lotniczego i obronnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lotniczego i obronnego"

Transkrypt

1 Tecnomatix dla przemysłu lotniczego i obronnego Cyfrowe rozwiązania wspomagające wytwarzanie Siemens PLM Software HYPERLINK "http://www.siemens.com/plm"www.siemens.com/plm Oprogramowanie Tecnomatix dostarczane przez Siemens PLM Software jest cyfrowym rozwiązaniem wspomagającym wytwarzanie, które pozwala przedsiębiorstwom branży lotniczej i obronnej na skrócenie cyklu rozwojowego, osiągnięcie wyższej wydajności oraz sprawniejsze wykorzystanie możliwości globalizacji.

2 Cyfrowe wytwarzanie w branży lotniczej i obronnej Zasadnicza część kompletniej strategii PLM Globalne pozyskiwanie zasobów, naciski konkurencji, konieczność utrzymania wysokiej zdolność produkcyjnej i krótkiego czasu wprowadzenia na rynek to tylko niektóre z wyzwań stojących przed firmami przemysłu lotniczego i obronnego na dzisiejszym globalnym rynku. Wielonarodowe projekty takie jak Joint Strike Fighter (JSF), Boeing 787 czy Eclipse odzwierciedlają rosnącą potrzebę ułatwionej komunikacji, niezawodnych środowisk współpracy i spójnego współdziałania pomiędzy systemami IT, a geograficznie rozproszonymi zespołami. Innowacyjni producenci już zrozumieli wartość strategii holistycznego zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i uznali cyfrowe wytwarzanie za konieczne do sprostania podjętym wyzwaniom w celu osiągnięcia wysokiej rentowności. Postęp w dziedzinie technologii, materiałów i procesów wpływa na producentów branży lotniczej i obronnej w stopniu zależnym od wymagań stawianych podczas cyklu życia produktów. Duże zaległości w zamówieniach wymagają szybkiego wprowadzania produktów na rynek i terminowych dostaw. W związku z tym kładzie się nacisk na redukcję czasu projektowania i planowania przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i minimalizacji kosztów. Wysoki popyt na produkty branży lotniczej i obronnej wymaga także wysokiej wydajności procesu planowania i realizacji produkcji, tak aby zwiększyć wydajność produkcji i zapewnić przewidywalność dostaw. Producenci branży lotniczej i obronnej wybierają rozwiązania do cyfrowego wytwarzania we wszechstronnej strategii PLM, aby działać w pełni zgodnie z podstawowymi regułami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak: Współpraca ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza i pozyskiwania zasobów w całym rozbudowanym przedsiębiorstwie celem lepszego planowania, zatwierdzania, dokumentowania, wytwarzania i utrzymywania globalnych procesów produkcyjnych Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem rejestrowanie wiedzy procesowej i założeń projektowych, pozwalające na ich ponowne wykorzystanie podczas planowania, z uwypukleniem najlepszych doświadczeń i umiejętności w procesach produkcji i utrzymania Techniki Lean i Six Sigma tworzenie i zatwierdzanie procedur, które pozwalają unikać zmniejszenia jakości, redukują liczbę bezproduktywnych działań, zapewniają pełną asocjatywność danych i integrację z dotychczasowymi inwestycjami Wysoka wydajność ciągłe zwiększanie wydajności produkcji, aby osiągnąć sprawność i elastyczność produkcyjną w środowisku konkurencyjnym

3 Zmiana procesu innowacji w przemyśle lotniczym i obronnym Zagadnienie cyfrowego wspomagania wytwarzania nie omija przemysłu lotniczego i obronnego! Forma technologii informacyjnych wspomagających działania rynkowe w branży lotniczej ulega zmianom wraz z potrzebą standaryzacji i integracji technologii informacyjnych. Światowy lider w dziedzinie zarządzania cyklem życia produktów (PLM), Siemens PLM Software oferuje Tecnomatix, najlepsze w swojej klasie rozwiązanie cyfrowego wspomagania wytwarzania, które pomaga wykorzystywać dynamiczne możliwości rynku lotniczego, wyprzedzając przy tym konkurencję. Tecnomatix dostarcza producentom przemysłu lotniczego zestaw elastycznych aplikacji, sprzężonych ze strukturą wytwarzania i dotychczasowymi systemami, pozwalających na zarządzanie wszystkimi informacjami generowanymi podczas całego cyklu życia produktu. To dedykowane dla przemysłu lotniczego i obronnego rozwiązanie wspiera następujące etapy w cyklu życia produktu: Planowanie związane z konfiguracją Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Obsługa i wsparcie techniczne Podsumowując, Tecnomatix tworzy solidny fundament do zwiększenia udziału przedsiębiorstwa w globalnym rynku. Na całym świecie przedsiębiorstwa z branży lotniczej i obronnej wykorzystują Tecnomatix do wsparcia technik Lean i Six Sigma, współpracy, wykorzystania zgromadzonej wiedzy i zwiększania wydajności w celu obniżenia kosztów operacyjnych, podniesienia jakości i zmiany procesu innowacji z jednoczesnymuchwyceniem zalet systemu PLM. Rozwiązanie Tecnomatix dla branży lotniczej umożliwia bezbłędną realizację zaplanowanych procesów. Ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza w całym przedsiębiorstwie Rejestrowanie wiedzy procesowej i ponowne wykorzystanie najlepszych doświadczeń Unikanie zmniejszenia jakości i eliminacja strat Ciągłe zwiększanie wydajności produkcji 1

4 Planowanie związane z konfiguracją Redukcja czasu planowania poprzez rejestrację i ponowne wykorzystanie procesów i wiedzy oraz globalną współpracę w obszarze różnych konfiguracji produktów i procesów. Przedsiębiorstwa z branży lotniczej i obronnej, podczas działań związanych z planowaniem procesu produkcyjnego, mogą napotkać następujące przeszkody: Trudności ze śledzeniem i wprowadzaniem częstych zmian podczas planowania procesu Złożoność zarządzania wieloma konfiguracjami procesu i BOM Straty cennego czasu na zadnia administracyjne takie jak gromadzenie, zarządzanie i wyszukiwanie danych, Syndrom odkrycia Ameryki zamiast ponownego wykorzystania najlepszych doświadczeń Przeszkody te mają swoje korzenie w braku powiązania pomiędzy danymi o produkcie i procesie, bogactwem wcześniejszych, osobnych systemów, jak i ograniczonymi możliwościami uchwycenia własności intelektualnych. Tecnomatix umożliwia tworzenie i zarządzanie asocjacyjnymi planami produkcyjnymi, z uwzględnieniem produktu, procesu, zasobów, PMI (Product Manufacturing Information - informacje o wytwarzaniu produktu) i informacji o zakładzie. Ta asocjatywność efektywnie tworzona w interaktywnym środowisku 3D wypełnia tradycyjne luki pomiędzy konstruktorami, technologami, kontrolą jakości i obsługą warsztatową, umożliwiając szybki i rzetelny przepływ zmian. Rozwiązanie Tecnomatix wykorzystuje możliwości oprogramowania Teamcenter przodującej na świecie platformy PLM w celu zarządzania wiedzą produkcyjną, integracji systemów przedsiębiorstwa, ponownego użycia danych oraz zachowania biznesowego toku pracy na wszystkich etapach cyklu życia produktu i łańcucha dostaw. Ta podstawa wytwarzania jak i użycie otwartych standardów takich jak JT, ułatwia planowanie oparte na wiedzy i konfiguracjach, pozwalające firmom z branży lotniczej i obronnej na redukcję kosztów planowania i zwiększenie wydajności. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Ułatwienie tworzenia globalnej, innowacyjnej sieci umożliwiającej współpracę firm lotniczych i ich dostawców w zakresie procesu wytwarzania. Redukcja czasu planowania poprzez wykorzystanie danych z wcześniejszych projektów. Usprawnienie przepływu informacji od etapu projektowania, poprzez planowanie, aż do procesu produkcji, w celu eliminacji strat i umożliwienia transformacji Lean. Zwiększenie wydajności produkcji poprzez ponowne wykorzystanie najlepszych doświadczeń z całego świata, jako alternatywa dla tzw. odkrywania Ameryki 2

5 Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Sprawdzanie poprawności koncepcji produkcyjnych na wczesnym etapie projektowania redukuje błędy i braki podczas produkcji, zapewnia powtarzalność produktu i umożliwia bezbłędną realizację zaplanowanych procesów. Firmy branży lotniczej i obronnej są świadome, iż całkowite koszty mają znaczący wpływ na ich rentowność. Jakość i niezawodność są zatem kluczem do ich sukcesu. Niemniej jednak braki jakościowe produktu są nadal rejestrowane w procesach produkcji i obsługi. Są one przypisane do dużego obszaru dotychczasowych procesów i narzędzi powodując zachwianie jakości w łańcuchu dostaw i niezdolność do tworzenia wirtualnych konstrukcji i modelowania rzeczywistych procesów produkcyjnych w środowisku wirtualnym. Odkąd firmy z branży lotniczej i obronnej dążą do stosowania technik Lean i Six Sigma, zwiększenia wydajności i redukcji czasów cykli produkcyjnych, optymalizacja i walidacja poprawności procesu stały się nieodzownym działaniem. Wraz z pogonią za bardziej zaawansowanymi technologiami IT, wzrasta użycie narzędzi symulacyjnych jako części technologii cyfrowego wspomagania wytwarzania. Tecnomatix dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do symulacji, walidacji i optymalizacji procesów i maszyn, który zapewnia bezbłędny rozwój zagadnień projektowania i produkcji. Rozwiązania jakościowe Tecnomatix umożliwiają firmom z branży lotniczej i obronnej osiągnięcie ich standardów jakości za pośrednictwem analizy tolerancji, odchyleń procesu i wypełniania luk zgromadzoną i ciągle doskonaloną wiedzą. Stosując tę technologię przed etapem produkcji fizycznych prototypów oraz doboru narzędzi i zasobów, można zredukować koszty zmian i znacząco podnieść jakość produktów i procesów. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Poprawienie wytwarzalności i obsługiwalności produktu przez zaopatrzenie zespołów w całej organizacji w środki współpracy przy optymalizacji produktu i procesu. Zoptymalizowane procesy są rozpowszechniane w globalnej innowacyjnej sieci umożliwiając wykorzystanie sprawdzonych, najlepszych praktyk. Zaawansowane narzędzia symulacyjne wspierają bezbłędne działania eliminując poprawki i straty w procesie produkcji. Jakościowa walidacja i projektowanie w technice Six Sigma redukują spadki jakości. Procesy walidacji i optymalizacji zwiększają wydajność produkcji, aby osiągnąć pożądany i przewidywalny czas realizacji projektu. 3

6 Tecnomatix tworzy fundament umoż Szybkie tempo światowej ekonomii wymaga współpracy i synchronizacji zwłaszcza przy rozproszonych działaniach operacyjnych. Rozwiązania cyfrowego wspomagania wytwarzania Siemens Tecnomatix przyspieszają zmianę przedsiębiorstw na wydajne i elastyczne osiągające pozytywne rezultaty w cyklu produkcyjnym dla zwiększenia rentowności, zmniejszenia kosztów i strat oraz szybkiego wprowadzania produktów na rynek. Planowanie Walidacja Dokumentacja Produkcja Obsługa Współpraca ujednolicenie wymagań dotyczących zaplecza i pozyskiwania zasobów w całym rozbudowanym przedsiębiorstwie ze względu na to, że czas realizacji wpływa nie tylko podczas wprowadzania nowych produktów lecz także podczas działań naprawczych Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem zarządzanie wykorzystujące najlepsze praktyki i zwiększające możliwości w procesie produkcji i obsługi Techniki Lean i Six Sigma technologie redukujące straty, zapewniające pełną asocjatywność i integrację z dotychczasowymi inwestycjami oraz umożliwiające pozyskiwanie i analizę informacji Wysoka wydajność aby pozostać konkurencyjnym, przy zachowaniu standardów jakości i niezawodności, producent musi starać się utrzymać wydajność we wszystkich fazach projektu, od konfiguracji produktu do zestawienia materiałowego, od planowania procesu do zarządzania charakterystykami powykonawczymi 4

7 liwiający dążenie do osiągnięcia sukcesu Umożliwia działania w cyklu życia produktu w procesach planowania, realizacji i obsługi. Planowanie związane z konfiguracją Sprawdzanie jakości i poprawności procesu Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Obsługa i wsparcie techniczne 5

8 Dokumentowanie procesu i publikacje techniczne Zapewnienie dostępności od aktualnej dokumentacji w czasie rozpoczęcia produkcji i podczas całego życia samolotów i ich silników, przy jednoczesnej redukcji nakładów i czasu potrzebnych na zapoznanie się z dokumentacją. Dokumentacja procesowa odgrywa istotną rolę w środowisku produkcyjnym branży lotniczej i obronnej: każdy etap i jakakolwiek zmiana musi być prawidłowo udokumentowana, umożliwiając lokalnym i globalnym współpracownikom szybkie wdrażanie zmian, zapisywanie ich w poprawnej wersji dokumentu, wykorzystywanie animacji 3D na etapie wytwarzania i obsługi oraz rejestrację informacji powykonawczych i obsługowych, służących do monitorowania, analizy i rozliczania stanu produktu w ciągu jego życia. Producenci branży lotniczej mogą nadal czasem używać instrukcji tekstowych zamiast wykorzystywać nowoczesne możliwości medialne, nie wymagające stosowania dokumentów papierowych. Dodatkowo publikacje techniczne są tworzone manualnie, wykorzystując informacje z wielu różnych dotychczasowych systemów, co prowadzi do niewygodnych i czasochłonnych zadań generowania i aktualizacji instrukcji roboczych i publikacji technicznych. Trudne zadanie dokumentowania procesu jest ogromnie uproszczone z użyciem rozwiązań cyfrowego wspomagania wytwarzania Tecnomatix, które dostarcza informacji 3D o produkcie i procesach. Asocjatywne rozwiązania Tecnomatix w dziedzinie dokumentowania pozwalają firmom z branży lotniczej i obronnej na redukcję środków i czasu potrzebnych na tworzenie dokumentacji procesu, użycie nowoczesnych metod wizualizacji wewnątrz dokumentów i opcjonalne tworzenie pakietów informacji do udostępniania partnerom i dostawcom. Zdolność do automatycznego tworzenia dokumentacji na podstawie szablonów umożliwia znormalizowany, dokładny i szybki przepływ informacji o dokonanych zmianach. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Dostarczanie globalnym partnerom dokładnej i aktualnej dokumentacji procesu, umożliwiającej im zakup, tworzenie i obsługę produktów na każdym etapie życia produktu Wykorzystywanie szablonów dokumentacji i jednolitych formatów wspomaga standaryzację, zwiększając jakość procesu i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek Aktualne publikacje techniczne zmniejszają ryzyko zapisania zmian w nieodpowiedniej wersji, zapewniając w ten sposób jakość produktu Zintegrowane środowiska projektowania produktu, planowania, dokumentacji procesu i produkcji redukują straty wynikające z nieefektywnych procesów Przejrzyste instrukcje robocze zawierające wizualizacje produktu zwiększają wydajność obsługi warsztatowej i procesu produkcji 6

9 Zarządzanie zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego Integracja środowisk planowania i realizacji produkcji, umożliwiająca skrócenie czasu cykli wytwarzania, kontrolę środowiska produkcyjnego i ułatwiająca ciągłe doskonalenie procesu. Globalny popyt i coraz krótsze cykle produkcyjne narzucają potrzebę stosowania sterowanego środowiska produkcyjnego. Firmy branży lotniczej i obronnej doświadczają dużej nieskuteczności podejmowanych działań produkcyjnych, powodującej: braki i przeróbki komponentów, niejednolity poziom jakości produkcyjnej, zmienność cech produktu, błędy podczas audytów i kontroli oraz trudności w ciągłym podnoszeniu wydajności produkcji. Te bariery powiązane są z brakiem kontroli procesu produkcyjnego, co z kolei powoduje rozbieżności z planami procesu projektowego i produkcyjnego oraz wysokie koszty tych niezgodności. Ograniczenia dotychczasowych systemów informacyjnych są przeszkodami stosowania technik Lean i Six Sigma. Utrudniają one proces poprawy wydajności poprzez brak aktualnych pomocy wizualnych i instrukcji roboczych, brak zintegrowanych w czasie rzeczywistym systemów monitorowania produkcji oraz częstą komunikację za pośrednictwem dokumentów papierowych. Systemy przedsiębiorstwa takie jak ERP i SCM posiadają także ograniczone możliwości zarządzania produktem i zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego, mimo iż wiedza dotycząca planowania produkcji zapisywana jest w postaci cyfrowej. Tecnomatix dostarcza rozwiązanie do zarządzania zamkniętą pętlą procesu produkcyjnego, które umożliwia firmom z branży lotniczej i obronnej łatwe udostępnianie planów produkcyjnych obsłudze warsztatowej, kontrolę operacji produkcyjnych oraz generowanie dokumentacji powykonawczej i obsługowej. Ta unikalna oferta zintegrowanego środowiska planowania i realizacji ułatwia kontrolę produkcji, śledzenie zachodzących procesów oraz ciągłe doskonalenie procesu. Rozwiązania Tecnomatix wspomagające zarządzanie produkcją integrują się również z ERP i dotychczasowymi wewnętrznymi systemami poprzez standardowe interfejsy, dlatego też są uzupełnieniem informacyjnej strategii przedsiębiorstwa. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Współpraca pomiędzy pionem zarządzającym, a wykonawczym jest możliwa poprzez zintegrowane środowisko planowania i konstruowania Dostęp do dokumentacji produkcyjnej pozwala producentom, dostawcom i partnerom na poprawienie jakości i wskaźników czasowych i finansowych Porównanie procesów poprojektowych i powykonawczych stanowi podstawę do wykorzystania zgromadzonej wiedzy i najlepszych doświadczeń Zarządzanie produkcją ułatwia wprowadzenie technik Lean i osiągnięcie standardów jakości Six Sigma Kontrola i obserwacja procesów produkcyjnych jest podstawą skutecznych i ciągłych działań doskonalenia procesu, zwiększających jego wydajność 7

10 Obsługa i wsparcie techniczne Zarządzanie informacjami o utrzymaniu produktu i wytwarzaniu, śledzenie historii zmian oraz ulepszenie procedur utrzymania w celu efektywnego podtrzymania cyklu życia produktów branży lotniczej i obronnej. Bardziej niż w innych dziedzinach przemysłu, życie produktów w branży lotniczej i obronnej nie kończy się w chwili ich dostawy. Nawet wiele lat po wdrożeniu nowych produktów ciągle wykorzystuje się procesy dotyczące ich konstrukcji, montażu i demontażu. Dlatego istnieje potrzeba zachowania informacji BOM w wielu konfiguracjach, wykorzystywania sprawdzonych metod i planów obsługi, zarządzania dokumentacją techniczną i jej audytami oraz współpracy z partnerami w obszarze obsługi technicznej, przeglądów i napraw (MRO). Obecne metody i systemy prowadzą do manualnych procesów zachowywania konfiguracji BOM, ograniczonego wykorzystania wewnętrznych informacji oraz archaicznego zarządzania papierową dokumentacją techniczną. Tecnomatix oferuje rozwiązanie obsługi i wsparcia technicznego, umożliwiając firmom z branży lotniczej i obronnej systematyczne tworzenie, walidację, zarządzanie i udostępnianie konfiguracji BOM oraz instrukcji utrzymania i serwisu. Wykorzystując Teamcenter jako podstawę procesu wytwarzania, Tecnomatix ułatwia śledzenie historii zmian, wykorzystanie globalnej wiedzy dotyczącej MRO oraz skuteczne tworzenie dokumentacji serwisowej. Poprzez stosowanie procesów walidacji i optymalizacji działań takich jak utrzymanie, obsługa i przeglądy, możliwe są skuteczne procesy MRO oraz znacząca redukcja kosztów obsługi gwarancyjnej i serwisowej. Korzyści Współpraca Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystaniem Techniki Lean i Six Sigma Wysoka wydajność Procesy podczas całego cyklu życia produktu oparte na jednolitym fundamencie umożliwiają wykorzystanie przepływu informacji na rynku części zamiennych dla obniżenia kosztów i usprawnienia globalnej komunikacji Ukształtowana wiedza dotycząca montażu i demontażu umożliwia śledzenie historii zmian i doskonalenie metod MRO Eliminacja strat podczas działań obsługi i wsparcia technicznego oraz poprawa wskaźników jakości dzięki dokumentacji i procesom komunikacji opartym na najlepszych doświadczeniach Zwiększenie wydajności obsługi dzięki wykorzystaniu sprawdzonych procesów utrzymania technicznego 8

11 Przewaga Tecnomatix Zarządzanie sprawdzoną wiedzą Tecnomatix wykorzystuje możliwości Teamcenter, przodującego na świecie systemu do zarządzania cyklem życia produktu. Teamcenter jest wielce wartościową podstawą cyfrowego wspomagania wytwarzania, gdyż umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi procesu projektowania i produkcji na jednej platformie oraz dostarcza potwierdzonych korzyści wielu przodującym producentom. Otwartość dla biznesu Kompletny system cyfrowego wspomagania wytwarzania musi być zdolny do zaadoptowania informacji z wielu aplikacji CAD i innych systemów przedsiębiorstwa. Tecnomatix oparty na strukturach Teamcenter zapewnia zintegrowanie tych źródeł danych z informacjami o produkcie, procesie, zasobach i zakładzie oraz ich przepływ w procesie PLM. Dodatkowo otwartość jest czymś więcej niż korzyścią technologiczną oferowaną przez Siemens - jest sposobem prowadzenia interesów. Siemens zorganizował społeczności klientów, partnerów i użytkowników technologii, stworzone dla promowania zasady otwartej komunikacji dla tworzenia innowacji. Kompleksowe rozwiązania Inżynieria wytwarzania branży lotniczej angażuje różnorodne złożone i powiązane działania od projektowania części i procesu montażu do projektu zakładu, planowania jakości i realizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązanie cyfrowego wspomagania wytwarzania musi mieć możliwość wsparcia i upraszczania tych wszystkich działań. Z rozwiązaniem tak wszechstronnym jak Tecnomatix i dostawcą tak doświadczonym jak Siemens, proces planowania produkcji osiągnie szczyt wydajności. Udowodniony sukces Producenci branży lotniczej, dostawcy oraz producenci silników lotniczych na całym świecie wykorzystują rozwiązania Tecnomatix osiągając wymierne korzyści takie jak obniżenie kosztów operacyjnych, skrócenie czasu do osiągnięcia pełnych możliwości produkcyjnych, zwiększenie produktywności oraz podwyższenie jakości. Wiele z tych firm informuje o wielomilionowych zyskach, wynikających ze stosowania rozwiązań Tecnomatix, dostarczanych przez Siemens PLM Software.

12 O firmie Siemens PLM Software Siemens PLM Software, oddział Siemens Industry Automation Division, jest wiodącym na skalę światową dostawcą oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) oraz związanych z nim usług, obsługującym About Siemens prawie 6,7 PLM mln licencjonowanych Software stanowisk i klientów na całym świecie. Główne Siemensbiuro PLM Software, firmy znajduje a business się w Plano unit of w the stanie Siemens Industry Teksas. Automation Otwarte Division, rozwiązania is a leading dla przedsiębiorstw global provider of product oferowane lifecycle management przez Siemens (PLM) PLMsoftware Softwareand umożliwiają services with nearly firmom six million i ichlicensed partnerom seats swobodną and 56,000 współpracę customers worldwide. wheadquartered globalnych sieciach in Plano, innowacyjnych, Texas, Siemens której PLM Software works skutkiem collaboratively są światowej with companies klasy produkty to deliver i usługi. open solutions that Więcej help them informacji turn more dotyczących ideas into produktów successful i usług products. For more firmy information Siemens onplm Siemens Software PLMmożna Software znaleźć products pod and services, adresem visit Siemens PLMSoftware Polska ul. Marynarska 19A Warszawa Fax 48 (22) USA Fax Europa 44 (0) Fax 44(0) Siemens Product Lifecycle Management (c) Software Siemens Inc. AllProduct rights reserved. Lifecycle Siemens Management and the Software Inc. Wszystkie Siemens prawa logo zastrzeżone. are registered Siemens trademarks i logo of Siemens Siemens są AG. zastrzeżonymi Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, Parasolid, znakami Femap, towarowymi I-deas and Velocity firmy Siemens Series AG. are trademarks Teamcenter, NX, Solid Edge, Tecnomatix, or registered Parasolid, trademarks Femap, of I-deas, Siemens Velocity Product Series, Lifecycle Geolus są znakami towarowymi Management lub zastrzeżonymi Software Inc. or znakami its subsidiaries towarowymi in firmy Siemens the United States and in other countries. All other Product logos, Lifecycle trademarks, Management registered Software trademarks Inc. or lub service jej firm zależnych w Stanach marks used Zjednoczonych herein are the i innych property krajach. of their Wszystkie pozostałe znaki graficzne, respective znaki holders. towarowe, zastrzeżone znaki towarowe lub marki usług stanowiąwłasność 1501-W 9 9/09odpowiednich podmiotów.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge Solid Edge Insight Siemens PLM Software www.siemens.com/solidedge Oprogramowanie Solid Edge Insight umożliwia pełną integrację narzędzi CAD, zasad zarządzania dokumentacją projektową, jak również narzędzi

Bardziej szczegółowo

Siemens PLM Software SOLID EDGE. Projektuj lepiej. www.siemens.com/plm

Siemens PLM Software SOLID EDGE. Projektuj lepiej. www.siemens.com/plm Siemens PLM Software SOLID EDGE Projektuj lepiej www.siemens.com/plm Oprogramowanie Solid Edge jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek

Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek CAM Express Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek Siemens PLM Software www.siemens.com/velocity Wydajne programowanie CAM, zapewniające szerokie możliwości programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie White Paper PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie Wstęp Najnowsza historia oprogramowania wspierającego przedsiębiorstwa produkcyjne może być postrzegana jako dwie nakładające się na

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Konrad ZARĘBA Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę funkcjonalności i elastyczności systemu informatycznego ERP

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Industry Software. W Duqueine Integracja PLM-ERP-MES przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek o 30 procent GRUPA DUQUEINE

Industry Software. W Duqueine Integracja PLM-ERP-MES przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek o 30 procent GRUPA DUQUEINE Branża lotnicza, motoryzacja i produkty konsumenckie TEAMCENTER W Integracja PLM-ERP-MES przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek o 30 procent Teamcenter jest osią zintegrowanego i rozwijającego się

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing)

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM)... 3 2 Administracja Systemu... 3 2.1 Parametry systemu... 3 2.2 Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo