Plena Voice Alarm System. Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plena Voice Alarm System. Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System"

Transkrypt

1 Plena Voice Alarm System pl Instrukcja Instalacji i Obsługi Voice Alarm System

2

3 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Zabezpieczeniach pl 3 Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed instalacją lub rozpoczęciem eksploatacji tego produktu, zawsze należy zapoznać się z Instrukcjami Bezpieczeństwa, które są dostępne w osobnej publikacji (dokument nr x). Instrukcje te są dostarczane z każdym sprzętem, który może być podłączony do sieci elektrycznej. Bosch Security Systems pl

4 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Ważne Uwagi pl 4 Ważne Uwagi Jeżeli używane mają być routery, klawiatury lub więcej niż jedna stacja wywoławcza, należy skonfigurować kontroler systemowy za pomocą dołączonego oprogramowania. Do połaczenia pomiędzy kontrolerem systemowym, a routerami należy używać kabla ekranowanego(cat-5). Nie podłączać ekranowania jednocześnie do kontrolera systemowego i routera! Domyślna, fabrycznie ustawiona konfiguracja kontrolera systemowego Plena Voice Alarm Controller jest następujaca: Samodzielny moduł systemowy skonfigurowany do współpracy z systemem spełniającym wymogi normy ISO 6849, gdy jest stosowany w połączeniu z zapasowym wzmacniaczem mocy Plena oraz kompatybilnymi głośnikami z okablowaniem. System jednokanałowy. Sygnalizacja stanu działania (nadzór) jest zapewniona w następujących przypadkach: Linie głośnikowe (odstęp pomiędzy pomiarami 9 sekund, dokładność 15% ) Główny oraz zapasowy wzmacniacz mocy Wykrywanie zwarć do masy ( Ground short ) Zasilanie sieciowe i akumulatorowe Nadzór mikrofonu alarmowego Pamięć Aby działały panele zdalnego sterowania,musi być zastosowana wersja 2. lub wyższa oprogramowania wbudowanego w urządzenie (firmware). Oznaczenie wersji fabrycznie zainstalowanego oprogramowania firmware jest umieszczone na każdym elemencie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (LBB199/, LBB1992/, LBB1956/, LBB1995/, LBB1996/, LBB1997/, LBB1998/, LBB1999/). Jeżeli nie umieszczono naklejki informującej o wersji oprogramowania firmware, zainstalowane jest oprogramowanie w wersji 1.x Dziękujemy za wybranie produktu firmy Bosch Security Systems. Bosch Security Systems pl

5 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl 5 Spis trésci Ważne informacje o zabezpieczeniach... 3 Ważne Uwagi... 4 Spis tre\oeci... 5 Rozdział 1 - Wstęp Wprowadzenie Cel Dokument elektroniczny Odbiorcy instrukcji Dokumenty związane Alarmy Znaki alarmów: Tabele konwersji Przegląd systemu Voice Alarm System Rodzaje zastosowań systemu Rodzaje obiektów zastosowania Plena Kontroler systemowy Router Stacja wywoławcza Rodzaje zastosowania Szkoły Basen Centrum handlowe Hotel Wywołania i stopnie priorytetu Wstęp Poziom priorytetu Komunikaty łączone Business call wywołanie komercyjne Emergency call - wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie Rozdział 2 - Wyposażenie Kontroler systemowy LBB199/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Router LBB1992/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Stacja wywoławcza (LBB1956/) Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Bosch Security Systems pl

6 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl 6 8. Klawiatura rozszerzająca stacji wywoławczej (LBB1957/) Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Dane techniczne Panel zdalnego sterowania LBB1996/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Zestaw panelu zdalnego sterowania LBB1998/ Wstęp Informacje ogólne Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania LBB1997/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Zestaw rozszerzenia panelu zdalnego sterowania LBB1999/ Wstęp Informacje ogólne Instalacja Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Panel sterujący strażaka LBB1995/ Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Połączenia zewnętrzne Dane techniczne Nadzór linii głośnikowej Wstęp Informacje ogólne Instalacja Dane techniczne Obciążenie sztuczne Wstęp Ustawianie zwory JP1 układu obciążenia sztucznego Instalacja Rozdział 3 - Plik konfiguracyjny Wstęp Ustawienia systemowe Wstęp Monitor - głośnik monitorujący APR mode -tryb APR Nadzór Tryb jedno- i dwukanałowy Bosch Security Systems pl

7 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl Nadzór Wstęp Reset procesora Sieć systemowa Wzmacniacze mocy Wykrywanie zwarć do masy Nadzór wejść sterujących Nadzór zasilania sieciowego Nadzór zasilania akumulatorowego Nadzór komunikatów Nadzór mikrofonu alarmowego Nadzór działania linii Kontroler systemowy Konfiguracja funkcji uaktywniania głosem VOX Konfiguracja routera Wstęp Numer ID routera Przełącznik zamykający obwód (Termination switch) Konfiguracja stacji wywoławczych Wstęp Numer ID stacji wywoławczej Czułość stacji wywoławczej Filtr mowy Termination Panel zdalnego sterowania Wstęp Ustawienie numeru ID panelu zdalnego sterowania Monitor - głośnik monitorujący Przełącznik zamykający obwód (Termination) Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania Wstęp Ustawienie numeru ID rozszerzenia panelu zdalnego sterowania Przełącznik zamykający obwód (Termination) Rozdział 4 - Obsługa Włączanie i wyłączanie Kontroler systemowy Router Kalibracja systemu Tło muzyczne Wstęp :Wybór źródła sygnału tła muzycznego Wybór stref nagłośnieniowych Wywołania komercyjne Wstęp Wybór stref nagłośnieniowych Stan niebezpieczeństwa (zagrożenia/alarmu) Wstęp Wprowadzanie systemu w stan niebezpieczeństwa Bosch Security Systems pl

8 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis treści pl Potwierdzanie stanu niebezpieczeństwa Wyprowadzanie systemu ze stanu niebezpieczeństwa Nadawanie komunikatów słownych na żywo Stan awarii Wstęp Potwierdzanie stanu awarii Wyprowadzanie systemu ze stanu awarii Wskaźniki błędów (awarii) Słowniczek pojęć specjalistycznych Wykaz modułów systemowych Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Security Systems pl

9 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 9 Rozdział 1 - Wstęp Bosch Security Systems pl

10 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 1 1 Wprowadzenie 1.1 Cel Przeznaczeniem Instrukcji Instalacji i Obsługi jest dostarczenie informacji niezbędnych do instalacji, konfiguracji i użytkowania dżwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. 1.2 Dokument elektroniczny Instrukcja Instalacji i Obsługi jest również dostępna w wersji elektronicznej w formacie Adobe Portable Document Format (PDF). W wersji elektronicznej instrukcji wszystkie odnośniki do stron, tabel, rysunków, itp. zawierają hiperłącza przenoszące do opisanego w odnośniku miejsca. 1.3 Odbiorcy instrukcji Instrukcja Instalacji i Obsługi przeznaczona jest dla instalatorów i użytkowników rozbudowanego dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. Instalatorzy i użytkownicy podstawowej wersji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System (tzn. systemu konfigurowanego i użytkowanego bez udziału komputera PC) powinni korzystać z Podstawowej Instrukcj Systemowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Basic System Manual) (patrz rozdział 1.4). 1.4 Dokumenty związane Dostępne są ponadto następujące publikacje powiązane z niniejszą instrukcją: Podstawowa Instrukcja Systemowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Basic System Manual) ( x). Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena (Plena Voice Alarm System Configuration Software Manual) ( x). 1.5 Alarmy W niniejszej instrukcji stosowane są 4 rodzaje alertów. Typ alertu jest ściśle związany ze skutkami, które mogą być wynikiem niedostosowania się do niego. Alarmy począwszy od najmniej poważnego do najbardziej poważnego są następujące: Uwaga (Note) Alarm zawierający informacje dodatkowe. Zwykle niestosowanie się do tych uwag nie powinno skutkować uszkodzeniem sprzętu lub zranieniem osób. Ostrożnie (Caution) W przypadku niepodporządkowania się alertowi może nastąpić uszkodzenie urządzenia. Ostrzeżenie (Warning) W przypadku niepodporządkowania się alertowi może nastąpić (poważne) zranienie osoby lub poważne uszkodzenie urządzenia. Niebezpieczeństwo (Danger) W przypadku niepodporządkowania się alarmowi może zaistnieć niebezpieczeństwo śmierci. 1.6 Znaki alarmów: Z wyjątkiem alertu Uwaga, rodzaj skutku, który może zostać wywołany poprzez niepodporządkowanie się alertowi wskazany jest za pomocą znaku. W przypadku alertu Uwaga znak dostarcza dalszych informacji o charakterze alertu. W niniejszej instrukcji stosowane są poniższe znaki alertów: Uwaga Ogólny znak dla uwag. Uwaga Skonsultować się ze wskazanym źródłem informacji. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Podstawowy znak ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Ryzyko porażenia prądem. Ostrzeżenie,Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo Ryzyko wyładowania elektrostatycznego. Bosch Security Systems

11 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Tabele konwersji W niniejszej instrukcji długości, masy, temperatury i inne wielkości fizyczne wyraża się w jednostkach SI. Jednostki te można zamienić na jednostki niemetryczne stosując poniższe tabele. tabela 1.1: Konwersja jednostek długości 1cal = 25,4 mm 1 mm = 1, mm 1cal = 2,54 cm 1 cm =,3937 cala 1 stopa =,348 m 1 m = stopy 1 mila = 1,69 km 1 km = 1,1 km tabela 1.2: Konwersja jednostek masy,45 kg =,4536 kg 1 kg = 2,246 lb tabela 1.3: Konwersja jednostek ciśnienia 1 psi = 68,95 hpa 1 hpa =,145 psi Uwaga 1 hpa = 1 mbar. F = C C = --- ( F 32) 9 Bosch Security Systems pl

12 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 12 2 Przegląd systemu 2.1 Voice Alarm System Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System jest systemem nagłośnienia i ostrzegania głosowego, którego wszystkie funkcje spełniają wymagania norm dotyczących ewakuacji, takich jak IEC6849, NEN2575 oraz BS5839/ Rodzaje zastosowań systemu Typowymi zastosowaniami dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System są: tworzenie niewielkich systemów ostrzegawczych, które muszą spełniać normy dotyczące ewakuacji, tworzenie systemów średniej wielkości w których wystarczające jest zastosowanie wywołania jednokanałowego, oraz tworzenie dużych systemów, składających sie z dużej liczby niewielkich sterf nagłośnienia. 2.3 Rodzaje obiektów zastosowania Obiekty, w których można zastosować dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System obejmują: Sklepy i supermarkety Fabryki Wieżowce Biurowce Szkoły Obiekty rekreacyjne Hotele Niewielkie lotniska 2.4 Plena Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System stanowi część rodziny produktów Plena. Plena dostarcza systemy nagłośnienia publicznego do użytku w miejscach pracy, kultu religijnego, handlu, lub rozrywki. Jest to rodzina produktów składająca się z elementów tworzących wspólnie system nagłośnienia zaprojektowany do zastosowania praktycznie w każdych okolicznościach. Obejmuje ona miksery, wzmacniacze wstępne, systemowe oraz wzmacniacze mocy, moduły źrodeł sygnału, cyfrowe urządzenia nagrywającoodtwarzające, eliminatory sprzężeń akustycznych, konwencjonalne i komputerowe stacje wywoławcze, systemy All-in-One oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Dzięki dobranym parametrom akustycznym, elektrycznym i mechanicznym, każdy element systemu zaprojektowany jest w sposób mający na celu uzupełnienie wszystkich pozostałych elementów Praesideo Istnieje możliwość połączenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System z cyfrowym systemem nagłośnieniowo-ostrzegawczym Praesideo. KIedy wyjście audio systemu Praesideo jest podłączone do wejścia audio z funkcją VOX systemu Plena Voice Alarm System, wywołania nadawane za pośrednictwem systemu Praesideo zyskują priorytet nad wywołaniami nadawanymi za pośrednictwem systemu Plena Voice Alarm System. 2.5 Kontroler systemowy Wstęp Kontroler systemowy LBB199/ jest sercem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Plena Voice Alarm System. Kontroler systemowy przekazuje wywołania alarmowe, wywołania komercyjne, jak również tło muzyczne maksymalnie do 6 stref nagłośnieniowych. rys. 2.1: Kontroler systemowy Uwaga Kontroler systemowy zakupiony w regionie Azji i Pacyfiku posiada inną osłonę przycisku wywołania alarmowego o niebezpieczeństwie Mikrofon ręczny Kontroler systemowy wyposażony jest w mikrofon ręczny, który można używać do nadawania komunikatów o ninebezpieczeństwie. Bosch Security Systems

13 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Wewnętrzny wzamacniacz mocy. Kontroler systemowy posiada wewnętrzny wzmacniacz o mocy 24 W, który może być używany w trybie pracy jedno- jak i dwukanałowej. W trybie jednokanałowym wszystkie wywołania oraz sygnał tła muzycznego wzmacniane są przez wewnętrzny wzmacniacz mocy. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzny wzmacniacz mocy, pełniący funkcję wzmacniacza rezerwowego. W trybie dwukanałowym sygnał tła muzycznego wzmacniany jest przez wzmacniacz wewnętrzny, podczas gdy wszystkie wywołania są wzmacniane przez zewnętrzny wzmacniacz mocy Wewnętrzny menadżer komunikatów cyfrowych Kontroler systemowy posiada wewnętrzny menadżer komunikatów cyfrowych, który przekształca pliki (.wav) w komunikaty, które można odtworzyć za pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System Sygnalizacja stanu działania Kontroler systemowy posiada wszystkie funkcje nadzoru wymagane do spełnienia norm dotyczących ewakuacji. Prz włączonej funkcji nadzoru, awaria jednej z nadzorowanych funkcji spowoduje włączenie sygnalizacji wskaźnikiem LED na płycie czołowej kontrolera Sterujące wejścia wyzwalające Na płycie tylnej kontrolera znajduje się 6 wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie emergency (EMG) oraz 6 wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne business. Systemy zewnętrzne mogą używać sterujących wejść wyzwalających do inicjowania wywołań alarmowych i komercyjnych za pośrednictwem systemu Plena Voice Alarm System Panel zdalnego sterowania Panel zdalnego sterowania LBB1996/ Voice Alarm Remote Control, umozliwia obsługe kontrolera systemowego z oddalonego miejsca. Panel zdalnego sterowania jest rownież dostępny jako zestaw (LBB1998/ Voice Alarm Remote Control Kit), do tworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta. Kontroler systemowy można obsługiwać za pomocą maksymalnie 2 paneli zdalnego sterowania. Panel sterujący strażaka, LBB1995/ Fireman s Panel, jest szczególnym rodzajem panelu zdalnego sterowania. 2.6 Router Wstęp Router (LBB1992/) może służyć do zwiększenia liczby stref nagłośnieniowych oraz sterujących wejść wyzwalających obsługiwanych przez system. rys. 2.2: Router Strefy nagłośnieniowe Kontroler systemowy może zarządzać maksymalnie 6 strefami nagłośnieniowymi. Aby zwiększyc liczbę stref nagłośnieniowych systemu, do kontrolera systemowego można podłączyć jeden lub więcej routerów LBB1992/. Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 stref nagłośnieniowych. Poniewać możliwe jest podłączenie 9 routerów, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena może zarządzać maks. 6 strefami nagłośnieniowymi Sterujące wejścia wyzwalające Kontroler systemowy może zarządzać maksymalnie 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi funkcje komercyjne. Aby zwiększyć liczbę wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz liczbę wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne w systemie, do kontrolera systemowego można podłączyć jeden lub więcej routerów LBB1992/. Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 wejść sterujących wyzwalających alarm o niebezpieczeństwie (EMG) oraz 6 wejść sterujących wyzwalających funkcje komercyjne. Ponieważ możliwe jest podłączenie 9 routerów, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena może zarządzać maks.6 wejściami sterującymi wyzwalającymi alarm o niebezpieczeństwie (EMG), a także 6 wejściami sterującymi wyzwalającymi funkcje komercyjne. Bosch Security Systems pl

14 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Zewnętrzne wzmacniacze mocy Router nie posiada wewnętrznego wzmacniacza mocy. Kiedy moc dostarczana przez kontroler systemowy jest niewystarczająca, istnieje możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych wzmacniaczy mocy do każdego routera. W systemach zawierających kilka routerów, zewnętrzne wzmacniacze mocy można podłączyć w celu wzmocnienia wywołań lub tła muzycznego, lub moga one pełnić funkcje wzmacniaczy rezerwowych Panel zdalnego sterowania Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania LBB1997/ Voice Alarm Remote Control Extension, umozliwia obsługe routera z oddalonego miejsca. Rozszerzenie panelu zdalnego sterowania jest rownież dostępne jako zestaw (LBB1998/ Voice Alarm Remote Control Extension Kit), do tworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta. 2.7 Stacja wywoławcza Wstęp W celu nadawania komunikatów komercyjnych, do dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System można podłaczyć stację wywoławczą LBB1956/ Call Station. Do dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System można podłaczyć maks. 8 stacji wywoławczych Przyciski Każda stacja wywoławcza posiada przyciski wyboru stref nagłośnieniowych oraz przycisk mikrofonowy PTT (Push To Talk Naciśnij aby mówić). Przyciski wyboru stref nagłośnieniowych można skonfigurować do wyboru pojedynczych stref nagłośnieniowych lub grup stref w systemie. Przyciskowi mikrofonowemu PTT można przypisać dźwięk gongu odtwarzany na początku (pre chime), lub na końcu wywołania komercyjnego (post chime) Sygnalizacja stanu działania Stacja wywoławcza nie podlega nadzorowi. W celu wypełnienia norm dotyczących ewakuacji, dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Voice Alarm System wyłącza stacje wywoławcze podczas nadawania komunikatów o niebezpieczeństwie Klawiatura Każdy router może rozszerzyć system o dodatkowe 6 stref nagłośnieniowych. Aby umożliwić skierowanie wywoań do dodatkowych stref nagłośnienia, do stacji wywoławczej można podłączyć klawiaturę LBB1957/. Do stacji wywoławczej można podłączyć maks. 8 klawiatur. rys. 2.4: Klawiatura stacji wywoławczej rys. 2.3: Stacja wywoławcza Bosch Security Systems

15 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 15 3 Rodzaje zastosowania 3.1 Szkoły Wstęp Szkoły stanowią przykład zastosowania ostrzegawczego sysytemu dźwiękowego, gdzie konieczne jest ustanowienie dużej liczby stref nagłośnienia przy wymaganej stosunkowo niskiej mocy przypadającej na strefę. Głownymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej odpowiednika). W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji uczniów i nauczycieli, systemy EVAC dla szkół powinny również obsługiwać nadawanie dzwonków sygnalizujących początek/koniec lekcji, jak również powinny mieć możliwość nadawania komunikatów słownych do poszczególnych sal lekcyjnych i miejsc ogólnie dostępnych. Nie jest niezbędna możliwość nadawania tła dźwiękowego. Ponieważ w sali lekcyjnej poziom hałasu zewnętrznego jest zazwyczaj niski, 1 głośnik zazwyczaj wystarcza, co sprawia, że wymagana moc całkowita jest stosunkowo niska. Miejsca na zewnątrz budynku szkolnego, takie jak place zabaw i boiska sportowe będą wymagały zastosowania odpornych na czynniki atmosferyczne głośników tubowych Zestawienie wymagań Zazwyczaj 2 do 6 stref nagłośnienia (w szkołach ponadpodstawowych) Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Niskie wymagania dotyczące mocy (1 głośnik na salę lekcyjną) Panel sterujący strażaka niedaleko głównego wejścia do budynku Stacja wywoławcza w głównym pomieszczeniu biurowym Pożądane dodatkowe funkcje systemu nagłośnienia, np. dzwonki Tło muzyczne w miejscach rekreacji opcjonalne Rozwiązanie dla systemu 3-strefowego Kontroler systemowy systemu Plena Voice Alarm System kieruje komunikaty do 6 stref nagłośnienia, pozostałe 24 strefy wymagają zastosowania dodatkowych czterech routerów 6-strefowych. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatow do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu głownego wejścia Wymagania dla zasilania W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników o mocy 6 W każdy. System taki jest wystarczający dla szkoły średniej wielkości z 24 salami lekcyjnymi, 4 toaletami/szatniami, pokojem nauczycielskim i 2 biurami. Każde z tych pomieszczeń wymaga zastosowania 1 głośnika. Stołówka, aula, boiska i korytarze zawyczaj wymagają zastosowania większej liczby głośników w jednej strefie nagłośnienia. Dodatkowy końcowy wzmacniacz mocy Plena używany jest jako wzmacniacz rezerwowy Rozmieszczenie Patrzrys. 3.1, tabela 3.1 oraz tabela 3.2. tabela 3.1:Strefy naglośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1-22 Sale lekcyjne 22 x 6 W Z23 Toalety/szatnie 4 x 6 W Z24 Pokój nauczycielski 1 x 6 W Z25-26 Pomieszczenia biurowe 2 x 6 W Z27 Korytarze 4 x 6 W Z28 Aula 2 x 6 W Z29 Stołówka 2 x 6 W Z3 Boiska 1 x 1 W Ogółem 232 W tabela 3.2: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 4 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 4x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 1x LBB1957/ Klawiatura stacji 4x wywoławczej LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x Bosch Security Systems pl

16 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 16 Z25-3 Z19-24 Z13-18 Z7-12 Z1-6 LBB1992/ LBB193/ LBB199/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1996/ LBB1997/ rys. 3.1: Przykład zastosowania sytemu w szkole Bosch Security Systems

17 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Basen Wstęp Baseny i inne znajdujące się pod dachem obiekty sportowe i rekreacyjne stanowią przykłady stosowania mniejszych systemów z niewielką liczbą stref nagłośnienia. Głównymi priorytetami są tu możliwość doskonałego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej odpowiednika), pomimo iż w niektórych strefach nagłosnieniowych nadawane jest tło muzyczne. System EVAC dla basenu wymaga połączenia systemu ostrzegawczego i systemu nagłośnieniowego, przez który podawane są zwykłe komunikaty oraz opcjonalnie tło muzyczne. Aby zapewnić wszystkim odwiedzającym możliwość usłyszenia komunikatów o niebezpieczeństwie w miejscach o stosunkowo dużym natężeniu hałasu, moc wyjściowa przypadająca na jedną strefę nagłośnienia jest stosunkowo wysoka. Inne pomieszczenia, takie jak np przebieralnie i pomieszczenia biurowe wymagają zastosowania mniejszej mocy Zestawienie wymagań Zazwyczaj do 6 stref nagłośnieniowych Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Wysoka moc wymagana w hałaśliwym pomieszczeniu basenu Panel sterujący strażaka niedaleko wyjścia ewakuacyjnego Stacja wywoławcza w pomieszczeniu biurowym/ recepcji Dodatkowo funkcja nagłośnienia BGM Rozwiązanie dla systemu 5-strefowego Kontroler systemu Plena Voice Alarm System obsługuje wysyłanie komunikatów do 6 stref, więc nie jest konieczna instalacja dodatkowych routerów. Pomieszczenie biurowe/recepcja wyposażone jest w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat Wymagania dotyczące mocy W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników o mocy 6 W każdy. Pomieszczenie basenu wymaga zastosowania tubowych głośników muzycznych dużej mocy, przystosowanych do pracy w warunkach dużej wilgotności. Barek z przekąskami wymaga zastosowania głośników skrzynkowych do odtwarzania muzyki. Strefy nagłośnieniowe są zdefiniowane w sposób przedstawiony w tabeli. Dodatkowy końcowy wzmacniacz mocy Plena używany w trybie dwukanałowym jest jako wzmacniacz rezerwowy Rozmieszczenie Patrzrys. 3.2, tabela 3.3 oraz tabela 3.4 tabela 3.3: Strefy naglośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1 Basen kryty 5 x 3 W Z2 Basen dla dzieci 2 x 1 W Z3 Przebieralnie/szatnie 4 x 6 W Z4 Bar przekąskowy 4 x 6 W Z5 Biuro 2 x 6 W Ogółem 23 W tabela 3.4: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1x LBB1956/ Stacja wywoławcza 1x LBB1957/ Klawiatura stacji 4x wywoławczej LBB193/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

18 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 18 Z1-5 LBB193/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1996/ rys. 3.2: Przykład zastosowania systemu na basenie Bosch Security Systems

19 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Centrum handlowe Wstęp Centra handlowe stanowią przykład zastosowania ostrzegawczego sysytemu dźwiękowego, gdzie konieczne jest ustanowienie dużej liczby stref nagłośnienia przy zmiennej mocy wyjściowej przypadającej na strefę. Głownymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849 (lub jej lokalnego odpowiednika). W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji klientów i personelu sklepów, systemy EVAC dla centrów handlowych powinny również obsługiwać nadawanie tła muzycznego (BGM) do miejsc ogólnie dostępnych. Powinna istnieć możliwość indywidualnego wywołania każdego sklepu lub domu towarowego. Podczas nadawania komunikatów o niebezpieczeństwie, zyskuje on automatycznie priorytet nad nadawanym do poszczególnych sklepów tłem muzycznym. Wymaganiem opcjonalnym jest system nagłośnienia służący do nadawania ogólnych komunikatów dla klientów Zestawienie wymagań Zazwyczaj do 6 stref nagłośnieniowych Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Zmnienna moc przypadająca na strefę nagłośnieniową Stacja wywoławcza w pomieszczeniu głównym służb ochrony Dodatkowo funkcja systemu nagłośnieniowego (stan normalny - brak zagrożenia) BGM w miejscach ogólnie dostępnych BGM z możliwością lokalnego wyłączenia z zewnątrz w sklepach Rozwiązanie dla systemu 54-strefowego Kontroler systemowy systemu Plena Voice Alarm System kieruje komunikaty do 6 stref nagłośnienia, pozostałe 48 wymagają zastosowania dodatkowych ośmiu routerów 6-strefowych. Główne pomieszczenie służb ochrony jest wyposażone w panel zdalnego sterowania i stację wywoławczą oraz klawiatury do nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia, podczas gdy kontroler systemowy oraz routery są umieszczone w ognioodpornej skrzynce lub w piwnicy. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu głównego wejścia lub wyjścia ewakuacyjnego (w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych). Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat wymagania dotyczące mocy Każda sterfa posiada inne wymagania dotyczące mocy wyjściowej, od małych sklepów z jednym głośnikiem, do kilkupiętrowych domów towarowych wymagających zastosowania większej liczby głośników. Parkingi i przejścia na wolnym powietrzu wymagają zastosowania odpornych na czynniki atmosferyczne głośników tubowych lub projektorów dźwięku. Aby umożliwić stopniową ewakuację z poszczególnych pięter centrum handlowego, miejsca ogólnie dostępne są podzielone na strefy naglośnieniowe. W celu zapewnienia dodatkowej mocy zastosowano dodatkowe końcowe wzmacniacze mocy Plena dla trybu dwukanałowego oraz jako wzmacniacze rezerwowe Rozmieszczenie Patrzrys. 3.3, tabela 3.5 oraz tabela 3.6 tabela 3.5:Strefy nagłośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1-3 3 małych sklepów/kiosków 3 x 6 W Z sklepów 12 x 6 W Z sklepów średniej wielkości 24 x 6 Z47 Pomieszczenie główne służb 1 x 6 W ochrony Z48 Pomieszczenia biurowe 4 x 6 W Z49 Przejścia -parter 4 x 6 W Z5 Galeria 1 piętro 1 x 6 W Z51 Galeria 2 piętro 1 x 6 W Z52 Główne patio 4 x 18 W Z53 Parking - poziom 1 6 x 1 W Z54 Parking - poziom 2 6 x 1 W Ogółem 858 W tabela 3.6: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 8 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1 x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 8 x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 1 x LBB1957/ Klawiatura stacji wywoławczej 5 x LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x LBB1938/ Wzmacniacz mocy (48 W) 2 x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

20 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 2 Z49-54 Z43-48 Z37-42 Z31-36 Z25-3 Z7-12 Z13-18 Z19-24 Z1-6 LBB1938/ LBB1935/ LBB1935/ LBB1992/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1996/ LBB1957/ LBB1956/ LBB1995/ LBB1997/ rys. 3.3: Przykład zastosowania systemu w centrum handlowym Bosch Security Systems

21 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl Hotel Wstęp Mniejsze hotele stanowią przykład zastosowania ze stosunkowo niewielką liczbą stref nagłośnieniowych, w każdej z nich wymagana jest moc średnia do wysokiej. Głównymi priorytetami są tu możliwość łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych i zgodność systemu z wymaganiami normy IEC6849. W dodatku do obowiązkowego systemu ostrzegania dźwiękowego służącego do sygnalizacji konieczności ewakuacji gości hotelowych i personelu systemy EVAC dla hoteli powinny również obsługiwać nadawanie tła muzycznego w restauracji, barze i holu oraz zapewniać możliwość nadawania ogólnych komunikatów przywoławczych. Aby umożliwić wszystkim gościom hotelowym usłyszenie komunikatu o niebezpieczeństwie, moc przypadająca na jedną strefę nagłośnieniową jest stosunkowo wysoka. Miejsca na zewnątrz, takie jak parkingi, wymagają zastosowania odpornych na działanie czynników atmosferycznych głośników tubowych Zestawienie wymagań Zazwyczaj 1 do 2 stref nagłośnieniowych w małych hotelach. Kluczowe znaczenie możliwości łatwego zrozumienia nadawanych komunikatów słownych Wysokie wymagania dotyczące mocy (kilka głośników na piętro) Panel sterujący strażaka niedaleko wyjścia ewakuacyjnego Stacje wywoławcza w pomieszczeniu biurowym/ oraz recepcji Dodatkowo funkcja przywoławcza dla podawania komunikatów przywoławczych dla gości hotelowych. BGM w holu i restauracji Rozwiązanie dla systemu 12-strefowego Kontroler systemu Plena Voice Alarm System obsługuje wysyłanie komunikatów do 6 stref, więc obsługa dodatkowych 6 stref wymaga zastosowania jednego routera. Zarówno pomieszczenie biurowe jak i recepcja wyposażone są w stację wywoławczą oraz klawiatury dla nadawania komunikatów do poszczególnych stref nagłośnienia. Panel strażaka, posiadający najwyższy stopień priorytetu znajduje się w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Plena Voice Alarm System jest systemem dwukanałowym, więc tło muzyczne (BGM) może być nadawane w strefach, do których nie jest nadawany komunikat Wymagania dotyczące mocy W kontrolerze systemowym znajduje się wzmacniacz mocy 24 W, co umożliwia podłączenie do 4 głośników (6 W). W celu zapewnienia dodatkowej mocy w trybie pracy dwukanałowej zastosowano dodatkowe końcowe wzmacniacze mocy Plena, które mogą również służyć jako wzmacniacze rezerwowe. Aby umożliwić stopniową ewakuację z poszczególnych pięter hotelu, miejsca mieszkalne dla gości podzielone są na oddzielne strefy. W każdej z nich zastosowano 13 głośników sufitowych na korytarzach. W barze zastosowano głośniki skrzynkowe, podczas gdy na parkingu, odporne na działąnie warunków atmosferycznych głośniki tubowe Rozmieszczenie Patrzrys. 3.4, tabela 3.7 oraz tabela 3.8 tabela 3.7: Strefy nagłośnieniowe Strefa Opis Moc nagłośnieniowa Z1 Bar 3 x 6 W Z2 Restauracja 6 x 6 W Z3 Hall 2 x 6 W Z4 Biuro 1 x 6 W Z5 Kuchnie 2 x 6 W Z6 Parking 3 x 1 W Z7-12 Piętra 1 do 6 78 x 6 W Ogółem 582 W tabela 3.8: Moduły systemowe Moduł Opis Nr. systemowy LBB199/ Kontroler systemowy 1 x LBB1992/ Router 1 x LBB1996/ Panel zdalnego sterowania 1 x LBB1997/ Rozszerzenie panelu 1 x zdalnego sterowania LBB1956/ Stacja wywoławcza 2 x LBB1957/ Klawiatura stacji 3 x wywoławczej LBB1935/ Wzmacniacz mocy (24 W) 1x LBB1938/ Wzmacniacz mocy (48 W) 2 x PLN-DVDT Tuner DVD 1x Bosch Security Systems pl

22 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 22 LBB1938/ Z7-12 Z1-6 LBB1935/ LBB1992/ PLN-DVDT LBB199/ LBB1997/ LBB1996/ LBB1957/ LBB1956/ rys. 3.4: Przykład zastosowania systemu w hotelu Bosch Security Systems

23 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 23 4 Wywołania i stopnie priorytetu. 4.1 Wstęp Ponieważ system Plena Voice Alarm System jest publicznym systemem nagłośnienia oraz dźwiękowym systemem ostrzegawczym, jest on używany do nadawania tła muzycznego, komunikatów komercyjnych oraz komunikatów o niebezpieczeństwie. 4.2 Poziom priorytetu Każdemu wywołaniu przypisany jest poziom priorytetu. Jeżeli dwa lub więcej wywołań adresowanych jest do tej samej sterefy nagłośnieniowej, lub do wysłania ich zachodzi potrzeba skorzystania ze wspólnych zasobów (np z wewnętrznego managera komunikatów cyfrowych kontrolera systemowego), wywołanie o niższym stopniu priorytetu zostaje przerwane natychmiast w momencie zainicjowania wywołania posiadającego wyższy stopień priorytetu. Stopień priorytetu zależny jest od elementu systemu, który zainincjował wywołanie i musi byc ono skonfigurowane za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. Uwaga W celu zapoznania się z oprogramowaniem konfiguracyjnym patrz Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania (Configuration Software Manual) ( x) Jeżeli dwa lub więcej wywołań o tym samym stopniu priorytetu adresowanych jest do tej samej sterefy nagłośnieniowej, lub do wysłania ich zachodzi potrzeba skorzystania ze wspólnych zasobów (np z wewnętrznego managera komunikatów cyfrowych kontrolera systemowego), wywołanie o nadawane wcześniej zostaje przerwane natychmiast w momencie zainicjowania następnego wywołania posiadającego taki sam stopień priorytetu. Wyjątek od tych reguł stanowią komunikaty łączone (patrz rozdział 4.3). 4.3 Komunikaty łączone Kiedy nadane są dwa, lub więcej, komunikaty bazujące na tym samym szablonie komunikatu łączonego i mają one ten sam priorytet, komunikaty nakładają się na siebie. W tym przypadku komunikat nadany najpóźniej nie wstrzyma nadawania komunikatu, którego nadawanie rozpoczęło się wcześniej. Komunikat łączony można utworzyć za pomocą programu konfiguracyjnego. 4.4 Business call wywołanie komercyjne Wywołanie komercyjne (business call) jest to wywołanie na żywo, kiedy system pracuje w stanie normalnym. Wywołania komercyjne zawsze posiadają stopnie priorytetu od 2 do 8, a ich nadawanie może być zainicjowane przez: Wejścia wyzwalające funkcji komercyjnych Stacje wywoławcze Wejście mic/line z funkcją aktywacji głosem VOX Emergency call - wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie Wywołanie alarmowe o niebezpieczeństwie (emergency call) jest to wywołanie na żywo, kiedy system pracuje w stanie zagrożenia. Wywołania alarmowe o niebezpieczeństwie zawsze posiadają stopnie priorytetu od 9 do 19, a ich nadawanie może być zainicjowane przez: Wejścia wyzwalające funkcji alarmowych Mikrofon ręczny kontrolera systemowego. Wejście mic/line z funkcją aktywacji głosem VOX.. Bosch Security Systems pl

24 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wstęp pl 24 Pozostawiono celowo niezapisane. Bosch Security Systems

25 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl 25 Rozdział 2 - Wyposażenie Bosch Security Systems pl

26 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl 26 5 Kontroler systemowy LBB199/ 5.1 Urządzenia sterujące, złącza i wskaźniki Aby zapoznać się z rozmieszczeniem wskaźników, urządzeń sterujących oraz złączy kontrolera systemowego, patrz rys. 5.1: 1 Wskaźnik zasilania/ poziomu wysterowania - Wskaźnik sygnalizujący podłączenie do źródła zasilania oraz poziom wysterowania. Jeżeli kontroler systemowy jest podłączony do głównego (sieciowego), lub rezerwowego źródła zasilania i włączony, pali się zielona dioda LED. Miernik poziomu wysterowania służy do wizualizacji poziomu sygnału na wszystkich wejściach i wyjściach audio sterownika sieciowego: db (dioda czerwona), - 6 db, -2 db (dioda żółta). 2 Wskaźniki błędów (awarii) - 12 żółtych diod LED sygnalizujących awarię systemu (Reset procesora Processor reset,sieć systemowa Network, wzmacniacz mocy Call/EMG, wzmacniacz rezerwowy Music/Spare, zwarcie do masy Ground short, wejścia Input, zasilanie sieciowe Mains,zasilanie rezerwowe Battery, komunikat Message, mikrofon alarmowy EMG mic, panel zdalnego sterowania RCP oraz router Router) oraz 12 żółtych diod LED sygnalizujących awarię linii głośnikowych. Sygnalizacja awarii jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy właczona jest funkcja monitorowania stanu działania (nadzoru). (patrz rozdział 28.4). Jeżeli funkcja nadzoru systemu jest wyłączona, pali się żółta dioda Disabled. 3 Przyciski stanu awarii - Za pomocą dwóch przycisków dokonuje się potwierdzenia (Ack) oraz resetu (Reset) stanu awarii (patrz 28). 4 Przyciski stanu niebezpieczeństwa - Za pomocą dwóch przycisków dokonuje się potwierdzenia (Ack) oraz resetu (Reset) stanu niebezpieczeństwa (patrz 27). 5 Przełączniki wyboru stref nagłośnieniowych, do których wysyłany jest komunikat o niebezpieczeństwie - Sześć przycisków, za pomocą których dokonuje się wyboru stref nagłośnieniowych, do których należy wysłać komunikat o niebezpieczeństwie (patrz 27). Każdy przycisk posiada zieloną i czerwoną diodę LED. Sześć diod czerwonych pokazuje strefy nagłośnieniowe, wybrane do nadania komunikatu o niebezpieczeństwie. Wybór stref, do których kierowany jest komunikat komercyjny jest potwierdzany przez zapalenie się sześciu diod zielonych. 6 Przełączniki wyboru stref nagłośnieniowych, do których wysyłany jest sygnał tła muzycznego - Sześć przycisków, za pomocą których dokonuje się wyboru stref nagłośnieniowych, do których ma być wysyłany sygnał tła muzycznego (patrz 25). Nad każdym przyciskiem umieszczona jest zielona dioda LED, a pod nim pokrętło regulacyjne. Wybór stref, do których kierowany jest sygnał tła muzycznego potwierdzany jest przez zapalenie się zielonych diod LED. Sześć pokręteł służy jako potencjometry głośności w strefach nagłośnieniowych, przy pomocy których dokonuje się regulacji głośności tłą muzycznego w poszczegółnych strefach nagłośnieniowych. 7 Potencjometr główny - Pokrętło służące do ustawienia ogólnego poziomu głośności sygnału tła muzycznego (patrz 25). 8 Przycisk wyboru źródła sygnału tła muzycznego - Za pomocą tego przycisku dokonuje się wyboru źródła sygnału tła muzycznego (CD/Tuner lub Aux). Wybór źródła potwierdzany jest przez zapalenie się zielonej diody LED (see 25). 9 Pokrętła do regulacji dźwięku tła muzycznego - Dwa pokrętła służące do regulacji niskich i wysokich częstotliwości tła muzycznego (patrz 25). 1 Przycisk wywołania ogólnego- Przyciskiem tym dokonuje się wyboru wysłania komunikatu jednocześnie do wszystkich stref nagłośnieniowych. Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 11 Przycisk sprawdzenia wskaźników -Przycisk ten służy do sprawdzania prawidłowości działania wszystkich wskaźników diodowych znajdujących się na płycie przedniej kontrolera systemowego oraz dołączonych do niego routerów, paneli zdalnego sterowania, rozszerzeń paneli zdalnego sterowania oraz paneli strażaka. Kiedy przycisk pozostaje wciśnięty, palą się wszystkie diody LED (patrz 28). 12 Przycisk alarmowy - przycisk służący do wprowadzania systemu w tryb pracy w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 13 Przycisk komunikatu stanu podwyższonej gotowości (Alert) - Przyciskiem tym dokonuje się wyboru komunikatu stanu podwyższonej gotowości (Alert message). Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). 14 Przycisk komunikatu alarmowego (Alarm) - Przyciskiem tym dokonuje się wyboru komunikatu alarmowego (Alarm message). Przycisk jest aktywny wyłącznie kiedy system pracuje w stanie niebezpieczeństwa (patrz 27). Bosch Security Systems

27 1 k 1 k N6 63 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Plena Voice Alarm Controller db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Network Call/EMG Music/Spare Mains Battery Message EMG mic A Disabled B Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Fault Ack EMG Zone select Alarm Ground short Input RCP Router Zone5 Zone6 Reset Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Alert message All call Select Zone select Alarm message Indicator test CD/Tuner Aux EMG mic Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Int Booster Ext Booster A 1V 1V 1V 1V 1V 1 Channel 2 Channel BGM/ C all BGM/Spare N.C./Spare Call B 1V 1V 1V 1V 1V Override/Trigger Output 24V Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z5 Z4 Z6 Z5 TRG 1 NC NC NO COM EMG NO COM NC COM Fault NO NC COM C all NO NC 24V Volume Override NO TRG2 Trigger input/24v DC out Emergency Business V DC out VO X Switch 24V DC out VOX Switch Call station For ser vice only SEL1 Monitor SEL APR mode Firmware Supervision Upgrade 2ch operation 1 Reserved Off 2 On Impedance Calibration Off On LBB 199/ Plena Voice Alarm Controller Max. output power 36W Rated output power 24W V~, 5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands USB Made in China Reserved Line fuse T6.3L25V for23v AC T1L25V for115v AC Reserved 115V~ 23V~ Apparatus delivered C onnected for 23V~ Rated input power:76va Power Z6 Ext B ooster In DC In 1V 1V 24V 1V 1V 7 V 1 V Z6 Int B ooster Out C all out GND Out External Booster In CD/Tuner AUX PC L R GND Mic/Line Vox Vox Speech filter Phantom power Off On EMG. Mic Digital Mess age Monitoring Speaker Remote Control Panel 1 2 Router W arning This apparatus must be earthed rys. 5.1: Kontroler systemowy - widok z przodu i z tyłu. 15 Wejście mikrofonowe - wejście mikrofonowe umożliwia dołączenie ręcznego mikrofonu alarmowego (patrz rozdział 5.3.1). 16 Bracket - Zaczep ręcznego mikrofonu alarmowego dostarczanego z kontrolerem systemowym. 17 Głośnik monitorujący - Wbudowany głośnik monitorujący. 18 Wyjścia stref nagłośnieniowych - Sześć wyjść służących do podłączania głośników do kontrolera systemowego. Każde wejście strefy nagłośnieniowej składa się z dwóch wyjść linii głośnikowych (patrz rozdział 5.3.6). 19 Wyjścia systemów obejścia regulacji głośności. - Sześć wyjść systemu obejścia regulacji głośności, które uruchamiają systemy obejścia głośności w poszczególnych strefach nagłośnieniowych. (patrz rozdział 5.3.7). 2 Wyjścia stanu - trzy wyjścia wysyłające informacje o stanie dźwiekowego sytemu ostrzegawczego Plena Voice Alarm System do urządzeń innych producentów (patrz rozdział ). Bosch Security Systems pl

28 Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Sterujące wejścia wyzwalające/wyjście 24 V DC - 12 sterujących wejść wyzwalających do odbioru sygnałów pochodzących z urządzeń innych producentów oraz jedno wyjście 24 V(DC) (patrz rozdział ). 22 Gniazda stacji wywoławczych - dwa nadmiarowe gniazda RJ45 umożliwiające dołączenie stacji wywoławczych (LBB1956/) do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.2). 23 Przełaczniki ustawień serwisowych - Sześć przełączników dwustanowych DIP używanych w czasie obsługi technicznej kontrolera systemowego. Nie zmieniać pozycji tych przełączników. 24 Przełącznik kalibracji - Przełącznik, za pomocą którego dokonuje się kalibracji impedancji linii głośnikowych w celu nadzoru działania głośników (patrz rozdział 24.3). 25 Przełączniki ustawień konfiguracyjnych - zestaw przełaczników dwustanowych DIP używanych do konfiguracji systemu (patrz 17). 26 Gniazdo komputera PC - Gniazdo USB służące do podłączania kontrolera systemowego do komputera PC. Uwaga W celu zapoznania się ze sposobem podłączania kontroleraa systemowego do komputera PC patrz Instrukcja Konfiguracji Oprogramowania (Configuration Software Manual) ( x).2 27 Potencjometr mikrofonu alarmowego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności komunikatów nadawanych przy pomocy mikrofonu alarmowego. 28 Zarezerwowane - Do wykorzystania w przyszłości. 29 Zarezerwowane - Do wykorzystania w przyszłości. 3 Selektor napięcia - Selektor napięcia do wyboru napięcia w miejscowej instalacji zasilania sieciowego(patrz rozdział ). 31 Włacznik zasilania - Służy do włączania i wyłączania kontrolera sieciowego (patrz rozdział ). 32 Uziemienie - Połączenie służące do uziemienia elektrycznego kontrolera systemowego. 33 Gniazdo podłączania kabla zasilania - Służy do podłączania kontrolera sieciowego do sieci zasilania (patrz rozdział ). 34 Gniazdo routera - Gniazdo RJ45 służące do podłączania routerów (LBB1992/) do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.3) 35 Gniazdo panelu zdalnego sterowania - Dwa gniazda RJ45 służące do podłączenia paneli zdalnego sterowania (LBB1995/, LBB1996/, LBB1998/) do kontrolera systemowego. 36 Potencjometr głośnika monitorującego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności głośnika monitorującego. 37 Potencjometr głośności komunikatu cyfrowego - Pokrętło służące do ustawienia poziomu głośności komunikatu cyfrowego. Ustawienie tego poikrętła nie ma wpływu na głośność komunikatów o niebezpieczeństwie. 38 Wejście mikrofon/linia z funkcją VOX - złącze z wtykiem 6,3 mm posiadające funkcję uruchamiania głosem (VOX) służące do podłączania mikrofonu lub linii do kontrolera systemowego (patrz rozdział 5.3.9). Konfiguracji ustawień funkcji VOX dokonuje się przy pomocy przełączników dwustanowych DIP oraz przełącznika źródła (patrz rozdział 19.1). 39 Wejście stacji wywoławczej PC - Służy do podłączenia stacji wywoławczej PC. Do wykorzystania w przyszłości. 4 Wejścia BGM - Dwa wejścia służące do podłączenia zródeł sygnału tła muzycznego (BGM). Każde wejście składa się z dwóch gniazd CINCH (patrz rozdział 5.3.1). 41 Wyjście liniowe - Wyjście liniowe do podłączania zewnętrznego urządzenia nagrywającego w celu nagrywania dźwięku z systemu Plena Voice Alarm System (patrz rozdział 5.3.8). 42 Zewnetrzny wzamacniacz mocy (wyjście) - Gniazdo XLR do podłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy (patrz rozdział 5.3.4). Gniazdo jest używane łącznie z wejściem zewnętrznego wzmacniacza mocy (nr 47). 43 Wyjścia wyzwalające - Dwa wyjścia wyzwalające ogólnego przeznaczenia. Do wykorzystania w przyszłości. 44 Wyjście wewnętrznego wzmacniacza mocy - Trzy wtyki dostarczające sygnał audio o mocy 1 V z wewnętrznego wzmacniacza mocy kontrolera systemowego. 45 Wyjście wywołąnia - Wyjście zapewniające sygnał audio wywołań systemu Plena Voice Alarm System. 46 Gniazdo podłączania zasilania rezerwowego - Służy do podłączania kontrolera sieciowego do zasilania rezerwowego (patrz rozdział ). 47 Zewnetrzny wzamacniacz mocy (wejście) - Wejście do podłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy (patrz rozdział 5.3.4). Wtyki są używane łącznie z wyjściem zewnętrznego wzmacniacza mocy (nr 42). Bosch Security Systems

29 db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Mains Network Call/EM G Battery Message Music/Spare EMG mic Ground short RCP Input Router Alert message EMG mic A B Alarm message Disabled Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 All call Indicator test Fault EMG Ack - + Reset CD/Tuner Aux Zone select db -6dB -2dB Fault Indicators Processor reset Network Call/EM G Music/Spare Ground short Input Mains Battery Router Message EMG mic RCP Alert message EMG mic A B Alarm message Disabled Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 All call Indicator test Reset Alarm CD/Tuner Aux Zone select Alarm Int Booster Ext Booster 1V Z1 1V Z2 1V Z3 1V 1 Channel 2 Channel BGM/Call N.C./Spare Call BGM/Spare A B 24V 1V Z1 Z1 Z2 1V Z2 Z3 1V Z3 Z4 1V Z5 Z4 Z4 Z6 1V 1V Z5 Z5 TRG 1 1V 1V Z6 Z6 Ext 1V 1V Booster Int In 7V Booster Out DC In 24V 1V Call out NC COM NO NC COM NO NC TRG2 EMG NC COM NO GND COM NC NO Fault 24V Call NO Volume Override Out Trigger input/24v DC out Emergency Business External Booster In CD/Tuner 24V DC out VOX Switch 24V DC out AUX VOX Switch 1k 1k L SEL1 Monitor SEL APR mode Firmware Supervision Upgrade 2ch operation 1 LBB1994 Off 2 On R Impedance Calibration GND Mic/Line LBB 199/ Vox Plena Voice Alarm Controller Max. output power 36W Rated output power 24W V~, 5/6Hz S/N. Off On Design & Quality The Netherlands USB Vox Speech filter Phantom power Off On N663 Fireman's panel LBB1994 Remote Control Panel Monitoring Message Speaker Made China 115V~ 23V~ 1 2 Router Apparatus delivered Connected for 23V~ Power Warning This apparatus must be earthed Plena Voice Alarm System Instrukcja Instalacji i Obsługi Wyposażenie pl Instalacja Kontroler systemowy jest przystosowany do ustawienia bezpośrednio na stole lub w 19 calowym regale montażowym (19 Rack). W zestawie znajdują się 2 zaczepy służące do instalacji w regale. W celu zapoznania się ze sposobem instalacji patrz rys Stacja wywoławcza Kontroler sytemowy posiada 2 gniazda podłączenia stacji wywoławczych LBB1956/. Do podłączania stacji wywoławczych do kontrolera systemowego należy używać kabli Cat-5 Ethernet ze złączami RJ45. Jeżeli konfiguracja systemu wymaga zastosowania więcej niż 2 stacji wywoławczych, należy użyć gniazd systemowych stacji aby połączyć stacje wywoławcze ze sobą na wzajem. W celu zapoznania się ze sposobem połączenia patrz rys Plena Voice Alarm Controller Select Zone select Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone VOX Switch 1k 1k Override/Trigger Output Call station For service only V DC out Line fuse T6.3L25V for23v AC T1L25V for115v AC Rated input power:76va Call station For service only PC Digital SEL1 rys. 5.2:Zaczepy do montażu w regale 5 6 VOX Switch 1 2 SEL Firmware Upgrade Off On S 2 Należy zapewnić przynajmnniej 1 mm wolnego miejsca po obu stronach urządzenia dla umożliwienia wentylacji. Kontroler systemowy posiada wewnętrzny wentylator, którego zadaniem jest utrzymywanie temperatury wewnątrz urządzenia w bezpiecznym zakresie. Plena Impedanc Calibr 5.3 Połączenia zewnętrzne Plena Mikrofon alarmowy Kontroler systemowy posiada jedno złącze mikrofonu alarmowego. Alarmowy mikrofon ręczny jest dostarczany razem kontrolerem systemowym. W celu zapoznania się ze sposobem instalacji patrz rys W celu zablokowania złącza, należy przekęcić pierścień blokujący zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Plena rys. 5.4:Podłączanie stacji wywoławczych Plena Plena Voice Alarm Controller Fault EMG Ack Select Zone select Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Uwaga Każda sytacja wywoławcza musi posiadać odrębny numer ID (patrz 21). Jeżeli długość kabla pomiędzy stacją wywoławczą a kontrolerem systemowym przekracza 1 m, stacja wywoławcza musi być podłączona do źródła zasilania 24 V(DC) (patrz rozdział 7.2.2). rys. 5.3: Podłączanie mikrofonu alarmowego. Bosch Security Systems pl

Plena. Voice Alarm System. pl Installation and Operation manual

Plena. Voice Alarm System. pl Installation and Operation manual Plena Voice Alarm System pl Installation and Operation manual Plena Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 8 1.1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 8 1.2 Ważne uwagi 8 2 Informacje dotyczące instrukcji

Bardziej szczegółowo

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 Instrukcja użytkowania Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

LBB 1990/00 Sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

LBB 1990/00 Sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Systemy komunikacji LBB 1990/00 Sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena LBB 1990/00 Sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Serce dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Zgodność

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Plena Easy Line. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Wzmacniacz mocy Plena Easy Line. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Wzmacniacz mocy Plena Easy Line pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Wzmacniacz mocy Plena Instrukcja Instalacji i Obsługi pl 2 Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do ładowania akumulatorów Plena 24 VDC. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-24CH10

Urządzenie do ładowania akumulatorów Plena 24 VDC. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-24CH10 Urządzenie do ładowania akumulatorów Plena 24 VDC pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-24CH10 Urządzenie do ładowania akumulatorów Plena 24 VDC Zabezpieczeniach pl 2 Ważne informacje o zabezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Configuration Software pl Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje podstawowe 5 1.1 Przeznaczenie 5

Bardziej szczegółowo

Plena VAS configuration

Plena VAS configuration Plena VAS configuration Configuration Software pl Software manual Plena VAS configuration Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje dotyczące instrukcji 5 1.1 Przeznaczenie instrukcji 5 1.2 Dokument elektroniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz pętli indukcyjnej Plena. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-1LA10

Wzmacniacz pętli indukcyjnej Plena. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-1LA10 Wzmacniacz pętli indukcyjnej Plena pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-LA Wzmacniacz pętli indukcyjnej Plena Instrukcja Instalacji i Obsługi Ważne informacje pl 3 Ważne informacje o zabezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

Kontroler systemowy NCO-3

Kontroler systemowy NCO-3 Kontroler systemowy NCO-3 1 Informacje ogólne Dynamiczna kontrola 28 kanałów audio przesyłanych przez kabel systemowy Kontrola 256 poziomów priorytetów Wbudowany manager wiadomości Port Ethernet do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Dokumentacja techniczna systemu Praesideo Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Praesideo - dokumentacja techniczna 1 Praesideo DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Moduły systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL

OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO APS-APROSYS PL TOMMEX Sp. J. D. Kamińska, J. T. Żebrowski Biuro: Ul. Arkadowa 29 02-776 Warszawa Tel.: (022) 853 58 02 Fax: (022) 852 30 50 APS-APROSYS

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania nagłośnieniowo-ostrzegawcze Plena Elastyczne rozwiązania do zarządzania dźwiękiem

Rozwiązania nagłośnieniowo-ostrzegawcze Plena Elastyczne rozwiązania do zarządzania dźwiękiem Rozwiązania nagłośnieniowo-ostrzegawcze Plena Elastyczne rozwiązania do zarządzania dźwiękiem 2 Rozwiązania nagłośnieniowo-ostrzegawcze Plena Łatwy w rozbudowie system nagłośnieniowo-ostrzegawczy Lokalny

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przedwzmacniacz 8-krotny

Instrukcja obsługi. Przedwzmacniacz 8-krotny Instrukcja obsługi Przedwzmacniacz 8-krotny 0530 00 Opis działania Przedwzmacniacz 8-krotny wzmacnia sygnały audio z 8 źródeł, takich jak np. tuner, odtwarzacz CD, do napięcia wyjściowego 5VAC. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz Miksujący Plena

Wzmacniacz Miksujący Plena Wzmacniacz Miksujący Plena pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-1MA030-EU PLE-1MA060-EU PLE-1MA120-EU Wzmacniacz Miksujący Plena Instrukcja Instalacji i Obsługi pl 2 Ważne informacje o zabezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola.

Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola. Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Niezwykła elastyczność. Doskonała kontrola. 2 Cyfrowy system nagłośnieniowy PLENA matrix Uniwersalne rozwiązanie zapewniające doskonałe parametry audio Bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy Plena serii Easy Line Proste zarządzanie nagłośnieniem

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy Plena serii Easy Line Proste zarządzanie nagłośnieniem System nagłośnieniowo-ostrzegawczy Plena serii Easy Line Proste zarządzanie nagłośnieniem 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy Plena serii Easy Line Praktyczny system nagłośnieniowy wysokiej jakości Łatwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY PUBLIC ADDRESS SYSTEM DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie instrukcji umożliwi bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM7 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 12 2015 ELFON 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

T-220AP INSTALACYJNY DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MIKSUJĄCY

T-220AP INSTALACYJNY DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PUBLIC ADDRESS SYSTEM INSTALACYJNY DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MIKSUJĄCY BALANCED BALANCED BRIDGE BRIDGE LIMITER MIC LEFT + - LINE + - CHANNEL VOLUME RIGHT LEFT RIGHT STEREO BASS OFF ON TREBLE UNBALANCED UNBALANCED

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze mocy LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20, LBB1938/70. pl Instrukcja obsługi

Wzmacniacze mocy LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20, LBB1938/70. pl Instrukcja obsługi Wzmacniacze LBB193/2, LBB1935/2, LBB1938/2, LBB1938/7 pl Instrukcja obsługi Wzmacniacze Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 4 2 Informacje dotyczące instrukcji 5 2.1 Przeznaczenie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY PAM-T WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V

100V. Wykonanie Moc znamionowa. Nastawy regulatora. Napięcie zasilania Skuteczność Pasmo przenoszenia. Regulator. Głośnik Wymiary T- 774W 100V 35 GŁOŚNIKI T- 774H T- 774HW T-774H / T-775H / T-776H Głośniki serii T-774H, T-775H, T-776H to wysokiej klasy, dwudrożne głośniki ITC przeznaczone do montażu na ścianie. Zestawy głośnikowe posiadają indywidualne

Bardziej szczegółowo

Advanced Sound Solutions. Dźwiękowy System Ostrzegawczy ambientone został skonstruowany zgodnie z normą europejską PN-EN 54-16.

Advanced Sound Solutions. Dźwiękowy System Ostrzegawczy ambientone został skonstruowany zgodnie z normą europejską PN-EN 54-16. Dźwiękowy System Ostrzegawczy ambientone został skonstruowany zgodnie z normą europejską PN-EN 54-16. ambientone oferuje rozwiązania o doskonałych parametrach w atrakcyjnej cenie, dostosowane do wszelkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 28.11.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl www.trx.pl

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 7 styczeń 2012 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1 Mod. 1783 INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE nr ref. 1783/1 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Mikser/wzmacniacz cyfrowy BOSE FreeSpace DXA 2120 ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH. 1 z 8. BOSE Professional Systems Division. Najważniejsze cechy

Mikser/wzmacniacz cyfrowy BOSE FreeSpace DXA 2120 ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH. 1 z 8. BOSE Professional Systems Division. Najważniejsze cechy Mikser/wzmacniacz cyfrowy BOSE FreeSpace DXA 2120 Wyjścia dodatkowego można używać w przypadku wszystkich trzech trybów działania. Regulację zdalną umożliwiają dwa interfejsy użytkownika, regulator głośności

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów.

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych oraz transformatorów. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz IMPETUS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na sześciu lampach 6P14P i dwóch PCC88 na kanał. Lampy 6P14P pracują jako triody w związku z czym

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Analogowy wzmacniacz 50 W / model AF 50A AF 50A

System interkomowy. Analogowy wzmacniacz 50 W / model AF 50A AF 50A Analogowy wzmacniacz 50 W / model AF 50A AF 50A Seria AF 50 zapewnia szczególnie wysoki zakres wyjścia oraz dostęp do różnych portów dźwięku. Wzmacniacze tej serii pasują do wszelkich zastosowań, do rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Praesideo 3.0. Instrukcja Instalacji i Obsługi Cyfrowy dźwiękowy system nagłośnienia i ostrzegawczy skonstruowany

Praesideo 3.0. Instrukcja Instalacji i Obsługi Cyfrowy dźwiękowy system nagłośnienia i ostrzegawczy skonstruowany Praesideo 3.0 pl Instrukcja Instalacji i Obsługi Cyfrowy dźwiękowy system nagłośnienia i ostrzegawczy skonstruowany Praesideo 3.0 Instrukcja Instalacji i Obsługi Spis trésci pl 3 Spis trésci Spis trésci...

Bardziej szczegółowo

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe Systemy komnikacji PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe www.boschsecrity.pl Wzmacniacze klasy D o wysokiej sprawności Implsowe zasilacze sieciowe Wejścia lokalnego sygnał adio

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń kamerę sieciową przed kontaktem

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mikser Plena Easy Line. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-10M2-EU

Mikser Plena Easy Line. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-10M2-EU Mikser Plena Easy Line pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLE-10M2-EU Mikser Plena Easy Line Instrukcja Instalacji i Obsługi Ważne informacje o zabezpieczeniach pl 2 Ważne informacje o zabezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu PRAESIDEO

Wprowadzenie do systemu PRAESIDEO Wprowadzenie do systemu PRAESIDEO 1 Informacje ogólne W pełni cyfrowy system nagłośnieniowy i DSO zgodny z regulacjami EN-54-16 oraz CNBOP 28 cyfrowych kanałów audio Wbudowany manager 4 komunikatów (nadawanie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo