INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE. Unleashing Human Spirit at Work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE. Unleashing Human Spirit at Work"

Transkrypt

1 INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE Pathways & The Scherer Leadership Center Pathways Rozwój Ludzi i Organizacji Unleashing Human Spirit at Work

2 Spis treści 1. Wprowadzenie: The Scherer Center jako partner strategiczny Pathways. 2. Czym są Intensywne Kursy Przywódcze? 3. Nasza oferta dla Państwa: o LDI kurs otwarty o EDI - program dla najwyŝszej kadry zarządzającej, o LDI proces- przywódczy proces rozwojowy dla menedŝerów. 4. Szczegółowy opis poszczególnych programów, korzyści i specyfika. 5. Referencje. 6. Wybrane profile trenerów dedykowanych do programów. 7. Kontakt

3 Welcome to your Leadership Development Intensive (LDI)! It is a privilege to be able to offer this unique experience to you. It is made possible because one of Central Europe s premier training firms, Pathways Polska, invited me to join them as a Strategic Partner. Because we both share a strong dedication to integrity, high quality, and to transforming the world at work, I am bringing this program to Pathways. Through this special relationship, combining the proven training approaches of Pathways with the 30 years of hands-on experience of The Scherer Leadership Center, we are now able to offer training, consulting and leadership development services unequaled in this part of the world. LDI will be a powerful and transformational experience for you. Since the first course in 1987, several thousand leaders from 22 nations have graduated from LDI. You are about to join this group. Our commitment is to be your partner in developing yourself as a leader and as a human being. Your organization--and your world--need this to happen. -- John (Janek) Scherer (See final slide for Janek s bio.)

4 Przez blisko 10 lat prowadziliśmy róŝne szkolenia, projektowaliśmy programy warsztatów, konferencji czy procesów. Gdy zetknęliśmy się z LDI, było to dla nas waŝne odkrycie, którego poszukiwaliśmy. Ten program daje odpowiedź na pytanie dotyczące tego, jak prowadzić intensywne szkolenia dla wyŝszej kadry menedŝerskiej, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo podczas głębokiej pracy indywidualnej oraz lekkość w podejściu do teoretycznie "cięŝkich" tematów. W swojej subtelności, LDI dotyka poziomu intencji, omijając poziom zachowań, które czasem są wstydliwe lub skrywane. LDI umoŝliwia przeŝywanie Ŝycia w zgodzie z wewnętrznym GPS. Dorota Ostoja Zawadzka, załoŝycielka Pathways Polska, trener, konsultant i coach

5 Czym są intensywne kursy przywódcze? Nie musisz się zmieniać. Wystarczy, Ŝe w pełni staniesz się sobą. A to zmienia wszystko. Jak wnosić w całości to, kim jesteśmy, do pracy, którą wykonujemy? Uczestnicy LDI twierdzą, Ŝe to spotkanie z przywódcą, którym moŝesz się stać. Kursy przywódcze The Scherer Leadership Center&Pathways bazują na 5 pytaniach, które prowadzą uczestników na spotkanie z wewnętrznym przywódcą, wnosząc w ich codzienną pracę i Ŝycie większe poczucie sprawstwa, sensu i spokoju.

6 5 pytań 1. Z czym muszę się zmierzyć? Jakim trudnym rozmowom/relacjom/decyzjom muszę stawić czoła? Co odkładam na później - w nieskończoność? 2. Co wnoszę? Jaki bagaŝ przekonań, doświadczeń, uprzedzeń wnoszę w to konkretne spotkanie - w moją pracę - w Ŝycie? Jak mogę stać się w pełni obecny w relacjach z innymi? 3. Co mną steruje? W jakich sytuacjach działam automatycznie, zamiast - autentycznie? Kiedy wpadam w pułapkę albo-albo? Jak pogodzić sprzeczności we mnie, w Ŝyciu i w pracy? 4. Co mnie wzywa? Jakie naturalne talenty mogę wnieść w to, co robie? Na czym najbardziej mi zaleŝy? Jaką zmianą chciałbym stać się w świecie? 5. Co mnie wyzwoli? Jakie kroki doprowadzą mnie do przejścia z automatycznego w kierunku bardziej autentycznego Ŝycia? Co chcę wnieść w to przejście?

7 Widoczne rezultaty kursów * zebrane na podstawie opinii uczestnikow Większa efektywność działania. Mniej wysiłku, więcej przyjemności z pracy, przy polepszeniu rezultatów. Szybkie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Wzrost wewnętrznego autorytetu. Poczucie celowości, wpływu i spełnienia. Jasność intencji. Ułatwienie komunikacji i współpracy. Budowanie trwałych relacji. Gotowość do uczenia się z doświadczeń. Wzrost innowacyjnosci i gotowości do ryzyka. Większe poczucie autentyczności - w pracy i Ŝyciu prywatnym.

8 Nasza propozycja dla Państwa W zaleŝności od potrzeb organizacji i indywidualnych osób, proponujemy Państwu trzy opcje intensywnych kursów przywódczych: 1. LDI kurs otwarty - dla pojedynczych osób z organizacji. 2. EDI - ekskluzywny program dla najwyŝszej kadry zarządzającej. 3. LDI Proces - przywódczy proces rozwojowy dla menedŝerów średniego szczebla.

9 LDI Kurs Otwarty: opis procesu Zapisy: Prework: osobista ankieta Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa. Pre-Call Rozmowa telefoniczna na bazie ankiety, dotycząca motywacji i obecnej sytuacji zawodowej; zbudowanie pomostu pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem. 3,5-dniowy kurs LDI 3,5 dniowe, wyjazdowe doświadczenie - kurs przywódczy. Follow up: telekonferencja 1 Follow up: telekonferencja 2 Telefoniczne spotkanie całej grupy, prowadzone przez Facylitatora -wsparcie w przenoszeniu doświadczenia z LDI w codzienne Ŝycie/pracę. Follow up: newsletter Uwspólnianie wiedzy i doświadczeń: newsletter poświęcony LDI raz w miesiącu oraz coroczne spotkanie absolwentów - budowanie społeczności.

10 LDI Kurs Otwarty: opis programu KaŜdy dzień w ramach LDI poświęcony jest któremuś z pięciu pytań. Praca odbywa się zarówno w całej grupie, jak i w parach, trójkach oraz indywidualnie. Wsparciem dla uczestników jest równieŝ podręcznik do kursu. Podczas całego warsztatu, kaŝdy uzyskuje zindywidualizowany coaching od facylitatora, oraz indywidualny feedback od grupy. Dzień I [17:30-20:30] Pyt.1: Z czym muszę się zmierzyć? Pyt.2: Co wnoszę? - przywództwo a zarządzanie, złoty środek efektywności, konfrontacja i konflikt, bycie obecnym w relacjach. Dzień II [7:00-19:00] poranna joga jako praktyka koncentracji i bycia w kontakcie ze sobą; Pyt.3: Co mną steruje? - spotkanie z wewnętrznym przywódcą - budowanie samoświadomości; rozwój poprzez rozciąganie swoich słabych stron; zarządzanie sprzecznościami. Dzień III [7:00-19:00] poranna joga i ćwiczenia oddechowe; Pyt.4: Co mnie wzywa? - co moja obecność wnosi w świat, moją pracę, Ŝycie osób, które mnie otaczają? Formułowanie osobistego GPS, indywidualny feedback od grupy. Dzień IV [7:00-17:00] poranna joga i aikido jako metafora rozwiązywania konfliktów; Pyt.5: Co mnie wyzwoli? - arkusz aplikacji wniosków; Teoria uszczypnięć jako model sytuacji konfliktowych oraz metoda komunikacji D.R.A.M.A. jako narzędzia budowania relacji; podsumowanie i zakończenie.

11 LDI Kurs Otwarty: korzyści i specyfika Kurs otwarty LDI to wyjątkowe spotkanie nie tylko z wewnętrznym przywódcą, ale i liderami z róŝnych organizacji, którzy wybrali ten kurs z tych samych powodów. Uczestnictwo w otwartym LDI to coś więcej niŝ kurs, to równieŝ udział w budowaniu społeczności bardziej świadomych przywódców. Wsparcie ze strony osób o podobnej motywacji do rozwoju i zbliŝonym momencie Ŝycia. MoŜliwość dzielenia doświadczenia zawodowego i wiedzy. Szansa na skonfrontowanie przekonań z osobami pracującymi w innych branŝach/firmach. Okazja do nawiązania nowych znajomości biznesowych i osobistych. Spotkanie z wewnętrznym przywódcą w gronie nieznajomych osób - bez przeszłych wspólnych doświadczeń, które mogłyby rzutować na proces. Szansa na feedback na temat pierwszego wraŝenia, oraz najbardziej widocznych mocnych stron i obszarów do rozwoju. Okazja do zadania sobie pytań: jak wpływam na innych i jak inni wpływają na mnie?

12 EDI kurs: opis procesu Prework 1 Prework 2 3,5-dniowy intensywny kurs EDI Follow up I: 4 telekonferencje Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa, oraz badanie kompetencji przywódczych metodą 360 stopni. Indywidualny raport 360 st.oraz indywidualna sesja coachingowa na bazie wyników 1,5 godzinna). 3,5 dniowe, wyjazdowe doświadczenie - kurs przywódczy 4 telekonferencje - wsparcie grupy w przeniesieniu wniosków z LDI na grunt codziennej pracy i Ŝycia; to grupowe i zindywidualizowane sesje coachingowe. Follow up II: mailing Literatura pogłębiająca refleksję na temat przywództwa (raz w miesiącu). Follow up III Follow up IV: indywidualna sesja coachingowa Powtórka badania 360 st. i sesja coachingowa omawiająca zmiany w wynikach po DI. 6 tygodni po zakończeniu kursu. Follow up V: warsztat Raz na pół roku - ekskluzywne spotkanie absolwentów EDI połączone półdniowym warsztatem rozwojowym.

13 EDI: opis programu Program EDI dla teamów top executives wzmacnia efekty osobistej i zespołowej zmiany, wzbogacając kurs o kompleksowe badanie kompetencji przywódczych, indywidualny coaching i większą liczbę telekonferencji (zindywidualizowany oraz zespołowy coaching). To doskonała okazja na przeniesienie zespołu zarządzającego z poziomu efektywności na poziom mistrzowski. Dodatkowym atutem EDI jest budowanie bardziej spójnych, autentycznych i satysfakcjonujących relacji wewnątrz zespołu. Badanie 360 st. kompetencji przywódczych to uŝyteczna konfrontacja obrazu siebie z tym, jak widzą nas podwładni, koledzy na równorzędnych stanowiskach oraz przełoŝony. Ankieta zawiera pytania dotyczące między innymi odwagi w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów, radzenia sobie z emocjami, spójności i wiarygodności, budowania relacji. Indywidualna sesja coachingowa to wspólna podróŝ uczestnika i coacha do źródeł osobistej efektywności. Program szkolenia w oparciu o 5 pytań. Wnioski przekładane są na realne doświadczenia zespołu (aplikacja teorii do realnych przykładów z pracy zespołu). Dodatkowo wprowadzony zostaje model 4 Języków Przywództwa i jego przełoŝenie na funkcjonowanie teamu. Follow up - coaching dla zespołu podczas 4 telekonferencji to niezastąpiona forma wsparcia efektów szkolenia. Powtórzenie badania 360 st.jest okazją do sprawdzenia, jak osobista zmiana przekłada się na efekty widoczne w organizacji. Warsztat dla absolwentów (raz na pół roku) to szansa na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami LDI na podobnych stanowiskach, oraz wzbogacenie o nową wiedzę z obszaru przywództwa.

14 EDI: korzyści i specyfika EDI to nie jednorazowe szkolenie, to kompleksowy i ekskluzywny, 8-tygodniowy program rozwojowy dla top executives. Potraktuj tę propozycję jako złoŝony program naukowy, z tobą w centrum badań. Dedykujemy go zespołom menedŝerów i członków zarządu, którzy chcą przejść na wyŝszy poziom efektywności. Głęboki i intensywny program rozwoju w wymiarze zarówno osobistym, jak i zawodowym: ja jako lider, i jako człowiek. Indywidualna opieka i wsparcie ze strony coacha. MoŜliwość weryfikacji zmian - badanie kompetencji przed i po programie. Szansa na zbudowanie bardziej autentycznych relacji w zespole, opartych na zaufaniu i współpracy. Uzyskanie wielostronnej, rozwojowej informacji zwrotnej. Wzrost efektywności i satysfakcji z pracy w zespole.

15 LDI Proces: opis procesu Prework Pre-Call Szkolenie I Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa; opcjonalnie: badanie kompetencji przywódczych metodą 360 stopni Rozmowa telefoniczna na bazie ankiety, dotycząca motywacji i obecnej sytuacji zawodowej; zbudowanie pomostu pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem Dwudniowe, intensywne szkolenie Wewnętrzna Gra: Odkrywanie Wewnętrznego Przywódcy Follow up I,II,III Telekonferencje, wsparcie mailowe, praca w trójkach liderskich (L-teams) nad Planami Indywidualnego Rozwoju (PDP) Szkolenie II Jesteś Zmianą: Rozwijanie Wewnętrznego Przywódcy Szkolenie III Sięgając po Mistrzostwo: Uwalnianie Wewnętrznego Przywódcy * Opcja: badanie kompetencji 360 st.

16 LDI Proces: opis programu Proces rozwoju średniej kadry menedŝerskiej to coś więcej niŝ cykl szkoleń. To wielotygodniowe, praktyczne i zmieniające doświadczenie rozwojowe, poszerzające kompetencje menedŝerskie o umiejętności przywódcze. To takŝe szansa na zmianę kultury organizacyjnej w kierunku większej autentyczności, osobistej odpowiedzialności i wpływu. Program obejmuje 3 dwudniowe szkolenia oraz kilkutygodniową pracę przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Opcjonalnie, program moŝemy zaprojektować jako 2 dwuipółdniowe szkolenia. Szkolenie I Wewnętrzna Gra: Odkrywanie Wewnętrznego Przywódcy. Przywództwo a zarządzanie - lider jako stanowisko i jako człowiek, złoty środek efektywności. Konfrontacja i konflikt: z czym muszę się zmierzyć? Co wnoszę w relacje z innymi?- teoria uszczypnięć oraz metoda komunikacji 3 Światy i D.R.A.M.A. jako narzędzia rozwiązywania konfliktów i budowania relacji. Bycie obecnym w relacjach: zaciekawienie, słuchanie na 110%. Formułowanie Planu Indywidualnego Rozwoju (PDP). Szkolenie II Jesteś Zmianą: Rozwijanie Wewnętrznego Przywódcy. Budowanie samoświadomości - praca w oparciu o pozytywnie i negatywnie ocenianie aspekty osobowości lidera. Rozwój poprzez rozciąganie swoich słabych stron; zarządzanie sprzecznościami. Szkolenie III Sięgając po Mistrzostwo: Uwalnianie Wewnętrznego Przywódcy. Co moja obecność jako przywódcy wnosi w świat, moją pracę, Ŝycie i pracę osób, które mnie otaczają? Formułowanie osobistego GPS, sesja feedback. Paradoks Ŝycia odkładanego na Później. Arkusz aplikacji. Podsumowanie i zakończenie cyklu szkoleń. Praca w L-teams. Na pierwszym szkoleniu, uczestnicy dzielą się na trzyosobowe zespoły liderskie. Pomiędzy szkoleniami, zadaniem zespołu jest spotkanie w celu weryfikacji i wsparcia w realizacji PDP oraz omówienie praktycznego zastosowania wybranego elementu szkolenia w codziennej pracy.

17 LDI Proces: korzyści i specyfika Leadership Development Proces to program dedykowany średniej kadrze menedŝerskiej, skoncentrowany na rozwoju umiejętności przywódczych i menedŝerskich. Długofalowy proces zmiany, którą moŝna obserwować juŝ w trakcie programu. Zaprojektowany dla kadry menedŝerskiej średniego szczebla - menedŝerów, którzy chcą stać się przywódcami. DuŜo praktycznych aplikacji. Realna moŝliwość zmiany kultury organizacyjnej: przeszkolenie grup menedŝerów. Uwspólnienie zrozumienia idei przywództwa i jej wymiaru praktycznego - osobiście i w kontekście organizacji. Wzmocnienie/rozwój współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Zbudowanie silnego, wspierającego się zespołu menedŝerskiego. Wzrost efektywności: szybsze rozwiązywanie konfliktów i problemów, lepsza komunikacja, radzenie sobie z emocjami, poczucie i chęć odpowiedzialności i wpływu. MoŜliwe przełoŝenie realnych zmian na setki osób - podwładnych; wzrost motywacji i zaangaŝowania. Większa satysfakcja i poczucie sensu w pracy.

18 Referencje Zarząd Netii na szkoleniu LDI Mirosław Godlewski, prezes Netia S.A.: Przed LDI, mój Zarząd i ja sam zastanawialiśmy się: Co takiego moŝna robić na szkoleniu przez całe trzy dni?! Teraz, juŝ po tym doświadczeniu, zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób udało im się pomóc nam zrobić tak wiele znaczących zmian zaledwie w trzy dni?! Nauczyliście nas - bardzo doświadczonych przywódców - jak stać się jeszcze bardziej efektywnymi w pracy z czynnikiem ludzkim w Netii, w wyniku czego staliśmy sie lepszą organizacją. Po tym, jak w LDI wzięli udział takŝe nasi menedŝerowie, jesteśmy naprawdę pełni dobrej energii do działania! Dzięki za LDI, Pathways!

19 LDI pozwoli Ci się zatrzymać, znależć czas dla siebie. Na LDI-ju nic nie musisz, choć tyle będziesz z niego miał, ile sam weń włożysz. Nie żałuj. To nie jest kurs, na którym nauczysz się nowych technik, to bardziej wspólna podróż, która dostarczy Ci wielu nowych wrażeń, przemyśleń, odkryć. Największym odkryciem będziesz sam dla siebie. Gwarantuje Ci, że się z tego odkrycia ucieszysz. Zostanie ono z tobą po LDI-ju. Pomoże w dalszej biznesowej i życiowej nawigacji. Wojciech Tomczak, Communications Director, Unilever Poland and Baltics LDI nie jest o innych i o technikach czy trikach jakie zadziałają na innych. LDI jest wyłącznie o Tobie. Jadąc na LDI miej świadomość że dostaniesz na tym wydarzeniu tyle ile sam włożysz. To co otrzymasz będzie na tyle prawdziwe na ile sam będziesz prawdziwy przed sobą. Bo LDI jest o Tobie. Przez to uczestnicy współtworzą LDI - bo LDI jest o nich. LDI było dla mnie wspaniałym, ważnym, wielopoziomowym wydarzeniem i głębokim doświadczeniem. John Scherer reklamuje je jako A Renewal of Effectiveness, Purpose and Fulfillment. I wiecie co? Tak faktycznie jest. Z LDI wyjechałem z nowym poczuciem definiującym moją osobę: kompletny... Paweł Solarski, właściciel i kierownik projektów IT, firma konsultingowa Kratistos LDI to doświadczenie dla ludzi którzy nie boją się odkryć samego siebie. Nie boją się uczuć, wyrażania swoich emocji oraz uwolnią się od stawianych przez siebie barier. Tylko takie osoby odkryją nowe inspiracje dla życia i pracy. Po LDI przypomnisz sobie kim tak naprawdę jesteś i kim możesz się stać będąc w pełni sobą, świadomy swoich wyborów, działania. LDI to najlepsza informacja zwrotna - od prawdziwego siebie, wsparta przez innych uczestników. Na LDI nie powinny decydować się osoby oczekujące podania definicji na dalsze życie i karierę. Uzyskany certyfikat nie zmieni absolutnie niczego, gdy powiesimy go na ścianie. To certyfikat dla naszego prawdziwego ja - ale należy to przeżyć i zrozumieć. Przemysław Socha, dyrektor, Bank Zachodni WBK

20 "Moje LDI rozpoczęło się tak naprawdę w chwili kiedy z warsztatów wrócił mój mąż. Wszystko czego dowiedziałam się na ich temat w chwili kiedy pojawił się w domu to "koniecznie pojedź..., nic więcej nie powiem...". Dwa tygodnie później rozpoczęła się moja przygoda z LDI. Nigdy nie pomyślałabym, że w ciągu tak krótkiego czasu można tak wiele nauczyć się o Sobie i przekonać się co tak naprawdę kieruje naszym życiem, dokąd codziennie pędzimy i czy aby na pewno we właściwym kierunku.... nic wiecej nie powiem... Patrycja Iwańska, Kierownik Projektu, Agora S.A. "Zanim wyruszyłem na LDI w moim zawodowym życiu zaszły istotne zmiany. Po wielu latach pracy w zarządach BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz BZ WBK AIB Asset Management rozpocząłem swoją zawodową przygodę w firmie nowych technologii stając się jednocześnie jej współwłaścicielem. Uczestnictwo w LDI utwierdziło mnie w tej decyzji. Sposób prowadzenia przez Johna Sherera, a także atmosfera panująca wśród uczestników LDI pozwoliły mi bezpiecznie i odważnie spojrzeć na siebie z dystansu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz odpowiedzieć sobie na pytanie: po co tak biegniesz?, to LDI jest dla Ciebie." Leszek Kasperski, wiceprezes IVO Software Sp. z o.o. "Pracuję w branży w której często używa sie określenia "People's business" jednak szybko zapominamy co to oznacza...ldi jest doświadczeniem, dzięki któremu zobaczyłam jak łatwo jest zapomnieć o ludzkim pierwiastku w businessie ale też dzięki któremu doświadczyłam jak wielką siłę mamy w Sobie aby móc to zmienić." Barbara Berkan, Deputy Managing Director&Client Service Director w agencji reklamowej Scholz & Friends (Agencja Roku 2007 wg Media Marketing)

21 Absolwenci pierwszego otwartego LDI w Polsce, maj 2008 John Scherer - w środku

22 Profile trenerów John Scherer Niemal 30-letnie doświadczenie w pracy nad rozwojem ludzi w organizacjach, praca na kilku kontynentach, oraz niezwykle bogaty Ŝyciorys czynią z Johna Scherera jednego z czołowych praktyków i mentorów przywództwa na świecie. Do jego klientów naleŝą między innymi ACE Hardware, AEtna, Babcock & Wilcox, Boeing, GTE, Nissan, Ford, Northern Telecom, Marriott, Polaroid, Sisters of Mercy Health Care, U.S. Army, U.S. Navy, van Melle Company in Holland, kanadyjski i chiński rząd, a w Polsce między innymi zarządy firm Netia, DHL oraz Unilever. John specjalizuje się w rozwoju top executives, przywództwie i konflikcie, zmianie oraz transformacji kultur organizacyjnych poprzez uwalnianie ludzkiej duszy w pracy. Bogaty Ŝyciorys Johna obejmuje między innymi wykształcenie historyczne, filozoficzne, doktorat z psychologii behawioralnej oraz dyplom teologiczny; kilka ksiąŝek i niezliczoną liczbę artykułów oraz audiowizualnych materiałów szkoleniowych; doświadczenie słuŝby wojskowej w US Navy, pracę pastora w środowiskach odrzuconych, załoŝyciela szkoły wyŝszej oraz przedsiębiorcy-innowatora. Jest członkiem World Business Academy.

23 Michał Wizental Absolwent Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej (zarządzanie i marketing), WyŜszej Szkoły Zarządzania The Polish Open University (zarządzanie biznesem) a takŝe Thames Valley University (MBA). W firmie Foto-Falter (przedstawiciel firmy KONICA na Polskę) budował od podstaw dział techniczny, pełnił funkcję prezesa zarządu Falter II sp. z o.o. Pomysłodawca i współorganizator pierwszych w Polce wirtualnych laboratoriów fotograficznych, w tym serwisów foto.interia.pl oraz foto.onet.pl. W Telekomunikacji Polskiej kierował projektem reorganizacji obszaru techniki. Zajmował stanowisko kierownika Działu Zarządzania w departamencie Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci Telekomunikacji Polskiej. Z Pathways od 2005 roku. Prowadzi szkolenia rozwojowe oraz z tematów: zarządzania zmianą, budowania zespołu, umiejętności menedŝerskich; zajmuje się równieŝ systemami ocen kompetencji i twardym HR. Prowadził szkolenia min dla: Bank Zachodni WBK, Microsoft, PKN Orlen, Siemens, Unilever, Whirlpool, Coca Cola HBC, DHL. Aktualnie w trakcie trzyletniej szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie. Prywatnie zapalony narciarz, motocyklista i pasjonat ekologicznych technologii budowlanych straw bale building. 25

24 Darek Paluch Pracuje w Pathways od 2001 roku - obecnie jako członek zarządu firmy i dyrektor sprzedaŝy. W 1996 roku ukończył krakowską Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku Fizjoterapia. Ponadto ukończył kurs Szkoła Counsellingu Gestalt w Centrum Counselingu Gestalt w Krakowie. Współtworzy i współprowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, budowania zespołu, asertywności i rozwiązywania konfliktów, komunikacji, Coachingu. Pracował przy realizacji projektów m.in. dla: Aventis Pharma, BP Polska, Bank Zachodni WBK, Danone, Ernst & Young, Microsoft, Siemens, Polska Telefonia Cyfrowa, Unilever Polska, Hewitt, Netia, Citi Handlowy, i wielu innych. Tworzy takŝe autorskie programy szkoleniowe, jak warsztat oracy z Wewnętrznym Krytykiem. Jest certyfikowanym konsultantem WSA, absolwentem kursu LDI oraz coachem. 24

25 Dorota Ostoja Zawadzka ZałoŜycielka i Prezes firmy Pathways Polska. Zarządza firmą, prowadzi szkolenia, ale przede wszystkim jest autorką nowatorskich i odwaŝnych programów rozwojowych dla firm, mających na celu zmiany kultury organizacji w kierunku większego zaangaŝowania i osobistej odpowiedzianości. Prowadzi równieŝ indywidualny coaching dla menedŝerów wyŝszego szczebla; pracuje z zarządami i grupami High Potentials. Jej klienci to między innymi Aventis Pharma, BP Polska, Bank Zachodni WBK, Coca-Cola, Danone, Motorola, PKN Orlen, Sanofi Synthelabo, Siemens, Telekomunikacja Polska S.A, Unilever Polska, Whirpool, Netia, DHL, i wielu innych. Dorota prezentowała równieŝ program Pathways dla Talentów wspólnie z firmą Siemens na Kongresie Kadry 2007 w Warszawie, udzielała wywiadów między innymi dla Rzeczypospolitej i Zwierciadła, występowała dla Instytutu Zarządzania z wykładem na temat Przywództwa oraz na festiwalu dla kobiet Progressteron. W WyŜszej Szkole Europejskiej im.ks.j.tischnera prowadziła gościnny wykład na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest absolwentką kursu LDI.

26 Maria Kołodziejczyk Absolwentka wydz. Filozoficznego UJ (kierunek psychologia). Umiejętność pracy z grupami rozwijała uczestnicząc w szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej prowadzonej metodą Gestalt, jak teŝ terapii psychodynamicznej oraz w wielu krótszych warsztatowych zajęciach opartych na procesie grupowym. W Jest absolwentką Schumacher College angielskiej uczelni, która skupia osobowości ze świata nauki, pracujące nad zmianą paradygmatu naukowego i przemianami kulturowymi związanymi z globalizacją naszej cywilizacji. Z firmą Pathways współpracuje od roku Na stałe pracuje w niej od 2005 roku. Realizuje projekty z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy, prowadząc szkolenia dla zespołów (m.in. przywództwo, konflikty w organizacji, twórcze rozwiązywanie problemów, sztuka prezentacji, komunikacja, i inne) oraz facylitując rozwój indywidualnych osób. Prowadzi takŝe coaching indywidualny. Certyfikowany konsultant kwestionariusza Work Style Analyser. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive prowadzone przez Johna Sherera. Klienci z ostatnich trzech lat: Bank Gospodarki Krajowej, BAT, Bayer, BZ WBK, BP Polska, Coca-Cola, ElektromontaŜ, Netia, Unilever, EnerSys, PKN Orlen, Siemens, Zeneus Pharma. Tematy szkoleń: Przywództwo, Coaching, Budowanie Zespołu, Um. MenedŜerskie, Komunikacja, Train the trainers, Kreatywność, Prezentacje, Rozwiązywanie konfliktów.

27 Dorota Kożusznik Z Pathways związana od roku Z wykształcenia psycholog oraz dziennikarz. Do Pathways przeszła z Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie prowadziła projekt Transfer Wiedzy między IBM a TP; zajmowała się równieŝ badaniami kultury organizacyjnej, opinii pracowników i zaufania do organizacji (projektowanie narzędzi, prowadzenie badań, rekomendacje). Doświadczenie i wiedzę z obszaru HR wykorzystała w Pathways między innymi w projekcie tworzenia modelu kompetencji dla PKN Orlen oraz podczas badań 360 st. dla kadry menedŝerskiej BZWBK. W Pathways projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu Przywództwa, Umiejętności MenedŜerskich, Budowania relacji i budowania zespołu, Zarządzania Czasem. Prowadziła szkolenia między innymi dla menedŝerów, pracowników i High Potentials z BZ WBK, Coca-Cola, Netia, PKN Orlen, Siemens, IBM, Aster, Citi Handlowy, DHL (zarząd). Najbardziej lubi takie szkolenia, na których Uczestnicy odkrywają swój potencjał. Stara się, aby te prowadzone przez nią dawały szansę na taki efekt. Jej ulubionym programem jest kurs przywódczy LDI, prowadzony we współpracy z The Scherer Leadership Center, który, jak twierdzi, prawdopodobnie dostała jako dar od losu. Dorota od 11 lat zajmuje się równieŝ praktyką emisji głosu. Połączenie doświadczenia w pracy z głosem z umiejętnościami trenerskimi to marzenie, które udaje jej się realizować.

28 Kontakt Więcej informacji na

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW Program for Leadership Development Przywództwo wg Maxwella Teoria Ograniczeń Mentoring

PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW Program for Leadership Development Przywództwo wg Maxwella Teoria Ograniczeń Mentoring PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW Program for Leadership Development Przywództwo wg Maxwella Teoria Ograniczeń Mentoring DLACZEGO WARTO? Centrum Przywództwa Collegium Wratislaviense wspiera integralny rozwój liderów

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH '

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH ' AKADEMIACOACHINGU JOANNYFLANAGAN PROGRAMSZKOLENIOWY INTUICYJNYCOACH PrzygotowaniecoachadoakredytacjiICF nazaawansowanympoziomiepcc ProgramposiadaakredytacjęICFnanajwyższympoziomie: PrezentacjaProgramu

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center 6-7, 27-28 lutego, Golden Floor, Warszawa Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Wszystko zaczyna się od DLACZEGO. Dlaczego więc miałbyś do nas dołączyć? Być może pytania poniżej pozwolą znaleźć Twoje DLACZEGO.

Wszystko zaczyna się od DLACZEGO. Dlaczego więc miałbyś do nas dołączyć? Być może pytania poniżej pozwolą znaleźć Twoje DLACZEGO. Wszystko zaczyna się od DLACZEGO. Dlaczego więc miałbyś do nas dołączyć? Być może pytania poniżej pozwolą znaleźć Twoje DLACZEGO. Instytut Szefowania Najważniejsze są dla nas Twoja wiedza, rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji ZAPROSZENIE Międzynarodowy Tydzień Facylitacji Facylitacja jako klucz do kreatywności, innowacyjności i zaangażowania zespołów. Praktyka i narzędzia. 17-23 października 2016 czym jest? Międzynarodowy Tydzień

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Mentoring w szkole indywidualna forma rozwoju nauczycieli

Mentoring w szkole indywidualna forma rozwoju nauczycieli Kraków 08.03.2017 r. Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR i Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna nr 4. im. J. Korczaka w Krakowie Serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Doświadczenie, które zmienia Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa została przygotowana z myślą o menedżerach, którzy w zorganizowany i przemyślany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI?

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? OTWARTE, 2 DNIOWE WARSZTATY SZEFOWSKIE: ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? Warsztaty te przeznaczone są dla:

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Trening praktyczny WARSZTAT OTWARTY 26-27.10. MIEJSCE: WARSZAWA GODZINY: 9:00-17:00 www.aktren.pl e-mail biuro@aktren.pl 2 Specjalizujemy się w prezentacjach

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla coachów

Analiza Transakcyjna dla coachów Analiza Transakcyjna dla coachów Poznań Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza Transakcyjna to złożona

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill Program szkoleniowy WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

COACHWISE Change Model

COACHWISE Change Model CoachWise -stworzona na potrzeby organizacji, akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu COACHWISE CoachWise jest jedną z niewielu metodyk coachingu i mentoringu stworzoną

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia otwarte jesień 2014

Szkolenia otwarte jesień 2014 Szkolenia otwarte jesień 2014 ROZWÓJ TRENERÓW Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ kompleksowy program przygotowujący do efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń rozwija najważniejsze kompetencje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy Programy szkolenia coachów zgodne ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, przygotowujące uczestników do zdobycia międzynarodowej akredytacji coacha na poziomie ACC, PCC lub MCC bądź służące jej odnowieniu.

Bardziej szczegółowo

COACHING jako skuteczne narzędzie zarządzania pracownikami

COACHING jako skuteczne narzędzie zarządzania pracownikami POLITYKA ROZWOJU ZAWODOWEGO W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte COACHING jako skuteczne narzędzie zarządzania pracownikami 2-dniowe warsztaty interaktywne dla menedżerów różnych szczebli zarzadzania i kierowników

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

PRACTITIONER OF ART OF NLP

PRACTITIONER OF ART OF NLP PRACTITIONER OF ART OF NLP Trenerzy firmy ITEM zapraszają na jesienną edycję programu Practitioner of Art of NLP Dla kariery, rozwoju i osobistych planów. Poszukuj, odkrywaj, szukaj połączeń i inspiracji,

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Collegium Da Vinci ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań tel.: , cdv.pl. Oferta współpracy

Collegium Da Vinci ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań tel.: ,   cdv.pl. Oferta współpracy Oferta współpracy Szanowni Państwo, Collegium Da Vinci wraz z NEW PROFIL przedstawia ofertę na realizację kursu ACSTH akredytowanego przez International Coach Federation: Kluczowe kompetencje w praktyce

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

1. Trening umiejętności liderskich,

1. Trening umiejętności liderskich, MODUŁ I ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM Moduł składał się z sześciu edycji, w ramach których zostało zrealizowanych pięć szkoleń w różnych terminach w latach 2010-2011: 1. Trening umiejętności liderskich, 2.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową

Umiejętności odkrywania i rozumienia mechanizmów rządzących pracą zespołową OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA: Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zawodowej, w zakresie efektywnej pracy w zespole i z zespołem, w

Bardziej szczegółowo

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus.

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus. 7 oraz 8 EDYCJA KURSU Coaching w Biznesie Kraków: 25-27 Października 2013 Warszawa: 8-10 Listopada 2013 Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764,

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź.

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Skorzystaj z ponad 8 lat doświadczenia w rozwijaniu potencjału i kariery ponad 25 000 specjalistów i menedżerów w Polsce. Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Na czym polega projekt WolontariatPLUS? 1. Koncentracja na tym, co jest dzisiaj ważne 2. Przygotowanie 500 Liderów Wolontariatu 3. Praca zespołowa projekty ŚDM 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo