KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A"

Transkrypt

1 Polska KOUNIKAT ORDRSP EANCO97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, arzec 2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy ECR Polska i będą przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI. Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu ORDRSP EANCO/EDIFACT. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 1 z 27

2 Podsumowanie Dokument Wartość Tytuł KOUNIKAT ORDRSP EANCO97/EDIFACT D.96A Ostatnia modyfikacja arzec 2015 Obecne wydanie Wydanie 1.1 Status Opis dokumentu Approved Lista zmian do Wydanie 1.1 Wydanie nr. Data zmiany Inicjator zmian Podsumowanie zmian 1.1 III 2015 EDISON Dodanie segmentu zawierającego cenę na poziomie linii. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 2 z 27

3 Disclaimer Whilst every effort has been made to ensure that the guidelines to use the GS1 standards contained in the document are correct, GS1 and any other party involved in the creation of the document HEREBY STATE that the document is provided without warranty, either expressed or implied, of accuracy or fitness for purpose, AND HEREBY DISCLAI any liability, direct or indirect, for damages or loss relating to the use of the document. The document may be modified, subject to developments in technology, changes to the standards, or new legal requirements. Several products and company names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. Spis treści 1. STRUKTURA KOUNIKATU SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGENTÓW Załącznik 1 : Inne proponowane kwalifikatory arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 3 z 27

4 1. STRUKTURA KOUNIKATU Początek komunikatu UNH nagłówek komunikatu BG początek komunikatu DT data dokumentu DT data dostawy SG 1 RFF numer zamówienia wg kupującego SG 1 DT data zamówienia SG 3 NAD identyfikacja dostawcy SG 3 NAD identyfikacja nabywcy SG 2 NAD identyfikacja miejsca dostawy SG 2 NAD identyfikacja miejsca wysyłki towarów Część szczegółowa SG 26 LIN identyfikacja pozycji zamówienia SG 26 PIA dodatkowa identyfikacja pozycji SG 26 ID opis słowny SG 26 QTY ilość zamówiona SG 26 DT data dostawy SG 26 QVR różnice w ilości SG 26 SG 30 PRI cena jednostkowa netto pozycji towarowej Zakończenie UNS separator CNT liczba segmentów LIN CNT suma zamawianych ilości w komunikacie UNT zakończenie komunikatu Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie w danym miejscu. Pogrubiona kursywą zaznaczono te segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie albo w nagłówku komunikatu albo na pozycji linii towarowej. Pogrubioną i podkreśloną czcionką zaznaczono segmenty, które są obowiązkowe w komunikacie w pewnych sytuacjach biznesowych. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 4 z 27

5 Zasady stosowania komunikatu - każdy komunikat Odpowiedź na zamówienie /ORDRSP odnosi się tylko do jednego komunikatu "Zamówienie /ORDERS - w odpowiedzi na zamówienie można wysłać tylko jeden komunikat ORDRSP, co oznacza, że komunikat ten dotyczy całości zamówienia a nie jego części (brak potwierdzania częściowego) - w przypadku odmowy realizacji zamówienia Sprzedający ( nadawca ORDRSP) wysyła wyłącznie nagłówek (z kwalifikatorem brak akceptacji w segmencie BG) i zakończenie komunikatu - w przypadku potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia ze zmianami ( łącznie ze zmianą daty dostawy), komunikat ORDRSP powinien zawierać wszystkie pozycje towarowe objęte zamówieniem. - jeżeli data dostawy jest jednakowa dla wszystkich pozycji towarowych, należy ją podać w nagłówku komunikatu. Jeśli data dostawy będzie inna dla chociaż jednej pozycji towarowej, informacjio dacie dostawy należy podać dla każdej pozycji indywidualnej w części szczegółowej, na poziomie linii. Uwagi: 1. Każdy segment jest przedstawiony w kolejności w jakiej pojawia się w komunikacie. Opis segmentu składa się z etykiety, atrybutu ważności ()-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu. 2. Pierwsze trzy kolumny zawierają oryginalny opis segmentu w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCO. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój atrybut ważności w EANCO Dodatkowo elementy danych w segmentach warunkowych mogą posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej: R - required - oznacza, że dany element musi być przesłany. A - advised - oznacza, że EANCO zaleca używanie tego elementu D - dependent - oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej. O - optional - oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony w komunikacie. N - not used - oznacza, że element powinien być pominięty Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nieużywany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe. 3. Wartości stosowanych kodów, mogą posiadać jeden z dwóch atrybutów: - określony * gwiazdka (*) poprzedzająca kod oznacza, że tylko ten kod może być zastosowany dla określonych danych w konkretnym segmencie - otwarty wszystkie kody umieszczone w Zbiorze Elementów Danych EANCO są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga uzgodnień dwustronnych arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 5 z 27

6 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGENTÓW UNH 1 NAGŁÓWEK KOUNIKATU Otwarcie, identyfikacja i określenie komunikatu. Numer segmentu: 1 EDIFACT EAN OPIS 0062 Numer komunikatu an..14 Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. S009 IDENTYFIKATOR KOUNIKATU 0065 Identyfikator rodzaju komunikatu an..6 * ORDRSP = Odpowiedź na zamówienie 0052 Numer wersji n...3 * D = katalog roboczy komunikatu 0054 Numer wydania n...3 * 96A = katalog EDIFACT D.96A 0051 Organizacja wiodąca an...2 * UN = organizacja odpowiedzialna za typ komunikatu 0057 Kod przydzielony przez stowarzyszenie C an..6 R * EAN006 = numer kontrolny wersji EAN Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład : UNH + E ORDRSP:D:96A:UN:EAN006 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 6 z 27

7 BG 1 POCZĄTEK KOUNIKATU wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego. Numer segmentu: 2 EDIFACT EAN OPIS C002 NAZWA DOKUENTU/ KOUNIKATU C R 1001 Nazwa dokumentu, C an..3 R 231 = Odpowiedź na zamówienie kodowana 1131 Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an..3 D 1004 Numer dokumentu/ komunikatu 1225 Funkcja komunikatu, kodowana C an..35 R Numer odpowiedzi na zamówienie przydzielany przez wysyłającego. C an..3 R 4 = zmiana 27 = brak akceptacji 29 = akceptacja bez poprawek Segment obowiązkowy. Segment ten jest używany do oznaczania typu i funkcji komunikatu i do przekazywania numeru identyfikacyjnego. Element 1001: zaleca się aby zamiast ogólnego kodu Odpowiedzi na zamówienie stosować szczegółowy kod nazwy dokumentu. Wszystkie pozostałe odnośniki znajdują się w segmencie RFF. Element 1004: zaleca się aby długość numeru dokumentu nie przekraczała 17 znaków. Element 1225: Kodowana funkcja komunikatu jest bardzo ważnym elementem w tym segmencie. Wymienione kody maj przyporządkowane następujące funkcje: 4 = Zmiana - Sprzedawca zgadza się dostarczać towary lub usługi zgłaszane w komunikacie Zamówienie, ale proponuje zmiany odnośnie jednej lub większej ilości pozycji w zamówieniu. 27 = Brak akceptacji - sprzedawca odmawia dostawy towarów wyszczególnionych w komunikacie Zamówienie /ORDERS 29 = akceptacja bez poprawek - sprzedawca zgadza się dostarczać żądane towary lub świadczyć usługi zgodnie z warunkami zawartymi w komunikacie Zamówienie /ORDERS Przykład : BG ' Zamówienie zostało zaakceptowane. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 7 z 27

8 DT 35 DATA/GODZINA/OKRES sprecyzowanie daty, godziny, okresu. Numer segmentu: 3 EDIFACT EAN OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty an..3 *137 = data dokumentu/komunikatu /godziny/okresu 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD Segment służy do podania daty odpowiedzi na zamówienie. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: DT+137: :102' W przykładzie tym mamy podaną datę komunikatu arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 8 z 27

9 DT 35 DATA/GODZINA/OKRES sprecyzowanie daty, godziny, okresu. Numer segmentu: 3 EDIFACT EAN OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty /godziny/okresu an..3 * 2 = żądana data dostawy * 63 = ostateczna data/godzina dostawy * 64 = najwcześniejsza data/godzina dostawy 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD 203 = Format RRRRDDGG Ten segment jest używany do podania daty dostawy w przypadku gdy informacja dotyczy wszystkich pozycji towarowych w komunikacie. Gdy chociaż jedna data dostawy jest inna, ten segment nie występuje a informację o dacie dostawy podaje się dla każdej pozycji towarowej na poziomie linii. Przykład : DT+63: :102' W przykładzie tym mamy podaną ostateczną datę dostawy arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 9 z 27

10 SG1 C RFF 10 RFF DT 1 ODNOŚNIK Podanie odnośnika Numer segmentu: 7 EDIFACT EAN OPIS C506 ODNOŚNIK 1153 Kwalifikator odnośnika an..3 ON = numer "Zamówienia" (kupującego) 1154 Numer odnośnika C an..35 R 1156 Numer linii C an..6 N 4000 Numer wersji odnośnika C an..35 N Segment obowiązkowy. Ten segment służy do podania numeru "Zamówienia" /ORDERS Przykład : RFF+ON ' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 10 z 27

11 SG1 - C DT - C 10 - RFF-DT 5 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja: Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 8 EDIFACT EAN CO C507 DATA/CZAS/OKRES * OPIS 2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu an..3 * 171 = data/czas odnośnika 2380 Data/czas/okres C R an Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu C an..3 R 102 = Format RRRRDD Ten segment służy do podania daty dokumentu oznaczonego w segmencie poprzednim. Przykład: DT+171: :102' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 11 z 27

12 SG3 - C 99-NAD-LOC-FII-SG4-SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EAN * OPIS CO 3035 Kwalifikator strony an..3 SU = dostawca CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n Kwalifikator listy kodowej C an..3 N 3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Segment służy do identyfikacji partnerów handlowych w wymianie, w tym wypadku dostawcy. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: NAD+SU ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 12 z 27

13 SG3 - C 99 NAD LOC SG4 SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EANC * OPIS O 3035 Kwalifikator strony an..3 BY = nabywca CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA C A 3039 Identyfikacja partnera an Kwalifikator listy kodowej C an Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana N Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n13 C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Segment obowiązkowy Przykład: NAD+BY ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 13 z 27

14 SG3 - C 99 NAD LOC FII SG4 SG6 NAD NAZWA I ADRES Funkcja: Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFACT EAN * OPIS CO 3035 Kwalifikator strony an..3 DP = miejsce dostawy CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (wcześniej EAN) - format n Kwalifikator listy kodowej C an..3 N 3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana C an..3 R * 9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association) Stosować, jeżeli lokalizacja dostawy jest różna od lokalizacji nabywcy. Przykład: NAD+DP ::9 arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 14 z 27

15 SG3 C NAD 99 NAD LOC FII SG4 SG6 1 NAZWA I ADRES Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie Numer segmentu: 9 EDIFAC T EA N OPIS an..3 SF = wysłać z 3035 Kwalifikator partnera CO82 IDENTYFIKACJA C A PARTNERA 3039 Identyfikacja partnera an..35 Kody lokalizacyjne EAN format n Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an..3 R * 9 = EAN Stosować, jeżeli miejsce wysyłki jest różne od lokalizacji dostawcy. Przykład: NAD+SF ::9' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 15 z 27

16 SG26 C LIN LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 1 POZYCJA TOWAROWA Identyfikacja pozycji towarowej i konfiguracji Numer segmentu: 39 EDIFACT EAN OPIS 1082 Numer pozycji towarowej C n..6 R Automatycznie generowany numer kolejny pozycji Odpowiedzi na zamówienie 1229 Żądane działanie/ potwierdzenie, kodowane C an..3 N 3 = zmiana 5 = akceptowane 7 = nie akceptowane C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI C D TOWAROWEJ 7140 Numer towaru C an..35 R Format n..14 GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej EAN 8, EAN 13, UPC A, EAN Rodzaj numeru, kodowany C an..3 R EN = EAN UP = UPC Segment obowiązkowy Segment służy do identyfikacji towarów, do których odnosi się komunikat, przy pomocy numerów identyfikacyjnych EAN.UCC Element 1229: Żądanie działania ma kluczowe znaczenie w tym segmencie. Dopuszcza się stosowanie następujących wartości kodowych: 3 = Zmiana: sprzedający akceptuje dostawę danej pozycji towarowej (wymienionej w komunikacie Zamówienie ), ale z określonymi zmianami. 5 = Akceptowane: sprzedający zgadza się dostarczyć daną pozycję towarową wymieniony 7 = Brak akceptacji: sprzedający odmawia dostawy danej pozycji towarowej Uwagi do elementów z atrybutem D: Element złożony C212 służy wyłącznie do identyfikacji kodów EAN/UPC. Przykład: LIN :EN' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 16 z 27

17 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31-SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 PIA C 25 DODATKOWA IDENTYFIKACJA TOWARU podanie dodatkowych lub zastępczych kodów do identyfikacji towaru Numer segmentu: 40 EDIFACT EAN OPIS 347 Kwalifikator funkcji identyf. towaru an..6 1 = dodatkowa identyfikacja 3 = zastąpione przez C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI TOWAROWEJ 7140 Numer towaru C an..35 R 7143 Rodzaj numeru, kodowany C an..3 R BP = numer pozycji wg kupującego SA= numer pozycji wg dostawcy EN = EAN Segment służy do podania dodatkowych lub zastępczych kodów do identyfikacji towaru, np. nadawanych przez kupującego lub sprzedającego. Element 4347: kod funkcji identyfikacji towaru ma następujące znaczenie: 1 - Dodatkowa identyfikacja - dodatkowe zidentyfikowanie pozycji towarowej wymienionej w segmencie LIN. Dodatkowa identyfikacja może obejmować: - identyfikację uzupełniającą, celem podania dodatkowych informacji o towarze wymienionym w segmencie LIN, np. numer serii lub promocji. - identyfikację alternatywną, która może być użyta zamiast głównego numeru towaru podanego w segmencie LIN, np. numer towaru wg kupującego, Jeżeli w DE 4347 występuje kwalifikator 1, to w DE 7143 występują kwalifikatory BP, SA, NB albo PV. 3 Zastąpione przez - podanie numeru towaru, który może zastąpić ten wymieniony w segmencie LIN w przypadku gdy jest niedostępny. oże to być np. podobny lub identyczny towar z innym numerem EAN (produkowany i kodowany w innym kraju), inna wielkość jednostki tego samego towaru, podobny towar, ale innej marki itp. Jeżeli w DE 4347 występuje kwalifikator 3, to w DE 7143 występuje kwalifikator EN. Przykład : PIA+1+AEX0143:BP' W tym przykładzie segment PIA służy do podania dodatkowego numeru identyfikującego towar podany w segmencie LIN. Jest to wewnętrzny numer przydzielany przez kupującego - AEX0143. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 17 z 27

18 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 ID C 99 OPIS POZYCJI opis pozycji w formacie przemysłowym lub dowolnym Numer segmentu: 41 EDIFACT EAN OPIS 7077 Format opisu, kodowany C an..3 O A = opis dowolny C = opis kodowany 7081 Charakterystyka pozycji towarowej, kodowana C an..3 0 C273 OPIS POZYCJI C A 7009 Opis towaru, kodowany C an..7 O 1131 Kwalifikator listy kodów C an..3 N 3055 Kod agencji C an..3 O 9 = EAN odpowiedzialnej za spis kodów 7008 Opis pozycji C an..35 O 7008 Opis pozycji C an..35 O Segment służy do opisu aktualnej pozycji towarowej. Zaleca się używanie wyłącznie zakodowanego opisu. Wolny tekst w elemencie danych 7008 powinien być stosowany tylko wtedy gdy nie jest dostępny żaden kod danego towaru lub gdy taki opis jest wymagany przez partnerów handlowych. Jeżeli zarówno opis tekstowy jak i kodowany s wymagane wówczas segment ID należy powtórzyć. Kwalifikator w DE 7009 jest identyczny z kwalifikatorem występującym w segmencie SG 25 ID 41 w komunikacie,,zamówienie''. Przykład: ID+C++TU::9' ID+B++:::PLATKI KUKURYDZIANE:KARTON' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 18 z 27

19 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR- FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 QTY C 10 ILOŚĆ podanie ilości Numer segmentu: 43 EDIFACT EAN OPIS C186 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ILOŚCI 6063 Kwalifikator ilości *21 = zamawiana ilość 113 = ilość do dostarczenia 6060 Ilość n Kwalifikator jednostki miary C an..3 D KG = kilogram Segment służy do podania całkowitej ilości towaru z danej pozycji towarowej. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Uwagi do elementów z atrybutem D: Element 6411 jest wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy zamawiany jest towar o zmiennej ilości. Przykład: QTY+21:48:KG' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 19 z 27

20 SG26 C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31-SG32 - SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 DT C 35 - DATA/GODZINA/OKRES określenie daty/godziny/okresu Numer segmentu: 44 EDIFACT EAN * OPIS C507 DATA/GODZINA/OKRES 2005 Kwalifikator daty/godziny/okresu an..3 *44 = dostępność *63 = najpóźniejsza data/godzina dostawy *64 = najwcześniejsza data/godzina dostawy *200 = data odbioru ładunku 2380 Data/godzina/okres C an..35 R 2379 Kwalifikator formatu daty C an..3 R 102 = Format RRRRDD 203 = Format RRRRDDGG Ten segment jest używany do podania daty dostawy (a także godziny) dotyczących z danej pozycji towarowej. W przypadku gdy data dostawy jest jednakowa dla wszystkich pozycji towarowych należy ją podać w segmencie DT w nagłówku komunikatu. Przykład: DT+63: :102' W tym przykładzie najpóźniejsza data dostawy to arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 20 z 27

21 SG26 C QVR C LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 1 RÓŻNICE W ILOŚCI Funkcja: podanie szczegółów dotyczących różnicy w ilości produktów Numer segmentu: 47 EDIFACT EAN * OPIS C279 INFORACJA O RÓŻNICACH W ILOŚCI C R 6064 Różnica w ilości n..15 Należy tutaj podać różnicę w ilości w danym przypadku 6063 Kwalifikator ilości C an..3 R 21 = zamawiana ilość 4221 Niezgodność, kod C an 3 O C262 PRZYCZYNA ZIANY C O 4295 Przyczyna zmiany, kod C an 3 O AQ - poniżej limitu zamówienia 1131 Kwalifikator listy kodowej C an 3 O 3055 Kod agencji odpowiedzialnej za spis kodów C an 3 O 4294 Przyczyna zmiany C an 35 O Ten segment służy do podania różnic w ilościach między tym co zostało zamówione, a tym co jest dostępne i wymienione w segmencie QTY na poziomie pozycji towarowej. Przykład: QVR+-20:21++AQ 20 zamówionych jednostek towaru nie zostanie dostarczonych ponieważ zamówiona ilość jest poniżej uzgodnionego limitu zamówienia. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 21 z 27

22 SG26 C SG30 C PRI LIN-PIA-ID-EA-QTY-DT-OA-GIN -QVR-FTX-SG30-SG31- SG32 -SG35-SG36-SG37-SG41-SG47 25 PRI CUX DT 1 SZCZEGÓŁY CENOWE Funkcja: Przekazanie informacji o cenach Numer segmentu: 58 C509 INFORACJA O CENIE C R EDIFACT EAN * OPIS 5125 Kwalifikator ceny an..3 AAA = kalkulacja netto uwagi * INF = informacja ** 5118 Cena C n..15 R 5375 Typ ceny, kodowany C an 3 O 5387 Kwalifikator typu ceny C an 3 R NTP= cena jednostkowa netto RTP = cena detaliczna netto 5284 Podstawa jednostki ceny C an 3 D 6411 Kwalifikator jednostki miary C an 3 D KG = kilogram Segment służy do podania szczegółów ceny danej pozycji towarowej. * - podana cena jest ceną netto, zawierającą wszystkie upusty i obciążenia, ale bez podatków. ** - cena podana informacyjnie Przykład: PRI+AAA:14.50' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 22 z 27

23 UNS 1 SEGENT POOCNICZY Oddziela nagłówek i część szczegółową komunikatu od części podsumowującej Numer segmentu: 80 EDIFACT EAN OPIS 0081 Identyfikacja części a1 * S = separator części szczegółowej i podsumowującej komunikatu Segment służy do oddzielenia części szczegółowej od części podsumowującej komunikatu "Odpowiedź na zamówienie". Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie Przykład : UNS+S' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 23 z 27

24 CNT C 1 SUA KONTROLNA Podanie sum kontrolnych dla komunikatu Numer segmentu: 82 EDIFACT EAN OPIS C270 KONTROLA 6069 Kwalifikator typu kontroli an..3 * 2 = liczba pozycji towarowych w komunikacie 6066 Wartość kontroli n Kwalifikator jednostki miary C an..3 O Segment służy do podania sum kontrolnych. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład: CNT+2:4' Komunikat zawiera 4 segmenty LIN. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 24 z 27

25 CNT C 1 SUA KONTROLNA Podanie sum kontrolnych dla komunikatu Numer segmentu: 82 EDIFACT EAN OPIS C270 KONTROLA 6069 Kwalifikator typu kontroli an..3 1 = suma wszystkich ilości w segmentach QTY w komunikacie 6066 Wartość kontroli n Kwalifikator jednostki miary C an..3 O Segment służy do podania sum kontrolnych komunikatu. Drugie wystąpienie segmentu CNT stosowane jest w przypadku dokonania zmian ilościowych w stosunku do,,zamówienia'' Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Przykład : CNT+1:40' Zamówiono 40 sztuki. arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 25 z 27

26 UNT 1 ZAKOŃCZENIE KOUNIKATU Kończy i sprawdza kompletność komunikatu Numer segmentu: 83 EDIFACT EAN OPIS 0074 Liczba segmentów w komunikacie 0062 Numer referencyjny komunikatu n..6 Tutaj podaje się liczbę wszystkich segmentów w komunikacie an..14 Numer referencyjny podany w tym segmencie musi być identyczny jak numer podany w segmencie UNH. Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie. Segment UNT jest segmentem obowiązkowym UN/EDIFACT. Jest to zawsze ostatni segment komunikatu. Przykład : UNT+48+ E000001' arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 26 z 27

27 3. Załącznik 1 : Inne proponowane kwalifikatory Poniżej podane są inne proponowane kwalifikatory elementów danych wykorzystywanych w segmentach występujących w komunikacie. Wykorzystanie ich wymaga wzajemnych uzgodnień między partnerami wymiany Segment DT 3 Element DE 2005: Kwalifikator daty/godziny/okresu Inne rekomendowane kwalifikatory: * 76 = data /godzina dostawy zaplanowana na * 77 = żądana dostawa na początek tygodnia (kod EAN) arzec 2015, Wydanie 1.1 All contents copyright Instytut Logistyki I agazynowania Strona 27 z 27

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005

Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005 Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005 Wersja 2.2 ETIM Polska sp. z o.o. Opracowano 2014-01-15 Obowiązuje od 2014-02-18 Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 6.3.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze dla prowadzących do wykładu z Elektronicznej wymiany danych Podstawy Elektronicznej Wymiany Danych

Materiały pomocnicze dla prowadzących do wykładu z Elektronicznej wymiany danych Podstawy Elektronicznej Wymiany Danych Problematyka przedmiotu związana jest z obowiązującymi standardami elektronicznej wymiany danych. U ich podstaw leży XML, stąd język ten będzie stanowił trzon zagadnień omawianych na zajęciach. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. specyfikacja techniczna implementacji pełnej

Bezpieczne Zakupy. specyfikacja techniczna implementacji pełnej Bezpieczne Zakupy specyfikacja techniczna implementacji pełnej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz o l i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne

Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Podstawowe dane w Plan-de-CAMpagne Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2014 Strona 2 z 39 Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Spis treści 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

EDI. Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EDI. Elektroniczna Wymiana Dokumentów EDI Elektroniczna Wymiana Dokumentów Definicja Elektroniczna wymiana dokumentów to proces zautomatyzowanej wymiany informacji między aplikacjami systemów komputerowych odrębnych organizacji, odbywający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0 Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik wersja 2.0 Obowiązuje od 16. 08. 2010 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Słownik... 5 1.2. Logowanie... 6 1.3. Wylogowanie... 7 1.4. Zamówienia modułów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Księga Zakupów

Hansa Financials Księga Zakupów Hansa Financials Księga Zakupów Rozdział 2: Księga Zakupów - Ustawienia Rozdział 2: Moduł Księga Zakupów Ustawienia Moduł ten służy do rejestrowania rozrachunków z Dostawcami. Ustawienia Księgi Zakupów.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 26

Spis treści. Strona 2 z 26 Spis treści Wprowadzenie...3 Komunikaty ogólne...4 Wysyłanie wiadomości SMS o jednakowej treści...5 Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości SMS...8 Wysyłanie wiadomości MMS...10 Wysyłanie wiadomości VOICE

Bardziej szczegółowo

Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY

Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Szanowni Państwo, Ogólne Wymagania Logistyczne stanowią załącznik do ogólnych umów handlowych zawieranych pomiędzy dostawcą i Volvo. Nie zmieniają one, ani nie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo