lotniczego i obronnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lotniczego i obronnego"

Transkrypt

1 Tecnomatix dla przemysłu lotniczego i obronnego Cyfrowe rozwiązania wspomagające wytwarzanie Siemens PLM Software HYPERLINK " Oprogramowanie Tecnomatix dostarczane przez Siemens PLM Software jest cyfrowym rozwiązaniem wspomagającym wytwarzanie, które pozwala przedsiębiorstwom branży lotniczej i obronnej na skrócenie cyklu rozwojowego, osiągnięcie wyższej wydajności oraz sprawniejsze wykorzystanie możliwości globalizacji.

2 Cyfrowe wytwarzanie w branży lotniczej i obronnej Zasadnicza część kompletniej strategii PLM Globalne pozyskiwanie zasobów, naciski konkurencji, konieczność utrzymania wysokiej zdolność produkcyjnej i krótkiego czasu wprowadzenia na rynek to tylko niektóre z wyzwań stojących przed firmami przemysłu lotniczego i obronnego na dzisiejszym globalnym rynku. Wielonarodowe projekty takie jak Joint Strike Fighter (JSF), Boeing 787 czy Eclipse odzwierciedlają rosnącą potrzebę ułatwionej komunikacji, niezawodnych środowisk współpracy i spójnego współdziałania pomiędzy systemami IT, a geograficznie rozproszonymi zespołami. Innowacyjni producenci już zrozumieli wartość strategii holistycznego zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i uznali cyfrowe wytwarzanie za konieczne do sprostania podjętym wyzwaniom w celu osiągnięcia wysokiej rentowności. Postęp w dziedzinie technologii, materiałów i procesów wpływa na producentów branży lotniczej i obronnej w stopniu zależnym od wymagań stawianych podczas cyklu życia produktów. Duże zaległości w zamówieniach wymagają szybkiego wprowadzania produktów na rynek i terminowych dostaw. W związku z tym kładzie się nacisk na redukcję czasu projektowania i planowania przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i minimalizacji kosztów. Wysoki popyt na produkty branży lotniczej i obronnej wymaga także wysokiej wydajności procesu planowania i realizacji produkcji, tak aby zwiększyć wydajność produkcji i zapewnić przewidywalność dostaw. Producenci branży lotniczej i obronnej wybierają rozwiązania do cyfrowego wytwarzania we wszechstronnej strategii PLM, aby działać w pełni zgodnie z podstawowymi regułami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak: Współpraca ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza i pozyskiwania zasobów w całym rozbudowanym przedsiębiorstwie celem lepszego planowania, zatwierdzania, dokumentowania, wytwarzania i utrzymywania globalnych procesów produkcyjnych Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem rejestrowanie wiedzy procesowej i założeń projektowych, pozwalające na ich ponowne wykorzystanie podczas planowania, z uwypukleniem najlepszych doświadczeń i umiejętności w procesach produkcji i utrzymania Techniki Lean i Six Sigma tworzenie i zatwierdzanie procedur, które pozwalają unikać zmniejszenia jakości, redukują liczbę bezproduktywnych działań, zapewniają pełną asocjatywność danych i integrację z dotychczasowymi inwestycjami Wysoka wydajność ciągłe zwiększanie wydajności produkcji, aby osiągnąć sprawność i elastyczność produkcyjną w środowisku konkurencyjnym

3 Zmiana procesu innowacji w przemyśle lotniczym i obronnym Zagadnienie cyfrowego wspomagania wytwarzania nie omija przemysłu lotniczego i obronnego! Forma technologii informacyjnych wspomagających działania rynkowe w branży lotniczej ulega zmianom wraz z potrzebą standaryzacji i integracji technologii informacyjnych. Światowy lider w dziedzinie zarządzania cyklem życia produktów (PLM), Siemens PLM Software oferuje Tecnomatix, najlepsze w swojej klasie rozwiązanie cyfrowego wspomagania wytwarzania, które pomaga wykorzystywać dynamiczne możliwości rynku lotniczego, wyprzedzając przy tym konkurencję. Tecnomatix dostarcza producentom przemysłu lotniczego zestaw elastycznych aplikacji, sprzężonych ze strukturą wytwarzania i dotychczasowymi systemami, pozwalających na zarządzanie wszystkimi informacjami generowanymi podczas całego cyklu życia produktu. To dedykowane dla przemysłu lotniczego i obronnego rozwiązanie wspiera następujące etapy w cyklu życia produktu: Planowanie związane z konfiguracją Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Obsługa i wsparcie techniczne Podsumowując, Tecnomatix tworzy solidny fundament do zwiększenia udziału przedsiębiorstwa w globalnym rynku. Na całym świecie przedsiębiorstwa z branży lotniczej i obronnej wykorzystują Tecnomatix do wsparcia technik Lean i Six Sigma, współpracy, wykorzystania zgromadzonej wiedzy i zwiększania wydajności w celu obniżenia kosztów operacyjnych, podniesienia jakości i zmiany procesu innowacji z jednoczesnymuchwyceniem zalet systemu PLM. Rozwiązanie Tecnomatix dla branży lotniczej umożliwia bezbłędną realizację zaplanowanych procesów. Ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza w całym przedsiębiorstwie Rejestrowanie wiedzy procesowej i ponowne wykorzystanie najlepszych doświadczeń Unikanie zmniejszenia jakości i eliminacja strat Ciągłe zwiększanie wydajności produkcji 1

4 Planowanie związane z konfiguracją Redukcja czasu planowania poprzez rejestrację i ponowne wykorzystanie procesów i wiedzy oraz globalną współpracę w obszarze różnych konfiguracji produktów i procesów. Przedsiębiorstwa z branży lotniczej i obronnej, podczas działań związanych z planowaniem procesu produkcyjnego, mogą napotkać następujące przeszkody: Trudności ze śledzeniem i wprowadzaniem częstych zmian podczas planowania procesu Złożoność zarządzania wieloma konfiguracjami procesu i BOM Straty cennego czasu na zadnia administracyjne takie jak gromadzenie, zarządzanie i wyszukiwanie danych, Syndrom odkrycia Ameryki zamiast ponownego wykorzystania najlepszych doświadczeń Przeszkody te mają swoje korzenie w braku powiązania pomiędzy danymi o produkcie i procesie, bogactwem wcześniejszych, osobnych systemów, jak i ograniczonymi możliwościami uchwycenia własności intelektualnych. Tecnomatix umożliwia tworzenie i zarządzanie asocjacyjnymi planami produkcyjnymi, z uwzględnieniem produktu, procesu, zasobów, PMI (Product Manufacturing Information - informacje o wytwarzaniu produktu) i informacji o zakładzie. Ta asocjatywność efektywnie tworzona w interaktywnym środowisku 3D wypełnia tradycyjne luki pomiędzy konstruktorami, technologami, kontrolą jakości i obsługą warsztatową, umożliwiając szybki i rzetelny przepływ zmian. Rozwiązanie Tecnomatix wykorzystuje możliwości oprogramowania Teamcenter przodującej na świecie platformy PLM w celu zarządzania wiedzą produkcyjną, integracji systemów przedsiębiorstwa, ponownego użycia danych oraz zachowania biznesowego toku pracy na wszystkich etapach cyklu życia produktu i łańcucha dostaw. Ta podstawa wytwarzania jak i użycie otwartych standardów takich jak JT, ułatwia planowanie oparte na wiedzy i konfiguracjach, pozwalające firmom z branży lotniczej i obronnej na redukcję kosztów planowania i zwiększenie wydajności. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Ułatwienie tworzenia globalnej, innowacyjnej sieci umożliwiającej współpracę firm lotniczych i ich dostawców w zakresie procesu wytwarzania. Redukcja czasu planowania poprzez wykorzystanie danych z wcześniejszych projektów. Usprawnienie przepływu informacji od etapu projektowania, poprzez planowanie, aż do procesu produkcji, w celu eliminacji strat i umożliwienia transformacji Lean. Zwiększenie wydajności produkcji poprzez ponowne wykorzystanie najlepszych doświadczeń z całego świata, jako alternatywa dla tzw. odkrywania Ameryki 2

5 Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Sprawdzanie poprawności koncepcji produkcyjnych na wczesnym etapie projektowania redukuje błędy i braki podczas produkcji, zapewnia powtarzalność produktu i umożliwia bezbłędną realizację zaplanowanych procesów. Firmy branży lotniczej i obronnej są świadome, iż całkowite koszty mają znaczący wpływ na ich rentowność. Jakość i niezawodność są zatem kluczem do ich sukcesu. Niemniej jednak braki jakościowe produktu są nadal rejestrowane w procesach produkcji i obsługi. Są one przypisane do dużego obszaru dotychczasowych procesów i narzędzi powodując zachwianie jakości w łańcuchu dostaw i niezdolność do tworzenia wirtualnych konstrukcji i modelowania rzeczywistych procesów produkcyjnych w środowisku wirtualnym. Odkąd firmy z branży lotniczej i obronnej dążą do stosowania technik Lean i Six Sigma, zwiększenia wydajności i redukcji czasów cykli produkcyjnych, optymalizacja i walidacja poprawności procesu stały się nieodzownym działaniem. Wraz z pogonią za bardziej zaawansowanymi technologiami IT, wzrasta użycie narzędzi symulacyjnych jako części technologii cyfrowego wspomagania wytwarzania. Tecnomatix dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do symulacji, walidacji i optymalizacji procesów i maszyn, który zapewnia bezbłędny rozwój zagadnień projektowania i produkcji. Rozwiązania jakościowe Tecnomatix umożliwiają firmom z branży lotniczej i obronnej osiągnięcie ich standardów jakości za pośrednictwem analizy tolerancji, odchyleń procesu i wypełniania luk zgromadzoną i ciągle doskonaloną wiedzą. Stosując tę technologię przed etapem produkcji fizycznych prototypów oraz doboru narzędzi i zasobów, można zredukować koszty zmian i znacząco podnieść jakość produktów i procesów. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Poprawienie wytwarzalności i obsługiwalności produktu przez zaopatrzenie zespołów w całej organizacji w środki współpracy przy optymalizacji produktu i procesu. Zoptymalizowane procesy są rozpowszechniane w globalnej innowacyjnej sieci umożliwiając wykorzystanie sprawdzonych, najlepszych praktyk. Zaawansowane narzędzia symulacyjne wspierają bezbłędne działania eliminując poprawki i straty w procesie produkcji. Jakościowa walidacja i projektowanie w technice Six Sigma redukują spadki jakości. Procesy walidacji i optymalizacji zwiększają wydajność produkcji, aby osiągnąć pożądany i przewidywalny czas realizacji projektu. 3

6 Tecnomatix tworzy fundament umoż Szybkie tempo światowej ekonomii wymaga współpracy i synchronizacji zwłaszcza przy rozproszonych działaniach operacyjnych. Rozwiązania cyfrowego wspomagania wytwarzania Siemens Tecnomatix przyspieszają zmianę przedsiębiorstw na wydajne i elastyczne osiągające pozytywne rezultaty w cyklu produkcyjnym dla zwiększenia rentowności, zmniejszenia kosztów i strat oraz szybkiego wprowadzania produktów na rynek. Planowanie Walidacja Dokumentacja Produkcja Obsługa Współpraca ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza i pozyskiwania zasobów w całym rozbudowanym przedsiębiorstwie ze względu na to, że czas realizacji wpływa nie tylko podczas wprowadzania nowych produktów lecz także podczas działań naprawczych Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem zarządzanie wykorzystujące najlepsze praktyki i zwiększające możliwości w procesie produkcji i obsługi Techniki Lean i Six Sigma technologie redukujące straty, zapewniające pełną asocjatywność i integrację z dotychczasowymi inwestycjami oraz umożliwiające pozyskiwanie i analizę informacji Wysoka wydajność aby pozostać konkurencyjnym, przy zachowaniu standardów jakości i niezawodności, producent musi starać się utrzymać wydajność we wszystkich fazach projektu, od konfiguracji produktu do zestawienia materiałowego, od planowania procesu do zarządzania charakterystykami powykonawczymi 4

7 liwiający dążenie do osiągnięcia sukcesu Umożliwia działania w cyklu życia produktu w procesach planowania, realizacji i obsługi. Planowanie związane z konfiguracją Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Obsługa i wsparcie techniczne 5

8 Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zapewnienie dostępności od aktualnej dokumentacji w czasie rozpoczęcia produkcji i podczas całego życia samolotów i ich silników, przy jednoczesnej redukcji nakładów i czasu potrzebnych na zapoznanie się z dokumentacją. Dokumentacja procesowa odgrywa istotną rolę w środowisku produkcyjnym branży lotniczej i obronnej: każdy etap i jakakolwiek zmiana musi być prawidłowo udokumentowana, umożliwiając lokalnym i globalnym współpracownikom szybkie wdrażanie zmian, zapisywanie ich w poprawnej wersji dokumentu, wykorzystywanie animacji 3D na etapie wytwarzania i obsługi oraz rejestrację informacji powykonawczych i obsługowych, służących do monitorowania, analizy i rozliczania stanu produktu w ciągu jego życia. Producenci branży lotniczej mogą nadal czasem używać instrukcji tekstowych zamiast wykorzystywać nowoczesne możliwości medialne, nie wymagające stosowania dokumentów papierowych. Dodatkowo publikacje techniczne są tworzone manualnie, wykorzystując informacje z wielu różnych dotychczasowych systemów, co prowadzi do niewygodnych i czasochłonnych zadań generowania i aktualizacji instrukcji roboczych i publikacji technicznych. Trudne zadanie dokumentowania procesu jest ogromnie uproszczone z użyciem rozwiązań cyfrowego wspomagania wytwarzania Tecnomatix, które dostarcza informacji 3D o produkcie i procesach. Asocjatywne rozwiązania Tecnomatix w dziedzinie dokumentowania pozwalają firmom z branży lotniczej i obronnej na redukcję środków i czasu potrzebnych na tworzenie dokumentacji procesu, użycie nowoczesnych metod wizualizacji wewnątrz dokumentów i opcjonalne tworzenie pakietów informacji do udostępniania partnerom i dostawcom. Zdolność do automatycznego tworzenia dokumentacji na podstawie szablonów umożliwia znormalizowany, dokładny i szybki przepływ informacji o dokonanych zmianach. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Dostarczanie globalnym partnerom dokładnej i aktualnej dokumentacji procesu, umożliwiającej im zakup, tworzenie i obsługę produktów na każdym etapie życia produktu Wykorzystywanie szablonów dokumentacji i jednolitych formatów wspomaga standaryzację, zwiększając jakość procesu i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek Aktualne publikacje techniczne zmniejszają ryzyko zapisania zmian w nieodpowiedniej wersji, zapewniając w ten sposób jakość produktu Zintegrowane środowiska projektowania produktu, planowania, dokumentacji procesu i produkcji redukują straty wynikające z nieefektywnych procesów Przejrzyste instrukcje robocze zawierające wizualizacje produktu zwiększają wydajność obsługi warsztatowej i procesu produkcji 6

9 Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Integracja środowisk planowania i realizacji produkcji, umożliwiająca skrócenie czasu cykli wytwarzania, kontrolę środowiska produkcyjnego i ułatwiająca ciągłe doskonalenie procesu. Globalny popyt i coraz krótsze cykle produkcyjne narzucają potrzebę stosowania sterowanego środowiska produkcyjnego. Firmy branży lotniczej i obronnej doświadczają dużej nieskuteczności podejmowanych działań produkcyjnych, powodującej: braki i przeróbki komponentów, niejednolity poziom jakości produkcyjnej, zmienność cech produktu, błędy podczas audytów i kontroli oraz trudności w ciągłym podnoszeniu wydajności produkcji. Te bariery powiązane są z brakiem kontroli procesu produkcyjnego, co z kolei powoduje rozbieżności z planami procesu projektowego i produkcyjnego oraz wysokie koszty tych niezgodności. Ograniczenia dotychczasowych systemów informacyjnych są przeszkodami stosowania technik Lean i Six Sigma. Utrudniają one proces poprawy wydajności poprzez brak aktualnych pomocy wizualnych i instrukcji roboczych, brak zintegrowanych w czasie rzeczywistym systemów monitorowania produkcji oraz częstą komunikację za pośrednictwem dokumentów papierowych. Systemy przedsiębiorstwa takie jak ERP i SCM posiadają także ograniczone możliwości zarządzania produktem i zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego, mimo iż wiedza dotycząca planowania produkcji zapisywana jest w postaci cyfrowej. Tecnomatix dostarcza rozwiązanie do zarządzania zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego, które umożliwia firmom z branży lotniczej i obronnej łatwe udostępnianie planów produkcyjnych obsłudze warsztatowej, kontrolę operacji produkcyjnych oraz generowanie dokumentacji powykonawczej i obsługowej. Ta unikalna oferta zintegrowanego środowiska planowania i realizacji ułatwia kontrolę produkcji, śledzenie zachodzących procesów oraz ciągłe doskonalenie procesu. Rozwiązania Tecnomatix wspomagające zarządzanie produkcją integrują się również z ERP i dotychczasowymi wewnętrznymi systemami poprzez standardowe interfejsy, dlatego też są uzupełnieniem informacyjnej strategii przedsiębiorstwa. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Współpraca pomiędzy pionem zarządzającym, a wykonawczym jest możliwa poprzez zintegrowane środowisko planowania i konstruowania Dostęp do dokumentacji produkcyjnej pozwala producentom, dostawcom i partnerom na poprawienie jakości i wskaźników czasowych i finansowych Porównanie procesów poprojektowych i powykonawczych stanowi podstawę do wykorzystania zgromadzonej wiedzy i najlepszych doświadczeń Zarządzanie produkcją ułatwia wprowadzenie technik Lean i osiągnięcie standardów jakości Six Sigma Kontrola i obserwacja procesów produkcyjnych jest podstawą skutecznych i ciągłych działań doskonalenia procesu, zwiększających jego wydajność 7

10 Obsługa i wsparcie techniczne Zarządzanie informacjami o utrzymaniu produktu i wytwarzaniu, śledzenie historii zmian oraz ulepszenie procedur utrzymania w celu efektywnego podtrzymania cyklu życia produktów branży lotniczej i obronnej. Bardziej niż w innych dziedzinach przemysłu, życie produktów w branży lotniczej i obronnej nie kończy się w chwili ich dostawy. Nawet wiele lat po wdrożeniu nowych produktów ciągle wykorzystuje się procesy dotyczące ich konstrukcji, montażu i demontażu. Dlatego istnieje potrzeba zachowania informacji BOM w wielu konfiguracjach, wykorzystywania sprawdzonych metod i planów obsługi, zarządzania dokumentacją techniczną i jej audytami oraz współpracy z partnerami w obszarze obsługi technicznej, przeglądów i napraw (MRO). Obecne metody i systemy prowadzą do manualnych procesów zachowywania konfiguracji BOM, ograniczonego wykorzystania wewnętrznych informacji oraz archaicznego zarządzania papierową dokumentacją techniczną. Tecnomatix oferuje rozwiązanie obsługi i wsparcia technicznego, umożliwiając firmom z branży lotniczej i obronnej systematyczne tworzenie, walidację, zarządzanie i udostępnianie konfiguracji BOM oraz instrukcji utrzymania i serwisu. Wykorzystując Teamcenter jako podstawę procesu wytwarzania, Tecnomatix ułatwia śledzenie historii zmian, wykorzystanie globalnej wiedzy dotyczącej MRO oraz skuteczne tworzenie dokumentacji serwisowej. Poprzez stosowanie procesów walidacji i optymalizacji działań takich jak utrzymanie, obsługa i przeglądy, możliwe są skuteczne procesy MRO oraz znacząca redukcja kosztów obsługi gwarancyjnej i serwisowej. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Procesy podczas całego cyklu życia produktu oparte na jednolitym fundamencie umożliwiają wykorzystanie przepływu informacji na rynku części zamiennych dla obniżenia kosztów i usprawnienia globalnej komunikacji Ukształtowana wiedza dotycząca montażu i demontażu umożliwia śledzenie historii zmian i doskonalenie metod MRO Eliminacja strat podczas działań obsługi i wsparcia technicznego oraz poprawa wskaźników jakości dzięki dokumentacji i procesom komunikacji opartym na najlepszych doświadczeniach Zwiększenie wydajności obsługi dzięki wykorzystaniu sprawdzonych procesów utrzymania technicznego 8

11 Przewaga Tecnomatix Zarządzanie sprawdzoną wiedzą Tecnomatix wykorzystuje możliwości Teamcenter, przodującego na świecie systemu do zarządzania cyklem życia produktu. Teamcenter jest wielce wartościową podstawą cyfrowego wspomagania wytwarzania, gdyż umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi procesu projektowania i produkcji na jednej platformie oraz dostarcza potwierdzonych korzyści wielu przodującym producentom. Otwartość dla biznesu Kompletny system cyfrowego wspomagania wytwarzania musi być zdolny do zaadoptowania informacji z wielu aplikacji CAD i innych systemów przedsiębiorstwa. Tecnomatix oparty na strukturach Teamcenter zapewnia zintegrowanie tych źródeł danych z informacjami o produkcie, procesie, zasobach i zakładzie oraz ich przepływ w procesie PLM. Dodatkowo otwartość jest czymś więcej niż korzyścią technologiczną oferowaną przez Siemens - jest sposobem prowadzenia interesów. Siemens zorganizował społeczności klientów, partnerów i użytkowników technologii, stworzone dla promowania zasady otwartej komunikacji dla tworzenia innowacji. Kompleksowe rozwiązania Inżynieria wytwarzania branży lotniczej angażuje różnorodne złożone i powiązane działania od projektowania części i procesu montażu do projektu zakładu, planowania jakości i realizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązanie cyfrowego wspomagania wytwarzania musi mieć możliwość wsparcia i upraszczania tych wszystkich działań. Z rozwiązaniem tak wszechstronnym jak Tecnomatix i dostawcą tak doświadczonym jak Siemens, proces planowania produkcji osiągnie szczyt wydajności. Udowodniony sukces Producenci branży lotniczej, dostawcy oraz producenci silników lotniczych na całym świecie wykorzystują rozwiązania Tecnomatix osiągając wymierne korzyści takie jak obniżenie kosztów operacyjnych, skrócenie czasu do osiągnięcia pełnych możliwości produkcyjnych, zwiększenie produktywności oraz podwyższenie jakości. Wiele z tych firm informuje o wielomilionowych zyskach, wynikających ze stosowania rozwiązań Tecnomatix, dostarczanych przez Siemens PLM Software.

12 O firmie Siemens PLM Software Siemens PLM Software, oddział Siemens Industry Automation Division, jest wiodącym na skalę światową dostawcą oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) oraz związanych z nim usług, obsługującym About Siemens prawie 6,7 PLM mln licencjonowanych Software stanowisk i klientów na całym świecie. Główne Siemensbiuro PLM Software, firmy znajduje a business się w Plano unit of w the stanie Siemens Industry Teksas. Automation Otwarte Division, rozwiązania is a leading dla przedsiębiorstw global provider of product oferowane lifecycle management przez Siemens (PLM) PLMsoftware Softwareand umożliwiają services with nearly firmom six million i ichlicensed partnerom seats swobodną and 56,000 współpracę customers worldwide. wheadquartered globalnych sieciach in Plano, innowacyjnych, Texas, Siemens której PLM Software works skutkiem collaboratively są światowej with companies klasy produkty to deliver i usługi. open solutions that Więcej help them informacji turn more dotyczących ideas into produktów successful i usług products. For more firmy information Siemens onplm Siemens Software PLMmożna Software znaleźć products pod and services, adresem visit Siemens PLMSoftware Polska ul. Marynarska 19A Warszawa Fax 48 (22) USA Fax Europa 44 (0) Fax 44(0) Siemens Product Lifecycle Management (c) Software Siemens Inc. AllProduct rights reserved. Lifecycle Siemens Management and the Software Inc. Wszystkie Siemens prawa logo zastrzeżone. are registered Siemens trademarks i logo of Siemens Siemens są AG. zastrzeżonymi Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, Parasolid, znakami Femap, towarowymi I-deas and Velocity firmy Siemens Series AG. are trademarks Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, or registered Parasolid, trademarks Femap, of I-deas, Siemens Velocity Product Series, Lifecycle Geolus są znakami towarowymi Management lub zastrzeżonymi Software Inc. or znakami its subsidiaries towarowymi in firmy Siemens the United States and in other countries. All other Product logos, Lifecycle trademarks, Management registered Software trademarks Inc. or lub service jej firm zależnych w Stanach marks used Zjednoczonych herein are the i innych property krajach. of their Wszystkie pozostałe znaki graficzne, respective znaki holders. towarowe, zastrzeżone znaki towarowe lub marki usług stanowiąwłasność 1501-W 9 9/09odpowiednich podmiotów.

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Najszybsza droga do cpdm

Najszybsza droga do cpdm Teamcenter Express Najszybsza droga do cpdm Siemens PLM Software www.siemens.com/velocity Małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zmagać się z nieustannie wzrastającą presją, by dostarczać produkty

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta

Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta Przemysł ciężki i maszynowy Otto Bihler Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta Produkty NX, Teamcenter Inicjatywy biznesowe Rozwój nowego produktu Synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Siemens Product Lifecycle Management Software

Siemens Product Lifecycle Management Software Siemens Product Lifecycle Management Software I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX Gdańsk, 27 września 2012 Healthcare Energy Industry Siemens jest firmą oferującą zintegrowaną technologię,

Bardziej szczegółowo

Siemens PLM Software. Przemysł maszynowy. Siemens PLM Software pomaga producentom maszyn we wdrażaniu innowacji. siemens.

Siemens PLM Software. Przemysł maszynowy. Siemens PLM Software pomaga producentom maszyn we wdrażaniu innowacji. siemens. Siemens PLM Software Przemysł maszynowy Siemens PLM Software pomaga producentom maszyn we wdrażaniu innowacji siemens.com/plm/machinery Bieżąca sytuacja w przemyśle maszynowym Rosnąca konkurencja na całym

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Extracted from web page

Extracted from web page Extracted from web page Page 1 Inwestycje w PLM Wiem jak ważna jest opłacalność? Punkt widzenia analityka Punkt widzenia inżyniera Punkt widzenia Zarządu Różne punkty widzenia Page 2 Pierwszy krok do Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu dla przemysłu lotniczego

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu dla przemysłu lotniczego www.siemens.com/plm Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu dla przemysłu lotniczego Zbuduj właściwy produkt i zbuduj go właściwie www.siemens.com/plm Przemysł lotniczy dzisiaj Oczekuje się, że

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk PORADNIK Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk DLACZEGO INŻYNIER P R O J E K T U J Ą C Y MASZYNY POWINIEN ZAINTERESOWAĆ SIĘ MOŻLIWOŚCIĄ SYMULACJI Symulacje niosą za sobą wiele korzyści. W ankiecie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge Solid Edge Insight Siemens PLM Software www.siemens.com/solidedge Oprogramowanie Solid Edge Insight umożliwia pełną integrację narzędzi CAD, zasad zarządzania dokumentacją projektową, jak również narzędzi

Bardziej szczegółowo

Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania

Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania Piotr Gwiazdowicz, MAT piotr.gwiazdowicz@mat.net.pl, tel 693 055 910 Łukasz Borkowski, MAT l.borkowski@mat.net.pl, tel

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions rozwiązanie dzięki, któremu wszyscy wygrywają Producenci i dostawcy części

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012 Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji 14 marca 2012 Nie można o tym zapominać Największym dobrem każdego przedsiębiorstwa jest myśl ludzka! Umiejętność zarządzania i współdzielenia danych to podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Dr. Charles Clarke APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Tendencje i wymagania branżowe... 3 Nowe podejście do programowania maszyn pomiarowych... 4 Używanie aplikacji... 5 Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie PLM. Steruj w stronę sukcesu. Odpowiedzi dla przemysłu

Oprogramowanie PLM. Steruj w stronę sukcesu. Odpowiedzi dla przemysłu Steruj w stronę sukcesu Wykorzystanie systemu PLM umożliwia przekształcenie większej ilości pomysłów w udane produkty. Oprogramowanie PLM Odpowiedzi dla przemysłu Siemens PLM Software Innowacje kierują

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Jak przekształcamy proces tworzenia innowacji w branży odzieży, obuwia i sprzętu sportowego?

Jak przekształcamy proces tworzenia innowacji w branży odzieży, obuwia i sprzętu sportowego? Jak przekształcamy proces tworzenia innowacji w branży odzieży, obuwia i sprzętu sportowego? Siemens PLM Software oferuje rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) aby budować właściwe produkty

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge ST9

Nowości w Solid Edge ST9 Nowości w Solid Edge ST9 Poszerzaj swoje horyzonty Zalety Wykorzystuj istniejące projekty, także pochodzące z innym programów CAD, dzięki rozbudowanemu dostępowi do ich danych Wykorzystaj wbudowany system

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

SIEMENS PLM Software

SIEMENS PLM Software Velocity Series SIEMENS PLM Software www.siemens.com/velocity Velocity Series to kompleksowy pakiet modułowych, a jednocześnie zintegrowanych rozwiązań przeznaczonych do zarządzania cyklem życia produktu

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Od dokumentacji papierowej do elektronicznej listy części

Od dokumentacji papierowej do elektronicznej listy części Od dokumentacji papierowej do elektronicznej listy części Krzysztof Jąkalski Tomasz Jęczarek Page 1 2009. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens Industry PLM Software

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Farmingtons Automotive

Farmingtons Automotive Motoryzacja i transport Produkt NX Wyzwania biznesowe Przygotowania do współpracy z firmą Daimler Udoskonalanie procesów projektowania w oddziale zajmującym się produkcją pojazdów opancerzonych Klucze

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki.

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. Siemens PLM Software Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. www.siemens.com/nx A rtykuł techniczny Uzyskanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Maintpartner. Prezentacja firmowa Sierpień 2016

Grupa Maintpartner. Prezentacja firmowa Sierpień 2016 Grupa Maintpartner Prezentacja firmowa Sierpień 2016 14.9.2016 Maintpartner Group 2016 Maintpartner jest liderem w branży utrzymania ruchu i eksploatacji zakładów przemysłowych w Europie Północnej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Tecnomatix to kompletny zestaw rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania. Dzięki stosowaniu Tecnomatix firmy mogą szybko

Oprogramowanie Tecnomatix to kompletny zestaw rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania. Dzięki stosowaniu Tecnomatix firmy mogą szybko Tecnomatix przegląd oferowanych rozwiązań Siemens PLM Software www.siemens.com/plm Oprogramowanie Tecnomatix to kompletny zestaw rozwiązań wspomagających proces cyfrowego wytwarzania. Dzięki stosowaniu

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo