Uporządkowany dostęp do informacji o parametrach życiowych pacjenta. InnovIan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uporządkowany dostęp do informacji o parametrach życiowych pacjenta. InnovIan"

Transkrypt

1 MT Uporządkowany dostęp do informacji o parametrach życiowych pacjenta InnovIan PaKIET oprogramowania

2 02 Dane stają się informacją MT

3 03 Poszerzona i zintegrowana dokumentacja medyczna W dzisiejszych środowiskach sal operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii, w których zachodzi w krótkim czasie wiele różnych zdarzeń, niemal każdy krok prowadzonej opieki musi być odpowiednio udokumentowany, co angażuje dużo czasu personelu medycznego. Wprowadza to realne ograniczenia w możliwości reagowania na stany kliniczne w miejscach, w których szybka reakcja jest najbardziej potrzebna. System, który automatycznie zbiera informacje i zapisuje je w elektronicznej formie staje się doskonałym rozwiązaniem dla takiego środowiska klinicznego, potrafiącym sprostać pojawiającym się wyzwaniom. PRZYŚPIESZEnIE PRZEPŁYWU DanYCH PaCJEnTa Pakiet oprogramowania Innovian jest platformą zarządzania danymi klinicznymi pacjenta, która pomaga przyspieszyć przepływ danych w środowisku sali operacyjnej, intensywnej terapii oraz między nimi. Rozwiązanie to, opracowane w oparciu o ponad 20 lat doświadczeń w dziedzinie klinicznych systemów informatycznych, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta bez nadmiernych kosztów. PaKIET oprogramowania InnovIan Innovian w sposób nieprzerwany zbiera informacje o parametrach życiowych pacjenta z urządzeń medycznych zainstalowanych na sali operacyjnej i na stanowisku intensywnej terapii, a także pobiera dane z innych systemów informatycznych integrując je wszystkie w łatwym do nawigacji interfejsie, pozwalającym na dostęp do tych danych praktycznie z dowolnego miejsca w zasięgu informatycznej sieci szpitala. Innovian wykorzystuje tę samą platformę programową do różnych zadań, włączając w to: - przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta, - planowanie obciążenia sal operacyjnych, - dokumentację w czasie operacji, - dokumentację na sali pooperacyjnej, - dokumentację na oddziale intensywnej terapii, - dokumentację na oddziale terapii półintensywnej.

4 04 Lepsza opieka nad pacjentem, większa satysfakcja personelu SKUPIEnIE na aspektach KLInICZnYCH, nie BIURoWYCH Ile czasu musi poświęcić personel kliniczny na ręczne prowadzenie dokumentacji i na szukanie informacji? 15%? 25%? A może jeszcze więcej? Jest to bardzo nieefektywne i potencjalnie może prowadzić do zagrożeń. Szczególnie w takich środowiskach jak sala operacyjna i oddział intensywnej terapii, uwaga personelu musi być bardziej skupiona na pacjencie, niż na prowadzeniu dokumentacji. Pakiet oprogramowania Innovian pozwala zdecydowanie ograniczyć czas potrzebny na prowadzenie niezbędnej dokumentacji, ponieważ wszystkie ważne informacje są automatycznie MT

5 05 Informacja staje się wiedzą MT pobierane z podłączonych do systemu urządzeń medycznych. Poza tym pozwala między innymi na automatyzację obliczeń bilansu płynów i ułatwia ocenę stanu pacjenta według wybranej skali co pozwala poświęcić więcej czasu bezpośrednio pacjentowi. Możliwy staje się dostęp do informacji o pacjencie przemieszczającym się między różnymi oddziałami szpitala. Elektroniczna forma zbierania danych redukuje potencjalne źródła błędów, takie jak zagubienie dokumentacji, nieczytelna dokumentacja lub błędne przepisanie danych. Pełna i aktualna informacja o pacjencie pozwala na szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji. PoMoC W USPRaWnIEnIU PRoCESÓW KLInICZnYCH I ZaRZĄDZanIa SZPITaLEM Kompletna ścieżka audytowa pozwala na prześledzenie wprowadzanych zapisów i ich zmian, spełniając przy tym odpowiednie wymagania prawne. Dane zebrane przez monitory pacjenta w czasie transportu są po podłączeniu przesyłane do systemu, co pozwala na eliminację przerw lub braków w dokumentacji, a więc uzyskanie kompletnej, pełnej dokumentacji danych pacjenta.

6 06 Innovian miał duży wpływ na codzienną, rutynową pracę lekarzy. Oczywistą zaletą jest ograniczenie dokumentacji papierowej i krótki czas nauki posługiwania się systemem. Innovian dla sali operacyjnej SP Nelwan, TB van Dam, SH Meij, NHJJ van der Putten Thorax Center, Erasmus MC Rottterdam, Holandia Parametry życiowe: W czasie operacji arkusz parametrów pobiera i trwale zapisuje parametry życiowe pacjenta takie jak: częstość akcji serca, nieinwazyjne ciśnienie krwi, SpO 2 wyświetlając je w postaci liczbowej i graficznej. MT www. Protokoły znieczulania: Innovian wspomaga anestezjologa przez automatyczne zbieranie parametrów życiowych i kalkulacje zużycia leków, jednocześnie dokumentując zebrane informacje. Lab PaCS Płyny: Informacje o podawanych i wydalanych płynach są automatycznie zbierane z podłączonych urządzeń. HIS Standardowa sieć szpitala / sieć Infinity

7 MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

8 nieprzerwane zbieranie danych również w czasie transportu MT Innovian pozwala na zbieranie danych uzyskanych w czasie transportu. Niezależnie od tego, czy pacjent jest przewożony między oddziałem intensywnej terapii i blokiem operacyjnym, jest wywożony na diagnostykę obrazową lub do pracowni kardiologii inwazyjnej, lub po prostu zmienia miejsce na oddziale intensywnej terapii, jego dane są automatycznie uzupełniane i pozostają kompletne. Jest to możliwe dzięki ścisłej integracji z monitorami pacjenta serii Infinity, takimi jak monitory serii Delta. Dysponują one technologią Pick and Go, prawnie zastrzeżoną przez firmę Dräger, dzięki której monitor pracujący na stanowisku intensywnej terapii może być łatwo zdjęty ze stacji dokującej i wykorzystany w czasie transportu pacjenta. Kiedy pacjent wróci po transporcie na łóżko lub zostanie przeniesiony na inne stanowisko, monitor podłączony do stacji dokującej automatycznie przekaże do bazy danych systemu Innovian informacje zebrane w czasie transportu.

9 07 Innovian dla intensywnej terapii Przed Innovianem większość czasu pielęgniarek pochłaniało zapisywanie danych z monitorów, z laboratorium i dokumentowanie dużej ilości procedur pielęgniarskich. Teraz odbywa się to automatycznie, dzięki czemu pielęgniarki mają więcej czasu na zajmowanie się pacjentami. Alberto Lucchini, Head of Nurses in General ICU San Gerardo Hospital, Monza, Włochy Parametry życiowe: Innovian nieprzerwanie zbiera i trwale zapisuje dane pacjenta, zapewniając kompletny zapis parametrów życiowych, danych z respiratora i innych. Respiratory: Nastawione i zmierzone parametry oraz inne dane z respiratorów są automatycznie zbierane i zapamiętywane przez system, pozwalając na łatwy dostęp do nich w zasięgu sieci informatycznej szpitala, wszędzie tam, gdzie są potrzebne do podejmowania decyzji klinicznych. MT www. Lab Płyny: Innovian nieprzerwanie zapisuje informacje o podanych i wydalonych płynach pochodzące z podłączonych urządzeń i ułatwia planowanie podawania leków łącznie z dawkowaniem i częstością. Informacja jest przedstawiana w sposób graficzny i tabelaryczny. Standardowa sieć szpitala / sieć Infinity PaCS HIS

10 08 Wiedza prowadzi do lepszej opieki MT

11 09 adaptacja Do PRZEBIEGU PRaCY I ŚRoDoWISKa KLInICZnEGo Dzięki elastyczności konfiguracji Innovian może być dopasowany do różnych procesów klinicznych i zarządzania występujących w szpitalach. Można odpowiednio modyfikować pola wprowadzania danych, listy zadań, listy leków, tryby konfigurowania przypadków, skale ocen i inne elementy systemu w celu dopasowania do specyficznych wymagań oddziału i szpitala związanych z przebiegiem pracy i preferencjami personelu medycznego. PRZEMIana DoKUMEnTaCJI W SYSTEM anality- CZnY I RaPoRToWY (BUSInESS InTELLIGEnCE) Informacje zgromadzone przez system Innovian mogą stać się katalizatorem pozytywnych zmian w pracy sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii, dzięki możliwościom analitycznym i raportowym oferowanym przez system. Pozwala on uzyskać dane o wydajności procesów i ludzi, śledzić wykorzystanie sprzętu i zużycie materiałów w postaci informacji mających moc prawną, dostępnych w czasie rzeczywistym na bieżąco. System pozwala na tworzenie zapytań (kwerend) ad hoc, tworzenie własnych, odpowiednio sformatowanych, automatycznie wypełnianych raportów, oraz dokonywanie analiz danych zapisanych w archiwalnej bazie danych. Takie informacje mogą pozytywnie oddziaływać na personel medyczny, ordynatorów i kierownictwo szpitala przez potwierdzenie efektywności stosowanych metod leczenia, praktyk i procedur. Mogą również wskazywać na konieczność zmian w określonych dziedzinach. Większa wiedza umożliwia lepszą ocenę sytuacji i pozwala zapanować nad wieloma problemami przed ich pojawieniem się. MT

12 10 System rozwiązań rosnący wraz ze wzrostem wymagań MInIMUM SZKoLEnIa, MaKSYMaLna ELaSTYCZnoŚĆ ZESPoŁU Poszczególne moduły systemu Innovian są zaprojektowane przy wykorzystaniu logicznej, powtarzalnej struktury i standardowego interfejsu. Ułatwia to szkolenie, pomaga usprawnić komunikację między różnymi dyscyplinami i zmniejsza stres zwykle związany z pracą personelu medycznego na różnych oddziałach. InTERGRaCJa I IMPLEMEnTaCJa Firma Dräger oferuje również szeroki zakres usług związanych z ogólnymi rozwiązaniami pomagającymi lepiej wykorzystać posiadane zasoby ludzkie i sprzętowe. Firma Dräger wie, jak wykorzystać technologię do spełniania potrzeb użytkownika. InSTaLaCJa I CEnTRaLnE ZaRZĄDZanIE, EFEKTYWnoŚĆ KoSZTÓW Poszczególne moduły systemu Innovian są oparte na technologii www, dzięki czemu mogą być instalowane, konfigurowane, utrzymywane w ruchu i uaktualniane centralnie, bez czasochłonnych wizyt na poszczególnych stanowiskach. Personel medyczny może uzyskać dostęp do systemu i do danych pacjenta zapamiętanych przez system z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, połączonego z siecią informatyczną szpitala lokalnie lub zdalnie. InWESTYCJa W RoZWIĄZanIE, nadążające Za WZRoSTEM PoTRZEB Innovian jest systemem modułowym. Można zainstalować od razu cały pakiet lub zacząć od podstawowego zestawu i stopniowo go rozwijać. System może być łatwo konfigurowany do aktualnych i zmieniających się sposobów pracy. Aplikacje systemu są oparte na powszechnie stosowanych standardach, pozwalających na wykorzystanie dostępnych urządzeń i systemów. Dzięki oparciu systemu na technologii www poszczególne aplikacje mogą być łatwo instalowane, konfigurowane i zarządzane. MT

13

14 CEnTRaLa Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee Lubeka, Niemcy Producent: Draeger Medical Systems, Inc Quarry Road Telford, PA 18969, USA System zarządzania jakością firmy Draeger Medical Systems, Inc. jest zgodny z normami ISO 13485, ISO 9001 i aneksem II.3 Dyrektywy 93/42/EWG (Urządzenia medyczne). PoLSKa Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a Bydgoszcz Tel (-34, -35) Fax Communications & Sales Marketing PL PJ Zastrzegamy prawo zmian 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA

Integracja informacji o pacjencie przy jego łóżku w połączeniu z transportem na terenie szpitala. InfInIty omega

Integracja informacji o pacjencie przy jego łóżku w połączeniu z transportem na terenie szpitala. InfInIty omega MT-1366-2007 Integracja informacji o pacjencie przy jego łóżku w połączeniu z transportem na terenie szpitala InfInIty omega W firmie Dräger wiemy, że posiadanie pełnej informacji o pacjencie jest istotne

Bardziej szczegółowo

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED D-64708-2012 Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED 02 Większa wydajność procesów na Sali operacyjnej D-64712-2012 D-64709-2012 SKOMPLIKOWANE WYZWANIA Wraz z coraz większą zachorowalnością

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie pacjenta Infinity Acute Care System

Monitorowanie pacjenta Infinity Acute Care System Monitorowanie pacjenta Infinity Acute Care System Systemem monitorowania Infinity Acute Care System daje nowe możliwości usprawnienia organizacji pracy w szpitalu. To nowatorskie rozwiązanie z dwoma ekranami

Bardziej szczegółowo

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED D-60415-2012 Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED 02 Czy możemy zrobić więcej? Tak ze znieczuleniem TCA D-60694-2012 D-60768-2012 CIĘŻKIE CZASY Nowoczesna anestezjologia staje dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Centrala Vista 120 CMS

Centrala Vista 120 CMS Centrala Vista 120 CMS W dzisiejszych czasach szpitale szukają sposobu na podniesienie jednocześnie jakości leczenia i wydajności. Łatwa w użyciu centrala Vista 120 CMS umożliwia centralne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

D-8896-2011. Dopasowana konstrukcja DRÄGER PERSEUS A500

D-8896-2011. Dopasowana konstrukcja DRÄGER PERSEUS A500 D-8896-2011 Dopasowana konstrukcja DRÄGER PERSEUS A500 2 Większa przestrzeń do pracy D-9093-2011 D-8803-2011 WIELKIE NADZIEJE Od czasu wprowadzenia aparatów do znieczulania, niewiele się zmieniło w zakresie

Bardziej szczegółowo

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120

D-19673-2015. Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 D-19673-2015 Do różnych potrzeb klinicznych VISTA 120 02 VISTA 120 Monitorowanie podstawowych parametrów za przystępną cenę D-3533-2011 Szpitale na całym świecie stają przed wspólnym wyzwaniem: zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

System LIFENET BROSZURA PRODUKTU

System LIFENET BROSZURA PRODUKTU System LIFENET BROSZURA PRODUKTU System LIFENET Podczas transportu jak i na oddziale ratunkowym skuteczność, osiągnięta dzięki sprzętowi, odpowiednim informacjom i właściwym decyzjom oznacza lepsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Dräger Pendula Uchwyt do mocowania zestawu monitorów

Dräger Pendula Uchwyt do mocowania zestawu monitorów Uchwyt do mocowania zestawu monitorów Sufitowy uchwyt do mocowania zestawu monitorów dla dopasowanego i ergonomicznego stanowiska pracy oraz łatwego i bezpiecznego pozycjonowania monitorów w hybrydowych

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Możesz na nas polegać. DRÄGERSERVICE

Możesz na nas polegać. DRÄGERSERVICE D-32414-2011 Możesz na nas polegać. DRÄGERSERVICE 02 Dobra usługa jest czymś cennym. Bez wątpienia. D-32432-2011 D-32417-2011 Inwestycja w nowe urządzenia jest zawsze warta przemyślenia. Prosta obsługa

Bardziej szczegółowo

Sufitowa jednostka zasilająca Agila Medyczne jednostki zasilające

Sufitowa jednostka zasilająca Agila Medyczne jednostki zasilające Sufitowa jednostka zasilająca Agila Medyczne jednostki zasilające Rodzina kompaktowych i ergonomicznych sufitowych jednostek zasilających Agila oferuje szeroki zakres konfiguracji i opcji do wyboru, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo