Make your world a safer place.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Make your world a safer place."

Transkrypt

1 25 October 2012 DAY ONE Registration - Coffee Welcome day one by SASMA (presentation of our activities) Sebastian Blazkiewicz SASMA EUROPE - Chairman Mark Johnson, Chairman of The Risk Management Group Bezpieczeństwo korporacyjne oraz osobiste w erze Web 2.0. Corporate and Personal Security in the Age of Web Bernhard Maier, BM Investigations Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach. A Concept of successful Deception - Pretexted Investigations Nigel Espin CSO JTI (Japan Tobacco International) Sukces w bezpieczeństwie korporacyjnym - jak go zapewnić i jak ocenić jego wartość? Delivering and measuring success in corporate security Coffee break/networking Glenn Schoen, G4S Risk Advisory Zagrożenia terrorystyczne w Europie perspektywa na lata Terrorism in Europe: Perspectives on Speech to be confirmed Eduard Emde, President of ASIS International Jak kształtować się będzie branża bezpieczeństwa? Kierunki rozwoju branży a ASIS International. Shaping security s future. Developments in the security management profession and ASIS International :50 Lunch / Celebrating ASIS Polish Chapter 14:50 15:30 Risto Haataja - senior partner in TEMI Group Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem we Wschodniej Europie - Ukraina, studium przypadku. Applying Global Security Risk Management methodologies in Eastern Europe Ukraine, a case study. 15:30 16:10 Speech to be confirmed 16:10-16:40 Dr Peter Speight, Director of Security Risk Management at Securitas 1

2 Dlaczego środki bezpieczeństwa czasem zawodzą? Why security fails? 16:40-16:50 End of day one - Sebastian Blazkiewicz Registration - Coffee 26 October DAY Welcome day two by SASMA EUROPE - Sebastian Blazkiewicz Prof. Martin Gill Jak przestępcy pokonują zabezpieczenia stosowane w biznesie. How do offenders beat security in a business environment Christian Sachgau, Deutsche Telekom Równoważenie niepożądanych zjawisk - Stabilizacja w biznesie kluczem do sukcesu. Balancing the Undesirable Phenomena - Stabilize the Business to Ensure Success Coffee break/networking Jos van Nederpelt, Business Development Director Eastern Europe at NEDAP NEDAP AEOS - nowa definicja zintegrowanego systemu zabezpieczeń. NEDAP AEOS new definition of integrated security system Alexandra Whyte, Group Security Manager at Johnson Matthey ASIS Women in Security Group - a changing dynamic. Organizacja ASIS Women in Security Group dynamiczne zmiany David Rubens, MD of David Rubens Associates Security and Risk Management: Why Failure is No Longer an Option? Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem. Niepowodzenie nie wchodzi w grę! Lunch / Networking Edyta Plichta (SASMA Team) we współpracy z podkomisarzem Adamem Grajewskim z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Edyta Plichta (SASMA Team) in cooperation with deputy commissioner Adam Grajewski from Criminal Investigation Dept of the Police Headquarters in Łódź Bezpieczeństwo Dziedzictwa Narodowego świadomość problemów i zagrożeń. Protection of national heritage how to avoid possible threats. 15:45-15:50 End of day two & conference summary - Sebastian Blazkiewicz 2

3 Speakers biographies / Biografie prelegentów Nigel Espin CSO JTI (Japan Tobacco International) - Sukces w bezpieczeństwie korporacyjnym - jak go zapewnić i jak ocenić jego wartość? - Delivering and measuring success in corporate security. Glenn Schoen, Executive Advisor for G4S Risk Advisory, the Netherlands - Terrorism in Europe: Perspectives on Zagrożenia terrorystyczne w Europie perspektywa na lata Mr. Schoen (BA, MA) has 25 years' experience in corporate and government security projects and previously served in Europe and the U.S. in management and consulting positions at Ernst & Young, International Security Management and TranSecur. He has performed work on four continents for a wide range of clients, including corporations, governments, international institutions and highwealth family offices. His specialties are security management, risk analysis and international terrorism. He is considered a thought leader in the area of international terrorism, having testified on political extremism before the US Congress, served as a court room expert witness, and making frequent appearances in the press. This presentation will focus on how the terrorist threat from various quarters - leftwing, rightwing, Jihadist, separatist, activist - is evolving, and what key issues and milestones are likely to drive and influence the threat in the coming two years. Glenn Schoen posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w projektach związanych z bezpieczeństwem korporacyjnym oraz rządowym. Pracował w Europie oraz Stanach Zjednoczonych na stanowiskach kierowniczych oraz konsultingowych w Ernest & Young, International Security Management oraz TranSecur. Pracował na czterech kontynentach dla szerokiej grupy klientów, wliczając w to korporacje, rządy, instytucje międzynarodowe oraz bogate firmy rodzinne. Jego specjalizacja to zarządzanie bezpieczeństwem, analiza ryzyka oraz międzynarodowy terroryzm. Glenn Schoen uważany jest za autorytet w dziedzinie międzynarodowego terroryzmu. Występował przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w roli specjalisty od ekstremizmu politycznego, służył jako biegły sądowy, a jego wypowiedzi często pojawiają się w prasie. W prezentacji Glenn będzie koncentrować się na tym jakie kluczowe kwestie mogą wpłynąć na zagrożenie terrorystyczne w następnych dwóch latach. Prezentacja ta pokaże zbieżności między bezpieczeństwem fizycznym oraz bezpieczeństwem IT, które są wykorzystywane w walce z zagrożeniami terrorystycznymi. Ponadto Glenn przeanalizuje do jakiego stopnia rządy Europejskie dostosowują swoje systemy ostrzegania przed zagrożeniami terrorystycznymi i jaki ma to wpływ na międzynarodowe firmy. 3

4 Eduard Emde, President of ASIS International - Shaping security s future. Developments in the security management profession and ASIS International. - Jak kształtować się będzie branża bezpieczeństwa? Kierunki rozwoju branży a ASIS International. Eduard J. Emde, CPP, is principal consultant for BMKISS Europe, an independent security support organization based in the Netherlands. The first non U.S. President of ASIS International, Mr. Emde has more than 20-years experience in security and security risk management. Previously, he served as Manager, Consultancy Services for Interseco in The Hague, Netherlands, and as Head, Safety and Security, at the European Space Agency s European Space Research and Technology Centre. He s also served as a security consultant with KPMG's Forensic & Integrity Services and as vice president, group security with ABN AMRO Bank. Mr. Emde has served on the boards of various associations in the field of risk management and security, including the Dutch Society for Risk Management and OSAC Netherlands. A member of ASIS International since 1990, he has served as Regional Vice President in Europe and as board member and Chair of the Benelux Chapter. Mr. Emde has also served as a trainer for CPP review courses. ASIS International is the most prestigious organization for practitioners from the security industry from around the world. Founded in 1955, today has over members, and its aim is to constantly increase the efficiency and productivity of security experts by providing trainings, educational materials and meetings. On 6 th April 2012 we have established ASIS Polish Chapter. During this conference we will be celebrating this fact with ASIS International President - Eduard Emde. Eduard Emde jest prezydentem ASIS International, największej na świecie organizacji zrzeszającej ekspertów z branży bezpieczeństwa. Jest też głównym doradcą BMKISS Europe, niezależnej organizacji wspierającej bezpieczeństwo z siedzibą w Holandii. Eduard Emde posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Wcześniej pracował jako menadżer ds. usług doradczych w Interseco w Hadze w Holandii oraz jako dyrektor ds. bezpieczeństwa i ochrony w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pracował także jako doradca ds. bezpieczeństwa w dziale usług medycyny sądowej i integralności firmy KPMG i jako zastępca prezesa ds. zbiorowego bezpieczeństwa w banku ABN AMRO. ASIS International to najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca praktyków z branży security na całym świecie, a 6 kwietnia 2012 r. powstał jej polski oddział (ASIS Polish Chapter). Założona w 1955, dziś liczy ponad 37,000 członków, a jej celem jest nieustannie prowadzić do wzrostu efektywności i produktywności wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, materiałów edukacyjnych oraz spotkań. Wraz z prezydentem Eduardem Emde podczas konferencji będziemy oficjalnie świętować założenie polskiego oddziału. Risto Haataja - senior partner in TEMI Group - Applying Global Security Risk Management methodologies in Eastern Europe Ukraine, a case study. - Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem we Wschodniej Europie - Ukraina, studium przypadku. Risto Haataja is a security risk management professional with a wide range of international experience in security risk management. He has worked in Australia, Asia, Africa, Latin America, Eastern and Western Europe. Risto Haataja posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem. Pracował w Australii, Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Wschodniej i Zachodniej Europie. Risto w swojej karierze świadczył usługi z zakresu 4

5 Risto has provided security risk management, investigative and business intelligence consultancy and advisory services for governments, aeronautical industry, construction industry, pharmaceuticals, fast moving consumer goods, heavy industry, food processing, financial operations, hospitality and the healthcare industry. Risto has a proven ability to relate to different cultures having spent years working in developing and emerging economies. zarządzania ryzykiem, konsultingu, prowadzenia dochodzeń oraz wywiadem w firmach, doradztwa ds. bezpieczeństwa dla rządów, przemysłu lotniczego, budowlanego, farmaceutycznego, dóbr szybko zbywalnych, przemysłu ciężkiego, przemysłu związanego z przetwórstwem spożywczym, instytucji finansowych, szpitali oraz służby zdrowia. Risto pracował wiele lat w krajach rozwijających się, dzięki czemu może poszczycić się umiejętnością współpracy z przedstawicielami różnych kultur. Mark Johnson, Chairman of The Risk Management Group, Digital Crime Intelligence Specialist - Bezpieczeństwo korporacyjne oraz osobiste w erze Web Corporate and Personal Security in the Age of Web 2.0. Mark is the founder of The Risk Management Group which specialises in the extraction and analysis of data from open source internet sites as well as large, transactional corporate systems for counter-fraud analytics, AML, CTF, the courts, the Police and corporate security organisations as they conduct investigations and develop digital crime intelligence. TRMG s reference list is extensive and includes The City of London Police, Europol, The United Nations, the EU Commission, various Customs and Revenue departments and EU Financial Intelligence Units, as well as corporate clients in banking, telecommunications, industry and transportation. Mark is a regular lecturer and trainer with The International Compliance Association, MIS Training Institute and several other organisations. Mark jest założycielem the Risk Management Group, która specjalizuje się w zdobywaniu danych oraz analizowaniu danych pochodzących ze stron internetowych typu open source jak i z dużych, korporacyjnych systemów transakcyjnych celem dokonania analizy zapobiegającej oszustwom, zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy (AML/CTF), dla celów sądowych, dla policji oraz organizacji zajmujących się bezpieczeństwem korporacyjnym. Lista referencji the Risk Management Group jest bardzo długa i znaleźć na niej można londyńską policję, Europol, ONZ, Komisję Europejską, różne wydziały celne i podatkowe, oddziały zbierające informacje finansowe wewnątrz Unii Europejskiej jak i klientów korporacyjnych z zakresu bankowości, telekomunikacji, przemysłu oraz transportu. Mark jest wykładowcą i szkoleniowcem w the International Compliance Association, MIS Training institute oraz w kilku innych organizacjach. Jos van Nederpelt, Business Development Director Eastern Europe at NEDAP - NEDAP AEOS - nowa definicja zintegrowanego systemu zabezpieczeń. - NEDAP AEOS new definition of integrated security system. Jos van Nederpelt has a background in the IT logistics industry. Since security systems have become more and more software oriented than electronics oriented he has joined the Nedap Security Management Business Development team some six years ago. Being Eastern Europe a green field in 2007 he has started Nedap s activities in this region. Within his responsibilities are Poland, Ukraine, Russia and all other Eastern European countries. At this stage local offices have been opened in Warsaw and Moscow. Doświadczenie Josa van Nederpelt wywodzi się z branży bezpieczeństwa logistycznego i bezpieczeństwa IT. Kiedy systemy bezpieczeństwa zaczęły być coraz bardziej oparte na programowaniu a coraz mniej na rozwiązaniach elektronicznych, przystąpił do Nedap Security Management Business Development, a miało to miejsce 6 lat temu. Podczas gdy Wschodnia Europa była w 2007 roku rynkiem niezagospodarowanym rozpoczął działania Nadap w tym regionie. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialny jest za Polskę, Ukrainę, Rosję oraz pozostałe kraje Europy Wschodniej ostatnio otwierał lokalne biura w Warszawie i Moskwie. 5

6 Prof. Martin Gill - How do offenders beat security in a business environment. - Jak przestępcy pokonują zabezpieczenia stosowane w biznesie. Professor Martin Gill is a criminologist and Director of Perpetuity Research and Consultancy International which started life as a spin out company from the University of Leicester. Martin has been actively involved in a range of studies relating to different aspects of business crime including, the causes of false burglar alarms, why fraudsters steal, the effectiveness of CCTV, the victims of identity fraud, how companies protect their brand image, the generators of illicit markets and stolen goods, to name but a few. Martin has been extensively involved with evaluation research and with the offender's perspective looking at how they target certain people and premises and aim to circumvent security measures. He has published widely (13 books and over 100 articles including 'Managing Security' and 'CCTV' published in 2003, and the 'Handbook' of Security' published in 2006). In this talk Professor Gill will discuss how offenders plan and carry out offences, and how they mitigate the risks the different security measures pose. Martin Gill has been into prison to interview offenders, and he has accompanied them when they have been released as they recreate their offences at the scenes of crimes. Martin Gill will present the viewpoint of the criminal. Profesor Martin Gill jest kryminologiem oraz dyrektorem instytucji Perpetuity Research oraz Consultancy International, która została założona jako spółka typu spin-off we współpracy z University of Leicester. Profesor Martin Gill bierze prowadzi badania analizujące różne aspekty przestępczości korporacyjnej, m.in: badania prowadzące do wyjaśnienia dlaczego nieuczciwi ludzie kradną, efektywność systemu kamer przemysłowych, ofiary kradzieży tożsamości, jak firmy chronią swój wizerunek i markę, przyczyny powstawania czarnego rynku oraz wprowadzania do obrotu kradzionych towarów. Prof. Martin Gill bada nieuczciwe zachowania z perspektywy przestępcy, analizując jak wybiera on swoje cele (ludzi i obiekty) oraz jak obchodzi środki bezpieczeństwa. Martin Gill prowadził rozmowy z więźniami przebywajacymi w więzieniu, jak również towarzyszył im kiedy już byli zwolnieni. Dzięki temu za jego pośrednictwem możemy lepiej poznać psychologiczne aspekty popełniania przestępstw. Wiele jego prac zostało opublikowanych (13 książek i ponad 100 artykułów wliczając w to "Managing Security" oraz "CCTV" wydane w 2003 roku oraz "The Handbook of Security" wydana w 2006 roku). Christian Sachgau, Deutsche Telekom, Head of Group Situation Center Deutsche Telekom AG - Balancing the Undesirable Phenomena - Stabilize the Business to Ensure Success. - Równoważenie niepożądanych zjawisk - Stabilizacja w biznesie kluczem do sukcesu. Christian Sachgau is the head of the Deutsche Telekom s Group Situation Center since He is responsible for deploying and operating the Situation Management of Deutsche Telekom AG in Germany and internationally. Additionally he is in charge of the group wide travel security management and represents Deutsche Telekom at the German government s critical infrastructure public private partnership - dealing with the Implementation Plan for Critical IT Infrastructure towards ministries and authorities. He is also active in the working group Enterprise Security Risk Management at ASIS international. Christian started his career as an expert Christian Sachgau jest dyrektorem Centrum Sytuacyjnego Grupy Deutsche Telekom od 2010 roku. Odpowiada za funkcjonowanie systemu Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi w Deutsche Telekom AG w Niemczech oraz na całym świecie. Ponadto kieruje procesem zarządzania bezpieczeństwem podróży międzynarodowych oraz zajmuje się Planem Wdrożenia Krytycznej Infrastruktury IT w ministerstwach i jednostkach rządowych. Christian jest również aktywnie zaangażowany w działanie Enterprise Security Risk Management (Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Korporacyjnego) w ASIS International. Christian zaczął swoją karierę jako 6

7 of crisis management and information protection at T- Mobile Deutschland. In his following function as disaster recovery manager for operations he created, tested and optimized emergency response plans for mobile networks. Christian holds a degree in mechanical engineering which he achieved during his time at the German Armed Forces. specjalista do spraw zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz ochrony informacji w T-Mobile w Niemczech. W swojej dalszej karierze na stanowisku kierownika ds. usuwania skutków awarii operacyjnych stworzył, przetestował oraz zoptymalizował plany reagowania kryzysowego dla sieci komórkowych. Edyta Plichta, SASMA Team we współpracy z podkomisarzem Adamem Grajewskim z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Edyta Plichta from SASMA Team in cooperation with deputy commissioner Adam Grajewski from Criminal Invetigation Department of the Voivodeship Police Headquarters in Łódź - Protection of national heritage how to avoid possible threats. - Bezpieczeństwo Dziedzictwa Narodowego świadomość problemów i zagrożeń. Edyta Plichta - Chief cataloguer Department Head of the Art Museum in Łódź in her professional work she deals with the topic of museum collections safety, which is not very popular in Poland. Previously, Edyta was a security specialist, a public safety and defense specialist, a plenipotentiary for classified information security. In her long-standing career, she took part in works related with inventorying, recording, acquisition and movement of museum exhibits, she managed the works of teams involved in the organization of exhibitions, transport of works of art, exhibits movement, inventory of works of art. The topics of security of moveable historic monuments in the event of military conflict and emergency situations in cooperation with institutions of public administration are well known to her. She has also conducted trainings for physical security employees / personal and property security service providers within the scope of Museum security and museum collections security at the time of storage, display and transportation. In addition, she has been working for many years amongst others with the Team Fighting Against National Heritage Crime of the Crime Department of the Voivodeship Police Headquarters in Łódź as far as training courses on museum security systems for museum employees and individuals working with museum institutions are concerned. Edyta Plichta - główny inwentaryzator i kierownik działu w Muzeum Sztuki w Łodzi zajmuje się mało rozpowszechnionym w Polsce tematem dbania o bezpieczeństwo zasobów muzealnych. Wcześniej pełniła funkcję specjalisty ds. zabezpieczeń, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego i obronności, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swej wieloletniej karierze brała udział w pracach związanych z ewidencjonowaniem, nabywaniem i ruchem muzealiów, kierowała pracami zespołów przy organizacji wystaw, transporcie dzieł, przenosinach muzealiów, inwentaryzacji dzieł sztuki. Bliskie są jej tematy ochrony zabytków ruchomych muzeum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Prowadziła również szkolenia dla pracowników ochrony fizycznej i firm świadczących usługi ochrony osób i mienia w zakresie bezpieczeństwa muzeów oraz zabezpieczenia zbiorów muzealnych w czasie ich przechowywania, eksponowania i transportowania. Poza tym od wielu lat współpracuje m.in z Zespołem do Walki z Przestępczością Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi w zakresie organizacji szkoleń na temat systemów bezpieczeństwa muzeów dla pracowników muzeów i jednostek współpracujących z instytucjami muzealnymi. 7

8 Bernhard Maier, BM Investigations - A Concept of successful Deception - Pretexted Investigations. - Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach. Bernhard Maier works as a private investigator in Vienna, Austria since In 1997 he founded his agency BM-Investigations, which focuses on assettracing and work-place/fraud-investigations. He is a licensed court-expert for private investigations in Austria and member of the PI-licensing comity of the Vienna chamber of commerce. Bernhard Maier studied political sciences in Vienna and earned his MA-degree with research on political aspects of organised crime. He furthermore published several articles on criminalistics in the germanspeaking press. Using pretextes is a central part of investigative undercover-operations and social engineering. The concept of successful deception figures out three keyelements of a pretext: the target's motive of communication, the investigator's credibility and finally the target's sympathy towards the investigator. The concept of successfull deception provides a framework on how to trigger and stimulate these three elements by using techniques relating to rhetorics and psychology. Behrnard Maier pracuje jako prywatny detektyw w Wiedniu w Austrii od 1993 roku. W 1997 roku założył swoją własną agencję detektywistyczną BM-Investigations, która zajmuje się śledzeniem aktywów oraz przeprowadzaniem dochodzeń w miejscach pracy oraz dochodzeń w sprawie oszustw. Jest licencjonowanym biegłym sądowym do spraw prywatnych dochodzeń w Austrii oraz członkiem komitetu nadającego licencje detektywistyczne w Wiedeńskiej Izbie Gospodarczej. Behnard Maier studiował politologię w Wiedniu, a tytuł magisterski zdobył dzięki pracy badającej polityczne aspekty zorganizowanej przestępczości. Ponadto kilka jego artykułów o kryminalistyce zostało opublikowanych w niemieckojęzycznej prasie. W swej prelekcji pt. Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach pokaże wykorzystanie pozorów jest głównego elementu tajnych działań. Koncepcja udanego podstępu zawiera w sobie trzy kluczowe elementy pozoru: motyw, który popycha podmiot do komunikacji, wiarygodność oficera śledczego oraz sympatia, którą podmiot darzy oficera śledczego. Koncepcja udanego podstępu dostarcza podstaw, które wyjaśniają jak zainicjować oraz pobudzać te trzy elementy używając technik związanych z retoryką oraz psychologią. dr Peter Speight, Director of Security Risk Management at Securitas - Why security fails? - Dlaczego środki bezpieczeństwa czasem zawodzą? Peter worked in the Chemical & Pharmaceutical industry for 20 years, both in health & safety roles and as Group Security Manager at with worldwide responsibilities. In 1999 Peter worked at the BBC as a security risk management consultant before accepting the position as Head of Security Operations for BBC London, a post that involved, the development of security polices and procedures, as well as managing physical security arrangements. In 2001 in Reliance Security Services Ltd he was responsible for the development of the strategic business plan and research proposal to build a state of the art Alarm Peter pracował w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym przez 20 lat, zarówno w roli inspektora BHP jak i Managera Bezpieczeństwa Grupy. W 1999 roku Peter pracował dla BBC jako konsultant ds. zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa przed przyjęciem stanowiska Kierownika Operacji Bezpieczeństwa w BBC w Londynie, stanowiska, z którym związane było opracowanie polityk i procedur bezpieczeństwa jak i zarządzanie sprawami związanymi z bezpieczeństwem fizycznym. W 2001 roku w firmie Reliance Security Services Ltd był odpowiedzialny za rozwój strategicznego biznes planu 8

9 Receiving Centre. He designed and implemented of a new BS5979, BS8418 Category 11 Surveillance Centre to facilitate video/alarm signals via IP software. In 2007 he joined Perpetuity Group as Head of Consultancy reporting to Professor Martin Gill. He rejoined Reliance Security Services in 2009 (now Securitas) as Director of Security Risk Management, supporting internal strategic planning and risk driven, customer support. oraz zaproponowanie budowy supernowoczesnego Centrum Odbioru Alarmów. Zaprojektował i wdrożył nowe Centra Obserwacyjne BS5979, BS8418 kategorii 11 ułatwiające odbieranie obrazu video i sygnałów alarmowych przez oprogramowanie do kamer IP. W 2007 roku wstąpił do Perpetuity Group jako Szef Konsultingu podlegający profesorowi Martinowi Gill owi. W 2009 roku ponownie dołączył do Reliance Security Services (teraz Securitas) jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, gdzie zajmuje się wspieraniem wewnętrznych planów strategicznych oraz wsparciem klienta związanym z ryzykiem. Alexandra Whyte - Group Security Manager at Johnson Matthey - ASIS Women in Security Group - a changing dynamic. - Organizacja ASIS Women in Security Group dynamiczne zmiany. Alex started her policing and security career in the British Army as a Royal Military Policewoman in After leaving the army she gained a BSc in Sports Science and Nutrition. She then switched services and took a commission in the Royal Air Force serving as a Provost Officer in various roles and locations. In 2006 she left the service to set up her own business as a personal trainer. In 2010 she was recruited as a Group Security Assessor for the FTSE 100 company Johnson Matthey. Alex commenced a MSc in Security Management through the University of Loughborough in April 2011, at the same time she was promoted to Group Security Manager for Johnson Matthey. Alex joined ASIS in April 2010 and she volunteered to be the UK ASIS Women in Security (WIS) representative in July 2011 and recently became the ASIS Europe WIS representative. The ASIS Women In Security Group (WIS) UK serves as a designated forum where like-minded women can enjoy social networking, form mentoring relationships, provide support when life becomes challenging, discuss topics and share or explore issues that may affect careers in all phases of security, in a relaxed and inviting environment. Although the emphasis of this group is to provide a platform for women it is by no means at the exclusion of men. Our meetings are open to all women working in security related fields; however you do not have to be an ASIS member or indeed a woman to attend. Alexandra rozpoczęła swoją karierę w roku 1989 w Armii Brytyjskiej jako policjantka Królewskiej Policji Wojskowej. Po odejściu z wojska zdobyła tytuł inżyniera w dziedzinie sportu i zdrowego odżywiania. Następnie zmieniła kierunek zawodowy i przyjęła nominację na oficera Królewskich Sił Lotniczych, pełniąc służbę jako oficer żandarmerii polowej w wielu miejscach na świecie. W 2006 roku zrezygnowała ze służby i w ramach własnej działalności rozpoczęła karierę jako osobisty trener. W 2010 roku została przyjęta na stanowisko asesora bezpieczeństwa grupy w Johnson Matthey, a w 2011r. awansowała na stanowisko szefa działu bezpieczeństwa. Alex zdobyła tytuł mgr inż. zarządzania bezpieczeństwem na University of Loughborough w kwietniu 2011 roku. Do ASIS Alex dołączyła w kwietniu 2010 roku i objęła stanowisko w organizacji dedykowanej dla kobiet - ASIS Women in Security (WIS) - obecnie jest ich przedstawicielem na Europę. ASIS Women In Security Group (WIS) została powołana z myślą o kobietach pracujących w branży bezpieczeństwa jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń. Dzięki tej inicjatywie członkinie grupy mogą pielęgnować relacje z innymi kobietami z branży, otrzymywać pomoc jak i ją oferować, omawiać różne biznesowe zagadnienia, dzielić się swoim doświadczeniem i poznawać kwestie, które mogą wpłynąć na ich kariery na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego. Mimo że struktura powstała w organizacji ASIS z myślą o kobietach, to zaprasza w swe progi również mężczyzn oraz osoby nienależące do ASIS International. 9

10 David Rubens, MD of David Rubens Associates - Security and Risk Management: Why Failure is No Longer an Option? - Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem. Niepowodzenie nie wchodzi w grę! David Rubens, MD of David Rubens Associates, has been involved in various aspects of the security industry since he was Team Leader on the Israeli Embassy security team in Munich, Germany in He holds an MSc in Security and Risk Management from Leicester University, where he is currently a Visiting Lecturer and Dissertation Supervisor on their Security, Terrorism and Policing programme, and was a Visiting Fellow at the Security and Resilience Department, Cranfield University, UK Defence Academy (2009-'11), where he lectured on the Strategic Leadership programme focusing on terrorism and public policy, and the management of large-scale, complex multi-agency programmes. He is currently studying on the Professional Doctorate programme at Portsmouth University Department of Criminology & Justice. David's extensive background in both operational management and high-level academic research allows him to bring a holistic understanding of the issues facing Risk and Security Managers in the 21st century, as well as the ability to put that information across in an immediately accessible manner. He has written government-level research papers and reports on all aspects of security management, from national-level Security Sector Restructuring through to post-disaster analysis for government agencies in Japan, Russia, Dubai, Nigeria, Liberia and the UK, and has given presentations to major conferences in London, New York, Tokyo and Moscow. David Rubens, Dyrektor generalny David Rubens Associates, jest zaangażowany w wiele aspektów branży bezpieczeństwa odkąd w 1981 roku został kapitanem zespołu ds. bezpieczeństwa w Ambasadzie Izraelskiej w Monachium. Zdobył tytuł magistra inżyniera z zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem na Leicester University, gdzie obecnie jest wizytującym wykładowcą oraz opiekunem prac magisterskich pisanych na kierunku Bezpiczeństwo, Anty-terroryzm i Nadzór Policyjny. W latach w brytyjskiej Defence Academy był wykładowcą na kierunku Kierownictwo Strategiczne, gdzie wykładał politykę antyterrorystyczną i publiczną oraz zarządzanie dużymi, złożonymi programami wieloagencyjnymi. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Kryminologi i Wymiaru Sprawiedliwości na Portsmouth University. Szerokie doświadczenie Davida zarówno w zakresie zarządzania operacyjnego jak i badań naukowych pozwala mu spojrzeć holistycznie na problemy, przed którymi stoją managerowie ds. ryzyka i bezpieczeństwa w XXI wieku. David jest autorem wielu artykułów naukowych i raportów traktujących o różnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem, począwszy od restrukturyzacji sektora bezpieczeństwa na poziomie krajowym przez analizy po katastrofach dla rządowych agencji w Japonii, Rosji, Dubaju, Nigerii, Liberii oraz Wielkiej Brytanii na wygłaszaniu prezentacji podczas międzynarodowych konferencji w Londynie, Nowym Yorku, Tokio i Moskwie kończąc. Contact details: If you have any inquiries, do not hesitate to contact us. Contact person: Ilona Sobul, SASMA EUROPE, PR& Marketing Specialist, cell

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli.

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli. ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw PROGRAMME poland.uli.org Urban Land Institute is a global non-profit research and education

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych Konferencja ShaleScience Druga edycja Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych ShaleScience Conference 2 nd Edition Developing the Mental Picture of Reservoir Quality

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo