Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439"

Transkrypt

1 Zabezpieczenie odległościowe i jednostka sterowania MiCOM P439 Wersja 601 Lista adresów

2

3 Dodatek A Słownik B Lista sygnałów E Lista adresów (Dostępna jako plik PDF. Nie dołączona do instrukcji drukowanej.) P / / AFSV PL AP-1

4 Dodatek A Słownik A-1 A 1 Grupy funkcyjne A-1 A 2 Moduły A-2 A 3 Symbole A-3 A 4 Przykłady nazw sygnałów A-10 A 5 Stosowane symbole A-11 B Lista sygnałów B-1 B.1 Wewnętrzne nazwy sygnałów B-5 B.2 Interfejs telesterowania dla EN lub IEC B-5 (Companion Standard) B.2.1 Współpraca elementów systemu B-5 B Konfiguracja sieci (parametry specyficzne sieci) B-5 B Warstwa fizyczna (parametry specyficzne sieci) B-6 B Warstwa łącza (parametry specyficzne sieci) B-7 B Warstwa aplikacji B-8 B Podstawowe funkcje aplikacji B-14 B.3 Interfejs komunikacyjny wg IEC B-17 B.3.1 Współpraca elementów systemu B-17 B Warstwa fizyczna B-17 B Warstwa łącza B-18 B Warstwa aplikacji B-18 E Lista adresów E-1 E 1 Parametry / Parametrys E-3 E 1.1 Identyfikacja urządzenia / Device Identification E-3 E 1.2 Parametry konfiguracyjne / Configuration Parameters E-10 E 1.3 Parametry funkcyjne / Function Parameters E-82 E Ogólne / Global E-82 E Funkcje / General Functions E-88 E Banki nastaw / Parameter Subsets E-167 E Sterowanie / Control E-190 E 2 Działanie / Operation E-214 E 2.1 Pomiary cykliczne / Cyclic Values E-214 E Pomiarowe dane operacyjne / Measured Operating Data E-214 E Sygnały stanów fizycznych / Physical State Signals E-221 E Sygnały stanów logicznych / Logic State Signals E-245 E 2.2 Sterowanie i testowanie / Control and Testing E-302 E 2.3 Rejestrator danych działania / Operating Data Recording E-305 E 3 Zdarzenia / Events E-306 E 3.1 Liczniki zdarzeń / Event Counters E-306 E 3.2 Zmierzone dane zakłóceń / Measured Fault Data E-308 E 3.3 Gromadzenie danych zakłócenia / Fault Data Acquisition E-311 E 4 Tabele wyboru / Selection Tables E-313 E 4.1 Tabele wyboru Wyjścia dwustanowe i LED-y / Selection Table "Binary E-313 Outputs" and LEDs E 4.2 Tabele wyboru Wejścia dwustanowe / Selection Table "Binary Inputs" E-322 E 4.3 Tabele wyboru K 1 / Selection Table K 1 E-324 E 4.4 Tabele wyboru K 2 / Selection Table K 2 E-325 E 4.5 Tabele wyboru K 4 / Selection Table K 4 E-327 E 4.6 Tabele wyboru K 5 / Selection Table K 5 E-328 E 4.7 Tabele wyboru K 6 / Selection Table K 6 E-329 AP-2 P / / AFSV PL

5 Dodatek E 4.8 Tabele wyboru K 7 / Selection Table K 7 E-330 E 4.9 Tabele wyboru K 8 / Selection Table K 8 E-331 E 4.10 Tabele wyboru K 9 / Selection Table K 9 E-332 E 4.11 Tabele wyboru K 10 / Selection Table K 10 E-332 E 4.12 Tabele wyboru K 13 / Selection Table K 13 E-333 E 4.13 Tabele wyboru K 15 / Selection Table K 15 E-333 E 4.14 Tabele wyboru K 16 / Selection Table K 16 E-334 E 4.15 Tabele wyboru K 17 / Selection Table K 17 E-337 E 4.16 Tabele wyboru K 18 / Selection Table K 18 E-337 E 4.17 Tabele wyboru K 19 / Selection Table K 19 E-338 E 4.18 Tabele wyboru K 20 / Selection Table K 20 E-339 E 4.19 Tabele wyboru K 22 / Selection Table K 22 E-340 E 4.20 Tabele wyboru K 23 / Selection Table K 23 E-341 E 4.21 Tabele wyboru K 24 / Selection Table K 24 E-342 E 4.22 Tabele wyboru K 25 / Selection Table K 25 E-342 E 4.23 Tabele wyboru K 30 / Selection Table K 30 E-342 E 4.24 Tabele wyboru K 101 / Selection Table K 101 E-342 E 4.25 Tabele wyboru K 102 / Selection Table K 102 E-347 E 4.26 Tabele wyboru K 103 / Selection Table K 103 E-360 E 4.27 Tabele wyboru K 104 / Selection Table K 104 E-363 E 4.28 Tabele wyboru F 497 / Selection Table F 497 E-391 E 4.29 Tabele wyboru F 571 / Selection Table F 571 E-392 E 4.30 Tabele wyboru F 729 / Selection Table F 729 E-392 E 4.31 Tabele wyboru F 730 / Selection Table F 730 E-393 E 4.32 Tabele wyboru F 738 / Selection Table F 738 E-393 E 5 Możliwe wpisy do pamięci / Possible Entries into Memory E-395 E 5.1 Pamięć zakłóceń / Fault Memory E-395 E 5.2 Pamięć doziemień / Ground Fault Memory E-402 E 5.3 Pamięć przeciążeń / Overload Memory E-404 E 5.4 Pamięć danych operacyjnych / Operating Data Memory E-406 E 5.5 Pamięć sygnałów kontrolnych / Monitoring Signal Memory E-411 P / / AFSV PL AP-3

6 Dodatek AP-4 P / / AFSV PL

7 Dodatek A - Słownik A 1 Grupy funkcyjne ARC: Automatyka SPZ BUOC: Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe (emergency) CBF: Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika CMD_1: Komenda jednobitowa COMM1: Logiczne łącze komunikacyjne 1 COMM2: Logiczne łącze komunikacyjne 2 COUNT: Liczniki dwustanowe DEV01: / Zewnętrzne urządzenie 01 do 10 DEV10: DIST: Zabezpieczenie odległościowe DTOC: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-niezależnej DVICE: Urządzenie f<>: Zabezpieczenie częstotliwościowe FT_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach FT_RC: Rejestracja zakłóceń GF_DA: Gromadzenie danych o doziemieniach GF_RC: Rejestracja doziemień GFDSS: Określanie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu ustalonego GFSIG: Praca współbieżna zabezpieczenia GFSDSS GFTRP: Wyłączanie doziemień IDMT: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-zależnej ILOCK: Logika blokad łączeniowych INP: Wejście dwustanowe (logiczne) IRIGB: Interfejs IRIG-B LED: Wskaźniki LED LIMIT: Kontrola wartości granicznych LOC: Lokalny panel sterowania LOGIC: Programowalna logika MAIN: Funkcja główna MCMON: Kontrola obwodów pomiarowych MEASI: Wejściowe dane pomiarowe MEASO: Wyprowadzanie danych pomiarowych MT_RC: Rejestracja sygnałów kontrolnych OL_DA: Gromadzenie danych przeciążeniowych OL_RC: Rejestracja zdarzeń przeciążeniowych OP_RC: Rejestracja danych operacyjnych OUTP: Wyjście przekaźnikowe i analogowe P<>: Zabezpieczenie kierunkowo-mocowe PC: Łącze PC PSIG: Praca współbieżna (telezabezpieczenie) PSS: Wybór banku nastaw SFMON: Samokontrola SIG_1: Sygnał jednobitowy SOTF: Zabezpieczenie od załączenia na zwarcie TGFD: Wyznaczanie kierunku doziemienia na podstawie analizy stanów przejściowych THERM: Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne V<>: Zabezpieczenie napięciowe P / / AFSV PL A-1

8 Dodatek A - Słownik A 2 Moduły A: Communication module [moduł komunikacyjny] B: Bus module [moduł magistrali] L: Local control module [lokalny moduł sterowania] P: Processor module [moduł procesora] T: Transformer module [moduł przekładnikowy] V: Power supply module [moduł zasilacza] X: Binary I/O module [moduł dwustanowych WE/WY] Y: Analog I/O module [moduł analogowych WE/WY] A-2 P / / AFSV PL

9 Dodatek A - Słownik A 3 Symbole Symbole graficzne schematów układów. Elementy binarne wg DIN część 12, wrzesień 1992, IEC : 1991 zmodyfikowana. Analogowa obróbka informacji wg DIN część 13, styczeń 1981 Aby przedstawić sprzężenie sygnałów analogowych z cyfrowymi użyto dodatkowych znaków. Znaki te wzięto z kilku dokumentów DIN. Jako zasadę przyjęto, że kierunek przepływu sygnału jest od lewej do prawej i od góry w dół. W przypadku innego kierunku jest to oznakowane strzałką. Sygnały wejściowe przedstawiono po lewej stronie diagramów, sygnały wyjściowe po prawej. Symbol Opis Dla stworzenia miejsce do przedstawienia grupy powiązanych elementów, kontury elementów mogą być łączone ze sobą lub umieszczone jedne na drugich gdy przestrzegane będą następujące zasady: = Nie istnieje żadne powiązanie funkcyjne między elementami, których wspólna linia konturu przebiega w kierunku przepływu sygnałów. Uwaga: Zasada ta nie obowiązuje z konieczności w przypadku układów, w których występują dwa lub więcej kierunki przepływu, takich jak np. w przypadku symboli z blokiem sterującym i blokiem wyjściowym. Istnieje co najmniej jedno powiązanie logiczne między elementami, których wspólna linia konturu przebiega prostopadle do kierunku przepływu sygnałów. Składniki symbolu Symbol składa się z konturu lub kombinacji konturów oraz z jednego lub kilku oznaczeń. P / / AFSV PL A-3

10 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Blok sterujący Blok sterujący zawiera funkcję wejściową wspólną dla kilku symboli. Przykładowo, jest on używany do wspólnego nastawiania kilku elementów wyzwalających. Blok wyjściowy Wyjście zawiera funkcję wyjściową wspólną dla kilku symboli. Nastawialny blok sterowania Cztery znaki numeryczne podają adres, pod którym można nastawić na lokalnym panelu obsługi funkcję, która występuje po dwukropku. Nastawialny blok sterujący z blokami funkcyjnymi Podane cyfry w bloku funkcyjnym podają możliwą nastawę w obrębie adresu. Tekst występujący pod znakiem łącznika podaje nastawę i jednostkę względnie znaczenie. A-4 P / / AFSV PL

11 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Wejście statyczne Tylko stan zmiennej wejścia dwustanowego jest efektywny. Wejście dynamiczne W przypadku wejścia dynamicznego działa tylko przejście od wartości 0 do wartości1. Negacja wyjścia Wartość do linii ograniczającej jest na wyjściu zanegowana. Negacja wejścia Wartość wejścia zostaje zanegowana przed linią ograniczającą. Wejście dynamiczne z negacją W przypadku tego wejścia działa tylko przejście od wartości 1 do wartości 0. Element AND (iloczyn) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy wszystkie zmienne wejściowe mają wartość 1. Element OR (suma) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy co najmniej jedna zmienna wejściowa ma wartość 1 Element z wartością progową Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy co najmniej 2 zmienne wejściowe mają wartość 1. Liczba w symbolu może zostać zastąpiona dowolną inną liczbą. Element (m spośród n) Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy tylko na jednym wejściu zmienna ma wartość 1. Liczba w symbolu może zostać zastąpiona dowolną inną liczbą gdy ilość wejść zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. P / / AFSV PL A-5

12 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Element opóźniający Przejście od wartości 0 do wartości 1 na wyjściu odbywa się z opóźnieniem t1 wejścia. Przejście od wartości 1 do wartości 0 na wyjściu odbywa się z opóźnieniem t2 względem wejścia. t1 i t2 mogą zostać zastąpione aktualnymi wartościami opóźnienia (w sekundach lub cyklach). Monostabilny flip-flop Zmienna na wyjściu przyjmuje wartość 1 gdy zmienna na wejściu przyjmuje wartość 1. Zmienna wyjściowa utrzymuje przez 100 ms wartość 1, niezależnie od czasu trwania wartości 1 na wejściu (nie daje się ponownie wyzwolić). Jeżeli w bloku funkcyjnym nie jest wstawione 1, to monostabilny człon relaksacyjny daje się ponownie wyzwolić. W tym przykładzie czas wynosi 100 ms, może on jednak zostać zastąpiony dowolnym innym czasem. Przetwornik analogowo - cyfrowy Wejściowy sygnał analogowy zostaje przetworzony na sygnał binarny. Człon odejmujący Zmienna wyjściowa jest wynikiem różnicy obu zmiennych wejściowych. Przez zmianę znaku minus na znak plus na wejściu symbolu otrzymuje się człon sumujący. Przetwornik Schmitta z binarnym sygnałem wyjściowym Binarna zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1, gdy sygnał wejściowy przekroczy w górę określoną wartość progową. Zmienna wyjściowa zachowuje wartość 1 tak długo aż sygnał wejściowy ponownie obniży się poniżej wartości progowej. Pamięć ogólna Zapamiętany zostaje sygnał binarny lub analogowy. A-6 P / / AFSV PL

13 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Astabilny flip-flop Gdy zmienna wejściowa przyjmuje wartość 1, na wyjściu pojawia się sekwencja impulsów. Znak! przed literą G oznacza, że sekwencja impulsu uruchamia się równocześnie ze zmianą na wejściu (start synchroniczny). Jeżeli znak! znajduje się za literą G oznacza, że w zaniku sygnału 1 na wejściu równocześnie zatrzymuje impuls na wyjściu (stop synchroniczny). Wzmacniacz Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy gdy również zmienna wejściowa przyjmuje wartość1. Filtr pasmowo - przepustowy Na wyjście zostaną przeniesione tylko te sygnały wejścia, które mają częstotliwość 50 Hz. Wszystkie inne częstotliwości powyżej i poniżej 50 Hz zostaną wytłumione. Licznik Przejścia zmiennej wejściowej od wartości 0 do wartości 1 na wejściu + są zliczane i zapamiętywane w bloku funkcyjnym. Na wejściu R (eset) wraz z przejściem zmiennej wejściowej od wartości 0 do wartości 1 licznik zostaje nastawiony z powrotem na wartość 0. Napęd elektromechaniczny w ogólności tutaj np. przekaźnik Przetwornik poziomu sygnałów z separacją galwaniczną między wejściem i wyjściem. L+ = dodatnie napięcie wejściowe L- = ujemne napięcie wejściowe U1 = identyfikator urządzenia P / / AFSV PL A-7

14 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Przetwornik wejściowy z oznaczeniem przewodu i urządzenia (wg DIN EN 60445) Oznaczenie faz w przypadku wejść prądowych: dla A: A1 i A2 dla B: B1 i B2 dla C: C1 i C2 dla N: N1 i N2 Oznaczenie faz w przypadku wejść napięciowych dla przetwornika 1: dla A: 1U dla B: 1V dla C: 1W dla N: 1N dla przetwornika 2: dla A: 2U dla B: 2V Oznaczenie styku roboczego dla przetworników prądu: dla A: T1 dla B: T2 dla C: T3 dla N: T4 dla przetworników napięcia 1: dla A: T5 dla B: T6 dla C: T7 dla N: T8 dla przetworników U N : T90 dla przetworników napięcia 2: dla A: T15 Zestyk przełączny z oznaczeniem urządzenia Znak specjalny Oznaczenie przekaźnika wyjściowego pracującego w układzie normalnie otwarty. A-8 P / / AFSV PL

15 Dodatek A - Słownik Symbol Opis Interfejs PC z opisem punktów złącza wtyku / gniazda Element mnożący Zmienna na wyjściu jest wynikiem mnożenia obu zmiennych wejściowych. Element dzielący Zmienna na wyjściu jest wynikiem dzielenia obu zmiennych wejściowych. Komparator Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 tylko wtedy, gdy porównanie zmiennej (zmiennych) wejściowej jest zgodne z funkcją w bloku funkcyjnym. Blok wzoru Zmienna wyjściowa przyjmuje wartość 1 gdy zmienne wejściowe spełnią równanie w bloku funkcyjnym. P / / AFSV PL A-9

16 Dodatek A - Słownik A 4 Przykłady nazw sygnałów Wszystkie istotne dla zabezpieczenia nastawy i sygnały są przedstawione na diagramach przepływu sygnałów w rozdziale 3 następująco: Nazwa sygnału! FT_RC: Fault recording n DIST: VNG>> triggered [ ] MAIN: General reset [ ] 1: Execute Opis Wewnętrzne nazwy sygnałów nie są zakodowane w adresie modelu danych. Na diagramach przepływu sygnałów są one oznaczone znakiem rombu. Małe cyfry pod nazwą sygnału podają wewnętrzny, nieistotny dla użytkownika kod. Zastosowane wewnętrzne nazwy sygnałów oraz ich źródła są podane w załączniku B. Nazwy sygnałów, które są zakodowane przez adres modelu danych są reprezentowane jako adres (adres w nawiasie kwadratowym). Źródło podano w rozdziałach 7 i 8. Określona nastawa, która będzie stosowana dalej jest przedstawiana z nazwą sygnału, adresem oraz z wartością nastawy poprzedzoną strzałką. A-10 P / / AFSV PL

17 Dodatek A - Słownik A 5 Stosowane symbole Symbol t V V I I Z Z f Znaczenie Czas trwania Napięcie, różnica potencjałów Napięcie zespolone Prąd elektryczny Prąd zespolony Impedancja zespolona Moduł zespolonej impedancja Częstotliwość δ Temperatura w C Σ Ω α ϕ τ T Suma, wynik Jednostka rezystancji elektrycznej Kąt Kąt przesunięcia fazowego. Z indeksem dolnym: określony kąt między zdefiniowanym prądem i zdefiniowanym napięciem Stała czasowa Różnica temperatur w Kelvinach P / / AFSV PL A-11

18 Dodatek A - Słownik A-12 P / / AFSV PL

19 Dodatek B - Lista sygnałów B.1 Wewnętrzne nazwy sygnałów ARC: CB closed Rys ARC: Close command Rys ARC: External trip Rys ARC: HSR A-B-C Rys ARC: TDR Rys ARC: TDR permitted Rys ARC: Test HSR A-B-C int. Rys ARC: Trip time elapsed Rys ARC: trrc running Rys ARC: V> for RRC triggered Rys ARC: Zone extension HSR Rys ARC: Zone extension RC Rys ARC: Zone extension TDR Rys BUOC: IA> triggered Rys BUOC: IB> triggered Rys BUOC: IC> triggered Rys BUOC: IN> triggered Rys BUOC: SN Rys COMM1: Close request DEV01 Rys COMM1: Communication error Rys. 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14 COMM1: Count 1 Rys COMM1: Debounced signal Rys COMM1: Motor rel. mon. trg. Rys COMM1: Open request DEV01 Rys COMM1: Reset mult. sig. 1 Rys COMM1: Reset mult. sig. 2 Rys COMM1: Selected protocol Rys. 3-9 COMM1: Signal 301, logic Rys COMM1: Signal DEV01, log. Rys DEV01: Close cmd. rejection Rys DEV01: Close request Rys DEV01: Enable BI close Rys DEV01: Enable BI open Rys DEV01: Enable SI Close Rys DEV01: Enable SI Open Rys DEV01: End close command Rys DEV01: End open command Rys DEV01: Latching time elaps. Rys DEV01: Latching time runn. Rys DEV01: Open cmd. rejection Rys DEV01: Open request Rys DEV01: Protect. close cmd. Rys DEV01: Protection trip cmd. Rys DEV01: Start runn.time mon. Rys DEV01: Switch. device runn. Rys DIST: Zmeas Rys DIST: φcorr Rys DIST: φf Rys DIST: φx Rys DIST: φz Rys DIST: VA-B (stored) Rys DIST: Vmeas Rys P / / AFSV EN (PL) B-1

20 Dodatek B - Lista sygnałów DIST: 1-pole starting Rys DIST: ARC blocked Rys , DIST: Dist.decis.Z1 stored Rys , DIST: Dist.decision Z1 Rys , DIST: Dist.decision Z1,ze Rys , DIST: Enable V<, Z<, A Rys DIST: Enable V<, Z<, B Rys DIST: Enable V<, Z<, C Rys DIST: Enable ZA-B starting Rys DIST: Enable ZA-G starting Rys DIST: Enable ZB-C starting Rys DIST: Enable ZB-G starting Rys DIST: Enable ZC-A starting Rys DIST: Enable ZC-G starting Rys DIST: Enable ZP-G Rys DIST: General starting Rys DIST: I>> triggered Rys DIST: I>>> triggered Rys DIST: IA>(Ibl) trigg. Rys DIST: IA>> triggered Rys DIST: IB>(Ibl) trigg. Rys DIST: IB>> triggered Rys DIST: IC>(Ibl) trigg. Rys DIST: IC>> triggered Rys DIST: Multipole starting Rys DIST: N1,bw Rys DIST: N1,fw Rys DIST: N2,bw Rys DIST: N2,fw Rys DIST: N3,bw Rys DIST: N3,fw Rys DIST: N4,bw Rys DIST: N4,fw Rys DIST: N5,bw Rys DIST: N5,fw Rys DIST: N6,bw Rys DIST: N6,fw Rys DIST: N7,bw Rys DIST: N7,fw Rys DIST: IA-kG Rys DIST: IB-kG Rys DIST: IC-kG Rys DIST: IkG Rys DIST: Imeas Rys DIST: RF Rys DIST: Select.meas.loop A-B Rys DIST: Select.meas.loop A-G Rys DIST: Select.meas.loop B-C Rys DIST: Select.meas.loop B-G Rys DIST: Select.meas.loop C-A Rys DIST: Select.meas.loop C-G Rys DIST: Select.meas.loop P-G Rys DIST: Select.meas.loop P-P Rys DIST: Start. IN> triggered Rys DIST: Start.VNG> triggered Rys DIST: Start.ZPP< triggered Rys B-2 P / / AFSV EN (PL)

21 Dodatek B - Lista sygnałów DIST: Starting A Rys DIST: Starting B Rys DIST: Starting blocked Rys DIST: Starting C Rys DIST: Starting G Rys DIST: Starting N1 Rys DIST: Timer st. 1 elapsed Rys DIST: tin> elapsed Rys DIST: tvng>> elapsed Rys DIST: VA< triggered Rys DIST: VB< triggered Rys DIST: VC< triggered Rys DIST: VNG>> exceeded Rys DIST: Voltage mem. enabled Rys DIST: VPP< triggered Rys DIST: XF Rys DIST: ZA< start. triggered Rys DIST: ZB< start. triggered Rys DIST: ZC< start. triggered Rys DTOC: IN Rys f<>: VMeas Rys f<>: fmeas Rys f<>: No. periods reached Rys FT_DA: Outp. fault location Rys FT_DA: Output meas. values Rys GFDSS: VNG Rys GFDSS: VNG filtered Rys GFDSS: Direction BS Rys GFDSS: Direction LS Rys GFDSS: IN> triggered Rys GFDSS: IN filtered Rys GFDSS: Op. delay IN elapsed Rys GFDSS: P Rys GFDSS: Q Rys GFDSS: VNG> triggered Rys IDMT: IMeas Rys LOC: Remote&local control Rys. 3-7 LOC: Return t.select. trg Rys. 3-2 LOGIC: Output n Rys , 3-247, 3-248, 3-249, LOGIC: Output n (t) Rys , 3-247, 3-248, 3-249, MAIN: Σ(VPG)/3 Rys MAIN: 3-pole trip Rys MAIN: Blck.1 sel.functions Rys MAIN: Blck.2 sel.functions Rys MAIN: DEVxx is a C.B. Rys MAIN: Direct motor control Rys MAIN: End command Rys MAIN: Inrush stabil. trigg Rys MAIN: Meas.r.extd. ext./rc Rys , MAIN: Protection active Rys MAIN: Reset LED Rys MAIN: Time tag Rys MAIN: Trip signal Rys MAIN: Trip signal 1 Rys P / / AFSV EN (PL) B-3

22 Dodatek B - Lista sygnałów MCMON: Set FF, V Rys MCMON: Vneg>, FF trigg. Rys MEASO: Enable Rys MEASO: Reset meas.val.outp. Rys P<>: P Rys P<>: P- Rys P<>: P+ Rys P<>: Q Rys P<>: Q- Rys P<>: Q+ Rys PSIG: Frequ. monit. trigg. Rys PSIG: Telecom. faulty int. Rys PSIG: Timer stage elapsed Rys PSIG: Transient blocking Rys PSIG: Trip 1 Rys , 3-154, 3-156, PSIG: Trip 2 Rys PSIG: Trip enable Rys , 3-156, 3-158, 3-160, PSIG: Trip time elapsed Rys PSIG: Trip V< Rys PSIG: V< triggered Rys SOTF: ARC blocked Rys TGFD: VNG Rys TGFD: Direction BS Rys TGFD: Direction LS Rys TGFD: Hardware fault Rys TGFD: IN,p triggered Rys TGFD: Reset signal Rys TGFD: VNG> (f0) triggered Rys TGFD: VNG> triggered Rys THERM: Block. by CTA error Rys THERM: I Rys THERM: With CTA Rys V<>: Vneg Rys V<>: VNG Rys V<>: Vpos Rys B-4 P / / AFSV EN (PL)

23 Dodatek B - Lista sygnałów B.2 Interfejs telesterowania dla EN lub IEC (Companion Standard) Rozdział zawiera sekcję 8 normy EN (1996), która zawiera ogólną definicję interfejsu telesterowania dla stacyjnego systemu sterowania. B.2.1 Współpraca elementów systemu Ten standard oparty o aplikacje (companion standard) określa parametry i inne opcje z których podzbiory muszą być wybrane aby zaimplementować specyficzne systemy telesterowania. Pewne parametry takie jak liczba oktetów w COMMON ADRES z ASDU są wzajemnie wykluczające się. To oznacza, że tylko jedna wartość parametru jest dopuszczalna w systemie. Inne parametry, takie jak przedstawione zestawy różnych informacji procesowych w kierunku sterowania i nadzoru, zezwalają na definicję całkowitej liczby podzbiorów, które są odpowiednie dla danej aplikacji. Sekcja łączy parametry podane w poprzedniej części w celu ułatwienia odpowiedniego wyboru dla specyficznej aplikacji. Jeżeli system składa się z kilku elementów systemu dostarczanych przez różnych wytwórców, to jest niezbędne aby wszyscy partnerzy uzgodnili wspólnie wybrane parametry. Kwadraty dla wybranych parametrów powinny być oznakowane ". Uwaga: Całkowita definicja systemu może również wymagać indywidualnej selekcji pewnych parametrów dla specyficznych części systemu takie jak indywidualna selekcja współczynników skalowania dla indywidualnie adresowanych wartości mierzonych. B Konfiguracja sieci (parametry specyficzne sieci) " Point-to-point configuration " Multipoint-party line configuration " Multiple point-to-point configuration Multipoint-star configuration P / / AFSV EN (PL) B-5

24 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa fizyczna (parametry specyficzne sieci) Szybkość transmisji (kierunek sterowania) 1 Unbalanced interface V.24/V.28 Standardized Unbalanced interface V.24/V.28 Recommended with > bit/s Balanced interface X.24/X bit/s " bit/s bit/s bit/s 200 bit/s " bit/s bit/s bit/s 300 bit/s " bit/s bit/s " 600 bit/s bit/s " bit/s bit/s Szybkość transmisji (kierunek nadzoru) 2 Unbalanced interface V.24/V.28 Standardized Unbalanced interface V.24/V.28 Recommended with > bit/s Balanced interface X.24/X bit/s " bit/s bit/s bit/s 200 bit/s " bit/s bit/s bit/s 300 bit/s " bit/s bit/s " 600 bit/s bit/s " bit/s bit/s 1 Szybkości transmisji dla kierunku komend i nadzoru muszą być identyczne. B-6 P / / AFSV EN (PL)

25 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa łącza (parametry specyficzne sieci) Format ramki FT 1.2, pojedynczy znak 1, i stały odstęp time-out są używane zamiennie w tym standardzie. Link Transmission Procedure Adres Field of the Link " Balanced transmission " Not present (balanced transmission only) " Unbalanced transmission " One octet " Two octets 1 Frame Length " Structured 240 Maximum length L (number of octets) " Unstructured 1 Tylko Balanced. P / / AFSV EN (PL) B-7

26 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa aplikacji Tryb transmisji dla danych aplikacji Tryb 1 (mniej znaczący oktet najpierw), jak zdefiniowano w ustępie 4.10 normy IEC , jest używany wyłącznie w tym standardzie. Wspólny adres ASDU (parametr specyficzny systemu) " One octet " Two octets Adres obiektu informacyjnego (parametr specyficzny systemu) " One octet " Structured " Two octets " Unstructured " Three octets Przyczyna transmisji (parametr specyficzny systemu) " One octet " Two octets (with originator Adres) B-8 P / / AFSV EN (PL)

27 Dodatek B - Lista sygnałów Wybór standardu ASDU Informacje procesowe w kierunku nadzoru (parametr specyficzny stacji) " <1> = Single-point information M_SP_NA_1 " <2> = Single-point information with time tag M_SP_TA_1 " <3> = Double-point information M_DP_NA_1 " <4> = Double-point information with time tag M_DP_TA_1 = " <5> = Step position information M_ST_NA_1 " <6> = Step position information with time tag M_ST_TA_1 " <7> = Bit string of 32 bit M_BO_NA_1 " <8> = Bit string of 32 bit with time tag M_BO_TA_1 " <9> = Measured value, normalized value M_ME_NA_1 " <10> = Measured value, normalized value with time tag M_ME_TA_1 " <11> = Measured value, scaled value M_ME_NB_1 " <12> = Measured value, scaled value with time tag M_ME_TB_1 <13> = Measured value, short floating point value M_ME_NC_1 <14> = Measured value, short floating point value with time tag M_ME_TC_1 " <15> = Integrated totals M_IT_NA_1 " <16> = Integrated totals with time tag M_IT_TA_1 " <17> = Event of protection equipment with time tag M_EP_TA_1 P / / AFSV EN (PL) B-9

28 Dodatek B - Lista sygnałów " <18> = Packed start events of protection equipment with time tag ME_EP_TB_1 " <19> = Packed output circuit information of protection equipment with time tag M_EP_TC_1 <20> = Packed single-point information with status change detection M_PS_NA_1 <21> = Measured value, normalized value without quality Opis M_ME_ND_1 B-10 P / / AFSV EN (PL)

29 Dodatek B - Lista sygnałów Informacje procesowe w kierunku nadzoru 1 (parametr specyficzny stacji) " <45> = Single command C_SC_NA_1 " <46> = Double command C_DC_NA_1 " <47> = Regulating step command C_IT_NA_1 <48> = Set point command, normalized value C_RC_NA_1 <49> = Set point command, scaled value C_SE_NB_1 <50> = Set point command, short floating point value C_SE_NC_1 <51> = Bit string of 32 bit C_BO_NA_1 Informacje systemowe w kierunku nadzoru (parametr specyficzny stacji) " <70> = End of initialization ME_EI_NA_1 1 Niewłaściwie identyfikowany w kierunku komend w IEC P / / AFSV EN (PL) B-11

30 Dodatek B - Lista sygnałów Informacje systemowe w kierunku sterowania (parametr specyficzny stacji) " <100> = Interrogation command C_IC_NA_1 " <101> = Counter interrogation command C_CI_NA_1 " <102> = Read command C_RD_NA_1 " <103> = Clock synchronization command 1 C_CS_NA_1 " <104> = Test command C_TS_NB_1 <105> = Reset process command C_RP_NC_1 <106> = Delay acquisition command C_CD_NA_1 1 Procedura komendy jest formalnie przetwarzana lecz nie ma wpływu na czas lokalny stacji. B-12 P / / AFSV EN (PL)

31 Dodatek B - Lista sygnałów Parametr w kierunku sterowania (parametr specyficzny stacji) " <110> = Parameter of measured value, normalized value P_ME_NA_1 " <111> = Parameter of measured value, scaled value P_ME_NB_1 <112> = Parameter of measured value, short floating point value P_ME_NC_1 <113> = Parameter activation P_AC_NA_1 Transfer pliku (parametr specyficzny stacji) <120> = File ready F_FR_NA_1 <121> = Section ready F_SR_NA_1 <122> = Call directory, select file, call file, call section F_SC_NA_1 <123> = Last section, last segment F_LS_NA_1 <124> = Ack file, ack section F_AF_NA_1 <125> = Segment F_SG_NA_1 <126> = Directory F_DR_TA_1 P / / AFSV EN (PL) B-13

32 Dodatek B - Lista sygnałów B Podstawowe funkcje aplikacji Inicjalizacja stacji (parametr specyficzny stacji) " Remote initialization General Interrogation (parametr specyficzny systemu lub stacji) " Global " Group 1 " Group 7 " Group 13 " Group 2 " Group 8 " Group 14 " Group 3 " Group 9 " Group 15 " Group 4 " Group 10 " Group 16 " Group 5 " Group 11 " Group 6 " Group 12 Musi być zdefiniowany adres dla grupy. Synchronizacja zegara (parametr specyficzny stacji) " Clock synchronization B-14 P / / AFSV EN (PL)

33 Dodatek B - Lista sygnałów Transmisja komend (parametr specyficzny obiektu) " Direct command transmission Select and execute command Direct set point command transmission Select and execute set point command C_SE ACTTERM used " No additional definition Short pulse duration (Execution duration determined by a system parameter in the outstation) Long pulse duration (Execution duration determined by a system parameter in the outstation) Persistent output Transmisja Integrated Totals (parametr specyficzny obiektu lub stacji) Counter request " General request counter " Counter freeze without reset " Request counter group 1 Counter freeze with reset " Request counter group 2 Counter reset " Request counter group 3 Adreses per group have to be specified " Request counter group 4 P / / AFSV EN (PL) B-15

34 Dodatek B - Lista sygnałów Ładowanie parametrów (parametr specyficzny obiektu) " Threshold value Smoothing factor Low limit for transmission of measured value High limit for transmission of measured value Aktywizacja parametru (parametr specyficzny obiektu) Act/deact of persistent cyclic or periodic transmission of the Adresed object Transmisja pliku (parametr specyficzny stacji) File transfer in monitor direction] F_FR_NA_1 File transfer in control direction] F_FR_NA_1 B-16 P / / AFSV EN (PL)

35 Dodatek B - Lista sygnałów B.3 Interfejs komunikacyjny wg IEC Rozdział zawiera sekcję 8 of IEC , włączając informacje stosowalne dla PQ 7x2. B.3.1 Współpraca elementów systemu B Warstwa fizyczna B Interfejs elektryczny " EIA RS 485 " No. of loads 32 for one device Uwaga: EIA RS 485 definiuje obciążenia w taki sposób, że 32 z nich mogą pracować w jednej linii. Szczegóły w EIA RS 485, Sekcja 3. B Interfejs optyczny " Glass fiber " Plastic fiber " F-SMA connector BFOC/2.5 connector B Szybkość transmisji " bit/s " bit/s P / / AFSV EN (PL) B-17

36 Dodatek B - Lista sygnałów B Warstwa łącza Brak opcji wyboru dla warstwy łącza. B Warstwa aplikacji B Tryb transmisji dla danych aplikacji Tryb 1 (mniej znaczący oktet najpierw), jak zdefiniowano w ustępie 4.10 normy IEC , jest używany wyłącznie w tym standardzie B Wspólny adres ASDU " One COMMON ADRES of ASDU (identyczny jak dla adresu stacji) More than one COMMON ADRES of ASDU B Wybór numerów standardu informacji w kierunku nadzoru. B INF Funkcje systemu w kierunku nadzoru Opis " <0> End of general interrogation " <0> Time synchronization " <2> Reset FCB " <3> Reset CU " <4> Start / restart <5> Power on B-18 P / / AFSV EN (PL)

37 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki stanu w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <16> Auto-recloser active <17> Teleprotection active " <18> Protection active MAIN: Protection enabled " <19> LED reset MAIN: Reset indicat. USER " <20> Monitor direction blocked COMM1: Sig./meas.val.block. " <21> Test mode MAIN: Test mode <22> Local parameter setting " <23> Characteristic PSS: PS 1 active " <24> Characteristic PSS: PS 2 active " <25> Characteristic PSS: PS 3 active " <26> Characteristic PSS: PS 4 active " <27> Auxiliary input LOGIC: Input 1 EXT " <28> Auxiliary input LOGIC: Input 2 EXT " <29> Auxiliary input LOGIC: Input 3 EXT " <30> Auxiliary input LOGIC: Input 4 EXT 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). P / / AFSV EN (PL) B-19

38 Dodatek B - Lista sygnałów B Sygnały nadzoru (Supervision Indications) w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <32> Measurand supervision I <33> Measurand supervision V <35> Phase sequence supervision " <36> 1 Trip circuit supervision SFMON: Relay Kxx faulty <37> I>> back-up operation " <38> VT fuse failure MAIN: M.c.b. trip V EXT " <39> Teleprotection disturbed PSIG: Telecom. faulty " <46> Group warning SFMON: Warning (relay) " <47> Group alarm MAIN: Blocked/faulty 1 Zawartość komunikatu jest formowana z działania OR na sygnałach indywidualnych B-20 P / / AFSV EN (PL)

39 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki zwarcia doziemnego w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <48> Earth fault L MAIN: Ground fault A <49> Earth fault L MAIN: Ground fault B <50> Earth fault L MAIN: Ground fault C <51> Earth fault forward, i.e. line MAIN: Gnd. fault forw./ls <52> Earth fault reverse, i.e. busbar MAIN: Gnd. fault backw./bs 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). P / / AFSV EN (PL) B-21

40 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki zakłócenia w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 INF Semantyka Określniki jak w liście adresowej urządzenia <64> Start /pick-up L MAIN: Starting A <65> Start /pick-up L MAIN: Starting B <66> Start /pick-up L MAIN: Starting C <67> Start /pick-up N MAIN: Starting GF " <68> General trip MAIN: Gen. trip command 1 <69> Trip L1 <70> Trip L2 <71> Trip L3 <72> Trip I>> (back-up operation) <73> Fault location X in ohms FT_DA: Fault react., prim. <74> Fault forward/line SCDD: Fault P forward <75> Fault reverse/busbar SCDD: Fault P backward <76> Teleprotection signal transmitted PSIG: Send (signal) <77> Teleprotection signal received PSIG: Receive (signal) <78> Zone 1 <79> Zone 2 <80> Zone 3 <81> Zone 4 <82> Zone 5 1 Używane są różne elementy opisowe, na przykład w IEC Aneks A (raczej faza A niż L1). B-22 P / / AFSV EN (PL)

41 Dodatek B - Lista sygnałów Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <83> Zone 6 " <84> General start/pick-up MAIN: General starting <85> Breaker failure " <86> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 1 " <87> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 2 " <88> Trip measuring system L DIFF: Trip signal 3 <89> Trip measuring system E <90> Trip I> <91> Trip I>> <92> Trip IN> <93> Trip IN>> P / / AFSV EN (PL) B-23

42 Dodatek B - Lista sygnałów B Wskaźniki SPZ w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <128> CB on by AR ARC: (Re)close signal HSR <129> CB on by long-time AR ARC: (Re)close signal TDR <130> AR blocked ARC: Not ready B Pomiary w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <144> 1 Measurand I <145> 2 Measurands I, V <146> 3 Measurands I, V, P, Q <147> 4 Measurands I N, V EN <148> 5 Measurands I L1,2,3, V L1,2,3, P, Q, f 1 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.1 per IEC" 2 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.2 per IEC" 3 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.3 per IEC" 4 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 3.4 per IEC" 5 Tylko gdy COMM1: Transm. enab. cycl. data ustawiono na "ASDU 9 per IEC B-24 P / / AFSV EN (PL)

43 Dodatek B - Lista sygnałów B Funkcje ogólne w kierunku nadzoru Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka <240> Read headings of all defined groups <241> Read values or attributes of all entries of one group <243> Read directory of a single entry <244> Read value or attribute of a single entry <245> End of general interrogation of generic data <249> Write entry with confirmation <250> Write entry with execution <251> Write entry aborted P / / AFSV EN (PL) B-25

44 Dodatek B - Lista sygnałów B Wybór numerów standardu informacji w kierunku sterowania B Funkcje systemu w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka " <0> Initiation of general interrogation " <0> Time synchronization B Ogólne komendy w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 Określniki jak w liście adresowej urządzenia INF Semantyka <16> Auto-recloser on/off ARC: General enable USER <17> Teleprotection on/off PSIG: General enable USER " <18> Protection on/off MAIN: Protection enabled " <19> LED reset MAIN: Reset indicat. USER " <23> 1 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <24> 2 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <25> 3 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER " <26> 4 Activate characteristic PSS: Param.subs.sel. USER 1 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 1" [bank nastaw nr 1] 2 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 2" [bank nastaw nr 2] 3 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 3" [bank nastaw nr 3] 4 Przełącza PSS: Select PS USER [wybrany bank nastaw] na "Parameter set 4" [bank nastaw nr 4] B-26 P / / AFSV EN (PL)

45 Dodatek B - Lista sygnałów B Funkcje ogólne w kierunku sterowania Określniki jak w IEC Sekcja 8 INF Semantyka <240> Read headings of all defined groups <241> Read values or attributes of all entries of one group <243> Read directory of a single entry <244> Read value or attribute of a single entry <245> General interrogation of generic data <248> Write entry <249> Write entry with confirmation <250> Write entry with execution <251> Write entry abort P / / AFSV EN (PL) B-27

46 Dodatek B - Lista sygnałów B Podstawowe funkcje aplikacji " Test mode " Blocking of monitor direction " Disturbance data Generic services " Private data B Różne Wartości mierzone są przesyłane zarówno przez ASDU 3 i ASDU 9. Jak określono w rozdziale , maksymalna MVAL może być zarówno 1.2 jak i 2.4 razy większa od normy. W ASDU 3 i ASDU 9, różne normy nie mogą być użyte, innymi słowy, jest tylko jeden wybór dla każdego wielkości mierzonej. Pomiary Wartość mierzona Maks. MVAL = wart. nom. mnożona przez Określniki jak w IEC Sekcja 8 1 Określniki jak w liście adresowej urządzenia 1.2 lub 2.4 Current L1 Current A " Current L2 Current B " Current L3 Current C " Voltage L1-E Voltage A-G " Voltage L2-E Voltage B-G " Voltage L3-E Voltage C-G " Active power P Active power P " Reactive power Q Reactive power Q " Frequency f Frequency f " Voltage L1-L2 Voltage A-B " 1 IEC Aneks A (raczej faza A niż L1).. B-28 P / / AFSV EN (PL)

47 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List Opis Kolumna "Zmiana" on: "on" (on-line) oznacza wartość, którą można zmienić przy odblokowanym zabezpieczeniu. off: "off" (off-line) oznacza wartość, której zmiana wymaga zablokowania zabezpieczenia [ ]=0. -: "-" oznacza, że wartości tej nie można zmienić. Kolumna "Zakres wartości" Nastawa domyślna jest podkreślona. Kolumna "Jednostka lub znaczenie" Reset: Licznik, wartość pomiarowa, itp. mogą być kasowane niezależnie : Licznik, wartość pomiarowa, itp. może być zerowane poprzez adres [xxx yyy (np. adres [ ]). P): Zmiana wartości jest chroniona przez hasło. 28 out of n: Z tabeli wyborów zawierającej n sygnałów, może być wybrane 28 ( dla przedstawionego przykładu). Grupy funkcyjne ARC: Automatyka SPZ BUOC: Rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe CBF: Zabezpieczenie od uszkodzenia łącznika CMD_1: Komenda jednobitowa COMM1: "Logiczne" łącze komunikacyjne 1 COMM2: "Logiczne" łącze komunikacyjne 1 COUNT: Licznik binarny DEV01 / Urządzenie zewnętrzne 01 do 10 DEV10: DIST: Zabezpieczenie odległościowe DTOC: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-niezależnej DVICE: Device f<>: Zabezpieczenie częstotliwościowe FT_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach FT_RC: Rejestracja zakłóceń GF_DA: Gromadzenie danych o zakłóceniach doziemnych GF_RC: Rejestracja zdarzeń doziemnych GFDSS: Określanie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu ustalonego GFSIG: Praca współbieżna zabezpieczenia ziemnozwarciowego GFDSS GFTRP: Wyłączanie zwarć doziemnych IDMT: Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce prądowo-zależnej ILOCK: Logika blokad łączeniowych INP: Wejście dwustanowe (sygnałowe) IRIGB: Interfejs IRIG-B LED: Wskaźniki LED LIMIT: Kontrola wartości granicznych LOC: Lokalny panel sterowania LOGIC: Programowalna logika MAIN: Funkcja główna MCMON: Kontrola obwodów pomiarowych MEASI: Wejście danych pomiarowych MEASO: Wyjście danych pomiarowych MT_RC: Rejestracja sygnałów kontrolnych OL_DA: Gromadzenie danych przeciążeniowych OL_RC: Rejestracja zdarzeń przeciążeniowych OP_RC: Rejestracja danych operacyjnych OUTP: Wyjście przekaźnikowe P<>: Zabezpieczenie mocowe PC: Łącze PC PSIG: Praca współbieżna (telezabezpieczenie) PSS: Bank nastaw SFMON: Samokontrola SIG_1: Sygnał jednobitowy SOTF: Zabezpieczenie od załączenia na zwarcie TGFD: Określenie kierunku zwarcia doziemnego na podstawie parametrów stanu przejściowego P / / AFSV DE (PL)/EN E-1

48 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List Key "Change" Column on: off: "on" (on-line) means that the value can be changed even when the protective function is enabled. "off" (off-line) means that the value can be changed provided that the protective function is disabled. -: "-" means that the value cannot be modified by control action. "Range of Values" Column The default setting is underlined. "Unit or Meaning" Column The default setting is underlined. "Remarks" Column Reset: The counter, measured value, etc. can be reset separately : The counter, measured value, etc. can be reset via address xxx yyy (address in this example). P): The value change is password-protected. 28 out of n: From the selection table containing n entries, 28 entries (in this example) may be selected. Function Groups ARC: Auto-reclosing control BUOC: Backup overcurrent-time protection (Backup DTOC) CBF: Circuit breaker failure protection CMD_1: Single-pole commands COMM1: Logical communication interface 1 COMM2: Logical communication interface 2 COUNT: Binary counts DEV01 External device 1 to 10 to DEV10: DIST: Distance protection DTOC: Definite-time overcurrent protection DVICE: Device f<>: Over-/underfrequency protection FT_DA: Fault data acquisition FT_RC: Fault recording GF_DA: Ground fault data acquisition GF_RC: Ground fault recording GFDSS: Ground fault direction determination using steady-state values GFSIG: Ground fault protection signaling GFTRP: Ground fault tripping IDMT: Inverse-time overcurrent protection ILOCK: Interlocking logic INP: Binary input IRIGB: IRIG-B interface LED: LED indicators LIMIT: Limit value monitoring LOC: Local control panel LOGIC: Logic MAIN: Main function MCMON: Measuring-circuit monitoring MEASI: Measured data input MEASO: Measured data output MT_RC: Monitoring signal recording OL_DA: Overload data acquisition OL_RC: Overload recording OP_RC: Operating data recording OUTP: Binary output P<>: Power directional protection PC: PC link PSIG: Protective signaling PSS: Parameter subset selection SFMON: Self-monitoring SIG_1: Single-pole signals SOTF: Switch on to fault protection TGFD: Transient ground fault direction determination THERM: Thermal overload protection V<>: Time-voltage protection E-2 P / / AFSV DE (PL)/EN

49 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-3 Par/Kenn // Par/DvID E 1 Parametry / Parametrys E 1.1 Identyfikacja urządzenia / Device Identification GERÄT: Gerätetyp - PX 439 DVICE: Device type GERÄT: Softwarestand DVICE: Software version nicht eingemessen / Not measured Überlauf / Overflow GERÄT: SW Datum tt.mm.jj DVICE: SW date dd.mm.yy GERÄT: SW-Stand Kommu DVICE: SW version communic. nicht eingemessen / Not measured GERÄT: Sprachversion DVICE: Language version GERÄT: Textvers.Datenmodell DVICE: Text vers.data model GERÄT: F-Nummer - 6.xxxxxx.x DVICE: F number GERÄT: Bestell-Nr DVICE: Order No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 1 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 2 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 3 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 4 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 5 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 6 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 7 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 8 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 9 off DVICE: Order ext. No. 9

50 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-4 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 10 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 11 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 12 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 13 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 14 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 15 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 16 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 17 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 18 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 19 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 20 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 21 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 22 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 23 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 24 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 25 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 26 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Best.-Anh.-Nr. 27 off DVICE: Order ext. No GERÄT: Baust.var. Platz 1-66 Baustein P: DVICE: Module var. slot 1 Module P:

51 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-5 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Baust.vers. Platz 1 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 1 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz nicht bestückt 401 DVICE: Module var. slot 2 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 2 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 2 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 3-20 Baustein N: DVICE: Module var. slot 3 Module N: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 3 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 3 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 4-97 Baustein T: DVICE: Module var. slot 4 Module T: Baustein T: Module T: GERÄT: Baust.vers. Platz 4 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 4 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz nicht bestückt 401 DVICE: Module var. slot 5 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 5 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 5 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 6-40 Baustein X: DVICE: Module var. slot 6 Module X: nicht bestückt 402 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 6 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 6 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted

52 Dodatek E / Appendix E - Lista adresów / Address List E-6 Par/Kenn // Par/DvID GERÄT: Baust.var. Platz 7-40 Baustein X: DVICE: Module var. slot 7 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 7 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 7 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 8-21 Baustein Y: DVICE: Module var. slot 8 Module Y: Baustein X: Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 8 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 8 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz 9-4 Baustein V: DVICE: Module var. slot 9 Module V: Baustein V: Module V: nicht bestückt 402 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 9 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 9 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz Baustein X: DVICE: Module var. slot 10 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted GERÄT: Baust.vers. Platz 10 - s. Auswahltabelle F 571 DVICE: Module vers. slot 10 see selection table F nicht bestückt 27 Not fitted GERÄT: Baust.var. Platz Baustein X: DVICE: Module var. slot 12 Module X: nicht bestückt 401 Not fitted 402

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3 Przepływomierz elektromagnetyczny Firma ABB ABB Automation jest uznanym, światowym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją urządzeń do

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12 I 269 PL GB 0310 DMG200 DMG210 PL Miernik cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG200 DMG210 Digital multimeter INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! NaleŜy dokładnie zapoznać się z poniŝsza instrukcją przed instalacją lub

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 Dokumentacja techniczna Przed montażem i pierwszym uruchomieniem bezwzględnie należy zapoznać się z poniższą dokumentacją dotyczącą: POSIDRIVE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit K. Gontarz et al. Acta Energetica 1/18 (2014) 40 50 The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit Authors Kamil Gontarz Ryszard Kowalik Désiré D. Rasolomampionona Marcin Januszewski Keywords

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Edition Configuration pl Podręcznik użytkownika Access Professional Edition 2.1 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 5 1.1 Logowanie użytkownika 8 1.2 Menu i pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays

Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays Authors Emil Bartosiewicz Ryszard Kowalik Marcin Januszewski Keywords power system protection,

Bardziej szczegółowo

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend

MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend MDS POSIDRIVE MDS 5000 Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend Zalecane jest przeczytane i stosowanie się do dokumentacji POSIDRIVE MDS 5000 przed wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin...

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin... SPIS TREŚCI 1 Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników SIMATIC S7-200 2 str 1 1 Podstawowe dane techniczne sterowników 2 str 1 2 Opis wskaźników stanu 3 str 1 3 Numeracja wejść/wyjść sterownika 4 str

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL Przewodnik Treningowy Sucosoft S 40 Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL 1 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! Przed rozpoczęciem instalacji należy: Odłączyć zasilanie od urządzenia.

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. CR monitor. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CR monitor Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby CR Monitor, których deklaracja niniejsza dotyczy,

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo