Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie"

Transkrypt

1 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować sprzęt komputerowy opisany poniżej, o minimalnych parametrach określonych w dalszej części tego dokumentu w następujących ilościach oraz we wskazanych jednostkach podległych Zamawiającego, będących jednocześnie Beneficjentami Ostatecznymi: a) 100 laptopów dla beneficjentów ostatecznych b) 25 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, klawiaturami i myszkami oraz opisanym dalej wyposażeniem dla wybranych jednostek podległych tj. 23 komputery zgodnie z opisem A i 2 komputery zgodnie z opisem B c) 6 drukarek Zamawiający wymagana, aby sprzęt komputerowy zawierał oznaczenie w postaci naklejki o wymiarach 7cm x 4 cm, zgodne z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu (Warszawa, kwiecień 2014). Wzór naklejki: Oznaczenie zamawianego sprzętu komputerowego wyżej określonym wzorem naklejki powinno być wykonane w sposób, który nie ogranicza funkcjonalności oznaczonego sprzętu oraz utraty jego gwarancji. 1. Lista Beneficjentów Ostatecznych w siedzibie których sprzęt komputerowy, opisany poniżej, o minimalnych parametrach określonych w dalszej części tego dokumentu zostanie zainstalowany: 1. Szkoła podstawowa nr 10 im. Jana Pawła (10 laptopów, oprogramowanie), Znak sprawy: WIN

2 2. Gimnazjum Publiczne Nr 1 im Noblistów Polskich (10 laptopów, oprogramowanie), 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki (10 laptopów, oprogramowanie), 4. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Pl Kościuszki 3 (10 laptopów, oprogramowanie), 5. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 13 (10 laptopów, oprogramowanie), 6. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. M. Skłodowskiej - Curie 5 (10 laptopów, oprogramowanie), 7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 (10 laptopów oprogramowanie), 8. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 (10 laptopów, oprogramowanie), 9. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących ul. Stacha Konwy 11 (10 laptopów, oprogramowanie), 10. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących ul. Kopernika 16 (10 laptopów, oprogramowanie), 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży (9 komputerów- komputer stacjonarny A-9 szt., 1 drukarka, oprogramowanie) MOPS, ul. Dworna 23B (4 komputery, 1 drukarka, oprogramowanie) Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 5 (3 komputery, oprogramowanie) Placówka Opiekuńcza Wychowawcza w Łomży, ul. Rybaki 14 (2 komputery, oprogramowanie) 12. Biblioteka Publiczna (16 komputerów(komputer stacjonarny A-14 szt., komputer stacjonarny B-2 szt.) 5 drukarek, oprogramowanie) ul. Długa 13 (8 komputerów-, 2 drukarki, oprogramowanie) ul. 3go Maja 6A (8 komputerów, 3 drukarki, oprogramowanie) W ofercie należy uwzględnić: dostarczenie zamówionych, fabrycznie nowych, komputerów i drukarek o minimalnych parametrach opisanych poniżej, uruchomienie i konfigurację niżej opisanych urządzeń oraz oprogramowania w ww. lokalizacjach Beneficjentów Ostatecznych aktualizację zainstalowanych programów do stanu aktualizacji na dzień przekazania sprzętu. jednolity okres gwarancji na laptopy i komputery, nie krótszy niż 24 miesiące, okres gwarancji na drukarki nie krótszy niż 24 miesiące licencjonowanie systemów operacyjnych oraz pozostałego oprogramowania umożliwiające użyczenie, a następnie przekazanie ich Beneficjentom Ostatecznym, w taki sposób aby po przekazaniu każdy z Beneficjentów Ostatecznych stał się pełnoprawnym posiadaczem licencji. Dostarczony sprzęt pozostanie w wyżej wymienionych lokalizacjach. Znak sprawy: WIN

3 2. Laptop (100 sztuk) - o parametrach minimalnych: Parametry Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem nie mniejszym niż 15,6 LED, proporcje ekranu 16:9 Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej w jednostkach edukacyjnych. Procesor - x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, energooszczędny, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu, poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do oferenta z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu. Pamięć operacyjna - min. dwa banki pamięci, - min. 4GB (zainstalowane w jednym banku pamięci), możliwość RAM rozbudowy do min. 8GB poprzez zainstalowanie 4GB RAM w drugim banku pamięci Dysk twardy - min. 500 GB 2,5 ; SATA, z dedykowaną partycją do odzyskiwania systemu operacyjnego Karta graficzna z pamięcią własną min. 1 GB Wyświetlacz z podświetleniem LED o rozdzielczości HD (1366 x 768) Wyposażenie multimedialne Rodzaje wyjść / wejść Łączność 1. Wbudowane głośniki stereo 2. Wbudowany mikrofon 3. Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD 4. Wbudowana kamera internetowa 1. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 2. HDMI - 1 szt. 3. RJ-45 (LAN) - 1 szt. 4. USB szt. 5. USB szt. 6. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 7. Czytnik kart pamięci - 1 szt. 8. Wyjście D-SUB lub DVI 1. Wi-Fi b/g/n 2. LAN 10/100/1000 Mbps 3. Bluetooth Znak sprawy: WIN

4 Wymagania dotyczące baterii i zasilania Certyfikaty i standardy Waga Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe System operacyjny Pakiet biurowy Ochrona antywirusowa min. 4-cell, Li-Ion 1. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 3. Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie lub Waga max. 2,9 kg z baterią 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. Dopuszcza się możliwość zainstalowania urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta 1. Zainstalowany system operacyjny oraz inne wymagane aplikacje wraz z udostępnionymi przez producentów aktualizacjami na dzień dostawy. 2. Pełnowymiarowa klawiatura z wyodrębnioną klawiaturą numeryczną 3. Touchpad 4. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. 5. Wymagana jest mysz optyczna lub laserowa z rolką scroll. 6. Kabel sieciowy o dł. min. 5 m System operacyjny klasy desktop, który zapewni współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony system operacyjny zostały opisane w pkt. 7. Pakiet oprogramowania biurowego 32/64 bit, który będzie w pełni współpracował z dostarczonym systemem operacyjnym, środowiskiem sieciowym posiadanym przez zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania biurowego zostały opisane w pkt. 6 Program zapewniający ochronę antywirusową i fireware. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania antywirusowego zostały opisane w pkt. 8 Znak sprawy: WIN

5 3. Komputer stacjonarny A (23 sztuki) - o parametrach minimalnych: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej podległych zamawiającemu (MOPS-9szt., biblioteka-14 szt.) Procesor - x86 dedykowany do pracy w stacjach roboczych, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie: Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu poświadczony, podpisem oferenta.. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Pamięć operacyjna RAM min. dwa banki pamięci, min. 4GB(zainstalowane w jednym banku pamięci), możliwość rozbudowy do min. 8GB poprzez zainstalowanie 4GB RAM w drugim banku pamięci Dysk twardy min. 500 GB, SATA Karta graficzna z dedykowaną pamięcią min. 1GB - wyjście D-SUB- 1 szt. Wyposażenie Karta dźwiękowa zgodna z High Definition, multimedialne Obudowa Typu desktop, slimtower lub większa, umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit, dopuszcza się możliwość montażu kart niskoprofilowych. Certyfikaty i standardy 1. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Znak sprawy: WIN

6 Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), 3. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta na wszystkie elementy zestawu komputerowego. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni wymaga się dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta 1. Zainstalowany system operacyjny oraz inne wymagane aplikacje wraz z udostępnionymi przez producentów aktualizacjami na dzień dostawy. 2. Wbudowane porty: 1 x VGA; 3. Min. 6 szt. USB(w tym min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu, oraz min. 2 porty USB na przednim panelu) 4. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. 5. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Płyta główna z wbudowanymi: min. 1 złączami PCI Express x1; 6. Złącza DIMM min. 2 szt. z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, 7. Klawiatura USB w układzie polski programisty tego samego producenta co jednostka centralna. 8. Mysz mysz optyczna lub laserowa USB z klawiszami oraz rolką (scroll) tego samego producenta co jednostka centralna. 9. Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 10. Kamera Full HD wbudowana w monitor lub zewnętrzna podłączana do portu USB. 11. Dołączone słuchawki stereo z mikrofonem, wraz Znak sprawy: WIN

7 Monitor System operacyjny Pakiet biurowy Ochrona antywirusowa z regulacją głośności na przewodzie 12. Kabel sieciowy o dł. min. 5 m 1. Typ ekranu -Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą LED nie mniejszą niż Jasność - min. 250 cd/m2 3. Kontrast - min. 1000:1 4. Kąty widzenia (pion/poziom)- min. 160/160 stopni 5. Czas reakcji matrycy - max. 5ms 6. Rozdzielczość - min x Zasilacz wbudowany 8. Wbudowane głośniki System operacyjny klasy desktop, który zapewnieni współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony system operacyjny zostały opisane w pkt. 7. Pakiet oprogramowania biurowego 32/64 bit, który będzie w pełni współpracował z dostarczonym systemem operacyjnym, środowiskiem sieciowym posiadanym przez zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania biurowego zostały opisane w pkt. 6 Program zapewniający ochronę antywirusową i fireware. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania antywirusowego zostały opisane w pkt Komputer stacjonarny B (2 sztuki) - o parametrach minimalnych: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej dla osób niedowidzących lub słabo widzących w bibliotece, która jest podległą jednostką organizacyjną zamawiającego. Procesor - x86 dedykowany do pracy w stacjach roboczych, Znak sprawy: WIN

8 Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie: Do oferty należy załączyć raport z wynikami przeprowadzonego testu, poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do wykonawcy z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. min. dwa banki pamięci, min. 4GB(zainstalowane w jednym banku pamięci), możliwość rozbudowy do min. 8GB poprzez zainstalowanie 4GB RAM w drugim banku pamięci min. 500 GB, SATA z dedykowaną pamięcią min. 1GB - wyjście D-SUB- 1 szt. Karta dźwiękowa zgodna z High Definition, Obudowa Tupu desktop, slimtower lub większa umożliwiająca obsługę kart PCI 32bit, dopuszcza się możliwość montażu kart niskoprofilowych. Certyfikaty i standardy 1. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), 3. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Warunki gwarancji 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta Znak sprawy: WIN

9 Wymagania dodatkowe Monitor System operacyjny 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni wymaga się dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta 1. Zainstalowany system operacyjny oraz inne wymagane aplikacje wraz z udostępnionymi przez producentów aktualizacjami na dzień dostawy. 2. Wbudowane porty: 1 x VGA; 3. Min. 6 szt. USB(w tym min. 2 porty USB 3.0 na tylnym panelu oraz min. 2 porty USB na przednim panelu) 4. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. 5. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 6. Płyta główna z wbudowanymi: a) min. 1 złączami PCI Express x1; 7. Złącza DIMM min. 2 szt. z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, 8. Klawiatura USB w układzie polski programisty tego samego producenta co jednostka centralna. 9. Mysz optyczna lub laserowa USB z klawiszami oraz rolką (scroll) tego samego producenta co jednostka centralna. 10. Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 11. Kamera Full HD wbudowana w monitor lub zewnętrzna podłączana do portu USB. 12. Dołączone słuchawki stereo z mikrofonem, wraz z regulacją głośności na przewodzie 13. Kabel sieciowy o dł. min. 5 m 1. Typ ekranu -Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą LED nie mniejszą niż Jasność - min. 250 cd/m2 3. Kontrast - min. 1000:1 4. Kąty widzenia (pion/poziom)- min. 160/160 stopni 5. Czas reakcji matrycy - max. 5ms 6. Rozdzielczość - min x Zasilacz wbudowany 8. Wbudowane głośniki System operacyjny klasy desktop, który zapewnieni współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz Znak sprawy: WIN

10 Pakiet biurowy Ochrona antywirusowa Wyposażenie dodatkowe aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony system operacyjny zostały opisane w pkt. 7. Pakiet oprogramowania biurowego 32/64 bit, który będzie w pełni współpracował z dostarczonym systemem operacyjnym, środowiskiem sieciowym posiadanym przez zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania biurowego zostały opisane w pkt. 6 Program zapewniający ochronę antywirusową i fireware. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania antywirusowego zostały opisane w pkt. 8 1.Powiększalnik pisma spełniający wymogi: możliwość powiększenie cyfrowego jest uzależniona od wielkości ekranu i wysokości ustawienia kamery nad czytanym tekstem możliwość wyboru tryby kolorów: kolorowy, negatyw i pozytyw wbudowana funkcja autofocus możliwość podglądu umożliwiająca szybką lokalizację tekstu podczas czytania możliwość komunikacji z telewizorem przez eurozłącze (SCART) czas pracy na baterii: min. 9 godzin zasilanie: sieciowe V 50/60 Hz możliwość podłączenia do monitora zestawu komputerowego z poprzez przełącznik z możliwością wyboru przez użytkownika komputer/powiększalnik 2.Program do czytania tekstu z ekranu komputera spełniający wymogi: możliwość płynnej nawigacji i powiększania wybór min. 8 różnych trybów powiększania posiada funkcję zaawansowanego wygładzanie krawędzi wbudowana funkcja filtracji kolorów, która polepsza Znak sprawy: WIN

11 czytelność tekstu i grafiki, zmniejszając zmęczenie oczu; wbudowana funkcja rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania (możliwa jest zmiana wielkości i koloru wskaźnika wbudowana funkcja poszukiwania wskaźnika, możliwość automatycznego przesuwania kursora do powiększanego pola funkcji czytania wszystkich elementów ekranu głosem syntetycznym z możliwością regulowania ilości czytanej informacji i prędkości mowy wbudowane narzędzia do szybkiego i łatwego czytania dokumentów, stron internetowych i poczty elektronicznej; funkcja elastycznego ustawianie ilości komunikatów umożliwiająca ograniczenie komunikatów słownych do poziomu wymaganego przez użytkownika wbudowany polski syntetyzator mowy oraz syntetyzatory dla języków obcych w pełni spolszczony, łącznie z instrukcją obsługi w języku polskim współpraca z systemami: MS Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 8 (MS Vista,7,8 również wersje 64-bitowe), do programu musi być dołączona klawiatura z powiększonymi oznaczeniami klawiszy (kontrast czarno-biały) z klawiszami wywołującymi niektóre funkcje programu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta obowiązku udowodnienia zachowania wszystkich cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z ww. wymaganiami Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany spełnia wszystkie ww. wymagania. 5.Drukarki (6 sztuk) o parametrach minimalnych: Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Rodzaj urządzenia Monochromatyczna drukarka laserowa Rozdzielczość optyczna min x 1200 dpi Prędkość min. 30 str./min Znak sprawy: WIN

12 wydruku Podajniki Druk dwustronny Podłączenie min Wydajność miesięczna Gramatura papieru Obsługiwane języki Pamięć zainstalowana Obsługiwane systemy operacyjne Warunki gwarancji Dokumentacja użytkownika min. 250 arkuszy Automatyczny USB 2.0; Ethernet 10/100(RJ45) min wydruków/mc g/m 2 PCL 5, PCL 6 Pamięć zainstalowana -128 MB Możliwość instalacji pamięci o większej pojemności. Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server Min.24 miesięczna gwarancja. 2. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta 3. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 4. W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni wymaga się dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim 6.Cechy pakietu biurowego W przypadku dostarczenia pakietu oprogramowania biurowego 32/64 bit, oprogramowanie to musi spełniać następujące wymagania: 1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; b. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). Znak sprawy: WIN

13 3) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); 4) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; 5) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów; b. Arkusz kalkulacyjny; c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; 6) Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; b. Wstawianie oraz formatowanie tabel; c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabe i rysunków; f. Automatyczne tworzenie spisów treści; g. Formatowanie nagłówków i stopek stron; h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie; i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma); k. Wydruk dokumentów; l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010; n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 7) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych; b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; Znak sprawy: WIN

14 c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; f. Wyszukiwanie i zamianę danych; g. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft Excel 2003 lub Microsoft Excel 2007 i 2010; m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 8) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych; b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; d. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu; e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i Znak sprawy: WIN

15 wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft PowerPoint 2003 lub Microsoft PowerPoint 2007 i Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a. dostarczone licencje muszą być legalne i mogą być zgodne z warunkami licencjonowania zbiorowego, przewidzianymi przez Producenta oferowanego oprogramowania; b. licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej, oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu. Przekazanie sprzętu i oprogramowania do Beneficjentów Ostatecznych nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 3. Należy uwzględnić taki sposób licencjonowania, który zapewni przekazanie odpowiedniej ilości licencji do BO z zachowaniem ww. zasad licencjonowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta obowiązku udowodnienia zachowania wszystkich cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z ww. wymaganiami Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany spełnia wszystkie ww. wymagania. 7.Cechy równoważności systemu operacyjnego W przypadku dostarczenia systemu operacyjnego 32/64 bit, system ten musi spełniać następujące wymagania: 1) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach z matrycą dotykową. 2) Interfejs w języku polskim z obsługą innych języków w tym angielski, 3) Wbudowany system pomocy w języku polskim; 4) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 5) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 6) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, za pomocą dedykowanego portalu producenta. 7) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 8) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i IPv6; Znak sprawy: WIN

16 9) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 10) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 11) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 12) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 13) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14) Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 15) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 16) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17) Obsługa standardu NFC (near field communication), 18) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 19) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 20) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 21) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez specjalny moduł ), 22) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 23) Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 24) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 25) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 27) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia Znak sprawy: WIN

17 systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 28) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 29) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 30) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 31) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 32) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 33) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 34) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 35) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 36) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 37) Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 38) Pełna kompatybilność z Active Directory w ramach Windows Server 2003 R2 PL, Windows Server 2008 PL, Windows Server 2012 PL, zastosowanie systemu w tych zakresach nie może wymagać żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego i szkoleniami użytkowników. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) dostarczone licencje muszą być legalne i mogą być zgodne z warunkami licencjonowania zbiorowego, przewidzianymi przez Producenta oferowanego oprogramowania; 2) dostarczone licencje muszą być pełną wersją systemu operacyjnego; 3) dostarczone licencje mogą posiadać jeden klucz aktywacyjny dla wszystkich zakupionych licencji oraz brak wymogu aktywacji każdej licencji. 4) Licencje mogą zostać dostarczone w ramach umowy grupowej, oraz muszą umożliwiać najem wielokrotny, która umożliwi przekazywanie komputerów różnym Beneficjentom Ostatecznym w trakcie trwania projektu, oraz po jego zakończeniu. Znak sprawy: WIN

18 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta obowiązku udowodnienia zachowania wszystkich cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z ww. wymaganiami. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany spełnia wszystkie ww. wymagania i umożliwi Zamawiającemu na skorzystanie z pełnych funkcjonalności wdrożonych usług Active Directory. 8.Cechy pakietu antywirusowego. W przypadku dostarczenia programu antywirusowego, program ten musi spełniać następujące wymagania: 1) posiadać ochronę antywirusową i antyspyware (ochronę przed klasycznymi wirusami, trojanami, backdoorami, robakami internetowymi spyware, adware oraz phishingiem), 2) sprawdzać w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane, uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz pocztę elektroniczną, 3) ochronę w czasie rzeczywistym uzupełniać przez skaner uruchamiany na żądanie lub według harmonogramu, 4) być wyposażony w zaawansowaną analizę heurystyczną pomagającą wykrywać nowe wirusy niesklasyfikowane jeszcze w bazie wirusów, 5) wykorzystywać technologie skanowania proaktywnego w silniku skanującym, 6) zapewnić niskie obciążenie zasobów komputera, 7) posiadać aktualizację bazy wirusów w pełni automatyczną 8) skanować komunikację szyfrowaną w protokołach HTTPS i POP3S, 9) mieć możliwość autoryzacji sieci w oparciu o generowany klucz AES, 10) nie wymagać instalacji dodatkowych agentów do zarządzania aplikacjami, 11) wykorzystywać jeden proces do zapewnienia całej ochrony stacji roboczej tj. silnika antywirusowego, antyspyware, antyspam, 12) w przypadku ochrony serwerów: podczas instalacji oprogramowania antywirusowego na serwerze, ma ono wykryć i dodać zgodnie z zaleceniami do wykluczeń aplikacje firmy Microsoft np. MS Exchange,MS SQL, Sharepoint, ISA etc. 13) Instalacja dodatkowych usług na komputerze po instalacji aplikacji antywirusowej ma skutkować ich automatycznym dodaniem do już wykorzystywanej listy wykluczeń. 14) W przypadku celowego lub przypadkowego usunięcia któregokolwiek elementu z listy wykluczeń po restarcie serwera ma nastąpić ich automatyczne dodanie do wykluczeń 15) działać na platformie systemowej: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7, Windows2003 Server, Windows Server ) zaporę osobistą :możliwość konfigurowania zapory, możliwość tworzenie nowych reguł, 17) monitorowanie plików wykonywalnych, Znak sprawy: WIN

19 18) wykorzystywać jeden proces do zapewnienia całej ochrony stacji roboczej tj. silnika antywirusowego, antyspyware, antyspam oraz firewall, 19) ochronę przed spamem(pełną integrację z programami pocztowymi (Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird), możliwość,ręcznego oznaczania spamu Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta obowiązku udowodnienia zachowania wszystkich cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z ww. wymaganiami. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany spełnia wszystkie ww. wymagania. Dostarczony system powinien mieć ważną licencję na wszystkie funkcjonalności przez okres co najmniej 60 miesięcy zdefiniowany w umowie od dnia odbioru sprzętu przez Zamawiającego. Znak sprawy: WIN

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować sprzęt komputerowy opisany poniżej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach: Zał. nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach: 1. Tablica Interaktywna 4szt.: Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakup, dostawa i instalacja komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwisem, szkoleniem i modernizacją do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/1/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Postępowanie ZSAT. 271. 241.p2.2015 Załącznik nr 1 Specyfikacja dostaw DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt, oprogramowanie informatyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2013-10-22 12:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304418-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Nazwa: Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/61/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa urządzenia do rapid prototyping z oprogramowaniem i wyposażeniem oprogramowanie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo