Newsletter 51% èród o: MNiL. Szwecja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 51% èród o: MNiL. Szwecja"

Transkrypt

1 Newsletter UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ Chociaż prawie w każdej firmie iurzędzie stoi dziś komputer, to stopień informatyzacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Rządowy program epolska z jednej i zaostrzona konkurencja po wejściu do Unii Europejskiej z drugiej strony, zapowiadają na najbliższe lata przyspieszony postęp w tej dziedzinie. Informatyzacja to jeden z najbardziej dynamicznie przebiegających procesów cywilizacyjnych na przełomie II i III tysiąclecia. Każdy w mniejszym lub większym stopniu odczuwa jej skutki - zmianie uległ sposób załatwiania wielu codziennych spraw na poczcie czy w urzędzie, a wydruk komputerowy wyparł skutecznie ręcznie wypełniane dokumenty. Przejawy informatyzacji są obecne w coraz większej liczbie domów: komputer stał się jednym z najbardziej niezbędnych sprzętów, a korzystanie z internetu i gier komputerowych to główny zjadacz czasu rosnącej części młodego pokolenia. Posiadacze komputerów w wybranych krajach europejskich w 2002 r. (procent populacji) 34% 8% Polska 10% Wegry 12% Czechy 14% Hiszpania Niemcy 51% Szwecja èród o: MNiL Blado na tle Jednak kiedy porówna się dane statystyczne krajów europejskich, widać wyraźnie, że stopień informatyzacji wpolsce jest niższy nie tylko w stosunku do rozwiniętych gospodarek unijnych, ale wypada blado także na tle innych państw nadrabiających zapóźnienia z epoki centralnego planowania. Czesi i Węgrzy - mający tak podobne uwarunkowania historyczne i gospodarcze - wyprzedzają Polskę zarówno pod względem liczby komputerów przypadających na stu mieszkańców (patrz ramka), jak i pod względem dostępności usług teleinformatycznych. Na szczęście nie we wszystkich dziedzinach informatycznej statystyki Polska zamyka tę stawkę: według badań Taylor Nelson Software, w 2002 roku na Węgrzech z internetu korzystało tylko 10 procent populacji - o 8 procent mniej niż w przypadku Polaków. Ale w Republice Czeskiej ten współczynnik wyniósł 28%, nie mówiąc o Niemcach - 41% i Szwedach, wśród których aż 65% populacji to użytkownicy sieci. Na Węgrzech nieznacznie niższy niż w Polsce jest także procent gospodarstw posiadających dostęp do internetu: pod koniec 2001 roku było to odpowiednio 6 i 8 procent (czeskie gospodarstwa okazały się jeszcze lepiej wyposażone - na sto z nich łącze internetowe posiadało 10). Jednak ta niewielka przewaga to wątpliwy powód do satysfakcji, biorąc pod uwagę, jak duży dystans dzieli całą trójkę krajów od unijnych liderów: w Szwecji w blisko 2/3 domów, a w Niemczech - niemal w 1/2, można dostać się do zasobów World Wide Web. Jeszcze gorzej wygląda zestawienie danych o dostępie szerokopasmowym: tu także prym wiedzie Szwecja, gdzie łącze ADSL lub szerokopasmowy modem kablowy posia- Nr 8, czerwiec 2003 Prof. Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji, odpowiada na pytania Newslettera - Jaką rolę w dziedzinie informatyzacji ma do odegrania państwo i jakich instrumentów może ono używać? - Rolę państwa w rozpowszechnianiu idei informatyzacji kraju oceniam jako istotną. Zadaniem instytucji publicznych jest przede wszystkim stwarzanie ram prawnych i organizacyjnych, które w maksymalnym stopniu sprzyjają nowym inicjatywom i niwelują przeszkody, takie jak brak odpowiedniej infrastruktury. Koniecznym warunkiem postępu w dziedzinie informatyzacji, jaki powinno zapewnić państwo, jest rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na likwidacji monopolu. Niezbędna jest tu także adaptacja prawa telekomunikacyjnego wobec nowych rozwiązań i możliwości technologicznych. Przykładem takich rozwiązań i możliwości może być rozwijający się w Polsce dynamicznie handel elektroniczny. Ponieważ jednym z zadań wyznaczonych instytucjom rządowym jest zwiększenie zaufania do tzw. zdigitalizowanej formy sprzedaży, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyjęło za cel stworzenie procedury przyznawania wybranym stronom internetowym kategorii Zgodny z normą Wrót Polski. Powinnością organów administracji publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Do końca bieżącego roku mają być opracowane przez nasze Ministerstwo standardy techniczne bezpieczeństwa, wymagania dotyczące pewności i ochrony komunikacji elektronicznej. Zainicjowane zostaną ponadto prace związane z przeglądem rozwiązań zawartych w ustawie o podpisie elektronicznym. Jednym z instrumentów, które są w gestii organów administracji publicznej, jest także promowanie pewnych korzystnych, innowacyjnych rozwiązań i inicjatyw. Państwo spełnia tę rolę obejmując patronatem konkretne programy, pozyskując sponsorów prywatnych i wspomagając projekty oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. - Jakie są najważniejsze kierunki działań Ministerstwa w dziedzinie informatyzacji? - Istnieje kilka priorytetów, które postawiliśmy sobie tej w dziedzinie i które wyznaczają kierunek i zakres działań Ministerstwa. Są to przede wszystkim: dostęp do Internetu w szkołach, powszechna edukacja internetowa, powszechny dostęp do cyfrowych usług administracyjnych Newsletter str. 1

2 UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ i publicznych (projekt eadministracja) oraz promocja Polski na arenie międzynarodowej. Są to obszerne zagadnienia problemowe i tematyczne, które będą realizowane na przestrzeni najbliższych kilku lat. Przykładowo, cel powszechnej edukacji internetowej w szkołach i placówkach publicznych - zapisany w przyjętej w tym roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska - jest urzeczywistniany w sposób ciągły poprzez prowadzone przez nasz resort działania edukacyjne i promocyjne. Dążąc do stworzenia warunków powszechnego dostępu do cyfrowych usług publicznych, Ministerstwo przyjęło na siebie odpowiedzialność za koordynację działań związanych z procesem informatyzacji kraju. Z tym wiąże się m.in. pomoc w wyborze standardów przy wyposażaniu urzędów i gmin w stanowiska publicznego dostępu do sieci. Jest to jedno z działań przybliżających nas do realizacji idei stworzenia powszechnej eadministracji. Kolejny kierunek działania to zwiększenie udziału informatycznego przygotowania zawodowego i powszechnej edukacji internetowej, które będzie możliwe dzięki stworzeniu warunków powszechnego dostępu do Internetu. W tej dziedzinie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast promocja naszego kraju na arenie międzynarodowej, obejmuje szeroki zakres działań, których reprezentatywnym przykładem może być realizowany projekt publikacji i adaptacji najważniejszych dzieł literatury polskiej - oraz ich przekładów na języki obce - wramach Polskiej Biblioteki Internetowej. - Na jakie najważniejsze korzyści liczy rząd angażując się w program informatyzacji? - Odpowiadając na to pytanie, trzeba zacząć od stwierdzenia, że stopień informatyzacji jest dziś jednym z podstawowych mierników rozwoju państw i społeczeństw. Można zatem stwierdzić, że wycofanie się z działań na rzecz informatyzacji byłoby tożsame z rezygnacją z naszych aspiracji cywilizacyjnych i europejskich. Oznaczałoby to również odebranie Polsce szansy na zmniejszenie dystansu dzielącego ją od Europy i przyzwolenie na istnienie słabo konkurencyjnej gospodarki o marginalnym znaczeniu. Decydując się na urzeczywistnienie idei informatyzacji kraju i poświęcenie na ten cel określonych środków, polski rząd dąży do zwiększenia liczby używanych komputerów i telefonów, elektronicznego świadczenia usług publicznych i korzystania z Internetu. Powyższy postulat zmniejszenia dystansu technologicznego i strukturalnego został przyjęty w Narodowym Planie Rozwoju Nadrzędnym celem realizacji wszystkich przyjętych programów jest ideał taniego państwa. Państwa oprzejrzystych i przystępnych strukturach i procedurach administracyjnych, oferującego swoim obywatelom możliwość likwidacji kolejek w urzędach ipowielania procedur, a co za tym idzie oszczędność ich czasu i pieniędzy. Polski rząd, urzeczywistniając koncepcję informatyzacji kraju, dąży do wprowadzenia zmian zarówno jakościowych, jak i ilościowych, w tym obniżenie kosztów działalności gospodarczej, a więc oszczędności dla gospodarki. Newsletter str. 2 dało w ubiegłym roku 13 ze stu gospodarstw. W Polsce ten współczynnik wynosił 0,4 na sto - czyli ponad 30-krotnie mniej. Nieco lepiej wypadamy pod względem dynamiki rozwoju tej dziedziny: w stosunku do roku 2001 liczba łącz szerokopasmowych w polskich domach zwiększyła się aż 4 razy, w Szwecji - mniej niż 1/2 raza. Tu jednak także są lepsi: jeszcze szybciej do szerokiego pasma podłączali się Hiszpanie - procent ich gospodarstw domowych ze stałym łączem w 2000 roku wynosił 0,3, rok później - 1,0, aby w 2002 r. wzrosnąć gwałtownie do 5. Strategia rosnącej krzywej Chociaż większość danych pokazuje, że stopień informatyzacji kraju jest stosunkowo niski, to jednak zdaniem fachowców ten stan nie będzie trwał długo, bo widoczny jest stały postęp w tej dziedzinie. Pytani o najpilniejsze potrzeby i problemy w tym zakresie fachowcy ci wskazują przede wszystkim na kwestie finansowe. Obecny, niski poziom finansowania w znacznym stopniu utrudnia samorządom i jednostkom budżetowym prowadzenie spójnej i dalekowzrocznej informatyzacji. Pojawiające się w kolejnych budżetach tych instytucji środki, które i tak mogą być w każdej chwili zablokowane w ramach oszczędności budżetowych, pozwalają jedynie na prowadzenie projektów cząstkowych, związanych z najpilniejszymi potrzebami i nie układających się w większą całość. Można by zaryzykowac twierdzenie, że taki sposób informatyzacji pochłania większe środki finansowe, bo i tak kiedyś te zinformatyzowane wysepki trzeba będzie połączyć w spójny system lub też zastąpić nowym rozwiązaniem, mówi Jacek Śmiałkowski z Siemens Sp. z o.o., obecnie kierujący Siemens Business Services, branżą odpowiedzialną za wdrażanie dużych i kompleksowych projektów informatycznych. Z wejściem Polski do Unii Europejskiej i doganianiem jej standardów wiąże się jeden z potencjalnych motorów informatyzacji, czyli rządowy program informatyzowania urzędów i administracji publicznej. O tym, że informatyzacja jest jednym zpriorytetów rządu, świadczy fakt przekształcenia Komitetu Badań Naukowych w nowy resort - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI), a kluczowym pojęciem przyjętej w tym roku Strategii informatyzacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej epolska jest e-government, czyli rząd i urząd elektroniczny. Głównym celem tego projektu jest umożliwienie obywatelowi załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzin w urzędzie. Zgodnie zplanami Ministerstwa, zakłada się utworzenie w sieci jednego miejsca do uzyskiwania informacji i załatwiania spraw urzędowych. Każdy obywatel mający dostęp do sieci będzie mógł skorzystać z usług e-government przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu projektowi w przyszłości bez wychodzenia z domu będzie można rozliczyć się z podatku dochodowego, wypełnić i złożyć wniosek o dowód osobisty lub prawo jazdy, a także dopełnić wszelkich formalności związanych z założeniem firmy. Ważną częścią programu informatyzacyjnego MNiI jest budowa megasystemu komputerowego pod nazwą Wrota Polski. Ten projekt, którego wdrażanie już się rozpoczęło, jest pierwszą próbą praktycznej realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie eeurope Ma on scalić w postaci zintegrowanego serwisu on-line wszystkie dysponujące zapleczem informatycznym jednostki administracji państwowej. Ministerstwo zawarło pilotażowe porozumienia z władzami województw podlaskiego i małopolskiego, na podstawie których realizowane są już pierwsze regionalne systemy informacyjne - Wrota Podlasia i Wrota Małopolski. Dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej na wrotach internetowych zostaną udo-

3 UŁATWIENIE, POTRZEBA, KONIECZNOŚĆ stępnione informacje gminne, powiatowe, urzędów miast i innych jednostek organizacyjnych administracji publicznej. W ten sposób, dzięki działającym już regionalnym Wrotom, obywatele oprócz załatwienia na odległość wybranych procedur urzędowych mogą już teraz skorzystać z uporządkowanego zasobu informacji oraz uzyskać wiedzę na temat wydarzeń, które mają miejsce w ich regionie. Bez IT ani rusz Nie do przecenienia jest znaczenie, jakie ma zastosowanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu gospodarki. Trudno wyobrazić w których liczba stanowisk PC mieści się w przedziale Ucieczka do przodu Na pytanie czy wejście Polski do UE będzie miało wpływ na rynek komputerowo-informatyzacyjny?, fachowcy odpowiadają bez wahania: - Na pewno tak. Rynek zostanie ożywiony, wzrośnie jego wartość - pojawi się doraźnie więcej środków na inwestycje IT w segmentach komercyjnych, by dorównać konkurencji zunii. Będziemy też zmuszeni do realnego dostosowania do standardów UE wszystkich systemów administracyjnych, co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia nakładów Kupujàcy przez Internet - procent u ytkowników Internetu (2002 r.) 10% 7% 7% 3% 26% èród o: MNiL Wegry Czechy Polska Hiszpania Niemcy sobie dziś rozwój firmy, która obywa się bez poczty elektronicznej, nie mówiąc o tym, jakie korzyści przynosi właściwe posłużenie się systemem komputerowym w zarządzaniu. W rozwiniętych gospodarkach zachodnich oparte na informatyce systemy zarządzania są głównym czynnikiem pozwalającym zoptymalizować koszty, bez czego trudno myśleć o utrzymaniu się na rynku, a cóż dopiero o rozwoju firmy. Podobnie, dla wielu polskich przedsiębiorstw informatyzacja już niedługo może stać się warunkiem przetrwania w warunkach zaostrzonej konkurencji po wejściu do UE. Przez przedstawicieli branży IT stan informatyzacji polskiej gospodarki jest oceniany jako nienajgorszy. Można powiedzieć, że infrastruktura jest już dość dobrze rozwinięta. Praktycznie wszystkie firmy, z którymi współpracujemy, posiadają łącza internetowe i korzystają z poczty elektronicznej. Natomiast słabo zagospodarowany jest wciąż obszar wykorzystania informatyki do prowadzeniu biznesu,, twierdzi Maciej Potapczyk, dyrektor generalny Microsoft Business Solutions (MBS). Jego zdaniem, na polskim rynku jest duża grupa rozwijających się dynamicznie przedsiębiorstw, które ze względu na koszty inwestycji nie spieszą się z wprowadzeniem komputerowych systemów zarządzania. Jednak kiedy na rynku pojawi się bezpośrednia, ostra konkurencja w postaci dysponujących najnowocześniejszymi rozwiązaniami firm unijnych, modernizacja okaże się niezbędna. Sądzę, że istnieje tu duży, niewykorzystany potencjał dla naszej branży, mówi Potapczyk. Szef MBS nie ma wątpliwości, że drugim motorem informatyzacji w Polsce będą wydatki administracji publicznej. Na sukces Czech, które przegoniły nas w tej dziedzinie, złożyły się głównie dwa elementy: dobra jakość łączy oraz duże sumy przeznaczane na informatyzację administracji. Jednak zdaniem dyrektora generalnego MBS sektor administracji publicznej to dla branży IT niełatwy klient. Chociaż zdarzają się tu milionowe kontrakty, z których wielkością rzadko mogą się mierzyć zamówienia z sektora prywatnego, to jest to trudny pieniądz - jednorazowy i niepewny. Publiczne zamówienia są składane nieregularnie i chaotycznie, wymagając zarazem za każdym razem gruntownie przygotowanej, przemyślanej oferty. W rezultacie szanse na ich uzyskanie mają wpraktyce tylko najwięksi branżowi gracze, którzy mogą pozwolić sobie na poświęcenie przetargom większego wysiłku i środków. Jednak w Polsce rynek klientów prywatnych w branży IT jest wciąż większy niż rynek zamówień publicznych. Zamówienia ze strony firm prywatnych zapewniają większą stabilność i długofalowość współpracy, ocenia Potapczyk. Ichociaż w przypadku największych przedsiębiorstw w Polsce rynek sprzętu i usług informatycznych wydaje się nasycony, to do zagospodarowania pozostaje cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw, z budżetu na rozwój infrastruktury IT w sektorze publicznym, twierdzi Sylwester Grzebień. Dyrektor generalny FSC przypomina, że otwarcie się rynków krajów członkowskich dla firm z Polski będzie szansą dla dobrych firm krajowych. Ale jednocześnie pojawi się konkurencja z zewnątrz. To zmusi istniejące firmy do podwyższenia poziomu i jakości świadczonych usług oraz obniżenia własnych kosztów działalności, mówi Grzebień. Jedną z dziedzin, w której polska informatyzacja już dziś nie odstaje od środkowoeuropejskiej czołówki, jest z pewnością e-commerce, czyli handel elektroniczny. Według szacunków firmy Taylor Nelson Sofres w 2002 roku procent Polaków korzystających ze sklepów internetowych był taki sam, co Czechów i dwa razy większy niż Węgrów. Poza handlem on-line wiodącą rolę odgrywa również w Polsce nowa bankowość, czyli tzw. e-banking. Niezaprzeczalny sukces rynkowy i zaufanie, jakimi cieszą się w Polsce wirtualne banki, pozwalają mieć nadzieję, że w najbliższych latach - wraz z postępem w dziedzinie informatyzacji kraju - branża IT może stać się w Polsce jednym z najważniejszych stymulatorów rozwoju gospodarczego. Newsletter str. 3

4 INFORMATION TECHNOLOGY Although nearly all companies and offices have computers today, the level of computerization in Poland still leaves much to be desired. The government program entitled e-polska and the tougher competition after accession to the European Union foreshadow accelerated development in this field in the coming years. Although most data indicates that the degree of computerization in Poland is relatively low, experts say that this situation will not last long because continuing progress can be observed in this field. Poland s admission to the EU and its catching up with EU standards are linked with one of the potential driving forces behind computerization: the government program of computerization of public offices and administration. Computerization is one of the government s priorities, which is proved by the transformation of the Scientific Research Committee (KBN) into a new entity the Ministry of Science and Computerization and by Poland s e-polska Computerization Strategy adopted this year. The project s main goal is to enable citizens to handle official issues via the Internet, without the need to go to offices. In line with the ministry s plans, there will be a single place in the web where people will be able to obtain information and handle official matters. Each citizen with Internet connection will be able to use e-government services 24/7. Owing to the project, in the future it will be possible to use the Internet to settle income tax issues, file an application for an ID or a driver s license, and take care of all the formalities linked with establishing a company all without leaving home. Another important part of the ministry s computerization program includes the building of a computer system called Gates to Poland. The implementation of this project has already begun. This is the first attempt to practically realize EU recommendations included in the e-europe 2005 program. It is intended to integrate all the units of public administration that have computer systems into an integrated online service. The ministry has concluded pilot agreements with the authorities of Podlasie and Małopolska provinces that have already resulted in the realization of the first regional information systems: Gates to Podlasie and Gates to Małopolska. Owing to a public information bulletin, the Internet gates will include information from the communes, counties, city offices and other organizational units of the public administration. Because of the regional gates that are already operating, citizens can handle selected official matters online and can also take advantage of a structured source of information, along with finding news about what is happening in the region. The application of IT technologies in the economy has a major significance. Today it is hard to imagine the development of a company that is not using , not to mention the advantages resulting from proper application of a computer system in management. In the developed Western economies, computer-based management systems are the main factor allowing for cost optimization, without which it is hard to imagine surviving on the market, not to mention the company s development. Similarly, for many Polish companies, computerization may soon become a prerequisite for surviving in the conditions of toughened competition after Poland s EU accession. HELP DESK DLA PRUMERIKI Firma ubezpieczeniowa Prumerica oraz Siemens Business Service podpisały umowę, zgodnie z którą SBS przez Prumerica insurance company and Siemens Business Service (SBS) have signed a contract under which SBS will provide IT services to Prumerica over the next three years. Prumerica is part of Prudential Financial, one of the largest insurers in the United States. Prumerica is the name used by European companies of Prudential Financial. The Polish company has operated since January 1999 and now runs 11 branches offering private life insurance. The contract provides for such services as computer network administration and round-the-clock support and technical services. Thanks to the Help Desk service, Prumerica workers can, at any time, contact a support specialist who will solve their problem via the Internet or send a technical service team to the company s premises. Siemens is also obliged to provide security systems and backup and to service the telephone switchboards and the installed software. TURBO-FUZJA Siemens Power Generation will take over the industrial turbine segment of the company Alstom. As a result, Siemens will be able to expand its product line and strengthen its position as global market leader. Thanks to the acquisition of the first of Alstom Power plants producing industrial turbines, the Siemens Power Generation group will soon be able to offer its customers new integrated compressor and small gas turbine solutions (up to 15 MW). The second part of the transaction will involve medium-sized gas turbines (up to 50 MW) and steam turbines up to 100 MW. The total value of the deal exceeds 1 billion euros. The companies are awaiting permits from anti-monopoly authorities before concluding the contract. najbliższe trzy lata będzie świadczył kontrahentowi usługi teleinformatyczne (IT). Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prumerica jest częścią międzynarodowej korporacji Prudential Financial, jednej znajwiększych firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych i jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Prumerica to obowiązująca w Europie nazwa spółek tej firmy. W Polsce funkcjonuje ona od stycznia 1999 r. Obecnie posiada 11 oddziałów świadczących indywidualne ubezpieczenia na życie. Umowa przewiduje m.in. usługi takie, jak zarządzanie siecią komputerową, całodobowy serwis oraz obsługę techniczną. Dzięki usłudze Help Desk pracownik Prumerici może w każdej chwili skontaktować się z serwisantem, który za pośrednictwem sieci rozwiąże problem na odległość bądź wyśle obsługę techniczną. Do zadań Siemensa należy także tworzenie zabezpieczeń i kopiowanie danych na nośniki magnetyczne - tzw. backup oraz serwisowanie central telefonicznych wraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem. Siemens Power Generation przejmie branżę turbin przemysłowych od spółki Alstom. Pozwoli to Siemensowi rozszerzyć ofertę i umocnić się na pozycji światowego lidera w tej dziedzinie. Dzięki przejęciu pierwszej transzy zakładów Alstom Power, produkujących turbiny przemysłowe, grupa Siemens Power Generation będzie mogła już niedługo zaoferować klientom nowe, zintegrowane rozwiązania kompresorów i małych turbin gazowych (o mocy do 15 MW). Druga część transakcji obejmie segment turbin gazowych średniej wielkości (do 50 MW) oraz turbiny parowe do 100 MW mocy. Łączna wartość umowy, która czeka jeszcze na uzyskanie zezwoleń ze strony odpowiednich urzędów antymonopolowych, przekracza 1 miliard euro. Newsletter str. 4

5 INFO KryptografJa - DEMOKRACJA DANYCH Nowa, unikalna technologia o polskiej nazwie KryptografJa, może zmienić jakość kontaktów między instytucjami administracyjnymi a obywatelami. W tradycyjnym systemie administracji, instytucje dysponują odrębnymi zasobami danych i budują własny system informatyczny. Systemy są rozproszone, a dostęp obywateli do nich bywa problematyczny. W świecie KryptografJi centrum przechowywania informacji jest nie instytucja, ale każdy obywatel lub inna administrowana jednostka, mająca swoje dane zgromadzone w jednym miejscu, z dostępem do nich przez jeden osobisty portal danych. Tylko ta jednostka udostępnia swoje dane innym - według potrzeb albo zgodnie z wymaganiami prawa. Co więcej, KryptografJa daje obywatelom pełną wolność dysponowania własnymi danymi ponad granicami instytucji, regionów administracyjnych a nawet państwowych, np. wewnątrz Unii Europejskiej. Dokumenty mogą być automatycznie przekładane na inne języki. Jak to działa Podstawowe elementy systemu to rozproszone, osobiste, bezpieczne schowki danych w Internecie oraz przechowywane gdzie indziej narzędzia internetowe, za pomocą których można uzyskać dostęp do danych. Osobisty schowek danych zawiera zbiór obiektów indywidualnie zaszyfrowanych i umieszczonych na serwerze u dostawcy usług KryptografJi. Serwer dostarcza te zaszyfrowane obiekty do terminala użytkownika. Robi to wyłącznie na jego żądanie, ale dostarcza wyłącznie te dokumenty, do których jest on upoważniony. Terminal używa indywidualnej karty-klucza do rozszyfrowania danych i udostępnia je do prezentacji na ekranie. Każdy użytkownik przechowuje wyłącznie własne dane. Zastosowania Największa grupa zastosowań KryptografJi dotyczy osób prywatnych. Większość obiektów w schowku danych obywatela tworzona jest przez odpowiednio upoważnione instytucje. Świadectwa składek emerytalnych i ubezpieczeniowych wpisywane są przez pracodawcę lub ubezpieczyciela. Zaświadczenia o zarobkach i podatkach pochodzą od pracodawców i mogą zostać włączone później do formularza zeznań podatkowych. Dane medyczne, recepty oraz zwolnienia chorobowe pochodzą z różnych punktów świadczeń usług medycznych, wyniki akademickie - od uczelni. Nawet decyzje wyborcze obywatela mogą być udostępniane instytucjom wyborczym. Dowody tożsamości i uprawnienia Podstawowym elementem każdego systemu administracyjnego jest weryfikacja tożsamości i uprawnień jednostek, kontaktujących się z systemem. Weryfikacji tożsamości służą przechowywane przez właściciela schowka takie obiekty, jak cyfrowo poświadczone zdjęcie, wzór podpisu, albo, w przyszłości, także odcisk palca, wzór tęczówki, wzór głosu. Drugim zabezpieczeniem są uprawnienia właściciela schowka do posiadania konta bankowego, zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub prawo jazdy. W ten sposób jedna karta właściciela może zastąpić całą dotychczasową kolekcję dokumentów. Tradycyjnie zabezpieczona karta nie jest bezpieczna przed podrobieniem. Natomiast podrobienie identyfikacji i uprawnień w KryptografJi wymagałoby złamania szeregu barier kryptograficznych, czyli podrobienia podpisów cyfrowych i danych na serwerze. Stąd karty KryptografJi są najbezpieczniejsze ze wszystkich obecnie dostępnych na świecie i mogą też stworzyć podstawy bezpieczeństwa dostępu do strategicznych obiektów, jak lotniska lub biurowce. Uczestnictwo i koszty jednostki Aby stać się uczestnikiem systemu KryptografJa, wystarczy mieć własną kartę, a następnie otrzymać subskrypcję dostępu do indywidualnego schowka danych. Kartę już teraz można kupić u krajowego dystrybutora. Podobnie jest z subskrypcją. Można zapisać się samemu lub zostać zapisanym przez instytucję, np. pracodawcę. Koszt posiadania własnych danych w przestrzeni KryptografJi jest minimalny w porównaniu z korzyściami. Cena karty dostępu jest bliska obecnemu kosztowi wymiany plastikowego dowodu osobistego lub prawa jazdy. KryptografJa sprawia, że nie trzeba już takich dokumentów wymieniać, np. przy zmianie miejsca zamieszkania. Dostęp do własnych danych zapewnia standardowy komputer z czytnikiem kart i zdostępem do Internetu. 13 czerwca w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie Siemens Sp. z o.o. (branża Components), Hewlett Packard oraz Hansen Net zaprezentowały ideę KryptografJi przedstawicielom banków, służby zdrowia i administracji publicznej. Prezentacja połączona z pokazem prawdziwych zastosowań spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. A new and unique technology with the Polish name KryptografJa may change the quality of contacts between administrative institutions and citizens. In a traditional administrative system, each institution has its own separate data base and builds its own information technology system. These systems are scattered, and citizens access to them is often problematic. In the world of KryptografJa, each citizen or some other administered unit, not the institution itself, is the information storage center. Each unit/citizen has their own data collected in one place and has access to it through a single personal data portal. The basic elements of the system are scattered, personal, safe data storage compartments on the Internet, and Internet tools stored elsewhere that enable access to data. The data server supplies this encoded data to the user s terminal. It does so at the user s demand, but provides him only with those documents to which he is authorized. The terminal uses an individual card key to decipher the data and makes it available for presentation on the screen. Newsletter str. 5

6 INFO POTRZEBNE LĄDOWISKO Siemens Sp. z o.o. zaprojektuje lądowisko dla śmigłowców, które ma powstać przy Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Onkologii (RCO), dysponujace nowoczesnym wyposażeniem diagnostycznym i terapeutycznym, pełni ważną rolę, przyjmując pacjentów nie tylko z Bydgoszczy i okolic, ale także z dalszych rejonów Kujaw i Pomorza. Szpital uczestniczy również w programie ratownictwa medycznego. Wykonanie projektu lądowiska to nie pierwszy przykład współpracy firmy Siemens z RCO w Bydgoszczy. Siemens Sp. z o.o. will design a helicopter landing pad for the Regional Oncology Center (RCO) in Bydgoszcz. The RCO, which possesses modern diagnostic and therapeutic equipment, plays a vital role in this part of the country, treating patients not only from Bydgoszcz and nearby areas, but also more distant parts of Kujawy and Pomorze regions. The hospital s tasks include helping accident victims. The landing pad is not the first instance of cooperation between Siemens and RCO in Bydgoszcz. The first Positron Emission Tomography (PET) laboratory in Poland, whose contractor was Siemens Medical Solutions, was opened in February [for more see the last issue of the Newsletter]. One of the functions of the technologically advanced equipment of the PET laboratory is the production of short-lived radioisotopes used in oncological examinations. The helicopter landing pad will facilitate the transporting of the precious radioisotopes from the RCO in Bydgoszcz to other centers. The landing pad has to be equipped with a proper navigation lighting system. A steering center will be created in the hospital, from which the operator will turn on the lamps and adjust them for the approaching helicopter. ZASILANIE POD SPECJALNYM NADZOREM W lutym br. oddano tam do użytku pierwszą w Polsce pracownię Pozytonowej Emisyjnej Tomografii, której wykonawcą była branża Siemens Medical Solutions (więcej na ten temat w poprzednim numerze Newslettera). Jednym z zadań wykonywanych przez zaawansowane technologicznie urządzenia pracowni PET jest wytwarzanie tzw. krótkożyciowych radioizotopów, wykorzystywanych do badań onkologicznych. Lądowisko dla śmigłowców pozwoli w przyszłości na udostępnianie przez bydgoskie Centrum cennych radioizotopów innym ośrodkom. Lądowisko musi być wyposażone w odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. W szpitalu powstanie centrum sterowania tym oświetleniem, z którego operator będzie je uruchamiał i ustawiał po nawiązaniu kontaktu radiowego z nadlatującym śmigłowcem. Centrum sterowania będzie także miało za zadanie monitorowanie stanu urządzeń energetycznych zasilających lądowisko. Aby zrealizować tego typu projekt, branża Siemens Industrial Solutions and Services musiała uzyskać szereg zezwoleń od władz nadzorujących ruch lotniczy. Spółka Siemens wygrała przetarg na modernizację infrastruktury energetycznej lotniska wojskowego w Powidzu (woj. wielkopolskie), które w najbliższych latach ma spełniać standardy NATO. Plan modernizacji lotnisk wojskowych realizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako jeden z najważniejszych punktów przyjętej przez rząd strategii bezpieczeństwa narodowego. Część kosztów jest pokrywana ze środków NATO. Lotnisku w Powidzu będzie prawdopodobnie trzecim polskim lotniskiem - po Krzesinach i Mińsku Mazowieckim, które znajdzie się w grupie lotnisk spełniających wszystkie natowskie wymagania. Oprócz modernizacji infrastruktury energetycznej czekają je kolejne, jak instalacja nowego systemu świateł nawigacyjnych. Prace związane z systemem energetycznym lotniska wpowidzu są zaplanowane na pięć lat. Ich celem jest stworzenie infrastruktury, której wszystkie parametry będą odpowiadać standardom bezpieczeństwa i niezawodności określonym przez NATO. Ma to zapewnić właściwą obsługę startów, lądowań i innych operacji lotniskowych, niezależnie od tego, czy korzystać z niej będą samoloty polskie czy sojusznicze. Branża Industrial Solutions and Services zainstaluje w Powidzu najnowocześniejsze urządzenia energetyczne Siemensa. Ze względu na niejawny charakter projektu, zgodnie z wymogami stawianymi przez MON, wszyscy pracownicy biorący w nim udział muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa osobowego, wydawane po przeprowadzeniu weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociaż jest to pierwsze tego typu zamówienie dotyczące obiektu wojskowego, nie jest ono pierwszą modernizacją lotniskowego systemu energetycznego, jaką realizuje w Polsce Siemens. Wcześniej podobne modernizacje, towarzyszące zazwyczaj zmianom oświetlenia nawigacyjnego, firma wykonała na kilku lotniskach cywilnych. Siemens has won a tender for the modernization of the power supply infrastructure at the military airfield in Powidz, Wielkopolska province. The airfield will be the third in Poland to meet all NATO requirements. Work on the power system will take five years. The airfield is to provide proper service for takeoff, landing and other operations, regardless of whether it will be used by Polish or allied aircraft. Apart from the modernization of the power supply infrastructure, it will undergo further modernization, such as installation of a new system of landing lights. Industrial Solutions and Services will install the latest power equipment from Siemens. Since the project is classified, all staff have to obtain security certificates issued after a history check carried out by the Internal Security Agency. The modernization plan for Polish military airfields is being implemented by the Ministry of National Defense as one of the most important parts of the national security strategy adopted by the government. Part of the cost is being covered by NATO. Newsletter str. 6

7 INFO TOMOGRAF DLA SZPITALA Supernowoczesny tomograf Somatom Sensation 16 firmy Siemens Medical Solutions został uruchomiony 14 kwietnia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Somatom Sensation 16 jest w obecnej chwili najnowocześniejszym tego typu urządzeniem, wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej. Wykorzystuje on technologię 16-warstwowego detektora, a czas rotacji skrócono w nim do 0,4 sekundy. Dodatkowe zalety urządzenia to także skrócony czas naświetlania przy lepszej jakości obrazu. Somatom Sensation 16 w diagnostyce chorób płuc umożliwia dokładne wykrywanie i ocenę zaawansowania guzów, przy czym możliwe jest wykrywanie zmian bardzo wczesnych - guzków nawet 1mm. Oprócz tego pozwala na wykonanie wirtualnej bronchoskopii - lekarz widzi drogi oddechowe od wewnątrz, w nieinwazyjny sposób można wykryć także niewielkie zmiany nowotworowe w oskrzelach. Szczególne znaczenie ma Somatom Sensation 16 w diagnostyce kardiologicznej - umożliwia precyzyjne i nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych. Nowoczesny program Calcium Scoring pozwala wykryć i ocenić zwapnienia w tętnicach wieńcowych bez podawania kontrastu pacjentowi. Oceniane są naczynia wewnątrzczaszkowe, tętnice szyjne, płucne, nerko- BEZPIECZNY UBEZPIECZYCIEL we, aorta piersiowa i brzuszna. Także u chorych po wszczepieniu by-passów i stentów Somatom Sensation 16 umożliwia nieinwazyjną ocenę skuteczności terapii. Dokładna diagnostyka jest także możliwa wprzypadku bardzo małych naczyń tętniczych i żylnych. Somatom Sensation 16 dzięki obrazom wysokiej jakości znajduje zastosowanie w diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej, zwłaszcza w ocenie wczesnych udarów mózgu. April 14, a state-of-the-art Somatom Sensation 16 CAT scan provided by Siemens Medical Solutions began operating in Warsaw s Tuberculosis and Lung Diseases Institute. The Somatom Sensation 16 is the most modern appliance of its kind used in picture diagnostics. It makes use of 16-layer detector technology, and the rotation time has been shortened to only 0.4 seconds. In lung diseases diagnostics, the Somatom Sensation 16 allows for the precise detection and estimation of the advancement of tumors. It is possible to detect changes in their very early stages, even 1-millimeter tumors. Also, the Somatom Sensation 16 allows for virtual bronchoscopy. Minor cancerous changes in bronchial tubes can be detected in a non-invasive manner. The Somatom Sensation 16 has particular significance in the domain of cardiological diagnostics. It allows for the precise and non-invasive projection of coronary arteries, of primary importance in the prophylactics and therapy of ischaemic heart disease. Due to highquality pictures, the Somatom Sensation 16 can be used in neurological and neurosurgical diagnostics, particularly in the early prognosis of cerebral strokes. kontami i certyfikatami pracowników ZUS oraz zwiększenia wydajności personalizacji kart elektronicznych, rozszerzenie funkcjonalności podsystemu audytu m. in. w zakresie zwiększania ilości audytowanych zdarzeń oraz automatyzacji procesu ich archiwizacji, jak również większą automatyzację procesu zarządzania systemem poprzez wdrożenie narzędzi do automatycznej diagnostyki infrastruktury sprzętowej systemu bezpieczeństwa. Umowa przewiduje również opracowanie i implementację usługi stempla czasu (timestamp), która polega na uwiarygodnieniu i potwierdzeniu dokładnego czasu złożenia podpisu elektronicznego poprzez uprawnionego użytkownika. Zawarta umowa jest w 95% umową usługową, w której większość oprogramowania zostanie napisana przez SBS. Będzie to również pionierskie wdrożenie w Polsce usługi stempla czasu. ZUS podpisał umowę z Siemens Business Services na opracowanie i rozszerzenie dodatkowej funkcjonalności Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa (KRSB). Koszt zamówienia wynosi 5,4 miliona zł. Jego realizacja potrwa do końca października. Zakres umowy obejmuje opracowanie i wdrożenie oprogramowania, które zostanie napisane zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta. Oprogramowanie to umożliwi rozszerzenie funkcjonalności Centrum Certyfikacji w zakresie większego wspomagania zarządzania The Social Insurance Company (ZUS) has signed a contract with Siemens Business Services concerning the development and enlargement of the Complex Diffused Security System (KRSB). The order is worth zl.5.4 million and the project will be completed by the end of October. The contract covers the writing and implementation of software designed according to the client s particular needs. The software will enable the Certification Center to improve its support for management of accounts and certificates for ZUS employees and increase efficiency in the personalization of electronic cards. It will extend the functionality of the audit subsystem, allowing a greater number of audited events and automation of the filing process. There will be greater automation of the system management process by means of, for example, implementation of tools for automatic diagnostics of the security system s hardware infrastructure. The contract also features the development and implementation of a timestamp service, which substantiates and confirms the precise time of inscribing an electronic signature by an authorized user. The contract is a service contract whereby most of the software will be written by Siemens Business Services. It will also be the first implementation of the timestamp service in Poland. Newsletter str. 7

8 INFO STRATEGICZNE PARTNERSTWO Siemens Business Services i Microsoft będą ściśle współpracowały nad projektami w zakresie e-government. Oznacza to współpracę dwóch czołowych firm na rynku. SBS jest w Europie Zachodniej wiodącym dostawcą produktów dla instytucji publicznych, natomiast Microsoft oferuje oprogramowanie najpowszechniej wykorzystywane przez władze i administrację. Podstawowym produktem we wspólnej ofercie będzie pakiet E2Government Solution Suite opracowany przez SBS, stanowiący pełne rozwiązanie służące do budowy publicznie dostępnych Siemens Business Services (SBS) and Microsoft will closely cooperate on e-government projects, which means two leading companies on the market will be working together. The E2Government Solution Suite package will be the basic product in the joint offer. Prepared by the SBS, it is a comprehensive solution for building publicly accessible Internet portals. The solution uses Microsoft s technological platform.net and allows the creation of links between publicly accessible websites and processes carried out by institutions in the public sector. The solution is characterized by an architecture that allows for integration with every existing administration procedure. Owing to such sites, people will be able to send their own applications and proposals to authorities, from remissions of taxes, to address changes. The partnership will enable both companies to achieve standardization and offer cheaper technological solutions, along with much faster implementation. In the future, both partners will not only place joint tender bids, but will also discuss marketing solutions and train teams of salespeople and designers. portali internetowych. Rozwiązanie wykorzystuje platformę technologiczną. NET firmy Microsoft, umożliwiając tworzenie powiązań pomiędzy publicznie dostępnymi stronami internetowymi a procesami realizowanymi przez instytucje sektora publicznego. Rozwiązanie cechuje otwarta architektura pozwalająca na integrację z każdą istniejącą procedurą administracyjną. Dzięki takim portalom obywatele będą mieli możliwość zgłaszania do władz własnych postulatów - od zwrotów podatków po zmiany adresu w rejestrach pojazdów. Partnerska współpraca obejmuje rynek europejski, bliskowschodni i afrykański (EMEA). Partnerzy skupiają się także na państwach środkowoeuropejskich wchodzących do Unii Europejskiej oraz rozważają rozszerzenie działalności na obszar Ameryki Północnej. Partnerstwo umożliwi obu firmom standaryzację i oferowanie znacznie tańszych, powtarzalnych, własnych rozwiązań oraz dużo szybsze ich wdrożenia u klientów. W przyszłości, obaj partnerzy będą nie tylko składali wspólne oferty przetargowe, ale także będą uzgadniali ze sobą działania marketingowe oraz wspólnie szkolili zespoły handlowców i projektantów. Analitycy rynku komputerowego prognozują czterokrotne zwiększenie wartości segmentu e- government; w latach wzrośnie on do 20 mld Euro. ZŁOTY PROCESOR At a ceremonial gala at Warsaw s Novotel Hotel, after the conclusion of roundtable debates on the computerization of Poland, representatives of the Siemens Business Solutions department received the Golden Processor award in the five-year-old competition run by Teleinfo weekly. Siemens SBS won in the category Best Product: Solution for the process implementation of the mysap.com system in the Pątnów-Adamów-Konin Power Plant Complex (see Newsletter no. 6, February 2003). According to the organizers, the competition s goal is to promote managers, companies, products and solutions that have the biggest influence on the data communication market in Poland. President Aleksander Kwaśniewski was an honorary patron of the fifth edition of the Teleinfo competition. 14 maja na uroczystej gali w warszawskim hotelu Novotel, po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu Informatyzacji Polski, przedstawicielom działu Siemens Business Solutions firmy Siemens wręczono nagrodę Złotego Procesora, w konkursie organizowanym od pięciu lat przez tygodnik Teleinfo. Siemens SBS zwyciężył w kategorii Najlepszy Produkt - Rozwiązanie za procesowe wdrożenie systemu mysap.com w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin [patrz Newsletter No. 6, luty 2003]. Celem konkursu, jak stwierdzili organizatorzy, była promocja menedżerów, firm, produktów i rozwiązań wywierających największy wpływ na rynek teleinformatyczny w Polsce. Honorowym patronem piątej edycji konkursu Teleinfo był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wydane przez WV Marketing sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (48-22) , fax

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus Advanced egovernment Information Service Bus Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus - Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji Administracji (IST-4-026727-STP)

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2010-2012

Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2010-2012 Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2010-2012 Data publikacji: sierpień 2010 Język: angielski, polski Dodatek: Baza Excel najwięksi producenci i dystrybutorzy sprzętu do

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wydanie II: branża finansowa i handlowa

Wydanie II: branża finansowa i handlowa Wydanie II: branża finansowa i handlowa Listopad 2016 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to analiza przygotowana przez 7 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare. Ma ona na

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo