Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)"

Transkrypt

1 Umowa (Projekt) Załącznik nr 6 do Siwz nr zawarta w dniu 20 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu Mikołowskiego, Henryk Zawiszowski - Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego zwanym dalej Zamawiającym a. - wpisaną w KRS pod numerem... reprezentowaną przez:.. wyłonioną na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia 10 szkoleń z zakresu określonego w 1 pkt. 2 w ramach projektu Kompetentni w administracji wdrażanie kadr jednostek samorządu terytorialnego Powiatu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z. 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę ma rzecz Zamawiającego następujących usług: przeprowadzenia 10 szkoleń o charakterze modułowym z następującego zakresu: a) Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; b) Rozwój osobisty i autoprezentacja; c) Zarządzanie organizacją pracy; d) Zarządzanie zasobami ludzkimi; e) Ocena pracownicza i sposoby motywacji; f) Obsługa klienta; g) Public relations; h) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych; i) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie; j) Administrator sieci komputerowych; 3. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. a), e), f), i), mają charakter stacjonarny, odbywać się będą: 1

2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie powiatu mikołowskiego w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach; 4. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. h), j) mają charakter stacjonarny, odbywać się będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie powiatu mikołowskiego lub w najbliższej okolicy do 20 km od miasta Mikołów w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach; 5. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. b), c), d), g) mają charakter wyjazdowy, odbywać się będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, na terenie województwa śląskiego, w odległości nie większej niż 100 km od miasta Mikołów, w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach. 6. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. a), e), f), i) zobowiązuje się: zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: - rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. - sale wykładowe wyposażone w minimum 20 miejsc szkoleniowych, - catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, - swobodny dostęp do sanitariatów; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci opracowań realizowanych treści programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, 2

3 dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; zapewnić każdorazowy transport poszczególnych grup na miejsce szkolenia i z powrotem; 7. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. h), j) zobowiązuje się: zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: - rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. - zapewnić niezbędny sprzęt z oprogramowaniem (1 stanowisko dla 1 uczestnika), umożliwiający przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów; - sale wykładowe wyposażone w minimum 15 miejsc szkoleniowych, - catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, - swobodny dostęp do sanitariatów; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych bloków tematycznych w postaci opracowań realizowanych treści programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3

4 min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z ; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; zapewnić każdorazowy transport uczestników na miejsce szkolenia z siedzib sześciu urzędów tam i z powrotem; 8. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. b), c), d), g) zobowiązuje się zapewnić: sale wykładowe w hotelu/ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie/gospodarstwie agroturystycznym w standardzie minimum 2 gwiazdek kategorii turystycznej zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego w odległości nie większej niż 100 km od Miasta Mikołów; Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja 2 noclegi na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy - 1 nocleg na każdą grupę 15 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Public Relations - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, każdorazowy transport uczestników szkoleń z siedzib 6 urzędów na miejsce realizacji szkoleń tam i z powrotem; profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia, pełne wyżywienie dla uczestników warsztatów dla pełnego dnia wyjazdowego w postaci: śniadanie, obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach warsztatów (woda mineralna, soki, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki), kolacja; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci opracowań realizowanych treści 4

5 programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; 9. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego propozycji miejsca realizacji poszczególnych szkoleń oraz nazwisk i referencji wykładowców w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia a także szczegółowego programu każdego z modułów ( 1 ust. 2 lit. a do j) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem ich realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 od daty podpisania umowy do dnia r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. 5

6 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych szkoleń w terminach: Moduł 1). Ochrona danych osobowych i. informacji niejawnych 2) Rozwój osobisty i autoprezentacja 3) Zarządzanie organizacją pracy 4) Zarządzanie zasobami ludzkimi 5) Ocena pracownicza i sposoby motywacji 6) Obsługa klienta 7) Public Relations 8) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych 9) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie 10) Administrator sieci komputerowych Termin rozpoczęcia Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Termin zakończenia Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania dokładnych terminów szkoleń nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia grupy szkoleniowej. 4. Wymienione w 1 ust. 2 lit. a) b), c), d),e), f), g), h) i), j) szkolenia będą przeprowadzane w następujący sposób: 6

7 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych dla 4 grup 12 osobowych (łącznie 48 osób), realizowane w ciągu 1 dnia przypadającego na 1 grupę (łącznie 32 godziny szkoleniowe); Rozwój osobisty i autoprezentacja dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (24 godziny na 1 grupę; łącznie 48 godzin szkoleniowych), Zarządzanie organizacją pracy dla 2 grup 15-osobowych (łącznie 30 osób), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (16 godzin na grupę; łącznie 32 godziny szkoleniowe); Zarządzanie zasobami ludzkimi dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (łącznie 32 godziny szkoleniowe); Ocena pracownicza i sposoby motywacji dla 2 grup 12 osobowych ( łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 1 dnia ( 8 godzin na grupę; łącznie 16 godzin; Obsługa klienta dla 4 grup 12 osobowych (łącznie 48 osób), realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych (24 godziny na grupę; łącznie 96 godzin); Public Relations dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osoby), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę ( 16 godzin na grupę; łącznie 32 godziny szkoleniowe); Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej, realizowane w ciągu 13 dni (łącznie 104 godziny); Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie dla 2 grup szkoleniowych 12 osobowych, realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych (24 godziny na grupę; łącznie 48 godzin); Administrator sieci komputerowych dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej, realizowane w ciągu 23 dni (łącznie 184 godziny); 3 Zakres merytoryczny szkoleń winien obejmować następujące zagadnienia: a) Szkolenie Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych : Część I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 1. Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. 2. Prawo do informacji a ochrona prywatności (zakres prawa do prywatności). 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dane zwykłe i sensytywne). 4. Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora. 5. Przetwarzanie danych kadrowych: pracodawca jako szczególny administrator danych osobowych, archiwizacja danych. 6. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7. Odpowiedzialność administratora danych oraz innych osób przetwarzających dane. 8. Przekazywanie danych osobowych za granicę. 7

8 9. Prawidłowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. 10. Jak prawidłowo sporządzać wnioski rejestracyjne.. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych: wymogi ogólne, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 12. Prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji. 13. Metody przeprowadzania audytu systemów przetwarzających dane osobowe. 14. Naruszenia ustawy odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna. 15. Jakie zmiany zawiera projekt nowelizacji? Możliwość nakładania kar przez GIODO i inne ważne zmiany 16. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 17. Dane osobowe a informacje publiczne. 18. Zasady odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Część II - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWYCH: 1. Źródła prawa i słowniczek pojęć. 2. Zakres podmiotowy ustawy. 3. Warunki uzyskania dostępu do informacji niejawnych. 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych. 5. Sposób oznaczania materiałów klauzulami tajności. 6. Skutki przyznania materiałom klauzuli tajności. 7. Miejsce i sposób wykonywania informacji niejawnych. 8. Wykonywanie informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. 9. Obieg informacji zastrzeżonych: ewidencjonowanie, przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie, niszczenie. 10. Obieg informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej.. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 12. Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych. 13.Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa, najczęstsze przypadki naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 14. Postępowania sprawdzające oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego. 15. Kierunki nowelizacji ustawy. a) Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja : 1. Skuteczna komunikacja w grupie; 2. Negocjacje; 3. Autoprezentacja; 4. Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego; 5. Techniki budowania pewności siebie; 6. Określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji; 7. Wystąpienia publiczne - zasady prezentacji siebie i tematu; 8. Skuteczne przekonywanie i perswazja; 9. Techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem; 8

9 10. Wpływ na odczucia uczestników;. Elementy autoprezentacji w czasie wystąpień - język ciała; 12. Trening asertywności; 13. Zarządzanie czasem; 14. Savoir-vivre w administracji; 15. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów w zespołach; 16. Trening umiejętności wychowawczych. b) Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy : 1. Analiza czasu i zarządzanie czasem; 2. Proces wytyczania celów i priorytetów; 3. Zasady zarządzania priorytetami; 4. Efektywne zarządzanie swoja pracą w planowaniu przebiegu dnia; 5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie; 6. Delegowanie zadań; 7. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu; c) Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi : 1. Rekrutacja, selekcja i strategia personalna w urzędzie administracji publicznej; 2. Komunikacja interpersonalna; 3. Planowanie i system szkoleń; 4. Prawo pracy i ustawa o pracownikach samorządowych; 5. Systemy motywacji pracowników urzędów administracji publicznej; 6. Nowoczesne regulaminy organizacyjne w urzędzie samorządowym.. d) Szkolenie Ocena pracownicza i sposoby motywacji : 1. Pierwsza ocena pracowników administracji samorządowej; 2. Ocena okresowa pracowników administracji samorządowej; 3. Indywidualny program rozwoju zawodowego; 4. Ocena okresowa wśród innych narzędzi motywowania pracowników; 5. Kompetencje komunikacyjne niezbędne podczas rozmowy oceniającej; 6. System rozwoju kompetencji a ocena okresowa pracowników; 7. Asertywność i błędy w ocenianiu pracowników; e) Szkolenie Obsługa klienta : 1. Współczesny klient urzędu administracji publicznej i jego wymagania; 2. Budowanie wizerunku urzędu i profesjonalnego pracownika; 3. Komunikacja z klientem; 4. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem; 9

10 5. Etapy procesu obsługi klienta; 6. Najczęstsze błędy popełniane w procesie obsługi klienta i ich eliminowanie; 7. Trudne sytuacje w obsłudze klienta; 8. Podstawy asertywności w pracy w trudnych sytuacjach z klientem; 9. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem; 10. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych; f) Szkolenie Public Relations : 1. Planowanie strategii PR urzędu administracji publicznej; 2. Identyfikacja wizualna urzędu; 3. Narzędzia PR; 4. Kontakty z mediami. g) Szkolenie Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych : Corel Draw 1. Pojęcie grafiki wektorowej 2. Zastosowania programu 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Tworzenie nowego dokumentu, zapisywanie zmian. 5. Rysowanie (krzywe, obiekty zamknięte) 6. Praca z kolorami (palety kolorów, kolory linii, obrysu, wypełnienia, wypełnienia interakcyjne, tekstury, desenie) 7. Transformacje obiektów (rozmiar, położenie, klonowanie) 8. Zmiana ustawień strony 9. Wyrównywanie obiektów (prowadnice, siatki) 10. Grupowanie, scalanie i łączenie obiektów. Praca z warstwami 12. Krzywe Beziera (rysowanie, edycja węzłów, modyfikacja kształtów) 13. Wstawianie bloków tekstowych 14. Efekty specjalne 15. Drukowanie Corel Photo-Paint 1. Pojęcie grafiki bitmapowej 10

11 2. Obrazy bitmapowe zdjęcia cyfrowe, parametry obrazka, otwieranie, zapisywanie obrazków 3. Zastosowania programu 4. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 5. Zmiana podstawowych parametrów obrazu (wielkość, format) 6. Korekcja obrazu (histogram, krzywa tonalna, barwa i nasycenie) 7. Retusz fotografii cyfrowych (narzędzia retuszu, pędzel efektów, klonowanie, rozpylacze) 8. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 9. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 10. Wprowadzanie tekstu. Zastosowanie filtrów 12. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych Adobe Photoshop 1. Wprowadzenie do programu 2. Porównanie możliwości programu z Corel Photo-Paint 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Retusz fotografii cyfrowych 5. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 6. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 7. Wprowadzanie tekstu 8. Zastosowanie filtrów 9. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych i) Szkolenie Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie : 1. Integracja katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w ramach zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2. Tworzenie zintegrowanych portali usługowych umożliwiających dostęp do metadanych i danych katastralnych w ramach tworzonej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej; 3. Prognozowanie, modelowanie oraz reagowanie na nowe potrzeby użytkowników (np. rejestracja praw do nieruchomości z uwzględnieniem położenia pod lub nad powierzchnią); 4. Optymalizacja czasu trwania i kosztów procedur rejestracyjnych nieruchomości; 5. Budowa skutecznej i efektywnej instytucji katastru, gromadzącej jednolite i

12 aktualne dane, dostępne dla uczestników rynku europejskiego, z praktycznym zastosowaniem do e-administracji, z wdrażaniem e-usług i e-płatności. j) Szkolenie Administrator sieci komputerowych Microsoft : Szkolenie MS TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows: 1. Wstęp do TCP/IP 2. Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP 3. Adresowanie IP 4. Podział na podsieci 5. Trasowanie pakietów IP 6. Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 7. Rozwiązywanie nazw hostów 8. Funkcje i działanie DNS (Domain Name System) 9. Konfiguracja klienta i usługi DNS 10. Omówienie procesu dostarczania pakietów IP. Omówienie rozwiązywania nazw NetBIOS 12. Zastosowania usługi WINS (Windows Internet Name Service) Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services: 1. Implementacja Active Directory Domain Services 2. Konfiguracja DNS dla Active Directory Domain Services 3. Zarządzanie obiektami i zaufaniem 4. Konfiguracja lokacji (sites) i replikacji 5. Tworzenie i konfiguracja Group Policy 6. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika przy pomocy Group Policy 7. Implementacja zabezpieczeń przy pomocy Group Policy 8. Monitorowanie Active Directory Domain Services 9. Utrzymywanie AD DS (backup, odtwarzanie autorytatywne, migawki) 10. Rozwiązywanie problemów z AD, DNS i replikacją. Rozwiązywanie problemów z Group Policy Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory: 12

13 1. Wstęp do IDA (Zarządzanie dostępem i tożsamością) 2. Konfiguracja AD CS (Active Directory Certificate Services) 3. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami 4. Konfiguracja AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) 5. Konfiguracja AD FS (Active Directory Federation Services) 6. Konfiguracja AD RMS (Active Directory Rights Management Services) 7. Utrzymywanie usług związanych z zarządzaniem dostępem 8. Rozwiązywanie problemów z IDA Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure: 1. Instalacja i konfiguracja Windows Server Konfiguracja i zarządzanie usługą DNS 3. Konfiguracja i zarządzanie usługą WINS 4. Konfiguracja i zarządzanie usługą DHCP 5. Konfiguracja i zarządzanie IPv6 TCP/IP 6. Konfiguracja i zarządzanie routingiem i zdalnym dostępem 7. Zarządzanie rolą Network Policy Server 8. Konfiguracja NAP (Network Access Protection) 9. Konfiguracja i zarządzanie IPsec 10. DFS (Distributed File System). Zarządzanie technologiami składowania danych 12. Konfiguracja zabezpieczania danych i ich dostępności 13. Bezpieczeństwo serwera Szkolenie MS Planning and Administering Windows Server 2008 Servers: 1. Planowanie wdrożenia Windows Server Migracja serwera 3. Planowanie wdrożenia ról Windows Server Planowanie zmian konfiguracji Windows Server Zarządzanie bezpieczeństwem Windows Server Planowanie wdrożenia roli serwera aplikacji 13

14 7. Planowanie wysokiej dostępności Windows Server Utrzymywanie Windows Server Utrzymywanie Distributed File Servces (DFS) na Windows Server Planowanie strategii kopii zapasowych Windows Server Zarządzanie odtwarzaniem kopii zapasowych 12. Monitorowanie Windows Server Rozwiązywanie problemów sprzętowych Windows Server Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem 15. Rozwiązywanie problemów sieciowych 4 W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w 2 ust.3, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie Osoby do kontaktów: ze strony Zamawiającego: Marek Popek (tel ) ; ze strony Wykonawcy:... / imię i nazwisko pracownika instytucji szkolącej nr telefonu/. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem osób trzecich w sprawie podejmowanych działań wynikających z umowy (m.in. powziętych danych osobowych uczestników szkolenia) Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli.. zł brutto (słownie: złotych) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z następujących części: a. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. a), które wynosi.zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:...złotych), b. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. b), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł. (słownie:.złotych), c. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. c), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), 14

15 d. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. d), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:....złotych), e. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. e), które wynosi. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), f. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. f), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), g. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. g), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), h. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. h), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), i. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. i), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), j. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. j), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 ust.1 odpowiada rzeczywistej liczbie osób przeszkolonych w każdym z modułów, zgodnie z kwotami wymienionych w ust. 2 pkt. a-j. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w 3 niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu Ceny jednostkowe za poszczególne moduły szkoleń, o których mowa w 1 ust. 2 wypełnione są w załączniku do niniejszej umowy. 2. Cena za przedmiot umowy obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług określonych w umowie. 3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników szkoleń żadnych opłat. 4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturą VAT. 5. Faktury wystawione zostaną po przeprowadzeniu szkolenia każdej grupy szkoleniowej osobno, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem płatności. 6. Podstawę do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia stanowią dokumenty przekazane po zakończeniu szkoleń przez Wykonawcę 15

16 Zamawiającemu wymienione w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. 7. Zapłata za wykonaną usługę szkoleniową będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na poniższe konto bankowe Wykonawcy 8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji realizacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez Koordynatora projektu: a. listy obecności uczestników, b. ankiety, c. wykaz prowadzonych w ramach szkolenia zajęć, ze wskazaniem dat i godzin ich prowadzenia oraz z podpisami członków kadry dydaktycznej potwierdzających realizację poszczególnych zajęć, d. rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, e. rejestr wydanych materiałów szkoleniowych, f. inne dokumenty z jakimi zwróci się Zamawiający do Wykonawcy o wypełnienie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji przedmiotu umowy a także po jej zakończeniu. 3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji szkolenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu. 6. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaną umową, w tym dokumentów finansowych W przypadku stwierdzenia realizacji zamówienia niezgodnie z niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do wykonania konkretnego modułu lub modułów. 2. W razie stwierdzonego i uzasadnionego przez Zamawiającego pisemnie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie jednego lub kilku modułów Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % kosztów danego modułu określonego w 6 ust. 2 umowy. 16

17 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej Wykonawcy zapłaty. 4. Za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia tj. każdej grupy szkoleniowej 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust.2 za każdy dzień opóźnienia (zgodnie z harmonogramem). 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty umowy. 6. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem zapłaty. 7. Przez nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności realizację usługi niezgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz nieprawidłowości we wszelkich wymaganych niniejszą umową i przekazanych Zamawiającemu dokumentach. 8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonania przedmiotu umowy określonego w Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania logo Zamawiającego i oznaczania dokumentów dotyczących szkolenia według Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie Kompetentni w administracji wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji i oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony są szkolenia będące przedmiotem umowy, informować beneficjentów ostatecznych o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia określonego w Umowie o dofinansowanie Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do 17

18 informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem. 2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności gospodarczej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę liczebności grup szkoleniowych w zakresie poszczególnych modułów wskazanych w 2 ust.3 niniejszej umowy przedmiot zamówienia oraz 5 umowy, co może być spowodowane przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział w szkoleniu. Jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa w szkoleniu, a nieobecnych Wykonawca nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy: gdy wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy, nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji umowy, gdy wystąpią okoliczności po stronie Wykonawcy skutkujące koniecznością zmiany miejsca szkolenia, Zamawiający może wyrazić zgodę na taką zmianę, jeżeli Wykonawca zapewni standard warunków nie gorszy niż w miejscu szkolenia przedstawionym pierwotnie przez Wykonawcę, gdy nastąpią zmiany terminów szkoleń (wg harmonogramu), gdy nastąpi zmiana przedmiotu umowy w szczególności dot. względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych Zamawiający może wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu umowy, inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla zamawiającego, i które nie są zmianami istotnymi. 4. Zmiana osób przewidzianych do nadzorowania przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do umowy Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a) został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawcę postawiono w stanie likwidacji lub gdy zaczął podlegać zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub stał się podmiotem postępowań o podobnym charakterze, 18

19 b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi szkolenia w terminie określonym w umowie, zaprzestał realizacji usługi lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową. 16 W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie wyłącznie w części odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz ze zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. Zamawiający Wykonawca 19

Umowa (Projekt) dla zadania II

Umowa (Projekt) dla zadania II Umowa (Projekt) dla zadania II Załącznik nr 8 do SIWZ nr zawarta w dniu 2012 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu Mikołowskiego,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie., reprezentowanym przez: 1...,

UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie., reprezentowanym przez: 1..., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁACZNIK NR 8 UMOWA nr.. zawarta w dniu 2009 r. w Strzyżowie pomiędzy Powiatem Strzyżowskim, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 Oznaczenie sprawy IPS.4011-3-1/13 zał. do SIWZ część 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 zawarta w Opolu, w dniu... 2013 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... W dniu... pomiędzy Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez:

Umowa nr... W dniu... pomiędzy Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Umowa nr... W dniu... pomiędzy Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez: Małgorzatę Kadłubowską dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul.

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11 zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19 REGON: 092368547 NIP: 562-15-37-868 zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zał. do SIWZ. Istotne postanowienia umowy cz.i Umowa Nr R.U. DOA-IV

Zał. do SIWZ. Istotne postanowienia umowy cz.i Umowa Nr R.U. DOA-IV Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ. Umowa. zawarta w dniu. roku pomiędzy

Projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ. Umowa. zawarta w dniu. roku pomiędzy Umowa. Projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski, Henryk Zawiszowski - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. / EFS / 2014

UMOWA NR. / EFS / 2014 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR. / EFS / 2014 Zawarta dnia.. roku w Przytyku, pomiędzy Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr Wzór umowy VI Pakiet Umowa nr Priorytet VII Działanie 7.1 Nazwa projektu Twój wybór Twoja szansa Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu... w.. pomiędzy: Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-39-105, zwanym

Bardziej szczegółowo

NIP: 573-230-29-50, REGON:

NIP: 573-230-29-50, REGON: Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Częstochowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moja droga do przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Moja droga do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa zlecenie/wzór zadanie nr 3 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Agnieszkę

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na realizację zajęć kompensacyjnych. zawarta w Szczecinie w dniu..r. pomiędzy:

Umowa nr na realizację zajęć kompensacyjnych. zawarta w Szczecinie w dniu..r. pomiędzy: Umowa nr na realizację zajęć kompensacyjnych zawarta w Szczecinie w dniu..r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. W. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr IR z dn r. Umowa nr - projekt

Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr IR z dn r. Umowa nr - projekt Umowa nr - projekt zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą w: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79, w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR...

WZÓR UMOWY UMOWA NR... WZÓR UMOWY UMOWA NR... Załącznik nr 7 zawarta w dniu - - 2011 roku w Parczewie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A, NIP 539-13-48-507, REGON 030239640

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dotyczy projektu: EUROALTERNATYWA 2 nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego realizowanego w ramach Działania 2.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR...

Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik nr 9 UMOWA O DZIEŁO NR... o wykonanie weryfikacji i/lub oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dnia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15,

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 Projekt umowy Umowa nr.. zawarta w Ropczycach w dniu... pomiędzy: Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez OR.272.10.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, a: reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą, 1 Umowa niniejsza została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR POIG/2014/6

UMOWA NR POIG/2014/6 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14 000, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr

Załącznik nr 2. Umowa Nr Załącznik nr 2 Szkolenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 zał. nr 1 do SIWZ UMOWA NR FK.272.13.2012 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Gmina Cisna ogłasza nabór osób

Gmina Cisna ogłasza nabór osób Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo