Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania"

Transkrypt

1 Advisor MASTER Zintegrowany System Sygnalizacji Włamania i Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.12

2 Aritech jest marką należącą do GE Interlogix. Copyright (c) 2004 GE Interlogix Polska sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. GE Interlogix Polska sp. z o. o. udziela prawa do kopiowania i powielania tej instrukcji bez jakiejkolwiek zmiany jej treści środkami poligraficznymi lub elektronicznymi. GE Interlogix Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji oraz opisanych w niej produktów zgodnie z ich rozwojem bez uprzedniego informowania klientów.

3 SPIS TREŚCI: 1 Elementy składowe systemu Centrale Alarmowe Interfejs Użytkownika Moduły Rozszerzeń MZD Akcesoria Systemowe Program TITAN ATS Zasilanie systemu Zasilacze systemowe Pobory prądów urządzeń systemowych Okablowanie Podłączanie innych zasilaczy Komunikacja Magistrala Systemowa Okablowanie Adresowanie urządzeń Topologia magistrali Magistrala Lokalna MZD Kontroli Dostępu ATS1250/ MZD Czujek Adresowanych ATS MZD Urządzeń Bezprzewodowych ATS Interfejs Czytnika Stacji ZAZ ATS1105 i ATS Połączenie z PC Złącze serwisowe Połączenie bezpośrednie z PC Zwiększanie odległości między centralą alarmową a PC Połączenie komutowane z PC Sieć Central Topologia i okablowanie magistrali central Przykład sieci central łączonych przez różne interfejsy komunikacyjne Raportowanie zdarzeń do stacji SMA Konfiguracja Systemu Zintegrowanego Advisor MASTER Dobór i Konfiguracja Central Alarmowych Procedura wyboru i konfiguracji centrali alarmowej systemu Konfigurowanie Rozszerzeń Alarmowych MZD Obszary Kontrola Dostępu Podstawowa Kontrola Dostępu w Centrali Alarmowej Zaawansowana Kontrola Dostępu MZD ATS Zaawansowana Kontrola Dostępu MZD ATS Czytniki i Karty Czytniki Systemu Advisor MASTER Inne Czytniki Karty Konfiguracja systemu sieciowego Karty Smart systemu ATS Czytniki i karty Programator i oprogramowanie Aplikacje kredytowe Zabezpieczenia integracja systemu Advisor Master z CCTV Zasada działania Połączenie przez port szeregowy RS

4 7.2.1 Funkcje dostępne przy połączeniu przez port szeregowy RS Wymagane ustawienia dla portu RS232 centrali Advisor Master oraz rejestratora Przesyłanie obrazu z rejestratora po sieci TCP/IP Schemat podłączenia rejestratora z PC i aplikacją Titan Schemat podłączenia rejestratora z PC i aplikacją Alliance Konfiguracja aplikacji Titan do obsługi urządzeń sieciowych Kojarzenie kamer i presetów z elementami systemu alarmowego Advisor Master Dostępne funkcje przy obsłudze z aplikacji Titan i Alliance rejestratorów cyfrowych Dane Techniczne do projektowania Wymiary obudów; Dane na temat wykorzystania przestrzeni w obudowach; Wymiary płytek drukowanych; Tabela dostępnych konfiguracji central i pamięci; Pobory prądu urządzeń; Parametry techniczne czytników

5 1 ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU. 1.1 Centrale Alarmowe Głównym elementem systemu Advisor MASTER jest centrala alarmowa. Ideą systemu ATS jest dostarczenie produktu o jak najlepszych parametrach funkcjonalnych tak dla użytkownika końcowego jak i dla instalatorów. Centrala alarmowa jako produkt jest dostarczana w komplecie składającym się z: Płyty centrali; Obudowy metalowej; Transformatora sieciowego; Kostki połączeniowej do sieci energetycznej z bezpiecznikiem sieciowym; Przewodami do podłączenia baterii akumulatorowej; Zestawem rezystorów końca linii 4k7 Ohm; Instrukcją użytkownika i instalacji. Cechy wspólne central alarmowych systemu ATS: Obudowy Istnieją trzy typy obudów dla central i rozszerzeń ATS. Wszystkie posiadają typowy, charakterystyczny układ otworów i punktów montażowych pozwalający na zainstalowanie w nich każdej wersji centrali i/lub innych rozszerzeń i akcesoriów systemowych. Szczegóły rozplanowania miejsca w obudowach znajdują się w dodatkach do instrukcji. Zasilacz Wszystkie centrale są wyposażone w ten sam układ zasilacza impulsowego o wydajności przystosowanego do pracy buforowej. Szczegóły dotyczące planowania zasilania awaryjnego, baterii itp. Znajduje się w punkcie --- Płyty główne Centrale alarmowe jak i inne urządzenia systemowe posiadają standaryzowane wymiary oraz rozstaw punktów montażowych. Umożliwia to montowanie ich w każdej obudowie systemowej. Zaciski central są wyjmowane, co upraszcza łączenie obwodów. Dialer Standardowym wyposażeniem centrali jest komunikator telefoniczny przystosowany do komunikacji ze stacjami monitorującymi jak również do połączeń modemowych z komputerem. Prędkość transmisji jest ograniczona. Szczegóły konfiguracji w rozdziale 3.3. Magistrala MI Centrale można rozbudować o potrzebne urządzenia komunikacyjne dzięki magistrali MI. Dostępne moduły umożliwiają komunikację ze stacjami SMA przez sieć GSM, ISDN oraz raportowanie głosowe. Szczegóły konfiguracji w rozdziale 3.5. Połączenie serwisowe niezależnie od typu centrali każda jest wyposażona w złącze RS232 pozwalające na komunikację serwisową z programem konfiguracyjnym (TITAN). Połączenie takie jest ograniczone czasowo. Do połączeń stałych należy stosować odpowiednie rozszerzenia. Zegar systemowy Jednostka centralna jest wyposażona w autonomiczny układ czasu rzeczywistego RTC synchronizowanego generatorem kwarcowym. Zapewnia to dokładny pomiar czasu niezależny od obciążenia procesora, częstotliwości sieci energetycznej czy innych zjawisk środowiskowych. Korekta systematyczna czasu może być wprowadzona programowo jako wielkość 119 do 119 sekund/dzień. Linie dozorowe Wszystkie wejścia systemowe są przetwarzane przez konwerter A/C, a następnie poddawane analizie stanu wejścia przez procesor w centrali lub MZD. 3

6 Na płycie centrali znajduje się 8 lub 16 linii dozorowych. Ich liczba może być zwiększona przez zastosowanie rozszerzenia ATS1202. Rezystory końca linii System może współpracować z trzema różnymi wielkościami rezystora końca linii (EOL): 2k2, 4k7 lub 10k. Domyślnie wykorzystywany jest 4k7Ohm. Sygnalizatory Każda centrala posiada 3 wysoko-prądowe, monitorowane wyjścia sygnalizatorów do podłączenia syreny zewnętrznej, wewnętrznej i lampy. Pamięć Wbudowana pamięć centrali wystarczy do obsługi typowego systemu alarmowego o niewielkim stopniu komplikacji (50 użytkowników, 250 zdarzeń, 10 grup alarmowych). Pamięć centrali można rozszerzać stosując odpowiednie moduły. Magistrala Magistrala systemowa (RS485) pozwala na podłączanie manipulatorów, rozszerzeń alarmowych i kontroli dostępu. Ten sam interfejs jest stosowany do łączenia central w sieć oraz do magistral lokalnych niektórych urządzeń. Rozszerzenia: Magistrala MI Komunikatory ISDN, GSM oraz moduł raportowania głosowego. Pamięć W centrali można zainstalować jeden z trzech dostępnych modułów pamięci zwiększając ilość użytkowników, zdarzeń w logu, grup ustawień alarmowych i kontroli dostępu oraz zwiększając szybkość reakcji systemu. Interfejs drukarki i komputera pozwala na podłączenie centrali na stałe do komputera, łączenie central w sieć oraz do łączenia centrali do systemu zdalnego w celu zarządzania czy serwisu. Linie dozorowe Linie dostępne na płycie centrali mogą być rozszerzane przy użyciu ATS1202 do 32 linii alarmowych. Pozostałe linie z limitu objętości centrali dostępne są w rozszerzeniach MZD podłączanych do magistrali systemowej. Wyjścia systemowe Na złączu w centrali dostępne są 4- wyjścia typu OC. Podłączając do złącza synchroniczne karty rozszerzeń (ATS1811/20) można powiększyć liczbę dostępnych wyjść do 128 wyjść przekaźnikowych lub 256 wyjść typu OC ograniczeniami są: maksymalna ilość modułów rozszerzeń, ilość miejsca na rozszerzenia w obudowie oraz dostępność zasilania. Dodatkowo centrale wyposażone są w wyjście przekaźnikowe NC/NO (nie dotyczy ATS2018). Magistrala Pozwala podłączyć 16 manipulatorów (stacji ZAZ) oraz 15 ekspanderów (modułów MZD) pozwalających na wykorzystanie wszystkich linii alarmowych oraz dodatkowych funkcji kontroli dostępu sterowniki drzwi i wind. Jednostką centralną systemu Advisor MASTER definiującą jego pojemność, a przez dostępność niektórych rozszerzeń, również funkcjonalność, jest centrala alarmowa. System Advisor MASTER oferuje trzy typy central alarmowych ATS2018, ATS3018 oraz ATS4018/4518. Różnice między nimi sprowadzają się do ograniczeń ilościowych dla dostępnych linii i obszarów oraz dostępności niektórych rozszerzeń. W ten sposób system niezależnie od swojego rozmiaru, czy użytej centrali dostarcza te same funkcje, używa tego samego oprogramowania, stosować w nim można te same urządzenia a raz stworzona konfiguracja systemu może być powielana w instalacjach bazujących na różnych centralach alarmowych ATS. 4

7 ATS linii dozorowych na płycie Maksymalne rozszerzenie do 32 linii; 256 linii w systemie 16 niezależnych obszarów Grupy Alarmowe Grupy Drzwi 50-67k użytkowników Zdarzeń alarmowych Zdarzeń kontroli dostępu Obudowa typu M ATS1643 Sterowane wyjście zasilania Rozszerzenia: Pamięć Interfejs komputera i/lub drukarki Komunikacja Wejścia/Wyjścia Centrala ATS4018 jest bazowym typem centrali systemu Advisor MASTER. Pozostałe jednostki centralne są modyfikacjami tego urządzenia. Dlatego w dalszej części opracowania konfigurację systemu przedstawia się jako zadanie dotyczące centrali ATS4018. Tabela 1-1 Moduły rozszerzeń, które można zastosować z centralą ATS4018. Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Pamięć montowana w złącze bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów ATS1830 1Mb - ATS1831 4Mb, IMP 1 - ATS1832 8Mb, IMP - Interfejsy drukarki i komputera montowane bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów ATS1801 Interfejs drukarki i komputera (dwa porty RS232) B+ 1 ATS1802 Interfejs drukarki (port RS232) B+ Komunikacja magistrala MI, montowane w gniazdach obudowy pod płytą centrali ATS7100 Komunikator ISDN; 1 A ATS7200 Raportowanie głosowe; 2 B ATS7300 Komunikator GSM; 1 B+ Wejścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS1202 Rozszerzenie 8 linii dozorowych 2 B Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 1 B ATS wyjść przekaźnikowych 16 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 16 B+ Tabela 1-2 Miejsce w obudowie centrali ATS4018. Obudowa typu M ATS1641 Bateria Pojemność Wolne gniazda obudowy Gniazda pod płytą centrali* BS127N 7,2Ah 4xB lub 2xB+ lub 2xBB 2xBS127N 14,4Ah 4xB lub 2xB+ lub 2xBB BS131N 18Ah 2xB lub 1xBB *- Pod płytą centrali można montować rozszerzenia komunikacyjne. 6xB lub 4xB+ lub 2xA 5

8 ATS4518 Płyta główna ATS4018: 16 linii dozorowych na płycie Maksymalne rozszerzenie do 32 linii; 256 linii w systemie 16 niezależnych obszarów 138 Grupy Alarmowe 120 Grupy Drzwi 11k-67k użytkowników 1000 Zdarzeń alarmowych 1000 Zdarzeń kontroli dostępu Obudowa typu L ATS1644 Sterowane wyjście zasilania Rozszerzenia: Pamięć Interfejs komputera i/lub drukarki Komunikacja Wejścia/Wyjścia Centrala ATS4518 posiada płytę główną ATS4018 wyposażoną w podstawowe rozszerzenie pamięci ATS1830 1Mb i obudowę typu L. Jest to produkt polecany jako jednostka centralna systemów z kontrolą dostępu, ze względu na zainstalowane rozszerzenie pamięci, oraz wszystkich systemów wymagających większej ilości miejsca w obudowie dla baterii o większej pojemności czy dużej ilości rozszerzeń podłączanych do centrali. Rozszerzenia, które można zainstalować w centrali ATS4518 pokrywają się z tymi dla centrali ATS4018 zamieszczonymi w tabeli Tabela 1-1 z tą różnicą, że ATS4518 jest fabrycznie wyposażona w rozszerzenie pamięci ATS1830. Tabela 1-3 Miejsce w obudowie centrali ATS4518. Obudowa typu L ATS1642 Bateria Pojemność Wolne gniazda obudowy Gniazda pod płytą centrali* BS127N 2xBS127N BS131N BS129N 2xBS129N 7,2Ah 14,4Ah 18Ah 26Ah 52Ah 6xB lub 3xBB lub 4xB+ lub 2xA *- Pod płytą centrali można montować rozszerzenia komunikacyjne. 6xB lub 4xB+ lub 2xA 6

9 ATS linii dozorowych na płycie Maksymalne rozszerzenie do 32 linii; 64 linie w systemie 8 niezależnych obszarów Grupy Alarmowe Grupy Drzwi 50-67k użytkowników Zdarzeń alarmowych Zdarzeń kontroli dostępu Obudowa typu S ATS1642 Sterowane wyjście zasilania Rozszerzenia: Pamięć Interfejs komputera i/lub drukarki Komunikacja Wejścia/Wyjścia W tej centrali nie wszystkie kombinacje rozszerzeń są możliwe. Ze względu na konstrukcję urządzenia nie można zainstalować jednocześnie rozszerzeń pamięci ATS1831/32 oraz interfejsu drukarki i/lub komputera ATS1801/02. Poza tym centrala jest dostarczana w nieco mniejszej obudowie. Nie wpływa to jednak na ilość miejsca na dodatkowe rozszerzenia, ponieważ płyta główna centrali jest znacznie mniejsza. Tabela 1-4 Moduły rozszerzeń, które można zastosować z centralą ATS3018 Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Pamięć montowana w złącze bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów ATS1830 1Mb - ATS1831 4Mb, IMP, zamiennie z modułami ATS1801/ ATS1832 8Mb, IMP, zamiennie z modułami ATS1801/02 - Interfejsy drukarki i komputera montowane bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów zamiennie z pamięcią ATS1831/32 ATS1801 Interfejs drukarki i komputera (dwa porty RS232) B+ 1 ATS1802 Interfejs drukarki (port RS232) B+ Komunikacja magistrala MI, montowane w gniazdach obudowy pod płytą centrali ATS7100 Komunikator ISDN; 1 A ATS7200 Raportowanie głosowe; 2 B ATS7300 Komunikator GSM; 1 B+ Wejścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS1202 Rozszerzenie 8 linii dozorowych 3 B Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 1 B ATS wyjść przekaźnikowych 16 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 16 B+ 7

10 Tabela 1-5 Miejsce w obudowie centrali ATS3018. Obudowa typu M ATS1641 Bateria Pojemność Wolne gniazda obudowy Gniazda pod płytą centrali* BS127N 7,2Ah 6xB lub 3xBB lub 1xA 2xBS127N 14,4Ah 6xB lub 3xBB lub 1xA BS131N 18Ah 4xB lub 2xBB lub 1xA *- Pod płytą centrali można montować rozszerzenia komunikacyjne ATS2018 4xB lub 2xB+ lub 1xA 8 linii dozorowych na płycie Maksymalne rozszerzenie do 32 linii; 32 linie w systemie 4 niezależne obszary 74 Grupy Alarmowe 10 Grupy Drzwi 50 użytkowników 250 Zdarzeń alarmowych 10 Zdarzeń kontroli dostępu Obudowa typu S ATS1641 Rozszerzenia: Komunikacja Wejścia/Wyjścia Centrala nie posiada złącz: do rozszerzenia pamięci, podłączenia interfejsu komputera i drukarki ATS1801 oraz sterowanego wyjścia zasilania. Ponadto zaciski połączeniowe w tej wersji płyty głównej są nieruchome. Płyta główna centrali ma te same wymiary oraz jest dostarczana z taką samą obudową, co ATS3018. Stąd parametry dotyczące akumulatorów i miejsce na dodatkowe rozszerzenia w centralach ATS2018 i ATS3018 są takie same patrz Tabela 1-5. Tabela 1-6 Moduły rozszerzeń, które można zastosować z centralą ATS2018. Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Komunikacja magistrala MI, montowane w gniazdach obudowy pod płytą centrali ATS7100 Komunikator ISDN; 1 A ATS7200 Raportowanie głosowe; 2 B ATS7300 Komunikator GSM; 1 B+ Wejścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS1202 Rozszerzenie 8 linii dozorowych 3 B Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 1 B ATS wyjść przekaźnikowych 16 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 16 B+ 8

11 Porównanie najważniejszych wielkości Tabela 1-7 Cechy wspólne central alarmowych. Parametr Rozszerzenia wejść Rozszerzenia wyjść Zasilacz Komunikacja z PC wbudowana Magistrala systemowa Komunikacja wbudowana Komunikacja rozszerzenia Pomiar czasu Linie dozorowe Rezystor końca linii Wartość Do 32 linii Bez ograniczeń 13,8V DC RS232 złącze serwisowe RS485 Dialer analogowy ISDN, GSM, Moduł głosowy Układ czasu rzeczywistego RTC Przetwornik A/C 2k2, 4k7, 10k ustawiany programowo Tabela 1-8 Parametry charakterystyczne central. Parametr ATS4518 ATS4018 ATS3018 ATS2018 Linie na płycie głównej Rozszerzenia płyty gł Pojemność systemu Obszary Grupy alarmowe Grupy drzwi Użytkownicy 11k-67k 50-67k 50-11k-67k* 50 Log zdarzeń alarmowych Log zdarzeń kontroli dostępu Pamięć IMP ATS1831/32 Tak Tak ATS1831/32 Nie Interfejs komputera i/lub drukarki Tak Tak lub ATS1801/02 Nie Typ obudowy L M S S Typ Płyty głównej C C C- C- *- pamięć ATS1831/32 stosuje się zamiennie z ATS1801/02 Tabela 1-9 Najważniejsze parametry techniczne. Parametr Wartość Zasilanie 230VAC Maks. pobór mocy 58VA Napięcie wyj. transformatora 23VAC Napięcie wyj. zasilacza 13,8V DC (+/-10%) Wydajność zasilacza 2,2A Obciążalność wyjść Syren i lampy 1A Przekaźnik 2A Typu OC 50mA Pobór prądu płyty głównej 170mA Temperatura pracy 0-50 st.c 9

12 1.2 Interfejs Użytkownika Interfejs użytkownika manipulator, czytnik to jedyne urządzenie systemu, z którym użytkownik ma bezpośredni kontakt. Służy on do informacji użytkownika o stanie systemu, sterowania oraz stanowi podstawowy kanał programowania i serwisu systemu dla instalatora i programisty. System Advisor MASTER oferuje całą gamę urządzeń ZAZ o różnym wyglądzie zewnętrznym i funkcjonalności. Umożliwia również używanie urządzeń innych producentów za pośrednictwem interfejsu Wieganda ATS1170. Unikalną funkcją oferowaną w systemie ATS jest sterowanie systemem alarmowym zazbrajanie i rozbrajanie systemu przez czytnik i karty użytkownika. Jest to efektem integracji systemów alarmowego i kontroli dostępu. Każde urządzenie typu ZAZ może być użyte w systemie ATS do jednostronnego sterowania przejściem kontroli dostępu. Aby ułatwić zastosowanie manipulatorów do sterowania drzwiami wyposażono je w odpowiednie funkcje sprzętowe wyjście do sterowania zamkiem, wejście do sterowania przyciskiem wyjścia (RTE) i programistyczne, dzięki którym kontrola dostępu na poziomie centrali może być realizowana stosunkowo niskim kosztem. 10 Cechy stacji ZAZ: Sterownie systemem alarmowym zazbrajanie, rozbrajanie systemu jest podstawową czynnością każdego urządzenia ZAZ. Poza tym urządzenia z wyświetlaczami mogą służyć do zatwierdzania alarmów, zawieszania linii, przeglądania logu zdarzeń itp. czynności typowe do zarządzania systemem alarmowym. Zaleca się żeby w systemie znajdowała się, co najmniej jeden manipulator LCD skonfigurowany do zarządzania systemem alarmowym. Podstawowy interfejs programowania manipulatory z wyświetlaczem LCD są podstawowym interfejsem programowania systemu. Zaleca się żeby w każdym systemie, centrali alarmowej znajdował się, co najmniej jeden manipulator LCD skonfigurowany do użycia go do programowania systemu. Diody stanu Stacje ZAZ są wyposażone w diody LED służące do prezentacji stanu systemu. Zazwyczaj są to 3 diody: Zielona zasilanie z sieci energetycznej; Żółta uszkodzenie; Czerwona Alarm; W niektórych urządzeniach dioda czerwona wskazuje również stan obszaru stacji ZAZ. Wówczas obowiązuje następujące kodowanie stanu systemu: Alarm dioda świeci światłem pulsującym; Zazbrojenie dioda świeci światłem ciągłym, jeśli którykolwiek z obszarów stacji ZAZ jest zazbrojony; Rozbrojenie dioda nie świeci o ile wszystkie obszary stacji ZAZ są rozbrojone. Magistrala urządzenia ZAZ są urządzeniami magistrali RS485 adresowanymi i odpytywanymi przez centralę. Każde urządzenie poza ATS1190/92 jest wyposażone w możliwość terminacji magistrali. Wyjście dedykowane do sterowania układami wykonawczymi dla kontroli dostępu realizowanej w centrali alarmowej. Wejście dedykowane do obsługi przycisku wyjścia w kontroli dostępu. Integracja kontroli dostępu każde urządzenie może być wykorzystane jako interfejs kontroli dostępu tak w centrali alarmowej jak i lokalnie w MZD kontroli dostępu. Kontrola dostępu realizowana w centrali alarmowej może korzystać z dedykowanych wejść i wyjść stacji ZAZ. Dodatkowe urządzenia jak ATS1340 skrzynka połączeniowa dla drzwi; oraz możliwości programowania systemu blokowanie linii dozorowej drzwi, itp. typowe dla kontroli dostępu.

13 Integracja z CCTV funkcja sterowania multiplexerem-nagrywarką DVMR/DTX dostępna jest tylko dla manipulatorów z wyświetlaczem LCD. Produkt Tabela 1-10 Lista urządzeń typu ZAZ (urządzenia Magistrali Systemowej) Opis Interfejs użytkownika Alarm KD Prog. ATS1100 Manipulator LCD 2*16 znaków/8 LED obszarów x x x ATS1105 Manipulator LCD 2*16 znaków/8 LED obszarów z x x x interfejsem czytnika Wieganda ATS1110 Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów x x x ATS1111 Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów x x x ATS1115 Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów z x x x wbudowanym czytnikiem kart serii ATS ATS1116 Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów z x x x wbudowanym czytnikiem kart serii ATS ATS1155 Manipulator zewnętrzny (metalowy) z wyniesioną x x klawiaturą wandaloodporną (bez LCD) ATS1151 Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej x x bez wyświetlacza LCD ATS1156 Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej z x x czytnikiem kart magnet. ACT600 (bez LCD) ATS1190 Czytnik kart zbliżeniowych (nie wymaga interfejsu) x x ATS1192 Czytnik kart zbliżeniowych (nie wymaga interfejsu) o x x podwyższonej wytrzymałości wew/zew, szary ATS1170 Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) PCB B+ x x ATS1100/05 Wyświetlacz LCD 2x16 znaków 8 diod stanu obszarów 3 diody stanu systemu 4 programowalne klawisze funkcyjne Sabotaż oderwania i otwarcia Wersja ATS1105 zawiera interfejs czytników typu Wiegand. Wymiary (DxWxG, mm): 168x126x40 Urządzenie jest jednym z podstawowych stacji ZAZ systemu ATS, jako że umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania, zarządzania i programowania systemu. Ograniczona ilość diod stanu obszarów nie pozwala wyświetlić stanu wszystkich obszarów jednocześnie na jednym manipulatorze. Wybierając (przełącznik DIP) zakres obszarów do wizualizacji możemy skonfigurować manipulator do wyświetlania stanu obszarów 1-8 oraz Podobnie jak każde urządzenie ZAZ posiada wejście dla przycisku wyjścia i wyjście do sterowania zamkiem w kontroli dostępu centrali alarmowej. ATS1105 jest dodatkowo wyposażony w interfejs dla czytników Wiegand a. Pozwala to podłączyć do systemu taki czytnik bez konieczności instalowania odrębnego interfejsu Wieganda ATS1170. Adres urządzenia jak i terminator magistrali oraz pozostałe funkcje np.: podświetlenia klawiatury i wyświetlacza ustawiane są przy pomocy przełączników DIP. Zaciski do wykonania połączeń oraz przełączniki DIP są dostępne po otwarciu obudowy urządzenia. 11

14 ATS1110/11 Wyświetlacz LCD 2x16 znaków ATS1110 Wyświetlacz LCD 4x16 znaków ATS diod stanu obszarów 3 diody stanu systemu Sabotaż oderwania Wymiary (DxWxG mm): 92x165x25,4 (pokrywa zamknięta) Jeden z podstawowych manipulatorów systemu ATS. Ze względu na wyświetlacz LCD umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Konstrukcja tego urządzenia zapewnia dostęp do zacisków oraz przełączników DIP bez konieczności otwierania obudowy urządzenia. Manipulator jest montowany na dostarczonej w komplecie metalowej płycie montażowej przy pomocy jednej śruby. Jest to istotne usprawnienie pracy instalatorskiej. Przełącznik DIP służy do ustawiania adresu urządzenia oraz włączania terminatora magistrali. Pozostałe ustawienia urządzenia (opcje świecenia diod, podświetlenia wyświetlacza LCD, sterownia wyjściem itd.) ustawiane są programowo z poziomu menu programowania centrali ATS1115/16 Wyświetlacz LCD 2x16 znaków ATS1115 Wyświetlacz LCD 4x16 znaków ATS diod stanu obszarów 3 diody stanu systemu Sabotaż oderwania Wbudowany czytnik kart smart systemu ATS Wymiary (DxWxG mm): 92x165x25,4 (pokrywa zamknięta) Jest to zaawansowany produkt zawierający zintegrowany czytnik kart smart systemu ATS. Umożliwia to zastosowanie jednego urządzenia zajmującego jeden adres magistrali zamiast dwóch. W kontroli dostępu ATS1250 dzięki temu urządzeniu funkcja Karta i PIN może być realizowana przez jedno urządzenie. Ze względu na wyświetlacz LCD umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Konstrukcja tego urządzenia zapewnia dostęp do zacisków oraz przełączników DIP bez konieczności otwierania obudowy urządzenia. Manipulator jest montowany na dostarczonej w komplecie metalowej płycie montażowej przy pomocy jednej śruby. Jest to istotne usprawnienie pracy instalatorskiej. Przełącznik DIP służy do ustawiania adresu urządzenia oraz włączania terminatora magistrali. Pozostałe ustawienia urządzenia (opcje czytnika, opcje świecenia diod, podświetlenia wyświetlacza LCD, sterownia wyjściem itd.) ustawiane są programowo z poziomu menu programowania centrali. 12

15 ATS diody stanu systemu 1 dioda stanu obszaru* Wejście sabotażowe Metalowa klawiatura i elektronika montowane osobno Wymiary (DxW, mm): 118x75 *- dioda czerwona diod stanu wskazuje również stan obszaru stacji ZAZ. Klawiatura ATS1155 to rozwiązanie dla obszarów gdzie ryzyko aktów wandalizmu jest szczególnie wysokie. Metalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne klawiatura i część elektroniczna zawierająca całą inteligencję urządzenia ZAZ montowane są osobno. Osobno można podłączyć również diody sygnalizujące stan systemu. Zestaw zawiera klawiaturę, płytkę PCB urządzenia oraz przewody połączeniowe. Adres oraz terminator magistrali ustawiane są przełącznikiem DIP ATS1151/56 3 diody stanu systemu 1 dioda stanu obszaru* Wbudowany czytnik kart magnetycznych ACT600 Sabotaż oderwania i otwarcia obudowy Obudowa metalowa Możliwość instalacji na zewnątrz Wymiary (DxWxG, mm) ATS1151: 96x67x28 Wymiary (DxWxG, mm) ATS1156: 96x96x40 *- dioda czerwona diod stanu wskazuje również stan obszaru stacji ZAZ. Konstrukcja obudowy sprawdzona w systemach kontroli dostępu Aritech serii ACC. Konstrukcja i możliwość zastosowania elementu grzejnego w ATS1156 umożliwi instalację urządzenia na zewnątrz nawet przy niskich temperaturach ATS1190/92 2 diody stanu systemu (programowalne) Czytnik konfigurowany kartą lub wewnętrznym menu Sabotaż optyczny oderwania Możliwość instalacji na zewnątrz Obudowa wandaloodporna Interfejs RS485 lub Wiegand wykrywany automatycznie Wymiary (DxWxG, mm) ATS1190: 36x110x20 Wymiary (DxWxG, mm) ATS1192: 42x150x16 Ze względu na właściwości i cenę bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla małych i średnich aplikacji. Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne ze względu wypełnienie obudowy elastycznym wodoodpornym tworzywem. Współpracuje z: Kartami serii ATS147x Programatorem ATS1621 Dodatkowymi akcesoriami Czytnika ATS1190 są wymienne pokrywy obudowy ATS1660 w kolorach białym, czerwonym, szarym, beżowym i czarnym. 13

16 ATS diody stanu czytnika Wejście sabotażowe Interfejs czytnika typu Wiegand lub CD Wyjście zamka przekaźnikowe Wspomaga pracę autonomiczną Wymiary: B+ Interfejs czytników typu Wiegand używany do podłączania do systemu ATS czytników innych producentów lub systemów. Urządzenie wspomaga tryb pracy bez połączenia z centralą alarmową. Do takiego trybu należy urządzenie przygotować programując do 20 kart użytkowników. Tryb programowania dostępny lokalnie przez ustawienia przełączników DIP Zestawienie najważniejszych parametrów Tabela 1-11 Zestawienie parametrów charakterystycznych stacji ZAZ. Parametr ATS1100 ATS1105 ATS1110 ATS1111 ATS1115 ATS1116 ATS1151 ATS1156 ATS1155 ATS1190 ATS1192 ATS1170 Wyświetlacz 2x16 2x16 2x16 4x16 2x16 4x Diody stanu Diody obszarów * 1* 1* (1) (1) - Klawisze funkc Czytnik wbud SC SC - MC - SC SC - Interfejs czytnika Tak Tak Terminacja mag. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak - - Tak Praca autonom Tak Tak Tak Wyjście OC Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wejście RTE Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak *- dioda czerwona diod stanu wskazuje również stan obszaru stacji ZAZ. SC SmartCard czytnik kart smart ATS MC MagneticCart czytnik kart magnetycznych ACT600 Tabela 1-12 Najważniejsze parametry techniczne. Parametr ATS1100 ATS1105 ATS1110 ATS1111 ATS1115 ATS1116 ATS1151 ATS1156 ATS1155 ATS1190 ATS1192 ATS Pobór prądu max Pobór prądu typ Napiecie zas. 10,5 13,8 V DC Napiecie zas. min 7,19 7,25 7,4 7,35 9,6 7,99 Obc. wyjścia OC 50mA (12VDC) 1A* Obudowa IP IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP54 IP54 - Temp. max. st.c 50st 50st 70st 50st 66st 50st. Temp. min. st.c 0st 0st -25st 0st -35st 0st Wilgotność 95% 95% 93% 95% 93% 95% *- obciążalność styków przekaźnika

17 1.3 Moduły Rozszerzeń MZD Moduły rozszerzeń MZD są urządzeniami magistrali danych centrali alarmowej i przeznaczone są do rozszerzania funkcjonalności systemu. Głównymi zadaniami MZD jest łączenie odległych linii dozorowych, zapewnienie lokalnego źródła zasilania oraz wyjść systemowych. W ideę MZD wpisują się również rozszerzenia kontroli dostępu zwiększające funkcjonalność systemu w tej sferze jego działania ATS1201 MZD linii dozorowych 8 linii dozorowych na płycie 32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu 8 wyjść typu OC 16 wyjść przy maksymalnym rozszerzeniu. Wyjście sygnalizatora, monitorowane, wysokoprądowe Zintegrowany zasilacz impulsowy 2,2A Podtrzymanie bateryjne Obudowa typu M ATS1641 Płyta główna A Podstawowy typ urządzenia MZD zapewniający obsługę wyniesionego obszaru systemu ATS. Pełną obsługę wydzielonego fragmentu instalacji realizuje się dzięki zintegrowanemu zasilaczowi (2A) z potrzymaniem akumulatorowym oraz obudowie z dużą ilością miejsca na dodatkowe rozszerzenia oraz możliwości wysterowania sygnalizatora. Poza tym jest to urządzenie, dzięki któremu można wykorzystać pełną przestrzeń adresową linii alarmowych systemu. Konfigurację urządzenia realizujemy przez odpowiednie ustawienie przełączników DIP. Tabela 1-13 Moduły rozszerzeń współpracujące z MZD ATS1201 Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Wejścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS1202 Rozszerzenie 8 linii dozorowych 3 B Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 2 B ATS wyjść przekaźnikowych 2 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 1 B+ Tabela 1-14 Miejsce w obudowie MZD ATS1201 Obudowa typu M ATS1641 Bateria Pojemność Wolne gniazda obudowy BS127N 7,2Ah 8xB lub 4xBB lub 4xB+ 2xBS127N 14,4Ah 8xB lub 4xBB lub 4xB+ BS131N 18Ah 4xB lub 2xBB lub 2xB+ 15

18 ATS1203 MZD linii dozorowych 8 linii dozorowych na płycie 32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu 8 wyjść typu OC 32 wyjścia przy maksymalnym rozszerzeniu. Wyjście sygnalizatora, monitorowane, wysokoprądowe Zintegrowany zasilacz impulsowy 3A Podtrzymanie bateryjne Obudowa typu M ATS1641 Nowe zaawansowane urządzenie MZD zapewniające obsługę wyniesionego obszaru systemu ATS. Pełną obsługę wydzielonego fragmentu instalacji realizuje się dzięki zintegrowanemu zasilaczowi o jeszcze większej wydajności (3A) z potrzymaniem akumulatorowym oraz obudowie z dużą ilością miejsca na dodatkowe rozszerzenia oraz możliwości wysterowania sygnalizatora. Poza tym jest to urządzenie, dzięki któremu można wykorzystać pełną przestrzeń adresową linii alarmowych oraz wyjść systemu. W odróżnieniu od ATS1201 wszystkie ustawienia konfiguracyjne tego urządzenia realizuje się programowo z menu urządzeń wyniesionych centrali lub programu TITAN. Tabela 1-15 Moduły rozszerzeń współpracujące z MZD ATS1203 Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Wejścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS1202 Rozszerzenie 8 linii dozorowych 3 B Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 2 B ATS wyjść przekaźnikowych 4 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 2 B+ Z uwagi na to, że ATS1203 jest dostarczane z w takiej samej obudowie, co ATS1201 oraz oba moduły mają takie same wymiary płytek drukowanych parametry dotyczące konfiguracji akumulatorów oraz miejsca na dodatkowe rozszerzenia w obudowie ATS1203 odpowiadają parametrom ATS1201 zamieszczonym w tabeli Tabela ATS1210/11/20 MZD linii dozorowych 8 linii na płycie 4 linie na płycie ATS wyjść OC 16 wyjść przy maksymalnym rozszerzeniu (brak miejsca w obudowie) Zasilanie 12V DC ATS1210 Obudowa metalowa ATS1643 ATS1211/20 Obudowa plastikowa ATS1644 Wymiary: B+ Moduł zasilany jest napięciem stałym z magistrali lub zewnętrznego źródła zasilania szczegóły dotyczące planowania zasilania znajdują się w rozdziale 2. W obudowach dostarczanych z tymi urządzeniami nie ma miejsca na dodatkowe rozszerzenia. Dlatego możliwość stosowania rozszerzeń wyjść należy rozpatrywać w kategoriach wymiany obudowy. 16

19 Tabela 1-16 Moduły rozszerzeń współpracujące z MZD ATS1210/11/20 Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 2 B ATS wyjść przekaźnikowych 4 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 2 B ATS1230 MZD urządzeń bezprzewodowych kanały/urządzenia bezprzewodowe ustawiane programowo Funkcja uczenia się urządzeń Częstotliwość 433MHz Zasilanie 12V DC Brak terminatora magistrali Wymiary (DxWxG, mm): Obudowa: plastikowa Urządzenie nadaje się wszędzie tam gdzie poprowadzenie jakichkolwiek przewodów nie jest możliwe. Szeroki asortyment urządzeń bezprzewodowych nadajników zebranych w tabeli poniżej pokazuje, że rozwiązanie to może zrealizować wszelkie zadania ochrony. Jedynym utrudnienie jest brak terminatora magistrali. Oznacza to, że maksymalny dystans dzielący moduł ATS1230 od centrali to 300m. Dla większych odległości należy zastosować dodatkowy rezystor terminujący. Szczegółowe omówienie problematyki magistrali danych znajduje się w punkcie 3.1. Tabela 1-17 Lista nadajników pracujących z MZD ATS1230. Produkt Opis Zasięg m RF320I4 Bezprzewodowa czujka magnetyczna (lub nadajnik do 300 czujnika przewodowego typu NO/NC), sabotaż RF352I4 Pilot, 2 przyciski 150 RF354I4 Pilot, 4 przyciski 150 RF356I4 Bezprzewodowy przycisk napadowy w postaci zegarka 150 na pasku (na nadgarstek) RF360I4 Bezprzewodowy przycisk napadowy, kroploszczelny, 300 uchwyt do paska lub zawiesie na szyję RF425I4 Bezprzewodowa czujka PIR, EV425, 9/16m, 9 kurtyn, 300 sabotaż na otwarcie i oderwanie RF425I4PI Bezprzewodowa czujka PIR, EV425, 9/16m, 9 kurtyn, 300 wersja PI, sabotaż na otwarcie i oderwanie RF572NSTI4 Bezprzewodowa optyczno-termiczna czujka dymu, 300 sabotaż RF620I4 Bezprzewodowa czujka inercyjna, z czujką 300 magnetyczną, sabotaż, biała RF620I4B Bezprzewodowa czujka inercyjna, z czujką 300 magnetyczną, sabotaż, brązowa RF903I4 Bezprzewodowa czujka stłuczenia szyby, akustyczna, 300 natynkowa, sabotaż RF900I4 Zestaw diagnostyczny do testowania czujek radiowych

20 ATS1290 MZD urządzeń adresowalnych. 32 urządzenia adresowalne Point ID 32 wyjścia systemowe Funkcja uczenia się urządzeń magistrali PID Zasilanie 12V DC To nowe urządzenie w systemie Advisor MASTER umożliwia zastosowanie interfejsu lokalnej magistrali komunikacyjnej modułu MZD do łączenia czujników do systemu alarmowego. Do komunikacji z urządzeniami adresowalnymi wykorzystywany jest interfejs Point ID o otwartej architekturze. Szczegóły planowania magistrali, zalecanych przewodów itd. znajduje się w rozdziale Razem z modułem MZD oferowany jest zestaw urządzeń współpracujących z interfejsem Point ID zgromadzonych w tabeli poniżej. Urządzenie programuje się przez menu urządzeń wyniesionych. Przełącznik DIP służy jedynie do podania adresu MZD oraz włączenie terminatora magistrali systemowej. Zastosowanie technologii czujników adresowalnych obniża znacznie koszty okablowania systemu poprzez jego uproszczenie, skrócenie czasu potrzebnego do instalacji, ilości materiałów itd. Tabela 1-18 Lista dostępnych urządzeń Point ID Produkt Opis Wejścia Wyjścia SI-AD Uniwersalny moduł pojedynczego wejścia Point ID 1 0 AD011 Uniwersalny moduł Point ID, 1I/1OC 1 1 AD044 Uniwersalny moduł Point ID, 4I/4O, wyjścia 4(+4) 4 przekaźnikowe, monitorowane, zewnętrzne zasilanie AD111 Moduł Point ID, 1I/1OC do zamontowania 1 1 wewnątrz czujników AP750-AD Czujnik PIR, zasięg: 7 kurtyn, 15,2m; 1 1 EV435-AD Czujka PIR, 9/16m, 9 kurtyn, interfejs Point ID 1 1 EV435AM-AD Czujka PIR, 9/15m, 7 kurtyn, antymasking, interfejs Point ID ATS1250 MZD kontroli dostępu 4 drzwi 18 4 przejścia obustronne 4 wejścia bezpośrednie czytników typu Wiegand 16 czytników wyniesionych na magistrali lokalnej 16 linii na płycie MZD 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania zamkami do 48 wyjść dodatkowych Zaawansowane funkcje kontroli dostępu 48 makrodefinicji Pełna kopia lokalna bazy danych użytkowników praca autonomiczna Zintegrowany zasilacz impulsowy 4,5A Podtrzymanie bateryjne Obudowa typu L Wymiary: D Kontroler 4-rech drzwi dostarcza zaawansowanych funkcji kontroli dostępu dla użytkowników systemu Advisor MASTER. Urządzenie przewidziano do pracy w pełni niezależnej od połączenia z jednostką centralną. Autonomiczność kontrolera zapewniona jest dzięki kopii wszelkich ustawień systemu w pamięci lokalnej włączając bazę danych użytkowników i kart. Ponad to sprzęt urządzenia został zaprojektowany do

21 bezpośredniego sterowania zamkami, przyciskami wyjścia (RTE), czytnikami, liniami dozorowymi drzwi, zamków, sabotaży czytników itd. Takie podejście daje absolutną pewność, że przy utrudnionej komunikacji z centralą alarmową przejścia sterowane kontrolerem będą działać bez zarzutu. Komunikacja z jednostką centralną nie jest konieczna do prawidłowego działania przejść, jednakże linie dostępne na płycie MZD dedykowane do realizacji zadań kontroli dostępu mogą być zaprogramowane jako linie dozorowe systemu alarmowego. Dalej czytniki i klawiatury kontroli dostępu MZD ATS1250 mogą korzystać z funkcji sterowania systemem alarmowym. Szczegóły konfiguracji kontroli dostępu z wykorzystaniem urządzeń ATS1250 znajdują się w rozdziale Tabela 1-19 Moduły rozszerzeń współpracujące z MZD ATS1250 Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Pamięć montowana w złącze bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów ATS1830 1Mb zainstalowana fabrycznie - ATS1831 4Mb, IMP 1 - ATS1832 8Mb, IMP - Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 2 B ATS wyjść przekaźnikowych 6 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 3 B+ Tabela 1-20 Miejsce w obudowie MZD ATS1250. Obudowa typu L ATS1642 Bateria Pojemność Wolne gniazda obudowy BS127N 2xBS127N BS131N BS129N 2xBS129N 7,2Ah 14,4Ah 18Ah 26Ah 52Ah 6xB lub 3xBB lub 4xB ATS1260 MZD kontroli dostępu 4 wind. 4 windy 64 piętra windy 4 wejścia bezpośrednie czytników typu Wiegand 16 czytników wyniesionych na magistrali lokalnej 15 lokalnych MZD (256 linii po jednej na piętro w każdej z wind) 16 linii dedykowanych na płycie MZD 4 wyjścia przekaźnikowe (256 wyjść w rozszerzeniach) Zaawansowane funkcje kontroli dostępu 48 makrodefinicji Pełna kopia lokalna bazy danych użytkowników praca autonomiczna Zintegrowany zasilacz impulsowy 4,5A Podtrzymanie bateryjne Obudowa typu L Wymiary: D Kontroler wind został zbudowany na bazie sprzętowej kontrolera 4 drzwi ATS1250. Urządzenie jest dostarczane jako komplet ATS1250+ATS1260UP czyli w formie pakietu oprogramowania i instrukcji dla kontrolera wind oraz ATS1250. Dlatego też dane na temat wykorzystania miejsca w obudowie ATS1260 w niczym nie odbiegają od danych ATS1250 zgromadzonych w tabeli Tabela

22 W odróżnieniu od ATS1250 MZD kontroli wind wymaga zainstalowania dodatkowych lokalnych modułów MZD w celu uzyskania 256 wejść (4 windyx64 piętra) przycisków żądania piętra, oraz 256 wyjść do wizualizacji wyboru pięter dla przycisków żądania pięter. MZD ATS1260 może współpracować z każdym MZD linii dozorowych systemu ATS oraz każdą stacją ZAZ systemu ATS (Tabela 1-10) oraz dzięki ATS1170 oraz funkcją IMP z każdym czytnikiem z interfejsem Wiegand oraz kartami do 48-miu bitów. Procedura projektowania magistrali lokalnej została opisana w punkcie Tabela 1-21 Moduły rozszerzeń współpracujące z MZD ATS1260. Rozszerzenie Opis Ilość Rozmiar Pamięć montowana w złącze bezpośrednio na płycie, tylko jeden z poniższych modułów ATS1830 1Mb zainstalowana fabrycznie - ATS1831 4Mb, IMP 1 - ATS1832 8Mb, IMP - Wyjścia montowane w dostępnych gniazdach obudowy ATS wyjść przekaźnikowych 1 B ATS wyjść przekaźnikowych 16 BB ATS wyjść typu otwarty kolektor 16 B Zestawienie najważniejszych parametrów. Tabela 1-22 Lista urządzeń typu MZD (urządzenia magistrali RS485) Produkt Opis ATS1201 Ekspander 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), zasilacz zintegrowany 2A, obudowa typu M ATS1203 Ekspander 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), zasilacz zintegrowany 3A, obudowa typu M ATS1210 Ekspander 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644) ATS1211 Ekspander 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie metalowej (ATS1643) ATS1220 Ekspander 4 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644) ATS1290 Ekspander 32 czujek adresowalnych ATS1230 Odbiornik do urządzeń radiowych w paśmie 433MHz (do 32 czujek i 16 pilotów) w obudowie plastikowej ATS1250 Kontroler dostępu dla 4 drzwi, zintegrowany zasilacz 4,5A, obudowa typu L ATS1260 Kontroler 4 wind po 64 pięter, w komplecie ATS1250+firmware; wymaga dodatkowych modułów MZD) Tabela 1-23 Zestawienie najważniejszych parametrów MZD linii dozorowych Parametr ATS1201 ATS1203 ATS1210/11 ATS1220 ATS1230 ATS1290 Linie na płycie * 32* Max. ilość linii * 32* Wyjścia na płycie 8 OC 8 OC 8 OC 8 OC - 32* Max. ilość wyjść ** 16** - 32* Sygnalizator Tak Tak Zasilanie 230V AC 230V AC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC Obudowa M M ATS1643 ATS1643 Plastikowa ATS1644 ATS x132x27 Wymiary płytki A A B+ B+ - B+ *- urządzenia odpowiednio adresowalne i bezprzewodowe **-rozszerzenia wyjść możliwe jedynie przy wymianie obudowy 20

23 Tabela 1-24 Zestawienie najważniejszych parametrów MZD kontroli dostępu Parametr ATS1250 ATS1260 Ilość przejść 4 drzwi 4 windy/64 piętra Ilość wejść czytników na płycie 4 4 Ilość czytników max Ilość lokalnych MZD - 15 Linie na płycie Max. ilość linii na płycie Max. ilość linii Wyjścia na płycie 4 Przek.+ 8 OC 4 Przek. + 8 OC Max. ilość wyjść Sygnalizator Tak Tak Zasilanie 230V AC 230V AC Obudowa M M Wymiary płytki A A Tabela 1-25 Najważniejsze parametry techniczne MZD. Parametr ATS1201 ATS1203 ATS1210/11 ATS1220 ATS1230 ATS1290 ATS1250/60 Pobór prądu max Pobór prądu typ Napiecie zas. 230V AC 230V AC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 230V AC Napiecie zas. min ±10% ±10% 10,5V DC 10,5V DC 10,5V DC 10,5V DC ±10% Zasilacz 2A 3A ,5A Obc. wyjścia OC 50mA 50mA 50mA 50mA mA Obc. przekaźników Obc. przek. przejść Temp. max. st.c Temp. min. st.c Obudowa IP IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 Wilgotność 95% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 1.4 Akcesoria Systemowe Moduły wejść i wyjść systemowych. ATS1202 ATS1810 ATS1811 ATS linii dozorowych. Używany do rozszerzania central alarmowych oraz MZD Wymiary: B 4 wyjścia przekaźnikowe. Urządzenie a synchroniczne nie współpracujące z pozostałymi rozszerzeniami wyjść. Funkcjonuje jako moduł konwersji wyjść typu OC na przekaźnikowe. Wymiary: B 8 wyjść przekaźnikowych. Urządzenie synchroniczne umożliwiające łączenie kaskadowe w celu uzyskanie większej ilości wyjść. Wymiary: BB 16 wyjść typu OC. Urządzenie synchroniczne umożliwiające łączenie kaskadowe modułów. Wymiary: B+ 21

24 ATS wyjść typu OC. Urządzenie synchroniczne nie jest możliwe kaskadowe łączenie modułów. Moduł dedykowany do połączenia z zewnętrznymi komunikatorami nie zintegrowanymi z systemem ATS. Wymiary: B Moduły komunikatorów alarmowych. ATS7100 ATS7200 ATS7300 Komunikator ISDN-B Podłączany do central alarmowych przez magistralę MI Wspomaga wszystkie funkcje raportowania systemu ATS Używa standardowych protokołów (SIA, CID, etc.) Udostępnia wszelkie konfiguracje sieci ISDN Umożliwia połączenie zdalne z programem TITAN W razie konieczności raportowania przejmuje kontrolę nad łączem ISDN Wymiary: A Moduł głosowy. Podłączany do central alarmowych przez magistralę MI Wspomaga raportowanie głosowe we wszystkich kanałach komunikacji. Łączny czas komunikatów 35sek. 8 wiadomości głosowych (wraz z powitaniem) Elastyczne mapowanie zdarzeń do wiadomości głosowych W centrali można zainstalować do 2 takich modułów. Wymiary: B+ Komunikator GSM Podłączany do central alarmowych przez magistralę MI Wspomaga wszystkie funkcje raportowania systemu ATS Używa standardowych protokołów (SIA, CID, etc.) Posiada unikalną funkcję adaptacji do opóźnienia sieci Monitorowanie obecności sygnału sieci Antena zewnętrzna Zintegrowany moduł telefonu GSM Wymiar: B Moduły komunikacji z komputerem i drukarką. ATS1801 ATS1802 Interfejs komputera i drukarki Urządzenie posiada dwa porty RS232 po jednym dla drukarki i komputera. Port drukarki jest jednokierunkowy, służy do wysyłania zdarzeń do drukarki szeregowej oraz do integracji systemu ATS z systemami telewizji przemysłowej CCTV wykorzystującymi rejestratory cyfrowe DVMRe. Port komputera służy do połączenia bezpośredniego, bądź zdalnego, z komputerem PC bez ograniczeń czasowych, o dużej prędkości transmisji danych (4800bps) Moduł montowany w złączu centrali i nie używa gniazd obudowy. Wymiary: B+ Interfejs drukarki Urządzenie posiada jeden port RS232 dla drukarki. Port drukarki jest jednokierunkowy, służy do wysyłania zdarzeń do drukarki szeregowej oraz do integracji systemu ATS z systemami telewizji przemysłowej CCTV wykorzystującymi rejestratory cyfrowe DVMRe. Moduł montowany w złączu centrali i nie używa gniazd obudowy. Wymiary: B+ 22

25 Akcesoria magistrali RS485 ATS1740 ATS1741 ATS1742 ATS1743 Wzmacniacz/Izolator magistrali. Zapewnia wzmocnienie sygnału magistrali RS485 oraz izolację galwaniczną gałęzi magistrali do 1,5kV. Służy do zwiększania zasięgu oraz realizacji skomplikowanych sieci magistrali RS485. Wymiary: B Dwukierunkowy konwerter RS485 RS232. Urządzenie służy do konwersji sygnału magistrali dla komunikacji modemowej oraz do łączenia central w sieć. Wymiary: B+ Interfejs pętli. Umożliwia realizację pętli RS485. Wymiary: BB Konwerter światłowodowy. Umożliwia konwersję RS485 na sygnał optyczny i zastosowanie światłowodów do realizacji magistrali danych. Wymiary: B Parametry: Długość fali: 820nm Światłowód: 62,5/125um wielomodowy Konwerter: LED Budżet optyczny: 15dB ARW: brak Moduły pamięci. System ATS posiada trzy moduły pamięci: ATS1830 ATS1831 ATS1832 Moduł pamięci 1Mb Moduł pamięci 4Mb Moduł pamięci 8Mb Szczegóły ich funkcjonalności i wyboru odpowiedniego modułu opisano w sekcji poświęconej konfiguracji central alarmowych Obudowy Wonder-Box systemu ATS Obudowy systemu ATS są posiadają standardowy rozstaw punktów montażowych, co sprawia, że są uniwersalne i mogą być użyte z każdym rozszerzeniem. Rozszerzenia posiadają standardowe wielkości płytek drukowanych. Dzięki temu dokładnie pasują do gniazd w obudowach, które mogą być elastycznie wykorzystane do budowania systemu. Dokładne informacje na temat obudów, rozplanowania wolnego miejsca, itd. znajduje się w dodatkach na końcu dokumentu Pozostałe akcesoria ATS1340 ATS1621 ATS1630 ATS1631 ATS1632 Skrzynka połączeniowa dla drzwi. Posiada zaciski połączeniowe dla: czytnika, przycisku wyjścia, zamka, zewnętrznego źródła zasilania, magistrali danych. Jest wyposażona w przekaźniki do sterowania zamkiem Programator kart smart Przewód połączenia serwisowego RS232 Przewód połączeniowy ekspanderów ATS18xx i ATS1202 Przewód połączenia bezpośredniego ATS1801 RS232 23

26 1.5 Program TITAN ATS Narzędzie Programowania System TITAN zapewnia prosty interfejs, zgodny z systemem Windows, który ułatwia programowanie wszystkich opcji centrali Advisor MASTER Wysyłanie/Pobieranie Danych Komputer PC z działającym systemem TITAN może być połączony z centralą zdalnie (za pośrednictwem wbudowanego komunikatora telefonicznego PSTN) albo lokalnie (za pośrednictwem łącza w standardzie RS232). Połączenie RS232 może być czasowe (60 min) jeśli używany jest wbudowany port RS232 lub stałe, jeśli używany jest opcjonalny interfejs komputera i drukarki ATS1801. System TITAN wykorzystywany w jednym z trybów może pobierać i wysyłać całą bazę danych naraz albo jedno ustawienie po drugim. System TITAN może tworzyć kopie zapasowe i archiwizować dane z 9999 niezależnych systemów w jednym komputerze PC. Każdy system może się składać z 1024 central korzystających z tej samej bazy danych użytkowników Raporty Wydajna funkcja drukowania raportów pozwala tworzyć szczegółowe arkusze programowania dla wszystkich informacji systemowych zawartych w bazie danych TITAN. Ta funkcja zapewnia pomoc w szybkim usuwaniu usterek, a także podczas rozbudowy systemu, programowania i administracji systemem. Zapewnia ona także możliwość uzyskiwania dużej liczby dostosowywanych raportów historii. Raporty mogą dotyczyć dowolnej kombinacji zakresów daty/godziny, manipulatorów, użytkowników lub innych parametrów; w ten sposób można tworzyć bardzo skomplikowane zapytania. Programowanie kart ATS SmartCard Dzięki systemowi TITAN połączonemu z opcjonalnym programatorem kart użytkownicy mogą programować karty na miejscu Zdalna diagnostyka Wszystkie centrale ATS mogą być poddawane sesjom diagnostycznym na żądanie systemu TITAN, do którego wysyłane są wyniki. Parametry sprawdzane przez program diagnostyczny są zgodne z normą EN50131 i obejmują pomiary wartości analogowych, takich jak rezystancja wejściowa pętli oraz napięcie i prąd zasilania wszystkich stacji ZAZ i modułów MZD podłączonych do magistrali danych Mapy graficzne Graficzne mapy alarmów (plany pięter lub rysunki) mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby dostarczać szczegółowych informacji na temat dowolnej linii w systemie. W razie aktywacji danej linii jest on wyświetlany na mapie graficznej, co pozwala operatorowi dokonać ręcznej obsługi alarmu bezpośrednio na mapie. Aby ułatwić korzystanie z systemu TITAN, zastosowano operacje Wskaż i Kliknij z użyciem podręcznych menu. Wszystkie zdarzenia alarmowe mogą być obsługiwane z poziomu map, a nie tylko za pomocą okna Alarm. Kilku operatorów może korzystać z tego samego systemu TITAN; każdy z nich ma określone prawa dostępu i podlega określonym ograniczeniom Rejestrowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym 24 Rejestr zdarzeń działający w czasie rzeczywistym zawiera wszystkie zaistniałe zdarzenia, wraz z oznaczeniem godziny i daty oraz opisem zdarzenia. Informacje te są później

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1 CASI RUSCO System Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.1 www.gesecurity.pl Copyright 2005 GE Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. GE Security udziela prawa do kopiowania i powielania tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów 2010 SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Inteligentne systemy alarmowe Twoje życie stanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500 Review only System alarmowy CS875-575-275-175 Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. www.aritech.com Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń. GameOver. K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0

S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń. GameOver. K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0 S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń GameOver K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0 Wybierając Inim wybierasz gwarantowane bezpieczeństwo. Naszą misją jest ochrona i bezpieczeństwo. Nasze opatentowane, przyjazne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Profesjonalna ochrona każdego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów. SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów. SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie

ROPAM ELEKTRONIK cennik detaliczny aktualizacja: 2014-04-01. =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!= na zamówienie SPIS TREŚCI centrale alarmowe z komunikacją GSM system bezprzewodowy Aero terminale GSM, moduły GSM modemy GSM stacje monitorowania centrale alarmowe - proste aplikacje panele dotykowe system NeoGSM, NEO

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo