E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL"

Transkrypt

1 Joanna Dyczkowska * E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa chcąc uzyskać wysoką satysfakcję swoich klientów coraz bardziej kładą nacisk nie tylko na fizyczny przepływ towarów, ale szybki i sprawny przepływ informacji. Sprawność i konkurencyjność funkcjonujących łańcuchów dostaw jest możliwa dzięki kompleksowej obsłudze przez operatora logistycznego, który powinien zaspokoić potrzeby klientów pod kątem również nowoczesnych systemów informatycznych. Wsparcie informatyczne decyduje o zwiększeniu poziomu wartości dodanej, usprawnia zarządzanie we wszystkich ogniwach łańcucha, usprawnia i optymalizuje łańcuch dostaw pod względem kosztowym i czasowym. Technologia cyfrowa jest obecnie postrzegana jako zasób podstawowy w osiągnięciu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie istniejących systemów informatycznych funkcjonujących u operatorów logistycznych wraz z identyfikacją towarów w łańcuchach logistycznych opartych o partnerstwo między przedsiębiorstwami a operatorami logistycznymi, a także ocena tychże systemów przez klientów w sektorze B2B. Metody zastosowane przy opracowaniu to metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety oraz analiza porównawcza wybranych operatorów logistycznych na podstawie ich stron internetowych. Różnorodność ofert przedsiębiorstw TSL, zmieniający się pakiet usług i konieczność szybkiego dostarczania odpowiedniej informacji klientowi sprawia, że bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie można skutecznie konkurować na globalnych rynkach, stąd możemy mówić o e -operatorze logistycznym. 1. Innowacje technologiczne w logistyce Zaawansowane technologie i rozwiązania informatyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw obsługujących * Dr, Zakład Marketingu i Usług, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, Koszalin

2 132 Joanna Dyczkowska branżę TSL, ale także przedsiębiorstw obsługiwanych przez operatorów logistycznych. Wybór strategii logistycznej może wpływać na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju towarów, przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów. Operatorzy wykorzystują technologię cyfrową obsługując łańcuchy dostaw, redukując koszty dostaw, przyspieszając strumienie informacyjne i rzeczowe. Jednocześnie globalizacja i wydłużenie łańcuchów dostaw utrudnia utrzymanie przejrzystości całego procesu. Przyjęcie strategii outsourcingu pozwala na powierzenie nie tylko ładunku, ale wykorzystanie jednolitego systemu informatycznego we wszystkich ogniwach łańcucha. Dostawcy usług logistycznych nie tylko mają za zadanie terminowo dostarczyć towar, ale zapewnić bieżącą informacje swoim klientom, co spowodowało zwiększenie nakładów na systemy informatyczne i telemetryczne, umożliwiające śledzenie przesyłek. Integracja systemów logistycznych między przedsiębiorstwami i wymiana danych (EDI) była kolejnym krokiem w procesie obsługi klienta. Inwestycje w IT przede wszystkim są domeną dużych grup kapitałowych, takich jak wprowadzenie narzędzi wirtualnych i ich elastyczność. Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od tradycyjnych metod rozliczeń finansowych z przewoźnikami i zamieniają je na współpracę on-line. Rozwiązanie te umożliwia tworzenie raportach o wydatkach związanych z ładunkami (raport kosztów poniesionych na odbiorcę, na jednostkę ładunkową). Analizy kosztów często służą jako podstawa do negocjacji stawek frachtowych. Rozwiązania typu MRP i ERP wykorzystywane są przede wszystkim do usprawnienia zarządzania zasobami w obrębie przedsiębiorstw, rzadko są dostosowane do współpracy w ramach łańcucha dostaw. Uzupełnieniem funkcjonalności wspomnianego oprogramowania, wspomagające zarządzanie zasobami jednostki są elektroniczne platformy na bazie ERP. Systemy ERP stanowią warunek koniecznej integracji firm w ramach łańcucha dostaw m.in. do rejestracji przyjęć i wydań towaru, zarządzanie poziomem towarów, powierzchnią czy ruchem w magazynie oraz stanowią stale aktualizowaną bazę. Baza ta zawiera informacje dotyczące kluczowych procesów logistycznych, co pozwala na podjęcie natychmiastowych decyzji [Tundys, Sowa, 2010, s ]. Za najwyższą klasę systemów wspomagania komputerowego w dziedzinie zarządzania łańcuchami dostaw uznaje się systemy SCM (Supply Chain Management) obejmujące procesy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz utrzymanie stanu zapasów na minimalnym poziomie, nie-

3 E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL 133 zbędnych do zapewnienia ciągłości procesów [Adamczewski, 2006, s. 148]. Powołując się na M. Ciesielskiego można wyróżnić najważniejsze korzyści dla uczestników łańcucha dostaw dzięki wdrożeniu SCM [Ciesielski, 2006, s ]: uzyskiwanie szczegółowych i dokładnych informacji, za sprawą zbierania i konsolidacji danych napływających z różnych źródeł, szybka reakcja dzięki szybkiej informacji o zmianach zachodzących w łańcuchu dostaw i poza nim, oszczędności dzięki lepszemu planowaniu, zmniejszeniu nakładu pracy na wprowadzenie i przetwarzanie danych, mniejsze zapasy dzięki zastosowaniu metody JiT, integracja procesów biznesowych wewnątrz firmy i poza nią, umożliwienie firmom integracji z rynkami elektronicznymi (banki), umożliwienie globalnego planowania, przeprowadzenie symulacji w czasie rzeczywistym umożliwiającym jednoczesne planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych. Poszczególne elementy mogą przyjmować cechy escm (electronic Supply Chain Management elektronicznego Zarządzania Łańcuchem Dostaw) związanego z zastosowaniem Internetu i technologii informatycznych jak techniki oparte na RFID i GPS [Sołtysik -Piorunkiewicz, 2010, s. 439]. 2. Identyfikacja towarów w systemach logistycznych Telematyka to połączenie stosowania rozwiązań telekomunikacyjnych z technologią informatyczną w działalności przedsiębiorstw logistycznych. Wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w zarządzaniu transportem obejmuje wykorzystanie sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Powstanie inteligentnych systemów transportowych jest związane z wykorzystaniem technologii teleinformacyjnych w logistyce. Korzyści z wykorzystania telematyki w transporcie to [Bartczak, 2003, s.6]: zwiększenie wydajności transportu, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, poprawa uzyskiwanych wyników finansowych przedsiębiorstw.

4 134 Joanna Dyczkowska Z punktu widzenia nośnika informacji możemy wyróżnić metody oparte na: kodach kreskowych, transponderach (najczęściej używaane znaczniki RFID), nośniki magnetyczne, karty elektroniczne stykowe i inne systemy automatycznej identyfikacji (system wizyjny). Automatyczna identyfikacja przynosi korzyści w postaci [Krawczyk, 2011, s. 470]: skraca czas czynności identyfikacji; ułatwia korzystania z różnych usług; eliminuje pomyłki; podnosi bezpieczeństwo; obniża koszty obsługi; pozwala na szybką lokalizację obiektów w magazynach; usprawnia funkcjonowanie punktów kasowych; pozwala na uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym; pozwala na ciągłą aktualizację informacji w systemie, w magazynie frekwencji, lokalizacji, stanie sprzedaży; ułatwia funkcjonowanie osób w strefach objętych kontrolą dostępu. Głównym systemem scentralizowanych systemów informatycznych przedsiębiorstw spedycyjnych jest system do administrowania spedycją, gdzie system pozwala na zarządzanie ruchem spedycyjnym przedsiębiorstw znając potoki ładunkowe swoich klientów prognozują wprowadzenie nowych linii i zapełnienie już realizowanych, następuje automatyzacja obiegu dokumentów między przedsiębiorstwem TSL a przewoźnikami (firmami podwykonawczymi) i klientami firmy. Systemy informatyczne umożliwiają identyfikacje i śledzenie przesyłek klientów w Internecie. W celu ujednolicenia wzorów, znaków i sposobów znakowania oraz prawidłowego ich odczytywania przez wszystkich uczestników łańcucha transportowego znaki i sposoby znakowania opakowań zostały znormalizowane. Precyzyjne śledzenie przepływu pozwala na identyfikacje [Wojciechowski, 2007, s.58]: jednostek handlowych w opakowaniach jednostkowych, jednostek handlowych o zmiennej ilości lub w opakowaniach zbiorczych, poprzez oznakowanie ich Globalnym Numerem Jednostki Handlowej GTIN (ang. Global Trade Item Number), wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 lub ITF-14; jednostek logistycznych (wysyłkowych), w wyniku ich oznaczenia Seryjnym Numerem Jednostki Logistycznej SSCC (ang. Serial Shipping Container Code);

5 E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL 135 lokalizacja dowolnej jednostki, poprzez oznaczenie Globalnym Numerem Lokalizacyjnym GLN (ang. Globar Location Number); czasu przechowywania dowolnej jednostki. System identyfikacji w połączeniu z danymi zarejestrowanymi przez monitorujące warunki pracy systemy zabezpieczenia, pozwalają na szybkie ustalenie miejsca przesyłki i ewentualną korektę nieprawidłowości. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia skrócenie czasu pracy, wyeliminowanie błędów, redukcję kosztów oraz poprawienie przepływu informacji między firmami planującymi załadunek a jednostkami wykonawczymi (przedsiębiorstwami TSL). Do najważniejszych możliwości takiego oprogramowania należy: paletyzacja oraz konteneryzacja produktów, optymalizacja układu opakowań w warstwie palety, projektowanie nowych wymiarów opakowań zbiorczych, modelowanie kształtu opakowań jednostkowych oraz optymalizacji ich wymiarów, możliwość zapisu danych dotyczących opakowań oraz palet w wewnętrznej bazie danych oraz tworzenie graficznych raportów dla obiegu dokumentów w obrębie firmy czy dla kooperantów, dobór optymalnego opakowania zbiorczego na podstawie zapisanych wzorów opakowań w bazie danych, szacowanie ubytków i uszkodzeń opakowań, paletyzacja złożonych opakowań, optymalizacja załadunków kontenerów, determinacja kolejności załadunków towarów na środek transportu. Zdolność do tworzenia i podwyższania wartości usługi przewozu zależy od zdolności wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania oraz kontroli i sterowania powiązanych procesów w łańcuchu dostaw, gdzie obsługiwany jest przez operatora logistycznego. Integracja działań między dostawcą a odbiorcą (nadawca operator logistyczny producent operator logistyczny klient) poprzez współpracę przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Wiele dostępnych portali internetowych dla branży TSL ma na celu zapewnienie swobodnej wymiany danych, właśnie ze względu na integrację procesów planowania i bieżącej kontroli operacji logistycznych w sieci dostaw. Identyfikacja produktów w całym łańcuchu dostaw powinna pozwalać na jednoznaczną identyfikacją towarów w całym systemie.

6 136 Joanna Dyczkowska 3. Analiza systemów informatycznych operatorów logistycznych Przedsiębiorstwa podejmując decyzje o korzystaniu z usług logistycznych powierzają obsługę operatorowi logistycznemu, który jest wyspecjalizowanym dostawcą zewnętrznym, podejmującym się w ramach swojej pierwotnej działalności rynkowej, organizacji i/lub realizacji całości lub części funkcji logistycznych przedsiębiorstw, dla których stanowią one wtórną działalność rynkową [Jezierski, 2003, s ]. Wyspecjalizowany operator logistyczny przejmuje kompleksową obsługę fizycznego przepływu materiałów i towarów, przejmuje za nią pełną odpowiedzialność oraz staje się pełnoprawnym partnerem zleceniodawcy. Operator świadczy usługi informacyjne w zakresie komunikacji i przepływów informacji: powiadamianie o przyjściu przesyłki, monitoring przesyłek w całym łańcuchu, przetwarzanie i przechowywanie danych o potokach ładunkowych, archiwizacja i udostępnianie danych, tworzenie banków danych. W tablicy 1 została przedstawiona analiza funkcji system informatycznych oferowanych klientom przez operatorów logistycznych w Polsce. Cyfrą 1 oznaczono funkcjonowanie danego systemu u operatora logistycznego, a cyfrą 0 brak danego systemu. Tablica 1. Analiza usług informatycznych (śledzenie drogi przesyłki, EDI, oprogramowanie) wybranych operatorów logistycznych Operator logistyczny Śledzenie drogi przesyłki EDI elektroniczna wymiana danych Oprogramowanie operatora DB Schenker Raben Group DHL GLS Group UPS TNT PEKAES DPD Razem Źródło: Opracowanie własne. Usługę śledzenia drogi przesyłki oferują wszyscy operatorzy logistyczni, jest to najbardziej popularna opcja on-line, jak również zama-

7 E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL 137 wianie kuriera po odbiór przesyłki (tablica 2). Jedno tylko przedsiębiorstwo TSL (GLS Group) nie przewidziało w swojej ofercie elektronicznej wymiany danych. DB Schenker w ramach EDI ma następujące możliwości [www.logistics.dbschenker.pl, dostęp dnia ]: bukowanie transportów, w których przewoźnik otrzymuje informacje o referencjach transportowych, towarach, nadawcy, odbiorcy oraz płatniku; powiadomienie o nadchodzących dostawach, o tym czy dane towary przybyły już do magazynu, dostarczenie jednego lub kilku określonych artykułów z przesyłki do odbiorcy. Grupa Raben dla segmentu sklepów internetowych oferuje zarządzanie płatnościami przy zakupach internetowych oraz w ramach EDI zakresu kodów kreskowych. Inny operator (UPS) rozwinął usługę monitorowania przesyłek poprzez numer listu przewozowego, numer klienta, numeru referencyjnego dzięki stronie internetowej, poprzez pocztę elektroniczną czy SMS-em, który pozwala na: łatwą koordynację z systemami rozliczania klienta i odbiorców, sprawdzanie po numerze zamówienia zakupu oraz po numerze zlecenia klienta, identyfikowanie przesyłek na podstawie ich opisów np. urodziny Dagmary. Oprogramowanie swoim klientom dostarcza tylko czterech na ośmiu operatorów logistycznych. Na wyróżnienie zasługuje DB Schenker oferujący program SpedCust 4000, który: powoduje minimalizacje czynności administracyjnych i ryzyka popełnienia błędów, pewność realizacji zlecenia, zawsze aktualne dane w bazie odbiorców, pełne informacje o przesyłce. TNT proponuje oprogramowanie ExpressManager przeznaczony dla klientów wysyłających na dużą skalę, gdzie następuje zintegrowanie systemów informatycznych operatora logistycznego z jego klientem. W tablicy 2 zostały zaprezentowane usługi on-line dedykowane klientom operatorów logistycznych jak zamawianie usługi, analiza potoków ładunkowych i dostarczanie e- dokumentów. Analiza potoków ładunkowych obejmuje sprawdzanie czasu i terminu doręczeń, możliwość przygotowanie raportów zestawień i analiz oraz przeglądanie hi-

8 138 Joanna Dyczkowska storii wysyłek. W ramach oferowania e dokumentów standardem są e faktury, ale też część operatorów wprowadziła e zwrotki (zwrot dokumentów potwierdzających dostawę) oraz e- reklamacje (zgłoszenie i realizacja). Tablica 2. Analiza usług informatycznych (zamawianie usługi, analiza potoków ładunkowych, e- dokumenty) wybranych operatorów logistycznych Operator logistyczny Zamawianie usługi Analiza potoków ładunkowych E- dokumenty DB Schenker Raben Group DHL GLS Group UPS TNT PEKAES DPD Razem Źródło: Opracowanie własne. Dodatkowo oferowanymi usługami są w Internecie kalkulator kosztów, wydruk etykiet adresowych czy obsługa celna. Prawie wszystkie firmy ze ścisłej czołówki branży TSL korzystają z rozległej sieci WAN. Sieć ta umożliwia wymianę danych między poszczególnymi terminalami i centralą firmy. Przez nią przesyłane są informacje o przesyłkach, wielkości sprzedaży i rozliczeniach. Scentralizowany system gromadzi informacje ze wszystkich oddziałów regionalnych i rozsyłane dane potrzebne do wykonania kolejnych czynności. Komunikacja oparta na Internecie znacznie przyspiesza realizację zadań transportowych, jak również magazynowych. 4. Ocena systemów informatycznych przez klientów Operatorzy logistyczni podejmują kroki w celu doskonalenia systemów zarządzania, zwracając uwagę na kształtowania pozytywnych relacji z klientami w łańcuchu logistycznym. Szczególne znaczenie ma to w obszarze rynku B2B. Ścisła współpraca dostawców w ramach partnerstwa pozwala na szybkie diagnozowanie zmieniających się potrzeb i oczekiwań w zakresie technologii oraz marketingu. W celu oceny systemów informatycznych oferowanych klientom przez operatorów logistycznych zostały przeprowadzone badania metodą pośrednich pomia-

9 E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL 139 rów (ankietą bezpośrednią). W badaniu wzięło udział 30 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, z czego siedem współpracuje z klientami poza terenem Polski, pozostałe 23 przedsiębiorstwa nadają wyłącznie do klientów krajowych. Drugim kryterium podziału klientów to rodzaj działalności 21 to przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze usługowym, a dziewięć zajmuje się produkcją. W trzecim kryterium podziału przedsiębiorstw zastosowanym w badaniu zarządzania relacjami z klientami wzięto pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa uzależnioną od ilości zatrudnionych pracowników: małe do 10 pracowników 5 przedsiębiorstw, średnie do 49 pracowników 13 przedsiębiorstw, duże do 250 pracowników 5 przedsiębiorstw, wielkie powyżej 251 pracowników 7 przedsiębiorstw. Czwarte kryterium zostało określone na podstawie ilości sprzedawanych produktów: mała ilość produktów do przedsiębiorstw, średnia ilość od 51 do przedsiębiorstw, duża ilość produktów powyżej przedsiębiorstw. W tablicy 3 przedstawiono działania podejmowane przez operatora logistycznego w podziale na sektory oraz zasięg działania. Skala ocen została określona od 1 do 5 (1 -bardzo nisko, 2 -nisko, 3- przeciętnie, 4 wysoko, 5 bardzo wysoko). Tablica 3. Ocena komunikacji przez Internet z operatorami logistycznymi Kryterium przedsiębiorstwa Ocena Sektor produkcyjny 4,0 Sektor usługowy 4,0 Zasięg krajowy 4,0 Zasięg międzynarodowy 4,0 Małe przedsiębiorstwa 3,8 Średnie przedsiębiorstwa 3,9 Duże przedsiębiorstwa 4,4 Wielkie przedsiębiorstwa 4,1 Minimalna ilość produktów 3,9 Średnia ilość produktów 4,3 Duża ilość produktów 4,4 Ogółem 4,0 Źródło: Opracowanie własne. W przypadku rodzaju prowadzonej działalności oraz zasięgu nie ma różnicy w ocenie komunikacji przez Internet z operatorami logistycznymi. Najniżej oceniają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz z mi-

10 140 Joanna Dyczkowska nimalną i średnią ilością produktów. Powyżej 4,0 oceniają duże i wielkie przedsiębiorstwa, dla których często wdrażane są zintegrowane systemy logistyczne, często są projektowanie wspólne systemy logistyczne. Przy średniej i dużej ilości produktów przedsiębiorstwa współpracują na najwyższym poziomie integracji systemów informatycznych. Zakończenie Logistyczna obsługa łańcucha dostaw polega na zapewnienia aktualnej informacji, we właściwym miejscu i czasie, ilości, a przede wszystkim właściwym odbiorcom z zachowaniem możliwie jak najniższego kosztu jej pozyskania. Przepływ informacji w łańcuchu dostaw wymaga zapewnienia bezpieczeństwa pozyskiwanych, przechowywanych i przesyłanych informacji pomiędzy operatorem logistycznym a przedsiębiorstwem. Współczesne technologie informacyjne z zastosowaniem Internetu w istotny sposób wpływają na wzrost produktywności i efektywności w logistycznym łańcuchu dostaw. Możliwość reagowania na zmieniające się otoczenie i potrzeby, a nawet wyprzedzenie pewnych zachowań i stosowanie odpowiednich strategii elektronizacji łańcucha dostaw pozwala na wzrost jego wartości dodanej i konkurencyjności w stosunku do innych uczestników rynku. Automatyczna identyfikacja towarów w łańcuchu przynosi wymierne korzyści nadawcy i odbiorcy, ale także przedsiębiorstwu TSL. Wszyscy analizowani operatorzy logistyczni wdrożyli systemy informatyczne pozwalające na śledzenie drogi przesyłki i zamawianie usługi, a w następnej kolejności wykorzystują elektroniczną wymianę danych (EDI) i e- dokumenty. W mniejszym stopniu proponują analizę potoków ładunkowych oraz tylko połowa proponuje wykorzystanie swojego oprogramowania w ramach zintegrowania systemów informatyczno logistycznych, pomimo to możemy ich nazwać e operatorami logistycznymi. Ogólna ocena proponowanych systemów informatycznych przez operatorów logistycznych jest na poziomie dobrym, przy czym wyżej oceniają duże i wielkie przedsiębiorstwa ze względu na dostosowanie do własnych systemów, wiąże się to również z przewożeniem większej ilości towarów oraz dostarczanie przez firmy TSL analizy potoków ładunkowych. Wykorzystanie Internetu umożliwiło klientom sprawdzenie drogi przesyłki oraz aktualnej oferty przedsiębiorstwa TSL, taka komunikacja znacznie przyspiesza realizację zadań transportowych, czy logistycznych. Integracja systemów informatycznych między uczestnikami łańcucha logistycznego

11 E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL 141 również powoduje zacieśnienia więzi między uczestnikami. Operatorzy logistyczni w celu podniesienia konkurencyjności swoich działań wdrożyli nowoczesne systemy informatyczne, które integrują wszystkie procesy logistyczne wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw. Literatura 1. Adamczewski P. (2006), Informatyczne wspomaganie łańcuchem dostaw, w: Instrumenty zarządzania logistycznego, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa. 2. Bartczak K. (2003), Korzyści z zastosowania telematyki w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. 3. Ciesielski M. (2006), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa. 4. Jezierski A. (2003), Operatorzy polskiego rynku usług logistycznych, Spedycja Transport Logistyka nr Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka. Cz.1., Difin, Warszawa. 6. Sołtysik- Piorunkiewicz A. (2010), Kierunki rozwojów systemów E-biznesu, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane. 7. Tundys B., Sowa M. (2010), Wpływ informatycznego wsparcia procesów logistycznych na konkurencyjność łańcucha dostaw, w: Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Chaberek M., Jezierski A. (red.), WF Cedetu, Gdańsk. 8. Wojciechowski A. (2007), Infrastruktura w przechowaniu towarów, Logistyka nr dostęp dnia Streszczenie W artykule zostały przedstawione technologie i rozwiązania informatyczne zastosowane przez przedsiębiorstwa TSL, z których korzyści wynikają dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Zaprezentowano rozwiązania w zakresie telematyki wśród wybranych operatorów logistycznych: śledzenie drogi przesyłki, EDI, zintegrowane oprogramowanie, zamawianie usługi, analiza potoków ładunkowych oraz e dokumenty. Artykuł obejmuje badania w sektorze B2B ze względu na działalność przedsiębiorstwa, zasięg i jego wielkość, którego wynikiem jest ocena informatycznych systemów przedsiębiorstw. Słowa kluczowe operator logistyczny, Internet, EDI, klient

12 142 Joanna Dyczkowska E- logistics operator the digital technology in the sector TSL (Summary) The article presents technologies and solutions used by TSL companies, which are the benefits for all participants in the supply chain. It presents telematics solutions in selected logistics: shipping tracking, EDI, integrated software, order services, analysis of cargo flows and e - documents. The article includes research in the B2B sector due to the activities of the company, the scope and its greatness, which results in an assessment of enterprise information systems. Keywords logistics operator, Internet, EDI, customer

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 Jakub Lewandowski, Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 W roku 2010, IliM-GS1 Polska oferuje firmom możliwość współpracy w Programie

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja łańcuchów dostaw w elektronicznej gospodarce

Ewolucja łańcuchów dostaw w elektronicznej gospodarce wolucja łańcuchów dostaw w elektronicznej gospodarce Wojciech Cellary Sergiusz Strykowski cellary@kti.ae.poznan.pl strykow@kti.ae.poznan.pl Katedra Technologii Informacyjnych Akademia konomiczna w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK Warszawa, kwiecień 2016 DHL Parcel Idealne rozwiązanie dla firm wielooddziałowych wnosi szereg korzyści: centralny nadzór nad przesyłkami wysyłanymi przez różnych użytkowników oszczędności

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW E RAPORT ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Przygotował: Paweł Morawski Grupa: ZJ W dzisiejszej sytuacji rynkowej skuteczna sprzedaż wymaga efektywnej logistyki. Obecnie nie wystarcza już dobrze zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo