SUB Hamburg A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1. Wydawnictwo Prawnicze. ' LexisNexis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUB Hamburg A/521481 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1. Wydawnictwo Prawnicze. ' LexisNexis"

Transkrypt

1 SUB Hamburg A/ BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 1 Wydawnictwo Prawnicze ' LexisNexis Warszawa 2009

2 SPIS TREŚCI Tom pierwszy SŁOWO WSTĘPNE 33 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU 47 Rozdział II. HISTORYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 59 Rozdział III. KLASYFIKACJA TERRORYZMU 80 Rozdział IV. TERRORYZM JAKO ZBRODNIA 90 Rozdział V. WZBUDZANIE EMOCJI STRACHU JAKO ISTOTA DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH 102 Część druga. METODOLOGIA BADAŃ TERRORYZMU Wprowadzenie 127 Rozdział VI. CECHY SWOISTE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Zagrożenie życia Zagrożenie zdrowia Zagrożenie osób bliskich Zagrożenie mienia Zagrożenie dotyczące kariery Zagrożenie pozycji społecznej Zamach terrorystyczny jako zarysowanie groźby 134 Rozdział VII. PRZEGLĄD MOTYWACJI TERRORYSTÓW Cel: zaistnienie w świadomości społecznej Potrzeba nękania Terroryzm jako działania odwetowe Terroryzm jako środek wymuszania 137

3 5. Działania terrorystyczne w celu zwyciężenia wroga Terroryzm jako dążenie do unicestwienia 138 Rozdział VIII. UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE POSTAW WOBEC TERRORYZMU Cechy przywódców Cechy osobowościowe przywódców Tworzenie charyzmy Podatność wobec ideologii Motywacje osobiste i skale wartości Cechy wykonawców Osobowościowe cechy wykonawców Rysy psychopatyczne Usytuowanie w grupie nieformalnej Aspiracje szeregowych członków grup terrorystycznych Podatność perswazyjna 144 Rozdział LX. CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY BIOGRAFICZNE Układy rodzinne Przekazy rodzinne Zdarzenia z dzieciństwa Wpływ wzorców osobowych Cechy obserwatorów 146 Rozdział X. METODY BADAWCZE WŁAŚCIWE SOCJOLOGII KRYMINALISTYCZNEJ Planowanie badań Konceptualizacja problematyki i pojęć Operacjonalizacja pojęć Teorie, paradygmaty Pytania badawcze, hipotezy Istotność statystyczna Przygotowanie badań Konstruowanie narzędzi badawczych Wywiady swobodne Wywiady zogniskowane Wywiady ustrukturyzowane Kwestionariusze Typy pytań i ich redakcja Dyferencjał semantyczny Losowy dobór elementów próby Wielkość próby Realizacja badania Dobór i instruktaż ankieterów Techniki nakłaniania do udziału w badaniach Wiarygodność odpowiedzi Kodowanie wyników badania Analiza statystyczna wyników badania Wskaźniki statystyki opisowej Statystyki estymacyjne

4 Rozkład normalny standaryzowany Ranking Skale: Bogardusa, Thurstone'a, Likerta, Guttmana Technika Q-sort Dobór respondentów Dobór celowy Dobór kwotowy Zmienne i relacje między nimi 202 Część trzecia. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XI. GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 213 Rozdział XII. TENDENCJE SEPARATYSTYCZNE W GENEZIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH, 235 Rozdział XIII. IDEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 257 Rozdział XIV. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 281 Rozdział XV. EKONOMICZNE WYZNACZNIKI AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 303 Rozdział XVI. RELIGIE A TERRORYZM Fanatyzm religijny jako źródło terroryzmu Fundamentalizm islamski 338 Rozdział XVII. SEKTY A DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNA 358 Rozdział XVIII. ISLAMSKI TERRORYZM POLITYCZNY 378 Rozdział XLX. KULTUROWE UWARUNKOWANIA TERRORYZMU 387 Rozdział XX. FILOZOFICZNE KORZENIE DZIAŁALNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ Rozdział XXI. PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY TERRORYZMU 429 Rozdział XXII. MILITARNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 434 Część czwarta. ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział XXIII. AL-KAIDA (AL-QAIDA) 461 Rozdział XXIV. OJCZYZNA I WOLNOŚĆ (ETA) 477 Rozdział XXV. IRLANDZKA ARMIA REPUBLIKAŃSKA (IRA) 488 Rozdział XXVI. CZERWONE BRYGADY 495 Rozdział XXVII. FRAKCJA CZERWONEJ ARMII (RAF) 498 Rozdział XXVIII. HEZBOLLAH 507 Rozdział XXLX. HAMAS 510 Rozdział XXX. AKCJA BEZPOŚREDNIA (ACTION DIRECTE) 517 Rozdział XXXI. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY 520 Rozdział XXXII. BRACTWO MUZUŁMAŃSKIE (DŻAMAAT AL-ICHWAN AL-MUSLIMUN) 525

5 Rozdział XXXIII. INNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE Cellules Communistes Commbattantes (CCC) Grecka Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ELAS) Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego (EOKA) Liga Obrony Żydów Palestyński Dżihad Islamski Zbrojna Grupa Islamska Organizacja Abu Nidala Wojownicy Frontu Ludowego i Modżahedini Ludowi Partia Pracujących Kurdystanu Tamilskie Tygrysy Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN) Świetlisty Szlak (Sondero Luminoso) Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) Terroryzm filipiński Terroryzm Sikhów Najwyższa Prawda (Aum Shinrikiyo) Pozostałe organizacje terrorystyczne 554 Rozdział XXXIV. EKOTERRORYZM 557 Rozdział XXXV. TERRORYSTYCZNE GRUPY ANTYGLOBALISTYCZNE 563 Część piąta. SPRAWCY ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH Rozdział XXXVI. OSOBOWOŚĆ TERRORYSTÓW 575 Rozdział XXXVII. TEMPERAMENTALNE CECHY PSYCHIKI TERRORYSTY 598 Rozdział XXXVIII. KOBIETY JAKO TERRORYSTKI 620 Rozdział XXXLX. TERRORYŚCI-SAMOBÓJCY 642 Część szósta. MODUS OPERANDI TERRORYSTÓW Rozdział XL. PSYCHOSPOŁECZNE MECHANIZMY EDUKACJI TERRORYSTYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 655 Rozdział XLI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 670 Rozdział XLII. POLITYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH 701 Rozdział XLIII. BROŃ ATOMOWA, BIOLOGICZNA I CHEMICZNA W DZIAŁANIACH TERRORYSTYCZNYCH 724 Rozdział XLIV. TERRORYZM NUKLEARNY 735 Rozdział XLV. MATERIAŁY WYBUCHOWE STOSOWANE PRZEZ TERRORYSTÓW 745 Rozdział XLVI. CYBERTERRORYZM 754 Rozdział XLVII. WYKORZYSTANIE KRYPTOGRAFII PRZEZ TERRORYSTÓW Możliwości wykorzystania kryptografii przez terrorystów i wynikające z nich zagrożenia Kanał publiczny

6 1.2. Kanał prywatny Identyfikacja Wybrane metody kryptograficzne stosowane przez terrorystów Kanały podprogowe i kleptografia Steganografia Systemy kryptograficzne chroniące anonimowość Kryptosystemy hierarchiczne ze skalowalnym poziomem niezależności odpowiednich struktur Kryptograficzne systemy multicastingu Systemy chroniące anonimowość Anonimowość - nowe pole działania terrorystów Spektakularny przykład Rozproszenie działań terrorystycznych 778 Część siódma. OFIARY TERRORYZMU Rozdział XLVIII. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE OFIARY TERRORYZMU 781 Rozdział XLLX. OFIARY WEDŁUG RODZAJÓW TERRORYZMU 810 Rozdział L. ZABURZENIA POURAZOWE U OFIAR ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH 816 Rozdział LI. OFIARY TERRORYSTYCZNEGO LUDOBÓJSTWA 831 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Terroryzm tradycjonalny 50 Terroryzm w ujęciu kryminologicznym 52 Koncepcja nowego międzynarodowego terroryzmu 54 Patronat państwa nad terroryzmem 82 III Konwencja Genewska - Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. 87 Teorie powstania terroryzmu 91 Japoński wariant samobójczego terroryzmu 97 Fenomen Usamy Ibn Ladina 461 Ulrike Meinhof 500 Wyznania Ali Agcy 555 Wykorzystywanie mediów przez terrorystów 666 Tragedia w Madrycie 705 Zamach terrorystyczny w Londynie 708 Kta\d terrorystyczne w Bagdadzie 712 Terroryzm separatystów czeczeńskich 716 Terroryści udaremnili Rajd Paryż-Dakar 721 Historia broni atomowej i biologicznej 725 Terroryzm i broń masowej zagłady - nowa symbioza? 728 Analiza śladowa nadtlenkowych materiałów wybuchowych stosowanych przez terrorystów 748 List Aldo Moro napisany przed śmiercią 791

7 Tom drugi Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE Rozdział Ul. ANTYTERRORYSTYCZNE PRAWO MIĘDZYNARODOWE 875 Rozdział LIII. UNIA EUROPEJSKA WOBEC TERRORYZMU 892 Rozdział LIV. USTAWODAWSTWO POLSKIE WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO 912 Rozdział LV. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE WYBRANYCH PAŃSTW 928 Część dziewiąta. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM Rozdział LVI. WALKA Z TERRORYZMEM Z PERSPEKTYWY PRAKSEOLOGII Rozdział LVII. STRATEGIE WALKI Z TERRORYZMEM W UNII EUROPEJSKIEJ 961 Rozdział LVIII. KRYMINALISTYCZNE METODY UJAWNIALNOŚCI PRZEKAZÓW. KRYPTOGRAFICZNYCH Pojęcie ujawnialności przekazu kryptograficznego Metody kryptoanalizy Rodzaje oszustw Przekazy indywidualne Przekazy wielopodmiotowe Przekazy anonimowe 999 Rozdział LLX. WYKRYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 1001 Rozdział LX. BADANIA IDENTYFIKACYJNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH 1009 Rozdział LXI. NEGOCJACJE Z TERRORYSTAMI DOTYCZĄCE ZAKŁADNIKÓW 1027 Rozdział LXII. PRZESŁUCHANIE TERRORYSTÓW I OSÓB PODEJRZANYCH O DZIAŁALNOŚĆ TERRORYSTYCZNĄ 1049 Rozdział LXIII. PRZESŁUCHANIE OFIAR TERRORYZMU Natrętne wspomnienia Emocjonalne znieczulenie: ograniczanie aktywności życiowej Obniżony próg niepokoju i pobudzenia Różnorodność postaci PTSD Kto nabywa PTSD? Inne trudności Przewodnik przesłuchiwania Czas Przygotowanie Wywoływanie emocji Świadoma zgoda Etapy reakcji Humanitarna rola śledczego Wtórny zespół stresu pourazowego

8 Część dziesiąta. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE NA ŚWIECIE Rozdział LXIV. ELITARNE JEDNOSTKI ŚWIATA 1087 Rozdział LXV. SELEKCJA I WYSZKOLENIE JEDNOSTEK SPECJALNYCH 1091 Rozdział LXVI. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE JEDNOSTEK KONTRTERRORYSTYCZNYCH Niektóre amerykańskie jednostki specjalne Jednostki specjalne marynarki wojennej (US Navy SEALs) Komandosi armii amerykańskiej Siły Specjalne US Army Specjalne siły operacyjne lotnictwa Stanów Zjednoczonych Brytyjska SAS Francuska grupa specjalna żandarmerii narodowej Wyposażenie jednostek specjalnych policji niemieckiej Rosyjskie jednostki specjalne Specnaz Czechy i Słowacja Wyposażenie jednostek różnych krajów 1113 Rozdział LXVII. POLSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Centrum Antyterrorystyczne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Wywiadu Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Żandarmeria Wojskowa i Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej Służba Celna Generalny Inspektor Informacji Finansowej Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji GROM - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowa (Jednostka Wojskowa 2305) Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji Pułk Specjalny Komandosów Straż Graniczna i Plutony Specjalne Straży Granicznej Formoza 1158 Rozdział LXVIII. AMERYKAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Rangersi SEAL SWAT US Marinę Corps Specjalne jednostki operacyjne armii amerykańskiej FAST HRT 1178 Rozdział LXLX. JEDNOSTKI SPECJALNE W WIELKIEJ BRYTANII SAS Royal Marines Brytyjskie Paras SBS

9 Rozdział LXX. NIEMIECKIE JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE GSG Historia Zadania ustawowe Organizacja i struktura Kryteria doboru, testy wstępne i szkolenie Współpraca międzynarodowa Jednostki sił specjalnych Bundeswehry 1221 Rozdział LXXI. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE WE FRANCJI Grupa Interwencyjna Żandarmerii Wojskowej Francuska Legia Cudzoziemska Hubert" RAID Jednostki elitarne armii francuskiej 1248 Rozdział LXXII. ROSYJSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Specnaz Wympieł Witiaź Alfa Delfin" 1264 Rozdział LXXIII. ODDZIAŁY SPECJALNE W IZRAELU Izraelscy spadochroniarze Yamam Inne jednostki kontrterrorystyczne 1275 Rozdział LXXIV. WŁOSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE GIS Inne jednostki kontrterrorystyczne 1277 Rozdział LXXV. SIŁY SPECJALNE W AUSTRALII Australijskie SAS Inne oddziały 1285 Rozdział LXXVI. JEDNOSTKI SPECJALNE W HOLANDII BSB KCT KNKM 1287 Rozdział LXXVII. HISZPAŃSKIE JEDNOSTKI SPECJALNE Hiszpańska Legia Cudzoziemska Inne jednostki specjalne 1290 Rozdział LXXVIII. JEDNOSTKI KONTRTERRORYSTYCZNE W POZOSTAŁYCH PAŃSTWACH Albania Algieria Arabia Saudyjska Argentyna Austria Azerbejdżan Bahrajn Bangladesz

10 9. Belgia Białoruś Boliwia Bośnia Botswana Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Czechy Dania Egipt Ekwador Estonia Etiopia Filipiny Finlandia 1314,27. Grecja Gruzja Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Japonia Jordania Kanada Kolumbia Korea Południowa Korea Pomocna Kuba Macedonia Malezja Maroko Meksyk Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Pakistan Peru Portugalia Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Singapur

11 56. Słowacja Słowenia Sudan Syria Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Tunezja Turcja Ukraina Wenezuela Węgry 1334 Część jedenasta. SYSTEMY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI Rozdział LXXLX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MAKROSKALI 1339 Rozdział.LXXX. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W MIKROSKALI 1371 Rozdział LXXXI. AKSJOLOGICZNE ASPEKTY ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI W UJĘCIU MIĘDZYKULTUROWYM 1399 Rozdział LXXXII. TERRORYZM A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 1424 Rozdział LXXXIII. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI BIOLOGICZNEMU 1449 Rozdział LXXXIV. ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA ATAKOM TERRORYSTYCZNYM Klasyfikacja urządzeń i systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych Charakterystyka ogólna systemów sygnalizacji zagrożeń Zasady klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji urządzeń Wymagania ogólne, zasady stosowania systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych i urządzeń w normach zagranicznych Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne Urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Mechaniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Szafy pieniężne i skarbce Szafy do przechowywania magnetycznych i innych nośników informacji Zamki Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie Zabezpieczenia otworów okiennych Szyby ochronne budowlane Urządzenia RTG Bramki

12 Telemetryczne systemy monitorowania obiektów rozległych Inne urządzenia mechaniczno-elektryczne Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i napadem Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy alarmowe skupione Systemy alarmowe rozproszone Systemy alarmowe mieszane Urządzenia wchodzące w skład systemów alarmowych Centrale Czujki Sygnalizatory akustyczne i optyczne Zasilacze i akumulatory Zamki szyfrowe Dialery telekomunikacyjne (komunikatory), nadajniki i odbiorniki radiowe Linie dozorowe i magistrale Tablice synoptyczne i drukarki Komputery nadzorujące systemy alarmowe Konserwacja systemów alarmowych Najczęściej spotykane usterki i awarie systemów alarmowych Systemy kontroli dostępu (KD) Systemy telewizji użytkowej (nadzoru wideo) Zasady konfiguracji systemów telewizji użytkowej Systemy rejestracji zdarzeń CCTVIP Integrowanie systemów alarmowych Zasady doboru systemów zabezpieczeń do określonych obiektów Zabezpieczenie wartości pieniężnych Zakończenie i wnioski 1546 Rozdział LXXXV. ZAPOBIEGANIE TERRORYZMOWI W STANACH ZJEDNOCZONYCH Instytucjonalne wyzwania do gotowości bojowej Krajowa polityka przed 11 września Polityka federalna po 11 września Nowe tendencje w zakresie prewencji Niebezpieczeństwo Nowa strategia Ogólne zmiany w ustawodawstwie Ocena słabych punktów i zagrożenia Rola stanów i miast Potencjał współpracy regionalnej 1559 Rozdział LXXXVI. PLANOWANIE OBRONY PRZED TERRORYZMEM Ocena ryzyka Doradczy system bezpieczeństwa

13 3. Konstrukcja planu Gromadzenie informacji Cele ataku terrorystów Profile celów ataków terrorystycznych Terroryści Analiza celu ataku terrorystycznego Organizacja Szkolenie Taktyka terrorystów Analiza ryzyka Jak uniknąć ryzyka? Obrona przed porwaniem i uwięzieniem zakładników 1579 Rozdział LXXXVII. SCENARIUSZE ANTYTERRORYSTYCZNE Eskalacja Intelektualny wyścig zbrojeń Priorytety Sprawiedliwość sokratyczna Dziki Zachód Spokojny kowboj 1590 Rozdział LXXXVIII. POSTĘPOWANIE Z TERRORYZMEM PO 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU 1593 Część dwunasta. TERRORYZM W OPINII MIESZKAŃCÓW WSI - BADANIA OGÓLNOPOLSKIE Rozdział LXXXIX. PRÓBA, TEMATYKA, METODA BADANIA Zbadana próba Tematyka badania Struktura podstawowych cech demograficzno-społecznych zbadanej próby Zastosowane metody analizy statystycznej Zawartość tabel analizy log-liniowej 1611 Rozdział XC. WYNIKI BADAŃ Stosunek wobec poglądu, że terrorystom przyświeca jako motyw chęć rządzenia całym światem Pogląd o realizacji przez terrorystów nakazu bożego Aby na świecie panowała ich religia Motywacja materialna Zemsta jako motyw działania terrorystów Nienawiść do obywateli Stanów Zjednoczonych jako motyw działania terrorystów Nienawiść do Żydów jako motyw działania terrorystów Nienawiść do chrześcijan jako motyw działania terrorystów Nienawiść do ludzi białej rasy jako motyw działania terrorystów Nienawiść do komunistów jako motyw działania przypisywany terrorystom

14 11. Inne odpowiedzi na pytanie o motywację terrorystów Niewiedza o sposobach werbunku terrorystów Motyw wynagradzania materialnego Obietnica nagrody w niebie Otoczenie opieką rodziny Terroryści jako bohaterowie Werbunek przez przymus Opinie o zagrożeniu zamachami terrorystów w Polsce Zagrożenie wsi zamachami terrorystów Rozmowy we wsi o terrorystach Pogląd o nadmiernym straszeniu terroryzmem Postulat, by dużo mówić o terrorystach Postulat mobilizacji policji Postulat wycofania wojsk Badanie pretensji terrorystów Terroryzm to sprawa rządu 1673 ANKIETA O TERRORYSTACH 1674 TABELE I WYKRESY 1678 Konwencje i ustawy 1839 Kalendarium aktów terrorystycznych Broń masowej zagłady wykorzystywana przez Al-Kaidę 2063 Literatura uzupełniająca 2075 WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH Dialog ze światem arabskim 951 Międzynarodowy terroryzm a rozszerzenie Unii Europejskiej - wpływ na subiektywne poczucie bezpieczeństwa 962 Europejski koordynator do spraw zwalczania terroryzmu 977 Zwalczanie terroryzmu przez Europol 981 Wizualne wykrywanie śladowych ilości nitroaromatycznych materiałów wybuchowych 1003 Cichociemni 1139 Operacja Trwały Pokój" w Afganistanie 1170 Twórca Special Air Service 1180 Niektóre udane akcje GSG Niemiecka jesień - akcja w Mogadiszu 1218 Wydarzenia w Bad Kleinen 1221 Międzynarodowa współpraca GIGN 1228 Tragedia w Teatrze na Dubrowce 1260 Unit 101 (Jednostka 101) 1267 Propozycje Komitetu Kasandry 1351 Prognozy demograficzne w Europie a terroryzm 1366 Nowy sposób myślenia w walce z terroryzmem 1403 Atak na WTC minuta po minucie w telewizji amerykańskiej 1427 Przeszukania internetowe 1429 Bezpieczeństwo żywności a zapobieganie bioterroryzmowi

15 Szczepienia ochronne w profilaktyce bioterroryzmu 1459 Urządzenia sygnalizujące obecność gazów wybuchowych i toksycznych 1474 Krytyczne infrastruktury - obrona przed terroryzmem 1566 WTC 1595 Atak 11 września Ofiary ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone (2001) 1601

16 TABLE OF CONTENTS Volume one PREFACE 39 Part one. INTRODUCTORY PROBLEMS Chapter I. CONCEPT OF TERRORISM 47 Chapter II. HISTORICAL ASPECTS OF TERRORISM 59 Chapter III. CLASSIFICATION OF TERRORISM 80 Chapter IV. TERRORISM AS A CRIME 90 Chapter V. AWAKENING FEAR AS THE ESSENCE OF TERRORIST ACTIVITY 102 Part two. METHODOLOGY OF STUDIES ON TERRORISM Introduction 127 Chapter VI. UNIQUE FEATURES OF TERRORIST ACTIVITY Threat to life Threat to health Threat to relatives Threat to property Threat to career Threat to social rank Terrorist attack as an outline of a threat 134 Chapter VII. SURVEY OF THE TERRORISTS' MOTIVATION Objective: existence in social awareness Need to torment Terrorism as reprisal Terrorism as a means of coercion

17 5. Terrorist activity aimed at overcoming the enemy Terrorism as a striving towards annihilation 138 Chapter VIII. PSYCHO-SOCIAL DETERMINANTS OF ATTITUDES TOWARDS TERRORISM Traits of leaders Personality traits of leaders Creation of charisma Susceptibility to ideology Personal motivation and scales of value Traits of perpetrators Personality traits of perpetrators Psychopathic traits Place in an informal group Aspirations of rank-and-file members of terrorist groups Susceptibility to persuasion 144 Chapter LX. CHARACTERISTIC BIOGRAPHICAL ELEMENTS Family configurations Family traditions 145, 1.2. Childhood events Impact of role models Traits of observers 146 Chapter X. RESEARCH METHODS CHARACTERSTIC FOR CRIMINALISTIC SOCIOLOGY Research planning Conceptualisation of problems and concepts Operationalisation of concepts Theories, paradigms Research ąuestions, hypotheses Statistical significance Preparation of research Construction of research instruments Unstructured intemews Focus group intemews Structured interyiews Questionnaires Types of ąuestions and their editing Semantic differential Random sampling Size of sample Research realisation Selection and training of pollers Techniąues of persuading to participate in research Credibility of answers Coding research results Statistical analysis of research results Indices of descriptive statistics Estimation statistics

18 Standard normal distribution Ranking Scales: Bogardus, Thurstone, Likert, Guttman Q-sort techniąue Selection of respondents Purposive sampling Quota sampling Variables and their mutual relations 202 Part three. DETERMINANTS OF TERRORIST ACTIVITY Chapter XI. GEOPOLITICAL DETERMINANTS OF THE ACTR/ITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 213 Chapter XII. SEPARATIST TENDENCIES IN THE ORIGIN OF THE ACTIVITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 235 Chapter XIII. IDEOLOGICAL DETERMINANTS OF THE ACTWITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 257 Chapter XIV. SOCIAL DETERMINANTS OF THE ACTIWTY OF TERRORIST ORGANISATIONS 281 Chapter XV. ECONOMIC DETERMINANTS OF THE ACTWITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 303 Chapter XVI. RELIGIONS AND TERRORISM Religious fanaticism as a source of terrorism Islamie fundamentalism 338 Chapter XVII. SECTS AND TERRORIST ACTIVITY 358 Chapter XVIII. ISLAMIC POLITICAL TERRORISM 378 Chapter XIX. CULTURAL DETERMINANTS OF TERRORISM 387 Chapter XX. PHILOSOPHICAL ROOTS OF TERRORIST ACTIVITY 409 Chapter XXI. PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASPECTS OF TERRORISM 429 Chapter XXII. MILITARY ASPECTS OF THE ACTIVITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 434 Part four. TERRORIST ORGANISATIONS IN THE WORLD Chapter XXIII. AL-QAIDA 461 Chapter XXIV. BASQUE HOMELAND AND FREEDOM (ETA) 477 Chapter XXV. IRISH REPUBLICAN ARMY (IRA) 488 Chapter XXVI. RED BRIGADES 495 Chapter XXVII. RED ARMY FACTION (ROTĘ ARMEE FRAKTION, RAF) 498 Chapter XXVIII. HEZBOLLAH 507 Chapter XXLX. HAMAS 510 Chapter XXX. ACTION DIRECTE 517 Chapter XXXI. PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION

19 Chapter XXXII. THE MUSLIM BROTHERS (AL-ICHWAN AL-MUSLIMUN) 525 Chapter XXXIII. OTHER TERRORIST ORGANISATIONS Cellules Communistes Commbattantes (CCC) Greek People's Liberation Army (ELAS) National Organisation of Cypriot Fighters (EOKA) Jewish Defence League Islamie Jihad Movement in Palestine Armed Islamie Group (GIA, Group Islamiąue arme) Abu Nidal Organisation (ANO) National Front Warriors and the People's Mojahedin Kurdistan Workers' Party (PKK, KADEK, Kongra-Gel, KGK) Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tamil Tigers) National Liberation Army (ELN) Shining Path (Sondero Luminoso) Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army (FARC, FARC-EP) Philippine terrorism Sikh terrorism Supreme Truth (Aum Shinrikiyo) Other terrorist organisations 554 Chapter XXXIV. ECO-TERRORISM 557 Chapter XXXV. TERRORIST ANTI-GLOBALIST GROUPS 563 Part five. PERPETRATORS OF TERRORIST ATTACKS Chapter XXXVI. PERSONALITY OF TERRORISTS 575 Chapter XXXVII. TEMPERAMENT TRAITS OF THE TERRORIST'S PSYCHE 598 Chapter XXXVIII. WOMEN AS TERRORISTS 620 Chapter XXXIX. SUICIDE TERRORISTS 642 Part six. MODUS OPERANDI OF THE TERRORISTS Chapter XL. PSYCHOSOCIAL MECHANISMS OF TERRORIST EDUCATION IN THE CONTEMPORARY WORLD 655 Chapter XLI. FINANCING THE ACTIVITY OF TERRORIST ORGANISATIONS Chapter XLII. POLITICAL ASPECTS OF THE ACIWITY OF TERRORIST ORGANISATIONS 701 Chapter XLIII. NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL WEAPONS IN TERRORIST ACTIVITY 724 Chapter XLIV. NUCLEAR TERRORISM 735 Chapter XLV. EXPLOSIVES USED BY TERRORISTS 745 Chapter XLVI. CYBER-TERRORISM 754 Chapter XLVII. USE OF CRYPTOGRAPHY BY TERRORISTS Possible use of cryptography by terrorists and ensuing threats Public channel

20 1.2. Private channel Identification Select cryptographic methods used by terrorists Subliminal channels and cleptography Steganograpby Cryptographic systems protecting anonymity Hierarchie eryptosystems with a scaled independence level of suitable structures Cryptographic multicasting systems Systems protecting anonymity Anonymity - new field of activity for terrorists Spectacular example Scattered terrorist activity 778 Part seven. VICTIMS OF TERRORISM Chapter XLVIII. DIRECT AND INDIRECT VICTIMS OF TERRORISM 781 Chapter XLIX. VICTIMS ACCORDING TO TYPES OF TERRORISM 810 Chapter L. POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AMONG VICTIMS OF TERRORIST ATTACKS 816 Chapter LI. VICTIMS OF TERRORIST GENOCIDE 831 LIST OF PROBLEMS Traditional terrorism 50 Terrorism in a criminological interpretation 52 Conception of new international terrorism 54 State patronage over terrorism 82 III Geneva Convention - Convention concerning the treatment of prisoners of War, Geneva, 12 August Theories on the origin of terrorism 91 Japanese variant of suicide terrorism 97 Phenomenon of Osama bin Laden 461 Ulrike Meinhof 500 Followers of Ali Agca 555 Use of the media by terrorists 666 Tragedy in Madrid 705 Terrorist attack in London 708 Terrorist attacks in Baghdad 712 Terrorism of Chechen separatists 716 Terrorists obstrueting the Paris-Dakar Rally 721 History of nuclear and biological weapons 725 Terrorism and mass destruetion weapons - a new symbiosis? 728 Tracę analysis of peroxide explosives used by terrorists 748 Letter written by Aldo Moro before his death

21 Volume two Part eight. ANTI-TERRORIST LEGISLATION Chapter LII. ANTI-TERRORIST INTERNATIONAL LAW 875 Chapter LIII. EUROPEAN UNION AND TERRORISM 892 Chapter LIV. POLISH LEGISLATION AND THE TERRORIST THREAT 912 Chapter LV. ANTI-TERRORIST LEGISLATION IN SELECTED COUNTRIES 928 Part nine. STRATEGIES OF THE BATTLE AGAINST TERRORISM Chapter LVI. BATTLE AGAINST TERRORISM FROM THE VIEWPOINT OF PRAXEOLOGY 935 Chapter LVII. STRATEGIES OF THE BATTLE AGAINST TERRORISM IN THE EUROPEAN UNION 961 Chapter LVIII. CRIMINALISTIC METHODS OF THE DISCLOSABILITY OF CRYPTOGRAPHIC MESSAGES Concept of the disclosability of the cryptographic message Crypto-analysis methods Types of frauds Individual messages Multi-subject messages Anonymous messages 999 Chapter LLX. DETECTION OF EXPLOSIVES 1001 Chapter LX. IDENTIFICATION OF EXPLOSIVE MATERIAŁ AND DEVICES 1009 Chapter LXI. NEGOTIATIONS WITH TERRORISTS CONCERNING HOSTAGES 1027 Chapter LXII. INTERROGATION OF TERRORISTS AND PERSONS SUSPECTED OF TERRORIST ACTWITY 1049 Chapter LXIII. INTERROGATION OF VICTIMS OF TERRORISM Obsessive memories Emotional unresponsiveness: limitation of life activity Lowered anxiety and stimulation threshold Diverse forms of PTSD Who becomes the victim of PTSD? Other difficulties Interrogation guidebook Time Preparation Induction of emotions Conscious consent Stages of reaction Humanitarian role of the interrogator Secondary PTSD

22 Part ten. COUNTER-TERRORIST UNITS IN THE WORLD Chapter LXIV. ELITĘ UNITS IN THE WORLD 1087 Chapter LXV. SELECTION AND TRAINING OF SPECIAL UNITS 1091 Chapter LXVI. TECHNICAL OUTFITTING OF COUNTER-TERRORIST UNITS Select US spedal units US Navy SEALs US Army commandos US Army Special Forces US Air Force Special Forces SAS National Gendarmerie Intervention Group Outfitting of the German police force special units Russian special units - Specnaz (Spetznaz) Czech Republic and Slovakia Outfitting of units in assorted countries 1113 Chapter LXVII. POLISH SPECIAL UNITS Anti-terrorist Centre 1117 ^ 2. Intemal Security Agency (ABW) Intelligence Agency Military Intelligence Service Military Counterintelligence Services (SKW) Military Gendarmerie and Special Detachments of the Military Gendarmerie Customs Service General Inspector of Financial Information Police HQ Antiterrorist Operations Bureau GROM - Operational Mobile Reaction Group (Military Unit 2305) Independent Anti-terrorist Police Unit (SPAP) lst Special Commando Regiment Border Guard and Border Guard Special Plutoons Special Operations Section of the Polish Navy (Formoza) 1158 Chapter LXVIII. US SPECIAL UNITS Rangers SEAL SWAT US Marinę Corps US Army special operations units FAST HRT 1178 Chapter LXLX. SPECIAL UNITS IN THE UK SAS Royal Marines British Parachute Regiment SBS 1203 Chapter LXX. GERMAN COUNTER-TERRORIST UNITS GSG

23 1.1. History Statutory tasks Organisation and structure Selection criteria, initiał tests and training International cooperation Bundeswehr special forces units 1221 Chapter LXXI. COUNTER-TERRORIST UNITS IN FRANCE National Gendarmerie Intervention Group French Foreign Legion "Hubert" RAID Elitę units of the French Army 1248 Chapter LXXII. RUSSIAN SPECIAL UNITS Specnaz Russian Special Force Unit Vimpel Vitiaz Alfa "Delfin" 1264 Chapter LXXIII. SPECIAL DETACHMENTS IN ISRAEL Israeli parachutists Yamam Other counter-terrorist units 1275 Chapter LXXIV. ITALIAN SPECIAL UNITS GIS Other counter-terrorist units 1277 Chapter LXXV. SPECIAL FORCES IN AUSTRALIA Australian SAS Other detachments 1285 Chapter LXXVI. SPECIAL UNITS IN THE NETHERLANDS BSB KCT KNKM 1287 Chapter LXXVII. SPANISH SPECIAL UNITS Spanish Foreign Legion Other special units 1290 Chapter LXXVIII. COUNTER-TERRORIST UNITS IN REMAINING COUNTRIES Albania Algeria Saudi Arabia Argentine Austria Azerbaijan Bahrein Bangladesh Belgium Belarus

24 11. BolMa Bośnia Botswana Brazil Bułgaria Chile China Croatia Czech Republic Denmark Egypt Ecuador Estonia Ethiopia Philippines Finland Greece Georgia India Indonesia Iraq Iran Ireland Japan Jordan Canada Columbia South Korea North Korea Cuba Macedonia Malaysia Morocco Mexico Nigeria Norway New Zealand Oman Pakistan Peru Portugal Republic of South Africa Romania Salvador Singapore Slovakia Slovenia

25 58. Sudan Syria Switzerland Sweden Thailand Taiwan Tunisia Turkey Ukrainę Venezuela Hungary 1334 Part eleven. SYSTEMS OF TERRORISM PREVENTION Chapter LXXLX. TERRORISM PREVENTION ON A MACRO-SCALE 1339 Chapter LXXX. TERRORISM PREVENTION ON A MICRO-SCALE 1371 Chapter LXXXI. AXIOLOGICAL ASPECTS OF TERRORISM PREVENTION * IN AN INTER-CULTURAL INTERPRETATION 1399 Chapter LXXXII. TERRORISM AND THE MASS MEDIA 1424 Chapter LXXXIII. PREVENTION OF BIOLOGICAL TERRORISM 1449 Chapter LXXXIV. ELECTRONIC AND MECHANICAL SYSTEMS OF PREVENTING TERRORIST ATTACKS Classification of alarm devices and systems Classification of alarm systems General characteristic of threat signalisation systems Principles of the classification of alarm devices and systems Fundamental criteria for the classification of alarm systems Fundamental criteria for the classification of alarm devices General reąuirements and principles of the application of alarm systems Classification of alarm systems and devices according to foreign norms Technical-organisational protection Devices protecting against burglary and theft Mechanical devices protecting against burglary and theft Safes and vaults Wall safes for storing magnetic and other information carriers Locks Doors with greater resistance against break-ins Protection of windows Protective windowpanes RTG monitoring system Electronic gates Telemetrie system of monitoring large areas Other mechanical-electrical devices

26 4. Electronic devices protecting against burglary and assault Systems of burglary and assault signalisation Concentrated alarm systems Scattered alarm systems Mixed alarm systems Devices-components of alarm systems Control panels Detectors Acoustic and optical signalling devices Feeder cables and batteries Code locks Telecommunication diallers (communicators), transmitters and receivers Watch lines and feeder lines Synoptic tables and printers Computers supervising alarm systems Conservation of alarm systems Most freąuent defects and breakdowns of alarm systems Access control systems Closed circuit television systems (video monitoring) Principles of the configuration of closed circuit television systems Event registration systems CCTVIP Alarm systems integration Principles of the selection of protection systems for given purposes Protection of pecuniary value End and conclusions 1546 Chapter LXXXV. TERRORISM PREVENTION IN THE UNITED STATES Institutional calls for combat readiness Domestic policy prior to 11 September Federal policy after 11 September New prevention tendencies Danger New strategy '.'.' General changes in legislation Assessment of weak points and threats Role of states and towns Regional cooperation potential 1559 Chapter LXXXVI. PLANNING ANTI-TERRORISM PROTECTION Hazard assessment Advisory security system Plan construction Gathering information Targets of terrorist attack Profiles of terrorist attack targets

27 4.3. Terrorists Analysis of terrorist attack target Organisation Training Terrorist tactic Hazard analysis How to avoid hazards? Protection against the kidnapping and imprisonment of hostages Chapter LXXXVII. ANTI-TERRORIST SCENARIOS Escalation Intellectual arms race Priorities Socratic justice Wild West Unruffled cowboy 1590 Chapter LXXXVIII. DEALING WITH TERRORISM AFTER 11 SEPTEMBER Part twelve. TERRORISM IN THE OPINION OF THE POLISH RURAL POPULATION - NATIONAL STUDY Chapter LXXXLX. STUDY SAMPLE, THEMES, METHOD Examined sample Study theme Structure of the sample's fundamental demographic-social features Application of the statistical analysis method Contents of logline analysis tables 1611 Chapter XC. STUDY RESULTS Attitude to the opinion that the terrorists' motive is a wish to rule the whole world Opinion about the realisation of a divine command by the terrorists So that their religion may govern the world Materiał motives Reprisal as a motive of terrorist activity Hatred towards US citizens as a motive of terrorist activity Hatred towards the Jews as a motive of terrorist acthaty Hatred towards the Christians as a motive of terrorist activity Hatred towards the white race as a motive of terrorist activity Hatred towards the communists as a motive of activity ascribed to terrorists Other answers to the ąuestion about the terrorists' motivation Ignorance about the ways of recruiting terrorists Motive of materiał remuneration Promise of award in Paradise Ensured care for the terrorist's family Terrorists as heroes

28 17. Compulsory recruitment Opinions about the threat of terrorist attacks in Poland Threats of terrorist attacks in the countryside Terrorists as a theme of conversations conducted in villages Opinion about excessive intimidation with terrorism Postulate to talk a lot about terrorists Postulate to mobilise the police force Postulate to withdraw armed forces Examination of terrorist claims Terrorism is a ąuestion for the government 1673 POLL ON TERRORISTS 1674 TABLES AND DIAGRAMS 1678 Conventions and acts 1839 Calendar of terrorist acts Weapons of mass destruction deployed by Al-Qaida 2063 Additional reading 2075 LIST OF PROBLEMS Dialogue with the Arab world 951 International terrorism and the expansion of the European Union- impact upon the subjective feeling of security 962 European coordinator for combating terrorism 977 Combating terrorism by Europol 981 Visual detection of traces of nitroaromatic explosives 1003 The "Cichociemni" secret unit 1139 Operation "Enduring Freedom" in Afghanistan 1170 Author of the Special Air Service 1180 Other successful GSG 9 operations 1209 German autumn - operation in Mogadishu 1218 Events in Bad Kleinen 1221 International cooperation of the National Gendarmerie Intervention Group (GIGN: Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale) 1228 Tragedy at the Theatre on Dubrovka 1260 Unit Proposals of the Cassandra Committee 1351 Demographic forecasts in Europę and terrorism 1366 New way of thinking in the struggle against terrorism 1403 WTC attack - minutę by minutę on American television 1427 Internet searches 1429 Food safety and the prevention of bio-terrorism 1454 Protective inoculations in the prevention of bio-terrorism 1459 Devices signalling the presence of explosive and toxic gases 1474 Critical infrastructures - protection against terrorism 1566 WTC (World Trade Centre) 1595 Attack of September, Victims of terrorist attacks against the USA

A/521482 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis

A/521482 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis A/521482 BRUNON HOŁYST TERRORYZM TOM 2 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Tom drugi Część ósma. USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE Rozdział LII. ANTYTERRORYSTYCZNE PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Spis treści Tom pierwszy Wprowadzenie......................................... 33 Introduction.......................................... 41 Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU...........................

Bardziej szczegółowo

zagrożenia terroryzmem nuklearnym

zagrożenia terroryzmem nuklearnym 6 Studia Humanistyczno-Społeczne Pod redakcją Wojciecha Saletry i Radosława Kubickiego 2012 Adrian Mitręga Kielce Nuklearni komandosi, czyli wykorzystanie jednostek specjalnych w sytuacji zagrożenia terroryzmem

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego II 2012 / ISSN 1896-4923 22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W numerze: Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE Szczyt NATO w Chicago Nuklearne rozbrojenie

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Nr 9 (5) 2013 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ISSN 2080-1335 ABW AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA im. gen. dyw. Stefana Roweckiego GROTA PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II Redakcja naukowa: Marek Chrabkowski Cezary Tatarczuk

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cyber crime psychology proposal of an offender

Cyber crime psychology proposal of an offender Cyber crime psychology proposal of an offender psychological profile Jakub Lickiewicz Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland Faculty of Psychology and Family

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2013

Spr awozda nie r eport 2013 Sprawozdanie Report 2013 Wydawca Publisher Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, 2014 ul. Więźniów Oświęcimia 20 32 603 Oświęcim, Polska tel./phone: +48 33 844 8003 fax: +48 33 843 1862 e mail:

Bardziej szczegółowo

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Z E SZYT NAUKOWY Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie powstaje przy

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2

Spr awozda nie r eport 2 0 1 2 Sprawozdanie Report 2012 Spis treści Contents WPROWADZENIE INTRODUCTION... 4 MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT... 6 WYDARZENIA 2012 2012 EVENTS... 8 AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NATIONAL SECURITY STUDIES Warszawa 2012 RADA NAUKOWA: Prof. dr hab. Franciszek GOŁEMBSKI

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 4/2013 (21) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VII NUMER 1/2014 (22) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI bezpieczeństwo narodowe prof. dr hab. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa

Rozdział I. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa Rozdział I. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa Andrzej Adamski Fakt, że coś można robić, nie oznacza, że należy to robić. Ściganie przestępców mogło

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 3 (40)2012. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 3 (40)2012 Nr ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik październik 2012 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Czasopismo Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym

Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym GOSPODARKA NARODOWA 9 (253) Rok LXXX/XXI wrzesień 2012 s. 39-59 Bernadeta BARAN * Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym Streszczenie: Celem artykułu jest analiza znaczenia

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo