INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE. Unleashing Human Spirit at Work

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE. Unleashing Human Spirit at Work"

Transkrypt

1 INTENSYWNE KURSY PRZYWÓDCZE Pathways & The Scherer Leadership Center Pathways Rozwój Ludzi i Organizacji Unleashing Human Spirit at Work

2 Spis treści 1. Wprowadzenie: The Scherer Center jako partner strategiczny Pathways. 2. Czym są Intensywne Kursy Przywódcze? 3. Nasza oferta dla Państwa: o LDI kurs otwarty o EDI - program dla najwyŝszej kadry zarządzającej, o LDI proces- przywódczy proces rozwojowy dla menedŝerów. 4. Szczegółowy opis poszczególnych programów, korzyści i specyfika. 5. Referencje. 6. Wybrane profile trenerów dedykowanych do programów. 7. Kontakt

3 Welcome to your Leadership Development Intensive (LDI)! It is a privilege to be able to offer this unique experience to you. It is made possible because one of Central Europe s premier training firms, Pathways Polska, invited me to join them as a Strategic Partner. Because we both share a strong dedication to integrity, high quality, and to transforming the world at work, I am bringing this program to Pathways. Through this special relationship, combining the proven training approaches of Pathways with the 30 years of hands-on experience of The Scherer Leadership Center, we are now able to offer training, consulting and leadership development services unequaled in this part of the world. LDI will be a powerful and transformational experience for you. Since the first course in 1987, several thousand leaders from 22 nations have graduated from LDI. You are about to join this group. Our commitment is to be your partner in developing yourself as a leader and as a human being. Your organization--and your world--need this to happen. -- John (Janek) Scherer (See final slide for Janek s bio.)

4 Przez blisko 10 lat prowadziliśmy róŝne szkolenia, projektowaliśmy programy warsztatów, konferencji czy procesów. Gdy zetknęliśmy się z LDI, było to dla nas waŝne odkrycie, którego poszukiwaliśmy. Ten program daje odpowiedź na pytanie dotyczące tego, jak prowadzić intensywne szkolenia dla wyŝszej kadry menedŝerskiej, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo podczas głębokiej pracy indywidualnej oraz lekkość w podejściu do teoretycznie "cięŝkich" tematów. W swojej subtelności, LDI dotyka poziomu intencji, omijając poziom zachowań, które czasem są wstydliwe lub skrywane. LDI umoŝliwia przeŝywanie Ŝycia w zgodzie z wewnętrznym GPS. Dorota Ostoja Zawadzka, załoŝycielka Pathways Polska, trener, konsultant i coach

5 Czym są intensywne kursy przywódcze? Nie musisz się zmieniać. Wystarczy, Ŝe w pełni staniesz się sobą. A to zmienia wszystko. Jak wnosić w całości to, kim jesteśmy, do pracy, którą wykonujemy? Uczestnicy LDI twierdzą, Ŝe to spotkanie z przywódcą, którym moŝesz się stać. Kursy przywódcze The Scherer Leadership Center&Pathways bazują na 5 pytaniach, które prowadzą uczestników na spotkanie z wewnętrznym przywódcą, wnosząc w ich codzienną pracę i Ŝycie większe poczucie sprawstwa, sensu i spokoju.

6 5 pytań 1. Z czym muszę się zmierzyć? Jakim trudnym rozmowom/relacjom/decyzjom muszę stawić czoła? Co odkładam na później - w nieskończoność? 2. Co wnoszę? Jaki bagaŝ przekonań, doświadczeń, uprzedzeń wnoszę w to konkretne spotkanie - w moją pracę - w Ŝycie? Jak mogę stać się w pełni obecny w relacjach z innymi? 3. Co mną steruje? W jakich sytuacjach działam automatycznie, zamiast - autentycznie? Kiedy wpadam w pułapkę albo-albo? Jak pogodzić sprzeczności we mnie, w Ŝyciu i w pracy? 4. Co mnie wzywa? Jakie naturalne talenty mogę wnieść w to, co robie? Na czym najbardziej mi zaleŝy? Jaką zmianą chciałbym stać się w świecie? 5. Co mnie wyzwoli? Jakie kroki doprowadzą mnie do przejścia z automatycznego w kierunku bardziej autentycznego Ŝycia? Co chcę wnieść w to przejście?

7 Widoczne rezultaty kursów * zebrane na podstawie opinii uczestnikow Większa efektywność działania. Mniej wysiłku, więcej przyjemności z pracy, przy polepszeniu rezultatów. Szybkie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Wzrost wewnętrznego autorytetu. Poczucie celowości, wpływu i spełnienia. Jasność intencji. Ułatwienie komunikacji i współpracy. Budowanie trwałych relacji. Gotowość do uczenia się z doświadczeń. Wzrost innowacyjnosci i gotowości do ryzyka. Większe poczucie autentyczności - w pracy i Ŝyciu prywatnym.

8 Nasza propozycja dla Państwa W zaleŝności od potrzeb organizacji i indywidualnych osób, proponujemy Państwu trzy opcje intensywnych kursów przywódczych: 1. LDI kurs otwarty - dla pojedynczych osób z organizacji. 2. EDI - ekskluzywny program dla najwyŝszej kadry zarządzającej. 3. LDI Proces - przywódczy proces rozwojowy dla menedŝerów średniego szczebla.

9 LDI Kurs Otwarty: opis procesu Zapisy: Prework: osobista ankieta Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa. Pre-Call Rozmowa telefoniczna na bazie ankiety, dotycząca motywacji i obecnej sytuacji zawodowej; zbudowanie pomostu pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem. 3,5-dniowy kurs LDI 3,5 dniowe, wyjazdowe doświadczenie - kurs przywódczy. Follow up: telekonferencja 1 Follow up: telekonferencja 2 Telefoniczne spotkanie całej grupy, prowadzone przez Facylitatora -wsparcie w przenoszeniu doświadczenia z LDI w codzienne Ŝycie/pracę. Follow up: newsletter Uwspólnianie wiedzy i doświadczeń: newsletter poświęcony LDI raz w miesiącu oraz coroczne spotkanie absolwentów - budowanie społeczności.

10 LDI Kurs Otwarty: opis programu KaŜdy dzień w ramach LDI poświęcony jest któremuś z pięciu pytań. Praca odbywa się zarówno w całej grupie, jak i w parach, trójkach oraz indywidualnie. Wsparciem dla uczestników jest równieŝ podręcznik do kursu. Podczas całego warsztatu, kaŝdy uzyskuje zindywidualizowany coaching od facylitatora, oraz indywidualny feedback od grupy. Dzień I [17:30-20:30] Pyt.1: Z czym muszę się zmierzyć? Pyt.2: Co wnoszę? - przywództwo a zarządzanie, złoty środek efektywności, konfrontacja i konflikt, bycie obecnym w relacjach. Dzień II [7:00-19:00] poranna joga jako praktyka koncentracji i bycia w kontakcie ze sobą; Pyt.3: Co mną steruje? - spotkanie z wewnętrznym przywódcą - budowanie samoświadomości; rozwój poprzez rozciąganie swoich słabych stron; zarządzanie sprzecznościami. Dzień III [7:00-19:00] poranna joga i ćwiczenia oddechowe; Pyt.4: Co mnie wzywa? - co moja obecność wnosi w świat, moją pracę, Ŝycie osób, które mnie otaczają? Formułowanie osobistego GPS, indywidualny feedback od grupy. Dzień IV [7:00-17:00] poranna joga i aikido jako metafora rozwiązywania konfliktów; Pyt.5: Co mnie wyzwoli? - arkusz aplikacji wniosków; Teoria uszczypnięć jako model sytuacji konfliktowych oraz metoda komunikacji D.R.A.M.A. jako narzędzia budowania relacji; podsumowanie i zakończenie.

11 LDI Kurs Otwarty: korzyści i specyfika Kurs otwarty LDI to wyjątkowe spotkanie nie tylko z wewnętrznym przywódcą, ale i liderami z róŝnych organizacji, którzy wybrali ten kurs z tych samych powodów. Uczestnictwo w otwartym LDI to coś więcej niŝ kurs, to równieŝ udział w budowaniu społeczności bardziej świadomych przywódców. Wsparcie ze strony osób o podobnej motywacji do rozwoju i zbliŝonym momencie Ŝycia. MoŜliwość dzielenia doświadczenia zawodowego i wiedzy. Szansa na skonfrontowanie przekonań z osobami pracującymi w innych branŝach/firmach. Okazja do nawiązania nowych znajomości biznesowych i osobistych. Spotkanie z wewnętrznym przywódcą w gronie nieznajomych osób - bez przeszłych wspólnych doświadczeń, które mogłyby rzutować na proces. Szansa na feedback na temat pierwszego wraŝenia, oraz najbardziej widocznych mocnych stron i obszarów do rozwoju. Okazja do zadania sobie pytań: jak wpływam na innych i jak inni wpływają na mnie?

12 EDI kurs: opis procesu Prework 1 Prework 2 3,5-dniowy intensywny kurs EDI Follow up I: 4 telekonferencje Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa, oraz badanie kompetencji przywódczych metodą 360 stopni. Indywidualny raport 360 st.oraz indywidualna sesja coachingowa na bazie wyników 1,5 godzinna). 3,5 dniowe, wyjazdowe doświadczenie - kurs przywódczy 4 telekonferencje - wsparcie grupy w przeniesieniu wniosków z LDI na grunt codziennej pracy i Ŝycia; to grupowe i zindywidualizowane sesje coachingowe. Follow up II: mailing Literatura pogłębiająca refleksję na temat przywództwa (raz w miesiącu). Follow up III Follow up IV: indywidualna sesja coachingowa Powtórka badania 360 st. i sesja coachingowa omawiająca zmiany w wynikach po DI. 6 tygodni po zakończeniu kursu. Follow up V: warsztat Raz na pół roku - ekskluzywne spotkanie absolwentów EDI połączone półdniowym warsztatem rozwojowym.

13 EDI: opis programu Program EDI dla teamów top executives wzmacnia efekty osobistej i zespołowej zmiany, wzbogacając kurs o kompleksowe badanie kompetencji przywódczych, indywidualny coaching i większą liczbę telekonferencji (zindywidualizowany oraz zespołowy coaching). To doskonała okazja na przeniesienie zespołu zarządzającego z poziomu efektywności na poziom mistrzowski. Dodatkowym atutem EDI jest budowanie bardziej spójnych, autentycznych i satysfakcjonujących relacji wewnątrz zespołu. Badanie 360 st. kompetencji przywódczych to uŝyteczna konfrontacja obrazu siebie z tym, jak widzą nas podwładni, koledzy na równorzędnych stanowiskach oraz przełoŝony. Ankieta zawiera pytania dotyczące między innymi odwagi w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów, radzenia sobie z emocjami, spójności i wiarygodności, budowania relacji. Indywidualna sesja coachingowa to wspólna podróŝ uczestnika i coacha do źródeł osobistej efektywności. Program szkolenia w oparciu o 5 pytań. Wnioski przekładane są na realne doświadczenia zespołu (aplikacja teorii do realnych przykładów z pracy zespołu). Dodatkowo wprowadzony zostaje model 4 Języków Przywództwa i jego przełoŝenie na funkcjonowanie teamu. Follow up - coaching dla zespołu podczas 4 telekonferencji to niezastąpiona forma wsparcia efektów szkolenia. Powtórzenie badania 360 st.jest okazją do sprawdzenia, jak osobista zmiana przekłada się na efekty widoczne w organizacji. Warsztat dla absolwentów (raz na pół roku) to szansa na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami LDI na podobnych stanowiskach, oraz wzbogacenie o nową wiedzę z obszaru przywództwa.

14 EDI: korzyści i specyfika EDI to nie jednorazowe szkolenie, to kompleksowy i ekskluzywny, 8-tygodniowy program rozwojowy dla top executives. Potraktuj tę propozycję jako złoŝony program naukowy, z tobą w centrum badań. Dedykujemy go zespołom menedŝerów i członków zarządu, którzy chcą przejść na wyŝszy poziom efektywności. Głęboki i intensywny program rozwoju w wymiarze zarówno osobistym, jak i zawodowym: ja jako lider, i jako człowiek. Indywidualna opieka i wsparcie ze strony coacha. MoŜliwość weryfikacji zmian - badanie kompetencji przed i po programie. Szansa na zbudowanie bardziej autentycznych relacji w zespole, opartych na zaufaniu i współpracy. Uzyskanie wielostronnej, rozwojowej informacji zwrotnej. Wzrost efektywności i satysfakcji z pracy w zespole.

15 LDI Proces: opis procesu Prework Pre-Call Szkolenie I Indywidualna ankieta wprowadzająca w zagadnienia kursu, lektura tekstu z obszaru przywództwa; opcjonalnie: badanie kompetencji przywódczych metodą 360 stopni Rozmowa telefoniczna na bazie ankiety, dotycząca motywacji i obecnej sytuacji zawodowej; zbudowanie pomostu pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem Dwudniowe, intensywne szkolenie Wewnętrzna Gra: Odkrywanie Wewnętrznego Przywódcy Follow up I,II,III Telekonferencje, wsparcie mailowe, praca w trójkach liderskich (L-teams) nad Planami Indywidualnego Rozwoju (PDP) Szkolenie II Jesteś Zmianą: Rozwijanie Wewnętrznego Przywódcy Szkolenie III Sięgając po Mistrzostwo: Uwalnianie Wewnętrznego Przywódcy * Opcja: badanie kompetencji 360 st.

16 LDI Proces: opis programu Proces rozwoju średniej kadry menedŝerskiej to coś więcej niŝ cykl szkoleń. To wielotygodniowe, praktyczne i zmieniające doświadczenie rozwojowe, poszerzające kompetencje menedŝerskie o umiejętności przywódcze. To takŝe szansa na zmianę kultury organizacyjnej w kierunku większej autentyczności, osobistej odpowiedzialności i wpływu. Program obejmuje 3 dwudniowe szkolenia oraz kilkutygodniową pracę przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Opcjonalnie, program moŝemy zaprojektować jako 2 dwuipółdniowe szkolenia. Szkolenie I Wewnętrzna Gra: Odkrywanie Wewnętrznego Przywódcy. Przywództwo a zarządzanie - lider jako stanowisko i jako człowiek, złoty środek efektywności. Konfrontacja i konflikt: z czym muszę się zmierzyć? Co wnoszę w relacje z innymi?- teoria uszczypnięć oraz metoda komunikacji 3 Światy i D.R.A.M.A. jako narzędzia rozwiązywania konfliktów i budowania relacji. Bycie obecnym w relacjach: zaciekawienie, słuchanie na 110%. Formułowanie Planu Indywidualnego Rozwoju (PDP). Szkolenie II Jesteś Zmianą: Rozwijanie Wewnętrznego Przywódcy. Budowanie samoświadomości - praca w oparciu o pozytywnie i negatywnie ocenianie aspekty osobowości lidera. Rozwój poprzez rozciąganie swoich słabych stron; zarządzanie sprzecznościami. Szkolenie III Sięgając po Mistrzostwo: Uwalnianie Wewnętrznego Przywódcy. Co moja obecność jako przywódcy wnosi w świat, moją pracę, Ŝycie i pracę osób, które mnie otaczają? Formułowanie osobistego GPS, sesja feedback. Paradoks Ŝycia odkładanego na Później. Arkusz aplikacji. Podsumowanie i zakończenie cyklu szkoleń. Praca w L-teams. Na pierwszym szkoleniu, uczestnicy dzielą się na trzyosobowe zespoły liderskie. Pomiędzy szkoleniami, zadaniem zespołu jest spotkanie w celu weryfikacji i wsparcia w realizacji PDP oraz omówienie praktycznego zastosowania wybranego elementu szkolenia w codziennej pracy.

17 LDI Proces: korzyści i specyfika Leadership Development Proces to program dedykowany średniej kadrze menedŝerskiej, skoncentrowany na rozwoju umiejętności przywódczych i menedŝerskich. Długofalowy proces zmiany, którą moŝna obserwować juŝ w trakcie programu. Zaprojektowany dla kadry menedŝerskiej średniego szczebla - menedŝerów, którzy chcą stać się przywódcami. DuŜo praktycznych aplikacji. Realna moŝliwość zmiany kultury organizacyjnej: przeszkolenie grup menedŝerów. Uwspólnienie zrozumienia idei przywództwa i jej wymiaru praktycznego - osobiście i w kontekście organizacji. Wzmocnienie/rozwój współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Zbudowanie silnego, wspierającego się zespołu menedŝerskiego. Wzrost efektywności: szybsze rozwiązywanie konfliktów i problemów, lepsza komunikacja, radzenie sobie z emocjami, poczucie i chęć odpowiedzialności i wpływu. MoŜliwe przełoŝenie realnych zmian na setki osób - podwładnych; wzrost motywacji i zaangaŝowania. Większa satysfakcja i poczucie sensu w pracy.

18 Referencje Zarząd Netii na szkoleniu LDI Mirosław Godlewski, prezes Netia S.A.: Przed LDI, mój Zarząd i ja sam zastanawialiśmy się: Co takiego moŝna robić na szkoleniu przez całe trzy dni?! Teraz, juŝ po tym doświadczeniu, zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób udało im się pomóc nam zrobić tak wiele znaczących zmian zaledwie w trzy dni?! Nauczyliście nas - bardzo doświadczonych przywódców - jak stać się jeszcze bardziej efektywnymi w pracy z czynnikiem ludzkim w Netii, w wyniku czego staliśmy sie lepszą organizacją. Po tym, jak w LDI wzięli udział takŝe nasi menedŝerowie, jesteśmy naprawdę pełni dobrej energii do działania! Dzięki za LDI, Pathways!

19 LDI pozwoli Ci się zatrzymać, znależć czas dla siebie. Na LDI-ju nic nie musisz, choć tyle będziesz z niego miał, ile sam weń włożysz. Nie żałuj. To nie jest kurs, na którym nauczysz się nowych technik, to bardziej wspólna podróż, która dostarczy Ci wielu nowych wrażeń, przemyśleń, odkryć. Największym odkryciem będziesz sam dla siebie. Gwarantuje Ci, że się z tego odkrycia ucieszysz. Zostanie ono z tobą po LDI-ju. Pomoże w dalszej biznesowej i życiowej nawigacji. Wojciech Tomczak, Communications Director, Unilever Poland and Baltics LDI nie jest o innych i o technikach czy trikach jakie zadziałają na innych. LDI jest wyłącznie o Tobie. Jadąc na LDI miej świadomość że dostaniesz na tym wydarzeniu tyle ile sam włożysz. To co otrzymasz będzie na tyle prawdziwe na ile sam będziesz prawdziwy przed sobą. Bo LDI jest o Tobie. Przez to uczestnicy współtworzą LDI - bo LDI jest o nich. LDI było dla mnie wspaniałym, ważnym, wielopoziomowym wydarzeniem i głębokim doświadczeniem. John Scherer reklamuje je jako A Renewal of Effectiveness, Purpose and Fulfillment. I wiecie co? Tak faktycznie jest. Z LDI wyjechałem z nowym poczuciem definiującym moją osobę: kompletny... Paweł Solarski, właściciel i kierownik projektów IT, firma konsultingowa Kratistos LDI to doświadczenie dla ludzi którzy nie boją się odkryć samego siebie. Nie boją się uczuć, wyrażania swoich emocji oraz uwolnią się od stawianych przez siebie barier. Tylko takie osoby odkryją nowe inspiracje dla życia i pracy. Po LDI przypomnisz sobie kim tak naprawdę jesteś i kim możesz się stać będąc w pełni sobą, świadomy swoich wyborów, działania. LDI to najlepsza informacja zwrotna - od prawdziwego siebie, wsparta przez innych uczestników. Na LDI nie powinny decydować się osoby oczekujące podania definicji na dalsze życie i karierę. Uzyskany certyfikat nie zmieni absolutnie niczego, gdy powiesimy go na ścianie. To certyfikat dla naszego prawdziwego ja - ale należy to przeżyć i zrozumieć. Przemysław Socha, dyrektor, Bank Zachodni WBK

20 "Moje LDI rozpoczęło się tak naprawdę w chwili kiedy z warsztatów wrócił mój mąż. Wszystko czego dowiedziałam się na ich temat w chwili kiedy pojawił się w domu to "koniecznie pojedź..., nic więcej nie powiem...". Dwa tygodnie później rozpoczęła się moja przygoda z LDI. Nigdy nie pomyślałabym, że w ciągu tak krótkiego czasu można tak wiele nauczyć się o Sobie i przekonać się co tak naprawdę kieruje naszym życiem, dokąd codziennie pędzimy i czy aby na pewno we właściwym kierunku.... nic wiecej nie powiem... Patrycja Iwańska, Kierownik Projektu, Agora S.A. "Zanim wyruszyłem na LDI w moim zawodowym życiu zaszły istotne zmiany. Po wielu latach pracy w zarządach BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz BZ WBK AIB Asset Management rozpocząłem swoją zawodową przygodę w firmie nowych technologii stając się jednocześnie jej współwłaścicielem. Uczestnictwo w LDI utwierdziło mnie w tej decyzji. Sposób prowadzenia przez Johna Sherera, a także atmosfera panująca wśród uczestników LDI pozwoliły mi bezpiecznie i odważnie spojrzeć na siebie z dystansu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz odpowiedzieć sobie na pytanie: po co tak biegniesz?, to LDI jest dla Ciebie." Leszek Kasperski, wiceprezes IVO Software Sp. z o.o. "Pracuję w branży w której często używa sie określenia "People's business" jednak szybko zapominamy co to oznacza...ldi jest doświadczeniem, dzięki któremu zobaczyłam jak łatwo jest zapomnieć o ludzkim pierwiastku w businessie ale też dzięki któremu doświadczyłam jak wielką siłę mamy w Sobie aby móc to zmienić." Barbara Berkan, Deputy Managing Director&Client Service Director w agencji reklamowej Scholz & Friends (Agencja Roku 2007 wg Media Marketing)

21 Absolwenci pierwszego otwartego LDI w Polsce, maj 2008 John Scherer - w środku

22 Profile trenerów John Scherer Niemal 30-letnie doświadczenie w pracy nad rozwojem ludzi w organizacjach, praca na kilku kontynentach, oraz niezwykle bogaty Ŝyciorys czynią z Johna Scherera jednego z czołowych praktyków i mentorów przywództwa na świecie. Do jego klientów naleŝą między innymi ACE Hardware, AEtna, Babcock & Wilcox, Boeing, GTE, Nissan, Ford, Northern Telecom, Marriott, Polaroid, Sisters of Mercy Health Care, U.S. Army, U.S. Navy, van Melle Company in Holland, kanadyjski i chiński rząd, a w Polsce między innymi zarządy firm Netia, DHL oraz Unilever. John specjalizuje się w rozwoju top executives, przywództwie i konflikcie, zmianie oraz transformacji kultur organizacyjnych poprzez uwalnianie ludzkiej duszy w pracy. Bogaty Ŝyciorys Johna obejmuje między innymi wykształcenie historyczne, filozoficzne, doktorat z psychologii behawioralnej oraz dyplom teologiczny; kilka ksiąŝek i niezliczoną liczbę artykułów oraz audiowizualnych materiałów szkoleniowych; doświadczenie słuŝby wojskowej w US Navy, pracę pastora w środowiskach odrzuconych, załoŝyciela szkoły wyŝszej oraz przedsiębiorcy-innowatora. Jest członkiem World Business Academy.

23 Michał Wizental Absolwent Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej (zarządzanie i marketing), WyŜszej Szkoły Zarządzania The Polish Open University (zarządzanie biznesem) a takŝe Thames Valley University (MBA). W firmie Foto-Falter (przedstawiciel firmy KONICA na Polskę) budował od podstaw dział techniczny, pełnił funkcję prezesa zarządu Falter II sp. z o.o. Pomysłodawca i współorganizator pierwszych w Polce wirtualnych laboratoriów fotograficznych, w tym serwisów foto.interia.pl oraz foto.onet.pl. W Telekomunikacji Polskiej kierował projektem reorganizacji obszaru techniki. Zajmował stanowisko kierownika Działu Zarządzania w departamencie Centrum Rozwoju Systemów Abonenckich i Sieci Telekomunikacji Polskiej. Z Pathways od 2005 roku. Prowadzi szkolenia rozwojowe oraz z tematów: zarządzania zmianą, budowania zespołu, umiejętności menedŝerskich; zajmuje się równieŝ systemami ocen kompetencji i twardym HR. Prowadził szkolenia min dla: Bank Zachodni WBK, Microsoft, PKN Orlen, Siemens, Unilever, Whirlpool, Coca Cola HBC, DHL. Aktualnie w trakcie trzyletniej szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie. Prywatnie zapalony narciarz, motocyklista i pasjonat ekologicznych technologii budowlanych straw bale building. 25

24 Darek Paluch Pracuje w Pathways od 2001 roku - obecnie jako członek zarządu firmy i dyrektor sprzedaŝy. W 1996 roku ukończył krakowską Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku Fizjoterapia. Ponadto ukończył kurs Szkoła Counsellingu Gestalt w Centrum Counselingu Gestalt w Krakowie. Współtworzy i współprowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, budowania zespołu, asertywności i rozwiązywania konfliktów, komunikacji, Coachingu. Pracował przy realizacji projektów m.in. dla: Aventis Pharma, BP Polska, Bank Zachodni WBK, Danone, Ernst & Young, Microsoft, Siemens, Polska Telefonia Cyfrowa, Unilever Polska, Hewitt, Netia, Citi Handlowy, i wielu innych. Tworzy takŝe autorskie programy szkoleniowe, jak warsztat oracy z Wewnętrznym Krytykiem. Jest certyfikowanym konsultantem WSA, absolwentem kursu LDI oraz coachem. 24

25 Dorota Ostoja Zawadzka ZałoŜycielka i Prezes firmy Pathways Polska. Zarządza firmą, prowadzi szkolenia, ale przede wszystkim jest autorką nowatorskich i odwaŝnych programów rozwojowych dla firm, mających na celu zmiany kultury organizacji w kierunku większego zaangaŝowania i osobistej odpowiedzianości. Prowadzi równieŝ indywidualny coaching dla menedŝerów wyŝszego szczebla; pracuje z zarządami i grupami High Potentials. Jej klienci to między innymi Aventis Pharma, BP Polska, Bank Zachodni WBK, Coca-Cola, Danone, Motorola, PKN Orlen, Sanofi Synthelabo, Siemens, Telekomunikacja Polska S.A, Unilever Polska, Whirpool, Netia, DHL, i wielu innych. Dorota prezentowała równieŝ program Pathways dla Talentów wspólnie z firmą Siemens na Kongresie Kadry 2007 w Warszawie, udzielała wywiadów między innymi dla Rzeczypospolitej i Zwierciadła, występowała dla Instytutu Zarządzania z wykładem na temat Przywództwa oraz na festiwalu dla kobiet Progressteron. W WyŜszej Szkole Europejskiej im.ks.j.tischnera prowadziła gościnny wykład na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest absolwentką kursu LDI.

26 Maria Kołodziejczyk Absolwentka wydz. Filozoficznego UJ (kierunek psychologia). Umiejętność pracy z grupami rozwijała uczestnicząc w szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej prowadzonej metodą Gestalt, jak teŝ terapii psychodynamicznej oraz w wielu krótszych warsztatowych zajęciach opartych na procesie grupowym. W Jest absolwentką Schumacher College angielskiej uczelni, która skupia osobowości ze świata nauki, pracujące nad zmianą paradygmatu naukowego i przemianami kulturowymi związanymi z globalizacją naszej cywilizacji. Z firmą Pathways współpracuje od roku Na stałe pracuje w niej od 2005 roku. Realizuje projekty z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy, prowadząc szkolenia dla zespołów (m.in. przywództwo, konflikty w organizacji, twórcze rozwiązywanie problemów, sztuka prezentacji, komunikacja, i inne) oraz facylitując rozwój indywidualnych osób. Prowadzi takŝe coaching indywidualny. Certyfikowany konsultant kwestionariusza Work Style Analyser. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive prowadzone przez Johna Sherera. Klienci z ostatnich trzech lat: Bank Gospodarki Krajowej, BAT, Bayer, BZ WBK, BP Polska, Coca-Cola, ElektromontaŜ, Netia, Unilever, EnerSys, PKN Orlen, Siemens, Zeneus Pharma. Tematy szkoleń: Przywództwo, Coaching, Budowanie Zespołu, Um. MenedŜerskie, Komunikacja, Train the trainers, Kreatywność, Prezentacje, Rozwiązywanie konfliktów.

27 Dorota Kożusznik Z Pathways związana od roku Z wykształcenia psycholog oraz dziennikarz. Do Pathways przeszła z Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie prowadziła projekt Transfer Wiedzy między IBM a TP; zajmowała się równieŝ badaniami kultury organizacyjnej, opinii pracowników i zaufania do organizacji (projektowanie narzędzi, prowadzenie badań, rekomendacje). Doświadczenie i wiedzę z obszaru HR wykorzystała w Pathways między innymi w projekcie tworzenia modelu kompetencji dla PKN Orlen oraz podczas badań 360 st. dla kadry menedŝerskiej BZWBK. W Pathways projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu Przywództwa, Umiejętności MenedŜerskich, Budowania relacji i budowania zespołu, Zarządzania Czasem. Prowadziła szkolenia między innymi dla menedŝerów, pracowników i High Potentials z BZ WBK, Coca-Cola, Netia, PKN Orlen, Siemens, IBM, Aster, Citi Handlowy, DHL (zarząd). Najbardziej lubi takie szkolenia, na których Uczestnicy odkrywają swój potencjał. Stara się, aby te prowadzone przez nią dawały szansę na taki efekt. Jej ulubionym programem jest kurs przywódczy LDI, prowadzony we współpracy z The Scherer Leadership Center, który, jak twierdzi, prawdopodobnie dostała jako dar od losu. Dorota od 11 lat zajmuje się równieŝ praktyką emisji głosu. Połączenie doświadczenia w pracy z głosem z umiejętnościami trenerskimi to marzenie, które udaje jej się realizować.

28 Kontakt Więcej informacji na

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n N r 0 1 / 2 0 14

B i u l e t y n N r 0 1 / 2 0 14 B i u l e t y n N r 0 1 / 2 0 14 s t a n d a r d y - e t y k a - j a k o ś ć Od redaktor naczelnej: Urszula Kowalik Redaktor naczelna Urszula.Kowalik@ic.org.pl Przekazujemy Państwu pierwszy w 2014r., numer

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

Brian Tracy International 2010

Brian Tracy International 2010 BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian Tracy International 2010 Brian Tracy International Sp. z o. o., ul. Hanki Czaki 4 lok 5, 01-588 Warszawa NIP 701-00-92-390, Tel.: 022 403 59 15, 022 403 59 05, Fax: 22 485

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

29-30.09.2015, Warszawa Airport Hotel Okęcie

29-30.09.2015, Warszawa Airport Hotel Okęcie 29-30.09.2015, Warszawa Airport Hotel Okęcie Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej.

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

Coaching w organizacji

Coaching w organizacji Coaching w organizacji Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Kierownik: Dr Mirosława Huflejt-Łukasik Propozycja programu studiów podyplomowych Nazwa studiów: Coaching w organizacji (Coaching for

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie szkoleń Grupy Eksperckiej AVANTI - EMOTION Warsztaty, Szkolenia i Coaching Facylitacje i Moderacje Testy osobowości, testy zachowań i kompetencji Dużo osiągają tylko Ci,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW. autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014

Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW. autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014 Jacek Santorski_SZKOŁA MENTORÓW autorski program dla Top Managerów, oferta jesień 2014 WPROWADZENIE Autorski Studium Eksperckiego opracowany jest przez Jacka Santorskiego we współpracy z zespołem Values_

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJSKUTECZNIEJSZE METODY SPRAWDZONE I PRAKTYCZNE STRATEGIE ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJLEPSZE NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW BTI Business Academy to miejsce

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Raport Szkoła dla coacha

Raport Szkoła dla coacha Raport Szkoła dla coacha Magdalena Kołodkiewicz Zestawienie oferty edukacyjnej Szkół Coachingu w Polsce PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MERYTORYCZNY: KOMISJA COACHINGU POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Patronat

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej Skuteczne narzędzia służące rozwojowi kadry menedżerskiej Firmy muszą dziś jednocześnie trenować umiejętności menedżerów, rozwijać w nich pożądane w organizacji cechy, a także nieustająco edukować kadrę

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo