Newsletter 51% èród o: MNiL. Szwecja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 51% èród o: MNiL. Szwecja"

Transkrypt

1 Newsletter UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ Chociaż prawie w każdej firmie iurzędzie stoi dziś komputer, to stopień informatyzacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Rządowy program epolska z jednej i zaostrzona konkurencja po wejściu do Unii Europejskiej z drugiej strony, zapowiadają na najbliższe lata przyspieszony postęp w tej dziedzinie. Informatyzacja to jeden z najbardziej dynamicznie przebiegających procesów cywilizacyjnych na przełomie II i III tysiąclecia. Każdy w mniejszym lub większym stopniu odczuwa jej skutki - zmianie uległ sposób załatwiania wielu codziennych spraw na poczcie czy w urzędzie, a wydruk komputerowy wyparł skutecznie ręcznie wypełniane dokumenty. Przejawy informatyzacji są obecne w coraz większej liczbie domów: komputer stał się jednym z najbardziej niezbędnych sprzętów, a korzystanie z internetu i gier komputerowych to główny zjadacz czasu rosnącej części młodego pokolenia. Posiadacze komputerów w wybranych krajach europejskich w 2002 r. (procent populacji) 34% 8% Polska 10% Wegry 12% Czechy 14% Hiszpania Niemcy 51% Szwecja èród o: MNiL Blado na tle Jednak kiedy porówna się dane statystyczne krajów europejskich, widać wyraźnie, że stopień informatyzacji wpolsce jest niższy nie tylko w stosunku do rozwiniętych gospodarek unijnych, ale wypada blado także na tle innych państw nadrabiających zapóźnienia z epoki centralnego planowania. Czesi i Węgrzy - mający tak podobne uwarunkowania historyczne i gospodarcze - wyprzedzają Polskę zarówno pod względem liczby komputerów przypadających na stu mieszkańców (patrz ramka), jak i pod względem dostępności usług teleinformatycznych. Na szczęście nie we wszystkich dziedzinach informatycznej statystyki Polska zamyka tę stawkę: według badań Taylor Nelson Software, w 2002 roku na Węgrzech z internetu korzystało tylko 10 procent populacji - o 8 procent mniej niż w przypadku Polaków. Ale w Republice Czeskiej ten współczynnik wyniósł 28%, nie mówiąc o Niemcach - 41% i Szwedach, wśród których aż 65% populacji to użytkownicy sieci. Na Węgrzech nieznacznie niższy niż w Polsce jest także procent gospodarstw posiadających dostęp do internetu: pod koniec 2001 roku było to odpowiednio 6 i 8 procent (czeskie gospodarstwa okazały się jeszcze lepiej wyposażone - na sto z nich łącze internetowe posiadało 10). Jednak ta niewielka przewaga to wątpliwy powód do satysfakcji, biorąc pod uwagę, jak duży dystans dzieli całą trójkę krajów od unijnych liderów: w Szwecji w blisko 2/3 domów, a w Niemczech - niemal w 1/2, można dostać się do zasobów World Wide Web. Jeszcze gorzej wygląda zestawienie danych o dostępie szerokopasmowym: tu także prym wiedzie Szwecja, gdzie łącze ADSL lub szerokopasmowy modem kablowy posia- Nr 8, czerwiec 2003 Prof. Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji, odpowiada na pytania Newslettera - Jaką rolę w dziedzinie informatyzacji ma do odegrania państwo i jakich instrumentów może ono używać? - Rolę państwa w rozpowszechnianiu idei informatyzacji kraju oceniam jako istotną. Zadaniem instytucji publicznych jest przede wszystkim stwarzanie ram prawnych i organizacyjnych, które w maksymalnym stopniu sprzyjają nowym inicjatywom i niwelują przeszkody, takie jak brak odpowiedniej infrastruktury. Koniecznym warunkiem postępu w dziedzinie informatyzacji, jaki powinno zapewnić państwo, jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na likwidacji monopolu. Niezbędna jest tu także adaptacja prawa telekomunikacyjnego wobec nowych rozwiązań i możliwości technologicznych. Przykładem takich rozwiązań i możliwości może być rozwijający się w Polsce dynamicznie handel elektroniczny. Ponieważ jednym z zadań wyznaczonych instytucjom rządowym jest zwiększenie zaufania do tzw. zdigitalizowanej formy sprzedaży, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyjęło za cel stworzenie procedury przyznawania wybranym stronom internetowym kategorii Zgodny z normą Wrót Polski. Powinnością organów administracji publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Do końca bieżącego roku mają być opracowane przez nasze Ministerstwo standardy techniczne bezpieczeństwa, wymagania dotyczące pewności i ochrony komunikacji elektronicznej. Zainicjowane zostaną ponadto prace związane z przeglądem rozwiązań zawartych w ustawie o podpisie elektronicznym. Jednym z instrumentów, które są w gestii organów administracji publicznej, jest także promowanie pewnych korzystnych, innowacyjnych rozwiązań i inicjatyw. Państwo spełnia tę rolę obejmując patronatem konkretne programy, pozyskując sponsorów prywatnych i wspomagając projekty oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. - Jakie są najważniejsze kierunki działań Ministerstwa w dziedzinie informatyzacji? - Istnieje kilka priorytetów, które postawiliśmy sobie tej w dziedzinie i które wyznaczają kierunek i zakres działań Ministerstwa. Są to przede wszystkim: dostęp do Internetu w szkołach, powszechna edukacja internetowa, powszechny dostęp do cyfrowych usług administracyjnych Newsletter str. 1

2 UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ i publicznych (projekt eadministracja) oraz promocja Polski na arenie międzynarodowej. Są to obszerne zagadnienia problemowe i tematyczne, które będą realizowane na przestrzeni najbliższych kilku lat. Przykładowo, cel powszechnej edukacji internetowej w szkołach i placówkach publicznych - zapisany w przyjętej w tym roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska - jest urzeczywistniany w sposób ciągły poprzez prowadzone przez nasz resort działania edukacyjne i promocyjne. Dążąc do stworzenia warunków powszechnego dostępu do cyfrowych usług publicznych, Ministerstwo przyjęło na siebie odpowiedzialność za koordynację działań związanych z procesem informatyzacji kraju. Z tym wiąże się m.in. pomoc w wyborze standardów przy wyposażaniu urzędów i gmin w stanowiska publicznego dostępu do sieci. Jest to jedno z działań przybliżających nas do realizacji idei stworzenia powszechnej eadministracji. Kolejny kierunek działania to zwiększenie udziału informatycznego przygotowania zawodowego i powszechnej edukacji internetowej, które będzie możliwe dzięki stworzeniu warunków powszechnego dostępu do Internetu. W tej dziedzinie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast promocja naszego kraju na arenie międzynarodowej, obejmuje szeroki zakres działań, których reprezentatywnym przykładem może być realizowany projekt publikacji i adaptacji najważniejszych dzieł literatury polskiej - oraz ich przekładów na języki obce - wramach Polskiej Biblioteki Internetowej. - Na jakie najważniejsze korzyści liczy rząd angażując się w program informatyzacji? - Odpowiadając na to pytanie, trzeba zacząć od stwierdzenia, że stopień informatyzacji jest dziś jednym z podstawowych mierników rozwoju państw i społeczeństw. Można zatem stwierdzić, że wycofanie się z działań na rzecz informatyzacji byłoby tożsame z rezygnacją z naszych aspiracji cywilizacyjnych i europejskich. Oznaczałoby to również odebranie Polsce szansy na zmniejszenie dystansu dzielącego ją od Europy i przyzwolenie na istnienie słabo konkurencyjnej gospodarki o marginalnym znaczeniu. Decydując się na urzeczywistnienie idei informatyzacji kraju i poświęcenie na ten cel określonych środków, polski rząd dąży do zwiększenia liczby używanych komputerów i telefonów, elektronicznego świadczenia usług publicznych i korzystania z Internetu. Powyższy postulat zmniejszenia dystansu technologicznego i strukturalnego został przyjęty w Narodowym Planie Rozwoju Nadrzędnym celem realizacji wszystkich przyjętych programów jest ideał taniego państwa. Państwa oprzejrzystych i przystępnych strukturach i procedurach administracyjnych, oferującego swoim obywatelom możliwość likwidacji kolejek w urzędach ipowielania procedur, a co za tym idzie oszczędność ich czasu i pieniędzy. Polski rząd, urzeczywistniając koncepcję informatyzacji kraju, dąży do wprowadzenia zmian zarówno jakościowych, jak i ilościowych, w tym obniżenie kosztów działalności gospodarczej, a więc oszczędności dla gospodarki. Newsletter str. 2 dało w ubiegłym roku 13 ze stu gospodarstw. W Polsce ten współczynnik wynosił 0,4 na sto - czyli ponad 30-krotnie mniej. Nieco lepiej wypadamy pod względem dynamiki rozwoju tej dziedziny: w stosunku do roku 2001 liczba łącz szerokopasmowych w polskich domach zwiększyła się aż 4 razy, w Szwecji - mniej niż 1/2 raza. Tu jednak także są lepsi: jeszcze szybciej do szerokiego pasma podłączali się Hiszpanie - procent ich gospodarstw domowych ze stałym łączem w 2000 roku wynosił 0,3, rok później - 1,0, aby w 2002 r. wzrosnąć gwałtownie do 5. Strategia rosnącej krzywej Chociaż większość danych pokazuje, że stopień informatyzacji kraju jest stosunkowo niski, to jednak zdaniem fachowców ten stan nie będzie trwał długo, bo widoczny jest stały postęp w tej dziedzinie. Pytani o najpilniejsze potrzeby i problemy w tym zakresie fachowcy ci wskazują przede wszystkim na kwestie finansowe. Obecny, niski poziom finansowania w znacznym stopniu utrudnia samorządom i jednostkom budżetowym prowadzenie spójnej i dalekowzrocznej informatyzacji. Pojawiające się w kolejnych budżetach tych instytucji środki, które i tak mogą być w każdej chwili zablokowane w ramach oszczędności budżetowych, pozwalają jedynie na prowadzenie projektów cząstkowych, związanych z najpilniejszymi potrzebami i nie układających się w większą całość. Można by zaryzykowac twierdzenie, że taki sposób informatyzacji pochłania większe środki finansowe, bo i tak kiedyś te zinformatyzowane wysepki trzeba będzie połączyć w spójny system lub też zastąpić nowym rozwiązaniem, mówi Jacek Śmiałkowski z Siemens Sp. z o.o., obecnie kierujący Siemens Business Services, branżą odpowiedzialną za wdrażanie dużych i kompleksowych projektów informatycznych. Z wejściem Polski do Unii Europejskiej i doganianiem jej standardów wiąże się jeden z potencjalnych motorów informatyzacji, czyli rządowy program informatyzowania urzędów i administracji publicznej. O tym, że informatyzacja jest jednym zpriorytetów rządu, świadczy fakt przekształcenia Komitetu Badań Naukowych w nowy resort - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI), a kluczowym pojęciem przyjętej w tym roku Strategii informatyzacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej epolska jest e-government, czyli rząd i urząd elektroniczny. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie obywatelowi załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzin w urzędzie. Zgodnie zplanami Ministerstwa, zakłada się utworzenie w sieci jednego miejsca do uzyskiwania informacji i załatwiania spraw urzędowych. Każdy obywatel mający dostęp do sieci będzie mógł skorzystać z usług e-government przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu projektowi w przyszłości bez wychodzenia z domu będzie można rozliczyć się z podatku dochodowego, wypełnić i złożyć wniosek o dowód osobisty lub prawo jazdy, a także dopełnić wszelkich formalności związanych z założeniem firmy. Ważną częścią programu informatyzacyjnego MNiI jest budowa megasystemu komputerowego pod nazwą Wrota Polski. Ten projekt, którego wdrażanie już się rozpoczęło, jest pierwszą próbą praktycznej realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie eeurope Ma on scalić w postaci zintegrowanego serwisu on-line wszystkie dysponujące zapleczem informatycznym jednostki administracji państwowej. Ministerstwo zawarło pilotażowe porozumienia z władzami województw podlaskiego i małopolskiego, na podstawie których realizowane są już pierwsze regionalne systemy informacyjne - Wrota Podlasia i Wrota Małopolski. Dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej na wrotach internetowych zostaną udo-

3 UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ stępnione informacje gminne, powiatowe, urzędów miast i innych jednostek organizacyjnych administracji publicznej. W ten sposób, dzięki działającym już regionalnym Wrotom, obywatele oprócz załatwienia na odległość wybranych procedur urzędowych mogą już teraz skorzystać z uporządkowanego zasobu informacji oraz uzyskać wiedzę na temat wydarzeń, które mają miejsce w ich regionie. Bez IT ani rusz Nie do przecenienia jest znaczenie, jakie ma zastosowanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu gospodarki. Trudno wyobrazić w których liczba stanowisk PC mieści się w przedziale Ucieczka do przodu Na pytanie czy wejście Polski do UE będzie miało wpływ na rynek komputerowo-informatyzacyjny?, fachowcy odpowiadają bez wahania: - Na pewno tak. Rynek zostanie ożywiony, wzrośnie jego wartość - pojawi się doraźnie więcej środków na inwestycje IT w segmentach komercyjnych, by dorównać konkurencji zunii. Będziemy też zmuszeni do realnego dostosowania do standardów UE wszystkich systemów administracyjnych, co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia nakładów Kupujàcy przez Internet - procent u ytkowników Internetu (2002 r.) 10% 7% 7% 3% 26% èród o: MNiL Wegry Czechy Polska Hiszpania Niemcy sobie dziś rozwój firmy, która obywa się bez poczty elektronicznej, nie mówiąc o tym, jakie korzyści przynosi właściwe posłużenie się systemem komputerowym w zarządzaniu. W rozwiniętych gospodarkach zachodnich oparte na informatyce systemy zarządzania są głównym czynnikiem pozwalającym zoptymalizować koszty, bez czego trudno myśleć o utrzymaniu się na rynku, a cóż dopiero o rozwoju firmy. Podobnie, dla wielu polskich przedsiębiorstw informatyzacja już niedługo może stać się warunkiem przetrwania w warunkach zaostrzonej konkurencji po wejściu do UE. Przez przedstawicieli branży IT stan informatyzacji polskiej gospodarki jest oceniany jako nienajgorszy. Można powiedzieć, że infrastruktura jest już dość dobrze rozwinięta. Praktycznie wszystkie firmy, z którymi współpracujemy, posiadają łącza internetowe i korzystają z poczty elektronicznej. Natomiast słabo zagospodarowany jest wciąż obszar wykorzystania informatyki do prowadzeniu biznesu,, twierdzi Maciej Potapczyk, dyrektor generalny Microsoft Business Solutions (MBS). Jego zdaniem, na polskim rynku jest duża grupa rozwijających się dynamicznie przedsiębiorstw, które ze względu na koszty inwestycji nie spieszą się z wprowadzeniem komputerowych systemów zarządzania. Jednak kiedy na rynku pojawi się bezpośrednia, ostra konkurencja w postaci dysponujących najnowocześniejszymi rozwiązaniami firm unijnych, modernizacja okaże się niezbędna. Sądzę, że istnieje tu duży, niewykorzystany potencjał dla naszej branży, mówi Potapczyk. Szef MBS nie ma wątpliwości, że drugim motorem informatyzacji w Polsce będą wydatki administracji publicznej. Na sukces Czech, które przegoniły nas w tej dziedzinie, złożyły się głównie dwa elementy: dobra jakość łączy oraz duże sumy przeznaczane na informatyzację administracji. Jednak zdaniem dyrektora generalnego MBS sektor administracji publicznej to dla branży IT niełatwy klient. Chociaż zdarzają się tu milionowe kontrakty, z których wielkością rzadko mogą się mierzyć zamówienia z sektora prywatnego, to jest to trudny pieniądz - jednorazowy i niepewny. Publiczne zamówienia są składane nieregularnie i chaotycznie, wymagając zarazem za każdym razem gruntownie przygotowanej, przemyślanej oferty. W rezultacie szanse na ich uzyskanie mają wpraktyce tylko najwięksi branżowi gracze, którzy mogą pozwolić sobie na poświęcenie przetargom większego wysiłku i środków. Jednak w Polsce rynek klientów prywatnych w branży IT jest wciąż większy niż rynek zamówień publicznych. Zamówienia ze strony firm prywatnych zapewniają większą stabilność i długofalowość współpracy, ocenia Potapczyk. Ichociaż w przypadku największych przedsiębiorstw w Polsce rynek sprzętu i usług informatycznych wydaje się nasycony, to do zagospodarowania pozostaje cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw, z budżetu na rozwój infrastruktury IT w sektorze publicznym, twierdzi Sylwester Grzebień. Dyrektor generalny FSC przypomina, że otwarcie się rynków krajów członkowskich dla firm z Polski będzie szansą dla dobrych firm krajowych. Ale jednocześnie pojawi się konkurencja z zewnątrz. To zmusi istniejące firmy do podwyższenia poziomu i jakości świadczonych usług oraz obniżenia własnych kosztów działalności, mówi Grzebień. Jedną z dziedzin, w której polska informatyzacja już dziś nie odstaje od środkowoeuropejskiej czołówki, jest z pewnością e-commerce, czyli handel elektroniczny. Według szacunków firmy Taylor Nelson Sofres w 2002 roku procent Polaków korzystających ze sklepów internetowych był taki sam, co Czechów i dwa razy większy niż Węgrów. Poza handlem on-line wiodącą rolę odgrywa również w Polsce nowa bankowość, czyli tzw. e-banking. Niezaprzeczalny sukces rynkowy i zaufanie, jakimi cieszą się w Polsce wirtualne banki, pozwalają mieć nadzieję, że w najbliższych latach - wraz z postępem w dziedzinie informatyzacji kraju - branża IT może stać się w Polsce jednym z najważniejszych stymulatorów rozwoju gospodarczego. Newsletter str. 3

4 INFORMATION TECHNOLOGY Although nearly all companies and offices have computers today, the level of computerization in Poland still leaves much to be desired. The government program entitled e-polska and the tougher competition after accession to the European Union foreshadow accelerated development in this field in the coming years. Although most data indicates that the degree of computerization in Poland is relatively low, experts say that this situation will not last long because continuing progress can be observed in this field. Poland s admission to the EU and its catching up with EU standards are linked with one of the potential driving forces behind computerization: the government program of computerization of public offices and administration. Computerization is one of the government s priorities, which is proved by the transformation of the Scientific Research Committee (KBN) into a new entity the Ministry of Science and Computerization and by Poland s e-polska Computerization Strategy adopted this year. The project s main goal is to enable citizens to handle official issues via the Internet, without the need to go to offices. In line with the ministry s plans, there will be a single place in the web where people will be able to obtain information and handle official matters. Each citizen with Internet connection will be able to use e-government services 24/7. Owing to the project, in the future it will be possible to use the Internet to settle income tax issues, file an application for an ID or a driver s license, and take care of all the formalities linked with establishing a company all without leaving home. Another important part of the ministry s computerization program includes the building of a computer system called Gates to Poland. The implementation of this project has already begun. This is the first attempt to practically realize EU recommendations included in the e-europe 2005 program. It is intended to integrate all the units of public administration that have computer systems into an integrated online service. The ministry has concluded pilot agreements with the authorities of Podlasie and Małopolska provinces that have already resulted in the realization of the first regional information systems: Gates to Podlasie and Gates to Małopolska. Owing to a public information bulletin, the Internet gates will include information from the communes, counties, city offices and other organizational units of the public administration. Because of the regional gates that are already operating, citizens can handle selected official matters online and can also take advantage of a structured source of information, along with finding news about what is happening in the region. The application of IT technologies in the economy has a major significance. Today it is hard to imagine the development of a company that is not using , not to mention the advantages resulting from proper application of a computer system in management. In the developed Western economies, computer-based management systems are the main factor allowing for cost optimization, without which it is hard to imagine surviving on the market, not to mention the company s development. Similarly, for many Polish companies, computerization may soon become a prerequisite for surviving in the conditions of toughened competition after Poland s EU accession. HELP DESK DLA PRUMERIKI Firma ubezpieczeniowa Prumerica oraz Siemens Business Service podpisały umowę, zgodnie z którą SBS przez Prumerica insurance company and Siemens Business Service (SBS) have signed a contract under which SBS will provide IT services to Prumerica over the next three years. Prumerica is part of Prudential Financial, one of the largest insurers in the United States. Prumerica is the name used by European companies of Prudential Financial. The Polish company has operated since January 1999 and now runs 11 branches offering private life insurance. The contract provides for such services as computer network administration and round-the-clock support and technical services. Thanks to the Help Desk service, Prumerica workers can, at any time, contact a support specialist who will solve their problem via the Internet or send a technical service team to the company s premises. Siemens is also obliged to provide security systems and backup and to service the telephone switchboards and the installed software. TURBO-FUZJA Siemens Power Generation will take over the industrial turbine segment of the company Alstom. As a result, Siemens will be able to expand its product line and strengthen its position as global market leader. Thanks to the acquisition of the first of Alstom Power plants producing industrial turbines, the Siemens Power Generation group will soon be able to offer its customers new integrated compressor and small gas turbine solutions (up to 15 MW). The second part of the transaction will involve medium-sized gas turbines (up to 50 MW) and steam turbines up to 100 MW. The total value of the deal exceeds 1 billion euros. The companies are awaiting permits from anti-monopoly authorities before concluding the contract. najbliższe trzy lata będzie świadczył kontrahentowi usługi teleinformatyczne (IT). Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prumerica jest częścią międzynarodowej korporacji Prudential Financial, jednej znajwiększych firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych i jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Prumerica to obowiązująca w Europie nazwa spółek tej firmy. W Polsce funkcjonuje ona od stycznia 1999 r. Obecnie posiada 11 oddziałów świadczących indywidualne ubezpieczenia na życie. Umowa przewiduje m.in. usługi takie, jak zarządzanie siecią komputerową, całodobowy serwis oraz obsługę techniczną. Dzięki usłudze Help Desk pracownik Prumerici może w każdej chwili skontaktować się z serwisantem, który za pośrednictwem sieci rozwiąże problem na odległość bądź wyśle obsługę techniczną. Do zadań Siemensa należy także tworzenie zabezpieczeń i kopiowanie danych na nośniki magnetyczne - tzw. backup oraz serwisowanie central telefonicznych wraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem. Siemens Power Generation przejmie branżę turbin przemysłowych od spółki Alstom. Pozwoli to Siemensowi rozszerzyć ofertę i umocnić się na pozycji światowego lidera w tej dziedzinie. Dzięki przejęciu pierwszej transzy zakładów Alstom Power, produkujących turbiny przemysłowe, grupa Siemens Power Generation będzie mogła już niedługo zaoferować klientom nowe, zintegrowane rozwiązania kompresorów i małych turbin gazowych (o mocy do 15 MW). Druga część transakcji obejmie segment turbin gazowych średniej wielkości (do 50 MW) oraz turbiny parowe do 100 MW mocy. Łączna wartość umowy, która czeka jeszcze na uzyskanie zezwoleń ze strony odpowiednich urzędów antymonopolowych, przekracza 1 miliard euro. Newsletter str. 4

5 INFO KryptografJa - DEMOKRACJA DANYCH Nowa, unikalna technologia o polskiej nazwie KryptografJa, może zmienić jakość kontaktów między instytucjami administracyjnymi a obywatelami. W tradycyjnym systemie administracji, instytucje dysponują odrębnymi zasobami danych i budują własny system informatyczny. Systemy są rozproszone, a dostęp obywateli do nich bywa problematyczny. W świecie KryptografJi centrum przechowywania informacji jest nie instytucja, ale każdy obywatel lub inna administrowana jednostka, mająca swoje dane zgromadzone w jednym miejscu, z dostępem do nich przez jeden osobisty portal danych. Tylko ta jednostka udostępnia swoje dane innym - według potrzeb albo zgodnie z wymaganiami prawa. Co więcej, KryptografJa daje obywatelom pełną wolność dysponowania własnymi danymi ponad granicami instytucji, regionów administracyjnych a nawet państwowych, np. wewnątrz Unii Europejskiej. Dokumenty mogą być automatycznie przekładane na inne języki. Jak to działa Podstawowe elementy systemu to rozproszone, osobiste, bezpieczne schowki danych w Internecie oraz przechowywane gdzie indziej narzędzia internetowe, za pomocą których można uzyskać dostęp do danych. Osobisty schowek danych zawiera zbiór obiektów indywidualnie zaszyfrowanych i umieszczonych na serwerze u dostawcy usług KryptografJi. Serwer dostarcza te zaszyfrowane obiekty do terminala użytkownika. Robi to wyłącznie na jego żądanie, ale dostarcza wyłącznie te dokumenty, do których jest on upoważniony. Terminal używa indywidualnej karty-klucza do rozszyfrowania danych i udostępnia je do prezentacji na ekranie. Każdy użytkownik przechowuje wyłącznie własne dane. Zastosowania Największa grupa zastosowań KryptografJi dotyczy osób prywatnych. Większość obiektów w schowku danych obywatela tworzona jest przez odpowiednio upoważnione instytucje. Świadectwa składek emerytalnych i ubezpieczeniowych wpisywane są przez pracodawcę lub ubezpieczyciela. Zaświadczenia o zarobkach i podatkach pochodzą od pracodawców i mogą zostać włączone później do formularza zeznań podatkowych. Dane medyczne, recepty oraz zwolnienia chorobowe pochodzą z różnych punktów świadczeń usług medycznych, wyniki akademickie - od uczelni. Nawet decyzje wyborcze obywatela mogą być udostępniane instytucjom wyborczym. Dowody tożsamości i uprawnienia Podstawowym elementem każdego systemu administracyjnego jest weryfikacja tożsamości i uprawnień jednostek, kontaktujących się z systemem. Weryfikacji tożsamości służą przechowywane przez właściciela schowka takie obiekty, jak cyfrowo poświadczone zdjęcie, wzór podpisu, albo, w przyszłości, także odcisk palca, wzór tęczówki, wzór głosu. Drugim zabezpieczeniem są uprawnienia właściciela schowka do posiadania konta bankowego, zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub prawo jazdy. W ten sposób jedna karta właściciela może zastąpić całą dotychczasową kolekcję dokumentów. Tradycyjnie zabezpieczona karta nie jest bezpieczna przed podrobieniem. Natomiast podrobienie identyfikacji i uprawnień w KryptografJi wymagałoby złamania szeregu barier kryptograficznych, czyli podrobienia podpisów cyfrowych i danych na serwerze. Stąd karty KryptografJi są najbezpieczniejsze ze wszystkich obecnie dostępnych na świecie i mogą też stworzyć podstawy bezpieczeństwa dostępu do strategicznych obiektów, jak lotniska lub biurowce. Uczestnictwo i koszty jednostki Aby stać się uczestnikiem systemu KryptografJa, wystarczy mieć własną kartę, a następnie otrzymać subskrypcję dostępu do indywidualnego schowka danych. Kartę już teraz można kupić u krajowego dystrybutora. Podobnie jest z subskrypcją. Można zapisać się samemu lub zostać zapisanym przez instytucję, np. pracodawcę. Koszt posiadania własnych danych w przestrzeni KryptografJi jest minimalny w porównaniu z korzyściami. Cena karty dostępu jest bliska obecnemu kosztowi wymiany plastikowego dowodu osobistego lub prawa jazdy. KryptografJa sprawia, że nie trzeba już takich dokumentów wymieniać, np. przy zmianie miejsca zamieszkania. Dostęp do własnych danych zapewnia standardowy komputer z czytnikiem kart i zdostępem do Internetu. 13 czerwca w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie Siemens Sp. z o.o. (branża Components), Hewlett Packard oraz Hansen Net zaprezentowały ideę KryptografJi przedstawicielom banków, służby zdrowia i administracji publicznej. Prezentacja połączona z pokazem prawdziwych zastosowań spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. A new and unique technology with the Polish name KryptografJa may change the quality of contacts between administrative institutions and citizens. In a traditional administrative system, each institution has its own separate data base and builds its own information technology system. These systems are scattered, and citizens access to them is often problematic. In the world of KryptografJa, each citizen or some other administered unit, not the institution itself, is the information storage center. Each unit/citizen has their own data collected in one place and has access to it through a single personal data portal. The basic elements of the system are scattered, personal, safe data storage compartments on the Internet, and Internet tools stored elsewhere that enable access to data. The data server supplies this encoded data to the user s terminal. It does so at the user s demand, but provides him only with those documents to which he is authorized. The terminal uses an individual card key to decipher the data and makes it available for presentation on the screen. Newsletter str. 5

6 INFO POTRZEBNE LĄDOWISKO Siemens Sp. z o.o. zaprojektuje lądowisko dla śmigłowców, które ma powstać przy Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Onkologii (RCO), dysponujace nowoczesnym wyposażeniem diagnostycznym i terapeutycznym, pełni ważną rolę, przyjmując pacjentów nie tylko z Bydgoszczy i okolic, ale także z dalszych rejonów Kujaw i Pomorza. Szpital uczestniczy również w programie ratownictwa medycznego. Wykonanie projektu lądowiska to nie pierwszy przykład współpracy firmy Siemens z RCO w Bydgoszczy. Siemens Sp. z o.o. will design a helicopter landing pad for the Regional Oncology Center (RCO) in Bydgoszcz. The RCO, which possesses modern diagnostic and therapeutic equipment, plays a vital role in this part of the country, treating patients not only from Bydgoszcz and nearby areas, but also more distant parts of Kujawy and Pomorze regions. The hospital s tasks include helping accident victims. The landing pad is not the first instance of cooperation between Siemens and RCO in Bydgoszcz. The first Positron Emission Tomography (PET) laboratory in Poland, whose contractor was Siemens Medical Solutions, was opened in February [for more see the last issue of the Newsletter]. One of the functions of the technologically advanced equipment of the PET laboratory is the production of short-lived radioisotopes used in oncological examinations. The helicopter landing pad will facilitate the transporting of the precious radioisotopes from the RCO in Bydgoszcz to other centers. The landing pad has to be equipped with a proper navigation lighting system. A steering center will be created in the hospital, from which the operator will turn on the lamps and adjust them for the approaching helicopter. ZASILANIE POD SPECJALNYM NADZOREM W lutym br. oddano tam do użytku pierwszą w Polsce pracownię Pozytonowej Emisyjnej Tomografii, której wykonawcą była branża Siemens Medical Solutions (więcej na ten temat w poprzednim numerze Newslettera). Jednym z zadań wykonywanych przez zaawansowane technologicznie urządzenia pracowni PET jest wytwarzanie tzw. krótkożyciowych radioizotopów, wykorzystywanych do badań onkologicznych. Lądowisko dla śmigłowców pozwoli w przyszłości na udostępnianie przez bydgoskie Centrum cennych radioizotopów innym ośrodkom. Lądowisko musi być wyposażone w odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. W szpitalu powstanie centrum sterowania tym oświetleniem, z którego operator będzie je uruchamiał i ustawiał po nawiązaniu kontaktu radiowego z nadlatującym śmigłowcem. Centrum sterowania będzie także miało za zadanie monitorowanie stanu urządzeń energetycznych zasilających lądowisko. Aby zrealizować tego typu projekt, branża Siemens Industrial Solutions and Services musiała uzyskać szereg zezwoleń od władz nadzorujących ruch lotniczy. Spółka Siemens wygrała przetarg na modernizację infrastruktury energetycznej lotniska wojskowego w Powidzu (woj. wielkopolskie), które w najbliższych latach ma spełniać standardy NATO. Plan modernizacji lotnisk wojskowych realizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako jeden z najważniejszych punktów przyjętej przez rząd strategii bezpieczeństwa narodowego. Część kosztów jest pokrywana ze środków NATO. Lotnisku w Powidzu będzie prawdopodobnie trzecim polskim lotniskiem - po Krzesinach i Mińsku Mazowieckim, które znajdzie się w grupie lotnisk spełniających wszystkie natowskie wymagania. Oprócz modernizacji infrastruktury energetycznej czekają je kolejne, jak instalacja nowego systemu świateł nawigacyjnych. Prace związane z systemem energetycznym lotniska wpowidzu są zaplanowane na pięć lat. Ich celem jest stworzenie infrastruktury, której wszystkie parametry będą odpowiadać standardom bezpieczeństwa i niezawodności określonym przez NATO. Ma to zapewnić właściwą obsługę startów, lądowań i innych operacji lotniskowych, niezależnie od tego, czy korzystać z niej będą samoloty polskie czy sojusznicze. Branża Industrial Solutions and Services zainstaluje w Powidzu najnowocześniejsze urządzenia energetyczne Siemensa. Ze względu na niejawny charakter projektu, zgodnie z wymogami stawianymi przez MON, wszyscy pracownicy biorący w nim udział muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa osobowego, wydawane po przeprowadzeniu weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociaż jest to pierwsze tego typu zamówienie dotyczące obiektu wojskowego, nie jest ono pierwszą modernizacją lotniskowego systemu energetycznego, jaką realizuje w Polsce Siemens. Wcześniej podobne modernizacje, towarzyszące zazwyczaj zmianom oświetlenia nawigacyjnego, firma wykonała na kilku lotniskach cywilnych. Siemens has won a tender for the modernization of the power supply infrastructure at the military airfield in Powidz, Wielkopolska province. The airfield will be the third in Poland to meet all NATO requirements. Work on the power system will take five years. The airfield is to provide proper service for takeoff, landing and other operations, regardless of whether it will be used by Polish or allied aircraft. Apart from the modernization of the power supply infrastructure, it will undergo further modernization, such as installation of a new system of landing lights. Industrial Solutions and Services will install the latest power equipment from Siemens. Since the project is classified, all staff have to obtain security certificates issued after a history check carried out by the Internal Security Agency. The modernization plan for Polish military airfields is being implemented by the Ministry of National Defense as one of the most important parts of the national security strategy adopted by the government. Part of the cost is being covered by NATO. Newsletter str. 6

7 INFO TOMOGRAF DLA SZPITALA Supernowoczesny tomograf Somatom Sensation 16 firmy Siemens Medical Solutions został uruchomiony 14 kwietnia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Somatom Sensation 16 jest w obecnej chwili najnowocześniejszym tego typu urządzeniem, wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej. Wykorzystuje on technologię 16-warstwowego detektora, a czas rotacji skrócono w nim do 0,4 sekundy. Dodatkowe zalety urządzenia to także skrócony czas naświetlania przy lepszej jakości obrazu. Somatom Sensation 16 w diagnostyce chorób płuc umożliwia dokładne wykrywanie i ocenę zaawansowania guzów, przy czym możliwe jest wykrywanie zmian bardzo wczesnych - guzków nawet 1mm. Oprócz tego pozwala na wykonanie wirtualnej bronchoskopii - lekarz widzi drogi oddechowe od wewnątrz, w nieinwazyjny sposób można wykryć także niewielkie zmiany nowotworowe w oskrzelach. Szczególne znaczenie ma Somatom Sensation 16 w diagnostyce kardiologicznej - umożliwia precyzyjne i nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych. Nowoczesny program Calcium Scoring pozwala wykryć i ocenić zwapnienia w tętnicach wieńcowych bez podawania kontrastu pacjentowi. Oceniane są naczynia wewnątrzczaszkowe, tętnice szyjne, płucne, nerko- BEZPIECZNY UBEZPIECZYCIEL we, aorta piersiowa i brzuszna. Także u chorych po wszczepieniu by-passów i stentów Somatom Sensation 16 umożliwia nieinwazyjną ocenę skuteczności terapii. Dokładna diagnostyka jest także możliwa wprzypadku bardzo małych naczyń tętniczych i żylnych. Somatom Sensation 16 dzięki obrazom wysokiej jakości znajduje zastosowanie w diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej, zwłaszcza w ocenie wczesnych udarów mózgu. April 14, a state-of-the-art Somatom Sensation 16 CAT scan provided by Siemens Medical Solutions began operating in Warsaw s Tuberculosis and Lung Diseases Institute. The Somatom Sensation 16 is the most modern appliance of its kind used in picture diagnostics. It makes use of 16-layer detector technology, and the rotation time has been shortened to only 0.4 seconds. In lung diseases diagnostics, the Somatom Sensation 16 allows for the precise detection and estimation of the advancement of tumors. It is possible to detect changes in their very early stages, even 1-millimeter tumors. Also, the Somatom Sensation 16 allows for virtual bronchoscopy. Minor cancerous changes in bronchial tubes can be detected in a non-invasive manner. The Somatom Sensation 16 has particular significance in the domain of cardiological diagnostics. It allows for the precise and non-invasive projection of coronary arteries, of primary importance in the prophylactics and therapy of ischaemic heart disease. Due to highquality pictures, the Somatom Sensation 16 can be used in neurological and neurosurgical diagnostics, particularly in the early prognosis of cerebral strokes. kontami i certyfikatami pracowników ZUS oraz zwiększenia wydajności personalizacji kart elektronicznych, rozszerzenie funkcjonalności podsystemu audytu m. in. w zakresie zwiększania ilości audytowanych zdarzeń oraz automatyzacji procesu ich archiwizacji, jak również większą automatyzację procesu zarządzania systemem poprzez wdrożenie narzędzi do automatycznej diagnostyki infrastruktury sprzętowej systemu bezpieczeństwa. Umowa przewiduje również opracowanie i implementację usługi stempla czasu (timestamp), która polega na uwiarygodnieniu i potwierdzeniu dokładnego czasu złożenia podpisu elektronicznego poprzez uprawnionego użytkownika. Zawarta umowa jest w 95% umową usługową, w której większość oprogramowania zostanie napisana przez SBS. Będzie to również pionierskie wdrożenie w Polsce usługi stempla czasu. ZUS podpisał umowę z Siemens Business Services na opracowanie i rozszerzenie dodatkowej funkcjonalności Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa (KRSB). Koszt zamówienia wynosi 5,4 miliona zł. Jego realizacja potrwa do końca października. Zakres umowy obejmuje opracowanie i wdrożenie oprogramowania, które zostanie napisane zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta. Oprogramowanie to umożliwi rozszerzenie funkcjonalności Centrum Certyfikacji w zakresie większego wspomagania zarządzania The Social Insurance Company (ZUS) has signed a contract with Siemens Business Services concerning the development and enlargement of the Complex Diffused Security System (KRSB). The order is worth zl.5.4 million and the project will be completed by the end of October. The contract covers the writing and implementation of software designed according to the client s particular needs. The software will enable the Certification Center to improve its support for management of accounts and certificates for ZUS employees and increase efficiency in the personalization of electronic cards. It will extend the functionality of the audit subsystem, allowing a greater number of audited events and automation of the filing process. There will be greater automation of the system management process by means of, for example, implementation of tools for automatic diagnostics of the security system s hardware infrastructure. The contract also features the development and implementation of a timestamp service, which substantiates and confirms the precise time of inscribing an electronic signature by an authorized user. The contract is a service contract whereby most of the software will be written by Siemens Business Services. It will also be the first implementation of the timestamp service in Poland. Newsletter str. 7

8 INFO STRATEGICZNE PARTNERSTWO Siemens Business Services i Microsoft będą ściśle współpracowały nad projektami w zakresie e-government. Oznacza to współpracę dwóch czołowych firm na rynku. SBS jest w Europie Zachodniej wiodącym dostawcą produktów dla instytucji publicznych, natomiast Microsoft oferuje oprogramowanie najpowszechniej wykorzystywane przez władze i administrację. Podstawowym produktem we wspólnej ofercie będzie pakiet E2Government Solution Suite opracowany przez SBS, stanowiący pełne rozwiązanie służące do budowy publicznie dostępnych Siemens Business Services (SBS) and Microsoft will closely cooperate on e-government projects, which means two leading companies on the market will be working together. The E2Government Solution Suite package will be the basic product in the joint offer. Prepared by the SBS, it is a comprehensive solution for building publicly accessible Internet portals. The solution uses Microsoft s technological platform.net and allows the creation of links between publicly accessible websites and processes carried out by institutions in the public sector. The solution is characterized by an architecture that allows for integration with every existing administration procedure. Owing to such sites, people will be able to send their own applications and proposals to authorities, from remissions of taxes, to address changes. The partnership will enable both companies to achieve standardization and offer cheaper technological solutions, along with much faster implementation. In the future, both partners will not only place joint tender bids, but will also discuss marketing solutions and train teams of salespeople and designers. portali internetowych. Rozwiązanie wykorzystuje platformę technologiczną. NET firmy Microsoft, umożliwiając tworzenie powiązań pomiędzy publicznie dostępnymi stronami internetowymi a procesami realizowanymi przez instytucje sektora publicznego. Rozwiązanie cechuje otwarta architektura pozwalająca na integrację z każdą istniejącą procedurą administracyjną. Dzięki takim portalom obywatele będą mieli możliwość zgłaszania do władz własnych postulatów - od zwrotów podatków po zmiany adresu w rejestrach pojazdów. Partnerska współpraca obejmuje rynek europejski, bliskowschodni i afrykański (EMEA). Partnerzy skupiają się także na państwach środkowoeuropejskich wchodzących do Unii Europejskiej oraz rozważają rozszerzenie działalności na obszar Ameryki Północnej. Partnerstwo umożliwi obu firmom standaryzację i oferowanie znacznie tańszych, powtarzalnych, własnych rozwiązań oraz dużo szybsze ich wdrożenia u klientów. W przyszłości, obaj partnerzy będą nie tylko składali wspólne oferty przetargowe, ale także będą uzgadniali ze sobą działania marketingowe oraz wspólnie szkolili zespoły handlowców i projektantów. Analitycy rynku komputerowego prognozują czterokrotne zwiększenie wartości segmentu e- government; w latach wzrośnie on do 20 mld Euro. ZŁOTY PROCESOR At a ceremonial gala at Warsaw s Novotel Hotel, after the conclusion of roundtable debates on the computerization of Poland, representatives of the Siemens Business Solutions department received the Golden Processor award in the five-year-old competition run by Teleinfo weekly. Siemens SBS won in the category Best Product: Solution for the process implementation of the mysap.com system in the Pątnów-Adamów-Konin Power Plant Complex (see Newsletter no. 6, February 2003). According to the organizers, the competition s goal is to promote managers, companies, products and solutions that have the biggest influence on the data communication market in Poland. President Aleksander Kwaśniewski was an honorary patron of the fifth edition of the Teleinfo competition. 14 maja na uroczystej gali w warszawskim hotelu Novotel, po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu Informatyzacji Polski, przedstawicielom działu Siemens Business Solutions firmy Siemens wręczono nagrodę Złotego Procesora, w konkursie organizowanym od pięciu lat przez tygodnik Teleinfo. Siemens SBS zwyciężył w kategorii Najlepszy Produkt - Rozwiązanie za procesowe wdrożenie systemu mysap.com w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin [patrz Newsletter No. 6, luty 2003]. Celem konkursu, jak stwierdzili organizatorzy, była promocja menedżerów, firm, produktów i rozwiązań wywierających największy wpływ na rynek teleinformatyczny w Polsce. Honorowym patronem piątej edycji konkursu Teleinfo był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wydane przez WV Marketing sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (48-22) , fax

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik. Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter Nr 16 s lipiec 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim.

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim. Nr 18 s marzec 2006 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trzeba być stale w ruchu 3 Stabilny rozwój 5 Zdrowe finansowanie

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Skrzyżowanie

Newsletter. Skrzyżowanie Nr 19 czerwiec 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Skrzyżowanie wpisane w trójkąt 4 Głos w sieci 5 Nokia i Siemens

Bardziej szczegółowo

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji.

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji. Wiedza, której nie znajdziesz w internecie Technologia i praktyka WYDANIE SPECJALNE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1898-3227 special edition special edition www.itwadministracji.pl e-government the best in

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w Polsce 2020

Ochrona zdrowia w Polsce 2020 Ochrona zdrowia w Polsce 2020 Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-zdrowia. Raport Fundacji Instytut Mikromakro Antoni Bielewicz Borys Czerniejewski Sławomir Kosieliński

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Quarterly Report

Kwartalnik Quarterly Report Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał III rd quarter, 2004 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program konferencji czwartek, 17 marca 2011 Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 9.00 9.30 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Numer 02/2009 Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Wirtualne centra danych? Gorący temat To nie jest

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo