Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki. dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa, 3 lipca 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki. dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa, 3 lipca 2006"

Transkrypt

1 Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 3 lipca 2006 Trzy poziomy WYZWANIA RYNKU PRACY CELE I WSKAŹNIKI, A DZIAŁANIA? ANIA? WDRAŻANIE ANIE PROGRAMU Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2

2 Tytułem wstępu NGOs=SUPERMAN: Kopie, kserokopie, papierologia, CYA... Kredytowanie na okres rozliczeń Rekrutowanie beneficjentów mimo długotrwałych procedur weryfikacyjnych przedłużających się okresów podpisywania umów ALE NIE PRZESKOCZY: Schemat (b) w 1.2 i 1.3 SPO RZL Efekt PFRON Brak konkursów w Działaniu II SPO RZL Ograniczenia związane z wielkością obrotów (ZPORR) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 Wyzwania rynku pracy Life Long Learning (LLL) Doradcy w szkołach => doradcy i pośrednicy zawodowi => rola HR. Zainteresowanie szkoleniami stałe w grupach wiekowych. +50, +55 W ciągu najbliższych 5-10 lat ok osób!!! Niższe kwalifikacje i niższa wiara w rolę szkoleń. Obszary wiejskie Bezrobocie ukryte. MŁODZIEŻ Kwalifikacje i skąd je wziąć... Skala problemów <=> skala projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4

3 Cele, wskaźniki, działania? Rynek pracy otwarty dla wszystkich Aktywizacja wsi Integracja i zatrudnienie Rozwój zasobów ludzkich i adaptacyjność przedsiębiorstw Wykształcenie w regionach gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 Cele, wskaźniki, działania? Aktywizacja wsi Rynek pracy otwarty dla wszystkich Integracja i zatrudnienie Rozwój zasobów ludzkich i adaptacyjność przedsiębiorstw gospodarki Wykształcenie w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6

4 Cele, wskaźniki, działania? Aktywizacja wsi Integracja i zatrudnienie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Rozwój zasobów ludzkich i adaptacyjność przedsiębiorstw gospodarki Wykształcenie w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7 Cele, wskaźniki, działania? Priorytet I (minister ds. pracy) ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA cel: wzmocnienie merytoryczne SZ => czy NGO też? wskaźniki: usługa=efektywność??? kto mierzy satysfakcję? pilotaże i innowacje? zatrudnienie i integracja de facto tylko imigrantów i Romów!!! Priorytet II (minister ds. pracy) ROZWÓJ ZL I ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW cel: inwestycje w kapitał ludzki wskaźniki: e-learning, rozwój pracownika, sytuacja przedsiębiorstw profesjonalizacja=studia podyplomowe? wsparcie już zatrudnionych (bez wsparcia zagrożonych!) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8

5 Cele, wskaźniki, działania? Priorytet III (minister ds. oświaty) WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI cel: poprawa kształcenia dla KBE => a co z rynkiem pracy? wskaźniki: studenci i % studentów? <=> działania skierowane do szkół, uczelni, jednostek badawczych stworzenie warunków=stypendia?? => a kto wnioskuje? Priorytet IV (minister ds. pracy i minister ds. administracji) DOBRE PAŃSTWO cel: wzmocnienie instytucjonalne => a co z rynkiem pracy? wskaźniki: partycypacja społeczna w realizacji zadań??? zwiększanie udziału przedstawicieli NGO w ciałach dialogu obywatelskiego profesjonalizacja działań NGO, badania, promocja tylko co z rynkiem pracy??? wyścig szczurów??? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9 Cele, wskaźniki, działania? Priorytet V (minister ds. zdrowia) POPRAWA STANU ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA cel: ograniczenie chorobowości, zapobieganie zawodowym wskaźniki: zmniejszenie absencji => profilaktyka??? takie rezultaty za 106 mln Priorytet VI (samorządy) RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH cel: podniesienie aktywności zawodowej, równy dostęp wskaźniki: liczba firm, praca lub nauka, aktywność kobiet, wyd. na opiekę społeczną, dynamika w rolnictwie prawie całe działanie (1) SPO RZL w jednym (środki ) gdzie i jakie priorytety? czy kolejność wskaźników? grupy de facto takie jak w ustawie o promocji zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10

6 Cele, wskaźniki, działania? Priorytet VII (samorządy) REGIONALNE KADRY GOSPODARKI cel: wsparcie w dostosowaniu do regionalnej strategii rozwoju wskaźniki: udział w szkoleniach, % korzystających z doradztwa zwłaszcza osób starszych <=> outplacement transfer wiedzy??? Priorytet VIII (samorządy) ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH cel: wyrównanie szans, wszystkie poziomy kształcenia wskaźniki: przedszkola, skolaryzacja, % LLL upowszechnianie przez otwarcie nowych? [programy Małe Szkoły, Przedszkola] wzmocnienie przez programy? dodatkowe godziny? stypendia i rozwój priorytetowych uczelni?? LLL (jak pieniądze?) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 11 Cele, wskaźniki, działania? Priorytet IX (samorządy) AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH cel: zmniejszenie dysproporcji wskaźniki: odsetek poza rolnictwem, skolaryzacja działania dla inicjatyw, animowanie! fundusze? wsparcie inicjatyw lokalnych kto beneficjentem w próżni? Priorytet X (minister ds. rozwoju regionalnego?) POMOC TECHNICZNA cel: zapewnienie właściwego wdrażania wskaźniki: BRAK kto beneficjentem końcowym? tylko administracja? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 12

7 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 13 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 14

8 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 15 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 16

9 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 17 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 18

10 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 19 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20

11 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 21 Cele i działania - podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 22

12 Cele i działania - podsumowanie A może jednak jakoś zdefiniować zadania? I dzielić się nimi? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 23 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 24

13 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 25 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 26

14 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28

15 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 29 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30

16 Wskaźniki podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 31 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 32

17 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 33 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34

18 Wskaźniki - podsumowanie. tylko co z priorytetami? i czy poziomy minimalne? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 35 Cele, wskaźniki, działania? Magia punktu (e), (f), (h)... innowacje i współpraca ponadnarodowa Jaki cel współpracy ponadnarodowej? Kto ocenia, rozpatruje, rozlicza... Różnice między: priorytetami:, a??? priorytetami, a Wykształcenie w regionach i??? Wobec wyzwań: konieczne nakierowanie na LLL oraz osoby starsze. konieczne rozwiązania dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 36

19 Wdrażanie programu Kontroling finansowy? Instytucja pośrednicząca? Czas - RKS przy ZPORR obecnie! Kto i za co odpowiada? Outsourcing wdrażającej? Niejasna konstrukcja może zostać powierzone. Co w kontrakcie? Publicznie czy niepublicznie? Przetarg? PFRON zostaje? PARP zostaje? Na etapie oceny wniosku konieczne jest: Premiowanie innowacyjności. Premiowanie partnerstwa. Duże, ale też MAŁE PROGRAMY. Krótkie ścieżki dla małych budżetów. KLUCZOWE: Czy podział na schematy? Program Operacyjny Kapitał Ludzki 37 Dziękuję za uwagę!

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne 2007-2013 szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej?

Fundusze unijne 2007-2013 szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej? Fundusze unijne 2007-2013 szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej? Opracowanie przygotowane na podstawie analizy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) z 9 lipca 2007, Szczegółowego opisu priorytetów

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020.

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Poznań, dn. 30.01.2015 DO: Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Szanowni Państwo! Informujemy, iż do końca grudnia 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r.

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. W dniach 25-27 lipca br. odbyło się kilka spotkań poświęconych prezentacji i przedyskutowaniu załoŝeń projektu Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Agnieszka Zalewska-Bochenko Uniwersytet w Białymstoku PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wprowadzenie Środki finansowe pochodzące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo