4 / 6 / 10 / 16 / 18 / 22 / 26 / 28 / 32 / 36 / 38 / 42 / 46 / 50 / 54 / 58 / 62 / 64 / 68 / 70 /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 / 6 / 10 / 16 / 18 / 22 / 26 / 28 / 32 / 36 / 38 / 42 / 46 / 50 / 54 / 58 / 62 / 64 / 68 / 70 /"

Transkrypt

1

2 4 / 6 / 10 / 16 / 18 / 22 / 26 / 28 / 32 / 36 / 38 / 42 / 46 / 50 / 54 / 58 / 62 / 64 / 68 / 70 / Akryl Acrylic Aluminium Aluminium Corian Corian D3o D3o Ecoresin Ecoresin Eternit Eternit EVA EVA Korund Corundum Lateks Latex Litracon Litracon Masa ceramiczna Ceramic compound Neopolen E Neopolen E Polietylen Polyethylene Silikon Silicone Stal Steel Szkło Glass THERMOACTIVE 2L THERMOACTIVE 2L Tkanina hybrydowa Hybrid fabric Tritan Tritan Tyvek Tyvek

3 ORGANIZATORZY/ ORGANISERS: PARTNERZY PROJEKTU REGIONALNA SIEĆ PROMOCJI TRANSFERU TECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM/ PARTNERS IN RSPTT PROJECT: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. w Gliwicach Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej PATRONI/ PATRONAGE: WYDAWCA/ PUBLISHER: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Ul. Zamkowa 3 a,b,c, Cieszyn tel/fax w.35 REDAKCJA/ EDITOR: Katarzyna Pełka, Wioletta Beczek, Ewa Gołębiowska KURATOR WYSTAWY/ CURATOR: Katarzyna Pełka PROJEKT GRAFICZNY/ GRAPHIC DESIGN: Anna Kopaczewska TŁUMACZENIE/ TRANSLATION: Aleksander Gomola Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Jerzy Hanus, Andrzej Konderla CIESZYN, ul. Kraszewskiego 9 tel , fax NIP: Wszystkie otaczające nas przedmioty są zbudowane z materiałów. Przy ich tworzeniu czasem korzysta się z doświadczeń nanotechnologii, innym razem z tradycyjnych rzemieślniczych rozwiązań, czy też łączy się ze sobą te dwa, wydawało by się, przeciwstawne światy. Szkło znane ludzkości od tysięcy lat dalej wytwarzane jest tą samą tradycyjną metodą. Jednakże dzięki postępowi technologicznemu można także produkować włókna szklane oraz arkusze szklane o grubości 0,03 mm. Jeden materiał może przyjmować wiele twarzy w różnych produktach. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele kreatywności projektantów i inżynierów wymagały rozwiązania, które wyglądają na najprostsze, wręcz oczywiste. Dowodem na to są produkty prezentowane na tej wystawie. Obiekty pochodzące z różnych krajów świata wyróżniają się nie tylko innowacyjnym podejściem do materiału, z którego są wytworzone, ale uwzględniają również wymogi zrównoważonego rozwoju oraz najnowsze tendencje w projektowaniu. Wystawa Materiałowy boom! jest subiektywnym wyborem, który pozwoli ujrzeć otaczającą nas rzeczywistość w zupełnie nowy, materiałowy sposób. Chciałabym, żeby najciekawsze materiały wykorzystywane w designie i architekturze zaszczepiły chęć wdrażania innowacyjnych rozwiązań na polskim gruncie i tym samym przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności na coraz bardziej globalnym rynku. Mam nadzieję, że Materiałowy boom będzie dla Państwa dobrą materią do kreatywnych działań! All the objects that surround us are made of of various materials. Some of them are made using nanotechnology. In the case of others, traditional craft solutions are very popular. Sometimes those two, seemingly contradictory worlds, are joined together. Glass, known to mankind for thousands of years, is continued to be produced by the same traditional method. However, at the same time, technological advances allows the production of glass fiber or glass sheet 0.03 mm thick. Materials can take many different faces in different products. Often we are unaware of how many designers and engineers creativity is required for solutions that appear to be simple, even obvious. The products displayed at the exhibition are the best proof of that. Objects from different countries around the world distinguish themselves not with an innovative approach to the material of which they are made, but also only take into account the requirements of sustainable development and the latest trends in design. Material boom! exhibition is a subjective choice of materials and products. It allows us to see the surrounding reality in a completely new, material way. I would like to in the most interesting materials used in design and architecture. I hope it will encourage entrepreneurs to implement innovative solutions in Poland and thus increase competitiveness in an increasingly global market. I hope that the Material boom exhibition will be an experience for you. DRUK/ PRINT: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, Cieszyn ISBN NAKŁAD/ CIRCULATION: 500 publikacja bezpłatna/ free issue Projekt Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w Województwie Śląskim jest współfinansowany ze środków Kurator wystawy: Katarzyna Pełka Curator: Katarzyna Pełka Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4The project is co-financed by the European Union under the European Social Fund. 5

4 AKRYL/ MAGIC MOUSE/ OPIS PRODUKTU ACRYLIC/ MAGIC MOUSE/ PRODUCT DESCRIPTION Akryl Acrylic Akryl (polimetakrylan metylu - PMMA) jest sztywnym, transparentnym materiałem termoplastycznym. Naturalnie bezbarwny o wyjątkowej przezroczystości, doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne, może być barwiony w celu uzyskania szerokiego zakresu odcieni i kolorów. PMMA występuje w postaci płyt bezbarwnych, opali, białych, kolorowych, transparentnych. Powierzchnia może być wykończona z połyskiem lub matowa. Akryl występuje w formie wylewanych i wytłaczanych (extrudowanych) płyt, granulatu, rur i prętów. Acrylic (polymethyl methacrylate - PMMA) is a transparent thermoplastic. Minimalistyczny design, smukły, opływowy kształt Magic Mouse to nowa myszka firmy Apple. Wewnątrz Magic Mouse jest zamontowany chip, który odczytuje dokładnie, co użytkownik chce robić. Górna powierzchnia reaguje na gesty Multi-Touch. Cała mysz jest przyciskiem. Można więc przewijając jednym palcem w dowolnym kierunku, wertować strony WWW i zdjęcia. Mysz, dzięki chipowi, nie pomyli gestu przewijania z gestem machnięcia. Magic Mouse wykorzystuje także laser, dzięki czemu jest bardziej wrażliwa na rozpoznawanie powierzchni od tradycyjnych optycznych myszy. Oznacza to, że pracuje precyzyjnie prawie na każdej powierzchni niezależnie, czy jest to stół w kawiarni, czy domowe biurko. Pracuje bez potrzeby używania podkładki pod mysz. The Multi-Touch area covers the top surface of Magic Mouse, and the mouse itself is the button. Scroll in any direction with one finger, swipe through web pages and photos with two, and click and double-click anywhere. Inside Magic Mouse is a chip that tells it exactly what you want to do. Which means Magic Mouse won t confuse a scroll with a swipe. It even knows when you re just resting your hand on it. Magic Mouse uses powerful laser tracking that s far more sensitive and responsive on more surfaces than traditional optical tracking. That means it tracks with precision on nearly every surface whether it s a table at your favorite cafe or the desk in your home office without the need for a mousepad. słaba odporność na rozpuszczalniki/ dobra odporność na uderzenia/ miękki i bardziej wrażliwy na zarysowania od szkła/ przejrzystość 92% good impact strength/ softer and more easily scratched than glass/ transmits up to 92% of visible light/ poor resistance to solvents PROJEKT/ DESIGN: DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: farba akrylowa/ szkło akrylowe/ taśmy akrylowe/ sanitariaty/ technologia medyczna i implantów/ farba akrylowa/ oświetlenie/ projektowanie mebli/ światłowody medical technologies and implants/ acrylic paint/ lighting/ furniture design/ plastic optical fiber Apple Design Team Apple

5 Aluminium Aluminium Aluminium jest srebrzystobiałym, plastycznym materiałem należącym do pierwiastków chemicznych grupy boru. Jest metalem najczęściej występującym w skorupie ziemskiej i trzecim pierwiastkiem po tlenie i krzemie. Stanowi około 8% masy stałej powierzchni Ziemi. Aluminium jest bardzo reaktywne chemicznie. Znajduje się w ponad 270 różnych minerałach. Ze względu na niską gęstość i występujące zjawisko pasywacji metalu jest niezwykle odporne na korozję. Elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium i jego stopów są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, transportowym oraz budownictwie. Jego reaktywny charakter sprawia, że jest stosowany jako katalizator lub dodatek do mieszanin chemicznych, w tym materiałów wybuchowych, w celu zwiększenia siły uderzeniowej. Aluminium is a silvery white and ductile member of the boron group of chemical elements. Aluminium is the most abundant metal in the Earth s crust, and the third most abundant element therein, after oxygen and silicon. It makes up about 8% by weight of the Earth s solid surface. Aluminium is too reactive chemically to occur in nature as a free metal. Instead, it is found combined in over 270 different minerals. Aluminium is remarkable for its ability to resist corrosion due to the phenomenon of passivation and for the metal s low density. Structural components made from aluminium and its alloys are vital to the aerospace industry and very important in other areas of transportation and building. Its reactive nature makes it useful as a catalyst or additive in chemical mixtures, including being used in ammonium nitrate explosives to enhance blast power. gładki/ trwały/ lekki/ plastyczny/ niemagnetyczny/ matowy/ nierozpuszczalny w alkoholu/ 100% nadający się do recyklingu/ rozpuszczalny w wodzie, w niektórych postaciach transport (samochody, samoloty, wagony kolejowe, statki, rowery itp.)/ opakowania (puszki, folia itp.)/ budownictwo (okna, drzwi, siding, itp.)/ artykuły gospodarstwa domowego/ oświetlenie ulic/ żeglarstwo (maszty statków, kijków itp.)/ powłoki zewnętrzne elektronice/ elektryczne linie przesyłowe/ magnesy/ czyste aluminium jest wykorzystywane w elektronice/ radiatory dla urządzeń elektronicznych takich jak tranzystory i procesory/ obłożenie laminatów stosowanych w oświetleniach LED/ pirotechnika soft/ durable/ lightweight/ malleable metal/ nonmagnetic/ nonsparking/ insoluble in alcohol/ 100% recyclable/ soluble in water in certain forms transportation (automobiles, aircraft, trucks, railway cars, marine vessels, bicycles etc.) as sheet, tube, castings etc./ packaging (cans, foil, etc.)/ construction (windows, doors, siding, building wire, etc.)/ a wide range of household items, from cooking utensils to baseball bats, watches/ street lighting poles/ sailing ship masts/ walking poles etc./ outer shells of consumer electronics/ electrical transmission lines for power distribution/ magnets/ super purity aluminium used in electronics and cds./ heat sinks for electronic appliances such as transistors/ metal-core copper clad laminates used in high brightness led lighting/ powdered aluminium is used in paint/ pyrotechnics 8 9

6 ALUMINIUM/ MACBOOK PRO/ OPIS PRODUKTU ALUMINIUM/ MACBOOK PRO/ PRODUCT DESCRIPTION Zespoły projektantów i inżynierów pracowały nad sposobem zastąpienia wielu części jedną, tak powstał MacBook Pro. Główny element Mac Booka Pro to część o nazwie unibody element wyfrezowany z jednego kawałka aluminium. Gdy jedna część jest odpowiedzialna za wiele funkcji, trudno jest ją wyprodukować z precyzją co do milimetra. Dlatego też był tylko jeden sposób na osiągnięcie tego poziomu dokładności: frezowanie unibody z bloku aluminium przy użyciu komputerowego sterowania numerycznego lub CNC, maszyny - stosowanej przez przemysł lotniczy do budowania komponentów pojazdów kosmicznych. Cała obudowa jest cienka i lekka. Waga do 3kg, 17 cali. To create the MacBook Pro, the design and engineering teams devised a way to replace many parts with just one. That one part is called the unibody a seamless enclosure carved from a single piece of aluminum. When one part is responsible for many functions, it s critical to manufacture that part with absolute precision, down to the micron. There was only one way to achieve this level of precision: mill the unibody from a solid block of aluminum using computer numerical control, or CNC, machines the kind used by the aerospace industry to build mission-critical spacecraft components. The entire enclosure is thin and light. PROJEKT/ DESIGN: DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: Apple Design Team Apple

7 Corian DuPont Corian, wynaleziony i produkowany przez firmę DuPont, to jednorodny, nieporowaty materiał, oferujący nadzwyczajne możliwości projektowe i służące swoim użytkownikom przez długie lata. Materiał stosowany jest zarówno w prywatnych domach, jak i w sektorze komercyjnym m.in. w hotelach, szpitalach, centrach handlowych lub jachtach. Równoważąc piękno i wytrzymałość materiału DuPont Corian, znakomicie nadaje się do innowacyjnych i oryginalnych kreacji architektonicznych oraz aplikacji. Cokolwiek sobie wyobrazisz, prawdopodobnie możesz to stworzyć przy pomocy materiału DuPont Corian. Dostępny w ponad 100 kolorach, może być obrabiany jak drewno, nanoszony na niego obraz, formowany termicznie. Możliwości projektowania są praktycznie nieograniczone. Wytrzy- Corian mały i elegancki może być stosowany do tworzenia fasad obiektów architektonicznych. DuPont Corian bardzo dobrze łączy się również z innymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna, drewno lub kamień. Pozwala tworzyć meble oraz elementy oświetlenia. Lista możliwych zastosowań ciągle się wydłuża i ewoluuje. DuPont Corian, invented and produced by DuPont, is a solid surface material offering superior design possibilities and excellent long-term performance. It can be used both in residential and commercial environments: from hotels to healthcare, retail to marine. With its balance of beauty and performance, DuPont Corian lends itself to imaginative projects, innovative designs and enduring applications. If you can imagine it, you can probably create it with DuPont Corian. Available in over 100 colours, DuPont Corian can be carved, thermoformed, worked like wood. The design options are almost limitless. wytrzymały/ może być łączony z innymi materiałami/ formowany termicznie/ dostępny w ponad 100 kolorach/ obrabiany jak drewno architektura/ architektura wnętrz/ obiekty wyposażenia wnętrz durable/ can be combined with other materials/ thermoformed/ available in more than 100 colors interior design/ architecture/ product and lighting design Owalne logo DuPont, DuPont oraz Corian są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników. The DuPont oval logo, DuPont and Corian are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates 12 13

8 CORIAN / STÓŁ/ OPIS PRODUKTU CORIAN / TABLE/ PRODUCT DESCRIPTION CORIAN / MITO/ OPIS PRODUKTU CORIAN / MITO/ PRODUCT DESCRIPTION Powierzchnia blatu stołu składa się z poligonalnych zagłębień sprawiając, że jest on swoistym naczyniem samym w sobie. Pomiędzy załamaniami mieszczą się poziome obszary, dzięki którym ten niecodzienny stół może być używany w tradycyjny sposób. Wymiary: 180 cm długości, 76 cm szerokości i 74 cm wysokości. Designers have proposed a new form of the table top. The surface of the table is uneven and faceted. It is indented in a number of irregular, polygonal shapes and turns the table top into a vessel itself. Among the cuts there are horizontal planes arranged so that the table can be used in a traditional manner. Dimensions: 180 cm long, 76 cm wide and 74 cm high. Mito to lampa wykonana z materiału DuPont Corian, wykorzystująca kolory z serii Illumination. projekt powstał z płaskiego arkusza materiału dzięki procesowi termoformowania. Park. Niespodziewanie przysiadł obok mnie i nerwowymi ruchami rozglądał się po okolicy. Jego smukła sylwetka stała się inspiracją do stworzenia projektu lampy. Ptak ten z czasem uzyskał współczesną formę użytkowej rzeźby, opisuje swój projekt autor. Mito została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić składowanie kilku lamp w stosach. Wymiary: 345 x 1000 mm. Mito is a lamp made from DuPont Corian in Illumination colours. The lamp was made from a flat sheet using thermoforming process. Mito lamps can be stored in piles. Dimensions: 345 x 1000 mm. PROJEKT/ DESIGN: WYKONAWCA PROJEKTU/ ZDJĘCIE/ PHOTO: PROJEKT/ DESIGN: WYKONAWCA PROJEKTU/ ZDJĘCIE/ PHOTO: Studio Kompott DuPont Corian MANUFACTURER: Marro Sp. z o.o. Ernest Wińczyk Bartłomiej Ćwikliński DuPont Corian MANUFACTURER: Marro Sp. z o.o. Ernest Wińczyk Owalne logo DuPont, DuPont oraz Corian są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników. The DuPont oval logo, DuPont and Corian are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates 14 15

9 CORIAN / 3D/ OPIS PRODUKTU CORIAN / 3D/ PRODUCT DESCRIPTION CORIAN / KOMIKS/ OPIS PRODUKTU CORIAN / KOMIKS/ PRODUCT DESCRIPTION 3D to kolekcja dekoracyjnych paneli ściennych z serii Math, wykorzystywanych we wnętrzach. Kolekcja 3D powstała dzięki nowej technologii pozwalającej na szybkie zastosowanie skomplikowanego, trójwymiarowego wzoru przeniesionego na materiał DuPont Corian. Ta technologia łączy zaawansowaną operację geometryczną narzędzi komputerowych z wszechstronną i bardzo wydajną wysokociśnieniową techniką formowania materiału. Gauss: kształt panelu jest rezultatem jego podziału na określoną ilość komórek. Każda pojedyncza komórka jest rozumiana jako diafragma (szczelina) pomiędzy dwoma elementami. Owa szczelina pochodzi z połączenia tych dwóch elementów, których rozkład jest zgodny z rozkładem Gaussa. Wymiary: 2400 mm dł. x 700 mm wys. Voronoi: kształt panelu jest rezultatem diagramu Woronoja, opartego na ciągu punktów podzielonej spirali. Wymiary: 2400 mm dł. x 700 mm wys. Moirè: kształt panelu powstał dzięki procesowi podziału powierzchni na różną liczbę pasów. Wygenerowana fala stwarza efekt Moirè na powierzchni panelu. Wymiary: 2400 mm dł. x 700 mm wys. Phyllotaxis: inspiracją kształtu tego panelu jest słynna spirala Fibonacciego. Wzór Phyllotaxis (filotaksja) jest oparty o dwa zestawy spiral, które kręcą się w przeciwnych kierunkach. W rezultacie wzór na panelu układa się w formę kwiatu. Wymiary: 700 mm x 700 mm. The 3D collection is based on a new technology that enables a designer to use sophisticated and complex three-dimensional patterns with DuPont Corian materials. This technology blends advanced geometry manipulation software tools with a versatile and highly efficient high pressure compression moulding technique. Gauss: the shape of the panel is the result of the subdivision of the panel into a variable number of cells. Every single surface is thought of as a diaphragm composed by two modular shapes. Phyllotaxis: the shape of the panel takes inspiration from the famous Fibonacci spiral. The Phyllotaxis pattern is based on two sets of spirals revolving in opposite directions and as a result, surface looks like a flower bas-relief. Voronoi: the shape of the panel is the result of a Voronoi diagram based on an array of points subdivision of a spiral. Every single Voronoi cell boundary generates another offset and interpolated curve shifted at a parametric height. Moirè: the shape of the panel is the results of a process of subdivision of it into a variable number of stripes. The optical result of this wave effects determines a sort of Moiré effect on the surface of the panel. Komiks to wisząca półka, która powstała z materiału DuPont Corian w kolorze Noctur ne. Kształtem przypomina komiksowy dymek, a jego charakterystyczna część może służyć, jako zakładka do książki. Wymiary: 90x30x24cm. Komiks is a shelf made from DuPont Corian in Nocturne colour which looks like a comic book speech bubble. The characteristic part of the shelf can be used as a bookmark. Dimensions: 90x30x24cm. PROJEKT/ DESIGN: PROJEKT/ DESIGN: WYKONAWCA PROJEKTU/ ZDJĘCIE/ PHOTO: Architekt Corrado Tibaldi z DuPont Building Innovations, prof. inż. Alessio Erioli oraz architekt Andrea Graziano. DuPont Corian Natalia Bieńkowska DuPont Corian MANUFACTURER: Centrum Drzwi Przesuwanych Sp. z o. o. Ernest Wińczyk Owalne logo DuPont, DuPont oraz Corian są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami firmowymi E. I. Du Pont de Nemours and Company lub jej wspólników. The DuPont oval logo, DuPont and Corian are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates 16 17

10 D3O / MARMOT/KJUS/ IBAND/ OPIS PRODUKTU D3O / MARMOT/KJUS/ IBAND/ PRODUCT DESCRIPTION D3o D3o D3o (dee-three-oh) jest specjalnie zaprojektowanym materiałem, zbudowanym z inteligentnych molekuł. Materiał wyprodukowany został w oparciu o mieszaninę specjalnych cieczy i polimerów, które poddano procesowi syntezy. Istotą działania D3o jest zachowanie się poszczególnych molekuł. W momencie ruchu stworzonego z nich materiału, molekuły nachodzą na siebie, natomiast gdy nastąpi gwałtowne przyspieszenie, blokują się i tym samym maksymalnie zwiększają twardość materiału. D3o (dee-three-oh) is a specially engineered material made with intelligent molecules. They flow with you as you move on but shock lock together to absorb the impact energy. Rękawice Marmot szczególnie sprawdzą się podczas jazdy na nartach oraz wypraw w góry. Posiadają wzmocnienia absorbujące energię uderzenia, wykorzystując technologię inteligentnych molekuł (D3o ). Materiał został wszyty w górną część rękawicy, aby ochronić nadgarstki. Produkty Kjus to przede wszystkim innowacja, wolność, komfort i styl. Materiał D3o został użyty w kamizelce ochraniającej ciało aby zapobiec stłuczeniom. Kamizelkę możemy założyć pod kurtkę, wtedy stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem na śniegu. iband to produkt firmy Tech21, który wykorzystuje technologię d3otm. Obudowa ta idealnie przylega do iphone 3G. Dzięki temu iphone jest dobrze chroniony przed upadkiem. D3o can be found in gloves produced by Marmot. The gloves contain 3mm of D3o. The gloves give ice climbers complete dexterity, as well as excellent shock absorption. The material was sewn into the upper part of the glove to protect your wrists. Kjus products are all about innovation, freedom, comfort and style. d3o has been used in streamlined protector vest to provide prevention of bumps. Tech 21 have teamed up with D3o to make the iband, a slim line protective band that fits snugly around the new 3G iphone. The application is the first of its kind for D3o and allows iphone lovers to give their phone 100% more protection than traditional cases. elastyczny/twardy wytrzymały odzież narciarska/ odzież motocyklowa/ zegarki/ obudowy na odtwarzacie muzyczne/ rakiety tenisowe/ wkładki do butów dla baletnic flexible/stiff/ durable ski clothing/ motorcycle clothing/ watches/ style of music playback/ tennis rackets/ inserts for shoes for ballerinas PROJEKT/ DESIGN: Marmot Kjus Tech21 D3o Marmot Kjus Tech21 DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: RavenOutdoor ravenoutdoor.com Sportinel Piaseczno Nefrytowa 9, Piaseczno

11 Ecoresin Ecoresin Varia Ecoresin, Connection Pure, ekożywica. Żywice poliestrowe grupa żywic syntetycznych, których głównym składnikiem są różnego rodzaju poliestry. Poliestry to, jak sama nazwa wskazuje, polimery zawierające wiązania estrowe w swoich łańcuchach głównych. Najczęściej spotykamy dwuskładnikowe, nienasycone żywice poliestrowe, w których proces sieciowania zachodzi w temperaturze pokojowej i jest oparty na reakcji rodnikowej między wiązaniami wielokrotnymi węgiel-węgiel. Żywica stosowana do produktów firmy 3form jest uzyskiwana poprzez częściowe wykorzystanie odpadów w procesie recyclingu. Varia Ecoresin, Connection Pure Polyester resins are unsaturated resins formed by the reaction of dibasic organic acids and polyhydric alcohols. łatwa do czyszczenia i wykorzystania w różnych warunkach/ 40. razy większa moc uderzeniowa od szkła/ samogasnący klasa a i klasa b wydajności/ łatwa w formowaniu/ nietoksyczna, wykonana z trwałego materiału ecoresin architektura/ projektowanie produktu easy to clean and use in a variety of demanding environments/ 40 times the impact strength of glass/ available with UV stabilization for outstanding exterior performance/ self-extinguishing class-a and class-b performance/ easily formed to create complex curves and shapes/ non-toxic, sustainable material made from ecoresin interiors/ product design 20 21

12 ECORESIN / 3FORM VARIA ECORESIN / OPIS PRODUKTU ECORESIN / 3FORM VARIA ECORESIN / PRODUCT DESCRIPTION 3form Varia Ecoresin jest systemem wielowarstwowych paneli dekoracyjnych. Możliwości projektowe są tak nieograniczone, jak ludzka wyobraźnia. Kolor, wzór, faktura i wykończenie warstw materiału można dopasować do osobistych preferencji. Zaletą Varia Ecoresin jest to, że panele są wykonane z ecoresin, specjalnie formowanej żywicy poliestrowej, która jest zarówno przyjazna środowisku, jak i wydajna. Ecoresin został zaprojektowany tak, aby zawierał 40% odpadów poprzemysłowych. Varia Ecoresin objęty jest certyfikatem GREENGUARD Indoor Air Quality Certified. Produkty wpisują się w założenia odpowiedzialnego projektowania. 3form zatrudnia do wytwarzania wzorów zatapianych w żywicy rzemieślników z najbiedniejszych krajów świata. Przy tworzeniu materiału Connection Pure pracowali tkacze z Nepalu, którzy stracili zatrudnienie przez wprowadzenie do produkcji jedwabiu zaawansowanych technologicznie maszyn. Przy hodowli jedwabników oraz pleceniu wzorów pracuje ogromna liczba rodzin, które dzięki temu mogą zarobić na chleb. 3form Varia Ecoresin is a dynamic interlayer system. The design possibilities are as diverse as imagination allows. The colour, pattern, texture, interlayer and finish of the material can be adjusted to personal preferences. Varia Ecoresin has the added benefits of being made from ecoresin, a specially-formulated co-polyester resin which is both environmentally responsible and high-performing. Ecoresin has been engineered to incorporate 40% post-industrial re-grind content, without compromising its overall physical properties. From a recycle stand-point, this material is also compatible with one of the largest post-consumer recycle streams, and is GREEN- GUARD Indoor Air Quality Certified. 3form s philosophy is in harmony with sustainable design. The company provides work for skilled weavers, whose jobs became almost obsolete through the technological advancement of the power loom. 3form s products have successfully created hundreds of new jobs in one of the poorest countries in South East Asia. PROJEKT/ DESIGN: Zespół 3form 3form design team 3form

13 Eternit Eternit Eternit dzisiaj składa się głównie z cementu oraz różnorodnych włókien (40% spoiwo, 11% dodatki, 2% włókna wzmacniające konstrukcję, 5% przetworzone włókna z recyclingu, 12% woda, 30% powietrze). Od 1994 roku do eternitu nie dodaje się azbestu. Spoiwo stanowi cement portlandzki. Surowiec ten spieka się z wapieni i margli gliny, proporcjonalnie jest go najwięcej w materiale. Sproszkowane wapno ma wzmocnić włókna oraz zapewnić jednolitą strukturę produktu. Włókna są wykonane z poliwinyloalkoholu i przypominają te wykorzystywane do produkcji tekstyliów. W procesie produkcyjnym używa się także włókien celulozowych, np.: stosowanych w przemyśle papierniczym. Woda, która pozostaje po fazie utwardzania, wydłuża cykl życia produktu. Powietrze jest obecne w postaci mikroskopijnych pęcherzyków, które wypełniają przestrzeń w materiale. Dzięki temu woda znajdująca się w strukturze nie zamarza. Materiał twardnieje po okresie 28 dni. Fibre cement, after a hardening period of 28 days, consists of the following materials, by their volume ratios: 40% bonding/ agent/ 11 % additives/ 2 % reinforcing fibres/ 5% process fibres/ 12% water/ 30% air. The bonding agent in the products is Swiss Portland cement. This raw material is sintered from limestone and clay marl, and is proportionally the most significant of the raw materials. Additives such as powdered lime improve certain characteristics of fibre cement, and provide uniform product quality. Synthetic organic fibres made of poly-vinyl-alcohol are used for reinforcement. These are similar to fibres found in textiles and fabrics. Process fibres are cellulose fibres, such as those used in the paper industry. Recycled waste paper is used to some extent. The water that remains in the product after the hardening phase then produces additional strength throughout the whole life of the product. Air is present in the form of microscopically small pores. These act as expansion spaces when water freezes, and prevent frost damage. They create a moisture-regulating construction material that breathes actively. odporny na czynniki atmosferyczne/ ekologiczny/ wytrzymały/ odporny na zarysowania/ szeroka gama kolorów/ odporny na pleśń i grzyby/ lekki/ średnia długość życia co najmniej 50 lat systemy dachowe/ elewacje/ meble ogrodowe/ wykończenia wnętrz resistant to weather conditions/ ecological/ durable/ scratch-resistant/ wide colour range/ will not support or maintain mold growth or fungi/ lightweight/ life expectancy of at least 50 years roofing systems/ interiors and fire proof/ garden furniture & products/ facade 24 25

14 ETERNIT / OPISY PRODUKTÓW ETERNIT / PRODUCTS DESCRIPTIONS ETERNIT / ECAL/ OPISY PRODUKTÓW ETERNIT / ECAL/ PRODUCTS DESCRIPTIONS Biasca zaprojektowana w 1954 r. przez Willy Guhl. PROJEKT/ DESIGN: Willy Guhl Twista została wdrożona w Została zaprojektowana przez austriackiego projektanta Martin Mostböck z Wiednia. Projekt został uhonorowany prestiżową nagrodą Red Dot Design Award oraz The International Design Award Baden Würtemberg. PROJEKT/ DESIGN: Martin Mostböck, Relax to projekt studio StauffacherBenz z Zurychu. Powstał w 2006 r.. PROJEKT/ DESIGN: StauffacherBenz, Ingo Fitzel, niemiecki projektant w 2007 r. zaprojektował Plantship. PROJEKT/ DESIGN: Ingo Fitzel Biasca Designed in 1954 by Willy Guhl. Twista was launched in Designed by the Austrian Designer Martin Mostböck from Vienna. Awarded with the red dot design award and the international design award Baden Würtemberg. Relax was designed by the design office StauffacherBenz from Zürich in Plantship, launched in 2007, was designed by the German designer Ingo Fitzel. ECAL zestaw mebli ogrodowych. Projekt został opracowany podczas studiów podyplomowych na University of Art and Design w Lozannie, we współpracy z firmą Eternit (od ponad stu lat, firma ta produkuje doniczki, meble ogrodowe i elementy architektoniczne z materiału o tej samej nazwie). Mimo złych skojarzeń, materiał jest dziś całkowicie bezpieczny, a każdy obiekt jest niepowtarzalny dzięki rzemieślnikom, którzy pracują nad nim ręcznie. W ramach projektu ECAL przeprowadzono wiele prób nowych technologii odlewania. Liczne testy pozwoliły na ulepszenie obiektów już w fazie prototypów. Przebyte eksperymenty pozwoliły na wyprodukowanie szczególnie wytrzymałego siedziska. Fałda, która znajduje się w centralnym punkcie obiektu jest dodatkowym wzmocnieniem struktury. Developed as part of the postgraduate study diploma of the ECAL/ University of Art and Design Lausanne, this project was conducted in collaboration with the Eternit company. For more than 100 years, this company has been manufacturing flower pots, outdoor furniture and mainly architectural elements with the material of the same name. Eternit is composed largely of cement and of different fibres. The project results from research into this material with a view to finding new casting techniques. Numerous tests allowed different objects to be developed to prototype stage, and some of these are now being produced and marketed by Eternit. Although Eternit is strong, it is necessary to find a way of rigidifying the material using folds and reinforcements. After testing a number of shapes, research finally led to the creation of a stool whose structure is reinforced by a central fold. With this result proving satisfactory, a low table was then designed on the same principle. PROJEKT/ DESIGN: Nicolas Le Moigne Eternit

15 EVA EVA Lity polimer EVA może być przetwarzany jak inne tworzywa termoplastyczne. Materiał ma dobrą przejrzystość i połysk, jest odporny na pękanie, promieniowanie UV oraz wodę. Ethylene vinyl acetate (also known as EVA) is the copolymer of ethylene and vinyl acetate. The weight percent vinyl acetate usually varies from 10 to 40%, with the remainder being ethylene. EVA/ PIANKA/ OPIS PRODUKTU Pianka EVA - etylenowinyloacetat(octan) jest kopolimerem etylenu i octanu winylu. Procent masy octanu winylu zwykle waha się od 10 do 40%, resztą jest etylen. Pianka EVA odznacza się miękkością i elastycznością. EVA jest bezwonna i konkurencyjna w stosunku do wyrobów z gumy i winylu. Z pianki EVA produkuje się wkładki do butów, podeszwy, zabawki, maty sportowe, sprzęt rehabilitacyjny, deski do pływania oraz opakowania. DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: Polting Foam EVA/ FOAM/ PRODUCT DESCRIPTION It is a polymer that approaches elastomeric materials in softness and flexibility, yet can be processed like other thermoplastics. The material has good clarity and gloss, barrier properties, low-temperature toughness, stress-crack resistance, hot-melt adhesive water proof properties, and resistance to UV radiation. EVA has little or no odour and is competitive with rubber and vinyl products in many electrical applications. łatwy do cięcia/ łatwy do tłoczenia/ lekki/ elastyczny/ wytrzymały protetyka/ wkładki do sprzętu różnych dziedzin sportu/ papierosy bez dymu/ podłoże trakcji/ sztuczne kwiaty easily cut from sheets/ easily molded to shape/ light/ flexible/durable orthotics/ padding in equipment for various sports/ fire safe cigarettes/ surfboard/ traction pads 28 29

16 Korund CorundumKorund jest najczęściej występującym minerałem z gromady tlenków. Do jego szlachetnych odmian należą rubiny i szafiry, które zawdzięczają swoje charakterystyczne barwy śladowym zanieczyszczeniom w strukturze korundu. Rubiny swój mocny, czerwony kolor uzyskują dzięki obecności śladowych ilości metalicznego chromu, natomiast niebieski kolor szafirów spowodowany jest domieszką takich metali, jak żelazo i tytan. Corundum is the most common naturally occurring crystalline form of aluminium oxide. Much lesscommon rubies and sapphires are gem-quality forms of corundum, which owe their characteristic colours to trace impurities in the corundum structure. Rubies are given their characteristic deep red colour and their laser qualities by traces of the metallic element chromium. Sapphires come in different colours given by various other impurities, such as iron and titanium. twardy niemal jak diament/ transparentny/ wytrzymały wyroby jubilerskie/ materiały ścierne (szmergle) i polerskie/ kamień łożyskowy w zegarkach/ lampy fluorescencyjne/ branża medyczna transparent/ durable jewelery/ health and medical applications/ compact fluorescent lamps/ emery paper 30 31

17 KORUND/ ZESTAW NACZYŃ/ OPIS PRODUKTU CORUNDUM/ CORUNDUM SET/ PRODUCT DESCRIPTION Zestaw Korundowy zestaw naczyń. Korund, materiał, który jest powszechnie używany w przemyśle oraz zaawansowanych technologiach, po raz pierwszy zawitał na stół. Sensualne wartości korundu zapewniają niezapomniane odczucia w kontakcie z obiektem. Jego gładkości i transparentności nie można porównać z cechami żadnego innego wyrobu ceramicznego. Materiał umożliwia barwienie na dowolny kolor. Wypalany w temperaturze 1700 C uzyskuje bardzo wysoką twardość (druga twardość po diamencie). Korund pozwala na stworzenie unikatowego ceramicznego obiektu. The Corundum set, made of corundum, is designed for magic cocktails and summer drinks. Corundum, the mineral makeup of rubies and sapphires, is fired at higher temperatures than porcelain, making it extremely durable while retaining its translucent character with unique palette of colours. PROJEKT/ DESIGN: Marek Cecuła Modus Design

18 Lateks Latex Lateks (mleczko kauczukowe łac. latex sok, płyn.) koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z soku mlecznego roślin kauczukodajnych. Latex is the stable dispersion (emulsion) of polymer microparticles in an aqueous medium. Latexes may be natural or synthetic. Latex as found in nature is a milky sap-like fluid found in 10% of all flowering plant (angiosperms). It is a complex emulsion consisting of proteins, alkaloids, starches, sugars, oils, tannins, resins, and gums that coagulates when exposed to air. It is usually exuded after tissue injury. In most plants, latex is white, but some have yellow, orange, or scarlet latex. The word is also used to refer to natural latex rubber; particularly for non-vulcanized rubber. Such is the case in products like latex gloves, latex condoms and latex clothing. It can also be made synthetically by polymerizing a monomer that has been emulsified with surfactants. elastyczny odporny na warunki pogodowe: umiarkowana odporność na zarysowania: umiarkowana struktura: zamknięta odporność chemicznia: umiarkowana lekki/ matowy/ nieprzezroczysty/ gładki/ twardy produkcja dywanów i wykładzin podłogowych/ impregnacja papieru, tektury, oklein/ impregnacja wyrobów filcowych (tapicerka samochodowa, itp.), materiałów wykończeniowych w budownictwie/ produkcja farb, zapraw cementowych/ produkcja wyrobów spienialnych/ produkcja mas bitumicznych (lepiki bitumiczne, masy uszczelniające)/ rękawice/ czapki pływackie/ prezerwatywy/ cewniki/ balony/ odzież weather resistance: moderate scratch resistance: moderate weight: light chemical resistance: moderate renewable: no glossiness: matt translucence: 0 % structure: closed texture: smooth hardness: hard production of carpets and floor coverings/ impregnation of paper, cardboard, foils/ the impregnation of felt products/ paints, cement mortars/ asphalt/ natural rubber/ gloves/ swimming caps/ condoms/ catheters/ balloons 34 35

19 LATEKS/ FARBA MAGNES/ OPIS PRODUKTU Farba Magnes jest lateksową farbą ścienną na bazie wodnej. Co prawda ściana pokryta farbą magnetyczną wygląda zupełnie normalnie, ma jednakże niewidoczną zaletę - przyczepiają się do niej magnesy. Dzięki farbie magnetycznej ściana staje się powierzchnią do zabawy lub pracy. Siła przyciągania magnesów powstaje poprzez dodanie do farby drobnych nie korodujących cząsteczek żelaza. Farbę można bez problemu aplikować wałkiem malarskim lub pędzlem. Jeden litr farby magnetycznej wystarczy na jednorazowe pomalowanie 5 m 2. Dla uzyskania dobrego efektu magnetycznego konieczne jest nałożenie trzech warstw farby. LATEX/ MAGNETPAINT/ PRODUCT DESCRIPTION Paint allowing magnets to stick to walls. This paint is used to transform an existing wall into a magnetic receptive surface. The paint is made magnetic receptive by a proprietary process which mixes very fine non-rusting iron particles with water-based latex paint. Each coat of magnetic paint builds up a thicker layer of iron particles, strengthening the magnetic receptivity. MagnetPaint can be given a top coat in any kind of paint, in any colour. MagPaint can easily be applied using a foam roller or foam brush (use of a foam brush will yield a smoother surface) and can be cleaned up with water. MagPaint is a pre-mixed, lead-free, water based latex primer and is available in 0.5l, 1l and 2.5l containers and in bulk. A wall painted with MagPaint will look like an ordinary wall, but will have the advantage that magnets will stick to it. Typical applications can be found in the home and in commercial, industrial, residential, educational and medical facilities. The system is optimised for two to three coats of MagPaint covered by two finish coats. Clean-up can easily be carried out with a damp cloth and water. PROJEKT/ DESIGN: MagPaint Europe MagPaint Europe

20 LITRACON / LITRACON / OPIS PRODUKTU LITRACON / LITRACON / PRODUCT DESCRIPTION Litracon Litracon Transparentny beton Litracon, przewodzący światło. Jeden blok: 96% beton, 4% światłowody. Litracon, transparent conrete Litracon, prefabricated blocks. Ingredients: 96% concrete, 4% optical fibre. Litracon jest połączeniem światłowodów z betonem. Może być produkowany w postaci bloków lub paneli budowlanych. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi włókien, wtapiają się one znakomicie w strukturę kruszywa. W rezultacie uzyskujemy nie dwa połączone ze sobą materiały- (szkło i beton), a zupełnie nowy surowiec, jednorodny zarówno w swojej strukturze, jak i w wyglądzie zewnętrznym. Tysiące włókien optycznych tworzy matrycę i biegnie równolegle między zewnętrznymi powierzchniami każdego bloku. Proporcjonalnie włókna stanowią niewielką część bloku, jedynie 4%, dlatego też z zewnątrz Litracon wydaje się być zwykłym betonem. Dzięki możliwości przewodzenia światła, można z tego materiału budować nawet kilkumetrowe ściany, które przepuszczają promienie słoneczne bez większej straty światła do 20 metrów. Materiał ten nadaje się także doskonale do budowania konstrukcji nośnych, włókna szklane nie mają bowiem wpływu na wytrzymałość betonu. Litracon is a combination of optical fibres and fine concrete. It can be produced as prefabricated building blocks and panels. Due to the small size of the fibres, they blend into concrete, becoming a component of the material like small pieces of aggregate.thanks to that, the result is not only two materials - glass in concrete - blended, but a third, new material, which is homogeneous in its inner structure as well as on its main surfaces. Thousands of optical glass fibres form a matrix running parallel to each other between the two main surfaces of each block. The proportion of the fibres is very small (4%) compared to the total volume of the blocks. Therefore, the surface of the blocks remains homogeneous concrete. In theory, a wall structure built from light-transmitting concrete can be several meters thick, because the fibres work without almost any loss in light up until 20 meters. Load-bearing structures can be also built of these blocks, since glass fibres do not have a significant effect on the compressive strength value of concrete. wytrzymały/ półprzezroczysty/ przepuszcza światło/ gęstość: kg/m 3 / maksymalna wielkość bloku: 600 x 300 mm/ rozmiar bloku standard: 600 x 300 mm/ grubość: mm/ kolor: szary, czarny lub biały/ wykończenie: polerowane/ wytrzymały na ściskanie: 50 n/mm 2 / gięcie, wytrzymały na rozciąganie: 7 n/mm 2 architektura/ budownictwo density: kg/m 3 / maximum block size: 600 x 300 mm/ standard block size: 600 x 300 mm/ thickness: mm/ colour: grey, black or white/ finish: polished/ compressive strength: 50 n/mm 2 / bending tensile strenght: 7 n/mm 2 interior design/ architecture/ building engineering PROJEKT/ DESIGN: Áron Losonczi Litracon Ltd

21 Masa ceramiczna Ceramic compound Masa ceramiczna - mieszanina drobno zmielonych składników mineralnych (glinokrzemiany, krzemiany, tlenki, węglany itp.) z lepiszczem technologicznym, które daje możliwość formowania jej różnymi metodami. Masy ceramiczne znajdują zastosowanie w produkcji porcelany, porcelitu, fajansu, kamionki, ceramiki budowlanej, materiałów ogniotrwałych, elektroizolacyjnych, wyrobów sanitarnych i innych. Ceramic compound is a mixture of finely ground mineral ingredients (silicates, alluminium silicates, oxides carbonates) with a binder material allowing it to be formed with various methods. Ceramic compounds are used to produce porcelain, vitreous china, faience, stoneware, building ceramics, fireproof materials, insulators, sanitary appliances, etc. suche i półsuche zawierające od 4 12% wody, formowane za pomocą metody prasowania/ plastyczne o wilgotności % wody, które uzyskuje się poprzez toczenie na formie lub w formie/ lejne zawierające od 28 38% wody. Z mas lejnych formuje się wyroby poprzez odlewanie w formach gipsowych. Ze względu na przeznaczenie i skład surowcowy wyróżniamy następujące masy: 1. Masa porcelanowa składająca się z 50% surowców ilastych kaolinów, 25% kwarcu i 25% skalenia. W skład masy porcelanowej wchodzą surowce wypalające się na biało. 2. Masa porcelitowa zwana półporcelaną składa się z kaolinów, glin, skaleni i kwarcu. Wypala się na kolor kremowy, beżowy. wyroby ceramiczne użytkowe/ wyroby ceramiczne artystyczne/ armatura łazienkowa dry and semi-dry, containing 4 12 % of water, formed by pressing methods/ plastic, containing % of water, suitable for jiggering and jolleying/ fluid, containig 28 38% of water, for slip casting in plaster moulds/ two types of ceramic compounds are distinguished depending on their use and ingredients: - porcelain compound consisting of caolin (50%), quartz (25%) and feldspar (25%); white after firing - semi porcelain compound, consisting of caolin, clay, feldspar and quartz; cream or beige after firing. bathroom solutions/ artistic ceramic/ product design 40 41

22 MASA CERAMICZNA/ ROCA/ OPIS PRODUKTU CERAMIC COMPOUND/ ROCA/ PRODUCT DESCRIPTION Projekt Washbasin+Watercloset (Umywalka+Toaleta) stworzony został przez Innovation Lab oraz zaprojektowany przez duet Gabriele & Oscar Buratti. Jest propozycją estetycznego i praktycznego połączenia umywalki i toalety w jedno urządzenie. Jedną z najważniejszych cech projektu stanowi technologia Water-reuse (ponownego zużycia wody) pozwalająca zredukować pobór wody nawet o 25% w porównaniu ze standardową toaletą z systemem dual flush (3/6 litry). Ten wyjątkowy produkt po raz pierwszy został zaprezentowany na targach ISH 2009 i wyróżniony prestiżową nagrodą Design Plus. Delicate shapes and innovative technology finally come together in the name of sustainable progress. The new W+W is the sum of indispensableelements for saving water and space, because its renovating system filters the water from the basin to reuse it in the discharge of the cistern. Apart from that, thanks to its exclusive L-shape design W+W synthesises in a single body what was unthinkable until now, giving more room to move. A design where sophistication teams up with love for the planet. W+W was designed by Gabriele & Oscar Buratti. Characteristics: W+W is the fusion of basin and toilet in a single piece. Completed with the Singles faucet, it is the ideal choice when sustainability and good design are the priority. All in one. PROJEKT/ DESIGN: Innovation Lab, Gabriele & Oscar Buratti Roca

23 Neopolen E Neopolen E stabilny mechanicznie w zakresie -70 C + 85 C/ struktura zamkniętokomórkowa/ wysoka termoizolacyjność/ bardzo niska absorpcja wody/ niska gramatura 22 kg/ m 3 / bardzo wysoka odporność chemiczna/ łatwy w utrzymaniu higieny/ łatwy w obróbce/ cięcie, sztancowanie, frezowanie/ termoformowanie/ nie zawiera szkodliwych substancji takich jak ołów. kadm, rtęć, chrom/ wolny od CFCs i HFCs (freony)/ dobrze pochłania energię uderzenia wypełnienia opakowań/ maty sportowe/ poduszki kompensacyjne, które pozwalają na zmiany długości jakie się zdarzają w rurociągach kładzionych w ziemi/ termoformowane elementy części motoryzacyjnych Neopolen E jest to polietylen przeznaczony do produkcji niezwykle trwałych, wytrzymałych i bezpiecznych materacy oraz mat sportowych. Tę stosunkowo niewiele ważącą piankę można stosować jako wypełnienie materacy i mat gimnastycznych, gdyż tworzywo doskonale zachowuje sprężystość. Ponadto optymalnie pochłania energię nawet przy intensywnym używaniu. BASF s expanded polyethylene for durable sports mats. For durable, hard-wearing and safe sports mats, BASF offers Neopolen E, an expanded polyethylene (EPE). The lightweight foam can be used as core material for gym mats because it keeps its resilience and has an optimal energy absorption behavior even after heavy use. Lightweight gym mats are primarily used for floor exercises in school sports. They therefore need to have good impact-absorbing qualities and low weight in order to retain their shape and to give value for money in the long run. constant elasticity and flexibility between -70 C and 85 C/ close-cell structure/ good thermal insulation capacity/ low water absorption/ low weight 22 kg/ m 3 / high chemical resistance/ easy to clean/ can be processed very well by cutting, die cutting, milling, thermoforming/ free of CFCs and HCFCs as well as compounds containing lead, cadmium, mercury or chromium/ good impact-absorbing behaviour packaging inserts/ sport mats/ expansion pads to absorb changes in length that occur in pipeline system/ laid in the ground/ thermoformed automotive parts 44 45

24 NEOPOLEN E/ OPIS PRODUKTU NEOPOLEN E/ PRODUCT DESCRIPTION fizycznie usieciowany polietylen w blokach physically crosslinked poliethylen in buns DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: BASF Polting Foam

25 POLIETYLEN/ PIANKA/ OPIS PRODUKTU POLYETHYLENE/ FOAM/ PRODUCT DESCRIPTION Polietylen Polyethylene Pianka jest wykonana z odpadów poprodukcyjnych. Odzyskane w procesie recyclingu materiały są następnie utwardzane. Materiał jest wykorzystywany jako przepierzenia w przestrzeniach publicznych, podkład pod boiska do piłki nożnej oraz pod trawniki. The foam is made from waste. Recovered in the recycling process, the material is hardened. The material is used as a partition in public space areas, as well as an underlay for football pitches and lawns. pianka polietylenowa Polietylen jest jednym z najczęściej używanych tworzyw sztucznych, roczna produkcja wynosi ok. 80 mln ton. Materiał ten jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci. Stosuje się go głównie do produkcji opakowań, zwłaszcza plastikowych toreb na zakupy. Polyethylene or polythene is the most widely used plastic, with an annual production of approximately 80 million metric tons. Its primary use is within packaging (notably the plastic shopping bag). mało przenikalna dla pary wodnej/ łatwo przepuszczalna pary substancji organicznych/ nieodporna na węglowodory i ich chloropochodne/ odporna na działanie roztworów kwasów zasad i soli/ odporna na niską temperaturę folie/ rury/ pojemniki/ narty/ markery/ zmywacze do paznokci/ toniki/ wędkarstwo/ żeglarstwo/ wspinaczka low permeability to water vapour/ easy-vapour permeability of organic substances/ lack of resistance to hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons/ resistance to acid and salt solutions/ resistance to low temperature foils/ pipes/ containers/ skis/ markers/ nail varnish removers/ tonic/ fishing/ sailing/ climbing DYSTRYBUTOR/ DISTRIBUTOR: Polting Foam

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system

FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO. system FURNITURE CATALOG KATALOG MEBLI LIDO system Wymiary podane są w cm w kolejności: szer. wys. gł. The dimensions are in cm in the following order: width height depth 1 2 5 6 4 3 7 Complete list of available

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.

Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco. Dystrybucja : Meble Biurowe Kraków - Azco Kraków ul. Wielicka 28 Kraków tel/fax 12 296 75 92 kom 506 147 435 / 504 120 777 email krakow@azco.pl WALL IN WALL IN Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

L A T DUPONT TYVEK ROZWIĄZANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA WSZYSTKICH TYPÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

L A T DUPONT TYVEK ROZWIĄZANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA WSZYSTKICH TYPÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH 15 GWARANCJA1 L A T DUPONT TYVEK ROZWIĄZANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH SZEROKA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA WSZYSTKICH TYPÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH DUPONT TYVEK NAJLEPIEJ DOPASOWANA OFERTA DLA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

nowości 2011r. w modelu: K-Series

nowości 2011r. w modelu: K-Series oraz firma: przedstawiają nowości 2011r. w modelu: K-Series teraz aż trzy nowe materiały do produkcji sztywnej ramy: 13 AI Aluminium 22 Ti Titanium 6 C Carbon Dane Techniczne: szerokość 340 480 mm co 20

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED www.klusdesign.eu Headquarter ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.klusdesign.com USA Department ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany

Bardziej szczegółowo

e- mail: poczta@matchembud.com.pl www: http://matchembud.com.pl tel.: (+48 33) 815-51-75 fax: (+48 33) 811-70-39 Strona 1 z 6

e- mail: poczta@matchembud.com.pl www: http://matchembud.com.pl tel.: (+48 33) 815-51-75 fax: (+48 33) 811-70-39 Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Ważne Przygotowanie powierzchni Podkład/primer nie jest konieczny Polimerowa papa bitumiczna (papa *5 X termozgrzewalna) (APP/SBS) Papa wykończona kruszywem (APP/SBS) *4 X Papa oksydowana

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o nas. Nasze usługi to najwyższa jakość potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001 1/8

Kilka słów o nas. Nasze usługi to najwyższa jakość potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001 1/8 Kilka słów o nas Nasza firma istnieje od 1986 roku. Mamy więc za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń, których owocem jest ceniona za wysoką jakość usługa. Profesjonalny personel jest w stanie doradzić oraz

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer SZEROKI WACHLARZ USŁUG A WIDE RANGE OF SERVICES OFERUJEMY GOTOWE KOLEKCJE,

Bardziej szczegółowo

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint Technologia zdobień/ The technology Jako producent zdobień dbamy o najwyższą jakość swoich produktów na każdym etapie produkcji. Jedynie wypał kalki ceramicznej w wysokich temperaturach 800 st. C daje

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

BETON ARCHITEKTONICZNY

BETON ARCHITEKTONICZNY BETON ARCHITEKTONICZNY 1 Beton architektoniczny B-loft Naturalny minimalistyczny charakter, wyrazista faktura oraz nieograniczone możliwości tworzenia. Elementy z betonu architektonicznego B-loft to wysoka

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ORZEL S.A. ORZEŁ S.A.

ORZEL S.A. ORZEŁ S.A. ORZEL S.A. ORZEL S.A. is engaged in the business of recycling waste tires since 2002. This activity relates to such areas as: - market of waste tires as a raw material used by the Tire Recycling Plant;

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

Bramkarskie / goalkeeper

Bramkarskie / goalkeeper Bramkarskie / goalkeeper ZESTAW BRAMKARSKI Zestaw bramkarski składa się z bluzy bramkarskiej oraz krótkich bądź długich spodni w kolorze czarnym. Bluza wykonana jest z poliestru MICRO TECH, co gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany do montażu razem z konstrukcjami stropów i ścian kartonowo-gipsowych.

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION

EMALIT EVOLUTION SERALIT EVOLUTION Szkło inspiracją aranżacji DESIGN Kolory przyszłych pokoleń Produkty całkowicie przyjazne dla środowiska. Wraz z premierę SERALIT i EMALIT EVOLUTION Saint-Gobain weszło do czołówki firm dbających o ochronę

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Świetlówki LED LED bulbs ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Czym jest Leduro? hat is Leduro? Najnowsza technologia LED Świetlówki

Bardziej szczegółowo

Definicje oznaczeń/sign Definitions

Definicje oznaczeń/sign Definitions 2008 look in The world of premiums Definicje oznaczeń/sign Definitions Marka wyróżniona w ofercie M- Collection The premium trade mark of M-Collection own design Marka wyróżniona w ofercie M- Collection

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES INSPIROWANE DREWNEM INSPIRED BY WOOD KOLEKCJE COLLECTIONS 21,5 x 98,5 TROPHY 2 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 16 x 98,5 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

MOBILNE CAMP DOME TURYSTYCZNO-DZIAŁKOWE CAMP DOMES VIPNAMIOTY

MOBILNE CAMP DOME TURYSTYCZNO-DZIAŁKOWE CAMP DOMES VIPNAMIOTY CAMP DOMES MOBILNE CAMP DOME FLOOR AREA : 12 m2 DIAMETER : 4 m HEIGHT : 2 m COVER SURFACE : 25 m2 VOLUME : 14 m³ COVER WEIGHT : 15 kg FRAME WEIGHT: 25 kg COMPLETE PACKAGE WEIGHT: 40 kg PACKAGE TYPE: PVC

Bardziej szczegółowo

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY

OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY OCTADOME 28 F4 OCTADOME28 F4 NAMIOT KULISTY ocynkowana, EN1025 KONSTRUKCJI: 6szt. ILOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: 104 szt. OKRĄGŁE WEJŚCIA : 1 szt. TOP WENT : 2 szt. ZIP WENT : 1 szt. CZAS MONTAŻU : 1-2 h

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

Concrete. Step inside and get inspired!

Concrete. Step inside and get inspired! Concrete Step inside and get inspired! BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Beton świetnie sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych. Doskonale prezentować

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego? TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne - co to takiego? To materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

Idealne ściany z charakterem. Gładzie i tynki dekoracyjne do wnętrz

Idealne ściany z charakterem. Gładzie i tynki dekoracyjne do wnętrz Idealne ściany z charakterem Gładzie i tynki dekoracyjne do wnętrz Gładzie Ceresit Sztuka tworzenia idealnych ścian Perfekcyjnie wykończone ściany to wizytówka każdego wnętrza. Gładzie Ceresit pozwalają

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Ledowe systemy oświetleniowe do mebli

Ledowe systemy oświetleniowe do mebli Dzięki diodom LED meble promienieją światłem LED lets your furniture shine Nowy system ledowy firmy Schwinn umożliwia też zaprojektowanie stylowych akcentów świetlnych na meblach. Światło może jednak oczarowaæ

Bardziej szczegółowo

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ S.A. prowadzi działalność na rynku recyklingu opon od 2002 roku. Aktywność ta dotyczy takich obszarów jak: - rynek opon zużytych jako surowiec używany przez Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond 1. Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem polietylenowym DILITE i polipropylenowym HYLITE. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące RM 18, RM 25, RM 32 Free hanging roller blinds RM 18, RM 25, RM 32

Rolety wolnowiszące RM 18, RM 25, RM 32 Free hanging roller blinds RM 18, RM 25, RM 32 1. mechanizm sterujący RM 18 - montaż bezinwazyjny RM 18 - non-invasive mounting system 2. mechanizm sterujący RM 32 RM 32 control system 3. listwa dolna obciążnik tkaniny bottom bar fabric weight 3. 1.

Bardziej szczegółowo

Ekrany akustyczne. przegląd dostępnych rozwiązań

Ekrany akustyczne. przegląd dostępnych rozwiązań Ekrany akustyczne przegląd dostępnych rozwiązań Ekrany akustyczne są bardzo skutecznym zabezpieczeniem ograniczającym skutki wywołane hałasem komunikacyjnym. W związku z tym, że ciągle wzrasta natężenie

Bardziej szczegółowo

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system

M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 M-823. System okuć do drzwi i ścianek Swing door and glass wall system M-815 Pyłoszczelne gniazdo rygla Dust - proof keeper M-822 Zamek centralny z wkładką patentową Security centre lock with cylinder M-823 Puszka z gniazdem rygla do zamka centr. Strike patch for centre lock

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak

Design: Tomasz Augustyniak KOKO KOKO - system siedzisk recepcyjnych o nowoczesnej linii stylistycznej. Głównym założeniem projektu było stworzenie wygodnego, funkcjonalnego systemu siedzisk, które z łatwością można dostosować do

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi

Program. Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Konstrukcje aluminiowe i stalowo - aluminiowe Fasady wentylowane i mocowane punktowo Integracja fasad z modułami fotowoltaicznymi Elementy architektoniczne, żaluzje, daszki, sufity podwieszane Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo