Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń"

Transkrypt

1 Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, HR Strzelce Grupa IHAR O/Kończewice. W doświadczeniach tych badano odmian: populacyjnych, w tym z CCA i. Przeprowadzono też jedno doświadczenie w ZDOO Głodowo z odmianami o mniejszych wymaganiach glebowych. Badano w nim odmian: populacyjnych i mieszańcowych. W Krajowym Rejestrze znajdują się odmiany rzepaku ozimego. Doświadczenia wykonano prawidłowo. Po zimie kontynuowano jedynie doświadczenie w SDOO Chrząstowo, pozostałe z powodu całkowitego wymarznięcia zakończono. Doświadczenia prowadzono jako jednoczynnikowe, czteropowtórzeniowe. Wyniki doświadczeń Cechą decydującą dla odmian była w tym roku zimotrwałość. Przed wynikami plonowania zamieszczono zimotrwałość odmian wyrażoną % martwych roślin oszacowaną tygodnie po ruszeniu wegetacji w poszczególnych doświadczeniach oraz średnią dla województwa kujawsko pomorskiego i kraju. Najlepiej z odmian populacyjnych przezimowały: Adriana, NK Morse i Arot, z mieszańcowych: Abakus i Xenon. W roku 0 średni plon wyniósł. dt/ha. Z odmian badanych trzy lata wyróżniła się wysokimi plonami populacyjna Adriana, Bogart, Monolit i mieszańcowa. Z odmian badanych dwa lata bardzo dobrze plonowały odmiany: NK Morse i Arot oraz mieszańcowa Xenon.

2 Tabela Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. 0 0 Odmiana Casoar* Adriana Bellevue Bogart Monolit* * Arot ES Alegria Gloria NK Diamond NK Morse Sherlock* Andie ES Beata * Starter Tactic Vision** Vectra* NK Petrol Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia US PL PL PL Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej pełnomocnika w Polsce Monsanto Technology LLC Monsanto Polska ul. Domaniewska 0 Warszawa Nickerson International Research SNC Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 0 Komorniki Bayer CropScience Raps GmbH Streichmühler Str. Grundhof Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 0 0 Strzelce Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 0 0 Strzelce Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH Lantmännen SW Seed ul. Terenowa g Wrocław Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke KG SaatenUnion Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Euralis Semences Euralis Saaten Oddział w Polsce ul. Wiece 0 Poznań Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa KWS Saat AG ul. Chlebowa / 00 Poznań Dieckmann GmbH & Co. KG Dieckmann Seeds Polska ul. Mikołaja Reja Świecie Euralis Semences Euralis Saaten Oddział w Polsce ul. Wiece 0 Poznań Nickerson International Research SNC Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 0 Komorniki Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 0 0 Strzelce Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH Lantmännen SW Seed ul. Terenowa g Wrocław Bayer CropScience Raps GmbH Streichmühler Str. Grundhof Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa

3 c.d. tabeli 0 Rohan * Abakus ES Mercure* NK Technic* Poznaniak * DK Example* ES Domino* Gladius* Primus* SY Kolumb Xenon DK Exfile* DK Exquisite* Dobrava* ES Kamillo* Inspiration* Rumba* SY Cassidy Turan* PL US Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke KG SaatenUnion Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke KG SaatenUnion Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke KG SaatenUnion Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Euralis Semences Euralis Saaten Oddział w Polsce ul. Wiece 0 Poznań Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR ul. Główna 0 0 Strzelce Nickerson International Research SNC Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 0 Komorniki Monsanto Technology LLC Monsanto Polska ul. Domaniewska 0 Warszawa Euralis Semences Euralis Saaten Oddział w Polsce ul. Wiece 0 Poznań Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Deutsche Saatveredelung AG DSV Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa Norddeutsche Pflanzenzucht HansGeorg Lembke KG SaatenUnion Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Deutsche Saatveredelung AG DSV Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Deutsche Saatveredelung AG DSV Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Nickerson International Research SNC Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 0 Komorniki Euralis Semences Euralis Saaten Oddział w Polsce ul. Wiece 0 Poznań Deutsche Saatveredelung AG DSV Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Deutsche Saatveredelung AG DSV Polska ul. Straszewska 0 Wągrowiec Syngenta Seeds ul. Powązkowska C 0 Warszawa KWS Saat AG ul. Chlebowa / 00 Poznań * odmiany badane w ZDOO Głodowo ** odmiana z CCA włączona do badań na podstawie pozytywnych wyników w doświadczeniach rozpoznawczych

4 Tabela Rzepak ozimy. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 0 Miejscowość Chrząstowo Powiat Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby ph gleby w KCl nakielski III a. Przedplon Data siewu (dzień, mc, rok) jęczmień ozimy.0.0 Obsada nasion * (szt/m ) 00 Data zbioru N (dzień, mc, rok) Nawożenie mineralne (kg/ha).0.0 P O (kg/ha) K O (kg/ha) S Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi (kg/ha) (dawka/ha) Środki ochrony roślin Insol l Insol, l Zaprawa nasienna Herbicyd Insektycyd Fungicyd Inne zabiegi (nazwa) (nazwa, dawka/ha) (nazwa, dawka/ha) (nazwa, dawka/ha) (nazwa, dawka/ha) Brasikol C 0 FS + Funaben T FS Butisan Star SC l Targa Super 0 EC, l Karate Zeon 00 CS 0, l Mavrik EW 0, l Proteus 0 OD 0, l Mospilan 0 SP 0, kg Mavrik EW 0, l SumiAlpha 00 EC 0, l Karate Zeon 00 CS 0, l Mospilan 0 SP 0, kg Caramba 0 SL l Nu Film EC 0, l Reglone 00 SL l * zróżnicowana: odmiany 0 szt./m, 0 szt./m, w przypadku przewidywanych gorszych warunków wilgotnościowych w okresie siewu, można zwiększyć obsadę o 0% na m

5 Tabela Rzepak ozimy. Zimotrwałość odmian w miejscowościach. Rok zbioru: 0 Procent martwych roślin Lp. Odmiana Chrząstowo Głębokie Kończewice Głodowo województwo kujawskopomorskie kraj wzorzec Casoar Adriana Bellevue Bogart Monolit Arot ES Alegria Gloria NK Diamond NK Morse Sherlock Vision Andie ES Beata Starter Tactic Vectra NK Petrol Rohan Abakus ES Mercure NK Technic Poznaniak DK Example ES Domino Gladius Primus SY Kolumb Xenon DK Exfile DK Exquisite Dobrava ES Kamillo Inspiration Rumba SY Cassidy Turan wzorzec wszystkie badane odmiany odmiana nie badana w SDOO Chrząstowo

6 Tabela Rzepak ozimy. Plon nasion (% wzorca). Lata zbioru: 0, 0, 00 Lp. Odmiana wzorzec, dt/ha Casoar Adriana Bellevue Bogart Monolit Arot ES Alegria Gloria NK Diamond NK Morse Sherlock Vision Andie ES Beata Starter Tactic Vectra NK Petrol Rohan Abakus ES Mercure NK Technic Poznaniak DK Example ES Domino Gladius Primus SY Kolumb Xenon DK Exfile DK Exquisite Dobrava ES Kamillo Inspiration Rumba SY Cassidy Turan Liczba doświadczeń wzorzec wszystkie badane odmiany; 0 plon nasion z SDOO Chrząstowo * zawartość tłuszczu i glukozynolanów za lata 000 i % martwych roślin za rok 0 (wg COBORU) odmiana populacyjna wymarzła w %, mieszańcowa nie była badana w SDOO Chrząstowo Zawartość w nasionach * tłuszczu (% s.m.) glukozynolanów (µm/g) Procent martwych roślin po zimie*

7 Tabela Rzepak ozimy. Ważniejsze cechy rolniczo użytkowe odmian Lata zbioru: 0, 000 Choroby Lp Odmiana Casoar Adriana Bellevue Bogart Monolit Arot ES Alegria Gloria NK Diamond NK Morse Sherlock Vision Andie ES Beata Starter Tactic Vectra NK Petrol Rohan Abakus ES Mercure NK Technic Poznaniak DK Example ES Domino Gladius Primus SY Kolumb Xenon DK Exfile DK Exquisite Dobrava ES Kamillo Inspiration Rumba SY Cassidy Turan Liczba lat badań wzorzec Wysokość roślin (cm) Wyleganie (%) Sucha zgnilizna kapustnych (% porażonych roślin) (odchylenia od wzorca). Choroby podstawy łodyg Czerń krzyżowych o (skala ) Liczba doświadczeń wzorzec wszystkie badane odmiany; 0 wyniki z SDOO Chrząstowo odmiana populacyjna wymarzła w %, mieszańcowa nie była badana w SDOO Chrząstowo Zgnilizna twardzikowa

8 Rzepak ozimy odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawskopomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym z udziałem odmian ze Wspólnotowego Katalogu zlokalizowane w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach badano odmian w warunkach polowych identycznych jak w doświadczeniach PDOiR. Wzorcami wyznaczonymi przez COBORU dla odmian z CCA były:,, i. Doświadczenia prowadzono jako jednoczynnikowe. Po zimie z powodu całkowitego wymarznięcia zakończono doświadczenie w ZDOO Głębokie, w SDOO Chrząstowo wymarzanie odmian było zróżnicowane i doświadczenie kontynuowano. Wyniki przedstawiono w opracowaniu. Tabela Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Odmiana Rok włączenia do CCA (Kraje, w których odmiana jest zarejestrowana) Jednostka zgłaszająca 0 0 Acrobat Brazzil Buzz Cantate Codiferd Codisur Color DK Casper Fidji Galileo Kapti CS Medaille NK Nemax Recordie Totem CS Albatros DK Excellium DK Expower Hybrirock PRW PRW PRW PRW PT0 PT00 CL Traviata Troubadour Tuareg 00( IT) 00(,) 0( GB) 0( IT) 0( SK) 00(IT) 00( ) 00(DK) 00() 00() 00() 0(GR) 00(DK,CZ,LU) 0(IT) 00() 00() 00() 00(DK,GB,) 00() 00() 00(DK) 00(DK) 00(CZ) 0(DK) 0(GB) 00() 00(DK) 00() ECS Sarl RAGT Semences ECS Sarl ECS Sarl ECS Sarl Monsanto Polska ESC Sarl SW Seed Caussade Nasiona Polska Syngenta Seeds Dieckmann Caussade Nasiona Polska Limagrain Monsanto Polska Monsanto Polska Pioneer Hi Bred Sales Division Pioneer Hi Bred Sales Division Pioneer Hi Bred Sales Division Pioneer Hi Bred Sales Division Pioneer Hi Bred Sales Division Pioneer Hi Bred Sales Division RAGT Semences

9 Tabela Rzepak ozimy. Zimotrwałość odmian w miejscowościach. Rok zbioru: 0 Procent martwych roślin Lp. Odmiana Chrząstowo Głębokie średnia wzorzec 0 Brazzil Galileo Color Acrobat Buzz Cantate Codifert Codisur DK Casper Fidji Kapti CS Medaille NK Nemax Recordie Totem CS PRW PRW PRW Traviata Albatros DK Excellium DK Expower Hybrirock PRW PT 0 PT 00 CL Tuareg Troubadour wzorzec wszystkie badane odmiany

10 Tabela Rzepak ozimy. Plon nasion (% wzorca) Lata zbioru: 0, 0 Lp. Odmiana Brazzil Galileo Color Acrobat Buzz Cantate Codifert Codisur DK Casper Fidji Kapti CS Medaille NK Nemax Recordie Totem CS PRW PRW PRW Traviata Albatros DK Excellium DK Expower Hybrirock PRW PT 0 PT 00 CL Tuareg Troubadour wzorzec, dt/ ha Liczba doświadczeń wzorzec wszystkie badane odmiany 0 plon nasion z SDOO Chrząstowo 0 średnia z punktów doświadczalnych: Głębokie, Kończewice odmiana wymarzła całkowicie

11 Tabela Rzepak ozimy. Ważniejsze cechy rolniczoużytkowe odmian Lata zbioru: 0, 0 Wysokość Wyleganie Lp. Odmiana roślin Zgnilizna cm % twardzikowa Choroby Sucha zgnilizna kapustnych % porażonych roślin (odchylenia od wzorca). Choroby podstawy łodygi Czerń krzyżowych skala Brazzil Galileo Color Acrobat Buzz Cantate Codifert Codisur DK Casper Fidji Kapti CS Medaille NK Nemax Recordie Totem CS wzorzec PRW PRW PRW Traviata Albatros DK Excellium DK Expower Hybrirock PRW PT 0 PT 00 CL Tuareg Troubadour Liczba doświadczeń wzorzec wszystkie badane odmiany 0 wyniki z SDOO Chrząstowo 0 średnia z punktów doświadczalnych: Głębokie, Kończewice odmiana wymarzła całkowicie

Katalog agrotechniczny

Katalog agrotechniczny Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA RZEPAK Spis treści RZEPAK Tabela odmian..................................... 4 Vision......................................... 6 Lohana........................................

Bardziej szczegółowo

Katalog nasienny 2015

Katalog nasienny 2015 Katalog nasienny 2015 Doradcy terenowi., spis tresci tel. 600 918 825 tel. 606 907 526 tel. 696 739 382 tel. 668 397 859 tel. 692 874 450 tel. 606 907 525 tel. 602 469 442 tel. 602 468 406 tel. 600 009

Bardziej szczegółowo

Wszystkie zarejestrowane w COBORU, a jest

Wszystkie zarejestrowane w COBORU, a jest Orka Nr 07-08/2013 (101) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 W interesie wszystkich Ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r powinna regulować wszelkie kwestie związane

Bardziej szczegółowo

COBORU 65/2013 n.350

COBORU 65/2013 n.350 COBORU 65/2013 n.350 WSTĘP Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych (PDOiR) obejmują zakończone cykle badań z gatunkami traw pastewnych: życica trwała, kostrzewa łąkowa i kostrzewa czerwona,

Bardziej szczegółowo

Katalog nasienny. wiosna-jesień 2015. Nasze marki: Hodowle partnerskie:

Katalog nasienny. wiosna-jesień 2015. Nasze marki: Hodowle partnerskie: Katalog nasienny wiosna-jesień 2015 Nasze marki: Hodowle partnerskie: Materiał siewny to podstawa! Materiał siewny z Rolimpex SA to pełen sukces! Tylko Dobrego Rolnika nie stać na sianie,,swoimi nasionami.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 Spis treści WSTĘP 5 SKUP ZBÓŻ DAJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI 6 POLITYKA JAKOŚCI HAGE POLSKA 7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 8 PARAMETRY SKUPOWE ZBÓŻ HAGE 11 RZEPAK

Bardziej szczegółowo

Słomiany zapał do nawożenia?

Słomiany zapał do nawożenia? A Ty jak zaczynasz dzień? www.wrp.pl Siatka do pras rolujących QQNr 07-08/2015 (121) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Słomiany zapał do nawożenia? Nawożenie gleb słomą nie

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 Biathlon 4D Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach 1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego 2. Skuteczne działanie w szerokim

Bardziej szczegółowo

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl INFORMATOR 2/2012 www.syngenta.pl Sezon w pełni Jesteśmy obecnie w pełni wiosennych prac polowych. Tegoroczne, ostre mrozy nie oszczędziły ozimin. Z przeprowadzonych w marcu (przez rzeczoznawców wojewódzkich)

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Zatwierdzona na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wartość mierzona złotem

Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Edycja 214 Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia 2 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI ŁUBIN WĄSKOLISTNY Dr Stanisław Stawiński Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR Oddział Przebędowo ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI Łubin wąskolistny i żółty stanowią dwa

Bardziej szczegółowo

Szkopuł tkwi w fakcie,

Szkopuł tkwi w fakcie, Chłodne dachy a mikroklimat wnętrz, czytaj str. 21 wr-067/08 Nr 07/2009 (59) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Obco brzmiące nazwy gospodarstw rolnych w naszym kraju nie dziwią

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH PORADNIK AGRO WIOSNA 2013 SPIS TREŚCI ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 4 SKUP ZBÓ SKUP ZBÓ DAJEMY NOWE MO LIWOÂCI 6 MATERIA SIEWNY ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY 8 KUKURYDZA ES FIREBALL 9 KUKURYDZA ES

Bardziej szczegółowo

www.atr-agrohandel.pl

www.atr-agrohandel.pl O firmie O firmie ATR Agrohandel Sp. z o.o. działa od ponad 18 lat w branży rolnej i świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie w : Doradztwie Handlu Logistyce Obrocie płodów rolnych Wyróżnikiem firmy

Bardziej szczegółowo

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola INFORMATOR GRUPY OSADKOWSKI NR 2/2013 3 Spis treści Aktualności Spotkania z Grupą Osadkowski..................................................

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

dr Lidia Grabowska prof. IWNiRZ dr hab. Krzysztof Heller

dr Lidia Grabowska prof. IWNiRZ dr hab. Krzysztof Heller Materiały szkoleniowe nt. Uprawa lnu i konopi w ekologicznych gospodarstwach agroturystycznych dr Lidia Grabowska prof. IWNiRZ dr hab. Krzysztof Heller w ramach projektu Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X EWOLUCJA KONCEPCJI WYKORZYSTANIA ZBÓŻ W GOSPODARCE I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA... 5

Spis treści ISSN 1231-918 X EWOLUCJA KONCEPCJI WYKORZYSTANIA ZBÓŻ W GOSPODARCE I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA... 5 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 4 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści EWOLUCJA KONCEPCJI WYKORZYSTANIA ZBÓŻ W GOSPODARCE I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA... 5 POLSKIE PSZENŻYTONA VI - TYM MIĘDZYNARODOWYM

Bardziej szczegółowo

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 redakcja.informator@syngenta.com 3/2014 informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 Pola Klasy S pobiły rekordy popularności

Bardziej szczegółowo

Paleta nieproszonych gości

Paleta nieproszonych gości państw członkowskich, które do 1 stycznia 2013 r. nie wdro- Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE wszcząć procedurę w sprawie żą dyrektywy, KE zamierza naruszenia prawa unijnego. Dr Jacek Kościański

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 21 35 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

Odmiany. coraz powszechniej. Rosnące zainteresowanie nimi poświadcza fakt, że 12 z 16

Odmiany. coraz powszechniej. Rosnące zainteresowanie nimi poświadcza fakt, że 12 z 16 Prace hodowlane polegają między innymi na ochronie roślin rzepaku za pomocą izolatorów przed niepożądanym zapyleniem Tekst i zdjęcia: Anna Kobus Odmiany W hodowli mieszańcowych odmian rzepaku ozimego dokonuje

Bardziej szczegółowo

Opinie producentów. Part of ICL group. Driven by innovation Inspired by nature

Opinie producentów. Part of ICL group. Driven by innovation Inspired by nature Opinie producentów Part of ICL group Driven by innovation Inspired by nature Działając od kilkunastu lat w Polsce, firma Everris (dawniej Scotts) w swoich materiałach informacyjnych dostarcza Państwu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo INFORMATOR 2/2009 www.syngenta.pl Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer Informatora SYNGENTA W bieżącym numerze przybliżymy ocenę przezimowania roślin oraz zasygnalizujemy, jakich zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Sposób na hipokalcemię. Trwałość przechowalnicza ziemniaków. Nr 12/2012 (95) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.

Sposób na hipokalcemię. Trwałość przechowalnicza ziemniaków. Nr 12/2012 (95) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp. Nr 12/2012 (95) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Sposób na hipokalcemię Jak sobie radzić z zaleganiem poporodowym oraz innymi objawami hipokalcemii w stadach bydła mlecznego?

Bardziej szczegółowo