KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A"

Transkrypt

1 Polska KOUNIKAT ORDRSP EANCO97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, arzec 2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy ECR Polska i będą przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI. Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu ORDRSP EANCO/EDIFACT. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 1 z 27

2 Podsumowanie Dokument Wartość Tytuł KOUNIKAT ORDRSP EANCO97/EDIFACT D.96A Ostatnia modyfikacja arzec 2015 Obecne wydanie Wydanie 1.1 Status Opis dokumentu Approved Lista zmian do Wydanie 1.1 Wydanie nr. Data zmiany Inicjator zmian Podsumowanie zmian 1.1 III 2015 EDISON Dodanie segmentu zawierającego cenę na poziomie linii. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 2 z 27

3 Disclaimer Whilst every effort has been made to ensure that the guidelines to use the GS1 standards contained in the document are correct, GS1 and any other party involved in the creation of the document HEREBY STATE that the document is provided without warranty, either expressed or implied, of accuracy or fitness for purpose, AND HEREBY DISCLAI any liability, direct or indirect, for damages or loss relating to the use of the document. The document may be modified, subject to developments in technology, changes to the standards, or new legal requirements. Several products and company names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. Spis treści 1. STRUKTURA KOUNIKATU SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGENTÓW Załącznik 1 : Inne proponowane kwalifikatory arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 3 z 27

4 1. STRUKTURA KOUNIKATU Początek komunikatu UNH nagłówek komunikatu BG początek komunikatu DT data dokumentu DT data dostawy SG 1 RFF numer zamówienia wg kupującego SG 1 DT data zamówienia SG 3 NAD identyfikacja dostawcy SG 3 NAD identyfikacja nabywcy SG 2 NAD identyfikacja miejsca dostawy SG 2 NAD identyfikacja miejsca wysyłki towarów Część szczegółowa SG 26 LIN identyfikacja pozycji zamówienia SG 26 PIA dodatkowa identyfikacja pozycji SG 26 ID opis słowny SG 26 QTY ilość zamówiona SG 26 DT data dostawy SG 26 QVR różnice w ilości SG 26 SG 30 PRI cena jednostkowa netto pozycji towarowej Zakończenie UNS separator CNT liczba segmentów LIN CNT suma zamawianych ilości w komunikacie UNT zakończenie komunikatu Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie w danym miejscu. Pogrubiona kursywą zaznaczono te segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie albo w nagłówku komunikatu albo na pozycji linii towarowej. Pogrubioną i podkreśloną czcionką zaznaczono segmenty, które są obowiązkowe w komunikacie w pewnych sytuacjach biznesowych. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 4 z 27

5 Zasady stosowania komunikatu - każdy komunikat Odpowiedź na zamówienie /ORDRSP odnosi się tylko do jednego komunikatu "Zamówienie /ORDERS - w odpowiedzi na zamówienie można wysłać tylko jeden komunikat ORDRSP, co oznacza, że komunikat ten dotyczy całości zamówienia a nie jego części (brak potwierdzania częściowego) - w przypadku odmowy realizacji zamówienia Sprzedający ( nadawca ORDRSP) wysyła wyłącznie nagłówek (z kwalifikatorem brak akceptacji w segmencie BG) i zakończenie komunikatu - w przypadku potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia ze zmianami ( łącznie ze zmianą daty dostawy), komunikat ORDRSP powinien zawierać wszystkie pozycje towarowe objęte zamówieniem. - jeżeli data dostawy jest jednakowa dla wszystkich pozycji towarowych, należy ją podać w nagłówku komunikatu. Jeśli data dostawy będzie inna dla chociaż jednej pozycji towarowej, informacjio dacie dostawy należy podać dla każdej pozycji indywidualnej w części szczegółowej, na poziomie linii. Uwagi: 1. Każdy segment jest przedstawiony w kolejności w jakiej pojawia się w komunikacie. Opis segmentu składa się z etykiety, atrybutu ważności ()-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu. 2. Pierwsze trzy kolumny zawierają oryginalny opis segmentu w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCO. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój atrybut ważności w EANCO Dodatkowo elementy danych w segmentach warunkowych mogą posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej: R - required - oznacza, że dany element musi być przesłany. A - advised - oznacza, że EANCO zaleca używanie tego elementu D - dependent - oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej. O - optional - oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony w komunikacie. N - not used - oznacza, że element powinien być pominięty Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nieużywany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe. 3. Wartości stosowanych kodów, mogą posiadać jeden z dwóch atrybutów: - określony * gwiazdka (*) poprzedzająca kod oznacza, że tylko ten kod może być zastosowany dla określonych danych w konkretnym segmencie - otwarty wszystkie kody umieszczone w Zbiorze Elementów Danych EANCO są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga uzgodnień dwustronnych arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 5 z 27

6 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGENTÓW UNH 1 NAGŁÓWEK KOUNIKATU Otwarcie, identyfikacja i określenie komunikatu. Numer segmentu: 1 EDIFACT EAN OPIS 0062 Numer komunikatu an..14 Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. S009 IDENTYFIKATOR KOUNIKATU 0065 Identyfikator rodzaju komunikatu an..6 * ORDRSP = Odpowiedź na zamówienie 0052 Numer wersji n...3 * D = katalog roboczy komunikatu 0054 Numer wydania n...3 * 96A = katalog EDIFACT D.96A 0051 Organizacja wiodąca an...2 * UN = organizacja odpowiedzialna za typ komunikatu 0057 Kod przydzielony przez stowarzyszenie C an..6 R * EAN006 = numer kontrolny wersji EAN Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład : UNH + E ORDRSP:D:96A:UN:EAN006 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 6 z 27

7 BG 1 POCZĄTEK KOUNIKATU wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego. Numer segmentu: 2 EDIFACT EAN OPIS C002 NAZWA DOKUENTU/ KOUNIKATU C R 1001 Nazwa dokumentu, C an..3 R 231 = Odpowiedź na zamówienie kodowana 1131 Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an..3 D 1004 Numer dokumentu/ komunikatu 1225 Funkcja komunikatu, kodowana C an..35 R Numer odpowiedzi na zamówienie przydzielany przez wysyłającego. C an..3 R 4 = zmiana 27 = brak akceptacji 29 = akceptacja bez poprawek Segment obowiązkowy. Segment ten jest używany do oznaczania typu i funkcji komunikatu i do przekazywania numeru identyfikacyjnego. Element 1001: zaleca się aby zamiast ogólnego kodu Odpowiedzi na zamówienie stosować szczegółowy kod nazwy dokumentu. Wszystkie pozostałe odnośniki znajdują się w segmencie RFF. Element 1004: zaleca się aby długość numeru dokumentu nie przekraczała 17 znaków. Element 1225: Kodowana funkcja komunikatu jest bardzo ważnym elementem w tym segmencie. Wymienione kody maj przyporządkowane następujące funkcje: 4 = Zmiana - Sprzedawca zgadza się dostarczać towary lub usługi zgłaszane w komunikacie Zamówienie, ale proponuje zmiany odnośnie jednej lub większej ilości pozycji w zamówieniu. 27 = Brak akceptacji - sprzedawca odmawia dostawy towarów wyszczególnionych w komunikacie Zamówienie /ORDERS 29 = akceptacja bez poprawek - sprzedawca zgadza się dostarczać żądane towary lub świadczyć usługi zgodnie z warunkami zawartymi w komunikacie Zamówienie /ORDERS Przykład : BG ' Zamówienie zostało zaakceptowane. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 7 z 27

8 DT 35 DATA/GODZINA/OKRES sprecyzowanie daty, godziny, okresu. Numer segmentu: 3 EDIFACT EAN OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty an..3 *137 = data dokumentu/komunikatu /godziny/okresu 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD Segment służy do podania daty odpowiedzi na zamówienie. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: DT+137: :102' W przykładzie tym mamy podaną datę komunikatu arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 8 z 27

9 DT 35 DATA/GODZINA/OKRES sprecyzowanie daty, godziny, okresu. Numer segmentu: 3 EDIFACT EAN OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty /godziny/okresu an..3 * 2 = żądana data dostawy * 63 = ostateczna data/godzina dostawy * 64 = najwcześniejsza data/godzina dostawy 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD 203 = Format RRRRDDGG Ten segment jest używany do podania daty dostawy w przypadku gdy informacja dotyczy wszystkich pozycji towarowych w komunikacie. Gdy chociaż jedna data dostawy jest inna, ten segment nie występuje a informację o dacie dostawy podaje się dla każdej pozycji towarowej na poziomie linii. Przykład : DT+63: :102' W przykładzie tym mamy podaną ostateczną datę dostawy arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 9 z 27

10 SG1 C RFF 10 RFF DT 1 ODNOŚNIK Podanie odnośnika Numer segmentu: 7 EDIFACT EAN OPIS C506 ODNOŚNIK 1153 Kwalifikator odnośnika an..3 ON = numer "Zamówienia" (kupującego) 1154 Numer odnośnika C an..35 R 1156 Numer linii C an..6 N 4000 Numer wersji odnośnika C an..35 N Segment obowiązkowy. Ten segment służy do podania numeru "Zamówienia" /ORDERS Przykład : RFF+ON ' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 10 z 27

11 SG1 - C DT - C 10 - RFF-DT 5 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja: Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 8 EDIFACT EAN CO C507 DATA/CZAS/OKRES * OPIS 2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu an..3 * 171 = data/czas odnośnika 2380 Data/czas/okres C R an Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu C an..3 R 102 = Format RRRRDD Ten segment służy do podania daty dokumentu oznaczonego w segmencie poprzednim. Przykład: DT+171: :102' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 11 z 27

12 SG3 - C 99-NAD-LOC-FII-SG4-SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EAN * OPIS CO 3035 Kwalifikator strony an..3 SU = dostawca CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n Kwalifikator listy kodowej C an..3 N 3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Segment służy do identyfikacji partnerów handlowych w wymianie, w tym wypadku dostawcy. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: NAD+SU ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 12 z 27

13 SG3 - C 99 NAD LOC SG4 SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EANC * OPIS O 3035 Kwalifikator strony an..3 BY = nabywca CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA C A 3039 Identyfikacja partnera an Kwalifikator listy kodowej C an Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana N Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n13 C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Segment obowiązkowy Przykład: NAD+BY ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 13 z 27

14 SG3 - C 99 NAD LOC FII SG4 SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EAN * OPIS CO 3035 Kwalifikator strony an..3 DP = miejsce dostawy CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n Kwalifikator listy kodowej C an..3 N 3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Stosować, jeżeli lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy. Przykład: NAD+DP ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 14 z 27

15 SG3 C NAD 99 NAD LOC FII SG4 SG6 1 NAZWA I ADRES Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFAC T EA N OPIS an..3 SF = wysłać z 3035 Kwalifikator partnera CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Kody lokalizacyjne EAN format n Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an..3 R * 9 = EAN Stosować, jeżeli miejsce wysyłki jest różne od lokalizacji dostawcy. Przykład: NAD+SF ::9' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 15 z 27

16 SG26 C LIN LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 1 POZYCJA TOWAROWA Identyfikacja pozycji towarowej i konfiguracji Numer segmentu: 39 EDIFACT EAN OPIS 1082 Numer pozycji towarowej C n..6 R Automatycznie generowany numer kolejny pozycji Odpowiedzi na zamówienie 1229 Żądane działanie/ potwierdzenie, kodowane C an..3 N 3 = zmiana 5 = akceptowane 7 = nie akceptowane C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI C D TOWAROWEJ 7140 Numer towaru C an..35 R Format n..14 GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej EAN 8, EAN 13, UPC A, EAN Rodzaj numeru, kodowany C an..3 R EN = EAN UP = UPC Segment obowiązkowy Segment służy do identyfikacji towarów, do których odnosi się komunikat, przy pomocy numerów identyfikacyjnych EAN.UCC Element 1229: Żądanie działania ma kluczowe znaczenie w tym segmencie. Dopuszcza się stosowanie następujących wartości kodowych: 3 = Zmiana: sprzedający akceptuje dostawę danej pozycji towarowej (wymienionej w komunikacie Zamówienie ), ale z określonymi zmianami. 5 = Akceptowane: sprzedający zgadza się dostarczyć daną pozycję towarową wymieniony 7 = Brak akceptacji: sprzedający odmawia dostawy danej pozycji towarowej Uwagi do elementów z atrybutem D: Element złożony C212 służy wyłącznie do identyfikacji kodów EAN/UPC. Przykład: LIN :EN' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 16 z 27

17 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31-SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 PIA C 25 DODATKOWA IDENTYFIKACJA TOWARU podanie dodatkowych lub zastępczych kodów do identyfikacji towaru Numer segmentu: 40 EDIFACT EAN OPIS 347 Kwalifikator funkcji identyf. towaru an..6 1 = dodatkowa identyfikacja 3 = zastąpione przez C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI TOWAROWEJ 7140 Numer towaru C an..35 R 7143 Rodzaj numeru, kodowany C an..3 R BP = numer pozycji wg kupującego SA= numer pozycji wg dostawcy EN = EAN Segment służy do podania dodatkowych lub zastępczych kodów do identyfikacji towaru, np. nadawanych przez kupującego lub sprzedającego. Element 4347: kod funkcji identyfikacji towaru ma następujące znaczenie: 1 - Dodatkowa identyfikacja - dodatkowe zidentyfikowanie pozycji towarowej wymienionej w segmencie LIN. Dodatkowa identyfikacja może obejmować: - identyfikację uzupełniającą, celem podania dodatkowych informacji o towarze wymienionym w segmencie LIN, np. numer serii lub promocji. - identyfikację alternatywną, która może być użyta zamiast głównego numeru towaru podanego w segmencie LIN, np. numer towaru wg kupującego, Jeżeli w DE 4347 występuje kwalifikator 1, to w DE 7143 występują kwalifikatory BP, SA, NB albo PV. 3 Zastąpione przez - podanie numeru towaru, który może zastąpić ten wymieniony w segmencie LIN w przypadku gdy jest niedostępny. oże to być np. podobny lub identyczny towar z innym numerem EAN (produkowany i kodowany w innym kraju), inna wielkość jednostki tego samego towaru, podobny towar, ale innej marki itp. Jeżeli w DE 4347 występuje kwalifikator 3, to w DE 7143 występuje kwalifikator EN. Przykład : PIA+1+AEX0143:BP' W tym przykładzie segment PIA służy do podania dodatkowego numeru identyfikującego towar podany w segmencie LIN. Jest to wewnętrzny numer przydzielany przez kupującego - AEX0143. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 17 z 27

18 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 ID C 99 OPIS POZYCJI opis pozycji w formacie przemysłowym lub dowolnym Numer segmentu: 41 EDIFACT EAN OPIS 7077 Format opisu, kodowany C an..3 O A = opis dowolny C = opis kodowany 7081 Charakterystyka pozycji towarowej, kodowana C an..3 0 C273 OPIS POZYCJI C A 7009 Opis towaru, kodowany C an..7 O 1131 Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji C an..3 O 9 = EAN odpowiedzialnej za spis kodów 7008 Opis pozycji C an..35 O 7008 Opis pozycji C an..35 O Segment służy do opisu aktualnej pozycji towarowej. Zaleca się używanie wyłącznie zakodowanego opisu. Wolny tekst w elemencie danych 7008 powinien być stosowany tylko wtedy gdy nie jest dostępny żaden kod danego towaru lub gdy taki opis jest wymagany przez partnerów handlowych. Jeżeli zarówno opis tekstowy jak i kodowany s wymagane wówczas segment ID należy powtórzyć. Kwalifikator w DE 7009 jest identyczny z kwalifikatorem występującym w segmencie SG 25 ID 41 w komunikacie,,zamówienie''. Przykład: ID+C++TU::9' ID+B++:::PLATKI KUKURYDZIANE:KARTON' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 18 z 27

19 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 QTY C 10 ILOŚĆ podanie ilości Numer segmentu: 43 EDIFACT EAN OPIS C186 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ILOŚCI 6063 Kwalifikator ilości *21 = zamawiana ilość 113 = ilość do dostarczenia 6060 Ilość n Kwalifikator jednostki miary C an..3 D KG = kilogram Segment służy do podania całkowitej ilości towaru z danej pozycji towarowej. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Uwagi do elementów z atrybutem D: Element 6411 jest wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy zamawiany jest towar o zmiennej ilości. Przykład: QTY+21:48:KG' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 19 z 27

20 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31-SG32 - SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 DT C 35 - DATA/GODZINA/OKRES określenie daty/godziny/okresu Numer segmentu: 44 EDIFACT EAN * OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty/godziny/okresu an..3 *44 = dostępność *63 = najpóźniejsza data/godzina dostawy *64 = najwcześniejsza data/godzina dostawy *200 = data odbioru ładunku 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD 203 = Format RRRRDDGG Ten segment jest używany do podania daty dostawy (a także godziny) dotyczących z danej pozycji towarowej. W przypadku gdy data dostawy jest jednakowa dla wszystkich pozycji towarowych należy ją podać w segmencie DT w nagłówku komunikatu. Przykład: DT+63: :102' W tym przykładzie najpóźniejsza data dostawy to arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 20 z 27

21 SG26 C QVR C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 1 RÓŻNICE W ILOŚCI Funkcja: podanie szczegółów dotyczących różnicy w ilości produktów Numer segmentu: 47 EDIFACT EAN * OPIS C279 INFORACJA O RÓŻNICACH W ILOŚCI C R 6064 Różnica w ilości n..15 Należy tutaj podać różnicę w ilości w danym przypadku 6063 Kwalifikator ilości C an..3 R 21 = zamawiana ilość 4221 Niezgodność, kod C an 3 O C262 PRZYCZYNA ZIANY C O 4295 Przyczyna zmiany, kod C an 3 O AQ - poniżej limitu zamówienia 1131 Kwalifikator listy kodowej C an 3 O 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an 3 O 4294 Przyczyna zmiany C an 35 O Ten segment służy do podania różnic w ilościach między tym co zostało zamówione, a tym co jest dostępne i wymienione w segmencie QTY na poziomie pozycji towarowej. Przykład: QVR+-20:21++AQ 20 zamówionych jednostek towaru nie zostanie dostarczonych ponieważ zamówiona ilość jest poniżej uzgodnionego limitu zamówienia. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 21 z 27

22 SG26 C SG30 C PRI LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 25 PRI CUX DT 1 SZCZEGÓŁY CENOWE Funkcja: Przekazanie informacji o cenach Numer segmentu: 58 C509 INFORACJA O CENIE C R EDIFACT EAN * OPIS 5125 Kwalifikator ceny an..3 AAA = kalkulacja netto uwagi * INF = informacja ** 5118 Cena C n..15 R 5375 Typ ceny, kodowany C an 3 O 5387 Kwalifikator typu ceny C an 3 R NTP= cena jednostkowa netto RTP = cena detaliczna netto 5284 Podstawa jednostki ceny C an 3 D 6411 Kwalifikator jednostki miary C an 3 D KG = kilogram Segment służy do podania szczegółów ceny danej pozycji towarowej. * - podana cena jest ceną netto, zawierającą wszystkie upusty i obciążenia, ale bez podatków. ** - cena podana informacyjnie Przykład: PRI+AAA:14.50' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 22 z 27

23 UNS 1 SEGENT POOCNICZY Oddziela nagłówek i część szczegółową komunikatu od części podsumowującej Numer segmentu: 80 EDIFACT EAN OPIS 0081 Identyfikacja części a1 * S = separator części szczegółowej i podsumowującej komunikatu Segment służy do oddzielenia części szczegółowej od części podsumowującej komunikatu "Odpowiedź na zamówienie". Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie Przykład : UNS+S' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 23 z 27

24 CNT C 1 SUA KONTROLNA Podanie sum kontrolnych dla komunikatu Numer segmentu: 82 EDIFACT EAN OPIS C270 KONTROLA 6069 Kwalifikator typu kontroli an..3 * 2 = liczba pozycji towarowych w komunikacie 6066 Wartość kontroli n Kwalifikator jednostki miary C an..3 O Segment służy do podania sum kontrolnych. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: CNT+2:4' Komunikat zawiera 4 segmenty LIN. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 24 z 27

25 CNT C 1 SUA KONTROLNA Podanie sum kontrolnych dla komunikatu Numer segmentu: 82 EDIFACT EAN OPIS C270 KONTROLA 6069 Kwalifikator typu kontroli an..3 1 = suma wszystkich ilości w segmentach QTY w komunikacie 6066 Wartość kontroli n Kwalifikator jednostki miary C an..3 O Segment służy do podania sum kontrolnych komunikatu. Drugie wystąpienie segmentu CNT stosowane jest w przypadku dokonania zmian ilościowych w stosunku do,,zamówienia'' Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład : CNT+1:40' Zamówiono 40 sztuki. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 25 z 27

26 UNT 1 ZAKOŃCZENIE KOUNIKATU Kończy i sprawdza kompletność komunikatu Numer segmentu: 83 EDIFACT EAN OPIS 0074 Liczba segmentów w komunikacie 0062 Numer referencyjny komunikatu n..6 Tutaj podaje się liczbę wszystkich segmentów w komunikacie an..14 Numer referencyjny podany w tym segmencie musi być identyczny jak numer podany w segmencie UNH. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Segment UNT jest segmentem obowiązkowym UN/EDIFACT. Jest to zawsze ostatni segment komunikatu. Przykład : UNT+48+ E000001' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 26 z 27

27 3. Załącznik 1 : Inne proponowane kwalifikatory Poniżej podane są inne proponowane kwalifikatory elementów danych wykorzystywanych w segmentach występujących w komunikacie. Wykorzystanie ich wymaga wzajemnych uzgodnień między partnerami wymiany Segment DT 3 Element DE 2005: Kwalifikator daty/godziny/okresu Inne rekomendowane kwalifikatory: * 76 = data /godzina dostawy zaplanowana na * 77 = żądana dostawa na początek tygodnia (kod EAN) arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 27 z 27

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.0, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.0, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT SLSRPT EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, 12.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.9, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN EAN 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1.0 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.8, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1 Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN EAN 97/EDIFACT D.96A Wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 9.0, 10.2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat FAKTURA INVOIC EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.3, 03.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.3, Maj 2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A Polska KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, 11.2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1.0, Grudzień 2012

Wydanie 1.0, Grudzień 2012 Polska KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, Grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych,

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikatu KATALOG/CENNIK PRICAT. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikatu KATALOG/CENNIK PRICAT. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska Komunikatu KATALOG/CENNIK PRICAT EAN 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT IFTMIN EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 1.0, Maj 2011

KOMUNIKAT IFTMIN EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 1.0, Maj 2011 Polska KUNIKAT IFTIN EAN97/EDIFAT D.96A Wydanie 1.0, aj 2011 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ER Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków

Bardziej szczegółowo

Wydanie 6.4, Grudzień 2012

Wydanie 6.4, Grudzień 2012 Polska KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.4, Grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz 11.09.2017 r. Zanim zaczniemy Zespół: Izabela Okulewicz, Patrycja Frankowska, Paweł Hryniewicz Czas trwania: 30 minut

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Nazwa pola Typ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika Szkolenie Microsoft Lync 2010 Korzystanie z roli pełnomocnika Cele To szkolenie opisuje poniższe zagadnienia związane z rolą pełnomocnika w zakresie pracy ze spotkaniami online: Ustanawianie pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej II Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Sesja: Magazynowanie i spedycja Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej 13-14.10.2011r. Poznań Anna Kosmacz-Chodorowska

Bardziej szczegółowo

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami.

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. Założenia : 1. Elektronicznej wymianie z Dostawcą podlegają następujące dokumenty : zamówienie zakupu wysyłane przez Veldach

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play 1. Wstęp... 1 2. Nagłówek faktury... 1 3. Linia treści faktury... 3 4. Nagłówek faktury cd... 3 5. Podsumowanie faktury... 4 5.1 Sumaryczne informacje o podatku... 4 5.2 Informacje o płatności... 5 6.

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Ogólne informacje...3 3. Instrukcja obsługi...4 3.1. Konfiguracja...4 3.2. Produkcja z programem Montaż...5 1. Opis programu Montaż by CTI to

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy musi być zgodny z Zamówienie dla na zamówieniu z Colgate/Hill s. Jeśli Państwa nazwa lub adres zmienieły się w porównaniu z danymi na zamówieniu, prosimy skontakować się z

Bardziej szczegółowo

Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki

Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki Efektywna ochrona danych jako skutek wdrożenia systemu Data Loss Prevention Maciej Iwanicki Sr Systems Engineer, Symantec 1 Agenda 1 Informacja... 2 W jaki sposób chronić informację dzisiaj? 3 Redukcja

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy DB AG oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw dot. zapewnienia jakości przy dostawach (Zapewnienie jakości Dostawa) -

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014 Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL Webinar, 23 października 2014 Webinar Dr inż. Krzysztof Muszyński ILiM GS1 Polska krzysztof.muszynski@gs1pl.org T + 48 61 850 48 77 Agenda Wprowadzenie Omówienie Projektu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 05.06.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo