Make your world a safer place.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Make your world a safer place."

Transkrypt

1 25 October 2012 DAY ONE Registration - Coffee Welcome day one by SASMA (presentation of our activities) Sebastian Blazkiewicz SASMA EUROPE - Chairman Mark Johnson, Chairman of The Risk Management Group Bezpieczeństwo korporacyjne oraz osobiste w erze Web 2.0. Corporate and Personal Security in the Age of Web Bernhard Maier, BM Investigations Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach. A Concept of successful Deception - Pretexted Investigations Nigel Espin CSO JTI (Japan Tobacco International) Sukces w bezpieczeństwie korporacyjnym - jak go zapewnić i jak ocenić jego wartość? Delivering and measuring success in corporate security Coffee break/networking Glenn Schoen, G4S Risk Advisory Zagrożenia terrorystyczne w Europie perspektywa na lata Terrorism in Europe: Perspectives on Speech to be confirmed Eduard Emde, President of ASIS International Jak kształtować się będzie branża bezpieczeństwa? Kierunki rozwoju branży a ASIS International. Shaping security s future. Developments in the security management profession and ASIS International :50 Lunch / Celebrating ASIS Polish Chapter 14:50 15:30 Risto Haataja - senior partner in TEMI Group Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem we Wschodniej Europie - Ukraina, studium przypadku. Applying Global Security Risk Management methodologies in Eastern Europe Ukraine, a case study. 15:30 16:10 Speech to be confirmed 16:10-16:40 Dr Peter Speight, Director of Security Risk Management at Securitas 1

2 Dlaczego środki bezpieczeństwa czasem zawodzą? Why security fails? 16:40-16:50 End of day one - Sebastian Blazkiewicz Registration - Coffee 26 October DAY Welcome day two by SASMA EUROPE - Sebastian Blazkiewicz Prof. Martin Gill Jak przestępcy pokonują zabezpieczenia stosowane w biznesie. How do offenders beat security in a business environment Christian Sachgau, Deutsche Telekom Równoważenie niepożądanych zjawisk - Stabilizacja w biznesie kluczem do sukcesu. Balancing the Undesirable Phenomena - Stabilize the Business to Ensure Success Coffee break/networking Jos van Nederpelt, Business Development Director Eastern Europe at NEDAP NEDAP AEOS - nowa definicja zintegrowanego systemu zabezpieczeń. NEDAP AEOS new definition of integrated security system Alexandra Whyte, Group Security Manager at Johnson Matthey ASIS Women in Security Group - a changing dynamic. Organizacja ASIS Women in Security Group dynamiczne zmiany David Rubens, MD of David Rubens Associates Security and Risk Management: Why Failure is No Longer an Option? Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem. Niepowodzenie nie wchodzi w grę! Lunch / Networking Edyta Plichta (SASMA Team) we współpracy z podkomisarzem Adamem Grajewskim z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Edyta Plichta (SASMA Team) in cooperation with deputy commissioner Adam Grajewski from Criminal Investigation Dept of the Police Headquarters in Łódź Bezpieczeństwo Dziedzictwa Narodowego świadomość problemów i zagrożeń. Protection of national heritage how to avoid possible threats. 15:45-15:50 End of day two & conference summary - Sebastian Blazkiewicz 2

3 Speakers biographies / Biografie prelegentów Nigel Espin CSO JTI (Japan Tobacco International) - Sukces w bezpieczeństwie korporacyjnym - jak go zapewnić i jak ocenić jego wartość? - Delivering and measuring success in corporate security. Glenn Schoen, Executive Advisor for G4S Risk Advisory, the Netherlands - Terrorism in Europe: Perspectives on Zagrożenia terrorystyczne w Europie perspektywa na lata Mr. Schoen (BA, MA) has 25 years' experience in corporate and government security projects and previously served in Europe and the U.S. in management and consulting positions at Ernst & Young, International Security Management and TranSecur. He has performed work on four continents for a wide range of clients, including corporations, governments, international institutions and highwealth family offices. His specialties are security management, risk analysis and international terrorism. He is considered a thought leader in the area of international terrorism, having testified on political extremism before the US Congress, served as a court room expert witness, and making frequent appearances in the press. This presentation will focus on how the terrorist threat from various quarters - leftwing, rightwing, Jihadist, separatist, activist - is evolving, and what key issues and milestones are likely to drive and influence the threat in the coming two years. Glenn Schoen posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w projektach związanych z bezpieczeństwem korporacyjnym oraz rządowym. Pracował w Europie oraz Stanach Zjednoczonych na stanowiskach kierowniczych oraz konsultingowych w Ernest & Young, International Security Management oraz TranSecur. Pracował na czterech kontynentach dla szerokiej grupy klientów, wliczając w to korporacje, rządy, instytucje międzynarodowe oraz bogate firmy rodzinne. Jego specjalizacja to zarządzanie bezpieczeństwem, analiza ryzyka oraz międzynarodowy terroryzm. Glenn Schoen uważany jest za autorytet w dziedzinie międzynarodowego terroryzmu. Występował przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w roli specjalisty od ekstremizmu politycznego, służył jako biegły sądowy, a jego wypowiedzi często pojawiają się w prasie. W prezentacji Glenn będzie koncentrować się na tym jakie kluczowe kwestie mogą wpłynąć na zagrożenie terrorystyczne w następnych dwóch latach. Prezentacja ta pokaże zbieżności między bezpieczeństwem fizycznym oraz bezpieczeństwem IT, które są wykorzystywane w walce z zagrożeniami terrorystycznymi. Ponadto Glenn przeanalizuje do jakiego stopnia rządy Europejskie dostosowują swoje systemy ostrzegania przed zagrożeniami terrorystycznymi i jaki ma to wpływ na międzynarodowe firmy. 3

4 Eduard Emde, President of ASIS International - Shaping security s future. Developments in the security management profession and ASIS International. - Jak kształtować się będzie branża bezpieczeństwa? Kierunki rozwoju branży a ASIS International. Eduard J. Emde, CPP, is principal consultant for BMKISS Europe, an independent security support organization based in the Netherlands. The first non U.S. President of ASIS International, Mr. Emde has more than 20-years experience in security and security risk management. Previously, he served as Manager, Consultancy Services for Interseco in The Hague, Netherlands, and as Head, Safety and Security, at the European Space Agency s European Space Research and Technology Centre. He s also served as a security consultant with KPMG's Forensic & Integrity Services and as vice president, group security with ABN AMRO Bank. Mr. Emde has served on the boards of various associations in the field of risk management and security, including the Dutch Society for Risk Management and OSAC Netherlands. A member of ASIS International since 1990, he has served as Regional Vice President in Europe and as board member and Chair of the Benelux Chapter. Mr. Emde has also served as a trainer for CPP review courses. ASIS International is the most prestigious organization for practitioners from the security industry from around the world. Founded in 1955, today has over members, and its aim is to constantly increase the efficiency and productivity of security experts by providing trainings, educational materials and meetings. On 6 th April 2012 we have established ASIS Polish Chapter. During this conference we will be celebrating this fact with ASIS International President - Eduard Emde. Eduard Emde jest prezydentem ASIS International, największej na świecie organizacji zrzeszającej ekspertów z branży bezpieczeństwa. Jest też głównym doradcą BMKISS Europe, niezależnej organizacji wspierającej bezpieczeństwo z siedzibą w Holandii. Eduard Emde posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Wcześniej pracował jako menadżer ds. usług doradczych w Interseco w Hadze w Holandii oraz jako dyrektor ds. bezpieczeństwa i ochrony w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pracował także jako doradca ds. bezpieczeństwa w dziale usług medycyny sądowej i integralności firmy KPMG i jako zastępca prezesa ds. zbiorowego bezpieczeństwa w banku ABN AMRO. ASIS International to najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca praktyków z branży security na całym świecie, a 6 kwietnia 2012 r. powstał jej polski oddział (ASIS Polish Chapter). Założona w 1955, dziś liczy ponad 37,000 członków, a jej celem jest nieustannie prowadzić do wzrostu efektywności i produktywności wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, materiałów edukacyjnych oraz spotkań. Wraz z prezydentem Eduardem Emde podczas konferencji będziemy oficjalnie świętować założenie polskiego oddziału. Risto Haataja - senior partner in TEMI Group - Applying Global Security Risk Management methodologies in Eastern Europe Ukraine, a case study. - Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem we Wschodniej Europie - Ukraina, studium przypadku. Risto Haataja is a security risk management professional with a wide range of international experience in security risk management. He has worked in Australia, Asia, Africa, Latin America, Eastern and Western Europe. Risto Haataja posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem. Pracował w Australii, Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Wschodniej i Zachodniej Europie. Risto w swojej karierze świadczył usługi z zakresu 4

5 Risto has provided security risk management, investigative and business intelligence consultancy and advisory services for governments, aeronautical industry, construction industry, pharmaceuticals, fast moving consumer goods, heavy industry, food processing, financial operations, hospitality and the healthcare industry. Risto has a proven ability to relate to different cultures having spent years working in developing and emerging economies. zarządzania ryzykiem, konsultingu, prowadzenia dochodzeń oraz wywiadem w firmach, doradztwa ds. bezpieczeństwa dla rządów, przemysłu lotniczego, budowlanego, farmaceutycznego, dóbr szybko zbywalnych, przemysłu ciężkiego, przemysłu związanego z przetwórstwem spożywczym, instytucji finansowych, szpitali oraz służby zdrowia. Risto pracował wiele lat w krajach rozwijających się, dzięki czemu może poszczycić się umiejętnością współpracy z przedstawicielami różnych kultur. Mark Johnson, Chairman of The Risk Management Group, Digital Crime Intelligence Specialist - Bezpieczeństwo korporacyjne oraz osobiste w erze Web Corporate and Personal Security in the Age of Web 2.0. Mark is the founder of The Risk Management Group which specialises in the extraction and analysis of data from open source internet sites as well as large, transactional corporate systems for counter-fraud analytics, AML, CTF, the courts, the Police and corporate security organisations as they conduct investigations and develop digital crime intelligence. TRMG s reference list is extensive and includes The City of London Police, Europol, The United Nations, the EU Commission, various Customs and Revenue departments and EU Financial Intelligence Units, as well as corporate clients in banking, telecommunications, industry and transportation. Mark is a regular lecturer and trainer with The International Compliance Association, MIS Training Institute and several other organisations. Mark jest założycielem the Risk Management Group, która specjalizuje się w zdobywaniu danych oraz analizowaniu danych pochodzących ze stron internetowych typu open source jak i z dużych, korporacyjnych systemów transakcyjnych celem dokonania analizy zapobiegającej oszustwom, zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy (AML/CTF), dla celów sądowych, dla policji oraz organizacji zajmujących się bezpieczeństwem korporacyjnym. Lista referencji the Risk Management Group jest bardzo długa i znaleźć na niej można londyńską policję, Europol, ONZ, Komisję Europejską, różne wydziały celne i podatkowe, oddziały zbierające informacje finansowe wewnątrz Unii Europejskiej jak i klientów korporacyjnych z zakresu bankowości, telekomunikacji, przemysłu oraz transportu. Mark jest wykładowcą i szkoleniowcem w the International Compliance Association, MIS Training institute oraz w kilku innych organizacjach. Jos van Nederpelt, Business Development Director Eastern Europe at NEDAP - NEDAP AEOS - nowa definicja zintegrowanego systemu zabezpieczeń. - NEDAP AEOS new definition of integrated security system. Jos van Nederpelt has a background in the IT logistics industry. Since security systems have become more and more software oriented than electronics oriented he has joined the Nedap Security Management Business Development team some six years ago. Being Eastern Europe a green field in 2007 he has started Nedap s activities in this region. Within his responsibilities are Poland, Ukraine, Russia and all other Eastern European countries. At this stage local offices have been opened in Warsaw and Moscow. Doświadczenie Josa van Nederpelt wywodzi się z branży bezpieczeństwa logistycznego i bezpieczeństwa IT. Kiedy systemy bezpieczeństwa zaczęły być coraz bardziej oparte na programowaniu a coraz mniej na rozwiązaniach elektronicznych, przystąpił do Nedap Security Management Business Development, a miało to miejsce 6 lat temu. Podczas gdy Wschodnia Europa była w 2007 roku rynkiem niezagospodarowanym rozpoczął działania Nadap w tym regionie. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialny jest za Polskę, Ukrainę, Rosję oraz pozostałe kraje Europy Wschodniej ostatnio otwierał lokalne biura w Warszawie i Moskwie. 5

6 Prof. Martin Gill - How do offenders beat security in a business environment. - Jak przestępcy pokonują zabezpieczenia stosowane w biznesie. Professor Martin Gill is a criminologist and Director of Perpetuity Research and Consultancy International which started life as a spin out company from the University of Leicester. Martin has been actively involved in a range of studies relating to different aspects of business crime including, the causes of false burglar alarms, why fraudsters steal, the effectiveness of CCTV, the victims of identity fraud, how companies protect their brand image, the generators of illicit markets and stolen goods, to name but a few. Martin has been extensively involved with evaluation research and with the offender's perspective looking at how they target certain people and premises and aim to circumvent security measures. He has published widely (13 books and over 100 articles including 'Managing Security' and 'CCTV' published in 2003, and the 'Handbook' of Security' published in 2006). In this talk Professor Gill will discuss how offenders plan and carry out offences, and how they mitigate the risks the different security measures pose. Martin Gill has been into prison to interview offenders, and he has accompanied them when they have been released as they recreate their offences at the scenes of crimes. Martin Gill will present the viewpoint of the criminal. Profesor Martin Gill jest kryminologiem oraz dyrektorem instytucji Perpetuity Research oraz Consultancy International, która została założona jako spółka typu spin-off we współpracy z University of Leicester. Profesor Martin Gill bierze prowadzi badania analizujące różne aspekty przestępczości korporacyjnej, m.in: badania prowadzące do wyjaśnienia dlaczego nieuczciwi ludzie kradną, efektywność systemu kamer przemysłowych, ofiary kradzieży tożsamości, jak firmy chronią swój wizerunek i markę, przyczyny powstawania czarnego rynku oraz wprowadzania do obrotu kradzionych towarów. Prof. Martin Gill bada nieuczciwe zachowania z perspektywy przestępcy, analizując jak wybiera on swoje cele (ludzi i obiekty) oraz jak obchodzi środki bezpieczeństwa. Martin Gill prowadził rozmowy z więźniami przebywajacymi w więzieniu, jak również towarzyszył im kiedy już byli zwolnieni. Dzięki temu za jego pośrednictwem możemy lepiej poznać psychologiczne aspekty popełniania przestępstw. Wiele jego prac zostało opublikowanych (13 książek i ponad 100 artykułów wliczając w to "Managing Security" oraz "CCTV" wydane w 2003 roku oraz "The Handbook of Security" wydana w 2006 roku). Christian Sachgau, Deutsche Telekom, Head of Group Situation Center Deutsche Telekom AG - Balancing the Undesirable Phenomena - Stabilize the Business to Ensure Success. - Równoważenie niepożądanych zjawisk - Stabilizacja w biznesie kluczem do sukcesu. Christian Sachgau is the head of the Deutsche Telekom s Group Situation Center since He is responsible for deploying and operating the Situation Management of Deutsche Telekom AG in Germany and internationally. Additionally he is in charge of the group wide travel security management and represents Deutsche Telekom at the German government s critical infrastructure public private partnership - dealing with the Implementation Plan for Critical IT Infrastructure towards ministries and authorities. He is also active in the working group Enterprise Security Risk Management at ASIS international. Christian started his career as an expert Christian Sachgau jest dyrektorem Centrum Sytuacyjnego Grupy Deutsche Telekom od 2010 roku. Odpowiada za funkcjonowanie systemu Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi w Deutsche Telekom AG w Niemczech oraz na całym świecie. Ponadto kieruje procesem zarządzania bezpieczeństwem podróży międzynarodowych oraz zajmuje się Planem Wdrożenia Krytycznej Infrastruktury IT w ministerstwach i jednostkach rządowych. Christian jest również aktywnie zaangażowany w działanie Enterprise Security Risk Management (Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Korporacyjnego) w ASIS International. Christian zaczął swoją karierę jako 6

7 of crisis management and information protection at T- Mobile Deutschland. In his following function as disaster recovery manager for operations he created, tested and optimized emergency response plans for mobile networks. Christian holds a degree in mechanical engineering which he achieved during his time at the German Armed Forces. specjalista do spraw zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz ochrony informacji w T-Mobile w Niemczech. W swojej dalszej karierze na stanowisku kierownika ds. usuwania skutków awarii operacyjnych stworzył, przetestował oraz zoptymalizował plany reagowania kryzysowego dla sieci komórkowych. Edyta Plichta, SASMA Team we współpracy z podkomisarzem Adamem Grajewskim z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Edyta Plichta from SASMA Team in cooperation with deputy commissioner Adam Grajewski from Criminal Invetigation Department of the Voivodeship Police Headquarters in Łódź - Protection of national heritage how to avoid possible threats. - Bezpieczeństwo Dziedzictwa Narodowego świadomość problemów i zagrożeń. Edyta Plichta - Chief cataloguer Department Head of the Art Museum in Łódź in her professional work she deals with the topic of museum collections safety, which is not very popular in Poland. Previously, Edyta was a security specialist, a public safety and defense specialist, a plenipotentiary for classified information security. In her long-standing career, she took part in works related with inventorying, recording, acquisition and movement of museum exhibits, she managed the works of teams involved in the organization of exhibitions, transport of works of art, exhibits movement, inventory of works of art. The topics of security of moveable historic monuments in the event of military conflict and emergency situations in cooperation with institutions of public administration are well known to her. She has also conducted trainings for physical security employees / personal and property security service providers within the scope of Museum security and museum collections security at the time of storage, display and transportation. In addition, she has been working for many years amongst others with the Team Fighting Against National Heritage Crime of the Crime Department of the Voivodeship Police Headquarters in Łódź as far as training courses on museum security systems for museum employees and individuals working with museum institutions are concerned. Edyta Plichta - główny inwentaryzator i kierownik działu w Muzeum Sztuki w Łodzi zajmuje się mało rozpowszechnionym w Polsce tematem dbania o bezpieczeństwo zasobów muzealnych. Wcześniej pełniła funkcję specjalisty ds. zabezpieczeń, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego i obronności, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swej wieloletniej karierze brała udział w pracach związanych z ewidencjonowaniem, nabywaniem i ruchem muzealiów, kierowała pracami zespołów przy organizacji wystaw, transporcie dzieł, przenosinach muzealiów, inwentaryzacji dzieł sztuki. Bliskie są jej tematy ochrony zabytków ruchomych muzeum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Prowadziła również szkolenia dla pracowników ochrony fizycznej i firm świadczących usługi ochrony osób i mienia w zakresie bezpieczeństwa muzeów oraz zabezpieczenia zbiorów muzealnych w czasie ich przechowywania, eksponowania i transportowania. Poza tym od wielu lat współpracuje m.in z Zespołem do Walki z Przestępczością Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi w zakresie organizacji szkoleń na temat systemów bezpieczeństwa muzeów dla pracowników muzeów i jednostek współpracujących z instytucjami muzealnymi. 7

8 Bernhard Maier, BM Investigations - A Concept of successful Deception - Pretexted Investigations. - Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach. Bernhard Maier works as a private investigator in Vienna, Austria since In 1997 he founded his agency BM-Investigations, which focuses on assettracing and work-place/fraud-investigations. He is a licensed court-expert for private investigations in Austria and member of the PI-licensing comity of the Vienna chamber of commerce. Bernhard Maier studied political sciences in Vienna and earned his MA-degree with research on political aspects of organised crime. He furthermore published several articles on criminalistics in the germanspeaking press. Using pretextes is a central part of investigative undercover-operations and social engineering. The concept of successful deception figures out three keyelements of a pretext: the target's motive of communication, the investigator's credibility and finally the target's sympathy towards the investigator. The concept of successfull deception provides a framework on how to trigger and stimulate these three elements by using techniques relating to rhetorics and psychology. Behrnard Maier pracuje jako prywatny detektyw w Wiedniu w Austrii od 1993 roku. W 1997 roku założył swoją własną agencję detektywistyczną BM-Investigations, która zajmuje się śledzeniem aktywów oraz przeprowadzaniem dochodzeń w miejscach pracy oraz dochodzeń w sprawie oszustw. Jest licencjonowanym biegłym sądowym do spraw prywatnych dochodzeń w Austrii oraz członkiem komitetu nadającego licencje detektywistyczne w Wiedeńskiej Izbie Gospodarczej. Behnard Maier studiował politologię w Wiedniu, a tytuł magisterski zdobył dzięki pracy badającej polityczne aspekty zorganizowanej przestępczości. Ponadto kilka jego artykułów o kryminalistyce zostało opublikowanych w niemieckojęzycznej prasie. W swej prelekcji pt. Koncepcja udanego podstępu - śledztwa oparte na pozorach pokaże wykorzystanie pozorów jest głównego elementu tajnych działań. Koncepcja udanego podstępu zawiera w sobie trzy kluczowe elementy pozoru: motyw, który popycha podmiot do komunikacji, wiarygodność oficera śledczego oraz sympatia, którą podmiot darzy oficera śledczego. Koncepcja udanego podstępu dostarcza podstaw, które wyjaśniają jak zainicjować oraz pobudzać te trzy elementy używając technik związanych z retoryką oraz psychologią. dr Peter Speight, Director of Security Risk Management at Securitas - Why security fails? - Dlaczego środki bezpieczeństwa czasem zawodzą? Peter worked in the Chemical & Pharmaceutical industry for 20 years, both in health & safety roles and as Group Security Manager at with worldwide responsibilities. In 1999 Peter worked at the BBC as a security risk management consultant before accepting the position as Head of Security Operations for BBC London, a post that involved, the development of security polices and procedures, as well as managing physical security arrangements. In 2001 in Reliance Security Services Ltd he was responsible for the development of the strategic business plan and research proposal to build a state of the art Alarm Peter pracował w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym przez 20 lat, zarówno w roli inspektora BHP jak i Managera Bezpieczeństwa Grupy. W 1999 roku Peter pracował dla BBC jako konsultant ds. zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa przed przyjęciem stanowiska Kierownika Operacji Bezpieczeństwa w BBC w Londynie, stanowiska, z którym związane było opracowanie polityk i procedur bezpieczeństwa jak i zarządzanie sprawami związanymi z bezpieczeństwem fizycznym. W 2001 roku w firmie Reliance Security Services Ltd był odpowiedzialny za rozwój strategicznego biznes planu 8

9 Receiving Centre. He designed and implemented of a new BS5979, BS8418 Category 11 Surveillance Centre to facilitate video/alarm signals via IP software. In 2007 he joined Perpetuity Group as Head of Consultancy reporting to Professor Martin Gill. He rejoined Reliance Security Services in 2009 (now Securitas) as Director of Security Risk Management, supporting internal strategic planning and risk driven, customer support. oraz zaproponowanie budowy supernowoczesnego Centrum Odbioru Alarmów. Zaprojektował i wdrożył nowe Centra Obserwacyjne BS5979, BS8418 kategorii 11 ułatwiające odbieranie obrazu video i sygnałów alarmowych przez oprogramowanie do kamer IP. W 2007 roku wstąpił do Perpetuity Group jako Szef Konsultingu podlegający profesorowi Martinowi Gill owi. W 2009 roku ponownie dołączył do Reliance Security Services (teraz Securitas) jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, gdzie zajmuje się wspieraniem wewnętrznych planów strategicznych oraz wsparciem klienta związanym z ryzykiem. Alexandra Whyte - Group Security Manager at Johnson Matthey - ASIS Women in Security Group - a changing dynamic. - Organizacja ASIS Women in Security Group dynamiczne zmiany. Alex started her policing and security career in the British Army as a Royal Military Policewoman in After leaving the army she gained a BSc in Sports Science and Nutrition. She then switched services and took a commission in the Royal Air Force serving as a Provost Officer in various roles and locations. In 2006 she left the service to set up her own business as a personal trainer. In 2010 she was recruited as a Group Security Assessor for the FTSE 100 company Johnson Matthey. Alex commenced a MSc in Security Management through the University of Loughborough in April 2011, at the same time she was promoted to Group Security Manager for Johnson Matthey. Alex joined ASIS in April 2010 and she volunteered to be the UK ASIS Women in Security (WIS) representative in July 2011 and recently became the ASIS Europe WIS representative. The ASIS Women In Security Group (WIS) UK serves as a designated forum where like-minded women can enjoy social networking, form mentoring relationships, provide support when life becomes challenging, discuss topics and share or explore issues that may affect careers in all phases of security, in a relaxed and inviting environment. Although the emphasis of this group is to provide a platform for women it is by no means at the exclusion of men. Our meetings are open to all women working in security related fields; however you do not have to be an ASIS member or indeed a woman to attend. Alexandra rozpoczęła swoją karierę w roku 1989 w Armii Brytyjskiej jako policjantka Królewskiej Policji Wojskowej. Po odejściu z wojska zdobyła tytuł inżyniera w dziedzinie sportu i zdrowego odżywiania. Następnie zmieniła kierunek zawodowy i przyjęła nominację na oficera Królewskich Sił Lotniczych, pełniąc służbę jako oficer żandarmerii polowej w wielu miejscach na świecie. W 2006 roku zrezygnowała ze służby i w ramach własnej działalności rozpoczęła karierę jako osobisty trener. W 2010 roku została przyjęta na stanowisko asesora bezpieczeństwa grupy w Johnson Matthey, a w 2011r. awansowała na stanowisko szefa działu bezpieczeństwa. Alex zdobyła tytuł mgr inż. zarządzania bezpieczeństwem na University of Loughborough w kwietniu 2011 roku. Do ASIS Alex dołączyła w kwietniu 2010 roku i objęła stanowisko w organizacji dedykowanej dla kobiet - ASIS Women in Security (WIS) - obecnie jest ich przedstawicielem na Europę. ASIS Women In Security Group (WIS) została powołana z myślą o kobietach pracujących w branży bezpieczeństwa jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń. Dzięki tej inicjatywie członkinie grupy mogą pielęgnować relacje z innymi kobietami z branży, otrzymywać pomoc jak i ją oferować, omawiać różne biznesowe zagadnienia, dzielić się swoim doświadczeniem i poznawać kwestie, które mogą wpłynąć na ich kariery na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego. Mimo że struktura powstała w organizacji ASIS z myślą o kobietach, to zaprasza w swe progi również mężczyzn oraz osoby nienależące do ASIS International. 9

10 David Rubens, MD of David Rubens Associates - Security and Risk Management: Why Failure is No Longer an Option? - Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem. Niepowodzenie nie wchodzi w grę! David Rubens, MD of David Rubens Associates, has been involved in various aspects of the security industry since he was Team Leader on the Israeli Embassy security team in Munich, Germany in He holds an MSc in Security and Risk Management from Leicester University, where he is currently a Visiting Lecturer and Dissertation Supervisor on their Security, Terrorism and Policing programme, and was a Visiting Fellow at the Security and Resilience Department, Cranfield University, UK Defence Academy (2009-'11), where he lectured on the Strategic Leadership programme focusing on terrorism and public policy, and the management of large-scale, complex multi-agency programmes. He is currently studying on the Professional Doctorate programme at Portsmouth University Department of Criminology & Justice. David's extensive background in both operational management and high-level academic research allows him to bring a holistic understanding of the issues facing Risk and Security Managers in the 21st century, as well as the ability to put that information across in an immediately accessible manner. He has written government-level research papers and reports on all aspects of security management, from national-level Security Sector Restructuring through to post-disaster analysis for government agencies in Japan, Russia, Dubai, Nigeria, Liberia and the UK, and has given presentations to major conferences in London, New York, Tokyo and Moscow. David Rubens, Dyrektor generalny David Rubens Associates, jest zaangażowany w wiele aspektów branży bezpieczeństwa odkąd w 1981 roku został kapitanem zespołu ds. bezpieczeństwa w Ambasadzie Izraelskiej w Monachium. Zdobył tytuł magistra inżyniera z zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem na Leicester University, gdzie obecnie jest wizytującym wykładowcą oraz opiekunem prac magisterskich pisanych na kierunku Bezpiczeństwo, Anty-terroryzm i Nadzór Policyjny. W latach w brytyjskiej Defence Academy był wykładowcą na kierunku Kierownictwo Strategiczne, gdzie wykładał politykę antyterrorystyczną i publiczną oraz zarządzanie dużymi, złożonymi programami wieloagencyjnymi. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Kryminologi i Wymiaru Sprawiedliwości na Portsmouth University. Szerokie doświadczenie Davida zarówno w zakresie zarządzania operacyjnego jak i badań naukowych pozwala mu spojrzeć holistycznie na problemy, przed którymi stoją managerowie ds. ryzyka i bezpieczeństwa w XXI wieku. David jest autorem wielu artykułów naukowych i raportów traktujących o różnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem, począwszy od restrukturyzacji sektora bezpieczeństwa na poziomie krajowym przez analizy po katastrofach dla rządowych agencji w Japonii, Rosji, Dubaju, Nigerii, Liberii oraz Wielkiej Brytanii na wygłaszaniu prezentacji podczas międzynarodowych konferencji w Londynie, Nowym Yorku, Tokio i Moskwie kończąc. Contact details: If you have any inquiries, do not hesitate to contact us. Contact person: Ilona Sobul, SASMA EUROPE, PR& Marketing Specialist, cell

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Peter French, SSR Personnel, Co-Chairman. Sebastian Blazkiewicz, SASMA, Co-Chairman

Peter French, SSR Personnel, Co-Chairman. Sebastian Blazkiewicz, SASMA, Co-Chairman 8.30 9.00 Registration - Coffee 9.00 9.20 Welcome day one by SSR Personnel & SASMA Peter French, SSR Personnel, Co-Chairman Sebastian Blazkiewicz, SASMA, Co-Chairman 9.20 10.00 David Shore, Pfizer, Director

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Niedziela, 28 lutego 14:50 Wylot z Warszawy Przylot do Londynu g. 16:40 Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

The International Association of Personal Protection Agents

The International Association of Personal Protection Agents Global Protection Group jest firmą o zasięgu międzynarodowym specjalizującą się w profesjonalnej ochronie osób i bezpieczeństwie biznesu. W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, zarówno

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents Department of Computer Science Faculty of Fundamental Problems of Technology Wroclaw University of Technology Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents by Kamil Kluczniak A thesis submitted

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa Robert Kępczyński Senior Consultant Mechanizm bezpieczeństwa zawsze jest kompromisem " Akceptowalne ryzyko Skomplikowanie Dłuższy czas reakcji

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów

Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów Wstępna agenda seminarium dla polskich specjalistów Warszawa, 6-7.06.2016r. Realizacja projektu KODnZEB pn. Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego - KOD

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym. Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Zarządzanie bezpieczeństwem w Banku Spółdzielczym Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Definicja problemu Ważne standardy zewnętrzne Umiejscowienie standardów KNF i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Final dissemination report. Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation

Final dissemination report. Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation Final dissemination report Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation TABLE OF CONTRIBUTORS CHANGE CONTRIBUTOR COMPANY COMMENT DATE v. 1 Ingema Team INGEMA First updating 09.07.2012

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 Draft Resolutions Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG ) hereby releases the draft resolutions

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo