CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.1.1"

Transkrypt

1 1 Reinstalacja programu CDN OPT!MA - zmiany w wersji Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Dla reinstalacji dostępne są dwie opcje: Reinstalacja z wersji 5.0 oraz Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0. Konfiguracja silnika bazy danych do wersji powinna być wykonana tylko wtedy, jeśli na komputerze jest już zainstalowany działający silnik i wersja programu CDN OPT!MA wcześniejsza niż W takiej sytuacji należy go dostosować do potrzeb programu CDN OPT!MA w wersji 5.1. Jeśli użytkownik posiada wersję programu CDN OPT!MA konfiguracja silnika bazy danych nie jest potrzebna. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0 Reinstalacja do wersji 5.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0 przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Podczas reinstalacji między innymi pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Reinstalacja z wersji 5.0 Reinstalacja z wersji jest możliwa po uruchomieniu z płytki funkcji Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji na wersję Możliwa jest również reinstalacja przy pomocy programu UPDATE.EXE, który dostępny jest na naszej stronie WWW. 2 W celu uaktualnienia programu CDN OPT!MA z wersji z na z płytki należy uruchamiać kolejno funkcje z menu Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji na wersję W trakcie reinstalacji na dysk skopiowany zostanie plik update.exe. Podczas reinstalacji niezbędna będzie płytka z wersją po uruchomieniu reinstalacji należy wymienić płytkę. Jeśli płytka z wersją nie będzie dostępna program poprosi o jej udostępnienie. W przypadku uaktualniania wersji przy pomocy programu dostępnego na stronie WWW należy przegrać na dysk program update.exe i uruchomić go. W trakcie reinstalacji niezbędna będzie płytka z wersją CDN OPT!MA należy ją udostępnić jeszcze przed rozpoczęciem reinstalacji lub też program poprosi o to w trakcie trwania operacji. Reinstalacja przy wykorzystaniu dostępnego programu update.exe umożliwia uaktualnienie programu tylko dla użytkowników wersji CDN OPT!MA Konfiguracja Uruchomienie programu Zmieniono zasadę obsługi hasła operatora podczas rejestracji w programie (logowania). Jeśli operator nie ma zadeklarowanego hasła podczas uruchamiania programu w oknie nie pojawia się pole do jego wpisania:

2 3 Jeśli operator ma zadeklarowane hasło w oknie pojawia się dodatkowe pole umożliwiające jego wpisanie: Jeśli wpisane hasło nie jest poprawne program poinformuje o tym wyświetlając odpowiedni komunikat. Narzędzia/ Importy: Importy z Klasyki 1. Import kontrahentów (dotyczy wszystkich programów Klasyki) jeśli numer NIP kontrahenta był dłuższy niż poprawny to w trakcie importu taki kontrahent był pomijany. 2. Import z programu Firma++: definicje produktów - poprawiono ilości składników na importowanych recepturach (we wcześniejszych wersjach podczas importu receptur przenoszone były zawsze ilości składników 1). 4 CRM 1. Poprawiono obsługę konstruktora filtra na liście kontaktów. W wersji 5.00 nie pojawiały się pola dostępne podczas konstrukcji filtrów. Księgowość moduł Księga Handlowa i Księga Podatkowa Stałe podatkowe Ponieważ ulga podatkowa na 2003 rok nie jest podzielna przez 12, wprowadzony został nowy parametr. W Konfiguracji programu/ Księgowość/Stałe podatkowe zdefiniowane są dwie ulgi: - roczna - do wykorzystania na PIT-5 i do rozliczenia rocznego pracownika, w wysokości 530,08 - miesięczna - używana przy comiesięcznych rozliczeniach pracowników, w wysokości 44,17 Rejestry VAT 1. Deklaracja VAT-7: poprawiono błąd związany z rozliczaniem zakupów nierozliczonych w poprzednich miesiącach. W wersji 5.0 jeśli zaznaczono rozliczanie za ostatni miesiąc to na deklaracji w sekcji D.2 wykazywane były kwoty za ostatnie 3 miesiące. 2. Deklaracja VAT-7: poprawiono błąd związany z wykazywaniem faktur w deklaracji VAT 7 jeśli różnica pomiędzy datą sprzedaży a datą wystawienia była większa niż 3 miesiące. W wersji 5.0 w takim przypadku dokument nie był widoczny na zakładce Do deklaracji oraz nie był ujęty na wydruku Deklaracji VAT-7. Księga Handlowa 1. Schematy księgowe w związku z wprowadzeniem nowej stawki ubezpieczenia zdrowotnego (8%), a której tylko część jest odliczana od podatku, podczas tworzenia schematów księgowania listy płac pojawiły się nowe makra: - UbZdrowPrac składka ubezpieczenia zdrowotnego pobrana z wypłaty - UbZdrowPrOdlicz składka ubezpieczenia zdrowotnego odliczona od podatku Aby uzyskać kwotę składki nie podlegającą odliczeniu od podatku należy odjąć te dwie wartości.

3 5 2. Księgowanie raportów kasowych: poprawiono błąd księgowania zapisu kasowego jeśli w kwotach dodatkowych są dwie albo więcej dekretacji (pomimo, że ich kwota daje wartość zapisu kasowego). W wersji 5.0 program nie księgował raportu z takimi zapisami. 3. Zapisy księgowe poprawiono błąd, który nie pozwalał na zatwierdzenie dekretu niezbilansowanego, jeśli wszystkie wykorzystane konta były pozabilansowe. 4. Odbudowa stanu kont księgowych poprawiono błąd występujący, jeśli jakikolwiek okres obrachunkowy został zamknięty. Operacja odbudowy została ograniczona do bieżącego okresu obrachunkowego. Księga Podatkowa 1. Wydruk księgi jednostronny i dwustronny. Skreślone zapisy w księdze były błędnie sumowane na wydruku księgi przychodów i rozchodów w pozycji: suma z poprzedniej strony. Ewidencja wynagrodzeń Podobnie jak w przypadku programów kadrowo-płacowych również w uproszczonej ewidencji wynagrodzeń uwzględniono zmiany przepisów dotyczące wprowadzenia stawki na ubezpieczenie zdrowotne 8%, przy czym tylko 7.75% jest odliczane od podatku. W związku z tym wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania wynagrodzeń oraz na deklaracji PIT-4. Na formularzu wynagrodzenia na zakładce kwoty pojawiły się pozycje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego: - ub. zdrowotne odliczone: 7.75% od wyliczonej podstawy dla ubezpieczenia zdrowotnego - ub. zdrowotne pobrane: rzeczywista kwota ubezpieczenia zdrowotnego pobranego z wypłaty (8%). Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS z w sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka ulega obniżeniu do wysokości zaliczki. W takim przypadku z dochodu ubezpieczonego można pobrać jedynie kwotę stanowiącą ewentualną różnicę pomiędzy kwotą zaliczki a składką w wysokości 7.75%. Deklaracja PIT-4 na nowym formularzu Umożliwiono drukowanie deklaracji PIT-4 na formularzu zgodnym z nowym wzorcem nr 14 obowiązującym w 2003 roku. 6 Środki Trwałe 1. Art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80 poz.350 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 16k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 2000r. z późniejszymi zmianami) wprowadziły możliwość 30% odpisu w pierwszym roku użytkowania środka trwałego (z grup od 3-6 KŚT). Jeśli jednak okazałoby się, że wysokość tego odpisu byłaby niższa od odpisów obliczonych w pierwszym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podatkowych w wykazie stawek, a podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, to wówczas podatnik może zastosować stawkę z wykazu, podwyższoną o współczynnik 3,0. Wysokość odpisu ustala się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku od momentu wprowadzenia do ewidencji. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych stosując zasady amortyzacji degresywnej lub amortyzacji liniowej, przy czym odpisów tych dokonują od wartości początkowej, a więc bez pomniejszenia jej o odpisy dokonane w pierwszym roku podatkowym. W związku z tym na dokumencie amortyzacji wprowadzono możliwość wprowadzenia odpisu oraz zaznaczania parametru: Nie pomniejszaj podstawy amortyzacji. 2. Schematy księgowe/ Amortyzacja s.t. W warunku dodano nowe mówiące o tym, że dany odpis jest 30% ulgą podatkową odliczaną w pierwszym roku. Kasa i Bank 1. Raporty kasowe poprawiono funkcję renumeracji raportów kasowych/ bankowych jeśli ich numeracja jest prowadzona w obrębie miesiąca. W wersji 5.0, jeśli raporty z wcześniejszych miesięcy były zaksięgowane, program nie pozwalał na renumerację późniejszych raportów (wyświetlany był komunikat: Nie można wykonać renumeracji raportów z zadanymi parametrami. Renumeracja spowodowałaby niedozwoloną zmianę numerów raportów zaksięgowanych) 2. Preliminarz płatności: wydruki przelewów poprawiono błąd, który nie pozwalał na wydrukowanie przelewu bez daty (taka funkcjonalność istniała w wersjach wcześniejszych niż 5.0.1). Współpraca z Rejestrami VAT W wersji 4.0 w Rejestrach VAT funkcjonował bufor. Zapisy z bufora w module Kasa/Bank powodowały powstanie zdarzenia, ze statusem Bufor, widoczne na liście w kolorze zielonym. Dopiero w chwili przeniesienia z bufora zdarzenie zmieniało stan na Do realizacji, a zapisy z płatnością gotówkową powodowały powstanie zapisu w raporcie kasowym.

4 7 W wersji 5.0 bufor w Rejestrach VAT został zlikwidowany, a zapisy z rejestrów powodują powstanie w Preliminarzu płatności zdarzenia ze statusem Do realizacji. Ponadto w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Parametry pojawił się parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT, który odpowiada za to, czy zapis w Rejestrze VAT powoduje automatyczny zapis kasowy (parametr aktywny), czy jest widoczny jako planowana płatność w Preliminarzu (parametr nieaktywny). W wyniku konwersji danych z wersji 4.0 na 5.0 zapisy z bufora Rejestru VAT były przenoszone automatycznie do rejestrów. Natomiast w module Kasa/Bank zdarzenie pozostawało bez zmian (nadal w buforze) i nie powstawały zapisy KP/KW w raportach kasowych. Stan w module Kasa/Bank pozostawał bez zmian, a likwidacja bufora była uwzględniana dopiero na nowych zapisach (wprowadzanych już w wersji 5.1). W wersji 5.1 pojawiła się w menu Narzędzia/ Korekta danych nowa funkcja naprawcza Aktualizacja płatności w rejestrze VAT. Powoduje ona zmianę stanu wszystkich płatności w Preliminarzu związanych z zapisami w rejestrach VAT ze stanu Bufor na Do realizacji. W przypadku zapisów płatnych gotówką funkcja odwołuje się do ustawień parametru Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT w Konfiguracji firmy: - jeśli parametr nie jest aktywny zapisy płatne gotówką pozostają w Preliminarzu jako nierozliczone, podobnie jak zapisy z odroczonym terminem płatności. - jeśli parametr jest aktywny funkcja próbuje dla zapisów płatnych gotówką utworzyć automatycznie zapisy KP lub KW. Jeśli raport obejmujący datę zapisu jest zamknięty program wyświetli odpowiedni komunikat i zapis kasowy nie zostanie wygenerowany. W Preliminarzu nadal będzie widoczny w kolorze zielnym. Należy wtedy otworzyć odpowiedni raport, wprowadzić zapis i rozliczyć do ręcznie ze zdarzeniem w Preliminarzu. Moduły Faktury i Magazyn 1. Dokumenty WZKOR, wystawiane automatycznie do korekty faktury sprzedaży: w poprzednich wersjach istniał błąd, który w przypadku księgowania faktury korygującej częściowo ilość tworzył zbędne dokumenty WZKOR wprowadzające różnicę do magazynu. W efekcie w chwili księgowania korekty częściowej do magazynu wprowadzana była nie zwracana reszta towaru. Na przykład: DOKUMENT HANDLOWY DOKUMENT MAGAZYNOWY SPRZEDAŻ TOWARU FAKTURA: 3 szt. WZ: 3 szt. KOREKTA ILOŚCIOWA (zwrot częściowy towaru) FA KOR: - 2 szt. WZKOR: - 2 szt. 8 Księgowanie korekty WZKOR: - 1 szt. W wersji 5.1 poprawiono błąd w chwili księgowania dokumentów nie są tworzone zbędne dokumenty WZKOR. Ponadto w menu Narzędzia/ Korekta danych pojawiła się funkcja naprawiająca: Anulowanie nadmiarowych WZKOR, która wyszukuje takie dokumenty, a następnie powoduje ich anulowanie. 2. Faktury eksportowe poprawiono wydruk kwot Zapłacono i Pozostaje do zapłaty w przypadku kwot większych niż 1000, na wydruku faktury eksportowej w walucie: wzór standard Korekty do Faktury Zakupu poprawiono algorytm zaokrąglania wartości VAT dla pozycji jeśli w wyliczonej wartości na trzecim miejscu po przecinku znajdowało się 5. W takich sytuacjach wartość dokumentu była poprawna, natomiast test integralności Dokumenty handlowe i magazynowe: Zgodność obliczenia VAT na pozycjach wykazywał dla takiego dokumentu błędy. 4. Korekta ilości do Faktury Zakupu podpięty został prawidłowy wydruk 5. Konwersja Faktura Zakupu Przyjęcie Zewnętrzne: poprawiono konwersję dokumentów, na których jako pozycje wpisane były usługi (w wersji 5.0 pojawiały się komunikaty o błędach). 6. Konwersja Faktura Zakupu Przyjęcie Zewnętrzne: poprawiono konwersję dokumentów, na których jako pozycje wpisane były usługi. W wersji 5.0 przenoszona była kwota netto uwzględniająca wartość usług. 7. Konwersja Przyjęcie Zewnętrzne Faktura Zakupu: poprawiono funkcję jeśli na dokumencie PZ zmieniane były wartości w tabeli VAT. W wersji 5.1 zmiana w tabeli jest uwzględniana również na Fakturze Zakupu utworzonej na podstawie PZ. W wersji 5.0 jeśli dokument był konwertowany do Faktury Zakupu z poziomu listy PZ zmiany w tabeli VAT na PZ nie były przenoszone na Fakturę Zakupu. 8. Karta towaru: wprowadzono identyczny format pól dotyczących numeru katalogowego na formularzu oraz wyświetlanego na liście towarów numer może zawierać 20 znaków. 9. Karta towaru: na zakładce Receptury (dostępnej w przypadku towarów/ usług złożonych) na liście składników poprawiono format pola z ilością (w wersji 5.0 była możliwość wpisania ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wersji obecnej z czterema miejscami po przecinku). 10. Rozliczanie magazynu metodą średnich ważonych (AVCO): podczas kontroli daty na transakcjach program uwzględnia jedynie transakcje powodujące wydanie towaru z magazynu. W poprzednich wersjach programu sprawdzał daty również na dokumentach handlowych powodujących jedynie rezerwację

5 9 lub zamówienie (Zamówienie u Dostawcy, Faktura Zakupu bez PZ, Rezerwacje Odbiorcy, Faktura Sprzedaży oraz Paragon baz WZ). 11. Księgowanie paragonów poprawiono błąd księgowania pojedynczego paragonu z listy bezpośrednio do Księgi Handlowej. W wersji 5.0 po zaksięgowaniu pojedynczego paragonu schematem księgowym na liście wszystkie dokumenty były widoczne jako zaksięgowane (w kolorze niebieskim). Dekret w Księdze Handlowej był prawidłowy (na podstawie pojedynczego paragonu). 12. Import danych z programu Firma++: poprawiono ilości składników na importowanych recepturach (we wcześniejszych wersjach podczas importu receptur przenoszone były zawsze ilości składników 1) 13. Aktywny tylko moduł FAKTURY poprawiono funkcję proponowania cen sprzedaży dla kontrahenta. W poprzednich wersjach zdarzało się, że pomimo przypisania kontrahentowi grupy cenowej na karcie ewidencyjnej w trakcie wystawiania faktury sprzedaży program proponował cenę z grupy zdefiniowanej jako domyślna. Błąd pojawiał się tylko w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru na fakturę bezpośrednio z listy pozycji wywoływany był cennik W przypadku działającego równocześnie modułu MAGAZYN - błąd w ogóle nie występował. 14. Faktura zakupu korekta graniczna (FZKG) - poprawiono automatyczne generowanie elementów dokumentu PZKW (PZ korekta wartościowa) do dokumentu FZKG (Faktura Zakupu Korekta Graniczna) w sytuacji, w której niektóre pozycje na dokumencie FZKG nie były korygowane. Poprzednio dla pozycji, które nie były korygowane, dokument PZKW był tworzony nieprawidłowo. Kadry i Płace Wskaźniki na 2003 rok: W Konfiguracji programu/ Płace/ Wynagrodzenia wprowadzono od nowe wskaźniki: - wynagrodzenie minimalne w wysokości 800 zł. - przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2095,81 - minimalny dochód deklarowany w wysokości 1257,49 - minimalne wynagrodzenie uczniów: - I roku (4%): 83,83 - II roku (5%): 104,79 - III roku (6%): 125, wskaźnik waloryzacji: 97,2% Roczna podstawa składek ZUS Wprowadzono w konfiguracji Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS kwotę rocznego ograniczenia składek emerytalnorentowych na 2003 rok, która wynosi 65850zł Stałe podatkowe Ponieważ ulga podatkowa na 2003 rok nie jest podzielna przez 12, wprowadzony został nowy parametr. W Konfiguracji programu/ Płace/Stałe podatkowe zdefiniowane są dwie ulgi: - roczna - do wykorzystania na PIT-5 i do rozliczenia rocznego pracownika, w wysokości 530,08 - miesięczna - używana przy comiesięcznych rozliczeniach pracowników, w wysokości 44,17 Wprowadzono również inne wartości obowiązujące od stycznia 2003 r.: - ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A): 146,00 Składka zdrowotna Od stycznia 2003 r obowiązuje nowa składka zdrowotna w wysokości 8% podstawy, natomiast odliczenie od podatku tylko do wysokości 7.75%. Tak więc kwota składki ostatecznie pobranej z wypłaty złożona jest z części odliczanej oraz części nie odliczanej od podatku. W związku z tym w programie wprowadzono zmiany pozwalające na rozróżnienie tych kwot. Konfiguracja Programu/ Płace/ Składki ZUS nastąpiły zmiany w sekcji Ubezpieczenie zdrowotne: Składka oznacza wysokość naliczenia "należnej" składki. Od ustawione na 8%. Ogr. składki do wys. zaliczki podatku oznacza wysokość składki do odliczenia. Wprowadzono domyślne wartości: 7,50% - z datą obowiązywania ,75% - z datą obowiązywania Równocześnie wprowadzono zmiany w: - algorytmie liczenia zdrowotnego i zaliczki podatku w wypłatach

6 11 - wyliczaniu deklaracji PIT-4, PIT-11 oraz PIT-40 wyliczane są kwoty składki zdrowotnej pobranej ostatecznie z wypłaty oraz składki zdrowotnej odliczonej od podatku - wyliczaniu deklaracji rozliczeniowych RCA, RNA, RZA oraz DRA kwota składki zdrowotnej wyliczana jest na podstawie składki ostatecznie pobranej z wypłaty pracownika - Karty podatkowe i wynagrodzeń, listy płac, zestawienia i podsumowania wypłat kwoty składki zdrowotnej są wyliczane na podstawie składki ostatecznie pobranej z wypłaty pracownika Deklaracja PIT-4 na nowym formularzu Umożliwiono drukowanie deklaracji PIT-4 na formularzu zgodnym z nowym wzorcem nr 14 obowiązującym w 2003 roku. Niepłatny pierwszy dzień krótkiego zwolnienia lekarskiego Dla nieobecności typu zwolnienie chorobowe z zaznaczonym parametrem Pierwszy dzień chor. bez prawa do wynagr. chorobowego w wypłacie wygeneruje się zerowy dodatek Wynagrodzenie za czas nieobecności zero. Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego wykazywany jest na deklaracji RSA z kodem 331 i jest uwzględniany w łącznej liczbie dni nieobecności (33) za które płaci pracodawca. Wypadek przy pracy/choroba zawodowa Ustawa z dnia 30 października 2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 199 poz. 1673) wprowadziła zmianę, zgodnie z którą za czas nieobecności spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową prawnikowi od pierwszego dnia tej nieobecności przysługuje zasiłek. W celu odnotowania takiej nieobecności należy wybrać zwolnienie chorobowe i jako powód wskazać wypadek w pracy/choroba zawodowa. Zróżnicowanie wysokości minimalnej pensji Ustawa z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 200 poz. 1679) wprowadza uzależnienie wysokości minimalnej pensji od stażu pracy. 12 Na Formularzu pracownika zakładka Etat dodano pole, w którym wpisujemy procent gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego. Standardowo pole to przyjmuje wartość 100%. Wpisany współczynnik jest wykorzystywany w procedurze wyrównywania wypłaty do minimalnego wynagrodzenia. Inne poprawki: 1. Poprawiono błąd dotyczący seryjnego wstawiania świąt podczas definiowania kalendarzy (Konfiguracja firmy/ Płace/ Kalendarze). W wersji 5.0 jako święto proponowany był 3 marca. 2. Umożliwiono naliczenie wypłaty dla pracownika, któremu w poprzednich wersjach programu wyliczono wynagrodzenie za okres obejmujący 2 miesiące (data od i data do w innym miesiącu). Błąd polegał na zawieszaniu się programu przy edytowaniu kalendarza pracownika i nie liczeniu wypłaty. 3. Poprawiono wykazywanie na deklaracji RSA liczby dni do przepracowania i przepracowanych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia (przebywał na urlopie wypoczynkowym i bezpłatnym). 4. W konfiguracji programu/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy zapamiętywana jest zmienna odpowiadająca za podstawę naliczania godzin nocnych. Standardowo jest to minimalna pensja. Błąd polegał na tym, że po zmianie ustawień parametru, zapisaniu ustawień ponowne wejście do programu przywracało ustawienia standardowe. 5. Na wydrukach dotyczących wynagrodzeń uczniów wykazywane są podstawy i składki opłacane przez płatnika i pracownika. 6. Z-3 umożliwiono wydruk zaświadczenia płatnika składek. W niektórych przypadkach wydruk ten nie był realizowany.

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.2.1

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.2.1 1 Reinstalacja programu CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.2.1 Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Dla reinstalacji dostępne są

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Korygowanie wypłat Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 1 WPROWADZENIE...3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT...4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00 1 Reinstalacja z poprzedniej wersji CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00 Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Konfiguracja silnika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5 Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Wersja 2015.5 Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2015 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 4 2.2 ANULOWANIE

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo