Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji. Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji. Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003"

Transkrypt

1 Jak planować zarządzanie wartością firmy w powiązaniu z procesem restrukturyzacji Cap Gemini Ernst & Young Warszawa, 8 grudnia 2003

2 Firma Cap Gemini Ernst & Young powstała z połączenia trzech renomowanych firm doradczych Gemini Consulting Doradztwo strategiczne Ernst & Young Management Consulting Services Opracowywanie i tworzenie systemów zarządzania Cap Gemini Doradztwo i usługi IT 7,04 mld euro obrotu w 2002 r specjalistów na świecie Ponad 300 biur w 36 krajach Największa europejska firma konsultingowa 64% z listy 500 największych firm na świecie jest naszymi klientami VBM K. Felker, T.Gryglewski / 2

3 Cap Gemini Ernst & Young plasuje się w pierwszej piątce w światowym rankingu obrotów firm konsultingowych Obroty w 2002 r. (z wyłączeniem usług outsourcing'owych) w mld USD IBM Accenture Deloitte Consulting Cap Gemini Ernst & Young CSC Hewlett Packard Mc Kinsey Bearing Point 1) Mercer = management consulting Logica CMG = konsulting IT, integracja systemów Źródło: Management Consultant International, Annual Ranking of World s largest Consultancies 2003 VBM K. Felker, T.Gryglewski / 3

4 Nasze usługi Doradztwo strategiczne Doradztwo strategiczne. Projektowanie i usprawnianie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania. Zarządzanie zmianą. CRM Strategia relacji z klientami Zarządzanie wiedzą Zarządzanie kontaktami z klientem Zarządzanie procesem obsługi klienta Controlling Planowanie operacyjne Rejestracja wyników w planie kont Raportowanie i modelowanie finansowe Controlling personalny Value Based Management System zarządzania wartością Audytwartości i wyceny Systemy motywacyjne oparte na miernikach wartości Doradztwo marketingowe Badania i prognozy Analizy sektorów Plany marketingowe Usprawnienia w organizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie HR Consulting Restrukturyzacja zatrudnienia Zarządzanie wynikami pracy Systemy informatyczne w zarządzaniu kadrami Outsourcing Application Management Full Outsourcing Applications/Infrastructure Management Systemy ERP Ocena, wybór i planowanie systemu Integracja i wdrożenie ORACLE, SAP Usługi migracji i upgrade'u Business Intelligence VBM K. Felker, T.Gryglewski / 4

5 Nasi klienci wysoko oceniają naszą pracę Wdrożenie systemu controllingu strategicznego nakierowanego na zarządzanie wartością firmy w oparciu o Balanced Scorecard....Podkreślić należy pełne zaangażowania podejście konsultantów CGE&Y[...] i elastyczność, której efektem było perfekcyjne skoordynowanie wysiłków pięciu zespołów projektowych, w których skład wchodzili zarządzający i controllerzy poszczególnych obszarów Grupy Kapitałowej... Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu Opracowanie i wdrożenie projektu restrukturyzacji przedsiębiorstwa...pracownicy nasi stali się współautorami rozwiązań, co pozwoliło na sprawne ich wdrożenie przy wsparciu konsultantów CGE&Y... Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu Program komunikacji projektu strategii Poczty Polskiej wśród kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstwa Opracowanie strategii rozwoju dla grupy Lukas, opracowanie strategii wejścia na rynek z określonymi produktami bankowymi...udział CGE&Y w programie konsultacji zarówno pod względem merytorycznym, jak również warsztatowym i organizacyjnym należy ocenić bardzo wysoko[...] konsultanci CGE&Y podczas pracy wykazali płne zrozumienie złożoności organizacji [...] oraz uwarunkowań społecznych jej funkcjonowania... Piotr Chądzyński Dyrektor Biura Strategii i Współpracy z Zagranicą Centralnego Zarządu Poczty Polskiej...Już sam fakt powierzenia w jednym roku, trzech priorytetowych projektów doradczych jednej firmie, wskazuje, że Zarząd Lukas Banku był i jest zadowolony z rezultatów pracy CGE&Y......Profesjonalizm podejścia do projektów oraz umiejętność pracy zespołowej sprawiła, iż[...] projekt zakończył się sukcesem, a wyznaczone w projekcie kierunki [...] są wdrażane... Piotr Stępniak Wiceprezes Zarządu VBM K. Felker, T.Gryglewski / 5

6 Nasi klienci wysoko oceniają naszą pracę Budowa i wdrożenie systemu zarządzania wartością Value Based Management...Opracowany przez CGE&Y system zarządzania wartością został wysoko oceniony przez naszą firmę, jak też naszego głównego akcjonariusza [...] Warto dodać, że narzędzie [...] zostanie wykorzystane także w innych spółkach koncernu Na uznanie zasługuje [...] otwartość konsultantów na uwagi zgłaszane przez naszą firmę... Jacek Kwaśniak Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa...na szczególną uwagę zasługuje sposób przeprowadzenia projektu wspólna operacyjna praca konsultantów i naszych pracowników... Włodzimierz Dyrka Członek Zarządu Opracowanie strategii rozwoju dla jednej z jednostek biznesowych firmy...prace CGE&Y oceniam wysoko. Podobnie oceniam profesjonalizm konsultantów zaangażowanych w projekt oraz ich zdolność do dostosowywania się do zmieniających się priorytetów w trakcie trwania projektu... Bożena Babicz Kierownik Projektu Przeprowadzenie programów outplacementu...konsultanci CGE&Y są oceniani jako profesjonaliści doskonale przygotowani do prowadzenia tego typu projektów......wysokie kompetencje [...] CGE&Y, spotkały się również z pozytywną oceną związków zawodowych... Angelika Węgrzyn Menedżer ds. Relacji Pracowniczych VBM K. Felker, T.Gryglewski / 6

7 Co to jest VBM? ANALIZA LUK (Priorytetyzacja działań) Wizja i cele Zrównoważe one cele strategiczne Zrównoważe one cele strategiczne Kluczowy interesariusz: akcjonariusz/właściciel Potrzeby interesariuszy Ogólna strategia Plan działań Plan działań Skaskadowa ne mierniki oceny Skaskadowa ne mierniki oceny Cykle Plan- Wykonanie- Ocena Cykle Plan- Wykonanie- Ocena Powiązanie góradół i mobilizacja Kluczowy cel: wartość dla właściciela Wartości i zasady Spriorytetyzo wane projekty Spriorytetyzo wane projekty Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) polega na: skupieniu wszystkich procesów wokół jednego celu maksymalizacji wartości dla właścicieli realizacji potencjału ekonomicznego firmy stworzeniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem pozwalającego na ciągłe monitorowanie wpływu podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 7

8 Wiele znanych firm stosuje metodologię VBM VBM K. Felker, T.Gryglewski / 8

9 VBM podstawowe założenia Finansowanie Oczekiwany zwrot Akcjonariusze $ $ Wzrost wartości firmy Banki $ $ Odsetki VBM K. Felker, T.Gryglewski / 9

10 Kiedy wartość przedsiębiorstwa wzrasta? Wartość przedsiębiorstwa wzrasta gdy zarabia ono więcej niż kosztuje jego kapitał Zysk Koszt kapitału VBM K. Felker, T.Gryglewski / 10

11 EVA jest wskaźnikiem który porównuje koszt kapitału z wynikami przedsiębiorstw Rynek finansowy Zysk Koszt kapitału EVA NOPAT minus Obciążenie kapitałowe VBM K. Felker, T.Gryglewski / 11

12 EVA jest wskaźnikiem który porównuje koszt kapitału z wynikami przedsiębiorstwa EVA NOPAT minus Obciązenie kapitałowe 1 -t X EBIT Zainwestowany kapitał X Koszt kapitału (WACC) Przychody Koszty operacyjne Majątek trwały Zobowiązania bieżące Majątek obrotowy VBM K. Felker, T.Gryglewski / 12

13 Jak wpłynie na EVA (przy innych parametrach niezmienionych) Wzrost należności Wzrost zobowiązań Wzrost sprzedaży Wzrost wartości maszyn i urządzeń Wzrost stanu gotówki Spadek zapasów Spadek kosztów VBM K. Felker, T.Gryglewski / 13

14 easurement anagement EVA otivation indset VBM K. Felker, T.Gryglewski / 14

15 USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 15

16 USTALANIE CELÓW I PLANOWANIE STRATEGICZNE USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 16

17 Kierunki realizacji strategii KREOWANIE WARTOŚCI 4 filary kreowania wartości Wzrost / Rozwój Poprawa efektywności operacyjnej Eliminacja nierentownych działalności Optymalizacja kosztów finansowania Realizacja opcji rozwoju gwarantujących zwrot wyższy niż koszt kapitału; Wejście na nowe rynki; Rozwój nowych produktów; Poprawa parametrów operacyjnych, poprawa NOPAT i zarządzanie majątkiem obrotowym; Poprawa marż; Obniżanie i kontrola kosztów; Poprawa terminów obrotowości Eliminowanie obszarów działalności niszczących wartość firmy; Sprzedaż, likwidacja departamentów, oddziałów niszczących wartość całej firmy Aktywne kształtowanie wymaganej przez udziałowców stopy zwrotu; Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania; Umarzanie kapitału własnego VBM K. Felker, T.Gryglewski / 17

18 Planowanie strategiczne Kreowanie wartości Przewaga konkurencyjna Wzrost Wzrost / / Rozwój Rozwój Poprawa Poprawa efektywności efektywności operacyjnej operacyjnej Eliminacja Eliminacja nierentownych nierentownych działalności działalności Optymalizacja Optymalizacja kosztów kosztów finansowania finansowania VBM K. Felker, T.Gryglewski / 18

19 Pierwsza dziesiątka najbardziej istotnych czynników wpływających na wartość rynkową przedsiębiorstwa wg CBI CGE&Y 1. Realizacja strategii 2. Wiarygodność zarządzających 3. Jakość strategii 4. Innowacyjność 5. Zdolność przyciągnięcia utalentowanych ludzi 6. Udział w rynku 7. Doświadczenie zarządzających 8. Jakość wynagrodzeń dla kierowników 9. Jakość głównych procesów 10. Przywództwo w badaniach VBM K. Felker, T.Gryglewski / 19

20 Strategię firmy należy przedstawiać jako przyczynowo - skutkowy zbiór hipotez Wzrost wartości Perspektywa Finansowa Wzrost sprzedaży Efektywność zaangażowanego kapitału Perspektywa Klienta Zagwarantowanie możliwości zakupu Zapewnienie satysfakcji klienta Atrakcyjne wzornictwo Procesy Wewnętrzne Rozwój sieci handlowej Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego Rozwój procedur monitowrowania rynku Zwiększenie outsourcingu Ujednolicenie procedur kontroli KO KO Wzrost i Doskonalenie Kreowanie marki Rozwój kompetencji kluczowych pracowników VBM K. Felker, T.Gryglewski / 20

21 Wszystkie cele strategiczne we wszystkich perspektywach powinny zostać opisane według jednolitej konwencji PERSPEKTYWA CELE STRATEGICZNE MIARY PARAMETRY CELÓW ILUSTRACJA WŁAŚCICIEL / ODPOWIEDZIALNY FINANSOWA Wartość dla Wartość dla akcjonariuszy akcjonariuszy Zmniejszenie kapitału pracującego EVA Rotacja KP Wzrost 10 mln PLN rocznie spadek o 15 dni ciągu roku Prezes Dyrektor Generalny Dyrektor ds. Rozwoju KLIENTA Zróżnicowanie Sojusze strategiczne Obsługa klienta Jakość za rozsądną cenę Zyski z sojuszy Indeks satysfakcji klienta Ocena klient jako numer jeden ŁXm w ciągu 5 lat Najlepsza ocena w przyjętej skali Dyrektor Marketingu Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor Marketingu WEWNĘTRZNA WZROSTU I DOSKONALENIA Produktywność Rozwój nowego produktu Segmentacja Polityka zasobów ludzkich Zarządzanie sojuszami strategicznymi Strategiczna koncentracja na kliencie Przychód na godzinę pracy Cykl życia rozwoju produktu Ilość zaplanowanych inicjatyw w zyskownych segmentach Zasięg kontroli zarządzania Ilość nowych sojuszy % czasu spędzonego z klientami Najlepsi w ciągu 5 lat Zmniejszenie o 50% w ciągu 2 lat 60% w ciągu roku Potrojenie w ciągu 3 lat 10 w ciągu 5 lat 20% w ciągu 2 lat Dyrektor Produkcji Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Dyrektor Marketingu Dyrektor Zasobów Ludzkich Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor Generalny VBM K. Felker, T.Gryglewski / 21

22 BSC pozwala na skuteczne kaskadowanie odpowiedzialności za tworzenie wartości w firmie Wizja Co Jak BSC jednostki organizacyjnej (kompleksy, oddziały zależne) Cele ogólne Koordynacja Inicjatyw Pomiary i Ocena zwrotna to podstawowe czynniki mające wpływ na zmiany zachowań w obu kierunkach Początkowa Zrównoważona Karta Dokonań Mierniki Cele Inicjatywy (Szeroko Zakreślone Programy Działań) Co Jak Cele ogólne (Powiązane, ale bardziej specyficzne) Przekazywanie i Powiązanie BSC Departamentu / Funkcji Mierniki (Powiązane, ale bardziej specyficzne) Cele Jak Opcjonalnie Koncentracja na Celach Strategicznych Inicjatywy (Konkretne Plany Działań) Plan wdrożenia Co Zespół / Poszczególne KPI Cele Ogólne (Specyficzne) Mierniki (Specyficzne) Cele Zintegrowane Zarządzanie Wynikami VBM K. Felker, T.Gryglewski / 22

23 BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 23

24 Kontrola wyników działania jednostek biznesowych przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu (+) BU1 BU2 BU5 Jednostki biznesowe tworzące wartość alokacja kapitału EVA EVA holdingu zainwestowany kapitał BU4 BU7 BU3 BU6 Jednostki biznesowe niszczące wartość restruktu -ryzacja - (-) 45% zainwestowanego kapitału 55% zainwestowanego kapitału VBM K. Felker, T.Gryglewski / 24

25 Dzięki kalkulacjom EVA można podejmować decyzje strategiczne odnośnie poszczególnych rodzajów działalności EVA EVA m O.K. EVA Sprzedać? Zamknąć? Głęboko restrukturyzować? F 1997F 1998F F 1997F 1998F -60 Brak nowych produktów? Wymagana nowa strategia? EVA 5 0 EVA F 1997F 1998F F 1997F 1998F VBM K. Felker, T.Gryglewski / 25

26 SYSTEM MOTYWACYJNY USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 26

27 Różne podejścia do ustalania premii Premia = x% EVA Premia = x% EVA + y% EVA gdzie: y=0 jeżeli EVA<0 y>0 jeżeli EVA>0 x > y (zalecenie) Premia = stała + x% ( EVA EVA EXP ) gdzie: EVA EXP oczekiwana zmiana rocznego przyrostu EVA VBM K. Felker, T.Gryglewski / 27

28 Plany motywacyjne bazujące na EVA zachęcają menedżerów do stałego powiększania wartości firmy Tradycyjny system motywacyjny System motywacyjny bazujący na EVA Bonus Bonus Zmniejszenia banku premii Zwiększenia banku premii Wyniki Wyniki Dolne i górne ograniczenia w wysokości premii Corocznie negocjowane cele Brak ograniczeń w wysokości premii Wyniki wyższe od zakładanych są wpłacane do banku premii VBM K. Felker, T.Gryglewski / 28

29 Bank premii zasada działania rok 1 rok 2 rok 3 Osiągnięty wynik Płaca zasadnicza 80,0 80,0 80,0 Należna premia (%) 20% 60% -10% Zalety systemu zachęca do zwiększania wartości pozwala na wypłacenie premii w złym roku wiąże management z firmą na długi okres czasu Należna premia z wyniku danego roku Należna premia (PLN) 16,0 48,0-8,0 Premia maksymalna Wypłata 16,0 30,0 0,0 Wpłata do panku premii 0,0 18,0-8,0 Bank premii Saldo otwarcia 0,0 0,0 12,1 Wpłata do panku premii 0,0 18,0-8,0 Wypłata premii z banku 0,0 5,9 1,3 Saldo zamknięcia 0,0 12,1 2,7 Premia wypłacona z banku Wskaźnik wypłat 33% 33% 33% Wypłacana premia 0,0 5,9 1,3 Premia ogółem 16,0 35,9 1,3 VBM K. Felker, T.Gryglewski / 29

30 Przykłady miar dla różnych poziomów organizacji EVA Economic cost Value Drivers Zarząd Manager BU Kierownicy funkcjonalni Inni pracownicy VBM K. Felker, T.Gryglewski / 30

31 DECYZJE OPERACYJNE USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 31

32 Decyzje operacyjne Cel EVA Elementy wyceny NOPAT Zainwestowany kapitał Stopa dyskonta Value Drivers Okres wzrostu sprzedaży Wzrost sprzedaży Marża operacyjna Stopa podatku dochodowego Inwestycje w kapitał obrotowy Inwestycje rzeczowe WACC Decyzje operacyjne Działalność operacyjna Inwestycje Finansowanie Udział w rynku, cena, Produkt Mix, promocja, obsługa klienta, kontrola kosztów, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, efektywność pracy etc. Poziom zapasów, ściągalność należności, inwestycje rzeczowe, planowanie produkcji Struktura finansowania, stosowane instrumenty Value Drivers łączą decyzje operacyjne z wartością przedsiębiorstwa. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 32

33 Co to jest value driver? EVA NOPAT minus Obciążenie kapitałowe 1 -t EBIT X Zainwestowany kapitał (IC) X Koszt kapitału (WACC) Przychody Koszty Środki trwałe Kapitał obrotowy Koszt wypału klinkieru Udział paliw alternatywnych koszt węgla / GJ VBM K. Felker, T.Gryglewski / 33

34 Nośniki wartości (Value drivers) Wysoka Możliwość kształtowania Zarządzanie i kontrola Niskie znaczenie Priorytet zarządzania Monitorowanie Niska Mały Wpływ na wartość Duży Największe znaczenie mają Value Drivers dające się kontrolować i mające największy wpływ na wartość VBM K. Felker, T.Gryglewski / 34

35 Przekształcanie strategii w decyzje operacyjne Perspektywa oddziałów / departamentów Opis value drivers Wartości docelowe Perspektywa strategiczna Cel 1 Zabudżetowane wyniki finansowe Wzrost / rozwój Poprawa efektywności operacyjnej Eliminacja nierentownych działalności Optymalizacja Kosztów finansowania Cel 2 Redukcja kosztów Cel 4 Cel 5 Cel n -10% Koszt paliwa (PLN/l) Koszt energii (PLN/kWh) 0.75 PLN / l 0.25 PLN / kwh Budżetownie jest narzędziem pozwalającym przetłumaczyć strategię na decyzje operacyjne VBM K. Felker, T.Gryglewski / 35

36 Monitorowanie kluczowych nośników wartości informacja do każdego parametru zawiera dane nt. osoby odpowiedzialnej oraz jej wyjaśnienia VBM K. Felker, T.Gryglewski / 36

37 Value drivers są używane do zarządzania wartością na poziomie operacyjnym EVA Strategia Decyzje operacyjne strategia jest sparametryzowana poprzez value drivers Value Drivers Value Drivers są używane w systemie motywacyjnym System motywacyjny system motywacyjny bazujący na EVA i VD zachęca do podejmowania decyzji zwiększających wartość VBM K. Felker, T.Gryglewski / 37

38 System premiowy proponowany przez CGE&Y oparty jest o 4 elementy EVA (lub miara oparta o wskaźnik EVA) VD / KPI Tworzenie wartości firmy MbO Część stała VBM K. Felker, T.Gryglewski / 38

39 POMIAR REZULTATÓW (RAPORTOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE) USTALANIE CELÓW POMIAR REZULTATÓW PLANOWANIE STRATEGICZNE VBM SYSTEM MOTYWACYJNY BUDŻETOWANIE I ALOKACJA KAPITAŁU DECYZJE OPERACYJNE VBM K. Felker, T.Gryglewski / 39

40 Wystandaryzowane raporty pozwolą na szybką analizę wyników pod kątem tworzenia wartości Narzędzia do pomiaru rezultatów nakierowane na wartość firmy pozwalają na szybką analizę i interpretację wyników VBM K. Felker, T.Gryglewski / 40

41 Drzewo tworzenia wartości przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu Opracowane przez CGE&Y rozwiązania raportowania zarządczego ułatwiają analizę w ujęciu tworzenia wartości VBM K. Felker, T.Gryglewski / 41

42 Koszt ekonomiczny przykładowe zastosowanie koncepcji EVA w controllingu Koszty Koszty Zapasy x WACC Koszt kapitału zainwestowanego w zapasy Majątek trwały x WACC Koszt kapitału zaangażowanego w majątek trwały Cennym miarą służącą do kontroli wydziałów produkcyjnych w firmach zarządzająch w oparciu o koncepcję VBM może być koszt ekonomiczny. Σ Koszt ekonomiczny VBM K. Felker, T.Gryglewski / 42

43 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ VBM K. Felker, T.Gryglewski / 43

44 Proces zmian stosunek do zmian Integracja punkt startu Wyparcie Świadomość Poszukiwanie znaczenia Szok -strach -gniew - żal Testowanie (nowych rozwiązań) Akceptacja Zaprzeczenie Opór Zaangażowanie Współpraca CZAS VBM K. Felker, T.Gryglewski / 44

45 Zagadnienia będące przeszkodami w procesach transformacji 75% organizacji przechodzącym gruntowne zmiany nie uda się właściwie wykorzystać chęci i zdolności do adaptacji Gartner Group Opór przeciw zmianom... Ograniczenia istniejących systemów... Brak zgody na poziomie Zarządu... Brak wsparcia ze strony Zarządu... Braki wiedzy w zespole projektowym... Nierealistyczne oczekiwania... Informatycy zaangażowani zbyt późno... Źle dobrany zespół projektowy... Zbyt ograniczony zakres projektu VBM K. Felker, T.Gryglewski / 45

46 Efektywne zarządzanie zmianą w procesie wdrażania strategii wymaga uwzględnienia trzech kluczowych wymiarów postrzegania organizacji Wymiar emocjonalny Wymiar racjonalny Obawa przed nieznanym Obawa przed wyższymi wymaganiami Obawa przed utratą dotychczasowej pozycji lub pracy Strategie Struktury Procesy Wymiar polityczny Walka o władzę / przywództwo Wewnętrzna rywalizacja Partykularne interesy poszczególnych pracowników, działów, pionów, jednostek biznesowych W efektywnym zarządzaniu zmianą niezbędne jest równoczesne uwzględnienie wszystkich trzech wymiarów organizacyjnych VBM K. Felker, T.Gryglewski / 46

47 Szkolenia nt. EVA pozwalają na przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu zarządzania wartością Dostosowany do potrzeb firmy program szkoleniowy jest jednym z podstawowych warunków zorientowania firmy na zarządzanie wartością. Szkolenia powinny obejmować w pierwszej kolejności pracowników wchodzących w skład najwyższego i średniego szczebla zarządzania. VBM K. Felker, T.Gryglewski / 47

48 Czynniki powodzenia wdrożenia VBM Poparcie kierownictwa najwyższego szczebla Zaangażowanie całego personelu (nie tylko finansowego) Integracja VBM z systemami planowania Koncentracja na praktyce a nie na metodologii Zapewnienie dostępności informacji Zdefiniowanie raportów Powiązanie z systemem motywacyjnym VBM K. Felker, T.Gryglewski / 48

49 Dziękuję za uwagę Krzysztof Felker Managing Consultant Head of Value Based Management Services tel: GSM: fax: VBM K. Felker, T.Gryglewski / 49 Cap Gemini Ernst & Young Al. Jana Pawła II Warszawa

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY PREZENTACJA USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ... zarządzanie efektywnością strategiczną DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY oraz zarządzanie efektywnością operacyjną MISJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego 8. Implementacja strategii 8.1. Implementacja strategii - definicja Implementacja strategii jest poszukiwaniem zasobów, których właściwe (odpowiednie do warunków, warunkowe) zastosowanie prowadzi do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TEAM MOTIVATION CONCEPT W EURO-TAX.PL S.A.

TEAM MOTIVATION CONCEPT W EURO-TAX.PL S.A. TEAM MOTIVATION CONCEPT W EURO-TAX.PL S.A. 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: Brak realizacji założonych celów sprzedażowych, Problemy organizacyjne (m.in. Przy tworzeniu budżetów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Systemy motywacyjne i premiowanie na przykładach korporacji. Kraków, 23 lutego 2007

Systemy motywacyjne i premiowanie na przykładach korporacji. Kraków, 23 lutego 2007 Systemy motywacyjne i premiowanie na przykładach korporacji Kraków, 23 lutego 2007 Hewitt Associates DZIAŁALNO ALNOŚĆ Globalna firma konsultingowa i outsourcingowa specjalizująca ca się w zarządzaniu zmianą

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Konferencja Reforma regulacyjna sektora bankowego priorytety na rok 2014 23 października 2013 Rekomendacje KNF przegląd wybranych zmian Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem w bankach Monika Jezierska,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Kapitał ludzki rozpatrywany jest w następujący sposób: jako koszt transakcyjny, Jako inwestycja i potencjalne przyszłe źródło korzyści, źródło

Bardziej szczegółowo

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Jacy LUDZIE? Jakie RYZYKO? Kadry BS i BZ LUDZIE Udziałowcy Klienci Historyczne RYZYKO Operacyjne Systemowe 2 Dyskusje o misji bankowości spółdzielczej z lat 90. zdominowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW KONFERENCJA WYNAGRADZANIE MENEDŻERÓW ŚREDNIEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW dr Kazimierz Sedlak Kraków, 23.02.07 Bank premii (bonus bank) Sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka "krok po kroku" i narzędzia

Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka krok po kroku i narzędzia Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka "krok po kroku" i narzędzia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/04/7597/7375 Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 4 858,50 zł Cena netto za godzinę 171,74

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Podejście do realizacji projektu opracowania i wdrożenia KPI na podstawie projektów zakończonych sukcesem

Podejście do realizacji projektu opracowania i wdrożenia KPI na podstawie projektów zakończonych sukcesem Podejście do realizacji projektu opracowania i wdrożenia KPI na podstawie projektów zakończonych sukcesem Warszawa, Wrzesień 2013r. Szanowni Państwo, Key Performance Indicators (tzw KPI) to potężne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo