Plena Voice Alarm System. Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plena Voice Alarm System. Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System"

Transkrypt

1 Plena Voice Alarm System pl Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System

2

3 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Zabezpieczeniach pl 3 Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed instalacją lub rozpoczęciem eksploatacji tego produktu, zawsze należy zapoznać się z Instrukcjami Bezpieczeństwa, które są dostępne w osobnej publikacji (dokument nr x). Instrukcje te są dostarczane z każdym sprzętem, który może być podłączony do sieci elektrycznej. Bosch Security Systems pl

4 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Ważne Uwagi pl 4 Ważne Uwagi Jeżeli używane mają być routery, klawiatury lub więcej niż jedna stacja wywoławcza, należy skonfigurować kontroler systemowy za pomocą dołączonego oprogramowania. Do połaczenia pomiędzy kontrolerem systemowym, a routerami należy używać kabla ekranowanego(cat-5). Nie podłączać ekranowania jednocześnie do kontrolera systemowego i routera! Domyślna, fabrycznie ustawiona konfiguracja kontrolera systemowego Plena Voice Alarm Controller jest następujaca: Samodzielny moduł systemowy skonfigurowany do współpracy z systemem spełniającym wymogi normy ISO 6849, gdy jest stosowany w połączeniu z zapasowym wzmacniaczem mocy Plena oraz kompatybilnymi głośnikami z okablowaniem. System jednokanałowy. Sygnalizacja stanu działania (nadzór) jest zapewniona w następujących przypadkach: Linie głośnikowe (odstęp pomiędzy pomiarami 9 sekund, dokładność 15% ) Główny oraz zapasowy wzmacniacz mocy Wykrywanie zwarć do masy ( Ground short ) Zasilanie sieciowe i akumulatorowe Nadzór mikrofonu alarmowego Pamięć Aby działały panele zdalnego sterowania,musi być zastosowana wersja 2. lub wyższa oprogramowania wbudowanego w urządzenie (firmware). Oznaczenie wersji fabrycznie zainstalowanego oprogramowania firmware jest umieszczone na każdym elemencie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (LBB199/, LBB1992/, LBB1956/, LBB1995/, LBB1996/, LBB1997/, LBB1998/, LBB1999/). Jeżeli nie umieszczono naklejki informującej o wersji oprogramowania firmware, zainstalowane jest oprogramowanie w wersji 1.x Dziękujemy za wybranie produktu firmy Bosch Security Systems. Bosch Security Systems pl

5 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl 5 Spis trésci Ważne informacje o zabezpieczeniach... 3 Ważne Uwagi... 4 Spis tre\oeci... 5 Rozdział 1 - Wstęp Wprowadzenie Cel Dokument elektroniczny Odbiorcy instrukcji Dokumenty związane Alarmy Znaki alarmów: Tabele konwersji Przegląd systemu Voice Alarm System Rodzaje zastosowań systemu Rodzaje obiektów zastosowania Plena Kontroler systemowy Router Stacja wywoławcza Rodzaje zastosowania Szkoły Basen Centrum handlowe Hotel Wywołania i stopnie priorytetu Wstęp Poziom priorytetu Komunikaty łączone Business call wywołanie komercyjne Emergency call - wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie Rozdział 2 - Wyposażenie Kontroler systemowy LBB199/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Router LBB1992/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Stacja wywoławcza (LBB1956/) Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Bosch Security Systems pl

6 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl 6 8. Klawiatura rozszerzająca stacji wywoławczej (LBB1957/) Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Dane techniczne Panel zdalnego sterowania LBB1996/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Zestaw panelu zdalnego sterowania LBB1998/ Wstęp Informacje ogólne Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania LBB1997/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Zestaw rozszerzenia panelu zdalnego sterowania LBB1999/ Wstęp Informacje ogólne Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Panel sterujący strażaka LBB1995/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Nadzór linii głośnikowej Wstęp Informacje ogólne Instalacja Dane techniczne Obciążenie sztuczne Wstęp Ustawianie zwory JP1 układu obciążenia sztucznego Instalacja Rozdział 3 - Plik konfiguracyjny Wstęp Ustawienia systemowe Wstęp Monitor - głośnik monitorujący APR mode -tryb APR Nadzór Tryb jedno- i dwukanałowy Bosch Security Systems pl

7 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl Nadzór Wstęp Reset procesora Sieć systemowa Wzmacniacze mocy Wykrywanie zwarć do masy Nadzór wejść sterujących Nadzór zasilania sieciowego Nadzór zasilania akumulatorowego Nadzór komunikatów Nadzór mikrofonu alarmowego Nadzór działania linii Kontroler systemowy Konfiguracja funkcji uaktywniania głosem VOX Konfiguracja routera Wstęp Numer ID routera Przełącznik zamykający obwód (Termination switch) Konfiguracja stacji wywoławczych Wstęp Numer ID stacji wywoławczej Czułość stacji wywoławczej Filtr mowy Termination Panel zdalnego sterowania Wstęp Ustawienie numeru ID panelu zdalnego sterowania Monitor - głośnik monitorujący Przełącznik zamykający obwód (Termination) Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania Wstęp Ustawienie numeru ID rozszerzenia panelu zdalnego sterowania Przełącznik zamykający obwód (Termination) Rozdział 4 - Obsługa Włączanie i wyłączanie Kontroler systemowy Router Kalibracja systemu Tło muzyczne Wstęp :Wybór źródła sygnału tła muzycznego Wybór stref nagłośnieniowych Wywołania komercyjne Wstęp Wybór stref nagłośnieniowych Stan niebezpieczeństwa (zagrożenia/alarmu) Wstęp Wprowadzanie systemu w stan niebezpieczeństwa Bosch Security Systems pl

8 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl Potwierdzanie stanu niebezpieczeństwa Wyprowadzanie systemu ze stanu niebezpieczeństwa Nadawanie komunikatów słownych na żywo Stan awarii Wstęp Potwierdzanie stanu awarii Wyprowadzanie systemu ze stanu awarii Wskaźniki błędów (awarii) Słowniczek pojęć specjalistycznych Wykaz modułów systemowych Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Security Systems pl

9 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 9 Rozdział 1 - Wstęp Bosch Security Systems pl

10 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 1 1 Wprowadzenie 1.1 Cel Przeznaczeniem Instrukcji Instalacji i Obsługi jest dostarczenie informacji niezbędnych do instalacji, konfiguracji i użytkowania dżwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. 1.2 Dokument elektroniczny Instrukcja Instalacji i Obsługi jest również dostępna w wersji elektronicznej w formacie Adobe Portable Document Format (PDF). W wersji elektronicznej instrukcji wszystkie odnośniki do stron, tabel, rysunków, itp. zawierają hiperłącza przenoszące do opisanego w odnośniku miejsca. 1.3 Odbiorcy instrukcji Instrukcja Instalacji i Obsługi przeznaczona jest dla instalatorów i użytkowników rozbudowanego dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. Instalatorzy i użytkownicy podstawowej wersji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System (tzn. systemu konfigurowanego i użytkowanego bez udziału komputera PC) powinni korzystać z Podstawowej Instrukcj Systemowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Basic System Manual) (patrz rozdział 1.4). 1.4 Dokumenty związane Dostępne są ponadto następujące publikacje powiązane z niniejszą instrukcją: Podstawowa Instrukcja Systemowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Basic System Manual) ( x). Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Configuration Software Manual) ( x). 1.5 Alarmy W niniejszej instrukcji stosowane są 4 rodzaje alertów. Typ alertu jest ściśle związany ze skutkami, które mogą być wynikiem niedostosowania się do niego. Alarmy począwszy od najmniej poważnego do najbardziej poważnego są następujące: Uwaga (Note) Alarm zawierający informacje dodatkowe. Zwykle niestosowanie się do tych uwag nie powinno skutkować uszkodzeniem sprzętu lub zranieniem osób. Ostrożnie (Caution) W przypadku niepodporządkowania się alertowi może nastąpić uszkodzenie urządzenia. Ostrzeżenie (Warning) W przypadku niepodporządkowania się alertowi może nastąpić (poważne) zranienie osoby lub poważne uszkodzenie urządzenia. Niebezpieczeństwo (Danger) W przypadku niepodporządkowania się alarmowi może zaistnieć niebezpieczeństwo śmierci. 1.6 Znaki alarmów: Z wyjątkiem alertu Uwaga, rodzaj skutku, który może zostać wywołany poprzez niepodporządkowanie się alertowi wskazany jest za pomocą znaku. W przypadku alertu Uwaga znak dostarcza dalszych informacji o charakterze alertu. W niniejszej instrukcji stosowane są poniższe znaki alertów: Uwaga Ogólny znak dla uwag. Uwaga Skonsultować się ze wskazanym źródłem informacji. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Podstawowy znak ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Ryzyko porażenia prądem. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Ryzyko wyładowania elektrostatycznego. Bosch Security Systems

11 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Tabele konwersji W niniejszej instrukcji długości, masy, temperatury i inne wielkości fizyczne wyraża się w jednostkach SI. Jednostki te można zamienić na jednostki niemetryczne stosując poniższe tabele. tabela 1.1: Konwersja jednostek długości 1cal = 25,4 mm 1 mm = 1, mm 1cal = 2,54 cm 1 cm =,3937 cala 1 stopa =,348 m 1 m = stopy 1 mila = 1,69 km 1 km = 1,1 km tabela 1.2: Konwersja jednostek masy,45 kg =,4536 kg 1 kg = 2,246 lb tabela 1.3: Konwersja jednostek ciśnienia 1 psi = 68,95 hpa 1 hpa =,145 psi Uwaga 1 hpa = 1 mbar. F = C C = --- ( F 32) 9 Bosch Security Systems pl

12 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 12 2 Przegląd systemu 2.1 Voice Alarm System Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System jest systemem nagłośnienia i ostrzegania głosowego, którego wszystkie funkcje spełniają wymagania norm dotyczących ewakuacji, takich jak IEC6849, NEN2575 oraz BS5839/ Rodzaje zastosowań systemu Typowymi zastosowaniami dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System są: tworzenie niewielkich systemów ostrzegawczych, które muszą spełniać normy dotyczące ewakuacji, tworzenie systemów średniej wielkości w których wystarczające jest zastosowanie wywołania jednokanałowego, oraz tworzenie dużych systemów, składających sie z dużej liczby niewielkich sterf nagłośnienia. 2.3 Rodzaje obiektów zastosowania Obiekty, w których można zastosować dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System obejmują: Sklepy i supermarkety Fabryki Wieżowce Biurowce Szkoły Obiekty rekreacyjne Hotele Niewielkie lotniska 2.4 Plena Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System stanowi część rodziny produktów Plena. Plena dostarcza systemy nagłośnienia publicznego do użytku w miejscach pracy, kultu religijnego, handlu, lub rozrywki. Jest to rodzina produktów składająca się z elementów tworzących wspólnie system nagłośnienia zaprojektowany do zastosowania praktycznie w każdych okolicznościach. Obejmuje ona miksery, wzmacniacze wstępne, systemowe oraz wzmacniacze mocy, moduły źrodeł sygnału, cyfrowe urządzenia nagrywającoodtwarzające, eliminatory sprzężeń akustycznych, konwencjonalne i komputerowe stacje wywoławcze, systemy All-in-One oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Dzięki dobranym parametrom akustycznym, elektrycznym i mechanicznym, każdy element systemu zaprojektowany jest w sposób mający na celu uzupełnienie wszystkich pozostałych elementów Praesideo Istnieje możliwość połączenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System z cyfrowym systemem nagłośnieniowo-ostrzegawczym Praesideo. KIedy wyjście audio systemu Praesideo jest podłączone do wejścia audio z funkcją VOX systemu Plena Voice Alarm System, wywołania nadawane za pośrednictwem systemu Praesideo zyskują priorytet nad wywołaniami nadawanymi za pośrednictwem systemu Plena Voice Alarm System. 2.5 Kontroler systemowy Wstęp Kontroler systemowy LBB199/ jest sercem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. Kontroler systemowy przekazuje wywołania alarmowe, wywołania komercyjne, jak również tło muzyczne maksymalnie do 6 stref nagłośnieniowych. rys. 2.1: Kontroler systemowy Uwaga Kontroler systemowy zakupiony w regionie Azji i Pacyfiku posiada inną osłonę przycisku wywołania alarmowego o niebezpieczeństwie Mikrofon ręczny Kontroler systemowy wyposażony jest w mikrofon ręczny, który można używać do nadawania komunikatów o ninebezpieczeństwie. Bosch Security Systems

13 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Wewnętrzny wzamacniacz mocy. Kontroler systemowy posiada wewnętrzny wzmacniacz o mocy 24 W, który może być używany w trybie pracy jedno- jak i dwukanałowej. W trybie jednokanałowym wszystkie wywołania oraz sygnał tła muzycznego wzmacniane są przez wewnętrzny wzmacniacz mocy. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzny wzmacniacz mocy, pełniący funkcję wzmacniacza rezerwowego. W trybie dwukanałowym sygnał tła muzycznego wzmacniany jest przez wzmacniacz wewnętrzny, podczas gdy wszystkie wywołania są wzmacniane przez zewnętrzny wzmacniacz mocy Wewnętrzny menadżer komunikatów cyfrowych Kontroler systemowy posiada wewnętrzny menadżer komunikatów cyfrowych, który przekształca pliki (.wav) w komunikaty, które można odtworzyć za pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System Sygnalizacja stanu działania Kontroler systemowy posiada wszystkie funkcje nadzoru wymagane do spełnienia norm dotyczących ewakuacji. Prz włączonej funkcji nadzoru, awaria jednej z nadzorowanych funkcji spowoduje włączenie sygnalizacji wskaźnikiem LED na płycie czołowej kontrolera Sterujące wejścia wyzwalające Na płycie tylnej kontrolera znajduje się 6 wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie emergency (EMG) oraz 6 wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne business. Systemy zewnętrzne mogą używać sterujących wejść wyzwalających do inicjowania wywołań alarmowych i komercyjnych za pośrednictwem systemu Plena Voice Alarm System Panel zdalnego sterowania Panel zdalnego sterowania LBB1996/ Voice Alarm Remote Control, umozliwia obsługe kontrolera systemowego z oddalonego miejsca. Panel zdalnego sterowania jest rownież dostępny jako zestaw (LBB1998/ Voice Alarm Remote Control Kit), do tworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta. Kontroler systemowy można obsługiwać za pomocą maksymalnie 2 paneli zdalnego sterowania. Panel sterujący strażaka, LBB1995/ Fireman s Panel, jest szczególnym rodzajem panelu zdalnego sterowania. 2.6 Router Wstęp Router (LBB1992/) może służyć do zwiększenia liczby stref nagłośnieniowych oraz sterujących wejść wyzwalających obsługiwanych przez system. rys. 2.2: Router Strefy nagłośnieniowe Kontroler systemowy może zarządzać maksymalnie 6 strefami nagłośnieniowymi. Aby zwiększyc liczbę stref nagłośnieniowych systemu, do kontrolera systemowego można podłączyć jeden lub więcej routerów LBB1992/. Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 stref nagłośnieniowych. Poniewać możliwe jest podłączenie 9 routerów, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena może zarządzać maks. 6 strefami nagłośnieniowymi Sterujące wejścia wyzwalające Kontroler systemowy może zarządzać maksymalnie 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi funkcje komercyjne. Aby zwiększyć liczbę wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz liczbę wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne w systemie, do kontrolera systemowego można podłączyć jeden lub więcej routerów LBB1992/. Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz 6 wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne. Ponieważ możliwe jest podłączenie 9 routerów, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena może zarządzać maks.6 wejściami sterującymi wyzwalającymi alarm o niebezpieczeństwie (EMG), a także 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi funkcje komercyjne. Bosch Security Systems pl

14 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Zewnętrzne wzmacniacze mocy Router nie posiada wewnętrznego wzmacniacza mocy. Kiedy moc dostarczana przez kontroler systemowy jest niewystarczająca, istnieje możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych wzmacniaczy mocy do każdego routera. W systemach zawierających kilka routerów, zewnętrzne wzmacniacze mocy można podłączyć w celu wzmocnienia wywołań lub tła muzycznego, lub moga one pełnić funkcje wzmacniaczy rezerwowych Panel zdalnego sterowania Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania LBB1997/ Voice Alarm Remote Control Extension, umozliwia obsługe routera z oddalonego miejsca. Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania jest rownież dostępne jako zestaw (LBB1998/ Voice Alarm Remote Control Extension Kit), do tworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta. 2.7 Stacja wywoławcza Wstęp W celu nadawania komunikatów komercyjnych, do dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System można podłaczyć stację wywoławczą LBB1956/ Call Station. Do dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System można podłaczyć maks. 8 stacji wywoławczych Przyciski Każda stacja wywoławcza posiada przyciski wyboru stref nagłośnieniowych oraz przycisk mikrofonowy PTT (Push To Talk Naciśnij aby mówić). Przyciski wyboru stref nagłośnieniowych można skonfigurować do wyboru pojedynczych stref nagłośnieniowych lub grup stref w systemie. Przyciskowi mikrofonowemu PTT można przypisać dźwięk gongu odtwarzany na początku (pre chime), lub na końcu wywołania komercyjnego (post chime) Sygnalizacja stanu działania Stacja wywoławcza nie podlega nadzorowi. W celu wypełnienia norm dotyczących ewakuacji, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System wyłącza stacje wywoławcze podczas nadawania komunikatów o niebezpieczeństwie Klawiatura Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 stref nagłośnieniowych. Aby umożliwić skierowanie wywoań do dodatkowych stref nagłośnienia, do stacji wywoławczej można podłączyć klawiaturę LBB1957/. Do stacji wywoławczej można podłączyć maks. 8 klawiatur. rys. 2.4: Klawiatura stacji wywoławczej rys. 2.3: Stacja wywoławcza Bosch Security Systems

15 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 15 3 Rodzaje zastosowania 3.1 Szkoły Wstęp Szkoły stanowią przykład zastosowania ostrzegawczego sysytemu dźwiękowego, gdzie konieczne jest ustanowienie dużej liczby stref nagłośnienia przy wymaganej stosunkowo niskiej mocy przypadającej na strefę. Głownymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej odpowiednika). W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji uczniów i nauczycieli, systemy EVAC dla szkół powinny również obsługiwać nadawanie dzwonków sygnalizujących początek/koniec lekcji, jak również powinny mieć możliwość nadawania komunikatów słownych do poszczególnych sal lekcyjnych i miejsc ogólnie dostępnych. Nie jest niezbędna możliwość nadawania tła dźwiękowego. Ponieważ w sali lekcyjnej poziom hałasu zewnętrznego jest zazwyczaj niski, 1 głośnik zazwyczaj wystarcza, co sprawia, że wymagana moc całkowita jest stosunkowo niska. Miejsca na zewnątrz budynku szkolnego, takie jak place zabaw i boiska sportowe będą wymagały zastosowania odpornych na czynniki atmosferyczne głośników tubowych Zestawienie wymagań Zazwyczaj 2 do 6 stref nagłośnienia (w szkołach ponadpodstawowych) Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Niskie wymagania dotyczące mocy (1 głośnik na salę lekcyjną) Panel sterujący strażaka niedaleko głównego wejścia do budynku Stacja wywoławcza w głównym pomieszczeniu biurowym Pożądane dodatkowe funkcje systemu nagłośnienia, np. dzwonki Tło muzyczne w miejscach rekreacji opcjonalne Rozwiązanie dla systemu 3-strefowego Kontroler systemowy systemu Plena Voice Alarm System kieruje komunikaty do 6 stref nagłośnienia, pozostałe 24 strefy wymagają zastosowania dodatkowych czterech routerów 6-strefowych. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatow do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu głownego wejścia Wymagania dla zasilania W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników o mocy 6 W każdy. System taki jest wystarczający dla szkoły średniej wielkości z 24 salami lekcyjnymi, 4 toaletami/szatniami, pokojem nauczycielskim i 2 biurami. Każde z tych pomieszczeń wymaga zastosowania 1 głośnika. Stołówka, aula, boiska i korytarze zawyczaj wymagają zastosowania większej liczby głośników w jednej strefie nagłośnienia. Dodatkowy końcowy wzmacniacz mocy Plena używany jest jako wzmacniacz rezerwowy Rozmieszczenie Patrzrys. 3.1, tabela 3.1 oraz tabela 3.2. tabela 3.1:Strefy naglośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1-22 Sale lekcyjne 22 x 6 W Z23 Toalety/szatnie 4 x 6 W Z24 Pokój nauczycielski 1 x 6 W Z25-26 Pomieszczenia biurowe 2 x 6 W Z27 Korytarze 4 x 6 W Z28 Aula 2 x 6 W Z29 Stołówka 2 x 6 W Z3 Boiska 1 x 1 W Ogółem 232 W tabela 3.2: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 4 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 4x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 1x LBB1957/ Klawiatura stacji 4x wywoławczej LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x Bosch Security Systems pl

16 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 16 Z25-3 Z19-24 Z13-18 Z7-12 Z1-6 LBB1992/ LBB193/ LBB199/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1996/ LBB1997/ rys. 3.1: Przykład zastosowania sytemu w szkole Bosch Security Systems

17 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Basen Wstęp Baseny i inne znajdujące się pod dachem obiekty sportowe i rekreacyjne stanowią przykłady stosowania mniejszych systemów z niewielką liczbą stref nagłośnienia. Głównymi priorytetami są tu możliwość doskonałego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej odpowiednika), pomimo iż w niektórych strefach nagłosnieniowych nadawane jest tło muzyczne. System EVAC dla basenu wymaga połączenia systemu ostrzegawczego i systemu nagłośnieniowego, przez który podawane są zwykłe komunikaty oraz opcjonalnie tło muzyczne. Aby zapewnić wszystkim odwiedzającym możliwość usłyszenia komunikatów o niebezpieczeństwie w miejscach o stosunkowo dużym natężeniu hałasu, moc wyjściowa przypadająca na jedną strefę nagłośnienia jest stosunkowo wysoka. Inne pomieszczenia, takie jak np przebieralnie i pomieszczenia biurowe wymagają zastosowania mniejszej mocy Zestawienie wymagań Zazwyczaj do 6 stref nagłośnieniowych Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Wysoka moc wymagana w hałaśliwym pomieszczeniu basenu Panel sterujący strażaka niedaleko wyjścia ewakuacyjnego Stacja wywoławcza w pomieszczeniu biurowym/ recepcji Dodatkowo funkcja nagłośnienia BGM Rozwiązanie dla systemu 5-strefowego Kontroler systemu Plena Voice Alarm System obsługuje wysyłanie komunikatów do 6 stref, więc nie jest konieczna instalacja dodatkowych routerów. Pomieszczenie biurowe/recepcja wyposażone jest w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat Wymagania dotyczące mocy W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników o mocy 6 W każdy. Pomieszczenie basenu wymaga zastosowania tubowych głośników muzycznych dużej mocy, przystosowanych do pracy w warunkach dużej wilgotności. Barek z przekąskami wymaga zastosowania głośników skrzynkowych do odtwarzania muzyki. Strefy nagłośnieniowe są zdefiniowane w sposób przedstawiony w tabeli. Dodatkowy końcowy wzmacniacz mocy Plena używany w trybie dwukanałowym jest jako wzmacniacz rezerwowy Rozmieszczenie Patrzrys. 3.2, tabela 3.3 oraz tabela 3.4 tabela 3.3: Strefy naglośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1 Basen kryty 5 x 3 W Z2 Basen dla dzieci 2 x 1 W Z3 Przebieralnie/szatnie 4 x 6 W Z4 Bar przekąskowy 4 x 6 W Z5 Biuro 2 x 6 W Ogółem 23 W tabela 3.4: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1x LBB1956/ Stacja wywoławcza 1x LBB1957/ Klawiatura stacji 4x wywoławczej LBB193/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

18 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 18 Z1-5 LBB193/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1996/ rys. 3.2: Przykład zastosowania systemu na basenie Bosch Security Systems

19 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Centrum handlowe Wstęp Centra handlowe stanowią przykład zastosowania ostrzegawczego sysytemu dźwiękowego, gdzie konieczne jest ustanowienie dużej liczby stref nagłośnienia przy zmiennej mocy wyjściowej przypadającej na strefę. Głownymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej lokalnego odpowiednika). W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji klientów i personelu sklepów, systemy EVAC dla centrów handlowych powinny również obsługiwać nadawanie tła muzycznego (BGM) do miejsc ogólnie dostępnych. Powinna istnieć możliwość indywidualnego wywołania każdego sklepu lub domu towarowego. Podczas nadawania komunikatów o niebezpieczeństwie, zyskuje on automatycznie priorytet nad nadawanym do poszczególnych sklepów tłem muzycznym. Wymaganiem opcjonalnym jest system nagłośnienia służący do nadawania ogólnych komunikatów dla klientów Zestawienie wymagań Zazwyczaj do 6 stref nagłośnieniowych Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Zmnienna moc przypadająca na strefę nagłośnieniową Stacja wywoławcza w pomieszczeniu głównym służb ochrony Dodatkowo funkcja systemu nagłośnieniowego (stan normalny - brak zagrożenia) BGM w miejscach ogólnie dostępnych BGM z możliwością lokalnego wyłączenia z zewnątrz w sklepach Rozwiązanie dla systemu 54-strefowego Kontroler systemowy systemu Plena Voice Alarm System kieruje komunikaty do 6 stref nagłośnienia, pozostałe 48 wymagają zastosowania dodatkowych ośmiu routerów 6-strefowych. Główne pomieszczenie służb ochrony jest wyposażone w panel zdalnego sterowania i stację wywoławczą oraz klawiatury do nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia, podczas gdy kontroler systemowy oraz routery są umieszczone w ognioodpornej skrzynce lub w piwnicy. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu głównego wejścia lub wyjścia ewakuacyjnego (w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych). Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat wymagania dotyczące mocy Każda sterfa posiada inne wymagania dotyczące mocy wyjściowej, od małych sklepów z jednym głośnikiem, do kilkupiętrowych domów towarowych wymagających zastosowania większej liczby głośników. Parkingi i przejścia na wolnym powietrzu wymagają zastosowania odpornych na czynniki atmosferyczne głośników tubowych lub projektorów dźwięku. Aby umożliwić stopniową ewakuację z poszczególnych pięter centrum handlowego, miejsca ogólnie dostępne są podzielone na strefy naglośnieniowe. W celu zapewnienia dodatkowej mocy zastosowano dodatkowe końcowe wzmacniacze mocy Plena dla trybu dwukanałowego oraz jako wzmacniacze rezerwowe Rozmieszczenie Patrzrys. 3.3, tabela 3.5 oraz tabela 3.6 tabela 3.5:Strefy nagłośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1-3 3 małych sklepów/kiosków 3 x 6 W Z sklepów 12 x 6 W Z sklepów średniej wielkości 24 x 6 Z47 Pomieszczenie główne służb 1 x 6 W ochrony Z48 Pomieszczenia biurowe 4 x 6 W Z49 Przejścia -parter 4 x 6 W Z5 Galeria 1 piętro 1 x 6 W Z51 Galeria 2 piętro 1 x 6 W Z52 Główne patio 4 x 18 W Z53 Parking - poziom 1 6 x 1 W Z54 Parking - poziom 2 6 x 1 W Ogółem 858 W tabela 3.6: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 8 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1 x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 8 x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 1 x LBB1957/ Klawiatura stacji wywoławczej 5 x LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x LBB1938/ Wzmacniacz mocy (48 W) 2 x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

20 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 2 Z49-54 Z43-48 Z37-42 Z31-36 Z25-3 Z7-12 Z13-18 Z19-24 Z1-6 LBB1938/ LBB1935/ LBB1935/ LBB1992/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1996/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1995/ LBB1997/ rys. 3.3: Przykład zastosowania systemu w centrum handlowym Bosch Security Systems

21 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Hotel Wstęp Mniejsze hotele stanowią przykład zastosowania ze stosunkowo niewielką liczbą stref nagłośnieniowych, w każdej z nich wymagana jest moc średnia do wysokiej. Głównymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849. W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji gości hotelowych i personelu systemy EVAC dla hoteli powinny również obsługiwać nadawanie tła muzycznego w restauracji, barze i holu oraz zapewniać możliwość nadawania ogólnych komunikatów przywoławczych. Aby umożliwić wszystkim gościom hotelowym usłyszenie komunikatu o niebezpieczeństwie, moc przypadająca na jedną strefę nagłośnieniową jest stosunkowo wysoka. Miejsca na zewnątrz, takie jak parkingi, wymagają zastosowania odpornych na działanie czynników atmosferycznych głośników tubowych Zestawienie wymagań Zazwyczaj 1 do 2 stref nagłośnieniowych w małych hotelach. Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Wysokie wymagania dotyczące mocy (kilka głośników na piętro) Panel sterujący strażaka niedaleko wyjścia ewakuacyjnego Stacje wywoławcza w pomieszczeniu biurowym/ oraz recepcji Dodatkowo funkcja przywoławcza dla podawania komunikatów przywoławczych dla gości hotelowych. BGM w holu i restauracji Rozwiązanie dla systemu 12-strefowego Kontroler systemu Plena Voice Alarm System obsługuje wysyłanie komunikatów do 6 stref, więc obsługa dodatkowych 6 stref wymaga zastosowania jednego routera. Zarówno pomieszczenie biurowe jak i recepcja wyposażone są w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat Wymagania dotyczące mocy W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników (6 W). W celu zapewnienia dodatkowej mocy w trybie pracy dwukanałowej zastosowano dodatkowe końcowe wzmacniacze mocy Plena, które mogą również służyć jako wzmacniacze rezerwowe. Aby umożliwić stopniową ewakuację z poszczególnych pięter hotelu, miejsca mieszkalne dla gości podzielone są na oddzielne strefy. W każdej z nich zastosowano 13 głośników sufitowych na korytarzach. W barze zastosowano głośniki skrzynkowe, podczas gdy na parkingu, odporne na działąnie warunków atmosferycznych głośniki tubowe Rozmieszczenie Patrzrys. 3.4, tabela 3.7 oraz tabela 3.8 tabela 3.7: Strefy nagłośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1 Bar 3 x 6 W Z2 Restauracja 6 x 6 W Z3 Hall 2 x 6 W Z4 Biuro 1 x 6 W Z5 Kuchnie 2 x 6 W Z6 Parking 3 x 1 W Z7-12 Piętra 1 do 6 78 x 6 W Ogółem 582 W tabela 3.8: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 1 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1 x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 1 x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 2 x LBB1957/ Klawiatura stacji 3 x wywoławczej LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x LBB1938/ Wzmacniacz mocy (48 W) 2 x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

22 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 22 LBB1938/ Z7-12 Z1-6 LBB1935/ LBB1992/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1997/ LBB1996/ LBB1957/ LBB1956/ rys. 3.4: Przykład zastosowania systemu w hotelu Bosch Security Systems

23 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 23 4 Wywołania i stopnie priorytetu. 4.1 Wstęp Ponieważ system Plena Voice Alarm System jest publicznym systemem nagłośnienia oraz dźwiękowym systemem ostrzegawczym, jest on używany do nadawania tła muzycznego, komunikatów komercyjnych oraz komunikatów o niebezpieczeństwie. 4.2 Poziom priorytetu Każdemu wywołaniu przypisany jest poziom priorytetu. Jeżeli dwa lub więcej wywołań adresowanych jest do tej samej sterefy nagłośnieniowej, lub do wysłania ich zachodzi potrzeba skorzystania ze wspólnych zasobów (np z wewnętrznego managera komunikatów cyfrowych kontrolera systemowego), wywołanie o niższym stopniu priorytetu zostaje przerwane natychmiast w momencie zainicjowania wywołania posiadającego wyższy stopień priorytetu. Stopień priorytetu zależny jest od elementu systemu, który zainincjował wywołanie i musi byc ono skonfigurowane za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. Uwaga W celu zapoznania się z oprogramowaniem konfiguracyjnym patrz Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania (Configuration Software Manual) ( x) Jeżeli dwa lub więcej wywołań o tym samym stopniu priorytetu adresowanych jest do tej samej sterefy nagłośnieniowej, lub do wysłania ich zachodzi potrzeba skorzystania ze wspólnych zasobów (np z wewnętrznego managera komunikatów cyfrowych kontrolera systemowego), wywołanie o nadawane wcześniej zostaje przerwane natychmiast w momencie zainicjowania następnego wywołania posiadającego taki sam stopień priorytetu. Wyjątek od tych reguł stanowią komunikaty łączone (patrz rozdział 4.3). 4.3 Komunikaty łączone Kiedy nadane są dwa, lub więcej, komunikaty bazujące na tym samym szablonie komunikatu łączonego i mają one ten sam priorytet, komunikaty nakładają się na siebie. W tym przypadku komunikat nadany najpóźniej nie wstrzyma nadawania komunikatu, którego nadawanie rozpoczęło się wcześniej. Komunikat łączony można utworzyć za pomocą programu konfiguracyjnego. 4.4 Business call wywołanie komercyjne Wywołanie komercyjne (business call) jest to wywołanie na żywo, kiedy system pracuje w stanie normalnym. Wywołania komercyjne zawsze posiadają stopnie priorytetu od 2 do 8, a ich nadawanie może być zainicjowane przez: Wejścia wyzwalające funkcji komercyjnych Stacje wywoławcze Wejście mic/line z funkcją aktywacji głosem VOX Emergency call - wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie Wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie (emergency call) jest to wywołanie na żywo, kiedy system pracuje w stanie zagrożenia. Wywołania alarmowe o niebezpieczeństwie zawsze posiadają stopnie priorytetu od 9 do 19, a ich nadawanie może być zainicjowane przez: Wejścia wyzwalające funkcji alarmowych Mikrofon ręczny kontrolera systemowego. Wejście mic/line z funkcją aktywacji głosem VOX.. Bosch Security Systems pl

24 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 24 Pozostawiono celowo niezapisane. Bosch Security Systems

25 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl 25 Rozdział 2 - Wyposażenie Bosch Security Systems pl

26 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl 26 5 Kontroler systemowy LBB199/ 5.1 Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Aby zapoznać się z rozmieszczeniem wskaźników, urządzeń sterujących oraz złączy kontrolera systemowego, patrz rys. 5.1: 1 Wskaźnik zasilania/ poziomu wysterowania - Wskaźnik sygnalizujący podłączenie do źródła zasilania oraz poziom wysterowania. Jeżeli kontroler systemowy jest podłączony do głównego (sieciowego), lub rezerwowego źródła zasilania i włączony, pali się zielona dioda LED. Miernik poziomu wysterowania służy do wizualizacji poziomu sygnału na wszystkich wejściach i wyjściach audio sterownika sieciowego: db (dioda czerwona), - 6 db, -2 db (dioda żółta). 2 Wskaźniki błędów (awarii) - 12 żółtych diod LED sygnalizujących awarię systemu (Reset procesora Processor reset,sieć systemowa Network, wzmacniacz mocy Call/EMG, wzmacniacz rezerwowy Music/Spare, zwarcie do masy Ground short, wejścia Input, zasilanie sieciowe Mains,zasilanie rezerwowe Battery, komunikat Message, mikrofon alarmowy EMG mic, panel zdalnego sterowania RCP oraz router Router) oraz 12 żółtych diod LED sygnalizujących awarię linii głośnikowych. Sygnalizacja awarii jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy właczona jest funkcja monitorowania stanu działania (nadzoru). (patrz rozdział 28.4). Jeżeli funkcja nadzoru systemu jest wyłączona, pali się żółta dioda Disabled. 3 Przyciski stanu awarii - Za pomocą dwóch przycisków dokonuje się potwierdzenia (Ack) oraz resetu (Reset) stanu awarii (patrz 28). 4 Przyciski stanu niebezpieczeństwa - Za pomocą dwóch przycisków dokonuje się potwierdzenia (Ack) oraz resetu (Reset) stanu niebezpieczeństwa (patrz 27). 5 Przełączniki wyboru stref nagłośnieniowych, do których wysyłany jest komunikat o niebezpieczeństwie - Sześć przycisków, za pomocą których dokonuje się wyboru stref nagłośnieniowych, do których należy wysłać komunikat o niebezpieczeństwie (patrz 27). Każdy przycisk posiada zieloną i czerwoną diodę LED. Sześć diod czerwonych pokazuje strefy nagłośnieniowe, wybrane do nadania komunikatu o niebezpieczeństwie. Wybór stref, do których kierowany jest komunikat komercyjny jest potwierdzany przez zapalenie się sześciu diod zielonych. 6 Przełączniki wyboru stref nagłośnieniowych, do których wysyłany jest sygnał tła muzycznego - Sześć przycisków, za pomocą których dokonuje się wyboru stref nagłośnieniowych, do których ma być wysyłany sygnał tła muzycznego (patrz 25). Nad każdym przyciskiem umieszczona jest zielona dioda LED, a pod nim pokrętło regulacyjne. Wybór stref, do których kierowany jest sygnał tła muzycznego potwierdzany jest przez zapalenie się zielonych diod LED. Sześć pokręteł służy jako potencjometry głośności w strefach nagłośnieniowych, przy pomocy których dokonuje się regulacji głośności tłą muzycznego w poszczegółnych strefach nagłośnieniowych. 7 Potencjometr główny - Pokrętło służące do ustawienia ogólnego poziomu głośności sygnału tła muzycznego (patrz 25). 8 Przycisk wyboru źródła sygnału tła muzycznego - Za pomocą tego przycisku dokonuje się wyboru źródła sygnału tła muzycznego (CD/Tuner lub Aux). Wybór źródła potwierdzany jest przez zapalenie się zielonej diody LED (see 25). 9 Pokrętła do regulacji dźwięku tła muzycznego - Dwa pokrętła służące do regulacji niskich i wysokich częstotliwości tła muzycznego (patrz 25). 1 Przycisk wywołania ogólnego- Przyciskiem tym dokonuje się wyboru wysłania komunikatu jednocześnie do wszystkich stref nagłośnieniowych. Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 11 Przycisk sprawdzenia wskaźników -Przycisk ten służy do sprawdzania prawidłowości działania wszystkich wskaźników diodowych znajdujących się na płycie przedniej kontrolera systemowego oraz dołączonych do niego routerów, paneli zdalnego sterowania, rozszerzeń paneli zdalnego sterowania oraz paneli strażaka. Kiedy przycisk pozostaje wciśnięty, palą się wszystkie diody LED (patrz 28). 12 Przycisk alarmowy - przycisk służący do wprowadzania systemu w tryb pracy w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 13 Przycisk komunikatu stanu podwyższonej gotowości (Alert) - Przyciskiem tym dokonuje się wyboru komunikatu stanu podwyższonej gotowości (Alert message). Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 14 Przycisk komunikatu alarmowego (Alarm) - Przyciskiem tym dokonuje się wyboru komunikatu alarmowego (Alarm message). Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). Bosch Security Systems

27 1 k 1 k N6 63 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Plena Voice Alarm Controller db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Network Call/EMG Music/Spare Mains Battery Message EMG mic A Disabled B Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Fault Ack EMG Zone select Alarm Ground short Input RCP Router Zone5 Zone6 Reset Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Alert message All call Select Zone select Alarm message Indicator test CD/Tuner Aux EMG mic Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Int Booster Ext Booster A 1V 1V 1V 1V 1V 1 Channel 2 Channel BGM/ C all BGM/Spare N.C./Spare Call B 1V 1V 1V 1V 1V Override/Trigger Output 24V Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z5 Z4 Z6 Z5 TRG 1 NC NC NO COM EMG NO COM NC COM Fault NO NC COM C all NO NC 24V Volume Override NO TRG2 Trigger input/24v DC out Emergency Business V DC out VO X Switch 24V DC out VOX Switch Call station For ser vice only SEL1 Monitor SEL APR mode Firmware Supervision Upgrade 2ch operation 1 Reserved Off 2 On Impedance Calibration Off On LBB 199/ Plena Voice Alarm Controller Max. output power 36W Rated output power 24W V~, 5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands USB Made in China Reserved Line fuse T6.3L25V for23v AC T1L25V for115v AC Reserved 115V~ 23V~ Apparatus delivered C onnected for 23V~ Rated input power:76va Power Z6 Ext B ooster In DC In 1V 1V 24V 1V 1V 7 V 1 V Z6 Int B ooster Out C all out GND Out External Booster In CD/Tuner AUX PC L R GND Mic/Line Vox Vox Speech filter Phantom power Off On EMG. Mic Digital Mess age Monitoring Speaker Remote Control Panel 1 2 Router W arning This apparatus must be earthed rys. 5.1: Kontroler systemowy - widok z przodu i z tyłu. 15 Wejście mikrofonowe - wejście mikrofonowe umożliwia dołączenie ręcznego mikrofonu alarmowego (patrz rozdział 5.3.1). 16 Bracket - Zaczep ręcznego mikrofonu alarmowego dostarczanego z kontrolerem systemowym. 17 Głośnik monitorujący - Wbudowany głośnik monitorujący. 18 Wyjścia stref nagłośnieniowych - Sześć wyjść służących do podłączania głośników do kontrolera systemowego. Każde wejście strefy nagłośnieniowej składa się z dwóch wyjść linii głośnikowych (patrz rozdział 5.3.6). 19 Wyjścia systemów obejścia regulacji głośności. - Sześć wyjść systemu obejścia regulacji głośności, które uruchamiają systemy obejścia głośności w poszczególnych strefach nagłośnieniowych. (patrz rozdział 5.3.7). 2 Wyjścia stanu - trzy wyjścia wysyłające informacje o stanie dźwiekowego sytemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System do urządzeń innych producentów (patrz rozdział ). Bosch Security Systems pl

28 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Sterujące wejścia wyzwalające/wyjście 24 V DC - 12 sterujących wejść wyzwalających do odbioru sygnałów pochodzących z urządzeń innych producentów oraz jedno wyjście 24 V(DC) (patrz rozdział ). 22 Gniazda stacji wywoławczych - dwa nadmiarowe gniazda RJ45 umożliwiające dołączenie stacji wywoławczych (LBB1956/) do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.2). 23 Przełaczniki ustawień serwisowych - Sześć przełączników dwustanowych DIP używanych w czasie obsługi technicznej kontrolera systemowego. Nie zmieniać pozycji tych przełączników. 24 Przełącznik kalibracji - Przełącznik, za pomocą którego dokonuje się kalibracji impedancji linii głośnikowych w celu nadzoru działania głośników (patrz rozdział 24.3). 25 Przełączniki ustawień konfiguracyjnych - zestaw przełaczników dwustanowych DIP używanych do konfiguracji systemu (patrz 17). 26 Gniazdo komputera PC - Gniazdo USB służące do podłączania kontrolera systemowego do komputera PC. Uwaga W celu zapoznania się ze sposobem podłączania kontroleraa systemowego do komputera PC patrz Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania (Configuration Software Manual) ( x).2 27 Potencjometr mikrofonu alarmowego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności komunikatów nadawanych przy pomocy mikrofonu alarmowego. 28 Zarezerwowane - Do wykorzystania w przyszłości. 29 Zarezerwowane - Do wykorzystania w przyszłości. 3 Selektor napięcia - Selektor napięcia do wyboru napięcia w miejscowej instalacji zasilania sieciowego(patrz rozdział ). 31 Włacznik zasilania - Służy do włączania i wyłączania kontrolera sieciowego (patrz rozdział ). 32 Uziemienie - Połączenie służące do uziemienia elektrycznego kontrolera systemowego. 33 Gniazdo podłączania kabla zasilania - Służy do podłączania kontrolera sieciowego do sieci zasilania (patrz rozdział ). 34 Gniazdo routera - Gniazdo RJ45 służące do podłączania routerów (LBB1992/) do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.3) 35 Gniazdo panelu zdalnego sterowania - Dwa gniazda RJ45 służące do podłączenia paneli zdalnego sterowania (LBB1995/, LBB1996/, LBB1998/) do kontrolera systemowego. 36 Potencjometr głośnika monitorującego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności głośnika monitorującego. 37 Potencjometr głośności komunikatu cyfrowego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności komunikatu cyfrowego. Ustawienie tego poikrętła nie ma wpływu na głośność komunikatów o niebezpieczeństwie. 38 Wejście mikrofon/linia z funkcją VOX - złącze z wtykiem 6,3 mm posiadające funkcję uruchamiania głosem (VOX) służące do podłączania mikrofonu lub linii do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.9). Konfiguracji ustawień funkcji VOX dokonuje się przy pomocy przełączników dwustanowych DIP oraz przełącznika źródła (patrz rozdział 19.1). 39 Wejście stacji wywoławczej PC - Służy do podłączenia stacji wywoławczej PC. Do wykorzystania w przyszłości. 4 Wejścia BGM - Dwa wejścia służące do podłączenia zródeł sygnału tła muzycznego (BGM). Każde wejście składa się z dwóch gniazd CINCH (patrz rozdział 5.3.1). 41 Wyjście liniowe - Wyjście liniowe do podłączania zewnętrznego urządzenia nagrywającego w celu nagrywania dźwięku z systemu Plena Voice Alarm System (patrz rozdział 5.3.8). 42 Zewnetrzny wzamacniacz mocy (wyjście) - Gniazdo XLR do podłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy (patrz rozdział 5.3.4). Gniazdo jest używane łącznie z wejściem zewnętrznego wzmacniacza mocy (nr 47). 43 Wyjścia wyzwalające - Dwa wyjścia wyzwalające ogólnego przeznaczenia. Do wykorzystania w przyszłości. 44 Wyjście wewnętrznego wzmacniacza mocy - Trzy wtyki dostarczające sygnał audio o mocy 1 V z wewnętrznego wzmacniacza mocy kontrolera systemowego. 45 Wyjście wywołąnia - Wyjście zapewniające sygnał audio wywołań systemu Plena Voice Alarm System. 46 Gniazdo podłączania zasilania rezerwowego - Służy do podłączania kontrolera sieciowego do zasilania rezerwowego (patrz rozdział ). 47 Zewnetrzny wzamacniacz mocy (wejście) - Wejście do podłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy (patrz rozdział 5.3.4). Wtyki są używane łącznie z wyjściem zewnętrznego wzmacniacza mocy (nr 42). Bosch Security Systems

29 db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Mains Network Call/EM G Battery Message Music/Spare EMG mic Ground short RCP Input Router Alert message EMG mic A B Alarm message Disabled Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 All call Indicator test Fault EMG Ack - + Reset CD/Tuner Aux Zone select db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Network Call/EM G Music/Spare Ground short Input Mains Battery Router Message EMG mic RCP Alert message EMG mic A B Alarm message Disabled Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 All call Indicator test Reset Alarm CD/Tuner Aux Zone select Alarm Int Booster Ext Booster 1V Z1 1V Z2 1V Z3 1V 1 Channel 2 Channel BGM/Call N.C./Spare Call BGM/Spare A B 24V 1V Z1 Z1 Z2 1V Z2 Z3 1V Z3 Z4 1V Z5 Z4 Z4 Z6 1V 1V Z5 Z5 TRG 1 1V 1V Z6 Z6 Ext 1V 1V Booster Int In 7V Booster Out DC In 24V 1V Call out NC COM NO NC COM NO NC TRG2 EMG NC COM NO GND COM NC NO Fault 24V Call NO Volume Override Out Trigger input/24v DC out Emergency Business External Booster In CD/Tuner 24V DC out VOX Switch 24V DC out AUX VOX Switch 1k 1k L SEL1 Monitor SEL APR mode Firmware Supervision Upgrade 2ch operation 1 LBB1994 Off 2 On R Impedance Calibration GND Mic/Line LBB 199/ Vox Plena Voice Alarm Controller Max. output power 36W Rated output power 24W V~, 5/6Hz S/N. Off On Design & Quality The Netherlands USB Vox Speech filter Phantom power Off On N663 Fireman's panel LBB1994 Remote Control Panel Monitoring Message Speaker Made China 115V~ 23V~ 1 2 Router Apparatus delivered Connected for 23V~ Power Warning This apparatus must be earthed Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Instalacja Kontroler systemowy jest przystosowany do ustawienia bezpośrednio na stole lub w 19 calowym regale montażowym (19 Rack). W zestawie znajdują się 2 zaczepy służące do instalacji w regale. W celu zapoznania się ze sposobem instalacji patrz rys Stacja wywoławcza Kontroler sytemowy posiada 2 gniazda podłączenia stacji wywoławczych LBB1956/. Do podłączania stacji wywoławczych do kontrolera systemowego należy używać kabli Cat-5 Ethernet ze złączami RJ45. Jeżeli konfiguracja systemu wymaga zastosowania więcej niż 2 stacji wywoławczych, należy użyć gniazd systemowych stacji aby połączyć stacje wywoławcze ze sobą na wzajem. W celu zapoznania się ze sposobem połączenia patrz rys Plena Voice Alarm Controller Select Zone select Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone VOX Switch 1k 1k Override/Trigger Output Call station For service only V DC out Line fuse T6.3L25V for23v AC T1L25V for115v AC Rated input power:76va Call station For service only PC Digital SEL1 rys. 5.2:Zaczepy do montażu w regale 5 6 VOX Switch 1 2 SEL Firmware Upgrade Off On S 2 Należy zapewnić przynajmnniej 1 mm wolnego miejsca po obu stronach urządzenia dla umożliwienia wentylacji. Kontroler systemowy posiada wewnętrzny wentylator, którego zadaniem jest utrzymywanie temperatury wewnątrz urządzenia w bezpiecznym zakresie. Plena Impedanc Calibr 5.3 Połączenia zewnętrzne Plena Mikrofon alarmowy Kontroler systemowy posiada jedno złącze mikrofonu alarmowego. Alarmowy mikrofon ręczny jest dostarczany razem kontrolerem systemowym. W celu zapoznania się ze sposobem instalacji patrz rys W celu zablokowania złącza, należy przekęcić pierścień blokujący zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Plena rys. 5.4:Podłączanie stacji wywoławczych Plena Plena Voice Alarm Controller Fault EMG Ack Select Zone select Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Uwaga Każda sytacja wywoławcza musi posiadać odrębny numer ID (patrz 21). Jeżeli długość kabla pomiędzy stacją wywoławczą a kontrolerem systemowym przekracza 1 m, stacja wywoławcza musi być podłączona do źródła zasilania 24 V(DC) (patrz rozdział 7.2.2). rys. 5.3: Podłączanie mikrofonu alarmowego. Bosch Security Systems pl

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Configuration Software pl Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje podstawowe 5 1.1 Przeznaczenie 5

Bardziej szczegółowo

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120 Plena All-in-One 10 Watt pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-AIO10 Plena All-in-One 10 Watt Instrukcja Instalacji i Obsługi informacje o zabezpieczeniach pl Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed

Bardziej szczegółowo

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa

FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa NDN-921 pl Instrukcja instalacji i obsługi FlexiDomeHD 720p Kamera sieciowa Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 8 1.1 Ostrzeżenia 8 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści Wprowadzenie 3 Akcesoria wchodzące w zakres dostawy 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Spis treści Charakterystyka urządzenia... 4 Projekt... 6 Oznakowanie... 6 Dokumentacja... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3 Rejestratory K2-04E K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2014.03.25 Strona 1 / 34 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika.

Podręcznik Użytkownika. Profesjonalny Cyfrowy Kontroler Podręcznik Użytkownika. Wer. 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo