Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Infrastruktura Informatyczna

2 1 Wstęp Definicje, akronimy, skróty Deklaracja zachowania warunków konkurencji Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Miejsce wykonania zamówienia Specyfikacja komponentów Systemu Komponent Szafy RACK 19 2 szt Komponent Bezprzerwowy Zasilacz UPS 1 szt Komponent Przełączniki LAN 7 szt Komponent Przełącznik KVM over IP 1 szt Komponent Firewall Sieciowy 1 szt Komponent Praca Grupowa Komponent Macierz Dyskowa Komponent Serwer Proxy Komponent Antywirus i Antyspam Komponent Kopie Zapasowe Komponent Drukarki Departamentów Komponent Drukarki Biurkowe Komponent Monitorowanie Komponent Usługa Katalogowa Komponent Urządzenia Serwerowe Usługi towarzyszące dostawie Gwarancja i serwis gwarancyjny Szkolenia Dedykowana asysta techniczna Inne wymagania szczególne Przebieg i organizacja prac Specyfikacja wymagań Projekt techniczny Procedury odbioru Dokumentacja powykonawcza Procedury eksploatacyjne Procedury serwisowe Poufność Zasady bezpieczeństwa Dokumentowanie prac Prawa własności i prawa autorskie Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

3 1 Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych przez Prawo zamówień publicznych. SIWZ ma posłużyć do przeprowadzenia przetargu, który wyłoni wykonawcę systemu informatycznego scharakteryzowanego w dokumencie. Zadaniem systemu jest zapewnienie podstawowego środowiska pracy biurowej pracownikom Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ma to być środowisko wyposażone w nowoczesne narzędzia informatyczne, wydajne i bezpieczne. 1.1 Definicje, akronimy, skróty Zamawiający - Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ustawa, Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Infrastruktura Informatyczna System, zespół zasobów informatycznych służących realizacji standardowych czynności biurowych. W szczególności w jej skład wejdą: zasoby umożliwiające pracę grupową, składniki zapewniające bezpieczeństwo i zarządzanie infrastrukturą. Zasadniczo system powinien integrować gotowe, dostępne na rynku produkty. 1.2 Deklaracja zachowania warunków konkurencji Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie Infrastruktury Informatycznej zamawiającego zwanej dalej "Systemem" przez dostawę sprzętu, oprogramowania, ich instalację, uruchomienie i konfigurację, a także przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług dedykowanej asysty technicznej i gwarancji. System należy wykonać dla 220 użytkowników, chyba że poszczególne wymagania określają inne warunki eksploatacji. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych komponentów będących przedmiotem niniejszego zamówienia wyspecyfikowano w dalszej części dokumentu. 2.1 Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do tej chwili System powinien zostać uruchomiony i przekazany do eksploatacji, a wszystkie usługi towarzyszące dostawie powinny zostać zrealizowane, co powinno zostać potwierdzone podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia gwarancji na przedmiot umowy w okresie 36 miesięcy od podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego. 3

4 W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług dedykowanej asysty technicznej w odniesieniu do wszystkich dostarczonych składników systemu. 2.2 Miejsce wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na terenie Warszawy, w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego w chwili zawarcia umowy. 2.3 Specyfikacja komponentów Systemu Komponent Szafy RACK 19 2 szt. Komponent Szafy RACK 19 będą przechowywać wszystkie elementy centralne Systemu zlokalizowane w jednej, centralnej serwerowni Wymagania dotyczące komponentu 1. Liczba dostarczonych szaf powinna wystarczyć do instalacji wszystkich komponentów zlokalizowanych w centralnej serwerowni i wynosić co najmniej 2 szt.. 2. Szafy powinny być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 lub ISO Konstrukcja każdej szafy przeznaczonej do montażu w centralnej serwerowni powinna zapewnić prawidłowe działanie wszystkich urządzeń zamontowanych wewnątrz, a w szczególności: Każda szafa powinna być tych samych wymiarów: wysokość użytkową 42U, szerokość 600 mm i głębokość pozwalającą na zamknięcie drzwi po zainstalowaniu wszystkich składników, co najmniej 1000 mm. Konstrukcja szafy powinna uwzględniać kontrolowanie drogi strumienia wentylującego powietrza. Powinna umożliwiać zestawienie szaf w zestawy szeregowe; w przypadku wykorzystania tej cechy, w szeregu należy umocować odpowiednie łączniki. Powinna być wyposażona w listwy uziemienia, komplet linek uziemienia drzwi, osłon i dachu. Płyta dolna szkieletu szafy powinna przewidywać możliwość montażu panelu-zaślepki z włókniną filtracyjną. Szafa powinna być wyposażona w trzy pary belek nośnych w rozstawie 19, z możliwością zmiany ich położenia, wykonanych z blachy stalowej o grubości min. 2 mm. Drzwi przednie i tylne powinny być zdejmowane i wykonane z perforowanej blachy. Ściany boczne powinny być wyposażone w zdejmowane osłony z pełnej blachy. Pod tylnymi drzwiami powinna być zamontowana maskownica o wysokości 3U z otworem zaślepionym zaślepką szczotkową. Górna część powinna być osłonięta pełnym, demontowanym dachem wykonanym w wersji szczelnej. Osłony i drzwi szafy powinny być wyposażone w zamki. Szafa powinna być wyposażona w komplet co najmniej 10 uchwytów kablowych. Cztery wentylatory powinny być zainstalowane w panelu zamontowanym w płycie 4

5 górnej szafy. W szafie powinny być zainstalowane panele zasilające z gniazdami 230V z bolcem lub tzw. gniazdami komputerowymi (IEC) z bolcem, zasilającymi wszystkie urządzenia zamontowane w szafie przez wykonawcę plus dodatkowe 5 wolnych gniazd. 4. Dla dostarczonych szaf powinny być dostępne na rynku następujące elementy wyposażenia w przypadku potrzeby ich dodatkowego zakupu: automatyka do sterowania wentylatorami, osłony kablowe, dodatkowe wsporniki, poprzeczki i belki nośne, prowadnice do podtrzymywania kaset Komponent Bezprzerwowy Zasilacz UPS 1 szt. Wykonawca w ramach dostarczanego systemu musi dostarczyć zasilacz bezprzerwowy UPS. Zadaniem Zasilacza Bezprzerwowego UPS jest zapewnienie bezpiecznego zasilania elektrycznego urządzeń umieszczonych w szafie RACK 19 w centralnej serwerowni Systemu oraz umożliwienie bezpiecznego wyłączenia zasilanych urządzeń w przypadku braku wznowienia zasilania z sieci energetycznej Wymagania dotyczące komponentu 1. Zasilacz Bezprzerwowy UPS ma za zadanie zapewnić co najmniej 12 minut pracy przy obciążeniu będącym zsumowaną mocą pobieraną przez dostarczane przez wykonawcę urządzenia (informacja o tym czy dane urządzenie ma być podłączone do UPS musi zostać uwzględniona w projekcie technicznym i być zatwierdzona przez zamawiającego, zakłada się że wszystkie serwery oraz kluczowe urządzenia infrastruktury centralnej muszą być podłączone do UPS). Dostarczany zasilacz bezprzerwowy musi posiadać moc nadmiarową, umożliwiającą 100% wzrost mocy urządzeń zasilanych. 2. Zasilacz Bezprzerwowy UPS musi mieć budowę modularną możliwość rozbudowy przy pomocy kolejnych, zintegrowanych modułów, należy zapewnić redundancję konfiguracji na poziomie n Zasilacz powinien umożliwiać wymianę modułów podczas pracy urządzenia. 4. Tryb pracy Online. 5. Parametry wyjściowe: znamionowe napięcie wyjściowe 230 V. zniekształcenia napięcia wyjściowego poniżej 3%. kształt napięcia wyjściowego sinusoida. czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (minimalny) 20 min. układ obejściowy (bypass) wewnętrzny automatyczny i ręczny. 6. Spełniane normy: bezpieczeństwa PN-EN / PN-EN , kompatybilności elektromagnetycznej PN-EN / PN EN , wykonania i testów PN-EN / PN-EN Certyfikaty CE. 5

6 8. Porty komunikacyjne: RS-232 (DB-9), port konsoli konfiguracyjnej, 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45), port obsługujący protokół TCP/IP. 9. Zasilacz musi wspierać protokół SNMP i umożliwiać notyfikacje zasilanych systemów o braku zasilania oraz monitoring statusu urządzenia, a w szczególności poziomu naładowania akumulatorów poprzez interfejs sieciowy IP. 10. Wraz z Zasilaczem Bezprzerwowymi UPS wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie instalowane na zasilanych urządzeniach serwerowych, bezpiecznie zamykające systemy operacyjne w przypadku odcięcia zasilania i osiągnięcia przez baterie ustalonego poziomu rozładowania. 11. Zasilacz musi być przystosowany do montażu w standardowej szafie montażowej typu RACK o szerokości Komponent Przełączniki LAN 7 szt. Zadaniem komponentu Przełączniki LAN będzie zapewnienie transmisji danych między poszczególnymi elementami sieci komputerowej. Przepływ informacji w sieci powinien cechować się wydajnością i bezpieczeństwem Wymagania dotyczące komponentu 1. Liczba przełączników powinna odpowiadać zakładanej liczbie użytkowników Systemu oraz urządzeń dostarczających usług systemowych, przy czym minimalna liczba powinna wynosić co najmniej 7 szt. 2. Przełączniki należy zainstalować w istniejących w budynku szafach montażowych typu RACK o szerokości 19, zlokalizowanych w subwęzłach. Jeden z przełączników należy zainstalować w wybranej szafie RACK 19, o których mowa w p Przełączniki należy skompletować w zestawy (stacks), po jednym dla każdego subwęzła. Liczba przełączników wchodząca w skład zestawów powinna być dostosowana do liczby użytkowników obsługiwanych przez subwęzeł. 4. Zestawy (stacks) między subwęzłami należy połączyć istniejącą w budynku siecią pionową. 5. Każdy przełącznik powinien być wyposażony w stałą liczbę portów dostępowych - 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Wszystkie porty muszą pracować w trybie Full-Duplex. 6. Każdy powinien posiadać dwa gniazda pozwalające na instalację wkładek z portami 10Gigabit Ethernet lub za pomocą odpowiednich konwerterów, wkładek typu SFP 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. Należy uwzględnić dwie wkładki SFP typu 1000BASE-SX umożliwiające podłączenie z innym urządzeniem aktywnym za pomocą mediów światłowodowych wielodomowych o parametrach 62.5/125 i odległości do 300 metrów oraz dwie wkładki X2 w standardzie 10GBase-LX4. 7. Łącza między przełącznikami w ramach zestawu (stack) powinny pracować z szybkością 64 Gbps. 8. Każdy przełącznik powinien posiadać minimalną przepustowość 64Mpps. 9. Każdy powinien być umieszczony w jednej obudowie przystosowanej do montażu w szafie RACK 19, przy czym wysokość obudowy nie powinna przekraczać 1U. 10. Powinien obsługiwać 1000 aktywnych sieci VLAN. 6

7 11. Musi obsługiwać 12 tys. adresów MAC. 12. Powinien obsługiwać tzw. jumbo frames. 13. Powinien umożliwiać śledzenie pakietów w warstwie L Musi posiadać funkcję rutingu pakietów zgodnie z protokołem RIP Musi obsługiwać klasyfikację ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. 16. Musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością co 10 Kbps. 17. Powinien obsługiwać listy dostępowe. 18. Powinien obsługiwać standardy: IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, RMONII, SNMPv3, IPv6, RADIUS, TACACS Musi umożliwiać dostęp przez linię komend, aktualizację firmware przy pomocy protokołu TFTP oraz SCP, musi posiadać możliwość synchronizacji czasu protokołem NTP oraz SNTP. 20. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w konfiguracji były dostępne natychmiast, bez konieczności restartu urządzenia. 21. Urządzenie musi posiadać redundantny zasilacz AC pracujący w zakresie V/ 50 Hz Komponent Przełącznik KVM over IP 1 szt. Zadaniem komponentu Przełącznik KVM over IP będzie kontrolowanie przy pomocy klawiatury, monitora i myszki, do poziomu BIOS urządzeń serwerowych zamontowanych w szafach typu RACK 19. Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę lokalną oraz zdalną Wymagania dotyczące komponentu 1. Liczba wejściowych portów KVM powinna odpowiadać co najmniej liczbie zamontowanych przez wykonawcę urządzeń serwerowych. 2. Przełącznik powinien posiadać możliwość podłączenia serwerów różnych platform jak Windows NT, Windows 2000/2003/XP, Solaris, Linux. 3. Powinien być umieszczony w, co najwyżej, jednej obudowie przystosowanej do montażu w szafie RACK 19, przy czym wysokość obudowy nie powinna przekraczać 1U. 4. Powinien posiadać funkcję detekcji rozdzielczości sygnału wizyjnego, automatycznej kalibracji i regulacji obrazu. 5. Funkcja automatycznego wyszukiwania przyłączonych komputerów. 6. Odświeżanie statusu klawiatury przy przełączaniu komputerów. 7. Przełączanie obsługiwanego komputera za pomocą sekwencji klawiszy typowej klawiatury. 8. Podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączania zasilania. 9. Obsługiwać rozdzielczość sygnału wizyjnego co najmniej 1600 x 1200 przy częstotliwości odświeżania co najmniej 75 Hz. 10. Powinien posiadać co najmniej następujące porty: 7

8 1 port wyjściowy lokalnej konsoli operatora (klawiatura PS2 złącze mini DIN 6 styków, mysz PS2 złącze mini DIN 6 styków, VGA złącze HDDB 15 styków, 1 port wyjściowy zdalnej konsoli operatora (10BASE-T/100BASE-TX), 1 port wyjściowy szeregowy do podłączenia konsoli operatora (RS 232) port wyjściowy szeregowy do podłączenia konsoli operatora (RS 232). 12. Funkcja utrzymująca połączenie do komputera w trakcie jego restartu lub awarii zasilania. 13. Funkcja OSD. 14. Powinien umożliwiać kontrolę zdalną przy pomocy protokołu TCP/IP, chronionego standardem SSL w wersji 3, TLS w wersji Powinien umożliwiać nadawanie operatorom indywidualnych uprawnień do zasobów. 16. Do funkcjonowania nie powinien wymagać instalacji specjalistycznego oprogramowania o charakterze własnościowym Komponent Firewall Sieciowy 1 szt. Celem komponentu Firewall Sieciowy jest zapewnienie Infrastrukturze Informatycznej ochrony przed atakami na usługi sieciowe. Wykonawca powinien dostarczyć urządzenie Cisco ASA 5500 lub równoważne, spełniające poniższe wymagania Wymagania dotyczące komponentu Firewall Sieciowy 1. Komponent musi zapewnić bezpieczeństwo i odporność na ataki na elementy znajdujące się w dostarczanej sieci strukturalnej. 2. Firewall Sieciowy musi być rozwiązaniem typu appliance, w którym dedykowane oprogramowanie systemu uruchomione jest na dedykowanej do tego celu platformie sprzętowej. Oprogramowanie systemu nie może pracować w oparciu o system operacyjny ogólnego przeznaczenia np. UNIX (Linux, FreeBSD itp.). Musi to być system operacyjny specjalizowany. 3. Urządzenie musi pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. 4. Urządzenie nie może posiadać ograniczenie liczby użytkowników pracujących jednocześnie w sieci chronionej. Dopuszczalne jest licencjonowanie na użytkownika dodatkowych funkcji firewalla np. SSL VPN. 5. Urządzenie musi mieć wydajność co najmniej 1 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 350 Mbps dla szyfrowanego 3DES/AES. 6. Musi być wyposażone w 4 fizyczne interfejsy Gigabit Ethernet typu 10BASE- T/100BASE-TX/1000BASE-T oraz 2 fizyczne interfejsy Gigabit Ethernet umożliwiające instalację modułów światłowodowych SFP typu 1000Base SX lub 1000Base LX oraz 1 interfejs zarządzający 10BASE-T/100BASE-TX. 7. Musi obsługiwać 600 tys. równoległych sesji/połączeń z prędkością 25 tys. połączeń na sekundę. 8. Musi obsługiwać możliwość zestawienia 5 tys. połączeń tunelowanych IPSec. 9. W konfiguracji podstawowej musi obsługiwać terminowanie jednocześnie do 2 sesji SSL VPN z możliwością rozszerzenia do 5 tys. po zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie. 8

9 10. Musi umożliwiać zdefiniowanie 190 interfejsów VLAN. 11. Powinno posiadać 1 port USB dla przyszłych zastosowań. 12. Powinno być wyposażone w 2 dedykowane porty dla podłączenia konsoli oraz dla uzyskania zdalnego dostępu przez modem asynchroniczny. 13. Powinno być wyposażone w 4096 MB pamięci DRAM i 64 MB pamięci Flash. 14. Musi posiadać funkcję operowania jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI. 15. Powinno obsługiwać 2 wirtualne instancje firewall i mieć możliwość rozbudowy do 25 wirtualnych instancji firewall. 16. Musi posiadać graficzny interfejs w celu konfiguracji. 17. Powinno umożliwiać translację adresów sieciowych zarówno dla ruchu wchodzącego, jak i wychodzącego, możliwość łączenia sieci z pokrywającą się adresacją (Dual NAT). 18. Powinno wspierać inspekcję protokołu H.323 w wersjach 1 do 4 oraz dla NAT i PAT tego protokołu. 19. Powinno wspierać inspekcję protokołów HTTP i FTP na niestandardowych portach. 20. Urządzenia powinno wspierać protokół IPv6 w zakresie inspekcji firewall dla aplikacji HTTP, FTP, SMTP, ICMP oraz protokołów TCP i UDP, jak również w zakresie list kontroli dostępu. 21. Musi mieć możliwość uruchomienia sieci VPN co najmniej z szyfrowaniem DES z kluczem 56-bitowym. 22. Powinno posiadać funkcję rutingu pakietów zgodnie z protokołami RIP i OSPF. 23. Musi obsługiwać mechanizmy związane z obsługą ruchu Multicast (np. PIM SM v2). 24. Powinno obsługiwać protokół NTP. 25. Musi obsługiwać mechanizmy kolejkowania ruchu z obsługą kolejki absolutnego priorytetu. 26. Urządzenie musi posiadać redundantny, podłączany podczas pracy zasilacz. 27. Musi być umieszczone w metalowej obudowie o wysokości 1U, pozwalającej na zamontowanie w szafie RACK Wraz z urządzeniem musi być dostarczane oprogramowanie klienta VPN, umożliwiające jego instalację i zestawienie połączeń VPN między urządzeniem a komputerami PC, pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych: Windows, Solaris, Linux i Mac. Oprogramowanie to musi pochodzić od tego samego producenta, co oferowane urządzenie i musi być objęte jego jednolitym wsparciem technicznym Komponent Praca Grupowa Celem komponentu Praca Grupowa jest wprowadzenie jednolitego środowiska pracy użytkowników zamawiającego. Użytkownik powinien mieć możliwość organizacji pracy swojej i osób współpracując wokół prowadzonych projektów. Komponent Praca Grupowa powinien pozwalać na gromadzenie plików, tworzenie notatek, prowadzenie dyskusji, synchronizację czasu pracy nad projektem, organizację spotkań Wymagania ogólne Komponent Praca Grupowa musi zapewniać następujące funkcje: 9

10 1. Podstawową funkcjonalność: wysyłanie i odbieranie poczty, kalendarz, przechowywanie kontaktów i listy zadań. 2. Wsparcie standardowych protokołów internetowych SMTP, POP3, IMAP4, http oraz ich odpowiedników szyfrowanych. 3. Wsparcie protokołów MIME, S/MIME. 4. Prywatna książka adresowa, zarządzanie kontaktami prywatnymi. 5. Grupowa i korporacyjna książka adresowa. 6. Funkcja współdzielenia informacji (kontakty, wiadomości pocztowe, listy zadań) pomiędzy użytkownikami w wydzielonych wirtualnych miejscach pracy grupowej. 7. Funkcja dostępu do wszystkich składników systemu poczty (poczta, kalendarz, zadania, kontakty) poprzez przeglądarkę internetową. 8. Funkcja pracy z aplikacją kliencką bez konieczności podłączenia do serwera. 9. Dostęp do systemu pocztowego z urządzeń przenośnych (komputer przenośny, PDA, smartphone). 10. Implementacja dostępu do systemu pocztowego z pocztowego z poza sieci wewnętrznej organizacji poprzez aplikacje kliencką, urządzenie przenośne, przeglądarkę internetową www i wap. 11. Tworzenie list dystrybucyjnych, aliasów pocztowych, list adresów, reguł przekierowywania wiadomości pocztowych. 12. Wymaga się, aby dla oferowanego komponentu był dostępny materiał edukacyjny w języku polskim. 13. Dostarczony komponent Praca Grupowa musi integrować się z pakietem narzędzi biurowych MS Office 2007 oraz z dostarczonym przez wykonawcę oprogramowaniem klienta poczty elektronicznej Wymagania w zakresie organizacji czasu Komponent Praca Grupowa musi dostarczać lub współpracować: 1. Elektroniczny kalendarz z funkcjonalnością obejmującą co najmniej możliwość oglądania własnego kalendarza jak i kalendarzy udostępnionych przez innych użytkowników lub administratora. 2. Możliwość delegowania edycji wpisów w kalendarzu dla osób trzecich. 3. Możliwość równoczesnego wyświetlania kalendarza dla wielu użytkowników. 4. Zapraszanie współpracowników na spotkania. 5. Akceptowanie, odrzucanie zaproszeń. 10

11 6. Wyszukiwanie wolnych terminów dla osób, grupy osób. 7. Rozwiązywanie konfliktów z kolidującymi spotkaniami. 8. Wpis do kalendarza na bazie otrzymanych maili. 9. Rezerwację zasobów np. sal konferencyjnych lub projektorów. 10. Listy zadań do wykonania, obsługa zrealizowanych zadań. 11. Funkcja delegowania zadań i otrzymywania informacji o stopniu zaawansowania ich realizacji. 12. Planowanie całodniowych i wielodniowych spotkań Wymagania administracyjne 1. Baza danych komponentu muszą być przechowywane w zasobach komponentu Macierz Dyskowa. 2. Skalowalność bazy danych komponentu minimum do 200 GB 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu pocztowego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Możliwość śledzenia przesyłanych wiadomości, raportowania i monitorowania, ograniczenia wielkości wiadomości przesyłanych przez użytkowników. 5. Zdalna konfiguracja, administrowania oraz aktualizowania systemu. 6. Ograniczanie dostępu użytkowników do wybranych list adresów. 7. Centralne zarządzanie komponentem z konsoli administracyjnej. 8. Nadawanie uprawnień do wszystkich zasobów zgromadzonych i udostępnianych w komponencie Praca Grupowa (przez administratora oraz przez uprawnionych użytkowników). 9. Możliwość tworzenia skryptów działających w środowisku oprogramowania klienta lub serwera Bezpieczeństwo komponentu Praca Grupowa 1. Implementacja szyfrowanej transmisji danych pomiędzy serwerami oraz serwerami i urządzeniami klienckimi wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji. 2. Implementacja szyfrowania (obsługa klucza prywatnego i publicznego) i podpisu cyfrowego dla przesyłanych wiadomości. 3. Integracja z dostarczonym komponentem Usługi Katalogowe co najmniej w zakresie autentykacji i autoryzacji, przechowywania informacji o adresach pocztowych. 4. Jednokrotna autentykacja (SSO) do systemu operacyjnego i usług komponentu Praca Grupowa, przy dostępie poprzez oprogramowanie klienta oraz przeglądarkę internetową. 5. Implementacja filtrów antyspamowych. 6. Automatyczne wylogowania klienta Web. 11

12 7. Wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa, niezbędnych dla zapewnienia poufności przechowywanych na serwerze informacji. Dane muszą być dostępne jedynie dla autoryzowanych użytkowników, a informacje poufne muszą być chronione poprzez kontrolę dostępu lub mechanizmy kryptograficzne. 8. Mechanizm kontroli i audytu dostarczanego komponentu musi umożliwiać dokładną ochronę krytycznych zasobów informacyjnych zamawiającego Komponent Macierz Dyskowa Komponent Macierz Dyskowa ma udostępniać użytkownikom i aplikacjom przestrzeń dyskową poprzez interfejs sieciowy Ethernet (Network Attached Storage). W ramach korzystania z komponentu zostaną użytkownikom przydzielone zasoby dyskowe, do których dostęp uzyskiwany będzie po pomyślnej autoryzacji i autentykacji z wykorzystaniem Usługi Katalogowej Wymagania dotyczące komponentu 1. Macierz Dyskowa musi być rozwiązaniem typu appliance, w którym dedykowane oprogramowanie systemu uruchomione jest na dedykowanej do tego celu platformie sprzętowej. Oprogramowanie systemu nie może pracować w oparciu o system operacyjny ogólnego przeznaczenia np. UNIX (Linux, FreeBSD itp.). Musi to być system operacyjny specjalizowany. 2. Urządzenie musi zapewniać co najmniej 3 TB fizycznej przestrzeni dyskowej plus 1 dysk HotSpare. 3. Urządzenie powinno obsługiwać protokoły sieciowe CIFS, FTP. Jednoczesna obsługa różnych rodzajów protokołów dostępu do danych (plikowych- CIFS, FTP) będzie integralną właściwością urządzenia i nie będzie wymagać dodatkowych urządzeń typu brama (gateway). 4. Urządzenie musi umożliwiać dostęp blokowy z wykorzystaniem iscsi. 5. Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm kopii migawkowej (snapshot) systemu plików, wykonywanych z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 100 kopii migawkowych, istniejących na niej LUN-ów. Wykonywanie kolejnych kopii migawkowych nie może mieć wpływu na wydajność macierzy. 6. Urządzenie NAS powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by urządzenie wyposażone było w poziom RAID chroniący przed jednoczesną awarią dwóch dowolnych dysków zabezpieczonych tym samym poziomem RAID. 7. Macierz powinna być wyposażona w zdwojone, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID. 8. Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposażone w pamięć cache o pojemności 4 GB. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona przed utratą. 9. Oferowana macierz powinna równocześnie obsługiwać, co najmniej 100 instancji serwerów CIFS, w wielu domenach Windows. 10. Urządzenie musi zapewniać możliwość archiwizowania danych i współdziałać z dostarczonym przez wykonawcę komponentem Kopie Zapasowe. 11. Powinno komunikować się z dyskami za pośrednictwem magistrali Serial Attached Storage. 12

13 12. Macierz powinna być wyposażona w dyski SAS po pojemności minimum 300GB każdy, w ilości zapewniającej wymaganą przestrzeń danych. 13. Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 68 TB powierzchni Raw. Dodawanie kolejnych dysków, półek dyskowych powinno odbywać się w trybie On-line. 14. Macierz musi posiadać możliwość podłączania dyskowych modułów rozbudowy przez minimum 2 porty FC 4 Gbit/s. 15. Oferowane urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 2 porty Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Macierz NAS musi pozwalać na agregację tych portów w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ Macierz powinna być zarządzana zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs graficzny (GUI). 17. Autentykacja i autoryzacja użytkowników ma być możliwa poprzez komponent Usługa Katalogowa. Dostęp do zasobów powinien odbywać się z uwzględnieniem list kontroli dostępu (ACL). 18. Macierz Dyskowa powinna posiadać funkcjonalność odzyskiwania pojedynczej skrzynki pocztowej do zaoferowanego przez wykonawcę komponentu Praca Grupowa. 19. Macierz powinna oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików ( opcja do aktywacji w przyszłości). 20. Dla celów współpracy z systemem backup, macierz powinna: obsługiwać protokół NDMP w wersjach 2 i 3, współpracować z zaoferowanym przez wykonawcę komponentem Kopie Zapasowe. 21. Urządzenie musi wspierać następujące funkcje dla potrzeb zdalnego zarządzania w przypadku awarii krytycznych: informacja o niedziałającym systemie, wyłączenie/włączenie urządzenia, reset urządzenia, dostęp do informacji systemowych. 22. Macierz Dyskowa ma być przystosowana do montażu w standardowych szafach montażowych typu RACK Urządzenie musi posiadać redundantny, podłączany podczas pracy zasilacz i redundantny system chłodzenia. 24. Powinno posiadać certyfikat CE. 25. Urządzenie musi posiadać mechanizm zabezpieczający przed utratą zasilania (własne zasilanie bateryjne lub możliwość współpracy z dostarczanym przez wykonawcę komponentem Bezprzerwowy Zasilacz UPS) Komponent Serwer Proxy W ramach zamówienia należy dostarczyć i skonfigurować serwer pośredniczący Proxy, umożliwiający pośredniczenie pomiędzy użytkownikami w sieci wewnętrznej a siecią zewnętrzną w komunikacji HTTP i FTP. 13

14 Wymagania dotyczące komponentu 1. Serwer musi udostępniać usługę W3Cache. 2. Serwer musi obsłużyć wszystkich użytkowników Systemu jednocześnie korzystających z HTTP i FTP. 3. Serwer Proxy musi umożliwiać dostęp do sieci zewnętrznej po autentykacji i autoryzacji użytkowników w oparciu o usługę komponentu Usługa Katalogowa. 4. Serwer Proxy musi umożliwiać blokowanie treści w odpowiedziach na zapytania HTTP, filtry blokujące treść powinny podlegać konfiguracji Komponent Antywirus i Antyspam Celem komponentu Bezpieczeństwo jest zapewnienie Infrastrukturze Informatycznej ochrony przed zagrożeniami takimi jak wirusy komputerowe, niepożądane aplikacje typu malware, spyware, adware czy niechciane informacje reklamowe wyskakujące w oknach przeglądarki Wymagania wobec komponentu w obszarze stanowisk pracy użytkowników 1. Rozwiązanie należy dostarczyć w ilości 135 szt., przeznaczonych dla użytkowników następujących systemów operacyjnych: Windows NT, Windows 2000/2003/XP/Vista oraz 5 szt. przeznaczonych dla urządzeń serwerowych określonych w p niniejszego dokumentu, dla ich systemów operacyjnych. 2. Komponent powinien chronić stacje robocze przed szkodliwym oprogramowaniem tj.: wirusy, spyware, adware, backdoors, trojans, rootkits, keylogger, dialer i robaki. 3. Rozwiązanie powinno komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. 4. Powinno zapewnić automatyczną ochronę w czasie rzeczywistym, skanowanie ruchu POP3, SMTP i IMAP4, ruchu HTTP zanim dane zostaną przesłane do przeglądarki oraz operacji we/wy na plikach danych. 5. Powinno zapewniać ochronę przed nieznanymi zagrożeniami przez blokowanie w czasie rzeczywistym nieznanych zagrożeń, które wykonują zmiany w systemie, przejmują kontrolę nad przeglądarką lub dopisują kod. 6. Powinno dostarczać funkcji kwarantanny sieciowej przez zagwarantowanie bezpieczeństwa łączących się zdalnie komputerów mobilnych jeszcze przed przyznaniem dostępu do lokalnej sieci. 7. Wymagane jest aby rozwiązanie umożliwiało autoaktualizację, a także aktualizację definicji szkodliwego oprogramowania. 8. Powinno umożliwić zdefiniowanie kilku źródeł aktualizacji. Powinno posiadać funkcją automatycznego przełączania w razie braku dostępu do danego źródła. 9. Bazy definicji wirusów powinny być dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu. 10. Bazy definicji wirusów powinny umożliwiać pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane będą tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji). 11. Aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie powinna 14

15 wymagać zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie. 12. Rozwiązanie powinno poddawać automatycznej kwarantannie blokującej ruch przychodzący i wychodzący, włączającej się w momencie gdy stacja robocza posiada nieaktualne sygnatury antywirusowe. 13. Możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta. 14. Rozwiązanie powinno obsługiwać pliki skompresowane, obejmujące najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ Powinno kontrolować oraz mieć możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną - osobista zapora ogniowa (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub grup roboczych. 16. Powinno być wyposażone w co najmniej dwa wbudowane, niezależne silniki antywirusowe. 17. Funkcja zdalnej instalacji, konfiguracji i monitoringu z centralnej konsoli, egzemplarz oprogramowania konsoli należy dołączyć do oprogramowania antywirusa. 18. Narzędzie instalacyjne musi sprawdzać istnienie poprzednich wersji oprogramowania. W przypadku znalezienia poprzedniej wersji instalator powinien pozostawić ustawienia użytkownika, usunąć starsze oprogramowanie z klienta lub serwera i instalować nowe wersję. 19. Rozwiązanie powinno zapewniać scentralizowane blokowanie i odblokowywanie dostępu użytkownika do zmian konfiguracyjnych oprogramowania klienckiego, konsola powinna pozwalać na zdalne zarządzanie wszystkimi ustawieniami klienta. 20. Administratorzy muszą posiadać możliwość tworzenia logicznych grup klientów i serwerów, w celu zarządzania oraz wymuszania określonych dla grupy zasad bezpieczeństwa. 21. Konsola powinna umożliwiać blokowanie wszystkich ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez użytkowników. 22. Konsola musi pozwalać administratorowi zdefiniować treść komunikatu wyświetlanego w przypadku wykrycia wirusa. 23. Administratorzy powinni mieć możliwość natychmiastowej aktualizacji przez serwer definicji wirusów na stacjach klienckich. 24. Rozwiązanie powinno udostępniać zarządzanie zdarzeniami i raportowanie - natychmiastowe alarmowanie o aktywności wirusów w administrowanej sieci na kilka sposobów: poczta elektroniczna, powiadomienia przez SNMP, raportowanie do dziennika systemowego, raportowanie do systemu centralnego zarządzania Wymagania wobec komponentu w obszarze serwera poczty elektronicznej Rozwiązanie musi obsługiwać dostarczane oprogramowanie serwera pocztowego i posiadać następujące cechy: 1. Możliwość instalacji na systemie operacyjnym serwera proponowanego przez wykonawcę. 2. Usuwanie niepożądanych treści typu "wirus", "trojan", "dialer", "worm", "exploit", 15

16 znajdujących się w środowisku proponowanego przez wykonawcę komponentu Praca Grupowa. 3. Co najmniej dwa różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie przesyłane dane. 4. Aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie. 5. Aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym. 6. Brak konieczności restartu komponentu po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów. 7. Technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów. 8. Przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji). 9. Obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ Automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa. 11. Automatyczne uruchamianie procedur naprawczych. 12. Gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin. 13. Średni czas reakcji producenta na nowy wirus poniżej 5 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365). 14. Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW oraz centralnie z poziomu jednolitego systemu centralnego zarządzania dla systemów antywirusowych oferowanych przez producenta. 15. Możliwość dodawania własnych reguł i klasyfikowania wiadomości. 16. Definiowanie własnych powiadomień i ostrzeżeń, także w języku polskim. 17. Kwarantanna lokalna dla treści sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 18. Możliwość usuwania tylko i wyłącznie niebezpiecznych elementów (np. załącznik w przesyłce lub skrypt Active-X) z analizowanych danych. 19. Wykrywanie treści zaszyfrowanych i zahasłowanych z możliwością traktowania ich jako niebezpieczne. 20. Inteligentne rozpoznawanie plików i załączników, niezależnie od tego jakie rozszerzenie posiadają. 21. Skanowanie wszystkich przesyłanych treści, czyli załączników, skryptów oraz body e- maila. 22. Oprogramowanie powinno zapewnić znakowanie wychwytywanie i analizowanie maili pod kątem niechcianych treści typu SPAM. 23. Oprogramowanie ma posiadać subskrypcje szczepionek i dostępu do baz spamu na min. 3 lata. 24. Dostarczone rozwiązanie musi monitorować na bieżąco przesyłki transmitowane w komponencie Praca Grupowa (przychodzące i wychodzące) chroniąc przesyłane 16

17 obiekty przed spamem i szkodliwym oprogramowaniem tj.: wirusy, spyware, adware, backdoors, trojans, rootkits i robaki. 25. Rozwiązanie musi umożliwiać filtrację na serwerze pocztowym, opartą o definiowalne przez administratora reguły, związane z treścią i cechami przepływających wiadomości. 26. Rozwiązanie musi umożliwiać autoaktualizację, a także aktualizację definicji szkodliwego oprogramowania. 27. Rozwiązanie powinno być centralne zarządzane Komponent Kopie Zapasowe Celem komponentu Kopie Zapasowe jest wykonywanie, zarządzanie i udostępnianie kopii zapasowych najważniejszych centralnych komponentów Infrastruktury Informatycznej Wymagania wobec komponentu Kopie Zapasowe 1. Rozwiązanie musi współdziałać z następującymi komponentami: Usługa Katalogowa, Macierz Dyskowa, Urządzenia Serwerowe, Praca Grupowa (w tym serwer poczty elektronicznej), Proxy (dotyczy tylko oprogramowania i konfiguracji, bez przechowywanych danych W3Cache). Konfiguracja musi realizować politykę tworzenia kopii zapasowych przedstawioną w Projekcie technicznym. 2. Komponent powinien składać się z serwera kopii zapasowych (wraz z niezbędnym oprogramowaniem) oraz urządzenia taśmowego, służącego do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. 3. Serwer i konsolę komponentu Kopie Zapasowe kopii zapasowych należy uruchomić na dedykowanym do tego celu urządzeniu serwerowym, wybranym spośród wymienionych w p Urządzenie taśmowe powinno posiadać 48 slotów na taśmy magnetyczne, 3 sloty "mail slot" umożliwiające wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami, czytnik kodów kreskowych. 5. Urządzenie powinno być wyposażone w minimum 2 napędy taśmowe LTO Ultrium IV z interfejsem SCSI, każdy z napędów powinien posiadać wydajność 160 MB/sec danych transmitowanych w trybie bez kompresji. 6. Należy zapewnić napędy typu "Hot-Swap". 7. Napęd powinien posiadać mechanizm automatycznie dostosowujący prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych. 8. Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych powinno wynosić 800GB. 9. Urządzenie taśmowe musi wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika. 10. Urządzenie taśmowe powinno być wyposażone w magistralę SCSI. 17

18 11. Urządzenie taśmowe powinno być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy jego podział na mniejsze "biblioteki logiczne", a następnie podłączenie ich do różnych serwerów wykorzystujących różne oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji. 12. Urządzenie taśmowe musi wspierać możliwość automatycznego odzyskania kontroli nad robotem bez przerywania pracy biblioteki, w przypadku awarii aktywnego połączenia sterującego. 13. Urządzenie musi posiadać redundantny, podłączany podczas pracy zasilacz. 14. Elementy składowe rozwiązania powinny być przystosowane do montażu w szafie RACK 19, powinny zostać dostarczone wraz z niezbędnymi elementami służącymi do zamontowania w szafie RACK Rozwiązanie należy dostarczyć wraz z 20-ma taśmami o pojemności 800 GB bez kompresji danych oraz 4-ma taśmami czyszczącymi. 16. Komponent powinien umożliwiać realizację backupów w środowisku heterogenicznym. 17. Musi wspierać wszystkie systemy operacyjne urządzeń przewidzianych do backupu, a co najmniej Windows 2000, Windows 2003, Linux. 18. Powinien przechowywać informacje o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym. Ze względów bezpieczeństwa komponent powinien mieć możliwość wykonania mirroring'u tej bazy danych. Jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności. 19. Komponent musi umożliwiać definiowanie w sposób centralny, procesów jednej konsoli polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu Backup'u) 20. Powinien umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. Powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). 21. Powinien wykonywać kopie zapasowe w sposób przyrostowy - pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą, a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji. 22. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. 23. Komponent powinien zapewnić możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). 24. Należy zapewnić możliwość jednoczesnego backup'owania wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe. Komponent bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy. Ma to na celu zredukowanie czasu backup'u. 25. Należy umożliwić tworzenie kopii zapasowych tzw. On-linie zaproponowanego przez wykonawcę komponentu Praca Grupowa, bez konieczności zatrzymywania pracy tego komponentu. 26. Komponent bez udziału operatora powinien zarządzać położeniem danych komponent będzie optymalizował położenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników. 18

19 27. Komponent bez udziału operatora powinien optymalizować liczbę zapisanych taśm (przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego użycia). 28. Komponent bez udziału operatora powinien grupować na taśmie, grupie taśm dane z grupy serwerów, jednego serwera lub systemu plików. 29. Należy zapewnić zarządzanie wieloma kopiami zabezpieczonych danych, optymalizację taśm znajdujących się zarówno w obsługiwanej bibliotece taśmowej jak i w sejfie. 30. Komponent powinien zarządzać backupami na poziomie pojedynczych plików. 31. Powinien posiadać możliwość odtwarzania kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie. 32. W przypadku przerwania transmisji musi obsługiwać funkcję restartu odtwarzania danych od miejsca gdzie nastąpiła przerwa. 33. Oprócz backupu i odtwarzania danych powinien realizować funkcje archiwizacji danych (kopia danych niepodlegających modyfikacji). 34. Musi umożliwiać odtwarzanie danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe. 35. Powinien posiadać możliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych. 36. Powinien posiadać funkcję gwarantującą brak możliwości odtworzenia danych po ich usunięciu przez system kopii zapasowych. 37. Powinna być możliwość komunikacji z klientem systemu backupu za pomocą protokołu SSL. 38. Należy zapewnić możliwość jednoczesnego zapisu i odczytu danych z pul dyskowych. 39. Powinien umożliwiać monitorowanie stanu urządzenia taśmowego, jego konfigurowanie, prowadzenie statystyk, definiowanie grup użytkowników z różnymi prawami dostępu do urządzenia (np. operator, użytkownik, serwis), diagnostykę, operowanie nośnikami Komponent Drukarki Departamentów Komponent Drukarki Departamentów obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie 4 szt. drukarek sieciowych dla departamentów Wymagania wobec części komponentu: Drukarki Departamentów 1. W ramach zamówienia należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować 4 szt. laserowych drukarek sieciowych. 2. Dostarczane drukarki muszą pozwalać na dwustronne drukowanie dokumentów czarno-białych oraz kolorowych. 3. Rozdzielczość minimum 600 x 600 DPI. 4. Prędkość minimum 20 stron A4 na minutę (czarno-białe/kolorowe). 5. Normatywny, miesięczny cykl pracy minimum stron. 6. Format wydruku: minimum A4. 7. Interfejsy: USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX. 8. Pamięć: 256 MB. 19

20 9. Automatyczny druk dwustronny. 10. Wbudowany serwer wydruku. 11. Obsługiwane języki wydruku: PCL6, Postscript Level podajniki papieru, z których jeden na minimum 250 arkuszy. 13. Wkłady z tonerem czarnym i kolorowymi po 4 komplety poza załadowanymi standardowo do drukarki (startowymi). 14. Instrukcja obsługi w języku polskim Komponent Drukarki Biurkowe Komponent Drukarki Biurkowe obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie 6 szt. drukarek biurkowych w gabinetach dyrektorów Wymagania wobec części komponentu: Drukarki Biurkowe 1. W ramach zamówienia należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować 6 szt. laserowych drukarek biurkowych. 2. Dostarczane drukarki muszą pozwalać na drukowanie dokumentów czarno-białych oraz kolorowych. 3. Rozdzielczość minimum 600 x 600 DPI. 4. Prędkość 8 stron A4 na minutę (czarno-białe/kolorowe). 5. Normatywny, miesięczny cykl pracy stron. 6. Format wydruku: minimum A4. 7. Interfejs USB Pamięć: 16 MB. 9. Wsparcie sterownika dla obsługiwanego ręcznie druku dwustronnego. 10. Dwa podajniki papieru, z których jeden na minimum 250 arkuszy. 11. Wkłady z tonerem czarnym i kolorowymi po 4 komplety poza załadowanymi standardowo do drukarki (startowymi). 12. Instrukcja obsługi w języku polskim Komponent Monitorowanie Komponent Monitorowanie powinien zostać skonstruowane z jednego lub większej liczby pozycji oprogramowania. Jego zadaniem będzie automatyzacja monitorowania i zarządzania kluczowymi zasobami systemowymi, zbieranie i prezentacja podstawowych metryk pozwalających na określenie w jakim stanie znajduje się Infrastruktura Informatyczna zamawiającego oraz zarządzaniem oprogramowaniem stanowisk roboczych Wymagania wobec komponentu Monitorowanie 1. Komponent powinien posiadać spójną konsolę administracyjną dostępną przez dostępna poprzez przeglądarkę WWW lub graficzny interfejs Java, umożliwiającą graficzne odwzorowanie Infrastruktury Informatycznej. Konsola powinna pozwalać na graficzną prezentację w formie wykresów wartości metryk monitorowania. 2. Powinien umożliwiać przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń Infrastruktury oraz ich zasobów. 20

21 3. Powinien umożliwiać wykrywanie potencjalnych problemów eksploatacyjnych przez szczegółowe monitorowanie komponentów: Praca Grupowa oraz Usługa Katalogowa. 4. Powinien wspierać różne systemy operacyjne, a zwłaszcza: Windows NT, Windows 2000/2003/XP, Solaris, Linux. 5. Powinien obsługiwać standard SNMPv3. 6. Powinien obsługiwać informacje o wystąpieniu definiowanych zdarzeń w Infrastrukturze (Traps), a w szczególności: a. informację o miejscu wystąpienia zdarzenia, b. informację o czasie wystąpienia zdarzenia, c. informację o jego istotności (ang. severity). 7. W zakresie monitorowania komputerów metryki monitorowania powinny obejmować: a. wykorzystanie przestrzeni dyskowej, b. obciążenie procesorów, c. wykorzystanie przestrzeni wymiany (swap), d. informacje o działających procesach, a w szczególności: i. średnie obciążenie całego systemu w danym interwale, ii. liczbę dostępnych CPU w danym interwale, iii. liczbę aktywnych procesów konsumujących zasoby CPU w danym interwale, iv. wyrażony procentowo czas spędzony przez CPU w trybie jądra w danym interwale, v. wyrażony procentowo czas spędzony przez CPU w trybie użytkownika w danym interwale, vi. wyrażony procentowo czas spędzony przez CPU w trybie bezczynnym w danym interwale, vii. wyrażoną procentowo wielkość nieprzydzielonej pamięci fizycznej w danym interwale, viii. wielkość pamięci fizycznej wykorzystana przez system w danym interwale, ix. wielkość pamięci fizycznej przedzielona programom użytkownika w danym interwale, x. średnią liczbę fizycznych odczytów na sekundę dla urządzenia dyskowego w danym interwale, xi. średnią liczbę fizycznych zapisów na sekundę dla urządzenia dyskowego w danym interwale, xii. procentowo wyrażone użycie przestrzeni systemu plików w danym interwale, xiii. procentowo wyrażone użycie i-węzłów systemu plików w danym nietrwale, xiv. procentowo wyrażony wolny obszar przestrzeni plików w danym interwale. 8. W zakresie monitorowania interfejsów sieciowych metryki monitorowania obejmują: 9. W zakresie monitorowania sieci komponent powinien: a. monitorować dostępność interfejsów sieciowych, b. monitorować wydajność interfejsów sieciowych, w szczególności metryki monitorowania będą obejmować: i. liczbę fizycznych pakietów poprawnie odebranych z interfejsu sieciowego w danym interwale, ii. liczbę fizycznych pakietów poprawnie wysłanych przez interfejs sieciowy w danym interwale. 21

22 10. W zakresie zarządzania oprogramowaniem komponent powinien posiadać następujące cechy: a. konsolę umożliwiającą inwentaryzację oprogramowania zainstalowanego na komputerach Infrastruktury, b. centralne repozytorium łat, poprawek i nowych wersji dla oprogramowania aktualizowanego przez Internet, c. repozytorium powinno posiadać konfigurowaną funkcję automatycznej aktualizacji swojej zawartości przez Internet, d. komponent powinien umożliwiać konfigurowaną, zdalną aktualizację i instalację oprogramowania na komputerach Infrastruktury Komponent Usługa Katalogowa Komponent Usługa Katalogowa powinna umożliwiać centralne przechowywanie i zarządzanie informacji o systemie, takich jak: użytkownicy, grupy użytkowników, komputery, drukarki, jednostki organizacyjne zamawiającego i zasady bezpieczeństwa. Komponent będzie podstawą dla uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników do usług Infrastruktury Informatycznej (np. Proxy, stanowiska pracy biurowej itp.) Wymagania dotyczące komponentu: 1. Usługa katalogowa musi zapewniać sprawne i wydajne funkcjonowanie dla wszystkich użytkowników zamawiającego. 2. Katalog musi mieć budowę hierarchiczną. 3. Usługa musi współpracować z systemami operacyjnymi zainstalowanymi na stanowiskach pracy biurowej (Microsoft Windows) w taki sposób, aby możliwe była jednorazowa autentykacja do stanowisk, autoryzacja do zasobów (w tym do dostarczanych stanowiskom) oraz centralne zarządzanie kontami użytkowników, grupami, atrybutami. 4. Dostęp do usługi powinien podlegać autentykacji i być autoryzowany, powinien opierać się na mechanizmie list kontroli dostępu. 5. Musi udostępniać zawarte w nim dane za pomocą standardowego protokołu LDAP v3. 6. Usługa powinna obsługiwać protokół Kerberos v5 i umożliwiać przechowywanie certyfikatów X Powinna posiadać jednolite GUI służące do zarządzania komponentem. 8. Usługa powinna posiadać wbudowane mechanizmy pozwalające na szybkie wyszukiwanie przechowywanych informacji, w odpowiedzi na zadawane zapytania Komponent Urządzenia Serwerowe Wykonawca dostarczy 5 serwerów. Na dwóch urządzeniach wykonawca rozlokuje następujące komponenty i usługi: komponent Praca Grupowa, komponent Serwer Proxy, usługi podstawowego serwera DNS, usługi serwera DHCP, serwer i konsola komponentu Antywirus i Antyspam, konsola Komponentu Monitorowanie, komponent Usługa Katalogowa. Na trzecim urządzeniu wykonawca umieści serwer i konsolę komponentu Kopie Zapasowe. 22

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego należy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH.

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH. Załącznik nr.1 do umowy nr. UR.BI.ISI.2141.0006.2013.JP DOSTAWA WRAZ Z WDROŻENIEM NA STACJACH KLIENCKICH I SERWERACH OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ:

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: Urząd Pracy Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) 844 41 45, 842 49 07, 842 57 71 e-mail:poczta@pup.oswiecim.pl

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi 85 licencji oprogramowania antywirusowego w tym min 2 na serwery Linux, min 5 na serwery Windows Enterprise 2008 R2 oraz

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych.

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Załącznik 1 Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. 1. Ochrona antywirusowa stacji roboczych: - Microsoft Windows Vista (32-bit i 64-bit) - Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo