Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy, przez okres 36 miesięcy (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej); Wyklucza się oprogramowanie z ograniczeniem czasowym użytkowania oraz z limitem uruchomień. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Sprzęt: O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax, lub WWW (przez całą dobę). Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Wnioskodawca dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Wnioskodawca otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy. Oprogramowanie: Oprogramowanie powinno posiadać min. 1-letnie wsparcie (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania; Oprogramowanie nie może być na określony czas użytkowania ani określoną liczbę uruchomień.

2 Miejsce Instalacji. Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; Montaż i uruchomienie. Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację, konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie; Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkowania, który będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie. Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający oczekuje prac w zakresie: Wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie teleinformatycznej w pomieszczeniu (miejscu) wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji; Montażu urządzeń, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych np.: centrala telefoniczna, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; Usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń; Podłączenia całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego; Wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu; Montażu i instalacji wszystkich podzespołów dla urządzeń modularnych; Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji; Zapewnienia przez Wykonawcę niezbędnego okablowania potrzebnego do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające) w zakresie szafy teleinformatycznej 42 U. Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego. Z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne oraz czas wykonania obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

3 System serwerowo-macierzowy z elementami aktywnymi sieci LAN Serwer Rack dwuprocesorowy pod wirtualizację z zasobem dyskowym sztuk 1 - wymagania minimalne Komponent Obudowa Płyta główna Procesor Chipset Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane porty Interfejsy sieciowe Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5 Hot Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwaniem serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 520 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla serwera z oferowanymi procesorami. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 128GB pamięci RAM typu LV RDIMM o czestotliwości pracy 1600MHz. Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkosci x8 niskoprofilowe - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x8 - minimum dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 min. 4 porty USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować zadnego z dostępnych slotów PCI Express. Wsparcie dla protokołów iscsi Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+

4 Kontroler dysków Wewnętrzna pamięć masowa Zasilacze Wentylatory System operacyjny Bezpieczeńs two Karta zarządzająca - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. Zainstalowane 6 dysków twarde o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM każdy, oraz 6 dysków twardych o pojemności min. 3TB 7.2k RPM każdy. Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 1GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maks. 750W każdy Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug Wraz z serwerem należy dostarczyć system umożliwiający wirtualizację min. 3 fizycznych 2-procesorowych serwerów wraz z 3 letnią subskrypcją Vmware w wersji min. 5.5 Essensials Plus Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

5 - w przypadku awarii karty sieciowej, kontrolera RAID dla dysków wewnętrznych lub płyty głównej, w przypadku wymiany serwisowej zostaną wczytane automatycznie te same ustawienia i wersje firmware, BIOS, specyficzne dla danych komponentów zapisane na wbudowanej w karte zarządzającą pamięci flash.. Jeśli funkcjonalność ta wymaga płatnych komponentów lub usługi dodatkowej to powinny zostać uwzględnione w wycenie. Gwarancja Certyfikaty Dokumentac ja Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii producent zapewni dedykowanego koordynatora, koordynujacego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dotarczenia przez producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości wystepowania usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczacych instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Oprogramowanie do wirtualizacji sztuk 1 wymagania minimalne 1. Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tj. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym oraz umożliwiać wirtualizację na potrzeby instancji wirtualnych serwerów zasobów takich jak: procesor, pamięć RAM, zasoby dyskowe, zasoby sprzętowe. 2. System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na

6 współdzielonych zasobach serwera. 3. System musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji. 4. System musi umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych 5. System musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania wirtualnego serwera z możliwością obsługi do 255 GB pamięci RAM. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla wirtualnych serwerów niż faktyczna ilość pamięci RAM serwera fizycznego w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać kreowanie wirtualnych serwerów z dyskami o pojemności 2 TB 9. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows XP 64-Bit, Windows XP, Windows Vista 64-Bit, Windows Vista, Windows Server Bit, Windows Server 2008, Windows Server Bit, Windows Server 2003, Windows NT 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 9, SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit, SUSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5 64bit, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 4 64bit, Red Hat Enterprise Linux 4, Novell NetWare System musi umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury 11. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi 12. System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: dedykowany klient; przez www 13. System musi zapewniać jednoczesny dostęp do jednej przestrzeni dyskowej przez wiele wirtualizacyjnych systemów operacyjnych. 14. System musi zapewniać obsługę wielościeżkowego dostępu do wspólnych zasobów dyskowych multipathing 15. System musi umożliwiać dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych 16. System musi umożliwiać instalację i jednoczesną pracę do 128 wirtualnych serwerów 17. System musi umożliwiać przyłączenie do jednego wirtualnego serwera co najmiej 4 wirtualnych interfejsów sieciowych. 18. System musi umożliwiać agregację fizycznych interfejsów sieciowych serwera. 19. System musi wspierać wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać dynamiczną alokację wirtualnych serwerów pomiędzy kilkoma serwerami fizycznymi z zainstalowanym, oferowanym wirtualizacyjnym systemem operacyjnym (licencje dla tej funkcjonalności nie są obligatoryjnym elementem oferty. W momencie składania oferty wirtualizacyjny system operacyjny musi mieć możliwość rozbudowy o tą funkcjonalność) 21. Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać migrację wirtualnych maszyn z jednego fizycznego serwera na drugi w locie, bez wyłączania tych

7 wirtualnych maszyn (licencje dla tej funkcjonalności nie są obligatoryjnym elementem oferty). 22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zawierać technologię zwiększającą wydajność wirtualnych serwerów poprzez umożliwienie pojedynczemu wirtualnemu serwerowi korzystania z wielu fizycznych procesorów jednocześnie. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności wybranych usług. 24. Oprogramowanie powinno być w możliwie największym stopniu niezależne od producenta platformy sprzętowej 25. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wirtualnymi serwerami i usługami. 26. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 27. System musi umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach 28. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi stanowić moduł oprogramowania do wirtualizacji i być dostarczone wraz z tym oprogramowaniem. 29. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych musi co najmniej: a. Wspierać backup pełny i przyrostowy wirtualnych maszyn b. Zapewniać odtwarzanie na poziomie obrazów (niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego gościa) oraz na poziomie pojedynczych plików (dla systemów rodziny MS Windows) c. Zapewniać wsparcie dla Volume Shadow Copy Service d. Zapewniać centralną konsolę zarządzającą zintegrowaną z konsolą oprogramowania zarządzającym środowiskiem wirtualnym e. Umożliwiać tworzenie harmonogramów kopii zapasowych f. Obsługiwać technologię deduplikacji danych 30. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych (snapshotów) instancji wirtualnych systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 31. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania instancji wirtualnych serwerów wraz z ich pełną konfiguracją i danymi 32. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień w oparciu o usługi katalogowe Active Directory 33. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączanie ścieżek SAN bez utraty komunikacji w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek 34. Platforma wirtualizacyjna umożliwiać instalację na 3 serwerach 2- procesorowych (do 6 rdzeni na procesor fizyczny) 35. Musi być zapewniona redundancja zasobów w taki sposób, aby w przypadku awarii serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery fizyczne. 36. Licencje muszą umożliwiać uruchomienie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych z 6 rdzeniami na procesor oraz jednej instancji serwera zarządzania infrastrukturą wirtualizacyjną. 37. Wszystkie licencje muszą być dostarczone w formie papierowej wraz z minimum rocznym wsparciem świadczonym przez producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie incydentów przez 5

8 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00. Przełącznik sieciowy sztuk 3 wymagania minimalne Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128MB pamięci raz 64MB pamięci Flash Możliwość budowy stosu za pomocą dedykowanego modułu, do czterech urządzeń w stosie. Wydajność magistrali stosu min. 20 Gbps. Urządzenie powinno obsłużyć 8000 adresów MAC Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 176 Gbps oraz przepustowość co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. Urządzenie powinno posiadać co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT z funkcjonalnością PoE, plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. Zamawiający wymaga aby przełącznik został dostarczony z 4 portami SFP 1000BASE LX/LH. Urządzenie musi wspierać zasilanie na poziomie portu (PoE) zgodnie ze standardem 802.3af i oferować min 15W na port. Urządzenie musi również umożliwiać dostarczenie jednocześnie 15,4 W dla połowy portów. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: o IEEE 802.1x o IEEE 802.1s o IEEE 802.1w o IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T o IEEE 802.3ad o IEEE 802.1D o IEEE 802.1p o IEEE 802.1Q o IEEE BASE-T o IEEE 802.3u 100BASE-TX o IEEE 802.3z 1000BASE-X o IEEE 802.3ab 100BASE-T Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Obsługa co najmniej czterech wyjściowych kolejek sprzętowych na port b. Mechanizm zapewnienia jakości usług QoS c. Mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR). d. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3

9 b. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+ c. Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge d. możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika e. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe f. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) g. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co najmniej 255 grup Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie offline. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Urządzenie powinno mieć możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika. Urządzenie powinno mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe. Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta. Urządzenie powinno obsługiwać tzn.: Jumbo Frames Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19, a jego obudowa powinna być wykonana z metalu. Gwarancja - 3 lata, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzęta, potwierdzające zapisy gwarancyjne i kanał dystrybucji. Serwerowy system operacyjny sztuk 2 wymagania minimalne Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy. 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,

10 przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 4. Graficzny interfejs użytkownika, 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych, 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x64, 7. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) f. Szyfrowanie plików i folderów g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) h. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów i. Serwis udostępniania stron WWW j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management) k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) l. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. m. Wraz z systemem należy dostarczyć 20 sztuk licencji dostępowych. Firewall wraz z modułem filtracji treści sztuk 1 wymagania minimalne Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących Urząd, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. 2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 4. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 5. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 6. Możliwość tworzenia min 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 7. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 2 miliony jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę 8. Przepustowość Firewall a: nie mniej niż 1 Gbps dla pakietów 512 B

11 9. Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 400 Mbps 10. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 16GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 11. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji 12. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 500 Mbps 13. Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus min. 300 Mbps 14. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 15. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. 16. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 17. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 18. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 19. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ

12 20. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 21. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 22. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 23. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 24. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 25. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny. 26. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności SSL VPN, IPSec, IPS, Antywirus ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 27. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 28. Serwisy i licencje Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 60 miesięcy. 29. Gwarancja oraz wsparcie 1) Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie

13 Rzeczpospolitej Polskiej. 2) Opis przedmiotu zamówienia: W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. UPS sztuk 2 wymagania minimalne 1. Urządzenie powinno być bezprzerwowym zasilaczem awaryjny 2. Urządzenie powinno wykrywać odchyły napięcia w sieci, takie jak skoki, spadki, obniżenia, szpilki, a także zniekształcenia powodowane zasilaniem z niskiej jakości generatorów spalinowych. 3. Urządzenie powinno pozwalać na żądanie wyłączenia UPS wysłane ze stacji zarządzającej w przypadku brakuje napięcia w sieci. UPS powinien automatycznie powróci do normalnej pracy z sieci, gdy wykryje obecność napięcia w sieci. 4. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalności automatycznego auto-testu, ułatwia wymagania obsługi, eliminując potrzebę okresowego ręcznego wykonywania auto-testu. W czasie auto-testu UPS przez krótką chwilę dostarcza prąd z akumulatora. 5. Urządzenie powinno posiadać możliwość zdalnego monitorowania i sterowania przy użyciu dostarczanego z urządzeniem oprogramowania lub protokołu SNMP. 6. Urządzenie powinno posiadać potwierdzenia zgodności: znak C, CE, EN , EN , GOST, VDE. 7. Moc wyjściowa 3000VA/2250W, 8. Na wejściu 230V/na wyjściu 230V, 9. Interface Port DB-9 RS-232, 10. SmartSlot, 11. Wysokość w szafie przemysłowej 2U.

14 System sieci bezprzewodowej WLAN Kontroler sieci WLAN (bezprzewodowej) sztuk 1 wymagania minimalne urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego: o zarządzanie politykami bezpieczeństwa o zarządzanie pasmem radiowym o zarządzanie mobilnością o zarządzanie jakością transmisji zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) lub równoważnym obsługa 12 punktów dostępowych z możliwością rozszerzenia do min. 200 kontroler w formie maszyny wirtualnej działającej w środowisku zwirtualizowanym pod obsługą VMWare ESX/ESXi 4.x/5.x zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych: o automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym o optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia) o dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych o wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji o równoważenie obciążenia punktów dostępowych o tworzenie profili RF (parametry konfiguracyjne) dla grup punktów dostępowych o automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe o mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej o 1:1 o 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty) o możliwość lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie AP (konfigurowane per SSID) lub tunelowania ruchu klientów do kontrolera obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: o i, WPA2, WPA, WEP o 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST) o obsługa serwerów autoryzacyjnych RADIUS, TACACS+, LDAP, wbudowana lokalna baza użytkowników (min wpisów) o możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID o możliwość profilowania użytkowników: przydział sieci VLAN przydział list kontroli dostępu (ACL) o uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy

15 infrastruktury) o uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509 o obsługa list kontroli dostępu (ACL) o wykrywanie i dezaktywacja obcych punktów dostępowych o wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deathentication flood itp.) o współpraca z systemami IDS/IPS o ochrona kryptograficzna (DTLS lub równoważny) ruchu kontrolnego CAPWAP obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników w ramach i pomiędzy kontrolerami obsługa mechanizmów QoS o 802.1p, o WMM, TSpec, o U-APSD obsługa dostępu gościnnego o przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony) o możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne, obsługa tagów telemetrycznych mechanizmy pozwalające na dezaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej zamawiający nie wymaga dostarczenia platformy sprzętowej do obsługi kontrolera Oświadczenie gwarancyjne producenta KONTROLERA SIECI BEZPRZEWODOWYCH (załączyć do oferty). Punkt dostępowy (access point) sieci Wireless LAN wewnętrzny - sztuk 12 wymagania minimalne 1. punkt dostępowy umożliwiający pracę klientów w standardach a/b/g, oraz n a. 2x3 MIMO b. kanały 20 i 40-MHz dla zakresu 5GHz c. obsługa prędkości PHY do 300 Mbps 2. konfigurowalna moc nadajnika w zakresie od 1mW do 100mW dla 2,4 i 5 GHz 3. detekcja i klasyfikacja urządzeń pracujących w paśmie radiowym realizowana sprzętowo przez punkt dostępowy 4. zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami(dostarczony w ramach niniejszego postępowania przetargowego): a. automatycznego wykrywania i konfiguracji poprzez sieć LAN b. optymalizacji wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany, po wykryciu interferencji automatyczna rekonfiguracja) c. obsługa min. 16 SSID

16 d. definiowania polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID e. współpracy z systemami IDS/IPS f. uwierzytelniania ruchu kontrolnego (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) g. tunelowania ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN h. jednoczesnej pracy w trybach monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, a także innych urządzeń transmitujących w paśmie WiFi) oraz transferu danych dla użytkowników końcowych i. szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi j. obsługi mechanizmów QoS i) shaping over-the-air z możliwością konfiguracji per użytkownik ii) wsparcie dla VoWLAN (Voice over Wireless LAN) iii) obsługa WMM TSpec k. współpracy z urządzeniami z oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne 5. zintegrowane anteny dookólne: na pasmo 2.4 GHz o zyskowności 4 dbi i na pasmo 5 GHz o zyskowności 3 dbi 6. przeznaczony do instalacji pod sufitem wymagany niski profil urządzenia, nieprzekraczający 5 cm 7. diodowa sygnalizacja stanu urządzenia 8. zgodne ze standardem WPA2/WPA (WiFi Protected Access, i); sprzętowe wsparcie szyfrowania AES 9. certyfikat WiFi (w tym n) 10. zgodność z polskimi regulacjami 11. do oferty dostarczyć oświadczenie producenta potwierdzające zapisy gwarancyjne. 12. Zamawiający wymaga montażu dostarczonych punktów dostępowych na budynku Zamawiającego. System Telefonii sztuk 1 wymagania minimalne 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Centrala telefoniczna (moduł główny) wyposażenie minimalne: 50 portów analogowych wewnętrznych (RJ-45) z możliwością rozszerzenia do 320 portów wewnętrznych; 4 porty cyfrowe wewnętrzne do obsługi 4 aparatów systemowych; 2 linie analogowych miejskich; 4 porty cyfrowe miejskie (podłączenie 4 sztuk ISDN 2B+D); 10 aktywnych kanałów VoIP z wymaganymi licencjami z możliwością rozszerzenia do 16 kanałów; 1 aparat systemowy; 5 aparatów bezprzewodowych 10 aparatów przewodowych program do taryfikacji połączeń z licencją na min. 100 portów; obudowa do montażu w szafie RACK 19 zasilacz buforowy podtrzymujący pracę centrali wraz z baterią akumulatorów; 1.2. Cechy sprzętowe centrali: obsługa protokołów SIP oraz IAX2 (kodeki G.711, G.729, GSM); możliwość dodania wewnętrznej bramy GSM;

17 współpraca z ISDN-BRA (2B+D), ISDN PRA (30B+D) i POTS (Clip-FSK, wybieranie tonowe i impulsowe); możliwość uruchomienia zintegrowanego system nagrywania do 128 kanałów nagrywania; wbudowany modem zdalnego zarządzania serwerem; wbudowany monitoring i zarządzanie poprzez firmową sieć LAN lub zdalnie - poprzez modem lub Internet; współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi oraz systemowymi telefonami IP producenta centrali; współpraca z bramofonami; 1.3. Cechy funkcjonalne centrali: wsparcie dla protokołów TAPI; inteligentna dystrybucja połączeń dystrybucja w oparciu o prefixy lub nr abonenta; wsparcie dla pracy mobilnej telefon równoległy wraz z opcją Callback - telefon stacjonarny i komórkowy dostępny pod jednym numerem; program taryfikacyjny - informacja o kosztach i strukturze połączeń oraz analiza efektywności pracy agentów call center; system DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych; funkcjonalność IVR (Interactive Voice Response) interaktywne głosowe kierowanie połączeń przychodzących; obsługa do 99 zapowiedzi łącznie oraz możliwość odtwarzania do 40 jednoczesnych zapowiedzi na Infoliniach; funkcja automatycznego wyszukiwania ścieżki połączenia na podstawie numeru wybranego przez inicjatora połączenia i jego prezentacji; telekonferencje - do 31 uczestników konferencji; system Poczty Głosowej; usługa SUPERVISOR - nadzór pracy agenta call center; redukcja kosztów - automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia; abonenci wirtualni (konta); 1.4. Aparat systemowy wymagania minimalne: podświetlany wyświetlacz o podwyższonym kontraście; głośnomówiący; czytelny, wieloliniowy wyświetlacz LCD z dwoma krojami czcionek; prezentacja numeru dzwoniącego; różne rodzaje dzwonków; Auto Redial automatyczne ponowne dzwonienie; wygodne klawisze z ABS klikowe; menu w języku polskim / angielskim; 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED; sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich; połączenie z centralą jedną parą przewodów; możliwość dołączenia pięciu konsol rozszerzających; dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych; optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń; podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych; konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki);

18 ustawienia telefonu przechowywane w centrali; możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali; współpraca ze słuchawkami nagłownymi; 1.5 Telefon bezprzewodowy Telefon bezprzewodowy DECT z menu w j. polskim, identyfikacją rozmówcy, systemem głośnomówiącym, podświetlanym wyświetlaczem, książką telefoniczną na 50 wpisów. Podświetlany wyświetlacz 1,4" (3 linie po 16 cyfr) System głośnomówiący Książka telefoniczna na 50 wpisów (nazwa 16 zn., numer 24 cyfry) Szukanie wpisów po pierwszym znaku Lista ponownego wybierania 10 numerów Lista połączeń na 50 wpisów (wszystkie z zaznaczonymi połączeniami nieodebranymi) Odbiór rozmowy dowolnym przyciskiem Identyfikacja abonenta wywołującego Menu w j. polskim Data i godzina Wyłączenie słuchawki Zawieszenie połączenia Chwilowe wybieranie tonowe Flash Połączenia wewnętrzne, przełączanie połączeń Konferencja trójstronna Tryb ECO Możliwość zalogowania do 6 słuchawek. Montaż ścienny Akumulatory: AAA Czas rozmowy: do 18 godzin, czas czuwania do 170 godzin, czas ładowania do 7 godzin Telefon przewodowy: Identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF) 2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu Książka telefoniczna na 50 numerów (numer, nazwa) Lista połączeń przychodzących (50 numerów) (data, czas, ilość wywołań) Lista połączeń wychodzących (20 numerów) Powtórne wybieranie numerów Opisy na obudowie w języku polskim Możliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH Nawigator-przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia Ustawienie pauzy 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony) 4-stopniowa regulacja głośności w słuchawce Restrykcje połączeń (1 lub 2 cyfry) Blokada wyjścia Możliwość powieszenia na ścianie Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Centrala telefoniczna (moduł pomocnicy) wyposażenie minimalne: 32 portów analogowych wewnętrznych (RJ-45) z możliwością rozszerzenia do 320 portów wewnętrznych;

19 4 porty cyfrowe wewnętrzne do obsługi 4 aparatów systemowych; 10 aktywnych kanałów VoIP z wymaganymi licencjami z możliwością rozszerzenia do 16 kanałów; 1 aparat systemowy; 5 aparatów bezprzewodowych 10 aparatów przewodowych program do taryfikacji połączeń z licencją na min. 100 portów; obudowa do montażu w szafie RACK 19 zasilacz buforowy podtrzymujący pracę centrali wraz z baterią akumulatorów; 2.2. Cechy sprzętowe centrali: obsługa protokołów SIP oraz IAX2 (kodeki G.711, G.729, GSM); możliwość dodania wewnętrznej bramy GSM; współpraca z ISDN-BRA (2B+D), ISDN PRA (30B+D) i POTS (Clip-FSK, wybieranie tonowe i impulsowe); możliwość uruchomienia zintegrowanego system nagrywania do 128 kanałów nagrywania; wbudowany modem zdalnego zarządzania serwerem; wbudowany monitoring i zarządzanie poprzez firmową sieć LAN lub zdalnie - poprzez modem lub Internet; współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi oraz systemowymi telefonami IP producenta centrali; współpraca z bramofonami; 2.3. Cechy funkcjonalne centrali: wsparcie dla protokołów TAPI; inteligentna dystrybucja połączeń dystrybucja w oparciu o prefixy lub nr abonenta; wsparcie dla pracy mobilnej telefon równoległy wraz z opcją Callback - telefon stacjonarny i komórkowy dostępny pod jednym numerem; program taryfikacyjny - informacja o kosztach i strukturze połączeń oraz analiza efektywności pracy agentów call center; system DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych; funkcjonalność IVR (Interactive Voice Response) interaktywne głosowe kierowanie połączeń przychodzących; obsługa do 99 zapowiedzi łącznie oraz możliwość odtwarzania do 40 jednoczesnych zapowiedzi na Infoliniach; funkcja automatycznego wyszukiwania ścieżki połączenia na podstawie numeru wybranego przez inicjatora połączenia i jego prezentacji; telekonferencje - do 31 uczestników konferencji; system Poczty Głosowej; usługa SUPERVISOR - nadzór pracy agenta call center; redukcja kosztów - automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia; abonenci wirtualni (konta); 2.4. Aparat systemowy wymagania minimalne: podświetlany wyświetlacz o podwyższonym kontraście; głośnomówiący; czytelny, wieloliniowy wyświetlacz LCD z dwoma krojami czcionek; prezentacja numeru dzwoniącego; różne rodzaje dzwonków;

20 Auto Redial automatyczne ponowne dzwonienie; wygodne klawisze z ABS klikowe; menu w języku polskim / angielskim; 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED; sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich; połączenie z centralą jedną parą przewodów; możliwość dołączenia pięciu konsol rozszerzających; dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych; optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń; podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych; konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki); ustawienia telefonu przechowywane w centrali; możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali; współpraca ze słuchawkami nagłownymi; 2.5 Telefon bezprzewodowy Telefon bezprzewodowy DECT z menu w j. polskim, identyfikacją rozmówcy, systemem głośnomówiącym, podświetlanym wyświetlaczem, książką telefoniczną na 50 wpisów. Podświetlany wyświetlacz 1,4" (3 linie po 16 cyfr) System głośnomówiący Książka telefoniczna na 50 wpisów (nazwa 16 zn., numer 24 cyfry) Szukanie wpisów po pierwszym znaku Lista ponownego wybierania 10 numerów Lista połączeń na 50 wpisów (wszystkie z zaznaczonymi połączeniami nieodebranymi) Odbiór rozmowy dowolnym przyciskiem Identyfikacja abonenta wywołującego Menu w j. polskim Data i godzina Wyłączenie słuchawki Zawieszenie połączenia Chwilowe wybieranie tonowe Flash Połączenia wewnętrzne, przełączanie połączeń Konferencja trójstronna Tryb ECO Możliwość zalogowania do 6 słuchawek. Montaż ścienny Akumulatory: AAA Czas rozmowy: do 18 godzin, czas czuwania do 170 godzin, czas ładowania do 7 godzin Telefon przewodowy: Identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF) 2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu Książka telefoniczna na 50 numerów (numer, nazwa) Lista połączeń przychodzących (50 numerów) (data, czas, ilość wywołań) Lista połączeń wychodzących (20 numerów) Powtórne wybieranie numerów Opisy na obudowie w języku polskim

21 Możliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH Nawigator-przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia Ustawienie pauzy 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony) 4-stopniowa regulacja głośności w słuchawce Restrykcje połączeń (1 lub 2 cyfry) Blokada wyjścia Możliwość powieszenia na ścianie Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru Zestawy komputerowe Komputer wraz z oprogramowaniem sztuk 10 Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Obudowa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor wielordzeniowy (minimum 4 rdzenie) ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów, wynik dostępny na stronie: (wynik na dzień ). 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 16GB, Min. 1TB SATA 7200 obr./min Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 60Hz (cyfrowo) i 75Hz (analogowo) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 470 punktów w G3D Mark, wynik dostępny na stronie : (wynik na dzień ) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC3220 lub równoważna; dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głosniki min. 3W każdy Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23 Full HD

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.3 Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. 1. Zamawiający: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 Komponent Wymagania minimalne Parametry oferowane Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia. I. System bezpieczeństwa sieci UTM (Filtr antywirusowy, antyspamowy, wykrywanie włamań, router, NAT)

Specyfikacja przedmiotu zamówienia. I. System bezpieczeństwa sieci UTM (Filtr antywirusowy, antyspamowy, wykrywanie włamań, router, NAT) Specyfikacja przedmiotu zamówienia I. System bezpieczeństwa sieci UTM (Filtr antywirusowy, antyspamowy, wykrywanie włamań, router, NAT) Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo