1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka"

Transkrypt

1 Warszawa 8 lipca 2010 r. Nr sprawy: F /10 Instytut Badań Systemwych PAN infrmuje wszczęciu pstępwania prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg pniżej Eur na: Dstawę urządzeń kmputerwych d IBS PAN 1. Nazwa raz adres Zamawiająceg Instytut Badań Systemwych PAN ; Warszawa ul. Newelska 6. REGON NIP Tryb udzielenia zamówienia Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg prwadzne jest w parciu przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Praw zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, pz. 1655, z 2008 r. Nr 171, pz. 1058, Nr 220, pz i Nr 227,pz raz z 2009 r. Nr 19, pz. 101, Nr 65, pz. 545, Nr 91, pz. 742, Nr 157, pz.1241, Nr 206, pz. 1591, Nr 219, pz i Nr 223, pz. 1778) w trybie przetargu niegraniczneg. 2. Opis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: 1. System zabezpieczenia sieciweg (Firewall sprzętwy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciwe typu B d 2 d 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka Ad System zabezpieczenia sieciweg Właściwści wielzadaniweg systemu zabezpieczeń sieciwych: 1. System zabezpieczeń musi być dstarczny jak dedykwane urządzenie zabezpieczeń sieciwych (appliance). W architekturze sprzętwej systemu musi występwać separacja mdułów: zarządzania, mdułu wyknująceg peracje kryptgraficzne, mdułu analizy ruchu w warstwie aplikacyjnej raz mdułu dpwiedzialneg za peracje sieciwe (ruting, translacje NAT, ARP lkup). Całść sprzętu i prgramwania musi być dstarczana i wspierana przez jedneg prducenta. 2. System zabezpieczeń nie mże psiadać graniczeń licencyjnych dtyczących liczby chrninych kmputerów w sieci wewnętrznej. 3. Urządzenie zabezpieczeń musi psiadać przepływnść nie mniej niż 500 Mb/s dla kntrli firewall, nie mniej niż 500 Mb/s dla inspekcji ruchu w warstwie aplikacyjnej i bsługiwać nie mniej niż jednczesnych płączeń. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 1 z 13

2 4. Urządzenie zabezpieczeń musi być wypsażne w c najmniej 12 prtów Ethernet 10/100/1000. Musi być mżliwść zamntwania w urządzeniu minimum 4 interfejsów ptycznych (SFP). 5. System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 mdelu OSI), w trybie transparentnym (tzn. w warstwie 2 mdelu OSI) raz w trybie pasywneg nasłuchu (sniffer). Funkcjnując w trybie transparentnym urządzenie nie mże psiadać sknfigurwanych adresów IP na interfejsach sieciwych. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w knfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć mżliwść jednczesnej knfiguracji pszczególnych interfejsów w różnych trybach. 6. Urządzenie musi bsługiwać prtkół Ethernet z bsługą sieci VLAN pprzez tagwanie zgdne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mgą być twrzne na interfejsach sieciwych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi bsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne rutery psiadających drębne tabele rutingu. Urządzenie musi bsługiwać prtkły Turingu dynamiczneg, nie mniej niż RIP i OSPF. 7. System zabezpieczeń musi realizwać zadania kntrli dstępu (filtracji ruchu sieciweg), wyknując kntrlę na pzimie warstwy sieciwej, transprtwej raz aplikacji. 8. System zabezpieczeń firewall zgdnie z ustalną plityką musi prwadzić kntrlę ruchu sieciweg pmiędzy bszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Plityki muszą być definiwane pmiędzy kreślnymi strefami bezpieczeństwa. 9. Plityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, prtkły i usługi sieciwe, aplikacje, użytkwników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrwanie zdarzeń i alarmwanie raz zarządzanie pasma sieci (znaczenia DiffServ). 10. System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję kmunikacji szyfrwanej HTTPS (HTTP szyfrwane prtkłem SSL) dla ruchu wychdząceg d serwerów zewnętrznych (np. kmunikacji użytkwników surfujących w Internecie) raz ruchu przychdząceg d serwerów firmy. System musi mieć mżliwść deszyfracji niezaufaneg ruchu HTTPS i pddania g właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blkwanie ataków typu explit, wirus, złśliwy kd. 11. System zabezpieczeń musi identyfikwać aplikacje bez względu na numery prtów, prtkły tunelwania i szyfrwania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi dbywać się c najmniej pprzez sygnatury i analizę heurystyczną. 12. System zabezpieczeń musi działać zgdnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle f Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blkuje wszystkie aplikacje, pza tymi które w regułach plityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jak dzwlne. Nie jest dpuszczalne, aby blkwnie aplikacji (P2P, IM, itp.) dbywał się pprzez inne mechanizmy chrny niż firewall. 13. System zabezpieczeń musi identyfikwać c najmniej 700 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelwanych w prtkłach HTTP i HTTPS nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tr, BitTrrent, emule. Zezwlenie dstępu d aplikacji musi dbywać się w regułach plityki firewall. 14. System zabezpieczeń musi umżliwiać zestawianie zabezpiecznych kryptgraficznie tuneli VPN w parciu standardy IPSec i IKE w knfiguracji site-t-site. Knfiguracja VPN musi dbywać się w parciu ustawienia rutingu (tzw. ruting-based VPN). 15. System zabezpieczeń musi wyknywać zarządzanie pasmem sieci (QS) w zakresie znaczania pakietów znacznikami DiffServ. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 2 z 13

3 16. System zabezpieczeń musi umżliwiać blkwanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, dc, szyfrwany dc, dcx, ppt, encrypted ppt, pptx, xls, szyfrwany xls, xlsx, rar, szyfrwany rar, zip, szyfrwany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, cx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rzpznawanie pliku musi dbywać się na pdstawie nagłówka i typu MIME, a nie na pdstawie rzszerzenia. 17. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu wykrywania i blkwania ataków intruzów w warstwie 7 mdelu OSI (IPS) bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, jeśli funkcja taka bjęta jest subskrypcją t subskrypcją ta pwinna być uwzględnina w fercie. 18. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu inspekcji antywiruswej, kntrlująceg przynajmniej pcztę elektrnicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP raz http bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, pza subskrypcją. Baza AV musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 19. Baza AV musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 20. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu filtrwania strn WWW w zależnści d kategrii treści strn HTTP bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, pza subskrypcją. Baza WF musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 21. System zabezpieczeń transparentnie ustala tżsamść użytkwników sieci (integracja z Active Directry i serwerami terminali). Plityka kntrli dstępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa dstępu użytkwników d kreślnych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkwnik zmieni lkalizację i adres IP. W przypadku użytkwników pracujących w śrdwisku terminalwym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tżsamści ma dbywać się również transparentnie. Pnadt system musi mieć mżliwść kształtwania ruchu sieciweg (QS) dla pszczególnych użytkwników. 22. Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi dbywać się z linii pleceń (CLI), graficznej knsli Web GUI raz scentralizwaneg systemu zarządzania. Dstęp d urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczne kryptgraficznie (pprzez szyfrwanie kmunikacji). System zabezpieczeń musi pzwalać na zdefiniwanie wielu administratrów różnych uprawnieniach. 23. System zabezpieczeń musi wyknywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umżliwiać c najmniej dstęp wielu kmputerów psiadających adresy prywatne d Internetu z wykrzystaniem jedneg publiczneg adresu IP raz udstępnianie usług serwerów adresacji prywatnej w sieci Internet. 24. System zabezpieczeń zapewnia mżliwść bezpieczneg zdalneg dstępu d chrninych zasbów w parciu standard SSL VPN bez kniecznści stswania ddatkwych licencji. 25. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść pracy w knfiguracji dprnej na awarie w trybie Active-Passive. Mduł chrny przed awariami musi mnitrwać i wykrywać uszkdzenia elementów sprzętwych i prgramwych systemu zabezpieczeń raz łączy sieciwych. 26. Wraz z urządzeniem pwinna zstać dstarczna drugie identyczne pd względem parametrów sprzętw-prgramwych urządzenie spare pzbawine licencji i przeznaczne d wymiany w przypadku uszkdzenia jednstki pdstawwej. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 3 z 13

4 27. Pmc techniczna raz szklenia z prduktu muszą być dstępne w Plsce. Usługi te muszą być świadczne w języku plskim w autryzwanym śrdku edukacyjnym. 28. Sprzęt nwy wraz z 5 letnią gwarancją. Wymagane wdrżenie w sieci kmputerwej IBS PAN raz przeszklenie pracwników Ośrdka Kmputerweg IBS PAN. Przykładwe urządzenie spełniające warunki t PALO ALTO Netwrks w wersji On-Site Spare. W ramach pstępwania musi zstać dstarczne jedn kmpletne, gtwe d pracy urządzenie. Wraz z prduktem wymagane jest dstarczenie pieki technicznej ważnej przez kres 5 lat. Opieka musi zawierać: wsparcie techniczne świadczne telefnicznie raz pcztą elektrniczną przez prducenta raz jeg autryzwaneg plskieg przedstawiciela, wymianę uszkdzneg sprzętu, dstęp d nwych wersji prgramwania, aktualizację bazy ataków IPS i definicji wirusów, a także dstęp d baz wiedzy, przewdników knfiguracyjnych i narzędzi diagnstycznych. Ad. 2 Przełączniki sieciwe typu B Wewnętrzne prty wejścia/wyjścia c najmniej 44 prty 10/100/1000 z autmatycznym wykrywaniem szybkści (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylk pełny dupleks; Typy nśników: Aut-MDIX; c najmniej 4 prty typu dual persnality każdy mże służyć jak prt RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub jak gniazd mini-gbic (na transceivery mini-gbic). Przepustwść maks. c najmniej 131 mln p/s funkcja rutingu/przełączania c najmniej 176 Gb/s bsługiwane standarty c najmniej Kmunikacja RFC 1591 DNS (klient); zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Prirytet IEEE 802.1p; Sieci VLAN IEEE 802.1Q; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1v według prtkłów i prtów; IEEE 802.1w Rapid Recnfiguratin f Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl (LACP); IEEE 802.3x Flw Cntrl; RFC 768 UDP; Prtkół RFC 783 TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Prtcl; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; Prtkół RFC 1350 TFTP (wersja 2); RFC 2030 Simple Netwrk Time Prtcl (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 3046 DHCP Relay Agent Infrmatin Optin; RFC 3376 IGMPv3 (tylk dłączanie hsta); RFC 1981 IPv6 Path MTU Discvery; RFC 2460 IPv6 Specificatin; RFC 2710 Multicast Listener Discvery (MLD) fr IPv6; RFC 2925 Remte Operatins MIB (tylk pingwanie); RFC 3019 MLDv1 MIB; RFC 3315 DHCPv6 (tylk klient); RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extensin fr IPv6; RFC 3810 MLDv2 (tylk dłączanie hsta); RFC 4022 MIB fr TCP; RFC 4113 MIB fr UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authenticatin; RFC 4253 SSHv6 Transprt Layer; RFC 4254 SSHv6 Cnnectin; RFC 4293 MIB fr IP; RFC 4419 Key Exchange fr SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4541 IGMP & MLD Snping Switch; RFC 4861 IPv6 Neighbr Discvery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Aut-cnfiguratin; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1724 RIPv2 MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accunting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC MAU MIB; RFC p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 The IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 4 z 13

5 Interfaces Grup MIB; RFC 2474 DiffServ Precedence, 8 klejek na prt; RFC 2597 DiffServ Assured Frwarding (AF); RFC 2598 DiffServ Expedited Frwarding (EF) Ingress Rate Limiting; IEEE 802.1X Prt Based Netwrk Access Cntrl RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authenticatin; RFC 2866 RADIUS Accunting; Prtkół Secure Sckets Layer (SSL). Rzmiar Tabeli Adresów c najmniej 2000 pzycji Mntaż na stjaku 19 Stan utajenia 1000 Mb: < 2,9 µs (64-bajtwe pakiety FIFO); 10 Gb/s: < 1,3 µs (64- bajtwe pakiety FIFO). Zasilanie zewnętrzne V / V; 50/60 Hz Pbór mcy c najwyżej 105 W Dstępnść zasilania 2,1 A/ 1,1 A Firmware (updaty) bezpłatnie dstępne d prducenta przez cały kres życia prduktu Sprzęt fabrycznie nwy gwarancja life time przykładwy sprzęt spełniający warunki t: HP PrCurve 2910al-48G (J9147A) Ad. 3 Serwer typu C budwa mająca zasilacz nie grszy niż raz dyspnująca ilścią miejsca na dyski nie mniejszym niż CSE-846TQ-R1200B Supermicr Chassis CSE-846TQ-R1200B, 4U, SATA/SAS (SES2), Redundant PSU 1200W, Black napęd DVD 2 sztuki SNK-P0034AP4 4U+, Active CPU Heatsink, SC743's w/ X7 DP Wrkstatin Płyta główna bsługująca prcesry raz psiadająca złącza w ilści nie mniejszej niż MBD-X8DTI-LN4F-O Supermicr MBD-X8DTI-LN4F-O, Dual Prcessr, Intel 5520 (Tylersburg) Chipset, SATA, 4x LAN, IPMI, Mtherbard - Retail Kntrler SATA bsługujący 24 kanały SATA + bsługujący standarty RAID raz psiadający funkcjnalnść nie grszą niż 9650SE-24M8 KIT 3ware 9650SE-24M8 Internal SATA II Hardware RAID Cntrller Card, Kit Bateria pdtrzymująca późniny zapis na dysk parametrach nie grszych niż BBU-MODULE-03 Battery Backup Unit fr 3ware 9650SE/9590SE/9550SX(U) HW RAID Cntrllers 2 sztuki zestawów pamięci parametrach timingwych (raz szybkści taktwania) nie grszych niż KVR1333D3S4R9SK3/6G 6GB 1333MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM (Kit f 3) SR x4 w/ts 2 sztuki prcesrów parametrach nie grszych niż (ilść jąder, szybkść taktwania, ilść pamięci cache) BX80602E5506 E5506 Xen prcessr (quad cre) *** M 4.80 GT/sec 24 sztuki dysków pjemnści, ilści pamięci cache, gwarancji, MTBF, szybkści transferu, szybkści naprawy błędów TLAR nie grszej niż WD2002FYPS HDD Desktp WESTERN DIGITAL RE4-GP 2000GB 7200rpm, Native Cmmand Queuing (NCQ) 64MB cache Serial ATA II-300 Sprzęt fabrycznie nwy gwarancja c najmniej 36 miesięcy 3. Termin wyknania zamówienia Wyknawca zrealizuje zamówienie d dnia 15 września 2010 r. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 5 z 13

6 4. Wadium: ferta musi być zabezpieczna wadium w następującej wyskści 2000 zł (część pierwsza) lub/i 1000 zł (część druga) lub/i 1000 zł (część trzecia), wadium mże być wniesine w frmie: 1. pieniądza, 2. pręczenia bankweg lub pręczenia spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, z tym, że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankwych 4. gwarancji ubezpieczeniwych, 5. pręczenia przez pdmity, których mwa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000r utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz.U.Nr 109, pz. 1158, z póżn.zm.). Wadium w frmie pieniądza należy wnieść najpóźniej d dnia składania fert na knt Wadium wnszne w frmie pręczeń, gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej należy złżyć w frmie ryginału wraz z fertą. Wadium musi być wniesine najpóźniej w terminie składania fert tj. d dnia r. Zamawiający jest zbwiązany niezwłcznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z fertą, b) zawart umwę w sprawie zamówienia publiczneg i wniesin zabezpieczenie należyteg wyknania umwy, c) zamawiający unieważnił pstępwanie, a prtesty zstały statecznie rzstrzygnięte lub upłynął termin ich składania, d) na pisemny wnisek Wyknawcy, który wycfał fertę przed terminem składania fert, który zstał wykluczny, któreg ferta zstała drzucna. 5. Opis warunków udziału w pstępwaniu raz pis spsbu dknywania ceny spełniania tych warunków. Dtyczy wszystkich części. O zamówienie mgą się ubiegać wyknawcy, którzy spełniają warunki kreślne w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień, a w szczególnści: 1) psiadają uprawnienia d wyknywania działalnści lub czynnści kreślnej przedmitem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień, 2) psiadają niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnują ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia, 4) nie pdlegają wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia, Oceny spełnienia warunków Zamawiający dkna na pdstawie złżnych przez wyknawcę świadczeń raz dkumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ. Zgdnie z art. 23 ustawy wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanwienie pełnmcnika d reprezentwania w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Przepisy dtyczące wyknawcy stsuje się dpwiedni d wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych d wyknawców zstanie dknana wg frmuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie któregklwiek warunku spwduje wykluczenie wyknawcy z pstępwania i uznanie jeg ferty za drzucną. 6. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dkna na pdstawie złżnych przez wyknawcę świadczeń raz dkumentów wskazanych w pkt 6 i 8 niniejszej SIWZ. Zgdnie z art. 23 ustawy wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanwienie pełnmcnika IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 6 z 13

7 d reprezentwania w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Przepisy dtyczące wyknawcy stsuje się dpwiedni d wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych d wyknawców zstanie dknana wg frmuły "spełnia / nie spełnia". Niespełnienie któregklwiek warunku spwduje wykluczenie wyknawcy z pstępwania i uznanie jeg ferty za drzucną. 7. Wykaz świadczeń i dkumentów, jakie mają dstarczyć wyknawcy w celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu W celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu raz w celu umżliwienia dknania ceny ferta musi zawierać następujące dkumenty (dkumenty są składane w frmie ryginału lub kpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez wyknawcę w następującej klejnści): Lp Warunki wymagane d Wyknawcy ubiegająceg się zamówienie Dkumenty ptwierdzające spełnienie wymaganych warunków 1 Oferta Wypełniny Frmularz Ofertwy - Załącznik nr 1 2 Nie pdleganie wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia Oświadczenie, że Wyknawca spełnia warunki udziału w pstępwaniu, kreślne w art.22 Załącznik nr 2 3 Ptwierdzenie wniesienia Wadium Dwdy wpłat wadium (kpie) lub pręczeń bankwych, gwarancji bankwych, gwarancji ubezpieczeniwych 8. Infrmacja spsbie przumiewania się Zamawiająceg z wyknawcami Oświadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drgą elektrniczną. Jeżeli zamawiający lub wyknawca przekazują świadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje faksem lub drgą elektrniczną, każda ze strn, na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt ich trzymania. Osbami uprawninymi przez Zamawiająceg d kntaktu z wyknawcami są: Instytut Badań Systemwych Plskiej Akademii Nauk, Bartłmiej Slarz-Niesłuchwski, Newelska 6, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , fax , Instytut Badań Systemwych Plskiej Akademii Nauk, Krzysztf Szkatuła, Newelska 6, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , fax , Gdziny pracy Zamawiająceg: d pniedziałku d piątku w gdz. d 8.00 d Termin związania fertą Termin związania fertą wynsi 30 dni. Bieg terminu związania fertą rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. 10. Opis spsbu przygtwywania fert Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę. Wszelkie zmiany w fercie pwinny być parafwane przez wyknawcę. Kszty związane z przygtwaniem i dstarczeniem ferty pnsi wyknawca. Oferta musi być pdpisana przez sbę (sby) upważniną d reprezentwania wyknawcy na zewnątrz. W przypadku, gdy wyknawcę reprezentuje inna sba aniżeli wskazana w treści aktualneg dpisu z właściweg rejestru lub zaświadczenia wpisie d ewidencji (w szczególnści pełnmcnik inny niż prkurent) d ferty należy załączyć dkument ptwierdzający umcwanie tej sby d złżenia ferty - w ryginale lub ntarialnie pświadcznej kpii (np. dkument pełnmcnictwa). Pełnmcnictw pwinn jednznacznie kreślać zakres umcwania i wskazywać sbę pełnmcnika; w przypadku pdmitów występujących wspólnie w dkumencie IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 7 z 13

8 pełnmcnictwa należy wskazać wszystkich wyknawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia, a każdy z nich pwinien pdpisać się pd tym dkumentem. Treść ferty musi dpwiadać treści SIWZ. Oferta musi być sprządzna w języku plskim, na piśmie wg załącznych d SIWZ wzrów druków (frmularz fertwy) raz zawierać pzstałe dkumenty wskazane w wykazie załączników 1 2 SIWZ. Wyknawca mże zwrócić się d Zamawiająceg wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający mże w każdym czasie przed terminem składania fert zmdyfikwać treść SIWZ, pwiadamiając niezwłcznie zmianie treści wszystkich wyknawców, którzy pbrali SIWZ. Zamawiający drzuci fertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający unieważni pstępwanie w przypadkach kreślnych w art. 93 ust 1 i 2 Ustawy. O unieważnieniu pstępwania udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadmi równcześnie wszystkich Wyknawców, którzy: 1. ubiegali się udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia pstępwania przed upływem terminu składania fert 2. złżyli ferty w przypadku unieważnienia pstępwania p upływie terminu składania fert pdając uzasadnienia faktyczne i prawne. Wykluczenie wyknawcy z pstępwania udzielenie zamówienia nastąpi z art.24 ust.1 i 2. Ofertę wyknawcy wykluczneg uznaje się za drzucną. O drzuceniu fert zamawiający zawiadmi wszystkich wyknawców. 3. Spsób składania fert, wycfanie fert, wnszenie zmian d złżnych fert Wyknawca winien umieścić fertę w kpercie zaadreswanej na Zamawiająceg na adres: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Warszawa ul. Newelska 6 z dpiskiem PRZETARG FIREWALL Wyknawca mże wprwadzać zmiany, pprawki, mdyfikacje i uzupełnienia d złżnej ferty pd warunkiem, że zamawiający trzyma pisemne pwiadmienie wprwadzeniu zmian, pprawek itp. Przed terminem składania fert. W tym celu Wyknawca pwinien złżyć Zamawiającemu klejną zamkniętą kpertę, znaczna jak wyżej z dpiskiem Zmiana lub Wycfanie Wyknawca nie mże wprwadzać jakichklwiek zmian w treści ferty p upływie terminu składania fert Ofertę złżną p terminie Zamawiający zwróci bez twierania. Dkumenty winny być wyknane w języku plskim. 4. Miejsce raz termin składania i twarcia fert Miejsce składania i twarcia fert: Termin składania fert: r., gdz. 12:00 Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria. Termin i miejsce twarcia fert r.gdz. 12:15 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Warszawa ul. Newelska 6 pk. 200 Wyknawcy mgą uczestniczyć w publicznej sesji twarcia fert. W przypadku niebecnści wyknawcy przy twieraniu fert, Zamawiający prześle wyknawcy infrmację z twarcia fert na jeg pisemny wnisek. 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierwał przy wybrze ferty Najniższa cena. 6. Infrmacja frmalnściach, jakie pwinny zstać dpełnine p wybrze ferty w celu zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg Jeżeli Zamawiający dkna wybru ferty, umwa w sprawie realizacji zamówienia publiczneg zstanie zawarta z wyknawcą, który spełni wszystkie przedstawine wymagania raz, któreg ferta każe się najkrzystniejsza. O miejscu i dkładnym terminie zawarcia umwy Zamawiający pwiadmi niezwłcznie wybraneg Wyknawcę. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 8 z 13

9 7. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy Wyknawca, który przedstawił najniższą cenę, będzie zbwiązany d pdpisania umwy. 8. Puczenie śrdkach chrny prawnej przysługujących wyknawcy w tku pstępwania udzielenie zamówienia. Uczestnikm pstępwania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dznał lub mógł dznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiająceg przepisów ustawy przysługują śrdki chrny prawnej na pdstawie art ustawy Praw zamówień publicznych. 9. Opis części zamówienia Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych 10. Maksymalną liczbę wyknawców, z którymi zamawiający zawrze umwę ramwą, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umwy ramwej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umwy ramwej. 11. Infrmację przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mwa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 12. Oferty wariantwe Wyknawca ma praw złżyć tylk jedna fertę. 13. Adres pczty elektrnicznej lub strny internetwej zamawiająceg Adresy pczty elektrnicznej - jak pdan w punkcie 9. Infrmacje spsbie przumiewania się zamawiająceg z wyknawcami, a także wskazanie sób uprawninych d przumiewania się z wyknawcami. 14. Infrmacje dtyczące walut bcych, w jakich mgą być prwadzne rzliczenia między zamawiającym a wyknawcą Zamawiający nie przewiduje rzliczenia w walutach bcych. 15. Aukcja elektrniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrnicznej. 16. Wyskść zwrtu ksztów udziału w pstępwaniu Zamawiający nie przewiduje żadneg zwrtu ksztów w pstępwaniu. Lista załączników (załączniki stanwią integralną część SIWZ): 1. Frmularz fertwy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie spełnianiu wymgów z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 9 z 13

10 Załącznik nr 1... Pieczęć Wyknawcy (miejscwść, data) Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 FORMULARZ OFERTOWY W związku z głsznym przetargiem niegranicznym na: mdernizację instalacji elektrycznej w budynku IBS PAN Dtyczy części pierwszej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. Dtyczy części drugiej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. Dtyczy części trzeciej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. 1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia, kreślnej jak mżliwść dyspnwania lub dstępu d śrdków finanswych wystarczających d realizacji zamówienia bez udzielania zaliczki, z uwzględnieniem zbwiązań z tytułu realizacji innych zamówień, 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą fertą przez kres 30 dni, licząc d upływu terminu składania fert. 3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zbwiązujemy się d zawarcia umwy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiająceg. 4. Ofertę złżn na... strnach klejn pnumerwanych. 5. Integralną część ferty stanwią następujące dkumenty **) : 1)... 2)... 3)... IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 10 z 13

11 4)... 5)... 6)... 7)... 8) pdpis sby/sób upważninej/upważninych d reprezentwania wyknawcy Uwaga: * nieptrzebne skreślić **) jeżeli dłączne są dpisy dkumentów lub ich kserkpie, t muszą być pświadczne za zgdnść z ryginałem przez sbę (sby) pdpisującą fertę. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 11 z 13

12 Załącznik Nr 2 Zamawiający: /pieczęć wyknawcy/ Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 OŚWIADCZENIE Złżne zgdnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, pz. 177 z późn. zm.) WYKONAWCA:... ADRES:... przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg, któreg przedmitem jest: mdernizacja instalacji elektrycznej w budynku IBS PAN świadcza, że: 1) psiadamy uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień; 2) psiadamy niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnują ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia; 4) nie pdlegamy wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia, na pdstawie art. 24 ust. 1 i 2, który stanwi, że: Z ubiegania się udzielenie zamówienia publiczneg wyklucza się: 1) wyknawców, którzy w ciągu statnich 3 lat przed wszczęciem pstępwania wyrządzili szkdę niewyknując zamówienia lub wyknując je nienależycie, a szkda ta nie zstała dbrwlnie naprawina d dnia wszczęcia pstępwania, chyba że niewyknanie lub nienależyte wyknanie jest następstwem klicznści, za które wyknawca nie pnsi dpwiedzialnści; 2) wyknawców, w stsunku d których twart likwidację lub których upadłść głszn, z wyjątkiem wyknawców, którzy p głszeniu upadłści zawarli układ zatwierdzny prawmcnym pstanwieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspkjenia wierzycieli pprzez likwidację majątku upadłeg, 3) wyknawców, którzy zalegają z uiszczeniem pdatków, płat lub składek na ubezpieczenie spłeczne lub zdrwtne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali ni przewidziane prawem zwlnienie, drczenie, rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu; 4) sby fizyczne, które prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 5) spółki jawne, których wspólnika prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 12 z 13

13 zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 6) spółki partnerskie, których partnera lub człnka zarządu prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 7) spółki kmandytwe raz spółki kmandytw-akcyjne, których kmplementariusza prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 8) sby prawne, których urzędująceg człnka rganu zarządzająceg prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 9) pdmity zbirwe, wbec których sąd rzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na pdstawie przepisów dpwiedzialnści pdmitów zbirwych za czyny zabrnine pd grźbą kary; 10) wyknawców, którzy nie spełniają warunków udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Z pstępwania udzielenie zamówienia wyklucza się również wyknawców, którzy: 1) wyknywali bezpśredni czynnści związane z przygtwaniem prwadzneg pstępwania, lub psługiwali się w celu sprządzenia ferty sbami uczestniczącymi w dknywaniu tych czynnści, chyba że udział tych wyknawców w pstępwaniu nie utrudni uczciwej knkurencji: przepisu nie stsuje się d wyknawców, którym udziela się zamówienia na pdstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złżyli nieprawdziwe infrmacje mające wpływ na wynik prwadzneg pstępwania; 3) nie złżyli świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu lub dkumentów ptwierdzających spełnianie tych warunków lub złżne dkumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużny kres związania fertą, lub nie zgdzili się na przedłużenie kresu związania fertą. Miejscwść,..., dnia pdpis sby/sób upważninej/upważninych d reprezentwania wyknawcy IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 13 z 13

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Truń: Ubezpieczenie jednstek pływających Numer głszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Leasing finanswy na zakup 2 samchdów sbwych. Numer głszenia: 156384-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Usługi hstelwe dla pacjentów WCO. Numer głszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Przedłużenie gwarancji/wsparcia techniczneg na: 1. Oprgramwanie Oracle Database Standard

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krus.gv.pl Warszawa: Zakup usługi Asysty Technicznej i Knserwacji prgramwania IDM ORACLE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr. Warszawa: Leasing samchdu sbw - dstawczeg dla Teatru Nwy w Warszawie. Numer głszenia: 28765-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/ dres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: gtechnlgy.pl/ Grzów Wlkp.: Udzielenie kredytu długterminweg na refinanswanie zadania inwestycyjneg. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: Kmplekswe utrzymanie czystści w budynkach SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Piła: Usługa - wyknywanie bieżącej knserwacji, eksplatacji i utrzymania urządzeń meliracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo