1. INSTALACJA 3 2. OPCJE PROGRAMU 8 3. UAKTUALNIENIA BAZY DANYCH PRACE OKRESOWE SZABLONY I PLIKI WSPÓLNE DLA WIELU BAZ DANYCH 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INSTALACJA 3 2. OPCJE PROGRAMU 8 3. UAKTUALNIENIA BAZY DANYCH 13 4. PRACE OKRESOWE 15 5. SZABLONY I PLIKI WSPÓLNE DLA WIELU BAZ DANYCH 25"

Transkrypt

1 1. INSTALACJA Wymagania sprztowe i programowe Informacje ogólne Instalacja na komputerach bez wczeniejszych wersji MRS Instalacja na komputerach z wczeniejszymi wersjami MRS Konfigurowanie systemu MRS Rczne konfigurowanie pliku rejestru MRSreg.mdb Problemy podczas instalacji Odinstalowywanie systemu MRS OPCJE PROGRAMU Wybór połczenia z baz danych Wybór połczenia z plikiem licznika uaktualnie Uytkownicy Opcje podstawowe Opcje dla modułu zamówie UAKTUALNIENIA BAZY DANYCH Informacje ogólne dotyczce uaktualnie Generowanie pliku uaktualnienia Ładowanie pliku uaktualnienia PRACE OKRESOWE Przydział prac Raportowanie prac Raportowanie prac okresowych zwizanych z dat Raportowanie prac doranych Raporty szczgółowe Historia raportów prac Nadzór nad pracami Reminder Opcjonalne ustawienia remindera Ustawienia stałe remindera Ustawienia niejawne remindera Wydruk raportów prac SZABLONY I PLIKI WSPÓLNE DLA WIELU BAZ DANYCH Szablony prac Dodawanie nowych szablonów prac Eksport szablonów prac Import szablonu pracy Szablony zamówie 26 Strona 1 z 49

2 5.2.1 Zapisywanie szablonu zamówienia Korzystanie z predefiniowanych szablonów zamówie Pliki adresów Dodawanie nowego adresu Import bazy adresów Pliki kodów budetowych Dodawanie nowego kodu budetowego Eksport bazy kodów budetowych Importowanie bazy kodów budetowych Pliki materiałów nieewidencjonowanych (consumables) ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Filtrowanie zamówie Zamówienia na pozycje nieewidencjonowane Zamówienia na pozycje ewidencjonowane Rcznie z poziomu Component Manager-a Z poziomu Component Manager-a auromatyczne generowanie zamówienia bd zamówie z zapotrzebowania Status zamówienia Blokowanie dostpu do zamówienia Wysyłanie zamówienia Dzielenie zamówienia Przyjmowanie pozycji zamówienia Rezygnacja z pozycji zamówienia (Cancel item), lub oznaczenie jako skompletowanej (Complete item) Nadzór nad realizacj zamówie Raport z dostawy Historia zamówie Historia transakcji Wydruki transakcji BEZPIECZESTWO BAZY DANYCH System logowania błdów MRS (MELS) Tworzenie kopii bazy danych (Back up) Przywracanie wybranej bazy danych (Restore) Odmowa dostpu do bazy danych przyczyny, powody OGRANICZENIA DLA UYTKOWNIKÓW BIUROWYCH Ograniczenia edycji elementów podziału statku oraz prac i raportowania prac Ograniczenia edycji departamentów, komponentów i subkomponentów Ograniczenia edycji czci Ograniczenia edycji i przyjmowania zamówie 49 Strona 2 z 49

3 1. Instalacja 1.1 Wymagania sprztowe i programowe Wymagania minimalne: Komputer PC Pentium III 400 MHz, 128 MB RAM 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym VGA 800x600 64k kolorów System operacyjny WINDOWS 2000 lub XP Rekomendowana minimalna konfiguracja Komputer PC Pentium IV 1000 MHz, 256 MB RAM 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym SVGA 1024x768 16,7mln kolorów System operacyjny WINDOWS XP 1.2 Informacje ogólne MRS 2.0 jest samodzielnym programem mogcym funkcjonowa bez wczeniejszych wersji programu (1.0, 1.1, 1.2). Na płycie instalacyjnej oprócz programu MRS znajduj si nastpujce programy pomocnicze: 1. PDF program pomocniczy słucy do konwersji wydruków do formatu Adobe TM PDF 2. Adobe Reader TM 6.0 CE - program pomocniczy słucy do odczytu plików zapisanych w formacie Adobe TM PDF. Podczas instalacji programu na dysku twardym jako domylna lokalizacja wybierany jest katalog z programami i podkatalog /MRS 20 Standard. Podczas pierwszego uruchomienia programu wykonywane s nastpujce operacje: 1. Zakładane s nastpujce katalogi jako podkatalogi katalogu głównego MRS: /Back up - katalog z podkatalogami plików zapasowych bazy danych (MaintenanceDataBase.mdb) /Layouts - katalog z plikami szablonów opisów prac (*.lay) /Logos - katalog z plikami graficznymi logo armatorów (*.gif) /Reports - katalog z plikami raportów szczegółowych (Advanced Reports) /Schems - katalog z szablonami raportów szczegółowych (Advanced Reports) /Temp - katalog z plikami eksportowymi baz: adresów (*.aef, *.sae), kodów budetowych (*.bef), kursów walut (*.cef) /Templates - katalog z plikami szablonów zamówie (*.tpo) Strona 3 z 49

4 /Updates - katalog z plikami eksportowymi bazy danych (uaktualnienia ze statku *.shu, lub z biura *.ofu) 2. Na dysku z katalogiem głównym MRS zakładany jest katalog /MRSUpdatesNo oraz plik licznika uaktualnie /UpdateXX gdzie XX to numer ESL statku. 3. Kopiowane s nastpujce pliki: Z katalogu głównego MRS do podkatalogu \Shems pliki predefiniowanych szablonów raportów szczegółowych (Advanced Reports) 4. Zakładane s nastpujce pliki: /MRSowners.int - plik z danymi armatorów (uywany przez wersj biurow MRS) /MRSships.int - plik z danymi statku (zakładany i uywany przez wersj biurow MRS) /MRSRegSp.mdb - plik zapasowy rejestru MRS. 5. Konfigurowany jest plik rejestru MRSreg.mdb: cieki dostpu do baz danych oraz licznika uaktualnie Linia [Run count] ustawiana jest z wartoci 0 na 1 (jeli program MRS ma problemy z odnalezieniem pliku bazy danych i nie mona go otworzy to ustawienie wartoci [Run count] na 0 powoduje po uruchomieniu programu ponown rekonfiguracj i w wikszoci przypadków odblokowuje program). Linia [DBStamp] ustawiana jest z wartoci open na indywidualn sygnatur bazy danych. Sygnatura ta nadawana jest bazie w momencie pierwszego uruchomienia programu MRS 2.0 i zapisana w pliku rejestru MRS. Zabezpiecza to program przed uyciem wczeniejszych wersji bazy danych. W przypadku koniecznoci uycia wczeniejszej bazy danych naley w pliku rejestru MRS zamiast indywidualnej sygnatury bazy danych wpisa słowo open. 1.3 Instalacja na komputerach bez wczeniejszych wersji MRS 1. Włoy płyt do napdu CD. Na płycie znajduj si dwa katalogi: MRS 2.0 katalog z plikami instalacyjnymi MRS 2.0 Support for MRS katalog z programami pomocniczymi do MRS 2.0 a. PDF program do konwersji wydruków do formatu Adobe PDF b. Acrobat 60 CE - program do odczytu plików Acrobat PDF (w przypadku niezadziałania pliku ar60enu naley uruchomi plik arce505pol. W katalogu MRS 2.0 uruchom plik MRS install.exe. Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jako domylny katalog programu przyjty jest katalog /MRS PO ZAKOCZENIU INSTALACJI NIE WOLNO OTWIERA PROGRAMU!!! NALEY WYKONA CZYNNO CI OPISANE W ROZDZIALE 1.5 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI!!! Strona 4 z 49

5 1.4 Instalacja na komputerach z wczeniejszymi wersjami MRS. 1 Skopiowa z komputera bdcego serwerem bazy danych MRS do oddzielnego katalogu lub płyt CD baz danych MRS plik MaintenanceDataBase.mdb, UsersDataBase oraz katalog z raportami \Reports 2 Odinstalowa wszystkie poprzednie wersje MRS (1.0, 1.1, 1.2) na wszystkich komputerach. 3 Usun z dysków wszelkie pozostałoci po systemie MRS: katalogi z zawartociami, równie katalog C:\MRSUpdatesNo z zawartoci. 4 Przystpi do instalacji systemu MRS 2.0 na poszczególnych komputerach jak opisano w rozdziale PO ZAKOCZENIU INSTALACJI NIE WOLNO OTWIERA PROGRAMU!!! NALEY WYKONA CZYNNO CI OPISANE W ROZDZIALE 1.5 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI!!! 1.5 Konfigurowanie systemu MRS 2.0 Na komputerze bdcym serwerem bazy MRS: 1 Przed pierwszym uruchomieniem systemu MRS na komputerze bdcym serwerem bazy danych naley wykona nastpujce czynnoci: Zamieni istniejc baz danych na baz skopiowan do innego katalogu lub płyt CD (baza uywana). Zamieni istniejcy baz uytkowników UsersDataBase.mdb na skopiowan wczeniej do innego katalogu. Skopiowa do katalogu głównego MRS 2.0 katalog z raportami (Advanced Reports) 2 Uruchomi program MRS 2.0 na komputerze bdcym serwerem bazy danych MRS W menu głównym, pozycja Tools, pozycja Options, zakładka Update counter directory wybra lokalizacj pliku licznika uaktualnie (domylnie C:\MRSUpdatesNo\UpdateXX gdzie XX to numer ESL statku) plik ten zawiera piciocyfrowy numer ostatniego wygenerowanego uaktualnienia. Strona 5 z 49

6 4 Sprawdzi w zakładce Database directory ciek dostpu do bazy danych (na serwerach bazy MRS domylnie: C:\Program Files\MRS 2.0 Standard\MaintenanceDataBase.mdb. 5 Udostpni w sieci katalogi: Katalog z baz danych MRS (domylnie: C:\Program Files\MRS 2.0 Standard ) Katalog z licznikiem uaktualnie MRS (domylnie: C:\MRSUpdatesNo\UpdateXX gdzie XX to numer ESL statku) Na pozostałych komputerach pracujcych w sieci: 1 Uruchomi program MRS W menu głównym, pozycja Tools, pozycja Options, zakładka Update counter directory wybra lokalizacj pliku licznika uaktualnie (znale w Moich miejscach sieciowych udostpniony katalog z plikiem \UpdateXX gdzie XX to numer ESL statku) plik ten zawiera piciocyfrowy numer ostatniego wygenerowanego uaktualnienia. 3 Sprawdzi w zakładce Database directory ciek dostpu do bazy danych (znale w Moich miejscach sieciowych udostpniony katalog z plikiem \MaintenanceDataBase.mdb 1.6 Rczne konfigurowanie pliku rejestru MRSreg.mdb W przypadku trudnoci podczas automatycznej konfiguracji pliku rejestru systemu MRS 2.0, w celu rcznego skonfigurowania pliku MRSreg.mdb naley uy programu suportowego MRSedit.exe, który to program jest standardowo dołczony do instalacji systemu MRS. Po uruchomieniu programu moemy edytowa poszególne paramerty konfiguracyjne: Strona 6 z 49

7 W celu edycji naley zaznaczy dany parametr a nastpnie klikn przycisk Edit. Po wprowadzeniu nowej wartoci parametru klikn przycisk Update. 1.7 Problemy podczas instalacji Nie stwierdzono. 1.8 Odinstalowywanie systemu MRS 2.0 Przed przystpieniem do deinstalacji systemu MRS 2.0 naley wykona nastpujce czynnoci w celu zabezpieczenia danych: Skopiowa z komputera bdcego serwerem bazy danych MRS do oddzielnego katalogu lub płyt CD 1 baz danych MRS plik MaintenanceDataBase.mdb, 2 baz uytkowników plik UsersDataBase 3 podkatalog z raportami \Reports 4 podkatalog z plikami uaktualnie \Updates 5 inne istotne pliki z podkatalogów MRS Odinstalowa system MRS 2.0. a nastpnie usun z dysków wszelkie pozostałoci po systemie MRS: katalogi z zawartociami, równie katalog C:\MRSUpdatesNo z zawartoci. Strona 7 z 49

8 2. Opcje programu 2.1 Wybór połczenia z baz danych Standardowo po zainstalowaniu MRS uywa bazy danych dołczonej do pakietu instalacyjnego i znajdujcego si w katalogu głównym MRS-a. Dla statków z sieci komputerow istnieje moliwo pracy w sieci tzn. na jednym z komputerów (Serwerze) znajduje si baza danych (w katalogu głównym programu MRS zainstalowanym na tym komputerze) z której korzysta. Drugi komputer z zainstalowanym MRS-em moe równie jednoczenie korzysta z tej samej bazy danych po ustawieniu jej w okienku Options / Directory. Na poniszym rysunku Serwer z programem MRS oraz baz danych nie wymaga zmiany ustawienia połczenia z baz danych, natomiast Stacja robocza wymaga po zainstalowaniu MRS zmiany połczenia (do bazy danych na Serwerze) Procedura zmiany lokalizacji: W menu Tools wybierz opcj Options... Kliknij na zakładk Database directory W licie rozwijanej wybierz pozycj Use another database connection Kliknij przycisk Browse for another... W okienku dialogowym wyszukaj komputer (Serwer) z baz danych. Uruchom ponownie MRS. Info: Uycie przycisku Use default database spowoduje ponowne podłczenie si MRS-a do bazy danych na własnym komputerze. Info: Informacj o aktualnie uywanej bazie danych mona znale w okienku MRS details. Patrz te rozdział 1.5 Strona 8 z 49

9 2.2 Wybór połczenia z plikiem licznika uaktualnie. Podczas generowania pliku eksportowego MRS odwołuje si do licznika uaktualnie aby nada plikowi odpowiedni nazw. Informacja ta przechowywana jest w katalogu \MRSUpdates w pliku o odpowiedniej do numeru ESL statku nazwie. Podczas instalowania uaktualnienia (MRS wersji 2.0) zakładany jest na dysku C: lub w katalogu głównym napdu na którym zainstalowany jest MRS. Dla dwóch lub wicej komputerów podłczonych do tej samej bazy danych istotne jest aby odwoływały si do tego samego pliku licznika uaktualnie. uaktualnie tym celu naley go zdefiniowa w okienku Options, zakładka Update counter directory. Patrz te rozdział Uytkownicy Uytkownicy MRS to osoby, które maj zdefiniowan w bazie danych nazw, hasło dostpu oraz poziom dostpu. Wyrónia si 3 poziomy dostpu: 1 najniszy Uytkownik ma prawo przeglda baz danych, nie ma natomiast prawa jej edycji ani raportowania prac, przegldania bezporednio Logów oraz innych funkcji z menu Tools oprócz Reminder 2 redni Uytkownik ma prawo przeglda baz danych, edytowa j, raportowa prace nie ma natomiast prawa do przegldania bezporednio Logów oraz innych funkcji z menu Tools oprócz Reminder 3 wysoki Uytkownik ma dostp do wszystkich funkcji z wyjtkiem zmiany nazwy statku. Strona 9 z 49

10 Zasady ustalania nazwy uytkownika: Dla wygody oraz łatwej identyfikacji funkcji oraz konkretnej osoby zaleca si stosowanie poniszej notacji nazw uytkowników MRS: -pierwsze 2 cyfry / litery (z proponowanego 4- znakowego kodu) oznaczaj funkcj na statku lub w dziale technicznym. -2 kolejne litery to inicjały uytkownika Np. SMJK to Starszy Mechanik Jan Kowalski, 1ESM to 1 Elektryk Stanisław Malinowski Hasło dostpu: To maksymalnie 8 znakowe indywidualne hasło dostpu do bazy danych. Nie powinno by nikomu ujawniane. Hasło jest szyfrowane w bazie danych 255 bitowym kluczem. Podobnie nazwa uytkownika. Info: Prawo edycji uytkowników maj uytkownicy 3 poziomu dostpu. Strona 10 z 49

11 2.4 Opcje podstawowe Podstawowe ustawienia dotycz całego systemu MRS. Zaliczamy do nich: 1) Ustawienia wydruków Printing Jako domylna ustawiona jest opcja: Print preview availble daje ona moliwo podgldu wydruku przed drukowaniem W przypadku trudnoci w operowaniu podgldami wydruków, które mog wiza si z mał iloci pamici operacyjnej lub ustawieniami wywietlania w systemie Windows (naley unika zmiany rozmiaru wywietlanych czcionek ekranowych) naley zmieni opcj na Siplified printing out (MRS 1.0 standard) 2) Ustawienia statusu systemu MRS MRS status Po zainstalowaniu systemu jako domylna ustawiona jest opcja Ship statkowa wersja systemu MRS. Rozrónienie wersji systemu MRS 2.0 na biurow oraz statkow podyktowane jest zrónicowanymi funkcjami jakie oferuje kada z wersji oraz zrónicowanymi potrzebami statków oraz biura. Cz funkcji dostpna jest tylko w wersji biurowej zwłaszcza te, które dotycz sfery finansowej. Info: NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZEŁACZANIE WERSJI MRS 2.0 PODCZAS PRACY Z PROGRAMEM!!! taka operacja wykonywana jest w momencie instalowania systemu w firmie i na statkach. 3) Ustawienia jzyka dla komponent manager-a Po zainstalowaniu systemu jako domylna ustawiona jest opcja polish. Zaznaczenie tej opcji powoduje wybór odpowiedniego jzyka (polski lub angielski) w nazewnictwie elementów podziału statku w rozwijanym drzewku Komponent manager-a 2.5 Opcje dla modułu zamówie Ustawienia dla zamówie dotycz modułu zamówie systemu MRS. Zaliczamy do nich: 1) Ustawienia dotyczce waluty podstawowej MRS oraz sfery finansowej MRS Basic currency - ustawienie waluty podstawowej MRS Calculate P.O. using average prices - opcja wyliczania wartoci zamówie i transakcji wg cen rednich waonych Calculate P.O. using last deivery proces - opcja wyliczania wartoci zamówie i transakcji wg cen ostatniej dostawy Strona 11 z 49

12 2) Ustawienie dotyczce wywietlania logo armatora na zamówieniach. Zaznaczenie tej opcji powoduje drukowanie logo armatora w lewym górnym rogu zamówienia 3) Ustawienia dotyczce konwersji wydruków zamówie na format PDF Dla celów redystrybucji zamówie MRS 2.0 posiada opcj konwersji wydruków zamówie do formatu PDF (Adobe Portable Document Format). Zaznaczenie opcji: Allow ship to convert to PDF format daje statkom moliwo konwersji na format PDF (wersja biurowa ma t moliwo ustawion na stałe) Zaznaczenie opcji Don t display prices on PDF format usuwa w trakcie konwersji na format PDF ceny z zamówienia. Info: Aby wykorzysta moliwo konwersji wydruków na format PDF na komputerze musi zosta zainstalowany program PDF995 (progam ten instaluje si na komputerze jako drukarka PDF 995). Strona 12 z 49

13 3. Uaktualnienia bazy danych 3.1 Informacje ogólne dotyczce uaktualnie Obecna wersja MRS 2.0 posiada oprócz moliwoci importu całych baz danych oraz katalogu raportów, moliwo generowania oraz wgrywania plików eksportowych. Pliki eksportowe generowane s na danie uytkownika i zawieraj aktualizacje rekordów bazy danych od momentu wygenerowania poprzedniego pliku eksportowego. Pliki eksportowe posiadaj w nazwie informacj jakiego statku dotycz (pierwsze dwie cyfry to numer ESL statku), informacj o numerze kolejnym pliku eksportowego oraz zawart w rozszerzeniu pliku informacj o tym czy plik został wygenerowany przez MRS w wersji biurowej (zakładka MRS status w okienku Options) czy w wersji statkowej. Pliki eksportowe zapisywane s w podkatalogu \Updates katalogu w którym znajduje si baza danych MRS Przykładowo: Plik update o nazwie 08u00001.shu to plik eksportowy statku o numerze ESL 08, plik posiada numer kolejny oraz utworzony został przez statkow wersj MRS (rozszerzenie.shu wersja statkowa MRS,.ofu wersja biurowa MRS). Dla odrónienia: plik update o nazwie 08u00001.ofu to plik eksportowy statku o numerze ESL 08, plik posiada numer kolejny oraz utworzony został przez biurow wersj MRS Okienko Update Manager zawiera trzy listy: - uaktualnie wygenerowanych przez baz danych, - uaktualnie wgranych do bazy danych - uaktualnie dostpnych niewgranych jeszcze uaktualnie znajdujcych si w podkatalogu \Updates. Info: Pliki uaktualnie ukazujce si na licie uaktualnie dostpnych niewgranych jeszcze układane s numerycznie oraz wg daty utworzenia uaktualnienia Strona 13 z 49

14 3.2 Generowanie pliku uaktualnienia W menu Tools wybierz pozycj Updates W okienku Updates Manager kliknij przycisk Generale update file. Zostanie wygenerowany plik eksportowy o kolejnym numerze oraz zostanie on zapisany w podkatalogu \Updates katalogu w którym znajduje si baza danych MRS. Jeli plik eksportowy zawiera informacje o raportach prac do których były dołczane pliki Advanced report (dokumenty Word lub Excell) to informacja o tym zostanie wywietlona w oddzielnym okienku. W przypadku braku informacji do eksportowania uytkownik zostanie o tym poinformowany. Pliki uaktualnie naley wysyła bd to jako załczniki do a bd na płycie CD (dotyczy raczej statków afrykaskich). Po wysłaniu pliku uaktualnienia naley wpisa do uwag dotyczcych danego pliku informacj o fakcie wysłania danego uaktualnienia. 3.3 Ładowanie pliku uaktualnienia Program MRS w czasie ładowania sprawdza podkatalog \Updates katalogu w którym znajduje si baza danych MRS pod ktem obecnoci nowych uaktualnie. Uaktualnienia mona równie wgra rcznie: W menu Tools wybierz pozycj Updates Jeli dostpne s nowe pliki uaktualnie to s one widoczne na licie z prawej strony (Updates not loaded) W okienku Updates Manager kliknij przycisk Load update files. Uaktualnienia zostan wgrane do bazy danych. Jeli uaktualnienie dostpne jest na noniku tzn dyskietce lub dysku CD, lub zostały zapisane na dysku twardym to naley uy przycisku Browse i odnale dany plik. Zostanie on skopiowany do podkatalogu \Updates a nastpnie wgrany do bazy danych. Strona 14 z 49

15 4. Prace okresowe 4.1 Przydział prac Dodawanie prac mona przeprowadzi w MRS w dwojaki sposób: 1) Z poziomu Component Manager-a (zalecany). Kliknij na element podziału statku (Departament, Komponent, Subkomponent) dla którego chcesz przydzieli prac. Kliknij przycisk Add job... Pojawi si okienko w którym zostaniesz poproszony o wybranie opcji czy ma by dodana i zdefiniowana nowa praca, czy chcesz przypisa elementowi istniejc (wczeniej zdefiniowan prac). Info: Jedna praca moe zosta przydzielona tylko jednemu elementowi podziału statku. Jeden element podziału statku moe mie przydzielonych wiele prac. Wybierz opcj New Job. Pojawi si okienko dialogowe: Add new job Objanienia: okienko Add new job... Job Job based on layout Code: Linked with: Survey no General Department Incharged Desctiption Tytuł pracy Zaznacz opcj jeli chcesz aby opis pracy oraz jej okres były oparte na predefiniowanym szablonie pracy Numer pracy, aby go zdefiniowa kliknij przycisk Code Manager (Wersja MRS biurowa posiada własn numeracj prac z przedziału ) Numer elementu podziału statku, z którym bdzie ta praca zwizana Numer pracy w zestawieniu Klasyfikatora. Dział statku, którego praca dotyczy. Osoba bezporednio odpowiedzialna za wykonanie danej pracy. Opis wykonania pracy. Strona 15 z 49

16 Reporting with advanced report Reporting restrictions Zaznacz t opcj jeli chcesz wymusi raportowanie pracy z raportem szczegółowym. Kliknij przycisk aby zdefiniowa osoby uprawnione do raportowania pracy. Ramka period Opcja Hours Zaznacz dla prac zalenych od godzin pracy urzdze. Ustaw co ile godzin pracy urzdzenia planowana jest dana praca (np ) Ustaw po przekroczeniu, jakiego progu % przebiegu praca ma si pojawia w Reminder jako do wykonania (np. ustawienie 95% spowoduje dla okresu 15000, pojawienie si pracy jako aktywnej po przebiegu godzin do 15000, po przebiegu bdzie figurowała jako zaległa). Opcje Weeks, Months, Years Zaznacz dla prac zalenych od daty. Ustaw okres czasu co jaki praca ma si pojawia w Reminder jako do wykonania (np. 4 tyg.) Strona 16 z 49

17 Ustaw Due date (klikajc na odpowiedni dzie w kalendarzu obok) jako dat dla pierwszego wystpienia pracy. Opcj Reminder pozostaw zaznaczon (okrela ona czy dana praca zostanie wywietlona przez Reminder podczas wyszukiwania prac). Kliknij przycisk Update job 2) Z poziomu Job Manager-a. W menu Managers kliknij na pozycj Job Manager. Pojawi si okienko Job Manager. Kliknij przycisk New job.... Dalsze postpowanie jak przy dodawaniu prac z poziomu Component Manager Info: Zdefiniowana w ten sposób praca nie jest przydzielona do adnego elementu podziału statku. Aby przydzieli prac konkretnemu elementowi podziału statku naley klikn na niego w okienku Component Manager a nastpnie klikn przycisk Add job... i wybra opcj Existing job... W tabelce prac naley wybra prac któr chcemy przypisa danemu elementowi podziału statku i przycisn przycisk Link. 4.2 Raportowanie prac Raportowanie prac okresowych zwizanych z dat W menu Managers wybierz pozycj Job Manager. Kliknij przycisk Search... i znajd prac któr chcesz zaraportowa. Kliknij przycisk Reporting.... Objanienia: okienko Reporting detailed job With date: Users: Code: Report description Przycisk Advanced report (Word document) Przycisk Advanced report (Excel document) Data z któr zostanie zaraportowana i zalogowana praca Pole z informacj o uytkowniku, który dan prac raportuje Pole z informacj o numerze pracy Pole opisu pracy (powinno by wypełnione : upewnia to, e raportowanie nie zostało wykonane przypadkowo lecz wiadomie) Dodaje dokument MS WORD jako dodatkowy raport szczegółowy. Dodaje arkusz MS EXCEL jako dodatkowy raport szczegółowy. Strona 17 z 49

18 Pole wyboru Replace existing scheme for just edited: Zaznaczenie tego pola spowoduje po zaraportowaniu pracy, e raport szczegółowy stanie si nowym schematem tego raportu. Sytuacja ta jest korzystna, w momencie, gdy poprzedni raport staje si podstaw nowego raportu np. raport z przeliczenia osprztu kontenerowego. Po sprawdzeniu wpisanych danych kliknij przycisk OK. Praca zostanie zaraportowana (Raport zostanie zalogowany i ustawiona zostanie nowa data wykonania Due date ) Info: Zaraportowanie pracy powoduje zresetowanie ustawienia Differ or advance planned job. Moesz te klikn dwukrotnie na przydzielon danemu elementowi podziału statku prac w Component Manager. Wówczas w okienku Job Manager pojawi si szukana praca. Dalszy tok postpowania jak wyej Raportowanie prac doranych Przed zaraportowaniem danej pracy upewnij si, czy uaktualnione zostały godziny pracy urzdzenia!!! W menu Managers wybierz pozycj Component Manager. Kliknij przycisk Search... i znajd element dla którego chcesz zaraportowa prac doran. Kliknij przycisk Unexpected.... Objanienia: okienko Unexpected maintenance Job name: Tytuł pracy (np. Wymiana uszkodzonej pompy bloku paliwowego ) With date: Data z któr zostanie zaraportowana i zalogowana praca Users: Pole z informacj o uytkowniku, który dan prac zaraportuje Code: Prace dorane maj na stałe zdefiniowany numer: UM 0000 Report description Pole opisu pracy (powinno by wypełnione : upewnia to, e zaraportowanie nie zostało wykonane przypadkowo lecz wiadomie) Strona 18 z 49

19 Pole wyboru Replace existing scheme for just edited: Zaznaczenie tego pola spowoduje po zaraportowaniu pracy, e raport szczegółowy stanie si nowym schematem dla tego raportu. Sytuacja ta jest korzystna, w momencie, gdy poprzedni raport staje si podstaw nowego raportu np. raport z przeliczenia osprztu kontenerowego. Przycisk Advanced report (Word document) dodaje dokument MS WORD jako dodatkowy raport szczegółowy. Przycisk Advanced report (Excel document) dodaje arkusz MS EXCEL jako dodatkowy raport szczegółowy. Po sprawdzeniu wpisanych danych kliknij przycisk OK. Na pytanie odpowiedz Yes. Praca zostanie zaraportowana (Raport zostanie zalogowany) Raporty szczgółowe Raport szczegółowy moe by rozwiniciem opisu raportu dokonanego w polu Report description w okienkach zaraportowania prac. Aby dołczy Advanced report : W okienku Reporting detailed job lub Unexpected maintenance kliknij przycisk Advanced report (Word document) lub Advanced report (Excel document). Objanienia: okienko Advanced Report Settings Report name: Based on: Nazwa raportu (nazwa zbioru na dysku jaka zostanie nadana raportowi : bez rozszerzenia.doc lub.xls ) Nazwa szablonu raportu na bazie którego zostanie załoony raport szczegółowy (wpisz nazw dostpn w polu Available Report schemes: lub kliknij dwukrotnie na nazw schematu dostpn w Strona 19 z 49

20 polu Available Report schemes: ) Przycisk Other... Otwiera okienko do wyszukiwania zbiorów MS Word lub MS Excel które mog posłuy za schemat raportu. Info: Schematy raportów przechowywane s w podkatalogu \Schemes katalogu, w którym znajduje si MRS. Raporty przechowywane s w podkatalogu \Reports katalogu, w którym znajduje si MRS. Schemat raportu mona doda take rcznie kopiujc odpowiedni plik do katalogu \Schemes Historia raportów prac Historia jest funkcj MRS grupujc raportowania prac w zalenoci od elementu podziału statku (Departament, Komponent, Subkomponent). Historia to zestawienie raportów posortowane w zalenoci od daty od najwczeniejszego wpisu do najpóniejszego. Dostpne s nastpujce opcje: Include unexpected maintenance doranych Include periodical maintenances okresowych Do Historii dołczane s dane o raportach z prac Do Historii dołczane s dane o raportach z prac Opcja Last 10 entries All entries Ostatnie 10 wpisów Wszystkie wpisy Info: Aby wyselekcjonowa typy wyszukiwanych prac zaznacz je w okienkach i kliknij przycisk Apply. Strona 20 z 49

21 Okienko Historii zawiera nastpujce informacje: Date Type Job s code Job s name Reported by Details Advanced Data raportowania Typ pracy (w postaci ikony symbolizujcej typ) Numer pracy Tytuł pracy (w przypadku prac doranych tytuł ustalany jest kadorazowo) Nazwa uytkownika Przycisk wywietlajcy szczegóły raportu. Przycisk wywietlajcy Raport szczegółowy (dokument MS WORD lub MS EXCEL). Info: Jeli przycisk Advanced report jest nieaktywny tzn. e Raport szczegółowy nie był dołczony. 4.3 Nadzór nad pracami Reminder Reminder jest funkcj MRS pozwalajc w łatwy sposób wyszuka intersujce uytkownika pracc sporód zdefiniowanych w systemie. Selekcji prac dokonuje si w okienku Reminder settings - przycisk Settings... w okienku Reminder Opcjonalne ustawienia remindera Objanienia: okienko Reminder settings Remind about jobs... Opcje Delayed zaległe, Today na dzisiaj, Planned planowane na okres ustawiony w ramce Planned ahead Planned ahead Ustawia okres prac planowanych (opcja dostpna po zaznaczenia pola wyboru Planned ). Wyprzedzenie mona ustawi poprzez wybór odpowiedniej iloci dni, tygodni, miesicy, lat lub poprzez wybór konkretnej daty. Select job class Selekcja typów prac (wszystkie lub okrelony typ np. surveyowe) Include... Entire scope Selekcja niezalenie od elementu podziału statku Include... Selected W drzewku poniej naley wybra element lub elementy only podziału statku dla których chcesz wyszuka prace Include Tree Funkcja zaznacza wszystkie podelementy podziału statku w zaznaczonym elemencie (np. po zaznaczeniu komponentu Silnik główny i naciniciu przycisku Include Tree zaznaczone zostan wszystkie subkomponenty Silnika głównego.) Exclude Tree Funkcja ma odwrotne zastosowanie do Include Tree. Strona 21 z 49

22 Info: Okrelenie... zaznaczonym elemencie... oznacza, e element został kliknity myszk (podwietlony) samo zaznaczenie v w polu wyboru (kwadraciku po lewej stronie od numeru) nie wystarczy Ustawienia stałe remindera Ustawieniami stałymi Reminder-a s ustawienia sygnalizacji statusu pracy, tzn. zaległa Upłynła data wykonania (dla prac zalenych od daty), lub przebieg godzinowy urzdzenia został przekroczony (dla prac zalenych od przebiegu godzinowego Run Hours ), bieca Na dzie dzisiejszy (dla prac zalenych od daty), lub od ustawienia niejawnego Run Hours Alert (dla prac zalenych od przebiegu godzinowego Run Hours ), planowana Data wykonania nie upłynła jeszcze (dla prac zalenych od daty), lub przebieg godzinowy urzdzenia nie osignł jeszcze ustawienia niejawnego Run Hours Alert (dla prac zalenych od przebiegu godzinowego Run Hours ) Strona 22 z 49

23 4.3.4 Ustawienia niejawne remindera Ustawieniem niejawnym dla Reminder-a jest warto Run Hours Alert zdefiniowana w momencie zakładania pracy zalenej od przebiegu godzinowego urzdzenia Run Hours. W zalenoci od wielkoci parametru Run Hours Alert i aktualnego przebiegu godzinowego urzdzenia w Reminder dana praca jest sygnalizowana jako: planowana bieca zaległa dla przebiegu godzinowego < od Run Hours Alert dla przebiegu godzinowego >= od Run Hours Alert i < od okresu Due dla przebiegu >= okresowi Due Przykład 1: Praca ze zdefiniowanym okresem godzin i Run Hours Alert = 98% bdzie sygnalizowana jako: planowana bieca zaległa w zakresie godzin od ostatniego zaraportowania do ostatniego zaraportowania godzin (dla pracy jeszcze nie raportowanej jest to przedział od 0 do godzin), w zakresie godzin od ostatniego zaraportowania do ostatniego zaraportowania godzin (dla pracy jeszcze nie raportowanej jest to przedział od do godzin), powyej godzin od ostatniego zaraportowania (dla pracy jeszcze nie raportowanej jest to przedział wzwy) Przykład 2: Wyselekcjonowa w reminderze prace zaległe typu S - survey Wyselekcjonowa w reminderze prace planowane typu S - survey Strona 23 z 49

24 4.3.5 Wydruk raportów prac W menu Print wybierz pozycj Job s Reporting.... Objanienia: okienko Print Log Entry Header Sub header Include... All Users Include... Selected User From date: To date: Include... Entire scope Include... Selected only Include job types and General departments Include Tree Exclude Tree Główny nagłówek jaki zostanie umieszczony na górze strony Nagłówek jaki zostanie umieszczony pod głównym nagłówkiem Selekcja niezalenie od uytkownika W licie rozwijanej obok naley wybra konkretnego Uytkownika. Wpisy od daty Wpisy do daty Selekcja niezalenie od elementu podziału statku W drzewku poniej naley wybra element lub elementy podziału statku dla których chcesz wyszuka wykonane prace Selekcja typów prac zawartych w raporcie oraz departamentów Funkcja zaznacza wszystkie podelementy podziału statku w zaznaczonym elemencie (np. po zaznaczeniu komponentu Silnik główny i naciniciu przycisku Include Tree zaznaczone zostan wszystkie subkomponenty Silnika głównego.) Funkcja ma odwrotne zastosowanie do Include Tree. W okienku Print Log Entry kliknij przycisk OK Info: Okrelenie... zaznaczonym elemencie... oznacza, e element został kliknity myszk (podwietlony) samo zaznaczenie v w polu wyboru (kwadraciku po lewej stronie od numeru) nie wystarczy. Strona 24 z 49

25 5. Szablony i pliki wspólne dla wielu baz danych 5.1 Szablony prac Zarówno wersja biurowa MRS jak i wersja statkow posiada moliwo eksportowania oraz importowania pojedynczych szablonów prac do zewntrznych plików z rozszerzeniem.lay Pliki te domylnie lokowane s w podkatalogu \Layouts katalogu w którym znajduje si aktualnie uywana baza danych MRS Dodawanie nowych szablonów prac Szablony prac mona definiowa na dwa sposoby: 1) Z poziomu Job Manager-a Otwórz prac, z której zamierzasz wykona szablon pracy. Kliknij przycisk Save Layout. Szablon pracy dodany zostanie do bazy danych z nazw pracy, z której został wykreowany. 2) Z poziomu Job Layout Manager-a W okienku Job Layout Manager kliknij przycisk New. Do dyspozycji s nastpujce pola: Layout Name nazwa szablonu Description opis pracy Perion okrelenie czasookresu i jego rodzaju Run Hours Alert okrelenie procentowe alarmu wystpienia pracy w Reminderze General departament przynaleno do departamentu statku lub biura Incharged osoba odpowiedzialna za wykonanie pracy Po zakoczeniu wrowadzania kliknij przycisk Update. Strona 25 z 49

26 5.1.2 Eksport szablonów prac W oknie dialogowym Job Layout Manager kliknij przycisk Export. Domylnie okno Eksportu otworzy si w podkatalogu Layouts katalogu, w którym znajduje si uywana baza danych. Jako domylna nazwa szablonu wpisana jest nazwa pod któr szablon figuruje w bazie danych. Alternatywnie - wpisz nazw pliku eksportowego szablonu pracy (rozszerzenie.lay zostanie nadane automatycznie). kliknij przycisk Save Import szablonu pracy W oknie dialogowym Job Layout Manager kliknij przycisk Import. Domylnie okno importu otworzy si w podkatalogu Layouts katalogu, w którym znajduje si uywana baza danych. Znajd plik eksportowy szablonu pracy (plik z rozszerzeniem.lay ). Kliknij przycisk Open. 5.2 Szablony zamówie Szablony zamówie s gotowymi formami zamówie (bez pozycji zamawianych), które mona wykorzysta w celu szybkiego kreowania typowych powtarzajcych si rodzajów zamówie. W szablonie zamówienia znajduj si wszystkie informacje zawarte w zakładkach Header i Delivery zamówienia Zapisywanie szablonu zamówienia Po otwarciu zamówienia i zdefiniowaniu pól nagłówka i stopki zamówienia mona zapisa te informacje w pliku szablonu zamówienia. Predefiniowane szablony zamówie zapisywane s w podkatalogu Templates katalogu głównego MRS 2.0. W celu zapisaniu szablonu: W oknie zamówienia kliknij przycisk Save template, W okienku Save purchase order template w polu name wpisz nazw, jak chcesz nada szablonowi. Rozszerzenie pliku.tpo zostanie nadane automatycznie, Kliknij przycisk Save Strona 26 z 49

27 5.2.2 Korzystanie z predefiniowanych szablonów zamówie Po otwarciu zamówienia do wypełnienia pól nagłówka i stopki moesz skorzysta z predefiniowanych szablonów zamówie. Predefiniowane szablony zamówie zapisywane s w podkatalogu Templates katalogu głównego MRS 2.0. W celu skorzystania z szablonu: W oknie zamówienia kliknij przycisk Load template, W okienku Purchase orders templates zaznacz szablon, z którego chcesz skorzysta, Kliknij przycisk Load Przycisk Delete słuy do usuwania szablonów. 5.3 Pliki adresów Rozróniamy pi typów adresów: Zdefiniowany adres moe by oznaczony jako kady z powyszych typów, oraz w dowolnej kombinacji ww. typów. Okna dialogowe, w których wykorzystywane s adresy z bazy danych wybieraj tylko te adresy, które s adekwatne dla danego pola w oknie dialogowym. Przykład: W oknie zamówienia dostpnych jest kilka pól (o nazwach odpowiadajcych typom adresów), dla których dane mona wybra z predefiniowanych adresów (ramka Technical Manager korzysta z predefiniowanych adresów, które zostały w bazie danych adresów oznaczone jako Technical Manager.) Adresy posiadaj unikatowe numery MRS od do Dodatkowo kademu adresowi przypisa mona inny unikatowy numer CRM, który moe by numerem adresu z innej bazy danych innego programu F-K (fakturowo ksigowego) lub innej bazy danych. Dla uniknicia konfliktów numeracji dla adresów zdefiniowanych przez statek dostpny jest przedział numerów od do 99999, natomiast dla biura dostpny jest przedział od do Numer zarezerwowany jest dla adresu tzw. niezdefiniowanego. Numer ten naley wybra, gdy uytkownik nie jest pewien jakiego adresu powinien uy. Wersja biurowa MRS 2.0 posiada moliwo eksportu całoci bazy danych adresów z przedziału do do pliku zewntrznego, natomiast wersja statkowa posiada moliwo eksportu pojedynczych adresów do pliku zewntrznego Strona 27 z 49

28 Wyeksportowane adresy mog by importowane przez inn baz danych MRS 2.0. Zarówno wersja biurowa jak i statkowa posiada równie moliwo eksportu pojedynczego adresu do pliku zewntrznego Dodawanie nowego adresu W okienku Address Manager kliknij przycisk New. Numer adresu MRS nadawany jest automatycznie z odpowiedniego przedziału dostpnych numerów i moe by zmieniony.. Numer adresu CRM moe by dowolnie zdefiniowany. Dostpne s nastpujce pola: MRS address no numer adresu CRM address no inny numer adresu VAT numer płatnika watu Name pełna nazwa adresu Address pełny adres Contact imi i nazwisko (ew. stanowisko) osoby kontaktowej (dotyczy typów adresów: Vendor/Supplier, Technical Manager, Agent) Phone numer telefonu stacjonarnego Mobile numer telefonu komórkowego Fax numer faxu adres owy osoby kontaktowej Ramka Address type pozwala zdefiniowa, o jaki typ adresu chodzi. Przycisk Import umoliwia zaimportowanie pojedynczego adresu wyeksportowanego wczeniej z bazy adresów MRS (pliki z rozszerzeniem.ase) Po wypełnieniu pól oraz zdefiniowaniu typu adresu naley klikn przycisk Update. Strona 28 z 49

29 5.3.2 Import bazy adresów MRS 2.0 rozrónia dwa rodzaje importu adresów: 1. Import całej bazy adresów: Info: Import całej bazy danych adresów moliwy jest jedynie z przedziału numerów MRS od do (przedział numerów zarezerwowanych dla biura). W oknie dialogowym Address Manager kliknij przycisk Import all. Domylnie okno importu otworzy si w podkatalogu \Temp katalogu w którym znajduje si uywana baza danych. Znajd plik eksportowy bazy danych adresów (plik z rozszerzeniem.aef ). kliknij przycisk Open. Info: Importowanie zewntrznego pliku bazy danych adresów powoduje usunicie wszystkich adresów z przedziału do oraz zaimportowanie adresów z pliku esportowego. 2. Import poszczególnych adresów: W oknie dialogowym Address Manager kliknij przycisk Import single. Domylnie okno importu otworzy si w podkatalogu Temp katalogu w którym znajduje si uywana baza danych. Znajd plik eksportowy adresu (plik z rozszerzeniem.ase ). kliknij przycisk Open. Strona 29 z 49

30 5.4 Pliki kodów budetowych Kody budetowe s to specjalne kody definiowana dla wyszczególnionych przez przedsibiorstwo grup wydatków lub transakcji specyficznych dla danego rodzaju działalnoci. Manager kodów budetowych pozwala zarzdza baz kodów budetowych wykorzystywanych przez MRS 2.0. Kody budetowe definiowane s na odpowiedni rok budetowy oraz z właciwym przedziałem czasowym, w którym obowizuj. Oprócz samego kodu moliwe jest take przypisanie opisu do danego kodu ułatwiajce jego identyfikacj. Uytkownicy wersji biurowej maj moliwo eksportowania bazy kodów budetowych do pliku z rozszerzeniem.bef. Pliki te zapisywane s w podkatalogu \Temp katalogu, w który znajduje si uywana baza danych MRS 2.0 Info: Po zaimportowaniu ww. pliku do bazy MRS 2.0 dotychczasowe kody budetowe zastpione zostan przez zaimportowane Dodawanie nowego kodu budetowego W okienku Budget Codes Manager kliknij przycisk New. Dostpne s nastpujce pola: Budget code kod budetowy Description opis kodu Year rok finansowy, dla którego bdzie obowizywał dany kod budetowy From date: od daty (pocztek przedziału obowizywania kodu) To date: do daty (koniec przedziału obowizywania kodu) Strona 30 z 49

31 5.4.2 Eksport bazy kodów budetowych W oknie dialogowym Budet Codes Manager kliknij przycisk Export. Domylnie okno Eksportu otworzy si w podkatalogu Temp katalogu, w którym znajduje si uywana baza danych Wpisz nazw pliku eksportowego bazy danych kodów budetowych (rozszerzenie.bef zostanie nadane automatycznie). kliknij przycisk Save Importowanie bazy kodów budetowych W oknie dialogowym Budet Codes Manager kliknij przycisk Import. Domylnie okno importu otworzy si w podkatalogu \Temp katalogu, w którym znajduje si uywana baza danych. Znajd plik eksportowy bazy danych kodów budetowych (plik z rozszerzeniem.bef ). kliknij przycisk Open. Info: Importowanie zewntrznego pliku bazy danych kodów budetowych powoduje usunicie wszystkich dotychczasowych kodów oraz zaimportowanie kodów budetowych z pliku eksportowego. 5.5 Pliki materiałów nieewidencjonowanych (consumables) W celu zaimportowania bazy materiałów nieewidencjonowanych: w oknie dialogowym Consumable Manager kliknij przycisk Import. Domylnie okno importu otworzy si w podkatalogu \Temp katalogu, w którym znajduje si uywana baza danych. Znajd plik eksportowy bazy materiałów nieewidencjonowanych (plik o nazwie CDB.xls ). kliknij przycisk Open. Info: Importowanie pozycji nieewidencjonowanych z zewntrznego pliku powoduje usunicie wszystkich dotychczasowych pozycji nieewidencjonowanych (consumables) oraz zaimportowanie pozycji nieewidencjonowanych z pliku CDB.xls. Info: Format pliku CDB.xls jak poniej: - arkusz o nazwie Zeszyt1 - kolumny o nastpujcym ułoeniu: - kolumny B i C musz by wypełnione Strona 31 z 49

32 6. Zamówienia 6.1 Informacje ogólne System MRS 2.0 rozrónia dwa zasadnicze rodzaje zamówie: 1) Zamówienia na pozycje ewidencjonowane w bazie danych MRS Czci, wyposaenie działów itp., czyli kad pozycj, która posiada numer MRS (jest traktowana jako cz) moe by zamawiana poprzez system. Zamówienia mog obejmowa grupy czci znajdujce si w bazie danych w ramach jednego komponentu. Oznacza to, e czci znajdujce si w subkomponentach danego komponentu mog, (ale nie musz) by zgrupowane do tego samego zamówienia. 2) Zamówienia na materiały nieewidencjonowane w bazie danych MRS (Consumables) Materiały, rozchodówka, inne pozycje nie ewidencjonowane w bazie danych MRS (wczeniej nie ujte w ksidze inwentarzowej lub nieewidencjonowane zarzdzeniami wewntrznymi firmy). Zamówienia na pozycje nieewidencjonowane maj w opisie numeru komponentu słowo Consumables zamiast numeru i nazwy komponentu. Zamówienia ze wzgldu na swój status aktywnoci, wysłania oraz realizacji dziel si na: 3) Numeracja zamówie Klucz numerowania zamówie: przykład E 08 -numer statku 05 -kocówka numeru roku numer kolejny zamówienia w roku (po zmianie roku numeracja rozpoczyna si od nowa) E -oznaczenie departamentu (E : prefiks departamentu Engine) Strona 32 z 49

33 Info: Numer kolejny zamówienia dla wersji statkowej to przedział numerów od 0001 do 8999 natomiast dla wersji biurowej to przedział od 9001 do Ww. ofset pozwala unikn konfliktu numeracji w przypadku tworzenia zamówie na potrzeby statku przez biuro Filtrowanie zamówie Ze wzgldu na mnogo kryteriów, jakie mog spełnia zamówienia konieczne jest ustawienie domylnego schematu wywietlania zamówie. W okienku Purchase orders settings dostpne s nastpujce opcje Zdecydowana wikszo komputerów wykorzystywana jest przez pracowników tego samego działu. Przykład: Komputer działu maszynowego wykorzystywany przez Starszego Mechanika chccego sprawdzi niezrealizowane zamówienia na pocztku roku kalendarzowego powinien by skonfigurowany nastpujco: Zaznaczone opcje: View purchase orders type: Active, Department: Years: Engine, This year i Last year (zakładamy, e jest pocztek roku i mog istnie niezrealizowane zamówienia z zeszłego roku). Tak skonfigurowane ustawienia wywietlania dla zamówie poka wszystkie aktywne zamówienia działu maszynowego z zeszłego i biecego roku Info: Aby zachowa ustawienia dla kolejnych otwar Menedera zamówie w okienku Purchase orders settings zaznacz opcj: Save as default. Strona 33 z 49

34 6.2 Zamówienia na pozycje nieewidencjonowane W menu kliknij pozycj Orders nastpnie Purchase orders. W okienku Purchase Orders kliknij przycisk New order. Po otwarciu okienka z nowym zamówieniem naley wypełni pola wymagane dla wygenerowania zamówienia, lub skorzysta z gotowego szablonu. Kliknij zakładk Items. Aby dodawa pozycje do zamówienia kliknij przycisk Add item Po otwarciu okienka Consumable name and quantity dan pozycj mona wybra na dwa sposoby: Strona 34 z 49

35 1) wpisz nazw lub fragment nazwy materiału w pole Consumable name. Aby skorzysta z predefiniowanych w bazie materiałów kliknij na przycisk Search similar. Jeli wpisany fragment nazwy materiału znajduje si w bazie danych, to wszystkie pozycje zawierajce ten fragment zostan wywietlone na licie obok. Kliknij dwukrotnie na pozycj, aby uy jej w zamówieniu. Wpisz zamawian ilo oraz dopisz ewentualne uwagi. Kliknij przycisk OK. 2) skorzystaj z czterocyfrowego numeru ESL materiału nieewidencjonowanego Info: Zaleca si korzystanie z materiałów nieewidencjonowanych znajdujcych si ju w bazie danych. Info: Zanaczenie opcji Immediate search powoduje automatyczne wyszukiwanie pozycji po kadorazowym dopisaniu litery do nazwy. Aby edytowa dodane pozycje kliknij przycisk Edit item Aby usuwa dodane pozycje kliknij przycisk Cancel item Aby zapisa zamówienie kliknij przycisk Update Info: Usuwanie pozycji przyciskiem Cancel item jest moliwe w przypadku nowego zamówienia, które nie zostało jeszcze zapisane, wówczas pozycje zostan trwale usunite. W przeciwnym wypadku usuwanie pozycji moliwe jest na zasadzie oznaczenia ich jako anulowane (bez fizycznego usuwania z bazy danych) lub oznaczenia jako skompletowane. Strona 35 z 49

36 6.3 Zamówienia na pozycje ewidencjonowane Nowe zamówienie na pozycje ewidencjonowane w bazie danych MRS 2.0 mona wygenerowa na dwa sposoby: Rcznie z poziomu Component Manager-a Kliknij na cz, któr chcesz umieci w nowym zamówieniu. Kliknij przycisk Add Part to P.O. Po pojawieniu si okienka Add spare part to purchase wybierz opcj New purchase order jeli chcesz doda pozycj do nowego zamówienia i wybierz jzyk dla zamówienia lub wybierz opcj Existing (active) purchase order jeli chcesz doda pozycj do istniejcego zamówienia. Kliknij przycisk OK. Po pojawieniu si okienka Spare part quantity wpisz zamawian ilo oraz dodatkowe informacje. W ramce Remarks Do bezporedniej edycji dostpne jest nastpujce pole: Spare part quantity zamawiana ilo (w odpowiednich jednostkach) Kliknij przycisk OK. Po otwarciu okienka z nowym zamówieniem naley wypełni pola wymagane dla wygenerowania zamówienia, lub skorzysta z gotowego szablonu. Kliknij przycisk OK. aby doda pozycj do zamówienia lub Cancel aby anulowa dodanie pozycji. kliknij zakładk Items. Strona 36 z 49

37 Aby edytowa dodane pozycje kliknij przycisk Edit item Zaznacz pozycj zamówienia, któr chcesz edytowa, Kliknij przycisk Edit Do edycji s nastpujce pola: Ref No numer kodowy producenta Description opis pozycji Quantity ilo Remarks uwagi Info: Edycja pola Remarks. Dostpna jest dla pozycji nieewidencjonowanych w bazie MRS (Consumables) Aby usuwa dodane pozycje kliknij przycisk Cancel item Z poziomu Component Manager-a auromatyczne generowanie zamówienia bd zamówie z zapotrzebowania. Wykonanie zapotrzebowania: W Component Managerz-e zaznacz cz, dla której chcesz wpisa warto zapotrzebowania, kliknij przycisk Edit, w pole Requisition wpisz warto zapotrzebowania. Kliknij przycisk Update Generowanie zamówienia z zapotrzebowania: Wygenerowanie zamówienia z zapotrzebowania moliwe jest z poziomu Component Manager-a. Kliknij przycisk Add Part to P.O. Po pojawieniu si okienka Purchase Order from Requisition zaznacz komponent bd grup komponentów, dla których maj zosta wygenerowane zamówienia. Strona 37 z 49

38 Zaznacz, czy opis techniczny ma by dołczony do pozycji zamówienia ( Enlose spare parts technical decriptions to purchase order line: ) Wybierz departament dla wygenerowanych zamówie. Kliknij przycisk OK. Info: Usuwanie pozycji przyciskiem Cancel item jest moliwe w przypadku nowego zamówienia, które nie zostało jeszcze zapisane, wówczas pozycje zostan trwale usunite. W przeciwnym wypadku usuwanie pozycji moliwe jest na zasadzie ich anulowania (bez fizycznego usuwania z bazy danych). 6.4 Status zamówienia Kade z zamówie od momentu wygenerowania, a do momentu zakoczenia okresu aktywnoci podlega szeregowi zmian statusu: Info: Zamówienia zablokowane do edycji s automatycznie odblokowywane do eksportu tzn, e zamówienie w dalszym cigu pozostaje zablokowane natomiast w pliku eksportowym zostaje odblokowane. Strona 38 z 49

39 6.5 Blokowanie dostpu do zamówienia Zamówienia posiadaj moliwo blokowania do nich dostpu. 1) Aby zablokowa dostp do zamówienia: Otwórz zamówienie, które chcesz zablokowa, Kliknij przycisk Order status Po otwarciu okienka Order status kliknij przycisk Lock order Po otwarciu okienka Order locking password wpisz w pola Password oraz Confirm password hasło do zablokowania zamówienia. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Update w okienku Order status. 2) Aby odblokowa zamówienie Otwórz zamówienie, które chcesz odblokowa, Kliknij przycisk Order status Po otwarciu okienka Order status kliknij przycisk Unlock order Po otwarciu okienka Order unlocking password wpisz w pole Password hasło do zablokowania zamówienia. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Update w okienku Order status. Info: W przypadku koniecznoci odblokowania zamówienia zablokowanego do edycji mona skorzysta z uniwersalnego hasła dostpu. Hasło to przechowywane jest przez Kapitana i nie jest jawne. Info: Zamówienia zablokowane do edycji s automatycznie odblokowywane do eksportu tzn, e zamówienie w dalszym cigu pozostaje zablokowane natomiast w pliku eksportowym zostaje odblokowane. 6.6 Wysyłanie zamówienia W celu oznaczenia zamówienia jako wysłane kliknij przycisk Send w okienku zamówienia. Zamówienie zostanie uaktualnione i zamknite. Info: Zamówienie oznaczone jako sent jest dołczane do pliku eksportowego MRS 2.0 i po zaimportowaniu moe by edytowane. Zamówienia, które zostały oznaczone jako Sent, ale nie zostały jeszcze dołczone do pliku eksportowego mog by przywrócone do statusu not sent i nastpnie edytowane w dowolny sposób, natomiast po dołczeniu zamówienia do pliku eksportowego nie jest moliwe dodawanie do niego adnych pozycji. Strona 39 z 49

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów 2. Praca z Windows tworzenie dokumentów Mój komputer: dyski i foldery Informacja gromadzona w komputerze, zapisywana jest na dyskach twardych. Dodatkowo mona zapisywa informacj na dyskach USB, CD, DVD

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki Wrocław, 2006 Łukasz Szkup Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM (Implementation of Abstract Computation

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo