Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji. Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji. Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003"

Transkrypt

1 Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003

2 Firma Cap Gemini Ernst & Young powstała z połączenia trzech renomowanych firm doradczych Gemini Consulting Doradztwo strategiczne Ernst & Young Management Consulting Services Opracowywanie i tworzenie systemów zarządzania Cap Gemini Doradztwo i usługi IT 7,04 mld euro obrotu w 2002 r specjalistów na świecie Ponad 300 biur w 36 krajach Największa europejska firma konsultingowa 64% z listy 500 największych firm na świecie jest naszymi klientami VBM K. Felker, T.Gryglewski / 2

3 Cap Gemini Ernst & Young plasuje się w pierwszej piątce w światowym rankingu obrotów firm konsultingowych Obroty w 2002 r. (z wyłączeniem usług outsourcing'owych) w mld USD IBM Accenture Deloitte Consulting Cap Gemini Ernst & Young CSC Hewlett Packard Mc Kinsey Bearing Point 1) Mercer = management consulting Logica CMG = konsulting IT, integracja systemów Źródło: Management Consultant International, Annual Ranking of World s largest Consultancies 2003 VBM K. Felker, T.Gryglewski / 3

4 Nasze usługi Doradztwo strategiczne Doradztwo strategiczne. Projektowanie i usprawnianie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania. Zarządzanie zmianą. CRM Strategia relacji z klientami Zarządzanie wiedzą Zarządzanie kontaktami z klientem Zarządzanie procesem obsługi klienta Controlling Planowanie operacyjne Rejestracja wyników w planie kont Raportowanie i modelowanie finansowe Controlling personalny Value Based Management System zarządzania wartością Audytwartości i wyceny Systemy motywacyjne oparte na miernikach wartości Doradztwo marketingowe Badania i prognozy Analizy sektorów Plany marketingowe Usprawnienia w organizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie HR Consulting Restrukturyzacja zatrudnienia Zarządzanie wynikami pracy Systemy informatyczne w zarządzaniu kadrami Outsourcing Application Management Full Outsourcing Applications/Infrastructure Management Systemy ERP Ocena, wybór i planowanie systemu Integracja i wdrożenie ORACLE, SAP Usługi migracji i upgrade'u Business Intelligence VBM K. Felker, T.Gryglewski / 4

5 Nasi klienci wysoko oceniają naszą pracę Wdrożenie systemu controllingu strategicznego nakierowanego na zarządzanie wartością firmy w oparciu o Balanced Scorecard....Podkreślić należy pełne zaangażowania podejście konsultantów CGE&Y[...] i elastyczność, której efektem było perfekcyjne skoordynowanie wysiłków pięciu zespołów projektowych, w których skład wchodzili zarządzający i controllerzy poszczególnych obszarów Grupy Kapitałowej... Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu Opracowanie i wdrożenie projektu restrukturyzacji przedsiębiorstwa...pracownicy nasi stali się współautorami rozwiązań, co pozwoliło na sprawne ich wdrożenie przy wsparciu konsultantów CGE&Y... Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu Program komunikacji projektu strategii Poczty Polskiej wśród kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstwa Opracowanie strategii rozwoju dla grupy Lukas, opracowanie strategii wejścia na rynek z określonymi produktami bankowymi...udział CGE&Y w programie konsultacji zarówno pod względem merytorycznym, jak również warsztatowym i organizacyjnym należy ocenić bardzo wysoko[...] konsultanci CGE&Y podczas pracy wykazali płne zrozumienie złożoności organizacji [...] oraz uwarunkowań społecznych jej funkcjonowania... Piotr Chądzyński Dyrektor Biura Strategii i Współpracy z Zagranicą Centralnego Zarządu Poczty Polskiej...Już sam fakt powierzenia w jednym roku, trzech priorytetowych projektów doradczych jednej firmie, wskazuje, że Zarząd Lukas Banku był i jest zadowolony z rezultatów pracy CGE&Y......Profesjonalizm podejścia do projektów oraz umiejętność pracy zespołowej sprawiła, iż[...] projekt zakończył się sukcesem, a wyznaczone w projekcie kierunki [...] są wdrażane... Piotr Stępniak Wiceprezes Zarządu VBM K. Felker, T.Gryglewski / 5

6 Nasi klienci wysoko oceniają naszą pracę Budowa i wdrożenie systemu zarządzania wartością Value Based Management...Opracowany przez CGE&Y system zarządzania wartością został wysoko oceniony przez naszą firmę, jak też naszego głównego akcjonariusza [...] Warto dodać, że narzędzie [...] zostanie wykorzystane także w innych spółkach koncernu Na uznanie zasługuje [...] otwartość konsultantów na uwagi zgłaszane przez naszą firmę... Jacek Kwaśniak Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa...na szczególną uwagę zasługuje sposób przeprowadzenia projektu wspólna operacyjna praca konsultantów i naszych pracowników... Włodzimierz Dyrka Członek Zarządu Opracowanie strategii rozwoju dla jednej z jednostek biznesowych firmy...prace CGE&Y oceniam wysoko. Podobnie oceniam profesjonalizm konsultantów zaangażowanych w projekt oraz ich zdolność do dostosowywania się do zmieniających się priorytetów w trakcie trwania projektu... Bożena Babicz Kierownik Projektu Przeprowadzenie programów outplacementu...konsultanci CGE&Y są oceniani jako profesjonaliści doskonale przygotowani do prowadzenia tego typu projektów......wysokie kompetencje [...] CGE&Y, spotkały się również z pozytywną oceną związków zawodowych... Angelika Węgrzyn Menedżer ds. Relacji Pracowniczych VBM K. Felker, T.Gryglewski / 6

7 Co to jest VBM? ANALIZA LUK (Priorytetyzacja działań) Wizja i cele Zrównoważe one cele strategiczne Zrównoważe one cele strategiczne Kluczowy interesariusz: akcjonariusz/właściciel Potrzeby interesariuszy Ogólna strategia Plan działań Plan działań Skaskadowa ne mierniki oceny Skaskadowa ne mierniki oceny Cykle Plan- Wykonanie- Ocena Cykle Plan- Wykonanie- Ocena Powiązanie góradół i mobilizacja Kluczowy cel: wartość dla właściciela Wartości i zasady Spriorytetyzo wane projekty Spriorytetyzo wane projekty Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) polega na: skupieniu wszystkich procesów wokół jednego celu maksymalizacji wartości dla właścicieli realizacji potencjału ekonomicznego firmy stworzeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem pozwalającego na ciągłe monitorowanie wpływu podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 7

8 Wiele znanych firm stosuje metodologię VBM VBM K. Felker, T.Gryglewski / 8

9 VBM podstawowe założenia Finansowanie Oczekiwany zwrot Akcjonariusze $ $ Wzrost wartości firmy Banki $ $ Odsetki VBM K. Felker, T.Gryglewski / 9

10 Kiedy wartość przedsiębiorstwa wzrasta? Wartość przedsiębiorstwa wzrasta gdy zarabia ono więcej niż kosztuje jego kapitał Zysk Koszt kapitału VBM K. Felker, T.Gryglewski / 10

11 EVA jest wskaźnikiem który porównuje koszt kapitału z wynikami przedsiębiorstw Rynek finansowy Zysk Koszt kapitału EVA NOPAT minus Obciążenie kapitałowe VBM K. Felker, T.Gryglewski / 11

12 EVA jest wskaźnikiem który porównuje koszt kapitału z wynikami przedsiębiorstwa EVA NOPAT minus Obciązenie kapitałowe 1 -t X EBIT Zainwestowany kapitał X Koszt kapitału (WACC) Przychody Koszty operacyjne Majątek trwały Zobowiązania bieżące Majątek obrotowy VBM K. Felker, T.Gryglewski / 12

13 Jak wpłynie na EVA (przy innych parametrach niezmienionych) Wzrost należności Wzrost zobowiązań Wzrost sprzedaży Wzrost wartości maszyn i urządzeń Wzrost stanu gotówki Spadek zapasów Spadek kosztów VBM K. Felker, T.Gryglewski / 13

14 easurement anagement EVA otivation indset VBM K. Felker, T.Gryglewski / 14

15 USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 15

16 USTALANIE CELÓW I PLANOWANIE STRATEGICZNE USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 16

17 Kierunki realizacji strategii KREOWANIE WARTOŚCI 4 filary kreowania wartości Wzrost / Rozwój Poprawa efektywności operacyjnej Eliminacja nierentownych działalności Optymalizacja kosztów finansowania Realizacja opcji rozwoju gwarantujących zwrot wyższy niż koszt kapitału; Wejście na nowe rynki; Rozwój nowych produktów; Poprawa parametrów operacyjnych, poprawa NOPAT i zarządzanie majątkiem obrotowym; Poprawa marż; Obniżanie i kontrola kosztów; Poprawa terminów obrotowości Eliminowanie obszarów działalności niszczących wartość firmy; Sprzedaż, likwidacja departamentów, oddziałów niszczących wartość całej firmy Aktywne kształtowanie wymaganej przez udziałowców stopy zwrotu; Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania; Umarzanie kapitału własnego VBM K. Felker, T.Gryglewski / 17

18 Planowanie strategiczne Kreowanie wartości Przewaga konkurencyjna Wzrost Wzrost / / Rozwój Rozwój Poprawa Poprawa efektywności efektywności operacyjnej operacyjnej Eliminacja Eliminacja nierentownych nierentownych działalności działalności Optymalizacja Optymalizacja kosztów kosztów finansowania finansowania VBM K. Felker, T.Gryglewski / 18

19 Pierwsza dziesiątka najbardziej istotnych czynników wpływających na wartość rynkową przedsiębiorstwa wg CBI CGE&Y 1. Realizacja strategii 2. Wiarygodność zarządzających 3. Jakość strategii 4. Innowacyjność 5. Zdolność przyciągnięcia utalentowanych ludzi 6. Udział w rynku 7. Doświadczenie zarządzających 8. Jakość wynagrodzeń dla kierowników 9. Jakość głównych procesów 10. Przywództwo w badaniach VBM K. Felker, T.Gryglewski / 19

20 Strategię firmy należy przedstawiać jako przyczynowo - skutkowy zbiór hipotez Wzrost wartości Perspektywa Finansowa Wzrost sprzedaży Efektywność zaangażowanego kapitału Perspektywa Klienta Zagwarantowanie możliwości zakupu Zapewnienie satysfakcji klienta Atrakcyjne wzornictwo Procesy Wewnętrzne Rozwój sieci handlowej Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego Rozwój procedur monitowrowania rynku Zwiększenie outsourcingu Ujednolicenie procedur kontroli KO KO Wzrost i Doskonalenie Kreowanie marki Rozwój kompetencji kluczowych pracowników VBM K. Felker, T.Gryglewski / 20

21 Wszystkie cele strategiczne we wszystkich perspektywach powinny zostać opisane według jednolitej konwencji PERSPEKTYWA CELE STRATEGICZNE MIARY PARAMETRY CELÓW ILUSTRACJA WŁAŚCICIEL / ODPOWIEDZIALNY FINANSOWA Wartość dla Wartość dla akcjonariuszy akcjonariuszy Zmniejszenie kapitału pracującego EVA Rotacja KP Wzrost 10 mln PLN rocznie spadek o 15 dni ciągu roku Prezes Dyrektor Generalny Dyrektor ds. Rozwoju KLIENTA Zróżnicowanie Sojusze strategiczne Obsługa klienta Jakość za rozsądną cenę Zyski z sojuszy Indeks satysfakcji klienta Ocena klient jako numer jeden ŁXm w ciągu 5 lat Najlepsza ocena w przyjętej skali Dyrektor Marketingu Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor Marketingu WEWNĘTRZNA WZROSTU I DOSKONALENIA Produktywność Rozwój nowego produktu Segmentacja Polityka zasobów ludzkich Zarządzanie sojuszami strategicznymi Strategiczna koncentracja na kliencie Przychód na godzinę pracy Cykl życia rozwoju produktu Ilość zaplanowanych inicjatyw w zyskownych segmentach Zasięg kontroli zarządzania Ilość nowych sojuszy % czasu spędzonego z klientami Najlepsi w ciągu 5 lat Zmniejszenie o 50% w ciągu 2 lat 60% w ciągu roku Potrojenie w ciągu 3 lat 10 w ciągu 5 lat 20% w ciągu 2 lat Dyrektor Produkcji Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Dyrektor Marketingu Dyrektor Zasobów Ludzkich Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor Generalny VBM K. Felker, T.Gryglewski / 21

22 BSC pozwala na skuteczne kaskadowanie odpowiedzialności za tworzenie wartości w firmie Wizja Co Jak BSC jednostki organizacyjnej (kompleksy, oddziały zależne) Cele ogólne Koordynacja Inicjatyw Pomiary i Ocena zwrotna to podstawowe czynniki mające wpływ na zmiany zachowań w obu kierunkach Początkowa Zrównoważona Karta Dokonań Mierniki Cele Inicjatywy (Szeroko Zakreślone Programy Działań) Co Jak Cele ogólne (Powiązane, ale bardziej specyficzne) Przekazywanie i Powiązanie BSC Departamentu / Funkcji Mierniki (Powiązane, ale bardziej specyficzne) Cele Jak Opcjonalnie Koncentracja na Celach Strategicznych Inicjatywy (Konkretne Plany Działań) Plan wdrożenia Co Zespół / Poszczególne KPI Cele Ogólne (Specyficzne) Mierniki (Specyficzne) Cele Zintegrowane Zarządzanie Wynikami VBM K. Felker, T.Gryglewski / 22

23 BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 23

24 Kontrola wyników działania jednostek biznesowych przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu (+) BU1 BU2 BU5 Jednostki biznesowe tworzące wartość alokacja kapitału EVA EVA holdingu zainwestowany kapitał BU4 BU7 BU3 BU6 Jednostki biznesowe niszczące wartość restruktu -ryzacja - (-) 45% zainwestowanego kapitału 55% zainwestowanego kapitału VBM K. Felker, T.Gryglewski / 24

25 Dzięki kalkulacjom EVA można podejmować decyzje strategiczne odnośnie poszczególnych rodzajów działalności EVA EVA m O.K. EVA Sprzedać? Zamknąć? Głęboko restrukturyzować? F 1997F 1998F F 1997F 1998F -60 Brak nowych produktów? Wymagana nowa strategia? EVA 5 0 EVA F 1997F 1998F F 1997F 1998F VBM K. Felker, T.Gryglewski / 25

26 SYSTEM MOTYWACYJNY USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 26

27 Różne podejścia do ustalania premii Premia = x% EVA Premia = x% EVA + y% EVA gdzie: y=0 jeżeli EVA<0 y>0 jeżeli EVA>0 x > y (zalecenie) Premia = stała + x% ( EVA EVA EXP ) gdzie: EVA EXP oczekiwana zmiana rocznego przyrostu EVA VBM K. Felker, T.Gryglewski / 27

28 Plany motywacyjne bazujące na EVA zachęcają menedżerów do stałego powiększania wartości firmy Tradycyjny system motywacyjny System motywacyjny bazujący na EVA Bonus Bonus Zmniejszenia banku premii Zwiększenia banku premii Wyniki Wyniki Dolne i górne ograniczenia w wysokości premii Corocznie negocjowane cele Brak ograniczeń w wysokości premii Wyniki wyższe od zakładanych są wpłacane do banku premii VBM K. Felker, T.Gryglewski / 28

29 Bank premii zasada działania rok 1 rok 2 rok 3 Osiągnięty wynik Płaca zasadnicza 80,0 80,0 80,0 Należna premia (%) 20% 60% -10% Zalety systemu zachęca do zwiększania wartości pozwala na wypłacenie premii w złym roku wiąże management z firmą na długi okres czasu Należna premia z wyniku danego roku Należna premia (PLN) 16,0 48,0-8,0 Premia maksymalna Wypłata 16,0 30,0 0,0 Wpłata do panku premii 0,0 18,0-8,0 Bank premii Saldo otwarcia 0,0 0,0 12,1 Wpłata do panku premii 0,0 18,0-8,0 Wypłata premii z banku 0,0 5,9 1,3 Saldo zamknięcia 0,0 12,1 2,7 Premia wypłacona z banku Wskaźnik wypłat 33% 33% 33% Wypłacana premia 0,0 5,9 1,3 Premia ogółem 16,0 35,9 1,3 VBM K. Felker, T.Gryglewski / 29

30 Przykłady miar dla różnych poziomów organizacji EVA Economic cost Value Drivers Zarząd Manager BU Kierownicy funkcjonalni Inni pracownicy VBM K. Felker, T.Gryglewski / 30

31 DECYZJE OPERACYJNE USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 31

32 Decyzje operacyjne Cel EVA Elementy wyceny NOPAT Zainwestowany kapitał Stopa dyskonta Value Drivers Okres wzrostu sprzedaży Wzrost sprzedaży Marża operacyjna Stopa podatku dochodowego Inwestycje w kapitał obrotowy Inwestycje rzeczowe WACC Decyzje operacyjne Działalność operacyjna Inwestycje Finansowanie Udział w rynku, cena, Produkt Mix, promocja, obsługa klienta, kontrola kosztów, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, efektywność pracy etc. Poziom zapasów, ściągalność należności, inwestycje rzeczowe, planowanie produkcji Struktura finansowania, stosowane instrumenty Value Drivers łączą decyzje operacyjne z wartością przedsiębiorstwa. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 32

33 Co to jest value driver? EVA NOPAT minus Obciążenie kapitałowe 1 -t EBIT X Zainwestowany kapitał (IC) X Koszt kapitału (WACC) Przychody Koszty Środki trwałe Kapitał obrotowy Koszt wypału klinkieru Udział paliw alternatywnych koszt węgla / GJ VBM K. Felker, T.Gryglewski / 33

34 Nośniki wartości (Value drivers) Wysoka Możliwość kształtowania Zarządzanie i kontrola Niskie znaczenie Priorytet zarządzania Monitorowanie Niska Mały Wpływ na wartość Duży Największe znaczenie mają Value Drivers dające się kontrolować i mające największy wpływ na wartość VBM K. Felker, T.Gryglewski / 34

35 Przekształcanie strategii w decyzje operacyjne Perspektywa oddziałów / departamentów Opis value drivers Wartości docelowe Perspektywa strategiczna Cel 1 Zabudżetowane wyniki finansowe Wzrost / rozwój Poprawa efektywności operacyjnej Eliminacja nierentownych działalności Optymalizacja Kosztów finansowania Cel 2 Redukcja kosztów Cel 4 Cel 5 Cel n -10% Koszt paliwa (PLN/l) Koszt energii (PLN/kWh) 0.75 PLN / l 0.25 PLN / kwh Budżetownie jest narzędziem pozwalającym przetłumaczyć strategię na decyzje operacyjne VBM K. Felker, T.Gryglewski / 35

36 Monitorowanie kluczowych nośników wartości informacja do każdego parametru zawiera dane nt. osoby odpowiedzialnej oraz jej wyjaśnienia VBM K. Felker, T.Gryglewski / 36

37 Value drivers są używane do zarządzania wartością na poziomie operacyjnym EVA Strategia Decyzje operacyjne strategia jest sparametryzowana poprzez value drivers Value Drivers Value Drivers są używane w systemie motywacyjnym System motywacyjny system motywacyjny bazujący na EVA i VD zachęca do podejmowania decyzji zwiększających wartość VBM K. Felker, T.Gryglewski / 37

38 System premiowy proponowany przez CGE&Y oparty jest o 4 elementy EVA (lub miara oparta o wskaźnik EVA) VD / KPI Tworzenie wartości firmy MbO Część stała VBM K. Felker, T.Gryglewski / 38

39 POMIAR REZULTATÓW (RAPORTOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE) USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 39

40 Wystandaryzowane raporty pozwolą na szybką analizę wyników pod kątem tworzenia wartości Narzędzia do pomiaru rezultatów nakierowane na wartość firmy pozwalają na szybką analizę i interpretację wyników VBM K. Felker, T.Gryglewski / 40

41 Drzewo tworzenia wartości przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu Opracowane przez CGE&Y rozwiązania raportowania zarządczego ułatwiają analizę w ujęciu tworzenia wartości VBM K. Felker, T.Gryglewski / 41

42 Koszt ekonomiczny przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu Koszty Koszty Zapasy x WACC Koszt kapitału zainwestowanego w zapasy Majątek trwały x WACC Koszt kapitału zaangażowanego w majątek trwały Cennym miarą służącą do kontroli wydziałów produkcyjnych w firmach zarządzająch w oparciu o koncepcję VBM może być koszt ekonomiczny. Σ Koszt ekonomiczny VBM K. Felker, T.Gryglewski / 42

43 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ VBM K. Felker, T.Gryglewski / 43

44 Proces zmian stosunek do zmian Integracja punkt startu Wyparcie Świadomość Poszukiwanie znaczenia Szok -strach -gniew - żal Testowanie (nowych rozwiązań) Akceptacja Zaprzeczenie Opór Zaangażowanie Współpraca CZAS VBM K. Felker, T.Gryglewski / 44

45 Zagadnienia będące przeszkodami w procesach transformacji 75% organizacji przechodzącym gruntowne zmiany nie uda się właściwie wykorzystać chęci i zdolności do adaptacji Gartner Group Opór przeciw zmianom... Ograniczenia istniejących systemów... Brak zgody na poziomie Zarządu... Brak wsparcia ze strony Zarządu... Braki wiedzy w zespole projektowym... Nierealistyczne oczekiwania... Informatycy zaangażowani zbyt późno... Źle dobrany zespół projektowy... Zbyt ograniczony zakres projektu VBM K. Felker, T.Gryglewski / 45

46 Efektywne zarządzanie zmianą w procesie wdrażania strategii wymaga uwzględnienia trzech kluczowych wymiarów postrzegania organizacji Wymiar emocjonalny Wymiar racjonalny Obawa przed nieznanym Obawa przed wyższymi wymaganiami Obawa przed utratą dotychczasowej pozycji lub pracy Strategie Struktury Procesy Wymiar polityczny Walka o władzę / przywództwo Wewnętrzna rywalizacja Partykularne interesy poszczególnych pracowników, działów, pionów, jednostek biznesowych W efektywnym zarządzaniu zmianą niezbędne jest równoczesne uwzględnienie wszystkich trzech wymiarów organizacyjnych VBM K. Felker, T.Gryglewski / 46

47 Szkolenia nt. EVA pozwalają na przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu zarządzania wartością Dostosowany do potrzeb firmy program szkoleniowy jest jednym z podstawowych warunków zorientowania firmy na zarządzanie wartością. Szkolenia powinny obejmować w pierwszej kolejności pracowników wchodzących w skład najwyższego i średniego szczebla zarządzania. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 47

48 Czynniki powodzenia wdrożenia VBM Poparcie kierownictwa najwyższego szczebla Zaangażowanie całego personelu (nie tylko finansowego) Integracja VBM z systemami planowania Koncentracja na praktyce a nie na metodologii Zapewnienie dostępności informacji Zdefiniowanie raportów Powiązanie z systemem motywacyjnym VBM K. Felker, T.Gryglewski / 48

49 Dziękuję za uwagę Krzysztof Felker Managing Consultant Head of Value Based Management Services tel: GSM: fax: VBM K. Felker, T.Gryglewski / 49 Cap Gemini Ernst & Young Al. Jana Pawła II Warszawa

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom II ScoreCard zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo