Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439"

Transkrypt

1 Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439 Wersja 601 Lista adresów

2

3 Dodatek A Słownik B Lista sygnałów E Lista adresów (Dostępna jako plik PDF. Nie dołączona do instrukcji drukowanej.) P / / AFSV PL AP-1

4 Dodatek A Słownik A-1 A 1 Grupy funkcyjne A-1 A 2 Moduły A-2 A 3 Symbole A-3 A 4 Przykłady nazw sygnałów A-10 A 5 Stosowane symbole A-11 B Lista sygnałów B-1 B.1 Wewnętrzne nazwy sygnałów B-5 B.2 Interfejs telesterowania dla EN lub IEC B-5 (Companion Standard) B.2.1 Współpraca elementów systemu B-5 B Konfiguracja sieci (parametry specyficzne sieci) B-5 B Warstwa fizyczna (parametry specyficzne sieci) B-6 B Warstwa łącza (parametry specyficzne sieci) B-7 B Warstwa aplikacji B-8 B Podstawowe funkcje aplikacji B-14 B.3 Interfejs komunikacyjny wg IEC B-17 B.3.1 Współpraca elementów systemu B-17 B Warstwa fizyczna B-17 B Warstwa łącza B-18 B Warstwa aplikacji B-18 E Lista adresów E-1 E 1 Parametry / Parametrys E-3 E 1.1 Identyfikacja urządzenia / Device Identification E-3 E 1.2 Parametry konfiguracyjne / Configuration Parameters E-10 E 1.3 Parametry funkcyjne / Function Parameters E-82 E Ogólne / Global E-82 E Funkcje / General Functions E-88 E Banki nastaw / Parameter Subsets E-167 E Sterowanie / Control E-190 E 2 Działanie / Operation E-214 E 2.1 Pomiary cykliczne / Cyclic Values E-214 E Pomiarowe dane operacyjne / Measured Operating Data E-214 E Sygnały stanów fizycznych / Physical State Signals E-221 E Sygnały stanów logicznych / Logic State Signals E-245 E 2.2 Sterowanie i testowanie / Control and Testing E-302 E 2.3 Rejestrator danych działania / Operating Data Recording E-305 E 3 Zdarzenia / Events E-306 E 3.1 Liczniki zdarzeń / Event Counters E-306 E 3.2 Zmierzone dane zakłóceń / Measured Fault Data E-308 E 3.3 Gromadzenie danych zakłócenia / Fault Data Acquisition E-311 E 4 Tabele wyboru / Selection Tables E-313 E 4.1 Tabele wyboru Wyjścia dwustanowe i LED-y / Selection Table "Binary E-313 Outputs" and LEDs E 4.2 Tabele wyboru Wejścia dwustanowe / Selection Table "Binary Inputs" E-322 E 4.3 Tabele wyboru K 1 / Selection Table K 1 E-324 E 4.4 Tabele wyboru K 2 / Selection Table K 2 E-325 E 4.5 Tabele wyboru K 4 / Selection Table K 4 E-327 E 4.6 Tabele wyboru K 5 / Selection Table K 5 E-328 E 4.7 Tabele wyboru K 6 / Selection Table K 6 E-329 AP-2 P / / AFSV PL

5 Dodatek E 4.8 Tabele wyboru K 7 / Selection Table K 7 E-330 E 4.9 Tabele wyboru K 8 / Selection Table K 8 E-331 E 4.10 Tabele wyboru K 9 / Selection Table K 9 E-332 E 4.11 Tabele wyboru K 10 / Selection Table K 10 E-332 E 4.12 Tabele wyboru K 13 / Selection Table K 13 E-333 E 4.13 Tabele wyboru K 15 / Selection Table K 15 E-333 E 4.14 Tabele wyboru K 16 / Selection Table K 16 E-334 E 4.15 Tabele wyboru K 17 / Selection Table K 17 E-337 E 4.16 Tabele wyboru K 18 / Selection Table K 18 E-337 E 4.17 Tabele wyboru K 19 / Selection Table K 19 E-338 E 4.18 Tabele wyboru K 20 / Selection Table K 20 E-339 E 4.19 Tabele wyboru K 22 / Selection Table K 22 E-340 E 4.20 Tabele wyboru K 23 / Selection Table K 23 E-341 E 4.21 Tabele wyboru K 24 / Selection Table K 24 E-342 E 4.22 Tabele wyboru K 25 / Selection Table K 25 E-342 E 4.23 Tabele wyboru K 30 / Selection Table K 30 E-342 E 4.24 Tabele wyboru K 101 / Selection Table K 101 E-342 E 4.25 Tabele wyboru K 102 / Selection Table K 102 E-347 E 4.26 Tabele wyboru K 103 / Selection Table K 103 E-360 E 4.27 Tabele wyboru K 104 / Selection Table K 104 E-363 E 4.28 Tabele wyboru F 497 / Selection Table F 497 E-391 E 4.29 Tabele wyboru F 571 / Selection Table F 571 E-392 E 4.30 Tabele wyboru F 729 / Selection Table F 729 E-392 E 4.31 Tabele wyboru F 730 / Selection Table F 730 E-393 E 4.32 Tabele wyboru F 738 / Selection Table F 738 E-393 E 5 Możliwe wpisy do pamięci / Possible Entries into Memory E-395 E 5.1 Pamięć zakłóceń / Fault Memory E-395 E 5.2 Pamięć doziemień / Ground Fault Memory E-402 E 5.3 Pamięć przeciążeń / Overload Memory E-404 E 5.4 Pamięć danych operacyjnych / Operating Data Memory E-406 E 5.5 Pamięć sygnałów kontrolnych / Monitoring Signal Memory E-411 P / / AFSV PL AP-3

6 Dodatek AP-4 P / / AFSV PL

7 Dodatek A - Słownik A 1 Grupy funkcyjne ARC: Automatyka SPZ BUOC: Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe (emergency) CBF: Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika CMD_1: Komenda jednobitowa COMM1: Logiczne łącze komunikacyjne 1 COMM2: Logiczne łącze komunikacyjne 2 COUNT: Liczniki dwustanowe DEV01: / Zewnętrzne urządzenie 01 do 10 DEV10: DIST: Zabezpieczenie odległościowe DTOC: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-niezależnej DVICE: Urządzenie f<>: Zabezpieczenie częstotliwościowe FT_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach FT_RC: Rejestracja zakłóceń GF_DA: Gromadzenie danych o doziemieniach GF_RC: Rejestracja doziemień GFDSS: Określanie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu ustalonego GFSIG: Praca współbieżna zabezpieczenia GFSDSS GFTRP: Wyłączanie doziemień IDMT: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-zależnej ILOCK: Logika blokad łączeniowych INP: Wejście dwustanowe (logiczne) IRIGB: Interfejs IRIG-B LED: Wskaźniki LED LIMIT: Kontrola wartości granicznych LOC: Lokalny panel sterowania LOGIC: Programowalna logika MAIN: Funkcja główna MCMON: Kontrola obwodów pomiarowych MEASI: Wejściowe dane pomiarowe MEASO: Wyprowadzanie danych pomiarowych MT_RC: Rejestracja sygnałów kontrolnych OL_DA: Gromadzenie danych przeciążeniowych OL_RC: Rejestracja zdarzeń przeciążeniowych OP_RC: Rejestracja danych operacyjnych OUTP: Wyjście przekaźnikowe i analogowe P<>: Zabezpieczenie kierunkowo-mocowe PC: Łącze PC PSIG: Praca współbieżna (telezabezpieczenie) PSS: Wybór banku nastaw SFMON: Samokontrola SIG_1: Sygnał jednobitowy SOTF: Zabezpieczenie od załączenia na zwarcie TGFD: Wyznaczanie kierunku doziemienia na podstawie analizy stanów przejściowych THERM: Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne V<>: Zabezpieczenie napięciowe P / / AFSV PL A-1

8 Dodatek A - Słownik A 2 Moduły A: Communication module [moduł komunikacyjny] B: Bus module [moduł magistrali] L: Local control module [lokalny moduł sterowania] P: Processor module [moduł procesora] T: Transformer module [moduł przekładnikowy] V: Power supply module [moduł zasilacza] X: Binary I/O module [moduł dwustanowych WE/WY] Y: Analog I/O module [moduł analogowych WE/WY] A-2 P / / AFSV PL

9 Dodatek A - Słownik A 3 Symbole Symbole graficzne schematów układów. Elementy binarne wg DIN część 12, wrzesień 1992, IEC : 1991 zmodyfikowana. Analogowa obróbka informacji wg DIN część 13, styczeń 1981 Aby przedstawić sprzężenie sygnałów analogowych z cyfrowymi użyto dodatkowych znaków. Znaki te wzięto z kilku dokumentów DIN. Jako zasadę przyjęto, że kierunek przepływu sygnału jest od lewej do prawej i od góry w dół. W przypadku innego kierunku jest to oznakowane strzałką. Sygnały wejściowe przedstawiono po lewej stronie diagramów, sygnały wyjściowe po prawej. Symbol Opis Dla stworzenia miejsce do przedstawienia grupy powiązanych elementów, kontury elementów mogą być łączone ze sobą lub umieszczone jedne na drugich gdy przestrzegane będą następujące zasady: = Nie istnieje żadne powiązanie funkcyjne między elementami, których wspólna linia konturu przebiega w kierunku przepływu sygnałów. Uwaga: Zasada ta nie obowiązuje z konieczności w przypadku układów, w których występują dwa lub więcej kierunki przepływu, takich jak np. w przypadku symboli z blokiem sterującym i blokiem wyjściowym. Istnieje co najmniej jedno powiązanie logiczne między elementami, których wspólna linia konturu przebiega prostopadle do kierunku przepływu sygnałów. Składniki symbolu Symbol składa się z konturu lub kombinacji konturów oraz z jednego lub kilku oznaczeń. P / / AFSV PL A-3

10 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Blok sterujący Blok sterujący zawiera funkcję wejściową wspólną dla kilku symboli. Przykładowo, jest on używany do wspólnego nastawiania kilku elementów wyzwalających. Blok wyjściowy Wyjście zawiera funkcję wyjściową wspólną dla kilku symboli. Nastawialny blok sterowania Cztery znaki numeryczne podają adres, pod którym można nastawić na lokalnym panelu obsługi funkcję, która występuje po dwukropku. Nastawialny blok sterujący z blokami funkcyjnymi Podane cyfry w bloku funkcyjnym podają możliwą nastawę w obrębie adresu. Tekst występujący pod znakiem łącznika podaje nastawę i jednostkę względnie znaczenie. A-4 P / / AFSV PL

11 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Wejście statyczne Tylko stan zmiennej wejścia dwustanowego jest efektywny. Wejście dynamiczne W przypadku wejścia dynamicznego działa tylko przejście od wartości 0 do wartości1. Negacja wyjścia Wartość do linii ograniczającej jest na wyjściu zanegowana. Negacja wejścia Wartość wejścia zostaje zanegowana przed linią ograniczającą. Wejście dynamiczne z negacją W przypadku tego wejścia działa tylko przejście od wartości 1 do wartości 0. Element AND (iloczyn) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy wszystkie zmienne wejściowe mają wartość 1. Element OR (suma) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy co najmniej jedna zmienna wejściowa ma wartość 1 Element z wartością progową Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy co najmniej 2 zmienne wejściowe mają wartość 1. Liczba w symbolu może zostać zastąpiona dowolną inną liczbą. Element (m spośród n) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy tylko na jednym wejściu zmienna ma wartość 1. Liczba w symbolu może zostać zastąpiona dowolną inną liczbą gdy ilość wejść zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. P / / AFSV PL A-5

12 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Element opóźniający Przejście od wartości 0 do wartości 1 na wyjściu odbywa się z opóźnieniem t1 wejścia. Przejście od wartości 1 do wartości 0 na wyjściu odbywa się z opóźnieniem t2 względem wejścia. t1 i t2 mogą zostać zastąpione aktualnymi wartościami opóźnienia (w sekundach lub cyklach). Monostabilny flip-flop Zmienna na wyjściu przyjmuje wartość 1 gdy zmienna na wejściu przyjmuje wartość 1. Zmienna wyjściowa utrzymuje przez 100 ms wartość 1, niezależnie od czasu trwania wartości 1 na wejściu (nie daje się ponownie wyzwolić). Jeżeli w bloku funkcyjnym nie jest wstawione 1, to monostabilny człon relaksacyjny daje się ponownie wyzwolić. W tym przykładzie czas wynosi 100 ms, może on jednak zostać zastąpiony dowolnym innym czasem. Przetwornik analogowo - cyfrowy Wejściowy sygnał analogowy zostaje przetworzony na sygnał binarny. Człon odejmujący Zmienna wyjściowa jest wynikiem różnicy obu zmiennych wejściowych. Przez zmianę znaku minus na znak plus na wejściu symbolu otrzymuje się człon sumujący. Przetwornik Schmitta z binarnym sygnałem wyjściowym Binarna zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1, gdy sygnał wejściowy przekroczy w górę określoną wartość progową. Zmienna wyjściowa zachowuje wartość 1 tak długo aż sygnał wejściowy ponownie obniży się poniżej wartości progowej. Pamięć ogólna Zapamiętany zostaje sygnał binarny lub analogowy. A-6 P / / AFSV PL

13 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Astabilny flip-flop Gdy zmienna wejściowa przyjmuje wartość 1, na wyjściu pojawia się sekwencja impulsów. Znak! przed literą G oznacza, że sekwencja impulsu uruchamia się równocześnie ze zmianą na wejściu (start synchroniczny). Jeżeli znak! znajduje się za literą G oznacza, że w zaniku sygnału 1 na wejściu równocześnie zatrzymuje impuls na wyjściu (stop synchroniczny). Wzmacniacz Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy gdy również zmienna wejściowa przyjmuje wartość1. Filtr pasmowo - przepustowy Na wyjście zostaną przeniesione tylko te sygnały wejścia, które mają częstotliwość 50 Hz. Wszystkie inne częstotliwości powyżej i poniżej 50 Hz zostaną wytłumione. Licznik Przejścia zmiennej wejściowej od wartości 0 do wartości 1 na wejściu + są zliczane i zapamiętywane w bloku funkcyjnym. Na wejściu R (eset) wraz z przejściem zmiennej wejściowej od wartości 0 do wartości 1 licznik zostaje nastawiony z powrotem na wartość 0. Napęd elektromechaniczny w ogólności tutaj np. przekaźnik Przetwornik poziomu sygnałów z separacją galwaniczną między wejściem i wyjściem. L+ = dodatnie napięcie wejściowe L- = ujemne napięcie wejściowe U1 = identyfikator urządzenia P / / AFSV PL A-7

14 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Przetwornik wejściowy z oznaczeniem przewodu i urządzenia (wg DIN EN 60445) Oznaczenie faz w przypadku wejść prądowych: dla A: A1 i A2 dla B: B1 i B2 dla C: C1 i C2 dla N: N1 i N2 Oznaczenie faz w przypadku wejść napięciowych dla przetwornika 1: dla A: 1U dla B: 1V dla C: 1W dla N: 1N dla przetwornika 2: dla A: 2U dla B: 2V Oznaczenie styku roboczego dla przetworników prądu: dla A: T1 dla B: T2 dla C: T3 dla N: T4 dla przetworników napięcia 1: dla A: T5 dla B: T6 dla C: T7 dla N: T8 dla przetworników U N : T90 dla przetworników napięcia 2: dla A: T15 Zestyk przełączny z oznaczeniem urządzenia Znak specjalny Oznaczenie przekaźnika wyjściowego pracującego w układzie normalnie otwarty. A-8 P / / AFSV PL

15 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Interfejs PC z opisem punktów złącza wtyku / gniazda Element mnożący Zmienna na wyjściu jest wynikiem mnożenia obu zmiennych wejściowych. Element dzielący Zmienna na wyjściu jest wynikiem dzielenia obu zmiennych wejściowych. Komparator Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy porównanie zmiennej (zmiennych) wejściowej jest zgodne z funkcją w bloku funkcyjnym. Blok wzoru Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 gdy zmienne wejściowe spełnią równanie w bloku funkcyjnym. P / / AFSV PL A-9

16 Dodatek A - Słownik A 4 Przykłady nazw sygnałów Wszystkie istotne dla zabezpieczenia nastawy i sygnały są przedstawione na diagramach przepływu sygnałów w rozdziale 3 następująco: Nazwa sygnału! FT_RC: Fault recording n DIST: VNG>> triggered [ ] MAIN: General reset [ ] 1: Execute Opis Wewnętrzne nazwy sygnałów nie są zakodowane w adresie modelu danych. Na diagramach przepływu sygnałów są one oznaczone znakiem rombu. Małe cyfry pod nazwą sygnału podają wewnętrzny, nieistotny dla użytkownika kod. Zastosowane wewnętrzne nazwy sygnałów oraz ich źródła są podane w załączniku B. Nazwy sygnałów, które są zakodowane przez adres modelu danych są reprezentowane jako adres (adres w nawiasie kwadratowym). Źródło podano w rozdziałach 7 i 8. Określona nastawa, która będzie stosowana dalej jest przedstawiana z nazwą sygnału, adresem oraz z wartością nastawy poprzedzoną strzałką. A-10 P / / AFSV PL

17 Dodatek A - Słownik A 5 Stosowane symbole Symbol t V V I I Z Z f Znaczenie Czas trwania Napięcie, różnica potencjałów Napięcie zespolone Prąd elektryczny Prąd zespolony Impedancja zespolona Moduł zespolonej impedancja Częstotliwość δ Temperatura w C Σ Ω α ϕ τ T Suma, wynik Jednostka rezystancji elektrycznej Kąt Kąt przesunięcia fazowego. Z indeksem dolnym: określony kąt między zdefiniowanym prądem i zdefiniowanym napięciem Stała czasowa Różnica temperatur w Kelvinach P / / AFSV PL A-11

18 Dodatek A - Słownik A-12 P / / AFSV PL

19 Dodatek B - Lista sygnałów B.1 Wewnętrzne nazwy sygnałów ARC: CB closed Rys ARC: Close command Rys ARC: External trip Rys ARC: HSR A-B-C Rys ARC: TDR Rys ARC: TDR permitted Rys ARC: Test HSR A-B-C int. Rys ARC: Trip time elapsed Rys ARC: trrc running Rys ARC: V> for RRC triggered Rys ARC: Zone extension HSR Rys ARC: Zone extension RC Rys ARC: Zone extension TDR Rys BUOC: IA> triggered Rys BUOC: IB> triggered Rys BUOC: IC> triggered Rys BUOC: IN> triggered Rys BUOC: SN Rys COMM1: Close request DEV01 Rys COMM1: Communication error Rys. 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14 COMM1: Count 1 Rys COMM1: Debounced signal Rys COMM1: Motor rel. mon. trg. Rys COMM1: Open request DEV01 Rys COMM1: Reset mult. sig. 1 Rys COMM1: Reset mult. sig. 2 Rys COMM1: Selected protocol Rys. 3-9 COMM1: Signal 301, logic Rys COMM1: Signal DEV01, log. Rys DEV01: Close cmd. rejection Rys DEV01: Close request Rys DEV01: Enable BI close Rys DEV01: Enable BI open Rys DEV01: Enable SI Close Rys DEV01: Enable SI Open Rys DEV01: End close command Rys DEV01: End open command Rys DEV01: Latching time elaps. Rys DEV01: Latching time runn. Rys DEV01: Open cmd. rejection Rys DEV01: Open request Rys DEV01: Protect. close cmd. Rys DEV01: Protection trip cmd. Rys DEV01: Start runn.time mon. Rys DEV01: Switch. device runn. Rys DIST: Zmeas Rys DIST: φcorr Rys DIST: φf Rys DIST: φx Rys DIST: φz Rys DIST: VA-B (stored) Rys DIST: Vmeas Rys P / / AFSV EN (PL) B-1

20 Dodatek B - Lista sygnałów DIST: 1-pole starting Rys DIST: ARC blocked Rys , DIST: Dist.decis.Z1 stored Rys , DIST: Dist.decision Z1 Rys , DIST: Dist.decision Z1,ze Rys , DIST: Enable V<, Z<, A Rys DIST: Enable V<, Z<, B Rys DIST: Enable V<, Z<, C Rys DIST: Enable ZA-B starting Rys DIST: Enable ZA-G starting Rys DIST: Enable ZB-C starting Rys DIST: Enable ZB-G starting Rys DIST: Enable ZC-A starting Rys DIST: Enable ZC-G starting Rys DIST: Enable ZP-G Rys DIST: General starting Rys DIST: I>> triggered Rys DIST: I>>> triggered Rys DIST: IA>(Ibl) trigg. Rys DIST: IA>> triggered Rys DIST: IB>(Ibl) trigg. Rys DIST: IB>> triggered Rys DIST: IC>(Ibl) trigg. Rys DIST: IC>> triggered Rys DIST: Multipole starting Rys DIST: N1,bw Rys DIST: N1,fw Rys DIST: N2,bw Rys DIST: N2,fw Rys DIST: N3,bw Rys DIST: N3,fw Rys DIST: N4,bw Rys DIST: N4,fw Rys DIST: N5,bw Rys DIST: N5,fw Rys DIST: N6,bw Rys DIST: N6,fw Rys DIST: N7,bw Rys DIST: N7,fw Rys DIST: IA-kG Rys DIST: IB-kG Rys DIST: IC-kG Rys DIST: IkG Rys DIST: Imeas Rys DIST: RF Rys DIST: Select.meas.loop A-B Rys DIST: Select.meas.loop A-G Rys DIST: Select.meas.loop B-C Rys DIST: Select.meas.loop B-G Rys DIST: Select.meas.loop C-A Rys DIST: Select.meas.loop C-G Rys DIST: Select.meas.loop P-G Rys DIST: Select.meas.loop P-P Rys DIST: Start. IN> triggered Rys DIST: Start.VNG> triggered Rys DIST: Start.ZPP< triggered Rys B-2 P / / AFSV EN (PL)

21 Dodatek B - Lista sygnałów DIST: Starting A Rys DIST: Starting B Rys DIST: Starting blocked Rys DIST: Starting C Rys DIST: Starting G Rys DIST: Starting N1 Rys DIST: Timer st. 1 elapsed Rys DIST: tin> elapsed Rys DIST: tvng>> elapsed Rys DIST: VA< triggered Rys DIST: VB< triggered Rys DIST: VC< triggered Rys DIST: VNG>> exceeded Rys DIST: Voltage mem. enabled Rys DIST: VPP< triggered Rys DIST: XF Rys DIST: ZA< start. triggered Rys DIST: ZB< start. triggered Rys DIST: ZC< start. triggered Rys DTOC: IN Rys f<>: VMeas Rys f<>: fmeas Rys f<>: No. periods reached Rys FT_DA: Outp. fault location Rys FT_DA: Output meas. values Rys GFDSS: VNG Rys GFDSS: VNG filtered Rys GFDSS: Direction BS Rys GFDSS: Direction LS Rys GFDSS: IN> triggered Rys GFDSS: IN filtered Rys GFDSS: Op. delay IN elapsed Rys GFDSS: P Rys GFDSS: Q Rys GFDSS: VNG> triggered Rys IDMT: IMeas Rys LOC: Remote&local control Rys. 3-7 LOC: Return t.select. trg Rys. 3-2 LOGIC: Output n Rys , 3-247, 3-248, 3-249, LOGIC: Output n (t) Rys , 3-247, 3-248, 3-249, MAIN: Σ(VPG)/3 Rys MAIN: 3-pole trip Rys MAIN: Blck.1 sel.functions Rys MAIN: Blck.2 sel.functions Rys MAIN: DEVxx is a C.B. Rys MAIN: Direct motor control Rys MAIN: End command Rys MAIN: Inrush stabil. trigg Rys MAIN: Meas.r.extd. ext./rc Rys , MAIN: Protection active Rys MAIN: Reset LED Rys MAIN: Time tag Rys MAIN: Trip signal Rys MAIN: Trip signal 1 Rys P / / AFSV EN (PL) B-3

22 Dodatek B - Lista sygnałów MCMON: Set FF, V Rys MCMON: Vneg>, FF trigg. Rys MEASO: Enable Rys MEASO: Reset meas.val.outp. Rys P<>: P Rys P<>: P- Rys P<>: P+ Rys P<>: Q Rys P<>: Q- Rys P<>: Q+ Rys PSIG: Frequ. monit. trigg. Rys PSIG: Telecom. faulty int. Rys PSIG: Timer stage elapsed Rys PSIG: Transient blocking Rys PSIG: Trip 1 Rys , 3-154, 3-156, PSIG: Trip 2 Rys PSIG: Trip enable Rys , 3-156, 3-158, 3-160, PSIG: Trip time elapsed Rys PSIG: Trip V< Rys PSIG: V< triggered Rys SOTF: ARC blocked Rys TGFD: VNG Rys TGFD: Direction BS Rys TGFD: Direction LS Rys TGFD: Hardware fault Rys TGFD: IN,p triggered Rys TGFD: Reset signal Rys TGFD: VNG> (f0) triggered Rys TGFD: VNG> triggered Rys THERM: Block. by CTA error Rys THERM: I Rys THERM: With CTA Rys V<>: Vneg Rys V<>: VNG Rys V<>: Vpos Rys B-4 P / / AFSV EN (PL)

23 Dodatek B - Lista sygnałów B.2 Interfejs telesterowania dla EN lub IEC (Companion Standard) Rozdział zawiera sekcję 8 normy EN (1996), która zawiera ogólną definicję interfejsu telesterowania dla stacyjnego systemu sterowania. B.2.1 Współpraca elementów systemu Ten standard oparty o aplikacje (companion standard) określa parametry i inne opcje z których podzbiory muszą być wybrane aby zaimplementować specyficzne systemy telesterowania. Pewne parametry takie jak liczba oktetów w COMMON ADRES z ASDU są wzajemnie wykluczające się. To oznacza, że tylko jedna wartość parametru jest dopuszczalna w systemie. Inne parametry, takie jak przedstawione zestawy różnych informacji procesowych w kierunku sterowania i nadzoru, zezwalają na definicję całkowitej liczby podzbiorów, które są odpowiednie dla danej aplikacji. Sekcja łączy parametry podane w poprzedniej części w celu ułatwienia odpowiedniego wyboru dla specyficznej aplikacji. Jeżeli system składa się z kilku elementów systemu dostarczanych przez różnych wytwórców, to jest niezbędne aby wszyscy partnerzy uzgodnili wspólnie wybrane parametry. Kwadraty dla wybranych parametrów powinny być oznakowane ". Uwaga: Całkowita definicja systemu może również wymagać indywidualnej selekcji pewnych parametrów dla specyficznych części systemu takie jak indywidualna selekcja współczynników skalowania dla indywidualnie adresowanych wartości mierzonych. B Konfiguracja sieci (parametry specyficzne sieci) " Point-to-point configuration " Multipoint-party line configuration " Multiple point-to-point configuration Multipoint-star configuration P / / AFSV EN (PL) B-5

24 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa fizyczna (parametry specyficzne sieci) Szybkość transmisji (kierunek sterowania) 1 Unbalanced interface V.24/V.28 Standardized Unbalanced interface V.24/V.28 Recommended with > bit/s Balanced interface X.24/X bit/s " bit/s bit/s bit/s 200 bit/s " bit/s bit/s bit/s 300 bit/s " bit/s bit/s " 600 bit/s bit/s " bit/s bit/s Szybkość transmisji (kierunek nadzoru) 2 Unbalanced interface V.24/V.28 Standardized Unbalanced interface V.24/V.28 Recommended with > bit/s Balanced interface X.24/X bit/s " bit/s bit/s bit/s 200 bit/s " bit/s bit/s bit/s 300 bit/s " bit/s bit/s " 600 bit/s bit/s " bit/s bit/s 1 Szybkości transmisji dla kierunku komend i nadzoru muszą być identyczne. B-6 P / / AFSV EN (PL)

25 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa łącza (parametry specyficzne sieci) Format ramki FT 1.2, pojedynczy znak 1, i stały odstęp time-out są używane zamiennie w tym standardzie. Link Transmission Procedure Adres Field of the Link " Balanced transmission " Not present (balanced transmission only) " Unbalanced transmission " One octet " Two octets 1 Frame Length " Structured 240 Maximum length L (number of octets) " Unstructured 1 Tylko Balanced. P / / AFSV EN (PL) B-7

26 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa aplikacji Tryb transmisji dla danych aplikacji Tryb 1 (mniej znaczący oktet najpierw), jak zdefiniowano w ustępie 4.10 normy IEC , jest używany wyłącznie w tym standardzie. Wspólny adres ASDU (parametr specyficzny systemu) " One octet " Two octets Adres obiektu informacyjnego (parametr specyficzny systemu) " One octet " Structured " Two octets " Unstructured " Three octets Przyczyna transmisji (parametr specyficzny systemu) " One octet " Two octets (with originator Adres) B-8 P / / AFSV EN (PL)

27 Dodatek B - Lista sygnałów Wybór standardu ASDU Informacje procesowe w kierunku nadzoru (parametr specyficzny stacji) " <1> = Single-point information M_SP_NA_1 " <2> = Single-point information with time tag M_SP_TA_1 " <3> = Double-point information M_DP_NA_1 " <4> = Double-point information with time tag M_DP_TA_1 = " <5> = Step position information M_ST_NA_1 " <6> = Step position information with time tag M_ST_TA_1 " <7> = Bit string of 32 bit M_BO_NA_1 " <8> = Bit string of 32 bit with time tag M_BO_TA_1 " <9> = Measured value, normalized value M_ME_NA_1 " <10> = Measured value, normalized value with time tag M_ME_TA_1 " <11> = Measured value, scaled value M_ME_NB_1 " <12> = Measured value, scaled value with time tag M_ME_TB_1 <13> = Measured value, short floating point value M_ME_NC_1 <14> = Measured value, short floating point value with time tag M_ME_TC_1 " <15> = Integrated totals M_IT_NA_1 " <16> = Integrated totals with time tag M_IT_TA_1 " <17> = Event of protection equipment with time tag M_EP_TA_1 P / / AFSV EN (PL) B-9

28 Dodatek B - Lista sygnałów " <18> = Packed start events of protection equipment with time tag ME_EP_TB_1 " <19> = Packed output circuit information of protection equipment with time tag M_EP_TC_1 <20> = Packed single-point information with status change detection M_PS_NA_1 <21> = Measured value, normalized value without quality Opis M_ME_ND_1 B-10 P / / AFSV EN (PL)

29 Dodatek B - Lista sygnałów Informacje procesowe w kierunku nadzoru 1 (parametr specyficzny stacji) " <45> = Single command C_SC_NA_1 " <46> = Double command C_DC_NA_1 " <47> = Regulating step command C_IT_NA_1 <48> = Set point command, normalized value C_RC_NA_1 <49> = Set point command, scaled value C_SE_NB_1 <50> = Set point command, short floating point value C_SE_NC_1 <51> = Bit string of 32 bit C_BO_NA_1 Informacje systemowe w kierunku nadzoru (parametr specyficzny stacji) " <70> = End of initialization ME_EI_NA_1 1 Niewłaściwie identyfikowany w kierunku komend w IEC P / / AFSV EN (PL) B-11

30 Dodatek B - Lista sygnałów Informacje systemowe w kierunku sterowania (parametr specyficzny stacji) " <100> = Interrogation command C_IC_NA_1 " <101> = Counter interrogation command C_CI_NA_1 " <102> = Read command C_RD_NA_1 " <103> = Clock synchronization command 1 C_CS_NA_1 " <104> = Test command C_TS_NB_1 <105> = Reset process command C_RP_NC_1 <106> = Delay acquisition command C_CD_NA_1 1 Procedura komendy jest formalnie przetwarzana lecz nie ma wpływu na czas lokalny stacji. B-12 P / / AFSV EN (PL)

31 Dodatek B - Lista sygnałów Parametr w kierunku sterowania (parametr specyficzny stacji) " <110> = Parameter of measured value, normalized value P_ME_NA_1 " <111> = Parameter of measured value, scaled value P_ME_NB_1 <112> = Parameter of measured value, short floating point value P_ME_NC_1 <113> = Parameter activation P_AC_NA_1 Transfer pliku (parametr specyficzny stacji) <120> = File ready F_FR_NA_1 <121> = Section ready F_SR_NA_1 <122> = Call directory, select file, call file, call section F_SC_NA_1 <123> = Last section, last segment F_LS_NA_1 <124> = Ack file, ack section F_AF_NA_1 <125> = Segment F_SG_NA_1 <126> = Directory F_DR_TA_1 P / / AFSV EN (PL) B-13

32 Dodatek B - Lista sygnałów B Podstawowe funkcje aplikacji Inicjalizacja stacji (parametr specyficzny stacji) " Remote initialization General Interrogation (parametr specyficzny systemu lub stacji) " Global " Group 1 " Group 7 " Group 13 " Group 2 " Group 8 " Group 14 " Group 3 " Group 9 " Group 15 " Group 4 " Group 10 " Group 16 " Group 5 " Group 11 " Group 6 " Group 12 Musi być zdefiniowany adres dla grupy. Synchronizacja zegara (parametr specyficzny stacji) " Clock synchronization B-14 P / / AFSV EN (PL)

33 Dodatek B - Lista sygnałów Transmisja komend (parametr specyficzny obiektu) " Direct command transmission Select and execute command Direct set point command transmission Select and execute set point command C_SE ACTTERM used " No additional definition Short pulse duration (Execution duration determined by a system parameter in the outstation) Long pulse duration (Execution duration determined by a system parameter in the outstation) Persistent output Transmisja Integrated Totals (parametr specyficzny obiektu lub stacji) Counter request " General request counter " Counter freeze without reset " Request counter group 1 Counter freeze with reset " Request counter group 2 Counter reset " Request counter group 3 Adreses per group have to be specified " Request counter group 4 P / / AFSV EN (PL) B-15

34 Dodatek B - Lista sygnałów Ładowanie parametrów (parametr specyficzny obiektu) " Threshold value Smoothing factor Low limit for transmission of measured value High limit for transmission of measured value Aktywizacja parametru (parametr specyficzny obiektu) Act/deact of persistent cyclic or periodic transmission of the Adresed object Transmisja pliku (parametr specyficzny stacji) File transfer in monitor direction] F_FR_NA_1 File transfer in control direction] F_FR_NA_1 B-16 P / / AFSV EN (PL)

35 Dodatek B - Lista sygnałów B.3 Interfejs komunikacyjny wg IEC Rozdział zawiera sekcję 8 of IEC , włączając informacje stosowalne dla PQ 7x2. B.3.1 Współpraca elementów systemu B Warstwa fizyczna B Interfejs elektryczny " EIA RS 485 " No. of loads 32 for one device Uwaga: EIA RS 485 definiuje obciążenia w taki sposób, że 32 z nich mogą pracować w jednej linii. Szczegóły w EIA RS 485, Sekcja 3. B Interfejs optyczny " Glass fiber " Plastic fiber " F-SMA connector BFOC/2.5 connector B Szybkość transmisji " bit/s " bit/s P / / AFSV EN (PL) B-17

36 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa łącza Brak opcji wyboru dla warstwy łącza. B Warstwa aplikacji B Tryb transmisji dla danych aplikacji Tryb 1 (mniej znaczący oktet najpierw), jak zdefiniowano w ustępie 4.10 normy IEC , jest używany wyłącznie w tym standardzie B Wspólny adres ASDU " One COMMON ADRES of ASDU (identyczny jak dla adresu stacji) More than one COMMON ADRES of ASDU B Wybór numerów standardu informacji w kierunku nadzoru. B INF Funkcje systemu w kierunku nadzoru Opis " <0> End of general interrogation " <0> Time synchronization " <2> Reset FCB " <3> Reset CU " <4> Start / restart <5> Power on B-18 P / / AFSV EN (PL)

37 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki stanu w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <16> Auto-recloser active <17> Teleprotection active " <18> Protection active MAIN: Protection enabled " <19> LED reset MAIN: Reset indicat. USER " <20> Monitor direction blocked COMM1: Sig./meas.val.block. " <21> Test mode MAIN: Test mode <22> Local parameter setting " <23> Characteristic PSS: PS 1 active " <24> Characteristic PSS: PS 2 active " <25> Characteristic PSS: PS 3 active " <26> Characteristic PSS: PS 4 active " <27> Auxiliary input LOGIC: Input 1 EXT " <28> Auxiliary input LOGIC: Input 2 EXT " <29> Auxiliary input LOGIC: Input 3 EXT " <30> Auxiliary input LOGIC: Input 4 EXT 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). P / / AFSV EN (PL) B-19

38 Dodatek B - Lista sygnałów B Sygnały nadzoru (Supervision Indications) w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <32> Measurand supervision I <33> Measurand supervision V <35> Phase sequence supervision " <36> 1 Trip circuit supervision SFMON: Relay Kxx faulty <37> I>> back-up operation " <38> VT fuse failure MAIN: M.c.b. trip V EXT " <39> Teleprotection disturbed PSIG: Telecom. faulty " <46> Group warning SFMON: Warning (relay) " <47> Group alarm MAIN: Blocked/faulty 1 Zawartość komunikatu jest formowana z działania OR na sygnałach indywidualnych B-20 P / / AFSV EN (PL)

39 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki zwarcia doziemnego w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <48> Earth fault L MAIN: Ground fault A <49> Earth fault L MAIN: Ground fault B <50> Earth fault L MAIN: Ground fault C <51> Earth fault forward, i.e. line MAIN: Gnd. fault forw./ls <52> Earth fault reverse, i.e. busbar MAIN: Gnd. fault backw./bs 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). P / / AFSV EN (PL) B-21

40 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki zakłócenia w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 INF Semantyka Określniki jak w liście adresowej urządzenia <64> Start /pick-up L MAIN: Starting A <65> Start /pick-up L MAIN: Starting B <66> Start /pick-up L MAIN: Starting C <67> Start /pick-up N MAIN: Starting GF " <68> General trip MAIN: Gen. trip command 1 <69> Trip L1 <70> Trip L2 <71> Trip L3 <72> Trip I>> (back-up operation) <73> Fault location X in ohms FT_DA: Fault react., prim. <74> Fault forward/line SCDD: Fault P forward <75> Fault reverse/busbar SCDD: Fault P backward <76> Teleprotection signal transmitted PSIG: Send (signal) <77> Teleprotection signal received PSIG: Receive (signal) <78> Zone 1 <79> Zone 2 <80> Zone 3 <81> Zone 4 <82> Zone 5 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). B-22 P / / AFSV EN (PL)

41 Dodatek B - Lista sygnałów Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <83> Zone 6 " <84> General start/pick-up MAIN: General starting <85> Breaker failure " <86> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 1 " <87> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 2 " <88> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 3 <89> Trip measuring system E <90> Trip I> <91> Trip I>> <92> Trip IN> <93> Trip IN>> P / / AFSV EN (PL) B-23

42 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki SPZ w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <128> CB on by AR ARC: (Re)close signal HSR <129> CB on by long-time AR ARC: (Re)close signal TDR <130> AR blocked ARC: Not ready B Pomiary w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <144> 1 Measurand I <145> 2 Measurands I, V <146> 3 Measurands I, V, P, Q <147> 4 Measurands I N, V EN <148> 5 Measurands I L1,2,3, V L1,2,3, P, Q, f 1 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.1 per IEC" 2 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.2 per IEC" 3 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.3 per IEC" 4 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.4 per IEC" 5 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 9 per IEC B-24 P / / AFSV EN (PL)

43 Dodatek B - Lista sygnałów B Funkcje ogólne w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka <240> Read headings of all defined groups <241> Read values or attributes of all entries of one group <243> Read directory of a single entry <244> Read value or attribute of a single entry <245> End of general interrogation of generic data <249> Write entry with confirmation <250> Write entry with execution <251> Write entry aborted P / / AFSV EN (PL) B-25

44 Dodatek B - Lista sygnałów B Wybór numerów standardu informacji w kierunku sterowania B Funkcje systemu w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka " <0> Initiation of general interrogation " <0> Time synchronization B Ogólne komendy w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <16> Auto-recloser on/off ARC: General enable USER <17> Teleprotection on/off PSIG: General enable USER " <18> Protection on/off MAIN: Protection enabled " <19> LED reset MAIN: Reset indicat. USER " <23> 1 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <24> 2 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <25> 3 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <26> 4 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER 1 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 1" [bank nastaw nr 1] 2 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 2" [bank nastaw nr 2] 3 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 3" [bank nastaw nr 3] 4 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 4" [bank nastaw nr 4] B-26 P / / AFSV EN (PL)

45 Dodatek B - Lista sygnałów B Funkcje ogólne w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka <240> Read headings of all defined groups <241> Read values or attributes of all entries of one group <243> Read directory of a single entry <244> Read value or attribute of a single entry <245> General interrogation of generic data <248> Write entry <249> Write entry with confirmation <250> Write entry with execution <251> Write entry abort P / / AFSV EN (PL) B-27

46 Dodatek B - Lista sygnałów B Podstawowe funkcje aplikacji " Test mode " Blocking of monitor direction " Disturbance data Generic services " Private data B Różne Wartości mierzone są przesyłane zarówno przez ASDU 3 i ASDU 9. Jak określono w rozdziale , maksymalna MVAL może być zarówno 1.2 jak i 2.4 razy większa od normy. W ASDU 3 i ASDU 9, różne normy nie mogą być użyte, innymi słowy, jest tylko jeden wybór dla każdego wielkości mierzonej. Pomiary Wartość mierzona Maks. MVAL = wart. nom. mnożona przez Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia 1.2 lub 2.4 Current L1 Current A " Current L2 Current B " Current L3 Current C " Voltage L1-E Voltage A-G " Voltage L2-E Voltage B-G " Voltage L3-E Voltage C-G " Active power P Active power P " Reactive power Q Reactive power Q " Frequency f Frequency f " Voltage L1-L2 Voltage A-B " 1 IEC Aneks A (raczej faza A niż L1).. B-28 P / / AFSV EN (PL)

47 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List Opis Kolumna "Zmiana" on: "on" (on-line) oznacza wartość, którą można zmienić przy odblokowanym zabezpieczeniu. off: "off" (off-line) oznacza wartość, której zmiana wymaga zablokowania zabezpieczenia [ ]=0. -: "-" oznacza, że wartości tej nie można zmienić. Kolumna "Zakres wartości" Nastawa domyślna jest podkreślona. Kolumna "Jednostka lub znaczenie" Reset: Licznik, wartość pomiarowa, itp. mogą być kasowane niezależnie : Licznik, wartość pomiarowa, itp. może być zerowane poprzez adres [xxx yyy (np. adres [ ]). P): Zmiana wartości jest chroniona przez hasło. 28 out of n: Z tabeli wyborów zawierającej n sygnałów, może być wybrane 28 ( dla przedstawionego przykładu). Grupy funkcyjne ARC: Automatyka SPZ BUOC: Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe CBF: Zabezpieczenie od uszkodzenia łącznika CMD_1: Komenda jednobitowa COMM1: "Logiczne" łącze komunikacyjne 1 COMM2: "Logiczne" łącze komunikacyjne 1 COUNT: Licznik binarny DEV01 / Urządzenie zewnętrzne 01 do 10 DEV10: DIST: Zabezpieczenie odległościowe DTOC: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-niezależnej DVICE: Device f<>: Zabezpieczenie częstotliwościowe FT_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach FT_RC: Rejestracja zakłóceń GF_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach doziemnych GF_RC: Rejestracja zdarzeń doziemnych GFDSS: Określanie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu ustalonego GFSIG: Praca współbieżna zabezpieczenia ziemnozwarciowego GFDSS GFTRP: Wyłączanie zwarć doziemnych IDMT: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-zależnej ILOCK: Logika blokad łączeniowych INP: Wejście dwustanowe (sygnałowe) IRIGB: Interfejs IRIG-B LED: Wskaźniki LED LIMIT: Kontrola wartości granicznych LOC: Lokalny panel sterowania LOGIC: Programowalna logika MAIN: Funkcja główna MCMON: Kontrola obwodów pomiarowych MEASI: Wejście danych pomiarowych MEASO: Wyjście danych pomiarowych MT_RC: Rejestracja sygnałów kontrolnych OL_DA: Gromadzenie danych przeciążeniowych OL_RC: Rejestracja zdarzeń przeciążeniowych OP_RC: Rejestracja danych operacyjnych OUTP: Wyjście przekaźnikowe P<>: Zabezpieczenie mocowe PC: Łącze PC PSIG: Praca współbieżna (telezabezpieczenie) PSS: Bank nastaw SFMON: Samokontrola SIG_1: Sygnał jednobitowy SOTF: Zabezpieczenie od załączenia na zwarcie TGFD: Określenie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu przejściowego P / / AFSV DE (PL)/EN E-1

48 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List Key "Change" Column on: off: "on" (on-line) means that the value can be changed even when the protective function is enabled. "off" (off-line) means that the value can be changed provided that the protective function is disabled. -: "-" means that the value cannot be modified by control action. "Range of Values" Column The default setting is underlined. "Unit or Meaning" Column The default setting is underlined. "Remarks" Column Reset: The counter, measured value, etc. can be reset separately : The counter, measured value, etc. can be reset via address xxx yyy (address in this example). P): The value change is password-protected. 28 out of n: From the selection table containing n entries, 28 entries (in this example) may be selected. Function Groups ARC: Auto-reclosing control BUOC: Backup overcurrent-time protection (Backup DTOC) CBF: Circuit breaker failure protection CMD_1: Single-pole commands COMM1: Logical communication interface 1 COMM2: Logical communication interface 2 COUNT: Binary counts DEV01 External device 1 to 10 to DEV10: DIST: Distance protection DTOC: Definite-time overcurrent protection DVICE: Device f<>: Over-/underfrequency protection FT_DA: Fault data acquisition FT_RC: Fault recording GF_DA: Ground fault data acquisition GF_RC: Ground fault recording GFDSS: Ground fault direction determination using steady-state values GFSIG: Ground fault protection signaling GFTRP: Ground fault tripping IDMT: Inverse-time overcurrent protection ILOCK: Interlocking logic INP: Binary input IRIGB: IRIG-B interface LED: LED indicators LIMIT: Limit value monitoring LOC: Local control panel LOGIC: Logic MAIN: Main function MCMON: Measuring-circuit monitoring MEASI: Measured data input MEASO: Measured data output MT_RC: Monitoring signal recording OL_DA: Overload data acquisition OL_RC: Overload recording OP_RC: Operating data recording OUTP: Binary output P<>: Power directional protection PC: PC link PSIG: Protective signaling PSS: Parameter subset selection SFMON: Self-monitoring SIG_1: Single-pole signals SOTF: Switch on to fault protection TGFD: Transient ground fault direction determination THERM: Thermal overload protection V<>: Time-voltage protection E-2 P / / AFSV DE (PL)/EN

49 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-3 Par/Kenn // Par/DvID E 1 Parametry / Parametrys E 1.1 Identyfikacja urządzenia / Device Identification GERÄT: Gerätetyp - PX 439 DVICE: Device type GERÄT: Softwarestand DVICE: Software version nicht eingemessen / Not measured Überlauf / Overflow GERÄT: SW Datum tt.mm.jj DVICE: SW date dd.mm.yy GERÄT: SW-Stand Kommu DVICE: SW version communic. nicht eingemessen / Not measured GERÄT: Sprachversion DVICE: Language version GERÄT: Textvers.Datenmodell DVICE: Text vers.data model GERÄT: F-Nummer - 6.xxxxxx.x DVICE: F number GERÄT: Bestell-Nr DVICE: Order No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 1 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 2 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 3 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 4 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 5 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 6 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 7 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 8 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 9 off DVICE: Order ext. No. 9

50 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-4 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 10 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 11 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 12 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 13 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 14 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 15 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 16 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 17 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 18 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 19 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 20 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 21 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 22 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 23 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 24 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 25 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 26 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 27 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Baust.var. Platz 1-66 Baustein P: DVICE: Module var. slot 1 Module P:

51 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-5 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Baust.vers. Platz 1 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 1 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz nicht bestückt 401 DVICE: Module var. slot 2 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 2 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 2 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 3-20 Baustein N: DVICE: Module var. slot 3 Module N: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 3 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 3 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 4-97 Baustein T: DVICE: Module var. slot 4 Module T: Baustein T: Module T: GERÄT: Baust.vers. Platz 4 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 4 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz nicht bestückt 401 DVICE: Module var. slot 5 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 5 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 5 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 6-40 Baustein X: DVICE: Module var. slot 6 Module X: nicht bestückt 402 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 6 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 6 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted

52 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-6 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Baust.var. Platz 7-40 Baustein X: DVICE: Module var. slot 7 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 7 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 7 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 8-21 Baustein Y: DVICE: Module var. slot 8 Module Y: Baustein X: Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 8 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 8 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 9-4 Baustein V: DVICE: Module var. slot 9 Module V: Baustein V: Module V: nicht bestückt 402 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 9 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 9 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz Baustein X: DVICE: Module var. slot 10 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 10 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 10 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz Baustein X: DVICE: Module var. slot 12 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted 402

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

DIGA Object Dictionary opis

DIGA Object Dictionary opis MANUAL DIGA Object Dictionary opis UWAGA! Dokument: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.odt Publikowany jako: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.pdf Data utworzenia: 27/09/2013 Napisany prze: Jacek Barcik

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachciak. Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego

Jacek Szlachciak. Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego Jacek Szlachciak Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego Warszawa, 2009 1 1. Spektrometryczny przetwornik analogowo-cyfrowy (spectroscopy ADC) - wzmocnienie sygnału wejściowego (Conversion Gain

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Układy scalone c.d. Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2 Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c.

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 33 444 65 87 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis do danych z Lan Kontrolera V2.0 1. Dane wysyłane przez http POST ze strony Events Config po wciśnięciu przycisku Save Config.

Opis do danych z Lan Kontrolera V2.0 1. Dane wysyłane przez http POST ze strony Events Config po wciśnięciu przycisku Save Config. Opis do danych z Lan Kontrolera V2.0 1. Dane wysyłane przez http POST ze strony Events Config po wciśnięciu przycisku Save Config. POST /in_config.htm HTTP/1.1 Wszystkie dane są przysyłane jako liczby

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1.ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE... 4 2.1 Zasada działania...4 2.2 Spis funkcji wejściowych oraz wejść...4 2.2.1 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz Standard RS 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. przez Electronic Industries Association. Definiuje on sposób nawiązania

Bardziej szczegółowo

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1.

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1. UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1 UniSonic_HL INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS SIECIOWY RS-485 MODBUS Spis treści.

Bardziej szczegółowo

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu. 25 aktualizacja firmware (S232TTL)! (urządzenie nie ma restartu ustawień) - w przypadku braku hasła lub jego niezgodności niemożliwy jest dostęp modemowy! - numer telefonu obiektu oraz notatka nie jest

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne

Sterowniki programowalne Wykład w ramach przedmiotu Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część II) Na podstawie dokumentacji GE Fanuc przygotował dr inż. Jarosław Tarnawski

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji Algorytmy sztucznej inteligencji Dynamiczne sieci neuronowe 1 Zapis macierzowy sieci neuronowych Poniżej omówione zostaną części składowe sieci neuronowych i metoda ich zapisu za pomocą macierzy. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR

s FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Ethernet 1 FAQ: 24/PL I. Konfiguracja stacji PC. Data: DD/MM/RRRR 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvP 9.04.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA...2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...8

Bardziej szczegółowo

IEEE 1284 - Centronics

IEEE 1284 - Centronics IEEE 1284 - Centronics Interfejs Centronics w wersji oryginalnej - łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com. Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10 INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Test Object - Device Settings Substation/Bay: Substation: Stacja 110/15 kv Substation address: Banie Mazurskie Bay: Łącznik szyn 15kV Bay address: Pole nr

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11

Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli graficznych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych użytych w podręczniku 11 1. Wprowadzenie 15 Uwagi ogólne 15 Podstawy teoretyczne - Program FluidStudio-P

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501)

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe...

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe... 3 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU... 11 1. WPROWADZENIE... 15 1.1. Uwagi ogólne... 15 1.2. Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego. Ćwiczenie nr 35 INTERFEJS IEC-625 (GPIB, IEEE 488) Cel: Celem ćwiczenia jest poznanie działania interfejsu GPIB oraz jego możliwości w systemach pomiarowych. W tym ćwiczeniu badane będą charakterystyki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki LABORATORIUM Zasilacz impulsowy Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów, zasady działania i przeznaczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU Ćwiczenie SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pracą układu dwupołożeniowej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Funkcje rozszerzone.

Funkcje rozszerzone. Funkcje rozszerzone. 1. LICZNIKI SUMY PRĄDÓW WYŁĄCZANYCH I CZASÓW PRACY...2 2. ALTERNATYWNY ADRES URZĄDZENIA...3 3. MASKA IEC... 4 4. ZWORY SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH... 4 5. KALENDARZ...5 Zabezpieczenie : ZSN

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo