Dokument zawiera jedynie streszczenie pracy, stronę tytułową, spis rozdziałów, wstęp oraz bibliografię.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument zawiera jedynie streszczenie pracy, stronę tytułową, spis rozdziałów, wstęp oraz bibliografię."

Transkrypt

1 Dokument zawiera jedynie streszczenie pracy, stronę tytułową, spis rozdziałów, wstęp oraz bibliografię. Pytania do autora proszę kierować na adres Streszczenie pracy. Wraz z postępem technologicznym, globalizacją oraz wzrostem intensywności konkurencji, przedsiębiorstwa działające na rynku motoryzacyjnym modyfikowały swoje strate gie rozwoju. Charakter tych przemian spowodował, że wśród producentów pojazdów silnikowych, od końca lat 80tych wyraźnie zwiększyła się popularność egzogenicznych strategii wzrostu. Wyróżnić można dwa podstawowe typy struktur, stosowanych dla realizacji tych celów: bardziej złożone i trwałe, czyli powstałe w wyniku fuzji i przejęć; oraz te o charakterze bardziej elastycznym, czyli alianse strategiczne. Na podstawie szczegółowej analizy pięciu studiów przypadków można wywnioskować, że współcześnie bardziej skuteczne okazują się wszystkie formy współpracy pozwalające na precyzyjną wymianę/handel konkretnymi zasobami i zdolnościami innych podmiotów. Przy pomocy egzogenicznych strategii rozwojowych firmy motoryzacyjne dążą do budowy globalnych organizacji sieciowych.

2 Studium Magisterskie Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność Finanse Przedsiębiorstwa Imię i nazwisko autora Kamil Woś Nr albumu Egzogeniczne strategie rozwojowe na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. Praca magisterska napisana w Katedrze/Instytucie Rynków Kapitałowych pod kierunkiem naukowym Dr Łukasza Gębskiego. Warszawa

3 Spis Rozdziałów WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ 1. STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORSTW - TRANSAKCJE O CHARAKTERZE KAPITAŁOWYM FUZJE I PRZEJĘCIA ORAZ ALIANSE STRATEGICZNE INWESTORZY ORAZ TYPY TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH KREOWANIE WARTOŚCI W MYŚL SZKOŁY ZASOBOWEJ GŁÓWNE CELE I MOTYWY EGZOGENICZNYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH ETAPY PROCESU FUZJI I PRZEJĘĆ KAPITAŁOWYCH I ALIANSÓW STRATEGICZNYCH JAKO ELEMENTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO DETERMINANTY STRATEGII ROZWOJOWYCH INWESTORÓW BRANŻOWYCH FUZJE I PRZEJĘCIA ORAZ ALIANSE STRATEGICZNE JAKO ELEMENTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH... ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁCZESNY, GLOBALNY SEKTOR MOTORYZACYJNY WYRÓŻNIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI BRANŻY MOTORYZACYJNEJ Z PESPEKTYWY EGZOGENICZNYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH OTOCZENIE DALSZE CHARAKTER BRANŻY OTOCZENIE BLIŻSZE KRYZYS 2009 A BRANŻA MOTORYZACYJNA NAJNOWSZE WYZWANIA RYNKU MOTORYZACYJNEGO.... ROZDZIAŁ 3. ANALIZA PRZYKŁADÓW GŁÓWNYCH TYPÓW EGZOGENICZNYCH TRANSAKCJI ROZWOJOWYCH NA GLOBALNYM RYNKU MOTORYZACYJNYM FUZJA MERCEDES BENZ CHRYSLER INNE PRZYKŁADY FUZJI I PRZEJĘĆ NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU MOTORYZACYJNYM. FIAT CHRYSLER ORAZ TATA MOTORS JAGUAR LAND ROVER ALIANSE STRATEGICZNE, JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ROZWOJU KONCERNU PSA PEUGEOT CITROËN RENAULT-NISSAN... ROZDZIAŁ 4. WNIOSKI NA TEMAT SKUTECZNOŚCI TYPÓW ROZWOJU EGZOGENICZNEGO STOSOWANYCH NA GLOBALNYM RYNKU MOTORYZACYJNYM MOTYWACJE I UZASADNIENIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW TRANSAKCJI ANALIZA ANALITYCZNA - SPÓJNY POMIAR EFEKTÓW DLA WSZYSTKICH TYPÓW ROZWOJU EGZOGENICZNEGO ANALIZA STRATEGICZNA PRZYCZYNY PORAŻKI/SUKCESU.... 3

4 4.4. ALIANSE STRATEGICZNE VS FUZJE I PRZEJĘCIA. KTÓRY TYP TRANSAKCJI LEPIEJ SŁUŻY REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?... PODSUMOWANIE... BIBLIOGRAFIA... SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW.... STRESZCZENIE PRACY... 4

5 Wstęp Samochód jest najbardziej skomplikowanym produktem dostępnym dla klienta detalicznego. Między innymi z tego względu, rynek motoryzacyjny jest jednym z najciekawszych obszarów współczesnej gospodarki. Łańcuch kreowania wartości w ramach przedsiębiorstwa motoryzacyjnego często ciągnie się od zaawansowanych prac badawczych i inżynieryjnych, poprzez wydobycie surowców z ziemi aż po dostarczenie gotowego pojazdu do klienta. Z tych względów globalni producenci pojazdów silnikowych są źródłem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz strategicznych. Z tych samych powodów ogromnie trudne jest zdefiniowanie, które z aktywów materialnych i niematerialnych korporacji samochodowych są wyjątkowe i cenne. Oddziały doradców inwestycyjnych odpowiedzialne za fuzje i przejęcia specjalizują się w odnajdywaniu tych szczególnych składników i szacowaniu ich wartości. Strategiczna perspektywa pozwala także ocenić, czy odpowiednie zestawienie tych elementów może dać efekty synergii. Według mnie, strategiczne podejście do zarządzania organizacją jest podstawą prawidłowej analizy każdego przedsiębiorstwa. Jednak globalizacja powoduje, że granice organizacji zacierają się a wnioskowanie o wartości staje się coraz bardziej utrudnione. Analiza fuzji i przejęć oraz innych, luźniejszych form rozwoju egzogenicznego - stosowanych przez firmy motoryzacyjne - pozwala na spojrzenie w przyszłość zarządzania strategicznego. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie która ze stosowanych na globalnym rynku motoryzacyjnym form rozwoju egzogenicznego jest najlepiej dopasowana do realiów współczesnej zintegrowanej gospodarki?. Do realizacji celu wykorzystam analizę strategiczną (jakościową) oraz analityczną wybranych studiów przypadków. Każdy case study zawiera przykład jednego z typów rozwoju egzogenicznego zastosowanego przez firmy motoryzacyjne w ostatnich 5

6 20 latach. Dobrane przypadki obejmują pełne spektrum form kooperacji: od pełnej integracji i połączenia kapitałowego aż po współpracę opartą jedynie na umowach cywilnoprawnych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy, przedstawia zakres teoretyczny, tj.: szkołę zasobową zarządzania strategicznego (która jest podstawą dla wnioskowania) a także zjawisko egzogenicznego rozwoju przedsiębiorstw, czyli rynek fuzji i przejęć oraz aliansów strategicznych. Ze względu na przedmiot pracy, szczególny nacisk został postawiony na międzynarodową perspektywę omawianych teorii. Rozdział drugi, obejmuje dokładną analizę współczesnego sektora motoryzacyjnego. Ze względu na podejście strategiczne oraz dla jasności wywodu zastosowałem w nim podział na otoczenie dalsze i bliższe. Część środowiska, na które żaden z graczy rynku motoryzacji nie ma wpływu, została zanalizowana w oparciu o metodę PEST. Do oceny charakteru całej branży posłużył model pięciu sił M. Portera. Ze względu na istotny wpływ na większość studiów przypadków oraz zmianę globalnych trendów zarządczych, osobny punkt rozdziału został poświęcony kryzysowi finansowemu z 2009 roku. Na końcu zaprezentowana została krótka analiza najnowszych wyzwań światowego rynku finansowego. Rozdział trzeci, to dokładne przedstawienie oraz analiza pięciu studiów przypadków. W każdym z nich zaprezentowany został jeden z typów strategii rozwoju egzogenicznego. Podrozdział pierwszy, to sławna i nieudana fuzja koncernów Mercedes oraz Chrysler. Przykłady drugi oraz trzeci, to dwie, różniące się od siebie transakcje przejęcia. Podrozdział trzeci opisuje strategię wykorzystywania aliansów strategicznych, jako długoterminowej strategii rozwoju. Ostatni przypadek, to nietypowy przykład aliansu strategicznego, stosowanego przez koncerny Nissan oraz Renault. 6

7 Rozdział czwarty, to próba wyciągnięcia ostatecznych wniosków i odwiedzi na pytanie badawcze: czy któraś z form rozwoju egzogenicznego, stosowana przez producentów samochodów, lepiej sprawdza się we współczesnych realiach gospodarczych?. W tym celu prezentuję - wspólne dla wszystkich przykładów - motywacje i cele każdego z zaprezentowanych podmiotów. Następnie, oceniam ich realizację za pomocą spójnej metody analitycznej oraz strategicznej. Synteza analityczna i strategiczna wszystkich przykładów w znacznej części opiera się na wnioskach z rozdziału trzeciego. Ale ich krótkie ujęcie w spójnej, ułożonej strukturze pozawala na najlepsze porównanie i sprawne wyciąganie wniosków. 7

8 Bibliografia Wykaz książek: Duliniec, A. Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. wydanie II zmienione. Warszawa: PWE, Frąckowiak, W., red. Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE, Gębski, Ł. Typy inwestorów i ich strategie ns rynku fuzji i przejęć kapitałowych. Warszawa: praca doktorska, SGH, Haspeslagh, P. C., i D. B. Jemison. Managing acqusitions: creating value through corporate renewal. Nowy Jork: The Free Press, Hitt, M. A., R. E. Hoskisson, i D. R. Ireland. Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts and Cases) 8th Edition. Mason, OH 45040: South-Western Cengage Learning, Obłój, K. Strategia Organizacji. Wydanie II zmienione. Warszawa: PWE, Portale internetowe:

9 Dokumenty i raporty: Bruner R., Spekman R. The dark side of Alliances: Lessons from Volvo Renault. European Management Journal, Vol. 16 nr 2. Kwiecień [online] Retrieved from: %20-%20Volvo.pdf [Accessed: 10 Dec 2013]. Krauss R. Wittke, S., Mac Dougall, W The Automotive Industry in Germany Issue 2010/2011 Germany Trade and Invest. [online] adres: [Dostęp dnia ]. Renault-Nissan., Alliance facts & figures2013. Blog.alliance-renault-nissan.com [online] Retrieved from: [Accessed: 10 Dec 2013]. Susini J., The Determinants of Alliance Performance : Case Study of Renault & Nissan Alliance. Economic journal of Hokkaido University, 33: Lipiec [online] Retrieved from: [Accessed: 10 Dec 2013] 9

10 This page was intentionally left blank. 10

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oslo ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI. www.oecd.org. Podręcznik Oslo. Podręcznik Oslo.

Podręcznik Oslo ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI. www.oecd.org. Podręcznik Oslo. Podręcznik Oslo. ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI Pomiar działalności naukowej i technicznej Wydanie Trzecie Podręcznik Oslo Podręcznik Oslo Umiejętność określania skali działalności innowacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Joanna Dziedzic nr albumu 282060 Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Praca magisterska na kierunku dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Michał Młody Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP

Bardziej szczegółowo

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych 40 Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta Olearnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Poradnik: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (Program Przedsiębiorczość w Szkole ) i Narodowym Bankiem Polskim, Partnerami

Bardziej szczegółowo

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych ] Przewodnik dla przedsiębiorstw Czerwiec 2013 [ 1 Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital MICHAŁ PIETRASZEWSKI 1 Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital Streszczenie Podstawowym celem referatu jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 5 Krystyna Przybylska KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 5.1. Wp r o wa d z e n i e Pogłębiający się proces globalizacji wymaga nowego spojrzenia na proces

Bardziej szczegółowo

Jan Chadam. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, 2012. ccjt 1

Jan Chadam. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, 2012. ccjt 1 Jan Chadam Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Warszawa, 2012 1 ccjt 1 analityk 1. Imię i nazwisko: Jan Chadam 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 1. Mgr inż. organizacji i zarządzania, Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 98 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY dr Dariusz Trzmielak Centrum Transferu Technologii UŁ mgr Jacek Kosiec GEVA Sp. z o.o. Wprowadzenie Właściwe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo