 4 (17-22) strona 17 OBSŁUGA WYŚWIETLACZA GRAFICZNEGO TFT KWH028Q02-F03 ZE STEROWNIKIEM ILITEK ILI9320 Rafał Frąckiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze Przystępując do zaprojektowania systemu mikroprocesorowego lub urządzenia elektronicznego zwracamy uwagę na jego funkcjonalność, szybkość działania, możliwości oprogramowania. Dodatkowo interesuje nas z jakich komponentów został zbudowany, czy też w jakim języku zostało napisane oprogramowanie, które realizuje zaprogramowane funkcje. Ważnym elementem w tego typu systemach jest przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem a obsługą. Przez kilka lat do prezentacji stanu pracy urządzeń wystarczały diody LED czy też lampki sygnalizacyjne. W momencie pojawienie się wyświetlaczy LED przejęły one całkowicie ciężar tego zadania. Kolejnym krokiem było zastosowanie różnego rodzaju wyświetlaczy LCD czy też wyświetlaczy LCD alfanumerycznych. Na tych wyświetlaczach zaczęto opracowywać coraz to wymyślniejsze sposoby informacji. Tam gdzie wymagane było bardzo czytelne wyświetlanie informacji zaczęto stosować wyświetlacze lampowe VFD, które wyposażono w przetwornice napięcia zmiennego i mikrokontrolery. Miniaturyzacja tych wyświetlaczy i dopasowanie parametrów elektrycznych do systemu cyfrowego spowodowała iż są one bardzo powszechnie stosowane w różnego rodzaju sprzęcie RTV oraz w kasach fiskalnych. Rewolucją w świecie wyświetlaczy stały się wyświetlacze graficzne LCD przeważnie w kolorze zielonym z podświetleniem. Obecnie można zaobserwować szerokie zastosowanie małych wyświetlaczy LCD TFT prezentujących zarówno tekst jak i grafikę nawet w 262 tys. kolorów. Pojawienie się wyświetlaczy TFT spowodowało, iż możliwe stało się wyświetlane zdjęć zapisanych w pamięci mikrokontrolera czy w pamięci zewnętrznej podłączonej do niego. Kolorowy i bardzo czytelny obraz to jedna strona wyświetlaczy TFT. Druga strona tych wyświetlaczy to bardzo skomplikowane oprogramowanie służące do prezentacji obrazu, czy też bardzo mocno rozbudowana elektronika. Obecnie na rynku istnieje duża gama wyświetlaczy TFT począwszy od tych małych stosowanych w telefonach komórkowych mających zaledwie kilka cali, a skończywszy na wyświetlaczach o przekątnej obrazu nawet do 3,5 cala. Tego typu wyświetlacze znalazły szerokie zastosowanie w mikroelektronice. Prezentowany wyświetlacz ze sterownikiem firmy ILITEK z pewnością należy do tej grupy. Wyświetlacz KWH028Q02 - F03 jest oparty o sterowniki ILI9320. Jego przekątna obrazu wynosi 2,8 cala, rozdzielczość tego wyświetlacza to pikseli co daję łączną liczbę pikseli. Każdy z tych pikseli może przyjmować wartość w zależności od sposobu sterowania nawet do 262 tys. kolorów. Wyświetlacz, który miałem do testów posiadał magistralę równoległą 16 bitową, z możliwością zmiany na 8 bitów. Magistrala ta pracowała jednocześnie jako szyna adresowa i szyna danych. Wyświetlacz posiada również wyprowadzone sygnały sterujące: WR - zapis, RD - odczyt, RESET, CS - wybór wyświetlacza i RS - określenie typu dostarczanej informacji. Dla wartości 0 - RS informuje sterownik o przekazywaniu komendy sterującej, zaś dla wartości 1 - nadejście danych do wyświetlenia. Wyświetlacz ten ma możliwość pracy również przez łącze szeregowe SPI, jednak aby z tego korzystać

18 Art. 4 (17-22) strona 18 należy na etapie produkcji zaznaczyć producentowi, żeby wyprowadził tak złącza i skonfigurował ten wyświetlacz. W przeciwnym razie nie mamy możliwości pracy przez tryb SPI. Magistrala równoległa pozwala nam na pracę w dwóch systemach Intel 8080 lub Motorola Cała magistrala danych i sygnały sterujące oraz zasilanie wyświetlacza i diod podświetlania jest wyprowadzona na 37 pionowe złącze wykonane w postaci taśmy FFC o rastrze 1mm. Sterownik, który opracowałem do uruchomienia wyświetlacza został zbudowany wparciu o mikrokontroler 8 bitowy firmy Atmel ATMEGA32L. Do modułu sterowniczego zostało podłączone również gniazdo karty SD - MMC oraz wyprowadzone zostało złącze portu RS232 służące do komunikacji z komputerem. Całość jest zasilana napięciem 3,3V. Zasilanie RS232 Karta SD Atmega 32 WY WIETLACZ GRAFICZNY TFT KWH028Q02-F03 Klawiatura Rys. 1. Schemat blokowy sterownika wyświetlacza. Kolory tego wyświetlacza są oparte o system RGB z zaznaczeniem, że na każdy kolor przypadają 4 bity informacji. Analizując zgromadzony materiał i doświadczenie na temat tego wyświetlacza ciężko jest napisać wszystko o tym wyświetlaczu w kilku słowach. Jest ona mało popularny w Polsce, jak i na świecie. Ale po uruchomieniu tego wyświetlacza można stwierdzić że praca włożona w ten wyświetlacz zaowocowała niesamowitym efektem w postaci kolorowych obrazów wygenerowanych na jego matrycy. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić proces inicjalizacji tego wyświetlacza, sposób przekazywania informacji i komend sterujących oraz o dodatkowej funkcji jaką jest skrolowanie ekranu. Program do obsługi tego wyświetlacza został napisany w języku Bascom. Zajmijmy się na początek inicjalizacją i włączeniem wyświetlacza. Ze względu na zastosowanie mikrokontrolera 8 bitowego, szyna danych/adresowa została oparta na dwóch portach, dzięki czemu uzyskujemy 16 bitowe słowo. Port A jest odpowiedzialny za przesyłanie mniej znaczącej wartości (LSB) słowa, a port C odpowiada za część bardziej znaczącą (MSB) słowa 16 bitowego. Zapis danych i zapis numeru rejestru sterującego podzieliłem na dwie procedury przedstawione poniżej. Obie procedury przekazują parametr określający komendę, lub daną oraz numer rejestru do którego ma trafić informacja.

19 Art. 4 (17-22) List Zapis numeru rejestru Sub Ustaw_index_reg(adr_rej) Reset Rs Set Cs Set Wr Set Rd Dane_lsb = Low(adr_rej) Dane_msb = High(adr_rej) Reset Wr Reset Cs Set Cs Set Wr End Sub strona 19 List Zapis danych do rejestru Sub Wpisz_dane_do_index_reg(dane_rej ) Set Rs Set Cs Set Wr Set Rd Dane_lsb = Low(dane_rej) Dane_msb = High(dane_rej) Reset Wr Reset Cs Set Cs Set Wr End Sub Mając te dwie procedury należy w odpowiedniej kolejności wpisać do wyświetlacza najpierw numer rejestru do którego ma trafić informacja a następnie wartość tego rejestru. List. 3 Call Ustaw_index_reg(&H0000) Call Wpisz_dane_do_index_reg(&H0001h) Rejestry tego wyświetlacza są tak skonstruowane, że informacja, która tam trafia przekazuje do sterownika parametry konfiguracyjne dla sterownika jak i matrycy LCD. Sterownik posiada wewnętrzne źródła napięcia poszczególnych komend. Jednym z ciekawszych rejestrów, który jest uruchamiany jako jeden z pierwszych, jest rejestr oznaczony R03h (Entry Mode). Rejestr ten odpowiada za inkrementację lub dekrementację danych, które trafią do wyświetlacza. Po ustawieniu, w dalszej kolejności, rejestrów R21h (określenie pozycji piksela względem osi pionowej wyświetlacza) oraz R20h (określenie pozycji piksela względem osi poziomej wyświetlacza), dane, które trafią do pamięci GRAM mogą być samoczynnie przepisywane do kolejnej linii. Aby poruszać się po matrycy wyświetlacza wystarczy zmieniać jedną współrzędną np. x lub y. Odpowiada za to wspomniany rejestr R03h. Aby przejść do inicjalizacji należy jeszcze wpisać dane konfiguracyjne do 12 rejestrów. Po dokonaniu tej czynności można rozpocząć procedurę inicjalizacji. Faza ta rozpoczyna się od ustawienia kontroli zasilania matrycy. Kontrola ta następuje poprzez wpisanie do rejestrów R10h, R11h, R12h, R13h, R29h, odpowiednich wartości

20 Art. 4 (17-22) strona 20 liczbowych. Na końcu sekwencji inicjalizacji są ustawiane adresy początkowe dla wartości x i y. Za ustawienie wartości początkowych, od których będzie wyświetlana informacja, odpowiadają wspomniane rejestry R20h i R21h. Po sekwencji inicjalizacji następuje ustawienie, dostrojenie świecenia punktów na matrycy wyświetlacza. Za ta czynność odpowiedzialne są rejestry R30h, R31h, R32h, R35h,R36h, R37h, R38h, R39h, R3Ch, R3Dh. Jasność świecenia możemy regulować na dziesięciu poziomach. Kolejny krok w ustawieniu wyświetlacza, to określenie obszaru na jakim będzie regulowana jasność świecenia punktów. Ustawiany jest też adres początkowy i końcowy matrycy. Obszar ten będzie naszym obszarem roboczym. Za ustawienie tego obszaru odpowiedzialne są dwa rejestry: R50h określający adres startowy horyzontalny i R51h odpowiedzialny za adres końcowy horyzontalny. Za ustawienia parametrów w pionie na matrycy odpowiadają rejestry R52h i R53h. Mają one takie same funkcje jak omawiane wcześniej rejestry kontrolne poziome. Kolejną funkcją jaką należy ustawić jest informacja dla sterownika matrycy czy będzie ona pracowała w pozytywie czy negatywie i czy ma być włączona funkcja skanowania obszaru matrycy. Jeśli ma być uruchomiona ta funkcja to musimy określić od jakiego obszaru ma być skanowanie. Informacje o skanowaniu ustawiana są w rejestrach R60h R61h, R6A. Rejestr R60h współpracuje z rejestrem R01h. W zależności jak zostanie ustawiony rejestr R01h, to wyświetlany obraz na matrycy będzie rozciągnięty lub tez nie. Spowoduje to przyspieszenie skrolowania. Aby skrolowanie było możliwe należy w rejestrze R61h włączyć bit VLE i wpisywać do rejestru R6Ah wartości od 0 do 511. Obraz na wyświetlaczu będzie automatycznie się przemieszczał zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami. Skrolowanie odbywa się bardzo szybko i dla uzyskania płynności należy zastosować opóźnienie. Oczywiście regulacja tego opóźnienia będzie zależała od nas. Przykładową procedurę przemieszczania obrazu pokazano na listingu poniżej. List. 4 Do Incr R Call Ustaw_index_reg(&H006a) Call Wpisz_dane_do_index_reg(r) Waitms 30 Loop Opóźnienie odbywa się w pętli nieskończonej z prędkością 30ms. Końcowym etapem włączenie wyświetlacza jest ustawienie rejestrów R80h do R98h. W rejestrach tych ustawiana jest informacja np. w jakiej liczbie taktów będę przekazywane dane o kolorach piksela. Po wykonaniu tych czynności na wyświetlaczu powinniśmy zaobserwować migotanie matrycy. Jest to informacja że matryca jest włączona a kontroler jest przygotowany do odbierania danych i prezentowaniu ich na wyświetlaczu. Wyświetlacze graficzne możemy spotkać z wbudowanym generatorem znaków, mających możliwość przełączania pomiędzy trybem graficznym lub tekstowym. Omawiany wyświetlacz ma tylko tryb graficzny. Wyświetlenie grafiki czy też tekstu odbywa się poprzez wypełnianie na matrycy pojedynczych pikseli odpowiednim kolorem. Kolory można przesyłać jako wartości dziesiętne lub w kodzie szesnastkowym. Za rysowanie na wyświetlaczu jest odpowiedzialny rejestr R22h. Na 16 bitach możemy tylko zapisać wartość koloru dla jednego piksela. Informacja o pikselu zawarta jest w dwóch bajtach, dlatego chcąc wyświetlić bardziej złożone elementy np. litery czy grafikę potrzebny jest mikrokontroler z dużą ilością pamięci lub zewnętrzna pamięć zawierająca wspomniane elementy grafiki. Wyświetlacz ma jeszcze jedną ciekawą funkcję a mianowicie można ustawić w rejestrze R50h i R51h obszar potocznie nazywany okno w oknie. Ustawienie takie pozwala na zapis danych bezpośrednio to wyznaczonego obszaru. Co czyni prezentowaniem danych w szybki sposób.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Tradycyjna LOGSTYKA Nowoczesna. Specjalizacja - koncentracja na poszczególnych fazach i działaniach logistyki,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 2 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Łańcuch dostaw - definicja Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw W jaki sposób firmy tworzą strategie? prof.wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 Strategia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA

ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA Podręcznik 80/2004 BELGIA (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA Wkrótce na tej stronie znajdą się przydatne informacje na ten temat. Podręcznik 80/2004 CZECHY (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT Fascinující design pro přirozený moderní akcent: SIGHT série obkládaček a dlaždiček ze slinutého materiálu vilbostone vytváří

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Alianse i relacje

Wykład 11. Alianse i relacje Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 11 Alianse i relacje strategiczne Plan wykładu Idea aliansu strategicznego Formy aliansu strategicznego Idea taktyk relacyjnych Formy taktyk relacyjnych

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu

Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZŁD-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Szlakiem czarownic. Po čarodějnické trase v česko-polském pohraničí

Szlakiem czarownic. Po čarodějnické trase v česko-polském pohraničí 1 Szlakiem czarownic Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu po czesko-polskim pograniczu Po čarodějnické trase v česko-polském pohraničí Przewodnik Průvodce Po čarodějnické trase v česko-polském

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce

Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW E RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Przygotował: Paweł Morawski Grupa: ZJ W dzisiejszej sytuacji rynkowej skuteczna sprzedaż wymaga efektywnej logistyki. Obecnie nie wystarcza już dobrze zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd

dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd Definicje według J.Penca Gotowośd i zdolnośd podejmowania i rozwiązywania, w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętnośd wykorzystywania pojawiających

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

"Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego. Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego. Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Przedsiębiorstwo - Jednostka wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, ekonomicznie. Prowadzi działalność gospodarczą. 1 W jakim celu? osiąganie zysku, zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa.

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa. REGULAMIN KOLARSKI WJAZD KOWARY-OKRAJ 15-08-2009 r. I. Cel imprezy i opis zawodów Celem imprezy jest: popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności, promocja walorów turystycznych miasta Kowar

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo